Årsplan Jarenga barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2014 2015 Jarenga barnehage"

Transkript

1 BÆRUM KOMMUNE Årsplan Jarenga barnehage Storengveien 3, 1358 Jar Jarenga.barnehage baerum.kommune.no

2 Innhold * Velkommen; barnehagens formål, evaluering av fjoråret. side 2-3 * Samarbeid hjem barnehage, planleggingsdager side 4 * Tradisjoner og merkedager side 5 6 * Sosial kompetanse side 7 8 * Lek og læring side 9 11 * Omsorg og danning side 12 * Barns medvirkning side 13 * Språk side * Barn under 3 år side 16 * Overgang barnehage skole, Løvegruppen side 17 * Voksenrollen, om konflikthåndtering og mobbing side * Dokumentasjon og vurdering side 21

3 2 BARNEHAGENS FORMÅL Årsplanen bygger på Barnehageloven, Rammeplan for Barnehager og føringer fra Bærum kommune. Barnehagelovens formålsparagraf 1 forplikter: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig ut vikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

4 3 VELKOMMEN TIL JARENGA BARNEHAGE! Jarenga barnehage startet opp høsten 2008 i midlertidige lokaler. I august 2010 ble barnehagen godkjent på permanent basis. Det har tidligere vært et sykehjem på området. Dette gjør lokalene våre spesielle og avdelingene ulike i utforming. Barnehagen er godkjent for 80 barn, og det er ca. 20 ansatte i barnehagen; pedagoger, fagarbeidere og assistenter. De yngste har sin egen base (Rød avdeling), mens de tre andre avdelingene har barn fra 3 til 5/6 år. Alderssammensetningen i gruppene vil variere fra år til år, avhengig av antall store og små barn i barnehagen. Førskolebarna kalles hos oss Løvegruppen og består i år av 28 barn. De tilhører tre forskjellige avdelinger, men har opplegg felles gjennom året for å forberede til skolestart. Evaluering, foregående barnehageår: Rammeplanen legger føringer for innholdet i barnehagen. Den skal sikre kvaliteten på det pedagogiske opplegget i barnehagen og det stilles krav til holdninger, atferd og kompetanse hos de ansatte. I foregående barnehageår arbeidet vi mye med voksenrollen i barnehagen. Vi var på flere foredrag og hadde diskusjoner og refleksjon i ettertid, og vi hadde nye runder om verdiene våre. Språk og sosial kompetanse har vært viktige satsingsområder i de siste årene. Dette er områder hvor mestring har stor betydning for barnets sosiale liv og for læring og senere skolestart. Når det gjelder gjennomgående temaer, forsøker vi å arbeide «prosjektbasert», det vil si at vi tar utgangspunkt i emner barna er opptatt av, ting som dukker opp og som barna blir engasjerte i. Små og større prosjekter dokumenteres med tekst og bilder - For barna som opplever aktivitetene og turene om igjen og kan snakke om det. - For foreldrene som ser hva vi gjør og hvorfor og kan delta med det de måtte ønske. - For personalet som opplever en felles forståelse av arbeidet sitt og prosessen de har.

5 4 Planleggingsdager: Gjennom året har de kommunale barnehagene fem planleggingsdager. Datoene for disse er bestemt av barnehagekontoret i kommunen og er delvis felles med SFO. Planleggingsdagene er svært verdifulle for oss! Vi bruker dem til kurs, refleksjon og diskusjoner i personalgruppen, evaluering av arbeidet vårt og videreplanlegging felles og avdelingsvis. Årets planleggingsdager er 14. og 15. august + fredagene 2. januar, 6. mars og 15. mai i 2015 Samarbeidet hjem/ barnehage er av stor betydning for barnas opplevelse av sin hverdag hos oss, og vi har sammen et ansvar for at Jarenga barnehage fortsatt skal være en god barnehage og utvikle seg videre. Denne kontakten skjer både gjennom formelle organer som SU og AU, men like mye i planlagte eller spontane møter i hverdagen. I tilvenningsperioden vil nye foreldre kunne bruke tiden sammen med sitt eget barn for å bli kjent med voksne og barn på egen avdeling. Å bli kjent med andres barn og være åpen for nye familier motvirker utestenging og mobbing, og det fremmer gode vennskap og skaper trygghet for barna. Miljøet på Jar og rundt Jar skole er aktivt og levende, med stor grad av muligheter for foreldredeltakelse. Jeg håper at både ansatte og foreldre i Jarenga barnehage kan bidra til at alle barn får en god start i dette, får venner og føler seg inkludert i nærmiljøet. VERDIER I Bærum kommune har vi et felles verdigrunnlag, et sett med verdier: Åpenhet Respekt og Mot Verdiene gjelder for ledere og ansatte i kommunen og skal kjennetegne kommunen i vårt møte med innbyggerne og med brukerne av de kommunale tjenestene. Målet med verdiene er at de skal fungere som felles ledestjerner. Verdiene er våre løfter til brukerne og kollegaer om hvordan vi skal oppføre oss mot hverandre. Bente Lysaker styrer

6 5 ÅRSTIDSFEIRINGER OG MERKEDAGER Rammeplanen sier: Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne og humanistiske verdier. Med dette forstås medmenneskelighet, tilgivelse, menneskeverd, likeverd, ansvar for fellesskapet, ærlighet og rettferdighet. Dette er verdier vi også finner igjen i de fleste religioner og livssyn. I barnehagen har vi også noen temaer som følger årstidene. Høstfest: I oktober ( ) markerer vi høsten og inviterer barnas familier til en liten bevertning på avdelingene. Noen barn vil kanskje bidra med en enkel opptreden. Lysfrokost: I mørketiden er det viktig å glede seg over lys! I november skal vi også i år ha en novembermorgen med tema lys. Det blir fredag Avdelingene innreder hvert sitt mørkerom og barna har med refleks, lommelykter og andre spennende ting. Fokus på lys vs. mørke. Adventstiden: Lucia-feiring blir i år fredag 12. desember for foreldre og øvrig familie. Vi skal ha nissefest for barna med grøt, nissesamling og kanskje besøk av selveste julenissen..! I tillegg har vi, som tidligere år, planlagt et besøk i Jar kirke i julemåneden. I desember vil vi legge vekt på alle sider av julen, stemningen, forventningene. Avdelingene vil legge til rette for at barna kan få lage noen enkle gaver til nærmeste familie, etter alder og interesse. Vi ønsker å ha fokus på å gi og det å glede andre. Det vil komme et skriv om adventstiden senere.

7 6 Karneval/Fastelavn: I februar er det karnevalstid. De fleste barn (og voksne?) synes det er morsomt å kle seg ut. Muligens legger vi opp til et felles tema i tiden før karnevalsdagen som kan lage rammen for dagen (innhold og påkledning) og inspirere til lek i tiden etterpå også. Dato for karnevalet kommer senere. Påske: For de eldste vil vi formidle påskens budskap i en enkel form. Ellers vil det bli fokus på våren og nytt liv, gjennom sanger, fortellinger og aktiviteter. I fellesskapet skal vi ha påskelunsj for barn og personale og en fellessamling med hyggelig påske-innhold. Mai-feiring: Vi lager en markering i forbindelse med nasjonaldagen. Om formiddagen har vi leker ute for barna hvor vi avslutter med pølser. Foreldrene inviteres til kaffe/ kaker om ettermiddagen og et lite, lokalt tog rundt barnehagen. Sommeravslutning: Barnehageåret avsluttes i juni med en ettermiddagsfest i barnehagen for barna og deres familier og personalet. Fødselsdager gjennom året: Vi feirer hvert barns fødselsdag på avdelingen med krone, sang og en hyggelig samlingsstund. Barna kan også velge noe godt å spise som de er med og lager på avdelingen (smooties, popcorn, fruktsalat) Vi legger vekt på å være mest mulig «sukkerfrie» i hverdagen, og serverer ikke kaker til fødselsdager.

8 7 SOSIAL KOMPETANSE Fra Rammeplan for barnehager kap. 2.4 Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillsferdigheter, og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. (side 34). Barna i barnehagen tilegner seg sosiale ferdigheter gjennom lek, samarbeid og hverdagsaktiviteter. I leken skal vi voksne være tilgjengelige for å støtte i konflikter, tolke situasjoner og bidra til forståelse barna i mellom. Hver dag skal vi bruke de situasjonene som oppstår til å lære samarbeid; lytte til hverandre, trøste, dele og inngå kompromisser.. Vi skal fokusere på vennskap og likeverd. Vi fortsetter arbeidet mot mobbing ved bevisstgjøring av barn og voksne. Som supplement til hverdagslivet, skal avdelingene også ta opp ulike temaer i samlinger med barna. Vi har samme tema på alle avdelingene, men samtaler, litteratur og dramatisering av temaet vil variere med alderstrinn og modning. I tillegg vil vi ta opp det som er aktuelt på avdelingen, som barn og voksne er opptatte av. Viktige sosiale ferdigheter: EMPATI PRO-SOSIALE HANDLINGER SELVKONTROLL SELVHEVDELSE LEK, GLEDE OG HUMOR

9 8 PROGRESJONSPLAN Barnehagen skal bidra til at barna får mulighet til å tilegne seg ferdigheter og kunnskaper i stigende grad frem mot skolestart: personalet skal ha tilstrekkelig kunnskap om barns utvikling, og om hva progresjon i fagområdene innebærer personalet skal være bevisst hva de kan gjøre for å fremme barns utvikling positivt aktiviteter er tilrettelagt for de ulike alderstrinnene Sosial kompetanse 0 3 år Barnehagen skal bidra til at barna utvikler evne til å: For å arbeide i retning av dette, må personalet glede seg over samvær med andre vente på tur dele med hverandre be om hjelp til å løse uenigheter gi utrykk for egne behov gi og motta trøst vise glede ved samvær og lek med barna ha fokus på sosiale ferdigheter i det daglige, ved å bruke de situasjoner som oppstår til å for eksempel lære å samarbeid, lytte til hverandre, trøste, inngå kompromisser og dele. anerkjenne barnas følelser være gode rollemodeller Sosial kompetanse 3 6 år Barnehagen skal bidra til at barna utvikler evne til å: For å arbeide i retning av dette må personalet hevde seg selv på en positiv måte glede seg over samvær med andre takle konflikter verbalt kunne inngå kompromisser vise hensyn til andre kunne samarbeide og ta imot innspill fra andre kjenne igjen egne og andres følelser, og skille mellom disse kunne rose andre og seg selv kunne styre aggresjon og sinne vise glede ved samvær og lek med barna ha fokus på sosiale ferdigheter i det daglige, ved å bruke de situasjoner som oppstår til å for eksempel lære å samarbeid, lytte til hverandre, trøste, inngå kompromisser og dele. sette av tid til samtaler og konflikthåndtering, også i planlagte grupper med temaer vennskap, følelser gjennom året. være gode rollemodeller

10 9 LEK OG LÆRING Fra Rammeplan for barnehager kap. 2.2 Lek og kap 2.3 Læring Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen: Den er en grunnleggende livs- og læringsform som barn uttrykker seg gjennom. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. Barnehagen skal styrke barns læring i formelle og uformelle læringssituasjoner. Dette barnehageåret ønsker vi å sette leken i fokus: Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping. I lek ligger kimen til hva vi arbeider med i barnehagen; bl annet sosial kompetanse, læring, fysisk fostring, trygghet, vennskap og følelser. Læring skjer hovedsakelig gjennom lek. Ved å sette lek som det primære, søker vi i Jarenga barnehage å imøtegå ulike målsettinger i rammeplanen Arbeidet med lek foregår ved at: det settes av tid og rom for lek. vi observerer leken og det enkelte barns mestring og utfordringer personalet støtter, inspirerer, oppmuntrer, viser interesse og engasjement for barns lek vi arbeider med relasjoner og vennskap, samt at barna skal være lekbare i et fellesskap begrepene likestilling: likeverd, demokrati og mangfold ivaretas til beste for leken barnehagen jevnlig vurderer om det fysiske miljøet har en hensiktsmessig utforming

11 10 PROGRESJONSPLAN Barnehagen skal bidra til at barna får mulighet til å tilegne seg ferdigheter og kunnskaper i stigende grad frem mot skolestart: personalet skal ha tilstrekkelig kunnskap om barns utvikling, og om hva progresjon i fagområdene innebærer personalet skal være bevisst hva de kan gjøre for fremme barns utvikling positivt aktiviteter er tilrettelagt for de ulike alderstrinnene Lek 0 3 år Barnehagen skal bidra til at barna utvikler: For å arbeide i retning av dette må personalet interesse for å delta i lek økende evne til å delta i rollelek begynnende forståelse for lekekoder evne til å kunne ta initiativ i lek være til stede i lek, og gi støtte og hjelp til barn som trenger det lære barna lekekoder og ferdigheter som de trenger i leken observere leken, det enkelte barns mestring og utfordringer være oppmerksomme på barn som faller utenfor, og hjelpe og støtte disse. Lek 3 6 år Barnehagen skal bidra til at barna utvikler evne til: å kunne gå inn i ulike former for lek og aktiviteter å kunne ta ulike roller i leken å kunne opprettholde lek og aktiviteter over tid å kunne samarbeide, og ta imot innspill fra andre å kunne inkludere andre i leken å kunne forholde seg til regler, kunne tape For å arbeide i retning av dette må personalet: legge til rette for ulike former for lek, og la barna få erfaringer med disse være til stede i lek, og gi støtte og hjelp til barn som trenger det lære barna lekekoder og ferdigheter som de trenger i leken sette av tid til lek, og skjerme god lek observere leken og det enkelte barns mestring, og utfordringer være oppmerksomme på barn som faller utenfor, og hjelpe og støtte disse

12 11 Motorikk 0 3 år Barnehagen skal bidra til at barna utvikler: økende kroppslig mestring (krabbe, gå, løpe, hoppe osv) evne til i økende grad å kunne spise og drikke selv evne til i økende grad å kunne kle på seg selv glede over stadig nye mestringsopplevelser! Motorikk 3 6 år Barnehagen skal bidra til at barna utvikler: For å arbeide i retning av dette må personalet legge til rette for variert lek ute og inne og være tilstede med trygghet og gode blikk. oppmuntre barna og la dem få øve på å spise selv sette av god tid ved av- og påkledning og gi mye positive tilbakemeldinger For å arbeide i retning av dette må personalet: økende kroppslig mestring (klatre, hinke, henge osv) finmotoriske ferdigheter rett blyantgrep evne til å klippe etter strek evne til å bruke bestikk på hensiktsmessig måte glede over stadig nye mestringsopplevelser! gi gode muligheter for fysisk lek ute og inne legge opp til aktiviteter hvor barna får øvelse i å tegne, skrive og klippe gi barna tid ved måltidene og passende bestikk oppmuntre barna til å prøve nye ting, være tilstede med trygghet og gode tilbakemeldinger

13 12 OMSORG OG DANNING Fra Rammeplan for barnehager kap. 2.1 Omsorg og kap. 1.3 Danning gjennom omsorg, lek og læring Omsorg er nært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet, og er samtidig en viktig forutsetning for barns utvikling og læring. Danning er en kontinuerlig prosess som skjer i barnets samspill med omgivelsene. Aktiviteter i barnehagen skal bidra til en danningsprosess som forbereder barn til et flerkulturelt samfunn, solidaritet, demokrati og miljømessige utfordringer. Både foreldre og personalet skal være gode rollemodeller. Det er derfor viktig at vi har en felles forståelse for det enkelte barns behov, og for at barnet er en del av en gruppe. Personalet vektlegger: å oppmuntre barna til å formidle synspunkter og gi dem mulighet til deltakelse fleksibilitet, ro og hvile etter behov trygghet i gode og nære relasjoner anerkjennelse for det enkelte barns følelser og behov arbeid bevisst med kjønnsroller og forskjellsbehandling i barnegruppen, også ved at de voksne utfordres på egne oppfatninger og rollemønstre. Likestilling: det er mange måter å være gutter og jenter på, og det skal være rom for alle!

14 13 BARNS MEDVIRKNING Barnehageloven 3 Barns medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Fra Rammeplan for barnehager kap.1.5 Barns medvirkning Barn må både få oppleve tilknytning og fellesskap og kjenne at de kan utøve sin selvbestemmelse og uttrykke sine intensjoner Barns medvirkning betyr ikke at barn skal bestemme mer. Dette handler om at vi voksne skal - lytte til barns meninger og synspunkter, samt være lydhøre for deres kroppsspråk og reaksjoner - være til stede; det vil si å være nærværende, åpen og tilgjengelig for barns interesser - være «på jakt» etter det barna er opptatt av og prøve å legge til rette for aktiviteter/ tema som fremmer dette. - ha et samarbeid med barna som preges av anerkjennelse slik at de opplever innflytelse på egen hverdag - ta barna med på evaluering av hverdagen i barnehagen - ofte dele barna i mindre grupper med voksen støtte. Små grupper gir nærhet og tid til god samtale. Da vil vi se hvert barn bedre og kunne ta individuelle hensyn

15 14 SPRÅK Rammeplan for barnehager Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som et redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Alle barn må få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen. Vi arbeider med språk og kommunikasjon på følgende måter: Personalet er viktige språkmodeller for barna. Hver ansatt skal være språklig bevisst, invitere til gode samtaler og medvirke til gode situasjoner som fremmer læring av språk. Vi skal ha jevnlig fokus på språk på personalmøter, osv. Personalet skal bruke forskjellig språkmateriell i arbeidet med barna Vi skal skape et språkstimulerende miljø hver dag, i hverdagssituasjonene og i mer strukturerte samlinger Vi skal dele opp i smågrupper for å gi tid til samtale og bruk av språket For barn som trenger ekstra støtte skal vi ha planlagte språkgrupper

16 PROGRESJONSPLAN Barnehagen skal bidra til at barna får mulighet til å tilegne seg ferdigheter og kunnskaper i stigende grad frem mot skolestart. Personalet skal ha tilstrekkelig kunnskap om barns utvikling, og om hva progresjon i fagområdene innebærer Personalet skal være bevisst hva de kan gjøre for fremme barns utvikling positivt Aktiviteter er tilrettelagt for de ulike alderstrinnene Språk 0-3 år Barnehagen skal bidra til at barna utvikler: et økende ordforråd og får en økende språkforståelse forståelse for enkle beskjeder evne til å kunne gi verbalt utrykk for sine behov et visst repertoar av sanger/rim/regler interesse for bøker For å arbeide i retning av dette må personalet være språklig bevisste og skape gode situasjoner som fremmer læring av språk. bruke sanger, rim, regler og bøker i arbeidet med barna Språk 3 6 år Barnehagen skal bidra til at barna utvikler: For å arbeide i retning av dette må personalet: et godt ordforråd, og får en god språkforståelse evne til å kunne gjenfortelle historier eller fortelle om egne opplevelser evne til å kunne fortelle ut fra bilder forståelse for flerleddede beskjeder, og kan utføre disse evne til å rime interesse for bøker være språklig bevisste, invitere til gode samtaler, og skape gode situasjoner som fremmer læring av språk leke med språket og bruke sanger, rim, regler og bøker i arbeidet med barna være bevisste på hvordan de gir beskjeder ha bøker tilgjengelig for barna

17 16 BARN UNDER 3 ÅR Rammeplan for barnehager Temaheftet Om de minste barna i barnehagen Små barn lever livet der de til en hver tid er, med de menneskene som finnes der. Barnehagen er en arena der barna kan være med og skape sin egen og andres identitet, kultur og kunnskap. Den er et sted der barna dannes og danner. Derfor er barnehagen et viktig sted for de barna som går i barnehagen. Jarenga barnehage har en egen avdeling for de yngste med dagsrytme som ivaretar deres behov. Vi arbeider for å skape gode og trygge rammer gjennom å * forberede foreldre før oppstart om viktigheten av en god tilvenningsperiode * være åpne for at foreldre kan bruke lang tid på tilvenning * ha en tilknytningsperson til hvert enkelt barn. Denne personen vil bli ekstra godt kjent med barnet og foreldrene og vil lettere kunne «tolke» barnets måte å kommunisere på. * dele barna i mindre grupper for at hvert barn skal bli sett og få mulighet til å medvirke i egen hverdag * sitte med barna på gulvet i lek og aktiviteter for å se deres behov og dele deres interesser

18 17 OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Rammeplan kap. 5.1 Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Bærum kommune har utarbeidet egne overgangsrutiner som gjelder barnehager og grunnskoler i kommunen. Overgangsrutinene er tilgjengelig på https://www.baerum.kommune.no/opplaringslop Arbeidet med overgangen fra barnehage til skole foregår blant annet gjennom: samarbeid med skolen(e) den enkelte barnehage sender barn til oppfølging av Bærum kommunes retningslinjer for overganger, i foreldremøter, overgangsinformasjon og skjemaer besøk til skolen / SFO om våren egen plan for aktiviteter med førskolebarna felles og gruppevis gjennom året, 1-2 ganger pr. uke. Målet er - å styrke og forberede hvert enkelt barn for overgangen barnehage skole - gi barnet følelse av mestring Jeg kan! - gi barnet gode opplevelser det siste året i barnehagen - styrke relasjonene i gruppen på tvers av avdelingene. I «Løvegruppen» blir det turer, eksperimenter, leker og spill for å styrke språk og matematiske ferdigheter og for å gi barna gode muligheter til å knytte vennskapsbånd mot skolestart. I tillegg legges det stor vekt på praktiske ferdigheter og selvstendighet.

19 18 VOKSENROLLEN Rammeplan for barnehager omhandler også voksenrollen innen de ulike kapitlene og fagområdene som beskrevet i de foregående kapitlene. Personalets oppgaver er å ha ansvar for sikkerhet, sørge for barnas behov for omsorg, lek og læring blir ivaretatt og være en rollemodell i det vi sier og gjør. I inneværende barnehageår, vil vi ta opp igjen arbeidet med konflikthåndtering, og vi skal videreutvikle arbeidet med likestilling og likeverd. I tillegg skal vi ha gjennomgang av vår Beredskapsplan mot mobbing. I alle personalmøter og på planleggingsdager tar vi opp temaer og problemstillinger som utfordrer oss som voksne, både i arbeid med barna og i samarbeidet som kollegaer. Stortingsmelding nr. 41: En styrkning av barnehagen som læringsarena kan ikke realiseres uten et kompetent personale. Alle som arbeider i barnehagen må ha kunnskap om barn, barndom og barnehagens samfunnsmandat

20 19 KONFLIKTHÅNDTERING De fleste voksne synes det er hyggeligst at barna er venner, og det kan være vanskelig å håndtere uenigheter og konflikter, både for voksne og barn. Noe av det vi kan gi barna av basiskunnskaper, er å lære å samhandle med andre; sosiale ferdigheter. Dette innebærer også å kunne håndtere uenigheter med hverandre på en god måte. For at barna skal lære dette, må vi voksne være gode eksempler og være hjelpere på veien. ICPS En metode for å håndtere konflikter, heter ICPS (hentet fra prosjektet Du og jeg og vi to av Kari Lamer). Målet er: Å hjelpe barn å finne gode løsninger og på sikt bli i stand til å ordne opp i uenigheter for seg selv og blant venner. Ved en konflikt: 1) Samle alle de involverte barna; hva skjedde her? 2) Alle skal få fortelle sin versjon av uenigheten som er oppstått. Slik ser de at en hendelse kan oppleves på ulike måter. 3) Som voksen skal vi ikke være opptatt av rett og galt eller hvem som har skyld, men av hvordan dette kan løses. La barna komme med forslag på mulige løsninger; eventuelt hjelpe til med dette. 4) I samarbeid med barna velge ut en løsning som kjennes godt ut for alle parter. 5) Følge opp ved å være i nærheten en stund for å se om avtalen fungerer, eventuelt gå inn med mer støtte og hjelp. Tålmodighet og tro på /vilje til løsning er viktig hos den voksne. Bruk tid og snakk rolig. Sett deg ned så du er i øyenhøyde med barnet Ikke bruk så mange ord som voksen; la barna fortelle og reflektere Still gode spørsmål (hva og hvem og hvordan, men ikke hvorfor); vent på svar.

21 20 Beredskapsplan mot MOBBING FOREBYGGING - fokus på tilstedeværende voksne - Voksne følger opp barn i lek ute og inne. God nok bemanning ute. - Voksne skaper vennskap - Aldri overhøre krenkelser barn/ barn eller voksen/ barn uten å reagere. - Jevnlige drøftinger av lek/ vennskap på hver avdeling. KARTLEGGING - Sjekklister intervjuer av barna. - Ansvar for alle voksne for å melde fra - Foreldre-innspill tas alltid til styrer og ped.leder TILTAK - Voksne følger opp barn i lek ute og inne. God nok bemanning ute. - Voksne skaper vennskap - Aldri overhøre krenkelser barn/ barn eller voksen/ barn uten å reagere. - Jevnlige drøftinger av lek/ vennskap på hver avdeling. - Spesiell oppfølging i enkelttilfelle: FORELDRESAMARBEID - Drøfte vennskap / sosiale ferdigheter i foreldresamtaler - Fortelle foreldre når eget barn er blitt utsatt for noe av et annet barn (voksen) - Fortelle foreldre når eget barn har gjort noe mot et annet barn - Bli enige om eventuelle tiltak. Skriftliggjøre disse avtalene. EVALUERING - Evaluere arbeidet vårt en gang pr.år i personalgruppen - Evaluere arbeidet mot mobbing en gang pr. år med foreldre, enten SU eller utvidet SU/AU Jarenga barnehage, vedtatt 2013

22 21 DOKUMENTASJON OG VURDERING Hensikten med dokumentasjon og vurdering er å forbedre den pedagogiske praksis. Rammeplan for barnehager kap 4 Planlegging, dokumentasjon og vurdering «Viten om personalets arbeid og barns virksomhet i barnehagen er viktig som grunnlag for barnehagens utvikling. Dokumentasjon kan være et middel for å få frem ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis.» (s 55) Vi sender ut månedsbrev og -planer til foreldrene. De lages ut fra en felles mal på huset. Fordi vi arbeider ut fra barns medvirkning, er planene og tankene vi har, fleksible og åpne for hva som «dukker opp.» Avdelingene lager mer detaljerte arbeidsplaner for de voksne. Evaluering av en måned ligger til grunn for neste måneds plan Vi bruker bilder, tekst og barnas arbeider for å dokumentere det vi gjør for foreldre og barn. Dokumentasjonen som henges opp gir grunnlag for personalet til å reflektere underveis i prosessen, og den skal gi foreldrene innblikk i hva som opptar barna. Ikke minst skal den være levende og lages i samarbeid med barna for å minne dem om hva vi arbeider med og samtidig inspirere til nye tanker og prosjekter. Det skal være et etisk fokus i dokumentasjons- og evalueringsarbeidet. Kartlegging av barn skal være godt begrunnet, ha en uttalt hensikt og alltid være avklart med foreldrene på forhånd. Hver pedagog referatfører foreldresamtaler. Evaluering av arbeidet foretas i personalet med jevne mellomrom og med foreldre hver vår.

Årsplan 2015 2016 Jarenga barnehage

Årsplan 2015 2016 Jarenga barnehage BÆRUM KOMMUNE Årsplan 2015 2016 Jarenga barnehage Storengveien 3, 1358 Jar Jarenga.barnehage baerum.kommune.no Innhold * Velkommen til Jarenga barnehage, evaluering av fjoråret. side 2 * Planleggingsdager,

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Årsplan Jarenga barnehage

Årsplan Jarenga barnehage Årsplan 2016-2017 Jarenga barnehage Innhold Innledning... 2 Bærumsbarnehagen... 3 Lekens betydning for barns utvikling... 3 Arbeid mot mobbing... 4 Realfag undring og glede knyttet til matematikk og naturfag...

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Barn lærer ved å delta og observere, og de lærer mer enn det som er vår intensjon. De lærer kultur, måter å snakke

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Detaljer

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 KROPPANMARKA BARNEHAGER Okstad og Okstadvegen barnehager VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 1 VÅR VIRKSOMHET BYGGER PÅ Lov om barnehager Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Enhetsavtalens mål, kjennetegn

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

FLASSABEKKN BARNEHAGE: ÅRSPLAN 2017/2018. Lov om barnehager:

FLASSABEKKN BARNEHAGE: ÅRSPLAN 2017/2018. Lov om barnehager: FLASSABEKKN BARNEHAGE: ÅRSPLAN 2017/2018 Lov om barnehager: 1.Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. ÅRSPLAN 2015-2016 Studentbarnehagen Steinkjer Steinkjersannan 6 7713 STEINKJER Innledning: Studentbarnehagene i Nord-Trøndelag har over flere arbeidet fram et verdigrunnlag for drift av våre barnehager.

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

Årsplan Jarenga barnehage. Bærumsbarnehagen

Årsplan Jarenga barnehage. Bærumsbarnehagen Årsplan 2017-2018 Jarenga barnehage Bærumsbarnehagen Innhold Innledning side 2 Bærumsbarnehagen side 3 Lekens betydning for barns utvikling side 3 Arbeid mot mobbing side 4 Realfag side 5 Grønt flagg side

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Avdeling Malangseidet

Avdeling Malangseidet Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2016-2017 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til barnehageåret 2017/2018! En ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser fram

Detaljer

HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB!

HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB! HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB! INNLEDNING Handlingsplan mot mobbing i Skovheim barnehage Handlingsplan mot mobbing i Skovheim barnehage er et forpliktende verktøy for

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2016-2017 RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ET GODT STED Å VÆRE - ET GODT STED Å LÆRE. Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på universitetsrådet på Røstad. Eier er Nord studentsamskipnad.

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

ÅRSPLAN 2017 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune

ÅRSPLAN 2017 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune LØKEN BARNEHAGE Gruslinna 1. 1960 LØKEN. TLF 6720 5940 Loken.barnehage@ahk.no. ÅRSPLAN 2017 Virksomhetens formål 1 : Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Alle med En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Vår barnehage består av barn i alderen 1 til 5 år. Den er preget av mangfold og ulikheter. Hvert enkelt barn skal bli ivaretatt

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

ÅRSPLAN 2016 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune

ÅRSPLAN 2016 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune LØKEN BARNEHAGE Gruslinna 1. 1960 LØKEN. TLF 6720 5940 Loken.barnehage@ahk.no. ÅRSPLAN 2016 Virksomhetens formål 1 : Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet i vareta barnas behov for omsorg

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære 1 ÅRSPLAN RØSTAD BARNEHAGE 2015-2016 Et godt sted å være - et godt sted å lære 2 Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på Høgskoleområdet på Røstad. Eier er Studentsamskipnaden

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Innhold 3 5 6 8 9 10 11 12 Overordna mål og verdier Grunnleggende verdier og holdninger for arbeidet i Studentbarnehagene i Tromsø Danning et helhetlig

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage Magiske øyeblikk i kvardagen!

Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage Magiske øyeblikk i kvardagen! Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage 2016-2018 Magiske øyeblikk i kvardagen! Årsplan / Utviklingsplan Orre barnehage 2016-2018 Presentasjon av barnehagen Orre barnehage er en kommunal barnehage

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Kværnerdalen barnehage Støperiet

Kværnerdalen barnehage Støperiet Oslo kommune Kværnerdalen barnehage Kværnerdalen barnehage Støperiet Kværnerdalen barnehage Støperiet linda.gardar@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 97573101 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/kvaernerdalenbarnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 BarnehagenVår Løren ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 Styrer.løren@barnehagenvaar.no 21918449 www.barnehagenvaar.no Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og

Detaljer

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid.

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid. Årsplan for Einerhaugen Barnehage SA! Denne årsplanen ligger til grunn for vårt arbeid i barnehagen. Årsplanen er ment å være et arbeidsredskap for personalet samtidig som den skal si noe om hvilke tanker

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf:

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf: ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE 2017 Epost: kl.magne@online.no Tlf: 47 30 26 91 Litt om familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

ÅRSPLAN. BRUNES NATURBARNEHAGE Del 1

ÅRSPLAN. BRUNES NATURBARNEHAGE Del 1 ÅRSPLAN BRUNES NATURBARNEHAGE 2016-2017 Del 1 Vår visjon: Trivelig og annerledes en herlig barndom Trivelig fordi barnehagen består av glede, humor, trivsel, felleskap og positivitet Annerledes fordi barnehagens

Detaljer