BRUKERDOKUMENTASJON PA OPPRETTELSE AV PROSJEKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERDOKUMENTASJON PA OPPRETTELSE AV PROSJEKT"

Transkript

1 BRUKERDOKUMENTASJON PA OPPRETTELSE AV PROSJEKT EU-SKJEMA

2 Bruksområde: Prosjekter finansiert av EU, hvor UiB er partner eller koordinator Innhold: Kunder: 2 kunder default: EU Universitetet i Bergen Aktiviteter: 1 toppaktivitet default: 1 EU Underaktiviteter legges til via Økonomi < Aktiviteter Dersom man fører kostnader på en toppaktivitet, kan man ikke på et senere tidspunkt opprette underaktiviteter Overhead: EU: Kostnader Personressurser, default: 40 %. Driftstransaksjoner, default: 0 % Inntekter Personressurser: Velges ved opprettelse av prosjektet Driftstransaksjoner: Velges ved opprettelse av prosjektet Utkast per ABH Side 2

3 INNHOLDSLISTE SJEKKLISTE... s. 4 OPPRETTING AV PROSJEKTER 1. Opprette prosjekt... s Opprette avtale... s Aktiviteter...s Opprette underaktiviteter...s Endre overhead på aktivtetsnivå...s Slette aktiviteter...s Legge til gammelt prosjektnummer...s. 17 BUDSJETTER 1. Registrering av budsjett...s Opprette planversjon...s Sende budsjettversjon...s Se på / bearbeide opprettede budsjettversjoner...s. 34 VEDLEGG Legge til vedlegg på prosjektet...s. 37 HUSKELISTE / PROBLEM Legge inn huskeliste på prosjektet...s. 41 TEAMMEDLEMMER Legge til flere teammedlemmer på prosjektet...s. 45 Utkast per ABH Side 3

4 Sjekkliste Før du kan fakturere / belaste et prosjekt må du ha gjort følgende: 1. Økonomikonsulent Opprettet prosjekt (har da fått generert et 80xxxx-prosjektnummer) Opprettet underaktiviteter I kunde- og avtalebildet; knyttet kunde til toppaktivitet, lagt inn finansieringskilde, avtalereferanse, avtalebeløp og valuta Laget budsjett og sendt til kontorsjef for godkjenning 2. Kontorsjef Godkjent prosjekt og basisbudsjettert Utkast per ABH Side 4

5 Oppretting av prosjekter Ansvarsområde: Naviger: Skjermbilde: Utføres av: Nøkkelhendelse: Økonomikonsulent UiB Opprett prosjekter Opprett prosjekter Økonomikonsulent UiB Opprette prosjekt og registrere kunde- og avtaleopplysninger, opprette aktiviteter og/eller endre aktivitetsnavn, samt legge til gammelt prosjektnummer. 1) Opprette prosjekt Naviger: PA Økonomikonsulent UiB > Opprett prosjekt Utkast per ABH Side 5

6 Du kommer inn i neste bilde hvor du kan velge skjema ut fra prosjekttype: Velg skjema M. Bidrag EU og klikk på: Fortsett. Utkast per ABH Side 6

7 Du får nå opp dette bildet: FØLGENDE MÅ FYLLES UT: Prosjektnavn: Prosjekttittel: Prosjektleder: Kort versjon av prosjektets navn (kan endres senere). Lang versjon av prosjektets navn (kan endres senere). Prosjektlederen er den som har fått forskningsstøtten, og vil på litt sikt få tilgang til å bruke PA-modulen som et styringsverktøy. Økonomikonsulent: Den som har ansvar for opprettelse av prosjektet, innlegging av kunde- og avtaleinformasjon, samt utarbeidelse av budsjett som sendes til Kontorsjefen for godkjenning. Videre oppfølging av prosjektet i forhold til rapportering osv. Kontorsjef: Skal ha et eieransvar til prosjektet og skal etter at Økonomikonsulenten har laget budsjettutkast og sendt dette, godkjenne prosjektet og deretter gå gjennom budsjettet, godkjenne det og basisbudsjettere. Utkast per ABH Side 7

8 Faktureringsansvarlig: Vedkommende som står som kontaktperson på fakturaer, som regel økonomikonsulenten. NB! Det er viktig at alle personene som legges inn i prosjektet i malen, har både ansettelses- og rolledatoer i perioden hvor prosjektet påløper. Overhead inntekt i %: Legg inn prosentsats for hovedaktivitet. Andre satser legges inn når underaktiviteter skal opprettes. EU Rammeprogram: Velg fra plukkliste. EU Rolle: EU Prosjekttype: Konfidensialitet: Kommersialiseringspotensiale: Coordinator eller Partner. Finn riktig prosjekttype fra plukkliste. I hvilken grad informasjon om dette prosjektet kan publiseres på UiBs eksternweb. I hvilken grad prosjektet kan kommersialiseres ved ferdigstillelse. Velg: Fortsett, og du får opp dette bildet: Utkast per ABH Side 8

9 Dette er prosjektets hjemmeside. Her ser vi blant annet at: Prosjektet har fått prosjektnummer Dette genereres automatisk fortløpende, har 6 sifre og begynner med 8. Prosjektet har status Ikke godkjent 2) Opprette avtale Naviger: Prosjekt > Oppsett > Kunde og avtaleopplysninger Utkast per ABH Side 9

10 Du får nå opp det neste bildet: Utkast per ABH Side 10

11 KLIKK PÅ LEGG TIL NY RAD OG FYLL UT FØLGENDE: Toppaktivitet: Kunde: Finansieringskilde: Kontraktsreferanse: Velg 1 EU fra plukkliste (ligger default i systemet) Knytt valgt toppaktivitet til kunde EU (fra plukkliste) Her oppgir du hvordan prosjektet er finansiert Maks 60 tegn, og skal minst inneholde Avtalereferansenr/PA-prosjektnr Avtalebeløp: Avtalevaluta: Legg inn avtalebeløp i EURO Klikk på + tegnet foran Vis i kolonnen Detaljer. Legg inn EUR som valuta. Klikk deretter på Beregn beløp i prosjektvaluta (plukkliste øverst til venstre), og Start. Avtalebeløpet regnes da om til NOK, og det er også dette beløpet som skal være utgangspunkt for budsjettering. Avslutt og lagre foretatte endringer ved å klikke på: Bruk. Utkast per ABH Side 11

12 3) Aktiviteter 3.1 Opprette underaktiviteter Hver arbeidspakke UiB er involvert i skal opprettes som en egen underaktivitet i prosjektet. Videre registreres overhead-satser ut ifra innholdet i den enkelte arbeidspakke. For RTD-aktiviteter skal overhead settes til 20 %, mens andre aktiviteter registreres med 60 % overhead. Naviger: Økonomi > Aktiviteter Velg: Oppdater nedbrytingsstruktur for Økonomi og Start. Klikk på + tegnet under Rammenivå. Du får da opp følgende bilde: Utkast per ABH Side 12

13 Hak av toppaktivitet 1 EU og velg: Opprett aktiviteter. Utkast per ABH Side 13

14 Du får da opp dette bildet: Midt i bildet ser du hvilken toppaktivitet du er i ferd med å opprette underaktiviteter på. Sett rammenivå til1 (dette nummeret gjenspeiler kun den hierarkiske oppbyggingen av aktivitetene). FYLL UT: Aktivitetsnummer: Skal begynne med nummer og kan ha maks 25 tegn (alfanumerisk). Eks: 1.1EUWP3RTD, 1.2EUWP6MNG. Gi underaktivitetene et hensiktsmessig aktivitetsnummer i forhold til arbeidspakke. Aktivitetsnavn: Skal begynne med nummer og kan ha maks 20 tegn (alfanumerisk). Eks: 1.1EUWP3RTD, 1.2EUWP6MNG. Vi anbefaler at aktivitetsnavnet er identisk med aktivitetsnummeret Transaksjon start: Transaksjon slutt: Aktivitetsleder: Fylles ut om ulikt prosjektets startdato. Fylles ut om ulikt prosjektets sluttdato. Fylles ikke ut. Utkast per ABH Side 14

15 Avslutt og lagre foretatte endringer ved å klikke på: Bruk. Du får da opp en oversikt over alle aktiviteter som er opprettet, samt hvordan de hierarkisk fordeler seg (klikk på + tegnet foran rammenivået) NB! Du kan alltid endre navn på en aktivitet, men skal du endre aktivitetsnummer så må det gjøres før det er ført noen kostnader/inntekter på den. For å opprette under-under-aktiviteter, følg samme prosedyre som over, men sett rammenivå til nivå Endre overhead på aktivitetsnivå Dersom man på enkelte aktiviteter ønsker en annen overhead enn hva som ble valgt ved prosjektopprettelse, velg Oppdater nedbrytingsstruktur for Økonomi og Start (se side 12). Marker ønsket aktivitet, og klikk på blyanten i Oppdater-kolonnen. Du kommer da til følgende skjermbilde: Utkast per ABH Side 15

16 Legg inn ønsket overhead i kolonnen Overhead Inntekt. NB: Dersom overhead ikke velges på aktivitetsnivå vil man automatisk få samme overhead som ble valgt ved prosjektopprettelse. Trykk deretter Bruk. 3.3 Slette aktiviteter Naviger: Økonomi > Aktiviteter Velg: Oppdater nedbrytingsstruktur for Økonomi og Start (se s. 12). Klikk på + tegnet under Rammenivå. Utkast per ABH Side 16

17 Hak av den aktiviteten du ønsker å slette, og velg Slett. NB! Du kan bare slette en aktivitet så lenge det ikke er ført noen kostnader/inntekter på den. 4) Legge til gammelt prosjektnummer Naviger: Prosjekt > Oppsett > Tilleggsopplysninger Utkast per ABH Side 17

18 Du får nå opp neste bilde: Under Andre opplysninger legger du inn: Gammelt prosjektnummer (eventuelt flere numre. Maks antall tegn = 30). Det gamle prosjektnummeret vil vises i rapporter. Utkast per ABH Side 18

19 Avslutt og lagre foretatte endringer ved å klikke på: Bruk. Utkast per ABH Side 19

20 Budsjetter Ansvarsområde: Naviger: Skjermbilde: Utføres av: Nøkkelhendelse: Økonomikonsulent UiB Budsjetter Budsjetter Økonomikonsulent UiB Registrere budsjetter, samt spørre opp tidligere versjoner av budsjetter. 1) Registrering av budsjett 1.1 Opprette planversjon Naviger: Økonomi > Budsjetter og Prognoser Du får nå opp dette skjermbildet: Utkast per ABH Side 20

21 Hak av for: Budsjett og klikk på Opprett planversjon Utkast per ABH Side 21

22 FYLL UT: Navn: Her skriver du inn navnet på budsjettet Eks: Budsjett per Velg så Rediger budsjett fra plukkliste øverst til høyre i skjermbildet, og Start. Du kommer da til følgende side: Utkast per ABH Side 22

23 I dette skjermbildet legger du inn budsjettet ditt. Tips: klikk på + tegnet foran Summer for budsjett for å se totale kostnader og inntekter etter hvert som du legger til nye budsjettrader. Klikk på: Legg til ny rad NB: Budsjettet legges inn i NOK, og skal være nøyaktig likt omregnet avtalebeløp under Kunde- og avtaleopplysninger (se s. 10). Utkast per ABH Side 23

24 Personressurser Fyll ut: Prosjekt eller aktivitet: Ressurs: Mengde: Skriv inn navnet på den aktiviteten du skal budsjettere på. Klikk på lommelykten for å få opp alternativene for dette prosjektet. Legg inn % og trykk Start. Legg inn navn på person, eventuelt stillingskategori dersom vedkommende ennå ikke er ansatt. Eks: Isaksen, Mona (NB: etternavn først). Fyll ut estimert antall timebruk Velg så Beregn Budsjett Budsjettkalkuleringen beregner automatisk Direkte kostnad, Total kostnad og Inntekt. Utkast per ABH Side 24

25 Budsjettering på art Fyll ut: Prosjekt eller aktivitet: Ressurs: Skriv inn navnet på den aktiviteten du skal budsjettere på. Klikk på lommelykten for å få opp alternativene for dette prosjektet. Legg inn % og trykk Start. Legg inn art som skal budsjetteres på. - Eks: 6, 7 og 8 Driftskostnader Direkte kostnad: Fyll ut beløp. Velg så Beregn Budsjett. Budsjettkalkuleringen beregner automatisk Total kostnad og Inntekt. Utkast per ABH Side 25

26 Velg Legg til ny rad, fyll ut og Bergen Budsjett etter hvert som du legger inn flere budsjettlinjer, slik at budsjettbeløp til slutt blir nøyaktig lik avtalesum (i NOK). VÆR OPPMERKSOM PÅ AT: Det vil kun bli beregnet Direkte kostnad, Total kostnad og Inntekt for en stilling eller bestemt ansatt når vedkommende er registrert med lønnstrinn i PA sin HRbase. Dette gjøres sentralt. Totale kostnader = direkte kostnad + 40 % overhead Inntekt = direkte kostnad + valgt overheadsats på aktivitet Inntektsbudsjettet må være på øret likt avtalens finansieringsbeløp i NOK HVORDAN PERIODISERE BUDSJETTET Budsjettet vil automatisk bli fordelt jevnt utover hele prosjektets levetid. Dersom dette ikke samsvarer med kontraktsvilkårene kan det være lurt å periodisere budsjettet. o For fremgangsmåte, se brukerveiledning på intranett HVORDAN REGISTRERE BUDSJETT PÅ KUN DELER AV PROSJEKTPERIODEN Det kan være behov for å redigere budsjettperiode på enkelte budsjettlinjer, for eksempel dersom en ansatt begynner/slutter underveis i prosjektet. o For fremgangsmåte, se brukerveiledning på intranett JUSTERING AV BUDSJETTBELØP HVORDAN SLÅ AV BUDSJETTKALKULERINGEN UNDER BUDSJETTERING: Utkast per ABH Side 26

27 I dette eksemplet er EU-avtalen på NOK (tilsvarer avtalebeløp på EUR), og vi ser i summeringsdelen ovenfor at sum inntekt er ,60. Vi har dermed budsjettert med 9,60 kr for mye i forhold til avtalen. For å rette opp dette kan vi slå av budsjettkalkulatoren og justere en/flere av budsjettlinjene. Klikk på oppdateringsblyanten helt til høyre i skjermbildet. Du kommer da til følgende bilde: Utkast per ABH Side 27

28 Klikk på + tegnet foran Tilleggsopplysninger, og skriv inn Nei i Budsjettkalkulering: Avslutt og lagre foretatte endringer ved å klikke på: Bruk. Du kommer nå tilbake til budsjettskjermbildet, og budsjettkalkuleringen på denne linjen er slått av. Gjenta eventuelt prosessen for neste budsjettlinje. Justering av beløp for personressurs: o Juster BARE INNTEKSTBELØP Justering av beløp for driftsarter: o Juster BÅDE TOTAL KOSTNAD OG INNTEKTSBELØP Velger her å justere ned inntektsbeløpet for Isaksen med 9,60 kr. Velg deretter: Lagre. På neste side ser du nå at inntekt er lik EU-avtale i NOK: Utkast per ABH Side 28

29 SYNLIGGJØRING AV DIFFERANSE MELLOM KOSTNADS- OG INNTEKSTOVERHEAD: Summeringen viser nå at inntektssiden er lik , men at det totalt sett er en minusmargin på - kr Dette er utslag av differansen mellom inntekts- og kostnadsoverhead. o Kostnadsoverhead settes automatisk lik 40 %, mens inntektsoverhead er bestemt ut ifra dekningsbidrag for de ulike aktivitetene. Denne differansen må UiB dekke, og dette ønsker vi å synliggjøre. o Marginen bør spesifiseres per underaktivitet, det vil si at for noen aktiviteter vil den være positiv (> 40 % inntekstoverhead), mens for andre vil den være negativ (< 40 % inntekstoverhead). I dette eksemplet er det to marginer som ønskes synliggjort: o 1.1WP3RTD: ( ) o 1.1WP6MNG: ( ) Velg Legg til ny rad og fyll ut følgende: Utkast per ABH Side 29

30 Prosjekt eller aktivitet: Ressurs: Direktekostnader: Totale kostnader: Inntekter: Velg aktivitet med differanse mellom total kostnad og inntekt. Legg inn utgiftstype 9052 Godskrevet egenandel indirekte kostnader Legg inn margin med riktig fortegn (Inntekt Total kostnad) Legg inn margin med riktig fortegn (Inntekt Total kostnad) 0 (dette er viktig å huske!!) Her er budsjettkalkuleringen slått av som default, og du kan legge summen inn direkte i kolonnene. Velg Lagre, og legg eventuelt til flere budsjettlinjer. Til slutt skal inntekt være lik NOK og margin 0. Utkast per ABH Side 30

31 1.2 Sende budsjettversjon Når budsjettet er lagt inn, og inntektssiden er nøyaktig lik avtalebeløp i NOK, er budsjettet klar til å sendes til Kontorsjef for godkjenning. Velg Ajourfør budsjettversjoner fra plukkliste øverst til høyre i neste skjermbilde, og Start: Utkast per ABH Side 31

32 Klikk på symbolet i boksen Endringskontroll for å låse dette budsjettet Utkast per ABH Side 32

33 I Send -kolonnen får du så opp et symbol som du trykker på: NB: Merk at versjonen må være Gjeldende før du får sendt. Dersom flere versjoner, huk av ønsket arbeidsversjon og velg Angi som gjeldende fra plukklisten Velg en versjon og trykk Start. Deretter klikker du på symbolet i Send-boksen. Du kommer da til følgende side som sier at Budsjettversjonen er sendt. Utkast per ABH Side 33

34 Da kan kontorsjefen logge seg på og: o Godkjenne prosjektet ved å sette prosjektstatus: Godkjent o Godkjenne budsjettet o Basisbudsjettere 1.3 Se på / bearbeide opprettede budsjettversjoner Naviger: Økonomi > Budsjetter og Prognoser Utkast per ABH Side 34

35 Klikk på blyanten i kolonnen Ajourfør versjoner. Du får da opp en oversikt over opprettede budsjettversjoner. Utkast per ABH Side 35

36 Klikk på blyanten i kolonnen Rediger, og du får opp detaljene i budsjettet og kan redigere disse om ønskelig. Utkast per ABH Side 36

37 Vedlegg Legge til vedlegg på prosjektet Ansvarsområde: Økonomikonsulent UiB Naviger: Vedlegg Skjermbilde: Vedlegg Utføres av: Økonomikonsulent UiB Nøkkelhendelse: Dokumentasjon vedrørende prosjektet samles i en elektronisk prosjektmappe, for eksempel kontrakt. Gå til skjermbildet for Vedlegg Naviger: Prosjekt > Vedlegg Velg: Legg til vedlegg Utkast per ABH Side 37

38 Beskrivelse: legg inn for eksempel Kontrakt pr Utkast per ABH Side 38

39 Definer Vedlegg: o Velg Fil dersom du skal browse og finne et vedlegg du har i en mappe o Velg URL-adr dersom du vil linke til en webside eller til ephorte 1. Dersom URL-adr så limer du inn adressen og velger Bruk. 2. Dersom du vil linke til et dokument i ephorte, så går du inn på gjeldende dokument i ephorte. Velg Send Lenke i toppmenyen og du får opp en e-post med en URL-adresse i. Ta en kopi av denne adressen, og lim den inn i URL-adr.-feltet i forrige skjermbilde. Velg: Bruk Bekreftelse kommer opp til venstre i bildet: Utkast per ABH Side 39

40 I dette skjermbildet har du også en oversikt over hvilke vedlegg som er knyttet til prosjektet Utkast per ABH Side 40

41 Huskeliste/problem Legge inn huskeliste på prosjektet Ansvarsområde: Økonomikonsulent UiB Naviger: Problem Skjermbilde: Problem Utføres av: Økonomikonsulent UiB Nøkkelhendelse: Ved opprettelse av/og underveis i et prosjekt, så vil der være behov for å lage huskelapper på ulike aktiviteter som må gjøres. Dette kan være rapporter som skal kjøres og sendes til bidragsyter for eksempel, eller det kan være påminnelser om at man må sjekke om der er kommet bevilgning på prosjektet. Gå til skjermbildet for Problemer Naviger: Kontroll > Problemer Utkast per ABH Side 41

42 Opprett: Huskelapp eller Rapportering og trykk START o Huskelapp Påminnelse om å sjekke om man har fått bevilgning for prosjektet for eksempel o Rapportering Når der skal sendes rapporter til bidragsyter, ledelse i.e. Legg inn info på: o Sammendrag o Eier o Prioritet o Behovsdato o Velg så BRUK Utkast per ABH Side 42

43 o Åpne problemer (huskelapper/rapporteringer) vises på prosjektets hjemmeside (se neste skjermbilde): Utkast per ABH Side 43

44 Utkast per ABH Side 44

45 Teammedlemmer Legge til flere teammedlemmer på prosjektet Ansvarsområde: Økonomikonsulent UiB Naviger: Teammedlemmer Skjermbilde: Teammedlemmer Utføres av: Økonomikonsulent UiB Nøkkelhendelse: Alle som skal ha en rolle i prosjektet må være registrert som teammedlem. Dersom behov kan det legges til flere medlemmer enn det som ble registrert ved prosjektopprettelse (for eksempel flere økonomikonsulenter eller kontorsjefer). Naviger: Prosjekt > Oppsett Klikk på Teammedlemmer, og du kommer til følgende bilde: Utkast per ABH Side 45

46 Her ser du hvilke personer som allerede er teammedlemmer på prosjektet, samt hvilken rolle de har. Velg Legg til teammedlemmer for å legge til ny person. Du kommer da til følgende bilde: Utkast per ABH Side 46

47 Legg inn: o Person: Navn på vedkommende. For eksempel Isaksen, Mona. o Rolle: I prosjektet. Klikk på lommelykt for å se alternativer. o Startdato: Default lik prosjektets startdato. Kan endres om ønskelig. o Sluttdato: Trengs ikke å legges inn. NB: Det kan kun være èn faktureringsansvarlig per prosjekt Klikk deretter Bruk, og du kommer tilbake til oversikt over alle registrerte teammedlemmer. Utkast per ABH Side 47

48 Her ser du at nytt teammedlem er lagt til. Gjenta prosessen over for å legge til flere. Utkast per ABH Side 48

BRUKERDOKUMENTASJON PA OPPRETTELSE AV PROSJEKT

BRUKERDOKUMENTASJON PA OPPRETTELSE AV PROSJEKT BRUKERDOKUMENTASJON PA OPPRETTELSE AV PROSJEKT OPPDRAG PROSJEKT-SKJEMA Bruksområde: Innhold: Kunder: Oppdragsprosjekter En kunde registreres ved prosjektoppretting Flere kunder legges til via Faktureringskonti

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON PA OPPRETTELSE AV PROSJEKT

BRUKERDOKUMENTASJON PA OPPRETTELSE AV PROSJEKT BRUKERDOKUMENTASJON PA OPPRETTELSE AV PROSJEKT NFR-SKJEMA Revidert: 23.06.2012 RN Bruksområde: Prosjekter hvor NFR og UiB er kontraktspartnere Innhold: Kunder: 2 kunder, default: Norges Forskningsråd (ekstern

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON PA OPPRETTELSE AV PROSJEKT

BRUKERDOKUMENTASJON PA OPPRETTELSE AV PROSJEKT BRUKERDOKUMENTASJON PA OPPRETTELSE AV PROSJEKT BIDRAG DRIFT-SKJEMA Bruksområde: Rene driftsprosjekt, dvs prosjekter uten personressurser Innhold: Kunder: 1 kunde, default: Universitetet i Bergen (intern

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON PA OPPRETTELSE AV PROSJEKT

BRUKERDOKUMENTASJON PA OPPRETTELSE AV PROSJEKT BRUKERDOKUMENTASJON PA OPPRETTELSE AV PROSJEKT BIDRAG ANNET-SKJEMA Revidert 21.06.12 RN Bruksområde: Innhold: Kunder: Alle bidragsprosjekter, med unntak av prosjekter hvor NFR eller EU er kontraktspartnere.

Detaljer

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette.

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette. REBUDSJETTERE I PA Ansvarsområde: PA Utføres av: Nøkkelhendelse: Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette. Et budsjett skal man rebudsjettere

Detaljer

ENDRING AV VALUTA PÅ AVTALE I PA FORMS

ENDRING AV VALUTA PÅ AVTALE I PA FORMS ENDRING AV VALUTA PÅ AVTALE I PA FORMS Ansvarsområde: Naviger: Skjermbilde: Utføres av: Nøkkelhendelse: Fokus: PA Økonomikonsulent EU prosjekter UiB PA Superbruker UiB > Fakturering > Avtale PA Superbruker

Detaljer

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette.

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette. FAKTURERING I PA Ansvarsområde: Naviger: Skjermbilde: Utføres av: Nøkkelhendelse: PA Prosjekt > Hjemmeside Prosjekt > Hjemmeside Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt

Detaljer

HÅNDTERING AV TDI I PROSJEKTMODUL OG REGNSKAP

HÅNDTERING AV TDI I PROSJEKTMODUL OG REGNSKAP U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N HÅNDTERING AV TDI I PROSJEKTMODUL OG REGNSKAP 13.05.2015 Anita Vigstad, Randi Nordås og Kari Eidsheim 1 Agenda Bakgrunn Kostnads- og inntektsoverhead Hvordan legge

Detaljer

FAQ - Ofte Stilte Spørsmål i forbindelse med PA:

FAQ - Ofte Stilte Spørsmål i forbindelse med PA: FAQ - Ofte Stilte Spørsmål i forbindelse med PA: 1. PA a. Hva er PA? PA (Project Accounting) er Oracle sin prosjektregnskapsmodul b. Hva skal PA brukes til? I PA skal alle prosjekter, som går inn under

Detaljer

Egeninnsats i bidragsprosjekter

Egeninnsats i bidragsprosjekter Egeninnsats i bidragsprosjekter Hvordan finne aggregerte tall på dette for et institutt, fakultet eller UiB samlet. Eksempler på hvordan tallene kan brukes til analyser, herunder finne inntektsoverhead.

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening

Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening Hvert utvalg er ansvarlig for å legge ut sine nyheter Case 1: Legge ut nyheter Case 2: Oppdater kalender LOGIN: www.moldeseilforening.no/admin Brukernavn/passord

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

PA Discovererkurs. Prosjektadministrasjon. Høst 2015. https://bergmynte.uib.no:8094/discoverer/plus. PA rapporter GL rapporter

PA Discovererkurs. Prosjektadministrasjon. Høst 2015. https://bergmynte.uib.no:8094/discoverer/plus. PA rapporter GL rapporter Prosjektadministrasjon PA Discovererkurs Høst 2015 https://bergmynte.uib.no:8094/discoverer/plus PA rapporter GL rapporter 1 Hvilke Discoverer Plus rapporter når Egne rapporter for PA R=Registerrapport

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB

TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB AGRESSO WEB - BRUKERMANUAL UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB 1. Timeregistrering... 2 1.1 Hvordan komme inn på timeregistreringen...

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

Brukermanual til Domenia Norges adminløsning

Brukermanual til Domenia Norges adminløsning Brukermanual til Domenia Norges adminløsning 1. Login For å logge inn på løsningen din skriver du inn domenenavnet ditt og /siteadmin (f.eks www.domenia.no/siteadmin ). Skriv inn brukernavn og passord

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 33

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 33 Innholdsfortegnelse Viktige begrepsforklaringer... 2 Innlogging... 3 Lage en artikkel... 4 Redigere en artikkel... 7 Fjerne en artikkel... 7 Sette inn et bilde i en artikkel... 8 Bytte bilde i en artikkel...

Detaljer

Web Tips #2 november 2011

Web Tips #2 november 2011 Web Tips #2 november 2011 Denne gangen tar vi for oss hvordan dere som er satt opp med trener-rollen (trenere, lagledere, koordinator, webredaktører, etc) går til veie for å oppdatere spillere på laget

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

Budsjettmodul Agresso Planlegger

Budsjettmodul Agresso Planlegger Budsjettmodul Agresso Planlegger Brukerveiledning Gjelder fra: 09.03.11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 2 2 BUDSJETTPROSESSEN I AGRESSO... 3 3 GENERELT... 4 3.1 FUNKSJONSKNAPPER... 4 4 DETALJERING

Detaljer

Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice

Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice 1. Beregningsmenyen 2. Bestillingsmenyen Hovedmenyen i Spekter Online er delt opp i 2 deler og består av Beregningsmenyen og Bestillingsmenyen som du kan

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst

Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst Link til Krokus er tilgjengelig på https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskartar5/geovekst?, under «Lenker».

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Brukerveiledning for fakturering i AR

Brukerveiledning for fakturering i AR Brukerveiledning for fakturering i AR 1. Lag faktura i AR, laste opp vedlegg og slette vedlegg. 2. Utsending 3. Arkivering 4. Fakturakopi fra K-31 Kundereskontro Oppdatert pr 11.02.2014 KAH Side 1 av 13

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA)

Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA) Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA) Rutine: Registrering av manuelle bilag i GL og PA Arbeidsområde: Excel skjema og BasWare ip Utførende roller:

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

Hovedmenyen i Spekter Online

Hovedmenyen i Spekter Online Hovedmenyen i Spekter Online Hovedmenyen i Spekter Online består av søknadsmenyen og verktøymenyen som du kan benytte til å beregne et leietilbud ut til kunden. På de påfølgende sidene finner du en detaljert

Detaljer

Innhold. Hanne Bråthen

Innhold. Hanne Bråthen Innhold Quickguide til prosjektledere... 1 Innlogging... 1 Glemt passord... 1 Hvordan opprette nytt prosjekt... 2 Prosjektopplysninger... 3 Kommunikasjon... 4 Annonse... 5 Sende mail til de som abonnerer

Detaljer

Bruke handlinger til å gjøre ulike oppgaver

Bruke handlinger til å gjøre ulike oppgaver Bruke handlinger til å gjøre ulike oppgaver Versjon 1 14.6.2006 Utarbeidet av: Erik Svendsen TYPO3 Bruke handlinger til å gjøre ulike oppgaver 2 For hvordan logg inn, samt beskrivelse av «backend» vises

Detaljer

En brukerveiledning for. StyrerAssistenten HMS

En brukerveiledning for. StyrerAssistenten HMS En brukerveiledning for StyrerAssistenten HMS innholdsliste: (du kan manøvrere deg frem og tilbake i veiledningen ved å trykke på linkene) 3 Endringer i bruk av HMS modulen 19 Lim inn tekst i nyopprettet

Detaljer

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært medlemmer # 5 Dubletter #

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2 HVORDAN LEGGE UT INFORMASJON PÅ LAGSSIDENE? 3 2.1 Hvordan legge til link til ett dokument i websiden? 7 3 HVORDAN LEGGE UT EN NYHET SOM SKAL PUBLISERES PÅ

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst

Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst Link til Krokus er tilgjengelig på http://www.skogoglandskap.no/temaer/geovekst, under «Eksterne lenker». Krokus, NIBIO sitt regnskaps-

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Brukerveiledning for Web-ADI

Brukerveiledning for Web-ADI 1 Brukerveiledning for Web-ADI Innhold: 1) Innledning side 2 2) Trinn 1 - Excel oppsett side 4 3) Trinn 2 - Internett oppsett side 8 4) Trinn 3 - Validering av bilag i ADI side 11 5) Kontoarter enhetene

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Til: Fakultetsøkonomene Budsjettering og regnskapsføring av BOA-aktivitet i 2010 Nytt i 2010

Til: Fakultetsøkonomene Budsjettering og regnskapsføring av BOA-aktivitet i 2010 Nytt i 2010 Til: Fakultetsøkonomene Budsjettering og regnskapsføring av BOA-aktivitet i 2010 Nytt i 2010 Lønnskostnader Egenfinansiering Frikjøp Inntektsføring NFR Detaljert om lønnskontering og budsjettering i PA

Detaljer

Avdeling for økonomi. Brukerveiledning. UBW on! Planlegger

Avdeling for økonomi. Brukerveiledning. UBW on! Planlegger Avdeling for økonomi Brukerveiledning UBW on! Planlegger Innhold 1. Innledning... 3 2. Planlegger... 3 2.0 Menyen... 3 2.1 Registrering av budsjett i planlegger... 4 2.1.1 Utvalgskriterier... 5 2.1.2 Transaksjoner...

Detaljer

PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB

PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB Innholdsfortegnelse PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB... 1 Pålogging Agresso web... 2 1. Økonomioppfølging i Agresso web... 3 2. Prosjektrapportenes plassering i Agresso web...

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Skjermbilde 3: Skjermbilde 4-8: Skjermbilde 9-13: Skjermbilde 14-17: Skjermbilde 18-20: Skjermbilde 21-24: Skjermbilde

Detaljer

HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER

HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER Hensikten med denne veiledningen Denne veiledningen har til hensikt å gjøre rede for bestillingsrutinen for registrering av ordre for faste kostnader via Agresso e-handel,

Detaljer

Man kan også kopiere eller «Spre» kontrakter mellom kundene dersom flere kunder har tilnærmet like kontrakter.

Man kan også kopiere eller «Spre» kontrakter mellom kundene dersom flere kunder har tilnærmet like kontrakter. Kontraktsmodulen [Oppdatert 09.05.2017 av Daniel Gjestvang] Kontraktsmodulen er en del av bedriftsjournalen i Extensor. Denne modulen gir BHT-en mulighet til selv å legge inn de ulike bestanddelene av

Detaljer

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden.

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden. 1. Logg deg inn i portalen: Klikk på Min side og oppgi medlemsnummer og passord: Inntil du endrer passord, er det NJFF + ditt postnummeret, som er passord, f.eks. NJFF1378. Velg fylkeslag fra dropdown-menyen

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Brukerveiledning ElProsess

Brukerveiledning ElProsess Brukerveiledning ElProsess Bannere i ElProsess Hvilke bannere du har i ElProsess er styrt av hvilke tilganger du har, og vil variere etter type ansvar i selskapet. F.eks. vil bare noen få ha «Brannetterforskning»,

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

Utkast. Publiseringsløsning. Brukerdokumentasjon ez Publish. Logge på Gå inn på: http://www.mrfylke.no/mrfylke_admin

Utkast. Publiseringsløsning. Brukerdokumentasjon ez Publish. Logge på Gå inn på: http://www.mrfylke.no/mrfylke_admin Brukerdokumentasjon ez Publish Publiseringsløsning Utkast Opprett nytt menypunkt (mappe)... 2 Legg til kontaktpersoner... 5 Sett inn bilde... 6 Sett inn notiser... 8 Opprett nyhetsartikkel... 11 Last inn

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering

Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering For: Kommunale næringsfond og RDA-midler NB: Det kan brukes klipp og lim fra andre dokumenter

Detaljer

Ny generell påmelding fra Agrando

Ny generell påmelding fra Agrando Ny generell påmelding fra Agrando Hva er nytt? Mye er nytt. Dette er det viktigste: Påmeldingen er nå delt mellom to moduler. 1. «Oppsett av påmelding». Denne modulen settes inn på menigheten/fellesrådets

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET 1 BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL Oppdatert 2. mai 2011 Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær og evt. superbruker i prostiet. Les først veiledningen som er laget for prestene,

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Innhold 1. Oppstart og innlogging... 3 2. Registrere og vedlikeholde medlemmer... 3 3. Oppsett av sakskart... 4 4. Oppsett av faste saker... 4 5.

Detaljer

Molde Seilforening. Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside. Versjon 1.2 10.08.11 GIR

Molde Seilforening. Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside. Versjon 1.2 10.08.11 GIR Molde Seilforening Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside Versjon 1.2 10.08.11 GIR Innhold 1. Introduksjon...2 2. Finne frem på hjemmesiden...2 3. Brukere frontend...3 3.1. Skrive

Detaljer

Visma.net Expence Brukerveiledning

Visma.net Expence Brukerveiledning Visma.net Expence Brukerveiledning Side 1 av 15 Innhold Visma.net Expense reiseregning Slik kommer du i gang... 3 Aktivering av egen brukertilgang... 3 Innlogging eksternt... 3 Innlogging internt... 4

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer og Forenklet tilsagn

Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer og Forenklet tilsagn Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer og Forenklet tilsagn For: Kommunale næringsfond og RDA-midler NB: Det kan brukes klipp og lim fra andre dokumenter inn i RF13.50. NB: Generelt om

Detaljer

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Registrere kjedereise Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no

Registrere kjedereise Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no Registrere kjedereise Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no Denne guiden beskriver hvordan du registrerer en kjedereise. En kjedereise er en reise mellom minst 2 land utenom Norge. Før du kan føre

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

Sider for tillitsvalgte

Sider for tillitsvalgte Sider for tillitsvalgte For å administrere medlemslister og styret i hagelag og regioner, går dere inn på Min side på Hageselskapets hjemmeside http://www.hageselskapet.no/ 1 Logg inn med brukernavn (mobilnummer)

Detaljer

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Innhold 1. Oppstart og innlogging... 3 1. Registrere og vedlikeholde medlemmer... 3 2. Oppsett av sakskart... 4 3. Oppsett av faste saker... 4 4.

Detaljer

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Skolefrukt På nettet for 1-7 skoler Contents 1. Slik starter du med Skolefrukt på nettet... 3 2. Slik starter du opp systemet for

Detaljer

Bli kjent med Prosjektmodulen. På veien mot lønnsomme prosjekter

Bli kjent med Prosjektmodulen. På veien mot lønnsomme prosjekter Bli kjent med Prosjektmodulen På veien mot lønnsomme prosjekter Generelt Denne manualen tar for seg hvordan man bruker prosjektmodulen i Tidsbanken, samt enkelte prosjektrelaterte rapporter. Prosjektmodulen

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

VisBook 6.0. Manual for oppsett av online booking. Hvordan lage linker for booking på bedriftens internettsider.

VisBook 6.0. Manual for oppsett av online booking. Hvordan lage linker for booking på bedriftens internettsider. VisBook 6.0 Manual for oppsett av online booking Hvordan lage linker for booking på bedriftens internettsider. Emne Side Generelt om WEB linker Side 2 Logge inn Side 3 Tillat produkter for booket på web

Detaljer

Klæbu IL Hjemmeside Web-redaktører

Klæbu IL Hjemmeside Web-redaktører Klæbu IL Hjemmeside Web-redaktører Laget av AIDA AS Innhold Få brukernavn og passord.... 3 Endre passord.... 3 Medlemsregistret til Klæbu IL... 4 Redigere ditt medlemsskap... 4 Skjermbilder medlemsregister

Detaljer

Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider

Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider 1. Innloggingsbildet... 3 2. Navigering... 4 2.1 Hvordan navigere til ditt lags sider?... 5 3. Hvordan lage sider på rett sted og publisere de...

Detaljer

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok 06.06.2003 ELEVFAKTURERING ARBEIDSGANG... 3 Lisenser Rettigheter...3 Faktureringsperiode...3 Registrering av faktureringsperiode...3 Betalingskoder...3

Detaljer

NY PÅ NETT. E-post, med Gmail.

NY PÅ NETT. E-post, med Gmail. NY PÅ NETT E-post, med Gmail. 180311 ELEKTRONISK POST : E-POST... 3 Registrering av konto... 3 Bruk av gmail... 7 Innboksen lese e-post... 7 Skrive e-post... 8 Vil du sende samme e-post til flere mottagere?...

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 30.06.2010 Skjermbildet Registrer arbeidstid Kalender Ukeperspektiv/Dagsperspektiv Opprette og slette mal Registrere timer Slette timer For å komme til Registrer

Detaljer

Hjelp til tjenesten Dagsreise innenlands

Hjelp til tjenesten Dagsreise innenlands Hjelp til tjenesten Dagsreise innenlands Regelverk Innsending av bilag Registrere dagsreise innenlands Vedlegg Fradrag for måltider Registrere kilometer Registrere utgiftsbilag Lagre og sende til godkjenning

Detaljer

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger».

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Innhold Generelt... 2 Viktige råd og tips... 2 Opprette ny søknad Søker med norsk personnummer eller D-nummer... 3 Opplysninger

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig

Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig Skolefrukt På nettet for 1-7 skoler i prosjekt Innhold 1. Slik starter du med Skolefrukt på nettet... 3 2. Slik starter du opp

Detaljer

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Innhold 1. Oppstart og innlogging... 3 1. Registrere og vedlikeholde medlemmer... 3 2. Oppsett av sakskart... 4 3. Oppsett av faste saker... 4 4.

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS Vår 2011 Innhold 1. Søke fram kandidat(-er)... 3 2. Spesialtilpasning for person... 4 3. Registrering av spesialtilpasning

Detaljer

Brukermanual. For app.minmemoria.no

Brukermanual. For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no Innhold Kom i gang... 4 Registrering... 4 Opprette en Memoriaprofil til pasienten... 4 Koble pasienten til institusjon... 4 Memoriaprofilen... 5 Sidepanelet... 5 Om personen...

Detaljer

Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA)

Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA) Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA) Rutine: Registrering av manuelle bilag i GL og PA (oppdatert 11.05.16) Arbeidsområde: Excel skjema og BasWare

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister SVV

Brukermanual. System for oversiktslister SVV Brukermanual System for oversiktslister SVV Endringslogg: Versjon Nytt i versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 Versjonnr i bunntekst, registrer kontrakt ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26

Detaljer

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

Agresso Planlegger. Brukerveiledning

Agresso Planlegger. Brukerveiledning Agresso Planlegger Brukerveiledning 1 Innledning UiT tok i bruk Agresso Planlegger som budsjetteringsverktøy fra 1.1.212. Verktøyet er en integrert del av Agresso og finnes som et eget punkt i menyen.

Detaljer