.Puss på isolasjon. .Luftet kledning på Vestlandet. .Europas største Designgulv. .Rehabilitering av svømmebasseng. Ny Leca Isoblokk 35 cm

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ".Puss på isolasjon. .Luftet kledning på Vestlandet. .Europas største Designgulv. .Rehabilitering av svømmebasseng. Ny Leca Isoblokk 35 cm"

Transkript

1 bygg bedre informasjon og ideer fra maxit 1/2009 Ny Leca Isoblokk 35 cm.puss på isolasjon.luftet kledning på Vestlandet.Europas største Designgulv 1 bygg bedre Rehabilitering av svømmebasseng

2 Ny TEK, nye løsninger De nye forskriftene er på gang, og med dem strengere krav på mange områder, ikke minst mht. isolasjon og tetthet. Dette har vi i maxit rimeligvis tatt konsekvensen av i vår produktutvikling, og vi kan i dette nummer av Bygg Bedre sniklansere vår nye Leca Isoblokk 35 cm som tilfredsstiller de strengeste krav til varmeisolering og tetthet i yttervegger for boliger og næringsbygg. Blokken, eller rettere sagt blokksystemet, for det er snakk om en komplett løsning for isolerte vegger, foreligger på markedet i begynnelsen av mars. U-verdi 0,16! Til tross for kraftig skjerpelse i U-verdikravet, tilfredsstiller den nye isoblokken kravet med god margin. Kravet skjerpes fra 0,22 til 0,18. Isoblokk 35 cm tilfredsstiller 0,16 uten noen form for tilleggsisolasjon. Som vanlig er en Isoblokk-vegg enkel i konstruksjonen, så derfor våger vi å påstå at dette er den enkleste måten du kan oppnå en så god U-verdi på. Murhus blir på den måten mer aktuell enn noen gang. Flere TEK-relaterte nyheter vil komme første halvår, men det velger vi å komme tilbake til om ikke så lenge. Værharde strøk En annen løsning som vi denne gangen slår et slag for, er for mange fortsatt en nyhet, selv om den har vært på markedet et par års tid. Vi snakker om den antagelig mest værbestandige pussløsningen på markedet: maxit Luftet Kledning. Der begynner vi etter hvert å få en del svært gode referanseprosjekter plassert i områder som nærmeste er kjent for ekstremvær. Se for eksempel Karmsund Panorama som ligger svært utsatt til rent værmessig. Teknisk sjef hos utbyggeren, Genfer Construction AS, sier: Det er mye vær som påvirker fasaden, det er derfor viktig at anbefalte løsninger fra produsent og SINTEF blir foretrukket. LECA SVARER PÅ DE NYE BYGGEFORSKRIFTENE: Leca Isoblokk 35 cm - Nytt byggesystem System Leca Isoblokk 35 cm er fremtidens byggesystem, sier Jan Olav Hjermann, teknisk sjef i maxit as. Her med en 9 cm Tilpasningsblokk på toppen av en Standardblokk og en Toppblokk. Kommer i mars 2009 Dette er et helt nytt byggesystem i Leca tilpasset de nye byggeforskriftene og ønsker fra landets murere. Systemet Leca Isoblokk 35 cm tilfredsstiller de strengeste krav til varmeisolering og tetthet i yttervegger for boliger og næringsbygg. bindingsverk omtrent like tykk. En annen ting er at den da også vil inneholde mange komponenter og bli utfordrende å utføre. Med Leca Isoblokk 35 cm får man derimot et ferdig Iso-sertifisert system med mur ute og inne samtidig, presiserer han. Lavere vekt Når det gjelder vekt, veier den nye Isoblokken 17 kg og er litt lettere enn den gamle. Det skyldes at vi har redusert høyden på blokka for å gjøre den enklere å håndtere. Lengden på blokka, som fortsatt er 50 cm, er det viktigste for murerne. De vil heller jobbe seg raskt rundt et skift, enn å vinne noen ekstra centimetre høyde, sier Hjermann. Et bedre byggesystem Det nye byggesystemet er svært gjennomtenkt og består av langt mer enn en ny Isoblokk. For å skape et system med så god varmeisolering, var det nødvendig å sørge for at enhver mulighet for kuldebro eller punkter som kunne medføre en høyere U-verdi, ble eliminert. Systemet Leca Isoblokk 35 cm består av seks ulike blokker. Dette kan kanskje i utgangspunktet høres mye ut, men blokkene utfyller hverandre og ivaretar varmeisoleringen maksimalt. Energibevisste byggherrer vil etterspørre den nye blokka. Det er et bedre byggesystem i forhold til varmeisolering, suverent mye bedre. Det er fremtidsrettet fordi det også møter fremtidige krav, det er et enkelt byggesystem, og det er i et stabilt materiale som tåler fukt, sier Jan Olav Hjermann. Han regner med at det fremover vil skje en sakte overgang til den nye Isoblokk 35 cm. Systemet Leca Isoblokk 35 cm vil være i salg fra begynnelsen av mars. I System Leca Isoblokk 35 cm er det laget en egen blokk for armeringsskiftet. Her er gjort plass for stigearmering. For de som vil ha ekte murhus Byggemarkedet er i øyeblikket usikkert, men vi har klokketro på at dette vil ta seg opp. Derfor er det morsomt å introdusere et nytt byggesystem nå, sier produktsjef Blokk marked Ove Skjaanes. byggbedre Informasjon til det norske byggemarkedet fra maxit as Utgitt av: maxit as Postboks 216, Alnabru 0614 Oslo Telefon: Telefaks: Internett: og / Redaktør: Morten Müller Redaksjon, grafisk formgivning og produksjon: Trond Opstad/Informasjonspartner as Har du tips, ideer eller kommentarer tilknyttet Bygg Bedre, ser vi gjerne at du tar kontakt pr. telefon, telefaks eller Trykk: Merkur-Trykk AS 2 Dagens byggeforskrifter kom i 1997 og nye skal gjelde fra i år. Overgangsordningen tar slutt 1. august Da må alle bygge etter de nye forskriftene der isolasjonskravene er innskjerpet. Dette er ikke noe problem når det gjelder Leca. Vi har designet en ny Isoblokk, et blokksystem vi kaller system Leca Isoblokk 35, forklarer Jan Olav Hjermann, teknisk sjef i maxit as. Han forteller at myndighetene ønsker bygninger mer lufttette og bedre isolert. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning vil prege de nye byggene. Bedre enn kravet I dag er kravet til U-verdi 0,22 W/m 2 K. Det nye kravet er 0,18 W/m 2 K. Vårt nye system Leca Isoblokk 35 cm tilfredsstiller U-verdi 0,16 W/m 2 K og markerer at nye forskrifter er helt uproblematisk for oss. En tykkelse på 35 cm er heller ingen ulempe, hverken salgsmessig eller når det gjelder størrelse eller vekt under muring, hevder Hjermann, og viser til vegger i bindingsverk. En tradisjonell bindingsverksvegg som skal overholde kravet på 0,18 W/m 2 K, får en tykkelse på 25 cm. Den nye Isoblokken holder som nevnt 0,16 W/m 2 K. Sammenligner man likeverdige løsninger, blir veggen i I år har vi budsjettert forsiktig når det gjelder system Leca Isoblokk 35 cm. Det henger selvfølgelig sammen med den generelle markedssituasjonen, men også fordi det erfaringsvis tar litt tid å introdusere et nytt produkt, forteller Ove Skjaanes, produktsjef Blokk marked i maxit as. Han påpeker at prognosene likevel tilsier at boligproduksjonen i år vil ligge på ca boliger. Dette er den mest interessante sektoren når det gjelder Isoblokk. Med introduksjon av det nye byggesystemet nå, viser vi vår optimisme og tro på markedet fremover, sier Skjaanes og tilføyer at tilbakemeldingene på Leca Isoblokk 35 cm er udelt positive. Positive tilbakemeldinger De som vil ha pusset mur også på innsiden, vil hilse det det nye systemet velkommen. Og boligbyggere som vil ha et ekte murhus med mur på begge sider, blir det stadig flere av. Tilbakemeldinger fra såvel håndverkere som arkitekter, er utelukkende positive. Mange er dessuten overrasket over at vi har kommet frem til en så god løsning. Ønsker man en annen type vegg innvendig enn mur, kan man bruke Leca Isoblokk 25 eller 30 cm og isolere på innsiden. Med nye Leca Isoblokk 35 cm har vi et totalsortiment som dekker alle veggløsninger innenfor myndighetenes krav til isolering. Vi ser derfor lyst på fremtiden, Leca har sin soleklare plass i norsk boligbygging, fastslår Ove Skjaanes. 3

3 LECA SVARER PÅ DE NYE BYGGEFORSKRIFTENE: - En ideell sandwichvegg Leca har videreutviklet sitt Isoblokk-konsept for murvegger. Seks ulike blokktyper sørger for minimalt med varmetap i konstruksjonen. I tillegg er det laget nye overdekningsbjelker for dør- og vindusåpninger, forklarer Geir Wold-Hansen. System Leca Isoblokk 35 cm Pusset murverk av Leca Isoblokk 35 cm tilfredsstiller med god margin de strengeste krav til varmeisolering og tetthet i byggeforskriftene. U-verdien er 0,16 W/m 2 K uten noen form for tilleggsisolasjon. Den er derfor spesielt godt egnet til yttervegger i boliger som eneboliger, rekkehus og terrassehus samt i andre typer bygg med innetemperatur minst 20 ºC. Vangene i Leca Isoblokk 35 cm er 10 cm tykke. De er av Leca betong med densitet 900 kg/m 3 og trykkfasthet 5 N/mm 2. Blokkhøyden er 19 cm. De to Leca vangene er bundet sammen med stivt polyuretanskum (PUR) i tykkelse 15 cm og med densitet 37 kg/m 3. PUR skummets gode mekaniske egenskaper og varige vedheft til Leca flatene gir en god sammenbinding av Leca vangene. I systemet Leca Isoblokk 35 cm inngår disse blokktypene: Standardblokk 35x19x50 cm Toppblokk 35x19x50 cm Det nye system Leca Isoblokk 35 cm er utviklet for å oppnå maksimalt isolerende egenskaper, bedre bæreevne og lavere vekt, forteller sivilingeniør Geir Wold-Hansen i maxit as. I teamet som har utviklet System Leca Isoblokk 35 har Geir Wold-Hansen arbeidet med dokumentasjon, statikk og konstruktive forhold. Han har bred erfaring fra arbeid knyttet til mur og murkonstruksjoner med bakgrunn som konsulent og 12 år som rådgiver og utvikler i Mur-Sentret. De siste tre årene har han jobbet i maxit as. U-verdi på 0,16 W/m 2 K Det nye Isoblokk-systemet har en svært bra varmeisolering og gjør systemet klart også for senere skjerpelser i energikrav fra myndighetene. For å få til en så god løsning, måtte vi eliminere alle muligheter for gjennomgående kuldebruer. Da var det nødvendig å lage et mer spesialisert system, som gjør det mulig å få til ubrutt kjerneisolering i hele veggkonstruksjonen. Til sammen seks blokktyper og den nye overdekningsbjelken ivaretar dette. I forhold til den gamle Isoblokken har denne 25 prosent bedre bæring. System Leca Isoblokk 35 gir rett og slett en ideell sandwichvegg, hevder Geir Wold- Hansen. Endeblokk 35x19x33 cm Tilpasningsblokk (9 cm høy isoblokk) 35x9x50 cm 4 Bildene t.v.: Over dør- og vindusåpninger brukes Leca Isoblokk 39 cm Overdekningsbjelker. Overdekningsbjelkene finnes i to lengder; 1,5 og 3,0 m og leveres med 15 cm tykk EPS isolasjon som leveres i 1,5 m lengde. Etter at bjelkene er løftet på plass og holdt fast med tvinger, støpes sporet ut med betong. Endeblokk 35x16x33 cm Meget god varmeisolasjon med U-verdi 0,16 W/m 2 K uten noen form for tilleggsisolasjon Lastbæring og varmeisolasjon i ett produkt Symmetrisk tverrsnitt, last kan føres ned på begge vanger Lav vekt, veier mindre enn Leca Isoblokk 30 cm God brannmotstand God lydisolasjon mot trafikkstøy Hjørneblokk 35x19x17 cm FORDELENE MED SYSTEM LECA ISOBLOKK 35 CM Selvbyggervennlig, lett å tilpasse, god å mure God pussbærer, pussen hefter godt Lave vedlikeholdskostnader, god bestandighet Motstandsdyktig mot sopp, råte og skadedyr Meget fuktbestandig, gir «sunne hus» Kontrolleres av Kontrollrådet for Betongprodukter 5

4 PUSS PÅ LUFTET KLEDNING - I VÆRHARDE STRØK: Baksiden er forblendet med Leca og pusset. Interiøret er lekkert. (foto: Genfer Construction AS) De 13 leilighetene i Karmsund Panorama har ulike størrelser, fra ca 107 til 171 m 2. Karmsund Panorama Tøffe testmetoder og oppsiktsvekkende testresultater på maxit Luftet Kledning ga utbygger nødvendig trygghet. Nydelig anlagt, ved bredden av sundet som deler Karmøy og Haugesund, ligger 13 leiligheter med nettopp; panoramautsikt. Her har arkitekten fått utfolde seg inne som ute. På grunn av den flotte tomten er det satset på god kvalitet og høyere standard enn hva som ellers er vanlig. En strålende desemberdag besøker vi stedet og tar en prat med utbyggeren. Utbyggeren Genfer Construction AS er en del av Genfer- Gruppen, en betydelig aktør innen offshore og skipsbygging. I 2004 overtok selskapet to eneboligtomter ved strandkanten i Karmsund. Fire år senere sto 13 leiligheter ferdig. Vi valgte å gå for et leilighetsprosjekt. Dette var en 6 drømmetomt, og vi ønsket derfor å bygge boliger i en standard tilpasset den unike beliggenheten, forteller teknisk sjef i Genfer Construction AS, Odd Gunnar Haugen. Fasadeløsning tilpasset værhardt kystklima! Valg av fasadeløsning er ikke like enkelt i kystklima som innlandsklima. Det er mye vær som påvirker fasaden, det er derfor viktig at anbefalte løsninger fra produsent og SINTEF blir foretrukket. Puss på luftet kledning er jo en sjeldenhet på Vestlandet. For å kunne bruke maxit Luftet Kledning ble det snudd om på det meste, sier Haugen. Han påpeker at dette er en god løsning og foretrukket av arkitekten, som ble gitt frie tøyler. Det er blitt et veldig bra prosjekt og godt mottatt, også av naboene. Og det er viktig. I leilighetene, som har en størrelse fra ca 107 til 171 m 2, er det lagt inn en del kvaliteter; kjøkken av høyeste kvalitet, gasspeis, heis og en rekke andre ting. Det er moro når egenproduserte prosjekter blir så bra, sier Odd Gunnar Haugen fornøyd. Med maxits garanti for resultatet ble arkitekten gitt frie tøyler, forteller Odd Gunnar Haugen, teknisk sjef i Genfer Construction AS. Utbygger: Genfer Development AS Arkitekt: Opus arkitekter AS Entreprenør: Genfer Construction AS Murarbeid: Genfer Construction AS maxit produkter: maxit Luftet Kledning / maxit Fiberpuss-system med maxit Silikatpuss / Leca Isoblokk 30 cm / maxit Floor Gulvavretting Leilighetene er topp moderne og utstyrt med alle fasiliteter. (foto: Genfer Construction AS) 7

5 PUSS PÅ LUFTET KLEDNING: - Poenget er å velge fasadeløsninger som står seg maksimalt over tid, sier (f.v.) prosjektleder Svein-Erik Aronsen i Veidekke AS og Sven Røstgård, leder for murarbeidet i Veidekke, distrikt Mur. Nytt hovedkvarter for Reitangruppen Veidekke bygger Reitangruppens nye kontor- og forretningsbygg i Oslo. Her er ca m 2 av fasaden er maxit Luftet Kledning. Reitangruppen som tar mål av seg til å være Skandinavias mest lønnsomme og raskest voksende handelshus, bygger nytt kontor- og forretningsbygg i Gladengveien i Oslo. Bygget oppføres med seks kontoretasjer med en sentral glassoverbygget lysgård over terreng. Kontorbyggets hovedinngang er i andre etasje fra Ensjøveien. Første etasje inneholder forretning, i tillegg er det en kjelleretasje under terreng. Andre etasje inneholder inngang, resepsjon, kantine, felles møterom, auditorium m.m etasje består av kontorvirksomhet med fleksibilitet for valg av celle- kontor, teamkontor eller kontorlandskap, tilpasset den enkelte leietakers virksomhet. Totalt areal er m 2. Prøver ut maxit Luftet Kledning Reitan Handelshus utføres i plasstøpt betong med pæler til fjell. Fasaden består av glass og pussede flater. Valget falt på systemet maxit Luftet Kledning, som var arkitektens valg. Dette er nytt for oss og noe dyrere enn konkurrerende løsninger, men det hevdes fra flere hold at systemet står seg godt over tid. Derfor bruker vi denne anledningen til å prøve ut maxit Luftet Kledning, forteller prosjektleder Svein-Erik Aronsen i Veidekke AS. Nytt er systemet imidlertid ikke for kollega Sven Røstgård, som er leder for murarbeidet i Veidekke, distrikt Mur. Bedriften har en stab på 30 håndverkere og fem funksjonærer m 2 fasade utføres i puss på Luftet Kledning fra maxit. Veidekke, distrikt Mur har gjort en fremragende pussjobb. Per Ole Bjørnstad visper opp sluttpussen. Philip Grøan Lund legger på gjennomfarget silikat sluttpuss. God kvalitet Vi er kjent med dette systemet og synes det er et bra system, sier Røstgaard. Det er mer tidkrevende i form av flere arbeidsoperasjoner, men det er et gjennomført maxit system med en god kvalitet. Jeg kan nevne at vi også har god erfaring med Fiberpuss, som brukes i dette systemet, og kan bekrefte at det står godt. Snart er vi nå ferdige med m 2 puss på luftet kledning fra maxit og er fornøyd, sier Sven Røstgård. 8 Sluttpussen glattes nøye for å få et maksimalt resultat. Arkitekt: Torstein Ramberg AS Sivilarkitekt MNAL Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS Murarbeid: Veidekke, distrikt Mur maxit-produkter: maxit Luftet Kledning med Fiberpuss-system 9

6 PUSS PÅ ISOLASJON: maxit Serpotherm - puss på EPS - Puss på isolasjon er en ideell måte å etterisolere bygninger. Ved en utvendig tilleggsisolering eliminerer man kuldebroer og man får en helt ny fasade. Den eksisterende fasaden kan beholdes da isolasjonen festes mekanisk til underlaget. En etterisolering vil i tillegg til U-verdien også påvirke lydgjennomgang. Overflatebehandling Som utvendig overflatebehandling over bakken benyttes maxit Fiberpuss system. Pussystemet bygges opp av 2 sjikt maxit Serpo 261 Fiberpuss med et armeringsnett av glassfiber innbakt i 1. sjikt og en sluttbehandling. Total pusstykkelse er 8-10 mm. Sluttbehandling Som sluttbehandling er det to alternativer: To strøk maxit Serpo 303 Silikatmaling eller ett sjikt maxit Sil A Silikatpuss 1,5 mm kornstørrelse. Ved utførelse med Silikatpuss grunnes først med ett strøk maxit Silikatmaling A. Treschowsgate 19 og 21 I Treschowsgate i Oslo ble rehabiliteringen av den gamle bygården utført med maxit Fasadesystem. Resultatet ser du her. Utførende har vært Alliero AS, en av landets ledende leverandører av entrepriser og håndverkstjenester innen rehabilitering, vedlikehold og utbygging av eiendom. Selskapet er basert i Oslo og har over 320 ansatte innen ulike kompetanseområder. Alliero AS har gjennomgått maxits opplæringsprogram på fasadesystemer og er Sertifisert maxit Fasadeentreprenør. Fiberpuss på EPS Fasaderehabilitering i Treschowsgate er utført med fasadesystemet Serpotherm fra maxit. Fasadesystemet er bygget opp med 100 mm EPSisolasjon samt pusset med maxit Fiberpuss-system. For utlegging av pussmørtel ble det benyttet pumpestasjon Modul-K. Dette er en komplett pumpestasjon for rasjonell utlegging av Fiberpuss på ulike fasadeløsninger. Fordelene med løsningen er rask og effektiv påføring. Pumpestasjonen har en kapasitet på tre storsekker à kg, som dekker et fasadeareal på ca 200 m 2. Løsningen er velegnet for prosjekter over 500 m 2. HMS-fordelene ved å benytte storsekk er at tunge løft blir redusert til et minimum for de som utfører jobben. Redusert støvmengde er også et viktig element. Redusert emballasjemengde er dessuten også et godt miljøargument. Byggherre: OBOS Prosjekt AS Arkitekt: Oler Arkitektur AS Entreprenør: Alliero AS Murarbeid: Alliero AS maxit-produkter: maxit Fasadesystem / maxit Fiberpuss Pumpestasjonen har kapasitet på 3 storsekker à kg. Dette dekker et fasadeareal på 200 m Eksisterende vegg, 2. Klebemørtel, 3. EPS-plate, 4. Plugger tilpasset underlag, 5. maxit Fiberpuss, 6. Sluttbehandling. I motsetning til maxit Fasadesystem gir ikke alle løsningene på markedet tilfredsstillende resultat. Dette skriver Byggforsk:...Puss på isolasjon er et fasadesystem som er mye brukt også i Norge. Korrekt utført er puss på isolasjon en velegnet klednings- og isolasjonsmetode. Systemet er imidlertid lite robust, og det oppstår lett skader i pussen ved mindre feil i utførelse og detaljering. Dette skyldes blant annet at systemet ikke gir en totrinnstetning i klimaskjermen... Byggforsk Anvisning 2006: Moderne fasadesystemer med puss på isolasjon 10 11

7 REHABILITERING OG PUSSARBEIDER: Verneverdig bygård gjenoppstår Holengården i Porsgrunn ble totalskadet i brann. Nå gjenoppstår bygningen og forvandles til leilighetskompleks. En ferdig rehabilitert del av fasaden. All puss og maling er levert av maxit. I over hundre år har Holengården prydet Jernbanegata i Porsgrunn. Bygningen er unik når det gjelder arkitekturen i byen. I 1898 ble den tegnet i nyrenessansestil av arkitekt Halldor Børve. 1. februar 2006 ble den totalskadet i brann. Nå gjenoppstår Holengården i full prakt, men med endret bruksområde. Etter mange år som kafé, bakeri og annet bruk, gjøres den nå om til ni flotte leiligheter. Åtte av leilighetene går over to etasjer. Selve rosinen i pølsa, tårnleiligheten, strekker seg over hele tre etasjer. Som i andre klassiske bygårder, preges de fleste leilighetene av stor takhøyde og store høye vinduer. Størrelsen på boenhetene varierer fra 52 til 128 m 2. Åtte av leilighetene har veranda. Fordi bygningen er i verneklasse A, har det ikke vært rom for store eksteriørmessige forandringer. Søknad om en ekstra veranda og større vinduer ble avslått. Etter først å ha vært i flammenes rov, deretter tatt av kulde og frost, reiser den mer enn 100 år gamle bygningen seg på nytt. Nye vegger settes opp i Leca. HRL Entreprenør AS har oppdraget med å gjenreise Holengården og i tillegg gi den nytt innhold. Ken Tangen i HRL Entreprenør AS, leder Mur og Flis, tar oss med på en befaring en desemberdag mens snøen laver ned. Byttet teglstein Vi startet opp vinteren Da hadde bygningen stått udekket siden brannen. Resultatet av dette var at mye frøs i stykker, både innvendige vegger og i fasaden. Dette er derfor en stor jobb og inkluderer også rekonstruksjoner av bl.a. bæresystem og egenproduserte takstoler, forklarer Tangen. Han forteller at ikke mindre enn teglstein er byttet bare i fasaden. Kalkmørtler Rehabilitering av fasaden er omfattende arbeid. Dette er en gammel bygning og både reparasjon og pussarbeid utføres med kalkmørtler fra maxit. Systemet har vi brukt hele veien på puss og trekninger. Der det er tykkere sjikt, er det brukt KC-mørtel. Spekk av fuger er utført med mørtel der vi selv har lagt inn farge som harmonerer med de opprinnelige fugene. Innvendig er det satt opp nye murvegger og mye er bygget om. Etter rehabiliteringen og ombyggingen blir Holengården utvendig slik den alltid har vært, men inneholder nå ni nye og moderne leiligheter, sier Ken Tangen. 12 Utvendig skal Holengården se ut som den alltid har gjort, men innvendig er det meste nytt, forteller Ken Tangen i HRL Entreprenør AS, leder Mur og Flis. Fasaden hadde omfattende skader. Mer enn teglstein er byttet ut. Arkitekt: Lundesgård og Christiansen AS Entreprenør: HRL Entreprenør AS Murarbeid: HRL Entreprenør AS, Avd. Mur og Flis maxit-produkter: maxit Serpo 109 / maxit Serpo 148 Pussmørtel / maxit Serpo 152 Fintrekking / Leca blokker 13

8 THOR HEYERDAHL VIDEREGÅENDE SKOLE I LARVIK: Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik skal stå ferdig til skolestart. (Ill. Arkitektkontoret) - Så bra blir et maxit Designgulv, røft og tøft. (F.v.) Jaran Bøen, salgsingeniør Gulv i maxit as, og anleggsleder Nils Jørgen Danielsen i Veidekke Entreprenør AS er fornøyd med resultatet. maxit Designgulv er en sentral del av interiørets design. (Ill. Arkitektkontoret) Norges fineste skole - Europas største Designgulv Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik blir et enestående studium i bruk av arkitektur knyttet til læring og kunnskapsdeling. Arkitektenes valg av type gulv er et vesentlig bidrag til den interiørmessige karakter og atmosfære. Utbyggingen innebærer riving av eksisterende og bygging av en ny videregående skole med plass til elever. Størrelse på utbyggingen er ca m 2, i tillegg etableres et arenaanlegg på ca m 2 med sitteplass til ca tilskuere. Det nye huset skal være åpent i alle betydninger av ordet, og det skal kunne motstå og møte skiftende trender og tendenser. Det skal være tilpasningsdyktig for ulike og skiftende arbeidsformer, læringsaktiviteter, deltagerantall, brukergrupper, studieønsker - over tid. Skolen representerer ti års planlegging og 14 prosjektering, og skal være ferdig til skolestart sommer Det er AF Synergi som har inngått kontrakt med Vestfold Fylkeskommune om utbygging av Thor Heyerdahl Videregående Skole i Larvik kommune. AF Synergi er et arbeidsfellesskap bestående av 10 aktører. Veidekke Entreprenør AS representerer arbeidsfellesskapets prosjektledelse og de bygningsmessige arbeidene i prosjektet m 2 med Designgulv I hovedsak var maxit Designgulv arkitektens ønske. I forkant reiste en delegasjon til bl.a. København, Stockholm og Oslo for å se se prosjekter lagt med Designgulv, og de ble overbevist. I denne skolen er det lagt vekt på å benytte mye naturprodukter. Designgulv er et røft og tøft produkt som passer til den moderne arkitekturen ved skolen. Det spesielle er at hvert areal som legges, får sitt unike preg med særegne sjatteringer. Sol, varme og tørketid avgjør hvilke nyanser som skapes i overflaten, forteller anleggsleder Nils Jørgen Danielsen i Veidekke Entreprenør - Vestfold. Han legger til at de nå er ferdige med ca av til sammen m 2 gulvareal, som utføres med maxit Lydgulv. Som sparkelmasse eller topplag på ca m 2 av dette, benyttes maxit Durocolor, konseptet som kalles maxit Designgulv. I hovedsak blir Designgulvet i naturlig betonggrå farge kalt G-40. Men arkitekten ønsker også tre farger i 1. etg der det blir lagt i striper og overflaten slipt. Dette blir fanget opp igjen i tilsvarende striper i utearealene der de er utført i frest asfalt. Av de m 2 med maxit Designgulv blir m 2 i striper med tre farger, forklarer Nils Jørgen Danielsen. 10 farger å velge mellom I konseptet Designgulv benyttes avrettingsmassen maxit Durocolor som leveres i 10 farger. Gjennom overflatebehandlingen bestemmer man om overflaten skal være matt eller blank. Uansett vil underlag, temperatur på leggedagen, gulvets størrelse og form, og om for eksempel solen stråler gjennom et vindu, være med å avgjøre både farge og sjatteringer. Valget av overflatebehandling er viktig både for hvilken slitasjemotstand og vedlikehold som er ønskelig. Utbygger: Vestfold Fylkeskommune Arkitekt: arkitektfirmaet Schmidt, Hammer & Lassen Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS - Vestfold Utførelse gulv: Østlandske Gulvsparkling AS maxit produkter: maxit Designgulv / maxit Lydgulv 15

9 THOR HEYERDAHL VIDEREGÅENDE SKOLE I LARVIK: Norges fineste skole - et av landets største Lydgulv Valg av hulldekke som etasjeskille ga behov for økt trinnlyddemping. Valget falt naturlig på maxit Lydgulv. Til sammen skal et areal på m 2 utføres med denne gulvkonstruksjonen. (T.v. og over) Her på Thor Heyerdahl videregående skole legges det m 2 maxit Lydgulv, forteller (f.v.) Jaran Bøen, salgsingeniør Gulv i maxit, og anleggsleder Nils Jørgen Danielsen i Veidekke Entreprenør AS. Av det totale gulvarealet legges ca m 2 med maxit Lydgulv. Til nå er det lagt omlag m 2. Dette gulvet er rasjonelt og effektivt å legge, 400 m 2 om dagen er standarden. Det går med litt mer tid når arealene er oppdelt, men ikke mye. Det forteller anleggsleder Nils Jørgen Danielsen i Veidekke Entreprenør AS. Med på befaring av fremdrift for gulvarbeidene ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik er Jaran Bøen, som er salgsingeniør Gulv i Telemark, Buskerud og Vestfold. Han bekrefter at lyddempingen med maxit Lydgulv er effektiv. Lydkravet uansett ivaretatt Dette Lydgulvet demper lydgjennomgangen med desibel og er mye brukt i store bygg, for eksempel mellom leiligheter. I forhold til andre gulvkonstruksjoner har Lydgulvet den fordelen at byggherre står fritt til å velge overflatebelegg, lydkravet er uansett ivaretatt, fremhever Jaran Bøen. Han sier at dette ikke minst er viktig der det ved senere omgjøringer kanskje ønskes et annet type overflatebelegg. Lydgulv blir Designgulv Ca m 2 av arealet med maxit Lydgulv får maxit Durocolor som avrettingsmasse på toppen. Gulvet fremstår da som det vi kaller konseptet maxit Designgulv, svært populært og brukt over hele Europa, forteller Jaran Bøen. Utbygger: Vestfold Fylkeskommune Arkitekt: Arkitektfirmaet Schmidt, Hammer & Lassen Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS - Vestfold Utførelse gulv: Østlandske Gulvsparkling AS maxit produkter: maxit Designgulv / maxit Lydgulv 16 (Over og under) Totalt skal det legges ca m 2 maxit Lydgulv på skolen. (Ill. Arkitektkontoret) maxit Lydgulv maxit Lydgulv er et komplett system for lydisolasjon, med spesielt god trinnlydsreduksjon. Det kan dekkes med hvilket som helst belegg. Isolasjonen gir optimal lydkomfort i alle husets rom Her er maxit Lydgulv ferdig lagt for belegning. 1. Alle typer belegg, f.eks. parkett, flis/klinker etc. 2. Fuktsperre maxit Floor 4790 Top Membrane 3. maxit Floor 4310 FibreFlow, maxit Floor 4320 Fibre Flow Rapid eller maxit Floor 4350 BaseFlow, min. 25 mm 4. maxit Floor 4945 Glassfibernett 5. maxit Floor 4940 Fiberduk 6. Trinnlydsplater 7. maxit Floor 4960 Kantlist 8. Forfylling underlag, maxit Floor 4040 Compi Rapid (hvis nødvendig) 9. Underlag, f.eks. betong maxit Lydgulv reduserer trinnlyd med DL n,w db, og oppfyller dermed både komfortkrav og myndighetenes formelle lydkrav, selv med harde belegg. Total byggehøyde for løsningen er fra kun 50 mm. Rask installasjon. Normalt ca 400 m 2 pr. dag. Kan enkelt kombineres med el - og vannbåren gulvvarme 17

10 PÅ JOBB I DET ULTRAMODERNE SPA-HOTELLET - FARRIS BAD: Sparkler m 2 gulv i året At det er noe spesielt med vannet i Larvik, har innbyggerne der visst lenge. Det første kurbadet åpnet i Senere kom Larvik Bad, som ble en internasjonal suksess. Vannkilden fikk etter hvert et kongelig navn; Kong Haakons Kilde. De som ikke kunne reise til Larvik, lærte seg i stedet å nyte det verdsatte vannet fra kilden på flaske, som da hadde fått navnet Farris. Slik lærte en hel nasjon å kjenne vannet fra denne kilden. Salus per agua - helse gjennom vann - er synonymt med Larviks historie. Nå bygges det et ultramoderne SPAhotell i vannkanten i byen. En av attraksjonene er nettopp et kildebasseng. Og med en stor del av hotellbygningen nærmest ute i vannet, fristes det selvfølgelig også med et saltvannsbasseng. Farris Bad blir et ultramoderne og spektakulært SPA hotell. Eierne er Mille-Marie Treschow i Treschow Fritzøe AS og Stein Erik Hagen i Canica S. Choice Hotels Scandinavia, som eies av Petter Stordalen, skal drifte hotellet under sitt eget varemerke. Totalt har hotellet 177 rom. SPA-avdelingen er på 2100 m 2. Grunnarealet er på m 2, bruttoareal m 2, fordelt over seks etasjer. De første gjestene er booket inn på hotellet 5. mars. På Farris Bad avretter vi ca m 2 med vanlig gulvsparkling. Avrettingsmassen pumpes med maxit pumpebil. Slangelengden på denne jobben har vært opptil 160 meter, totalt kan vi pumpe hele 180 meter, forklarer daglig leder Fredrik Lie i Østlandske Gulvsparkling AS. Bedriften er lokalisert i Vestfold, men opererer fra Grimstad i sør til Gardermoen i nord. Østlandske Gulvsparkling AS er Sertifisert maxit Gulventreprenør og en av landets største. Vi besøkte firmaet under arbeidet ved Farris Bad i Larvik. Gulvene skal leveres i den eksakte kvaliteten som avtales når det gjelder funksjon, styrke, holdbarhet, overflate, farge og annet. Det er derfor maxit krever sine konsepter utført av en Sertifisert maxit Gulventreprenør m 2 på én dag Avretting med pumpbar mørtel gir en nesten utrolig fremdrift. Vi kan greie opptil m 2 på en god dag og om alt ligger til rette. Det vanlige er m 2 på en uke inklusive klargjøringen. Normalt legger vi mellom 100 og 200 tonn avrettingsmasse i uken, avhengig av type avretting. Til sammenligning tar én pumpebil ca 23 tonn. Det forteller litt om mengde og fremdrift, sier en fornøyd Fredrik Lie. At gulvsparkling med pumpebil er populært, er sikkert. Fra starten i 2003 til utgangen av 2008 har bedriften vokst fra to til seks mann og en omsetning på ca 16 millioner kroner. Østlandske Gulvsparkling as eies av Atle Brattestå og Fredrik Lie. Selskapet har et nært samarbeid med Thunberg betong som har støpingen på Farris Bad, og dermed har Østlandske Gulvsparkling fått avrettingen her. Bedriften har stor erfaring på alt fra kommersiell avretting til industri, lyd- og designgulv. 18 Farris bad ligger flott til i sjøkanten i Larvik. (Under) Dette er teamet som har sparklet m 2 gulv ved Farris Bad. F.v.: Bjørnar Tallakstad Lie, Ingar Tallakstad Lie og Atle Brattestå. Et ferdig sparklet gulv i Farris Bad. Neste dag kan gulvet benyttes. Arkitekt: Arkitektkontoret Halvorsen & Reine as Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS Gulvavretting: Østlandske Gulvsparkling AS maxit-produkter: maxit Floor 4310 / maxit Floor

11 LIM OG FUG: Deitermann system for svømmebasseng Tetting av spesielle overganger, bevegelsesfuger og detaljer er gjort med epoxyprodukter: Deitermann Eurolan FK 28 epoxyprimer Deitermann Superflex 40 S epoxymembran Deitermann Superflex AB 150 tettingsbånd Deitermann Superflex D 2, 2 komponent sementbasert smøremembran er benyttet som membran til omkringliggende dekker og garderober. Membranen kan også benyttes til bruk inne og ute samt i bassenger. Deitermann KM Flex, fleksibelt flislim er benyttet til alt arbeid i hallen. Alle flisene er dobbeltlimt for å sikre 100 prosent dekning og for å oppnå best mulig vedheft og varighet. Deitermann Multipox FK, epoxyfugemasse er brukt i områdene som er mest utsatt. Deitermann PF, høyfast sementbasert fugemasse er benyttet i de resterende områdene. Dette er fugemasser som tåler stor belastning og er av høyeste kvalitet. I tillegg er det benyttet: Deitermann FDU, spesialsilikon til bruk under vann, og Deitermann FDN, silikon til bruk i tørre og våte områder. Flisarbeidet har topp kvalitet, bekrefter (f.v.) salgsingeniør Tom Christian Gefle fra maxit as og Ken Tangen i HRL Entreprenør AS, leder Mur og Flis. Må tåle aggressive miljøer Vi har fokusert på maksimal kvalitet fra starten av. Anlegg som dette representerer aggressive miljøer, flislim og fugemasser er derfor valgt med omhu etter beskrivelsen, påpeker Tangen. Han legger til at konseptet for hele våtromsarbeidet er maxit Deitermann system for svømmebasseng. ET VANNTETT BEVIS I PORSGRUNN: Badeparadis etter rehabilitering Sommeren 2001 stengte Porsgrunn kommune Stridsklevhallen. Prøver viste at vannet var alarmerende skittent, og kommunen bestemte seg for å rehabilitere bassenget. Arbeidet vil ta noen måneder, uttalte kommunen. Det tok syv år, med et sammenhengende folkeopprør som pådriver i prosessen. Etter en politisk drakamp av dimensjoner, der det blant annet ble foreslått å fylle igjen det gamle bassenget, åpnet endelig det nye badeanlegget 28. november i fjor etter totalrehabilitering. Og flott er badeparadiset blitt. Faktisk er bassengene så kvalitetsmessig gjennomført at SINTEF Byggforsk, som har vært kvalitetssikrer, har omtalt flisarbeidet i meget rosende ordelag. Fra å være et tradisjonelt badebasseng opprinnelig fra 1977, består hallen nå av tre ulike bassenger. I tillegg til 20 rehabilitering av garderobeanlegg, er det nybygget en del som bl.a. rommer vestibyle, kafeteria og avslapningsareal inntil bassengene. HRL Entreprenør AS har hatt ansvaret for rehabilitering og ombygging inkludert betongarbeidene. Mur- og flisavdelingen i selskapet har utført alt murarbeid i hallen. Like etter åpningen treffer vi daglig leder i avdelingen, Ken Tangen, ved bassengkanten. Han forteller at arbeidet med å velge produkter med maksimal motstandsstyrke til bassengutførelsene, er gjort i samråd med maxit as. - I badebassenger er det avgjørende å fokusere på kvalitet i alle ledd, påpeker (f.v.) Ken Tangen og Tom Christian Gefle. Entreprenør: HRL Entreprenør AS Murarbeid: HRL Entreprenør AS, Avd. Mur og Flis maxit-produkter: Deitermann (se rammesak) / Leca standard blokk 25 cm / maxit Fiberpuss-system Dobbelt limt Hele bassengvolumet er dobbelt limt, med lim på både flis og underlag. Dette er gjort for å få en 100 prosent dekning. Primer og membran i Deitermann-systemet har spesielt god vedheft og tetting. I skvalpesonen, ned til 50 cm under overflaten, er det spesielt stor slitasje. Her har vi brukt epoxy fugemasse, type Deitermann Multipox FK. Det samme gjelder i de mindre bassengene og der flisutførelsen er i mosaikk. Av hensyn til fukt har vi også i garderobearealene benyttet produkter som tåler det som måtte komme av fuktighet, forteller Tangen, som innrømmer at det har vanket skryt for den håndverksmessige utførelsen i badeanlegget, både i dagspresse og fra fagfolk med bred erfaring i bassengarbeid. Samarbeid og oppfølging - Vi mener selv at anlegget er blitt meget bra. Når det er sagt, må samarbeidet med maxit også nevnes. Proff assistanse og veiledning sammen med god oppfølging er uhyre viktig. Dette er oppdrag vi liker og som vi gjerne vil ha flere av. Da er det godt å vite at vi har maxit med på laget, smiler Ken Tangen. 21

12 MURHUS: Arkitekt Kirsti Sveindal: Forkjærlighet for mur Det er hennes første hus, og det måtte bli et murhus. Og det skulle ha en pusset, klassisk fasade. På begge sider. Fra kjøkken og stue kan arkitekt Kirsti Sveindal følge sola og lyset i nesten alle fire himmelretningene. Når våren med varme inviterer til samspill, åpner hun veggen og slipper lyset inn og tar stegene ut. Terrassen er den forlengede spisekroken og nærkontakten med sjø og Haugalandet som strekker seg ut så langt øyet kan se. Den nye og moderne eneboligen ved Isdammen like utenfor Haugesund sentrum er på 280 m 2. I tillegg til eget boareal, rommer huset en leilighet på 35 m 2 som nå skal nyttes til eget kontor. Byggematerialet er Leca Isoblokk 30 cm. Som etasjeskille og tak er det benyttet Leca Byggeplank. Gass er oppvarmingskilde og sender vannbåren varme ut i et maxit Komfortgulv. Måtte bli et murhus Når jeg etter hvert skulle bygge mitt første hus, måtte det bli et murhus. Jeg har en forkjærlighet for mur. Fra stue og kjøkken er det utsikt mot alle soloppganger og solnedganger. Det store kjøkkenvinduet er 5,5 m langt og gir en fantastisk utsikt. Ønsket var en vedlikeholdsfri bolig, med et tidløst uttrykk, og det var derfor naturlig å velge Leca Isoblokk som gir mulighet for pusset overflate både utvendig og innvendig. Nå har vi bodd her i et år og er kjempefornøyde. Huset har en åpen innvendig løsning, men det er lite å høre av for eksempel barnelek fra etasjen under. Mur er lunt og godt vinterstid, og svalt sommerstid. Det er akkurat slik det bør være, sier Kirsti Sveindal, som i skrivende stund tegner hus for andre - flere av dem murhus. Arkitekt: Siv.ark MNAL Kirsti Sveindal, Katarsis AS Murarbeid: Murmester R.B. Johannessen maxit-produkter: Leca Isoblokk 30 cm / Leca Byggeplank / maxit Fiberpuss-system med silikat sluttpuss Et murhus er lunt og stille. Det passer arkitekt Kirsti Sveindal bra. (Over) I første etasje ligger barnas soverom. Vegger og dører er i glass, som gjør det åpent og lett å følge med

13 LECA I INDUSTRIEN: De to brannveggene er 100 meter lange, forteller (f.v.) formann Per Toft og daglig leder Steinar Pettersen fra murmester Stryken og Guldbrandsen AS. Til høyre anleggsleder Øyvind Bergersen fra Hersleth Entreprenør AS. Når veggene er 12 meter høye, er det kjekt med lift. 100 x 12 x 2 I Askim utfører murmesterfirmaet Stryken og Guldbrandsen AS brannvegger i det nye lageret til Glava AS. Dimensjonene er anselige m 2 Leca vegger Totalt blir det ca m 2 murt med Leca 25 cm. I tillegg oppfører vi det samme arealet i tegl, som blir utvendige vegger, lik de andre lagrene til Glava på området her, orienterer de to. På byggeplassen treffer vi også anleggsleder Øyvind Bergersen fra Hersleth Entreprenør AS. Han forteller at arbeidene startet februar 2008 med massive grunnarbeider. Murmesterbedriften Stryken og Guldbrandsen AS er lokalisert på Liertoppen like nord for Drammen. Selskapet har 17 ansatte og opererer over hele østlandsområdet. For Hersleth Entreprenør AS, som har oppdraget med å oppføre nytt lagerbygg for Glava AS, har de kontrakt på å mure to meget store brannvegger. De to veggene er begge 100 meter lange og 12 høye. I tillegg murer vi også en del innvendige skillevegger, forklarer daglig leder Steinar Pettersen og formann Per Toft. Kvadratmetertallet med murt Leca blir stort. 24 Bløt leire medførte mye arbeid. Byggegropen ble spuntet og bygget fundamentert på 300 peler til fjell. Dette er et tilbygg og nytt lager for Glava AS, og går over to etasjer som en forlengelse av eksisterende lagerbygg. Grunnflate i 1. etasje er ca m 2, mens kjelleretasjen har en grunnflate på ca m 2. Vegger i 1. etasje er utført med stålkonstruksjon. Fasader er av tegl, platekledning og sedertre. Innvendige vegger er i pusset Leca og bindingsverk med gips. Bygningen skal stå ferdig i mai, forteller Øyvind Bergersen. Dette er den andre 100-metersveggen hos Glava AS i Askim. Arkitekt: Østre Linje Arkitekter AS Hovedentreprenør: Hersleth Entreprenør AS Underentreprenør murarbeid: Murmester Stryken og Guldbrandsen AS maxit produkter: Leca Standard blokk 25 cm / Leca Isoblokk 25 cm / Leca Finblokk 25 cm / maxit Serpo 136 Tynnpuss Murerne (f.v.) Knud Larsen og Hans Henrik Tostrup har ennå et stykke arbeid igjen. 25

14 BOLIGBYGGING: Her har vi brukt Leca Isoblokk og Fiberpuss-systemet for første gang, og det var helt topp, forteller formann Ingar Åhlander og bas Ståle Knutsen. Engersand havn: Ferdige i dag fra vår hånd Vi avslutter arbeidet vårt i dag. Her har vi hatt vårt første møte med Fiberpusssystemet på Leca, og det skal det bli mer av. Det forteller formann Ingar Åhlander og bas Ståle Knutsen fra Murmestrene Fjeldheim og Knudsen AS. Det sto med en gang klart for oss at vi måtte lage en landsby - ikke et boligområde med blokker og terrassehus og rekkehus - men en liten by med større og mindre hus som klatrer ned mot vannet. Ola Mowe, HRTB AS arkitekter MNAL I 2006 skrev vi her i bladet om Engersand havn for første gang. Boligområdet har en praktfull beliggenhet i en vestvendt skråning ned til Drammensfjorden med strandlinje og småbåthavn. Planen for hele området er å utvikle 430 boliger. I byggetrinn 1 skal det bygges 100 leiligheter. Det er lagt stor vekt på at de første 100 boligene blir et selvstendig og helhetlig prosjekt, med alle Engersands mange kvaliteter innbakt. For de første 100 boligene anlegges det egen strand og båthavn, samt parkmessig opparbeidelse av området mellom boliger og båthavnen. Det er altså planlagt en utstrakt utbygging videre sørover, så vi regner med flere besøk i området etter hvert. Denne gangen tar vi en titt på prosjektet med betegnelsen B4 og B5, der hver bygning består av syv leiligheter. Murarbeidet utføres av Murmestrene Fjeldheim og Knudsen AS. Selskapet som ble etablert 1989, har i dag flere enn 50 ansatte og utfører alt innen mur - puss og flisarbeider. Første jobb med Leca og Fiberpuss Dette er et stål- og elementbygg med alle utvendige 26 vegger i Leca Isoblokk 25 cm, som pusses med maxit Fiberpuss-system, forteller formann Ingar Åhlander og bas Ståle Knutsen. De forklarer at dette er deres første jobb der denne løsningen benyttes. Frem til nå har de benyttet konkurrerende produkter og konsepter. Årsaken er for det første tilgangen, alle produktene kan hentes like i nærheten. Dessuten er prisene nå like, det var de ikke tidligere. I tillegg får vi god oppfølging, og det verdsettes, forklarer de to. Produktene og pussløsningen synes de er veldig bra. Bruk av storsilo og sprøyteutstyr medfører at arbeidet går raskt unna. Skikkelig fremdrift Dette gir en skikkelig fremdrift. Vi har hatt fire mann på hver bygning. Sluttpussen, som er silikatpuss, utføres på to dager på én bygning. Bedriften satser mye på tegl, men det kommer definitivt til å bli mye Leca og Fiberpuss fremover også, sier de to representantene fra Murmestrene Fjeldheim og Knudsen AS. Neste prosjekt er nabobygningen med betegnelsen B6. 6 nye leiligheter, helt nede ved bryggekanten. Leilighetshuset B6 (til høyre på bildet) er foreløpig siste mulighet til å sikre seg en leilighet helt nede ved bryggekanten. Arkitekt: HRTB AS arkitekter MNAL Murarbeid: Murmestrene Fjeldheim og Knudsen AS maxit-produkter: Leca Isoblokk 25 cm / maxit Fiberpuss-system 27

15 SMÅNYTT: Fabrikker på hjul maxit har fordoblet salget av avrettingsmasse på få år. 12 pumpebiler rundt i Norge sørger nå for distribusjonen av tonn avrettingsmasse. Salget av avrettingsmasser stiger kraftig fra år til år. Og det er de 12 pumpebilene som både frakter massen ut til byggeplass, blander og pumper massen rett på plass. Disse bilene er med andre ord fabrikker på hjul. 180 meter En nyere pumpebil kan laste både 30 og 40 tonn eller mer. Og det er nødvendig. Ved en større leveranse kan det være snakk om mange hundre tonn. På byggeplassen blander pumpebilen tørrmassen med vann og pumper ferdig masse inn på anlegget. Slangene på en pumpebil rekker opptil 180 meter inn eller opp på byggeplassen. Det betyr at om gulvet skal legges dypest nede i en kjeller eller høyt opp i etasjene, presser de enorme pumpene avrettingsmassen gjennom slangen og frem til der den forvandles til et perfekt avrettet gulv. ENKLERE MED HØYDETILPASNING: Flere tilpasningsblokker Nå kommer det tilpasningsblokker for Leca Isoblokk 25, Leca Isoblokk 30 og den nye Leca Isoblokk 35 cm. Leca Isoblokk 35 cm Tilpasningsblokk, som du ser avbildet her, lanseres sammen med det nye System Leca Isoblokk 35 cm i mars. Tilpasningsblokka med en høyde på kun 9 cm gjør det enklere å høydetilpasse muringen. Dermed slipper mureren kapping og tilpasning på byggeplassen. Samtidig kommer det tilpasningsblokker også for Leca Isoblokk 25 cm og Leca Isoblokk 30 cm. Produktene skal lanseres i mars. Ny produktsjef spesialmørtel Etter oppkjøpet av Trondheim Mørtelverk i 2007 har produktområdet Spesialmørtel blitt et betydelig marked for maxit. Åge Eidsæther ble 1. januar ansatt som er ny produktsjef. 28 Spesialmørtler er tørrmørtelprodukter som benyttes for å oppnå spesielle egenskaper både under utførelse og som ferdig produkt. Spesialmørtel benyttes over alt i byggog anleggsvirksomhet, innen nybygg så vel som rehabilitering/ombygging. Normalt krever produktene stor grad av oppmerksomhet i produktvalg og bruk fra utførende. Kontaktpersonen i maxit, og den som besitter kunnskap om produkter og bruk, er derfor viktig å merke seg. Fra 1. januar er Åge Eidsæther produktsjef Spesialmørtel. Han har arbeidet i Trondheim Mørtelverk siden Om spesialmørtler Reparasjonsprodukter - Produktene har stor grad av spesialisering basert på hvor disse er tenkt brukt. Innen reparasjonsmørtler finnes produkter som er beregnet både på håndapplisering, pumping og sprøyting. Det finnes ulike varianter basert på hvilken betongkvalitet det arbeides med og ulike andre krav, som tørke-/herdetid og mørtlingstykkelse. Ekspanderende mørtel - Her finnes spesialmørtler med ekspanderende egenskaper. Produktene benyttes der støpemassen skal gi kompakt tilslutning til omkringliggende flater som ved boltefesting i fjell eller betong, understøp av skinner og søyler og i støping av utsparinger. Produktene finnes i varianter som gjør det mulig å arbeide i både pluss- og minus grader. Spesialstøp - Spesialmørtler til støpearbeider hvor det kreves egenskaper som ikke dekkes av tradisjonelle tørrmørtler eller fabrikkblandet betong. Eksempler på dette er påstøper i tynne lag, påstøper med hurtig herding og uttørking, støpemasser med høy styrke samt konstruksjonsbetong levert som tørrbetong til bruk på prosjekter med ingen eller begrenset tilgang på fabrikkblandet betong. Ny Såleblokk Ved lansering av nytt Leca Isoblokk 35 cm system lanserer vi også en ny såleblokk. Den heter Leca såleblokk 39 cm, og er tilpasset til bruk sammen med Leca Isoblokk 35 cm system. Dagens Leca Såleblokk 33 cm vil fortsatt eksistere, og denne tradisjonelle såleblokka i bredde 33 cm er fortsatt vår anbefalte såleblokk til fundament for alle andre Leca blokker enn Leca Isoblokk 35 cm. I omtalen av Regjeringens representasjonsanlegg i forrige utgave av Bygg Bedre, kom vi i skade for å omtale den utvendige pussløsningen galt. Dette beklager vi. Importør er Einar Stange AS, og her er deres orientering om pussløsningen. ALLE ER OPPTATT AV FASADEN! Det er også vi i Einar Stange AS. Derfor tillater vi oss å komme med en korreksjon vedrørende artikkelen i Bygg Bedre , sidene om puss og rehabilitering av Statens representasjonsbygg for regjeringen. Her står det (i en en ellers fin artikkel) i innledningen: - Fra innerst til ytterst er det brukt maxit og Lecaprodukter. Ytterst - altså fasadepussen, er ikke maxitpuss! Alle fasadene som er avbildet er pusset med NHL-kalk fra St. Astier, en ren, naturlig hydraulisk kalkmørtel. Denne type mørtel er Einar Stange AS eneimportør for i Norge. Dette er en kalkmørtel basert på de gamle prinsipper innen mur og puss av murverk. Vi samarbeider med bl.a. Forsvarsbygg, Statsbygg,Riksantikvar,NIKU. Bygningsmassene som skal bevares riktig for fremtiden er kirkeruiner, gamle steinmurer, gamle festningsmurverk, men også nye bygninger. Vi hadde et utmerket samarbeid med de utførende murmesterfirmaene i dette prosjektet, og vi har sett at det ble et eksemplarisk sluttresultat! Med vennlig hilsen og godt nytt år ønskes fra Einar Stange AS: Knut A.Fjeld Murmester/ Markedssjef

16 MILJØNYTT: TEKNISK HJØRNE: DETALJER VED TILSTØTENDE KONSTRUKSJONER REACH - maxit har kontroll REACH er EUs nye regelverk som sikrer en styrket kjemikalieforvaltning i Europa. Fristen for registrering var 1. desember maxit var ferdig i god tid før dette. Ole Fredrik Fodnes Leder Teknisk Svartjeneste I denne spalten ønsker vi å fokusere på tekniske løsninger av generell karakter som er av stor viktighet både i prosjektering og utførelse. Det kan være temaer vi får mange henvendelser om og det er derfor på sin plass å presentere disse problemstillingene nærmere. LYDVEGGEN På eget fundament Det er viktig at gulvstøpen på begge sider skilles fra lydveggen med fuger. REACH erstatter deler av det norske kjemikalieregelverket og får betydning for en stor del av næringslivet, fra større kjemikalieindustri til mindre virksomheter som framstiller, produserer, importerer, bruker eller distribuerer kjemikalier eller faste bearbeidede produkter. REACH vil gi høy beskyttelse for helse og miljø ved at informasjon om flere stoffer blir tilgjengelig for myndighetene og allmennheten. REACH vil bidra til en bærekraftig, innovativ og konkurransedyktig kjemikalieindustri. Bedre tilgang på helse- og miljøinformasjon om kjemikalier vil gi deg og dine kunder bedre grunnlag for en tryggere håndtering av kjemikalier. Den som framstiller, produserer, importerer, bruker eller distribuerer kjemikalier, har nå større ansvar for kunnskap om og sikkerheten ved bruk av kjemikaliene. Hva må jeg vite om REACH? Med REACH får virksomhetene større ansvar for kunnskap om og sikkerheten ved bruk av kjemikaliene. Det er virksomheten selv som er ansvarlig for å følge regelverket. Hovedelementene i regelverket er: Registrering, inkludert preregistrering Vurdering Godkjenning Begrensninger/forbud EPD miljødeklarasjon på løs Leca Løs Leca har som første produkt fra maxit fått sin miljødeklarasjon. Flere produkter er på vei. En miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng. EPD står for Environmental Product Declaration. Kravene til hvordan en EPD skal lages er spesifisert i ISOstandarden Environmental Labels and Declarations Type III. En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse. De standardiserte metodene sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenlikne fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land. Hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofil og foreta en vurdering og et valg basert på miljødeklarasjonen. Kontormøbler, rengjøringstjenester, et tonn standardsement som benyttes til betong i et boligprosjekt, eller en kwh vannkraft til oppvarming av et kontorbygg er alle eksempler på hva som kan miljødeklareres. Uavhengig verifiserte miljødeklarasjoner sikrer miljøinformasjon i henhold til de fire kravene: objektivitet, sammenlignbarhet, troverdighet og adderbarhet. Miljødeklarasjoner bygger på livsløpsvurderinger av miljødata fra råvareuttak, produksjon, bruksfase og avhending. I forrige utgave av Bygg Bedre omtalte jeg brannveggen og behovet for overflatebehandling for å ivareta de branntekniske egenskapene. Det samme gjelder lydskillende vegger mellom for eksempel forskjellige boenheter. Puss er påkrevet for å lage en god lydskillende vegg. Leca-veggen som i seg selv klarer lydkravet i henhold til NS 8175 klasse C, består av 25 cm Leca Lydblokk murt med fulle fuger horisontalt og vertikalt og pusset med D10 mm puss på begge sider. Leca Lydblokk har en større romvekt enn standard Lecablokker kgm 3. Jo større masse, jo vanskeligere er det å sette veggen i svingninger. For at sluttresultatet skal bli bra, er det viktig at detaljer ved tilstøtende konstruksjoner blir riktig utført - på fundament, mot yttervegg og tak. Som brann- og lydskillende vegg mellom boenheter som rekkehusleiligheter eller kjedete enboliger, er Leca Lydskillevegg et godt alternativ. Forbruk For å føre opp 1 m 2 vegg medgår det følgende: Leca Lydblokk 21 blokker Maxit murmørtel M5 51 kg Leca fugearmering 5,3 meter Maxit pussmørtel KC 50/50 34 kg (puss begge sider -10 mm) Mot yttervegg For ikke å lede flankelyd via ytterveggen må konstruksjonen splittes med en fuge, og lydveggen må avsluttes inn i ytterveggen som vist på figuren. Mot tak Lydveggen føres opp i taket uten direkte kontakt med sperrene og fuges

17 På lag med deg som bygger maxit as, Brobekkveien 84 Postboks 216 Alnabru 0614 Oslo Tel: fax: Brosjyrer fra maxit Alle våre brosjyrer kan til enhver tid bestilles eller lastes ned på Der finner du også mye annen viktig informasjon - som f.eks. produkt- og sikkerhetsdatablader, detaljtegninger, dokumentasjon og godkjenninger. Leca Byggeplank Proff Leca Byggeplank er en populær etasjeskiller til bl.a. bolig- og næringsbygg. Dette er en teknisk brosjyre for profesjonelle beskrivende og utførende. Leca Byggebok Dette er vår mest etterspurte brosjyre noensinne, og har bokstavelig talt hjulpet hundretusener av nordmenn til å bygge sin egen grunnmur. Leca Lettklinker til bygg Brosjyre som omhandler hvordan Leca Lettklinker kan benyttes til forskjellige typer bygg til isolasjon, drenering og lett fyllmasse. maxit Floor Gir deg en oversikt over maxit Floor - som er maxits gulvavrettingssystem. Både produktoversikt og beskrivelser av løsninger. maxit mørtelguide Her finner du informasjon om maxits mørtelsortiment og hvordan produktene skal brukes til både støping, muring, pussing, maling på mur og rehabilitering. maxit Våtromsystem maxit Våtromssystem er et komplett system for trygge og kvalitetssikrede våtrom. maxit Fasadesystem Pussystemer for fasader er nytt i maxits sortiment i Norge, men er velkjent og utprøvet fra Sverige. Her ser du systemene godt og detaljert beskrevet. 32

.Leca Byggeplank Guds gave til snekkeren. .Murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen? .Konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus

.Leca Byggeplank Guds gave til snekkeren. .Murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen? .Konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus bygg bedre informasjon og ideer fra maxit 1/2007 Unik fremdrift.leca Byggeplank Guds gave til snekkeren.murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen?.konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus

Detaljer

Weber.floor gulvløsninger

Weber.floor gulvløsninger GULVENTREPRENØR Weber.floor gulvløsninger Størst i Norge på gulvavretting. Weber.floor gulvløsninger 1 Weber.floor Alltid rette gulv. Uansett. Weber.floor gulvavrettinger gir et 100% plant gulv og perfekt

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2014 Møbler til millioner: IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Norsk veibygging: STYKKEVIS OG DELT ELLER KOMPLETT OG HELT? Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER Cramo

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang Møt den nye Bryne-treneren Side 4-5 Foran skjema på Jøssang Side 10-11 Full sving på ny fabrikk Side 44-45 Recon-blokker tar av Side 18-19

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Leca Lettvegg. Verdens letteste Lecablokk gjør hardt arbeid enda lettere. Vi gjør hardt arbeid lettere.

Leca Lettvegg. Verdens letteste Lecablokk gjør hardt arbeid enda lettere. Vi gjør hardt arbeid lettere. Leca Basic Leca Lettvegg Verdens letteste Lecablokk gjør hardt arbeid enda lettere Vi gjør hardt arbeid lettere. 1 NYHET! LSX. Den logiske fortsettelsen. Før19 kg Nå 13 kg Vi har lenge sagt at vi jobber

Detaljer

fremtidens by Rehabilitere eller bygge nytt? Vi gir bygninger liv

fremtidens by Rehabilitere eller bygge nytt? Vi gir bygninger liv Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Vi gir bygninger liv Spikerverket Egmonts nye lokaler er miljøvennlige og visuelle Fytosanering Slik blir du kvitt forurensede masser BREEAM og EPD Finn ut

Detaljer

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 3 2009 54. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Perforerte

Detaljer

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Mars 2015 posten Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Fundamentering i Nydalsveien 16-26, Oslo. Innhold Leder: Hallvard

Detaljer

03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt

03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt 03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt Innhold Ferd Eiendom: Vi utvikler naboen til Aibel i Asker 4 Innhold Leder Side 3 Farvel venture: Ferd vil investere i nye

Detaljer

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper mesterhus.no I denne brosjyren informerer vi om flere prosesser man gjennomgår når man skal bygge bolig. Leiligheter og

Detaljer

Kundemagasin. Brødrene Dahl AS. November 2011. One man show high tec kompetanse Enkeltmannsbedriften

Kundemagasin. Brødrene Dahl AS. November 2011. One man show high tec kompetanse Enkeltmannsbedriften fra Brødrene Dahl AS November 2011 Universet har landet i Sarpsborg Teknisk rom i sceince fiction-bygget Inspiria er så lekkert at arkitekten har valgt å lage et stort vindu mellom spisesalen og de tekniske

Detaljer

Proffnytt. Byggeriets magasin for proffkunder Utgave 2/2014 AJ SANDNES BYGG PÅ RØROS:

Proffnytt. Byggeriets magasin for proffkunder Utgave 2/2014 AJ SANDNES BYGG PÅ RØROS: Proffnytt Byggeriets magasin for proffkunder Utgave 2/2014 AJ SANDNES BYGG PÅ RØROS: SPARER MYE PÅ Å JOBBE MED Byggeriet Heimdal Sag DØRER TIL NY STORSTUE SIDE 3 // RESSURSBESPARENDE TOTALLEVERANSE SIDE

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

INNEKLIMA /2015. Verdens høyeste passivhus Side 10. Scandic Lerkendal Hotell: Automasjon i særklasse Side 16. Danmarks nye supersykehus Side 24

INNEKLIMA /2015. Verdens høyeste passivhus Side 10. Scandic Lerkendal Hotell: Automasjon i særklasse Side 16. Danmarks nye supersykehus Side 24 BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING 100 % FORNYBAR ELLER GJENVUNNET ENERGI I MALMÖ. Side 4 EPC-AVTALEN I NARVIK ENERGIEFFEKTIVISERER NARVIK FRA CAMPINGBIL. Side 14 NYTT TOGDEPOT FOR STOCKHOLM AVANSERT AUTOMATIKK UNDER

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.FREMTIDENSBY.NO Nr 11 DESEMBER 2014 FREMTIDENS BY Sentrum åpner seg mot sjøen Sørenga Sjøbad: Om et halvt år kan Oslo nyte et nytt tilskudd

Detaljer

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt REDAir FLEXSYSTEM - Gjennomført enkelt Energieffektive bygg I mange år har beliggenhet vært en sentral faktor når man skal vurdere en bygnings verdi. I de senere årene er også andre faktorer blitt betydningsfulle

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber 2 Weber våtromssystem Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all

Detaljer

EN STUDIE I GODT SAMARBEID

EN STUDIE I GODT SAMARBEID Sikkert, ryddig og effektivt. Byggingen av Norges Handelshøyskole i Bergen gikk knirkefritt med Lean construction. ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR.2 2014 EN STUDIE I GODT SAMARBEID 214 8 AMBASSADE MED ÅPEN

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003

DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003 DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003 5 W. Ruyter Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 7 2 Hva er en dobbelfasade? 8 3 Historikk 9 4 Forskjellige typer dobbelfasader 11

Detaljer

Det nye Tasta s. 14. Nyt vårens blomster side 4. Rehabiliteringsløftet side 17. Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27

Det nye Tasta s. 14. Nyt vårens blomster side 4. Rehabiliteringsløftet side 17. Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27 BoInform Magasin for våre medlemmer og boligselskap Nr 1 : 2012 Det nye Tasta s. 14 Nyt vårens blomster side 4 Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27 Rehabiliteringsløftet side 17 Etablererboliger:

Detaljer

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess:

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess: SKILLS & ATTITUDE Combining Et blad fra Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden En kabel til 7,3 millarder Se hvorfor Sveriges gigantinvestering

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE BRILLEKUNSTNEREN Når du kjøper briller hos Krogh Optikk kan du være sikker på å få brilleglass i verdensklasse. De aller fleste kommer fra franske Essilor,

Detaljer