Protokoll Årsmøte Troglodytt 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll Årsmøte Troglodytt 2012"

Transkript

1 Protokoll Årsmøte Troglodytt 2012 Oppmøtt: 22 personer: - Francis Paulin - Hallgeir Revhaig - Stein-Erik Lauritzen - Birgit Stav - Sverre Aksnes - Geir Winsrygg - Tore Langekjend - Hallvard Winterseth - Roy Fagermoen - Edel Trengen Apeland - Svein Apeland - Christian Svebakk-Johansen - Harry Vegard Nilsen - Veronika Wang - Eivind Østbye - Kjartand Østbye - Torbjørn Nilssen - Mona Stidahl - Andre T. Strand - Hans Henrik Bergan - Arne Bergan - Tor Lindseth Møtet startes 12:15 Andre Strand velges enstemmig til ordstyrer: Francis Paulin velges enstemmig til referent. Tor Lindseth og Kjartand Østybye velges enstemmig til tellekorps. Eivind Østbye og Hallvard Winterseth velges entemmig til Prokollunderskrivere. Pause fra 12:23 12:41 Det er kontrollert at alle oppmøtte er stemmeberettiget. Årsberetningen for 2012 leses av Harry Vegard Nilsen. - Det korrigeres at Ingen styremedlenmmer meldte seg ut av foreningen, men at to styremedlemmer meldte seg ut av styret på grunn av uenighetene innad i styret. - Det presiseres at foreningens totale medlemsmasse pålyder 56 medlemmer.

2 Regnskapet for 2012 presenteres av Hallgeir Revhaug. Kommentar av Stein Erik Lauritzen: Forening har god økonomi, og foreningen kan med fordel sponse, for å promotere medlemsøkning ble sagt i Velfjord, Hallgeir Revhaug kommenterer at mye penger på konto ikke er det samme som en god økonomi. Roy Fagermoen: Spørs om regnskapet er revidert. Hallgeir Revhaug svarer at det ikke er revidert, på grunn av at det er så oversiktlig. Kommer med forslag om at regnskapet kunne revideres av en tredje person. Stein Erik Lauritzen: Synes man burde ha en revisjon for å «sette strek». Geir Winsrygg: Poengterer hvor dyrt det er med en revisjon, foreslår at Stein Erik ser gjennom regnskapet. Hallvard: Foreslår at regnskapet revideres av tredjepart internt i foreningen, slik som i andre foreninger. Roy Fagermoen: Presiserer at dette kommer opp i senere sak på agendaen. Regnskapet godkjennes ved enstemmig vedtak. Medlemskontigent: Kontingent forblir uendret enstemmig vedtatt. Budsjett: Det nye styret får i oppgave å forme budsjett innen to måneder 21 for, 1 mot. Geir Winsrygg: Poengterer at det er vanskelig å budsjettere, i forbindelse med trykking av årbøker ref innkommet sak 3, punkt 4. Organisasjonsplan: Åpen avstemning er vedtatt. - 1) Redaktør, webmaster og materialforvalter kan fritas fra styret: Enstemmig vedtatt - 2) Styret velger redaktør, webmaster og materialforvalter: Enstemmig vedtatt - 3-1) Leder skal ha presseansvar i foreningens regi: Vedtatt 17 for, 5 mot ) Styret oppretter en presseansvarlig etter hvert årsmøte: - Utgår som følge av vedtak av forrige punkt. Geir Winsrygg kommenterer: Leser fra mail, og blir avbrutt. Hallgeir Revhaug mener at saker ikke bør sendes inn anonymt. Mona Stidahl poengterer at man bør kunne profilere foreningen i mindre saker/positiv omtale. Lindseth: Stiller spørsmål ved om man setter munnkurv på medlemsmassen? Stav: Vanlig at presseansvarlig har styret bak seg. Hallgeir: Presseansvarlig vil måtte forsvare det andre medlemmet uttrykker i media. Mona støtter tanken om at leder uttaler seg på vegne av troglodytt. Lauritzen: Poenget er at det er en person som uttaler seg på vegne av foreningen, med konsesus i styret.

3 Innkommen sak 1: Geir Winsrygg forteller om Velfjord, at det er mye for alle og at vi har lokale bekjente som kan bistå i foreningens aktiviteter. Stav poengterer at det er lurt å legge opp til aktiviteter som genererer inntekter. Nilsen poengterer at det kanskje ikke er tiden å planlegge Velfjord-dager nå, siden det er mye som må ryddes opp i. Revhaug foreslår å stemme over forslag en, og/eller stemme om å utsette dette punktet til neste års generalforsamling. Geir poengterer at troglodytt ikke vil ha økonomiske forpliktelser til Velfjord-dagene, men at det kan være et arrangement som man deltar frivillig på, som er i foreningens regi. Vedtak: 7 stemmer for, 4 stemmer blankt, 11 stemmer mot. Ikke vedtatt. Innkommen sak 2: Det diskuteres om styret, i vedtektenes eksisterende form, kan ekskludere medlemmer på grunn av brudd på vedtekter. Mona: Styret bør ikke ha mulighet for å ekskludere medlemmer. Lindseth: Enig med Stidahl eventuell ekskludering bør bestemmer på generalforsamling. Vi stemmer over at vi stryker «av styret eller generalforsamling» i 3 i foreningens vedtekter: Enstemmig vedtatt. Vi stemmer over at resterende ny tekst inkluderes i vedtektene: Geir poengterer at underverden.com drives privat, og at det ikke vil sensureres der på vegne av Troglodytt. Francis Paulin poengterer at ordlyden i teksten innebærer at det gjelder samtlige sosiale medier der en eller flere medlemmer i troglodytt opptrer. Ikke vedtatt: 8 stemmer for, 11 stemmer mot, 3 blanke stemmer. Vi stemmer over å stryke «eller bortvises fra foreningen lokaler» fra 3 i foreningens vedtekter: Ny tekst pålyder: «Gjør et medlem seg skyldig i brudd på vedtekter og regler, kan vedkommende av generalforsamling ekskluderes fra foreningen»: Enstemmig vedtatt. Vi stemmer over ny tekst i 7 i foreningens vedtekter: 17 stemmer mot, 4 stemmer for, en blank stemme. Forslag til ny paragraf vedrørende revisjon. Enstemmig vedtak om intern revisjon. Hallgeir Revhaug sier at årsmøtet må velge en intern revisor. Det stemmes om å ta inn i vedtektene at regnskapet skal revideres før hvert årsmøte: Vedtatt: 21 stemmer for, en blank Innkommen sak 3: - 1) Ikke vedtatt: 14 stemmer mot, en blankt stemme, 7 stemmer for. - 2) Ikke vedtatt: 15 stemmer mot, 6 stemmer for, en blank stemme: Ikke vedtatt. - 3) Faller bort, da det ikke er definert hva en troglodytt-tur er.

4 - 3) Geir: Årbok som kommer ut i 20xx er for 20xx-1. Vil være «snodig» for medlemmer som melder seg inn tidlig i året, men må bli slik på grunn av budsjettering. - Stein Erik Lauritzen: Foreningen er liten og trenger å vokse. Årboka er det eneste som medlemmer får tilbake - en kontant belønning for medlemskap. - Hallgeir Revhaug: Hvis man forespeiler nye medlemmer «ikke reelle goder», blir folk skuffet. I dag sponser Trogldytt allerede årbok til halv pris for nye medlemmer. - Francis Paulin: Skal man bestille opplag som er mye større enn nåværende behov, i «tilfelle»? - Ikke vedtatt: 14 stemmer for, 6 stemmer mot, to blanke stemmer. Innkommen sak 4: Stein Erik Lauritzen: hva med åndsverk tegning, fotografier. Geir Winsrygg: I Sauda ble vi leid inn av Vegvesenet, slik at dataene vi innsamlet tilhører dem. Stein-Erik Lauritzen: Data som er publisert, er i offentlig domene, og kan fritt brukes av alle. Ikke vedtatt: 2 stemmer for, 20 stemmer mot. Innkommen sak 5: Stein Erik Lauritzen: Synes ikke at en skal være avhengig av privat forum. Forslag til lukket gruppe på FaceBook der betalende medlemmer slippes inn. Vedtatt: 8 stemmer for, 12 stemmer mot, 2 blanke stemmer. Forslag 6: Geir: Hele grunnlaget til bråket bunner ut i bråk som har vært. Dersom det ikke diskutere, vil det ikke bli ro i fremtiden. Har ikke interesse av å sitte i styret, da jeg har vært en del av konflikten. Mener at punkt 6 burde være under punkt 8. Hallgeir Revhaug: Det står «medlemme mener». Hvem er dette? Svar: Medlemmene som stemmer. Sverre Aksnes: Mener at det er en grei måte å avslutte saken på fjerne styret og starte på nytt. Winsrygg: skjønner Aksnes sitt argument. Når man leser «ekskluderingsforslagene som er kommet inn» ser man at det er argumentert usaklig. Saken må behandles, og at det ikke vil komme ro i foreningen uten behandling? Hallvard: Ikke medlem i foreningen for å høre på gamle krangler. Hallgeir: Forslaget er greit, med ett forbehold: Det må stilles mistillit mot styremedlemmer som ikke er på valg. Hallvard Winterseth: Hele punktet kan tolkes som mistillit mot hele styret. Roy Fagermoen: Det er nåværende årsmøte som gjelder, og er foreningens øverste organ. Geir Winsrygg leser fra mail vedrørende tråden i på Underverden. Føler at han er blitt angrepet på underverden, og ikke vil få mulighet for å forsvare seg selv dersom punkt seks vedtas.

5 Winterseth: Gjentar at det stilles mistillit til HELE styret, og ser ikke problemet med å kaste hele styret. Svebakk-Johansen: Synes mistillit er i sterkeste laget, og at man kanskje kunne bedt styremedlemmer om å gå frivillig istedenfor. Stein-Erik Lauritzen: Geir kan få presentere sin sak som et eget punkt etterpå. Lindseth: Synes det er veldig spesielt at saken forsøkes tiet ned. På godt norsk, en «hofftakling». Vedtatt: 11 stemmer for, 9 stemmer mot, 2 blanke stemmer. Øvrige saker har utspring i denne konflikten og vil ikke behandles, ettersom forslag 6 ble vedtatt. Interimstyre velges: - Leder: Hallvard Winterseth - Sekretær: Sverre Aksnes - 1. styremedlem: Jan Odvar Nielsen - 2. styremedlem: Roy Fagermoen - Vara: Francis Dougherty Paulin Enstemmig vedtatt.

6 From: eivindoe Date: 2013/5/11 Subject: Re: Protokoll til underskrivelse To: Francis Paulin Hei tilbake, Har du helt glemt meg med hensyn til rapporten fra Troglodyttmøtet/protokollen som skulle underskrives? Jeg har fortsatt adressen: Ringeriksveien 580, 3410 Sylling. Ha en god dag, beste hilsen Eivind On :46, Francis Paulin wrote: Hei igjen Eivind, Hva er postadressen du ønsker protokollen sendt til? Mvh Francis Paulin 2013/4/30 Francis Paulin Hei Eivind, Jeg sender protokollen i slutten av uka. Jeg er ikke på jobb de neste tre dagene, og har ikke skriver hjemme som fungerer. Mvh Francis Paulin 2013/4/28 eivindoe Hei, og takk for sist. Siden jeg ble valgt til å underskrive protokollen fra årsmøtet på Langebru, ser jeg frem til å få oversendt referatet fra deg slik at jeg får satt min underskrift under det. Ha en god dag, beste hilsen Eivind Østbye

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Roy Bjørkå Fagermoen From: Stein-Erik Lauritzen Sent: 23. mai :24 To: Roy Bjørkå Fagermoen; 'Jan O. Nielsen'; Subject: Troglodytt: Nye medlemmer og utgivelse av årboka Til Styret i Troglodytt Jeg går ut fra at Årboka fortsatt skal utgis, og da må vi f. eks. få inn stoff. Årboka er foreningens viktigste flaggskip og det er den som skaffer oss medlemmer ut over en engere krets. For å få til dette må foreningen ha en uavhengig kommunikasjonskanal som fungerer. Jeg foreslår derfor at vi gjør slik som bl.a. Salten Grotteklubb og Rana Grotteklubb har gjort, å opprette en facebook-side til foreningen - Francis har jo allerede gjort en side der som ligger ubrukt. Den kan evt reguleres slik at bare medlemmer har adgang. Jeg anbefaler å ta en titt på facebook-sidene til de andre klubbene for ideer. Jeg har fått endel henvendelser fra folk som vil melde seg inn i Troglodytt, men som ikke har noe kontonummer eller annen info å holde seg til. Jeg vil også tro at mange har behov for å vite om de ER medlemmer. Dette kan også lett ordnes på en facebook-side. Årbokas utgivelse: 1) Medlemmer som har stoff til årboka må sende det inn. Redaksjonsprosessen er tidkrevende. 2) Jeg må få tilsendt signert referat fra årsmøte snarest mulig. 3) Vi må diskutere en økonomisk ramme for trykningsutgiftene. 4) Det har vært en del problemer (forsinkelser) med utsendelsen av årboka, både til medlemmer og til eksterne abonnenter. Dette har sin grunn i at regnskap (medlemskap og adresselister), utsendelse og redaksjon har befunnet seg på tre forskjellige geografiske steder. Det er mest praktisk at opplaget fysisk befinner seg i redaksjonen og at vi herfra også tar ansvaret med utsendelsen til medlemmer og abbonenter i tide. Vi har god kapasitet til det herfra. 5) Jeg ber derfor om å få oversendt restopplagene av de to årbøkene som er kommet ut og at det lages en ordning med økonomisk fullmakt til trykking og utsendelse, se punkt 3 over. Stein-Erik 1

17 Roy Bjørkå Fagermoen From: Sent: 26. mai :50 To: Geir Loe Winsrygg Cc: Roy Bjørkå Fagermoen; Francis; Subject: Re: Hva skjer rundt Troglodytt. Hei Geir Interimsstyret har nå hatt sitt første møte etter en del mail korrespondanse, vi jobber videre med å få frem saken som en avart av det vi har pratet om på telefon tidligere. Du vil bli kontaktet nærmere de neste ukene. Årsmøte protokollen kan sendes deg straks den er ferdig signert. mvh Hallvard Hei. Nå begynner jeg å bli noe utålmodig i påvente av at det skal skje noe i interim styret. Etter det ødeleggende årsmøtet hvor det ble lovet at saken i sin helhet skulle behandles, sitter nå nesten halvparten av medlemsmassen og føler seg lurt. Denne lovnaden ble gitt for at begge sider skulle enes om en dato for årsmøte. Dette var noe vi umiddelbart stilte oss bak, da vi kun ønsket å få avsluttet bråket ved å få det behandlet en gang for alle. Vi stilte oss bak dette forslaget ikke bare på vegne av oss to, men også for de medlemmene som ønsket saken behandlet. Denne lovnaden ble overhodet ikke holdt fra de personer som stod bak den, dette til tross for telefonsamtale hvor sakslisten ble påpekt og hva som kunne hende. Etter årsmøtet hadde jeg en lang telefonsamtale med Hallvard, hvor jeg og mange flere ble bedt om å vente med utmeldelse fra foreningen, da det skulle forsøkes å rydde opp i hva som hadde hendt. Hva skjer med dette? Er det noe som skjer i det hele tatt? Jeg får hele tiden henvendelser på om det skjer noe, om de bare skal melde seg ut eller hva som skjer Jeg har ikke engang fått kopi av årsmøterefferatet. 1

18 Bruddet på den lovnaden som ble gitt for årsmøtet, er på vei eller har ødelagt en velfungerende forening. Er det ikke på tide å forsøke å redde denne? Det burde allerede ha vært arrangert turer og kurs i foreningens regi, men de som kunne gjort dette sitter nå på gjerdet og venter for å se hvordan ansikt foreningen ønsker å vise utad til sine medlemmer. Det kom jo klart frem på årsmøtet at Stein Erik ikke ønsket å få belyst saken hvor han startet bråket, hvorfor det tro? Dessverre så har han en historikk som nettopp går på dette innen foreninger og personer i grottemiljøet. Han beviste jo også hvordan han driver ved å få fire ukjente personer med på årsmøtet, hvor de betalte kontingenten og stemte det han ønsket. Dette viste vi kom til å skje, siden han kjempet så hardt for denne datoen, selv om de i utgangspunktet benyttet et flertall som var av ikke betalende styremedlemmer Det hadde ikke vært noe problem for undertegnede i å samle mange som kunne møtt opp, betalt kontingenten for så å stemme for det jeg sa, men slik er ikke jeg. Ikke hadde det vært rettferdig ovenfor foreningens medlemmer heller. Da går jeg heller med hodet hevet og kan si jeg kjempet ærlig Men nå etter at lovnaden ble fullstendig oversett, og dere fikk trumfet mellom deres saksliste, har ikke bare gitt Stein Erik mulighet til fortsatt å sitte i styret, men også til å kuppe hele foreningen. Noe han også foreslo vi skulle gjøre med NGF, men som vi alle andre stemte ned. Dette er en sjanse han kommer til å benytte seg av ved første anledning, så tenk dere godt om før dere innkaller til generalforsamling/årsmøte Dette er helt tragisk gjort av noen som mener de arbeider for foreningen. Det var Hallgeir og meg som jobbet for å starte foreningen, det var vi som fikk den startet, og det har vært vi som har stått på for å få foreningen dit den var før årsmøtet. For så å bli lurt med feilaktige lovnader. Unnskyld utrykket! Men vi føler oss Rævkjørt og lurt.. Er det noen som snart kan komme opp med en løsning? og holde hva de har lovet? Vennlig hilsen Geir Loe Winsrygg T.W Nett & Data AS Mob

19 Roy Bjørkå Fagermoen From: Francis Paulin Sent: 3. juni :02 To: Stein-Erik Lauritzen Cc: Jan O Nielsen; Roy Bjørkå Fagermoen; hallvard Winterseth Subject: Svar på henvendelse til styret i Troglodytt Hei Stein-Erik, Denne e-posten er et svar til din e-post til styret den 23. mai. Interimstyrets primæroppgave er å få et nytt styre på plass. Interimstyret har derfor besluttet at alt arbeid med årboka settes på vent, frem til det foreligger et nytt ordinært styre. Det er veldig hyggelig at du har fått henvendelser fra folk som ønsker å melde seg inn i Troglodytt. Det er fint om du henviser dem til Hallvard Winterseth for innmelding til foreningen. Mvh Francis Paulin, på vegne av interimstyret i Troglodytt 1

20 Jan O Nielsen Sausvatn 8960 Hommelstø Mob: Epost: Dato: 16. juni 2013 Interimsstyret i Troglodytt Kopi: neste ekstraordinære årsmøtet, samt et vedlegg til protokollen. Kopi: Troglodytt-tråden på Underverden. Kopi: Stein-Erik Lauritsen og Geir Winsrygg Jeg vil med dette informere om at jeg føler meg nødt til å trekke med ut av interimsstyret med øyeblikkelig virkning. Jeg sender her en kort begrunnelse til leder Hallvard Winterseth, hvorpå jeg selvfølgelig antar det resterende styret også straks orienteres. Begrunnelse: J eg har mottatt et brev fra Stein-Erik Lauritsen nylig, som er den ene parten i konflikten som har herjet Troglodytt på verste vis i vinter. Innholdet i brevet, som er konfidensielt, medfører at et videre arbeide i interimsstyret for min del blir umuliggjort av private og familiære årsaker. Når i tillegg interimsstyrets muntlige forslag til Lauritsen hvordan konflikten kunne legges brakk, gjennom en kort og likevel opplysende behandling, uten diskusjon eller vedtak i et ekstraordinært årsmøte ble avvist, anser jeg at muligheten for å bringe ro i foreningen er umuliggjort. Da en av partene har akseptert forslaget som ville skape ro, mens den andre ikke ønsker denne løsningen, kommer jeg som interimsstyremedlem opp i et håpløst forhold med en lojalitetskonflikt på mange plan som jeg ikke ønsker. Sannsynligvis bringer dette også konflikten inn på en vei hvor mange medlemmer i Troglodytt blir avkrevd en stemme /støtte til en av partene veien videre for foreningen vil kunne bli en sekterisk vei, isteden for en fredfull vei med alle medlemmer i behold. Jeg ønsker å takke for tilliten fra årsmøtet, og beklager at jeg ikke makter å fullføre vervet. Jan O Nielsen

21 Jan O Nielsen Sausvatn 8960 Hommelstø Mobil: Epost: Dato: 16. juni 2013 kl. 18:30 Interimsstyret i Troglodytt v/leder Hallvard Winterseth Kopi: Stein-Erik Lauritsen og Geir Winsrygg Utmeldelse av Troglodytt Jeg vil med dette meddele at jeg melder meg ut av Troglodytt med øyeblikkelig virkning. Jeg vil kort komme med en begrunnelse. Jeg ønsker også som medlem nå (inntil formell bekreftelse har kommet om utmeldelse er jeg medlem) å be om å få dette brevet protokollført som vedlegg til protokollen på det kommende ekstraordinære årsmøtet på forhånd hjertelig takk. Jeg vil også legge dette ut på Underverden.com sin Troglodytt-tråd da det angår en konflikt som har filleristet forening siste året. Det utstyret jeg er i besittelse av som tilhører Troglodytt, vil bli overbrakt ved første høve, eller etter hvordan interimsstyret ønsker det. Begrunnelse: Å være medlem av Troglodytt har vært en utsøkt fornøyelse. Så mange nerder på grotter, så mange personligheter, så flotte medlemmer med så underlig humor, tror jeg det er få foreninger som vi kan sammenlignes med! Takk for alle turer, besøk, MANGE telefonsamtaler og ikke minst den enorme kunnskapsmengden jeg har fått ta del i fantastisk. Medlemskapet har gitt meg et rikere liv og mange venner! MEN; i dag er ikke det å være medlem av Troglodytt lengre noen utsøkt fornøyelse. Jeg gruer meg hver dag til å se om den ødeleggende konflikten har avstedkommet enda noen høyere gjengecentimeter på stridsskruen. Det kreves at jeg skal ta standpunkt i en sak som i utgangspunktet dreier seg om tilstand mellom to av mine venner. At jeg skal avkreves et lojalitskrav i denne saken, som angår en svært liten del av det vennskapsforhold jeg har, anser jeg som utidig. Jeg vil kort gi mitt syn på konflikten, slik jeg tror mange opplever den muligens likevel ikke partene: Da forespørselen fra Geir Winsrygg kom til styret om hvorvidt Troglodytt burde delta i en anmeldelse av et forhold rundt gruvetyverisaken, syntes jeg oppriktig dette var formålstjenlig å gjøre. Begrunnelsen er at Troglodytt som forening nettopp burde stå fremst når det gjelder å få politiet til å etterforske mulige lovbrudd på offentlig geologi- og gruvehistorie, også selv om det kunne herske tvil om holdbarheten i saken. Heldigvis kan vi i Norge be politiet etterforske saker gjennom anmeldelser,

22 også der vi ikke sitter med egne bevis. Jeg mener likevel det er fullstendig legitimt også å mene at Troglodytt som forening prinsipielt ikke burde anmelde noe som helst. Stein-Erik Lauritsen ønsket ikke at foreningen skulle gjøre dette. Det er han i sin fulle rett til å mene, og sannsynlig ville det stoppet med dette. Likevel startet begrunnelsen en konflikt da han stilte spørsmål ved Geir Winsrygg`s integritet både i denne saken og i andre saker. Kjære Stein-Erik; slikt gjør man ikke. Derfra tok konflikten helt av, og begynte å skade Troglodytt som forening på et vis som aldri skulle oppstått. Harde ord, beskyldninger og formuleringer kom, og alt ble giftig. I slike saker er jeg av den oppfatning at det er partenes ansvar å unngå å skade foreningen. Det kunne skjedd ved en unnskyldning, og en omformulering. Dermed ville saken sannsynligvis vært ute av verden. Også et årsmøte kunne i verste fall tvunget gjennom i ro av saken. Så skjedde ikke. Før årets årsmøte lovet begge parter å bringe saken frem for opplysning og behandling. Dette ble ikke holdt av en av partene, hvorpå flertallet avviste dette tross lovnaden. Dette utgjorde enda et skadelig aspekt som umuliggjør ro i foreningen. Når en av partene heller ikke nå ønsker å løse denne skadelige konflikten, men tvert i mot anser seg som ferdig med saken, på tross av at mange medlemmer ikke er enige i dette, er min tid i foreningen ute. I min tid i foreninger er dette den skammeligste saken jeg noen gang har vært ute for hvor voksne mennesker skaper seg så stor at man ikke makter å gjøre seg liten nok til gjøre det som skal til for å bringe ro. Jeg takker for meg nå. Som logistikkansvarlig i området Velfjord/Brønnøy ønsker jeg nå ikke lengre å bidra til Troglodytt fremover. All konferering med grunneiere, hytteleie, koordinatpunkter av grotter samt fremvisning av grotter er slutt fra min side. Jeg beklager sterkt at dette endte slik. Med vennlig hilsen Jan O. Nielsen

23 Roy Bjørkå Fagermoen From: Sent: 17. juni :48 To: Roy Bjørkå Fagermoen; sverre aksnes; Francis Subject: Svar til SEL Attachments: svar sel.odt; svar sel.doc Svar til sel i vedlegg. Hans spørsmål osv under. Vær venlig og men noe om dette alle sammen Opprinnelig melding Emne: Til Interrimstyret- om bruk av internettforum Fra: "Stein-Erik Lauritzen" Dato: søn, juni 16, 2013, 17:37 Til: "Sverre Aksnes" Beklager ufullstendig e-postliste - jeg er i utlandet. Like etter at jeg for en del uker siden henvendte meg til styret om årbok, etc, fikk jeg en e-post fra Jan Odvar Nielsen hvor han opplyste meg om at underverden.com var åpnet som kommunikasjonskanal for Troglodytt. Dette er jeg sterkt uenig i. 1) Verken Geir eller Hallgeir er lenger medlemmer i Troglodytt. De to meldte seg ut på stedet under generalforsamlingen - som er foreningens øverste organ, med 20 vitner. Under slike betingelser er en muntlig avtale like juridisk bindende som en skriftlig. Det var selvvalgt -ingen tvang dem - og en mann er en mann og et ord er et ord. Det er derfor utenkelig at du eller andre i interrimstyret skal kunne handle som om det ikke er tilfelle. Det er å underkjenne generalforsamlingen og det går også ut over det mandat interrimstyret har fått. Jeg kan ikke tro at et slikt grep er lovlig. 2) Underverden er et privat forum eid og moderert av Geir Winsrygg. Det ble bl.a. opprettet fordi Geir røk uklar med eieren av Grottegruppa. UV er i dag fullt av injurier og sjikane mot mange personer, meg inklusive. Generalforsamlingen nedstemte å overta det, og det er derfor heller ingen grunn til å bruke det. Underverden er ikke lenger noen nøytral informasjonskanal og det eies heller ikke av noen som er medlem i foreningen. Jeg kommer derfor ikke til å bruke underverden som kommunikasjonskanal med styret. Jeg ber derfor interrimstyret opprette en annen, helt nøytral informasjonskanal for Troglodytt sine medlemmer hvor en kan fokusere på det foreningen skal drive med. 3) Det er fortsatt svært god datakompetanse hos flere av foreningens nåværende medlemmer. 4) Det enkleste er å opprette en lukket facebook-side slik som andre foreninger har gjort. Stein-Erik 1

24 Roy Bjørkå Fagermoen From: Sent: 21. juni :53 To: Stein-Erik Lauritzen Cc: sverre aksnes; Francis; Roy Bjørkå Fagermoen Subject: Re: Til Interrimstyret- om bruk av internettforum Hei Stein-Erik. Interimstyret jobber nå med sakene som ble forelagt oss, på sist årsmøte. Det som er hovedfokuset vårt er å legge tilrette for et nytt styre. Slik at vi kan jobbe videre som en forening. 1. Geir og Hallgeir er medlemmer i Troglodytt. De har meldt seg inn skriftlig, og de må da også melde seg ut skriftlig. Får jeg også minne deg på hva som faktisk ble sagt på årsmøte: «Geir: Nå går jeg hjem og legger ned web siden som har mitt private innhold, for så å skrive en skriftlig utmelding av Troglodytt». Så fremt den ikke blir undertegnet og sendt til foreningen er han å betrakte som en medlem. «Hallgeir: Jeg har betalt 2013 og kommer til og stå som medlem ut den perioden. Om jeg fortsetter medlemskapet etter det, får tiden vise.» Hallgeir er derfor også soleklart medlem i Troglodytt. 2. Interimstyret har aldri sagt at Underverden skal være deres informasjonsentral. Dette ble behandlet på styremøte og nedstemt. Mail lista er vår offisielle informasjonskanal. Derimot ble det sagt at, for alle som ønsker å levere ut vår informasjon så er vi glad for det. Hvorvidt dette er underverden, grottegruppa, Dagbladet eller VG bryr vi oss lite om. Målet vårt er å nå flest mulig medlemmer. 3. Jeg er på mange måter enig med deg at f.eks. Facebook kan bli en fin løsning. Som vi også tidligere har nevnt for deg, anser vi dette som en av jobbene for et nytt ordinært styre. Håper du nå har fått klarhet i det du lurte på. Mvh. Hallvard Winterseth 1

25 Den søn, juni 16, 2013, 17:37 skrev Stein-Erik Lauritzen: Beklager ufullstendig e-postliste - jeg er i utlandet. Like etter at jeg for en del uker siden henvendte meg til styret om årbok, etc, fikk jeg en e-post fra Jan Odvar Nielsen hvor han opplyste meg om at underverden.com var åpnet som kommunikasjonskanal for Troglodytt. Dette er jeg sterkt uenig i. 1) Verken Geir eller Hallgeir er lenger medlemmer i Troglodytt. De to meldte seg ut på stedet under generalforsamlingen - som er foreningens øverste organ, med 20 vitner. Under slike betingelser er en muntlig avtale like juridisk bindende som en skriftlig. Det var selvvalgt -ingen tvang dem - og en mann er en mann og et ord er et ord. Det er derfor utenkelig at du eller andre i interrimstyret skal kunne handle som om det ikke er tilfelle. Det er å underkjenne generalforsamlingen og det går også ut over det mandat interrimstyret har fått. Jeg kan ikke tro at et slikt grep er lovlig. 2) Underverden er et privat forum eid og moderert av Geir Winsrygg. Det ble bl.a. opprettet fordi Geir røk uklar med eieren av Grottegruppa. UV er i dag fullt av injurier og sjikane mot mange personer, meg inklusive. Generalforsamlingen nedstemte å overta det, og det er derfor heller ingen grunn til å bruke det. Underverden er ikke lenger noen nøytral informasjonskanal og det eies heller ikke av noen som er medlem i foreningen. Jeg kommer derfor ikke til å bruke underverden som kommunikasjonskanal med styret. Jeg ber derfor interrimstyret opprette en annen, helt nøytral informasjonskanal for Troglodytt sine medlemmer hvor en kan fokusere på det foreningen skal drive med. 3) Det er fortsatt svært god datakompetanse hos flere av foreningens nåværende medlemmer. 4) Det enkleste er å opprette en lukket facebook-side slik som andre foreninger har gjort. Stein-Erik 2

26 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling for Troglodytt Kl.1200 Sted: Langebru Gjestegård, Hokksund. Dato Uro i foreningen fortsetter, og har medført at interimstyret ikke har fått jobbet uforstyrret. Dette har medført at styret ser seg nødt til å la de aktuelle partene få ordet. Partene får ordet i 15. minutter for å fremlegge sin sak. Det blir anledning for hver part å stille spørsmål etter at begge partene har lagt frem sin sak. Det blir bare anledning til 1. spørsmål fra hver person i salen, hvorav maksimalt 2. minutter svartid er tillatt. Det trekkes om hvem som får første innlegg og hvem som får siste innlegg. 2.Mener medlemmene i salen at Troglodytt er en forening som er verdt å drive videre (på tross av alle konfliktene som finnes i dag)? 3.Valg av ordinert styre i foreningen. Dersom et nytt komplett styre ikke blir etablert på dette møtet, legges foreningen død frem til neste ordinære generalforsamling. Medlemmene kan da velge om de ønsker å legge foreningen ned, eller komme opp med et styre, slik at foreningen kan driftes videre. For å stemme under den ekstraordinære generalforsamlingen, må man være fysisk tilstede på møtet. Fullmakter godtas ikke. Viktig at folk har med kvittering på betalt medlemskap. Det er også denne gangen mulig og betale før møte på stedet. Mvh. Interimstyret v / Hallvard Winterseth

27 Roy Bjørkå Fagermoen From: Sent: 22. juni :34 To: Jan O. Nielsen Cc: Francis; Roy Bjørkå Fagermoen; sverre aksnes Subject: Re: Utmeldelse av Troglodytt Beklager sent svar. Jeg bekrefter herved din utmeldelse av foreningen. Trist det skulle ende slik. Vi skal se til at dette blir protokollført Mvh. Hallvard Den søn, juni 16, 2013, 18:58 skrev Jan O. Nielsen: MVH Jan O 1

28 Roy Bjørkå Fagermoen From: Geir Loe Winsrygg Sent: 23. juni :02 To: Cc: 'andre Strand'; 'Francis'; 'sverre aksnes'; Roy Bjørkå Fagermoen Subject: SV: Innkalling til ekstraordinær genelalforsamling for Troglodytt Ser det er benyttet en epost liste fra Stein Erik, eller Harry her... Her har samme person som Stein Erik beskyldte meg å sende epost til som "Utenforstående" svart om at denne eposten er kommet feil... Grunnen! Se på epost adressen... "Hi there, thanks for your message to Dette var Robert Staven sin epost adresse. Altså IKKE utenforstående, men en epost adresse som tydligvis ikke lenger er I bruk Noe en skjønner når en leser følgende... "Martina Diel (owner of thilde.org and receiving all messages directed to Bare til info og for å stoppe tullet fra Bergen før det begynner igjen Geir 1

29 Roy Bjørkå Fagermoen From: Sent: 25. juni :27 To: Francis; Roy Bjørkå Fagermoen; sverre aksnes Subject: [Fwd: Re: Innkalling til ekstraordinær genelalforsamling for Troglodytt] Attachments: Troglodytt NY.docx Ja detta blir et lærret og bleke. Jeg begynner og bli bru usikker vittsen med detta Opprinnelig melding Emne: Re: Innkalling til ekstraordinær genelalforsamling for Troglodytt Fra: "eivindoe" Dato: tir, juni 25, 2013, 11:13 Til: Hei tilbake. Vennligst se våre kommentarer til innkallingen i vedlagte brev. Med vennlig hilsen Eivind og Kjartan Østbye On :25, wrote: Hei Vennligst se vedlakt innkalling. Mvh. Hallvard Winterseth For Interimstyret Troglodytt 1

30 Eivind og Kjartan Østbye Sylling Ringeriksveien Sylling Interimstyret for Troglodytt v/hallvard Winterseth Gamleveien 77 B, 1642 Saltnes VEDR. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Vi har mottatt innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen, og har noen momenter til sakslisten vi vil returnere til interimstyret. Først synes vi at tidspunktet for den ekstraordinære generalforsamlingen er noe uheldig valgt. Det er vel sannsynligvis noen medlemmer som har tatt ut ferie, med familie eller alene, ved det aktuelle tidspunkt, og som vil være på et feriested som gjør det lite ønskverdig eller helt utelukkende å kunne foreta en reise til Langebru Gjestegård den Som sak 1 er ført opp at de to aktuelle partene i den vel kjente striden skal få anledning til å legge frem sine synspunkter i et 15 min innlegg hver. Til det vil vi få anføre at denne striden har vi hørt mer enn nok om fra begge sider, og noen nye argumenter burde overhodet ikke være nødvendig å fremføre, om de finnes. Vi tviler også på at det vil fremkomme noe nytt i disse innleggene som vil kunne påvirke medlemmene til å forandre det standpunkt de allerede har tatt. I tillegg meldte den ene parten, med sin følgesvenn, seg ut av foreningen på siste ekstraordinære generalforsamling (jfr. Møtereferatet fra siste ekstraordinære generalforsamling), og skulle vel da også klart ha stilt seg utenfor muligheten til å fremføre sine argumenter på nytt i en ekstraordinær generalforsamling hvor bare medlemmer har stemme- og talerett. Sak 2. Vi tror at dersom de to utmeldte medlemmene (Winsrygg og Revhaug) tas inn i foreningen igjen, så vil det fortsatt eksistere to fronter som vil stå steilt mot hverandre, og som vil skape et uholdbart miljø for en fremtidig eksistens, uten muligheter for et fruktbart og trivelig foreningsmiljø. En slik forening vil ikke ha livets rett. Sak 3. Dersom et komplett styre ikke blir valgt, foreslår interimstyret at foreningen blir lagt død frem til neste ordinære generalforsamling. Vi tror at det beste for foreningens medlemmer vil være nettopp at foreningen oppløses, og at foreningens midler og utstyr, i henhold til vedtektene, fordeles på medlemmene. Om det fortsatt er ønskelig med å samles i forening, er det vårt forslag at medlemmene heller kan samles i en av to grupperinger, alt etter sin tilhørighet. Videre at de da overfører sin andel av foreningens midler/utstyr til denne grupperingen. Som et foreløpig forslag fra vår side vil det være naturlig med en samling av de som holder med Stein-Erik Lauritzen og en samling av de som støtter Geir Winsrygg.

31 Det anføres videre at for å kunne stemme under den ekstraordinære generalforsamling må man ha betalt medlemskontingent, samt fysisk være tilstede. Videre at fullmakter ikke godtas. Så vidt vi kan se fremgår det ikke av foreningens vedtekter at stemmegivning ved fullmakt ikke er lovlig eller gyldig. Siden flere medlemmer sannsynligvis ikke vil ha anledning til personlig fremmøte pga ferieavvikling, synes vi det vil være rimelig, og fullt lovlig, for fraværende medlemmer å kunne avgi sin stemme via fullmakt. Vi regner med at interimstyret juridisk klargjør lovligheten ved å nekte fullmaktstemming. Hvis ikke regner vi med at stemmegivning via fullmakt er gyldig. Et siste spørsmål: Vil de to medlemmene som meldte seg ut av foreningen på siste ekstraordinære generalforsamling, Winsrygg og Revhaug, ha stemmerett under avstemningene ved denne ekstraordinære generalforsamling? I så fall vil vi bare minne om det gamle norske ordtaket «et ord er et ord, og en mann er en mann». I vanlig tekst står det for at det man har sagt, det står man for og ved. Hvis ikke er man ikke troendes. En skriftlig fremføring av det samme (en utmelding) er unødvendig. Vil det være mulig for de to samme eks-medlemmene å betale ny medlemskontingent før den ekstraordinære generalforsamlings start, for så å kunne delta i møtet med like rettigheter som de øvrige? Hvis det blir mulig er farsen fullkommen. Med hilsen Eivind Østbye og Kjartan Østbye (begge betalende medlemmer i 2013; kontrollert ved den forrige ekstraordinære generalforsamling. P:S! Dersom vi begge skulle være forhindret fra å møte opp ved den ekstraordinære generalforsamling, ber vi om at interimstyret på en eller annen måte gjør våre synspunkter kjent, enten ved opplesning eller utlevering av kopi av dette brev. D.s.

32 Roy Bjørkå Fagermoen From: Stein-Erik Lauritzen Sent: 26. juni :31 To: Cc: sverre aksnes; Francis; Roy Bjørkå Fagermoen; eivindoe Harry V Nilsen; 'Arne Bergan' Subject: Om møteinnkalling, møteprotokoll, etc. Til Hallvard og interimstyret. Innholdet i denne e-posten er diskutert med et par andre medlemmer, de er satt opp som mottakere. For å presisere, jeg har i min e-post til dere (se nedenfor) ikke lurt på noe eller spurt om noe som helst, jeg har kommet med faktaopplysninger. 1) Geir og Hallgeirs muntlige utmelding på generalforsamlingen I slike saker er det protokollen som gjelder. Den er undertegnet av deg, Eivind Østbye og Francis. Her synes jeg at du opptrer uryddig som leder. Du må følge normal prosedyre når noen annonserer sin utmelding. Prosedyren er å oversende en utmeldingsblankett, henvise til møteprotokollen og be om underskrift for ordens skyld. Helt nøytralt. Har du gjort det? Din diskusjon om ordlyden i hva som ble sagt eller ikke sagt virker merkelig. For det første skulle du tatt den diskusjonen med Eivind Østbye. Når du nå har undertegnet protokollen, så har du (og Francis) godkjent og attestert hva som står der. Der står det at de to melder seg ut. Det virker som om du siterer visse utsagn ordrett. Dersom det ble gjort lyd- eller videoopptak under møtet, så var det ikke godkjent av de tilstedeværende, og derfor ulovlig. Det er straffbart å gjøre opptak uten samtykke, og dersom det tas hensyn til noe sånt, så kan noen politianmelde det. Har noen gjort opptak under møtet? Det du siterer fra Hallgeir, gjelder som jeg husker ikke hans utmelding, Det hadde han allerede gjort. Sammenhengen i det du siterer var da han tilbød seg å fortsette som kasserer inntil en ny er på plass. Det koster forøvrig en bagatell å overføre kontoen til en annen ansvarsperson. Dere må også se å få dette gjort pr. omgående, finne et helt nøytralt medlem av god vandel og overføre ansvaret til vedkommende. Det er i sin tur like enkelt å overføre dette til ny kasserer når rollen evt. er valgt. Det er også ryddig å gjøre det slik. 2) Møteinnkalling til Ekstraordinær Generalforsamling 7. juli 2013 Jeg har fått en møteinnkalling hvor du skriver at "uroen i foreningen fortsetter". Det betyr vel i klartekst at dere ikke mestrer oppgaven, dvs. at dere har latt dere påvirke av de to som de facto har meldt seg ut? Jan Odvar Nielsen har tydeligvis også meldt seg ut av styre og forening, og da er det vel heller ikke nødvendig å følge opp forslag som eventuelt kom derfra? For å få til et slikt møte som dere skisserer, så forutsetter det samtykke fra "partene". Jeg er verken spurt, eller har samtykket. Jeg har ikke bedt om å "få ordet"; jeg har sagt siste ord i denne saken, det er mine sammenredigerte og anonymiserte e-poster som gjelder. Det er alt jeg har ytret i saken, og det er ikke nødvendig å si mer. Jeg stiller meg helt likegyldig til om Geir Winsrygg vil ha "siste ord". Dere i interrimstyret må vel forstå at dette uansett vil fortsette i all fremtid? Jeg tar eventuelle utsagn om meg fra den kanten med stor ro, for jeg regner ikke vedkommende som noen troverdig kilde. Det er imidlertid svært kritikkverdig av dere - og kanskje tilogmed ulovlig - å autorisere dette igjennom et formalisert møte uten mitt samtykke. Det vil jeg ikke ha noe av: dere kan se dette som en advarsel fra min side. Jeg kommer til å undersøke de juridiske forholdene rundt dette. Den 7/7 passer heller ikke for meg. 1

33 3) Vedtak på siste ordinære generalforsamling Saken omkring "bråket" i styret i forbindelse med at Geir Winsrygg ville bruke foreningen til å politianmelde en person som han ikke liker, er avgjort. Den er avsluttet. På siste ordinære generalforsamling ble initiativet til å legge fram dette "våset" - for å bruke ditt eget uttrykk - stemt ned. Jeg hadde selvsagt gjort klar et innlegg (tilsvar) som absolutt ikke er til Geir Winsryggs fordel. Generalforsamlingen var ikke interessert i å høre på noe av det. Det må respekteres, saken er avgjort og lagt død. Noen i interrimstyret har ikke respektert denne avgørelsen, og det er ugyldig. og grunn god nok til å fjerne punkt 1 fra generalforsamlingen. 4) Forslag til nytt styre i Troglodytt Dersom dere ikke har kommet opp med noe forslag til nytt styre, så har dere ikke gjort den jobben dere har fått i oppdrag å utføre. Trenger dere forslag, så kan dere få mange av meg. 5) Protokollen fra siste møte skal vedlegges møteinnkallingen. Ved en møteinnkalling skal protokollen fra forrige møte legges ved og sendes alle medlemmene. Det er utgangspunket for et nytt nøte. Jeg krever at dere gjør det. Den er gyldig, underskrevet, og alle medlemmene har krav på å få vite hva som står der. Det er ikke tilstrekkelig å legge det ut på et forum få besøker. 6) Adressater i møteinnkallingen Jeg legger merke til at møteinnkallingen er adressert kun til Harry og meg, jeg kan ikke se hvem andre som er på postlista. Vi har selvsagt begge krav på å få se hvem som er medlemmer og som har fått e-posten. Innholdet i e- posten omhandler min person, idet du impliserer at jeg er en av "partene". Da har jeg krav på å få vite hvem du har sent dette til. Til slutt vil jeg si at denne saken for lengst har gått ut over alle akseptable grenser. Det er to uromomenter i foreningen som mangler tilstrekkelig dannelse, og dere tar ikke de nødvendige grep for å bringe ro i dette, til tross for at dere har de hjemler og redskaper som trengs. Etter mitt skjønn lar dere de to fortsatt styre dere. Før dere tok over saken ble det sagt mye om å rydde opp og om hva som var personangrep og ikke og hva som var «vås» og ikke. - og det ble også bedyret om hvor lojaliteten lå. Verken jeg eller Harry Nilsen har gjort noe galt i styresaken, - vi har som tidligere sagt gjort vår plikt- og da vi gikk med på forslaget ditt om at hele styret skulle kastes- som en nødløsning, var det selvsagt i tillit til at dere skulle oppfylle det øvrige som ble forespeilet. Jeg har dessverre ikke sett noen ryggrad så langt. Men det er enda ikke for sent. Stein-Erik Hei Stein-Erik. Interimstyret jobber nå med sakene som ble forelagt oss, på sist årsmøte. Det som er hovedfokuset vårt er å legge tilrette for et nytt styre. Slik at vi kan jobbe videre som en forening. Geir og Hallgeir er medlemmer i Troglodytt. De har meldt seg inn skriftlig, og de må da også melde seg ut skriftlig. Får jeg også minne deg på hva som faktisk ble sagt på årsmøte: «Geir: Nå går jeg hjem og legger ned web siden som har mitt private innhold, for så å skrive en skriftlig utmelding av Troglodytt». Så fremt den ikke blir undertegnet og sendt til foreningen er han å betrakte som en medlem. «Hallgeir: Jeg har betalt 2013 og kommer til og stå som medlem ut den perioden. Om jeg fortsetter medlemskapet etter det, får tiden vise.» Hallgeir er derfor også soleklart medlem i Troglodytt. 2

34 Interimstyret har aldri sagt at Underverden skal være deres informasjonsentral. Dette ble behandlet på styremøte og nedstemt. Mail lista er vår offisielle informasjonskanal. Derimot ble det sagt at, for alle som ønsker å levere ut vår informasjon så er vi glad for det. Hvorvidt dette er underverden, grottegruppa, Dagbladet eller VG bryr vi oss lite om. Målet vårt er å nå flest mulig medlemmer. Jeg er på mange måter enig med deg at f.eks. Facebook kan bli en fin løsning. Som vi også tidligere har nevnt for deg, anser vi dette som en av jobbene for et nytt ordinært styre. Håper du nå har fått klarhet i det du lurte på. Mvh. Hallvard Winterseth Den søn, juni 16, 2013, 17:37 skrev Stein-Erik Lauritzen: Beklager ufullstendig e-postliste - jeg er i utlandet. Like etter at jeg for en del uker siden henvendte meg til styret om årbok, etc, fikk jeg en e-post fra Jan Odvar Nielsen hvor han opplyste meg om at underverden.com var åpnet som kommunikasjonskanal for Troglodytt. Dette er jeg sterkt uenig i. 1) Verken Geir eller Hallgeir er lenger medlemmer i Troglodytt. De to meldte seg ut på stedet under generalforsamlingen - som er foreningens øverste organ, med 20 vitner. Under slike betingelser er en muntlig avtale like juridisk bindende som en skriftlig. Det var selvvalgt -ingen tvang dem - og en mann er en mann og et ord er et ord. Det er derfor utenkelig at du eller andre i interrimstyret skal kunne handle som om det ikke er tilfelle. Det er å underkjenne generalforsamlingen og det går også ut over det mandat interrimstyret har fått. Jeg kan ikke tro at et slikt grep er lovlig. 2) Underverden er et privat forum eid og moderert av Geir Winsrygg. Det ble bl.a. opprettet fordi Geir røk uklar med eieren av Grottegruppa. UV er i dag fullt av injurier og sjikane mot mange personer, meg inklusive. Generalforsamlingen nedstemte å overta det, og det er derfor heller ingen grunn til å bruke det. Underverden er ikke lenger noen nøytral informasjonskanal og det eies heller ikke av noen som er medlem i foreningen. Jeg kommer derfor ikke til å bruke underverden som kommunikasjonskanal med styret. Jeg ber derfor interrimstyret opprette en annen, helt nøytral informasjonskanal for Troglodytt sine medlemmer hvor en kan fokusere på det foreningen skal drive med. 3) Det er fortsatt svært god datakompetanse hos flere av foreningens nåværende medlemmer. 4) Det enkleste er å opprette en lukket facebook-side slik som andre foreninger har gjort. Stein-Erik 3

35 4

36 Roy Bjørkå Fagermoen From: Sent: 26. juni :07 To: Francis; Roy Bjørkå Fagermoen Subject: [Fwd: Ordinær generalforsamling] Opprinnelig melding Emne: Ordinær generalforsamling Fra: "Stein-Erik Lauritzen" Dato: ons, juni 26, 2013, 16:04 Til: "Hallvard Winterseth" Kopi til: "eivindoe "Sverre Aksnes" Vi foreslår at Interrimstyret avlyser møtet 7/7 og legger foreningen død (eller passiv) fram til neste ordinære generalforsamling. Interrimstyret fortsetter fram til da, men de trenger ikke foreta seg noe som helst. Eventuell avvikling av foreningen kan neste år foretaes med avstemning pr. e-post fra alle gyldige medlemmer. Stein-Erik Lauritzen Eivind Østbye 1

37 Roy Bjørkå Fagermoen From: hallvard Winterseth Sent: 30. juni :53 To: Roy Bjørkå Fagermoen; Subject: Vs: SV: Innkalling til ekstraordinær genelalforsamling for Troglodytt Mvh. Hallvard Sendt fra en Samsung Mobil Opprinnelig melding Fra: Harry Vegard Nilsen Dato: Til: Hallvard Winterseth Ko: Stein-Erik Lauritzen Emne: SV: Innkalling til ekstraordinær genelalforsamling for Troglodytt Hei. Jeg sitter her og undres hva som skjer og hva som skal til for og få ro i foreningen, Etter det jeg og flere med meg oppfattet på Årsmøte var det to stk. som meldte seg muntlig ut, de skulle bekrefte det skriftlig senere på kvelden, noe som da ikke har skjedd. Men med alle de vitnene og at det står i referatet er det liten tvil. Det som er blitt gjengitt i en e-post til Stein-Erik stemmer ikke med hva jeg hørte og hva jeg oppfattet, jeg leser også at det muligens er tatt opp lydopptak under møte, det er jo helt forkastelig at noe slik kan forekomme uten nog informere og få godkjennelse av alle på årsmøte, noe som også strider imot lover og regler, lurer på hvordan Geir og Hallgeir tar det, for jeg regner med det ikke er noen av de som har gjort det, for da har de gjort noe straffbart som jeg ikke kan akseptere. AT det kan avholdes ett møte ang saken kan jeg være med på, men ikke og kalle inn til ekstraordinært møte, da er ikke det ordinære årsmøte tatt til etterretning iht. årsmøtereferatet. Denne saken kommer aldri til og lande uansett, da enkelte aldri blir ferdig med noe uansett om de har riktig eller galt. Jeg har ikke vert på Underverden siden årsmøte, forumet med takhøyde. da jeg har blitt fratatt alle rettigheter, det har eierne av forumet også gjort med samboeren min, så det er tydeligvis ett forum med trynetillegg, Jeg var innom nå og så det var lagt ut innkalling til ekstraordinært årsmøte, og at interim styre er moderatorer, det står "Vi forventer redelighet, neddempete og løsningsorienterte innlegg" og kan ikke si innlegget til Geir W tar det til etterretning, 1

Sendt fra min HTC. Viser til din mail.

Sendt fra min HTC. Viser til din mail. Fra: Leif Harald Olsen Dato: 12. januar 2017 kl. 08.00.50 CET Til: Tor Asgeir Johansen , Ann Aashild Hansen Kopi: Gr-pol-kommunestyret

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Sist revidert på årsmøtet 8.5.2015 Foreningens navn er Norske Flyspeditørers Forening (Norwegian Air Freight Forwarders Association). Foreningen organiserer medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Vedtekter Grosser Münsterländer i Norge

Vedtekter Grosser Münsterländer i Norge Vedtekter Grosser Münsterländer i Norge Vedtekter av 28 august 2015 KAPITTEL 1, NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Grosser Münsterländer i Norge (heretter forkortet til GMN), stiftet 28.august 2015. Klubben

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 21. februar 2017. Årsmøtet avholdes i idrettsrådets lokaler, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt 58, Stavanger - mandag

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 Vedtekter for Skilsø Vel stiftet 24/8-13 Vedtatt den april-14 med senere endringer, senest av 110914 1. Navn Foreningens navn er Skilsø Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

Statutter Vedtatt for første gang på ekstraordinær generalforsamling 29. januar 1980 Sist endret ved ordinær generalforsamling 07.

Statutter Vedtatt for første gang på ekstraordinær generalforsamling 29. januar 1980 Sist endret ved ordinær generalforsamling 07. Statutter Vedtatt for første gang på ekstraordinær generalforsamling 29. januar 1980 Sist endret ved ordinær generalforsamling 07. mars 2014 0. Definisjoner 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3.

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

Vedtekter. for. Dalen Vel

Vedtekter. for. Dalen Vel Vedtekter for Dalen Vel Publisert av Dalen Vel på basis av tilsvarende dokument fra Norges Velforbund September 2014 Vedtekter for Dalen Vel stiftet 17.09.2014. Vedtatt 17.09.2014. 1. Navn Foreningens

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.3. Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon.

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.3. Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon. Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.3 Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening

Detaljer

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002 Sist endret av foreningens ordinære årsmøte 28.01.2015 NAVN OG FORMÅL

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte 08.11.79 Sist revidert 10.02.15 Stiftet 8. November 1979 Postboks 16, 1921 SØRUMSAND Tilsluttet: Akershus Idrettskrets Norges Cykleforbunds Region

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb.

Lover for Lørenskog Hundeklubb. 1.utkast til NKK. des.09 Lover for Lørenskog Hundeklubb. Vedtatt av årsmøtet: mars, 2010 Sist endret av årsmøtet: mars, 2010 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn: Klubbens navn er: Her forkortet til: Lørenskog

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb.

Lover for Norsk Buhundklubb. Lover for Norsk Buhundklubb. Vedtatt av årsmøtet den 01.04.2006 Sist endret av årsmøtet den 12.03.2011 KAPITTEL 1 -NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Buhundklubb. Her forkortet til NBK. 2 Tilknytning

Detaljer

VEDTEKTER FOR.. VEILAG

VEDTEKTER FOR.. VEILAG Vedtatt på 1. ordinære årsmøte 2001. VEDTEKTER FOR.. VEILAG 1 Formål Veilaget skal stå for den daglige driften av de veiene som er omfattet av veilaget, jf 2. Veilaget skal sørge for at veiene er i forsvarlig

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Norsk Kennel Klub NETTVETT. Tips om regler og ansvar

Norsk Kennel Klub NETTVETT. Tips om regler og ansvar Norsk Kennel Klub NETTVETT Tips om regler og ansvar Innhold 1. God, gammeldags folkeskikk 2. Ansvar 3. Egne retningslinjer for regioner og klubber 4. Hva bør reglene inneholde Nettsider er et stadig viktigere

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

TREKKERS NORGE VEDTEKTER

TREKKERS NORGE VEDTEKTER TREKKERS NORGE VEDTEKTER 1 1 Om foreningen a. Foreningens navn er «Trekkers Norge» og på engelsk «Trekkers Norway». b. Prime Directive 1. For Trekkers Norge er det sentralt å spre informasjon om og øke

Detaljer

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe Vedtekter for nymusikks komponistgruppe (oppdatert ved årsmøtet 23.02.2017, godkjent av landsmøtet i nymusikk 28.04.2016) 1. Formål nymusikks komponistgruppe (heretter forkortet NMK) er en organisasjon

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING Vedtekter for Sossvika Båtforening, vedtatt på stiftelsesmøte i Båtforeningen den 20. november 2007 Skifte av navn til Stokkøy Marina AS, er innsatt i vedtektene 1 juli

Detaljer

2.2 - PFF skal ivareta og fremme kunnskap om privat fysioterapi.

2.2 - PFF skal ivareta og fremme kunnskap om privat fysioterapi. Vedtekter gjeldende fra 13.03.2012 1 - DEFINISJON Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund, med initialene PFF, er et frivillig og partipolitisk nøytralt forbund. PFF er en sammenslutning av offentlig

Detaljer

revidert 27. mars 2017

revidert 27. mars 2017 V E DT E K T E R revidert 27. mars 2017 Lokaltrafikkhistorisk forening ble stiftet i Oslo 19. april 1966. 1 Formål Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF) er en upolitisk forening som på idealistisk grunnlag

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset 1. Åpning ved Styreleder og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av protokollvitner 4. Gjennomgang av årsberetningen

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORENINGEN NORSKE REKLAMEFOTOGRAFER.

VEDTEKTER FOR FORENINGEN NORSKE REKLAMEFOTOGRAFER. VEDTEKTER FOR FORENINGEN NORSKE REKLAMEFOTOGRAFER. 1 NAVN OG SETE. Foreningens navn er: NORSKE REKLAMEFOTOGRAFER. Foreningen er en landsdekkende forening for fotografer som i næringsvirksomhet skaper og

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb, stiftet sommeren 1939

Lover for Norsk Buhundklubb, stiftet sommeren 1939 Lover for Norsk Buhundklubb, stiftet sommeren 1939 Vedtatt av årsmøtet den 5. mars 2016 (Rettelser gjort i h.t. krav fra NKK.). Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 1 1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Hvorfor endringer? DIS-Norge, Slekt og Data (DISN) ønsker i mest mulig grad å standardisere distriktslagenes vedtekter. Kvaliteten hos enkelte lag

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Årsmøte

Årsmøte Sted: Årsmøte 2017 22.04.2017 Begbyvein 16A, Fredrikstad Møtedato/-tid: Lørdag 22.04 2016, kl 12.45-13.55 Tilsted: 6 stemmeberettigede tilstede Saksnummer Sak 1a) Godkjenning av innkalling Tove Stalder

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Vedtekter 2011 Norsk Bichon Havanais Klubb Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Det ble på årsmøtet 2011 vedtatt noen mindre tilpasninger i teksten sammenlignet med vedtektene vedtatt i 2010. Noen få paragrafer

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNGDOMSLAGET HÅPET, INNDYR

VEDTEKTER FOR UNGDOMSLAGET HÅPET, INNDYR VEDTEKTER FOR UNGDOMSLAGET HÅPET, INNDYR VEDTATT PÅ ÅRSMØTET Forfattet av Håvard K. Christensen 2 INNHOLD 1 NAVN...3 2 FORMÅL...3 3 ARBEIDSMÅTE...3 4 MEDLEMSKAP OG ÅRSKONTINGENT...3 5 ÅRSMØTE...3 6 UTLEIESATSER...4

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Vedtatt av Generalforsamlingen den 14 august 2012. KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Pomeranian Klubb,

Detaljer

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010.

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. 1. Dagsorden: 2. Åpning/velkommen kl. 19.23 v/leif Tore 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av to møtedeltakere som skal undertegne

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Medlemskap som blir tegnet i november og desember regnes som gyldig for påfølgende år.

Medlemskap som blir tegnet i november og desember regnes som gyldig for påfølgende år. Vedtekter Vedtekter for BLÅHVALANE. (SFSK) Stiftelsesdato 31.12.2001 Org.nr 990327130 1 FORMÅL Blåhvalane er en uavhengig supporterklubb, som har som hovedmål å støtte Sandefjord Fotballklubb. Ved en eventuell

Detaljer

Statutter, Abakus Linjeforening Sist endret ved generalforsamling 20.april 2012.

Statutter, Abakus Linjeforening Sist endret ved generalforsamling 20.april 2012. STATUTTER 2012 Statutter, Abakus Linjeforening Sist endret ved generalforsamling 20.april 2012. 1. Foreningens navn Foreningens navn er Abakus. 2. Foreningens formål Foreningens formål er å gi studenter

Detaljer

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION)

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) VEDTEKTER Sist endret: 22/4 2012 NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016)

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) 1. Navn og tilholdssted 1.1. Foreningens navn er: Hospiceforum Norge (HfN) 1.2. Foreningens adresse er c/o

Detaljer

Statutter, Abakus Linjeforening

Statutter, Abakus Linjeforening STATUTTER 2011 Statutter, Abakus Linjeforening Sist endret ved generalforsamling 25. mars 2011. 1. Foreningens navn Foreningens navn er Abakus. 2. Foreningens formål Foreningens formål er å gi studenter

Detaljer

(2) Skogenfeltet vel er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld (forening).

(2) Skogenfeltet vel er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld (forening). VEDTEKTER FOR FORENINGEN SKOGENFELTET VEL Som vedtatt på stiftelsesmøte 21. januar 2015 1 Navn og foretaksform (1) Foreningens navn er Skogenfeltet vel. (2) Skogenfeltet vel er en selveiende og frittstående

Detaljer

Forslag til vedtektsendringer 2015

Forslag til vedtektsendringer 2015 Forslag til vedtektsendringer 2015 For at forslaget skal være gyldig så må forslagene sendes til styret@volvox.no innen 10. september kl 17.00. Vedtektene finner du her, og lenger ned i dokumentet. Det

Detaljer

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015 VEDTEKTER ENERGI NORGE Oppdatert 20. mai 2015 Vedtatt på 2. november 2000. Endret 29. mai 2001, 25. mai 2004, 30. mai 2007, 26. mai 2009, 26.mai 2010, 24. mai 201, 21. mai 2014 og 20 mai 2015 Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012.

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet 1976. Vedtatt av årsmøtet den 30. september 1976. Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub 26.02.2015 Kap 1 Innledende

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden &

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden & Referat fra Generalforsamling Mandag 04.09.2017, kl. 14:15-15:30, Rom D112, NTNU Dragvoll Oppmøtte: 22 stemmeberettigede foruten styremedlemmer 28 stemmeberettigede totalt. Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik med virkning fra 4. mai 2017: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner

Detaljer

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL OO---OO---OO---

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL OO---OO---OO--- Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Agenda : 1. Årsberetning 2016 2. Regnskap, revisjonsberetning

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest

Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Vedtatt på årsmøtet 11.februar 2006 1. Formål Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest er en ideell organisasjon

Detaljer

Avtale om medlemskap

Avtale om medlemskap Avtale om medlemskap Hadeland & Ringerike Reiseliv Markedsorganisasjonen; Ringerike Reiseliv Org. nr. 984 881 479 Navn: Adresse: Postnr og sted: Innmeldt fra dato: / - Kontaktperson: Antall årsverk: E.

Detaljer

Lover KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP. 1 Navn. 2 Tilknytning. 3 Formål. 4 Medlemskap

Lover KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP. 1 Navn. 2 Tilknytning. 3 Formål. 4 Medlemskap Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Opprinnelige lover vedtatt av Generalforsamlingen 6. mars 1964. -Endret i følge NKK s Lovnormal på Generalforsamlingen 19. mars 1994. -Endring av 11, 12, 14 og

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Vedtekter. Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013.

Vedtekter. Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013. 1 Foreningens navn Vedtekter Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013. 2 Formål Linjeforening for studenter ved avdeling for informatikk og medieteknikk

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000. 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer