:ET MAGASIN FRA CRAMO NR info. rent og tørt. med cramo. med på notene s. 3. spar penger, miljø og energi. med cramo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ":ET MAGASIN FRA CRAMO NR.3 2009. info. rent og tørt. med cramo. med på notene s. 3. spar penger, miljø og energi. med cramo"

Transkript

1 info :ET MAGASIN FRA CRAMO NR rent og tørt med cramo På kvm av i alt kvm følges RIF-normen for Rent og Tørt Bygg.. s. 6 7 med på notene s. 3 spar penger, miljø og energi med cramo s. 4 5 tryggere bruk av varmeanlegg s. 8

2 Vel overstått sommer. Kjære leser. Vi har lagt bak oss et halvår som har vært spennende og utfordrende. Cramo AS med alle ansatte har utnyttet tiden godt, og jobbet frem flere store prosjektavtaler og nye samarbeidsformer med attraktive kunder. Det viser at markedet har tillit til oss. Tillit til at vi leverer produkter og utleietjenester til den kvaliteten som tilfredsstiller de kravene som kundene har til oss. Cramo blir en stadig større utleieaktør i det norske markedet, og det forplikter. Det forplikter overfor kunder, ansatte og samfunnet forøvrig. Overfor kunder betyr det at vi lytter og vi holder det vi lover. Vi ønsker å skape verdier for kunden ved å forstå kundens forretninger. Vi tilstreber å være først når det gjelder kreative leieløsninger tilpasset våre kunders behov. Overfor de ansatte prioriterer vi sikkert arbeidsmiljø. Vi oppmuntrer til nye ideer, og ønsker å støtte personlig vekst. Ved å være ISO-sertifisert innen kvalitet og miljø, ønsker vi å bidra med det vi kan av miljøtiltak overfor omgivelsene rundt oss. Vi tror på å jobbe for forbedring når det gjelder miljøet. Som en del av et børsnotert selskap, forplikter vi oss også til å levere lønnsomhet. Vi har derfor fokus på å være industrielt ledende. Dette innebærer at vi bør være proaktive og innovative overfor kunder og samarbeidspartnere. Vi ser frem til en spennende høst hvor vi håper på flere muligheter i samarbeid med kunder og leverandører. Vi er klare til å ta i mot flere utfordringer. Med våre ansattes kompetanse og serviceinnstilling, er vi beredt til å fortsatt innfri markedets forventninger. INNHOLD Med på notene s. 3 Ny stor kunde til Cramo AS s. 4 Spar penger, miljø og energi s. 4 5 med Cramo Rent og tørt med Cramo s. 6 7 Tryggere bruk av s. 8 varmeanlegg Fornøyd i Ålesund s. 9 Lyst og trivelig på s. 10 Riddersand skole Forus-dagene s.11 Cramoskolen s.11 UN Global Compact s.12 Cramo tilbyr s.12 ansvarsforsikring God høstjakt. Med vennlig hilsen Finn Løkken Adm. direktør 2 Cramo AS Pb 34. Alnabru 0614 Oslo Besøksadresse: Brobekkveien 80c, Oslo Tlf: Fax: Org.nr. NO MVA C:info Et intern- og kundemagasin fra Cramo AS. I redaksjonen: Bent Rune Madslien og Mona Skjolde Fostervold. Tekst: Cramo AS, po:media:as. Utforming: Kaktus Kommunikasjon AS. Trykk: Nordby Grafisk AS.

3 MED PÅ NOTENE Midt i det hektiske produksjonsområdet backstage til Øyafestivalen i Bjørvika kunne Cramo følt seg irriterende inneklemt og forstyrret. I stedet er det blitt et hyggelig gjensidig samarbeid ut av naboskapet tre uker hvert år Arenaleder Knut Frøysnes i Øyafestivalen og avdelingsleder Steinar Larsen i Cramo Bjørvika foran en av de største scenene før konsertstart. Øyafestivalen er en av de største musikkfestivalene i Oslo, med band på rekke og rad fra seks scener i fire hektiske dager i august. Her er over mennesker samlet hver dag, inkludert frivillige. Ut over selve festivalområdet legger arrangementet beslag på store arealer. Her ligger Cramo. Innerst på området, der trailere og varebiler losser utstyr og varer til festivalen, der musikere, festivalarrangører og frivillige haster frem og tilbake, betjener Cramo Bjørvika kundene sine som normalt. Avdelingsleder Steinar Larsen i Cramo Bjørvika har selv bakgrunn som frivillig sjauer på Kalvøyafestivalen og andre store konserter i Oslo-området i yngre dager. Han trives med liv og røre. Øyafestivalen i år var hans andre i Bjørvika. Han gleder seg allerede til neste. Tre uker i året er vi omringet av aktiviteten rundt Øyafestivalen. De har en ukes rigg, fire dager festival og en uke med nedrigging. I stedet for å se på det som et problem, har vi fått Øyafestivalen som en hyggelig kunde. De andre kundene våre vet hvor vi holder til, og blir ikke hindret av denne festivalen, sier Larsen. Vi møter stor velvilje hos Cramo. Beliggenheten deres kunne blitt et problem for oss. Jeg stikker innom Steinar ofte for å få hjelp til småting under festivalen, og aldri er det nei, sier en fornøyd arenaleder Knut Frøysnes i festivalledelsen. En typisk annerledes kunde som det er moro å jobbe med, sier Larsen. Cramo leier ut fire letthus på hjul, sju trucker, transformatorer og omformere, en 18 meter bomlift, sperrebukker, gjerder og steinblokken som blant annet brukes til å feste telt med. Årets festival var den tiende i rekken. Åtte av dem har vært her i Bjørvika. Vi ser frem til et like hyggelig samarbeid også neste år, sier Steinar Larsen. Cramo Bjørvika ligger svært sentralt i forhold til store byggeprosjekter i området. Contiga, AF-Gruppen, Reinertsen og Betonmast er blant kundene som har store byggeoppdrag i gangavstand fra Cramo. Her er fire ansatte; en utleier, en klargjører, en selger og avdelingslederen. Alle bestreber seg på å ha en fin atmosfære og nærhet til kundene, og får stadig tilbakemeldinger på at de er problemløsere. Her er alle med og bidrar. Lett innestengt, men ingen sure miner! 3

4 Ny stor kunde til Cramo AS Cramo vokser videre i Norge, og har nylig tegnet avtale med NCC AS. NCC er et av Norges ledende entreprenørselskap, og avtalen gir Cramo muligheten til å fortsette den positive utviklingen i Norge. Spar penger, miljø og energi med Cramo NCC AS er et av Norges ledende entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap med ansatte og en omsetning i underkant av 6 milliarder kroner i Selskapet har lang erfaring og bred kompetanse, og avtalen plasserer Cramo i posisjon for å tilby ulike leieløsninger til NCCs prosjekter, sier administrerende direktør Finn Løkken i Cramo AS. NCC AS utvikler bolig- og eiendomsprosjekt, bygger kontorer, næringsbygg, infrastruktur og anlegg. De er profesjonelle innen prosjektutvikling og skaper nye, spennende og mer kostnadseffektive løsninger. Avtalen er et ledd i vår strategi om å vokse videre i Norge, og jeg håper Cramo med sin kompetanse innen ulike produkter og tjenester kan bidra til enda bedre og mer kostnadseffektive løsninger for NCC i tiden fremover, sier Finn Løkken. Avtalen gjelder i første omgang frem til 1. juli 2011, med opsjon om ytterligere 2 år. - Med vårt landsdekkende nettverk av avdelinger, kan vi gi den oppfølging og service som en kunde som NCC krever og har behov for. Vi har kompetanse innenfor alle viktige områder på en byggeplass, så jeg er sikker på at denne avtalen vil gi merverdi både for NCC og oss, avslutter Finn Løkken. 4

5 På norske byggeplasser sløses det med energi. Derfor lanserer vi Cramo Energietablering. Med dette konseptet kan energibehovet halveres, forteller adm. direktør Finn Løkken i Cramo AS. Dårlig isolerte brakkerigger med utette vinduer og mangelfull ventilasjon har vært gjengangere på norske byggeplasser. Ute brukes det energislukende lamper. Mange lagercontainere er uisolerte og varmes opp med varmevifter som spiser kilowatt. Som ISO-sertifisert utleieselskap er Cramo seg sitt ansvar bevisst, og lanserer Cramo Energietable - ring i fem deler: Ytre tetting PK2000 energismarte brakker Energieffektiv belysning inne og ute Isolerte lagercontainere Dimensjonering og måling Når vi vet at en brakke i gjennomsnitt bruker kwh i året, avhengig av bruk og plassering i landet, og når vi har ca brakker, sier det seg selv at energibehovet er stort. Bare i Norge bruker vi 210 mill. kwh hvert eneste år. Det er bakgrunnen for at Cramo har utviklet en helt ny brakketype, i samarbeid med kundene våre. PK2000 er en energismart brakke som oppfyller alle krav til økt standard og komfort. Nå behøver ikke bygningsarbeidere eller kontorpersonale å klage på innemiljøet lenger, fortsetter Finn Løkken. En vanlig brakkerigg avgir mye energi for kråka på grunn av mellomrommet på over- og undersiden ved en normal oppstilling. Dette fører til at brakkene nedkjøles på fire sider. For Cramo er det viktig å bidra til å spare energi der vi kan. Ved hjelp av Cramos smarte løsning tettes alle sidene mellom tradisjonelle brakker, slik at brakkeriggen fremstår som et helt og tett hus. Energitapet blir da bare mot bygningens yttersider. Målinger Cramo har gjort, og som støttes av målinger gjort av Universitetet i Uppsala, viser en faktisk reduksjon av energiforbruket på hele 35 prosent, sier Finn Løkken. Energieffektiv belysning er en enkel måte å redusere energiforbruket på. I stedet for konvensjonell arbeidsbelysning med vanlige glødelamper og halogenlyskastere har Cramo utviklet et helt nytt belysningskonsept med lavenergilamper. Vi håper at alle norske byggeplasser vil gå over til lavenergilamper. Energibesparingen er nemlig svært stor. Dagens glødelamper vil fases ut av markedet på grunn av et EUdirektiv. Vi erstatter store halogenlamper med lavenergistrålekastere på 150W og tradisjonell belysning med 120W glødelampe erstattes med lavenergibelysning på 23W. Mangelfullt isolerte containere er med på å stjele energi på norske byggeplasser. Mange bruker samme type container hele året og varmer dem opp vinterstid med varmevifter. De trekker mye strøm, og det meste av varmen forsvinner ut av containeren. Cramo tilbyr flere typer containere med effektiv isolering helt opp til 100 mm. Dimensjonering og måling tilbys i tillegg til de energibesparende produktene fra Cramo. Vi tar på oss komplette beregninger og dimensjonering av el-behovet på byggeplassen. Vi kan utføre målinger av energiforbruket til kunden på de ulike delene av byggeplassen. Vi ønsker at våre kunder skal bygge mest mulig effektivt og økonomisk. I samarbeid kan vi se på alternative forslag for å redusere energiforbruket. 5

6 Rent og tørt med Cramo AF Byggfornyelse bistår Storebr prosjektet hittil i Norge på Lysak i alt kvm følges RIF-norm Cramo AS har levert alt utstyret dige løsninger. Samarbeid om RTB. Fra venstre avdelingsleder Ole Dihle, Cramo AS, prosjektdirektør Philip van de Velde, anleggsleder Lars Birger Aasterud og RTB-Rådgiver Hege Johnsen, alle AF Byggfornyelse. Beregnet innflytting i nytt hovedkvarter er før nyttår. Hele den eksisterende bygningsmassen etter Aker er rehabilitert. Gjennom hele byggeperioden skal byggeplassen holdes ren og tørr. Bygget skilles i definerte soner for hva som er tillatt å gjøre. Vi har tre soner. Grønn sone er fra vi starter med utett råbgygg. Gul sone er tett bygg uten ferdige overflater. Rød sone er rom der alle overflatearbeider er ferdige, forklarer rtb-koordinator Hege Johnsen i AF Byggfornyelse. Hun er engasjert av byggeledelsen Skansen AS. 46

7 and med det største RTBer Park. På kvm av en for Rent og Tørt Bygg., og designet alle nødven- T.h: Åtte slike anlegg for sentralstøvsuging står forskjellige steder i bygget. T.h: 2,2 kilometer med støvgsugerslanger sier litt om omfanget av dette RTB-prosjektet. Gul sone er den mest omfattende. Her støvsuges det 2 3 ganger hver uke og det er kontinuerlig avsug på alle verktøy. Cramo har levert åtte sentralstøvsugeranlegg med i alt 2,2 km støvsugerslanger, forteller Hege Johnsen. Cramo har også levert 25 luftrensere, som i tillegg til å rense luften for støvpartikler, kan brukes som varme- eller kjølingskilde, og som holder fukt ute. Hege Johnsen mener at RTB er et fagfelt som til nå ikke har vært godt nok ivaretatt i tilbuds- og planleggingsfasen. Det tenkes for lite på hva rent og tørt bygg innebærer. Så kommer virkeligheten når overdragelse nærmer seg. RTB må inn på lik linje med andre fag. Det blir tyngre å gjennomføre RTB jo lenger man venter, sier hun. Å få på plass RTB-utstyret var en utfordring. Avdelingsleder Ole Ragnar Dihle ved Cramo AS avdeling Bærum kan se tilbake på en hektisk prosess for å få bitene på plass i Lysaker Park. Kunden hadde krav til resultatet. Cramo leverte løsningen for å oppnå det. Dette prosjektet viser at Cramo er i stand til å ta store og omfattende prosjekter på strak arm. Vi fikk alt utstyret fra Sverige 2. juni. 18 juni var de første maskinene i bruk i bygget, sier han. Ikke bare RTB, for Cramo er Lysaker Park det største enkeltprosjektet til nå. Hele riggen, lifter, teleskoptrucker, heiser, byggvarmere, stillaser, 1 km med taksikring (!), betongutstyr, søppelhåndteringsutstyr, kjøleskap, kaffetraktere og dusjhjørner er merket med Cramo-logoen. Hege Johnsen med en av luftrenserne fra Cramo. 7

8 TRYGGERE BRUK AV VARME- ANLEGG 10 ansatte fra Cramos avdelinger på Lindeberg, Alnabru, Bærum og Tønsberg var før sommeren på tredagers kurs i oppvarming og uttørking. Det er en viktig del av prosessen på byggeplassen. Viktig er det også at folk har kjennskap til hvordan utstyret skal behandles. Cramo AS har en avdeling for midlertidige varmeanlegg på Lindeberg. Denne avdelingen er også støtteapparat for de andre avdelingene i Cramo. Målet med kurset var først og fremst og få lært opp avdelingen på Lindeberg i vår egen kvalitetsperm i varmeprosjekter; i rutiner og kvalitetssikring. Når vi vet hvordan utstyret skal behandles etter forskriftene, kan kundene våre også føle seg trygge, sier Pål Thomassen. Han er varmeansvarlig/fagansvarlig, og har 11 engasjerte år bak seg i bransjen. Kvalitetspermen er bygget opp rundt den nye forskriften som kom i juni, om Brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykkutsatt stoff, samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen. Den nye forskriften er en sammenslåing av fire tidligere forskrifter. Eksterne fagfolk foreleste i en rekke temaer på tredagerskurset. Dag én gikk med til opplæring i kvalitetspermen Varme/ tørk og forskrifter fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk Gassnorm og praktisk bruk av komplette, midlertidige gassanlegg. Under dag to var det forelesninger om bygningsfysikk med fokus på løsninger med uttørking og oppvarming, byggfuktprosjektering og målinger og dokumentasjon. Deltagerne lærte også om lovverk, drift, montasje og vedlikehold av tanker/fordampere. Siste dag var viet ulike typer olje- og gassbrennere med vekt på regelverk, prosjektering, montasje, drift og vedlikehold. Vi liker best å bruke kunnskapsrike, erfarne eksterne fagfolk som forelesere. Da ser vi vi ting med nye øyne og det bidrar til å heve kvaliteten på kurstilbudet, sier Thomassen. Vedlikehold og service på utstyret som skal ut i markedet ut over høsten er en viktig aktivitet i avdelingen for midlertidig varmeanlegg om sommeren. Da sjekkes utstyr fra A til Å. Alt blir kontrollert og dokumentert. Vi forbereder en travel høst. En typisk aktivitet om sommeren er også å prosjektere varmeanlegg for prosjekter som skal i gang utover høsten og vinteren, forteller Thomassen. Kristian Hellebergshaugen og Pål Thomassen, bakerst, forbereder en årskontroll på propantankene. Hvert 2,5 år trykktestes tankene og viktige komponenter byttes ut. Klargjorte aggregat for midlertidige varmeanlegg til høstens etterspørsel står hylleklare på ressurssenteret til Cramo AS på Lindeberg. 8

9 Fornøyd i Ålesund Daglig leder Kjetil Nordang og avdelingsleder Geir Rødseth i Ålesund er full av rosende ord om Cramos evne til å betjene byggeplasser med utstyr. Entreprenørfirmaet har signert flere prosjektavtaler i løpet av det siste halvåret. Firmaet ble etablert i 1978 av gründeren Kjetil Nordang og er i dag en av de ledende entreprenørene i Møre og Romsdal med rundt 70 ansatte inkl. lærlinger. 30 arbeidere leies inn for å dekke behovet nå i høst. K. Nordang AS er totalentreprenør og står for betong, tømrer, elementmontasje, kraning og transport. I egen maskinpark har de blant annet ni mobilkraner/ kranbiler opp til 220 tonn. Vi tar vare på og overfører kunnskap fra lojale medarbeidere som har vært i bedriften i mange år. Samtidig er vi åpen for nye innspill og ideer fra dagens fagfolk rundt oss. Dette skaper nye muligheter som vi søker å utnytte De beste ambassadørene til Cramo er fornøyde kunder. I Ålesund er en av ambassadørene entreprenørfirmaet K. Nordang AS. De har hovedkontor på Stranda. Cramo leverer nødvendig utstyr til flere byggeprosjekter i Ålesund. i samarbeid med våre kunder. De har alltid gitt oss uvurderlige og viktige innspill for å skape, med gevinst for begge parter. Slik ønsker vi også at vårt forhold til leverandørene skal være. Derfor er vi svært tilfreds med Cramo og deres evne til å levere, sier Kjetil Nordang. For forskjellige byggherrer bygger firmaet nå i alt 10 boligblokker med 160 leiligheter totalt. Prosjektene skal ferdigstilles i Fra Cramo er det leid inn stillas, heis, dekkesikring, strøm, lifter, toalett, teleskoptrucker, laserutstyr og en del annet småutstyr. Vi er kjempefornøyd med jobben som Cramo gjør. Vi kan gjøre våre oppgaver mer effektivt når Cramo har en tett oppfølging og ting skjer raskt. Bestiller vi, blir maskinene levert som avtalt. Det er aldri venting, sier Kjetil Nordang og Geir Rødseth. Positivt er det også at kommunikasjonen med Cramo er problemfri. Vi forholder oss til én person, og han svarer alltid når vi tar kontakt. Dessuten har Cramo en svært bra maskinpark og et bredt utvalg, legger de til. Espen Garnes i Cramo AS i Ålesund får mye ros av anleggsleder og bas, Jon Ståle Øygard i K. Nordang AS. 9

10 Prosjektkoordinator Eva Beate Svingen i Cramo Instant AS, til venstre, og salgskonsulent Ann Karin Martinsen i Cramo serverte kake. LYST OG TRIVELIG PÅ RIDDERSAND SKOLE De midlertidige lokalene til Riddersand skole i Fet kommune er nå tatt i bruk. 260 elever og personalet på 43 skal tilbringe halvannet år i 112 C 40-moduler før ny skole er bygget på nabotomten. Kake fra Cramo markerte skolestarten. To av elevene inspiserer* det nye klasserommet. Cramo Instant AS har levert modulene og står også som totalleverandør av hele prosjektet; med fremføring av vann og avløp, strøm, grunnarbeid, montering og prosjektering. Dette er den største leveransen til en skole. Her er tre paviljonger i to etasjer som rommer alt fra personalrom, klasserom, SFO og bibliotek. Det er gøy å servere kake til så fornøyde brukere, smiler prosjektkoordinator Eva Beate Svingen i Cramo Instant AS. Hun hadde hjelp av salgskonsulent Ann Karin Martinsen i Cramo med kakeserveringen. Alle trives i de midlertidige lokalene våre. Ikke bare fordi vi får kake og Cramo-capser, sier rektor Toril Tangen. Skolegården yrer av kakespisende grunnskoleelever i Cramo-capser. Noen rynket på nesen av ordet brakke, men modulene fra Cramo holder meget høy standard. Her har vi til og med god ventilasjon, det hadde vi ikke i gamleskolen. Klasserommene er lyse og fine og ligner ikke mye på brakker, sier rektoren. Fornøyde unger foran den nye skolen. 10

11 FORUS- DAGENE Jørn Hoel og idolvinner Glenn Lyse var blant artistene på Åpen Forus Dag. Scenen var en Genie GS 4390 fra Cramo. Cramo var blant utstillerne, og skapte kø av folk som ville opp med 40-meters liften. Åpen Forus Dag samler mange folk når bedrifter og butikker på Forus industriområde i Stavanger lager til utstillinger og aktiviteter, med tivoli og show for store og små. Cramo Stavanger fristet med grilling, utdeling av Cramo-ballonger, utstilling av utstyr og medlemskap i 40- meters klubben. Publikum sto i lange køer for å være med opp i kurven på en Genie S diplomer ble delt ut. Klargjører Joachim Bruvik fikk mange turer opp og ned denne dagen. Konserten med Jørn Hoel og Glenn Lyse ble arrangert på området til Cramo og samlet mye folk. Scenen var en Genie GS 4390-lift, under en godt synlig Cramo-logo. Cramo- Skolen Vi har erfart at kundene våre har behov for mer enn overflødig kunnskap om bruk av maskiner og utstyr. Derfor gjennomfører vi en rekke eksterne kurs i tillegg til kurs for egne ansatte. Målet er å gjøre våre kunder i stand til å utføre jobben på en trygg og sikker måte, sier John Arild Brekke. Mange års erfaring med ulike typer maskiner og utstyr har gitt oss bred kompetanse som vi ønsker å dele med våre kunder. Økt praktisk og teoretisk kunnskap gir bedre utnyttelse av utstyret og kan også øke sikkerheten. Vi ønsker færrest mulige skader så vel på mennesker som på utstyr, sier John Arild Brekke. Han er ansvarlig for Cramos ressurssenter på Lindeberg nord for Oslo. Cramoskolens kurs er åpne for alle kunder. Om ønskelig arrangerer vi bedriftstilpassede opplæringskurs ute hos kundene. Alle kursdeltagerne får et kompetansebevis og alle kurs registreres i Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring (SFS), legger han til. Flytt-, hev- og senkbar scene fra Cramo. Sentralt i kurstilbudet fra Cramo AS står kurs i bruk av personløftere. I henhold til Arbeidsmiljølovens forskrift 555, paragraf 47 og 48, skal alle som bruker personløftere ha teoretisk og praktisk opplæring innen oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområder, vedlikehold og kontroll. Kursene går over åtte timer og oppfyller krav til dokumentert sikkerhetsopplæring for alle typer lifter på markedet. Vi kan også tilby eksterne kurs innen minikran, fallsikring, småverktøy, stroppe- og anhuker teknikk, teleskoptrucker i klasse C1 og C2, samt masseforflytningsmaskiner, opplyser John Arild Brekke. 11

12 B Returadresse: Cramo AS, Pb 34. Alnabru, 0614 Oslo UN GLOBAL COMPACT Cramo er siden 2009 et registrert medlem av UN Global Compact; verdens største frivillige nettverk innen området Social Responsibility. Medlemskapet innebærer å aktivt støtte FNs grunnleggende verdier og prinsipper innen områdene menneskerettigheter, arbeidsrett, miljø og anti-korrupsjon. Innenfor rammen for UN Global Compact har Cramo utformet spesifikke allmenne forholdsregler ( Code of Conduct ) for samtlige ansatte i foretaket. Beslutningen om å medvirke i UN Global Compact er tatt på konsernledingsnivå, men gjelder samtlige selskap og enheter i Cramo. UN Global Compact utgjør i Cramo et strategisk rammeverk for et mer strukturert arbeid med samfunnsspørsmål, samtidig som det tas hensyn til at selskapene i Cramo har ulike utgangspunkt og erfaring innenfor disse områdene. Internt vil utviklingen følges opp via det enkelte datterselskaps forretningsplaner, samt i den interne revisjonen. Eksternt rapporteres utviklingen årlig til Global Compacts administrative kontor og publiseres dessuten i Cramos årsrapport.. CRAMO TILBYR ANSVARSFORSIKRING I samarbeid med Gjensidige forsikring har Cramo tatt frem en ansvarsforsikring som sikrer kunden økonomisk mot skader som rammer 3. person ved uhell med innleid utstyr. De fleste seriøse aktører i bygge- og anleggsbransjen har ansvarsforsikring på eget utstyr, men glemmer ofte det som leies inn. Forsikringen tegnes ved inngåelse av leiekontrakten og belastes med en premie pr. leiedag. Eventuelle skadeoppgjør skjer mellom kunde/ forsikringstager og Gjensidige forsikring. Fra før tilbyr Cramo også Tingskadeforsikring på alt utstyr som leies av Cramo. Denne forsikringen dekker leid utstyr mot plutselige og uforutsette hendelser som innbrudd, brann, vannskade eller maskinhavari. Ta kontakt med din lokale Cramo-avdeling eller KS/HMS sjef Tor H. Loraas for ytterligere informasjon om priser og forsikringsvilkår.

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2014 Møbler til millioner: IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Norsk veibygging: STYKKEVIS OG DELT ELLER KOMPLETT OG HELT? Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER Cramo

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.FREMTIDENSBY.NO Nr 11 DESEMBER 2014 FREMTIDENS BY Sentrum åpner seg mot sjøen Sørenga Sjøbad: Om et halvt år kan Oslo nyte et nytt tilskudd

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

EN STUDIE I GODT SAMARBEID

EN STUDIE I GODT SAMARBEID Sikkert, ryddig og effektivt. Byggingen av Norges Handelshøyskole i Bergen gikk knirkefritt med Lean construction. ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR.2 2014 EN STUDIE I GODT SAMARBEID 214 8 AMBASSADE MED ÅPEN

Detaljer

Miljølys i lillestrøm

Miljølys i lillestrøm Miljønummer magasinet no2 2010 Miljølys i lillestrøm SIDE 16 Nye veilys og et avansert styringssystem er tatt i bruk i Lillestrøm sentrum. solar hjelper installatørene SIDE 04 unge og håpefulle lærlinger

Detaljer

«Ukjent» suksessbedrift har nesten for mange oppdrag

«Ukjent» suksessbedrift har nesten for mange oppdrag NÆRINGSLIV Onsdag SEKSJON2 10. oktober 2012 «Ukjent» suksessbedrift har nesten for mange oppdrag Jarle og Jostein Omdal. Transport i generasjoner Side 6 og 7 Odd Henning Sirnes. Skiller væske for millioner

Detaljer

Proffnytt. Byggeriets magasin for proffkunder Utgave 2/2014 AJ SANDNES BYGG PÅ RØROS:

Proffnytt. Byggeriets magasin for proffkunder Utgave 2/2014 AJ SANDNES BYGG PÅ RØROS: Proffnytt Byggeriets magasin for proffkunder Utgave 2/2014 AJ SANDNES BYGG PÅ RØROS: SPARER MYE PÅ Å JOBBE MED Byggeriet Heimdal Sag DØRER TIL NY STORSTUE SIDE 3 // RESSURSBESPARENDE TOTALLEVERANSE SIDE

Detaljer

Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36

Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Nr 2 2012 Flere nyansatte i KBBL s. 11 og 38 Nordvesten Terrasse s. 32 Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36 Flott utsikt fra Dragatoppen. NY PORTTELEFON?

Detaljer

.Leca Byggeplank Guds gave til snekkeren. .Murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen? .Konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus

.Leca Byggeplank Guds gave til snekkeren. .Murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen? .Konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus bygg bedre informasjon og ideer fra maxit 1/2007 Unik fremdrift.leca Byggeplank Guds gave til snekkeren.murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen?.konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD Internmagasin for Lyse Nr. 1 2014 JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT ALTIBOX blir smidigere MOT NY GRAVEREKORD LYSE SIDER øker verdien i hver vanndråpe

Detaljer

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid BALANSE en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid Det er næringslivets plikt å ta samfunnsansvar ved å støtte idrettslag og ideelle organisasjoner, mener administrerende direktør Olav

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

Kundemagasin. Brødrene Dahl AS. November 2011. One man show high tec kompetanse Enkeltmannsbedriften

Kundemagasin. Brødrene Dahl AS. November 2011. One man show high tec kompetanse Enkeltmannsbedriften fra Brødrene Dahl AS November 2011 Universet har landet i Sarpsborg Teknisk rom i sceince fiction-bygget Inspiria er så lekkert at arkitekten har valgt å lage et stort vindu mellom spisesalen og de tekniske

Detaljer

INNEKLIMA /2015. Verdens høyeste passivhus Side 10. Scandic Lerkendal Hotell: Automasjon i særklasse Side 16. Danmarks nye supersykehus Side 24

INNEKLIMA /2015. Verdens høyeste passivhus Side 10. Scandic Lerkendal Hotell: Automasjon i særklasse Side 16. Danmarks nye supersykehus Side 24 BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING 100 % FORNYBAR ELLER GJENVUNNET ENERGI I MALMÖ. Side 4 EPC-AVTALEN I NARVIK ENERGIEFFEKTIVISERER NARVIK FRA CAMPINGBIL. Side 14 NYTT TOGDEPOT FOR STOCKHOLM AVANSERT AUTOMATIKK UNDER

Detaljer

HELÅRS FORSKNINGSSTASJON I ANTARKTIS: DER INGEN SKULLE TRO AT NOEN KUNNE BO

HELÅRS FORSKNINGSSTASJON I ANTARKTIS: DER INGEN SKULLE TRO AT NOEN KUNNE BO E T B L A D F R A S TAT S B Y G G 3 / 2 0 0 4 HELÅRS FORSKNINGSSTASJON I ANTARKTIS: DER INGEN SKULLE TRO AT NOEN KUNNE BO Utstilling i Nordnorsk Kunstmuseum: FRANSKE BLIKK PÅ DET YTTERSTE NORD Miljøvernminister

Detaljer

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2007 CONNECTED Volvo Finans Fleksibilitet og sikkerhet er nøkkelfaktorer for Volvo Finans Norge AS, påpeker daglig leder Bjørn Skotte og kredittsjef Pål

Detaljer

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE BRILLEKUNSTNEREN Når du kjøper briller hos Krogh Optikk kan du være sikker på å få brilleglass i verdensklasse. De aller fleste kommer fra franske Essilor,

Detaljer

Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo. A Eksempler fra kommuner

Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo. A Eksempler fra kommuner Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo A Eksempler fra r Gode løsninger hva er det? hvor finnes de? IS-1318 Eksempler fra r 1 Tittel: Gode løsninger - hva er det? -

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

fem år med Ormen lange

fem år med Ormen lange fem år med Ormen lange Mange har tatt del i industrieventyret Ormen Lange. I år feirer vi fem år med gassproduksjon på Nyhamna, men historien er langt fra ferdigskrevet. ORMEN LANGE 5 ÅR 1 2013 Ormen Lange

Detaljer

Innhold. Direktørens leder Fortsatt brukerfokus 5 Næringsministerens forord 6

Innhold. Direktørens leder Fortsatt brukerfokus 5 Næringsministerens forord 6 26 Årsmelding Innhold Direktørens leder Fortsatt brukerfokus 5 Næringsministerens forord 6 Brønnøysundregistrene med ny profil 8 Samordnet registermelding helt elektronisk 9 Brønnøysundregistrenes nye

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt

03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt 03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt Innhold Ferd Eiendom: Vi utvikler naboen til Aibel i Asker 4 Innhold Leder Side 3 Farvel venture: Ferd vil investere i nye

Detaljer