:ET MAGASIN FRA CRAMO NR info. rent og tørt. med cramo. med på notene s. 3. spar penger, miljø og energi. med cramo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ":ET MAGASIN FRA CRAMO NR.3 2009. info. rent og tørt. med cramo. med på notene s. 3. spar penger, miljø og energi. med cramo"

Transkript

1 info :ET MAGASIN FRA CRAMO NR rent og tørt med cramo På kvm av i alt kvm følges RIF-normen for Rent og Tørt Bygg.. s. 6 7 med på notene s. 3 spar penger, miljø og energi med cramo s. 4 5 tryggere bruk av varmeanlegg s. 8

2 Vel overstått sommer. Kjære leser. Vi har lagt bak oss et halvår som har vært spennende og utfordrende. Cramo AS med alle ansatte har utnyttet tiden godt, og jobbet frem flere store prosjektavtaler og nye samarbeidsformer med attraktive kunder. Det viser at markedet har tillit til oss. Tillit til at vi leverer produkter og utleietjenester til den kvaliteten som tilfredsstiller de kravene som kundene har til oss. Cramo blir en stadig større utleieaktør i det norske markedet, og det forplikter. Det forplikter overfor kunder, ansatte og samfunnet forøvrig. Overfor kunder betyr det at vi lytter og vi holder det vi lover. Vi ønsker å skape verdier for kunden ved å forstå kundens forretninger. Vi tilstreber å være først når det gjelder kreative leieløsninger tilpasset våre kunders behov. Overfor de ansatte prioriterer vi sikkert arbeidsmiljø. Vi oppmuntrer til nye ideer, og ønsker å støtte personlig vekst. Ved å være ISO-sertifisert innen kvalitet og miljø, ønsker vi å bidra med det vi kan av miljøtiltak overfor omgivelsene rundt oss. Vi tror på å jobbe for forbedring når det gjelder miljøet. Som en del av et børsnotert selskap, forplikter vi oss også til å levere lønnsomhet. Vi har derfor fokus på å være industrielt ledende. Dette innebærer at vi bør være proaktive og innovative overfor kunder og samarbeidspartnere. Vi ser frem til en spennende høst hvor vi håper på flere muligheter i samarbeid med kunder og leverandører. Vi er klare til å ta i mot flere utfordringer. Med våre ansattes kompetanse og serviceinnstilling, er vi beredt til å fortsatt innfri markedets forventninger. INNHOLD Med på notene s. 3 Ny stor kunde til Cramo AS s. 4 Spar penger, miljø og energi s. 4 5 med Cramo Rent og tørt med Cramo s. 6 7 Tryggere bruk av s. 8 varmeanlegg Fornøyd i Ålesund s. 9 Lyst og trivelig på s. 10 Riddersand skole Forus-dagene s.11 Cramoskolen s.11 UN Global Compact s.12 Cramo tilbyr s.12 ansvarsforsikring God høstjakt. Med vennlig hilsen Finn Løkken Adm. direktør 2 Cramo AS Pb 34. Alnabru 0614 Oslo Besøksadresse: Brobekkveien 80c, Oslo Tlf: Fax: Org.nr. NO MVA C:info Et intern- og kundemagasin fra Cramo AS. I redaksjonen: Bent Rune Madslien og Mona Skjolde Fostervold. Tekst: Cramo AS, po:media:as. Utforming: Kaktus Kommunikasjon AS. Trykk: Nordby Grafisk AS.

3 MED PÅ NOTENE Midt i det hektiske produksjonsområdet backstage til Øyafestivalen i Bjørvika kunne Cramo følt seg irriterende inneklemt og forstyrret. I stedet er det blitt et hyggelig gjensidig samarbeid ut av naboskapet tre uker hvert år Arenaleder Knut Frøysnes i Øyafestivalen og avdelingsleder Steinar Larsen i Cramo Bjørvika foran en av de største scenene før konsertstart. Øyafestivalen er en av de største musikkfestivalene i Oslo, med band på rekke og rad fra seks scener i fire hektiske dager i august. Her er over mennesker samlet hver dag, inkludert frivillige. Ut over selve festivalområdet legger arrangementet beslag på store arealer. Her ligger Cramo. Innerst på området, der trailere og varebiler losser utstyr og varer til festivalen, der musikere, festivalarrangører og frivillige haster frem og tilbake, betjener Cramo Bjørvika kundene sine som normalt. Avdelingsleder Steinar Larsen i Cramo Bjørvika har selv bakgrunn som frivillig sjauer på Kalvøyafestivalen og andre store konserter i Oslo-området i yngre dager. Han trives med liv og røre. Øyafestivalen i år var hans andre i Bjørvika. Han gleder seg allerede til neste. Tre uker i året er vi omringet av aktiviteten rundt Øyafestivalen. De har en ukes rigg, fire dager festival og en uke med nedrigging. I stedet for å se på det som et problem, har vi fått Øyafestivalen som en hyggelig kunde. De andre kundene våre vet hvor vi holder til, og blir ikke hindret av denne festivalen, sier Larsen. Vi møter stor velvilje hos Cramo. Beliggenheten deres kunne blitt et problem for oss. Jeg stikker innom Steinar ofte for å få hjelp til småting under festivalen, og aldri er det nei, sier en fornøyd arenaleder Knut Frøysnes i festivalledelsen. En typisk annerledes kunde som det er moro å jobbe med, sier Larsen. Cramo leier ut fire letthus på hjul, sju trucker, transformatorer og omformere, en 18 meter bomlift, sperrebukker, gjerder og steinblokken som blant annet brukes til å feste telt med. Årets festival var den tiende i rekken. Åtte av dem har vært her i Bjørvika. Vi ser frem til et like hyggelig samarbeid også neste år, sier Steinar Larsen. Cramo Bjørvika ligger svært sentralt i forhold til store byggeprosjekter i området. Contiga, AF-Gruppen, Reinertsen og Betonmast er blant kundene som har store byggeoppdrag i gangavstand fra Cramo. Her er fire ansatte; en utleier, en klargjører, en selger og avdelingslederen. Alle bestreber seg på å ha en fin atmosfære og nærhet til kundene, og får stadig tilbakemeldinger på at de er problemløsere. Her er alle med og bidrar. Lett innestengt, men ingen sure miner! 3

4 Ny stor kunde til Cramo AS Cramo vokser videre i Norge, og har nylig tegnet avtale med NCC AS. NCC er et av Norges ledende entreprenørselskap, og avtalen gir Cramo muligheten til å fortsette den positive utviklingen i Norge. Spar penger, miljø og energi med Cramo NCC AS er et av Norges ledende entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap med ansatte og en omsetning i underkant av 6 milliarder kroner i Selskapet har lang erfaring og bred kompetanse, og avtalen plasserer Cramo i posisjon for å tilby ulike leieløsninger til NCCs prosjekter, sier administrerende direktør Finn Løkken i Cramo AS. NCC AS utvikler bolig- og eiendomsprosjekt, bygger kontorer, næringsbygg, infrastruktur og anlegg. De er profesjonelle innen prosjektutvikling og skaper nye, spennende og mer kostnadseffektive løsninger. Avtalen er et ledd i vår strategi om å vokse videre i Norge, og jeg håper Cramo med sin kompetanse innen ulike produkter og tjenester kan bidra til enda bedre og mer kostnadseffektive løsninger for NCC i tiden fremover, sier Finn Løkken. Avtalen gjelder i første omgang frem til 1. juli 2011, med opsjon om ytterligere 2 år. - Med vårt landsdekkende nettverk av avdelinger, kan vi gi den oppfølging og service som en kunde som NCC krever og har behov for. Vi har kompetanse innenfor alle viktige områder på en byggeplass, så jeg er sikker på at denne avtalen vil gi merverdi både for NCC og oss, avslutter Finn Løkken. 4

5 På norske byggeplasser sløses det med energi. Derfor lanserer vi Cramo Energietablering. Med dette konseptet kan energibehovet halveres, forteller adm. direktør Finn Løkken i Cramo AS. Dårlig isolerte brakkerigger med utette vinduer og mangelfull ventilasjon har vært gjengangere på norske byggeplasser. Ute brukes det energislukende lamper. Mange lagercontainere er uisolerte og varmes opp med varmevifter som spiser kilowatt. Som ISO-sertifisert utleieselskap er Cramo seg sitt ansvar bevisst, og lanserer Cramo Energietable - ring i fem deler: Ytre tetting PK2000 energismarte brakker Energieffektiv belysning inne og ute Isolerte lagercontainere Dimensjonering og måling Når vi vet at en brakke i gjennomsnitt bruker kwh i året, avhengig av bruk og plassering i landet, og når vi har ca brakker, sier det seg selv at energibehovet er stort. Bare i Norge bruker vi 210 mill. kwh hvert eneste år. Det er bakgrunnen for at Cramo har utviklet en helt ny brakketype, i samarbeid med kundene våre. PK2000 er en energismart brakke som oppfyller alle krav til økt standard og komfort. Nå behøver ikke bygningsarbeidere eller kontorpersonale å klage på innemiljøet lenger, fortsetter Finn Løkken. En vanlig brakkerigg avgir mye energi for kråka på grunn av mellomrommet på over- og undersiden ved en normal oppstilling. Dette fører til at brakkene nedkjøles på fire sider. For Cramo er det viktig å bidra til å spare energi der vi kan. Ved hjelp av Cramos smarte løsning tettes alle sidene mellom tradisjonelle brakker, slik at brakkeriggen fremstår som et helt og tett hus. Energitapet blir da bare mot bygningens yttersider. Målinger Cramo har gjort, og som støttes av målinger gjort av Universitetet i Uppsala, viser en faktisk reduksjon av energiforbruket på hele 35 prosent, sier Finn Løkken. Energieffektiv belysning er en enkel måte å redusere energiforbruket på. I stedet for konvensjonell arbeidsbelysning med vanlige glødelamper og halogenlyskastere har Cramo utviklet et helt nytt belysningskonsept med lavenergilamper. Vi håper at alle norske byggeplasser vil gå over til lavenergilamper. Energibesparingen er nemlig svært stor. Dagens glødelamper vil fases ut av markedet på grunn av et EUdirektiv. Vi erstatter store halogenlamper med lavenergistrålekastere på 150W og tradisjonell belysning med 120W glødelampe erstattes med lavenergibelysning på 23W. Mangelfullt isolerte containere er med på å stjele energi på norske byggeplasser. Mange bruker samme type container hele året og varmer dem opp vinterstid med varmevifter. De trekker mye strøm, og det meste av varmen forsvinner ut av containeren. Cramo tilbyr flere typer containere med effektiv isolering helt opp til 100 mm. Dimensjonering og måling tilbys i tillegg til de energibesparende produktene fra Cramo. Vi tar på oss komplette beregninger og dimensjonering av el-behovet på byggeplassen. Vi kan utføre målinger av energiforbruket til kunden på de ulike delene av byggeplassen. Vi ønsker at våre kunder skal bygge mest mulig effektivt og økonomisk. I samarbeid kan vi se på alternative forslag for å redusere energiforbruket. 5

6 Rent og tørt med Cramo AF Byggfornyelse bistår Storebr prosjektet hittil i Norge på Lysak i alt kvm følges RIF-norm Cramo AS har levert alt utstyret dige løsninger. Samarbeid om RTB. Fra venstre avdelingsleder Ole Dihle, Cramo AS, prosjektdirektør Philip van de Velde, anleggsleder Lars Birger Aasterud og RTB-Rådgiver Hege Johnsen, alle AF Byggfornyelse. Beregnet innflytting i nytt hovedkvarter er før nyttår. Hele den eksisterende bygningsmassen etter Aker er rehabilitert. Gjennom hele byggeperioden skal byggeplassen holdes ren og tørr. Bygget skilles i definerte soner for hva som er tillatt å gjøre. Vi har tre soner. Grønn sone er fra vi starter med utett råbgygg. Gul sone er tett bygg uten ferdige overflater. Rød sone er rom der alle overflatearbeider er ferdige, forklarer rtb-koordinator Hege Johnsen i AF Byggfornyelse. Hun er engasjert av byggeledelsen Skansen AS. 46

7 and med det største RTBer Park. På kvm av en for Rent og Tørt Bygg., og designet alle nødven- T.h: Åtte slike anlegg for sentralstøvsuging står forskjellige steder i bygget. T.h: 2,2 kilometer med støvgsugerslanger sier litt om omfanget av dette RTB-prosjektet. Gul sone er den mest omfattende. Her støvsuges det 2 3 ganger hver uke og det er kontinuerlig avsug på alle verktøy. Cramo har levert åtte sentralstøvsugeranlegg med i alt 2,2 km støvsugerslanger, forteller Hege Johnsen. Cramo har også levert 25 luftrensere, som i tillegg til å rense luften for støvpartikler, kan brukes som varme- eller kjølingskilde, og som holder fukt ute. Hege Johnsen mener at RTB er et fagfelt som til nå ikke har vært godt nok ivaretatt i tilbuds- og planleggingsfasen. Det tenkes for lite på hva rent og tørt bygg innebærer. Så kommer virkeligheten når overdragelse nærmer seg. RTB må inn på lik linje med andre fag. Det blir tyngre å gjennomføre RTB jo lenger man venter, sier hun. Å få på plass RTB-utstyret var en utfordring. Avdelingsleder Ole Ragnar Dihle ved Cramo AS avdeling Bærum kan se tilbake på en hektisk prosess for å få bitene på plass i Lysaker Park. Kunden hadde krav til resultatet. Cramo leverte løsningen for å oppnå det. Dette prosjektet viser at Cramo er i stand til å ta store og omfattende prosjekter på strak arm. Vi fikk alt utstyret fra Sverige 2. juni. 18 juni var de første maskinene i bruk i bygget, sier han. Ikke bare RTB, for Cramo er Lysaker Park det største enkeltprosjektet til nå. Hele riggen, lifter, teleskoptrucker, heiser, byggvarmere, stillaser, 1 km med taksikring (!), betongutstyr, søppelhåndteringsutstyr, kjøleskap, kaffetraktere og dusjhjørner er merket med Cramo-logoen. Hege Johnsen med en av luftrenserne fra Cramo. 7

8 TRYGGERE BRUK AV VARME- ANLEGG 10 ansatte fra Cramos avdelinger på Lindeberg, Alnabru, Bærum og Tønsberg var før sommeren på tredagers kurs i oppvarming og uttørking. Det er en viktig del av prosessen på byggeplassen. Viktig er det også at folk har kjennskap til hvordan utstyret skal behandles. Cramo AS har en avdeling for midlertidige varmeanlegg på Lindeberg. Denne avdelingen er også støtteapparat for de andre avdelingene i Cramo. Målet med kurset var først og fremst og få lært opp avdelingen på Lindeberg i vår egen kvalitetsperm i varmeprosjekter; i rutiner og kvalitetssikring. Når vi vet hvordan utstyret skal behandles etter forskriftene, kan kundene våre også føle seg trygge, sier Pål Thomassen. Han er varmeansvarlig/fagansvarlig, og har 11 engasjerte år bak seg i bransjen. Kvalitetspermen er bygget opp rundt den nye forskriften som kom i juni, om Brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykkutsatt stoff, samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen. Den nye forskriften er en sammenslåing av fire tidligere forskrifter. Eksterne fagfolk foreleste i en rekke temaer på tredagerskurset. Dag én gikk med til opplæring i kvalitetspermen Varme/ tørk og forskrifter fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk Gassnorm og praktisk bruk av komplette, midlertidige gassanlegg. Under dag to var det forelesninger om bygningsfysikk med fokus på løsninger med uttørking og oppvarming, byggfuktprosjektering og målinger og dokumentasjon. Deltagerne lærte også om lovverk, drift, montasje og vedlikehold av tanker/fordampere. Siste dag var viet ulike typer olje- og gassbrennere med vekt på regelverk, prosjektering, montasje, drift og vedlikehold. Vi liker best å bruke kunnskapsrike, erfarne eksterne fagfolk som forelesere. Da ser vi vi ting med nye øyne og det bidrar til å heve kvaliteten på kurstilbudet, sier Thomassen. Vedlikehold og service på utstyret som skal ut i markedet ut over høsten er en viktig aktivitet i avdelingen for midlertidig varmeanlegg om sommeren. Da sjekkes utstyr fra A til Å. Alt blir kontrollert og dokumentert. Vi forbereder en travel høst. En typisk aktivitet om sommeren er også å prosjektere varmeanlegg for prosjekter som skal i gang utover høsten og vinteren, forteller Thomassen. Kristian Hellebergshaugen og Pål Thomassen, bakerst, forbereder en årskontroll på propantankene. Hvert 2,5 år trykktestes tankene og viktige komponenter byttes ut. Klargjorte aggregat for midlertidige varmeanlegg til høstens etterspørsel står hylleklare på ressurssenteret til Cramo AS på Lindeberg. 8

9 Fornøyd i Ålesund Daglig leder Kjetil Nordang og avdelingsleder Geir Rødseth i Ålesund er full av rosende ord om Cramos evne til å betjene byggeplasser med utstyr. Entreprenørfirmaet har signert flere prosjektavtaler i løpet av det siste halvåret. Firmaet ble etablert i 1978 av gründeren Kjetil Nordang og er i dag en av de ledende entreprenørene i Møre og Romsdal med rundt 70 ansatte inkl. lærlinger. 30 arbeidere leies inn for å dekke behovet nå i høst. K. Nordang AS er totalentreprenør og står for betong, tømrer, elementmontasje, kraning og transport. I egen maskinpark har de blant annet ni mobilkraner/ kranbiler opp til 220 tonn. Vi tar vare på og overfører kunnskap fra lojale medarbeidere som har vært i bedriften i mange år. Samtidig er vi åpen for nye innspill og ideer fra dagens fagfolk rundt oss. Dette skaper nye muligheter som vi søker å utnytte De beste ambassadørene til Cramo er fornøyde kunder. I Ålesund er en av ambassadørene entreprenørfirmaet K. Nordang AS. De har hovedkontor på Stranda. Cramo leverer nødvendig utstyr til flere byggeprosjekter i Ålesund. i samarbeid med våre kunder. De har alltid gitt oss uvurderlige og viktige innspill for å skape, med gevinst for begge parter. Slik ønsker vi også at vårt forhold til leverandørene skal være. Derfor er vi svært tilfreds med Cramo og deres evne til å levere, sier Kjetil Nordang. For forskjellige byggherrer bygger firmaet nå i alt 10 boligblokker med 160 leiligheter totalt. Prosjektene skal ferdigstilles i Fra Cramo er det leid inn stillas, heis, dekkesikring, strøm, lifter, toalett, teleskoptrucker, laserutstyr og en del annet småutstyr. Vi er kjempefornøyd med jobben som Cramo gjør. Vi kan gjøre våre oppgaver mer effektivt når Cramo har en tett oppfølging og ting skjer raskt. Bestiller vi, blir maskinene levert som avtalt. Det er aldri venting, sier Kjetil Nordang og Geir Rødseth. Positivt er det også at kommunikasjonen med Cramo er problemfri. Vi forholder oss til én person, og han svarer alltid når vi tar kontakt. Dessuten har Cramo en svært bra maskinpark og et bredt utvalg, legger de til. Espen Garnes i Cramo AS i Ålesund får mye ros av anleggsleder og bas, Jon Ståle Øygard i K. Nordang AS. 9

10 Prosjektkoordinator Eva Beate Svingen i Cramo Instant AS, til venstre, og salgskonsulent Ann Karin Martinsen i Cramo serverte kake. LYST OG TRIVELIG PÅ RIDDERSAND SKOLE De midlertidige lokalene til Riddersand skole i Fet kommune er nå tatt i bruk. 260 elever og personalet på 43 skal tilbringe halvannet år i 112 C 40-moduler før ny skole er bygget på nabotomten. Kake fra Cramo markerte skolestarten. To av elevene inspiserer* det nye klasserommet. Cramo Instant AS har levert modulene og står også som totalleverandør av hele prosjektet; med fremføring av vann og avløp, strøm, grunnarbeid, montering og prosjektering. Dette er den største leveransen til en skole. Her er tre paviljonger i to etasjer som rommer alt fra personalrom, klasserom, SFO og bibliotek. Det er gøy å servere kake til så fornøyde brukere, smiler prosjektkoordinator Eva Beate Svingen i Cramo Instant AS. Hun hadde hjelp av salgskonsulent Ann Karin Martinsen i Cramo med kakeserveringen. Alle trives i de midlertidige lokalene våre. Ikke bare fordi vi får kake og Cramo-capser, sier rektor Toril Tangen. Skolegården yrer av kakespisende grunnskoleelever i Cramo-capser. Noen rynket på nesen av ordet brakke, men modulene fra Cramo holder meget høy standard. Her har vi til og med god ventilasjon, det hadde vi ikke i gamleskolen. Klasserommene er lyse og fine og ligner ikke mye på brakker, sier rektoren. Fornøyde unger foran den nye skolen. 10

11 FORUS- DAGENE Jørn Hoel og idolvinner Glenn Lyse var blant artistene på Åpen Forus Dag. Scenen var en Genie GS 4390 fra Cramo. Cramo var blant utstillerne, og skapte kø av folk som ville opp med 40-meters liften. Åpen Forus Dag samler mange folk når bedrifter og butikker på Forus industriområde i Stavanger lager til utstillinger og aktiviteter, med tivoli og show for store og små. Cramo Stavanger fristet med grilling, utdeling av Cramo-ballonger, utstilling av utstyr og medlemskap i 40- meters klubben. Publikum sto i lange køer for å være med opp i kurven på en Genie S diplomer ble delt ut. Klargjører Joachim Bruvik fikk mange turer opp og ned denne dagen. Konserten med Jørn Hoel og Glenn Lyse ble arrangert på området til Cramo og samlet mye folk. Scenen var en Genie GS 4390-lift, under en godt synlig Cramo-logo. Cramo- Skolen Vi har erfart at kundene våre har behov for mer enn overflødig kunnskap om bruk av maskiner og utstyr. Derfor gjennomfører vi en rekke eksterne kurs i tillegg til kurs for egne ansatte. Målet er å gjøre våre kunder i stand til å utføre jobben på en trygg og sikker måte, sier John Arild Brekke. Mange års erfaring med ulike typer maskiner og utstyr har gitt oss bred kompetanse som vi ønsker å dele med våre kunder. Økt praktisk og teoretisk kunnskap gir bedre utnyttelse av utstyret og kan også øke sikkerheten. Vi ønsker færrest mulige skader så vel på mennesker som på utstyr, sier John Arild Brekke. Han er ansvarlig for Cramos ressurssenter på Lindeberg nord for Oslo. Cramoskolens kurs er åpne for alle kunder. Om ønskelig arrangerer vi bedriftstilpassede opplæringskurs ute hos kundene. Alle kursdeltagerne får et kompetansebevis og alle kurs registreres i Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring (SFS), legger han til. Flytt-, hev- og senkbar scene fra Cramo. Sentralt i kurstilbudet fra Cramo AS står kurs i bruk av personløftere. I henhold til Arbeidsmiljølovens forskrift 555, paragraf 47 og 48, skal alle som bruker personløftere ha teoretisk og praktisk opplæring innen oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområder, vedlikehold og kontroll. Kursene går over åtte timer og oppfyller krav til dokumentert sikkerhetsopplæring for alle typer lifter på markedet. Vi kan også tilby eksterne kurs innen minikran, fallsikring, småverktøy, stroppe- og anhuker teknikk, teleskoptrucker i klasse C1 og C2, samt masseforflytningsmaskiner, opplyser John Arild Brekke. 11

12 B Returadresse: Cramo AS, Pb 34. Alnabru, 0614 Oslo UN GLOBAL COMPACT Cramo er siden 2009 et registrert medlem av UN Global Compact; verdens største frivillige nettverk innen området Social Responsibility. Medlemskapet innebærer å aktivt støtte FNs grunnleggende verdier og prinsipper innen områdene menneskerettigheter, arbeidsrett, miljø og anti-korrupsjon. Innenfor rammen for UN Global Compact har Cramo utformet spesifikke allmenne forholdsregler ( Code of Conduct ) for samtlige ansatte i foretaket. Beslutningen om å medvirke i UN Global Compact er tatt på konsernledingsnivå, men gjelder samtlige selskap og enheter i Cramo. UN Global Compact utgjør i Cramo et strategisk rammeverk for et mer strukturert arbeid med samfunnsspørsmål, samtidig som det tas hensyn til at selskapene i Cramo har ulike utgangspunkt og erfaring innenfor disse områdene. Internt vil utviklingen følges opp via det enkelte datterselskaps forretningsplaner, samt i den interne revisjonen. Eksternt rapporteres utviklingen årlig til Global Compacts administrative kontor og publiseres dessuten i Cramos årsrapport.. CRAMO TILBYR ANSVARSFORSIKRING I samarbeid med Gjensidige forsikring har Cramo tatt frem en ansvarsforsikring som sikrer kunden økonomisk mot skader som rammer 3. person ved uhell med innleid utstyr. De fleste seriøse aktører i bygge- og anleggsbransjen har ansvarsforsikring på eget utstyr, men glemmer ofte det som leies inn. Forsikringen tegnes ved inngåelse av leiekontrakten og belastes med en premie pr. leiedag. Eventuelle skadeoppgjør skjer mellom kunde/ forsikringstager og Gjensidige forsikring. Fra før tilbyr Cramo også Tingskadeforsikring på alt utstyr som leies av Cramo. Denne forsikringen dekker leid utstyr mot plutselige og uforutsette hendelser som innbrudd, brann, vannskade eller maskinhavari. Ta kontakt med din lokale Cramo-avdeling eller KS/HMS sjef Tor H. Loraas for ytterligere informasjon om priser og forsikringsvilkår.

CramoTotalløsning Det handler om forpliktelse!

CramoTotalløsning Det handler om forpliktelse! Cramo er nordens største leverandør av utleieutstyr Totalt i Norge har vi: 12500 byggmaskiner 600 anleggsmaskiner 1700 lifter 4000 moduler for bygg og anlegg og containere 1400 kontor- og skolemoduler

Detaljer

RAMIFLEXTM MOBILE OG FLEKSIBLE PERSONALBRAKKER

RAMIFLEXTM MOBILE OG FLEKSIBLE PERSONALBRAKKER RAMIFLEXTM MOBILE OG FLEKSIBLE PERSONALBRAKKER FULL FUNKSJON PÅ UNDER 30 MINUTTER Med Ramirent RamiFlex TM kan du etablere personalrom med omkledningsrom, dusj og spiseplass på mindre enn 30 minutter.

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

Nytt komplett Trucksenter. på Torgård i Trondheim

Nytt komplett Trucksenter. på Torgård i Trondheim Nytt komplett Trucksenter på Torgård i Trondheim Stener Sørensen stener@trondelagtrucksenter.no Mobil: 92 09 22 55 Tore Hansen tore@trondelagtrucksenter.no Mobil: 40 40 30 54 Krister Stav krister@trondelagtrucksenter.no

Detaljer

KVALITET, MILJØ OG HMS

KVALITET, MILJØ OG HMS :info ET MAGASIN FRA CRAMO NR.1 2008 STORSATSING PÅ BYGGVARME s. 3 NY HÆHREAVTALE FOR CRAMO s. 4 VALGTE MOSJØEN FOR ETABLERING AV NY AVDELING s. 7 KVALITET, MILJØ OG HMS - ET AV VÅRE KUNDERS VIKTIGSTE

Detaljer

Fotografier v. Erling G Baasen 3

Fotografier v. Erling G Baasen 3 Firmapresentasjon Høyer Finseth er med sine vel 90 medarbeidere en betydelig aktør innen bygningsteknisk prosjektering og rådgivning. Vi er et spesialisert rådgivende ingeniørselskap som gjennom godt samarbeid

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

FOR UTLEIE. Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie.

FOR UTLEIE. Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie. FOR UTLEIE Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie. Kontorene kan leies ut møblert eller umøblert. Lokalene kan tilpasses leietakerens ønsker og behov. Fasiliteter Romslige, lyse

Detaljer

EFFEKTIVT VED RÅDHUSET

EFFEKTIVT VED RÅDHUSET EFFEKTIVT VED RÅDHUSET OMBYGGING AV BORGGÅRDEN. S. 6 7 BYSPRINTEN MOSJØEN s. 3 GODT SYNLIG PÅ VEI OG ANLEGG s. 4 5 CRAMO I STAVANGER s. 8 Fortsatt vekst avhenger av kontinuerlig kvalitet Kjære leser. Vår

Detaljer

Trosterud skole - Innovativ offentlig anskaffelse

Trosterud skole - Innovativ offentlig anskaffelse Trosterud skole - Innovativ offentlig anskaffelse 2 External / Internal / Confidential / Author Innovasjonskonkurransen Bakgrunnen for prosjektet Hvorfor innovasjonskonkurranse? o o o o Ventilasjonsprosjekter

Detaljer

%4 Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no

%4 Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no LINTO AS en erfaren leverandør av stålbygg LINTO AS har i over 20 år vært en av Norges ledende leverandører av stålbygg. Våre leveranser strekker seg fra Lindesnes

Detaljer

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Bolig i både gode og gode dager Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Nyhet! Boligkjøp med lave skuldre Boligkjøp er en av de største, viktigste

Detaljer

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge SVANEMERKET BOLIG Miljømerking Norge Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av muligheter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter

Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter Yvonne Torgersen Hetlevik Adm. Direktør Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter i Arna Magnus M. Thunestvedt AS

Detaljer

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE www.brubakken.no BRUBAKKEN AS Din totalleverandør av rullende materiell og lifter VISJON: Kunder, leverandører og medarbeidere

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Kompetente fagfolk under ett og samme tak

Kompetente fagfolk under ett og samme tak Kompetanse Bygg Kompetente fagfolk under ett og samme tak Kompetanse Bygg AS ble startet i 2012, men våre ansatte har lang erfaring fra flere bransjer og fra koordinering av store byggeprosjekter. Våre

Detaljer

Komplett Trucksenter. på Torgård i Trondheim

Komplett Trucksenter. på Torgård i Trondheim Komplett Trucksenter på Torgård i Trondheim Stener Sørensen stener@trondelagtruck.no Mobil: 92 09 22 55 Håvard Stuevold haavard@trondelagtruck.no Mobil: 98 60 39 26 Tore Hansen tore@trondelagtruck.no Mobil:

Detaljer

BRØDRENE RØSAND AS: Røsand As har med årene blitt en betydelig. i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets

BRØDRENE RØSAND AS: Røsand As har med årene blitt en betydelig. i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets BRØDRENE RØSAND AS: Entreprenørselskapet Brødrene Røsand As har med årene blitt en betydelig aktør i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets mange prosjekter. Og i

Detaljer

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum Torghallen helsesenter Ålesund helse i sentrum g, amt gsar, 2 ed al ute like Torghallen Helsesenter. Nå kan dere være med på å skape et nytt og moderne fullservice helsesenter i hjertet av Ålesund. Eiendommen

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14.

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14. Pressemelding Oslo 14. oktober 2013 Store forventninger til populær finsk produsent av skyvedører og veggmoduler: - Gir økt lønnsomhet, bedre design og høyere kvalitet Skreddersydde elementer gjør konstruksjon

Detaljer

Fagkunnskap gir trygghet

Fagkunnskap gir trygghet Fagkunnskap gir trygghet Solid håndverk siden 1974... Interiør-Service Håndverk AS er et allsidig byggefirma som utfører alle typer entreprenørtjenester. Etter flere tiår i bransjen, kan vi se tilbake

Detaljer

Kortere vei til hoteller, leiligheter og studenboliger med modulbygg fra Malthus Living.

Kortere vei til hoteller, leiligheter og studenboliger med modulbygg fra Malthus Living. Kortere vei til hoteller, leiligheter og studenboliger med modulbygg fra Malthus Living. Malthus Living er vår satsing på hoteller, studenthybler og leiligheter. Vi sørger for en permanent og fullverdig

Detaljer

Båtkraner. - for ethvert løftebehov. demanor.no

Båtkraner. - for ethvert løftebehov. demanor.no Båtkraner - for ethvert løftebehov Et økende behov for sikker løfting av fritidsbåter Det er en betydelig risiko for skade på både personer og båt ved løft av båt. Det er viktig at kranen er tilpasset

Detaljer

Veidekke. Distrikt Indre Østland. Rudsflata 11 2360 Rudshøgda Telefon: 62 33 17 00

Veidekke. Distrikt Indre Østland. Rudsflata 11 2360 Rudshøgda Telefon: 62 33 17 00 Veidekke Distrikt Indre Østland Rudsflata 11 2360 Rudshøgda Telefon: 62 33 17 00 Dagens Veidekke Skandinavisk aktør Totalmarked 350 milliarder NOK 5-6 % markedsandel 6.300 ansatte Omsetning 20 milliarder

Detaljer

STILLASDAGENE 2010 ANSKAFFELSESPROSESSER ERFARINGER OG REGELVERK. Presentasjon av anleggsleder Stein Johnsen, Skanska Norge AS

STILLASDAGENE 2010 ANSKAFFELSESPROSESSER ERFARINGER OG REGELVERK. Presentasjon av anleggsleder Stein Johnsen, Skanska Norge AS STILLASDAGENE 2010 ANSKAFFELSESPROSESSER ERFARINGER OG REGELVERK Presentasjon av anleggsleder Stein Johnsen, Skanska Norge AS 1 Fakta om Skanska i Norge Skanska er en av Norges ledende entreprenørselskap,

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer

CGH s svar på «morgendagens «utfordringer Bygge grønt! Industrielt og med høy kvalitet! Erstatte bruken av hender med teknologi

CGH s svar på «morgendagens «utfordringer Bygge grønt! Industrielt og med høy kvalitet! Erstatte bruken av hender med teknologi Framtida er nå! CGH s svar på «morgendagens «utfordringer Bygge grønt! Industrielt og med høy kvalitet! Erstatte bruken av hender med teknologi HVORFOR Grønne bygg? Bygget får økt verdi og økt etterspørsel!

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

Design: Arkipel Interiørdesign AS. Fra ide til ferdig produkt

Design: Arkipel Interiørdesign AS. Fra ide til ferdig produkt Design: Arkipel Interiørdesign AS Ø Fra ide til ferdig produkt ERFARING Små skritt mot store ordre Ole Lium Møbelverksted AS ble etablert i Meldal i 1930. Fra å starte opp som et enmannsforetak med fokus

Detaljer

DE SJU FORUTSETNINGENE FOR GOD DRIFT

DE SJU FORUTSETNINGENE FOR GOD DRIFT DE SJU FORUTSETNINGENE FOR GOD DRIFT informasjon mannskap plass forutgående arbeider AKTIVITET påfølgende arbeider ytre forhold materialer utstyr Hvorfor denne brosjyren? Feil og mangler i prosjektering

Detaljer

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling.

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling. Oversikt: Case 1: IT-konsulent Case 2: Kafé og catering Case 3: Patentsøknad Case 4: Turoperatør Case 5: Design og eksport Case 6: Kursarrangør Case 1: IT-konsulent Anne vil tilby IT-hjelp til små og store

Detaljer

Din rørlegger i Hammerfest

Din rørlegger i Hammerfest Din rørlegger i Hammerfest Med en historie som går helt tilbake til 1946, er Rørlegger Berntsen det eldste firmaet i sin bransje i Hammerfest. Gjennom 70 år og fire generasjoner, har den tradisjonsrike

Detaljer

Totalløsningen for et behagelig inneklima. Bensinstasjoner

Totalløsningen for et behagelig inneklima. Bensinstasjoner Totalløsningen for et behagelig inneklima Bensinstasjoner Frico tilbyr totalløsninger for et behagelig inneklima på bensinstasjoner, så vel i butikken som i bilvaskehallen, i skap for luftkompressorer

Detaljer

Europris -butikken vil trekke flere kunder til Kokstad

Europris -butikken vil trekke flere kunder til Kokstad Europris -butikken vil trekke flere kunder til Kokstad Åpner torsdag med kaffe, kaker, rød løper, musikkorps og masse gode tilbud Europris er en butikkjede i sterk vekst med 244 lavprisvarehus over hele

Detaljer

HVORFOR. velge oss? Det som var viktig for oss var viktig for Rockefeller. Vi kommer nok tilbake

HVORFOR. velge oss? Det som var viktig for oss var viktig for Rockefeller. Vi kommer nok tilbake EVENT HVORFOR velge oss? Hos oss får du hjelp til: Booking av artister etter deres ønsker og rammer Profesjonell gjennomføring Booking av teknikere, dj, bærehjelp, stagemanager og annet Dekor og scenografi

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Torsdag 24. januar 2013

Torsdag 24. januar 2013 Torsdag 24. januar 2013 2 N O R D M Ø R S K O N F E R A N S E N 2 0 1 3 Velkommen! Da er det klart for årets Nordmørskonferanse, og i år er det en aldri så liten markering, det er 25 år siden den første

Detaljer

REKRUTTERINGSDOKUMENT. Prosjektleder og anleggsleder. til. AS Ingeniør Gunnar M. Backe

REKRUTTERINGSDOKUMENT. Prosjektleder og anleggsleder. til. AS Ingeniør Gunnar M. Backe REKRUTTERINGSDOKUMENT Prosjektleder og anleggsleder til AS Ingeniør Gunnar M. Backe Utarbeidet av: Arne J. Halvorsen Virksomheten AS Ingeniør Gunnar M. Backe (GMB) er et av 10 selvstendige entreprenørselskaper

Detaljer

FOSSILFRI BYGGEPLASS. Arnfinn Strålberg VEIDEKKE ENTREPRENØR AS

FOSSILFRI BYGGEPLASS. Arnfinn Strålberg VEIDEKKE ENTREPRENØR AS FOSSILFRI BYGGEPLASS Arnfinn Strålberg VEIDEKKE ENTREPRENØR AS HVA ER FORMÅLET MED FOSSILFRI BYGGEPLASS Oppfylle Veidekkes strategi om å redusere klimagassutslipp Ledd i å etterleve 2-gradersmålet Et sted

Detaljer

MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13

MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13 MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13 11. NOVEMBER 1989 MORTEN THORVALDSEN Administrerende direktør i Thon Hotels 56 år Gift, en datter LSK-supporter (kona holder med RBK ) Kokk og servitør Lakei på Slottet

Detaljer

AKS. Innredning AS Holtervn. 3 - PB 1002 1442 Drøbak Tlf.: 6490 7100 Fax: 6493 5054 E-post: post@aksie.no www.aksie.no.

AKS. Innredning AS Holtervn. 3 - PB 1002 1442 Drøbak Tlf.: 6490 7100 Fax: 6493 5054 E-post: post@aksie.no www.aksie.no. Utstyrsleverandøren som leverer komplette anlegg. AKS tilbyr: Entreprenørarbeid Utstyrsleveranser Finansiering innen alle bransjer AKS Estland Magdaleena 3e 11312 Tallinn Estonia Tlf.: +3726610994 Fax.:

Detaljer

itre - nettverk BAS arkitekter Konsulenter Energi og tekniske fag Roar Jørgensen as Utvikling for bruk av tre Konseptene prosjektledelse og utvikling

itre - nettverk BAS arkitekter Konsulenter Energi og tekniske fag Roar Jørgensen as Utvikling for bruk av tre Konseptene prosjektledelse og utvikling Bjørn Nordermoen Hva er massivtre? Krysslagte bord, satt sammen til en plate Som kryssfinèr-plate, alt i mm er i cm Bygger et bygg som et pepperkakehus Det er et produkt som påvirker byggemetoden i stor

Detaljer

Tre for fremtiden trebyggeri i klimasammenheng. Aslak Mygland Dato: 01.06.11

Tre for fremtiden trebyggeri i klimasammenheng. Aslak Mygland Dato: 01.06.11 Tre for fremtiden trebyggeri i klimasammenheng Aslak Mygland Dato: 01.06.11 Innledning SBE ble på senvinteren 2009 prekvalifisert sammen med tre andre til å være med i dialogfasen som skulle ende ut i

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

SOSIALT ANSVAR OG KOMMUNIKASJON

SOSIALT ANSVAR OG KOMMUNIKASJON SOSIALT ANSVAR OG KOMMUNIKASJON Kristin Fjeld, H&M Norge kristin.fjeld@hm.com H&Ms FORRETNINGSIDE H&M grunnlagt av Erling Persson i Sverige i 1947 H&M tilbyr mote og kvalitet til beste pris. Bærekraft

Detaljer

BOLIG ST LOKALA EIENDOMSMESSER I NORGE UNDER 2017 PROGRAMBLAD

BOLIG ST LOKALA EIENDOMSMESSER I NORGE UNDER 2017 PROGRAMBLAD BOLIG2017-18 ST LOKALA EIENDOMSMESSER I NORGE UNDER 2017 PROGRAMBLAD Arrangert av: Marknadsrespons AB Fabriksgatan 2 531 30 Lidköping Sverige Tel +46 (0)510-220 95 STILL UT PÅ BOLIG2017 Når dere deltar

Detaljer

Utmaningar för entreprenörer som vill bygga skadesäkert. Tom Farstad, AF-gruppen Norge

Utmaningar för entreprenörer som vill bygga skadesäkert. Tom Farstad, AF-gruppen Norge Utmaningar för entreprenörer som vill bygga skadesäkert Tom Farstad, AF-gruppen Norge Dette er AF Gruppen Entreprenør- og industrikonsern: Anlegg Bygg Eiendom Miljø Energi Omsetning i 2012 på 9.8 MRD Resultat

Detaljer

:ET MAGASIN FRA CRAMO NR.1 2009. info. BYGG- ETABLERING INFRASTRUKTUR PÅ HØYT NIVÅ. s. 6 7. BETONMAST TIL CRAMO AS s. 3

:ET MAGASIN FRA CRAMO NR.1 2009. info. BYGG- ETABLERING INFRASTRUKTUR PÅ HØYT NIVÅ. s. 6 7. BETONMAST TIL CRAMO AS s. 3 info :ET MAGASIN FRA CRAMO NR.1 2009 BYGG- ETABLERING INFRASTRUKTUR PÅ HØYT NIVÅ. s. 6 7 BETONMAST TIL CRAMO AS s. 3 CRAMO GIR LYS OG VARME TIL ENERGIVERK MONGSTAD s. 4 MANDAG PÅ ALNABRU s. 8 Det er nå

Detaljer

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Etasjeskillere i betong Spenncon Home Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Spenncon etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Betong er et naturmateriale som

Detaljer

- skaper endring - Medarbeidere. Aksis Arbeid og Kompetanse AS Dalebakken 4 9510 ALTA. Telefon: 99556260 e-post: post@aksis.no web: www.aksis.

- skaper endring - Medarbeidere. Aksis Arbeid og Kompetanse AS Dalebakken 4 9510 ALTA. Telefon: 99556260 e-post: post@aksis.no web: www.aksis. - skaper endring - Medarbeidere Aksis Arbeid og Kompetanse AS Dalebakken 4 9510 ALTA 99556260 e-post: post@aksis.no web: Administrasjon Steinar Karlstrøm Adm. Direktør 97 76 19 60 Steinar Walseth Økonomisjef

Detaljer

Strategisamling Hammerfest Næringshage

Strategisamling Hammerfest Næringshage Strategisamling Hammerfest Næringshage Behovet for et lokalt kurs og kompetansesenter Hammerfest har som sikkert mange ser et stort behov for et lokalt kurs og kompetansesenter. Fordeler med lokalt kurssenter

Detaljer

BEDRIFTSINTERN KOMPETANSEHEVING

BEDRIFTSINTERN KOMPETANSEHEVING BEDRIFTSINTERN KOMPETANSEHEVING Skreddersydd for din virksomhet Utvid din læringshorisont positiv.no - et selskap i Hegnar Gruppen Spesialtilpasset opplæring for din virksomhet Store omstillinger i næringslivet

Detaljer

Vis deg frem. Bli ny. Showroom, utstillinger, messestand og butikkinnredninger

Vis deg frem. Bli ny. Showroom, utstillinger, messestand og butikkinnredninger 48 Vis deg frem Å presentere seg selv og sine produkter blir stadig mer viktig. Her får du tipsene om hvordan du optimerer showroom og bedriftens utstillingsvindu. Showroom, utstillinger, messestand og

Detaljer

Proffleverandør av trebygg. Elementbygg Fasadeelementer Kompaktelementer Østlandsgarasjen www.ts-vinduer.no

Proffleverandør av trebygg. Elementbygg Fasadeelementer Kompaktelementer Østlandsgarasjen www.ts-vinduer.no Proffleverandør av trebygg Elementbygg Fasadeelementer Kompaktelementer Østlandsgarasjen www.ts-vinduer.no Gründerne av TS Elementer AS, Atle Solberg og Kenneth Trollsås ELEMENTBYGG I vårt rette element

Detaljer

innhold 27 KURS 28 SAMARBEIDSPARTNERE 29 LEIEBETINGELSER 31 ANSATTE

innhold 27 KURS 28 SAMARBEIDSPARTNERE 29 LEIEBETINGELSER 31 ANSATTE innhold 03 OM HØYDE TEKNIKK 05 ELEKTRISKE SAKSELIFTER 06 DIESEL SAKSELIFTER 09 ELEKTRISKE BOMLIFTER 12 DIESEL KNEKKARMSLIFTER 15 DIESEL RETTARMSLIFTER 19 TILHENGERMONTERTE LIFTER 21 SPESIALLIFTER 23 TELESKOPTRUCK

Detaljer

HVORDAN FUNGERER SAMSPILLET MELLOM SENTRALE, LOKALE MYNDIGHETER OG GASSBRANSJEN? Tore Woll Sekretariatsleder Norsk Energigassforening

HVORDAN FUNGERER SAMSPILLET MELLOM SENTRALE, LOKALE MYNDIGHETER OG GASSBRANSJEN? Tore Woll Sekretariatsleder Norsk Energigassforening HVORDAN FUNGERER SAMSPILLET MELLOM SENTRALE, LOKALE MYNDIGHETER OG GASSBRANSJEN? Virker regelverket etter hensikten og hvilken utvikling vil vi se innenfor gassområdet de neste 10-20 årene? Tore Woll Sekretariatsleder

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

Waldemar Thranesgt 84b-98. kontorlokaler

Waldemar Thranesgt 84b-98. kontorlokaler Waldemar Thranesgt 84b-98 kontorlokaler Waldemar Thranesgt 84b-98 Fleksible lokaler i sentralt bygg Adresse: Areal: Eier: Byggår: Parkering: Waldemar Thranesgt. 84b og 98 Flere lokaler, fra 297 kvm til

Detaljer

Boligstyling i Hallingdal

Boligstyling i Hallingdal Boligstyling i Hallingdal Mona Ø. Gulsvik Monica R. Nässelqvist Daglig leder Kreativ leder 360 foto - Frank Tolpinrud BOLIGSTYLING FØR SALG Boligstyling er et effektivt virkemiddel for å skape større interesse

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

NEAS FACILITY SERVICES

NEAS FACILITY SERVICES NEAS FACILITY SERVICES FULLSERVICE RENHOLD KANTINE PLUSSERVICE "VÅR VISJON er å fasilitere arbeidsplasser slik at resultatet skaper begeistring." FULLSERVICE Et kontaktpunkt for alle virksomhetens tjenester

Detaljer

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den:

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den: SVANEMERKET BOLIG Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av mulig heter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt deg selv, familien

Detaljer

Vi bygger bedre boliger for de mange

Vi bygger bedre boliger for de mange Vi bygger bedre boliger for de mange Mer hus for pengene! BoKlok er et annerledes boligkonsept som er utviklet av Skanska og IKEA. Sammen bygger vi kloke boliger leiligheter og rekkehus for mennesker som

Detaljer

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as FANTOFT STUDENTBY PRESENTASJON 10.12.2014 Arkitekter BAS arkitekter Helen & Hard AT plan og arkitektur MDH arkitekter Konsulenter nettverk Sarpsborg Stavanger og Oslo Tromsø, Oslo og Stavanger Oslo Itech

Detaljer

Energi- og klimaplanlegging

Energi- og klimaplanlegging Energi- og klimaplanlegging i praksis OSLO BUSKERUD Drammen AKERSHUS Kongsberg Notodden TELEMARK Skien Porsgrunn Holmestrand RE KOMMUNE VESTFOLD Sandefjord Larvik Horten Tønsberg Moss ØSTFOLD Sarpsborg

Detaljer

LANDBRUK. Komplett landbruksbygg.

LANDBRUK. Komplett landbruksbygg. LANDBRUK Komplett landbruksbygg www.prebygg.no PREBYGG Norge AS Idéfasen LITT OM OSS Allerede på idé og skissestadiet kan vi være en nyttig samtale- og samarbeidspartner, og sammen med deg legge et grunnlag

Detaljer

Informasjon NR /13 AUGUST

Informasjon NR /13 AUGUST Informasjon NR. 1 2012/13 AUGUST Ved skolestart Varden skole 55515810 varden.skole@bergen.kommune.no VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR Personalet ved Varden skole vil ønske elever og foreldre/foresatte velkommen

Detaljer

AKERSHUS GOD JUL MED FESTNING RESTAURERES SOS BARNEBYER 3 GJENNOM FLERE ÅR HAR CRAMO GITT PENGER EFFEKTIVE TIL SOS BARNEBYER. S

AKERSHUS GOD JUL MED FESTNING RESTAURERES SOS BARNEBYER 3 GJENNOM FLERE ÅR HAR CRAMO GITT PENGER EFFEKTIVE TIL SOS BARNEBYER. S info :ET MAGASIN FRA CRAMO NR.4 2009 GOD JUL MED SOS BARNEBYER GJENNOM FLERE ÅR HAR CRAMO GITT PENGER TIL SOS BARNEBYER. S. 6 7 AKERSHUS FESTNING RESTAURERES s. 3 EFFEKTIVE LØSNINGER s. 4 5 DØRÅPNER I

Detaljer

Presentasjon. Investors muligheter og krav til miljø- og energihåndtering 22.09.2009

Presentasjon. Investors muligheter og krav til miljø- og energihåndtering 22.09.2009 BJØRVIKA / OSU Presentasjon Investors muligheter og krav til miljø- og energihåndtering 1 22.09.2009 av Paul E. Lødøen, Adm. direktør i Oslo S Utvikling AS (OSU) EIERFORHOLD OSU 1/3 1/3 1/3 2 EIERFORHOLD

Detaljer

Aleris Communication on Progress (COP) 2016. UN Global Compact

Aleris Communication on Progress (COP) 2016. UN Global Compact Aleris Communication on Progress (COP) 2016 UN Global Compact Aleris Communication on Progress (COP) 2016 Aleris fortsetter i 2016 vår støtte til Global Compact; FNs nettverk for bedrifters samfunnsansvar.

Detaljer

bokmål Et elevhefte for småskoletrinnet Eldar & Vanja ombrannvern

bokmål Et elevhefte for småskoletrinnet Eldar & Vanja ombrannvern bokmål Et elevhefte for småskoletrinnet Eldar & Vanja ombrannvern 2 Hei! Eldar og Vanja heter vi, og vi er veldig opptatt av brannvern. Av og til tenker vi at brann er kjempeskummelt. Men fordi vi allerede

Detaljer

Jan Are Isaksen. Bjørn Bygg AS Prosjektleder SAMSPILLKONTRAKTER BJØRN BYGG

Jan Are Isaksen. Bjørn Bygg AS Prosjektleder SAMSPILLKONTRAKTER BJØRN BYGG Jan Are Isaksen Bjørn Bygg AS Prosjektleder A SAMSPILLKONTRAKTER Bjørn Bygg er eid av Peab 13 000 medarbeidere Sverige, Finland og Norge Notert på Stockholm børs Ca 43 mrd SEK i omsetning 2014 VICTORIA

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Manipulering av sikkerhetsanordninger pa maskiner

Manipulering av sikkerhetsanordninger pa maskiner Manipulering av sikkerhetsanordninger pa maskiner SHA Controller- senior rådgiver Jon Olav Ødegaard Prosjektstyringsstaben Jernbaneverket Sikkerhet- og kvalitet Litt om meg selv Jon Olav Ødegaard (særping)

Detaljer

Byggmester Mads-Holm AS

Byggmester Mads-Holm AS www.mads-holm.no Byggmester Mads-Holm AS Byggmester Mads-Holm AS ble etablert i 2003 og har utviklet seg til å bli en solid totalleverandør av byggetjenester. Til tross for bedriftens forholdsvise unge

Detaljer

Løsninger for komfort og energibesparelser. Innganger. luftporter varmestrålere varmluftsvifter

Løsninger for komfort og energibesparelser. Innganger. luftporter varmestrålere varmluftsvifter Løsninger for komfort og energibesparelser Innganger luftporter varmestrålere varmluftsvifter Har du fått oppleve Frico? Mange forretningsbygg er utsatt for trekk og kjølig luft innenfor inngangen. Det

Detaljer

Jeg en merkevare? Refleksjoner og bevisstgjøring om sluttpakker og jobbsøking ECONA Oslo Petter A. Knudsen Medvind Personal AS

Jeg en merkevare? Refleksjoner og bevisstgjøring om sluttpakker og jobbsøking ECONA Oslo Petter A. Knudsen Medvind Personal AS Jeg en merkevare? Refleksjoner og bevisstgjøring om sluttpakker og jobbsøking ECONA Oslo 3.3.2015 Petter A. Knudsen Medvind Personal AS Jeg en merkevare? Hensikten med merkevarebygging: Skape bestemte

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus BT II Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Basiskomponenter i et komplett byggesystem med tilnærmet null varmeutslipp. Daglig leder og grunder Per Knut Mølstad

Basiskomponenter i et komplett byggesystem med tilnærmet null varmeutslipp. Daglig leder og grunder Per Knut Mølstad Basiskomponenter i et komplett byggesystem med tilnærmet null varmeutslipp Daglig leder og grunder Per Knut Mølstad 1 Polymerhus - hvordan er det mulig å bygge boliger med Polymerisolasjon 2 Vi støtter

Detaljer

nøkkeltall Nye prosjekter Comfort Hotel Winn, Umeå - 2013 Comfort Hotel, Oslo - 2014 Comfort Hotel, Tromsø - 2014 Comfort Hotel, Oslo - 2015

nøkkeltall Nye prosjekter Comfort Hotel Winn, Umeå - 2013 Comfort Hotel, Oslo - 2014 Comfort Hotel, Tromsø - 2014 Comfort Hotel, Oslo - 2015 nøkkeltall antall hoteller 18 11 01 land NORGE SVERIGE Litauen Nye prosjekter Comfort Hotel Winn, Umeå - 2013 Comfort Hotel, Oslo - 2014 Comfort Hotel, Tromsø - 2014 Comfort Hotel, Oslo - 2015 Omsetning

Detaljer

MENNESKENE BAK SIKKERHETEN

MENNESKENE BAK SIKKERHETEN MENNESKENE BAK SIKKERHETEN HEI. Vi er ADI, en ledende distributør innen sikkerhetsprodukter og brannteknologiske produkter, og har vært i bransjen i mer enn 30 år. Vi fører alt fra overvåknings-kameraer

Detaljer

Skriv inn kontraktsnavn under "Fil\Prosjekt oppsett\opplys." E. Mengde og Prosesskodefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning

Skriv inn kontraktsnavn under Fil\Prosjekt oppsett\opplys. E. Mengde og Prosesskodefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning brakkerigg Side E.0.1 Beskrivelse Veiledning Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr. 025 "Prosesskode-1

Detaljer

Kaba MøllerUndall AS. Mer enn 150 år som leverandør av adgangskontroll

Kaba MøllerUndall AS. Mer enn 150 år som leverandør av adgangskontroll Kaba MøllerUndall AS Mer enn 150 år som leverandør av adgangskontroll Kaba Group Kaba er mer enn 150 år gammel, men fremstår yngre og mer aktiv enn noensinne! Alt startet i et lite lokale i Zurich (Sveits)

Detaljer

Erfaringer fra OP-modul ved Drammen Sykehus Oppfølging på byggeplass. Kirsti Mæland Prosjektrådgiver

Erfaringer fra OP-modul ved Drammen Sykehus Oppfølging på byggeplass. Kirsti Mæland Prosjektrådgiver Erfaringer fra OP-modul ved Drammen Sykehus Oppfølging på byggeplass Kirsti Mæland Prosjektrådgiver 1 Etablering av 4 nye OP-stuer utenfor dagens OP-avdeling. 2 Drammen Sykehus - Orientering om prosjektet

Detaljer

«Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd!

«Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd! «Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd! Halvor Lind Erfaring med markedsføring og ledelse helt siden 80-tallet, og har 25 års erfaring innenfor grafisk produksjon og visuell

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

Pascal er mye mer enn det søte liv!

Pascal er mye mer enn det søte liv! Visste du at... Pascal er mye mer enn det søte liv! Hvis du forbinder navnet Pascal kun med kaker og sjokolade, må du tro om igjen. Pascals spisesteder i Oslo sentrum serverer også spennende lunsj- og

Detaljer

ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015

ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015 ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015 FAGERLIDAL SFO Fagerlidal 9325 Bardufoss SFO avdeling kl 0715 1615 Tlf. 93468827 SFO leder kontor kl 0900 1445 Tlf 93468825 Sentralbord skolen kl 0800 1530 Tlf. 93468824

Detaljer

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang?

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang? REHABILITERING hvordan kommer vi i gang? TIDEN GÅR... Mange byggtekniske krav har endret seg Beboernes krav til boligen endrer seg i takt med velstandsutviklingen ellers i samfunnet Større periodiske

Detaljer

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet BYGG OG ANLEGG kunnskap gir kvalitet og trygghet BEMANNING TIL RETT STED OG TID Rett Bemanning er en foretrukken leverandør innen bygg og anlegg, og vi har god erfaring og referanselister fra både små

Detaljer

SøppelTaxi AS RYDD & FLYTT Grønt gratis tlfnr 800 41 150 SøppelTaxi AS www.ryddflytt.no Orgnr 986675256MVA rydd@online.no

SøppelTaxi AS RYDD & FLYTT Grønt gratis tlfnr 800 41 150 SøppelTaxi AS www.ryddflytt.no Orgnr 986675256MVA rydd@online.no Stiftet 1996 Midt i den vanskelige tiden får du en ekstra belastning: RYDDE OG TA HÅND OM DØDSBOET Dette bevet kan hjelpe deg i jobben med dødsboet i tiden som kommer. Brevet gir deg en rekke tips for

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

FNs Global Compact - en global standard og et felles språk for samfunnsansvar

FNs Global Compact - en global standard og et felles språk for samfunnsansvar FNs Global Compact - en global standard og et felles språk for samfunnsansvar Mer enn sju tusen bedrifter fra hele verden har signert FNs prinsipper for ansvarlig næringsvirksomhet. Initiativet hjelper

Detaljer