Roadshow. Oslo 17. Juni 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Roadshow. Oslo 17. Juni 2014"

Transkript

1 Roadshow Oslo 17. Juni 2014

2 Agenda - Oslo Velkommen, introduksjon og bakgrunn Ny rollemodell i kraftmarkedet Ny modell for måleverdihåndtering Pause Nye markedsprosesser I - tilstandsmodell Nye markedsprosesser II Lunsj Nytt rapporteringsnivå: nettavregningsområder Datavask og datamigrering Planer for innføring av endringer Info, spørsmål og møteslutt

3 Roadshow - informasjonsmøter Formål: få ut informasjon til alle bransjeaktører om elhubprosjektet for å informere om de endringene det medfører og hva det vil innebære for den enkelte aktør. Arrangeres i fem byer:

4 Agenda - Oslo Velkommen, introduksjon og bakgrunn Ny rollemodell i kraftmarkedet Ny modell for måleverdihåndtering Pause Nye markedsprosesser I - tilstandsmodell Nye markedsprosesser II Lunsj Nytt rapporteringsnivå: nettavregningsområder Datavask og datamigrering Planer for innføring av endringer Info, spørsmål og møteslutt

5 Bakgrunn og formål Mandat og hensikt Prosjektet Konsekvenser for dere

6 Vedtaksprosess Juni 2011 Des Jan Mai 2012 Mai

7 Rolle og oppgaver gitt av NVE 1 2 Statnett sin konsesjon som Avregningsansvarlig (f.o.m ) "Avregningsansvarlig skal utrede og ha et overordnet ansvar for å utvikle felles IKT-løsninger for kraftmarkedet, Utviklingen av datahub for kraftmarkedet (brev fra NVE ) NVE ber om at Statnett nå setter i gang arbeidet med utvikling av en datahub for kraftmarkedet 4-12 måleravlesninger pr. målepunkt, pr. år 8760 måleravlesninger pr. målepunkt, pr. år rapportert daglig

8 Hvorfor datahub A God kvalitet og effektiv distribusjon av måleverdier (AMS) B Mer effektive og nøytrale løsninger for eksisterende markedsdesign C Effektiv organisering og forvaltning av felles IKT løsninger D Internasjonal integrasjon E Tilrettelegge for tilleggstjenester F Lavest mulig kostnader for bransjen Bedre for sluttkunden!

9 Elhub versjon 1.0 Kraftleverandør EDI/ebIX Elhub EDI/ebIX Nettselskaper database database Kundeinformasjon Leverandørskifte Flytting Avregningsunderlag Markedsaktører Markedsprosesser Målepunktdatabase Målepunktinformasjon Måleverdier Nett-tariff informasjon (v.2) Måleverdidatabase Sluttbruker Involvert i forretningsprosesser Leverandørskifte Inn- og utflytting Rapportering til NBS, NECS, Balanseansvarlige, Kraftleverandører og Produsenter Avviksberegning (korreksjoner) Avregningsunderlag nett-tariff (opsjon) Målepunkt

10 Store endringer! Etablering av en datahub vil føre til endringer av roller og ansvar i bransjen. Grunnleggende rammebetingelser må endres i reguleringen: Regulering av ny markedsmodell Datahubens rolle Finansieringsmodell Brukerfinansiering Fastledd (per aktør) Volumdel (per målepunkt) Governance Statnett Bransjens NVE

11 Innhold Mandat og målsetninger Prosjektet Konsekvenser for dere

12 Organisering Statnett konsernledelse Styringskomite Peer O. Østli (Prosjekteier) Thor E. Grammeltvedt Petter Sandøy (BKK) NVE Bransjeråd Prosjektdirektør Tor B. Heiberg Ekstern QA Strategi og forretnings-støtte Hans Erik Budde Prosjektleder implementasjon Torbjørn A. Furu Regulering og styringsmodell Finansiering og kostnadsfordeling Nettnytte og nye nettjenester Internasjonalt og partnerstrategi Funksjonalitet Teknologi Kunder Ekspert grupper

13 Tidsplan Aktivitet Beslutningsport 1 Kravspesifikasjon Beslutningsport 2 Valg av leverandør År Måned Beslutningsport 3 Systemimplementasjon og test Datamigrering og markedstest Elhub i drift Beslutningsport 4 og 5 Bransjerådsmøter, Infomøter NVE Forskriftsarbeid (Elhub/NBS) NVE Forskriftsarbeid (Leverandørsentrisk/Enregning) AMS implementering NBS i drift Elhub versjon 2 Dato for infomøte ikke fastsatt Ikke fastsatt Ikke fastsatt

14 Organisering av arbeidet med kravspesifikasjon Bransjeråd Gi råd til prosjektet om viktige forhold som må tas hensyn til, samt sikre at valgt løsning dekker de vesentligste forhold av betydning for aktørene i bransjen. Konsulteres ved viktige beslutninger. Sikre involvering og forankring i bransjen av det arbeidet som blir utført. Ekspertgrupper Gi innspill på faglige spørsmål, samt bidra med informasjon og beskrivelser av dagens løsninger, krav til fremtidige løsninger og bistå i spesifikke forhold som berører nettselskaper og leverandører. Sikre dypere innsikt i nettselskapers og leverandørers relevante prosesser, rutiner, og tekniske løsninger. Tre grupper: 1) Måleverdihåndtering, 2) Kundeadministrasjon, 3) Teknisk Møter 17. sept nov feb apr mai 2014 Møter 25. sept okt okt nov nov jan jan feb mar mar. 2014

15 Et bredt sammensatt bransjeråd med deltakere fra leverandører og nettselskap Guttorm Listaul (Notodden) Ove Sørdahl (Fauske) Eilert Henriksen (Fredrikstad) Rune Kvam (EB Nett) Petter Sandøy (BKK) Morten Aalborg (Eidsiva) Magnus Olsen (Lyse) Arnstein Flaskerud (Fjordkraft) Bjørn Ludvigsen (Hålogaland) Jan Ramstad (Midt-Nett Buskerud) Gerhard Eidså (Istad) Trygve Kvernland (NTE) Svein A. Folgerød (Agder) Lars Ove Johansen (Hafslund) Ketil Lille (Skagerak) Stein Inge Alstad (Stange) Frode Otnes (Hafslund Strøm) Jan Jansrud (Gudbrandsdalen) Observatører: Karl Magnus Ellinggard (NVE) Ole Haugen (Energi Norge) Kristin H. Lind (KS Bedrift) Arvid Bekjorden (Defo)

16 Ekspertgrupper Måleverdihåndtering: Kundeadministrasjon: Teknisk: Kokstad/Skauge (Trønder Energi) Gravdehaug (Istad) Stava (Lyse) Kristoffersen (Fredrikstad) Bjerkan(NTE, SMIL) Rondell (Skagerak) Osland (Agder) Akselsen (Hafslund) Dahle/Christoffersen (BKK) Djursvoll (Haugaland, VA, IFER) Kleppa (Fjordkraft) Sveen (Hafslund) Skaret (Ustekveikja) Lassesen (Haugaland, VA, IFER) Bals (Ishavskraft) Kringsjå/Nysæther (Eidsiva) Mathiesen (Gudbrandsdalen) Thoresen (Skagerak) Trelsgård (Agder) Kloster (Lyse) Johansen (Hafslund) Valla (Eidsiva) Kjetland (Haugaland) Sundseth (Trønder Energi)

17 Utgangspunkt for arbeidet Elhub 1.0 (Oktober 2016) Grunnlagsdata og strukturdata Motta og lagre måleverdier o AMS og gamle målere o Forbruk o Produksjon o Utveksling mellom nettområder Distribusjon av måleverdier Leverandørbytte Flytting og opphør Aggregering av måleverdier for balanseavregning Avviksoppgjørunderlag Aggregering El-sertifikat plikt Sluttbrukers tilgang til egne data Statistikk rapportering AMS tilleggstjenester o adgang for "tredjeparter" Eventuelt Elhub 2.0 (tidspunkt ubestemt) Utvikling av datahub skal følge anbefalingene i ESK rapporten En Regning (fellesfakturering fra leverandør) Leverandørsentrisk (endelig) Leveranseplikt (nye regler) Stenging og struping (brukt i markedsmodellen)

18 Resultat: "Komplett sett med detaljerte markedsregler og prosesser" VEE Guidelines BRS Prosesstabell Elhub Rolle- og Informasjonsmodell Elhub Tilstandsmodell Elhub Beregningsfunksjoner Elhub BRS Måleverdirapportering Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BIM Business Information Modell BIM XSD skjemaer (ferdig i juni)

19 Utarbeidelse av kravspesifikasjon Parallelle prosesser med forskjellige interessenter / aktører ROS Analyse Personvern og Sikkerhet Markedsregler og kommunikasjonsstandarder Teknologi Kapasitet, ytelse, sikkerhet Kravspesifikasjon Regulatoriske endringer Øvrige funksjonelle behov (produksjon, aggregering m.m) Vurdering av Nordiske løsninger

20 Anskaffelsesprosessen Prekvalifisering Invitasjon 11. april og frist 9.mai Stor interesse, nasjonalt og internasjonalt Kravspesifikasjon og markedsprosesser ferdigstilt etter høring i bransjen og NVE Forhandlet anskaffelse der kontraktstandarden PS2000 legges til grunn Prekvalifisering og anbudsinvitasjon sendt ut 23. mai Svarfrist 23. august

21 Innhold Mandat og målsetninger Prosjektet Konsekvenser for dere

22 Samarbeid - Hva kreves Største omlegging siden energiloven Grensesnitt Innhold Grensesnitt Teknologi Utvikling Omfattende migrering & testing Operative prosedyrer Videreutvikling Styringsmodell Datahub

23 Kraftleverandør Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i tid Oppstart kraftleveranse - innflytting tilbake i tid Oppstart kraftleveranse lev. skifte fra lev.plikt Reversering av oppstart kraftleveranse Opphør på grunn av utflytting Opphør av kraftleveranse Reversering av opphør kraftleveranse Reversering av opphør i målepunkt Nytt målepunkt Oppstart i målepunkt innflytting (lev. plikt) Reversering av nytt målepunkt Reversering av aktivering av målepunkt 132 Reversering av oppstart i målepunkt 133 Utflytting fra målepunkt meldt til netteier 211 Deaktivering i målepunkt 212 Fjerning av målepunkt Oppdatering av grunndata - kraftleverandør Oppdatering av grunndata - nettselskap Spørring grunndata - kraftleverandør Spørring grunndata - nettselskap Endring i strukturdata Endring i avregningsform Målerstand og antatt årsvolum fra kraftlev. Oversendelse av måleverdier for profilavr. MP Spørring måleverdier - kraftleverandør Timesfordelt volum for profilavr. til kraftlev. Spørring avregningsgrunnlag - kraftleverandør Oppstart i målepunkt Reversering av deaktivering av målepunkt Reversering av fjerning av målepunkt Oversendelse av timesvolumserier for MP 313 Purring på måleverdier fra nettselskap Spørring måleverdier - nettselskap Kvalitetssikring avr. grunnlag - nettselskap 321 Netteier Anmodning om viderefakturering (ikke besluttet) Korrigeringer i grunndata fra kraftleverandør Spørring avregningsgrunnlag- nettselskap 325 Korrigeringer i grunndata fra nettselskap 402 Elhub 101 BRS hovedprosess 103 BRS støtteprosess

24 Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) Statnett lager standarden versjon 1.0 er lagt ut på Bare for AMS En måleverdi skal ha samme tolkning uavhengig av kilde (nettselskap) Status: 1. foreløpig, 2. estimert, 3. estimert endelig 4. Målt Frister: - D+1 (Inneværende dag + 1 dag) - D+5 (Inneværende dag + 5 dager) - M+3 (Inneværende mnd +3 mnd) PS: Skal brukes av måleverdiansvarlig (nettselskapene), ikke av Elhub

25 Ordliste De mest brukte 1. BRS og BIM Business Requirement Spesification, Markedsprosessbeskrivelser Business Information Model, EDI Spesifikasjon og Guide 2. VEE Verifisering, Estimering og Endring, standard for behandling av måleverdier 3. Nettavregningsområde, JIP og Nettap Ny nettområdeinndeling, lag mellom målepunkt og prisområder Justert InnmatingsProfil, skal beregnes av Elhub for hvert Nettavregningsområde Nettap skal nå beregnes av Elhub ved bruk av algoritmer/beregninger 4. Web Portal, KPI Web Portal som markedsaktørene kan bruke for å få informasjon og oversikter 5. EDI, XML, API, WEB og kommunikasjonsprotokoll EDI standarden vil bli oppdatert og inneholde bruk av XML (ebix), direkte spørringer via internett til applikasjonskommunikasjon 6. Profilavregnede, timesmålte, AMS Del måleverdiene inn i 2 grupper: Profilavregnede, som det er flest av i Norge i dag og manuelt avleses, og timesmålte og AMS som fjernavleses

26 Agenda - Oslo Velkommen, introduksjon og bakgrunn Ny rollemodell i kraftmarkedet Ny modell for måleverdihåndtering Pause Nye markedsprosesser I - tilstandsmodell Nye markedsprosesser II Lunsj Nytt rapporteringsnivå: nettavregningsområder Datavask og datamigrering Planer for innføring av endringer Info, spørsmål og møteslutt

27 Endring fra dagens kommunikasjonsmetodikk "i dag, snakker alle med alle" "alle snakker med en datahub" Nettselskap Kraftleverandør Nettselskap Kraftleverandør Måleverdier Grunndata Sluttbruker info. Bytte Flytte Avregningsdata A B C D til elhub A B C D

28 Etter Datahub, hovedaktiviteter som blir berørt NBS Q Nordic Balancing NECS Elcerts/GO Statnett Balanse avregning Balanse ansvarlig Avviksoppgjør Avregningsunderlag Balanseavregning Kraftleverandør Korreksjon NECS rapportering Administrasjon Operasjonell støtte "NUBIX" oppslag Markedsprosesser Måleverdier og Grunndata Tilgjengeliggjøring av måleverdier Elhub 01/ EDIEL XML/WEB Services Produksjonsdata Strømavregning Grunndata til elhub Markedsprosesser Nye tjenester Nye tjenester 3. parts leverandører Produsenter Kraftleverandører Netteier Sluttbruker Målerverdinnsamling og kontroll (ny VEE) Nettleieavregning Grunndata og støtteprosesser til elhub

29 Ny Rollemodell i kraftmarkedet class Rollemodell Name: Rollemodell Author: annep Version: 1.0 Created: :48:48 Updated: :50:21 Domener::Måler Har 1..* Domener::Register 1..* Samler inn data fra Opererer og vedlikeholder 0..* Administrerer Har Måleroperatør (from Roller) Måleradministrator Administrerer målerinformasjon for (from Roller) Nettleie-av regningsansv arlig Målev erdiadministrator Målev erdiansv arlig (from (from Roller) Roller) A Målepunktadministrator Håndterer data for (from Administrerer måleverdier for Roller) Er ansvarlig for administrasjon av Domener:: Målepunkt 1..* Målepunktansv arlig Er ansvarlig for å opprette og avslutte (from Roller) Har Domener:: Utv ekslingspunkt Kobler sammen Opererer 1..* Domener:: Nettområde Nettoperatør (from Roller) Beregningsansv arlig (from Roller) Beregner/aggregerer innenfor 1..* Tillhører Måledatainnsamler (from Roller) (from beregner/aggregerer avregningsdata Roller) for Nettilknytningstilbyder (from Roller) Leverer tilgang til Kan være tilknyttet 1 1..* Fakturerer bruker i 0..* Domener:: Av regningspunkt 1..* Er balanseansvarlig for Håndterer avviksoppgjør for Av v iksoppgjørsansv arlig (from Roller) 1 Domener:: Prisområde Faktureringsansv arlig (from Roller) Har en nettleie kontrakt med Domener:: Forbruksav regningspunkt Domener:: Produksjonsav regningspunkt Bruker Bruker Har leveringsplikt innen Sluttbruker kan inngå avtale med (from Roller) 3. part (from Roller) Aktør koblet til nett (from Roller) Har en kraftleveransekontrakt med Produsent (from Roller) Kraftlev erandør (from Roller) Har en kontrakt med beregner/aggregerer avregningsdata for Balanseansv arlig (from Roller) Har kontrakt med Av regningsansv arlig (from Roller) Kraft-av regningsansv arlig Lev eransepliktig kraftlev erandør (from Roller) (from Roller)

30 Ny Rollemodell i kraftmarkedet Innføring av Elhub medfører ikke kun endring av "hvem" man snakker med men også fordeling av roller i henhold til Rollemodellen Elhub overtar hele eller deler av enkelte roller fra dagens rollemodell Har innført enkelte nye roller i og med at en rolle ikke kan deles mellom flere aktører Den nye rollemodellen med Elhub ligger beskrevet i dokumentet "Elhub Rolle- og informasjonsmodell"

31 Relevante roller Nettselskap og Elhub Nettselskap Målepunktansvarlig Ansvarlig for å opprette og avslutte målepunkt Nettilknytningstilbyder Har nettleie kontrakt med sluttkunde Måledatainnsamler Samler inn måledata Måleverdiansvarlig Ansvarlig for kvaliteten av måleverdier. Oppdaterer Elhub Leveransepliktig kraftleverandør elhub Målepunktadministrator Administrerer en målepunkt DB og parter tilknyttet målepunktet Måleverdiadministrator Administrerer en database med måleverdier Beregningsansvarlig (oppgavegiver) Avviksoppgjørsansvarlig

32 Elhubs roller i kraftmarkedet I Målepunktadministrator Sentral målepunkt database Holde kontroll på hvilke aktører som til enhver tid er tilknyttet et målepunkt Kraftleverandør Balanseansvarlig Sluttkunde Holde orden på og utføre markedsprosessene i sluttbrukermarkedet som: Leverandørskifter og flytting Oppdatering av grunndata

33 Elhubs roller i kraftmarkedet II Måleverdiadministrator Sentral måleverdidatabase Alle måledata for produksjon, forbruk og utveksling Kun volum (stand kun til informasjon) Beregningsansvarlig (oppgavegiver) Rapportering til balanseavregning (NBS) Rapportering av Elsertifikatpliktig forbruk til NECS Avviksoppgjørsansvarlig Avviksoppgjør (saldooppgjør og korreksjonsoppgjør)

34 Nettselskapenes roller i kraftmarkedet I (sett i forhold til elhub) Målepunktansvarlig Ansvarlig for å opprette, oppdatere og avslutte målepunkt Tildeling av Målepunkt ID Grunndata for målepunktet Nettilknytningstilbyder Har ansvar for nettilknytningsavtale Fakturerer nettleie

35 Nettselskapenes roller i kraftmarkedet II (sett i forhold til elhub) Måledatainnsamler (denne rollen har ingen direkte relasjon til elhub) Samler inn måledata for alle målepunkt Måleverdiansvarlig Ansvarlig for kvaliteten på innsamlede måleverdier Ansvarlig for validering, estimering og endring (VEE) Ansvarlig for å levere oppdaterte måledata til elhub i henhold til tidsfrister

36 Nettselskapenes roller i kraftmarkedet III (sett i forhold til elhub) Leveransepliktig kraftleverandør Er ansvarlig for å selge kraft til sluttbruker som ikke har inngått kraftleveranse via kraftleverandør Vil måtte støtte alle markedsprosesser som kreves av en Kraftleverandør

37 Agenda - Oslo Velkommen, introduksjon og bakgrunn Ny rollemodell i kraftmarkedet Ny modell for måleverdihåndtering Pause Nye markedsprosesser I - tilstandsmodell Nye markedsprosesser II Lunsj Nytt rapporteringsnivå: nettavregningsområder Datavask og datamigrering Planer for innføring av endringer Info, spørsmål og møteslutt

38 Alle måleverdier går via Elhub Rollen Måleverdiansvarlig sender inn måleverdier til Elhub Nettselskap eller et tjenesteselskap på vegne av nettselskap innehar rollen Måleverdiansvarlig Kraftleverandør kan allikevel sende inn målerstand og nytt antatt årsvolum for et målepunkt på initiativ av en sluttbruker (leverandørsentrisk modell). Måleverdier sendt inn av kraftleverandør må uansett godkjennes av nettselskap Elhub er ansvarlig for å distribuere måleverdier til nettselskap (i rollen Nettilknytningstilbyder), Kraftleverandør, 3. part og Produsent

39 Hvilke måleverdier skal inn? Periodevolumer for profilavregnede målepunkt. Målerstand følger med som et rent informasjonselement. Tidsserier med intervallverdier sendes for ikke-profilavregnede målepunkt. Initiell oppløsning vil være time. Antatt årsforbruk oppdateres av nettselskap hver gang periodevolum sendes inn for profilavregnede målepunkt. Nettselskap er ansvarlig for å oppdatere parameter for nettap for sine nettområder: Tapskonstant Tomgangstap

40 Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) av AMS måleverdier Standard utviklet av Statnett for å sikre lik behandling av måleverdier på tvers av nettselskap. Nettselskap er ansvarlig for all validering og estimering Elhub er autoritativ kilde for alle historiske måleverdier og er også ansvarlig for måling av kvalitet på måleverdier

41 Statuskoder for måleverdier Nettselskap er ansvarlig for å hente inn måleverdier fra målere Nettselskap er ansvarlig for å validere måleverdier og sette status. Mulige statuskoder etter validering er: 127 Målt 41 Avvist 21 Midlertidig Nettselskap er ansvarlige for å estimere manglende verdier og verdier som har feilet i rimelighetskontroll, dvs. verdier i status 41 - Avvist Etter fristen for innsending til Elhub er passert kl. 7:00: Elhub oppretter manglende intervaller med status 46 Manglende verdi Elhub gir tilbakemelding til nettselskap over manglende verdier Nettselskap er ansvarlig for å sende inn eventuelt manglende verdier så snart som mulig Verdier med status 21 er ikke gyldige etter D +5. De skal være i status 56 - estimert, 81 endelig estimert eller 127 Verdier i status 56 skal etter hvert over i status 81 Endelig estimert, men dette har ingen spesifikk frist

42 Estimeringsmetoder Nettselskap er ansvarlig for å estimere verdier når verdier mangler eller er feil Det finnes ulike estimeringsmetoder man bruker avhengig av hva man vet om de manglende verdier E001 Reelt totalvolum, og profil basert på historikk E002 Reelt totalvolum, og profil basert på nettområdets innmatingsprofil E003 Totalvolum og profil basert på historikk E004 Volum basert på forventet årlig forbruk, og profil basert på nettområdets innmatingsprofil E005 Strømutkobling

43 Metered Values, daily process-flow overview - example Metered values, non-profiled Elhub Portal VEE Reminders of missing intervals Quality KPI reporting Volume KPI per MGA Meter readings, profiled Hourly values avail. Metered Data Responsible Grid Owner Elhub Verification and storage JIP & Profile and MGA loss Calculation Aggregated Volumes (Im-)balance Aggregation Balance Supplier (End-User) Hourly values avail. Volume per MGA Aggr. Imb. Volumes 3 rd Parties Hourly values avail. Balance Responsible Volume per MGA Aggr. Imb. Volumes Producers Hourly values avail. NBS Aggr. Volumes D+2-12 Aggr. Volumes D

44 Mottak og verifisering Prosessering Aggregering Distribusjon Rolle/Funksjon Elhub Beregningsfunksjoner i Elhub NBS Produsent Balanseansvarlig Kraftleverandør NECS Beregning avregningsgrunnlag Avviksoppgjør timeavregnede ATAM Avviksoppgjør profilavregnede APAM Grunnlag fakturering sluttbruker Grunnlag elsertifikater & Elsertifikatmengde Måleverdier, beregnede og aggregerte timeserier Mottak & profilering av data fra nett Tilbakemelding JIP og statistikk Målerstand og volumer Tilbakemelding fra Elhub Måleverdiansvarlig - Netteier Forbruk, Produksjon og Utveksling

45 Elhub aggregerer og rapporterer for både profilavregnede og timesavregnede målepunkt Elhub beregner preliminære timesverdier for profilavregnede målepunkt Preliminære timesverdier for profilavregnede målepunkt distribueres sammen med timesverdier fra timesavregnede målepunkt til blant annet kraftleverandør Elhub rapporterer ukentlig produsert volum for utstedelse av elsertifikat til NECS Elhub rapporterer kvartalsvis beregningsrelevant forbruk til NECS Elhub rapporterer daglig inntil D+12 aggregert volum per nettområde per leverandør per balanseansvarlig til NBS Elhub beregner endelig timesfordeling av forbruk for profilavregnede målepunkt ved mottak av periodevolum Elhub beregner grunnlag for avviksoppgjør for både profilavregnede og timesavregnede målepunkt en gang i måneden og rapporterer både til nettselskap og kraftleverandør

46 Hva beregner Elhub og hva får nettselskap tilbake? Elhub beregner: Nettap: Tap_h NO = Tomgangstap + Tapskonstant x Innmating_h NO Tomgangstap og Tapskonstant er konstanter netteier er ansvarlig for JIP: JIP_h NO = Innmatning_h NO Total Timesmålt forbruk_h NO Tap_h NO Endelig nettap: Nettap_final_h NO = Innmatning_h NO Timesmålte_h MP Avregningsgrunnlag for kraft, NECS, NBS og avvik (APAM og ATAM) Total innmating, produksjon utveksling og forbruk Nettselskap får tilbake: Nettap, JIP, endelig nettap, total innmating, produksjon, utveksling og forbruk Kopi av avregningsgrunnlag til NECS og NBS Avregningsgrunnlag for avviksoppgjør Avregningsgrunnlag for kraft (måleverdier) NO 2

47 Distribusjon av data fra Elhub WEB WEB WEB WEB Web portal Sluttbruker WEB WEB-API EDI/XML WEB API B2B Netteiere Kraftleverandører B2B EDI/XML WEB API EDI/XML WEB API B2B Balanseansvarlige Tredje parter B2B EDI/XML WEB API EDI/XML B2B NBS Produsenter B2B EDI/XML WEB API Elhub EDI/XML B2B NECS Markedsaktører Markedsaktører WEB Sertifisering, Ediel portalen EDI/XML B2B

48 Sluttbrukers tilgang til egne data End-user Home Page Home Page WEB Plug-in WEB Plug-in Balance Supplier WEB plug-in source, WEB interface Access Rights and Mgmt. Metering Point Master Data Metered Values (downloading) Access rights 3rd party services Metered Values B2B Elhub B2B Metered Values Presentation of Metered Values Access Control and presentation of master data

49 Integrasjon med Elhub Andre WEB Services Erstatning for dagens NUBIX løsning Måleverdier fra Elhub

50 Innsamling av måledata Forutsetninger: Innsendingsfrekvens - Antar at frekvensen for innsending av data i markedet vil øke med tiden. - Variabilitet vil eksistere basert på underliggende måleverdihåndteringssystemer. Tid - Standarder må likevel foreligge.

51 Innsamling av måledata, bundling og tidspunkt Innsendingsintervaller: 1x i døgnet, 4x i døgnet og 24x i døgnet Innsendingsfrist: Alle data fra nettselskaper inne hos Elhub før kl (365) Bundling: Krav om bundling opp til hensiktsmessig størrelse, må eksistere gode grunner til bruk av mindre bundlestørrelser Maksimum målepunkter per melding uavhengig av intervall målepunkter med 24-timesverdier er da maksstørrelse på en melding. Split mellom intervaller: 30% 24h, 20% 6h og 50% 1h. Antatt at de største nettselskapene går over til 1h verdier.

52 Utveksling av måledata mellom Elhub og markedsaktører - Syntax: XML - Semantikk: ebix - XML - Protokoll: Web Service - Standard for kommunikasjon ikke avklart. - Krav til Elhub om at den skal ha synkron/asynkron kommunikasjonbærer, - Standarden må inkludere komprimering, kryptering, bekreftet leveranse og integritetssjekk. - Bufferstørrelse hos aktører på 48 timer hvis Elhub er nede.

53 Agenda - Oslo Velkommen, introduksjon og bakgrunn Ny rollemodell i kraftmarkedet Ny modell for måleverdihåndtering Pause Nye markedsprosesser I - tilstandsmodell Nye markedsprosesser II Lunsj Nytt rapporteringsnivå: nettavregningsområder Datavask og datamigrering Planer for innføring av endringer Info, spørsmål og møteslutt

54 Agenda - Oslo Velkommen, introduksjon og bakgrunn Ny rollemodell i kraftmarkedet Ny modell for måleverdihåndtering Pause Nye markedsprosesser I - tilstandsmodell Nye markedsprosesser II Lunsj Nytt rapporteringsnivå: nettavregningsområder Datavask og datamigrering Planer for innføring av endringer Info, spørsmål og møteslutt

55 Markedsprosesser I - Tilstandsmodell Tilstandsmodellen er basert på faktiske relasjoner som foreligger i det norske kraftmarkedet, men er forenklet for å representere de faktiske tilstander som det er nødvendig at Elhub ivaretar. En tilstandsmodell består av et tilstandsdiagram med tilhørende beskrivelser. Et slikt diagram består av tilstander og tilstandsoverganger, samt kriterier for slike overganger. Hensikten er å konseptuelt beskrive adferd og begrensninger i hvordan markedsprosessene påvirker og styres av tilstander til målepunkt og kontrakter.

56 Tilstandsmodell litt bakgrunn Fra informasjonsmodellens entiteter til tilhørende tilstander class Temporary model Name: Temporary model Author: perber Version: 1.0 Created: :04:15 Updated: :04:45 Market Party Information Model:: Balance Supplier Market Party Information Model:: Balance Responsible Party Market Party Information Model::Grid Access Prov ider is allowed to act as balance supplier through 1..* provides services to balance supplier through 1..* Bitemporal object Security Object Information Model:: Balance Supply Contract 1..* is used for invoicing of Bitemporal object Information Model:: Party connected to Grid 0..* 0..* 0..* is a contract with parties governs balance supply to 1 Bitemporal object Information Model:: Balance Suppliers and Responsible Parties activ e in Grid Area must refer to a valid is responsible contact for 0..* Metering Point Domains:: Accounting Point 0..* is governing access to is a contract with 0..* Bitemporal object Security Object Information Model::Grid AccessContract

57 Målepunktets tilstander (iht. modellen, IKKE fysisk) Starter fra "intet" (ikke definert) Blir definert som INAKTIVT (dvs. ikke strømsatt) Kan alternere mellom INAKTIVT og AKTIVT (strømsatt) Må via INAKTIVT før det kan slettes stm Metering Point State diagram Name: Metering Point State diagram Author: perber Version: 1.0 Created: :08:51 Updated: :51:21 Decision to establish Metering Point (MP) 15 [Reg. in GA system] MP agg.2 Inactiv e (2 Inaktiv t) MP Removed [MP Powered Down] MP Powered Up, GA contract registered [MP installed] MP Powered Down MP Activ e BRS-NO-121 New Metering Point MP Deleted [now] > contract end date + specified archive period ExitPoint

58 Kraftleveransekontrakt (igjen iht. modellen) Start: eksisterer ikke Registreres Fra-dato frem i tid Aktivt Fra-dato tilbake i tid Avsluttet Slutt-dato satt, evt. tilbake i tid Kansellert / reversert Kansellert dato satt stm Balance Supply contract State diagram Name: Balance Supply contract State diagram Author: perber Version: 1.0 Created: :43:18 Updated: :09:46 [now] >= contract start date, [now] < contract end date unset(contract end date) BS contract Activ e [now] > contract end date EntryPoint BS contract Balance Supply (BS) contract registered set(contract cancellation date) BS contract Ended [now] > contract end date [now] > contract end date + specified archive period Set flag Last Resort, [now] >= contract start date, [now] < contract end date unset(contract end date) BS contract of last resort ExitPoint

59 Nettleieavtale (i hht modellen) Følger stort sett kraftleveransekontakt, unntatt: Byttes kun ved eierskifte Opprettes som AKTIVT (start-dato i dag eller tilbake i tid) Er AKTIVT til den er AVSLUTTET (sluttdato nå eller tilbake i tid) stm Grid Access contract State diagram Name: Grid Access contract State diagram Author: perber Version: 1.0 Created: :31:52 Updated: :08:46 EntryPoint GA contract [now] < contract end date unset(contract end date), [now] >= contract start date Grid Access (GA) contract Activ e [now] > contract end date GA contract Ended [now] > contract end date + specified archive period ExitPoint Contract start date = BS contract start date (for first BS for this customper in this MP) Contract end date = BS contract end date (for last BS for this customer in this MP)

60 Fra enkeltvise tilstander til total tilstandsmodell Målepunkt + Nettkontrakt + Kraftkontrakt = Tilstander satt i system

61 Total tilstandsmodell 10 tilstander, 31 tilstandsoverganger To dimensjoner: Horisontalt kontraktstatus (ingen, fremtidig, gjeldende) Vertikalt målepunktstatus (slettet, inaktivt, aktivt) Ett sentralt prinsipp: En melding skal (som hovedregel) kun gjennomføre én tilstandsendring i én retning av gangen. Ett resultat: Ingen udefinerte tilstander eller overganger

62 Elhub - tilstandsmodell Gjeldende kontrakt Fremtidig kontrakt Ingen kontrakt Slettet Målepunkt Inaktivt Målepunkt Aktivt Målepunkt

63 Eks. - Nytt målepunkt på lev.plikt: BRS BRS 122 Inaktivt målepunkt Aktivt målepunkt Aktiv kontrakt 4: inaktivt med kontakt 7: aktivt 8: aktivt, på leveranseplikt Fremtidig kontrakt 3: Inaktivt, fremtidig kontrakt 6: aktivt, fremtidig kontrakt 10: aktivt, leverandørbytte Ingen kontrakt 9: deaktivert 2: inaktivt BRS 122 5: aktivt uten kontrakt BRS 122 BRS 121 Start

64 Eks. Leverandørbytte tilbake i tid (fra lev.plikt): BRS 104 Inaktivt målepunkt Aktivt målepunkt Aktiv kontrakt 4: inaktivt med kontakt 7: aktivt BRS 104 8: aktivt, på leveranseplikt Fremtidig kontrakt 3: Inaktivt, fremtidig kontrakt 6: aktivt, fremtidig kontrakt 10: aktivt, leverandørbytte Ingen kontrakt 9: deaktivert 2: inaktivt 5: aktivt uten kontrakt Start

65 Eks. Leverandørbytte frem i tid: BRS 102 Inaktivt målepunkt Aktivt målepunkt Aktiv kontrakt Fremtidig kontrakt 4: inaktivt med kontakt 3: Inaktivt, fremtidig kontrakt 6: aktivt, fremtidig kontrakt 7: aktivt BRS 102 Tid 8: aktivt, på leveranseplikt 10: aktivt, leverandørbytte Ingen kontrakt 9: deaktivert 2: inaktivt 5: aktivt uten kontrakt Start

66 Komplekst eks. - Nytt målepunkt med kraftkontrakt: BRS BRS 102 (ikke tenk "reversering"her ) Inaktivt målepunkt Aktivt målepunkt Aktiv kontrakt 4: inaktivt med kontakt Tid 7: aktivt 8: aktivt, på leveranseplikt Fremtidig kontrakt 3: Inaktivt, fremtidig kontrakt BRS 122 6: aktivt, fremtidig kontrakt 10: aktivt, leverandørbytte BRS 102 Ingen kontrakt 9: deaktivert 2: inaktivt 5: aktivt uten kontrakt BRS 121 Start

67 Tilstandsmodellen Spesielt interesserte kan lese med om tilstandsmodellen i dokumentet: Elhub Tilstandsmodell

68 Agenda - Oslo Velkommen, introduksjon og bakgrunn Ny rollemodell i kraftmarkedet Ny modell for måleverdihåndtering Pause Nye markedsprosesser I - tilstandsmodell Nye markedsprosesser II Lunsj Nytt rapporteringsnivå: nettavregningsområder Datavask og datamigrering Planer for innføring av endringer Info, spørsmål og møteslutt

69 Temaer for markedsprosesser II De viktigste endringene BRS dokumentasjon og oppbygging Funksjoner via Webportalen

70 Viktigste endringene #1 Markedsprosessene orkestreres av Elhub Prosessene er inndelt i 2 grupper Hovedprosesser (38) Støtteprosesser (16) Elhub Markedsprosesser Flere nye markedsprosesser innen Målepunkt og grunndataoppdatering Kanselering og reversering Elhub skal være den autorative kilden Informasjon skal oppdateres fortløpende Elhub vil bruke status på informasjon, f.eks. ved bytte

71 Viktigste endringene #2 Grunndataoppdatering Nettselskapene Målepunkt og informasjonselementer Kraftleverandører Sluttbruker-, og kundeinformasjon Elhub Markedsprosesser Frister NVE Forskriftene (ut på høring i juni) Skal gjenspeiles i Markedsprosessbeskrivelsene (BRS) Virkedager og kalenderdager Virkedager (der manuell prosess er nødvendig) Kalenderdager (AMS, fjernavleste)

72 Nettselskap Nytt målepunkt 121 Oppstart i målepunkt Deaktivering i målepunkt Fjerning av målepunkt Oppdatering av grunndata - nettselskap Spørring grunndata - nettselskap Endring i avregningsform opprette og oppdatere målepunktinformasjon Netteier Elhub Oppdatering av antatt årsforbruk Oppdatering av parametre for nettap Korrigeringer i grunndata fra nettselskap Utflytting fra målepunkt meldt til netteier Opphør på grunn av utflytting Oppstart kraftleveranse lev. skifte fra lev.plikt Opphør av kraftleveranse (resultat av en lev. meld.) Spørring måleverdier - nettselskap Spørring avregningsgrunnlag - nettselskap BRSkraftleverandørbytte, flytte måleverdier for nett-, og leveranseplikt avregn. Leveranse pliktig kraftleverandør Netteier Oversendelse av måleverdier for profilavr. MP 312 profilavregnede Oversendelse av timesvolumserier for MP Oversendelse av timesvolumserier for MP timesmålte AMS Måleverdiansvarlig Purring på måleverdier fra nettselskap 314 purringer Forespørsel til nettselskapet 601

73 Oppbygging, BRS og Meldinger Målepunkt, det sentrale informasjonselementet Elhub vil kommunisere i flere retninger, avhengig av prosess Hovedsakelig overfor målepunktets kraftleverandør(er) og nettselskapet Kommunikasjon til og fra Elhub er organisert gjennom meldinger Disse settes sammen til de sentrale forretningsprosessene i markedet. Markedsprosess - BRS Melding Kraftleverandør Elhub Melding Netteier Melding Melding

74 Kraftleverandør BRS Markedsprosesser Hovedprosesser Verifiser grunndata i målepunkt Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i tid Opphør på grunn av utflytting Alle BRS har fått et nummer, eks. BRS-NO-121, Opphør av kraftleveranse Oppdatering av grunndata - kraftleverandør Spørring grunndata - kraftleverandør Nytt målepunkt Oppstart i målepunkt Deaktivering i målepunkt Oppdatering av grunndata - nettselskap Spørring grunndata - nettselskap Endring i avregningsform 306 Oversendelse av måleverdier for profilavr. MP der første siffer angir gruppering, andre siffer angir funksjonsområde, og tredje siffer et løpenummer. 3 hovedgrupper i tillegg til hvilken aktør de sendes til/fra: Endring i strukturdata Oppstart Målerstand og antatt årsvolum fra kraftlev. Oppdatering Spørring måleverdier - kraftleverandør Opphør Timesfordelt volum for profilavr. til kraftlev. Fjerning av målepunkt Oversendelse av timesvolumserier for MP Spørring måleverdier - nettselskap Det Oppdatering som av normalt antatt årsforbruk avgjør hvilke prosesser som får egen BRS er: Spørring hvem avregningsgrunnlag som initierer - kraftleverandør hvilken hovedgruppe den tilhører Forespørsel til nettselskapet om prosessen gjelder datoer frem eller tilbake i tid Forespørsel Elhub og om det er vesentlige forskjeller i sekvensen, involverte parter og/eller meldingsinnhold Elhub Oppdatering av parametre for nettap Spørring avregningsgrunnlag- nettselskap Forespørsel til nettselskapet Forespørsel Elhub Netteier

75 Eksempel på Sekvensdiagram for leverandørskifte

76 BRS og Prosessoversikt BRS Markedsprosesser Prosesstabell

77 Orkestrering av prosesser Elhub Administrasjon Markedsprosesser Automatikk: Standard markeds- prosess orkestrering Standard feilhåndtering Selvkorrigerende: Prosessmonitorering og rapportering Feilsøking og feilretting (Re-)konfigurasjon Manuelle prosedyrer Supportdesk

78 Prosess-støtte i Elhub for aktørene Typiske oppgaver: Kvalitet på, og oversikt over innsamlede måleverdier Nettavregningsområdebalanse - tapsberegning - JIP Beregninger og aggregeringer til forskjellige formål Markedsprosesser- utførte, pågående og fremtidige Støtte i Elhub for oppfølging: KPI monitorering og rapportering Prosessoversikt Notifisering av hendelser eller avvik

79 Web Portal Aktørenes tilgang til tjenester i Elhub Elhub operations Markeds aktører Public Stakeholders Open WEB WEB WEB WEB Authorisation KPI Monitoring Processes operation Error correction Reporting/Statistics (Re-)Configurations Elhub adm. KPI moniorering og rapportering Markedsprosesser Meldinger Bruker adm. Rapportering Statistikk Åpeninformasjon Web portal Total Load Total Production Exchange Total Consumption JIP , , ,56 Grid Area X 23445,6 Grid Area Y , , , ,56 Grid Area X , , , ,56 Grid Area Y , , , ,56 Grid Area X , , , ,56 Grid Area Y , , , ,56 Load Total Production Exchange Total Consumption JIP Total Grid Area X , , , ,56 Grid Area Y , , , ,56 Grid Area X , , , ,56 Grid Area Y , , , ,56 Grid Area X , , , ,56 Grid Area Y , , , ,56 Total metering Points collected Total Load Total Production Exchange Total Consumption JIP Total Load Total Production Exchange Total Consumption JIP Total Load Total Production Exchange Total Consumption JIP Grid Area X , , , , , , , , , , , ,56 Grid Area Y , , , , , , , , , , , ,56 Grid Area X , , , , , , , , , , , ,56 Grid Area Y , , , , , , , , , , , ,56 Grid Area X , , , , , , , , , , , ,56 Grid Area Y , , , , , , , , , , , ,56 Market Party Market Balance Area Metering Grid Area Market Party Market Balance Area Metering Grid Area Select Select Total Load Total Production Exchange Total Consumption JIP Total Load Total Production Exchange Market Party Market Balance Area Metering Grid Area Market Party Market Balance Area Metering Grid Area Select Select Total Consumption JIP Total Load Total Production Exchange Total Consumption JIP Grid Area X , , , , , , , , , , , ,56 Grid Area Y , , , , , , , , , , , ,56 Grid Area X , , , , , , , , , , , ,56 Grid Area Y , , , , , , , , , , , ,56 Grid Area X , , , , , , , , , , , ,56 Grid Area Y , , , , , , , , , , , ,56 Fixed reports/ statistics KPI Monitoring Online requests

80 Aktørenes egne sider i Elhub <Actor company, contact information details, user details> <Main menu area> <Sub menu area> Time series quality Notifications All notifications :13: System message: Lorem ipsum dolor >>> :23: System message: Lorem ipsum dolor >>> :10: Grid Owner XX01: Lorem ipsum dolor >>> :13: Warning Missing Meter values: Lorem ipsum >>> Notification area Mini web parts Main selected reports % 2.1 1,2 Meter value quality 82 % Readiness balance reporting Some fantastic report

81 Agenda - Oslo Velkommen, introduksjon og bakgrunn Ny rollemodell i kraftmarkedet Ny modell for måleverdihåndtering Pause Nye markedsprosesser I - tilstandsmodell Nye markedsprosesser II Lunsj Nytt rapporteringsnivå: nettavregningsområder Datavask og datamigrering Planer for innføring av endringer Info, spørsmål og møteslutt

82 Agenda - Oslo Velkommen, introduksjon og bakgrunn Ny rollemodell i kraftmarkedet Ny modell for måleverdihåndtering Pause Nye markedsprosesser I - tilstandsmodell Nye markedsprosesser II Lunsj Nytt rapporteringsnivå: nettavregningsområder Datavask og datamigrering Planer for innføring av endringer Info, spørsmål og møteslutt

83 Nettavregningsområder Marius Fuglerud

84 Eksisterende avregningsmodell Komponentkode ID identifiserer tidsserien ved rapportering til balanseavregningen Alle komponentkoder har et sett med strukturdata som forteller balanseavregningen hvordan verdiene skal aggregeres og avregnes Knutepunkt er en type strukturdata på hver komponentkode Alle knutepunkt er referert til et anmeldingsområde 84

85 Bruk av knutepunkt Knutepunkt brukes som bindeleddet mellom tidsserie og prisområde Tidsserier kan endres uten at prisområde må endres Prisområder kan endres uten av innholdet i meldinger må endres 85

86 Nettavregningsområder erstatter knutepunkt Like forretningsprosesser krever lik avregningsmodell Avregningsmodellen basert på knutepunkt har svakheter For mange målepunkt definerer ikke modellen entydig hvilket prisområde målepunktet tilhører Netteiere har en utfordring vet at de ikke har forutsigbarhet for hvor i sitt nett grensen mellom to prisområder kan gå I Sverige og Finland er nettavregningsområder innarbeidet I ENTSO-E og ebix sin omforente rollemodell er det nettavregningsområder som ligger til grunn Elhub baserer sin modell på nettavregningsområder 86

87 Implementering Avregningsforskriften endres Avregningsdata skal rapporteres per nettavregningsområde Meldingsformat endres Nettavregningsområde skal angis for hver tidsserie Avregningsmodell endres Prisområder vil baseres på nettavregningsområder 87

88 Nettavregningsområder i teorien 30MWh 70MWh 45MWh 55MWh

89 Eksempel Utveksling Forbruk Saldopost NO NO

90 Nettavregningsområder i teorien

91 Eksempel NO1 NO Utveksling Forbruk Utveksling Saldopost 0 0

92 Forslag til definisjon Elektrisk sammenhengende overføringsnett hvor forbruk, produksjon og utveksling med tilgrensende nettavregningsområder kan måles. Nettavregningsområdets utstrekning avgrenses av utvekslingspunkter hvor det måles med en registreringsfrekvens på maksimalt 60 minutter. Nettavregningsområdets utvekslingspunkter skal baseres på nettselskapets ansvar for målepunkter samt kjente flaskehalser og normale delinger i nettet. Ett nettselskap skal være ansvarlig for alle målepunkt i nettavregningsområdet. Distribusjons- og regionalnett kan kun tilhøre samme nettavregningsområde dersom distribusjonsnettet alltid er koblet mot samme regionalnett. Sentralnett skal ikke tilhøre samme 92 nettavregningsområde som regional- og distribusjonsnett.

93 Presisering - I Elektrisk sammenhengende overføringsnett hvor forbruk, produksjon og utveksling med tilgrensende nettavregningsområder kan måles. Med elektrisk sammenhengende menes at det skal være samme ansvarlige nettselskap for alle målepunkt og det overføringsnett som binder målepunktene sammen. 93

94 Presisering - II Nettavregningsområdets utstrekning avgrenses av utvekslingspunkter hvor det måles med en registreringsfrekvens på maksimalt 60 minutter. Registreringsfrekvens er på lik linje som for AMS satt til maksimalt 60 minutter for å imøtekomme potensielle fremtidige avregningskrav 94

95 Presisering - III Nettavregningsområdets utvekslingspunkter skal baseres på nettselskapets ansvar for målepunkter samt kjente flaskehalser og normale delinger i nettet. Med kjente flaskehalser menes ikke bare eksisterende flaskehalser. Det skal også tas hensyn til sannsynlige fremtidige flaskehalser. Overføringsnett som kan være elektrisk sammenkoblet, men som i normaldrift er delt, skal defineres som to ulike nettavregningsområder. 95

96 Presisering - IV Ett nettselskap skal være ansvarlig for alle målepunkt i nettavregningsområdet. Med nettselskapets ansvar menes de målepunkt som nettselskapet gjennom avregningsforskriften har ansvar for å rapportere avregningsdata for Nettselskap defineres her slik som det gjøres i avregningsforskrifens 1-3 Omsetningskonsesjonær som eier overføringsnett eller har ansvar for nettjenester 96

97 Presisering - V Distribusjons- og regionalnett kan kun tilhøre samme nettavregningsområde dersom distribusjonsnettet alltid er koblet mot samme regionalnett. Sentralnett skal ikke tilhøre samme nettavregningsområde som regional- og distribusjonsnett. Sentral-, regional og distribusjonsnett er definert av kontrollforskriften Sentralnett: Anlegg i overføringsnettet på spenningsnivå 132 kv eller høyere og som er definert som anlegg i sentralnettet. Regionalnett: Overføringsnett mellom sentralnett og distribusjonsnett. Distribusjonsnett: Overføringsnett med nominell spenning opp til og med 22 kv, med mindre annet er bestemt. 97

98 Prosess for innføring Systemansvarlig og avregningsansvarlig vil i fellesskap fastsette definisjon av nettavregningsområder Bransjen og NVE vil bli gitt mulighet til å komme med innspill før definisjonen fastsettes Nettselskapene skal gi innspill til nettavregningsområder i sitt eget nett frist 1. september Systemansvarlig og avregningsansvarlig vil i fellesskap fastsette de endelige nettavregningsområdene 98

99 Mal for datainnsamling 99

100 Agenda - Oslo Velkommen, introduksjon og bakgrunn Ny rollemodell i kraftmarkedet Ny modell for måleverdihåndtering Pause Nye markedsprosesser I - tilstandsmodell Nye markedsprosesser II Lunsj Nytt rapporteringsnivå: nettavregningsområder Datavask og datamigrering Planer for innføring av endringer Info, spørsmål og møteslutt

101 Migrering av historiske grunndata, strukturdata og måledata til Elhub

102 Bakgrunn - migrering Ved oppstart må data i Elhub være konsistent med aktørenes data Elhub prosjektet vil administrere prosessen, lage formater og sette krav. Historiske data mest sannsynlig fra 1/1-2016

103 Migrering av data Struktur data Nettavregningsområder Utvekslingspunkter Aktører m.m. Grunndata Målepunktdata Kundedata Hendelser over tid (markedsprosesser) Måleverdier Historiske verdier

104 Grunndata som skal migreres Fra nettselskap Målepunktinformasjon Målepunkt ID Målernummer Nettområde Anleggsbeskrivelse Målepunktstatus (aktivt, inaktivt, deaktivert) Type målepunkt (forbruk, produksjon, kombinert) Avregningsmetode (profilavregnet, timesavregnet) Innhentingsmetode (fjernavlest, manuelt avlest, umålt) Avlesningsfrekvens Antall siffer Effektgrense Anleggsadresse (poststed/nr, adresse, grn/brn, beskrivelse)

105 Grunndata som skal migreres #2 Aktører tilknyttet målepunktet Sluttkunde Kraftleverandør Balanseansvarlig Perioder for tilknytning for aktørene (for historikk)

106 Grunndata som skal migreres #3 Informasjon om avgifter m.m Næringskode Forbruksavgift Elsertifikatplikt Enova avgift MVA Kundeinformasjon som nettselskapet har for vaskeformål (kraftleverandørens informasjon vil være master i migrering)

107 Mange aktører utfordrende prosess Kraftleverandør x110 Elhub Nettselskap x130 database database Kundeinformasjon Kraftavtaler Grunndata Målepunkt Grunndata Kundeinfo. Avtaler/endringer Strukturdata Historikk Målepunkt Grunndata Måleverdier Strukturdata Sluttbruker informasjon Målepunkt informasjon

108 Utfordring ved migrering Ca. 130 nettselskaper og 110 kraftleverandører skal migrere sine data til Elhub Data med forskjellige kvalitet, konsistens, innhold og format skal "vaskes", konverteres og migreres på Elhub format Nye informasjonselementer Aktørene har kundesystemer levert av en rekke systemleverandører med egne interne data formater, samt diverse kundespesifikke tilpasninger

109 Datakvalitet 2,8 mill målere i Norge med individuelle anleggsdata og måleverdier 1 prosent feil per feil i Elhub.no ved oppstart 1 promille feil per feil i Elhub.no ved oppstart Nettselskaper og leverandører har plikt til å vaske sine data før migrering til Elhub Lesson learned fra Danmark: feil («peak»)

110 Eget delprosjekt for datavask og migrering Etablere "Ekspertgruppe - datavask og migrering" med representanter fra aktørene En strategi for migrering vil bli utformet i samråd med bransjen Planer utarbeides i samråd med aktørene Elhub prosjektet sørger for å lage et migreringsverktøy som aktørene benytter ifm. datavask og datamigrering Elhub etablerer et delprosjekt som følger opp og bistår alle aktørene i prosessen Aktørene må utpeke en ansvarlig/kontaktperson for datavask og migrering

111 Gjennomføring Basert på erfaring med datamigrering fra lignende prosjektet, er det en særdeles utfordrende oppgave å sikre datakonsistens med så stort antall aktører Det er viktig at prosjektet kommer tidlig i gang med å planlegge og legge til rette for datamigrering Utfordrende oppgave å kommunisere og koordinere alle aktørene migreringsprosessen Det legges opp til flere trinn og iterasjoner ifm forberedelser og gjennomføring av datavask, og muligens datasjekk mot eksterne registre som Folkeregistret og Kartverket

112 Gjennomføring forts Ifm datavask vil det være behov for å identifisere felt med inkonsistens, videreformidle dette til aktørene, som igjen vil måtte rette opp i egne data. Dette vil foregå i flere iterasjoner hvor dataene stadig blir forbedret, til en kvalitet som er akseptabelt for produksjonssetting. Inntil produksjonssetting vil aktørene være master over dataene

113 Ved produksjonssettingstidspunktet Den store utfordringen ligger i "Big-bang" ved produksjonssetting. All data fra alle aktører inn på kort tid Elhub vil stille krav til datakvalitet ved migrering Siste helg før GoLive i oktober 2016 vil det bli gjort en endelig migrering Det kan være behov for en forlenget migrerings prosess rundt produksjonssetting, hvor strukturdata og grunndata migreres før "go-live", og måleverdier etter

114 Tentative Tidsplaner 2014: Utarbeide migrerings strategi og planer. Kravsetting av migreringsverktøy. Analyse av aktørenes data i forhold til Elhubs datamodell 2015: Utvikling av datavask- og migreringsverktøy. Ultimo 2015 starte iterasjoner med datavask 2016: Iterasjoner med datavask og prøve migreringer 1/ Migrere all data fra aktørene til Elhub

115 Agenda - Oslo Velkommen, introduksjon og bakgrunn Ny rollemodell i kraftmarkedet Ny modell for måleverdihåndtering Pause Nye markedsprosesser I - tilstandsmodell Nye markedsprosesser II Lunsj Nytt rapporteringsnivå: nettavregningsområder Datavask og datamigrering Planer for innføring av endringer Info, spørsmål og møteslutt

116 Tidsplan Aktivitet Beslutningsport 1 Kravspesifikasjon Beslutningsport 2 Valg av leverandør År Måned Beslutningsport 3 Systemimplementasjon og test Datamigrering og markedstest Elhub i drift Beslutningsport 4 og 5 Bransjerådsmøter, Infomøter NVE Forskriftsarbeid (Elhub/NBS) NVE Forskriftsarbeid (Leverandørsentrisk/Enregning) AMS implementering NBS i drift Elhub versjon 2 Dato for infomøte ikke fastsatt Ikke fastsatt Ikke fastsatt

117 Prosjektplan Datahub IT leveranse prosjekt

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen 13. august 2014 Bakgrunn for presentasjonen I informasjonsmøtene for nettselskapene i mai og juni 2014 ble Elhub-prosjektet, markedsprosesser,

Detaljer

Effektivt sluttbrukermarked

Effektivt sluttbrukermarked Effektivt sluttbrukermarked for kraft 31. mai, 2012 1 Sluttrapport Dokument tittel Effektivt sluttbrukermarked for kraft Prosjekt 23554 - ESK Ansvarlig enhet Statnett, Marked Prosjektleder: Tor B. Heiberg

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012 Bransjerådsmøte 1 Gardermoen Februar 9, 2012 Innhold 1 Velkommen 2 3 4 5 6 7 Bakgrunn og forutsetninger for utredningen Prosjektorganisering og rolle/oppgaver Målbilde Alternative modeller Evalueringskriterier

Detaljer

Elhub Rolle og informasjonsmodell

Elhub Rolle og informasjonsmodell Elhub Rolle og informasjonsmodell Versjon 1.0 13. mai 2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Endringslogg... 2 1.2 Om rollemodellen... 2 1.3 Referanser... 2 2 Rollemodellen... 3 2.1 Definisjoner... 3 2.2 Rollemodell

Detaljer

Elhub Rolle- og informasjonsmodell

Elhub Rolle- og informasjonsmodell Rolle- og informasjonsmodell Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

Elhub Rolle- og informasjonsmodell

Elhub Rolle- og informasjonsmodell Rolle- og informasjonsmodell Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test. Oslo 15. september 2014

Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test. Oslo 15. september 2014 Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test Oslo 15. september 2014 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Om Elhub Presentasjon av alle deltagere Agenda ekspertgruppemøte 15.9.2014 9:30-10:15 Velkommen

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.0 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Endringslogg... 3 1.2 Om dokumentet... 3 2 Forkortelser og referanser... 4 3 Beregningsprosesser... 5 3.1 Generelt... 5

Detaljer

Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test. Oslo 16. Oktober 2014

Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test. Oslo 16. Oktober 2014 Ekspertgruppemøte Elhub Migrering og test Oslo 16. Oktober 2014 Agenda og introduksjon Dagens agenda Status hjemmelekser Valg av pilotaktører Pilotenes oppgave høsten 2014 Agenda ekspertgruppemøte 16.10.2014

Detaljer

Ekspertgruppemøte 6 Overordnet status. Statnett 12.februar 2015

Ekspertgruppemøte 6 Overordnet status. Statnett 12.februar 2015 Ekspertgruppemøte 6 Overordnet status Statnett 12.februar 2015 Prosjektstatus - Fremdrift Aktivitet Beslutningsport 1 Kravspesifikasjon Beslutningsport 2 Valg av leverandør År 2013 2014 2015 2016 2017

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Petter Solberg Efskin Master i energi og miljø Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Jan Andor Foosnæs, ELKRAFT Medveileder: Hans Finstad, NTE

Detaljer

Ekspertgruppemøte 3 Migrering og test. Oslo 18. November 2014

Ekspertgruppemøte 3 Migrering og test. Oslo 18. November 2014 Ekspertgruppemøte 3 Migrering og test Oslo 18. November 2014 Agenda ekspertgruppemøte 18.11.2014 9:30-10:00 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Spørreundersøkelsen 10:00-10:30 Informasjon fra Elhub-prosjektet

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status. Statnett 29. april 2015

Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status. Statnett 29. april 2015 Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status Statnett 29. april 2015 Prosjektstatus - Fremdrift Aktivitet Beslutningsport 1 Kravspesifikasjon Beslutningsport 2 Valg av leverandør Beslutningsport 3 Systemimplementasjon

Detaljer

Ekspertgruppemøte 7 Migrering og test. Statnett, Nydalen 19. Mars 2015

Ekspertgruppemøte 7 Migrering og test. Statnett, Nydalen 19. Mars 2015 Ekspertgruppemøte 7 Migrering og test Statnett, Nydalen 19. Mars 2015 Agenda ekspertgruppemøte 19.03.2015 09:30-09:50 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Revidert tidsplan 09:50-10:30 Presentasjon

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: I Status: For implementering Dato: 6. februar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: E Status: Gjeldende fra 1. januar 2012 Dato: 25. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2014

Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2014 Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2014 Statnett Kapittel 2 Kapittel Statnett INNHOLD Avregningsansvarlig 2014 side 4 Balanseavregning side 6 Elhub side 12 Systemstøtten for Ediel side 16 Opprinnelsesgarantier

Detaljer

Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) av måleverdier fra timemålte målepunkt

Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) av måleverdier fra timemålte målepunkt Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) av måleverdier fra timemålte målepunkt Versjon 1.1 07.08.2015 Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar

Detaljer

Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet. Versjon 06-14

Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet. Versjon 06-14 Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet Versjon 06-14 Innhold Forord... 2 Sammendrag og hovedkonklusjoner... 3 1. Innledning... 5 2. Avgrensning av sluttbrukermarkedet... 5 3. Kriterier

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

AVREGNINGSANSVARLIG VIRKSOMHETS RAPPORT. Virksomhetsrapport 2013 1

AVREGNINGSANSVARLIG VIRKSOMHETS RAPPORT. Virksomhetsrapport 2013 1 AVREGNINGSANSVARLIG VIRKSOMHETS RAPPORT 2013 Virksomhetsrapport 2013 1 2 Virksomhetsrapport 2013 INNHOLD Avregningsansvarlig 2013 side 4 Balanseavregning side 6 Statnett skal etablere datahub side 10 Systemstøtten

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Energi Norge Workshop AMS 28. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 5. februar 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Radisson blu hotell, Gardermoen Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 20. februar 2013 Deltagere: Vedlegg: Godkjent

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter KS Bedriftenes Møteplass 2012 21. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING. Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering:

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING. Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering: NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering: X Norsk meldingsversjon: PRODAT: 2A MSCONS: 6A / 9A UTILTS: 8A / 1A (1A kun for ELSERT meldinger) Status: For implementering

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel STATNETT SF BRUKERMANUAL For sertifisering av meldinger i Edielportalen TGT og AGT Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013 Systemstøtte for Ediel Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 ENDRINGSHISTORIKK... 5 2.1

Detaljer