Roadshow. Oslo 17. Juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Roadshow. Oslo 17. Juni 2014"

Transkript

1 Roadshow Oslo 17. Juni 2014

2 Agenda - Oslo Velkommen, introduksjon og bakgrunn Ny rollemodell i kraftmarkedet Ny modell for måleverdihåndtering Pause Nye markedsprosesser I - tilstandsmodell Nye markedsprosesser II Lunsj Nytt rapporteringsnivå: nettavregningsområder Datavask og datamigrering Planer for innføring av endringer Info, spørsmål og møteslutt

3 Roadshow - informasjonsmøter Formål: få ut informasjon til alle bransjeaktører om elhubprosjektet for å informere om de endringene det medfører og hva det vil innebære for den enkelte aktør. Arrangeres i fem byer:

4 Agenda - Oslo Velkommen, introduksjon og bakgrunn Ny rollemodell i kraftmarkedet Ny modell for måleverdihåndtering Pause Nye markedsprosesser I - tilstandsmodell Nye markedsprosesser II Lunsj Nytt rapporteringsnivå: nettavregningsområder Datavask og datamigrering Planer for innføring av endringer Info, spørsmål og møteslutt

5 Bakgrunn og formål Mandat og hensikt Prosjektet Konsekvenser for dere

6 Vedtaksprosess Juni 2011 Des Jan Mai 2012 Mai

7 Rolle og oppgaver gitt av NVE 1 2 Statnett sin konsesjon som Avregningsansvarlig (f.o.m ) "Avregningsansvarlig skal utrede og ha et overordnet ansvar for å utvikle felles IKT-løsninger for kraftmarkedet, Utviklingen av datahub for kraftmarkedet (brev fra NVE ) NVE ber om at Statnett nå setter i gang arbeidet med utvikling av en datahub for kraftmarkedet 4-12 måleravlesninger pr. målepunkt, pr. år 8760 måleravlesninger pr. målepunkt, pr. år rapportert daglig

8 Hvorfor datahub A God kvalitet og effektiv distribusjon av måleverdier (AMS) B Mer effektive og nøytrale løsninger for eksisterende markedsdesign C Effektiv organisering og forvaltning av felles IKT løsninger D Internasjonal integrasjon E Tilrettelegge for tilleggstjenester F Lavest mulig kostnader for bransjen Bedre for sluttkunden!

9 Elhub versjon 1.0 Kraftleverandør EDI/ebIX Elhub EDI/ebIX Nettselskaper database database Kundeinformasjon Leverandørskifte Flytting Avregningsunderlag Markedsaktører Markedsprosesser Målepunktdatabase Målepunktinformasjon Måleverdier Nett-tariff informasjon (v.2) Måleverdidatabase Sluttbruker Involvert i forretningsprosesser Leverandørskifte Inn- og utflytting Rapportering til NBS, NECS, Balanseansvarlige, Kraftleverandører og Produsenter Avviksberegning (korreksjoner) Avregningsunderlag nett-tariff (opsjon) Målepunkt

10 Store endringer! Etablering av en datahub vil føre til endringer av roller og ansvar i bransjen. Grunnleggende rammebetingelser må endres i reguleringen: Regulering av ny markedsmodell Datahubens rolle Finansieringsmodell Brukerfinansiering Fastledd (per aktør) Volumdel (per målepunkt) Governance Statnett Bransjens NVE

11 Innhold Mandat og målsetninger Prosjektet Konsekvenser for dere

12 Organisering Statnett konsernledelse Styringskomite Peer O. Østli (Prosjekteier) Thor E. Grammeltvedt Petter Sandøy (BKK) NVE Bransjeråd Prosjektdirektør Tor B. Heiberg Ekstern QA Strategi og forretnings-støtte Hans Erik Budde Prosjektleder implementasjon Torbjørn A. Furu Regulering og styringsmodell Finansiering og kostnadsfordeling Nettnytte og nye nettjenester Internasjonalt og partnerstrategi Funksjonalitet Teknologi Kunder Ekspert grupper

13 Tidsplan Aktivitet Beslutningsport 1 Kravspesifikasjon Beslutningsport 2 Valg av leverandør År Måned Beslutningsport 3 Systemimplementasjon og test Datamigrering og markedstest Elhub i drift Beslutningsport 4 og 5 Bransjerådsmøter, Infomøter NVE Forskriftsarbeid (Elhub/NBS) NVE Forskriftsarbeid (Leverandørsentrisk/Enregning) AMS implementering NBS i drift Elhub versjon 2 Dato for infomøte ikke fastsatt Ikke fastsatt Ikke fastsatt

14 Organisering av arbeidet med kravspesifikasjon Bransjeråd Gi råd til prosjektet om viktige forhold som må tas hensyn til, samt sikre at valgt løsning dekker de vesentligste forhold av betydning for aktørene i bransjen. Konsulteres ved viktige beslutninger. Sikre involvering og forankring i bransjen av det arbeidet som blir utført. Ekspertgrupper Gi innspill på faglige spørsmål, samt bidra med informasjon og beskrivelser av dagens løsninger, krav til fremtidige løsninger og bistå i spesifikke forhold som berører nettselskaper og leverandører. Sikre dypere innsikt i nettselskapers og leverandørers relevante prosesser, rutiner, og tekniske løsninger. Tre grupper: 1) Måleverdihåndtering, 2) Kundeadministrasjon, 3) Teknisk Møter 17. sept nov feb apr mai 2014 Møter 25. sept okt okt nov nov jan jan feb mar mar. 2014

15 Et bredt sammensatt bransjeråd med deltakere fra leverandører og nettselskap Guttorm Listaul (Notodden) Ove Sørdahl (Fauske) Eilert Henriksen (Fredrikstad) Rune Kvam (EB Nett) Petter Sandøy (BKK) Morten Aalborg (Eidsiva) Magnus Olsen (Lyse) Arnstein Flaskerud (Fjordkraft) Bjørn Ludvigsen (Hålogaland) Jan Ramstad (Midt-Nett Buskerud) Gerhard Eidså (Istad) Trygve Kvernland (NTE) Svein A. Folgerød (Agder) Lars Ove Johansen (Hafslund) Ketil Lille (Skagerak) Stein Inge Alstad (Stange) Frode Otnes (Hafslund Strøm) Jan Jansrud (Gudbrandsdalen) Observatører: Karl Magnus Ellinggard (NVE) Ole Haugen (Energi Norge) Kristin H. Lind (KS Bedrift) Arvid Bekjorden (Defo)

16 Ekspertgrupper Måleverdihåndtering: Kundeadministrasjon: Teknisk: Kokstad/Skauge (Trønder Energi) Gravdehaug (Istad) Stava (Lyse) Kristoffersen (Fredrikstad) Bjerkan(NTE, SMIL) Rondell (Skagerak) Osland (Agder) Akselsen (Hafslund) Dahle/Christoffersen (BKK) Djursvoll (Haugaland, VA, IFER) Kleppa (Fjordkraft) Sveen (Hafslund) Skaret (Ustekveikja) Lassesen (Haugaland, VA, IFER) Bals (Ishavskraft) Kringsjå/Nysæther (Eidsiva) Mathiesen (Gudbrandsdalen) Thoresen (Skagerak) Trelsgård (Agder) Kloster (Lyse) Johansen (Hafslund) Valla (Eidsiva) Kjetland (Haugaland) Sundseth (Trønder Energi)

17 Utgangspunkt for arbeidet Elhub 1.0 (Oktober 2016) Grunnlagsdata og strukturdata Motta og lagre måleverdier o AMS og gamle målere o Forbruk o Produksjon o Utveksling mellom nettområder Distribusjon av måleverdier Leverandørbytte Flytting og opphør Aggregering av måleverdier for balanseavregning Avviksoppgjørunderlag Aggregering El-sertifikat plikt Sluttbrukers tilgang til egne data Statistikk rapportering AMS tilleggstjenester o adgang for "tredjeparter" Eventuelt Elhub 2.0 (tidspunkt ubestemt) Utvikling av datahub skal følge anbefalingene i ESK rapporten En Regning (fellesfakturering fra leverandør) Leverandørsentrisk (endelig) Leveranseplikt (nye regler) Stenging og struping (brukt i markedsmodellen)

18 Resultat: "Komplett sett med detaljerte markedsregler og prosesser" VEE Guidelines BRS Prosesstabell Elhub Rolle- og Informasjonsmodell Elhub Tilstandsmodell Elhub Beregningsfunksjoner Elhub BRS Måleverdirapportering Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BIM Business Information Modell BIM XSD skjemaer (ferdig i juni)

19 Utarbeidelse av kravspesifikasjon Parallelle prosesser med forskjellige interessenter / aktører ROS Analyse Personvern og Sikkerhet Markedsregler og kommunikasjonsstandarder Teknologi Kapasitet, ytelse, sikkerhet Kravspesifikasjon Regulatoriske endringer Øvrige funksjonelle behov (produksjon, aggregering m.m) Vurdering av Nordiske løsninger

20 Anskaffelsesprosessen Prekvalifisering Invitasjon 11. april og frist 9.mai Stor interesse, nasjonalt og internasjonalt Kravspesifikasjon og markedsprosesser ferdigstilt etter høring i bransjen og NVE Forhandlet anskaffelse der kontraktstandarden PS2000 legges til grunn Prekvalifisering og anbudsinvitasjon sendt ut 23. mai Svarfrist 23. august

21 Innhold Mandat og målsetninger Prosjektet Konsekvenser for dere

22 Samarbeid - Hva kreves Største omlegging siden energiloven Grensesnitt Innhold Grensesnitt Teknologi Utvikling Omfattende migrering & testing Operative prosedyrer Videreutvikling Styringsmodell Datahub

23 Kraftleverandør Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i tid Oppstart kraftleveranse - innflytting tilbake i tid Oppstart kraftleveranse lev. skifte fra lev.plikt Reversering av oppstart kraftleveranse Opphør på grunn av utflytting Opphør av kraftleveranse Reversering av opphør kraftleveranse Reversering av opphør i målepunkt Nytt målepunkt Oppstart i målepunkt innflytting (lev. plikt) Reversering av nytt målepunkt Reversering av aktivering av målepunkt 132 Reversering av oppstart i målepunkt 133 Utflytting fra målepunkt meldt til netteier 211 Deaktivering i målepunkt 212 Fjerning av målepunkt Oppdatering av grunndata - kraftleverandør Oppdatering av grunndata - nettselskap Spørring grunndata - kraftleverandør Spørring grunndata - nettselskap Endring i strukturdata Endring i avregningsform Målerstand og antatt årsvolum fra kraftlev. Oversendelse av måleverdier for profilavr. MP Spørring måleverdier - kraftleverandør Timesfordelt volum for profilavr. til kraftlev. Spørring avregningsgrunnlag - kraftleverandør Oppstart i målepunkt Reversering av deaktivering av målepunkt Reversering av fjerning av målepunkt Oversendelse av timesvolumserier for MP 313 Purring på måleverdier fra nettselskap Spørring måleverdier - nettselskap Kvalitetssikring avr. grunnlag - nettselskap 321 Netteier Anmodning om viderefakturering (ikke besluttet) Korrigeringer i grunndata fra kraftleverandør Spørring avregningsgrunnlag- nettselskap 325 Korrigeringer i grunndata fra nettselskap 402 Elhub 101 BRS hovedprosess 103 BRS støtteprosess

24 Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) Statnett lager standarden versjon 1.0 er lagt ut på Bare for AMS En måleverdi skal ha samme tolkning uavhengig av kilde (nettselskap) Status: 1. foreløpig, 2. estimert, 3. estimert endelig 4. Målt Frister: - D+1 (Inneværende dag + 1 dag) - D+5 (Inneværende dag + 5 dager) - M+3 (Inneværende mnd +3 mnd) PS: Skal brukes av måleverdiansvarlig (nettselskapene), ikke av Elhub

25 Ordliste De mest brukte 1. BRS og BIM Business Requirement Spesification, Markedsprosessbeskrivelser Business Information Model, EDI Spesifikasjon og Guide 2. VEE Verifisering, Estimering og Endring, standard for behandling av måleverdier 3. Nettavregningsområde, JIP og Nettap Ny nettområdeinndeling, lag mellom målepunkt og prisområder Justert InnmatingsProfil, skal beregnes av Elhub for hvert Nettavregningsområde Nettap skal nå beregnes av Elhub ved bruk av algoritmer/beregninger 4. Web Portal, KPI Web Portal som markedsaktørene kan bruke for å få informasjon og oversikter 5. EDI, XML, API, WEB og kommunikasjonsprotokoll EDI standarden vil bli oppdatert og inneholde bruk av XML (ebix), direkte spørringer via internett til applikasjonskommunikasjon 6. Profilavregnede, timesmålte, AMS Del måleverdiene inn i 2 grupper: Profilavregnede, som det er flest av i Norge i dag og manuelt avleses, og timesmålte og AMS som fjernavleses

26 Agenda - Oslo Velkommen, introduksjon og bakgrunn Ny rollemodell i kraftmarkedet Ny modell for måleverdihåndtering Pause Nye markedsprosesser I - tilstandsmodell Nye markedsprosesser II Lunsj Nytt rapporteringsnivå: nettavregningsområder Datavask og datamigrering Planer for innføring av endringer Info, spørsmål og møteslutt

27 Endring fra dagens kommunikasjonsmetodikk "i dag, snakker alle med alle" "alle snakker med en datahub" Nettselskap Kraftleverandør Nettselskap Kraftleverandør Måleverdier Grunndata Sluttbruker info. Bytte Flytte Avregningsdata A B C D til elhub A B C D

28 Etter Datahub, hovedaktiviteter som blir berørt NBS Q Nordic Balancing NECS Elcerts/GO Statnett Balanse avregning Balanse ansvarlig Avviksoppgjør Avregningsunderlag Balanseavregning Kraftleverandør Korreksjon NECS rapportering Administrasjon Operasjonell støtte "NUBIX" oppslag Markedsprosesser Måleverdier og Grunndata Tilgjengeliggjøring av måleverdier Elhub 01/ EDIEL XML/WEB Services Produksjonsdata Strømavregning Grunndata til elhub Markedsprosesser Nye tjenester Nye tjenester 3. parts leverandører Produsenter Kraftleverandører Netteier Sluttbruker Målerverdinnsamling og kontroll (ny VEE) Nettleieavregning Grunndata og støtteprosesser til elhub

29 Ny Rollemodell i kraftmarkedet class Rollemodell Name: Rollemodell Author: annep Version: 1.0 Created: :48:48 Updated: :50:21 Domener::Måler Har 1..* Domener::Register 1..* Samler inn data fra Opererer og vedlikeholder 0..* Administrerer Har Måleroperatør (from Roller) Måleradministrator Administrerer målerinformasjon for (from Roller) Nettleie-av regningsansv arlig Målev erdiadministrator Målev erdiansv arlig (from (from Roller) Roller) A Målepunktadministrator Håndterer data for (from Administrerer måleverdier for Roller) Er ansvarlig for administrasjon av Domener:: Målepunkt 1..* Målepunktansv arlig Er ansvarlig for å opprette og avslutte (from Roller) Har Domener:: Utv ekslingspunkt Kobler sammen Opererer 1..* Domener:: Nettområde Nettoperatør (from Roller) Beregningsansv arlig (from Roller) Beregner/aggregerer innenfor 1..* Tillhører Måledatainnsamler (from Roller) (from beregner/aggregerer avregningsdata Roller) for Nettilknytningstilbyder (from Roller) Leverer tilgang til Kan være tilknyttet 1 1..* Fakturerer bruker i 0..* Domener:: Av regningspunkt 1..* Er balanseansvarlig for Håndterer avviksoppgjør for Av v iksoppgjørsansv arlig (from Roller) 1 Domener:: Prisområde Faktureringsansv arlig (from Roller) Har en nettleie kontrakt med Domener:: Forbruksav regningspunkt Domener:: Produksjonsav regningspunkt Bruker Bruker Har leveringsplikt innen Sluttbruker kan inngå avtale med (from Roller) 3. part (from Roller) Aktør koblet til nett (from Roller) Har en kraftleveransekontrakt med Produsent (from Roller) Kraftlev erandør (from Roller) Har en kontrakt med beregner/aggregerer avregningsdata for Balanseansv arlig (from Roller) Har kontrakt med Av regningsansv arlig (from Roller) Kraft-av regningsansv arlig Lev eransepliktig kraftlev erandør (from Roller) (from Roller)

30 Ny Rollemodell i kraftmarkedet Innføring av Elhub medfører ikke kun endring av "hvem" man snakker med men også fordeling av roller i henhold til Rollemodellen Elhub overtar hele eller deler av enkelte roller fra dagens rollemodell Har innført enkelte nye roller i og med at en rolle ikke kan deles mellom flere aktører Den nye rollemodellen med Elhub ligger beskrevet i dokumentet "Elhub Rolle- og informasjonsmodell"

31 Relevante roller Nettselskap og Elhub Nettselskap Målepunktansvarlig Ansvarlig for å opprette og avslutte målepunkt Nettilknytningstilbyder Har nettleie kontrakt med sluttkunde Måledatainnsamler Samler inn måledata Måleverdiansvarlig Ansvarlig for kvaliteten av måleverdier. Oppdaterer Elhub Leveransepliktig kraftleverandør elhub Målepunktadministrator Administrerer en målepunkt DB og parter tilknyttet målepunktet Måleverdiadministrator Administrerer en database med måleverdier Beregningsansvarlig (oppgavegiver) Avviksoppgjørsansvarlig

32 Elhubs roller i kraftmarkedet I Målepunktadministrator Sentral målepunkt database Holde kontroll på hvilke aktører som til enhver tid er tilknyttet et målepunkt Kraftleverandør Balanseansvarlig Sluttkunde Holde orden på og utføre markedsprosessene i sluttbrukermarkedet som: Leverandørskifter og flytting Oppdatering av grunndata

33 Elhubs roller i kraftmarkedet II Måleverdiadministrator Sentral måleverdidatabase Alle måledata for produksjon, forbruk og utveksling Kun volum (stand kun til informasjon) Beregningsansvarlig (oppgavegiver) Rapportering til balanseavregning (NBS) Rapportering av Elsertifikatpliktig forbruk til NECS Avviksoppgjørsansvarlig Avviksoppgjør (saldooppgjør og korreksjonsoppgjør)

34 Nettselskapenes roller i kraftmarkedet I (sett i forhold til elhub) Målepunktansvarlig Ansvarlig for å opprette, oppdatere og avslutte målepunkt Tildeling av Målepunkt ID Grunndata for målepunktet Nettilknytningstilbyder Har ansvar for nettilknytningsavtale Fakturerer nettleie

35 Nettselskapenes roller i kraftmarkedet II (sett i forhold til elhub) Måledatainnsamler (denne rollen har ingen direkte relasjon til elhub) Samler inn måledata for alle målepunkt Måleverdiansvarlig Ansvarlig for kvaliteten på innsamlede måleverdier Ansvarlig for validering, estimering og endring (VEE) Ansvarlig for å levere oppdaterte måledata til elhub i henhold til tidsfrister

36 Nettselskapenes roller i kraftmarkedet III (sett i forhold til elhub) Leveransepliktig kraftleverandør Er ansvarlig for å selge kraft til sluttbruker som ikke har inngått kraftleveranse via kraftleverandør Vil måtte støtte alle markedsprosesser som kreves av en Kraftleverandør

37 Agenda - Oslo Velkommen, introduksjon og bakgrunn Ny rollemodell i kraftmarkedet Ny modell for måleverdihåndtering Pause Nye markedsprosesser I - tilstandsmodell Nye markedsprosesser II Lunsj Nytt rapporteringsnivå: nettavregningsområder Datavask og datamigrering Planer for innføring av endringer Info, spørsmål og møteslutt

38 Alle måleverdier går via Elhub Rollen Måleverdiansvarlig sender inn måleverdier til Elhub Nettselskap eller et tjenesteselskap på vegne av nettselskap innehar rollen Måleverdiansvarlig Kraftleverandør kan allikevel sende inn målerstand og nytt antatt årsvolum for et målepunkt på initiativ av en sluttbruker (leverandørsentrisk modell). Måleverdier sendt inn av kraftleverandør må uansett godkjennes av nettselskap Elhub er ansvarlig for å distribuere måleverdier til nettselskap (i rollen Nettilknytningstilbyder), Kraftleverandør, 3. part og Produsent

39 Hvilke måleverdier skal inn? Periodevolumer for profilavregnede målepunkt. Målerstand følger med som et rent informasjonselement. Tidsserier med intervallverdier sendes for ikke-profilavregnede målepunkt. Initiell oppløsning vil være time. Antatt årsforbruk oppdateres av nettselskap hver gang periodevolum sendes inn for profilavregnede målepunkt. Nettselskap er ansvarlig for å oppdatere parameter for nettap for sine nettområder: Tapskonstant Tomgangstap

40 Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) av AMS måleverdier Standard utviklet av Statnett for å sikre lik behandling av måleverdier på tvers av nettselskap. Nettselskap er ansvarlig for all validering og estimering Elhub er autoritativ kilde for alle historiske måleverdier og er også ansvarlig for måling av kvalitet på måleverdier

41 Statuskoder for måleverdier Nettselskap er ansvarlig for å hente inn måleverdier fra målere Nettselskap er ansvarlig for å validere måleverdier og sette status. Mulige statuskoder etter validering er: 127 Målt 41 Avvist 21 Midlertidig Nettselskap er ansvarlige for å estimere manglende verdier og verdier som har feilet i rimelighetskontroll, dvs. verdier i status 41 - Avvist Etter fristen for innsending til Elhub er passert kl. 7:00: Elhub oppretter manglende intervaller med status 46 Manglende verdi Elhub gir tilbakemelding til nettselskap over manglende verdier Nettselskap er ansvarlig for å sende inn eventuelt manglende verdier så snart som mulig Verdier med status 21 er ikke gyldige etter D +5. De skal være i status 56 - estimert, 81 endelig estimert eller 127 Verdier i status 56 skal etter hvert over i status 81 Endelig estimert, men dette har ingen spesifikk frist

42 Estimeringsmetoder Nettselskap er ansvarlig for å estimere verdier når verdier mangler eller er feil Det finnes ulike estimeringsmetoder man bruker avhengig av hva man vet om de manglende verdier E001 Reelt totalvolum, og profil basert på historikk E002 Reelt totalvolum, og profil basert på nettområdets innmatingsprofil E003 Totalvolum og profil basert på historikk E004 Volum basert på forventet årlig forbruk, og profil basert på nettområdets innmatingsprofil E005 Strømutkobling

43 Metered Values, daily process-flow overview - example Metered values, non-profiled Elhub Portal VEE Reminders of missing intervals Quality KPI reporting Volume KPI per MGA Meter readings, profiled Hourly values avail. Metered Data Responsible Grid Owner Elhub Verification and storage JIP & Profile and MGA loss Calculation Aggregated Volumes (Im-)balance Aggregation Balance Supplier (End-User) Hourly values avail. Volume per MGA Aggr. Imb. Volumes 3 rd Parties Hourly values avail. Balance Responsible Volume per MGA Aggr. Imb. Volumes Producers Hourly values avail. NBS Aggr. Volumes D+2-12 Aggr. Volumes D

44 Mottak og verifisering Prosessering Aggregering Distribusjon Rolle/Funksjon Elhub Beregningsfunksjoner i Elhub NBS Produsent Balanseansvarlig Kraftleverandør NECS Beregning avregningsgrunnlag Avviksoppgjør timeavregnede ATAM Avviksoppgjør profilavregnede APAM Grunnlag fakturering sluttbruker Grunnlag elsertifikater & Elsertifikatmengde Måleverdier, beregnede og aggregerte timeserier Mottak & profilering av data fra nett Tilbakemelding JIP og statistikk Målerstand og volumer Tilbakemelding fra Elhub Måleverdiansvarlig - Netteier Forbruk, Produksjon og Utveksling

45 Elhub aggregerer og rapporterer for både profilavregnede og timesavregnede målepunkt Elhub beregner preliminære timesverdier for profilavregnede målepunkt Preliminære timesverdier for profilavregnede målepunkt distribueres sammen med timesverdier fra timesavregnede målepunkt til blant annet kraftleverandør Elhub rapporterer ukentlig produsert volum for utstedelse av elsertifikat til NECS Elhub rapporterer kvartalsvis beregningsrelevant forbruk til NECS Elhub rapporterer daglig inntil D+12 aggregert volum per nettområde per leverandør per balanseansvarlig til NBS Elhub beregner endelig timesfordeling av forbruk for profilavregnede målepunkt ved mottak av periodevolum Elhub beregner grunnlag for avviksoppgjør for både profilavregnede og timesavregnede målepunkt en gang i måneden og rapporterer både til nettselskap og kraftleverandør

46 Hva beregner Elhub og hva får nettselskap tilbake? Elhub beregner: Nettap: Tap_h NO = Tomgangstap + Tapskonstant x Innmating_h NO Tomgangstap og Tapskonstant er konstanter netteier er ansvarlig for JIP: JIP_h NO = Innmatning_h NO Total Timesmålt forbruk_h NO Tap_h NO Endelig nettap: Nettap_final_h NO = Innmatning_h NO Timesmålte_h MP Avregningsgrunnlag for kraft, NECS, NBS og avvik (APAM og ATAM) Total innmating, produksjon utveksling og forbruk Nettselskap får tilbake: Nettap, JIP, endelig nettap, total innmating, produksjon, utveksling og forbruk Kopi av avregningsgrunnlag til NECS og NBS Avregningsgrunnlag for avviksoppgjør Avregningsgrunnlag for kraft (måleverdier) NO 2

47 Distribusjon av data fra Elhub WEB WEB WEB WEB Web portal Sluttbruker WEB WEB-API EDI/XML WEB API B2B Netteiere Kraftleverandører B2B EDI/XML WEB API EDI/XML WEB API B2B Balanseansvarlige Tredje parter B2B EDI/XML WEB API EDI/XML B2B NBS Produsenter B2B EDI/XML WEB API Elhub EDI/XML B2B NECS Markedsaktører Markedsaktører WEB Sertifisering, Ediel portalen EDI/XML B2B

48 Sluttbrukers tilgang til egne data End-user Home Page Home Page WEB Plug-in WEB Plug-in Balance Supplier WEB plug-in source, WEB interface Access Rights and Mgmt. Metering Point Master Data Metered Values (downloading) Access rights 3rd party services Metered Values B2B Elhub B2B Metered Values Presentation of Metered Values Access Control and presentation of master data

49 Integrasjon med Elhub Andre WEB Services Erstatning for dagens NUBIX løsning Måleverdier fra Elhub

50 Innsamling av måledata Forutsetninger: Innsendingsfrekvens - Antar at frekvensen for innsending av data i markedet vil øke med tiden. - Variabilitet vil eksistere basert på underliggende måleverdihåndteringssystemer. Tid - Standarder må likevel foreligge.

51 Innsamling av måledata, bundling og tidspunkt Innsendingsintervaller: 1x i døgnet, 4x i døgnet og 24x i døgnet Innsendingsfrist: Alle data fra nettselskaper inne hos Elhub før kl (365) Bundling: Krav om bundling opp til hensiktsmessig størrelse, må eksistere gode grunner til bruk av mindre bundlestørrelser Maksimum målepunkter per melding uavhengig av intervall målepunkter med 24-timesverdier er da maksstørrelse på en melding. Split mellom intervaller: 30% 24h, 20% 6h og 50% 1h. Antatt at de største nettselskapene går over til 1h verdier.

52 Utveksling av måledata mellom Elhub og markedsaktører - Syntax: XML - Semantikk: ebix - XML - Protokoll: Web Service - Standard for kommunikasjon ikke avklart. - Krav til Elhub om at den skal ha synkron/asynkron kommunikasjonbærer, - Standarden må inkludere komprimering, kryptering, bekreftet leveranse og integritetssjekk. - Bufferstørrelse hos aktører på 48 timer hvis Elhub er nede.

53 Agenda - Oslo Velkommen, introduksjon og bakgrunn Ny rollemodell i kraftmarkedet Ny modell for måleverdihåndtering Pause Nye markedsprosesser I - tilstandsmodell Nye markedsprosesser II Lunsj Nytt rapporteringsnivå: nettavregningsområder Datavask og datamigrering Planer for innføring av endringer Info, spørsmål og møteslutt

54 Agenda - Oslo Velkommen, introduksjon og bakgrunn Ny rollemodell i kraftmarkedet Ny modell for måleverdihåndtering Pause Nye markedsprosesser I - tilstandsmodell Nye markedsprosesser II Lunsj Nytt rapporteringsnivå: nettavregningsområder Datavask og datamigrering Planer for innføring av endringer Info, spørsmål og møteslutt

55 Markedsprosesser I - Tilstandsmodell Tilstandsmodellen er basert på faktiske relasjoner som foreligger i det norske kraftmarkedet, men er forenklet for å representere de faktiske tilstander som det er nødvendig at Elhub ivaretar. En tilstandsmodell består av et tilstandsdiagram med tilhørende beskrivelser. Et slikt diagram består av tilstander og tilstandsoverganger, samt kriterier for slike overganger. Hensikten er å konseptuelt beskrive adferd og begrensninger i hvordan markedsprosessene påvirker og styres av tilstander til målepunkt og kontrakter.

56 Tilstandsmodell litt bakgrunn Fra informasjonsmodellens entiteter til tilhørende tilstander class Temporary model Name: Temporary model Author: perber Version: 1.0 Created: :04:15 Updated: :04:45 Market Party Information Model:: Balance Supplier Market Party Information Model:: Balance Responsible Party Market Party Information Model::Grid Access Prov ider is allowed to act as balance supplier through 1..* provides services to balance supplier through 1..* Bitemporal object Security Object Information Model:: Balance Supply Contract 1..* is used for invoicing of Bitemporal object Information Model:: Party connected to Grid 0..* 0..* 0..* is a contract with parties governs balance supply to 1 Bitemporal object Information Model:: Balance Suppliers and Responsible Parties activ e in Grid Area must refer to a valid is responsible contact for 0..* Metering Point Domains:: Accounting Point 0..* is governing access to is a contract with 0..* Bitemporal object Security Object Information Model::Grid AccessContract

57 Målepunktets tilstander (iht. modellen, IKKE fysisk) Starter fra "intet" (ikke definert) Blir definert som INAKTIVT (dvs. ikke strømsatt) Kan alternere mellom INAKTIVT og AKTIVT (strømsatt) Må via INAKTIVT før det kan slettes stm Metering Point State diagram Name: Metering Point State diagram Author: perber Version: 1.0 Created: :08:51 Updated: :51:21 Decision to establish Metering Point (MP) 15 [Reg. in GA system] MP agg.2 Inactiv e (2 Inaktiv t) MP Removed [MP Powered Down] MP Powered Up, GA contract registered [MP installed] MP Powered Down MP Activ e BRS-NO-121 New Metering Point MP Deleted [now] > contract end date + specified archive period ExitPoint

58 Kraftleveransekontrakt (igjen iht. modellen) Start: eksisterer ikke Registreres Fra-dato frem i tid Aktivt Fra-dato tilbake i tid Avsluttet Slutt-dato satt, evt. tilbake i tid Kansellert / reversert Kansellert dato satt stm Balance Supply contract State diagram Name: Balance Supply contract State diagram Author: perber Version: 1.0 Created: :43:18 Updated: :09:46 [now] >= contract start date, [now] < contract end date unset(contract end date) BS contract Activ e [now] > contract end date EntryPoint BS contract Balance Supply (BS) contract registered set(contract cancellation date) BS contract Ended [now] > contract end date [now] > contract end date + specified archive period Set flag Last Resort, [now] >= contract start date, [now] < contract end date unset(contract end date) BS contract of last resort ExitPoint

59 Nettleieavtale (i hht modellen) Følger stort sett kraftleveransekontakt, unntatt: Byttes kun ved eierskifte Opprettes som AKTIVT (start-dato i dag eller tilbake i tid) Er AKTIVT til den er AVSLUTTET (sluttdato nå eller tilbake i tid) stm Grid Access contract State diagram Name: Grid Access contract State diagram Author: perber Version: 1.0 Created: :31:52 Updated: :08:46 EntryPoint GA contract [now] < contract end date unset(contract end date), [now] >= contract start date Grid Access (GA) contract Activ e [now] > contract end date GA contract Ended [now] > contract end date + specified archive period ExitPoint Contract start date = BS contract start date (for first BS for this customper in this MP) Contract end date = BS contract end date (for last BS for this customer in this MP)

60 Fra enkeltvise tilstander til total tilstandsmodell Målepunkt + Nettkontrakt + Kraftkontrakt = Tilstander satt i system

61 Total tilstandsmodell 10 tilstander, 31 tilstandsoverganger To dimensjoner: Horisontalt kontraktstatus (ingen, fremtidig, gjeldende) Vertikalt målepunktstatus (slettet, inaktivt, aktivt) Ett sentralt prinsipp: En melding skal (som hovedregel) kun gjennomføre én tilstandsendring i én retning av gangen. Ett resultat: Ingen udefinerte tilstander eller overganger

62 Elhub - tilstandsmodell Gjeldende kontrakt Fremtidig kontrakt Ingen kontrakt Slettet Målepunkt Inaktivt Målepunkt Aktivt Målepunkt

63 Eks. - Nytt målepunkt på lev.plikt: BRS BRS 122 Inaktivt målepunkt Aktivt målepunkt Aktiv kontrakt 4: inaktivt med kontakt 7: aktivt 8: aktivt, på leveranseplikt Fremtidig kontrakt 3: Inaktivt, fremtidig kontrakt 6: aktivt, fremtidig kontrakt 10: aktivt, leverandørbytte Ingen kontrakt 9: deaktivert 2: inaktivt BRS 122 5: aktivt uten kontrakt BRS 122 BRS 121 Start

64 Eks. Leverandørbytte tilbake i tid (fra lev.plikt): BRS 104 Inaktivt målepunkt Aktivt målepunkt Aktiv kontrakt 4: inaktivt med kontakt 7: aktivt BRS 104 8: aktivt, på leveranseplikt Fremtidig kontrakt 3: Inaktivt, fremtidig kontrakt 6: aktivt, fremtidig kontrakt 10: aktivt, leverandørbytte Ingen kontrakt 9: deaktivert 2: inaktivt 5: aktivt uten kontrakt Start

65 Eks. Leverandørbytte frem i tid: BRS 102 Inaktivt målepunkt Aktivt målepunkt Aktiv kontrakt Fremtidig kontrakt 4: inaktivt med kontakt 3: Inaktivt, fremtidig kontrakt 6: aktivt, fremtidig kontrakt 7: aktivt BRS 102 Tid 8: aktivt, på leveranseplikt 10: aktivt, leverandørbytte Ingen kontrakt 9: deaktivert 2: inaktivt 5: aktivt uten kontrakt Start

66 Komplekst eks. - Nytt målepunkt med kraftkontrakt: BRS BRS 102 (ikke tenk "reversering"her ) Inaktivt målepunkt Aktivt målepunkt Aktiv kontrakt 4: inaktivt med kontakt Tid 7: aktivt 8: aktivt, på leveranseplikt Fremtidig kontrakt 3: Inaktivt, fremtidig kontrakt BRS 122 6: aktivt, fremtidig kontrakt 10: aktivt, leverandørbytte BRS 102 Ingen kontrakt 9: deaktivert 2: inaktivt 5: aktivt uten kontrakt BRS 121 Start

67 Tilstandsmodellen Spesielt interesserte kan lese med om tilstandsmodellen i dokumentet: Elhub Tilstandsmodell

68 Agenda - Oslo Velkommen, introduksjon og bakgrunn Ny rollemodell i kraftmarkedet Ny modell for måleverdihåndtering Pause Nye markedsprosesser I - tilstandsmodell Nye markedsprosesser II Lunsj Nytt rapporteringsnivå: nettavregningsområder Datavask og datamigrering Planer for innføring av endringer Info, spørsmål og møteslutt

69 Temaer for markedsprosesser II De viktigste endringene BRS dokumentasjon og oppbygging Funksjoner via Webportalen

70 Viktigste endringene #1 Markedsprosessene orkestreres av Elhub Prosessene er inndelt i 2 grupper Hovedprosesser (38) Støtteprosesser (16) Elhub Markedsprosesser Flere nye markedsprosesser innen Målepunkt og grunndataoppdatering Kanselering og reversering Elhub skal være den autorative kilden Informasjon skal oppdateres fortløpende Elhub vil bruke status på informasjon, f.eks. ved bytte

71 Viktigste endringene #2 Grunndataoppdatering Nettselskapene Målepunkt og informasjonselementer Kraftleverandører Sluttbruker-, og kundeinformasjon Elhub Markedsprosesser Frister NVE Forskriftene (ut på høring i juni) Skal gjenspeiles i Markedsprosessbeskrivelsene (BRS) Virkedager og kalenderdager Virkedager (der manuell prosess er nødvendig) Kalenderdager (AMS, fjernavleste)

72 Nettselskap Nytt målepunkt 121 Oppstart i målepunkt Deaktivering i målepunkt Fjerning av målepunkt Oppdatering av grunndata - nettselskap Spørring grunndata - nettselskap Endring i avregningsform opprette og oppdatere målepunktinformasjon Netteier Elhub Oppdatering av antatt årsforbruk Oppdatering av parametre for nettap Korrigeringer i grunndata fra nettselskap Utflytting fra målepunkt meldt til netteier Opphør på grunn av utflytting Oppstart kraftleveranse lev. skifte fra lev.plikt Opphør av kraftleveranse (resultat av en lev. meld.) Spørring måleverdier - nettselskap Spørring avregningsgrunnlag - nettselskap BRSkraftleverandørbytte, flytte måleverdier for nett-, og leveranseplikt avregn. Leveranse pliktig kraftleverandør Netteier Oversendelse av måleverdier for profilavr. MP 312 profilavregnede Oversendelse av timesvolumserier for MP Oversendelse av timesvolumserier for MP timesmålte AMS Måleverdiansvarlig Purring på måleverdier fra nettselskap 314 purringer Forespørsel til nettselskapet 601

73 Oppbygging, BRS og Meldinger Målepunkt, det sentrale informasjonselementet Elhub vil kommunisere i flere retninger, avhengig av prosess Hovedsakelig overfor målepunktets kraftleverandør(er) og nettselskapet Kommunikasjon til og fra Elhub er organisert gjennom meldinger Disse settes sammen til de sentrale forretningsprosessene i markedet. Markedsprosess - BRS Melding Kraftleverandør Elhub Melding Netteier Melding Melding

74 Kraftleverandør BRS Markedsprosesser Hovedprosesser Verifiser grunndata i målepunkt Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i tid Opphør på grunn av utflytting Alle BRS har fått et nummer, eks. BRS-NO-121, Opphør av kraftleveranse Oppdatering av grunndata - kraftleverandør Spørring grunndata - kraftleverandør Nytt målepunkt Oppstart i målepunkt Deaktivering i målepunkt Oppdatering av grunndata - nettselskap Spørring grunndata - nettselskap Endring i avregningsform 306 Oversendelse av måleverdier for profilavr. MP der første siffer angir gruppering, andre siffer angir funksjonsområde, og tredje siffer et løpenummer. 3 hovedgrupper i tillegg til hvilken aktør de sendes til/fra: Endring i strukturdata Oppstart Målerstand og antatt årsvolum fra kraftlev. Oppdatering Spørring måleverdier - kraftleverandør Opphør Timesfordelt volum for profilavr. til kraftlev. Fjerning av målepunkt Oversendelse av timesvolumserier for MP Spørring måleverdier - nettselskap Det Oppdatering som av normalt antatt årsforbruk avgjør hvilke prosesser som får egen BRS er: Spørring hvem avregningsgrunnlag som initierer - kraftleverandør hvilken hovedgruppe den tilhører Forespørsel til nettselskapet om prosessen gjelder datoer frem eller tilbake i tid Forespørsel Elhub og om det er vesentlige forskjeller i sekvensen, involverte parter og/eller meldingsinnhold Elhub Oppdatering av parametre for nettap Spørring avregningsgrunnlag- nettselskap Forespørsel til nettselskapet Forespørsel Elhub Netteier

75 Eksempel på Sekvensdiagram for leverandørskifte

76 BRS og Prosessoversikt BRS Markedsprosesser Prosesstabell

77 Orkestrering av prosesser Elhub Administrasjon Markedsprosesser Automatikk: Standard markeds- prosess orkestrering Standard feilhåndtering Selvkorrigerende: Prosessmonitorering og rapportering Feilsøking og feilretting (Re-)konfigurasjon Manuelle prosedyrer Supportdesk

78 Prosess-støtte i Elhub for aktørene Typiske oppgaver: Kvalitet på, og oversikt over innsamlede måleverdier Nettavregningsområdebalanse - tapsberegning - JIP Beregninger og aggregeringer til forskjellige formål Markedsprosesser- utførte, pågående og fremtidige Støtte i Elhub for oppfølging: KPI monitorering og rapportering Prosessoversikt Notifisering av hendelser eller avvik

79 Web Portal Aktørenes tilgang til tjenester i Elhub Elhub operations Markeds aktører Public Stakeholders Open WEB WEB WEB WEB Authorisation KPI Monitoring Processes operation Error correction Reporting/Statistics (Re-)Configurations Elhub adm. KPI moniorering og rapportering Markedsprosesser Meldinger Bruker adm. Rapportering Statistikk Åpeninformasjon Web portal Total Load Total Production Exchange Total Consumption JIP , , ,56 Grid Area X 23445,6 Grid Area Y , , , ,56 Grid Area X , , , ,56 Grid Area Y , , , ,56 Grid Area X , , , ,56 Grid Area Y , , , ,56 Load Total Production Exchange Total Consumption JIP Total Grid Area X , , , ,56 Grid Area Y , , , ,56 Grid Area X , , , ,56 Grid Area Y , , , ,56 Grid Area X , , , ,56 Grid Area Y , , , ,56 Total metering Points collected Total Load Total Production Exchange Total Consumption JIP Total Load Total Production Exchange Total Consumption JIP Total Load Total Production Exchange Total Consumption JIP Grid Area X , , , , , , , , , , , ,56 Grid Area Y , , , , , , , , , , , ,56 Grid Area X , , , , , , , , , , , ,56 Grid Area Y , , , , , , , , , , , ,56 Grid Area X , , , , , , , , , , , ,56 Grid Area Y , , , , , , , , , , , ,56 Market Party Market Balance Area Metering Grid Area Market Party Market Balance Area Metering Grid Area Select Select Total Load Total Production Exchange Total Consumption JIP Total Load Total Production Exchange Market Party Market Balance Area Metering Grid Area Market Party Market Balance Area Metering Grid Area Select Select Total Consumption JIP Total Load Total Production Exchange Total Consumption JIP Grid Area X , , , , , , , , , , , ,56 Grid Area Y , , , , , , , , , , , ,56 Grid Area X , , , , , , , , , , , ,56 Grid Area Y , , , , , , , , , , , ,56 Grid Area X , , , , , , , , , , , ,56 Grid Area Y , , , , , , , , , , , ,56 Fixed reports/ statistics KPI Monitoring Online requests

80 Aktørenes egne sider i Elhub <Actor company, contact information details, user details> <Main menu area> <Sub menu area> Time series quality Notifications All notifications :13: System message: Lorem ipsum dolor >>> :23: System message: Lorem ipsum dolor >>> :10: Grid Owner XX01: Lorem ipsum dolor >>> :13: Warning Missing Meter values: Lorem ipsum >>> Notification area Mini web parts Main selected reports % 2.1 1,2 Meter value quality 82 % Readiness balance reporting Some fantastic report

81 Agenda - Oslo Velkommen, introduksjon og bakgrunn Ny rollemodell i kraftmarkedet Ny modell for måleverdihåndtering Pause Nye markedsprosesser I - tilstandsmodell Nye markedsprosesser II Lunsj Nytt rapporteringsnivå: nettavregningsområder Datavask og datamigrering Planer for innføring av endringer Info, spørsmål og møteslutt

82 Agenda - Oslo Velkommen, introduksjon og bakgrunn Ny rollemodell i kraftmarkedet Ny modell for måleverdihåndtering Pause Nye markedsprosesser I - tilstandsmodell Nye markedsprosesser II Lunsj Nytt rapporteringsnivå: nettavregningsområder Datavask og datamigrering Planer for innføring av endringer Info, spørsmål og møteslutt

83 Nettavregningsområder Marius Fuglerud

84 Eksisterende avregningsmodell Komponentkode ID identifiserer tidsserien ved rapportering til balanseavregningen Alle komponentkoder har et sett med strukturdata som forteller balanseavregningen hvordan verdiene skal aggregeres og avregnes Knutepunkt er en type strukturdata på hver komponentkode Alle knutepunkt er referert til et anmeldingsområde 84

85 Bruk av knutepunkt Knutepunkt brukes som bindeleddet mellom tidsserie og prisområde Tidsserier kan endres uten at prisområde må endres Prisområder kan endres uten av innholdet i meldinger må endres 85

86 Nettavregningsområder erstatter knutepunkt Like forretningsprosesser krever lik avregningsmodell Avregningsmodellen basert på knutepunkt har svakheter For mange målepunkt definerer ikke modellen entydig hvilket prisområde målepunktet tilhører Netteiere har en utfordring vet at de ikke har forutsigbarhet for hvor i sitt nett grensen mellom to prisområder kan gå I Sverige og Finland er nettavregningsområder innarbeidet I ENTSO-E og ebix sin omforente rollemodell er det nettavregningsområder som ligger til grunn Elhub baserer sin modell på nettavregningsområder 86

87 Implementering Avregningsforskriften endres Avregningsdata skal rapporteres per nettavregningsområde Meldingsformat endres Nettavregningsområde skal angis for hver tidsserie Avregningsmodell endres Prisområder vil baseres på nettavregningsområder 87

88 Nettavregningsområder i teorien 30MWh 70MWh 45MWh 55MWh

89 Eksempel Utveksling Forbruk Saldopost NO NO

90 Nettavregningsområder i teorien

91 Eksempel NO1 NO Utveksling Forbruk Utveksling Saldopost 0 0

92 Forslag til definisjon Elektrisk sammenhengende overføringsnett hvor forbruk, produksjon og utveksling med tilgrensende nettavregningsområder kan måles. Nettavregningsområdets utstrekning avgrenses av utvekslingspunkter hvor det måles med en registreringsfrekvens på maksimalt 60 minutter. Nettavregningsområdets utvekslingspunkter skal baseres på nettselskapets ansvar for målepunkter samt kjente flaskehalser og normale delinger i nettet. Ett nettselskap skal være ansvarlig for alle målepunkt i nettavregningsområdet. Distribusjons- og regionalnett kan kun tilhøre samme nettavregningsområde dersom distribusjonsnettet alltid er koblet mot samme regionalnett. Sentralnett skal ikke tilhøre samme 92 nettavregningsområde som regional- og distribusjonsnett.

93 Presisering - I Elektrisk sammenhengende overføringsnett hvor forbruk, produksjon og utveksling med tilgrensende nettavregningsområder kan måles. Med elektrisk sammenhengende menes at det skal være samme ansvarlige nettselskap for alle målepunkt og det overføringsnett som binder målepunktene sammen. 93

94 Presisering - II Nettavregningsområdets utstrekning avgrenses av utvekslingspunkter hvor det måles med en registreringsfrekvens på maksimalt 60 minutter. Registreringsfrekvens er på lik linje som for AMS satt til maksimalt 60 minutter for å imøtekomme potensielle fremtidige avregningskrav 94

95 Presisering - III Nettavregningsområdets utvekslingspunkter skal baseres på nettselskapets ansvar for målepunkter samt kjente flaskehalser og normale delinger i nettet. Med kjente flaskehalser menes ikke bare eksisterende flaskehalser. Det skal også tas hensyn til sannsynlige fremtidige flaskehalser. Overføringsnett som kan være elektrisk sammenkoblet, men som i normaldrift er delt, skal defineres som to ulike nettavregningsområder. 95

96 Presisering - IV Ett nettselskap skal være ansvarlig for alle målepunkt i nettavregningsområdet. Med nettselskapets ansvar menes de målepunkt som nettselskapet gjennom avregningsforskriften har ansvar for å rapportere avregningsdata for Nettselskap defineres her slik som det gjøres i avregningsforskrifens 1-3 Omsetningskonsesjonær som eier overføringsnett eller har ansvar for nettjenester 96

97 Presisering - V Distribusjons- og regionalnett kan kun tilhøre samme nettavregningsområde dersom distribusjonsnettet alltid er koblet mot samme regionalnett. Sentralnett skal ikke tilhøre samme nettavregningsområde som regional- og distribusjonsnett. Sentral-, regional og distribusjonsnett er definert av kontrollforskriften Sentralnett: Anlegg i overføringsnettet på spenningsnivå 132 kv eller høyere og som er definert som anlegg i sentralnettet. Regionalnett: Overføringsnett mellom sentralnett og distribusjonsnett. Distribusjonsnett: Overføringsnett med nominell spenning opp til og med 22 kv, med mindre annet er bestemt. 97

98 Prosess for innføring Systemansvarlig og avregningsansvarlig vil i fellesskap fastsette definisjon av nettavregningsområder Bransjen og NVE vil bli gitt mulighet til å komme med innspill før definisjonen fastsettes Nettselskapene skal gi innspill til nettavregningsområder i sitt eget nett frist 1. september Systemansvarlig og avregningsansvarlig vil i fellesskap fastsette de endelige nettavregningsområdene 98

99 Mal for datainnsamling 99

100 Agenda - Oslo Velkommen, introduksjon og bakgrunn Ny rollemodell i kraftmarkedet Ny modell for måleverdihåndtering Pause Nye markedsprosesser I - tilstandsmodell Nye markedsprosesser II Lunsj Nytt rapporteringsnivå: nettavregningsområder Datavask og datamigrering Planer for innføring av endringer Info, spørsmål og møteslutt

101 Migrering av historiske grunndata, strukturdata og måledata til Elhub

102 Bakgrunn - migrering Ved oppstart må data i Elhub være konsistent med aktørenes data Elhub prosjektet vil administrere prosessen, lage formater og sette krav. Historiske data mest sannsynlig fra 1/1-2016

103 Migrering av data Struktur data Nettavregningsområder Utvekslingspunkter Aktører m.m. Grunndata Målepunktdata Kundedata Hendelser over tid (markedsprosesser) Måleverdier Historiske verdier

104 Grunndata som skal migreres Fra nettselskap Målepunktinformasjon Målepunkt ID Målernummer Nettområde Anleggsbeskrivelse Målepunktstatus (aktivt, inaktivt, deaktivert) Type målepunkt (forbruk, produksjon, kombinert) Avregningsmetode (profilavregnet, timesavregnet) Innhentingsmetode (fjernavlest, manuelt avlest, umålt) Avlesningsfrekvens Antall siffer Effektgrense Anleggsadresse (poststed/nr, adresse, grn/brn, beskrivelse)

105 Grunndata som skal migreres #2 Aktører tilknyttet målepunktet Sluttkunde Kraftleverandør Balanseansvarlig Perioder for tilknytning for aktørene (for historikk)

106 Grunndata som skal migreres #3 Informasjon om avgifter m.m Næringskode Forbruksavgift Elsertifikatplikt Enova avgift MVA Kundeinformasjon som nettselskapet har for vaskeformål (kraftleverandørens informasjon vil være master i migrering)

107 Mange aktører utfordrende prosess Kraftleverandør x110 Elhub Nettselskap x130 database database Kundeinformasjon Kraftavtaler Grunndata Målepunkt Grunndata Kundeinfo. Avtaler/endringer Strukturdata Historikk Målepunkt Grunndata Måleverdier Strukturdata Sluttbruker informasjon Målepunkt informasjon

108 Utfordring ved migrering Ca. 130 nettselskaper og 110 kraftleverandører skal migrere sine data til Elhub Data med forskjellige kvalitet, konsistens, innhold og format skal "vaskes", konverteres og migreres på Elhub format Nye informasjonselementer Aktørene har kundesystemer levert av en rekke systemleverandører med egne interne data formater, samt diverse kundespesifikke tilpasninger

109 Datakvalitet 2,8 mill målere i Norge med individuelle anleggsdata og måleverdier 1 prosent feil per feil i Elhub.no ved oppstart 1 promille feil per feil i Elhub.no ved oppstart Nettselskaper og leverandører har plikt til å vaske sine data før migrering til Elhub Lesson learned fra Danmark: feil («peak»)

110 Eget delprosjekt for datavask og migrering Etablere "Ekspertgruppe - datavask og migrering" med representanter fra aktørene En strategi for migrering vil bli utformet i samråd med bransjen Planer utarbeides i samråd med aktørene Elhub prosjektet sørger for å lage et migreringsverktøy som aktørene benytter ifm. datavask og datamigrering Elhub etablerer et delprosjekt som følger opp og bistår alle aktørene i prosessen Aktørene må utpeke en ansvarlig/kontaktperson for datavask og migrering

111 Gjennomføring Basert på erfaring med datamigrering fra lignende prosjektet, er det en særdeles utfordrende oppgave å sikre datakonsistens med så stort antall aktører Det er viktig at prosjektet kommer tidlig i gang med å planlegge og legge til rette for datamigrering Utfordrende oppgave å kommunisere og koordinere alle aktørene migreringsprosessen Det legges opp til flere trinn og iterasjoner ifm forberedelser og gjennomføring av datavask, og muligens datasjekk mot eksterne registre som Folkeregistret og Kartverket

112 Gjennomføring forts Ifm datavask vil det være behov for å identifisere felt med inkonsistens, videreformidle dette til aktørene, som igjen vil måtte rette opp i egne data. Dette vil foregå i flere iterasjoner hvor dataene stadig blir forbedret, til en kvalitet som er akseptabelt for produksjonssetting. Inntil produksjonssetting vil aktørene være master over dataene

113 Ved produksjonssettingstidspunktet Den store utfordringen ligger i "Big-bang" ved produksjonssetting. All data fra alle aktører inn på kort tid Elhub vil stille krav til datakvalitet ved migrering Siste helg før GoLive i oktober 2016 vil det bli gjort en endelig migrering Det kan være behov for en forlenget migrerings prosess rundt produksjonssetting, hvor strukturdata og grunndata migreres før "go-live", og måleverdier etter

114 Tentative Tidsplaner 2014: Utarbeide migrerings strategi og planer. Kravsetting av migreringsverktøy. Analyse av aktørenes data i forhold til Elhubs datamodell 2015: Utvikling av datavask- og migreringsverktøy. Ultimo 2015 starte iterasjoner med datavask 2016: Iterasjoner med datavask og prøve migreringer 1/ Migrere all data fra aktørene til Elhub

115 Agenda - Oslo Velkommen, introduksjon og bakgrunn Ny rollemodell i kraftmarkedet Ny modell for måleverdihåndtering Pause Nye markedsprosesser I - tilstandsmodell Nye markedsprosesser II Lunsj Nytt rapporteringsnivå: nettavregningsområder Datavask og datamigrering Planer for innføring av endringer Info, spørsmål og møteslutt

116 Tidsplan Aktivitet Beslutningsport 1 Kravspesifikasjon Beslutningsport 2 Valg av leverandør År Måned Beslutningsport 3 Systemimplementasjon og test Datamigrering og markedstest Elhub i drift Beslutningsport 4 og 5 Bransjerådsmøter, Infomøter NVE Forskriftsarbeid (Elhub/NBS) NVE Forskriftsarbeid (Leverandørsentrisk/Enregning) AMS implementering NBS i drift Elhub versjon 2 Dato for infomøte ikke fastsatt Ikke fastsatt Ikke fastsatt

117 Prosjektplan Datahub IT leveranse prosjekt

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen 13. august 2014 Bakgrunn for presentasjonen I informasjonsmøtene for nettselskapene i mai og juni 2014 ble Elhub-prosjektet, markedsprosesser,

Detaljer

Elhub En norsk Elhub i praksis. Jan Magne Strand Funksjonsansvarlig Elhub

Elhub En norsk Elhub i praksis. Jan Magne Strand Funksjonsansvarlig Elhub Elhub En norsk Elhub i praksis Jan Magne Strand Funksjonsansvarlig Elhub Hvordan Hvordan vil Elhub fungere? Hvordan påvirker det aktørene og hva forventer vi av aktørene i tiden fremover? Fokusere på de

Detaljer

Elhub. Energibransjens største IT-prosjekt

Elhub. Energibransjens største IT-prosjekt Elhub Energibransjens største IT-prosjekt Kristoffer Lorentsen SmartGrid-dagen 2016 Planen Litt om meg Hva er Elhub? Hvorfor Elhub? Hvordan Elhub? metering points master data metered values time series

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101 Oppstart kraftleveranse leverandørskifte 102 Oppstart kraftleveranse

Detaljer

Sentral måleverdidatabase

Sentral måleverdidatabase Fremtidens kraftmarked Sentral måleverdidatabase -hvordan får aktørene den informasjonen de trenger- NVE Norges Energidagar Rica Holmenkollen 18-19 oktober, 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder Nye utfordringer

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Presentasjon Test Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Agenda Informasjon om status og planer for videre arbeid i Elhubprosjektet Informasjon om organisering av testaktiviteter Presentasjon av kravspesifikasjoner

Detaljer

Ordliste. Forkortelse

Ordliste. Forkortelse Forkortelser Forkortelse AMS ATAM APAM B2B BIM BRP BRS BS DSO ebix EFET EDI ENTSO-E GO GUI HNR JIP KPI MBA MDA MDR MGA NBS NECS NordREG NPS TSO UML VEE XML XSD Beskrivelse Avanserte Måle- og Styringssystemer

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter KS Bedriftenes Møteplass 2012 21. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet

Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet Smartgridkonferansen 2015 Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet Tor B. Heiberg Prosjektdirektør Elhub Statnett SF Innhold Statnetts Mandat Elhubs rolle Gevinster Konsekvenser for aktørene Bransjens

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Energi Norge Workshop AMS 28. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Versjon 1.0 16 mai 2014 Innhold 1 Bakgrunn... 5 1.1 Om dette dokumentet... 5 1.2 Omfang... 5 1.3 Referanser... 5 1.4 Deltagelse fra bransjen... 5 1.5 Endringslogg... 5 2 Oversikt

Detaljer

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Nordic Balance Settlement Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Bakgrunn for NBS * Nordisk ministerråd ba i 2005 Nordel om å etablere et felles nordisk system for balansehåndtering * Nordel gikk

Detaljer

Elhub BRS Måleverdirapportering

Elhub BRS Måleverdirapportering Elhub BRS Måleverdirapportering Versjon 1.0 16. mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Om dette dokumentet... 3 1.2 Omfang... 3 1.3 Referanser... 3 1.4 Deltagelse fra bransjen... 3 1.5 Endringslogg...

Detaljer

Elhub Aktørportal - Funksjonsstøtte - GUI - Rapporter og monitorering

Elhub Aktørportal - Funksjonsstøtte - GUI - Rapporter og monitorering Elhub Aktørportal - Funksjonsstøtte - GUI - Rapporter og monitorering Elhub-oppgaver og ansvar (hovedpunkter) Orkestrering av markedsprosesser BRS og meldinger Være den autorative databasen for måleverdier

Detaljer

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY)

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY) 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Elhub for kraftleverandører

Elhub for kraftleverandører Gardermoen 6. september 2017 Elhub for kraftleverandører Hvordan endrer Elhub din arbeidshverdag som kraftleverandør? I dette kurset får du en gjennomgang av de viktigste prosessene og oppgavene i Elhub.

Detaljer

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 Versjon 1.0 28.08.2017 Innhold Mottak av avregningsgrunnlag (DDM) BRS-NO321 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.0 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Endringslogg... 3 1.2 Om dokumentet... 3 2 Forkortelser og referanser... 4 3 Beregningsprosesser... 5 3.1 Generelt... 5

Detaljer

Elhub. Tilstandsmodell

Elhub. Tilstandsmodell Elhub Tilstandsmodell Versjon 1.0 27. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Endringslogg... 2 1.2 Om tilstandsmodellen... 2 1.3 Referanser... 3 2. Underliggende tilstander... 3 2.1 Kraftleveransekontrakt...

Detaljer

Webinar 16. februar 2017

Webinar 16. februar 2017 Webinar 16. februar 2017 Overgangsregime for ATAM, APAM, NBS og NECS Ansvarsfordeling ATAM og APAM Nettap og nettorapportering av produksjon Migrering Agenda Overgangsregime for ATAM og APAM Ansvarsfordeling

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.2 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Endringslogg... 2 1.2 Om dokumentet... 2 2. Forkortelser og referanser... 3 3. Beregningsprosesser... 4 3.1 Generelt... 4 3.2

Detaljer

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 med rolle DDQ/DDK

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 med rolle DDQ/DDK Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 med rolle DDQ/DDK Versjon 1.0 30.08.2017 Innhold Innflytt tilbake i tid BRS-NO-611/BRS-NO-103 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidskonferansen 2012 Bente Hagem Konserndirektør, Statnett SF Innhold Statnetts rolle Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet Innføring av AMS

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Innhold Håndtering fram til Elhub Go Live Innenfor dagens Edifact meldingsutveksling Migrering hva skal være med i migrering, og viktige ting å huske

Detaljer

Dato: 12.04.2016 Statnett, N33, Nydalen, Oslo

Dato: 12.04.2016 Statnett, N33, Nydalen, Oslo Dato: 12.04.2016 Statnett, N33, Nydalen, Oslo Agenda Tema Tid Ansvarlig Velkommen og presentasjon av agenda 12.00-12.05 Elhub 1 NVE Sluttbrukermarkedet muligheter og reguleringer 12.05-12.30 NVE 2 Kort

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 2.0 Revisjon: A Status: For implementering Dato: 27. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3 1.2

Detaljer

Elhub for nettselskap

Elhub for nettselskap Trondheim 21. september 2017 Elhub for nettselskap Hvordan endrer Elhub din arbeidshverdag? I dette kurset får du en gjennomgang av de viktigste prosessene og oppgavene i Elhub for nettselskap. Agenda

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Versjon 10 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Om dette dokumentet... 1 1.2 Omfang... 1 1.3 Referanser... 1 1.4 Endringslogg... 2 2 Oversikt over prosessene

Detaljer

Norwegian datahub project

Norwegian datahub project Norwegian datahub project Assignment and role of Statnett What & why Elhub Project phases 2012-2015 Nordic co-operation Tor B. Heiberg VD & Prosjektdirektør Statnett Elhub mandate (i) June 2011 Dec. 2011

Detaljer

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle nettselskaper besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Hensikten med undersøkelsen er: å gi Elhub

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: Forslag Ikke for implementering Dato: 30. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3

Detaljer

Testcase i Edielportalen

Testcase i Edielportalen Testcase i Edielportalen Agenda Testcase strategi Testcase pr. rolle Testcase eksempler Videre arbeid 2 Testcase strategi Knyttes til BRS & rolle Knyttes til prosesskomponent Obligatorisk / valgfri pr.

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Elhub Rolle og informasjonsmodell

Elhub Rolle og informasjonsmodell Elhub Rolle og informasjonsmodell Versjon 1.0 13. mai 2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Endringslogg... 2 1.2 Om rollemodellen... 2 1.3 Referanser... 2 2 Rollemodellen... 3 2.1 Definisjoner... 3 2.2 Rollemodell

Detaljer

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Elhub Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Versjon 1, 06. mars 2014 Oppdraget fra NVE; utrede personvern, informasjonstilgang og tilgangskontroll i Elhub Side 1

Detaljer

Elhub Rolle- og informasjonsmodell

Elhub Rolle- og informasjonsmodell Rolle- og informasjonsmodell Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Bakgrunn Opprinnelig ble dato for overtagelse av ansvar satt til oppstart av NBS Årsaken var endringen fra komponentkoder til nettavregningsområder Datoen er nå blitt

Detaljer

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Elhub Rolle- og informasjonsmodell

Elhub Rolle- og informasjonsmodell Rolle- og informasjonsmodell Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter.

Detaljer

Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet. Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge

Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet. Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge 2 INNFØRING 3 Hva er Elhub? «Elhub skal bidra til å realisere

Detaljer

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 2.0 Revisjon: B Status: Ferdigstilt Dato: 20. januar 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN...3 2 REFERANSER...3 3 PLANLAGTE

Detaljer

Innbydelse til deltakelse i utredning av Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft (ESK)

Innbydelse til deltakelse i utredning av Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft (ESK) Energi Norge DEFO KS Saksbehandler: Tor B. Heiberg / 99 35 39 69 Vår ref.: 12/00093 Vår dato: 09.01.2012 Innbydelse til deltakelse i utredning av Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft (ESK) Statnett SF

Detaljer

Tilpasning til NBS for norske aktører. NBS informasjonsdag, 21.april 2015

Tilpasning til NBS for norske aktører. NBS informasjonsdag, 21.april 2015 Tilpasning til NBS for norske aktører NBS informasjonsdag, 21.april 2015 Agenda Forskriftsendringer Nettavregningsområder Rapporteringsformater Online Service Fallback 2 Forskriftsendringer i Norge NBS-relaterte

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Deltakere... 3 1.4 Testbasis... 3 2 Endringslogg... 4 3 Omfang... 6 3.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Go Live-prosessen v2.1 Webinar 24. januar Detaljert kjøreplan forut for, under og etter frysperioden

Go Live-prosessen v2.1 Webinar 24. januar Detaljert kjøreplan forut for, under og etter frysperioden Go Live-prosessen v2.1 Webinar 24. januar 2017 Detaljert kjøreplan forut for, under og etter frysperioden Overordnet beskrivelse av Go Live-prosessen - Prinsipper Go Live er en komplisert prosess for både

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Avanserte Elhuboppgaver

Avanserte Elhuboppgaver Avanserte Elhuboppgaver Jørgen Nafstad Møller, Leif Morland og Ingvar Aarnes Oslo 14. september Avanserte Elhuboppgaver I dette kurset får du en detaljert gjennomgang av oppgavene Elhub utfører innen måleverdier

Detaljer

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Deres referanse Vår referanse Dato 3164541 Høringsuttalelse NVE Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Energi Norge viser til høringsdokumentet

Detaljer

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked.

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked. Generelle betraktninger Vi er gjennomgående positive til de foreslåtte endringene, og mener disse legger godt til rette for et leverandørsentrisk marked gjennom et tydeligere skille mellom marked og monopol

Detaljer

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Kryssende Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra

Detaljer

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet Rollemodell for det norske kraftmarkedet Versjon: 1.1.A Dato: 27. mai 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 OM ROLLEMODELLEN... 3 1.2 EDIEL/EBIX... 3 1.3 NOEN UAVKLARTE PROBLEMSTILLINGER... 4 1.3.1 Nettområder

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser Elhub BRS Markedser Vedlegg 1 Kryssende er Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring av forslag om nye krav til kvalitetssikring, migrering og

Detaljer

Virksomhetsarkitektur og AMS

Virksomhetsarkitektur og AMS Virksomhetsarkitektur og AMS Svein A. Martinsen, Leder IT strategi og forretningsstøtte Virksomhetsarkitektur i praksis 07. juni 2012 Virksomhetsarkitektur Forretningsområder i Troms Kraft Energiproduksjon

Detaljer

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012 Bransjerådsmøte 1 Gardermoen Februar 9, 2012 Innhold 1 Velkommen 2 3 4 5 6 7 Bakgrunn og forutsetninger for utredningen Prosjektorganisering og rolle/oppgaver Målbilde Alternative modeller Evalueringskriterier

Detaljer

Forberedelser ende-tilende markedsprosesser. Statusmøte pilotaktører

Forberedelser ende-tilende markedsprosesser. Statusmøte pilotaktører Forberedelser ende-tilende markedsprosesser Statusmøte pilotaktører 3.11.2017 Gjør deg klar for ende-til-ende markedsprosesser! Totalt omfang for ende-til-ende markedsprosesser runde 1 som skal kjøres

Detaljer

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Kryssende Markedser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Versjon 1.0-31.mai. 2015 Side 1 1. Kostnadsanalyse ved ESK-utredningen i 2012 Det ble laget en kostnadsanalyse for datahub ved ESK utredningen i 2012. Den viste:

Detaljer

Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag?

Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag? SYSCO Energidager Gardermoen 3. 4.juni 2015 Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag? Med følgende bakteppe Elhub NBS Reiten Johannes Hvidevold Salgssjef Energi - SYSCO AMS Innført KIS splitt database

Detaljer

Elhub Strategi Aktørtesting

Elhub Strategi Aktørtesting Elhub Strategi Aktørtesting Versjon 2.0 29.septemper 2016 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 1.1 Endringslogg... 2 2 Definisjoner... 2 3 Om aktørtesting... 3 3.1 Formål... 3 3.2 Deltakere... 3 3.3

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

Et strømmarked i endring "

Et strømmarked i endring KS Bedriftenes Møteplass 2014 Et strømmarked i endring " Heidi Kvalvåg, heik@nve.no Seksjonsleder, Elmarkedstilsynet, NVE" Et strømmarked i endring! Internasjonalisering av regelverk og marked! Forbrukeren

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: C Status: For testimplementering Dato: 16. mars 2007 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Elhub. BRS Måleverdirapportering. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Måleverdirapportering. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Måleverdirapportering Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

Ekspertgruppemøte - Test. Statnett 15.januar 2015

Ekspertgruppemøte - Test. Statnett 15.januar 2015 Ekspertgruppemøte - Test Statnett 15.januar 2015 Agenda ekspertgruppemøte 15.01.2015 11:00-12:00 Lunsj (valgfritt) 12:00-12:15 Innledning Dagens agenda Kort informasjon om prosjektstatus 12:15-13:00 Gjennomgang

Detaljer

Workshop Smart Strøm. Gardermoen Einar Westre

Workshop Smart Strøm. Gardermoen Einar Westre Workshop Smart Strøm Gardermoen 28.3.2012. Einar Westre Målet for workshopen Tilby bransjen innsikt og status i utredninger og arbeid med avklaring av relevante forhold for bedriftenes opphandling og utrulling

Detaljer

Effektivt sluttbrukermarked

Effektivt sluttbrukermarked Effektivt sluttbrukermarked for kraft 31. mai, 2012 1 Sluttrapport Dokument tittel Effektivt sluttbrukermarked for kraft Prosjekt 23554 - ESK Ansvarlig enhet Statnett, Marked Prosjektleder: Tor B. Heiberg

Detaljer

Webinar mars Elhub Aktørportal Nettselskap Kraftleverandører

Webinar mars Elhub Aktørportal Nettselskap Kraftleverandører Webinar mars 2017 Elhub Aktørportal Nettselskap Kraftleverandører Agenda Målepunkt generelt Nettselskaprelevant Kraftleverandørrelevant Administrasjonsoppgaver Agenda Målepunkt generelt - Finn, se detaljer

Detaljer

Elhub for energibransjen

Elhub for energibransjen 5. September 2017 Elhub for energibransjen Scandic Oslo Airport Gardermoen Agenda 09:00 Registrering 09:30 Velkommen 09:35 Hvordan endrer Elhub kraftmarkedet? Kalle Ellinggard, seniorrådgiver, NVE 10:05

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Versjon 1.5 05.02.2016 Innhold 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om dette dokumentet... 1 1.2 Endringslogg... 1 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer...

Detaljer

Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle kraftleverandører besvare denne datakvalitetsundersøkelsen.

Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle kraftleverandører besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Datakvalitetsundersøkelse for kraftleverandører Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle kraftleverandører besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Hensikten med undersøkelsen er: å

Detaljer

Elhub praktisk informasjonsdag Aktørtesting, Migrering og Go Live. Gardermoen,

Elhub praktisk informasjonsdag Aktørtesting, Migrering og Go Live. Gardermoen, Elhub praktisk informasjonsdag Aktørtesting, Migrering og Go Live Gardermoen, 11.01.2017 Agenda Gjennomgang av testløpet frem mot Elhub Go Live for alle markedsaktører Gjennomgang og demonstrasjon av aktørsertifisering

Detaljer

Nordisk balanseavregning. Siste nytt om NBS Tromsø, 13.november 2014

Nordisk balanseavregning. Siste nytt om NBS Tromsø, 13.november 2014 Nordisk balanseavregning Siste nytt om NBS Tromsø, 13.november 2014 Det nærmer seg! Alle må gjøre de nødvendige forberedelser - Mange små og store endringer - Håndboken bør alle lese Nødvendige systemtilpasninger

Detaljer

Dagskonferanse om Elhuben

Dagskonferanse om Elhuben Dagskonferanse om Elhuben Den norske datahuben Energi Norge i samarbeid med Statnett og NVE 21. mai 2015 Siste nytt om status for Elhubprosjektet 29.05.2015 Bunntekst 2 Det formelle grunnlaget Statnett

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

Elhub. Elhub Beregningsfunksjoner. Rettigheter og begrensninger

Elhub. Elhub Beregningsfunksjoner. Rettigheter og begrensninger Elhub Elhub Beregningsfunksjoner Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.1 Oppdatering: C Status: For implementering Dato: 11. april 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 2.0.L Status: For implementering Dato: 27. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

Kommentarer til høringsdokument for endringer i

Kommentarer til høringsdokument for endringer i Innledning generelle kommentarer I innledningen til høringsdokumentet blir det lagt vekt på at de foreslåtte endringene i hovedsak er knyttet til klargjøring av begrepsbruk, justeringer av teknisk art

Detaljer

Nettselskaper, kraftleverandører og balanseansvarlige som ikke er registrert korrekt i Edielportalen vil ikke kunne kommunisere med Elhub.

Nettselskaper, kraftleverandører og balanseansvarlige som ikke er registrert korrekt i Edielportalen vil ikke kunne kommunisere med Elhub. Aktørregistrering i Edielportalen I henhold til Avregningsforskriftens 1-4d skal alle markedsaktører registrere seg med oppdatert adresseinformasjon i Systemstøtten for Ediels adresseregister (Edielportalen).

Detaljer

Elhub BRS Måleverdier

Elhub BRS Måleverdier Elhub BRS Måleverdier Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Ekspertgruppemøte 20 Migrering og test. Nydalen, Oslo 2. februar 2017

Ekspertgruppemøte 20 Migrering og test. Nydalen, Oslo 2. februar 2017 Ekspertgruppemøte 20 Migrering og test Nydalen, Oslo 2. februar 2017 Agenda ekspertgruppemøte 2.2.2017 09:30-10.45 Overordnet status i prosjektet Systemgodkjenning, Pilot markedstest og Go Live simulering

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 9 2010 D O K U 2010 M E N T Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling,

Detaljer

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato:

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: 30. OL 2012 Vår ref.: NVE 201107296-5 ek/kmel Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Karl Magnus Ellinggard

Detaljer

Cut off-dato for avviksoppgjør

Cut off-dato for avviksoppgjør 10.05.2017 Cut off-dato for avviksoppgjør Oppfølgingsmøte fra ekspertgruppemøte 22 (03.05.2017) Agenda 1. Kort om premisser fra NVE 2. Elhubs vurdering av saken 3. Systemleverandører redegjør for konsekvens

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: I Status: For implementering Dato: 6. februar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Innføring av nordisk balanseavregning og Elhub Høring om nettselskapets

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: E Status: Gjeldende fra 1. januar 2012 Dato: 25. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift Thor Erik Grammeltvedt Seksjonssjef Kraftmarked Energiavdelingen, NVE NVE utsetter vedtak om innføring av AMS Internasjonale

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 1.0 Revisjon: F Status: For implementering Dato: 09. mars 2006 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag

Detaljer