Årsmøtedokumenter Årsmøte Akershus Røde Kors. Sundvolden Hotell 6. april Side: 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøtedokumenter 2014. Årsmøte Akershus Røde Kors. Sundvolden Hotell 6. april 2014. Side: 1"

Transkript

1 Årsmøte Akershus Røde Kors Sundvolden Hotell 6. april 2014 Side: 1

2 Akershus Røde Kors er en frivillig, medlemsstyrt organisasjon og ett av 19 distrikt innenfor Røde Kors i Norge. Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Side: 2

3 Innhold Side Vi gratulerer lokalforeninger og lokalråd med jubileer i 2014! 4 Program og saksliste for årsmøtet søndag 6. april 5 Sak 1 Årsberetning for Akershus Røde Kors Humanitær aktivitet i Akershus Røde Kors 2. Organisasjonen 3. Aktivitet på distriktsnivå 4. Distriktskontoret 5. Oppsummering Sak 2 Regnskap Sak 3 Beretning fra kontrollkomiteen Sak 4 Forslag til strategi og handlingsplan Sak 5 Forslag til budsjett for 2014 og Sak 6 Valg av distriktstyre og komiteer 77 Side: 3

4 Akershus Røde Kors Gratulerer følgende lokalforeninger med jubileum i 2014 Skedsmo Røde Kors 90 år Skedsmo Røde Kors Hjelpekorps Rælingen Røde Kors Omsorg 75 år 40 år Vestby og Ås Røde Kors 40 år Side: 4

5 Program for årsmøtet i Akershus Røde Kors 2014 Søndag 6. april Velkommen Distriktsleder Knut-Helge Rønning Årsmøtetale Visepresident Svein Erik Aasen Akershus Røde Kors Årsmøte 2014 Åpning Godkjenning av innkalling og dagsorden Navneopprop Valg av to personer som protokollførere Valg av to personer til å undertegne protokollen Valg av tre personer til tellekomité Valg av møtedirigent Sak 1 Årsberetning 2013 Sak 2 Regnskap 2013 Sak 3 Beretning fra kontrollkomiteen 2013 Sak 4 Handlingsplan 2014 Sak 5 Budsjett 2014 og 2015 Sak 6 Valg Felles lunsj før avreise Side: 5

6 Sak 1 Årsberetning for Akershus Røde Kors Humanitær aktivitet i Akershus Røde Kors Nok et år er gått, og årsrapporten for Akershus Røde Kors viser det gledelige faktum at lokale aktiviteter i 2013 for Røde Kors i Akershus er på høyden med den raske samfunnsutviklingen vi har fått. Samfunnet endrer seg raskere og raskere, og med det oppstår nye humanitære behov som må dekkes. Lokalforeningene har tilpasset seg denne endringen, og har økt antall humanitære aktiviteter til et antall på 60. Dette er helt fantastisk og viser den utrolige tilpasningsevnen Røde Kors i Akershus har. For å klare dette er det nødvendig med flere frivillige med god kompetanse. Dette resulterte i at Akershus Røde Kors i 2011 vedtok strategien som omfatter de tre bæresøylene SYNLIGHET REKRUTTERING OPPLÆRING. Dette har vært retningsgivende for den støtten og det tilretteleggingsarbeidet som Akershus Røde Kors har brukt ressursene til i samarbeid med de lokale ledd. Dette samarbeidet er en meget viktig satsning for at vi alle skal være i stand til å gi flest mulige trengende nødvendig humanitær støtte i Akershus, og andre steder hvor vi engasjerer oss. Distriktsstyret i Akershus Røde Kors Side: 6

7 Oppsummering av aktivitet i Akershus Røde Kors I løpet av ett år har Røde Kors i Akershus Rykket ut til 74 søk og redningsaksjoner Gitt 1399 mennesker én til én-besøk eller faste fellesaktiviteter fra besøksvenner Nesten tredoblet antall frivillige i Røde Kors Ungdom 63 ungdommer har deltatt på konfliktverksted Nesten doblet antall deltakere i Barnas Røde Kors Vi er blitt flere - ved utgangen av 2013 hadde Akershus totalt medlemmer. Dette er en nettoøkning på over 400 medlemmer fra I tillegg har antall frivillige økt med 260 nye personer i 2013 veldig bra;) Rema 1000 fest i Ski Røde Kors. Foto: Ski Røde Kors 1 Tre ganger i året rapporterer lokalforeningene inn sin humanitære aktivitet. Gjennom denne informasjonen får vi et overblikk over aktiviteten i distriktet. Tallene presentert her er basert på disse QLM-rapportene fra lokalforeningene. Side: 7

8 Beredskap Valgte ledere med opplæring i beredskapsarbeid: 29 Lokalforeninger med beredskapssamarbeid med kommunen: 8 Antall lokalforeninger som i egen regi gjennomførte beredskapsøvelse: 3 Foto: Røde Kors Fokus på Røde Kors som en beredskapsorganisasjon har vært viktig også i I 2013 har det vært representanter fra alle aktivitetsområder i distriktets beredskapsutvalg. Utvalget har stilt seg til rådighet for å reise til lokalforeningene og snakke om beredskap, samarbeid med kommunene, og avholde øvelser. Utviklingen av en forenklet versjon av beredskapsplanen til bruk i lokalforeningene har vært en prioritert oppgave. Side: 8

9 Hjelpekorps Antall hjelpekorpsere med godkjent grunnutdanning: 359 (284 i 2012) Antall operative ledere med godkjent utdanning: 30 (18 i 2012) Antall aksjoner: 74 (41 i 2012) Vestby og Ås Røde Kors Hjelpekorps stilte fra Akershus i Norges Mesterskapet i Førstehjelp. Her er hele laget med Thomas, Øystein, May Tove, Turid, Kristine og Karl Johan. Foto: Vestby Ås Ved utgangen av 2013 er det 13 hjelpekorps i Akershus distrikt hvorav 11 er operative. Hjelpekorpsene og distriktsrådet i Akershus har vært involvert i 74 aksjoner, hvorav 60 var søk etter savnet person, 2 søk etter antatt omkommet og 12 henteoppdrag ettersøknings- og redningsaksjoner. Dette er en klar økning mot 41 aksjoner totalt i I løpet av 2013 har Akershus Røde Kors også støttet nabodistriktene med mannskaper i flere krevende leteaksjoner. Totalt er det brukt tjenestetimer ute i aksjoner. Side: 9

10 Oppvekst Antall deltakere leksehjelp: 163 (186 i 2012) Antall frivillige leksehjelpere: 60 (35 i 2012) Antall deltakere «Ferie for alle»: 173 (144 i 2012) Antall deltakere Barnas Røde Kors: 44 (24 i 2012) 63 ungdommer har deltatt på konflikthåndteringsverksteder og 52 ungdommer har deltatt på meglingsverksted Fra sommerleiren i Akershus Røde Kors. Foto: Akershus Røde Kors Rælingen, Skedsmo og Eidsvoll Hurdal har utviklet et lavterskel fritidstilbud for barn i sine kommuner. De drar god nytte av kompetanseutveksling på tvers av lokalforeningene. I sommer arrangerte Skedsmo og Eidsvoll Hurdal en vellykket sommerleir for barn i Akershus. Henvendelse fra kommunale etater om barn som trengte et gratis ferietilbud var større enn forventet. Side: 10

11 Besøkstjenesten Antall besøksvenner: 595 (446 i 2012) Antall deltakere besøkstjenesten: 1399 (899 i 2012) Antall institusjoner: 68 (64 i 2012) Besøksvennene i Lørenskog. Foto: Lørenskog Røde Kors 17 lokalforeninger i Akershus og med 595 frivillige, går på besøk til mennesker som av ulike grunner ønsker kontakt med en besøksvenn. 68 institusjoner i fylket får besøk av frivillige fra Røde Kors. Side: 11

12 Sosial inkludering Antall frivillige Flyktningeguider: 117 (89 i 2012) Antall deltagere Flyktningeguiden: 107 (93 i 2012) Antall lokalforeninger med norsktrening og kvinnekafe: 9 (ikke målt i 2012) Antall besøk Trandum: 35 Antall frivillige Trandum: 17 Til topps! Foto: Røde Kors Flykningeguiden er en viktig aktivitet som gir flyktninger viktig innsikt og nettverk i landet de er blitt bosatt. Bærum, Asker, Ullensaker, Rælingen, Ski, Skedsmo og Nittedal har til sammen 97 koblinger. Besøkstjenesten på Trandum hadde en utfordrende vår uten avtale med Politiets Utlendingsenhet. Men på høsten kom det på plass en ny og god avtale og aktiviteten opplevde en ny giv. På høstparten ble 13 nye frivillige rekruttert og skolert, slik at gruppen nå består av totalt 17 aktive. Side: 12

13 Røde Kors Ungdom Ungdomsgrupper: 7 (7 i 2012) Frivillige: 127 (45 i 2012) Antall asylmottak med aktiviteter: 3 Vestby og Ås Røde Kors ungdom rekrutterer nye ungdommer under karrieredagene på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås. Foto: Line Rak Haugen I løpet av 2013 har antall frivillige i Røde Kors Ungdom i Akershus nesten tredoblet seg! To nye grupper, Bærum og Vestby og Ås, har startet aktivitet på asylmottak. Det er dermed tre asylmottak i Akershus som har besøk fra Røde Kors Ungdom grupper annen hver uke. På grunn av en veldig økning av nye frivillige har vi hatt to kurshelger for bare ungdom med temakurs seksuell helse, migrasjon, IHR, førstehjelp og psykososialt førstehjelp. Akershus Røde Kors Ungdom har i løpet av året vært vertskap for Elisa og Jenny fra Colombia og Sammy og June fra Zimbabwe. Side: 13

14 2. Organisasjonen Distriktet har etter årsmøtet i 2013 og fram til årsmøtet i 2014 hatt følgende styre og utvalg; Distriktsstyret Leder Knut-Helge Rønning Nesodden Nestleder Gaute Sars-Olsen Skedsmo Styremedlem Ingunn Rundtom Skedsmo Styremedlem Geir Solvang Skedsmo Styremedlem Dagfinn Sundsbø Fet Styremedlem Jarle Solberg Nittedal (1) Varamedlem Nils Oluf Wisting Rælingen Varamedlem Styremedlem Omsorg Catharina Skage Elisabeth Nygård Ski (2) Fet Vara Omsorg Ragnar Bergersen Eidsvoll Hurdal Styremedlem Hjelpekorps Jørn Bjørnstad Nesodden 1. vara Hjelpekorps Thomas Johannessen Asker 2. vara Hjelpekorps Christian Ødegård Ski Styremedlem Ungdom Eline Hultman Andresen Skedsmo (3) Vara Ungdom Hung Pham Bærum (4) Vara Ungdom Emilie Rossholt Oppegård (4) 1) Permisjon fra september ) Valgt på ekstraordinært møte 12. juni ) Trakk seg fra vervet august ) Fungert som leder Røde Kors Ungdom fra august Emilie Rossholt har fungert som vara Ungdom i distriktsstyret fra samme tidspunkt. Arbeidsutvalget for distriktsstyret Distriktsleder Knut-Helge Rønning, nestleder Gaute Sars-Olsen, styremedlem Ingunn Rundtom og daglig leder Lene A. Norlund. Side: 14

15 Kontrollkomiteen Leder Arnt Kristoffersen Nittedal Medlem Morten Hofft Bærum Medlem Eva Holmsen Asker Medlem Haakon Zapffe Bærum (1) 1) Haakon Zapffe gikk bort desember Valgkomiteen Leder Gudmund Nyrud Ski Medlem Grete Branum Bærum Medlem Siren J. Halsvik Eidsvoll Hurdal Medlem Øivind Kristensen Nittedal Medlem Ole Jørgen Hansen Eidsvoll Hurdal Øvrig representasjon Røde Kors representant i Distriktsrådet for Heimevernet, HV 02 Det er til enhver tid beredskapsutvalgets leder som representerer Akershus Røde Kors i Distriktsrådet for Heimevernet HV 02. I 2013 var dette Geir A Solvang. Vervet som medlem og vara alternerer med Oslo Røde Kors. Førstehjelpsansvarlig i distriktet Hans Alexander Skalleberg Side: 15

16 Lokalforeninger og lokale råd Akershus Røde Kors hadde ved utgangen av lokalforeninger, med til sammen 16 lokale omsorgsråd/besøkstjenesteavdelinger, 13 hjelpekorps hvorav 11 er operative og 7 Røde Kors Ungdom-grupper. 1. Asker Røde Kors 2. Aurskog-Høland Røde Kors 3. Bærum Røde Kors 4. Drøbak-Frogn Røde Kors 5. Eidsvoll og Hurdal Røde Kors 6. Enebakk Røde Kors 7. Fet Røde Kors 8. Lørenskog Røde Kors 9. Nannestad og Gjerdrum Røde Kors 10. Nes Røde Kors 11. Nesodden Røde Kors 12. Nittedal Røde Kors 13. Oppegård Røde Kors 14. Rælingen Røde Kors 15. Skedsmo Røde Kors 16. Ski Røde Kors 17. Sørum Røde Kors 18. Ullensaker Røde Kors 19. Vestby og Ås Røde Kors Side: 16

17 3. Aktiviteten på distriktsnivå Distriktsstyret Gode og viktige diskusjoner under arbeidslørdagen i distriktet 1. februar 2014 Foto: Samantha Mandiriri og June Munyongani, ungdomsdelegater fra Zimbabwe Beredskap Røde Kors er en beredskapsorganisasjon og distriktet har alltid et spesielt fokus på beredskap både lokalt og på distriktsnivå. Distriktsstyret har det koordinerende ansvaret for beredskapsaktiviteten i distriktet, og det jobbes kontinuerlig med å revidere og utbedre beredskapsplan for distriktet. Det er også vært fokus på å bistå de lokalforeningene som har ønsket å etablere et samarbeid med sin kommune på beredskapsarbeid og å starte opp beredskapsvakt i sitt område. Under ledersamlingen i november ble 40 ledere fra lokalforeninger, lokalråd og på distriktsnivå kurset i ettersamtaler etter alvorlige hendelser trinn 1. Distriktets strategi Synlighet Rekruttering - Opplæring Distriktet startet i 2011 implementeringen av distriktets strategi, og dette arbeidet er videreført i Det er brukt mye ressurser på satsningen på strategiens tre hovedmål: synlighet, opplæring og rekruttering. Det har blant annet vært gjennomført kurs med god deltakelse, og det er blitt gitt støtte til lokale ledd på synlighet og rekruttering. Distriktet har gjennom mange år hatt fokus på leder- og organisasjonsutvikling, og lagt stor vekt på å gjennomføre gode og motiverende ledermøter og samlinger i Etter dialog med lokalforeninger høsten 2013, ønsker distriktsstyret å legge frem forslag til årsmøtet i 2014 om å forlenge denne strategien til å gjelde også for Distriktet vil da få tid til å planlegge en ny strategi for de kommende 3 6 nye årene som er i tråd med det nye hovedprogrammet som skal vedtas på Landsmøtet i Trondheim oktober Side: 17

18 Støtte til lokalforeninger Distriktet har brukt ressurser på å støtte lokale organisasjonsutviklingsprosesser, og tilbudt behovssamtaler der lokalforeningene har bedt om det. Styremedlemmer i distriktet har gitt aktiv støtte til foreninger som har hatt spesielt behov, for eksempel i forbindelse med samarbeidsutfordringer eller konflikter. Internasjonalt samarbeid Distriktet inngikk et nytt distriktssamarbeid med Bcharre Røde Kors i Libanon høsten Høsten 2013 overtok arbeidsutvalget i distriktet oppdraget fra det internasjonale utvalget, da dette ble oppløst på grunn av samarbeidsutfordringer og av personlig årsaker. Distriktsrådene i Akershus stiller med et medlem hver til det internasjonale utvalget. Kommersiell førstehjelp Distriktet har fulgt opp salg av kommersielle førstehjelpskurs i distriktet. 16 av 19 lokalforeninger har signert samarbeidsavtale med distriktet om fordeling av fremtidig overskudd. I 2013 har omsetningen på omtrent 1,9 millioner. Sviktende salg og utgifter til faste ansatte har forårsaket et underskudd på ca kr i den kommersielle satsingen. Distriktsstyret tar utviklingen av aktiviteten til etterretning og vil følge aktiviteten nøye med statusrapporter på hvert styremøte fremover. Avtale om tilleggsberedskap Avtale om tilleggsberedskap med Oslo Universitetssykehus (OUS) er videreført frem til 1. juni Nasjonale høringer Distriktsstyret har sendt høringssvar fra Akershus Røde Kors på evaluering av Røde Kors Førstehjelp AS i april Side: 18

19 If we all come together, we can do more! Fra arbeidslørdag i distriktet 1. Februar 2014 Text/Photo: Samantha Mandiriri og June Munyongani, ungdomsdelegater fra Zimbabwe Årsmøtet i 2013 Distriktets årsmøte ble avholdt på Thorbjørnsrud Hotell på Jevnaker søndag 14. april Distriktsleder Knut-Helge Rønning ønsket velkommen til æresmedlem i Akershus Røde Kors, Reidun Andreassen, delegater, observatører og gjester, samt landsstyrerepresentant Snorre Gundersen og generalsekretær Åsne Havnelid. Snorre Gundersen roste Røde Kors i Akershus for flott humanistisk innsats i året som hadde gått under årsmøtemiddagen. Generalsekretæren fremhevet Akershus Røde Kors som et foregangsdistrikt, som har snudd medlems- og frivillighetstrenden og at distriktet har fokus på at den frivillige innsatsen er kjernen i alt det vi gjør. Det ble avholdt et ekstraordinært møte onsdag 12. juni hvor Catharina Skage fra Ski Røde Kors ble valgt som siste varamedlem til distriktsstyret. Side: 19

20 Ledermøter og samlinger Det ble avholdt en arbeidshelg for distriktsstyret med distriktsrådene i slutten av august på Vettre Hotell i Asker. Tema for helga var videreføring av strategien til Akershus Røde Kors for 2014, samt fokus på befolkning og humanitære behov i distriktet. På ledersamling i Asker i november ble det gjennomført kurs i ettersamtaler etter alvorlige hendelser for de lokale lederne som var til stede. Det ble også arrangert påvirkingstorg hvor blant annet strategiens tre fokusområder ble presentert, og ledernes innspill ble tatt med på den videre utviklingen av planene for distriktet. Representasjon fra distriktsstyret på konferanser og kurs Distriktsleder har representert i: møtene til Det Sentrale Råd (råd bestående av alle 19 distriktsledere i Røde Kors) som vara i Landsstyret (valgt av Det Sentrale Råd) møtene i Komiteen for Samfunnssikkerhet og Beredskap (valgt som representant fra Det Sentrale Råd) forelesninger om Røde Kors som beredskapsorganisasjon ved Norsk Utdanningssenter for Samfunnssikkerhet og Beredskap Side: 20

21 Strategi for Akershus Røde Kors - synlighet, rekruttering og opplæring Synlighet Hovedmålet på synlighet for Akershus Røde Kors er «å være den best profilerte frivillige organisasjon i Akershus». Dette er et godt mål, men heller vanskelig å måle resultatet av. I løpet av 2013 har vi vært aktive innen flere av våre arenaer og benyttet lokale medier, sosiale medier og nettsider for å fronte Akershus Røde Kors og våre aktiviteter. Vi vet at lokale medier er en viktig arena og et viktig verktøy for å fronte våre budskap, rekrutteringsbehov og aktiviteter i. Her har vi vært aktive, men det er fortsatt et godt stykke igjen å gå for og si oss fornøyd med antall pressemeldinger og leserinnlegg. Innen sosiale medier er vi godt etablert med Facebook og Twitter, men vi har et stykke igjen med å få oversikt over de sidene vi har og hvordan vi benytter de på en enda bedre måte. Nettsidene til distriktet og lokalforeninger har vært en stadig tilbakevendende utfordring, men de vil bli forbedret i 2014 med nye nettsider og bedre brukeranvendelighet. Medieutspill Vi har i ulik grad fått gjennom våre saker til lokale medier. I 2012 var vi meget synlig i lokale medier med 121 medieutspill, mot 25 medieutspill i Utspillene har satt fokus på organisasjonens aktiviteter, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Spesielt har vi fått fokus på Ferie for alle, Gatemegling, Julekampanjen og besøkstjenesten til Trandum. Medie- og kommunikasjonsplan I 2012 ble det utviklet en medie- og kommunikasjonsplan for distriktet, sammen med Nils Oluf Wisting fra distriktsstyret og Live Sørdal fra distriktsråd for Røde Kors Ungdom. Planen inneholdt mål for kommunikasjonsarbeidet, avklaringer rundt rollefordelingen mellom de ulike leddene i distriktet og konkrete tips for mediearbeidet. Prosessen og det resulterende produktet var viktig for å skaffe en oversikt og plan for videre arbeid, men har ikke blitt implementert som et verktøy for distrikt og lokalforeninger. Det har vært et ønske å utbedre denne planen i løpet av høsten, samt implementere mer konkrete tiltak for en verktøykassetilnærming. Vi har ikke lyktes med det, men vil i løpet av våren 2014 få dette på plass, samt bruke dokumentet i skolering og oppfølging mot de respektive lokalforeninger. Side: 21

22 Nettsider og sosiale medier Akershus Røde Kors har egne nettsider, som vedlikeholdes og oppdateres av distriktskontoret. Disse sidene har jevnlig blitt oppdatert og forbedret gjennom året, med saker og aktiviteter fra hele distriktet. I løpet at 2013 har vi hatt rett i underkant av 9000 unike besøkende, noe som er en knapp nedgang i forhold til Dette kan på mange måter skyldes av at flere benytter seg av sosiale medier, som facebook, for å søke ønsket informasjon. Akershus Røde Kors har også egne sider på Facebook. Vi hadde ved årets slutt 658 «likes» på siden vår - dette er en solid oppgang fra Siden vår på Facebook administreres fra distriktskontoret, og skal fungere som en god informasjonskanal for å vise vårt mangfold av aktiviteter og medlemmer. Akershus Røde Kors har en egen Twitter side, hvor vi i dag har 558 «følgere». Siden skal primært benyttes til å vise våre meninger og dele informasjon med andre. Siden har også en viktig funksjon for oss da vi kan fange opp andre meninger fra media, politikere og relevante organisasjoner. Røde Kors Avisa Røde Kors Avisa er et viktig forum for å kunne spre informasjon om organisasjonen og våre aktiviteter i Akershus. Avisen kommer ut to ganger i året en i mai måned og en i november måned. Røde Kors Avisa utarbeides via distriktskontoret, og skal sette fokus på bredden av aktiviteter og behovet for nye frivillige i distriktet. I 2013 hadde vi et fokus på unge frivillige i Akershus Røde Kors. I 2014 kommer det til å være et ytterligere fokus på rekruttering og behov for frivillige til aktiviteter og organisatoriske oppgaver. Produksjon og leveranse av avisen er uten ekstra kostnader for oss, samt at den bringer inn en del annonseinntekter for distriktet. Avisen har et opplag på og går ut til de fleste husstander i distriktet. Internkommunikasjon Intranettet Korsveien har siden sin oppstart i 2011 blitt godt etablert, men kan med fordel bli benyttet ytterligere. Vi benytter også «Ukesnytt» til å spre informasjon ut til lokallagene. Denne blir sendt ut annen hver uke, via epost og med link på Korsveien. Side: 22

23 Antall personer Årsmøtedokumenter 2014 Rekruttering og medlemmer Røde Kors i Akershus har i 2013 fortsatt den gode medlemsutviklingstrenden fra Ved utgangen av 2013 hadde Akershus totalt medlemmer. Dette er en nettoøkning på over 400 medlemmer fra Distriktet fikk 2299 nye medlemmer i 2013, men mistet i løpet av samme tid 1580 medlemmer. Om lag 1400 av de nye medlemmene som ble vervet i 2013 ble vervet gjennom feltsalg. Det er flere nyinnmeldte i 2013 enn i Det er også færre som har meldt seg ut av organisasjonen. Fordeling av medlemmer Omsorg Hjelpekorps Ungdom Beredskapsvakter Omsorg Hjelpekorps Ungdom Beredskapsvakter Figuren «Fordeling av medlemmer 2013» gir et bilde av fordelingen av medlemmer som har registrert sine medlemskap innenfor Omsorg, Hjelpekorps, Ungdom og Beredskapsvakter. Sammenligner man antall medlemmer innenfor omsorg og hjelpekorps ved utgangen av 2013 med antall medlemmer innenfor omsorg og hjelpekorps ved utgangen av 2012, så ser vi at antall medlemmer har økt innenfor begge fagområdene 2. Mottak av frivillige I løpet av 2013 har hovedkontoret videreformidlet omtrent 770 henvendelser fra personer som har registrert seg som frivillige via våre nettsider eller via Røde Kors førstehjelpsapplikasjon (APP) til distriktskontoret. Av disse 770 personene har distriktskontoret videreformidlet omtrent frivillige til lokalforeningene. Til sammenligning videreformidlet distriktskontoret om lag 550 frivillige til lokalforeningene i De frivillige som ikke har blitt videreformidlet til lokalforeningen er frivillige hvis henvendelse har vært uklar og som har blitt kontaktet av distriktskontoret per e-post for mer informasjon, men som ikke har svart. 2 Det finnes ikke tall for antall medlemmer i Beredskap og Ungdom fra 2012, og det er derfor ikke mulig å gjøre en sammenligning av disse fagområdene den aktuelle tidsperioden. 3 Dette anslaget er estimert på bakgrunn hvor mange henvendelser fra frivillige som er videreformidlet fra juli 2013 til desember 2013 (ca. 315). Det eksisterer dessverre ikke statistikk på hvor mange som henvendelser far frivillige som ble sendt fra distriktskontoret til lokalforeningene i tidsrommet januar 2013 til juli Side: 23

24 Alle frivillige (både de som er videreformidlet til lokalforeningene og de som ikke er videreformidlet til lokalforeningen) som har meldt seg via nettsidene og appen har også mottatt en oppfølgingsepost i forkant av informasjonsmøtene som ble holdt i løpet av 2013 (for mer informasjon om informasjonsmøtene, se neste avsnitt). Distriktskontoret mottar og videreformidler også jevnlig informasjon til folk som melder seg frivillig via telefonen. Temakurs innenfor organisasjon: hvordan blir vi flere frivillige og medlemmer ble arrangert på distriktsnivå i oktober Informasjonsmøter Som et ledd i satsingen på rekruttering er det på tre ulike tidspunkter (februar, april og september) i løpet av 2013 avholdt felles informasjonsmøter i de fire områdene i Akershus; Øvre Romerike, Nedre Romerike, Vestområdet og Follo. Det er utarbeidet en plan for hvordan informasjonsmøtene bør foregå, hva som bør gjøres i forkant av informasjonsmøtet og hvem som har ansvar for de enkelte oppgavene knyttet til informasjonsmøtet. Det har variert hvor godt informasjonsmøtene har fungert og hvor mange nye frivillige som har kommet. Informasjonsmøtene er blitt evaluert fortløpende etter at de er blitt avholdt og var også tema på ledersamlingen i november. Som resultat av innspillene som har kommet er det gjort noen endringer i måten informasjonsmøtene er blitt arrangert på og hvor ofte de skal avholdes. Antall frivillige I 2013 er det rapportert inn at vi i Akershus Røde Kors har om lag 2177 frivillige, som er en økning på 260 nye frivillige fra 1917 frivillige i er under 30 år, og 1674 er over 30 år. Vi har i løpet av 2013 hatt 246 barn opp til 17 år i fast aktivitetstilbud. Disse tallene er basert på skjemaer fra de ulike lokalforeningene for telling av antall frivillige i de ulike aktivitetene, samt frivillige i tillitsverv. Det er vanskelig å bruke disse tallene som grunnlag for sammenligning fra år til år, da tellingen ofte er et anslag heller enn en nøyaktig måling. Rekruttering og medlemspleie er et satsningsområde i 2014 (ref. distriktets handlingsplan). Det skal jobbes målrettet med tiltak som skal øke frivillig- og medlemsmassen i Akershus Røde Kors, samt styrke eksisterende strukturer for innrapportering av disse tallene. Side: 24

25 Opplæring 2013 har vært et godt opplæringsår for Akershus Røde Kors, og mange kurs har blitt holdt både på distriktsnivå og lokalforeningsnivå. Det ble avholdt to kurshelger på ulike steder i distriktet for å nå flest mulig frivillige. Opplæringsutvalget har vært operativt med representanter fra alle råd. Policyen om ikke å avlyse kurs, så lenge det er minst fem påmeldte, er fulgt strengt. Følgende kurs er holdt på distriktsnivå i 2013: KURS ANTALL KURS ANTALL DELTAKERE Introduksjon til Røde Kors 5 78 Introduksjon til Røde Kors e-læring 42 Psykososial førstehjelp Norsk grunnkurs førstehjelp 1 14 Grunnkurs omsorg 2 27 Grunnkurs ledelse 1 16 Grunnkurs kursholder 2 15 Grunnkurs organisasjon 1 16 Grunnkurs Røde Kors Ungdom 1 14 Temakurs: dialog og konflikthåndtering 1 7 Temakurs: hvordan bli flere frivillige og medlemmer 1 11 Temakurs: mangfold 1 9 Temakurs: oppvekstaktiviteter 2 16 Temakurs: besøkstjeneste 4 54 Temakurs: valgkomité 1 8 Temakurs: flerkultur 2 17 Temakurs: seksuell helse 1 11 Temakurs: migrasjon 1 9 Temakurs: leksehjelp 1 6 Temakurs: ettersamtale nivå Totalt Vi ønsker til slutt å takke alle som har holdt kurs i løpet av 2013 for en kjempe god innsats. Selv om det har blitt arrangert 31 kurs fra oss, vet vi også at det har blitt arrangert enda flere rundt i distriktet fra lokalforeningene. Tusen takk til alle som har bidratt til kurs og kompetanseheving av frivillige Røde Korsere. Side: 25

26 Akershus Røde Kors Hjelpekorps Distriktsrådet i beretningsåret 2013 bestod av Distriktsrådsleder Jørn S. Bjørnstad Nesodden 1. Nestleder/Administrativ leder Thomas Johannesen Asker 2. Nestleder/Operativ leder Christian Ødegård Ski Rådsmedlem Bjørn Grov Nittedal Rådsmedlem Knut Alstad Ski Rådsmedlem Geir W. Olsen Ullensaker Varamedlem Silje A. Gjeraldstveit Ski Varamedlem Thomas F. Janssen Ullensaker Hjelpekorpskonsulent sluttet i feb. Tina Nyhuus Distriktskontoret Hjelpekorpskonsulent startet i feb. Håkon Willumsen Distriktskontoret Distriktsrådet utnevnte følgende ressurspersoner/-grupper Distriktsrådets arbeidsutvalg har bestått av DRL, Adm. leder og Opr. leder Områdeleder Follo Knut Alstad Områdeleder Asker og Bærum Thomas Johannesen Områdeleder Romerike Bjørn Grov Voice Broadcast (VB), system adm. AU Leder NødNett FORF, ARKH Leder NødNett Helse, ARKH Christian Ødegård Jørn S. Bjørnstad Ressursgruppe Transport og ambulanse (RTA) Christian Ødegård Leder, utnevnt sept. RTA Faggruppe ambulanse Truls Richardsen Fagleder RTA Faggruppe atv Thomas F. Janssen Fagleder RTA Faggruppe snøscooter Ola Strømman Fagleder RTA Faggruppe bil Ingen utnevnt Fagleder RTA Faggruppe båt/vannredning Jon-Harald Bråthen Fagleder RTA Flytjeneste Geir W. Olsen Ressursperson Side: 26

27 Ressursgruppe Hovedsensorer Bjørn Grov Distriktssensor LRS representant Asker og Bærum PD John Rønning Vara LRS representant Romerike PD Geir A. Solvang Vara LRS representant Follo PD Christian Ødegård Kont. pers. LRS representant Follo PD ivaretas av Østfold distrikt. Utnevnelser til utvalg tilhørende distriktsstyret Beredskapsutvalget ARK Opplæringsutvalget ARK Internasjonalt utvalg Internasjonalt utvalg Jørn S. Bjørnstad Thomas Johannesen Jørn S. Bjørnstad tom. Sept. Geir W. Olsen fom. Sept. Aktivitetene i beretningsåret Akershus Røde Kors Hjelpekorps er, som en del av Akershus Røde Kors, et fagorgan for Hjelpekorps og beredskap innenfor distriktet. Distriktsrådets viktigste oppgaver og ansvar er; Distriktsstyrets rådgivende organ innen hjelpekorps, redning og beredskap Koordinasjon og ledelse av hjelpekorpsenes fellesinnsats Rådgivning og faglig veiledning for hjelpekorpsene lokalt Kontroll av kvalitetsnivå og beredskapsplaner lokalt og distrikt Opplæringsvirksomhet Kontaktledd mellom Hjelpekorpsene Distriktet Landsrådet Representasjon Distriktsrådsleder har deltatt i distriktsstyrets møter, adm. leder har deltatt ved behov og anledning. Adm. leder, operativ leder og d-rådsleder har deltatt på ledermøte(r) arrangert av distriktsstyret. Distriktsrådsleder representerte distriktsrådet under årsmøtet til Akershus Røde Kors den Rådsmedlemmer deltok på sentral hjelpekorpssamling på Gardermoen, samt regionsamlingen i Sandefjord helgen november. Distriktsrådsleder deltok på distriktsrådsledersamling på Gardermoen helgen oktober. Side: 27

28 Røde Kors Hjelpekorps i Akershus Pr er det 13 hjelpekorps i Akershus distrikt hvorav 11 er operative. Sørum RKH har fått forlenget prøveperioden med 1 år. Enebakk RKH ble opprettet, etter søknad til distriktsrådet den 22. mai og satt i prøveperiode på 2 år den 30. mai. Kommunikasjon internt og eksternt Valgmøtet ble avholdt i tilknytning til distriktets årsmøte den Distriktsrådet har hatt 5 møter og behandlet 39 saker, både distriktsomfattende vedtak gjeldene samtlige hjelpekorps samt orienterings- og oppfølgningssaker. Distriktsrådets AU har hatt jevnlig e-post og telefonisk kontakt. Vedtak som blir gjort av d-råd au skal igjen godkjennes av distriktsrådet ved etterfølgende distriktsrådsmøte. Beretning fra områdeledere Områdene er som tidligere praktisert Follo, Asker -Bærum og Romerike. Intensjonen er som tidligere at dette skal styrke samarbeidet korpsene imellom og øke kjennskapen til hverandre. Asker og Bærum, Thomas Johannesen fra Asker ble utnevnt som områdeleder på første d- rådsmøte. Det har vært avholdt en områdeøvelse i Asker og Bærum i mai hvor hele Akershus ble invitert. Her deltok over 60 mannskap fra hele Akershus. Øvelsen var et samarbeid mellom RKH, NRH, NRRL, Asker og Bærum PD og Asker og Bærum Brannvesen. Det har blitt forsøkt å avholde felles korpsmøter for Asker og Bærum, samt gjennomført en rekke kurs. Follo, Knut Alstad fra Ski ble utnevnt som områdeleder på første d-rådsmøte. Hjelpekorpsene i Follo består av: Vestby og Ås Ski Nesodden Oppegård Enebakk i prøveperiode Samarbeidet i Follo synes å være bra, men kan bli bedre. Ski har arrangert diverse kurs for Follokorpsene, andre hjelpekorps har også blitt invitert for å få fylt opp kursene. På grunn av skifte av arbeid har ikke områdeleder fått gjort sitt verv fullt ut. Side: 28

29 Romerike, Bjørn Grov fra Nittedal ble utnevnt som områdeleder på første d-rådsmøte. Sørum i prøveperiode Skedsmo - Aurskog- Høland ikke registrert som hjelpekorps, har 16 godkjente medlemmer Nittedal Nannestad og Gjerdrum Ullensaker Eidsvoll og Hurdal De fleste hjelpekorpsene i Romerike har hatt jevn rekrutering av nye medlemmer i 2013, men vi har dessverre også noe frafall som gjør at medlemsmassen totalt sett er ganske stabil. Det gode samarbeidet mellom korpsene utøves ved at vi supplerer ved sanitetstjenester, ambulansedrift og ikke minst har vi på Romerike nå i flere år samarbeidet og etablert en god samarbeidsturnus for å gjennomføre «Grunnopplæringen for hjelpekorpsmedlem». Det er avholdt et felles «troika» møte på Romerike i Sørum RKH fikk en vanskelig start etter ordinært valgmøte og avholdt derfor et nytt valgmøte i oktober 2013 hvor det ble valgt nytt korpsråd. I denne forbindelsen har Sørum RKH søkt ARKH D-råd om ett års forlengelse av prøveperioden (sept. 2014) som D-rådet har imøtegått. Godkjente hjelpekorpsmedlemmer i Aurskog -Høland RK har ikke hatt eget korpsråd og medlemmene er underlagt lokalforeningens styre. Derimot har hjelpekorpsmedlemmene i A-H RK operativt vært underlagt Skedsmo RKH og dette har fungert veldig bra. A-H RK har ambisjoner om å starte hjelpekorps og velge eget korpsråd i Oppdrag: Det har vært flere ettersøkningsoppdrag på Romerike hvor vi har deltatt. På søk og redningsaksjoner som har vært gjennomført i Romerike/ Akershus, har korpsene hatt et gjennomsnittlig godt oppmøte. Sanitetsoppdragene har vært mange og varierte, og i tillegg har flere korps fått oppdrag for Oslo RKH. Markaberedskap (bistå Politi og AMK med henting av pasienter/savnede personer utenfor vei) Vinter: Snøscooterberedskapen i sesongen 2013 ble organiserte mellom Nittedal og Skedsmo som utførte høyberedskap lør-/søndager og i påsken. Ullensaker bemannet snøscooter i helgene som var stasjonert ved Råsjøstua (Nord i Romeriksåsen). Sommer: I sesongen har både Ullensaker og Nittedal hatt ATV m/ bårehenger til disposisjon for Politi og AMK. For begge årstider må det være et mål at korpsene i fremtiden samarbeider om å ha en organisert markaberedskap i Romerike 24/7 med lav og høyberedskap Side: 29

30 Båt-/ vannredning beredskapen: Eidsvoll & Hurdal og Skedsmo har gjennomført dette med tjeneste i Mjøsa og Øyeren, samt stilt på aksjoner etter anmodning fra Politiet. Korpsene har bygget opp en habil kunnskap og har velutrustet materiell for å imøtekomme eventuelle oppdrag. Aksjoner Hjelpekorpsene og distriktsrådet har vært involvert i 74 aksjoner, hvorav 60 var søk etter savnet person, 2 søk etter antatt omkommet og 12 henteoppdrag ettersøknings- og redningsaksjoner (41 totalt i 2012). Det er støttet med mannskaper til leteaksjoner i nabo distriktene. Totalt har vi brukt (4 036 i 2012) tjenestetimer på ettersøkelser. Årsaken til nedgang på tjenestetimer, 2013 mot 2012, forklares med at noen av aksjonene i 2013 ble avsluttet innen mannskapene kjørte ut Aksjoner Tjenestetimer Mannskaper Beredskap Vakttelefonen til Akershus har vært betjent hele året hovedsakelig av Operativ leder, ved behov har adm. leder og rådsmedlemmer bistått. Hjelpekorpsenes beredskap synes fremdeles å være god. Ved årets alarmer og redningsaksjoner har det til tider vært bra frammøte og akseptabel responstid. Voice Broadcast har vært aktivt brukt som varslings- og informasjonsmedia. Det jobbes fremdeles med å få lagt inn samtlige aktive fra Omsorg og Ungdom i VB, dette arbeidet er i mer grad overført til beredskapsutvalget. Side: 30

31 NødNett Stortinget har godkjent videre utbygging av nødnettet gjeldene hele landet, Frivilliges Organisasjoners Redningsfaglige Forum, FORF, er blitt godkjent tildelt nødnett terminaler. Landsrådets ressursgruppe samband har sendt ut skriv hvor hjelpekorpsene melder inn sine behov med tanke på antall terminaler de respektive hjelpekorpsene trenger. Implementeringen av terminalene vil, for fase 0 skje i 1. kvartal Nødnettet vil da for Akershus sin del være primærsamband, mens det analoge sambandet vil brukes som reserve og i områder hvor Nødnett ikke har god nok dekning. Ressursgrupper tilhørende distriktsrådet Utnevnelser til ressursgrupper gjøres av distriktsrådet på første distriktsrådsmøte etter hvert årsmøte, utnevnelsesperioden er på 1 (ett) år. Det er hjelpekorpsene som har da mulighet til å anbefale representanter til de ulike ressursgruppene. Ressursgruppe Transport og Ambulanse RTA består av leder som leder ressursgruppens arbeid, operativ leder innehar denne rollen. 5 fagledere som leder hver sin faggruppe, henholdsvis ambulanse, scooter, atv, bil og båt/vannredning, i tillegg har gruppen en kontaktperson opp mot brannvakt fly tjenesten som drives av NRF. Faglederne er representert på d-rådsmøtene ved behov. Faggruppe Ambulanse Akershus Røde Kors Ambulanse besto i 2013 av 6 ambulansebiler som eies lokalt. Totalt er 8 lokale ledd involvert i tjenesten: Nesodden, Ski, Oppegård, Nittedal, Skedsmo, Nannestad & Gjerdrum, Eidsvoll Hurdal og Ullensaker Alle ledd involvert i tjenesten er representert i Faggruppe Ambulanse og det ble avholdt et møte i faggruppen i Aktivitet og avtaler Totalt (unntatt januar) ble det gjennomført 926 ambulanseoppdrag i suppleringstjenesten fordelt på 263 vakter. Den absolutte hovedparten av disse oppdragene er rene overflytninger mellom sykehus/sykehjem, men enhetene har ved flere tilfeller blitt brukt som "first responder" samt bistått i oppdrag av høyere hastegrad. Den største oppdragsmengden er i Oslo/Akershus med ved flere tilfeller ble det kjørt oppdrag utenfor vårt distrikt og Akershus Røde Kors ambulanser har blant annet blitt sendt til Oppland, Hedmark, Østfold, Vestfold, Telemark og Sverige. Avtale om suppleringskjøring mellom Oslo Universitetssykehus (OUS) og ARK ble i 2013 fornyet med to nye år, frem til Dette gav en økt trygghet for vår tjeneste, noe som resulterte i at flere lokale ledd investerte i nye kjøretøy og nytt utstyr. Det ble også, fra OUS, Side: 31

32 informert om at våre enheter vil få nye TETRA nødnett terminaler til vår tjeneste som inkluderer fastmontert, samt to håndholdte terminaler til hver bil. I oktober ytret OUS et ønske om utvidet suppleringskjøring i desember 2013 og januar Det ble tegnet egen avtale for denne kjøringen, med økt økonomisk kompensasjon til enhetene. Dette resulterte i at det i desember ble kjørt 268 oppdrag, som er en firedobling av en gjennomsnittlig måned i Kurs Det ble i 2013 gjennomført et ambulansepersonellkurs i Akershus i regi av Ski Røde Kors. Ressursgruppe Snøscooter Det er per i dag 4 hjelpekorps med teknisk og utstyrsmessig operative snøscootere i Akershus som har en form for vaktordning: Oppegård, Nittedal, Skedsmo og Ullensaker. Sistnevnte har 4 stk., de andre én hver seg. Korpsene har tilgjengelig nok sleder/pulker/utstyr til at alle 7 scootere samtidig kan frakte pasienter. Ved sesongstart 2013/2014 har alle 4 korps vaktordning mot OUS og lokale nødetater i egne områder. Ressursgruppe Hovedsensorer Bjørn Grov, fra Nittedal har fungert som distriktssensor og har administrert RGH s arbeid ved henvendelser om gjennomføring. RGH består også av hovedsensorer, Bjørn Grov (Nittedal) Para Paranthaman (Eidsvoll & Hurdal) Thomas Nilsen (Ullensaker) Kjersti Harstad (Vestby og Ås flyttet høsten 2014) Thomas Johannessen (Asker) Distriktsensor har mottatt henvendelser fra de ulike korps som har hatt behov for å avholde hjelpekorpsprøven for nye medlemmer eller for regodkjenning. Hovedsensorene har fått tildelt oppgavene etter behov. I 2013 startet vi å benytte de nye praktiske prøvene. Hovedsensor sin oppgave er å veilede de lokale sensorene og påse at det korps som er teknisk arrangør for hjelpekorpsprøven gjennomfører dette etter de retningslinjer som er gitt av Norges Røde Kors Hjelpekorps. Distriktsrådet for hjelpekorps, Akershus Røde Kors Side: 32

33 Akershus Røde Kors Omsorg Akershus Røde Kors distriktsråd for Omsorg har i 2013 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Medlem: Medlem: Medlem: Elisabeth Nygård Ragnar Bergersen Lillian Culienborg Bernt Nissen Lisbeth Sannerud Sissel Hertzenberg Rådet har avholdt 8 møter med 84 saker. Rådet har gjennomført sin handlingsplan for Fokus området har vært seniorsatsing, og dette vil fortsette i Videre har omsorgsrådets handlingsplan vært preget av Akershus Røde Kors sine satsningsområder; synlighet, opplæring og rekrutering. Landsråd omsorg har vært invitert til rådsmøte, men de hadde ikke anledning til å delta. Rådet har sendt 3 saker til Landsråd omsorg; Forslag om egne omsorgsnåler forslag avvist. Forslag om retningslinjer for besøksvenn med hund forslaget har fått gjennomslag. Forslag om Røde Kors logo i Gatemegling forslaget har gått gjennom. Ragnar og Elisabeth har deltatt på distriktsstyremøter. Bernt har vært omsorg sin representant i beredskapsutvalget. Sissel har vært omsorg sin representant i opplæringsutvalget, med Ragnar som vara. Rådet har blitt delt opp og fått ansvar for hvert sitt geografiske område i Akershus for at rådet enklere skal kunne holde seg oppdatert på hva som skjer innen for omsorg på lokalt plan. Det har her vært noen utebesøk til lokalforeninger/lokalråd omsorg, ellers har det vært kontakt per telefon eller mail. Flere rådsmedlemmer har forespurt om invitasjon til møter i lokale omsorgsråd, uten at dette har kommet. Leder har deltatt på telefonkonferanser med Landsrådet to ganger i måneden. Faglig utvikling i rådet: - Grunnkurs omsorg Elisabeth deltok - Ettersamtale nivå 2, Bernt deltok - Nasjonal Omsorgskonferanse Ragnar og Elisabeth deltok - Arbeidshelg for Akershus Røde Kors Alle i rådet deltok - Nasjonal Omsorgssamling Ragnar og Elisabeth deltok - Ledersamling Ragnar, Sissel og Elisabeth deltok - Teambuilding for rådet Det var planlagt omsorgssamling , dette ble dessverre avlyst grunnet få påmeldte ble det avholdt samarbeidsmøte mellom D-råd hjelpekorps og D-råd omsorg ble det avholdt telefonkonferanse i forbindelse med kommende julesentral. Side: 33

34 Omsorgsaktivitetene innen sosial inkludering Trandum I løpet av 2013 har vi gjennomført 35 besøk til Trandum Utlendingsinternat, hvor 3 besøk ble avlyst fra Trandum sin side og 10 besøk ble avlyst på grunn av for få frivillige. Vårparten var en utfordring da det ikke forelå en avtale mellom Norges Røde Kors og Politiets Utlendingsenhet. En ny avtale kom på plass På høstparten ble 13 nye frivillige rekruttert og skolert, slik at gruppen nå består av totalt 18 aktive. Visitortjenesten Røde Kors i Akershus har visitortjeneste til de to fengslene i fylket; Ullersmo og Ila. Visitortjenesten er forankret i flere lokalforeninger i distriktet, men i hovedsak er de frivillige fra Ullensaker Røde Kors (18 frivillige) og Bærum Røde Kors (30 frivillige). Visitorene har gjennom 2013 gjennomført jevnlige besøk til fengslede, med et godt samarbeid til kriminalomsorgen. Vitnestøtte Vitenstøtte vil være en samtalepartner i for- og etterkant av rettsaken. Det å ha opplevd eller ha vært vitne til en kriminell handling er en utfordrende opplevelse for de fleste. Å skulle vitne om det man har opplevd, kanskje lang tid etter at hendelsen faktisk fant sted, kan også i seg selv oppleves som vanskelig for mange vitner. De fire tingrettene i Akershus, Nedre Romerike, Øvre Romerike, Follo, og Bærum og Asker, har et samarbeid med lokalforeningene om aktiviteten vitnestøtte. I 2013 har Bærum Røde Kors (7 frivillige), Eidsvoll/Hurdal Røde Kors (9 frivillige), Nes Røde Kors (1 frivillig), Oppegård Røde Kors (1), Skedsmo Røde Kors (9 frivillige) og Ski Røde Kors (3 frivillige) engasjerte seg i aktiviteten. Distriktet som helhet bistår ca vitner i løpet av året. Side: 34

35 Flerkultur og migrasjon Stadig flere mennesker flytter eller flykter fra det landet de er født og oppvekst i. Røde kors sitt arbeid innenfor flerkultur og migrasjonsfeltet skal dekke humanitære behov og føre til et mer inkluderende samfunn. I 2013 ble 511 flyktninger bosatt i kommunene i Akershus. Med midler fra fylkeskommunen gjennomførte Akershus Røde Kors høsten 2013 en kartlegging om behovet for et kvinnesenter, basert på modellen fra Oslo Røde Kors sitt Stella senter. Kartleggingen pekte på stort behov for arbeidskvalifiserende aktiviteter i Nedre Romerriket hvor andelen innvandrere og flyktninger er blant det høyeste i landet. Spesielt skisserte kartleggingen et behov for tiltak, eller arenaer, som særlig tar sikte på å få kvinner inn i arbeidslivet. For å få i gang og realisere et slikt kvinnesenter ser vi at det er nødvendig å gå inn i et tverrsektorielt samarbeid med kommuner og andre frivillige organisasjoner. Røde Kors som landets største humanitære organisasjon vil være en naturlig pågangsdriver og igangsetter for et slikt prosjekt. Jobben med å få i gang et kvinnesenter fortsetter i I 2013 ble norsktrening en av de kjerneaktiviteter og flere lokalforeningene driver nå norsktrening aktiviteter i form av kvinne kafé, samtalepartner og leksehjelp for flyktninger. Flykningeguiden er en viktig aktivitet som gir flyktninger viktig innsikt og nettverk i landet de er blitt bosatt. Bærum, Asker, Ullensaker, Rælingen, Ski, Skedsmo og Nittedal har til sammen 97 koblinger. I tillegg har Bærum Røde Kors aktivitetene jentekveld og herretreff, samt en gruppe frivillige og innvandrere som reiste på til topps på Galdhøpiggen sommeren Antall frivillige registrert i flyktningeguide: 117 Antall deltagere registrert i flyktningeguide: 107 Besøkstjenesten Medmennesker den beste medisin. 17 lokalforeninger i Akershus og med 595 frivillige, går på besøk til mennesker som av ulike grunner ønsker kontakt med en besøksvenn. 68 institusjoner i fylket får besøk av frivillige fra Røde Kors. På institusjonene organiseres mange ulike aktiviteter, blant annet tralletjeneste, sangstunder, hyggetreff, bibliotektjeneste, bingo, sittedans, påskekaffe, julearrangement og utflukter. Side: 35

36 I 2013 har Akershus Røde Kors utvidet prosjektet «Besøksvenn med hund» til hele distriktet. Ultimo 2013 hadde tre lokalforeninger; Bærum (organiseres lokalt), Ski og Vestby og Ås besøksvenner med hund i oppdrag, og seks lokalforeninger var i gang med kurs for nye frivillige med hund. Utvidelsen av prosjektet med ressursgruppe fra Romerike, ble finansiert fra Helsedirektorat og Akershus fylkeskommune. Aktiviteten i Bærum med lokal prosjektgruppe er finansiert av midler fra stiftelser og Bundne Midler tildelt gjennom distriktskontoret. Totalt 41 aktive besøksvenner med hund har besøkt institusjoner / sykehjem i Akershus regelmessig i Aktiviteten har fått strålende tilbakemeldinger fra våre brukere. «Vi er så heldige å være med i Besøksvenn med hund ordningen. Vi har to besøkshunder som gjør hver dag morsommere for beboerne vår hver gang de kommer på besøk. Beboende setter stor pris på å klappe og kose med hundene og gleder seg stort til hver gang hundene kommer. Mange beboende sier selv at de blir i bedre humør av kontakten med besøkshunden», kommenterer Tjenesteleder Camilia Damengen på Solborg Bo og Aktivitetssenter. Temakveld Demens I forbindelse med Tv-aksjonen arrangerte Røde Kors Temakveld Demens tre steder i fylket (Ski, Lillestrøm og Bærum ). Akershus Røde Kors samarbeidet Akershus Fylkeskommune og Nasjonalforeningen for folkehelse i dette arrangementet. Totalt ca. 70 deltok. Akershus Røde Kors ønsker å fortsette prosjektet i 2014, og jobber med å kvalitetssikre aktiviteten besøksvenn med hund. Side: 36

37 Omsorgsaktivitetene innen oppvekst Barn og unge i Norge vokser opp i et av verdens rikeste land. Likevel opplever mange en oppvekst preget av store utfordringer. Barn kan ikke selv påvirke familiens inntektssituasjon. De kan heller ikke påvirke sine levekår. Forskning på barn viser at levekår i stor grad påvirker deres utviklingsmuligheter i barndommen. Videre er barns utviklingsmuligheter sentrale for hvordan de skal kunne forsørge og ivareta seg selv og egen familie i framtiden (Fattigdom og levekår i Norge-status 2012). Barnas Røde Kors (BARK) Tre BARK grupper i distriktet ble videreutviklet i 2013 og distriktet støttet planlegging og arrangering av sommerleir i BARK, tilbød ferieopphold i samarbeid med Østfold Røde Kors, samt støttet leksehjelpstilbudene i Akershus. Tre år på rad, har Akershus fått midler fra Gjensidigstiftelsen til julegaver, og 131 barn i distriktet har fått julegaver. Diverse stemningsfulle julearrangementer har hatt god respons. Barnas Røde Kors (BARK) er et fritidstilbud for barn i alderen 6 til 13. Målet med barnegruppene er at de barna som ikke har anledning til eller ønsker å være med i organiserte og kostbare aktiviteter, kan få et spennende tilbud. Barnas Røde Kors er et viktig forebyggende tiltak i ethvert lokalsamfunn, som ikke ekskluderer barn på bakgrunn av den økonomiske situasjonen til foreldrene. Lokalforeninger i Akershus som har BARK aktiviteter: Rælingen Røde Kors Eidsvoll og Hurdal Røde Kors Skedsmo Røde Kors Antall frivillige registrert i BARK: 18 Antall deltakere registrert i BARK: 44 BARK sommerleir Det ble arrangert Sommerleir i perioden august 2013 på Gullverket i Eidsvoll kommune. Vi fikk mange henvendelser fra barnevern, flyktningkontor og Nav i fylket i juni/juli. De søkte etter et Sommerferie aktivitetstilbud for barn/unge og familier med svak økonomi. Derfor ble konseptet med en sommerleir for Barnas Røde Kors (BARK) endret til å bli en sommerleir for barn og unge i Røde Kors. Til informasjon deltok også innvandrerbarn fra 4 kommuner, som tidligere ikke hadde tilknytning til BARK. Det deltok i alt 36 barn og unge, 8 foresatte med innvandrerbakgrunn og 24 frivillige på leieren. De frivillige var fra 8 forskjellige lokalforeninger. Hovedaktivitetene i leiren var kanopadling, fisketur, dagstur med egen buss til Side: 37

38 Hunderfossen. Den siste dagen organiserte vi førstehjelp kurs på formiddagen, og barna var med på redningsaksjon med Røde Kors Hjelpekorpset på ettermiddagen. Det var en morsom opplevelse for barna å være med redningsaksjon med fullt utsyr. Alle aktiviteter ble gjennomført i trygge rammer, med frivillige som hadde kunnskap om førstehjelp og livredning og var i beredskap. Organiseringsgruppen av leiren, som besto av frivillige fra to lokalforeninger, opplevde leiren som en stor suksess. Leksehjelp Departementet vil peke på at det er et mål at leksehjelp skal være et effektivt virkemiddel for sosial utjevning (Meld. St.22). Røde Kors Leksehjelp bidrar til at barna får mulighet til å ta den utdannelsen de ønsker uavhengig av kulturell og sosial bakgrunn. Samtidig tilbyr leksehjelpen et trygt læringssted og voksenkontakt. I Akershus er det syv lokalforeninger som tilbyr leksehjelp tilbud på Røde Kors hus, på biblioteker på skolene og hjemme hos elever. Lokalforeningene i Akershus som har Leksehjelp er: Asker Røde Kors Bærum Røde Kors Rælingen Røde Kors Eidsvoll og Hurdal Røde Kors Skedsmo Røde Kors Vestby og Ås Røde Kors Ski Røde Kors Antall frivillige registret i Leksehjelp: 60 Antall deltakere registret i Leksehjelp: 163 Side: 38

39 Distriktet har bidratt med reorganisering om Leksehjelp i Eidsvoll og Hurdal Røde Kors og Bærum Røde Kors i Distriktet ser at slik tilrettelegging fra sekretariatet er viktig når utfordringer ved organiseringsgruppe oppstår. Eidsvoll og Hurdal Røde Kors Leksehjelp aktiviteten ble tidligere organisert av Frivilligsentralen i Eidsvoll. Høsten 2013 ble leksehjelpen flyttet til en organisering under Eidsvoll og Hurdal RK omsorg ressursgruppe for migrasjon og inkludering. Leksehjelpen her inkluderer også norsktrening for voksne innvandrere. Aktiviteten organiseres på to biblioteker og hjemme hos barna. Bærum Røde Kors I forbindelse med overgang fra en leder til en annen og i samarbeid med Det Norske Veritas( DNV), støttet distriktet opprettholdelse av Leksehjelpen i Bærum Røde Kors. Gjennom hovedkontoret ønsket DNV å invitere elevene fra Leksehjelp både i Oslo og i Bærum til deres kontor for å presentere om DNV og vise i rund lokalet. De ordnet transport frem og tilbake og serverte mat. Den var veldig bra anledning for elevene å se en av de internasjonale arbeidsplassene. Arrangementet startet med velkomsthilsen av Sven Mollekleiv. Bærum Røde Kors i samarbeid med hovedkontoret hadde en rekrutteringsstand på DNV. Ferie for alle (FFA) Ferieoppholdene er gratis for gjestene og for hjelpeapparatet. FFA legger vekt på friluftsaktiviteter hvor gjestene får prøve ulike utfordrende og morsomme aktiviteter sammen med frivillige. Av aktiviteter som våre gjester kan gjøre kan vi nevne bading, speedbåtkjøring, kanopadling, klatring, aking, gå på ski, snowboard, slalåm og ikke minst lek og moro sammen med andre barn og voksne. Alle aktiviteter er gratis og alt utstyr til aktivitetene får gjestene låne på feriestedene. Akershus Røde Kors samarbeider med Østfold Røde Kors om organisering av FFA. Det er ansatt på distriktskontoret som rekrutterer og intervjuer nye frivillige. I forbindelse med samarbeid mellom NRX og Det Norske Veritas har vi fått flere nye frivillige fra DNV. Antall frivillige registeret i FFA 2013:34 Antall deltakere registrert i 2013:173 Side: 39

40 Gatemegling Formålet med Gatemegling er å arbeide voldsforbyggende, og bidra til megling i konflikter blant ungdom. Gatemegling gir ungdom verktøy til å håndtere egne og andres konflikter uten bruk av vold. Gatemegling er godt etablert i Lørenskog, og har nylig startet opp i Skedsmo. Prosjektet har fått støtte fra Norges Røde Kors, Stiftelsen UNI og Holst legat. Aktiviteter i 2013: Tre konfliktverksteder med totalt 63 ungdommer fra Lørenskog og Oslo International Bible College Tre meglingsverksteder med totalt 52 ungdommer fra Lørenskog og Oslo International Bible College Et instruktørverksted med våre samarbeidspartnere i Libanon som utdannet to norske og seks libanesiske instruktører. Et instruktørverksted for Lørenskog og Skedsmo som utdannet seks instruktører. Informasjonsmøter på Stalsberg ungdomsskole. Informasjonsmøter på Flåtestad ungdomsskole Introduksjonsdag om Gatemegling for nye instruktører Åpent informasjonsmøte Instruktører under opplæring. Foto: Bjørn Inge Jartun Rødfoss Våre samarbeidspartnere: Lørenskog kommune Skedsmo kommune Uteteamet i Lørenskog kommune Oslo International Bible College Høgskolen i Oslo og Akershus Ungdomsskoler og videregående skoler i Lørenskog og Skedsmo NAV inkludert flyktningeavdelingen i Skedsmo kommune Ungdomsdelegater fra Colombia og Zimbabwe Side: 40

41 Akershus Røde Kors Ungdom I beretningsåret har distriktsrådet hatt følgende sammensetning fra april august 2014: Navn Funksjon Valgt til Forening Eline Hultman Andresen Leder 2014 Sørum Hung Pham Nestleder 2014 Akershus/Bærum Emilie Rossholt Medlem 2014 Oppegård Erlend Nyheim Medlem 2014 Vestby og Ås Eline Hultman Andresen trakk seg som leder i august 2013 på grunn av mye arbeid på skole. Hung Pham har siden august 2013 fungert som fungerende leder, mens Emilia Rossholt har rykket opp til nestleder. I beretningsåret har distriktsrådet hatt følgende sammensetning fra august januar 2014: Navn Funksjon Valgt til Forening Hung Pham Emilie Rossholt Fungerende leder Fungerende nestleder 2014 Akershus/Bærum 2014 Oppegård Erlend Nyheim Medlem 2013 Vestby og Ås Representasjon i distriktet: Beredskapsutvalg: Eline Hultman Andresen/Hung Pham Distriktsstyre: Eline Hultman Andresen/Hung Pham Opplæringsutvalget: Emilie Rossholt Internasjonalt utvalg: Erlend Nyheim Totalt 7 d-rådsmøter gjennom året. D-rådet har fungert bra gjennom hele året. Side: 41

42 Migrasjon: I 2013 fikk Akershus Røde Kors innvilget kroner i UDI midler til drift og aktiviteter på asylmottak. Akershus Røde Kors Ungdom fikk dermed mulighet til å sette fokus på aktivitet på mottak og to nye ungdomsgrupper har startet aktivitet på mottak med støtte fra ansatt. Kommentar Aktiviteter på mottak 40 Oppegård Røde Kors Ungdom arrangerte gjennom hele året, annen hver søndag aktivitet for barn på Vestby mottak. Oppstart aktivitet på mottak 2 Vestby og Ås Røde Kors Ungdom startet i februar 2013 aktivitet på Bjørnebekk statelige mottak. Bærum startet i april 2013 aktivitet på Bærum Mottakssenter. I november 2013 startet gruppa i stedet aktivitet på Hvalstad transittmottak i Asker. Fellesskap og mangfold: Ensomhetskampanjen Regler i Krig: Regler i krig var ikke et satsningsområde for Akershus Røde Kors Ungdom i 2013, men noen av de frivillige i Skedsmo Røde Kors Ungdom deltok på kurs våren Side: 42

43 Seksuell Helse: Markering av HIV/Aids dagen 1. desember Antall aktiviteter Hvem/hva/hvor: 1 Skedsmo Kampanjearbeid: Ensomhetskampanjen Antall aktiviteter Hvem/hva/Hvor: Stands 4 Oppegård, Bærum, Vestby og ÅS og Skedsmo Skolebesøk 1 Skedsmo Annet Ca. 200 Alle deltagerne på distriktets årsmøte fikk Jeg er ENSOM bryr meg T-skjorter. Mediearbeid: Artikkel Østlandets blad Antall aktiviteter Hvem/hva/Hvor: 1 Oppegård Rød Kors Ungdom har hatt flere oppslag i lokalaviser Artikkel i Budstikka 1 Bærum Røde Kors i anledning Jeg er ensom bryr meg kampanjen. Artikkel Ås avis 1 Vestby og Ås Røde Kors Ungdom i anledning Jeg er ensom bryr meg kampanjen Artikkel i studentavisa på UMB, «Tuntreet» 1 Vestby og Ås Røde Kors Ungdom i anledning katastrofen på Filippinene. Side: 43

44 Organisasjonsbygging: Antall aktiviteter Hvem/hva/Hvor: Kurshelger mars (Seksuell helse + IHR + førstehjelp+ grunnkurs Røde kors ungdom) oktober (Temakurs migrasjon) Eksisterende grupper 7 Vestby og Ås, Oppegård, Enebakk, Eidsvoll og Hurdal, Bærum, Sørum og Skedsmo SUK landsleir Grunnkurs Røde Kors Ungdom 3 deltager fra Akershus Røde Kors 3 Ungdomsdelegatene har holdt grunnkurs Røde Kors Ungdom for Oppegård, Vestby og Ås og Eidsvoll og Hurdal. Ungdomsdelegatene: I juni 2013 reiste Jenny og Elisa tilbake til Colombia etter 9 fantastisk måneder i Akershus. D-rådet vedtok i februar 2013 å sende en søknad om ungdomsdelegater. Søknaden ble innvilget og i september 2013 kom Sammy og June for å støtte ungdomsaktivitetene i Akershus Røde Kors Ungdom. Arbeidet Sammy og June har utført siden de kom til Akershus i september har vært uvurderlig. De har fått god kontakt med alle de lokale gruppene og støttet dem i deres arbeid. De har holdt introduksjonskurs i de fleste av de lokal Røde Kors Ungdom gruppene i distriktet i tillegg har de også reist til andre distrikt for å holde kurset. (Bergen) De har også deltatt i Gatemegling, BARK, RØFF og omsorgsaktiviteter hvor de er en viktig ressurs. Side: 44

45 Beredskapsutvalget Beredskapsutvalget har bestått av følgende personer i 2013 Tittel Navn Lokalforening Annet Leder Geir Solvang Skedsmo Repr. Distriktsstyre Repr. D-råd Ungdom Hung Pham Bærum Leder D-råd Repr. D-råd RKH Jørn S. Bjørnstad Nesodden Leder D-råd Repr. D-råd Omsorg Bernt Nissen Bærum Medl. D-råd Repr. Romerike Odd-Sverre Husfloen Eidsvoll/Hurdal Leder Beredskapsvakt Eidsvoll/Hurdal RK Repr. Vest-området Thomas Johannesen Asker Korpsleder Asker RK Admin. D-råd RKH Repr. Follo Ikke besatt VB-ansvarlig Jon-Harald Bråthen Skedsmo Operativ Leder Skedsmo RKH Distriktskontor Håkon Willumsen Beredskapsutvalgets aktivitet I 2013 har det vært representanter fra alle aktivitetsområder i Beredskapsutvalget. Dette har bidratt til et dynamisk utvalg, hvor det har vært gjennomgående fokus på å skape forståelse for at vi er sammen om beredskap i distriktet, uavhengig av aktivitet. Beredskapsutvalget har: Avholdt 4 møter på distriktskontoret. Stilt seg til rådighet for å reise til lokalforeningene og snakke om beredskap, samarbeid med kommunene, og avholde øvelser. Arbeidet kontinuerlig med å holde distriktets beredskapsplan oppdatert. Fortsatt utviklingen av en forenklet versjon av beredskapsplanen til bruk i lokalforeningene. Fått egen VB-ansvarlig Side: 45

46 Representasjon Bernt Nissen har besøkt Rælingen Røde Kors 16. april og holdt foredrag om beredskap Håkon Willumsen avholdt papirøvelse for styret til Bærum RK Beredskap var del av programmet på høstens lederkonferanse, hvor fokus var på helhetlig beredskap i ARK. Leder BU har deltatt på Røde Kors sin Nasjonale beredskapskonferanse 29. november - 1. desember. ARK har deltatt med tre representanter på kursholderkurs «Grunnkurs Beredskap» 29. november. Beredskapsvakt I 2013 har vi fått én ny lokalforening med beredskapsvakt, og har nå til sammen tre lokalforeninger med beredskapsvakt i Akershus Røde Kors. Disse er i Eidsvoll og Hurdal RK, Skedsmo RK, og Bærum RK. Skedsmo RK gjennomførte i august sin tredje promoteringsrunde, og har dermed fullført lanseringen av Beredskapsvakt i hele Skedsmo kommune I løpet av året har Distriktskontoret besøkt flere lokalforeninger, og gitt informasjon om Beredskapsvakt og bistått Skedsmo Røde Kors i forbindelse med tredje promoteringsrunde. To representanter fra Skedsmo RK, én fra Eidsvoll og Hurdal RK, og én fra Bærum RK deltok på den nasjonale Beredskapsvaktsamlingen på Gardermoen 29.november 1.desember Lokalforeningene med Beredskapsvakt har stilt seg til rådighet for å delta på øvelser og aksjoner lokalt- og i distriktet, men ble ikke kalt ut i Illustrasjonsfoto Røde Kors. Side: 46

47 Opplæringsutvalget Opplæringsutvalget har 2013 bestått av følgende personer: Tittel Navn Lokalforening Annet Leder Stein-Kåre Laingen Skedsmo Utpekt av DS Medlem Emilie Eloranta Rossholt Oppegård Repr. fra ungdom Medlem Thomas Johannessen Asker Repr. fra hjelpekorps Medlem Sissel Hertzenberg Bærum Repr. fra omsorg Medlem Hans Alexander Skallerud Bærum Førstehjelpsansvarlig Medlem Dagfinn Sundsbø Fet Repr. fra distriktsstyret Sekretær Anniken Scwamborn Line Rak Haugen Distriktskontoret Fra til Fra Opplæringsutvalget har hatt fire møter i løpet av 2013 med representanter fra hvert distriktsråd. Mye av kommunikasjon og planlegging har foregått via e-post. Opplæringsutvalgets aktiviteter: - oppfølging av kursplan 2013, samt utarbeidelse av kursplan for oppfølging av kurs og opplæringsplan fra Røde Kors skolen - utdanning av kursholdere, vår og høst 2013 Aktivitetsutvikling Det har i 2013 vært stor kursaktivitet i Akershus, både fra Distriktets side og fra lokalforeningene. Flere foreninger har i løpet av året både bestilt kurs, og kjørt kurs, de selv ønsker. Vi har også vært ute hos foreninger og informert om Røde Kors skolen, både om kurs som er tilgjengelige og om opplæringsplanen til Røde Kors. Vi har på innspill fra distriktsrådene og fra lokalforeningene arrangert 38 kurs rundt i Akershus, herav to kurshelger med flere kurs. Den ene kurshelgen ble kjørt i Lillestrøm i mai på huset til Skedsmo Røde Kors. Den andre ble kjørt i november på Comfort Hotell Runway på Gardemoen. Akershus RK og Oslo RK har i flere år hatt et samarbeid om en LOUP-gruppe, hvis mandat var å bistå lokalforeningene og distriktet med leder- og organisasjonsutvikling. LOUP- gruppen har ligget innunder Opplæringsutvalget. Gruppen fant aldri helt sin plass i organisasjonen, og ble på et møte i juni oppløst som egen gruppe. Alle medlemmer fikk tilbud om å bli med som kursholder i enten Akershus Røde Kors eller Oslo Røde Kors sin kursholdergruppe. Vi ønsker å takke alle som har gjort en innsats med LOUP. Dere har vært en god ressurs både for distriktet og lokalforeningene! Side: 47

48 I løpet av 2013 har også 15 personer tatt grunnkurs kursholder og er nå sertifiserte kursholdere. Flere har også i løpet av 2013 meldt sin interesse for å bli kursholdere og vil sluses gjennom grunnkurs kursholder i Det ble i 2013 også utdannet to kursholdere innen Temakurs: Konflikt og Dialog, og tre kursholdere innen Lederkurset: Ettersamtale 1 i løpet av året. Vi ønsker til slutt å takke alle som har holdt kurs i løpet av 2013 for en kjempe god innsats. Selv om det har blitt arrangert 32 kurs fra oss, vet vi også at det har blitt arrangert enda flere rundt i distriktet fra lokalforeningene. Tusen takk til alle som har bidratt til kurs og kompetanseheving av frivillige Røde Korsere. Illustrasjonsfoto fra Røde Kors. Side: 48

49 Internasjonalt utvalg Internasjonalt utvalg er et rådgivende organ for distriktsstyret i spørsmål som berører distriktets internasjonale engasjement. Når et distriktssamarbeid er i normal drift delegeres det operative ansvaret fra distriktsstyret til utvalget, som dermed har ansvaret for å koordinere og følge opp dette. Utvalget arbeider i henhold til en handlingsplan for utarbeidet i samarbeid med Bcharre Røde Kors og vedtatt på ekstraordinært møtet i Akershus Røde Kors 4. november Det ble også vedtatt en økonomisk ramme på kroner for det treårige prosjektet. Utvalget ble først etablert i desember 2011, og hadde sitt første konstituerende møte i Akershus Røde Kors 7.januar Utvalget besto våren 2013 av Siri Nergård, Maria Jensen og Maria Kvalø. Leder av utvalget var Eva Aarrestad Eriksen. I løpet av sommeren 2013 ble daværende Internasjonalt Utvalg nedlagt grunnet prioritering av arbeid/studier. Høsten 2013 utnevnte distriktsstyret et nytt internasjonalt utvalg bestående av Distriktsstyrets arbeidsutvalg(au) (Knut-Helge Rønning, Gaute Saar-Olsen og Ingunn Rundtom), og representanter for Hjelpekorps (Geir W. Olsen), Røde Kors Ungdom (Erlend Skarsgaard Nyheim) og Omsorg (ikke utpekt i 2013). Nytt IU har som mandat å videreføre prosjektet med nødvendige justeringer av aktiviteter og tidsplan innenfor opprinnelig plan for prosjektet. Gatemeglings workshop i Bcharre mai Foto: Kaja Heidar Side: 49

50 Aktivitet 2013: Februar 2013 En deltaker fra Hjelpekorpsene i Akershus (Stein Kåre Laingen) deltok under Vinterkurs og øvelse i Bcharre, Libanon. Mai 2013 Akershus Røde Kors arrangerte Gatemeklingsworkshop i Bcharre, her ble det utdannet syv instruktører fra Bcharre, og to fra Akershus. Instruktørene fra Bicharre har i etterkant av dette gjennomført flere instruktørverksteder lokalt i Bcharre. Kursledere var Kaia Heidar(Akershus Røde Kors) og Espen Marius Foss (Norges Røde Kors) Noe aktivitet og utveksling planlagt for høsten 2013 ble utsatt til 2014 da man så behov for mer tid til planlegning, sant behov for å revidere handlingsplanen i samråd med Bcharre Røde Kors. Dette vil skje tidlig våren Andre komiteer, fond og æresbevisninger Katastrofefondet Det ble bevilget kroner til de tyfonrammede på Filippinene i november Tore Myklebust Hjelpefond Det har ikke kommet inn søknader til fondet. Det har gjentatte ganger vært sendt oppfordring på dette gjennom informasjonskanaler til lokale ledd. Innsamlingsaksjoner Det har blitt gjennomført 2 innsamlingsaksjoner i En for Syria i februar og for Filippinene i november. Æresbevisninger Nils-Oluf Wisting fra Rælingen Røde Kors og Erik A. Haga fra Skedsmo Røde Kors, ble tildelt Norges Røde Kors fortjenestemedalje under årsmøtemiddagen lørdag 13. april Side: 50

51 4. Distriktskontoret Akershus Røde Kors har distriktskontor på Lillestrøm. Distriktskontoret har i 2013 vært igjennom en periode med stor omskiftning både blant ledere og ansatte. Det er i løpet av 2013 vært flere endringer av ansatte, samt at andre har byttet om på sine arbeidsoppgaver for distriktet. Sekretariatet har fått fylt alle kritiske funksjoner på en god måte slik at sekretariatet har bistått distriktet og lokalforeningene med de oppdragene som er ønsket. Sekretariatet har dyktige medarbeidere med høy kompetanse innen sine fagområder. Vi jobber etter prinsippet om lokal forankring av frivillig aktivitet, i tett samarbeid med distriktsstyret, distriktsrådene, komiteer, utvalg og ressursgrupper som distriktet har utpekt. Det er spesielt blitt lagt fokus på å opprettholde et godt servicenivå, hvor frivillige, medlemmer og eksterne skal få svar på spørsmål og nødvendig bistand etter forespørsel og så raskt som mulig. Sekretariatet har i løpet av 2013 jobbet spesielt inn mot strategien til Akershus Røde Kors, med fokus på synlighet, rekruttering og opplæring. Per utgangen av 2013 var det 10 fast ansatte på distriktskontoret. Dette inkluderte også en ansatt som var leid ut til Forbundet i Genève, for å bistå ungdomssekretariatet under generalforsamlingen i Sydney november Av disse er ca 2, 5 stilling helt eller delvis finansiert av prosjektmidler fra Røde Kors eller eksterne tilskudd, samt at daglig leder stillingen er finansiert sentralt. I tillegg til de 10 fast ansatte var det totalt 2,1 stillinger som var utleide ressurser til Bærum Røde Kors, samt at 2 stillinger var ansatte som jobbet med salg av kurs og utstyr for Røde Kors Førstehjelp satsningen, og da finansieres av denne. Vi hadde også i tillegg en person som jobbet i en halv stilling innen aktiviteten Gatemegling som er eksternt finansiert. Arbeidsmiljø og likestilling En organisasjonsundersøkelse gjennomført desember 2012 viste at arbeidsgleden var noe under middels for sekretariatet. I samarbeid med de ansatte, verneombud og personalavdelingen, har ledergruppen i Akershus Røde Kors jobbet med ulike forbedringstiltak i 2013, og anser nå arbeidsmiljøet for godt. Det vil komme en ny organisasjonsundersøkelse våren 2014, som vil gi videre indikatorer på dette. Det er ikke rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen, og virksomheten forurenser ikke det ytre miljøet ut over hva som anses normalt for slik aktivitet. Akershus Røde Kors har som mål å være en arbeidsplass der det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Den kjønnsmessige fordelingen blant de ansatte vært balansert i Daglig leder finner ikke behov for å iverksette særskilte likestillingstiltak i bedriften. Dette på bakgrunn av en helhetsvurdering av foreningens medarbeidere, stillingsprofiler, avlønning og øvrige forhold i et likestillingsperspektiv. Side: 51

52 Satsning kommersiell førstehjelp Vi tjente kr i 2012, mens resultatet for 2013 viser et tap på kr Vi ansatte vår salgssjef i fast stilling per og per ansatte vi en kursholder/kursleder for på sikt å kunne øke omsetning og fortjeneste. Dette gir oss flere faste utgifter, men sikrer oss tilgang på topp kvalifiserte kursholdere og skulle frigjøre tid til utadrettet salg. Dette sistnevnte skjedde ikke i 2013 grunnet store utfordringer i samarbeidet med RKF AS, og andre kompliserende forhold. Dette, i tillegg til et noe tøffere marked, førte videre til alvorlig svikt i salget og en nedgang i omsetning fra Økonomisk utvikling: (aggregerte tall fratrukket Pro Bono- tjenester) Årstall Omsetning Kostnader Resultat Side: 52

53 Utvikling så langt i 2014: Salg pr : Mnd. Salg 2014 Salg 2013 Januar kr kr Februar: Kr kr Mars: Kr pr. i dag resultat kr Mars prognose: kr De administrative rutinene med RKF er nå i betydelig grad endret, og starten på 2014 tyder på at vi får fokusert på utadrettet salg i mye større grad, noe som gjenspeiles i salgstallene for 1. kvartal Videreføres trenden fra 1. kvartal ut året, vil vi igjen oppnå et positivt resultat ved årsavslutningen Foto: UngWeb.no Side: 53

54 5. Oppsummering av aktiviteten i 2013 Årsregnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Foreningen er i en sunn økonomisk og finansiell stilling, og distriktsstyret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av foreningens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Foreningen medfører i seg selv svært begrenset påvirkning på det ytre miljøet har vært et aktivt år for Røde Kors i Akershus. Vi har fått til svært mye humanitær aktivitet, og strategien som ble vedtatt på årsmøtet i 2011 begynner klart å vise effekt i alle ledd. Gjennom deltakelse på årsmøter og gjennom årsberetninger som distriktet har mottatt fra lokalforeningene etter deres årsmøter, ser distriktet at aktiviteten også er stor ute i de lokale ledd. Dette er vi veldig glade for og stolte av - tusen takk for innsatsen! Forslag til vedtak: Distriktets beretning for 2013 godkjennes. Side: 54

55 Sak 2 Regnskap for 2013 Detaljerte spørsmål til regnskapet må avklares med distriktskontoret ved daglig leder Lene A. Norlund på mobil eller på e-post innen onsdag 26. mars slik at svar kan forberedes. Detaljerte budsjetter for alle aktiviteter og prosjekter i Akershus Røde Kors er tilgjengelige ved forespørsel til daglig leder Lene A Norlund. Årets aktivitetsresultat Resultatet for 2013 viser et regnskap i balanse mot et budsjettert underskudd på kr 118. Distriktet har disponert kr av egenkapitalen utenom prosjekter, mot en budsjettert overføring på kr Akershus Røde Kors førstehjelp har i sitt aktivitetsregnskap et negativt resultat på kr , mot et budsjettert overskudd på kr etter en budsjettert overføring til lokale ledd på kr Etterslep på kostnader fra 2012 har også medvirket til underskuddet i Årsregnskapet 2012 er satt opp under forutsetting av fortsatt drift. Distriktsstyret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av foreningens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Distriktet vil gjennomgå hovedtallene i regnskapet for 2013 på årsmøtet. Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsregnskapet til Akershus Røde Kors for Side: 55

56 Side: 56 Årsmøtedokumenter 2014

57 Side: 57 Årsmøtedokumenter 2014

58 Side: 58 Årsmøtedokumenter 2014

59 Side: 59 Årsmøtedokumenter 2014

60 Side: 60 Årsmøtedokumenter 2014

61 Side: 61 Årsmøtedokumenter 2014

62 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet for Akershus Røde Kors er satt opp i samsvar med NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Klassifisering av inntekter Innsamlede midler og gaver inntektsføres på mottakstidspunktet. Offentlige tilskudd som det knytter seg betingelser til inntektsføres i takt med forbruk av kostnader knyttet til den støttede aktivitet. Ikke inntektsførte tilskudd regnskapsføres i balansen som en forpliktelse under Ubrukte statsmidler. Verdien av tingsgaver måles til virkelig verdi på mottakstidspunktet. Klassifisering av kostnader I aktivitetsregnskapet klassifiseres kostnader i tre hovedgrupper: kostnader til anskaffelse av midler, kostnader til formålet og administrasjonskostnader. Klassifisering av eiendeler og gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som er knyttet til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler eller langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Vurdering av fordringer Kundefordringer og andre fordringer er ført opp i balansen etter fradrag for avsetning til dekning av påregnelig tap. Lønnskostnader Norges Røde Kors er arbeidsgiver for alle ansatte på distriktskontoret. Første uke i hver måned faktureres distriktskontoret for lønn (inkludert feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjon), reise og utlegg for sine ansatte for foregående måned. Feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjon avsettes og gjøres opp hos Norges Røde Kors. Fakturering skjer uten merverdiavgift grunnet unntak for ideelle organisasjoner på tjenester internt i organisasjonen. Formålskapitalbevegelser Midler som organisasjonen har øremerket fra egne midler er oppført under Formålskapital med selvpålagte restriksjoner. Side: 62

63 Side: 63 Årsmøtedokumenter 2014

64 Side: 64 Årsmøtedokumenter 2014

65 Sak 3 Kontrollkomiteens beretning for 2013 Til årsmøtet Akershus Røde Kors 2014 Kontrollkomiteen for Akershus Røde Kors ble valgt på årsmøtet 14. april Medlemmer har vært: Leder Arnt Kristoffersen Nestleder Morten Hofft Medlem Eva Holmsen Varamedlem Haakon Zapffe Haakon Zapffe gikk bort ultimo desember 2013, han er ikke blitt erstattet for den resterende perioden. Komiteen har hatt 2 møter, samt diverse telefonmøter og har fulgt distriktets arbeid gjennom året. Komiteen skal iflg. Instruksen se at driften er i henhold til lover, handlingsplan og budsjett. Gjennom sitt arbeid har kontrollkomiteen hatt mange spørsmål rundt handlingsplan, budsjett og regnskap. Disse spørsmålene er besvart på en tilfredsstillende måte. Komiteen har ingen bemerkninger for året Med hilsen Kontrollkomiteen Akershus Røde Kors Lillestrøm 10. mars 2014 (Sign.) Side: 65

66 Sak 4 Strategi og handlingsplan for Akershus Røde Kors Strategi Synlighet Rekruttering Opplæring For å komme i takt med nytt hovedprogram som skal vedtas på Landsmøtet i Trondheim i oktober 2014, foreslår distriktsstyret at strategien blir forlenget ut 2014, og med fokus på følgende under de enkelte områdene. Strategi og handlingsplan vil være overordnet, og også innbefatte de øvrige aktivitetene i henhold til handlingsprogrammet til Norges Røde Kors. Synlighet Vi vil at Røde Kors skal være den best profilerte frivillige organisasjonen i Akershus Synliggjøring av Røde Kors innsamlingsarbeid når store katastrofer inntreffer, og tilstrebe aktivt arbeid i nærmiljøet ved bruk stands og bøssebærere lokalt - Synliggjøre Røde Kors arbeid innen beredskap og folkehelse i kommuner og fylke, med mål om å bidra til økt samhandling og dekning av humanitære behov lokalt - Tilstrebe etablering av kommunikasjonsansvarlig i hvert lokallag - Tilrettelegge for kurs og opplæring i sosiale medier, pressedekning og drift av nettsider - Synliggjøre behovet for nye krefter i mangfoldet av frivillighetsoppgaver, hvor noen utfører aktivitet, mens andre utfører organisasjonsutvikling Side: 66

67 Rekruttering Røde Kors i Akershus skal ha nok rekruttering av aktive medlemmer med den kompetansen som Røde Kors trenger for å dekke de lokale behov for humanitær hjelp. Vi skal ha nok medlemmer til å være en samfunnsaktør som blir hørt og tatt med på råd lokalt og regionalt. Vårt mål er at 5 % av befolkningen er medlemmer hos oss, og at disse gjenspeiler demografien i samfunnet Bistå videreutvikling av mottaksapparatet av frivillige i lokalforeningene. Arbeide for at det fokuseres på rekruttering, mottak og oppfølging av frivillige. - Målrettet rekruttering tilpasset lokalsamfunnets og organisasjonens behov, da spesielt med fokus på rekruttering av frivillige som utfører organisasjonsutviklingsoppgaver. Opplæring Vi vil at alle nye medlemmer gjennomfører obligatoriske kurs i Røde Kors i henhold til opplæringsplanen. Akershus Røde Kors har sammen med lokalforeningene en god instruktørpool Starte Lederutviklingsprogram i Akershus Røde Kors - Videreutvikle instruktør-poolen i Akershus Røde Kors Side: 67

68 Handlingsplan for Akerhus Røde Kors 2014 Hvem vi er Handlingsplanen skal sikre at Røde Kors i Akershus Røde Kors arbeider i tråd med hovedprogrammet vedtatt av Landsmøtet. Handlingsplanen skal også sørge for at vi ivaretar de lokale behov og retter innsatsen med de utfordringer som er spesielle for Akershus Røde Kors. De nasjonale indikatorer og lokale handlingsplaner er rettesnor i dette arbeidet. Handlingsplanen bygger på Hovedprogrammet , Langtidsplanen og Strategi for Akershus Røde Kors 2011 til Hovedprogrammet er vedtatt av Landsmøtet og alle tillitsvalgte i Røde Kors Norge forplikter seg til å følge opp Hovedprogrammet i organisasjonsleddenes årlige planer tilpasset lokale behov. Røde Kors i Norge skal utøve behovsrelaterte, humanitære aktiviteter i lokalsamfunnet gjennom sine lokalforeninger, støttet av distriktsorganisasjonen. Distriktet skal bistå lokale ledd med rådgivning og kompetansetiltak og være pådriver overfor lokale ledd slik at målsettinger i Hovedprogrammet nås. Distriktet skal være koordinator for lokale ledd og bindeleddet mellom lokalt og nasjonalt nivå i organisasjonen. Distriktet skal drive sin virksomhet i overensstemmelse med Lover for Røde Kors og beslutninger fattet av Landsmøtet og Landsstyre jf. 5, første ledd. Hva vi gjør Røde Kors skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden : 1. Vi forebygger og responderer for å redde liv 2. Vi bidrar til å beskytte menneskers helse og livsgrunnlag 3. Vi jobber for sosial inkludering og mangfold Våre oppgaver skal prioriteres etter følgende kriterier: 1. Det skal foreligge et udekket behov hos mennesker i sårbare livssituasjoner. 2. Aktiviteten følger naturlig av vårt oppdrag og er i henhold til våre prinsipper. 3. Behovene er ikke dekket av andre med bedre kompetanse eller mer naturlig forankring 4. Røde Kors har kompetanse og ressurser til å utføre oppgaven. Side: 68

69 1. Vi forebygger og responderer for å redde liv Akershus Røde Kors skal styrke sin evne til å identifisere og forutse ekstraordinære hendelser og kriser, samtidig som vi bevisstgjør lokalsamfunn på mulige trusler. Akershus Røde Kors skal jobbe for å skape trygge lokalsamfunn gjennom lokal kapasitetsbygging og forebygging av alvorlige hendelser og humanitære katastrofer. Akershus Røde Kors skal ha godt trent og kompetent personell samt nødvendig utstyr til å utføre humanitær assistanse i ulike krisesituasjoner og ved ulike redningsoppdrag. Akershus Røde Kors skal styrke sin omsorgs- og redningsberedskap. Akershus Røde Kors skal bidra til å utvikle og styrke kunnskap om internasjonal humanitær rett. Konkrete tiltak Arbeide for å styrke ARK som en helhetlig beredskapsorganisasjon Følge opp distriktets strategiplan for samfunnssikkerhet og beredskap Revidere beredskapsplan for Akershus Røde Kors, og bistå lokalforeningene i arbeidet med lokale beredskapsplaner Øke samarbeid, og trene på samhandling mellom de ulike leddene i organisasjonen i beredskapsarbeidet Arrangere beredskapsøvelse med operativ del på distrikts- og lokalnivå, på tvers av alle ledd og aktiviteter. Arbeide for oppstart av beredskapsvakt i minst tre nye lokalforeninger Tilrettelegge for at Røde Kors arbeid innen beredskap blir kjent for kommune og fylke, med mål om å bidra til økt samhandling lokalt Arbeide for oppstart av RØFF i minst tre nye lokalforeninger Arbeide for å styrke eksisterende og fremtidige hjelpekorps i Akershus Røde Kors Utdanne flere kursholdere i Norsk Grunnkurs Førstehjelp Tilby videre lederskolering for hjelpekorpsene Tilrettelegge og samordne videre utdanning av hjelpekorpsene på både lokalt, distrikts- og regionalt nivå Arbeide for at hjelpekorpsmannskapet skal få fri fra arbeid/utdanning for å gå på leteaksjoner Motivere til fortsatt høy deltakelse på leteaksjoner Følge opp nasjonale planer for Røde Kors suppleringstjeneste (ambulansetjenesten) Videreutvikle dagens suppleringstjeneste med tanke på å kunne tilby aktuelle tjenester i fremtiden Få frivillige fra omsorgsberedskap inn i varslingssystemet Voice Broadcast Arbeide for aktiv bruk av innsamlingsbøsser som et verktøy i bekjempelsen av nasjonale og internasjonale kriser Side: 69

70 2. Vi bidrar til å beskytte menneskers helse og livsgrunnlag Akershus Røde Kors skal styrke innsatsen innen omsorgs- og folkehelsearbeidet. Akershus Røde Kors skal bidra til å gi barn og unge trygge oppvekstsvilkår. Akershus Røde Kors skal bidra til å nå Røde Kors internasjonale målsetninger om å redusere dødeligheten, antallet og omfanget av sykdommer og infeksjoner. Konkrete tiltak Distriktet tar en proaktiv rolle, og tilrettelegger for oppstart og utvikling av omsorgsaktiviteter i lokalforeningene. Dette gjøres gjennom tilpasset organisasjonsutvikling og aktivitetsstøtte. Det vil arrangeres en omsorgssamling for alle omsorgsaktiviteter Det skal tilrettelegges for styrking og videreutvikling av tiltak for og med seniorer. Dette gjøres gjennom tilpasset organisasjonsutvikling og aktivitetsstøtte Det vil satses på videreutvikling av Besøksvenn med hund, og spredning av aktiviteten til interesserte lokalforeninger. Dette vil innebære å kvalitetssikre aktiviteten i tråd med de nasjonale retningslinjer for Besøksvenn med hund, samt utdanne frivillige kursinstruktører for «Besøkshund» Det vil legges til rette for at oppvekst aktiviteter (barn og unge) samarbeider på tvers i organisasjonen, og spiller hverandre gode Det vil tilbys støtte og gi råd til eksisterende leksehjelp, og bistand til oppstart av leksehjelp i lokale ledd ved behov Det vil satses videre på Gatemeglingsverktøyet i Akershus. Oppstart og forankring av formidlingsaktiviteten og utvikling av kursholder pool, vil være i fokus I regionalt samarbeid med Østfold legger vi til rette for at barn i Akershus får gode ferieopplevelser gjennom Ferie for alle Det vil satses videre på flerkulturfeltet i Akershus Det vil være økt fokus på Røde Kors arbeidskvalifiserende tiltak Røde Kors Ungdomsgrupper markerer verdens Aids-dag 1. desember Det vil bli tilrettelagt for styrking av kontakten mellom lokal, distrikt og hovedledd tilknyttet aktivitetene vitnestøtte og visitor Besøkstjenesten på Trandum opprettholdes. Det vil rekrutteres og utdannes nye frivillige. Det vil jobbes mot en forankring av aktiviteten fra distrikt til lokalforening i løpet av Distriktet vil tilrettelegge for kunnskap og formidling av Internasjonal Humanitær Rett (IHR) Side: 70

71 3. Vi jobber for sosial inkludering og mangfold Akershus Røde Kors skal være en inkluderende organisasjon der mennesker får bruke sine ressurser. Akershus Røde Kors skal arbeide for å sikre representasjon fra ulike grupper i samfunnet både blant frivillige, tillitsvalgte og deltagere. Akershus Røde Kors skal informere om og jobbe for bekjempelse av alle former for diskriminering, undertrykking, intoleranse og rasisme. Akershus Røde Kors skal bidra til å fremme likeverd gjennom arbeid for å sikre menneskelig verdighet. Akershus Røde Kors skal bidra til å ha aktiviteter som fremmer sosial inkludering og hindrer ensomhet. Akershus Røde Kors skal bidra til å avhjelpe ensomhet og isolasjon for innsatte i fengsler. Akershus Røde Kors skal bidra til å ha aktiviteter som bidrar til å bedre ettervern og sosial inkludering av mennesker som har hatt et rusmisbruk, har blitt løslatt fra fengsler eller lider av psykisk sykdom. Akershus Røde Kors skal yte humanitær assistanse til migranter med behov samt overvåke deres rettigheter. Konkrete tiltak Informere om og sette mangfold i Røde Kors på dagsordenen blant annet gjennom å tilby mangfoldskurs og valgkomitékurs Støtte visitortjenesten og vitnestøtte med å arrangere kurs og en samling Støtte lokale Røde Kors Ungdom-grupper som driver med aktivitet på asylmottak og legge til rette for oppstart av nye grupper. Tettere samarbeid mellom omsorgsaktiviteter og Røde Kors Ungdom som driver aktivitet på asylmottak Støtte Røde Kors Ungdomsgrupper som ønsker å starte sosiale møteplasser for ungdom Øke interessen og deltagelsen blant ungdommer for den landsdekkende ungdomsaktiviteten «På flukt» Tilrettelegge for samarbeid mellom hjelpekorps, ungdom og omsorg innen feltet barn og ungdom Legge til rette for Julekampanjen og sette fokus på ensomhet også resten av året ved blant annet videreføring av kampanjen «Jeg er Ensom bryr meg» og 8-mai kampanjen Stimulere lokalforeninger til å analysere behov for nettverk etter soning Side: 71

72 Hvordan vi arbeider For å styrke vår evne til å drive humanitære aktiviteter, fremme humanitære budskap og bygge vår organisasjon i et langsiktig perspektiv, er det i langtidsplanen satt opp tre organisatoriske langtidsmål: Vi bygger og utvikler sterke og behovsrettede Røde Kors-foreninger. Vi forebygger og reduserer sårbarhet gjennom humanitært påvirkningsarbeid. Vi utvikler en effektiv og bærekraftig organisasjon. 1. Vi bygger og utvikler sterke og behovsrettede Røde Kors-foreninger Akershus Røde Kors skal bidra til å bygge sterke, effektive og behovsrettede lokalforeninger i fylket. Akershus Røde Kors skal bidra til at organisasjonen består av et mangfold som speiler sammensetningen i den norske befolkningen, med frivillige og tillitsvalgte av ulik alder, kjønn, bakgrunn og funksjonsnivå. Akershus Røde Kors skal bidra til å rekruttere og ta godt i mot frivillige. Akershus Røde Kors skal bidra til å sikre god opplæring og dyktige frivillige gjennom en helhetlig og kvalitetssikret utdanning. Akershus Røde Kors skal bidra til velfungerende søsterforeninger, og lære av disse, gjennom sitt internasjonale distriktssamarbeid. Konkrete tiltak Videreutvikle mottaksapparatet av frivillige i lokalforeningene, og bistå med etablering av frivillighetsvert etter ønsker fra LF Legge til rette for at lokale ledd driver god rekruttering, opplæring og oppfølgning av frivillige Jobbe mot en nasjonal satsning innen målrettet rekruttering av frivillige ledere og tillitsvalgte Arrangere åpne informasjonsmøter sammen med lokalforeningene i de ulike områdene i distriktet. Evaluere ordningen i løpet av Legge til rette for implementering av Dialogbasen (DiBa) i lokale ledd, og bistå i arbeidet med implementeringen av denne. Støtte lokalforeninger som trenger ekstra bistand Sikre kontinuitet og lokal deltakelse i det internasjonale distriktssamarbeidet gjennom et velfungerende internasjonalt utvalg med god administrativ støtte Søke om og eventuelt ta imot ungdomsdelegater Legge til rette for opplæring og sosial samvær for unge gjennom kurshelg for ungdom Tilrettelegge for at lokalforeninger med aktiviteter for barn, informerer om Røde Kors på skoler Legge til rette for, og sikre, at kursholderpoolen i Akershus fortsetter å være aktiv og stabil. Legge til rette for, og jobbe med, ledelsesutvikling Rekruttere, skolere og følge opp en kommunikasjonsansvarlig i hvert lokallag, for å sikre tettere og mer forutsigbar dialog mellom distriktskontor og lokalforening. Styrke synlighetsarbeidet i lokalforeningene Side: 72

73 2. Vi forebygger og reduserer sårbarhet gjennom humanitært påvirkningsarbeid Akershus Røde Kors skal arbeide for å være i stand til å støtte og hjelpe mennesker som er i sårbare livssituasjoner. Akershus Røde Kors skal bidra til å avdekke og informere om humanitære utfordringer i det norske og internasjonale samfunnet og sette fokus på årsakene til sårbarhet. Akershus Røde Kors skal bidra til å være en aktiv pådriver i relevante politiske prosesser for å sikre sårbare gruppers grunnleggende behov. Akershus Røde Kors skal bidra til å bedre rammevilkårene for lokalt humanitært arbeid. Akershus Røde Kors skal være talsperson for mennesker i sårbare livssituasjoner. Akershus Røde Kors skal bidra til å ivareta vårt omdømme i befolkningen. Akershus Røde Kors skal bidra til at den Internasjonale Røde Kors-dagen 8. mai markeres. Akershus Røde Kors skal nyttiggjøre seg av statusen som støtteaktør for norske myndigheter. Konkrete tiltak Arrangere og støtte opp om lokale Introduksjon til Røde Kors-kurs der deltagerne får grunnleggende kunnskaper om menneskerettigheter og Internasjonal humanitær rett Støtte lokalforeningenes medieaktivitet Styrke distriktets talspersonsrolle gjennom leserinnlegg og annet mediearbeid Oppdaterte nettsider for distriktet Tilby opplæring i publisering og bruk av lokalforeningsnettsider og intranettet Korsveien Synlighet i sosiale medier Aktivt benytte seg av fond og andre støtteordninger Arrangere Humanitært Forum på distriktsnivå, konsert Røde Kors Ungdom 8. mai Videre arbeid med årets Røde Kors Ungdoms kampanje Side: 73

74 3. Vi utvikler en effektiv og bærekraftig organisasjon Akershus Røde Kors skal opptre som ett Røde Kors, med større grad av samhandling og innsats rettet mot felles mål. Akershus Røde Kors skal være en lærende organisasjon med gode ledere som motiverer og inspirer til innsats Akershus Røde Kors er i stand til å møte samfunnsendringer og nye humanitære utfordringer Akershus Røde Kors skal bidra til å sikre god medlemsrekruttering og arbeide for at medlemmene holder på sitt medlemskap. Konkrete tiltak Utvikle trygge og sterke ledere, gode lokalforeningsstyrer og valgkomiteer gjennom samlinger, kurs og individuell oppfølging Legge til rette slik at tillitsvalgte, frivillige og medlemmer får raskt svar på spørsmål via telefon eller e-post (Ukesnytt, etc) Arrangere årsmøte, konferanser, arbeidshelger og ledersamlinger Styrke opplæringsutvalget for å kunne gjennomføre nytt lederutviklingsprogram Rekruttering og pleie av distriktets kursholdergruppe Arrangere rekrutterings- og medlemspleiekurs Rekruttere frivillige hovedkursholdere og arrangere pedagogikksamling for kursholdere Tilrettelegge og jobbe for at det gis et godt kurstilbud til lokalforeningene, og at det finnes en oversikt over kurs som holdes i lokale ledd Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar forslag til forlenget strategi , og handlingsplan for Akershus Røde Kors Side: 74

75 Sak 5 Forslag til budsjett for 2014 og På neste side vises forslag til budsjett for Budsjettet går i balanse ved å hente inn eksterne midler, frie midler, og midler med interne og eksterne pålagte restriksjoner. 2. Detaljerte budsjetter for alle aktiviteter og prosjekter i Akershus Røde Kors er tilgjengelige ved forespørsel på distriktskontoret. Detaljspørsmål til budsjett må avklares med distriktskontoret ved daglig leder Lene A Norlund på mobil eller på e-post innen onsdag 26. mars slik at svar kan forberedes til årsmøtet. 3. Forslag til budsjett 2015 foreslås å følge de samme rammene for budsjett Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar forslag til budsjett for Akershus Røde Kors for 2014, og at budsjettet for 2015 følger de samme rammene. Side: 75

76 Side: 76 Årsmøtedokumenter 2014

77 Sak 6 Valg av distriktsstyret og komiteer Tabellene under viser hvem distriktsstyret og komiteene har bestått av i 2013, og hvem som er på valg i Styremedlemmer til distriktsråd for omsorg, hjelpekorps og ungdom blir valgt på egne valgmøter under konferansene lørdag 5. april 2014, presenteres og protokollføres på årsmøtet søndag 6. april Distriktsstyret Verv Navn Lokalforening Valgt På valg Leder Knut-Helge Rønning Nesodden Valgt for 2 år i 2012 Ja Nestleder Gaute Sars-Olsen Skedsmo Valgt for 2 år i 2013 Nei Styremedlem Ingunn Rundtom Skedsmo Valgt for 1 år i 2013 Ja Styremedlem Geir Solvang Skedsmo Valgt for 2 år i 2012 Ja Styremedlem Dagfinn Sundsbø Fet Valgt for 1 år i 2013 Ja Styremedlem Jarle Solberg Nittedal Valgt for 2 år i 2013 Nei Varamedlem Nils Oluf Wisting Rælingen Valgt for 2 år i 2013 Nei Varamedlem Catharina Skage Ski Valgt for 1 år i 2013(1) Ja (1) Valgt på ekstraordinært møte 12. juni 2013 Kontrollkomité Verv Navn Lokalforening Valg På valg Leder Arnt Kristoffersen Nittedal Valgt for 2 år i 2013 Nei Medlem Morten Hofft Bærum Valgt for 2 år i 2013 Nei Medlem Eva Holmsen Asker Valgt for 2 år i 2012 Ja Medlem Haakon Zapffe Bærum Valgt for 2 år i 2012(1) - (1) Gikk bort desember Valgkomité Verv Navn Lokalforening Valg På valg Leder Gudmund Nyrud Ski Valgt for 1 år i 2013 Ja Medlem Grete Branum Bærum Valgt for 1 år i 2013 Ja Medlem Siren J. Halsvik Eidsvoll Hurdal Valgt for 1 år i 2013 Ja Medlem Øivind Kristensen Nittedal Valgt for 1 år i 2013 Ja Medlem Ole Jørgen Hansen Eidsvoll Hurdal Valgt for 1 år i 2013 Ja Side: 77

78 Valgkomiteens innstilling til nye styremedlemmer i 2014 Distriktsstyret Verv Navn Lokalforening Valgt Leder Knut-Helge Rønning Nesodden Velges for 2 år i 2014 (gjenvalg) Nestleder Gaute Sars-Olsen Skedsmo Valgt for 2 år i 2013 (ikke på valg) Styremedlem Ingunn Rundtom Skedsmo Velges for 2 år i 2014 (gjenvalg) Styremedlem Dagfinn Sundsbø Fet Velges for 2 år i 2014 (gjenvalg) Styremedlem Stein Kåre Laingen Skedsmo Velges for 1 år i 2014 (tidl. styrem) Styremedlem Jarle Solberg Nittedal Valgt for 2 år i 2013 (ikke på valg) Varamedlem Nils Oluf Wisting Rælingen Valgt for 2 år i 2013 (ikke på valg) Varamedlem Geir Solvang Skedsmo Velges for 2 år i 2014 (gjenvalg) Kontrollkomité: Verv Navn Lokalforening Valg Leder Arnt Kristoffersen Nittedal Valgt for 2 år i 2013 (ikke på valg) Nestleder Morten Hofft Bærum Valgt for 2 år i 2013 (ikke på valg) Medlem Klaus Illemann Johansen Bærum Velges for 2 år i 2014 (ny) Medlem Gudmund Nyrud Ski Velges for 2 år i 2014 (ny)* *Leder av valgkomiteen, Gudmund Nyrud, har trukket seg fra sitt verv da han stiller som medlem i kontrollkomiteen. Side: 78

79 Valgkomiteens innstilling til nye styremedlemmer i distriktsrådene Distriktsrådene velges på egne valgmøter lørdag 5. april, og presenteres og protokollføres på distriktets årsmøte søndag 6. april Distriktsråd Akershus Røde Kors Hjelpekorps Verv Navn Lokalforening Valg Leder Thomas Johannesen Asker Velges for 2 år i 2014* 1. nestleder Geir W. Olsen Ullensaker Velges for 1 år i 2014** 2. nestleder Christian Ødegaard Ski Velges for 2 år (gjenvalg) Medlem Marianne Arnesen Nittedal Velges for 1 år (ny) Medlem Knut Alstad Ski Valgt for 2 år i 2013 (ikke på valg) Medlem Thomas Janssen Ullensaker Velges for 2 år (gjenvalg) Varamedlem Silje A. Gjeraldstveit Oppegård Valgt for 2 år i 2013 (ikke på valg) Varamedlem Jon Harald Braathen Skedsmo Velges for 2 år (ny) * Nestleder 1./administrativ leder Thomas Johannesen innstilles som kandidat til vervet som distriktsrådsleder. Dersom han blir valgt, vil han fratre vervet som 1. nestleder/administrativ leder. ** Geir W. Olsen er innstilt som ny 1. nestleder/administrativ leder dersom Thomas Johannesen fratrer. Dersom han blir valgt, vil han fratre vervet som medlem i distriktsrådet. Dersom Thomas Johannesen fortsetter som 1. nestleder/adminitrativ leder, innstilles Geir W. Olsen til gjenvalg som medlem for 2 nye år. Jørn Bjørnstad stiller som kandidat til vervet som distriktsrådsleder (gjenvalg). Distriktsråd Akershus Røde Kors Omsorg Verv Navn Lokalforening Valg Leder Ragnar Bergersen Eidsvoll Hurdal Velges for 2 år i 2014* Nestleder** Medlem Lisbeth Sannerud Bærum Velges for 2 år i 2014(gjenvalg) Medlem Lillian van Culienborg Ski Valgt for 2 år i 2013 (ikke på valg) Medlem Sissel W. Hertzenberg Bærum Valgt for 2 år i 2013 (ikke på valg) Medlem Bernt Nissen Bærum Velges for 2 år i 2014 (gjenvalg) Varamedlem Øivind Kristiansen Nittedal Velges for 2 år i 2014(ny) * Ragnar Bergersen er nestleder i dag, men er villig til å stille til valg som leder. **Nestleder velges på valgmøtet 5. april, alternativt foreslås det at to av medlemmene danner et arbeidsråd for leder. Øivind Kristiansen har sittet i valgkomiteen, men har fratrådt vervet. Side: 79

80 Distriktsråd Akershus Røde Kors Ungdom Verv Navn Lokalforening Valg Leder Hung Pham Bærum Velges for 2 år i 2014(gjenvalg) Nestleder Emilie E. Rossholt Oppegård Velges for 1 år i 2014 (gjenvalg) Medlem Maren Jeremiassen Vestby Ås Velges for 2 år i 2014 (ny) Medlem Inger Grøv Bærum Velges for 2 år i 2014 (ny) Medlem Hamza Mazhar Skedsmo Velges for 1 år i 2014 (ny) For valgkomiteen Fungerende leder Grete Branum (sign) Distriktsstyrets innstilling til valgkomite og revisor Valgkomité Verv Navn Lokalforening Valg Leder Ikke besatt Velges for 1 år i 2013 Medlem Ikke besatt Velges for 1 år i 2013 Medlem Elisabeth Nygård (omsorg) Velges for 1 år i 2013 Medlem Ikke besatt (hjelpekorps) Velges for 1 år i 2013 Medlem Ikke besatt (ungdom) Velges for 1 år i 2013 Kandidater til valgkomiteen vil fortløpende annonseres på distriktets nettsider. Valg av revisor 2014: Forslag på BDO Revisjon (benyttet siden 2010). For distriktsstyret Side: 80

81 CV på kandidater på valg finnes på de neste sidene kronologisk etter etternavn. Resterende ettersendes, eller deles ut på valgmøtene lørdag 5. april Side: 81

82 Curriculum Vitae for kandidater på valg Side: 82

83 Side: 83 Årsmøtedokumenter 2014

84 Side: 84 Årsmøtedokumenter 2014

85 Ragnar Bergersen født En del av Røde Kors historien min. Kurs Grunnkurs førstehjelp. Jan Blokk 2 hjelpekorps. April Instruktør B. våren Utvidet førstehjelp. Nov Aksjonslederkurs Ambulansekurs 25 timer Redningsteknisk kurs Grunnkurs omsorg (noen år med aktiv tjeneste på hjemmebesøk) DHLR kurs sept Barmark C. nov LOUP okt 2009 til mai Grunnkurs omsorg Sluttbruker nødnett. Feb Grunnkurs organisasjon Grunnkurs ledelse Temakurs besøk Instruktør NGF Instruktør Norsk grunnkurs i bruk av hjertestarter. (For tiden går jeg på kursholderkurs, ferdig med helg 1, helg 2 er andre helg i feb. i år) Av verv i Røde Kors har jeg hatt Styremedlem. Korpsleder. Instruktørleder. Omsorgsleder. (er pr dato) Aktiviteter: Korpsmedlem. Instruktør. Besøksvenn. Aktivitetsleder ungdom (Kautokeino 2000 til 2005) Kursholder i kurs i henhold til Røde Kors skolens kursopplegg. Omsorgsberedskap. Beredskapsvakter. Side: 85

86 Jørn Bjørnstad Røde Kors kurs: 1995 Norsk Grunnkurs i Førstehjelp (URK) 1997 Førstehjelpskurs 28 timer, lederkurs trinn I (URK regi) 1998 DHLR, Videregående førstehjelp, Førstehjelpsprøven 1. gang, lederkurs trinn II (URK regi) 1999 Samband C, psykisk førstehjelp, Instruktør trinn I (URK regi) 2000 Styre og stell i Røde Kors, Førstehjelpsprøven 2002 Ettersøkning/Redning barmark C, Ettersøkning/Redning Vinter C 2002 Samband B 2003 Ettersøkningsledelse barmark B, opplæring lagleder/operativ leder, hjelpekorpsprøven 2004 Idrettsskadekurs, fagkurs ambulansepersonell 2005 Redning sjø/vann (vann c) 2006 Instruktør NGF/NGFB/DHLR 2007 Hjelpekorpsprøven 2008 Seminar i ettersøkning og operativ ledelse 2009 Hovedinstruktør NGF/NGFB 2010 Hjelpekorpsprøven 2011 Hovedinstruktør DHLR, Grunnkurs Organisasjon, -ledelse 2012 Sluttbruker NødNett FORF 2013 Talsperson, Superbruker NødNett FORF, hjelpekorpsprøven Røde Kors erfaring og verv: 1995 dd Medlem av Røde Kors- Ungdommens Røde Kors Nestleder Nesodden Ungdommens Røde Kors Aspirant Røde Kors Hjelpekorps Distriktsrådsleder Ungdommens Røde Kors Akershus, styremedlem Akershus RK Sambandsleder Nesodden RKH Administrativ leder Nesodden RKH Operativ leder Nesodden RKH Korpsleder Nesodden RKH Rådsmedlem Akershus RKH Nestleder-adm. leder Akershus RKH 2010 dd Distriktsrådsleder Akershus RKH, styremedlem Akershus RK 2013 dd Leder valgkomité Landsråd RKH, Landsmøte oktober 2014 Røde Kors års nåler- utmerkelser års nål Ungdommens Røde Kors år nål Ungdommens Røde Kors 2006 Akershus Røde Kors Heders nål års nål Røde Kors Hjelpekorps Side: 86

87 Side: 87 Årsmøtedokumenter 2014

88 Side: 88 Årsmøtedokumenter 2014

89 Side: 89 Årsmøtedokumenter 2014

90 Side: 90 Årsmøtedokumenter 2014

91 Side: 91 Årsmøtedokumenter 2014

92 Side: 92 Årsmøtedokumenter 2014

93 Navn: Stein Kåre Laingen TLF: Født: E-post: Sivilstatus: Gift, et barn Nøkkelkvalifikasjoner: Fagarbeider med fagbrev i Prossesoperatør kjemiskteknisk industri. Har erfaring som skiftleder, og er en tydelig og rettferdig leder. Lærevillig, stabil, trygg. Arbeider godt selvstendig, og trives godt med teamarbeid. Samarbeidvillig og meget pålitelig. God kunnskap i bruk av PC. Arbeidserfaring: d.d Fagoperatør, Dynea AS Fagoperatør på avd. Rødt lim Skiftleder, Norfolier Norge AS. Skiftleder viderebearbeiding, Norfolier Baltiv OÜ Opplæring på trykkverk i Tallinn, samt oppbygging av fargeblandingsanlegg Trykkansvarlig/ skiftleder, Norfolier AS, Skårer. Arbeidet som trykker og maskinoperatør sveisemaskiner. Var skiftleder og trykkansvarlig Forsvaret Brigade Nord Norge, kasernesnekker og beltevognfører Glitterheim Turisthytte Gardskar, sesongarbeid Lørenskog Kommune Vaktmesterassistent i Lørenskoghallen. Utdanning: Fagbrev i Prossesoperatør innen kjemiskteknisk industri Grunnutdanning i ledelse, BI Nettstudier VKI verktøymaker, Strømmen videregåendeskole Grunnkurs Maskin og mek. Strømmen videregåendeskole Løvenstad ungdomskole Side: 93

94 Kurs: 2012 Kursholder kurs. Norges Røde Kors 2011 Tema kurs Mangfold. Norges Røde Kors Kollegastøtte kurs, DYNEA Flexoskolen. Norfolier og Norsk flexo forum 1995 Operativ leder A Sommer. Norges Røde Kors Hjelpekorps 1994 Utrykningskjørekurs, Akershus Røde Kors Hjelpekorps 1993 Ambulansemann kurs 1991 Utvidet førstehjelpskurs timers førstehjelpskurs Verv: 2012-D.D Leder av oplæringsutvalget i Akershus Røde Kors Styremedlem i Akershus Røde Kors 2010-D.D Styremedlem IE162 Dynea. Fagforenig på DYNEA Varamedlem Akershus Røde Kors Operativ leder Akershus Røde Kors Hjelpekorps Kollegastøtte DYNEA Kasere IE132. Fagforenigen i Norfolier Norge AS, Lillestrøm AKAN kontakt Norfolier AS, Skårer Styremedlem Norsk kjemiske fagforening Skårer Områdeleder Romerike Akershus Rødekors Hjelpekorps Operativ leder Skedsmo Rødekors Hjelpekorps Førerkort: A,B,C1,D1,T,S Truckførerbevis: T1,T2,T3,T4 Dykkersertifikat Side: 94

95 Side: 95 Årsmøtedokumenter 2014

96 Side: 96 Årsmøtedokumenter 2014

97 Gudmund Arnljot Nyrud Personalia: Født 13.januar 1943 Pensjonist Utdannelse: Foss Gymnas/videregående Handelshøyskolen BI AFF Lederprogram i administrasjon, økonomi og ledelse Diverse nasjonale og internasjonale kurs innen finans og administrasjon Yrkeserfaring: Carl Zeiss i Norge og Tyskland Forskjellige stillinger i Kreditkassen/ Nordea fra 1967 Forvaltningssjef Banksjef Regiondirektør Administrasjonsdirektør: Nåværende styreverv: Stiftelsen Kontra: Styreformann Follo Ren IKS: Styremedlem Politiske verv: Politisk valgt inn i Formannskapet i Ski kommune fra 2007 Politisk valgt inn i Kommunestyret fra Komite for Omsorg og Helse - nestleder Frivillige verv og gjennomførte aktiviteter i Røde Kors Ski Røde Kors: styremedlem , nestleder Akershus Røde Kors: styremedlem Medlem av Internasjonalt utvalg Akershus Røde Kors , Twinning-project Dobele/Akershus Visitor ved Ila Landsfengsel Side: 97

98 Side: 98 Årsmøtedokumenter 2014

Årsmøtedokumenter 2015

Årsmøtedokumenter 2015 1 Årsmøtedokumenter 2015 2 Årsmøtedokumenter 2015 Innhold Vi gratulerer lokalforeninger med jubileer i 2014! s. 4 Program og saksliste for årsmøtet 19.april s. 5 Sak 1 Årsberetning for Akershus Røde Kors

Detaljer

Årsmøtedokumenter 2016

Årsmøtedokumenter 2016 1 Årsmøtedokumenter 2016 Innhold Vi gratulerer distriktet og lokalforeninger med jubileer i 2016! s. 3 Program og saksliste for årsmøtet 13.mars s. 4 Sak 1 Årsberetning for Akershus Røde Kors, året 2015

Detaljer

Fra distriktskontoret: Hilde Gunn Kristiansen, Daglig leder og Mona Lisa Skipnes, Rådgiver

Fra distriktskontoret: Hilde Gunn Kristiansen, Daglig leder og Mona Lisa Skipnes, Rådgiver PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 28. oktober 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder Vigdis Pedersen, medlem Terje Dahl, varamedlem Elin Evensen,

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 12. mai 2017

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 12. mai 2017 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 12. mai 2017 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Lars Ruth Bror Martin Hanssen Kari Grønmo Kim Lindstrøm Forfall: Jan-Ove Edvardsen Leder Nestleder

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I. Tolga Røde Kors

ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I. Tolga Røde Kors ÅRSMØTEINNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte I Tolga Røde Kors Tirsdag 3. mars 2015 kl 19.30 I Sætershallen Saksliste Valg av dirigent og referent. 1. Styrets årsberetning for foregående kalenderår.

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015. Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015. Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015 Sted: Radisson Blu hotell, Bodø, 23. oktober 2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Rozina Bein Lars Ruuth Kim Lindstrøm

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Åshild Hauan, nestleder Øystein Mathisen, medlem Bodil Pettersen, medlem Hege Elisabeth

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring Mai 2001 Hjelpekorps? Norges Røde Kors Hjelpekorps Tema: Frivillighet i endring Spesialutgave! Hvilken kurs skal hjelpekorpsene velge? Foto: Stig M. Weston 2 Norges Røde Kors er nå midt oppi et stort dugnadsarbeid

Detaljer

Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011

Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011 Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012 Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Vigdis Pedersen, medlem Terje Dahl, varamedlem Tina Gullsvåg, nestleder Distriktsråd Ungdom Inge Sneberg,

Detaljer

Invitasjon til TRØKK 2015. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen

Invitasjon til TRØKK 2015. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Invitasjon til TRØKK 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til TRØKK 2015 Tverrfaglige Røde Kors Kurs 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Handlingsprogram for Nordland Røde Kors

Handlingsprogram for Nordland Røde Kors Handlingsprogram for Nordland Røde Kors 2017-2019 Sammen blir vi bedre og sterkere Handlingsprogram Nordland Røde Kors 2017-2019 Side 1 INNLEDNING Handlingsprogrammet for Nordland Røde Kors 2017-2019 er

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I. Tolga Røde Kors

ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I. Tolga Røde Kors ÅRSMØTEINNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte I Tolga Røde Kors Tirsdag 21. februar 2012 kl 19.00 I Sætershallen Saksliste Valg av dirigent og referent. 1. Styrets årsberetning for foregående kalenderår.

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 13. februar Møtet ble gjennomført på distriktskontoret i Bodø fra kl kl 18.

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 13. februar Møtet ble gjennomført på distriktskontoret i Bodø fra kl kl 18. PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 13. februar 2017 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Rozina Bein Lars Ruth Kim Lindstrøm Jan-Ove Edvardsen Leder Nestleder Styremedlem

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

Handlingsplan 2015 og 2016 for Oslo Røde Kors Hjelpekorps

Handlingsplan 2015 og 2016 for Oslo Røde Kors Hjelpekorps Handlingsplan 2015 og 2016 for Oslo Røde Kors Hjelpekorps Basert på revidert strategi for perioden fra 2012 til 2018. Vedtatt på årsmøte 8. april 2015. Måltall i handlingsplanen er veiledende og skal til

Detaljer

Utfordringer i lokal beredskap

Utfordringer i lokal beredskap KFB Totalforsvarkonferansen 18 april 2016 Utfordringer i lokal beredskap Kunnskap og tilstedeværelse Innhold Grunnleggende verdier og forankring Beredskap i Røde Kors Erfaringer fra 2015 Utfordringer 2016

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret Møtet ble gjennomført på Distriktskontoret, fra kl

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret Møtet ble gjennomført på Distriktskontoret, fra kl PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 19.2.2016 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Rozina Bein Kim Lindstrøm Alf Bjarne Hansen Forfall Lars Ruth Jostein Tilrem Paulsen

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder. Deltok ikke under behandling av sak 57-60 Elsa Åsvang,

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Årsmøte for interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 Møtested: Olavsgaard hotell, Skjetten Dato: Tid: 10:00 Medlemmer som møtte:

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle.

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli frivillig BLI FRIVILLIG RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli med i hjelpekorset og bidra til å redde liv. Sjekk ut RØFF

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 Sted: Storgata 34, 2.etasje, Bodø, 4. desember 2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Jan-Ove Edvardsen Jostein Tilrem Paulsen Leder

Detaljer

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000 INNLEDNING Presentere oss og arbeidsfordelingen oss imellom. Rapporteringstallene fra dere brukes som grunnlag for Fylkesmannens oppfølging av kommuner og bydeler. Rapporteringstallene videresendes til

Detaljer

Det ble i september samlet inn klær og annet til flyktninger som kom fra Syria.

Det ble i september samlet inn klær og annet til flyktninger som kom fra Syria. ÅRSBERETNING 2015 LOKALFORENINGEN Styret har bestått av: Jon-Harald Bråthen (leder) Anja Bergerseter (nestleder) Birgith Holter-Hovind Inger Heggen Olsen Monica Johansen Jøran Gaukelund Wenche Klyve (kasserer)

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 16.09.2016 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Lars Ruuth Kim Lindstrøm Forfall Rozina Bein Jan-Ove Edvardsen Leder Nestleder Styremedlem

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk Vista Analyse AS for Akershus fylkeskommune Tor Homleid Vivian Almendingen

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Sak 7. Lover for Røde Kors

Sak 7. Lover for Røde Kors Sak 7. Lover for Røde Kors Redaksjonskomiteens forslag 6. Røde Kors deltar i humanitær og sosial virksomhet ved bl.a.: å yte hjelp til ofre for væpnede konflikter, naturkatastrofer og ulykker nasjonalt

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009 19. juni 2009 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009 I dette nummeret: Røde Kors Førstehjelp Ambulanse hva

Detaljer

Lover for Røde Kors. (av oktober 1865 og senere endringer, sist av 5.10.2008)

Lover for Røde Kors. (av oktober 1865 og senere endringer, sist av 5.10.2008) Lover for Røde Kors (av oktober 1865 og senere endringer, sist av 5.10.2008) KAPITTEL I FORMÅL EMBLEM 1. Norges Røde Kors er stiftet 22. september 1865 på grunnlag av den resolusjon som ble vedtatt på

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

PROTOKOLL 01/10 Landsrådsmøte 29.- 30. januar 2010 Oslo

PROTOKOLL 01/10 Landsrådsmøte 29.- 30. januar 2010 Oslo PROTOKOLL 01/10 Landsrådsmøte 29.- 30. januar 2010 Oslo Tilstede: Jahn Petter Berentsen, landsrådsleder Lars-Otto Laukvik, nestleder (Lørdag) Martin Hauge, medlem/regionleder Syd Unni Sletvold, medlem/regionleder

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015. Distriktsråd Røde Kors Omsorg

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015. Distriktsråd Røde Kors Omsorg PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Frode Schjenken Jensen Terje Dahl Martine Vollnes Aimee Larsen Forfall Inger-Lise Magnussen Nestleder distriktsråd

Detaljer

Årsberetning 2012. Drangedal Røde Kors Hjelpekorps. Drangedal Røde Kors Hjelpekorps - drangedalrodekors.no

Årsberetning 2012. Drangedal Røde Kors Hjelpekorps. Drangedal Røde Kors Hjelpekorps - drangedalrodekors.no Årsberetning 2012 Drangedal Røde Kors Hjelpekorps Drangedal Røde Kors Hjelpekorps - drangedalrodekors.no Drangedal Røde Kors Hjelpekorps Innholdsfortegnelse Dagsorden årsmøte 2013 1 Årsberetning fra styret

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Oslo, 23. februar 2012. Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER HJELPEKORPSENES PÅSKETJENESTE HJELPEKORPSENE D-RÅDENE DISTRIKTSSENTRALENE

Oslo, 23. februar 2012. Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER HJELPEKORPSENES PÅSKETJENESTE HJELPEKORPSENE D-RÅDENE DISTRIKTSSENTRALENE Til Landsråd for hjelpekorps m/ varamedlemmer Alle Røde Kors Distriktskontor Alle Røde Kors Hjelpekorps D-råd Alle Røde Kors Hjelpekorps Medieseksjonen HK Oslo, 23. februar 2012 Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER

Detaljer

LOVER FOR RØDE KORS Vedtatt av Landsmøtet 2011

LOVER FOR RØDE KORS Vedtatt av Landsmøtet 2011 KAPITTEL I FORMÅL EMBLEM LOVER FOR RØDE KORS Vedtatt av Landsmøtet 2011 1. Norges Røde Kors er stiftet 22. september 1865 på grunnlag av den resolusjon som ble vedtatt på Den internasjonale Konferanse

Detaljer

Årsmøte 2016. Årsmøte2016 Enebakk Røde Kors Side 1

Årsmøte 2016. Årsmøte2016 Enebakk Røde Kors Side 1 Årsmøte 2016 Årsmøte2016 Enebakk Røde Kors Side 1 Agenda 1. Åpning og konstituering Valg av ordstyrer Valg av referent Valg av tellekorps Valg av to medlemmer for underskrift av protokoll 2. Årsberetninger

Detaljer

Kommunekonferansen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Kommunekonferansen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kommunekonferansen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 19.11.2015 1 Bosetting 2010 2017, Norge 25000 Vedtak og faktisk bosetting av flyktninger i Norge 2010 2015, behov for bosetting 2016 og -17 20000 15000

Detaljer

Referat Landsstyremøte Frivillige for SOS-barnebyer. Tid: Mandag 14. desember 2015 kl (landsstyremøte + workshop)

Referat Landsstyremøte Frivillige for SOS-barnebyer. Tid: Mandag 14. desember 2015 kl (landsstyremøte + workshop) Referat Landsstyremøte Frivillige for SOS-barnebyer Tid: Mandag 14. desember 2015 kl 10.00-17.30 (landsstyremøte + workshop) Sted: SOS-Barnebyer Norge, Mariboesgt. 13, Oslo Deltakere: Landsstyret: Ingrid

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste 6.Juli.2014 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: - Roger Nikolai Jakobsen, Bente Gudding Jakobsen Forslag til vedtekter for Selbusjøen

Detaljer

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion?

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Knut Vareide 13 april, Ås. telemarksforsking.no Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo

Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo 1 Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo For Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Av Oddvar Lindholm 22. februar 2014 2 Innledning og forutsetninger. Fylkesmannen

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering. Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012

Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering. Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012 Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012 1 2 Nytt, felles, forenklet prisog sonesystem og (nesten) full e-billettering i Oslo og Akershus 02.10.2011:

Detaljer

Infobrev juli 2008. (a) = @ Arkivbilde: Skien RKH

Infobrev juli 2008. (a) = @ Arkivbilde: Skien RKH Infobrev juli 2008 Nr 07/08 Sendes pr mail til alle D-råd og Hjelpekorps Utgis av ressursgruppe Informasjon, Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Lars-Otto.Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Arkivbilde: Skien RKH

Detaljer

KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO

KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO Utført i perioden 20. nov. 2008 til 28. feb 2009 av Ingeborg Støverud Beitnes og Liv Marit Strupstad Rapport nr 01/09 Hvam, 2165 Hvam www.agroutvikling.no

Detaljer

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll Utvalg: Årsmøte for interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 Møtested: Olavsgaard hotell, Skjetten Dato: Tid: 10:00 Medlemmer

Detaljer

BEGRENSET POLITIATTEST

BEGRENSET POLITIATTEST BEGRENSET POLITIATTEST [07.09.2010 - Ingrid Naustdal] Røde Kors har sammen med andre store organisasjoner benyttet seg av lovhjemmelen fra 1.desember 2006 om å kreve begrenset politiattest for personer

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 24.04.2015. Møtet ble gjennomført på Radisson Blu hotell, Bodø, 24.04.2015 fra kl.16.00 til kl.17.15.

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 24.04.2015. Møtet ble gjennomført på Radisson Blu hotell, Bodø, 24.04.2015 fra kl.16.00 til kl.17.15. PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 24.04.2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Frode Schjenken Jensen Terje Dahl Martine Vollnes Leder Nestleder Styremedlem Distriktsråd Røde Kors Ungdom

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret Møtet ble gjennomført på Radisson Blu-hotell, Bodø fra kl

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret Møtet ble gjennomført på Radisson Blu-hotell, Bodø fra kl PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 22.04.2016 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Lars Ruuth Kim Lindstrøm Alf Bjarne Hansen Forfall Rozina Bein Jostein Tilrem Paulsen

Detaljer

Røde Kors Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet

Røde Kors Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet Røde Kors Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet www.rodekors.no Frivillighet som treningsarena for arbeidsliv Så langt ikke iverksatt systematiske tiltak for å samle de mange lokale erfaringene

Detaljer

Hjelpekorpset RYKKER UT

Hjelpekorpset RYKKER UT Hjelpekorpset RYKKER UT Alltid beredt Mennesker skader seg. Mennesker forsvinner. Livet er sårbart. Derfor er Oslo Røde Kors Hjelpekorps på vakt ved større kultur- og sportsarrangementer. Hjelpekorpset

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 2-2010 Sted: Sola, Hovedredningssentralen Tid: ca 12.00 14.30. Tilstede: Odd Kulø, Lars-Otto Laukvik, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Fravær: Referent: Erlend

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Hovedprogrammet bygger på «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011-2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåne-foreningene

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

- mye mannskap, mange timer

- mye mannskap, mange timer 17. januar 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2012 Innhold T.O. - Nytt fra sekretariatet Skredfaglige

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll I REGION2 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll Utvalg: Årsmøte for interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 Møtested: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport -

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

ASKER RØDE KORS - Budsjett sammenlignet med regnskap pr Til godkjenning på Årsmøtet

ASKER RØDE KORS - Budsjett sammenlignet med regnskap pr Til godkjenning på Årsmøtet ASKER RØDE KORS - Budsjett 2017 - sammenlignet med regnskap pr 31.12.2016 Til godkjenning på Årsmøtet 2.3.2017 Asker Røde Kors Lokalforening - 1 Solvik - 2 Hjelpekorps - 3 Leksehjelp - 5 Besøkstjeneste

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Hindrer og lindrer nød. Region Vest Storkurshelg Sommer Pinsen, 25.-28.mai 2012 Bømoen, Voss. Velkommen til kurs!

Hindrer og lindrer nød. Region Vest Storkurshelg Sommer Pinsen, 25.-28.mai 2012 Bømoen, Voss. Velkommen til kurs! Hindrer og lindrer nød Region Vest Storkurshelg Sommer Pinsen, 25.-28.mai 2012 Bømoen, Voss Velkommen til kurs! Velkommen til kurs! Det er en stor glede for meg på å kunne ønske deg velkommen til pinsekurshelg

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld.

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld. Sted: Scandic Asker Hotell Teknisk arrangør: Oslo&Akershus Fylkeslag Tilstede: Se egen liste Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag

Detaljer

Årsmøte Rælingen fotballklubb

Årsmøte Rælingen fotballklubb Årsmøte Rælingen fotballklubb Sted: Klubbhuset Marikollen Tid: 15. februar kl 18.00 AGENDA 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av fremmøtte medlemmer 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15 Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15 Arbeidsutvalgsmøte nr. 2/15 tirsdag 24. februar 2015 på Regionskontoret, Trondheim. Arbeidsutvalget: Mariann Berg Regionleder Tore Aalberg Nestleder Jenny-Marie Langåssve

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL: 1 Organisasjonens navn er: Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, forkortet til FORF. 2 FORF har som

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7 Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7 Frivillig innsats ved katastrofer med utgangspunkt i erfaringene fra 22.7 Kort

Detaljer