Magasinet for Skanska-ansatte 4/2009. Relasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Magasinet for Skanska-ansatte 4/2009. Relasjon"

Transkript

1 Magasinet for Skanska-ansatte 4/2009 Relasjon

2 O`jul med din arbeidsglede Julen i år vil bli spesiell for meg av to grunner. Den markerer mine første 100 dager som leder i Skanska Norge og det vil bli min første jul som bestefar. I denne lederen vil jeg i alle fall stort sett konsentrere meg om det første punktet, for hva er vel mer naturlig enn at jeg bruker denne anledningen til å oppsummere 100-dagerserklæringen som jeg lanserte min første dag på jobb som leder av Skanska Norge. Overskriftene i 100-dagerserklæringen var Sikkerhet, Ordrereserve, Produktivitet, Mangfold, Grønt og Arbeidsglede. Sikkerhet Siden jeg formulerte 100-dagerserklæringen har Ledergruppen vedtatt en treårig utviklingsplan for Sikker Produksjon. I tillegg er sikker produksjon valgt ut som ett av tre fokusområder som alle regioner må prioritere i arbeidet med årsplan for Bakgrunnen er at dagens sikkerhetsnivå, som er relativt bra i forhold til bransjen, innebærer at folk blir skadet av å jobbe på våre byggeplasser. Det kan jeg ikke akseptere. Derfor er det overgripende målet for vårt sikkerhetsarbeid en H-verdi på 0. Vi har besluttet å fokusere på endring av adferd i forhold til de to hovedårsakene til ulykker i Skanska: Vi tar sjanser selv om vi vet det er farlig, og vi oppdager ikke farer før det er for sent. Skal vi klare å løfte sikkerhetsarbeidet til et nytt nivå, må vi jobbe systematisk innenfor fem områder: Tydelig ledelse; Involvering; Risikostyring & Planlegging; Utvelgelse & Samarbeid med UE, samt Kompetanse. I 2010 vil hovedfokuset være tiltak for å forbedre sikkerheten i vår egenproduksjon. Vi må utvikle hver region fra der de er, dvs. gi rom for individuelle tiltak. For tiden jobbes det med å sette ambisiøse og realistiske mål for hver region, som de vil bli målt og evaluert på gjennom I alle regioner vil det i 2010 fokuseres spesielt på tydelig ledelse inkludert konsekvensutøvelse ved farlig adferd, samt involvering av fagarbeidere. Begge disse to tiltakene krever engasjerte og tydelige ledere med blikk for sikker produksjon og evne til å utøve rettferdig konsekvens, men det forventer jeg at vi har i Skanska Norge. Ordrereserve I 100-dagerserklæringen skrev jeg om målsetningen Ledergruppen satte i forhold til en ordreinndekning på 6 milliarder kroner ved årsskiftet. Nå nærmer årsskiftet seg og status er at vi har en ordreinndekning for 2010 på ca 5,5 milliarder kroner. Vi kom ikke helt i mål, men de siste ukene har vi hatt en positiv trend og vår totale ordrereserve er i disse dager på ca 7 milliarder kroner. Det er imidlertid liten tvil om at vi har en utfordring i forhold til aktivitetsnivået i Vi må ta inn over oss at vi har tapt markedsandeler de siste årene. Vår ambisjon er å igjen bli det klart ledende entreprenørselskapet, og det klarer vi ikke uten også å være størst på volum. Kontrahering er følgelig valgt ut som det andre av tre fokusområder som alle regioner fokuserer ekstra på i årsplanene for Hver region har vært, eller er i gang, med en strategiprosess. Et resultat av denne prosessen er at regionene blir mer bevisst sin egen posisjon i markedet, hvordan markedet er og hvordan det utvikler seg. Dette er et godt utgangspunkt i forhold til å sette lokale mål og tiltak for kontrahering. Vi må erkjenne at vi må bli flinkere til å jobbe proaktivt mot våre kunder og vi må bli flinkere til å utnytte Skanskas samlede kompetanse når vi leverer våre tilbud. Alle våre regioner og datterselskaper har derfor fått klare signaler om å jobbe mer målrettet mot sine kunder, samt en forventning om å gjennomføre aktiviteter for å forbedre samspillet seg i mellom. Produktivitet Produktivitet er det tredje fokusområdet som alle regioner fokuserer på i årsplanarbeidet for Produktiviteten i Byggenæringen er klart en utfordring. Skal vi nå våre vekst- og resultatmål er det viktig at vi øker produktiviteten både hos oss selv og hos våre leverandører. Viktige elementer for å bli mer effektive er, i tillegg til å anvende arbeidstiden fullt ut, god planlegging og involvering av alle relevante parter. For 2010 vil produktiviteten i selskapet bli målt og fulgt opp ukentlig. Vi har valgt å gjøre dette ved å se på forholdet mellom forbrukte timer og kalkulerte timer. Dette vil gi oss et bilde av produktiviteten på det enkelte prosjekt og være et underlag for forbedringsdiskusjoner i relevante møter på prosjektet. Vi har i flere år hatt null feil som et uttalt mål. Vi vil forsterke fokuset på null feil i 2010, og nå er rutinene for rapportering og oppføling av null feil, både for bygg og anleggsprosjekter, på plass i vårt styringssystem. Vi vet at null feil er en driver for produktivitet, både i tidligfase, gjennomføringsfase og reklamasjonsperioden. Et begrep dere alle vil høre mer om i tiden fremover er Lean. Lean betyr egentlig slank og handler kort fortalt om å minimere sløsing, slanke prosessene rundt produksjon og få flyt i produksjonen. Lean baserer seg på en filosofi utviklet av japanere som jobbet med produksjon og utvikling i Toyota. Lean kan sees som et planleggingsverktøy som vil gjøre byggeprosessen smidigere. Dette er jeg overbevist om er fremtidens arbeidsform i våre prosjekter og arbeidsformen har et stort potensial i forhold til å øke vår produktivitet. I 2010 vil alle regioner gjennomføre minimum et prosjekt basert på Lean-metoden. Dette for å bidra til kompetanseheving i hver enkelt region. I den kommende businessplan-perioden ( ) vil Lean være et helt sentralt moment. Mangfold I 100-dagerserklæringen skrev jeg at jeg er overbevist om at organisasjoner som er preget av mangfold har lettere for å utvikle seg og at mangfoldige team presterer bedre. De siste månedene har en arbeidsgruppe arbeidet med å finne ut hvordan vi skal ta tak i utfordringen med å gjøre Skanska til en mer mangfoldig arbeidsplass. Arbeidet er enda ikke helt ferdigstilt, men noe er allerede avklart. Vi kommer det kommende året til å jobbe med bevisstgjøring rundt dette viktige spørsmålet i de eksisterende lederarenaene som finnes i selskapet. Dette kommer av den enkle erkjennelsen om at det er et lederansvar å sørge for at selskapet utvikler seg mot en mer mangfoldig organisasjon. Vi kommer også til å endre deler av vår HR-policy i forhold til rekruttering. Vi innser at vi må rekruttere flere eksterne til mellomledernivå om vi skal klare å få fortgang i dette arbeidet. I tillegg må vi etablere en kultur for rotasjon mellom linjeledere og støtteledere. Det vil også bli flere kvinner blant sommerjobbstudenter og nyutdannede. Det vil bli satt mål for hvor mange linjeledere og hvor mange funksjonærer som skal være kvinner, men disse målene vil først være fastsatt etter at denne avisen har gått i trykken. Grønt Vi ser daglig i media at klima og miljøspørsmål blir mer og mer fokusert. Jeg er overbevist om at fremtiden er grønn og at vår grønne satsning vil bli et konkurransefortrinn for oss. Miljøsertifiseringssystemet LEED er en viktig del av denne satsningen. Det samme er Skanska Spesialprosjekt Bygg, som vil medvirke i gjennomføringen av alle miljøriktige prosjekter i Skanska Norge i For øyeblikket jobber vi med tre konkrete prosjekter som vi håper alle skal bli LEED-sertifiserte. Det er et hotell/rehab-prosjekt, et hybel/bolig-prosjekt og et kjøpesenter. Jeg har stor tro på at ett av disse prosjektene blir Norges første LEED sertifiserte bygg. Vi nøyer oss imidlertid ikke med disse tre. Neste år har vi ambisjoner om å gjennomføre en rekke LEED-prosjekter, og arbeidet med å utforme detaljerte planer for hvordan dette skal oppnås er i sluttfasen. Vår grønne satsning begrenser seg imidlertid ikke til LEED. Vi vil også videreutvikle konseptet med energikontrakt, som vi i dag utprøver på Lambertseter kjøpesenter. Energikontrakt går i korthet ut på at vi forplikter oss i forhold til energiforbruket i de første årene av driftsfasen til et bygg. Energiforbruk ut over et definert mål dekkes av Skanska. Ved å bruke denne formen for kontrakter signaliserer vi til markedet at vi har så stor tro på vår energikompetanse at vi gjerne forplikter oss i forhold til å utvikle energieffektive bygg. I 100-dagerseklæringen skrev jeg at jeg har klokketro på rehab-markedet. Jeg har om mulig enda mer tro på dette markedet i dag, særlig med et grønt fokus. Vi har sondert markedet de siste månedene og vi vil i forbindelse med den kommende businessplanen ( ) utforme en strategi hvor vi spisser RELASJON 4 / 2009 satsningen på dette markedet inn mot de store byene. Vår grønne satsning begrenser seg imidlertid ikke til byggvirksomheten. Vi jobber også med grønne konsepter for anleggsvirksomheten. Vi har fått med oss både Statens Vegvesen og Jernbaneverket på våre tanker og om ikke lenge vil vi levere det første samferdselsprosjektet med komplett klimaregnskap. Arbeidsglede Jeg innledet denne lederen med å nevne at jeg går mot min første jul som bestefar. Det kan nok oppfattes som en floskel, men å bli bestefar har gitt meg et nytt perspektiv på livet. I tillegg har jeg fått et nytt perspektiv på begreper som kompetanse, tillit og involvering. Her om dagen fikk jeg aleneansvar for å gi mat og for å legge den lille gutten. Jeg opplevde det ikke bare som en tillitserklæring fra foreldrene, men også som en personlig utfordring. Men hvorfor skriver jeg dette? Vel, jeg tror at der er noen paralleller mellom mine ferske bestefarperspektiver og arbeidsglede, som jeg skrev om i 100-dagerserklæringen. Jeg tror at vi har det som best på jobb når vi føler at vår kompetanse blir utnyttet; når vi føler at vi blir lyttet til og når relasjonene på jobb preges av gjensidig respekt. Her har vi noe å gå på i Skanska. Dette kan illustreres gjennom noen av temaene jeg har skrevet om i avsnittene over. De kan nemlig omformuleres til litt ubehagelige spørsmål: Hvorfor må vi sette involvering av fagarbeidere inn som et tiltak i en årsplan? Hvorfor må vi gjennomføre tiltak for å skape forståelse blant ledere for viktigheten av mangfold? Grunnen er at vi ikke er der vi burde ha vært. Mitt svar på spørsmålene er at vi gjør dette for å rigge organisasjonen for fremtiden. Vi gjør det nå, fordi det haster, og fordi mange av dere som leser dette har opplevd at det ikke er hundre prosent på plass i Skanska Norge. Vi gjør det fordi vi vil beholde dere; for at dere skal føle stolthet over å være i et selskap som ser dere og som setter pris på dere. Vi gjør det for å at dere skal føle arbeidsglede. Når det gjelder matingen og leggingen av junior, så skulle det jo være en parallell til arbeidsglede. La meg formulere det slik: Min kompetanse ble satt på prøve og slik fikk jeg utfordret meg selv. Jeg opplevde også at foreldrene til junior så at jeg kunne bidra med noe, som både kunne gi meg glede og de litt fri. Jeg opplevde å bli involvert i livet til den lille gutten i en helt annen grad enn hva jeg hadde blitt tidligere, for hva er vel viktigere enn mat og søvn for en pjokk på under året? Heldigvis er det snart jul med mange fridager. Mulighetene for å trene videre på både mating og legging bør åpenbart være tilstede. I 2010 skal vi trene organisasjonen slik at alle opplever arbeidsglede i henhold til alle deler av begrepets innhold. Med ønske om en God Jul og et Godt nytt år. Petter Eiken Bestefar og adm.dir 3

3 Innhold: Glade 3 Grete Titteltitteltitteltittel en setning om saken en setning om sakenen setning om saken en setning om saken Godt humør genererer energi og glede, skrev Petter i sin 100- dagerserklæring når han lanserte arbeidsglede som en av flere ting han ville ta tak i som ny leder av selskapet. Jeg tror at det på de fleste prosjekter og kontorer rundt omkring i landet finnes noen personer som genererer mer energi og glede enn andre. Hvis jeg hadde blitt spurt om å trekke frem en person på min arbeidsplass, ville jeg valgt Grete. Grete var den første jeg møtte i Skanska. Hun tok imot meg når jeg skulle på jobbintervju og hun tok imot meg på min første dag på jobb i Skanska. Grete har faktisk tatt imot meg hver eneste morgen i fem år nå. Grete er ett av de mest positive menneskene jeg kjenner. Hun er alltid blid og har alltid en munter kommentar på lur. Grete er viktig for min trivsel i Skanska. Og jeg vet at mange andre som har Skanskahuset som arbeidssted, er enig med meg. Grete er for meg synonymt med glede. Hun sitter i resepsjonen på Skanskahuset, og det fulle navnet er Grete Eng. Takk Grete for at du sprer om deg med din positivitet. Takk for at du er med på å gi meg arbeidsglede. Du får ikke møte Grete i denne avisen, men du får møte mange andre stolte Skanska-ambassadører som utstråler arbeidsglede. God lesning og glad jul. Geir Nordal Linge Kommunikasjonsdirektør 6 Ambisiøse stålfabrikanter Ola Eivind Knutsen brukte hovedoppgaven fra Teknisk fagskole på å utrede fabrikkplanlegging og utvidelse av Stålfabrikken. 8 Bergtatt av miljøløsninger Skanska bygger nye Berg Studentby i Trondheim. Prosjektet er spekket av gode miljøløsninger. F.v. Leonard Hovden, Øyvin Sivertsen og Malvin Helland tar alle det fireårige deltidsstudiet på Fagskolen i Gjøvik. Muligheter for fagarbeidere Tekst og foto: Annett Aamodt I høst møttes 30 fagarbeidere tilknyttet Teknisk fagskole og Skanskas stipendordning. Krevende, lærerikt og givende, er dommen fra de som har satt seg på skolebenken. Gjennom ordningen kan du utdanne deg til fagtekniker på bygglinje eller anleggslinje, gjennom fire års nettstudier tilknyttet Fagskolen på Gjøvik. I løpet av et år er det seks felles samlinger. Skanska har en egen klasse på fagskolen og stipendordningen gir kandidatene støtte til skoleavgifter, tapt arbeidsfortjeneste, skolemateriell, pc og reise. Nødt til å henge med - Jeg så en brosjyre om ordningen og fikk lyst til å søke, sier Øyvin Sivertsen. Til daglig jobber han på Smedvig-kvartalet i Stavanger. Nå går han på andre året av studiet og angrer ikke på at han startet. Når det er mye å gjøre på prosjektet, og barn og familie krever sitt, kan det være krevende. Jeg bruker gjennomsnittlig mellom seks og syv timer i uka på studiet, forteller Siversen. En annen medstudent, Leonard Hovden, forteller at han er oppe i timer per uke. Man må henge med, i tillegg til å følge undervisningen på nettet er det ca to innleveringer av oppgaver i måneden, pluss avsluttende oppgaver og eksamener. Det blir alltid litt stress mot slutten av innleveringene, medgir både Sivertsen og Hovden. Lettere å se helheten Malvin Helland jobber til vanlig på Rølldal-Sulldal kraftverk, i en 12-9 dagers turnus. Studiene skjer på de ni dagene jeg er hjemme, og da kan det noen ganger bli litt mye, innrømmer han. Både Helland, Hovden og Sivertsen ser behovet for at fagarbeidere involveres mer, og mener studiet har gjort at det er lettere å se helheten i et prosjekt. Man får være med på å påvirke og bedre prosjektene i større grad, og det er veldig positivt. Hvis noen går og tenker på om de skal gjøre dette eller ikke, oppfordrer jeg de absolutt til å gjøre det. Det krever en del av deg, men man får utbytte av det, avslutter Helland. Dersom du har spørsmål angående ordningen, kan du kontakte kompetanserådgiver Morten Nyhus på e-post eller tlf Relasjon 4/2009 Ansvarlig redaktør: Geir N. Linge. Redaktør: Annett Aamodt. Redaksjon: Geir Linge, Sissel L. Carlsen, Annett Aamodt, Pål P. Syse, Arnt Olav Hønsvik, Madeleine T. Skjølås, Per Ola Ulseth. Grafisk design: Elena Akopian, Coor Service Management AS Redaksjonen avsluttet: Forside: Ola Eivind Knutsen ved Stålfabrikken på Øysand Utgiver: Skanska Norge AS, Drammensveien 60, Postboks 1175 Sentrum, 0107 Oslo. tlf , faks MILJØMERKET TRYKKERI 717 Tips oss om smått og stort fra hverdagen i Skanska. Sissel L. Carlsen tar imot tips på tlf , faks eller 12 NM i ivrig Anleggsleder Dina Bråthen er en aktiv jente. Les om hennes store engasjement både i og utenom arbeidstida. 20 Møt dama i krana Toril Hansen har hold til i toppen av tårnkrana i nesten 30 år. Få et innblikk i en kranførers hverdag i Skanska. Studenter på samling: Øverst fra venstre Geir Yngve Johnsen, Andre Wrangel, Stig Olav Larsen, Ronni Rasmussen, Stian Engevold, Per Christian Falkum, Kjetil Vabo, Frode Haaversen, Øyvind Marthinsen, Torgeir Tangvik, Håvard Hansen, Arne Dokken, Morten Nyhus, Jon Ole Rindhølen, Jan Magne Iversen. Sittende bakerst fra venstre: Vidar Abrahamsen, Arne Gjerstad, Trond Ågård Furuheim, Jan Arve, Morten Sagvolden, Henning Sæstad, Kjetil Eskeland jr, Tormod Voreland. Fremste rekke ifra venstre: Øystein Fidjestøl, Lars Magnar Linga, Sverre Kristian Ulvestad, Ernst Ove Liljebakk, Ole Morten Johansson, Øivind Sivertsen, Leonard Hovden, Malvin Helland. Disse var ikke tilstede da bildet ble tatt: Steffen Homme, Harald Lillejord, Kjell Kristian Bergum, Stein Grønvold og Kjell Ove Lænd. 4 RELASJON 4 /

4 Skanska Stålfabrikken Tekst og foto: Annett Aamodt Ola Eivind Knutsen brukte hovedoppgaven fra Teknisk fagskole på å utrede fabrikkplanlegging og utvidelse av Stålfabrikken. Det passer godt for en Stålfabrikk med meget ambisiøse planer om å ekspandere. Støtte til utdanning Hovedoppgaven var midt i blinken for Stålfabrikken, som har gått svanger med en utvidelse i noen år nå. Planene går på mer enn dobling av om-setningen og utbygging av fabrikklokalene på Øysand, sør for Trondheim. For Knutsen ble det derfor naturlig å basere oppgaven på hans egen arbeidsplass. Han startet på Stålfabrikken som platearbeider lærling i Etter noen år ønsket han mer skolegang og fikk idéen om å ta Teknisk fagskole. Rett etter jeg hadde sendt søknaden kom stipendordningen til Skanska på plass, og jeg søkte selvfølgelig. Først fikk jeg avslag, men så takket en annen nei og stipendet ordnet seg allikevel, forteller 25-åringen. Ambisiøse Stålfabrikanter Relevant oppgave Under de to årene han har vært tilknyttet fagskolen har han beholdt Stålfabrikken som sin arbeidsplass, og jobbet der når forpliktelsene fra skolen i Stjørdal har tillatt det. Da hovedoppgaven skulle velges det siste året, hadde han tidlig sett seg ut to medstudenter han ville ha med på laget. Oppgaven kunne løses i gruppe og det var relativt fritt med tanke på valg av tema. Valget falt på utvidelsen av Stålfabrikken, en oppgave som berørte en rekke relevante tema i forhold til hans nåværende stilling som formann. Fabrikkplanlegging er et overordnet tema, men innenfor dette er materialflyt, innkjøp og LEAN helt sentralt. Det var en stor oppgave å dokumentere alle beslutningene vi tok. Vi kom frem til resultater som vil bli brukt i utvidelsen, deriblant tegningene, sier Knutsen. Orden, ryddighet og renhold DK-sjef på Stålfabrikken, Ove Bremseth, hadde på forhånd gjort en avtale med Knutsen om at hovedoppgaven på studiet skulle omhandle noe fra Skanska. Han peker på Knutsens produksjonserfaring som spesielt nyttig i forhold til å skrive en slik oppgave. Selve oppgaven har hatt stor nytteverdi for oss, den dreier seg i store trekk mye om logistikk og planlegging. Innenfor LEAN har vi allerede innført et begrep vi kaller De tre S er. På norsk er disse S ene orden, ryddighet og renhold. Dette har vi gjort for å maksimere produktiv tid. Etter at vi innførte disse tre elementene, utførte vi en måling som viste at produktiv tid på Stålfabrikken ligger på 62 %. Det er meget bra i Skanskas målestokk, sier en fornøyd Bremseth. Industri og standardisering Fremtidsvisjonene til Stålfabrikken er ikke beskjedne, men Bremseth har brukt tid på planene og har ikke tenkt å miste nattesøvnen over ambisiøse mål. I 2004 gikk vi fra å hete Stålavdelinga på Øysand til å bli Skanska Stålfabrikken. Da fikk vi mer av en identitet og hadde en prosess på hvem vi ville være. Formelt har vi siden 2006 tenkt tanken på å utvide. Industri og standardisering er to emner jeg hele tiden har vært opptatt av. Vi har ønsket å fjerne rot og øke produktiviteten. Teknologisk institutt evaluerte oss og så at produksjon og materialflyt gikk på kryss og tvers. Vi så også at den ideelle fabrikken ville vært 72 meter lang, forteller Bremseth. Søknad innvilget Hovedtanken bak utvidelsen er å øke produktiviteten og starte med noen nye produkter. Optimalisering av arbeidsprosesser har blitt kartlagt av såkalte prosess-skjema, som igjen har dannet et godt grunnlag for økt produktivitet. - HSQ-bjelker skal vi bli markedsledende på og produksjonen av pælespisser skal vi robotisere. I dag har vi 10 % av markedet på pælespisser, mens målet for 2011 er 35 % markedsandel, forteller Bremseth. Odd Arve Fuglem og han selv har utarbeidet søknaden til Skanska, og Trond Krogstadmo har også vært involvert i prosessen. Det er en stor tillitserklæring å få søknaden om utvidelse innvilget. Det er både spennende, skremmende og motiverende på samme tid, konstaterer DK-sjefen for Stålfabrikken. Utvidelsen er planlagt ferdig november 2011 og per i dag ligger søknaden hos kommunen. Driftsleder Hans Samuelsen (t.v.) og Ola Eivind Knutsen er enige om at det skal bli bra med mer plass på Stålfabrikken. Kvalitet opp - pris ned Den største utfordringen for Stålfabrikken blir å få tak i de riktige folkene til de om lag ti nye stillingene som vil oppstå med utvidelsen. Folk som har rett kompetanse til å kunne styre roboter, jobbe med salg, prosjektering, 3D modellering og BIM. Bremseth tror de er nødt til å bli flinkere til å markedsføre seg selv som en attraktiv arbeidsplass. Generelt må vi bli flinkere til å jobbe med marked og salg. Kvalitet og leveringsdyktighet skal opp og prisene skal ned, avslutter Bremseth friskt. Melhus kommune positiv Næringssjef i Melhus kommune, Gunnar Sund, ser naturlig nok positivt på ekspanderingen av Stålfabrikken på Øysand. Vi ønsker å legge til rette for bedrifter som ønsker å utvide. Det er lettere å få eksisterende bedrifter til å ekspandere, enn å få til nyetableringer. Per i dag har vi ingen incentiver for de som ønsker å skape flere arbeidsplasser i kommunen. Sammenlignet med andre kommuner i regionen ligger vi godt an med tanke på saksbehandlingstid, sier Sund og viser til den regionale næringsplanen. - Vi ønsker å øke egendekning av arbeidsplasser i Melhus kommune og forsøker å ha en dialog med bedriftene. 6 RELASJON 4 /

5 Bergtatt av miljøløsninger Tekst og foto: Arnt Olav Hønsvik I desember 2010 står det klart. Bygningene som skal huse godt over 600 læringsvillige studenter. De bukter seg frem gjennom landskapet som slanger. Midt mellom NTNU på Gløshaugen og Dragvoll, og like ved Rosenborgs lekestue på Lerkendal. En ny by reiser seg i Trondheim, og den skal være grønn. Det er selvsagt ikke bygningene som skal være grønne, men løsningene. Her nøyer ikke kunden seg med å være god nok, men velger å ta steget videre. Et steg videre mot virkelig gode løsninger for miljø, energi og materialbruk. Hør bare på Studentsamskipnaden i Trøndelag (SIT) sin målsetting for byggene: Berg Studentby skal bli et nasjonalt og internasjonalt forbildeprosjekt med fremtidsrettede og nyskapende løsninger for studenter - med høy arkitektonisk kvalitet og helhetlige og gode løsninger innen miljø, energi, materialbruk og universell utforming. Og forbildeprosjekt har det blitt. Enova har gitt betydelige bidrag, i form av kroner og øre, til SIT for at de strekker seg utover kravene til energi og lufttetthet enn det forskriften stiller. Enova har stemplet nye Berg Studentby som forbildeprosjekt. Setter sin egen standard SIT har tatt ansvar og ønsker å vise vei. Noe som selvsagt også utfordrer Skanskas prosjektmedarbeidere i Trondheim. Kravene til U-verdi som er satt for bygget, strekker seg langt utover det som kreves i forskriftene. Tester som gjennomføres med jevne mellomrom viser at de lykkes. Kravet om lufttetthet er for eksempel satt til 0,8 oms/time. Det er overholdt og vel så det. Faktisk har testene vist resultater helt ned mot 0,3 oms/time. Da snakker vi om et nivå som ligger under passivhusstandard. De 644 hybelenhetene inneholder flere spennende miljøløsninger. Ytterveggene er vesentlig tykkere og bedre isolert enn vanlig. I stedet for å bruke standardisolasjon på cm, smeller de til med 35 cm. Vinduene er av type superisolerende, og de benytter seg av balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Fjernvarme for tappevann er også på plass. Det er satt et mål om gjennomsnittlig vektet tilført energi på ca 80 kw/m2 pr. år. Det nærmer seg passivhusstandard det også. Materialvalg Hele prosjektet består av 7 ulike bygg, inkludert vaskeri, post, kantine med mer. Alt det en liten by trenger. Første og andre etasje plassbygges som slanger som prosjektet har valgt å kalle det. Tredje og fjerde etasje består av 37 like prefabrikerte kuber som er produsert på Husfabrikken i Steinkjer. Hver kube er på cirka 200 m2 fordelt på 8 moduler. Vegger og dekker består av Conform-elementer, som eliminerer bruk av forskaling. Valget av Conform-elementer gir ferdig betongforskaling, lav monteringstid og god produktivitet. På et dekke på 300 kvm bruker de 2-3 dager på å legge, armere og støpe ut. På innsiden finner vi lettvegger og himlinger som er kledd med OSB- plater som er pusset, slipt og lakkert. De synlige betongflatene behandles ganske enkelt med transparent panellakk. Dette gir rommene et moderne, urbant preg, akkurat slik som ungdommen liker det. - Det tok en stund før jeg ble komfortabel med veggløsningene innendørs. Det var uvant i starten, men nå mener jeg vi bygger i en tøff og solid stil som jeg er trygg på vil falle i smak hos studentene, sier Skanskas prosjektleder, Brynjar Finstad. En smak av Lean Nybyggene sluker m2 av Trondheims areal, men likevel er det trangt på byggeplassen. Det byr på utfordringer i forhold til logistikk og HMS. - Vi har bra resultater på HMS. Vi har ingen fraværsskader. Men vi har hatt utfordringer i forhold til transport inn og ut av byggeplass. Vi har hatt bare én innkjørsel og ingen snuplass på et lite område. I tillegg har vi to barnehager like ved. Vi har løst dette ved å ha en fast mann som har passet på trafikken. Dette er også noen av grunnene til at vi oppdaterer rigg- og logistikkplan hver uke, sier Finstad. Miljøløsningene, den trange byggeplassen, logistikken er alle faktorer som kan sinke et hvert prosjekt. Men her kommer planleggingen inn. Region Midt er blant de flinkeste i klassen på dette. På Berg Studentby har de blant annet plukket elementer fra Lean construction. De benytter også elementer av bakoverplanlegging og er aktive i forhold til å involvere alle parter i prosjektet. Alle involverte setter seg inn i planene, både hos underentreprenører og egenproduksjon. Vi opererer hele veien med treukers-planer, og følger status ukentlig. Vi setter opp kritiske aktiviteter på treukers-planene som hentes fra hovedplan, forklarer Jon Anders Einarsen, som er anleggsleder og følger opp planene hele veien. Alle underentreprenører er med på ukemøtene. Prosjektet trekker frem at en fastlagt møtestruktur er en forutsetning for at effektiv produksjon opprettholdes. Faste møter på faste dager. Det er lagsmøter, basmøter med hvert fag, og byggemøter med ledere hos UE. En av Einarsens oppgaver er å følge alle møter og sy sammen gode planer i etterkant. I Region Midt er det laget en kjøreplan i forhold til planlegging og møtestruktur. Alle vet til en hver tid når folk er i møter. Min jobb er å gi alle muligheten til å gjøre en bedre jobb. Det er egentlig ganske enkelt. For enkelt å kunne produsere må de som skal produsere forstå planene, sier han. Det enkle ofte det beste Selv om utfordringene står i kø, som logistikk, kvikkleire i grunn, omsyn til omgivelsene rundt, trenger man ikke å gjøre ting komplisert. Man kommer langt med god planlegging og positive medarbeidere. - Vi har hele tiden en god dialog, på arbeidsfordeling og tydelige ansvarsforhold. Det er viktig hele tiden å holde alle informert og tilstrekkelig involvert i prosessene. Her på Berg Studentby har vi en utrolig dyktig gjeng med fagarbeidere og funksjonærer som alle er innstilt på å dra ut det beste av hverandre. Vi prøver å gjøre det enkelt, og fokusere på produktivitet. Som man sier her i Rema-land, så er det enkle ofte det beste, sier Brynjar Finstad. Fakta om Berg Studentby Kontraktssum: 300 millioner kroner ekskl. mva Bruksareal nybygg: ca m2 644 hybelenheter med tilhørende fellesfunksjoner Ulike boformer fra enkelthybler til bofellesskap på opptil 8 studenter Juli 2010: Ferdigstillelse av 2/3 av bygningsmassen Desember 2010: Ferdigstillelse av resterende bygninger August 2011: Ferdigstillelse av utomhusarbeider Eksisterende bygg som er revet ca 7000m2 (50 år) Nybygg i nøktern, men solid og god standard i røff stil Forbildeprosjekt: Prosjektleder ved Berg Studentby, Brynjar Finstad, mener det er mange lærdommer å hente fra prosjektet. Spesielt når det gjelder effektiv produksjon og miljøvennlige løsninger. 8 RELASJON 4 /

6 Energi Befolkningsøkning, vannmangel, klimaforandringer og økende urbanisering stiller store krav til jordas ressurser. Myndigheter og befolkningen krever et grønnere samfunn. Som en konsekvens stiller neste generasjons bygg- og anleggsprosjekter helt andre krav til oss som utvikler og entreprenør. Vi er klare til å levere. - Det er et enormt kommersielt potensial i å bygge grønt. Vi må gripe muligheten nå, hvis ikke blir vi forbigått. Ved å tilby vår grønne ekspertise, kan vi gjøre en forskjell, både i forhold til klimaet, i forhold til våre kunder og vår virksomhet, forteller konserndirektør Claes Larsson, som både er Materialer Grått CO 2 Fra det grå til det dypt grønne ansvarlig for Skanska-konsernets grønne satsning og styreleder i Skanska Norge. - Skanskas grønne reise startet i 2007 hvor selskapet lanserte sin ambisjon om å være den ledende grønne utvikler og entreprenør. I 2008 nådde vi en milepæl ved at selskapets grønne verktøykasse ble lansert. Vi er nå klar til å ta et nytt steg, og lanserer vårt grønne målbilde, forteller Claes Larsson. Grønt Vann Dypt Grønt Skanskas grønne målbilde Dette målbildet erkjenner at de aller fleste prosjektene vi gjennomfører i dag kun gjennomføres i henhold til lover og retningslinjer. Disse prosjektene omtaler vi som grå, fordi det er ikke noe spesielt med dem. De grønne prosjektene tar et steg i riktig retning. Dette er prosjekter hvor vi leverer mer enn det lover og retningslinjer krever av oss, men heller ikke disse prosjektene er i nærheten av null miljøpåvirkning. Det er prosjektene med null miljøpåvirking vi ønsker å strekke oss mot. Disse prosjektene har vi valgt å omtale som dypt grønne prosjekter. Dette er prosjekter som kan defineres med en serie av grønne nuller. Null netto energiforbruk, null CO2-utslipp, null avfall, null helsefarlige og ikke-bærekraftige materialer, null utslipp av drikkevann. I noen få prosjekter, innenfor noen områder er vi i nærheten av å levere dypt grønne prosjekter. Vi ønsker imidlertid å pushe alle våre prosjekter mot det dypt grønne. Vi må kunne levere Det er konserndirektør Per Ola Ulseth som har ansvaret for den grønne satsningen i Skanska Norge. Vi har gjort en markedsundersøkelse som slår fast at våre interessenter mener Skanska er den ledende grønne aktøren i norsk byggebransje. Dette skal vi ta med oss, men det er ikke noen hvilepute. Det grønne er i stadig utvikling. Det som er et grønt prosjekt i dag er hyllevare i morgen. Det er her Skanskas grønne målbilde kommer inn og gir mening. Kravene til oss blir høyere og høyere. Det er ikke lenger nok å bare følge lover og regler. Vi ser allerede i dag en utvikling hvor flere og flere av våre kunder krever mer av oss enn det lover og forskrifter krever. Da må vi kunne levere. I tillegg er markedet helt åpenbart til stede. Bygg står for 40 prosent av verdens energiforbruk og CO2-utslipp og 12 % av verdens vannforbruk. 40 % av verdens avfallsproduksjon skjer i vår bransje og bygg og anlegg forbruker 1/3 av verdens materialressurser. Vi har en unik mulighet til å gjøre en forskjell og vi kan tjene penger på det, forteller Per Ola. Hva skal vi så levere? Vi jobber for tiden med å detaljere den grønne satsningen for 2010, samt at vi har startet arbeidet med hvordan vi skal ta tak i det grønne i den kommende businessplan-periode , forteller Per Ola. Skanska Spesialprosjekt Bygg (SPB) vil bli sentral i gjennomføringen av de grønne prosjektene i Skanska Norge det kommende året. I denne enheten samler vi spesialkompetanse som skal støtte regionene. SPB skal medvirke i gjennomføringen av alle miljøriktige prosjekter i LEED blir helt sentralt i vår grønne satsning. Dette er et produkt som skiller oss fra våre konkurrenter. Vi har allerede LEED-ekspertisen i selskapet, og i løpet av neste år vil vi også ha ferdig det første LEED-sertifiserte bygget i Norge. I tilegg til LEED-sertifisering vil vi tilby våre kunder energikontrakter. I en energikontrakt tar vi ansvar for å levere bygg med et definert mål for energibruken i driftsperioden. Vi lover våre kunder at dersom vi ikke når dette målet vil vi dekke det overskytende i strømregningen. Vi har satt oss relativt ambisiøse mål for hvor mange LEED-prosjekter og prosjekter med energikontrakt vi skal gjennomføre til neste år. - Ambisjonsnivået er satt så høyt at vi må rekruttere flere personer med både energikompetanse og interesse for å jobbe med miljøriktig bygging for å kunne nå våre mål, forteller leder for SPB, Trond Damås. Vi skal imidlertid ikke bare bygge grønne bygg. Vi skal også være den ledende grønne entreprenøren på anleggssiden. Dette vil vi oppnå ved å i større grad benytte lavkarbon-materialer, drive energieffektivt og gjennomføre klimaregnskap. Det ses også på muligheter for å møte energikrav for veibelysning, gjennom å bruke strøm generert av avfallsforbrenning. Omorganisering av miljøavdelingen - Som et ledd i arbeidet med å kommersialisere den grønne satsningen har vi valgt å omorganisere miljøavdelingen. Denne er nå delt opp i to avdelinger. En avdeling skal jobbe med Ytre Miljø og en avdeling skal jobbe med Miljøriktig Bygging, forteller leder for Skanska Teknikk, Trond P. Valeur. Ytre Miljø ledes av Hilde Reine, og avdelingen skal jobbe med system og myndighetskrav. Miljøriktig Bygging ledes av Rune Stene, og denne avdelingen skal jobbe for at Skanska Norge har tilstrekkelig kompetente fagressurser og kunnskap til at Skanska Norge skal innta en ledende rolle innen det å bygge miljøriktig. Avdelingen vil jobbe spesielt tett med SPB i gjennomføringen av konkrete grønne prosjekter. Lintulahti, Helsinki, Finland (første Nordiske LEED Gold prosjekt) Lintulahti er et kontorbygg i Helsinki, som sto ferdigstilt sommeren Bygget er en del av EU Green Building Programme, og er pre-sertifisert til LEED Gold, som det første prosjektet i Norden. Under byggeperioden ble 75 prosent av alt avfall resirkulert og bygget har karbonfri elektrisitet. Empire State Buliding (32 etg.), New York, USA (LEED Platinum) Skanska USA innehar hele 32. etasje i Empire State Building, i New York. Skanska har rehabilitert hele etasjen, og designet og bygd etter en eksepsjonelt høy miljøstandard. Etasjen er miljøsertifisert på det høyeste nivå i LEED (LEED Platinum). Royal Christiania Hotel, Oslo Skanska rehabiliterer Royal Christiania Hotel, på oppdrag for Vital Eiendom Ombygningen vil innebære en økning i antall rom fra 166 til 191. Jobben skal være ferdig i oktober Vital Eiendom vurderer LEED sertifisering. Det er gjennomført et forprosjekt for å finne ut hvilke kriterier prosjektet kan oppfylle og kostnader knyttet til dette. Kremmertorget, Elverum Skanska rehabiliterer det gamle kjøpesenteret i Elverum og fører opp et nybygg, for Sektor Eiendomsutvikling AS. Sektor ønsker å undersøke hvilke praktiske og økonomiske konsekvenser en eventuell LEED-sertifisering av nybygget vil ha, i forhold til en vanlig byggesak. Om kunden velger å gå for LEED-sertifisering, så er det begrunnet med markedsføringseffekten ved å ha miljøsertifiserte kjøpesentre. De vil også vurdere hvilken effekt dette får for driftskostnadene. Dersom en eventuell LEEDsertifisering av Kremmertorget blir vellykket, kan LEED komme i betraktning også ved kundens øvrige kjøpesentre. Prosjektet ferdigstilles i oktober LS04 Lysaker Sandvika Dette er den ene av fire parseller i prosjektet Lysaker-Sandvika, i forbindelse med nytt dobbeltspor mellom Skøyen og Asker. Prosjektet ligger nærme sårbare naturressurser og har derfor benyttet seg av Norges beste vannrensingsanlegg. Forurenset prosessvann fra tunnelen ble renset til tilnærmet drikkevannkvalitet, for så å føres tilbake til tunneldriften. Denne løsningen har ført til minimal belastningen på nærmiljøet og det lokale vann- og avløpsnettet. Lambertseter senter: Prosjektet har sterkt miljøfokus, med stor fokus på energibruk, materialvalg, samt støy i bygge- og driftsfasen. Kunden, OBOS og Skanska har inngått en energikontrakt for kjøpesenteret. De har satt opp måltall for energibruk: 238 kwh/m 2år totalt for senteret, 83 kwh/m2år for fellesareal, og 15 kwh/m2 år for parkeringshus. FN.huset, Arendal: FN huset i Arendal har blitt rehabilitert til et energieffektivt, karbonnøytralt bygg med doble boksfasader. Det er brukt et sol- og vannvarme system, og geotermisk energi fra sjøen. FN huset bruker cirka 105 kwh/m2 i dag, sammenlignet med 300 kwh/m 2 før ombyggingen. Bygget genererer fornybar energi fra et varmepumpesystem på sjøvann og er utstyrt med solpanelsystem som varmer opp vannet. Bygget er også et forbilde i forhold til bruk av konferansesystem som begrenser reisevirksomheten. Nardo Skole: Nardo skole er designet for å redusere energiforbruk. Bygget er oppført med søyler og bjelker i limtre, samt dekker av massivtreelementer. Det ble også under prosjektering og gjennomføring lagt vekt på å velge bygningsmessige og tekniske løsninger som gir lavt energiforbruk. Tettheten er målt til under 0,3. Det blir også utarbeidet klimaregnskap for bygget. 10 RELASJON 4 /

7 Portrett Jeg er Dina Beste jeg vet: sjokolade Verste jeg vet: uærlighet Beste side: positiv Verste side: ikke alltid like flink til å si unnskyld Motto på arbeidet: Gjør en innsats for at du selv og andre skal trives i Skanska! Savner: Flere ildsjeler som engasjerer seg og tar initiativ NM i ivrig Tekst og foto: Annett Aamodt - Jeg anbefaler denne bransjen til alle jeg møter som lurer på hva de skal bli, sier Dina Bråthen. Møt anleggslederen, Skaff-lederen og medlemmet av sentralstyret i Skanska Aktiv, som til tider savner flere ildsjeler i eget selskap. Dina Bråthen sitter på brakka bak urbygningen på Universitetet i Oslo. Anleggslederen jobber med å rehabilitere det ærverdige bygget som i dag danner sentrum for jussstudentene. Det er som vanlig mye å gjøre, og i tillegg til arbeidet på prosjektet har hun på kveldene pløyd seg gjennom hundrevis av søknader fra Skanska-ansatte som ønsker treningsavgifter refundert. Det er bra at folk trener, det er positivt for de selv og svært ønskelig for Skanska som arbeidsgiver, sier hun uten å nøle. I tillegg til jobben som anleggsleder, er hun initiativtager og sekretær for Skanska Aktiv, foreningen som administrerer og legger til rette for idrett i Skanska. Ikke for prippen I hverdagen er hun en av få jenter på prosjektet og spørsmålet om hvorfor det ikke er flere kvinner i selskapet er nødt til å komme. Skanska strever som resten av bransjen med å rekruttere og beholde kvinner i selskapet. Selv har jeg jobbet og vært mye sammen med gutter. Personlig savner jeg ikke et kvinnelig nettverk i Skanska, jeg har jo et nettverk riktignok bestående av menn hovedsaklig. Jeg opplever at jenter på arbeidsplassen bedrer arbeidsmiljøet, og oppfordrer jenter til å velge denne bransjen. Likevel velger mange jenter som utdanner seg til byggingeniører å gå til konsulentbransjen. De oppfatter nok bransjen som litt tøff. Og når sant skal sies, bør man ikke være for prippen. Men det er mye positivt i denne jobben. Den er godt betalt, og man får utfordrende og morsomme arbeidsoppgaver, sier hun. Ivrig ildsjel Dina fremstår som en usedvanlig ivrig ildsjel, med mange jern i ilden. Til tross for dette bedyrer hun at hennes engasjement i styre og stell på jobben er godt hjulpet av medarbeidere som har dratt henne med. Nylig ble hun leder av Skaff (Skanskas funksjonærforening), og er ikke overbevist om at hun er klar over hva hun har sagt ja til. Jeg oppsøkte ikke Skaff, jeg var bare medlem. Det var min sjef, Anne Mette Bjerknes, som ringte meg og lurte på om jeg ikke ville stille til valg i sentralstyret. Det sa jeg ja til, og så ble jeg valgt! I ettertid har jeg aldri angret på det. Du får innsikt i selskapet og du får uttale deg på vegne av de ansatte. Det er positivt, selv om vi ikke alltid blir hørt. Skaff har en god dialog med ledergruppa v/pål P. Syse, men de kan altså bli ennå mer lydhøre og ta mer til etterretning. Inkluderende, beslutningsdyktig og lojal Å være representant for de ansatte kan være en tøff jobb i nedgangstider. Året selskapet har bak seg, med oppsigelser og nedskjæringer, har gått inn på Dina som så mange andre. Det har vært tøft og krevende å følge oppsigelsene, men det har også vært lærerikt. Jeg tror jeg har klart å holde hodet kaldt. Som representant for Skaff er det min jobb å støtte og henvise personer videre, sier hun ettetenksomt. Som nylig valgt leder av Skaff er hun fast bestemt på at det i alle fall ikke skal bli dårligere å være ansatt i Skanska. Hun vil fortsette med å opprettholde en god dialog med ledelsen. På spørsmål om hva som kjennetegner henne som leder, nøler hun ikke: - Jeg er inkluderende, beslutningsdyktig og lojal. Det må du gjerne teste meg på. Krevende og givende Noe man ikke ønsker å teste Dina på, er bordtennis. Hun innehar en NM-tittel i bordtennis, og beskriver seg selv som et idrettstalent og et balltalent. Skal hun slappe av, setter hun seg i sofaen, drar frem et Norgeskart og planlegger neste tur, mens hun drikker varm melk med honning. En slik medarbeider er som skapt for Skanska Aktiv, men også her tilegner hun æren til andre for å ha blitt dratt med i styret. Erling Thune-Holm dro meg med i Skanska Aktiv. Jeg var aldri så aktiv i organisasjonslivet under studietiden, som det jeg er i Skanska. I tillegg hadde jeg en brilliant og aktiv fadder i Bjørn Svartedal, fra jeg begynte i Skanska i Gjennom disse personene og gjennom mitt eget engasjement, har jeg fått et stort internt nettverk på egen arbeidsplass. Det er gull verdt. Jeg bidrar mye ekstra i jobben, og det kan være krevende. Men jeg trives her, og det er givende å være delaktig i aktiviteter både i og utenfor arbeidstiden. Et hinder på veien Som person er Dina åpen, og selv mener hun at hun ikke har mange hemmeligheter. Det kanskje ikke så mange vet, er at hun har hatt noen hindre på veien. På skolen var hun aldri spesielt flink, og hun slet med dysleksi. Hun orket ikke ta allmennfaglig linje på videregående skole, men fikk smaken på byggfaget gjennom linjen for teknisk tegning. Derfra gikk veien videre til fagskolen på Gjøvik, hvor hun møtte flere Selmergutter, deriblant Jo Furunes. Så fortsatte hun på NTNU. Jeg sliter fortsatt med å lese lange dokumenter, og skriving er knotete. Hvis jeg møter lærere fra grunnskolen, blir de overrasket når jeg forteller hva det har blitt av meg, sier anleggslederen lattermild. Tre om Dina Beskriv Dina med tre ord. Fortell om et minne med Dina. Gi Dina et godt råd for fremtiden. Anne Mette Bjerkes, avdelingsleder Oslo Byggfornyelse Dina er nysgjerrig, inkluderende og modig Dina vekker mange gode minner, fordi hun er en person full av liv og initiativ. Hun arrangerer turer og aktiviteter både i og utenfor arbeidstid. Personer som henne er viktige for hele selskapet generelt og for Region Oslo spesielt. Da jeg selv satt i Skaff, fikk jeg henne med i styret. Jeg tror hun har alle egenskaper som skal til for å være en god leder av foreningen. Fortsett med ditt høye fokus på mennesker og sikkerhet, og stol på magefølelsen! Erling Thune-Holm, Skanska Xchange Norge Dina er energisk, resultatorientert og en god venn Topptur med gode kolleger og venner i Leirungsdalen 1. mai Dina velger å gå først på en snøbro over en kraftig bekk. Hun går med skiene på. Midtveis kollapser halve broen (under den ene skien) og Dina velter ut i det iskalde vannet. Hun har ryggsekk på seg og bena blir hengende igjen på snøbroen slik at hun ligger med hodet først i vannet, oppstrøms, holdt under av en tung sekk. Lars Holm og jeg var først fremme og fikk dratt henne opp, men ikke før hele kroppen var dyppet i det iskalde vannet. På land tar Dina tar raskt av seg sekken, tar frem tørre klær fra poser, skifter bråfort og tar på seg telemarkstøvlene med plastposer rundt føttene for å hindre at sokkene blir våte. Det hele er over på mindre enn 5 minutter. Hun kunne ha druknet, hun var definitivt iskald, men etter fem minutter er det over og hun er like blid: får litt sjokolade og fortsetter på turen. Slike ting stopper ikke Dina. Pass på at jobb og verv ikke tar all tid og fortsett med å være en engasjert god venn. Slutt aldri med å dra folk opp av sofaen og ut i naturen. Bjørn Svartedal, prosjektleder Økern Torgvei, Oslo Bygg Dina er selvstendig, engasjert og sporty Jeg var med på samme tur som Erling beskriver til Leirungsdalen i Hendelsen satte en støkk i oss alle, men etter litt skifting og tørking av klær og utstyr var Dina like blid igjen. Turen gikk videre, vi kom oss tørrskodd over elven et annet sted og det ble en flott topptur med ekstra spenning, selv om telemarkstøvlene til Dina nok var relativt våte resten av turen. Den kvelden var det ekstra god stemning og mye latter rundt leirbålet i lavvoen og alle var enige om at det hadde vært en fin tur med Dina i sentrum av begivenhetene. Husk at det i stor grad er dine egne beslutninger og veivalg som fyller livet ditt med innhold og mening. Jeg er imponert og glad for ditt store engasjement og ønsker deg lykke til med alle dine prosjekterbåde i jobben og privat. 12 RELASJON 4 /

8 Tett nok? Tekst og foto: Annett Aamodt Tidligere i år ble teknisk forskrift revidert og krav til lufttetthet ble i den forbindelse skjerpet og mer fokusert. Dette er et tiltak som reduserer energibruk og gir bygg høyere kvalitet. Håkon Brager-Larsen er Skanska Norges eneste sertifiserte termografør og trykktester, en spesialist som kan hjelpe prosjekter med å unngå kostbare utbedringer i ettertid. Alvorlig sak Brager-Larsen har selv vært involvert i prosjekter som ikke har tatt temaet alvorlig nok. Kostnadene i etterkant kan bli gigantiske dersom kravene til tetthet ikke er på plass, advarer termograføren. Han ble selv oppmerksom på hvor galt det kan gå da han jobbet med ettermarked i Oslo. - På et prosjekt engasjerte sameiet en ekstern termografør for å dokumentere utetthetene. Dette førte til et rettsforlik hvor Skanska måtte utbedre 96 leiligheter, forteller han. Etter dette ba Brager-Larsen om kurs for å kunne forhindre at dette gjentok seg. Erfaringer fra problemprosjekt - Dette ga oss mye erfaring, og mye av arbeidet mitt i dag baserer seg på erfaringer fra nettopp dette utbedringsprosjektet.han sertifiserte seg som termografør og tok byggtermografering i tillegg. - Vi så fort at det er økonomi i å kunne dette. Siden har jeg hjulpet prosjekter med å utføre målinger, holdt foredrag og opplæring for både funksjonærer og fagarbeidere. I dag jobber Brager-Larsen i Skanska Product Design (SPD) under ledelse av Ole-Petter Haugen, men han har en nyttig bakgrunn som tømrer i bakhånd. Hva skal til? Så hvilke elementer er spesielt viktige for å oppnå tette bygg? - Det dreier seg om detaljer ved måten man bygger på og fokus. Overganger mellom klimavegg og betong, og overganger mellom vegg og gulv generelt. Skal man få tette bygg er det diffusjonsplasten man må ha kontroll på. Det er enkle grep som skal til klemming av plast og fuging av plast/svill mot betong. Det er disse overgangene som oftest viser seg og være det svakeste punkt,sier Brager-Larsen. Mindre bruk av energi Den nye forskriften har ikke endret kravet til lufttetthet alarmerende mye. I småhus har kravet gått fra 4,0 pascal til 2,5, det er den eneste skjerpingen. Derimot sier forskriften noe om energi og stiller krav til energiforbruk. Et av de viktigste momentene for å oppfylle kravene til energiforbruk er tette boliger. Isolering er også viktig. Boliger som holder tetthetskravet og som har ventilasjon som fungerer, gir god kvalitet. Hovedgevinsten er selvfølgelig mindre bruk av energi, forteller Brager-Larsen. Han sier at Skanska er langt ifra gode nok til å få ut erfaringene fra ettermarked. Vi er dessverre ikke flinke nok på erfaringsoverføring. Faglig påfyll På Rige Næringspark i Kristiansand tok prosjektleder Roy Quale kontakt med Håkon Brager-Larsen fordi bygget skulle bygges etter forskriften TEK. 07. Tanken var at vi skulle være i forkant. Vi hadde satt i gang med å bygge det 6000 m2 store lokalet og var ferdig med å gipse utvendig. Håkon kom da vi skulle gipse innvendig og ga først fagarbeiderne en gjennomgang på hvorfor de må gjøre dette så nøye. Deretter fikk funksjonærene en innføring. Senere gikk fagarbeidere selv og rettet opp saker som var gjort fra før, forteller Quale. Prosjektet fikk seg noen a-ha opplevelser, men fagarbeiderne var veldig takknemlige for å få faglig påfyll om hvordan jobben skal gjøres. Merverdi for kunden Flere og flere byggherrer krever nå å se rapporter om målinger underveis i byggeprosessen. Brager-Larsen og Roy Quale avkrefter myten om at tette bygg ikke er bra. Moderne ventilasjon gjør at et tett bygg bare er positivt. Målingene har også gitt et positivt tilskudd til kunderelasjonen mellom Skanska og Mossvold Eiendom, som igjen skal leie ut deler av bygget til Multiconsult. Vi har fortalt byggherren at vi har gjort lufttetthetsmålinger og trykktestet etasjene. Vi har bevist at vi kan bygge energieffektivt. Gjennom dette håper vi på å få god publisitet og skape merverdi for kunden, sier Quale fornøyd. Erfaringsoverføring og produktivitet Lufttetthet er ikke det eneste prosjektet på Rige Næringspark scorer høyt. Orden og ryddighet hersker på prosjektet. Roy Quale har innført faste ryddedager og er soleklar på at HMS går foran. Vi har hatt en stram fremdriftsplan på prosjektet, men har klart å holde oss til den. Gjennom å ha fokus på å gjøre ting rett første gang, har vi klart det. I tillegg har vi fått til en god flyt på erfaringsoverføring her i regionen. En av formennene reiste til Havlimyra oppvekstsenter og fikk en innføring på hvordan de setter inn vinduer. Regionen har nemlig testet ut nye produkter og bruker teip på innsetting av vinduer. Etter besøket på Havlimyra satte vi inn dobbelt så mange vinduer på samme tid som før. Det skjer så mye i denne bransjen, derfor er vi nødt til å følge med, sier Quale. Trykktestingsutstyret monteres av Håkon Brager-Larsen. Tips fra Håkon Brager-Larsen Følg tegninger fra SPD Sørg for at gips utvendig (GU) er 100 % tett før tyvek (vindsperret duk) rulles ut. Problemer oppstår ofte i forbindelse med unøyaktig tetting av GU. Bruk inntrukket diffusjonssperre i vegg Skanska Xchange krever også dette Kjøp trykktest Inviter Håkon Brager-Larsen med på oppstartsmøte e-post: eller tlf Bruk SPDs erfaringsbank Rolf Einar Amdal er ansvarlig for erfarings-banken, men er avhengig av å få tilbakemeldinger. Kontakt Amdal på e-post: eller tlf Tips fra Roy Quale Innvolver fagarbeidere og gi de opplæring Finn enkle og gode detaljer som er sikre og lette å gjennomføre i praksis Hold fokus på kvalitet fra prosjektering til overlevering deriblant lufttetthet Bilde til høyre: Gutta på Rige Næringspark sørger for at bygget er tett. Det skaper et kvalitetsmessig godt bygg og er energibesparende. Øverst Håkon Brager-Larsen, Ove Kristiansen (t.v.), Roy Quale, Steffen Homme (t.v.), Ole Kristian Hornstuen, Jacek Glowacz (t.v.) og Konrad Korabik. 14 RELASJON 4 /

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008 Relasjon Skanska og den finansielle krisen I det jeg skriver denne lederen er finanskrisen på full fart inn i vår del av verden, og også de europeiske bankene er nå

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2009. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2009. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 3/2009 Relasjon Dugnad Fra E18 Bommestad-Langåker Etter å ha jobbet fem år internasjonalt, gleder jeg meg til utfordringen som nå ligger foran meg. Å lede Skanska Norge er

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2010. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2010. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 1/2010 Relasjon De siste årene har vi i Skanska Norge fokusert på å konsolidere selskapet og kontrollere risiko. Nå er tiden inne for at selskapet inntar en mer offensiv holdning.

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 4/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 4/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 4/2008 Relasjon Mitt juleønske - Den beste julegaven vi kan få er arbeid, uttalte Harry Bueng til Trønderavisa i slutten av november. Harry er en av svært mange som er personlig

Detaljer

Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012

Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012 Innledning Illustrasjonsbilde: Fra prosjektet Arneberg Hage. 2 Innledning Forutsigbar og lønnsom Året vi har lagt bak oss endte med røde regnskapstall, noe

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 02/2011

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 02/2011 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 02/2011 Innledning Innledning Sikkerhet kan aldri hvile Tirsdag 14. juni skjedde det verste som kan skje i ethvert selskap. Thorbjørn Larsen døde i en arbeidsulykke

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2009. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2009. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2009 Relasjon e Mye har endret seg i selskapet de siste månedene. Det oppleves fjernt å tenke på at vi for bare ett år siden sa at rekruttering var en av våre største utfordringer.

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 01/2011

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 01/2011 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2011 Innledning 24 Les mer om innføring av øyevern og hansker som en del av standard arbeidsantrekk på side 24 2 Innledning Hest i normalhøyde Nyhetsbildet i starten

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2009. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2009. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 1/2009 Relasjon Offensiv balansekunst Vi er alle klare over at vi lever i en verden preget av en global finanskrise. På samme tid skal vi være klar over at Norge er bedre

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 04/2010

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 04/2010 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 04/2010 Innledning Innledning Dugnad anno 2011 Dugnad er begrep som ikke har sidestykke i så mange språk. For noen år siden ble dugnad kåret til Norges nasjonalord.

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010 Innledning Innledning Medeierskap Aksjeprogrammet for ansatte i Skanska ble lansert i 2008 og heter SEOP Skanska Employee Ownership Programme. Her til lands

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 04/2011

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 04/2011 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 04/2011 Innledning 2 Innledning Stå han av Mens jeg sitter her og skriver denne lederen til årets siste utgave av Relasjon, herjer vinterstormene over landet vårt.

Detaljer

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 2012Relasjon #04 Magasinet for Skanska-ansatte Skaperevne God jul og godt nytt år! Anders Danielsson Ordet «entreprenør» er fransk og betyr å skape noe. En entreprenør er altså en person eller et selskap

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2010. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2010. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2010 Relasjon Kraft og styrke Det er makt i de foldede hender, sies det. Dette er sikkert riktig, men jeg tror vel så mye på kraften som ligger i en vital organisasjon,

Detaljer

#02 2014. 2014Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte. Magasinet for Skanska-ansatte

#02 2014. 2014Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte. Magasinet for Skanska-ansatte 2014Relasjon #01 Magasinet for Skanska-ansatte #02 2014 Magasinet for Skanska-ansatte Veien videre Vi er i dag en av de ledende aktørene i norsk bygg- og anleggsnæring, og vi kan være stolt av vår posisjon

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008 Relasjon Samfunnsansvar i naturområder. I Skanska skal vi være bevisste hvordan vår virksomhet påvirker våre omgivelser og vi må minimere de negative effektene. Her

Detaljer

#04 2013. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#04 2013. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #04 2013 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Dialog I forrige utgave av Relasjon skrev jeg en lederartikkel om våre verdier, hvor jeg blant annet kritiserte Statens Veg vesen. Lederen var såpass spissformulert

Detaljer

Peabnytt. Tema Virksomhetsutvikling. Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort. Reportasje Peab vokser videre

Peabnytt. Tema Virksomhetsutvikling. Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort. Reportasje Peab vokser videre Peabnytt Nr. 4 2011 15. årgang Tema Virksomhetsutvikling Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort Reportasje Peab vokser videre Portrettet: Kim Torgersen bygger kropp og bygg Redaksjonen Omdømmebygging

Detaljer

#01 2014. 2014Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte. Magasinet for Skanska-ansatte

#01 2014. 2014Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte. Magasinet for Skanska-ansatte 2014Relasjon #01 Magasinet for Skanska-ansatte #01 2014 Magasinet for Skanska-ansatte Skanska samler kompetansekraft i nytt forretningsområde Bygg skal sikre lønnsom vekst og suksess for Skanska Byggstrategi

Detaljer

Relasjon #03 2013 A R D V A E G N O. Magasinet for Skanska-ansatte

Relasjon #03 2013 A R D V A E G N O. Magasinet for Skanska-ansatte #03 2013 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon S V A L B A R D N O R E G Helhetstenking Ydmykhet Våre verdier! Åpenhet Ståle Rød Konstituert administrerende direktør Våre verdier; åpenhet, ydmykhet og

Detaljer

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 2012Relasjon #03 Magasinet for Skanska-ansatte Det viktigste av alt I denne lederen vil jeg fokusere på det som er viktigst for deg og for meg som jobber i Skanska; nemlig at vi kan gå trygt og uskadet

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

Fotoreportasje: Søstrene Linda og Monica jobber som asfaltleggere i Peab

Fotoreportasje: Søstrene Linda og Monica jobber som asfaltleggere i Peab Peabnytt Nr. 2 Juni 2012 Hovedtema Rekruttering Reportasje Anlegg på rett spor Portrettet Synnøve Helland Ovesen Fotoreportasje: Søstrene Linda og Monica jobber som asfaltleggere i Peab Redaksjonen Nettverksrekruttering

Detaljer

Peabnytt. HANDSLAGET Medarbeiderundersøkelsen viser at Peab har engasjerte medarbeidere. Tema: Peab sponser Vålerenga Ishockey

Peabnytt. HANDSLAGET Medarbeiderundersøkelsen viser at Peab har engasjerte medarbeidere. Tema: Peab sponser Vålerenga Ishockey Peabnytt Nr. 3 2011 15. årgang Peab sponser Vålerenga Ishockey Møt Erik Løfsnes, adm dir IT Fornebu Reportasje HMS-aksjonen Tema: HANDSLAGET Medarbeiderundersøkelsen viser at Peab har engasjerte medarbeidere.

Detaljer

Peabnytt. Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6. Peab kjøper TVE og TVU Side 4

Peabnytt. Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6. Peab kjøper TVE og TVU Side 4 Peabnytt Nr. 4 2010 14. årgang Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6 Peab kjøper TVE og TVU Side 4 Skipassrabatt for Peab-medarbeidere Side 35 Leder Hendelsesrikt år Det

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

info Vær i forkant av miljøkravene Tema miljø: Einar Håndlykken i Zero: Cramo leverer Moduler for fremtiden Prosjekt: Slik blir nye Gardermoen

info Vær i forkant av miljøkravene Tema miljø: Einar Håndlykken i Zero: Cramo leverer Moduler for fremtiden Prosjekt: Slik blir nye Gardermoen info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 2 2012 Einar Håndlykken i Zero: Fremtiden er plusshus Cramo leverer Moduler for fremtiden Tema miljø: Vær i forkant av miljøkravene Prosjekt: Slik blir nye Gardermoen SMånytt

Detaljer