Journaldato: , Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 04.05.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 02.04.2012. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A Håkon Haugli rapportør for LGBT Europarådsdelegasjonen - Rapportør for LHBT lesbiske, homofile, bifile og transpersoner LGBT 2012/ / Europarådet Svar på henvendelser av og Ref.sak, nr. 5 ( ) Departementenes tilskuddsforvaltning 2012/ / Bjarne Meel Svar på henvendelse av Dokument 3:9 ( ) Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltning 2012/ / Norges Jeger- og Fiskerforbund Meld St 18 Spørsmål 1-2 til departementet Meld. St. 18 ( ) Virksomheten til Posten Norge AS 2012/ /2012 Samferdselsdepartementet Statsråden Side: 1 av 23

2 Meld St 18 Spørsmål 3-4 til departementet Meld. St. 18 ( ) Virksomheten til Posten Norge AS 2012/ /2012 Samferdselsdepartementet Statsråden Søknad om fravær og dekning av utgifter til å besøke Sogn og Fjordane EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Stortingets presidentskap og direktør Prop 81 L Program for åpen høring Prop. 81 L ( ) Endringar i veglova og vegtrafikkloven 2012/ /2012 Dokument 8:100 S Program for åpen høring Dokument 8:100 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Kjell ngolf Ropstad, Rigmor Andersen Eide og Dagrun Eriksen om å gjøre "Barnas transportplan" til en integrert del av Nasjonal transportplan 2012/ /2012 Side: 2 av 23

3 Leie av kontorarbeidsplasser for Stortinget - midlertidige lokaler - tilbud oversendt ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Leie kontorarbeidsplasser til Stortingets administrasjon fra og - eller Tilg.kode SD 2011/ /2012 Hjemmel: OFL 23.3 Offentlige innkjøp Statsbygg nvitasjon til seminar - Klimagassutslipp - statistikk og analyser - Oslo EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Statistisk sentralbyrå Besøk av nuittskole fra Canada diverse e-post nternasjonal sekretariat - lunsj og andre småbesøk til Stortinget 2012/ /2012 Manglende dommerforsikringer i Trygderetten Manglende dommerforsikring dl / / Morten Aarmo Side: 3 av 23

4 Meld St 21 Anmodning om høring Meld. St. 21 ( ) Norsk klimapolitikk 2012/ /2012 Norsk Petroleumsinstitutt Bekrefter mottak av forespørsel med vedlegg Prosjektveiviser - prosjekt opplæring 2012/ /2012 Holthe Consulting nvitasjon til Golf - Grønn Glede Open Elverum GK FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 4736/ Norges Golfforbund Bekrefter mottak av forespørsel med vedlegg Prosjektveiviser - prosjekt opplæring 2012/ /2012 Prosjektforum Side: 4 av 23

5 Bekrefter mottak av forespørsel med vedlegg Prosjektveiviser - prosjekt opplæring 2012/ /2012 NKS Nettstudier Bekrefter mottak av forespørsel med vedlegg Prosjektveiviser - prosjekt opplæring 2012/ /2012 Metier Spørsmål til konkurransegrunnlag for rammeavtale for kjøp av bistand til opplæring i prosjektarbeid Prosjektveiviser - prosjekt opplæring 2012/ /2012 Prosjektforum Meld St 21 Anmodning om høring Meld. St. 21 ( ) Norsk klimapolitikk 2012/ /2012 Byggenæringens Landsforening Side: 5 av 23

6 Takker for spørsmål - samlet svar sendes i uke 19 Prosjektveiviser - prosjekt opplæring 2012/ /2012 Prosjektforum Oppsigelse av avtale om statistikk på nettsider Lisensavtale for tractor statistikk på Stortingets nettsteder stortinget.no og tinget.no - Online Services / / Online services Danmark - Offisielt besøk til Norge av Danmarks Formann i det danske Folketinget program Danmark - Offisielt besøk til Norge av Danmarks Formann i det danske Folketinget / /2012 Danmark - Offisielt besøk til Norge av Danmarks Formann i det danske Folketinget Stortingspresidentens hilsen Danmark - Offisielt besøk til Norge av Danmarks Formann i det danske Folketinget / /2012 Side: 6 av 23

7 Europarådet PACE parlamentpresidentkonferanse - Oslo september 2014 Europarådet PACE parlamentpresidentkonferanse - Oslo september / /2012 Europarådet Anskaffelse av nytt trådløstnett - meddelelse om tildeling Anskaffelse av trådløst nettverk til Stortingets bygningsmasse 2011/ /2012 Data Equipment Danmark - Offisielt besøk til Norge av Danmarks Formann i det danske Folketinget program med bakgrunnsinformasjon Danmark - Offisielt besøk til Norge av Danmarks Formann i det danske Folketinget / /2012 Danmark - Offisielt besøk til Norge av Danmarks Formann i det danske Folketinget Danmark - Offisielt besøk til Norge av Danmarks Formann i det danske Folketinget / / Side: 7 av 23

8 Europarådsdelegasjonen - Rapportør for LGBT lesbiske, homofile, bifile og transpersoner LGBT Europarådsdelegasjonen - Rapportør for LHBT lesbiske, homofile, bifile og transpersoner LGBT 2012/ / Europarådet Søknad om samtykke til fravær og dekning av transportutgifter - møte med Gyldendal FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 4753/2012 Brit Brenno Søknad om samtykke til fravær og dekning av transportutgifter - møte med Det norske samlaget FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 4754/2012 Brit Brenno Dokument 8:104 S Ber om uttalelse fra departementet Dokument 8:104 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om likebehandling av kompetansesentre for rytmisk musikk 2012/ /2012 Kulturdepartementet Statsråden Side: 8 av 23

9 Dokument 8:103 S Ber om uttalelse fra departementet Dokument 8:103 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om stipendordning for unge kulturtalenter 2012/ /2012 Kulturdepartementet Statsråden Henvendelser til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling vedrørende KEA Henvendelser til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling - annet om 2012/ /2012 Aleksandr Minin Svar på komiteens brev av orientering om anmodning om riksrettsak Ref.sak, nr. 5 ( ) Departementenes tilskuddsforvaltning 2012/ /2012 tenriksdepartementet tenriksministeren Program for komiteens befaring i Nordland TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Side: 9 av 23

10 Vederlag for samarbeid med H4 frafalles og bilag 7 slettes - Bekreftelse mottatt H7A - Handlingsområde - Elektronisk saksbehandling - Arkivplan.no avtale om bruksrett - drift og vedlikehold for programvare - Arkivplan.no Dokumentlager - elektronisk saksbehandling 2009/ /2012 Making Waves FK Bakgrunnsmateriale i forbindelse med komiteens reise til Frankrike og Storbritannia FK - tenlandsreiser - invitasjoner / / Tilg.kode SD Hjemmel: OFL 20b Norges utenrikspolitiske interesser Forsvarsdepartementet Statsråden FK Bakgrunnsmateriale til komiteens reise til Tyskland FK - tenlandsreiser - invitasjoner / / Tilg.kode SD Hjemmel: OFL 20b Norges utenrikspolitiske interesser Forsvarsdepartementet Statsråden Spørsmål til Stortingets utredningsseksjon - oppdrag 164/2012 Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - oppdrag 164/ / / Sverige Riksdagen tredningstjeneste Side: 10 av 23

11 Disponering av pendlerbolig - innberetningsplikt Oppgavepliktig lønns- og trekkoppgave for stortingsrepresentantene likningsåret / /2012 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Svar fra Stortingets utredningsseksjon - oppdrag 164/2012 Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - oppdrag 164/ / / Sverige Riksdagen tredningstjeneste Qatars statsminister og utenriksminister på offisielt besøk til Norge bakgrunnsinformasjon nternasjonal sekretariat - lunsj og andre småbesøk til Stortinget 2012/ / Tilg.kode SD Hjemmel: OFL 20b Norges utenrikspolitiske interesser tenriksdepartementet tenriksministeren Dokument 12:10 nnspill Dokument nr. 12:10 ( ) nnstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Torfinn Opheim, Anders Anundsen, ne Marie Eriksen Søreide, Rolf Reikvam, Dagrun Eriksen, Rune J. Skjælaaen og Odd Einar Dørum endringer i Grunnloven 2008/ / Stopp slamiseringen Av Norge - SAN Side: 11 av 23

12 nvitasjon til 100 års-jubileum for Rederienes Landsforening Næringslivets hus og Shippingklubben TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Rederienes Landsforening Henvendelse fra student - oppgave i samfunnsøkonomi på videregående skole Henvendelser - økonomiske forhold / / Marie Røhme Aunemo Svar på henvendelse fra student i brev av Henvendelser - økonomiske forhold / / Marie Røhme Aunemo nvitasjon til forskningskonferanse om - Reflekterende samtaler - Luftkrigsskolen i Trondheim JK - justiskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Kriminalomsorgen region Nord m.fl. Side: 12 av 23

13 Henvendelse - forlikssak Storebrand - kopi av brev til Vinje Forliksråd Henvendelser rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 4774/2012 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Kopi av brev til JD - rettstilstanden ved konkurs i virksomhet omfattet av lovbestemt taushetsplikt - behov for endring av konkursloven Kopi av brev til / fra Justis- og politidepartementet / Justis- og beredskapsdepartementet / /2012 LYN advokatfirma Meld St 21 Anmodning om høring Meld. St. 21 ( ) Norsk klimapolitikk 2012/ /2012 Tekna Spørsmål til Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request 1992 om aldersgrenser for riksrevisor - oppdrag 181/2012 Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request 1992 om aldersgrenser for riksrevisor - oppdrag 181/ / /2012 srael Nasjonalforsamlingen Side: 13 av 23

14 Svar fra Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request 1992 om aldersgrenser for riksrevisor - oppdrag 181/2012 Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request 1992 om aldersgrenser for riksrevisor - oppdrag 181/ / /2012 srael Nasjonalforsamlingen Henvendelse om fanemarkering kl Besvart henvendelse Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 4779/2012 LO i Oslo Anskaffelsesprotokoll for utvikling av dokumentlager - elektronisk saksbehandlingssystem med opsjon på vedlikehold og videreutvikling H7A - Handlingsområde - Elektronisk saksbehandling - Arkivplan.no avtale om bruksrett - drift og vedlikehold for programvare - Arkivplan.no Dokumentlager - elektronisk saksbehandling 2009/ /2012 Rigmor Nymoen FK Annual security and Defence Forum of the Defence committees of the Nordic, Baltic and Polish Parliaments Tallin - invitasjon FK - tenlandsreiser - invitasjoner / / Forsvarskomiteen Tallin Estland Side: 14 av 23

15 FK Annual security and Defence Forum of the Defence committees of the Nordic, Baltic and Polish Parliaments Tallin Bakgrunnsmateriale FK - tenlandsreiser - invitasjoner / / Forsvarsdepartementet Statsråden nvitasjon til jubileumsarrangement i forbindelse med at Rederienes Landsforening feirer 100 års jubileum - Næringslivets Hus Oslo NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Rederienes Landsforening Dokument 8:100 S Høringsnotat Dokument 8:100 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Kjell ngolf Ropstad, Rigmor Andersen Eide og Dagrun Eriksen om å gjøre "Barnas transportplan" til en integrert del av Nasjonal transportplan 2012/ /2012 Syklistenes Landsforening Dokument 8:100 S Høringsnotat Dokument 8:100 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Kjell ngolf Ropstad, Rigmor Andersen Eide og Dagrun Eriksen om å gjøre "Barnas transportplan" til en integrert del av Nasjonal transportplan 2012/ /2012 Trygg Trafikk Side: 15 av 23

16 Dokument 8:100 S Høringsnotat Dokument 8:100 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Kjell ngolf Ropstad, Rigmor Andersen Eide og Dagrun Eriksen om å gjøre "Barnas transportplan" til en integrert del av Nasjonal transportplan 2012/ /2012 Norges Automobil-Forbund - NAF Prop 81 L Høringsnotat Prop. 81 L ( ) Endringar i veglova og vegtrafikkloven 2012/ /2012 Norges Astma- og Allergiforbund Dokument 8:93 S Svar på brev av departementets vurdering Dokument 8:93 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Gjermund Hagesæter, Åge Starheim, Kenneth Svendsen, Christian Tybring-Gjedde og Jørund Rytman om effektivitetsgevinster i offentlig sektor 2012/ /2012 Finansdepartementet Finansministeren nnberetning ***** ***** FK Henvendelser til komiteen - tenrikssaker / /2012 Tilg.kode SD Hjemmel: OFL 20b Norges utenrikspolitiske interesser Norges ambassade Moskva Side: 16 av 23

17 Henvendelse - ny helikopterbase i Telemark Helsevesenet - henvendelser Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 4790/2012 Telemark fylkeskommune Effektiv behandling av de mest langvarige / omfangsrike straffesaker - oversendelse av rapport fra arbeidsgruppe Henvendelser rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 4791/ Domstoladministrasjonen Prop 77 S Oversendelse av utkast til innstilling Prop. 77 S ( ) Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/29/EF for å forbedre og utvide ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet (revidert kvotedirektiv) N 2012/ /2012 Øystein Bø Dokument 8:91 S Ber om departementets vurdering av representantforslag om en total gjennomgang av styringen med sykehussektoren Dokument 8:91 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Per Arne Olsen, Jon Jæger Gåsvatn og Kari Kjønaas Kjos om en total gjennomgang av styringen med sykehussektoren 2012/ /2012 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden Side: 17 av 23

18 Prop 84 L nformasjon til høringsinstansene Prop. 84 L ( ) Endringar i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse m.m.) 2012/ / KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon m.fl. Prop 92 L nformasjon til høringsinstansene Prop. 92 L ( ) Endringer i studentsamskipnadsloven 2012/ / Samskipnadsrådet m.fl. Prop 84 L Høringsnotat Prop. 84 L ( ) Endringar i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse m.m.) 2012/ /2012 tdanningsforbundet Svar på komiteens spørsmål i brev av om tildeling av midler til Språkåret 2013 Ref.sak, nr. 5 ( ) Departementenes tilskuddsforvaltning 2012/ / Kulturdepartementet Statsråden Side: 18 av 23

19 Prop 82 L nnspill Prop. 82 L ( ) Endringer i naturmangfoldloven og friluftsloven 2012/ /2012 Norges Jeger- og Fiskerforbund Statsråd Thorkildsens handlinger da hun var stortingsrepresentant og den konstitusjonelle maktfordelingen i Norge Statsråd Thorkildsens handlinger da hun var stortingsrepresentant og den konstitusjonelle maktfordelingen i Norge 2012/ / Svein Ole Salvanes Svar på henvendelse av EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 GenØk - senter for biosikkerhet Oppfølging - bevisst mørklegging av Generalsekretær Dag Hammarskjölds død Bevisst mørklegging av Generalsekretær Dag Hammarskjölds død - flyhavariet i Ndola - Nord-Rhodesia / /2012 Bodil Katarina Nævdal Side: 19 av 23

20 Meld St 21 Anmodning om høring - notat Meld. St. 21 ( ) Norsk klimapolitikk 2012/ /2012 Forum for Miljøteknologi Dokument 8:25 S Svar på komiteens spørsmål i brev av Dokument 8:25 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solveig Horne, b Thomsen, Øyvind Korsberg og Karin S. Woldseth om oppfølging av Stortingets intensjon vedrørende barnebidrag 2011/ /2012 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Statsråden Dokument 8:94 S Departementets uttalelse Dokument 8:94 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg og Bård Hoksrud om KT-havarikommisjon og styrket personvern 2012/ /2012 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Statsråden Meld St 10 Oversendelse fra statsråd Meld. St. 10 ( ) Kultur, inkludering og deltaking 2011/ / Statsministerens kontor Side: 20 av 23

21 Dokumentasjon fra Gullestad-seminar for næringskomiteen NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Peter Gullestad m.fl. Dokument 12:10 nnspill Dokument nr. 12:10 ( ) nnstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Torfinn Opheim, Anders Anundsen, ne Marie Eriksen Søreide, Rolf Reikvam, Dagrun Eriksen, Rune J. Skjælaaen og Odd Einar Dørum endringer i Grunnloven 2008/ / Johnsen Samtykke til reise til Ålesund fire av komiteens medlemmer NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ / Marit Halleraker Svar på henvendelse av Ref.sak, nr. 5 ( ) Departementenes tilskuddsforvaltning 2012/ / selin R Winther Side: 21 av 23

22 Svar på henvendelse av Dommer avsagt av dommere uten embetsed 2012/ /2012 ***** Svar på henvendelse av nformasjon fra Barne- likestillings- og inkluderingsministeren i interpellasjonsdepatt barn født av surrogatmor i utlandet 2012/ /2012 Nordisk nettverk for ekteskapet Svar på henvendelse av Klage på sen saksbehandling og manglende svar fra Skattedirektoratet i sak om endring av ligning for skatteytere med inntekt opptjent på brasiliansk kontinentalsokkel 2012/ /2012 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Kopi av brev til Norges ambassadør i Canada - takkebrev etter møte med energi- og miljøkomiteen EMK - energi- og miljøkomiteen - tenlandsreiser nvitasjoner - Møter 2011/ / Canada Natural Resources Deputy Minister Serge P Dupont Side: 22 av 23

23 Meld St 14 Oppfølging etter høring Meld. St. 14 ( ) Vi bygger Norge - om utbygging av strømnettet 2012/ /2012 Samarbeidande kraftfylke Side: 23 av 23

Offentlig journal. Søknad om enkel bevertning - møtet med Kommunalbanken 170412

Offentlig journal. Søknad om enkel bevertning - møtet med Kommunalbanken 170412 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.3.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.03.2012 Søknad om enkel bevertning - møtet med Kommunalbanken 170412 KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om deltakelse på Offshore Northern Seas - ONS i Stavanger 280812-290812

Offentlig journal. Søknad om deltakelse på Offshore Northern Seas - ONS i Stavanger 280812-290812 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.4.2012, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 27.04.2012 Søknad om deltakelse på Offshore Northern Seas - ONS i Stavanger 280812-290812 NÆK - næringskomiteen

Detaljer

Grunnlovsforslag om ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke - invitasjon til seminar 090312

Grunnlovsforslag om ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke - invitasjon til seminar 090312 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.2.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 01.03.2012 Grunnlovsforslag om ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke - invitasjon til

Detaljer

Journaldato: 14.05.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 14.05.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2012 Prop 101 S Spørsmål 1-3 til departementet Prop. 101 S (2011-2012)

Detaljer

Dok.dato: 17.11.2009. Dok.dato: 17.11.2009

Dok.dato: 17.11.2009. Dok.dato: 17.11.2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.11.2009 Dok20 Oversendelse av utkast til innstilling DOK20 (2008-2009) Årsrapport for 2008 fra Stortingets billighetserstatningsutvalg

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.11.2011 Dokument 3:4 nformasjon om åpen kontrollhøring 251011 Dokument 3:4 (2010-2011) Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2014 Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian

Detaljer

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02.

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 13.02.2014 Prop 34 S Forslag til debattopplegg Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014

Detaljer

Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar. Dok.dato: 13.06.

Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar. Dok.dato: 13.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 17.06.2013 Meld St 17 nnspill Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet

Detaljer

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok.

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.05.2010 Søknad om infomøte med Telenor 270510 på Fornebu TKK - nnenlandsreiser

Detaljer

Offentlig journal. Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen. Påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen

Offentlig journal. Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen. Påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.02.2011 Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen Påstått ulovlig prissamarbeid

Detaljer

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752.

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 27.02.2012 Svar på henvendelse av 270112 Klage - anmeldelse - barnevern 2009-2013 2010/1330-3 1886/2012 JSTS/TME

Detaljer

Dok.dato: 31.05.2011. Dok.dato: 31.05.2011

Dok.dato: 31.05.2011. Dok.dato: 31.05.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.06.2011 Dokument 8:95 S ngen merknader til utkast til innstilling Dokument 8:95 S (2010-2011) Representantforslag

Detaljer

Offentlig journal. Personal - tilsetting i stilling som førstekonsulent i tekstsenteret. Personal 2010/828-2 6629/2012 15.06.2012 13.06.

Offentlig journal. Personal - tilsetting i stilling som førstekonsulent i tekstsenteret. Personal 2010/828-2 6629/2012 15.06.2012 13.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 15.06.2012 Personal - tilsetting i stilling som førstekonsulent i tekstsenteret Personal 2010/828-2 6629/2012 13.06.2012 Tilg.kode

Detaljer

Journaldato: 22.05.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.05.

Journaldato: 22.05.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 23.05.2014 Beslutningsnotat - Organisering av resepsjonstjenesten

Detaljer

Europarådet PACE - Oppfølging til rapport Lives lost in the Mediterranean Sea - Oversender spørsmål til og svar fra forsvarsminister Barth Eide

Europarådet PACE - Oppfølging til rapport Lives lost in the Mediterranean Sea - Oversender spørsmål til og svar fra forsvarsminister Barth Eide Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.6.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 20.06.2014 Europarådet PACE - Oppfølging til rapport Lives lost in the Mediterranean Sea - Oversender spørsmål til

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Journaldato: 28.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: i,u,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 28.09.2012. Dok.

Journaldato: 28.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: i,u,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 28.09.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: i,u,n,x, Status: J,A 01.10.2012 Planlagte saker til stabsmøte - Presidentskap - høsten

Detaljer

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.9.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 09.09.2014 Henvendelse - utvidet politianmeldelse Rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling - henvendelser 2013-2017

Detaljer

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 09.02.2010 Svar på henvendelse - anmodning om møte for å diskutere

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok.

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 05.03.2015 Henvendelse - menneskerettigheter ved sykdom Henvendelse

Detaljer

Dok.dato: 13.12.2011. Søknad om fravær og transport - besøk til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i Tønsberg 230112. Dok.

Dok.dato: 13.12.2011. Søknad om fravær og transport - besøk til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i Tønsberg 230112. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,, Status: J,A 29.12.2011 Prop 34 S Debattopplegg 141211 Prop. 34 S (2011-2012) Eksportfinansiering 2011/1588-14 13502/2011 13.12.2011 Svein

Detaljer

Journaldato: 04.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 07.10.2013. Dok.

Journaldato: 04.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 07.10.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 05.11.2013 nnhold: Forespørsel om møte med komiteen KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 30.01.2013 Søknad om dekning av reiseutgifter - diverse arrangementer - Oslo 060213-180213 ASK - arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Offentlig journal. Invitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing

Offentlig journal. Invitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2014, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 05.05.2014 nvitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser

Detaljer