SINTEF Byggforsk. Forlagskatalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SINTEF Byggforsk. Forlagskatalog"

Transkript

1 SINTEF Byggforsk Forlagskatalog Høsten

2 Innhold Gjør det selv 2 Konstruksjonsteknikk 6 Bygningsfysikk 15 Energi og inneklima 16 Uteområder og bebyggelse 17 Byggeprosess og produktivitet 18 Ordbøker 19 Regelverk 20 SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer 22 Alle utgivelser 23 1

3 Gjør det selv Faktaserien Bøkene i faktaserien er beregnet på deg som vil planlegge og styre arbeider i huset ditt, men bruker fagfolk til jobben og på deg som kan gjøre mye selv. Faktabøkene er en tilrettelegging av anvisninger i Byggforskserien. Løsningene tilfredsstiller byggereglene og kan brukes som planleggingsverktøy, arbeidsbeskrivelse, avtaleunderlag mellom huseier og håndverker eller som dokumentasjon i en byggesak. Tegningene i bøkene kan brukes som underlag for avtaler med håndverkere. 2

4 Gjør det selv Lag rom i kjelleren Lag rom i kjelleren viser hvordan du bør få utført utvendige arbeider som drenering og fuktsikring, og hvilke løsninger du bør velge for oppbyggning av golv, vegger og himling innvendig. Boka gir også råd om inneklima, dagslys og rømningsvei, hvilken høyde du bør ha under taket, og hensyn du må ta om du skal få senket golvet eller få lagd hull i betongvegg. ISBN: sider illustrert pris kr 349,- Lag nytt bad Lag nytt bad viser hvordan du bygger et fuktsikkert bad. Den viser riktig oppbygning av golv, vegger og himling i ulike boligtyper. Boka gir også råd om hva du kan gjøre selv og hva fagfolk må gjøre, hvilke krav myndighetene stiller til baderom, hva du må søke kommunen om, og hvordan du utnytter plassen på badet best mulig. ISBN: sider illustrert pris kr 349,- 3

5 Gjør det selv Lag rom på loftet Innredning av loftsrom øker bruksmulighetene og salgsverdien til boligen din. Og mye av arbeidet kan du gjøre selv. Lag rom på loftet viser hvordan nevenyttige huseiere og håndverkere bør gå fram når de skal innrede loft eller øverste etasje i småhus. Boka gir råd om romhøyde, ildstedsregler, rømningsveier, isolering i taket og oppbygging av golv, himling og vegger. ISBN: sider illustrert pris kr 349,- Ekstra bolig i huset Ekstra bolig i huset gir hjelp til huseiere som vil bygge om areal i huset til utleiedel/ generasjonsbolig eller øke verdien av en eksisterende utleiedel. Boka tar blant annet for seg atkomst og uteområder, romhøyde og lys, utforming av rommene, brannsikring, rømningsveier, sanitærinstallasjoner, varmeisolering og oppvar ming, lydisolering, inneklima og ventilasjon. Løsningene i boka følger byggeforskriftens krav til selvstendig bolig og viser anbefalt utførelse. ISBN: sider illustrert pris kr 349,- Miljøvennlig oppussing Ta vare på miljøet når du skal pusse opp boligen din! Denne boka gir oversikt over hvordan du kan ta miljøhensyn ved å velge miljøvennlige produkter og metoder når du pusser opp boligen. Boka gjennomgår de vanligste og viktigste operasjonene ved oppgradering innendørs: planlegging, innkjøp, gjennomføring, opprydding og avfallshåndtering. Her finner du også tips om hva du kan gjøre selv og hva du må ha fagfolk til å gjøre. ISBN: sider illustrert pris kr 349,- 4

6 Gjør det selv 5

7 Konstruksjonsteknikk Trehus Knut Ivar Edvardsen og Trond Ramstad Få land har en like stor andel trehus i boligmassen som Norge. Trehusbygging er en viktig del av norsk kultur, og trehus preger i stor grad bygningsmiljøet i hele landet. Trehus er den eneste boka i Norge som gir en samlet framstilling av konstruksjonsteknikken og det teoretiske grunnlaget for trehus. Boka er fullstendig oppdatert med hensyn til nye konstruksjons- og laststandarder og produktstandarder. Den viser energieffektive løsninger som samtidig ivare tar kravene til godt innemiljø. ISBN: sider illustrert pris kr 790,- Tidligere utgaver av Trehus 6

8 Konstruksjonsteknikk 7

9 Konstruksjonsteknikk Klimatilpasning av bygninger Kim Robert Lisø og Tore Kvande Klimaet i Norge har alltid stilt strenge krav til utforming av bygninger. Global oppvarming forsterker nå sårbarheten til det bygde miljøet. Klimaend ringene vil føre til mer ekstremvær, og bygningskonstruksjoner i deler av landet må tåle større påkjenninger, spesielt fuktpåvirkning. Klimatilpasning av bygninger er et oppslagsverk og en lærebok om klimatilpasning. ISBN: sider illustrert pris kr 549,- 8

10 Konstruksjonsteknikk 1 2 Klimatilpasning... «Vi baksa oss igjønna årelange kuldeperioda i klea der den eine lørva slo den ainner i hjæl så den arme lusa vi bar på fekk gåsehud, og vi sjøll tele i ryggmargen. Og om spikfrosten drog pusten et øyeblikk, kom ailltid et overheindig uvêr med storm og snyfokk. Klimapåkjenninger Æ skuille tørke utav auan mine, fortæll han Hilmar, mæn han va så djævelsk tætt med snykov, at æ fainn dæm ikkje! Det va evig, overhænganes rasfare tell Sankt Hans, springflo og havrokk med knuste småbåta, førsenka hurtigrute, innstilte lokalbåta og ilanddrevne mælkeskøyte. Og nedsnydde brøytebila og rutebussa med avbrøtne akslinga på igjænføkne veia, der kor dæm va velsigna med sånn svær velstaind. Må æ næmne lavtrøkkan som fra Skapelsens tid har stanga sæ inn fra Jan Mayen og Bjørnøya, med råskoidda så raptjukk at det må nyslipt kniv tell førr å skjære sæ igjønna ho. Og den evindelige rægntjukka ligg som et kaildvainnsomslag omkring hauet tell eikver tid. Nordmannen Den fordømte nordlendingen «Mellom bakkar og berg ut med havet heve nordmannen fenge sin heim, der han sjølv heve tuftene grave og sett sjølv sine hus oppå deim» skrev Ivar Aasen og skildrer med det et viktig prinsipp for lokal klimatilpasning som gjaldt fra gammelt av. Bygninger ble plassert i ly av været og ikke «oppå bakkar og berg». I dag ser vi stadig flere eksempler på at ønsket om utsikt og nærhet til urbane tilbud gir plassering hvor klimapåkjenningene blir større enn bygningene er beregnet for. 8 9 Kapittel 1 Klimatilpasning 20 Sannheten bortenfor Kapittel 2 Klimapåkjenninger 21 Kapittel 4 Fuktsikker byggeprosess 75 Kapittel 6 Yttervegger over terreng 99 Kapittel 8 Klima Gjesvær, Magerøya. Foto: Samfoto 4 Byggskader Fuktsikker byggeprosess Folk i husan «Gården var blant dem som hadde gått klar av alle forsøk på opprustning av indre by. Fasaden var avskallet. Det var umulig å se hvilken farge bygningen egentlig hadde, klattingen her og der oppetter ytterveggene ga et skittent, grått inntrykk. Gesimsene var for lengst ramlet ned. Vinduene måtte være fra tredvetallet, skjeve og vindslåtte.» Det sku bo folk i husan Husan e som folk Folk treng hus og hus treng folk I all si tid Kari og Ola Bremnes I Norge er etterslepet på vedlikehold og funksjonalitet til offentlige bygg og infrastruktur anslått til 165 milliarder kr. Bare for den kommunale bygningsmasse i Nord-Trøndelag er etterslep i vedlikehold på 850 millioner kroner i følge undersøkelser utført av SINTEF. I Anne Holts Sannheten bortenfor er Billy T. på vei inn i en leilighet i forbindelse med mordetterforskning. Klimatilpasning av bygninger Kapittel 3 Byggskader 53 Men en viktig forutsetning er at folk ikke blir syke av å bo i «husan». Selv om de tekniske forskriftene (TEK) til Plan- og bygningsloven (pbl) slår fast at fuktproblemer og dårlig innemiljø i bygninger er uakseptabelt, oppholder veldig mange seg i bygninger med utilfredsstillende inneluftkvalitet. 74 Klimatilpasning av bygninger Foto: Samfoto 5 Arthur Arntzen forklarer hvordan «den fordømte nordlendingen» ble formet gjennom barskt klima og røff natur. Det er med andre ord ikke bare byggeskikken som gjenspeiler klimaet. Klimatilpasning av bygninger Aker Brygge, Oslo. Foto: Scanpix 52 Fra «Den fordømte nordlendingen. Et historisk tellbakeblikk» De trækkfuille kåkan vårres, klampa i hop av rækved og pappspiker, har vi surra fast på førblåste holma og skjær, langsmed trange åldjupe fjordarma, og i berghyille på plassa med håpefuille namn som Magerøya, Sultindvik og Hungeren.» Klimatilpasning av bygninger 3 Og så den førbainna glarholka! Mæn vi sto han av!» «I århundrer har vi klort oss fast imeilla gråstein og tangklasa i flomålet, og satt småpotet i den smale teig av skrinn myrjord oppuinder stupbratte fjeillflåg. Foto: Scanpix 6 Konstruksjoner mot terreng Harry Potter Eliksirtimene foregikk nede i en av fangekjellerne. Der nede var det kaldere enn oppe i selve borgen, og det ville vært mer en skummelt nok uten dyrelikene som fløt i saltlake i glassbeholderne langs veggen. (Fra J.K. Rowlings Harry Potter og de vises stein) «Slik bygde Salomo huset og fullførte det.» Professor Slurs undervisning i eliksirer foregår i et kaldt og utrivelig lokale og er en lite lystelig opplevelse for Harry Potter og medelevene fra Griffing. Om fangekjelleren til professor Slur ved Galtvort var fuktsikret og varmeisolert i tråd med moderne prinsipper, hadde det gitt en mye bedre arena for læring og kanskje et bedre forhold mellom lærer og elev. 86 I følge Kjellerforum er kjelleren eller sokkeletasjen det billigste husarealet man bygger og også det mest anvendelige. Likevel oppføres svært mange av dagens bolighus uten kjeller. Riktig fuktsikring, varmeisolering og ventilering kan gi fullverdig boligareal i kjelleren eller sokkeletasjen. (www.kjeller.no) Klimatilpasning av bygninger Kapittel 5 Konstruksjoner mot terreng 87 Første Kongebok (kap. 6) i Bibelen gir en detaljert beskrivelse av hvordan Salomo, kongen over Israel, bygde tempel. Syv år tok byggearbeidene. I dag er byggetiden for tilsvarende prosjekter kraftig redusert og oppdaterte anvisninger for planlegging, prosjektering og bygging er samlet i kvalitetsnormen Byggforskserien. 98 Klimatilpasning av bygninger Illustrasjon: Nordbohus 7 8 Tak Klima 2000 «Ja saa bætterde tok han huset» Regn Vi anslår at så mange som 12% av alle byggskadene skyldes nedbør i tilknytning til tak og terrasser. For terrasser kan vi vente økt problemomfang siden stadig flere boliger og bygningskomplekser har fellesterrasser, enfamilieterrasser, balkonger og svalganger som en integrert del av bygningen. Det velges vakre løsninger som skaper trivsel og velvære, men som teknisk kan være utfordrende. En er en og to er tovi hopper i vann, vi triller i sand. Sikk, sakk, vi drypper på tak, tikk, takk, det regner i dag. Sigbjørn Obstfelder 118 Yttervegger over terreng Hardanger. Foto: Samfoto Klimatilpasning av bygninger Kapittel 7 Tak 119 Han gammel-jentoft i Einar K. Aas og Peter Wessel Zapffes «Vett og Uvett» (1954) var ikke spesielt bekymret da uværet på Yttersia satte inn. Stormen tok til slutt huset, men Gammel-Jentofts noe tørre kommentar til det inntruftne; «Ja saa bætterde tok han huset», illustrerer at på klimautsatte steder er det greit at også innbyggerne har et robust forhold til været. Klimaet er i endring, og det vil i de nærmeste årene bli en utfordring for både det norske og det internasjonale samfunnet å forberede seg på kort- og langsiktige tilpasningstiltak i ulike berørte økosystemer, næringer og samfunnssektorer også det bygde miljø. 138 Klimatilpasning av bygninger Foto: Scanpix Vardø. Foto: Altrendo Travel/Getty Images 9 Publikasjonsliste Bok alene gjør ingen klok, sa kjerringa, hun svidde grøten med nesa i kokeboka Norsk ordtak 150 Klimatilpasning av bygninger Kapittel 9 Publikasjonsliste 151 Foto: Samfoto 9

11 Konstruksjonsteknikk Fleretasjes trehus Boka gir underlag for planlegging og bygging av fleretasjes trehus i Norge. Den inneholder hefter om lyd, brann, byggeteknikk og bærende konstruksjoner, installasjoner, miljø og prosjekt- og konstruksjonseksempler. Fleretasjes trehus retter seg mot trehusprodusenter, entreprenører, rådgivende ingeniører og arkitekter, byggevareindustrien og sentrale og lokale myndigheter. Den er også egnet for undervisning. ISBN: hefter illustrert pris kr 1 250,- Bade- og svømmeanlegg Knut Ivar Edvardsen (red.) De tekniske utfordringene i bade- og svømmeanlegg er først og fremst knyttet til høy luftfuktighet og lekkasjefare fra bassenget og områdene rundt. Denne håndboka er et nødvendig og praktisk oppslagsverk for alle som er involvert i bygging, drift og vedlikehold av bade- og svømmeanlegg. Anvisningene er gyldige for alle bygninger som har rom med høy fuktbelastning. ISBN: sider illustrert pris kr 990,- Isolering mot utendørs støy Anders Homb og Sigurd Hveem Boka inneholder en beregningsmetode for isolering mot utendørs støy og en datasamling for lydisolerende egenskaper for yttervegger, vinduer, ventiler og tak. ISBN: sider illustrert pris kr 415,- Aluminiumskonstruksjoner Tarald Rørvik Aluminiumskonstruksjoner er en omfattende innføring i konstruksjonslære for aluminium, basert på beregningsmetodene i Eurocode 9: «Design of aluminium structures» fra Boka er både en lærebok for ingeniørstudenter ved høgskoler og universiteter, og et fordypnings- og oppslagsverk for praktiserende ingeniører i næringslivet. ISBN: sider illustrert pris kr 400,- 10

12 Konstruksjonsteknikk Betongkonstruksjoner Dimensjonering av slakkarmerte betongkonstruksjoner etter NS 3473 Bernt Finnesand Boka fungerer som lære- og oppslagsbok for skoleverket og for rådgivende ingeniører. ISBN: sider illustrert pris kr 400,- Værbeskyttet bygging Stig Geving og Knut Noreng Forsinkelser og dårlig kvalitet i byggeprosessen, fuktskader på materialer og konstruksjoner samt uheldige arbeidsforhold kan reduseres ved bruk av værbeskyttet bygging. Denne rapporten beskriver lokal tildekning og konstruktiv beskyttelse, bygging under eget tak og bruk av fabrikkframstilte elementer og teltbaserte beskyttelsessystemer, såkalte Weather Protection Systems. Den er et nyttig verktøy i planleggingsfasen for et byggeprosjekt. ISBN: sider illustrert pris kr 390,- Dimensjonering av murkonstruksjoner etter NS 3475:2004 Karl Vincent Høiseth (red.) Boka er beregnet på alle som prosjekterer murkonstruksjoner. Den brukes som lærebok for studenter, og for mer erfarne konstruktører er den nyttig som oppslagsverk og eksempelsamling. Den tar for seg murverkets natur, utforming av ulike murkonstruksjoner, dimensjoneringsprinsipper, viktige materialegenskaper med tanke på dimensjonering og dimensjonering i bruddgrensetilstand med regneeksempler. ISBN: sider illustrert pris kr 390,- Luftede kledninger Tore Kvande, Kim Robert Lisø og Berit Time Rapporten gir en samlet framstilling av SINTEF Byggforsks erfaringer med luftede kledninger: konstruksjonsprinsipper, anbefalt utførelse og vanlige skadetyper. Hovedfokus er lagt på erfaringer knyttet til slagregnspåkjenninger. Rapporten retter seg mot planleggere, ingeniører og arkitekter. ISBN: sider illustrert pris kr 390,- 11

13 Konstruksjonsteknikk Konstruksjoner mot grunnen. Fuktsikring, drenering og overvannshåndtering Peter Blom Vegg- og golvkonstruksjoner mot grunnen er spesielt utsatt for skader som følge av nedbør, kuldebrovirkninger og setningsproblemer. Denne rapporten gir en samlet framstilling av SINTEF Byggforsks anbefalinger for fuktsikring av disse konstruksjonene. ISBN: sider illustrert pris kr 390,- Utforming av parapetbeslag Tore Kvande, Sivert Uvsløkk og Einar Bergheim Rapporten presenterer nye løsninger og anbefalinger for parapetbeslag i områder med store klimapåkjenninger. Målgruppa er i første rekke blikkenslagere, arkitekter, byggetekniske rådgivere og entreprenører. ISBN: sider illustrert pris kr 390,- Værbeskyttet bygging med Weather Protection Systems (WPS) Knut Noreng Forsinkelser og dårlig kvalitet i byggeprosessen, fuktskader på materialer og konstruksjoner, samt uheldige arbeidsforhold kan reduseres ved bruk av værbeskyttet bygging. Denne rapporten viser fordelene og ulempene ved systemene og gir eksempler på beskrivelsestekster for innhenting av priser på WPS. Med rapporten følger en cd med modell for kostnadsberegning. ISBN: sider illustrert pris kr 390,- 12

14 Konstruksjonsteknikk Utforming av vassbrettbeslag Tore Kvande, Sivert Uvsløkk og Einar Bergheim Rapporten bygger på slagregnsprøving av ulike vannbrettbeslag. Resultatene viser hvor godt ulike beslag skjermer mot nedbør. ISBN: sider illustrert pris kr 390,- Rehabilitering av tak og teglfasader. HM Kongens Garde Huseby Leir Tore Kvande, Kim Robert Lisø og Alf M. Waldum Rapporten viser rehabiliterings- og reparasjonsmetoder for skadde konstruksjoner. Den gir en oversikt over byggskader på murte konstruksjoner og en overordnet vurdering av klimapåkjenningenes betydning. ISBN: sider illustrert pris kr 390,- Snø- og vindlaster på eksisterende bygninger Jan Siem, Vivian Meløysund, Kim Robert Lisø, Bjørn Strandholmen og Ole Prestrud Rapporten vurderer påliteligheten til eksisterende bygninger i forhold til snølastreglene, og viser at de ofte har lavere sikkerhet mot sammenbrudd enn hva forskriftene krever. ISBN: sider illustrert pris kr 390,- 13

15 Konstruksjonsteknikk Moderne fasadesystemer med puss på isolasjon Peter Blom, Tore Kvande og Kim Robert Lisø Anvisningen gir et godt underlag for prosjektering av fasadesystemer med puss på isolasjon, og retter seg mot entreprenører, rådgivende ingeniører og arkitekter. ISBN: sider illustrert pris kr 390,- Beslag mot nedbør Tore Kvande og Kim Robert Lisø Anvisningen viser hvordan beslag må utformes for å hindre nedbør i å trenge inn og skade bygninger. Den kan brukes ved planlegging og praktisk arbeid med beslag. Erfaringer med skader på eksisterende beslag danner grunnlaget for anbefalingene. ISBN: sider illustrert pris kr 390,- Trehus i flere etasjer. Lydteknisk prosjektering Sigurd Hveem mfl. Anvisningene skal bidra til å bedre lydegenskapene i etasjeskillere i trehus. De tar utgangspunkt i et utvalg av nordiske løsninger, slik at variasjon i byggetradisjon blir tatt hensyn til. ISBN: sider illustrert pris kr 390,- 14

16 Bygningsfysikk Fukt i bygninger Stig Geving og Jan Vincent Thue Fuktskader i bygninger er ikke bare kostbart for samfunnet, men også for den enkelte huseier, i tillegg til at de kan føre til helseproblemer som følge av dårlig inneklima. Fukt i bygninger er den første boka på norsk som gir en samlet framstilling av temaet fukt i bygninger og konstruksjoner. Boka er et grunnleggende referanseverk for alle som er faglig involvert i prosjektering, produksjon, vedlikehold og forvaltning av bygninger. Samtidig er den lagt opp som lærebok i fuktteknikk på universitets- og høgskolenivå. ISBN: sider illustrert pris kr 820,- Vannskader skadebegrensning, uttørking og sanering Peter Blom, Johan Mattson og Bodil Innset Det oppstår 200 vannskader i Norge per dag, og i løpet av et år rammes 4 % av boligmassen. Statistisk sett vil alle boliger få en vannskade i løpet av år. Denne anvisningen gir retningslinjer og metoder som sikrer at vannskadene utbedres på en teknisk og hygienisk forsvarlig måte, og den gir takstmenn og ansatte i skadebegrensningsfirmaer og forsikringsselskaper teoretisk basiskunnskap innen skadebegrensning, tørketeknikk, mikrobiologi, fuktmåling og fuktmekanikk. ISBN: sider illustrert pris kr 390,- Muggsopp i bygninger (Utgitt av Mycoteam) Johan Mattson Boka gir en grunnleggende innføring i muggsopp som organisme, oversikt over vanlige muggsoppskader, hvor og hvorfor de forekommer, samt forklarer hvordan man vurderer og utbedrer skader på en forsvarlig måte. ISBN: sider pris kr 415,- 15

17 Energi og inneklima Vannbåret varme i boliger Sverre Fossdal, Per Gundersen og Bjørn-Roar Krog Anvisningen presenterer løsninger med vannbåret varme for nye boliger. Den viser energieffektive konstruksjonsløsninger som reduserer varmetapet og oppvarmingsbehovet i boligene. ISBN: sider illustrert pris kr 390,- Energieffektive løsninger i småhus Redusert oppvarmingsbehov og bedre inneklima Lars Myhre og Tor Helge Dokka Anvisningen gir en oversikt over faktorene som påvirker energibruken i boliger, og presenterer gode løsninger for moderne lavenergiboliger. Løsningene kan også brukes ved ombygging og modernisering av eksisterende hus. ISBN: sider illustrert pris kr 390,- Boligventilasjon Kari Thunshelle (red.) Rapporten forklarer hvorfor ventilasjon er viktig, krav i regelverket, ventilasjonsprinsipper, tekniske løsninger og praktiske detaljer. Den retter seg mot boligprodusenter, arkitekter, kommunale myndigheter og andre som er interessert i ventilasjon av boliger. ISBN: sider illustrert pris kr 390,- 16

18 Uteområder og bebyggelse Småhusområder Jens Bjørneboe Boka viser hvordan man skisserer og planlegger et småhusområde, hvordan hus, anlegg for vei, vann og avløp og grønne områder settes sammen til et godt boligområde, bruksmessig, økonomisk og estetisk. ISBN: sider illustrert pris kr 420,- Lett kommunalteknikk Per Gundersen Lett kommunalteknikk reduserer kostnader og bevarer miljøet ved framføring av vann- og avløpsledninger i grunnen. Metoden innebærer å gjøre minst mulig inngrep i terrenget ved å samle alle tekniske anlegg i grunne fellesgrøfter og unngå fjellsprengning. ISBN: sider illustrert pris kr 390,- Bokvalitet i by og etterspurte bebyggelsestyper Morten Sjaastad, Thorbjørn Hansen og Per Medby Hvorfor blir en bolig i ett strøk høyere verdsatt enn en identisk bolig i et annet strøk? Etablerte sannheter om bokvalitet i by blir utfordret i denne rapporten som bygger på analyser av prisene på mer enn 700 omsatte boliger i et utvalg områder i Oslo, sett i forhold til egenskaper ved boligen, bygningen og området. ISBN: sider pris kr 300,- Byen som symbolsk rom Oddrun Sæter og Marit Ekne Ruud Byen som symbolsk rom tar for seg utviklingen mot at hele boligområder og industriområder i storbyene endres og overtas av middelklassen, såkalt gentrifisering. Fokus er Gamle Oslo. Boka er den første som samlet og i bokform går i dybden av og viser nye aspekter ved gentrifisering i Oslo. Den er beregnet på undervisning i kultursosiologi, samfunnsgeografi, samfunnsøkonomi og sosiologi generelt ved universitet og høgskoler. ISBN: sider pris kr 485,- 17

19 Byggeprosess og produktivitet Effektivitetsanalyse av byggeprosjekter Thorbjørn Ingvaldsen og Dag Fjeld Edvardsen Rapporten er et resultat av det femårige FoU-prosjektet «Produktivitet i bygg- og anleggsnæringen». Målet har vært å kunne beregne effektivitet og finne «beste praksis» i norsk byggevirksomhet. Med en årsproduksjon som har passert 200 milliarder kroner, åpner dette for stor gevinst og læring. Firmaer som er opptatt av å bygge mer lønnsomt, får med denne rapporten et nytt utgangspunkt for å øke sin effektivitet. Rapporten trekker fram 14 forklaringer på hva som helt klart fremmer effektivitet i et boligblokkprosjekt. Den setter dermed fingeren på områder hvor svært mange bedrifter og firmaer har et betydelig forbedringspotensial, og gir en rekke innspill til vinklinger som bedriftene, prosjektledere og ansatte i byggebransjen kan bruke til å lære og bli bedre av. ISBN: sider illustrert pris kr 490,- Produktivitetsutviklingen i BA-næringen kontra produktivitetsutviklingen i industrien Produktivitet Indeks 1970= prod ind prod ba * 2003* Årstall 5 av 14 tydelige funn, dvs. ca. 36 %, er av typen PL-prioriteringer 6 av 14 tydelige funn, dvs. ca. 43 %, er av typen Rammefaktorer 3 av 14 tydelige funn, dvs. ca. 21 %, er av typen Konsekvenser av ledelse 18

20 Ordbøker Engelsk ordbok for byggenæringen Sheldon Hauge Boka dekker alle fagområdene innen prosjektering og utførelse av bygninger. Den inneholder definisjoner av hvert ord både på engelsk/amerikansk og på norsk. ISBN: sider pris kr 300,- Tysk ordbok for byggefag Ursula Kepp Boka inneholder ca ord i byggefag oversatt fra norsk til tysk og fra tysk til norsk. Ordene er hentet fra de viktigste byggtekniske fagområdene, fra planlegging og kontraktsforhandling til betegnelser på løsninger, tekniske og arkitektoniske detaljer, prosesser, materialer og planløsning. ISBN: sider pris kr 320,- 19

21 Regelverk Innføring i byggereglene Anders Kirkhus (red.) Innføring i byggereglene gir en konsentrert og lett tilgjengelig oversikt over regelverket for hvordan bygninger skal være utformet og kravene til alle som deltar i en byggeprosess, fra planlegging til ferdig bygning. Hvordan kontroll skal utføres, hvem som har ansvaret og hvilke kvalifikasjoner de må ha, er også omtalt. Videre gjennomgår boka reglene for saksbehandling i kommunen. Teksten har gjennomgående henvisninger til lov og forskrift, for de som ønsker å vite mer. Boka er ment som en oppslagsbok for prosjekterende, entreprenører, håndverkere og kommunale saksbehandlere, samt boligeiere som ønsker å sette seg inn i byggereglene. ISBN: sider illustrert pris kr 390,- 10 KAPITTEL 1 B AKGRUNN OG MÅL S ETTING I NNFØR I NG I BYGGE R E G LEN E 11 Plan- og bygningsloven av 1985 med endringer 1997 Bygningsloven av 1965 ble avløst av plan- og byg ningsloven av 14. juni Endringene i er i realiteten de største i bygningsdelen av plan- og byg ningsloven siden Bygningsloven av 1965 ble vedtatt. Som en kuriositet kan det nevnes at dagens lovtekst frem deles har gode, anvendelige formuleringer fra 1924-loven. Dagens sett med byggeregler I dag har vi en revidert plan- og bygningslov på toppen av hierarkiet i regelver ket. På nivået under har vi mange forskrifter, men det er tre fire av disse som har praktisk betydning for byggeaktiviteten. Til noen av disse er det veiledninger. I til legg er det sendt ut en rekke utfyllende rundskriv, meldinger og temaveiledere. Kommunens arealplaner og eventuelle vedtekter er også en del av byggereglene. Bygningsloven av 1924 gjaldt fram til ny bygningslov ble innført for hele landet i Lambertseter i Oslo. Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek Tidligere byggeforskrifter I 1928 ut ferdiget Arbeidsdepartementet de første byg ge - Forskrifter for skriftene. Den første landsomfattende byggeforskriften kom i I åre ne som fulgte, kom det mange nye vist i tabellen nedenfor. Forskriftene gis av regjering/de- Regelverket omfatter i praksis de fire forskriftene som er utgaver med mind re endringer, sist i I partement. ble endrin ge ne så omfattende at man valgte å utgi en ny Med saksbehandlingsforskriften (SAK) ble det skapt byg ge forskrift, Byg ge forskrift Tilsvarende skjedde to år senere da de res terende endringene ble foretatt og utbyggere, bedre dialog og bedre forut si ge lighet klarere oppgavefordeling mellom bygningsmyn dig heter og Byg ge forskrift 1987 ble ut arbeidet. Planen var at for - enn tidligere. Det ble lagt større vekt på inn sats tidlig i skriften etter -87 skulle revide res i femårspe rio der. Men behand lingen, altså mens muligheten for påvirkning er bortsett fra noen ganske få endringer i 1988 sto forskriften uforandret til Den tekniske forskriften (TEK) ble i langt større grad størst. Sanksjonsapparatet ble samtidig bygd ut. Det var også planer om å revidere veiledningen til enn tidligere funksjonsrettet i form av overord nede krav. byggeforskriften hvert an net år, men man maktet bare Dette medfører blant annet at be hovet for oppdatering er redusert. Ved at kravene i TEK er ut formet som én nyutgave etter Ar beidet har vist seg å være for omfattende i forhold til ambisjonsnivået. Utgivelsen av funksjonskrav, er det i prinsippet lettere å få godkjent temarelaterte meldin ger har sannsynligvis vært mer hensiktsmessig. dispensasjon fordi de stred mot detaljkrav i forskriften. gode byggverk som tidligere kun ne bli avvist eller kreve I praksis følger man stort sett ytelsesnivåene og løsningene som er oppgitt i veiledningen til TEK. Det faglige innholdet i TEK legger vekt på å sikre tilfredsstillende forhold av betyd ning for helse, miljø, sikkerhet og brukbarhet. Det er lagt spe siell vekt på kravene til innemiljøet. Forskrift Innhold Veiledning Teknisk forskrift til pbl (TEK) Alle de materielle kravene til byggverk i form av overordnede funksjonskrav samt krav til grad av utnytting. Gir Veiledning til TEK dessuten krav til egenskaper, do kumentasjon og merking Veiledning om grad av utnytting av byggeprodukter. Dagens bygningslov ble innført i Den fikk omfattende endringer i Den første landsomfattende bygningsforskriften kom i Fra Bogstad/Voksen i Oslo Forskrift om saksbehandling og Viser hvilke tiltak som skal behandles etter søk nad eller Veiledning til SAK kontroll i byggesaker (SAK) melding og hvilke tiltak som er unntatt fra saksbehandling. Den be skri ver også reglene for bygningskontroll og tidsfrister, sanksjoner og gebyrer. Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF) funksjoner, fagområder, og beskri ver forutsetningene for Krav til kom pe tan se hos fo retak i forskjellige tiltaksklasser, Veiledning til GOF sentral og lokal godkjenning Forskrift om konsekvensutredning (KON) kap. VII a i plan- og Utdy per bestemmelsene om konsekvensutredninger i bygningsloven 48 KAPITTEL 5 INNEMILJØ INNFØRING I BYGGEREGLENE 49 vegger (inkl. fasadekledning, gjennomføringer, vinduer og dører) og til tak. Dette understreker hvor viktig det er å redusere antall byggskader ved å fokusere på fuktproblematikken. Vanlige oppfuktingsmekanismer og skadeårsaker i yttervegg Fuktsikre våtrom og sanitærinstallasjoner Våre krav til hygiene begrenser seg ikke lenger til håndvask og obligatorisk julebad. Nye vaner, vaske- og oppvask maskiner osv. gjør at fuktbelastningene både i eksisterende og nye bygninger blir svært store. Det er en kjent sak at det hvert år oppstår omfattende skader i bade- og våtrom, som får store økonomiske konse k venser og fører til dårlig innemiljø. Slike rom skal derfor ha sluk og fall på de deler av golvet som blir utsatt for vann, for å forebygge skader ved vannsøl. Det stilles også krav til valg av materia ler og gjennomføringer for alle over flater som blir utsatt for vannsøl, f.eks. våtromsveg ger, slik at det ikke oppstår fukt problemer. Bestemmelsene om at sanitærinstallasjoner skal være ut ført slik at lekkasjer oppdages raskt (se kapittel 9) skal også redusere omfanget av fuktskader. For å oppnå fukt sikre våtrom, kreves det riktige løsninger, god ar beidsut førelse og et nitid samarbeid mellom de forskjellige ak tørene. Bransjen har selv tatt tak i problemene og har i samarbeid med Byggforsk utgitt retningslinjer for utførelse av sanitærrom i Byggebransjens våtromsnorm. Våtrom skal ha sluk med fall og fall på de delene av golvet som blir utsatt for vann. Ved lekkasjer under bygging må materialene få tørke tilstrekkelig ut før de bygges inn. Uttørking av byggfukt Mange konstruksjoner utføres så tette at uttørk ing av eventuell byggfukt hindres. Framdriften på byggeplas sen kan dessuten være så rask at det ikke er tid til uttør king. Ved siden av mer klassiske råteskader fører dette lett til vekst av mikroorganismer og økt avgassing. Forskriften stiller nå krav om at materialene ved innbygging er så tørre at det ikke oppstår slike problemer. Forskriften kre ver også at alle flater, kanaler o.l. skal være grundig ren gjort før en bygning tas i bruk. Dette er en viktig forut setning for godt inneklima i bygningens levetid. Materialer bør transporteres og lagres slik at man unngår fuktinntrengning. Fukt i yttervegg mot terreng er en vanlig byggskade. Våtsoner skal være vanntette og ha membran. Detaljerte retningslinjer for utførelse av våtrom er gitt i Byggebransjens våtromsnorm. 20

22 Regelverk Håndbok til Håndverkertjenesteloven Håndbok for håndverkere som skal inngå og gjennomføre kontrakt med forbrukere (utgitt av advokatfirmaet Tryti) Bent S. Kverme Boka gir generelle råd om hvordan bedriftene bør organisere og forbedre sine avtaler. I tillegg er det vedlagt forslag til formularer og standarder som vil gjøre arbeidet med å inngå skriftlige avtaler enklere. ISBN: sider pris kr 249,- 21

23 SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer Erfaring og forskning omsatt til praktisk anvendelse SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer er et nasjonalt kvalitetsverktøy for bygge næringen. Verktøyet inneholder Byggforskserien, Byggebransjens våtromsnorm og de offentlige byggereglene. Byggforskserien Kvalitetsnormen Byggforskserien gir anvisninger, løsninger og anbefalinger for planlegging, prosjektering, utførelse og forvaltning av det bygde miljø. Løsningene i Byggforskserien tilfredsstiller funksjonskravene i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Serien består av tre deler: Planlegging, Byggdetaljer og Byggforvaltning. Byggebransjens våtromsnorm Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er et verktøy for planlegging og utførelse av vann skadesikre, funksjonelle våtrom med høy kvalitet og lang levetid. BVN angir løsninger for konstruksjoner og komponenter og er i samsvar med løsningene i Byggforskserien. BVN utgis i samarbeid med Fagrådet for våtrom (www.ffv.no). Byggebransjens våtromsnorm Figursamling Oppdatert og utvidet figursamling med rundt 350 utvalgte illustrasjoner fra siste utgave av Byggebransjens våtromsnorm. Boka har et hendig lommeformat og er lett å finne fram i, nå også med egen stikkordliste. Med denne figursamlingen på byggeplass og befaring han man alltid forslag til våtromsløsninger for hånden. ISBN: sider illustrert pris kr 298,- 22

24 Alle utgivelser Håndbøker ISBN Omfang Utgitt Pris 1 Innføring i byggereglene s ,- 53 Trehus s ,- 52 Bade- og svømmeanlegg s ,- 51 Fleretasjes trehus hefter ,- 50 Fukt i bygninger s ,- 49 Småhusområder s ,- 47 Isolering mot utendørs støy s ,- 46 Aluminiumskonstruksjoner s ,- 44 Betongkonstruksjoner s ,- Betongkonstruksjoner s ,- Tabeller og diagrammer Anvisninger 43 Moderne fasadesystemer med puss på isolasjon s ,- 42 Lett kommunalteknikk s ,- 41 Vannbåret varme i boliger s ,- 40 Energieffektive løsninger i småhus s ,- 39 Vannskader skadebegrensning, uttørking og s ,- sanering 38 Beslag mot nedbør s ,- 37 Trehus i flere etasjer. Lydteknisk prosjektering s ,- Faktabøker 5 Miljøvennlig oppussing s ,- 4 Ekstra bolig i huset s ,- 3 Lag rom på loftet s ,- 2 Lag nytt bad s ,- 1 Lag rom i kjelleren s ,- Rapporter 4 Værbeskyttet bygging s ,- 3 Dimensjonering av murkonstruksjoner s ,- 2 Luftede kledninger s ,- 1 Effektivitetsanalyse av byggeprosjekter s ,- 121 Konstruksjoner mot grunnen s ,- 23

25 Alle utgivelser 120 Utforming av parapetbeslag s ,- 119 Værbeskyttet bygging med Weather Protection s ,- Systems (WPS) 118 Utforming av vassbrettbeslag s ,- 117 Storbyens boligpolitikk for vanskeligstilte s , Rehabilitering av tak og teglfasader. HM Kongens s ,- Garde Huseby Leir 114 Snø- og vindlaster på eksisterende bygninger s ,- 113 Boligventilasjon s ,- Andre utgivelser Bokvalitet i by og etterspurte bebyggelsestyper s ,- Klimatilpasning av bygninger s ,- Byggebransjens våtromsnorm. Figursamling s ,- Byen som symbolsk rom s ,- Tysk ordbok for byggefag s ,- Engelsk ordbok for byggeindustrien s ,- Fra andre utgivere Muggsopp i bygninger (Mycoteam) s ,- Håndbok til Håndverkertjenesteloven (advokatfirmaet Tryti) s ,- 24 SINTEF Byggforsk utgir også prosjektrapporter, som kan lastes ned gratis fra våre hjemmesider, se

26 Foto: GettyImages Teknologi for et bedre samfunn 1

Klima 2000 Klimatilpasning av bygningskonstruksjoner

Klima 2000 Klimatilpasning av bygningskonstruksjoner Klima 2000 Klimatilpasning av bygningskonstruksjoner Torsdag 24. november Thon Hotell Vika Atrium Norsk bygningsfysikkdag Stig Geving Klima 2000 - Hovedmål Gjennom forskning og utvikling å oppdatere prinsippløsninger

Detaljer

men vi lærer aldri! - Nasjonal database for byggkvalitet

men vi lærer aldri! - Nasjonal database for byggkvalitet men vi lærer aldri! - Nasjonal database for byggkvalitet Kim Robert Lisø Forskningssjef SINTEF Byggforsk Byggedagene 2009 26. mars, Radisson SAS Plaza Hotel SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk 2 Cowboynæring?

Detaljer

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller GRUNNMUR GUIDEN Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller HVORFOR GRUNNMUR? Alle bygg trenger et fundament som trygt overfører vekten av bygget til grunnen. Fundamentet skal utformes

Detaljer

SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer BKS

SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer BKS Kunnskapssystemer BKS Byggforsk God Prosjekteringsledelse Onsdag 10.04.2013 Elisabeth Bjaanes Merethe Solvang 1 Byggforsk Konsernområde i SINTEF 250 personer Oslo/Trondheim Fem avdelinger SINTEF Certification

Detaljer

Byggforskserien 2015 2016

Byggforskserien 2015 2016 Byggforskserien 2015 2016 Hva er gjort sist år og hva arbeider vi med nå Anders Kirkhus og Nan Karlsson 1 Hvordan finne Byggforskserien For å komme til forsiden av Byggforsk kunnskapssystemer: http://bks.byggforsk.no/

Detaljer

Nytt fra Byggforskserien

Nytt fra Byggforskserien Norsk murdag 2013 Nytt fra Byggforskserien Tore Kvande 1 Dagens tema Klikk og finn Egen inngang til passivhusrelevante anvisninger Nye anvisninger siden sist 2 Byggdetaljer 523.242 Murte yttervegger av

Detaljer

Norsk bygningsfysikkdag 2005

Norsk bygningsfysikkdag 2005 Norsk bygningsfysikkdag 2005 Fuktteknisk prosjektering lønnsom forebygging Støttet av Norsk bygningsfysikkdag 2005, 24.november, Oslo Dr.ing. Stig Geving, Byggforsk (stg@byggforsk.no) INNLEDNING Bakgrunn

Detaljer

Et nyttig verktøy for utførende, prosjekterende, planleggere og byggherrer. SINTEF Byggforsk 2013. SINTEF Byggforsk

Et nyttig verktøy for utførende, prosjekterende, planleggere og byggherrer. SINTEF Byggforsk 2013. SINTEF Byggforsk Et nyttig verktøy for utførende, prosjekterende, planleggere og byggherrer SINTEF Byggforsk 2013 SINTEF Byggforsk 1 Visjoner og mål for Byggforskserien Helt fra starten i 1958 har hensikten med Byggforskserien

Detaljer

Hva kan vi gjøre med vannskadene?

Hva kan vi gjøre med vannskadene? Nordisk Vannskadeseminar 2011 Hva kan vi gjøre med vannskadene? Kim Robert Lisø Forskningssjef 1 www.photobucket.com 2 Alt for mange bad har feil og skader! Feilene er ofte skjebnesvangre Gjengangerne

Detaljer

Status på årets bygninger fukttekniske utfordringer i dagens byggeteknikk

Status på årets bygninger fukttekniske utfordringer i dagens byggeteknikk Status på årets bygninger fukttekniske utfordringer i dagens byggeteknikk Peter Blom, SINTEF Byggforsk Peter.blom@sintef.no www.sintef.no Innledning Stadig bedre varmeisolerte bygningsdeler er viktige

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

(3) TEK 10 krav vedrørende bygningsfysikk

(3) TEK 10 krav vedrørende bygningsfysikk Fagkonferansen: SvømmehallKompetanse 2012 Prosjektering av nye svømmeanlegg (3) TEK 10 krav vedrørende bygningsfysikk Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk Firs Hotel Ambassadeur, Drammen, 6. mars

Detaljer

Nasjonalt Fuktseminar 2014

Nasjonalt Fuktseminar 2014 Nasjonalt Fuktseminar 2014 Radonsikring Hvordan unngår man at det oppstår fuktskader? John Einar Thommesen, SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn 1 Fukt og radonsikring Generelt om radon Regelverk

Detaljer

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget?

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget? Uavhengig kontroll våtrom- Iht. veiledningen til uavhengig kontroll Krav til KS rutiner og sjekklister hos ansvarlige utførende Kontroll av produksjonsunderlag (prosjektering) Kontroll på byggeplass, hva

Detaljer

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge SVANEMERKET BOLIG Miljømerking Norge Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av muligheter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt

Detaljer

Bygningsfysisk prosjektering

Bygningsfysisk prosjektering Norsk Bygningsfysikkdag - 24 nov. 2009 Bygningsfysisk prosjektering Fred Solvik Rambøll Norge AS Bygningsfysisk prosjektering Hvorfor, hva og hvordan Eksempler Nye krav til saksbehandling og kontroll BYGNINGSFYSISK

Detaljer

Hvordan kan byggenæringen g oppnå myndighetenes ambisiøse energimål?

Hvordan kan byggenæringen g oppnå myndighetenes ambisiøse energimål? Hvordan kan byggenæringen g oppnå myndighetenes ambisiøse energimål? Kim Robert Lisø Forskningssjef SINTEF Byggforsk Fukt og frykt! Sammenheng mellom inneklima og astma. Fukt, mugg og helse. Fuktrisiko

Detaljer

Skanska Product Design beste praksis satt i system. Feilfrie bygg - er det mulig?

Skanska Product Design beste praksis satt i system. Feilfrie bygg - er det mulig? 1 Skanska Product Design beste praksis satt i system Feilfrie bygg - er det mulig? Ole Petter Haugen, Skanska Norge AS Trondheim, NTNU, 6. januar 2009 Ansvar og risiko 2 Skanska AB Ingen tapsprosjekter

Detaljer

Fuktskadet regelverk? Forskriftsformuleringer som ikke er vanntette

Fuktskadet regelverk? Forskriftsformuleringer som ikke er vanntette 13. april 2016 Nasjonalt fuktseminar 2016 Fuktskadet regelverk? Forskriftsformuleringer som ikke er vanntette Anders Kirkhus 1 TEK er bra, men Ikke en grunnleggende kritikk av TEK Påpeke uklare punkter

Detaljer

PROSJEKT NR: Skogvollveien 35 Bygningsfysisk premissnotat Fuktsikring. UTFØRT : Tor Kristensen. OPPDRAGSGIVERS NAVN: Omsorgsbygg Oslo KF

PROSJEKT NR: Skogvollveien 35 Bygningsfysisk premissnotat Fuktsikring. UTFØRT : Tor Kristensen. OPPDRAGSGIVERS NAVN: Omsorgsbygg Oslo KF PROSJEKT NR: 14228 Skogvollveien 35 Bygningsfysisk premissnotat Fuktsikring UTFØRT : Tor Kristensen STED / DATO: Oslo 2015-10-20 SIDER INKL. VEDLEGG: 21 OPPDRAGSGIVERS NAVN: Omsorgsbygg Oslo KF OPPDRAGSGIVERS

Detaljer

Vil de nye byggesaksreglene bidra til bedre bygg?

Vil de nye byggesaksreglene bidra til bedre bygg? Vil de nye byggesaksreglene bidra til bedre bygg? Trine Dyrstad Pettersen Mesterhus Norge Plan-og byggesaksseminar i Tromsø 25. januar 2010 Med en stor takk til Anders Kirkhus Seniorrådgiver SINTEF Byggforsk

Detaljer

Norges Astma- og Allergiforbunds Inneklimakontor

Norges Astma- og Allergiforbunds Inneklimakontor Norges Astma- og Allergiforbunds Inneklimakontor Ellen R.O. Strand Fagsjef / leder www.naaf.no/inneklima Inneklimakontoret Nasjonal rådgivning Telefon og epost fra hele landet: Private Arkitekter Bedriftshelsetjenester

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

Norsk bygningsfysikkdag 2007

Norsk bygningsfysikkdag 2007 1 Norsk bygningsfysikkdag 2007 Hovedtema: Nye energikrav Nye løsninger Bygningsfysikk i praksis Nyheter fra forskningsfronten Støttet av Norsk bygningsfysikkdag 2007, 28. november, Oslo Jan Vincent Thue,

Detaljer

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 21.04.2015

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 21.04.2015 Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 21.04.2015 Oslo kommune Plan og Bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.komune.no Kopi; Kari Vaksdal Engebråtveien 7b 0493 OSLO Gbnr. 73-1028 SØKNAD

Detaljer

FORSKNING. Fukt i forskning og praksis i Norge de siste 10 år. Fukt i forskning og praksis i Norge siste 10 år 2014-11-21.

FORSKNING. Fukt i forskning og praksis i Norge de siste 10 år. Fukt i forskning og praksis i Norge siste 10 år 2014-11-21. 1 Fukt i forskning og praksis i Norge de siste 10 år Stig Geving, prof. Institutt for bygg, anlegg og transport Trondheim 2 FORSKNING Stig Geving 1 3 Hvem er aktive innen fuktforskning? SINTEF Byggforsk

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den:

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den: SVANEMERKET BOLIG Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av mulig heter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt deg selv, familien

Detaljer

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget?

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget? Uavhengig kontroll våtrom- Iht. veiledningen til uavhengig kontroll Krav til KS rutiner og sjekklister hos ansvarlige utførende Kontroll av produksjonsunderlag (prosjektering) Kontroll på byggeplass, hva

Detaljer

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 1 2 3 4 Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 er de enkleste arbeidene og tiltaksklasse 3

Detaljer

Det hjelper ikke om detaljen er lekker når den lekker. Ingeniørfokus på bygningsdetaljer og konseptuelle løsninger NAL kurs 2013-04-09

Det hjelper ikke om detaljen er lekker når den lekker. Ingeniørfokus på bygningsdetaljer og konseptuelle løsninger NAL kurs 2013-04-09 Det hjelper ikke om detaljen er lekker når den lekker Ingeniørfokus på bygningsdetaljer og konseptuelle løsninger NAL kurs 2013-04-09 Pål Kjetil Eian RIF-godkjent rådgiver i Bygningsfysikk Seksjonsleder

Detaljer

Trenger vi spesialrådgivere i Bygningsfysikk?

Trenger vi spesialrådgivere i Bygningsfysikk? Trenger vi spesialrådgivere i Bygningsfysikk? Ja! Begrunnelse følger 1 Pål Kjetil Eian, siv.ing MRIF Seksjonsleder Inneklima og bygningsfysikk, Norconsult AS i Sandvika Bygningsingeniør fra NTH -89 med

Detaljer

Energisparing eller bygningsvern? Ja takk, begge deler!

Energisparing eller bygningsvern? Ja takk, begge deler! UTFORDRINGER VED RESTAURERING Istandsetting av bestående eller tilbakeføring? Seminar Levanger kommune 13. februar 2012 Energisparing eller bygningsvern? Ja takk, begge deler! Senior rådgiver Marte Boro,

Detaljer

Hva er nytt? Krav til fuktsikring Kontroll av tiltak

Hva er nytt? Krav til fuktsikring Kontroll av tiltak Hva er nytt? Krav til fuktsikring Kontroll av tiltak Kapittel 13 Miljø og helse VI. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner 13-14. Generelle krav om fukt Grunnvann, overflatevann, nedbør, bruksvann

Detaljer

Strengere krav til isolasjon og tetthetkonsekvenser for fuktsikring av. konstruksjoner?

Strengere krav til isolasjon og tetthetkonsekvenser for fuktsikring av. konstruksjoner? Dagens og fremtidens bygninger Arkitektur, Energi og Miljø Strengere krav til isolasjon og tetthetkonsekvenser for fuktsikring av konstruksjoner? Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk Kursdagene

Detaljer

Årets 5 viktigste nyheter om fukt og fuktskader

Årets 5 viktigste nyheter om fukt og fuktskader Sverre Holøs, Årets 5 viktigste nyheter om fukt og fuktskader Nasjonalt Fuktseminar 2014 1 Viktige saker som ikke nådde helt opp: 2 Så over til de 5 viktigste sakene 3 Juryen (dvs. jeg!) mener at denne

Detaljer

Hvem har ansvaret for fuktskadene?

Hvem har ansvaret for fuktskadene? Hvem har ansvaret for fuktskadene? Fokus på byggherrens rolle Dr.ing. Stig Geving, Byggforsk Norsk bygningsfysikkdag 2007, 28. November, Oslo Fuktskader Fordeling av byggskader på skadeårsak (fra Byggforsks

Detaljer

Fukt i hus hva bør undersøkes og hva bør gjøres

Fukt i hus hva bør undersøkes og hva bør gjøres Undersøkelse av fuktskader Temadag 13. mars 2013 Arbeidsmedisinsk avdeling Fukt i hus hva bør undersøkes og hva bør gjøres Jonas Holme En forutsetning for en vellykket utbedring av fuktskade er at årsaken

Detaljer

Et nyttig verktøy for byggherrer, planleggere, prosjekterende og utførende

Et nyttig verktøy for byggherrer, planleggere, prosjekterende og utførende Et nyttig verktøy for byggherrer, planleggere, prosjekterende og utførende Merethe Solvang, prosjektleder Kursdagene i Trondheim Onsdag 08.01.2014 1 Disposisjon Byggforskserien- hva er det? Byggforskserien-

Detaljer

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 01.04.2015

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 01.04.2015 Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 01.04.2015 Oslo kommune Plan og Bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.komune.no Kopi; Fam. Gisle Heiberg Ringen Thorleifs Alle 3d 0489 OSLO Gbnr.

Detaljer

Forenkling av regelverk Byggekostnadene må ned med nytt regelverk. Lars Myhre, Boligprodusentenes Forening

Forenkling av regelverk Byggekostnadene må ned med nytt regelverk. Lars Myhre, Boligprodusentenes Forening Forenkling av regelverk Byggekostnadene må ned med nytt regelverk Lars Myhre, Boligprodusentenes Forening Fagdager 6.-7. november 2013 Boliger for folk flest TEK15 må bli enklere og billigere enn TEK10!

Detaljer

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker?

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker? Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom For eksempel skobutikker? Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Badeanlegg

Detaljer

De «snille muggsoppskadene»

De «snille muggsoppskadene» De «snille muggsoppskadene» Ole Erik Carlson, Avd. leder inneklima Mycoteam as www.mycoteam.no «Snille» skader - innhold Hva vet man om fukt- og muggsoppskader? Hva er en «snill» skade? Hvordan vurderer

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

Energieffektivisering og soppskader

Energieffektivisering og soppskader Energieffektivisering og soppskader Hvorfor liker sopp isolasjon like mye som huseieren? Johan Mattsson, fagsjef i Mycoteam AS Rådgivere innen fukt, inneklima og bygningsbiologi www.mycoteam.no Hvorfor

Detaljer

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 21.04.2015

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 21.04.2015 Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 21.04.2015 Oslo kommune Plan og Bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.komune.no Kopi; Fam. Gisle Heiberg Ringen Thorleifs Alle 3d 0489 OSLO Gbnr.

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 19.06.2015

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 19.06.2015 Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 19.06.2015 Oslo kommune Plan og Bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.komune.no Kopi; Fam. Gisle Heiberg Ringen Thorleifs Alle 3d 0489 OSLO Gbnr.

Detaljer

Strategisk analyse for oppgradering. 7. Mars 2012 Anders-Johan Almås aja@multiconsult.no

Strategisk analyse for oppgradering. 7. Mars 2012 Anders-Johan Almås aja@multiconsult.no Strategisk analyse for oppgradering 7. Mars 2012 Anders-Johan Almås aja@multiconsult.no 1 Agenda Strategisk analyse teori og bakgrunn Nordisk forskningsprosjekt SURE Veileder for bærekraftig oppgradering

Detaljer

VEDLIKEHOLD OG SERVICE FOR KUN KR 18,- PR. DAG NORDISK BOLIGSERTIFISERING AS TAR VARE PÅ DIN BOLIG OG SIKRER VERDIER M ED ÅRLIG VEDLIKEHOLD OG SERVICE

VEDLIKEHOLD OG SERVICE FOR KUN KR 18,- PR. DAG NORDISK BOLIGSERTIFISERING AS TAR VARE PÅ DIN BOLIG OG SIKRER VERDIER M ED ÅRLIG VEDLIKEHOLD OG SERVICE VEDLIKEHOLD OG SERVICE FOR KUN KR 18,- PR. DAG NORDISK BOLIGSERTIFISERING AS TAR VARE PÅ DIN BOLIG OG SIKRER VERDIER M ED ÅRLIG VEDLIKEHOLD OG SERVICE BOLIGENS TILSTAND? VI HAR UTVIKLET SYSTEMENE OG HAR

Detaljer

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 22.05.2015

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 22.05.2015 Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 22.05.2015 Oslo kommune Plan og Bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.komune.no Kopi; Kari Vaksdal Engebråtveien 7b 0493 OSLO Gbnr. 73-1028 SØKNAD

Detaljer

Bygge for framtida framtidas bygg

Bygge for framtida framtidas bygg Bygge for framtida framtidas bygg Innlegg 27. april 2010 hos Direktør Morten Lie STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeregler og ikrafttreden Byggesaksdelen av pbl 1. juli 2010 Kontroll 1. juli 2011 Byggesaksforskrift

Detaljer

Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk. Pål Kjetil Eian, Norconsult AS

Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk. Pål Kjetil Eian, Norconsult AS Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk Pål Kjetil Eian, Norconsult AS 1 Hva er bygningsfysikk? Kunnskapen om de fysiske prosessene knyttet til varme-, luft- og fukttransport i en bygning (fysikkens

Detaljer

Totalentreprise Rehabilitering tak. Kapp Melkefabrikk. Vedlegg E. Tekniske spesifikasjoner

Totalentreprise Rehabilitering tak. Kapp Melkefabrikk. Vedlegg E. Tekniske spesifikasjoner Totalentreprise Rehabilitering tak Kapp Melkefabrikk Vedlegg E Tekniske spesifikasjoner Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING 3 2 BYGGING 3 2.1 Generelt 3 2.1.1 Høy arkitektonisk-, bygnings- og

Detaljer

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom For eksempel skobutikker Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Badeanlegg

Detaljer

Kjente skader i stadig nye opplag

Kjente skader i stadig nye opplag Kjente skader i stadig nye opplag Kolbjørn Mohn Jenssen www.mycoteam.no Kjente skader i stadig nye opplag Kjente skader i stadig nye opplag Kan vi lære av historien? Kan vi lære av historien? Ytveden er

Detaljer

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk Energitiltak: mulig skadeårsak Nasjonalt fuktseminar 2011 Sverre Holøs, Sintef Byggforsk 1 Ja, vi må redusere energibruken 2 Forget the polar bears, can Al Gore save Santa? James Cook Energitiltak: en

Detaljer

Nye krav til høyisolerte konstruksjoner og fuktsikre

Nye krav til høyisolerte konstruksjoner og fuktsikre Nye krav til høyisolerte konstruksjoner og fuktsikre løsninger Mer isolasjon og tettere bygninger konsekvenser? Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF/Byggforsk Faggruppen for Bygg og Anlegg, FBA Ingeniørenes

Detaljer

Nytt om mikrobiologi De «snille skadene»

Nytt om mikrobiologi De «snille skadene» Nytt om mikrobiologi De «snille skadene» Johan Mattsson, fagsjef i Mycoteam as www.mycoteam.no «Snille» skader - innhold Hva vet man om fukt- og muggsoppskader? Hva er en «snill» skade? Hvordan vurderer

Detaljer

Uavhengig kontroll våtrom- boliger

Uavhengig kontroll våtrom- boliger Uavhengig kontroll våtrom- UK- våtrom veileder og erfaring Innarbeiding i KSsystem boliger www.obosprosjekt.no Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, OBOS Prosjekt AS OBOS Prosjekt

Detaljer

Gamle hus representerer store ressurser

Gamle hus representerer store ressurser Gamle hus representerer store ressurser Hvordan gjennomføre gode klimatiltak og samtidig ta vare på de kulturhistoriske verdiene? Marte Boro, Seniorrådgiver Riksantikvaren v/ Annika Haugen Enøk for å redusere

Detaljer

Tilstandskontroll av konstruksjoner

Tilstandskontroll av konstruksjoner Tilstandskontroll av konstruksjoner Funksjonskrav varmeisolasjon fuktsikring lyd brann ventilasjon bæreevne 03.09.2003 1 Kort om krav i lov og forskrift 1924-1997 Lov av 1924: Fokus på styrke og brann,

Detaljer

VI. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner

VI. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner VI. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner 13-14. Generelle krav om fukt Grunnvann, overflatevann, nedbør, bruksvann og luftfuktighet skal ikke trenge inn og gi fuktskader, mugg- og soppdannelse eller

Detaljer

Universell utforming og fuktsikring utfordringer og løsninger

Universell utforming og fuktsikring utfordringer og løsninger Universell utforming og fuktsikring utfordringer og løsninger Nasjonalt fuktseminar 2012 Trine Dyrstad Pettersen Forskningssjef 1 Universell utforming TEK10, 12-1. Byggverk for publikum og arbeidsbygning

Detaljer

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS Litt om OBOS Hva Hvorfor Hvordan Hvem? Lover, forskrifter og veiledninger Kontrollområder Gjennomføring av kontroll Kommunens saksbehandling Uavhengige kontrollforetak Godkjenningsområder www.obosprosjekt.no

Detaljer

Hvorfor uavhengig kontroll?

Hvorfor uavhengig kontroll? Hvorfor uavhengig kontroll? NOU 1995 NOU 2005:12 Veiledning til forskrift om saksbehandling og Veiledning til forskrift om saksbehandling og 1997 til forskrift om 2003 Veiledning Veiledning til forskrift

Detaljer

Lover og forskrifter. Hvilke lover har vi hatt

Lover og forskrifter. Hvilke lover har vi hatt Hvilke lover har vi hatt Lover og forskrifter Nordens eldste bylov fra ca 1100 (kun Trondheim) Bygningslov for Oslo fra 1827 Bygningslov for Bergen fra 1830 Bygningslov for Trondheim fra 1845 Lover og

Detaljer

Byggforskserien gjennom 50 år

Byggforskserien gjennom 50 år Byggforskserien gjennom 50 år Kim Robert Lisø Byggforskseriens femtiårsjubileum (1958 2008) 15. desember 2008 Den Norske Opera & Ballett 1 Noen hovedtrekk i utviklingen av serien 1958: Etablering av Byggdetaljer

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

RIF tjenesteveileder for bygningsfysikk. Ingve Ulimoen - 2015-11-19

RIF tjenesteveileder for bygningsfysikk. Ingve Ulimoen - 2015-11-19 RIF tjenesteveileder for bygningsfysikk Ingve Ulimoen - 2015-11-19 1 Hvorfor har vi utarbeidet en tjenesteveileder? SAK10: Prosjektering av bygningsfysikk omfatter verifikasjon av ytelser og tekniske løsninger

Detaljer

Presentasjon av høringsforslaget: Tydeligere og enklere regelverk

Presentasjon av høringsforslaget: Tydeligere og enklere regelverk Presentasjon av høringsforslaget: Tydeligere og enklere regelverk SJEFINGENIØR VIDAR STENSTAD, DIBK 22.11.2016 Høringsmøte om TEK17, Ingeniørenes hus Tydeligere og enklere regler Opprydding som gir en

Detaljer

"Et nyttig verktøy som skal gjøre arbeidshverdagen enklere"

Et nyttig verktøy som skal gjøre arbeidshverdagen enklere "Et nyttig verktøy som skal gjøre arbeidshverdagen enklere" Merethe Solvang Sivilingeniør/ Prosjektleder Teknologi for et bedre samfunn 1 Disposisjon Byggforskserien- hva er det? Byggforskserien- hvem

Detaljer

Hygrotermiske problemstillinger i praksis

Hygrotermiske problemstillinger i praksis WUFI Workshop Byggskader: Fukt er den største utfordringen Fra SINTEF Byggforsk byggskadearkiv: 3/4 av skadene skyldes fuktpåvirkning 2/3 av skadene opptrer i tilknytning til bygningens klimaskjerm 1/4

Detaljer

Brannsikkerhet i høye byggverk med trekonstruksjoner Har vi tilstrekkelig grunnlag for preaksepterte ytelser?

Brannsikkerhet i høye byggverk med trekonstruksjoner Har vi tilstrekkelig grunnlag for preaksepterte ytelser? Brannsikkerhet i høye byggverk med trekonstruksjoner Har vi tilstrekkelig grunnlag for preaksepterte ytelser? Vidar Stenstad, Direktoratet for byggkvalitet 29.09.2017 Forum Wood Building Nordic, Trondheim

Detaljer

HVA SKJER DER UTE? ARNE HANSEN VTB VINGER TAKST OG BYGGVURDERING AS 03.04.2014 UAVHENGIG KONTROLL TRÅDTE I KRAFT 01.01.2013

HVA SKJER DER UTE? ARNE HANSEN VTB VINGER TAKST OG BYGGVURDERING AS 03.04.2014 UAVHENGIG KONTROLL TRÅDTE I KRAFT 01.01.2013 UAVHENGIG KONTROLL HVA SKJER DER UTE? ARNE HANSEN VINGER TAKST OG BYGGVURDERING AS 03.04.2014 UAVHENGIG KONTROLL TRÅDTE I KRAFT 01.01.2013 HVORFOR UAVHENGIG KONTROLL? TROR IKKE MYNDIGHETENE PÅ OSS? KANSKJE

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGNINGSFYSIKK

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGNINGSFYSIKK VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGNINGSFYSIKK KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIBY Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne

Detaljer

NBEF 30.11.2012 om uavhengig kontroll

NBEF 30.11.2012 om uavhengig kontroll NBEF 30.11.2012 om uavhengig kontroll SAK10 Fra BE til DiBK Grunnlag for samling av oppgaver Sentral godkjenning Tilsynsmyndighet produkter, heis og installasjoner Nasjonalt fagorgan byggesaksprosesser

Detaljer

Kvalitetssikring og kontroll i den nye plan- og bygningsloven

Kvalitetssikring og kontroll i den nye plan- og bygningsloven 1 Kvalitetssikring og kontroll i den nye plan- og bygningsloven Gustav Pillgram Larsen Assisterende direktør Statens bygningstekniske etat 2 Vi bryr oss om 3 NOU 2005:12 Formål med endringene Forenkling

Detaljer

Formålet med TEK10 Dokumentasjon Ytre miljø

Formålet med TEK10 Dokumentasjon Ytre miljø Hotell 33 19. mars 2013 Formålet med TEK10 Dokumentasjon Ytre miljø Anders Kirkhus SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Byggforsk 250 personer Oslo/Trondheim Konsernområde i SINTEF Datterselskap: NBL as

Detaljer

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon.

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Balansert ventilasjon i boliger Ventilasjon er viktig og nødvendig for å sikre godt inneklima i boliger.

Detaljer

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Garasje og bod Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Når du skal bygge frittstående garasje, bod eller lignende er det tre ulike kategorier som er aktuelle.

Detaljer

Innhold. Nye energikrav nye løsninger. Nye anbefalinger fra SINTEF Byggforsk. Nye energikrav. Byggforskserien. Beregningsmodul Byggetekniske detaljer

Innhold. Nye energikrav nye løsninger. Nye anbefalinger fra SINTEF Byggforsk. Nye energikrav. Byggforskserien. Beregningsmodul Byggetekniske detaljer Nye energikrav nye løsninger Norsk bygningsfysikkdag 2007 28.11.2007 Thon Hotel Opera, Oslo Nye anbefalinger fra Ole Mangor-Jensen Seniorrådgiver Innhold Nye energikrav Byggforskserien Beregningsmodul

Detaljer

får det tilbakevirkende kraft?

får det tilbakevirkende kraft? Nye tider, nye krav Ny Plan- og bygningslov + TEK og byggesaksforskrift hva betyr dette for offentlige eiendomsforvaltere? Universell utforming som gjennomgående krav får det tilbakevirkende kraft? Gustav

Detaljer

Nye krav Fuktsikre løsninger

Nye krav Fuktsikre løsninger Dagens og fremtidens bygninger Sesjon 1: Klima, Energi og Miljø Nye krav Fuktsikre løsninger Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk Kursdagene NTNU, Trondheim 8. januar 2010 Sintef 1 Energibruk

Detaljer

Passivhus Storhilderen

Passivhus Storhilderen Steinar Anda, sivilarkitekt steinar.anda@husbanken.no Anne Marie Grimsrud, sivilarkitekt Rambøll Norge AS anne.marie.grimsrud@ramboll.no Magnar Berge, sivilingeniør Høgskolen i Bergen magnar.berge@hib.no

Detaljer

Læreplan i ventilasjons- og blikkenslagerfaget

Læreplan i ventilasjons- og blikkenslagerfaget Læreplan i ventilasjons- og blikkenslagerfaget Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Norsk bygningsfysikkdag 2008

Norsk bygningsfysikkdag 2008 1 Norsk bygningsfysikkdag 2008 Hovedtema: - Erfaringer med nye energikrav og hva skjer på lavenergihussiden? - Fuktteknikk i praksis - Praktiske nyheter fra forskningsfronten Støttet av Husbanken Norsk

Detaljer

En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10. Nå med uavhengig kontroll

En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10. Nå med uavhengig kontroll En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10 Nå med uavhengig kontroll TEK10 TEK10 TEK10 Vårt moderne samfunn krever en miljøvennlig omlegging av energi bruk og energiproduksjon. Den siste revisjonen av tekniske

Detaljer

Kapittel 6. Beregnings- og måleregler

Kapittel 6. Beregnings- og måleregler Kapittel 6. Beregnings- og måleregler Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.07.2013 Kapittel 6. Beregnings- og måleregler Innledning Dette kapitlet omfatter beregnings- og måleregler. Kapitlet

Detaljer

Utfordringer knyttet til nye energikrav. Tema

Utfordringer knyttet til nye energikrav. Tema Utfordringer knyttet til nye energikrav Dr.ing. Lars Myhre Fagansvarlig Mesterhus Norge Tema Fuktsikre takkonstruksjoner Yttervegger Ringmur med trinnfri atkomst (universell utforming) Yttervegger mot

Detaljer

TEK 10 - Miljø og helse

TEK 10 - Miljø og helse TEK 10 - Miljø og helse Byggteknisk forskrift eller TEK 10 som den vanligvis benevnes, inneholder de viktigste reglene for utførelse av bygning. Den gjelder for bygninger som er påbegynt etter 1.7.10.

Detaljer

Isolering mot utendørs støy. Nye konstruksjonsdata for tak

Isolering mot utendørs støy. Nye konstruksjonsdata for tak NAS høstmøte 2012 Isolering mot utendørs støy. Nye konstruksjonsdata for tak Sigurd Hveem SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Bakgrunn Prosjekt for videreutvikling av elektronisk lyddatabase og beregningsmetode

Detaljer

Hvilke muligheter og begrensninger gir byggereglene for bruk av trekonstruksjoner og trematerialer i byggverk? TROND S. ANDERSEN NKF

Hvilke muligheter og begrensninger gir byggereglene for bruk av trekonstruksjoner og trematerialer i byggverk? TROND S. ANDERSEN NKF Hvilke muligheter og begrensninger gir byggereglene for bruk av trekonstruksjoner og trematerialer i byggverk? TROND S ANDERSEN NKF 4227 DiBK hvem er vi? Tre og bygningsregelverket Historien viser: Brannkrav

Detaljer

Passivhus Norden 2013 15. 17.10.2013, Göteborg. Judith Thomsen, SINTEF Byggforsk

Passivhus Norden 2013 15. 17.10.2013, Göteborg. Judith Thomsen, SINTEF Byggforsk Passivhus Norden 2013 15. 17.10.2013, Göteborg Judith Thomsen, SINTEF Byggforsk Evaluering av boliger med lavt energibehov EBLE er et norsk forskningsprosjekt som skal evaluere boliger med passivhusstandard

Detaljer

KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen!

KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen! KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen! DET ER KUN BADEMILJØ SOM TILBYR DEG 10 ÅRS GARANTI - TETT BAD! Det å bygge nytt, eller totalrehabilitere

Detaljer

NBEF 09.01.2013 uavhengig kontroll SAK10

NBEF 09.01.2013 uavhengig kontroll SAK10 NBEF 09.01.2013 uavhengig kontroll SAK10 Ein framtidsretta bygningspolitikk Byggesektoren i Norge Kompetanse og utvikling Bærekraftige kvaliteter i det bygde miljø fra arkitektur til byggavfall Bærekraftige

Detaljer

Trapperom og rømningssikkerhet i boligblokker

Trapperom og rømningssikkerhet i boligblokker Trapperom og rømningssikkerhet i boligblokker Forumsmøte 5. desember 2006 Ulf Danielsen SINTEF NBL 1 2 1 Rapporter fra SINTEF NBL: Vålerenga Terrasse - Felt O3: Vurdering av sikkerhet ved brann. Rømning

Detaljer

Lydforhold i bygninger og uteområder TONE RØNNEVIG

Lydforhold i bygninger og uteområder TONE RØNNEVIG Lydforhold i bygninger og uteområder TONE RØNNEVIG Direktoratet for byggkvalitet > Sentral myndighet for bygningsregelverket > Tilsynsmyndighet for produkter til byggverk > Kompetansesenter > Direktorat

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

Rapport Rapport nr.: 655/2009

Rapport Rapport nr.: 655/2009 Minister Ditleffs vei 8 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 655/2009 Til: Nils Haugrud Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Fra: Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo v/ Eyjolf Osmundsen Telefon: 22 23 79 70 E-mail.:

Detaljer