SINTEF Byggforsk. Forlagskatalog

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SINTEF Byggforsk. Forlagskatalog"

Transkript

1 SINTEF Byggforsk Forlagskatalog Høsten

2 Innhold Gjør det selv 2 Konstruksjonsteknikk 6 Bygningsfysikk 15 Energi og inneklima 16 Uteområder og bebyggelse 17 Byggeprosess og produktivitet 18 Ordbøker 19 Regelverk 20 SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer 22 Alle utgivelser 23 1

3 Gjør det selv Faktaserien Bøkene i faktaserien er beregnet på deg som vil planlegge og styre arbeider i huset ditt, men bruker fagfolk til jobben og på deg som kan gjøre mye selv. Faktabøkene er en tilrettelegging av anvisninger i Byggforskserien. Løsningene tilfredsstiller byggereglene og kan brukes som planleggingsverktøy, arbeidsbeskrivelse, avtaleunderlag mellom huseier og håndverker eller som dokumentasjon i en byggesak. Tegningene i bøkene kan brukes som underlag for avtaler med håndverkere. 2

4 Gjør det selv Lag rom i kjelleren Lag rom i kjelleren viser hvordan du bør få utført utvendige arbeider som drenering og fuktsikring, og hvilke løsninger du bør velge for oppbyggning av golv, vegger og himling innvendig. Boka gir også råd om inneklima, dagslys og rømningsvei, hvilken høyde du bør ha under taket, og hensyn du må ta om du skal få senket golvet eller få lagd hull i betongvegg. ISBN: sider illustrert pris kr 349,- Lag nytt bad Lag nytt bad viser hvordan du bygger et fuktsikkert bad. Den viser riktig oppbygning av golv, vegger og himling i ulike boligtyper. Boka gir også råd om hva du kan gjøre selv og hva fagfolk må gjøre, hvilke krav myndighetene stiller til baderom, hva du må søke kommunen om, og hvordan du utnytter plassen på badet best mulig. ISBN: sider illustrert pris kr 349,- 3

5 Gjør det selv Lag rom på loftet Innredning av loftsrom øker bruksmulighetene og salgsverdien til boligen din. Og mye av arbeidet kan du gjøre selv. Lag rom på loftet viser hvordan nevenyttige huseiere og håndverkere bør gå fram når de skal innrede loft eller øverste etasje i småhus. Boka gir råd om romhøyde, ildstedsregler, rømningsveier, isolering i taket og oppbygging av golv, himling og vegger. ISBN: sider illustrert pris kr 349,- Ekstra bolig i huset Ekstra bolig i huset gir hjelp til huseiere som vil bygge om areal i huset til utleiedel/ generasjonsbolig eller øke verdien av en eksisterende utleiedel. Boka tar blant annet for seg atkomst og uteområder, romhøyde og lys, utforming av rommene, brannsikring, rømningsveier, sanitærinstallasjoner, varmeisolering og oppvar ming, lydisolering, inneklima og ventilasjon. Løsningene i boka følger byggeforskriftens krav til selvstendig bolig og viser anbefalt utførelse. ISBN: sider illustrert pris kr 349,- Miljøvennlig oppussing Ta vare på miljøet når du skal pusse opp boligen din! Denne boka gir oversikt over hvordan du kan ta miljøhensyn ved å velge miljøvennlige produkter og metoder når du pusser opp boligen. Boka gjennomgår de vanligste og viktigste operasjonene ved oppgradering innendørs: planlegging, innkjøp, gjennomføring, opprydding og avfallshåndtering. Her finner du også tips om hva du kan gjøre selv og hva du må ha fagfolk til å gjøre. ISBN: sider illustrert pris kr 349,- 4

6 Gjør det selv 5

7 Konstruksjonsteknikk Trehus Knut Ivar Edvardsen og Trond Ramstad Få land har en like stor andel trehus i boligmassen som Norge. Trehusbygging er en viktig del av norsk kultur, og trehus preger i stor grad bygningsmiljøet i hele landet. Trehus er den eneste boka i Norge som gir en samlet framstilling av konstruksjonsteknikken og det teoretiske grunnlaget for trehus. Boka er fullstendig oppdatert med hensyn til nye konstruksjons- og laststandarder og produktstandarder. Den viser energieffektive løsninger som samtidig ivare tar kravene til godt innemiljø. ISBN: sider illustrert pris kr 790,- Tidligere utgaver av Trehus 6

8 Konstruksjonsteknikk 7

9 Konstruksjonsteknikk Klimatilpasning av bygninger Kim Robert Lisø og Tore Kvande Klimaet i Norge har alltid stilt strenge krav til utforming av bygninger. Global oppvarming forsterker nå sårbarheten til det bygde miljøet. Klimaend ringene vil føre til mer ekstremvær, og bygningskonstruksjoner i deler av landet må tåle større påkjenninger, spesielt fuktpåvirkning. Klimatilpasning av bygninger er et oppslagsverk og en lærebok om klimatilpasning. ISBN: sider illustrert pris kr 549,- 8

10 Konstruksjonsteknikk 1 2 Klimatilpasning... «Vi baksa oss igjønna årelange kuldeperioda i klea der den eine lørva slo den ainner i hjæl så den arme lusa vi bar på fekk gåsehud, og vi sjøll tele i ryggmargen. Og om spikfrosten drog pusten et øyeblikk, kom ailltid et overheindig uvêr med storm og snyfokk. Klimapåkjenninger Æ skuille tørke utav auan mine, fortæll han Hilmar, mæn han va så djævelsk tætt med snykov, at æ fainn dæm ikkje! Det va evig, overhænganes rasfare tell Sankt Hans, springflo og havrokk med knuste småbåta, førsenka hurtigrute, innstilte lokalbåta og ilanddrevne mælkeskøyte. Og nedsnydde brøytebila og rutebussa med avbrøtne akslinga på igjænføkne veia, der kor dæm va velsigna med sånn svær velstaind. Må æ næmne lavtrøkkan som fra Skapelsens tid har stanga sæ inn fra Jan Mayen og Bjørnøya, med råskoidda så raptjukk at det må nyslipt kniv tell førr å skjære sæ igjønna ho. Og den evindelige rægntjukka ligg som et kaildvainnsomslag omkring hauet tell eikver tid. Nordmannen Den fordømte nordlendingen «Mellom bakkar og berg ut med havet heve nordmannen fenge sin heim, der han sjølv heve tuftene grave og sett sjølv sine hus oppå deim» skrev Ivar Aasen og skildrer med det et viktig prinsipp for lokal klimatilpasning som gjaldt fra gammelt av. Bygninger ble plassert i ly av været og ikke «oppå bakkar og berg». I dag ser vi stadig flere eksempler på at ønsket om utsikt og nærhet til urbane tilbud gir plassering hvor klimapåkjenningene blir større enn bygningene er beregnet for. 8 9 Kapittel 1 Klimatilpasning 20 Sannheten bortenfor Kapittel 2 Klimapåkjenninger 21 Kapittel 4 Fuktsikker byggeprosess 75 Kapittel 6 Yttervegger over terreng 99 Kapittel 8 Klima Gjesvær, Magerøya. Foto: Samfoto 4 Byggskader Fuktsikker byggeprosess Folk i husan «Gården var blant dem som hadde gått klar av alle forsøk på opprustning av indre by. Fasaden var avskallet. Det var umulig å se hvilken farge bygningen egentlig hadde, klattingen her og der oppetter ytterveggene ga et skittent, grått inntrykk. Gesimsene var for lengst ramlet ned. Vinduene måtte være fra tredvetallet, skjeve og vindslåtte.» Det sku bo folk i husan Husan e som folk Folk treng hus og hus treng folk I all si tid Kari og Ola Bremnes I Norge er etterslepet på vedlikehold og funksjonalitet til offentlige bygg og infrastruktur anslått til 165 milliarder kr. Bare for den kommunale bygningsmasse i Nord-Trøndelag er etterslep i vedlikehold på 850 millioner kroner i følge undersøkelser utført av SINTEF. I Anne Holts Sannheten bortenfor er Billy T. på vei inn i en leilighet i forbindelse med mordetterforskning. Klimatilpasning av bygninger Kapittel 3 Byggskader 53 Men en viktig forutsetning er at folk ikke blir syke av å bo i «husan». Selv om de tekniske forskriftene (TEK) til Plan- og bygningsloven (pbl) slår fast at fuktproblemer og dårlig innemiljø i bygninger er uakseptabelt, oppholder veldig mange seg i bygninger med utilfredsstillende inneluftkvalitet. 74 Klimatilpasning av bygninger Foto: Samfoto 5 Arthur Arntzen forklarer hvordan «den fordømte nordlendingen» ble formet gjennom barskt klima og røff natur. Det er med andre ord ikke bare byggeskikken som gjenspeiler klimaet. Klimatilpasning av bygninger Aker Brygge, Oslo. Foto: Scanpix 52 Fra «Den fordømte nordlendingen. Et historisk tellbakeblikk» De trækkfuille kåkan vårres, klampa i hop av rækved og pappspiker, har vi surra fast på førblåste holma og skjær, langsmed trange åldjupe fjordarma, og i berghyille på plassa med håpefuille namn som Magerøya, Sultindvik og Hungeren.» Klimatilpasning av bygninger 3 Og så den førbainna glarholka! Mæn vi sto han av!» «I århundrer har vi klort oss fast imeilla gråstein og tangklasa i flomålet, og satt småpotet i den smale teig av skrinn myrjord oppuinder stupbratte fjeillflåg. Foto: Scanpix 6 Konstruksjoner mot terreng Harry Potter Eliksirtimene foregikk nede i en av fangekjellerne. Der nede var det kaldere enn oppe i selve borgen, og det ville vært mer en skummelt nok uten dyrelikene som fløt i saltlake i glassbeholderne langs veggen. (Fra J.K. Rowlings Harry Potter og de vises stein) «Slik bygde Salomo huset og fullførte det.» Professor Slurs undervisning i eliksirer foregår i et kaldt og utrivelig lokale og er en lite lystelig opplevelse for Harry Potter og medelevene fra Griffing. Om fangekjelleren til professor Slur ved Galtvort var fuktsikret og varmeisolert i tråd med moderne prinsipper, hadde det gitt en mye bedre arena for læring og kanskje et bedre forhold mellom lærer og elev. 86 I følge Kjellerforum er kjelleren eller sokkeletasjen det billigste husarealet man bygger og også det mest anvendelige. Likevel oppføres svært mange av dagens bolighus uten kjeller. Riktig fuktsikring, varmeisolering og ventilering kan gi fullverdig boligareal i kjelleren eller sokkeletasjen. (www.kjeller.no) Klimatilpasning av bygninger Kapittel 5 Konstruksjoner mot terreng 87 Første Kongebok (kap. 6) i Bibelen gir en detaljert beskrivelse av hvordan Salomo, kongen over Israel, bygde tempel. Syv år tok byggearbeidene. I dag er byggetiden for tilsvarende prosjekter kraftig redusert og oppdaterte anvisninger for planlegging, prosjektering og bygging er samlet i kvalitetsnormen Byggforskserien. 98 Klimatilpasning av bygninger Illustrasjon: Nordbohus 7 8 Tak Klima 2000 «Ja saa bætterde tok han huset» Regn Vi anslår at så mange som 12% av alle byggskadene skyldes nedbør i tilknytning til tak og terrasser. For terrasser kan vi vente økt problemomfang siden stadig flere boliger og bygningskomplekser har fellesterrasser, enfamilieterrasser, balkonger og svalganger som en integrert del av bygningen. Det velges vakre løsninger som skaper trivsel og velvære, men som teknisk kan være utfordrende. En er en og to er tovi hopper i vann, vi triller i sand. Sikk, sakk, vi drypper på tak, tikk, takk, det regner i dag. Sigbjørn Obstfelder 118 Yttervegger over terreng Hardanger. Foto: Samfoto Klimatilpasning av bygninger Kapittel 7 Tak 119 Han gammel-jentoft i Einar K. Aas og Peter Wessel Zapffes «Vett og Uvett» (1954) var ikke spesielt bekymret da uværet på Yttersia satte inn. Stormen tok til slutt huset, men Gammel-Jentofts noe tørre kommentar til det inntruftne; «Ja saa bætterde tok han huset», illustrerer at på klimautsatte steder er det greit at også innbyggerne har et robust forhold til været. Klimaet er i endring, og det vil i de nærmeste årene bli en utfordring for både det norske og det internasjonale samfunnet å forberede seg på kort- og langsiktige tilpasningstiltak i ulike berørte økosystemer, næringer og samfunnssektorer også det bygde miljø. 138 Klimatilpasning av bygninger Foto: Scanpix Vardø. Foto: Altrendo Travel/Getty Images 9 Publikasjonsliste Bok alene gjør ingen klok, sa kjerringa, hun svidde grøten med nesa i kokeboka Norsk ordtak 150 Klimatilpasning av bygninger Kapittel 9 Publikasjonsliste 151 Foto: Samfoto 9

11 Konstruksjonsteknikk Fleretasjes trehus Boka gir underlag for planlegging og bygging av fleretasjes trehus i Norge. Den inneholder hefter om lyd, brann, byggeteknikk og bærende konstruksjoner, installasjoner, miljø og prosjekt- og konstruksjonseksempler. Fleretasjes trehus retter seg mot trehusprodusenter, entreprenører, rådgivende ingeniører og arkitekter, byggevareindustrien og sentrale og lokale myndigheter. Den er også egnet for undervisning. ISBN: hefter illustrert pris kr 1 250,- Bade- og svømmeanlegg Knut Ivar Edvardsen (red.) De tekniske utfordringene i bade- og svømmeanlegg er først og fremst knyttet til høy luftfuktighet og lekkasjefare fra bassenget og områdene rundt. Denne håndboka er et nødvendig og praktisk oppslagsverk for alle som er involvert i bygging, drift og vedlikehold av bade- og svømmeanlegg. Anvisningene er gyldige for alle bygninger som har rom med høy fuktbelastning. ISBN: sider illustrert pris kr 990,- Isolering mot utendørs støy Anders Homb og Sigurd Hveem Boka inneholder en beregningsmetode for isolering mot utendørs støy og en datasamling for lydisolerende egenskaper for yttervegger, vinduer, ventiler og tak. ISBN: sider illustrert pris kr 415,- Aluminiumskonstruksjoner Tarald Rørvik Aluminiumskonstruksjoner er en omfattende innføring i konstruksjonslære for aluminium, basert på beregningsmetodene i Eurocode 9: «Design of aluminium structures» fra Boka er både en lærebok for ingeniørstudenter ved høgskoler og universiteter, og et fordypnings- og oppslagsverk for praktiserende ingeniører i næringslivet. ISBN: sider illustrert pris kr 400,- 10

12 Konstruksjonsteknikk Betongkonstruksjoner Dimensjonering av slakkarmerte betongkonstruksjoner etter NS 3473 Bernt Finnesand Boka fungerer som lære- og oppslagsbok for skoleverket og for rådgivende ingeniører. ISBN: sider illustrert pris kr 400,- Værbeskyttet bygging Stig Geving og Knut Noreng Forsinkelser og dårlig kvalitet i byggeprosessen, fuktskader på materialer og konstruksjoner samt uheldige arbeidsforhold kan reduseres ved bruk av værbeskyttet bygging. Denne rapporten beskriver lokal tildekning og konstruktiv beskyttelse, bygging under eget tak og bruk av fabrikkframstilte elementer og teltbaserte beskyttelsessystemer, såkalte Weather Protection Systems. Den er et nyttig verktøy i planleggingsfasen for et byggeprosjekt. ISBN: sider illustrert pris kr 390,- Dimensjonering av murkonstruksjoner etter NS 3475:2004 Karl Vincent Høiseth (red.) Boka er beregnet på alle som prosjekterer murkonstruksjoner. Den brukes som lærebok for studenter, og for mer erfarne konstruktører er den nyttig som oppslagsverk og eksempelsamling. Den tar for seg murverkets natur, utforming av ulike murkonstruksjoner, dimensjoneringsprinsipper, viktige materialegenskaper med tanke på dimensjonering og dimensjonering i bruddgrensetilstand med regneeksempler. ISBN: sider illustrert pris kr 390,- Luftede kledninger Tore Kvande, Kim Robert Lisø og Berit Time Rapporten gir en samlet framstilling av SINTEF Byggforsks erfaringer med luftede kledninger: konstruksjonsprinsipper, anbefalt utførelse og vanlige skadetyper. Hovedfokus er lagt på erfaringer knyttet til slagregnspåkjenninger. Rapporten retter seg mot planleggere, ingeniører og arkitekter. ISBN: sider illustrert pris kr 390,- 11

13 Konstruksjonsteknikk Konstruksjoner mot grunnen. Fuktsikring, drenering og overvannshåndtering Peter Blom Vegg- og golvkonstruksjoner mot grunnen er spesielt utsatt for skader som følge av nedbør, kuldebrovirkninger og setningsproblemer. Denne rapporten gir en samlet framstilling av SINTEF Byggforsks anbefalinger for fuktsikring av disse konstruksjonene. ISBN: sider illustrert pris kr 390,- Utforming av parapetbeslag Tore Kvande, Sivert Uvsløkk og Einar Bergheim Rapporten presenterer nye løsninger og anbefalinger for parapetbeslag i områder med store klimapåkjenninger. Målgruppa er i første rekke blikkenslagere, arkitekter, byggetekniske rådgivere og entreprenører. ISBN: sider illustrert pris kr 390,- Værbeskyttet bygging med Weather Protection Systems (WPS) Knut Noreng Forsinkelser og dårlig kvalitet i byggeprosessen, fuktskader på materialer og konstruksjoner, samt uheldige arbeidsforhold kan reduseres ved bruk av værbeskyttet bygging. Denne rapporten viser fordelene og ulempene ved systemene og gir eksempler på beskrivelsestekster for innhenting av priser på WPS. Med rapporten følger en cd med modell for kostnadsberegning. ISBN: sider illustrert pris kr 390,- 12

14 Konstruksjonsteknikk Utforming av vassbrettbeslag Tore Kvande, Sivert Uvsløkk og Einar Bergheim Rapporten bygger på slagregnsprøving av ulike vannbrettbeslag. Resultatene viser hvor godt ulike beslag skjermer mot nedbør. ISBN: sider illustrert pris kr 390,- Rehabilitering av tak og teglfasader. HM Kongens Garde Huseby Leir Tore Kvande, Kim Robert Lisø og Alf M. Waldum Rapporten viser rehabiliterings- og reparasjonsmetoder for skadde konstruksjoner. Den gir en oversikt over byggskader på murte konstruksjoner og en overordnet vurdering av klimapåkjenningenes betydning. ISBN: sider illustrert pris kr 390,- Snø- og vindlaster på eksisterende bygninger Jan Siem, Vivian Meløysund, Kim Robert Lisø, Bjørn Strandholmen og Ole Prestrud Rapporten vurderer påliteligheten til eksisterende bygninger i forhold til snølastreglene, og viser at de ofte har lavere sikkerhet mot sammenbrudd enn hva forskriftene krever. ISBN: sider illustrert pris kr 390,- 13

15 Konstruksjonsteknikk Moderne fasadesystemer med puss på isolasjon Peter Blom, Tore Kvande og Kim Robert Lisø Anvisningen gir et godt underlag for prosjektering av fasadesystemer med puss på isolasjon, og retter seg mot entreprenører, rådgivende ingeniører og arkitekter. ISBN: sider illustrert pris kr 390,- Beslag mot nedbør Tore Kvande og Kim Robert Lisø Anvisningen viser hvordan beslag må utformes for å hindre nedbør i å trenge inn og skade bygninger. Den kan brukes ved planlegging og praktisk arbeid med beslag. Erfaringer med skader på eksisterende beslag danner grunnlaget for anbefalingene. ISBN: sider illustrert pris kr 390,- Trehus i flere etasjer. Lydteknisk prosjektering Sigurd Hveem mfl. Anvisningene skal bidra til å bedre lydegenskapene i etasjeskillere i trehus. De tar utgangspunkt i et utvalg av nordiske løsninger, slik at variasjon i byggetradisjon blir tatt hensyn til. ISBN: sider illustrert pris kr 390,- 14

16 Bygningsfysikk Fukt i bygninger Stig Geving og Jan Vincent Thue Fuktskader i bygninger er ikke bare kostbart for samfunnet, men også for den enkelte huseier, i tillegg til at de kan føre til helseproblemer som følge av dårlig inneklima. Fukt i bygninger er den første boka på norsk som gir en samlet framstilling av temaet fukt i bygninger og konstruksjoner. Boka er et grunnleggende referanseverk for alle som er faglig involvert i prosjektering, produksjon, vedlikehold og forvaltning av bygninger. Samtidig er den lagt opp som lærebok i fuktteknikk på universitets- og høgskolenivå. ISBN: sider illustrert pris kr 820,- Vannskader skadebegrensning, uttørking og sanering Peter Blom, Johan Mattson og Bodil Innset Det oppstår 200 vannskader i Norge per dag, og i løpet av et år rammes 4 % av boligmassen. Statistisk sett vil alle boliger få en vannskade i løpet av år. Denne anvisningen gir retningslinjer og metoder som sikrer at vannskadene utbedres på en teknisk og hygienisk forsvarlig måte, og den gir takstmenn og ansatte i skadebegrensningsfirmaer og forsikringsselskaper teoretisk basiskunnskap innen skadebegrensning, tørketeknikk, mikrobiologi, fuktmåling og fuktmekanikk. ISBN: sider illustrert pris kr 390,- Muggsopp i bygninger (Utgitt av Mycoteam) Johan Mattson Boka gir en grunnleggende innføring i muggsopp som organisme, oversikt over vanlige muggsoppskader, hvor og hvorfor de forekommer, samt forklarer hvordan man vurderer og utbedrer skader på en forsvarlig måte. ISBN: sider pris kr 415,- 15

17 Energi og inneklima Vannbåret varme i boliger Sverre Fossdal, Per Gundersen og Bjørn-Roar Krog Anvisningen presenterer løsninger med vannbåret varme for nye boliger. Den viser energieffektive konstruksjonsløsninger som reduserer varmetapet og oppvarmingsbehovet i boligene. ISBN: sider illustrert pris kr 390,- Energieffektive løsninger i småhus Redusert oppvarmingsbehov og bedre inneklima Lars Myhre og Tor Helge Dokka Anvisningen gir en oversikt over faktorene som påvirker energibruken i boliger, og presenterer gode løsninger for moderne lavenergiboliger. Løsningene kan også brukes ved ombygging og modernisering av eksisterende hus. ISBN: sider illustrert pris kr 390,- Boligventilasjon Kari Thunshelle (red.) Rapporten forklarer hvorfor ventilasjon er viktig, krav i regelverket, ventilasjonsprinsipper, tekniske løsninger og praktiske detaljer. Den retter seg mot boligprodusenter, arkitekter, kommunale myndigheter og andre som er interessert i ventilasjon av boliger. ISBN: sider illustrert pris kr 390,- 16

18 Uteområder og bebyggelse Småhusområder Jens Bjørneboe Boka viser hvordan man skisserer og planlegger et småhusområde, hvordan hus, anlegg for vei, vann og avløp og grønne områder settes sammen til et godt boligområde, bruksmessig, økonomisk og estetisk. ISBN: sider illustrert pris kr 420,- Lett kommunalteknikk Per Gundersen Lett kommunalteknikk reduserer kostnader og bevarer miljøet ved framføring av vann- og avløpsledninger i grunnen. Metoden innebærer å gjøre minst mulig inngrep i terrenget ved å samle alle tekniske anlegg i grunne fellesgrøfter og unngå fjellsprengning. ISBN: sider illustrert pris kr 390,- Bokvalitet i by og etterspurte bebyggelsestyper Morten Sjaastad, Thorbjørn Hansen og Per Medby Hvorfor blir en bolig i ett strøk høyere verdsatt enn en identisk bolig i et annet strøk? Etablerte sannheter om bokvalitet i by blir utfordret i denne rapporten som bygger på analyser av prisene på mer enn 700 omsatte boliger i et utvalg områder i Oslo, sett i forhold til egenskaper ved boligen, bygningen og området. ISBN: sider pris kr 300,- Byen som symbolsk rom Oddrun Sæter og Marit Ekne Ruud Byen som symbolsk rom tar for seg utviklingen mot at hele boligområder og industriområder i storbyene endres og overtas av middelklassen, såkalt gentrifisering. Fokus er Gamle Oslo. Boka er den første som samlet og i bokform går i dybden av og viser nye aspekter ved gentrifisering i Oslo. Den er beregnet på undervisning i kultursosiologi, samfunnsgeografi, samfunnsøkonomi og sosiologi generelt ved universitet og høgskoler. ISBN: sider pris kr 485,- 17

19 Byggeprosess og produktivitet Effektivitetsanalyse av byggeprosjekter Thorbjørn Ingvaldsen og Dag Fjeld Edvardsen Rapporten er et resultat av det femårige FoU-prosjektet «Produktivitet i bygg- og anleggsnæringen». Målet har vært å kunne beregne effektivitet og finne «beste praksis» i norsk byggevirksomhet. Med en årsproduksjon som har passert 200 milliarder kroner, åpner dette for stor gevinst og læring. Firmaer som er opptatt av å bygge mer lønnsomt, får med denne rapporten et nytt utgangspunkt for å øke sin effektivitet. Rapporten trekker fram 14 forklaringer på hva som helt klart fremmer effektivitet i et boligblokkprosjekt. Den setter dermed fingeren på områder hvor svært mange bedrifter og firmaer har et betydelig forbedringspotensial, og gir en rekke innspill til vinklinger som bedriftene, prosjektledere og ansatte i byggebransjen kan bruke til å lære og bli bedre av. ISBN: sider illustrert pris kr 490,- Produktivitetsutviklingen i BA-næringen kontra produktivitetsutviklingen i industrien Produktivitet Indeks 1970= prod ind prod ba * 2003* Årstall 5 av 14 tydelige funn, dvs. ca. 36 %, er av typen PL-prioriteringer 6 av 14 tydelige funn, dvs. ca. 43 %, er av typen Rammefaktorer 3 av 14 tydelige funn, dvs. ca. 21 %, er av typen Konsekvenser av ledelse 18

20 Ordbøker Engelsk ordbok for byggenæringen Sheldon Hauge Boka dekker alle fagområdene innen prosjektering og utførelse av bygninger. Den inneholder definisjoner av hvert ord både på engelsk/amerikansk og på norsk. ISBN: sider pris kr 300,- Tysk ordbok for byggefag Ursula Kepp Boka inneholder ca ord i byggefag oversatt fra norsk til tysk og fra tysk til norsk. Ordene er hentet fra de viktigste byggtekniske fagområdene, fra planlegging og kontraktsforhandling til betegnelser på løsninger, tekniske og arkitektoniske detaljer, prosesser, materialer og planløsning. ISBN: sider pris kr 320,- 19

21 Regelverk Innføring i byggereglene Anders Kirkhus (red.) Innføring i byggereglene gir en konsentrert og lett tilgjengelig oversikt over regelverket for hvordan bygninger skal være utformet og kravene til alle som deltar i en byggeprosess, fra planlegging til ferdig bygning. Hvordan kontroll skal utføres, hvem som har ansvaret og hvilke kvalifikasjoner de må ha, er også omtalt. Videre gjennomgår boka reglene for saksbehandling i kommunen. Teksten har gjennomgående henvisninger til lov og forskrift, for de som ønsker å vite mer. Boka er ment som en oppslagsbok for prosjekterende, entreprenører, håndverkere og kommunale saksbehandlere, samt boligeiere som ønsker å sette seg inn i byggereglene. ISBN: sider illustrert pris kr 390,- 10 KAPITTEL 1 B AKGRUNN OG MÅL S ETTING I NNFØR I NG I BYGGE R E G LEN E 11 Plan- og bygningsloven av 1985 med endringer 1997 Bygningsloven av 1965 ble avløst av plan- og byg ningsloven av 14. juni Endringene i er i realiteten de største i bygningsdelen av plan- og byg ningsloven siden Bygningsloven av 1965 ble vedtatt. Som en kuriositet kan det nevnes at dagens lovtekst frem deles har gode, anvendelige formuleringer fra 1924-loven. Dagens sett med byggeregler I dag har vi en revidert plan- og bygningslov på toppen av hierarkiet i regelver ket. På nivået under har vi mange forskrifter, men det er tre fire av disse som har praktisk betydning for byggeaktiviteten. Til noen av disse er det veiledninger. I til legg er det sendt ut en rekke utfyllende rundskriv, meldinger og temaveiledere. Kommunens arealplaner og eventuelle vedtekter er også en del av byggereglene. Bygningsloven av 1924 gjaldt fram til ny bygningslov ble innført for hele landet i Lambertseter i Oslo. Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek Tidligere byggeforskrifter I 1928 ut ferdiget Arbeidsdepartementet de første byg ge - Forskrifter for skriftene. Den første landsomfattende byggeforskriften kom i I åre ne som fulgte, kom det mange nye vist i tabellen nedenfor. Forskriftene gis av regjering/de- Regelverket omfatter i praksis de fire forskriftene som er utgaver med mind re endringer, sist i I partement. ble endrin ge ne så omfattende at man valgte å utgi en ny Med saksbehandlingsforskriften (SAK) ble det skapt byg ge forskrift, Byg ge forskrift Tilsvarende skjedde to år senere da de res terende endringene ble foretatt og utbyggere, bedre dialog og bedre forut si ge lighet klarere oppgavefordeling mellom bygningsmyn dig heter og Byg ge forskrift 1987 ble ut arbeidet. Planen var at for - enn tidligere. Det ble lagt større vekt på inn sats tidlig i skriften etter -87 skulle revide res i femårspe rio der. Men behand lingen, altså mens muligheten for påvirkning er bortsett fra noen ganske få endringer i 1988 sto forskriften uforandret til Den tekniske forskriften (TEK) ble i langt større grad størst. Sanksjonsapparatet ble samtidig bygd ut. Det var også planer om å revidere veiledningen til enn tidligere funksjonsrettet i form av overord nede krav. byggeforskriften hvert an net år, men man maktet bare Dette medfører blant annet at be hovet for oppdatering er redusert. Ved at kravene i TEK er ut formet som én nyutgave etter Ar beidet har vist seg å være for omfattende i forhold til ambisjonsnivået. Utgivelsen av funksjonskrav, er det i prinsippet lettere å få godkjent temarelaterte meldin ger har sannsynligvis vært mer hensiktsmessig. dispensasjon fordi de stred mot detaljkrav i forskriften. gode byggverk som tidligere kun ne bli avvist eller kreve I praksis følger man stort sett ytelsesnivåene og løsningene som er oppgitt i veiledningen til TEK. Det faglige innholdet i TEK legger vekt på å sikre tilfredsstillende forhold av betyd ning for helse, miljø, sikkerhet og brukbarhet. Det er lagt spe siell vekt på kravene til innemiljøet. Forskrift Innhold Veiledning Teknisk forskrift til pbl (TEK) Alle de materielle kravene til byggverk i form av overordnede funksjonskrav samt krav til grad av utnytting. Gir Veiledning til TEK dessuten krav til egenskaper, do kumentasjon og merking Veiledning om grad av utnytting av byggeprodukter. Dagens bygningslov ble innført i Den fikk omfattende endringer i Den første landsomfattende bygningsforskriften kom i Fra Bogstad/Voksen i Oslo Forskrift om saksbehandling og Viser hvilke tiltak som skal behandles etter søk nad eller Veiledning til SAK kontroll i byggesaker (SAK) melding og hvilke tiltak som er unntatt fra saksbehandling. Den be skri ver også reglene for bygningskontroll og tidsfrister, sanksjoner og gebyrer. Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF) funksjoner, fagområder, og beskri ver forutsetningene for Krav til kom pe tan se hos fo retak i forskjellige tiltaksklasser, Veiledning til GOF sentral og lokal godkjenning Forskrift om konsekvensutredning (KON) kap. VII a i plan- og Utdy per bestemmelsene om konsekvensutredninger i bygningsloven 48 KAPITTEL 5 INNEMILJØ INNFØRING I BYGGEREGLENE 49 vegger (inkl. fasadekledning, gjennomføringer, vinduer og dører) og til tak. Dette understreker hvor viktig det er å redusere antall byggskader ved å fokusere på fuktproblematikken. Vanlige oppfuktingsmekanismer og skadeårsaker i yttervegg Fuktsikre våtrom og sanitærinstallasjoner Våre krav til hygiene begrenser seg ikke lenger til håndvask og obligatorisk julebad. Nye vaner, vaske- og oppvask maskiner osv. gjør at fuktbelastningene både i eksisterende og nye bygninger blir svært store. Det er en kjent sak at det hvert år oppstår omfattende skader i bade- og våtrom, som får store økonomiske konse k venser og fører til dårlig innemiljø. Slike rom skal derfor ha sluk og fall på de deler av golvet som blir utsatt for vann, for å forebygge skader ved vannsøl. Det stilles også krav til valg av materia ler og gjennomføringer for alle over flater som blir utsatt for vannsøl, f.eks. våtromsveg ger, slik at det ikke oppstår fukt problemer. Bestemmelsene om at sanitærinstallasjoner skal være ut ført slik at lekkasjer oppdages raskt (se kapittel 9) skal også redusere omfanget av fuktskader. For å oppnå fukt sikre våtrom, kreves det riktige løsninger, god ar beidsut førelse og et nitid samarbeid mellom de forskjellige ak tørene. Bransjen har selv tatt tak i problemene og har i samarbeid med Byggforsk utgitt retningslinjer for utførelse av sanitærrom i Byggebransjens våtromsnorm. Våtrom skal ha sluk med fall og fall på de delene av golvet som blir utsatt for vann. Ved lekkasjer under bygging må materialene få tørke tilstrekkelig ut før de bygges inn. Uttørking av byggfukt Mange konstruksjoner utføres så tette at uttørk ing av eventuell byggfukt hindres. Framdriften på byggeplas sen kan dessuten være så rask at det ikke er tid til uttør king. Ved siden av mer klassiske råteskader fører dette lett til vekst av mikroorganismer og økt avgassing. Forskriften stiller nå krav om at materialene ved innbygging er så tørre at det ikke oppstår slike problemer. Forskriften kre ver også at alle flater, kanaler o.l. skal være grundig ren gjort før en bygning tas i bruk. Dette er en viktig forut setning for godt inneklima i bygningens levetid. Materialer bør transporteres og lagres slik at man unngår fuktinntrengning. Fukt i yttervegg mot terreng er en vanlig byggskade. Våtsoner skal være vanntette og ha membran. Detaljerte retningslinjer for utførelse av våtrom er gitt i Byggebransjens våtromsnorm. 20

22 Regelverk Håndbok til Håndverkertjenesteloven Håndbok for håndverkere som skal inngå og gjennomføre kontrakt med forbrukere (utgitt av advokatfirmaet Tryti) Bent S. Kverme Boka gir generelle råd om hvordan bedriftene bør organisere og forbedre sine avtaler. I tillegg er det vedlagt forslag til formularer og standarder som vil gjøre arbeidet med å inngå skriftlige avtaler enklere. ISBN: sider pris kr 249,- 21

23 SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer Erfaring og forskning omsatt til praktisk anvendelse SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer er et nasjonalt kvalitetsverktøy for bygge næringen. Verktøyet inneholder Byggforskserien, Byggebransjens våtromsnorm og de offentlige byggereglene. Byggforskserien Kvalitetsnormen Byggforskserien gir anvisninger, løsninger og anbefalinger for planlegging, prosjektering, utførelse og forvaltning av det bygde miljø. Løsningene i Byggforskserien tilfredsstiller funksjonskravene i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Serien består av tre deler: Planlegging, Byggdetaljer og Byggforvaltning. Byggebransjens våtromsnorm Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er et verktøy for planlegging og utførelse av vann skadesikre, funksjonelle våtrom med høy kvalitet og lang levetid. BVN angir løsninger for konstruksjoner og komponenter og er i samsvar med løsningene i Byggforskserien. BVN utgis i samarbeid med Fagrådet for våtrom (www.ffv.no). Byggebransjens våtromsnorm Figursamling Oppdatert og utvidet figursamling med rundt 350 utvalgte illustrasjoner fra siste utgave av Byggebransjens våtromsnorm. Boka har et hendig lommeformat og er lett å finne fram i, nå også med egen stikkordliste. Med denne figursamlingen på byggeplass og befaring han man alltid forslag til våtromsløsninger for hånden. ISBN: sider illustrert pris kr 298,- 22

24 Alle utgivelser Håndbøker ISBN Omfang Utgitt Pris 1 Innføring i byggereglene s ,- 53 Trehus s ,- 52 Bade- og svømmeanlegg s ,- 51 Fleretasjes trehus hefter ,- 50 Fukt i bygninger s ,- 49 Småhusområder s ,- 47 Isolering mot utendørs støy s ,- 46 Aluminiumskonstruksjoner s ,- 44 Betongkonstruksjoner s ,- Betongkonstruksjoner s ,- Tabeller og diagrammer Anvisninger 43 Moderne fasadesystemer med puss på isolasjon s ,- 42 Lett kommunalteknikk s ,- 41 Vannbåret varme i boliger s ,- 40 Energieffektive løsninger i småhus s ,- 39 Vannskader skadebegrensning, uttørking og s ,- sanering 38 Beslag mot nedbør s ,- 37 Trehus i flere etasjer. Lydteknisk prosjektering s ,- Faktabøker 5 Miljøvennlig oppussing s ,- 4 Ekstra bolig i huset s ,- 3 Lag rom på loftet s ,- 2 Lag nytt bad s ,- 1 Lag rom i kjelleren s ,- Rapporter 4 Værbeskyttet bygging s ,- 3 Dimensjonering av murkonstruksjoner s ,- 2 Luftede kledninger s ,- 1 Effektivitetsanalyse av byggeprosjekter s ,- 121 Konstruksjoner mot grunnen s ,- 23

25 Alle utgivelser 120 Utforming av parapetbeslag s ,- 119 Værbeskyttet bygging med Weather Protection s ,- Systems (WPS) 118 Utforming av vassbrettbeslag s ,- 117 Storbyens boligpolitikk for vanskeligstilte s , Rehabilitering av tak og teglfasader. HM Kongens s ,- Garde Huseby Leir 114 Snø- og vindlaster på eksisterende bygninger s ,- 113 Boligventilasjon s ,- Andre utgivelser Bokvalitet i by og etterspurte bebyggelsestyper s ,- Klimatilpasning av bygninger s ,- Byggebransjens våtromsnorm. Figursamling s ,- Byen som symbolsk rom s ,- Tysk ordbok for byggefag s ,- Engelsk ordbok for byggeindustrien s ,- Fra andre utgivere Muggsopp i bygninger (Mycoteam) s ,- Håndbok til Håndverkertjenesteloven (advokatfirmaet Tryti) s ,- 24 SINTEF Byggforsk utgir også prosjektrapporter, som kan lastes ned gratis fra våre hjemmesider, se

26 Foto: GettyImages Teknologi for et bedre samfunn 1

Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse

Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse Kristin holthe, tom gjertsen, lars-erik fiskum og vidar hellstrand Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse Prosjektrapport 15 2008 Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Bacheloroppgave IB303312 Bacheloroppgave Uavhengig kontroll i prosjektsammenheng

Bacheloroppgave IB303312 Bacheloroppgave Uavhengig kontroll i prosjektsammenheng Bacheloroppgave IB303312 Bacheloroppgave Uavhengig kontroll i prosjektsammenheng Kandidatnumre: 3200 og 3201 Totalt antall sider inkludert forsiden: 54/40 Innlevert Ålesund, 29.05.2015 Obligatorisk egenerklæring/gruppeerklæring

Detaljer

s12 s21 stort problem åpen flamme? Protan TAKMAGASIN :rehabilitering

s12 s21 stort problem åpen flamme? Protan TAKMAGASIN :rehabilitering :rehabilitering Forbud mot åpen flamme? s08 Fukt IKKE et stort problem s12 En oase på taket s21 Protan TAKMAGASIN :rehabilitering 05 TAK Et magasin fra Protan om rehabilitering av tak - fra a til å 18

Detaljer

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE B E N Y T T 1 / 2 0 0 8 - R E D A K S J O N E L T I n n h o l d Leder 2 Ny plan- og bygningslov: Bygningsdelen

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO PAP-12/9380-6 52726/12 06.09.2012 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 207/12 30.08.2012

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Klimatilpasning og fuktsikring i typehussektoren

Klimatilpasning og fuktsikring i typehussektoren SINTEF Byggforsk SIRI E.H. ERIKSEN, CECILIE F. ØYEN, SJUR KASA OG ANDERS UNDERTHUN Klimatilpasning og fuktsikring i typehussektoren Lokalkunnskap, beslutningsprosesser, markedspåvirkning og offentlig styring

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Mycoteam 2009 Ved kopiering fra denne bok skal kilde Mycoteam oppgis. Boken kan bestilles fra www.mycoteam.no

Detaljer

Hva er utfordringene med å rehabilitere eksisterende bygning til passivhusnivå?

Hva er utfordringene med å rehabilitere eksisterende bygning til passivhusnivå? Hva er utfordringene med å rehabilitere eksisterende bygning til passivhusnivå? VIA UNIVERSITY HORSENS, DENMARK Bachelor of Architectrural Technology and Construction Management 1 ELECTIVE TITLE: Hva er

Detaljer

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK HO-3/2004 ISSN 0802-9598 Bygg for alle Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder TEK SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGG FOR ALLE Temaveiledning Universell utforming av byggverk

Detaljer

Sammendrag. TETT BYGG- Lufttetthet i norske nybygg av Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland 2

Sammendrag. TETT BYGG- Lufttetthet i norske nybygg av Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland 2 Tett Bygg - Lufttetthet i norske nybygg Airtight building - Air tightness in Norwegian buildings Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland Institutt for matematiske realfag og teknologi Masteroppgave

Detaljer

Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge: Utredning som grunnlag for NOU om klimatilpassing

Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge: Utredning som grunnlag for NOU om klimatilpassing Oppdragsgiver Statens bygningstekniske etat SINTEF Byggforsk Oslo Forskningsveien 3b, 0373 Oslo Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Telefon: 22 96 55 55 Telefaks: 22 69 94 38 E-post: byggforsk@sintef.no Internettadresse:

Detaljer

SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag

SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag Mai 2011 0 Sammendrag Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer er et tema som har kommet i vinden våren

Detaljer

Energisparingens konsekvenser på kulturhistorisk verdifulle bygg

Energisparingens konsekvenser på kulturhistorisk verdifulle bygg SBF2011F0105 -Åpen Rapport Energieffektivisering i eksisterende bygninger Energisparingens konsekvenser på kulturhistorisk verdifulle bygg Forfatter(e) Anna Svensson, SINTEF Byggforsk Annika Haugen, Norsk

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

03 11.08.06 Revisjon 2 69 EW 02 30.03.06 Revisjon 1 66 EW EA AV. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

03 11.08.06 Revisjon 2 69 EW 02 30.03.06 Revisjon 1 66 EW EA AV. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av R a p p o r t Oppdrag: Emne: Bygningsenergidirektivet Energiattestens tiltaksliste Rapport: Oppdragsgiver: Enova SF Dato: 11. august 2006 Oppdrag / Rapportnr. 4 11503 / 1 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet

Detaljer

Tre i by Hvilke mekanismer styrer materialvalget for større urbane byggverk?

Tre i by Hvilke mekanismer styrer materialvalget for større urbane byggverk? SINTEF Byggforsk Karine Denizou, Sigurd Hveem og Berit Time Tre i by Hvilke mekanismer styrer materialvalget for større urbane byggverk? KMB-forprosjekt (NFR) «Fellessatsing Tre» 409 Prosjektrapport 2007

Detaljer

PROSJEKTERING AV VASKEROM I ET NÆRINGSMIDDELBYGG

PROSJEKTERING AV VASKEROM I ET NÆRINGSMIDDELBYGG BACHELOROPPGAVE: PROSJEKTERING AV VASKEROM I ET NÆRINGSMIDDELBYGG FORFATTER: DANIEL KRISTIANSEN Dato: 25. mai 2009 1 2 SAMMENDRAG AV BACHELOROPPGAVEN Tittel: Prosjektering av vaskerom i et næringsmiddelbygg

Detaljer

Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV:

Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV: Fiin gammel aargang Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV: 2 Forord Denne veilederen har som mål bidra med råd og løsninger til hvordan man på en skånsom måte kan redusere energibruken

Detaljer

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport I

Detaljer

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013 LCC basiskurs Innhold Om kurspakken... 5 Kapittel 1 Livssykluskostnader. En innføring... 7 Innledning... 7 Hva er LCC?... 8 Refleksjonsspørsmål... 9 Hvorfor livssykluskostnader ved oppføring av bygninger?...

Detaljer

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning

Detaljer

Fruktbart samspill eller klamme omfavnelser? En analyse av byggevareprodusenters innovasjonssystemer i en nasjonal institusjonell kontekst

Fruktbart samspill eller klamme omfavnelser? En analyse av byggevareprodusenters innovasjonssystemer i en nasjonal institusjonell kontekst Fruktbart samspill eller klamme omfavnelser? En analyse av byggevareprodusenters innovasjonssystemer i en nasjonal institusjonell kontekst Finn Ørstavik Trond Einar Pedersen Rapport 24/2011 Fruktbart

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 31.05.2014 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Veiledningen ble utgitt av statens bygningstekniske etat (BE) første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. Dette er 2.

Detaljer