Drifts- og vedlikeholdsguide. PAROC panel solutions

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drifts- og vedlikeholdsguide. PAROC panel solutions"

Transkript

1 Drifts- og vedlikeholdsguide PAROC panel solutions Panel System 5.00 NO Januar 2008

2 PAROC PANEL SYSTEM HAR UTARBEIDET DISSE RET- NINGSLINJENE FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV PAROC ELEMENTER. HVIS VEDLIKEHOLDET UTFØ- RES ETTER ANVISNINGENE, VIL ELEMENTENE FUNGERE ETTER HENSIKTEN OG VARE LENGER. FOKUS PÅ PRODUKTETS LIVSSYKLUS Målet for Paroc Group er å være en pioner på miljøområdet i byggebransjen. Forretningsdriften vår er preget av en miljømessig helhetstenkning. Vi følger produktene våre gjennom livssyklusen, og vi tar også hensyn til de energibesparelsene som oppnås og de miljøpåvirkningene som oppstår mens de er i bruk. Energibalansen i PAROC-elementene er positiv. Den energien som brukes til produksjon og installasjon av elementet, er mye mindre enn den energibesparelsen som kan oppnås ved bruk av elementet gjennom en bygnings levetid. STYRKE I HENHOLD TIL AST -KVALITET Utvendige veggkonstruksjoner må opprettholde styrken, den termiske isoleringsevnen og vanntettheten sin i den forventede levetiden. For industribygninger kan en levetid på 25 år være tilstrekkelig, men i mange tilfeller kan det også være krav om at den skal være 50 år. PAROC-elementene produseres i samsvar med kvalitetsstandarden AST (Advanced Structural Technology). Dette betyr at de blir testet og oppfyller kravene til den høyeste klassen ifølge den metoden som brukes i anbefalingene til ECCS/CIB og den europeiske produktstandarden EN for sandwichelementer.

3 LIVSSYKLUSEN TIL PAROC-ELEMENTENE Livssyklusen til PAROC -elementene Luftforurensing og korrosjon I nærheten av industrianlegg, store byer og i kystnære strøk samles det urenheter og luftforurensing på ytterveggene i form av svoveldioksid, nitrogenoksider, klorgasser, sot og annet smuss. Luftforurensingen reagerer med luftfuktigheten og danner forskjellige syrer, f.eks. svovel-, nitrogen- og saltsyre, som alle har en ugunstig virkning på behandlede overflater. Den tærende virkningen av salt i luften skyldes hovedsakelig saltets evne til å binde fuktigheten. Når saltet legger seg på utvendige overflater, vil det ofte binde vannet og dermed bygge opp fuktinnholdet i overflaten. Samtidig forlenges den tiden som overflaten er fuktig, noe som i stor grad bestemmer hvilken etsende effekt klimaet har. Uten vann skjer det praktisk talt ingen korrosjon. I innlandet vil regn og snø holde veggoverflatene frie for smuss og forurensing. Regelmessig rengjøring vil likevel forlenge elementenes levetid. Det er særlig viktig å rengjøre overflater som er beskyttet av takskjegg. I kystområdene er det kraftig påvirkning fra havsaltet som samler seg på veggoverflatene. Regelmessig service for å sikre lengre levetid Kledninger I årenes løp forandrer overflatene utseende fordi de blir skitne, taper glansen eller endrer farger. De viktigste årsakene til disse endringene er luftforurensing, UVstråler, varmestråling og utendørstemperatur. Mørke overflater er mest utsatt. På mørke, sørvendte vegger kan overflatetemperaturen komme opp i +80 C, og på lyse opp i +55 C. Gjennomsnittlig levetid på en intakt, original, malt overflate er år avhengig av malingstype, byggemetode og klimaforhold. På grunn av større termisk belastning er levetiden for mørke farger noe kortere enn for lyse farger. Når de beskyttende egenskapene i en malt overflate ikke virker lenger, beskyttes elementet fortsatt av sinkbelegget. Det anbefales at PVDF-belegget fornyes av hensyn til vedlikeholdet etter år, og at polyesterbelegg fornyes etter år. Dette vil gjenopprette den malte overflaten til omtrent samme nivå som den hadde da den var ny, og den kan males igjen etter år, noe som vil gi den en levetid på over 50 år. Riper og hakk Riper og hakk som ikke repareres, har en negativ virkning på produktets levetid, og derfor skal de alltid repareres. Hvis reparasjonen utføres med det samme, vil det skadde området ofte begrenses til en ripe med en bredde på noen få millimeter, noe som gjør at reparasjonen blir rask og enkel. Etter noen år kan det bli mye vanskeligere å reparere den samme skaden. Det kan også bli vanskelig å usynliggjøre reparasjonen fordi malingen som brukes ved utbedringen ikke nødvendigvis er helt identisk med den opprinnelige overflatebehandlingen. 3

4 BRUK Elementer i bruk HVIS VEDLIKEHOLDET UTFØRES ETTER ANVISNINGENE, VIL ELEMENTENE FUNGERE ETTER HENSIKTEN OG HELE BYGNINGENS LEVETID FORLENGES. Oppheng Det kan henges opp belastninger i PAROC-elementene ved hjelp av skruer. Hvis opphenget gir dynamiske belastninger, må det brukes gjennomgående skruer. Opphengsbelastninger skal tas med i betraktningen når man monterer elementene ved at man bruker 1 innfesting per 1 kn belastning. Tabellen under viser det antall innfestinger som kreves ved forskjellige typer oppheng. Vi anbefaler at det brukes innfestinger av typen Bulb-Titenagler (SFS intec). Utsparinger og gjennomføringer Utsparinger i elementene kan svekke styrken i dem. Hvis en utsparing er større enn 200 mm, trengs det separat dimensjonering. Utsparinger til gjennomføringer er vanligvis så små at det ikke kreves spesielle tiltak med tanke på den virkningen de har på styrken til elementet. Hvis det foretas en gjennomføring i en brannskillevegg, må gjennomføringen oppfylle de samme branntekniske kravene som veggen. Utbøyning Elementene bøyer seg på grunn av belastninger (vindtrykk og -sug) og virkningen av temperaturforskjellen mellom elementets innvendige og utvendige overflate. Denne utbøyningen må det tas hensyn til ved utarbeiding av detaljer for festing til andre konstruksjoner. Beskyttelse av gangbare himlinger Normal, sporadisk gangtrafikk er ikke skadelig for elementene. Elementer som utsettes for hyppig gangtrafikk, Antall innfestinger per 20 kg H, mm Belastningens avstand fra elementets overflate L, mm Antall innfestinger øker lineært i forhold til lasten, for eksempel: Last = 40 kg, antall innfestinger blir 2 x antallet som vises i tabellen. Last = 60 kg, antall innfestinger blir 3 x antallet som vises i tabellen. Merk! I det grå området av tabellen skal det alltid brukes 2 innfestinger øverst på den lastbærende enheten. H L 4

5 for eksempel ved dører og tekniske installasjoner, må beskyttes med mm tykke, stive steinullplater og lastfordelende bygningsplater. Andre trafikkerte steder og installasjonsområder beskyttes tilstrekkelig med 15 mm finerplater. Belastninger som forårsakes av permanent gangtrafikk, må fordeles til den bærende konstruksjonen. Utsparinger kan svekke himlingselementene. Gangtrafikk i nærheten av utsparingene må unngås. Store belastninger, for eksempel av tungt utstyr, må alltid kontrolleres. Punktbelastninger, for eksempel av stiger osv., krever også beskyttelse. Årlig kontroll Årlig kontroll og vedlikehold er svært viktig for hele bygningens tilstand. For å oppnå optimal levetid for PAROC-konstruksjonene kreves det årlig kontroll og reparasjoner i samsvar med tabellen under. De årlig utførte kontrollene og tiltakene skal registreres. Kontrollpunkter Smuss på malte overflater Tilstanden til malte overflater (sprekker, misfargede områder) Riper og hakk Årlig kontroll av PAROC-fasader Tiltak Visuell vurdering. Må hele veggen eller bare de misfargede delene vaskes? -> Rengjør overflatene. Vurder om hele veggen eller bare deler av den må males. -> Males hvis det er flere defekte områder, eller hvis veggen er ujevnt misfarget. Det anbefales å snakke med en ekspert hvis det trengs reparasjoner. Undersøk om elementene har riper og hakk. -> Mal ripene, reparer hakkene. Elementinnfestinger Beslagskruer Korrosjon på beslagenes klipte kanter Tetthet ved beslag Elementinnfestingene må kontrolleres hvert 10. år. Løsne en skrue, og kontroller tilstanden dens. Hvis den er rusten, kontakt skrueleverandøren for å få råd om behovet for ekstra innfesting. Undersøk om skruene griper. Løse skruer som ikke kan strammes, må erstattes med større skruer. Kontroller tilstanden til de klipte kantene. Hvis endene er rustne, fjern rusten og rengjør dem. Mal området med maling av typen Beckrypair EA685. Undersøk om beslagene sitter tett mot elementene. Bruk flere beslagskruer hvis det er åpninger. 1) Elementinnfestingskode SFS: Elementinnfestingskode P eller JP: Elementinnfestingskode J2 eller J3: 5

6 RENGJØRING Rengjøring av elementer RENGJØRING MED JEVNE MELLOMROM SIKRER LENGRE LEVE- TID PÅ ELEMENTENE. DET ER SÆRLIG VEGGOVERFLATER SOM BESKYTTES AV TAKSKJEGG, SOM TRENGER RENGJØRING. Malte stålplater Skitne områder og flekker kan vaskes med en myk børste og vann. Høytrykksspyling (maks. 50 bar) kan også brukes, men vannstrålen skal ikke rettes vinkelrett på elementet eller på for nært hold. I elementskjøtene skal vannstrålen rettes nedover for å unngå at det spyles vann under trykk rett i skjøten. Gamle overflater må behandles med stor forsiktighet. Vanskelige flekker kan fjernes med noen av de rengjøringsmidlene som er nevnt i tabellen under. Middelet må ha en ph-verdi på mellom 5 og 10. Vask alltid overflatene nedenfra og oppover, og skyll rengjøringsmiddelet grundig av med vann etter noen minutter, fra toppen og nedover. Til slutt skal takrenner og nedløpsrør skylles med vann. Hvis ikke det er mulig å finne rengjøringsmidler som egner seg for malte overflater, kan det brukes bilsjampo og en bilvaskebørste. Bilsjampo anbefales likevel ikke hvis elementoverflaten skal males. Sjampoene inneholder ofte voks, noe som kan redusere heftevnen for den nye malingen. FoodSafe-laminat FoodSafe-laminat kan vaskes daglig med en myk børste. Høytrykksspyling med vann (maks. 50 bar) kan også brukes. Rengjøringsmidlene som brukes til vask av FoodSafe-laminater, må ha en ph-verdi på mellom 5 og 8. De må ikke inneholde løsemidler. Vanntemperaturen må ikke overstige +60 C. FoodSafe-laminatene kan være våte i 6 timer per døgn. Deretter må overflaten tørke fullstendig. Tørking kan skje med en myk klut eller luft. Vær forsiktig ved tørking av elementskjøter og beslagkanter. Tillatt kontinuerlig fuktinnhold i luften må være lavere enn 80 % relativ luftfuktighet. PAROC acoustic elementer Fjern først løst smuss med støvsuger. Tørk deretter overflaten med en fuktig klut. Rengjøringsmidler som egner seg til malte stålplater Rengjøringsmiddel Bruksområde Produsent Peltipesu Difficult dirt Teknos Winter Panservask Vanskelig smuss Tikkurila Terpentin *) Svært vanskelig smuss, lokalt *) evt. White sprite i ekstreme tilfeller, men lakken risikerer da å bli mattet ned 6

7 Rustfritt stål Flekker og misfargede områder på rustfrie ståloverflater rengjøres som angitt i tabellen under. Smusstype Fingermerker Olje og fett Vanskelige flekker og misfargede områder Varmeflekker og vanskelige flekker Rengjøringsmetoder for rustfritt stål Rengjøringsmiddel og metode Vask med mineralsk terpentin, tynner, tri eller aceton. Skyll deretter med kaldt vann og tørk. Vask med organisk løsemiddel, så med vann og såpe, skyll deretter med rent, kaldt vann og tørk. Vask med et skånsomt skurepulver i samme retning som overflatestrukturen hvis det er mulig å se, skyll deretter med rent, kaldt vann og tørk, eller vask med 10 % fosforsyreløsning, skyll med kaldt vann og tørk. Vask med skurepulver som over, eller slip med slipepute i samme retning som eventuelle synlige overflatestrukturer, skyll med kaldt vann og tørk. Fjerning av graffiti på PVDFoverflater Bruk rengjøringsmiddelet W-GRA for å fjerne graffiti. Bruk dessuten vernehansker, klut og vann. W-GRA påføres med klut eller ved at middelet sprøytes på den tørre graffitien. La middelet virke i 30 sekunder til 5 minutter avhengig av temperaturen. En høy temperatur gjør at middelet virker raskere mens en lav temperatur har motsatt effekt. Arbeidstemperaturen bør være over 0 C. Test virkningen ved å tørke av med en klut. En for lang virketid kan være skadelig for PVDF-belegget. Tørk av rengjøringsmiddelet og graffitien med en tørr klut, og skyll overflaten omhyggelig med vann, eller rengjør den med en fuktig klut, og tørk av for å fjerne resten av malingen. Rustflekker Malingsflekker Riper i rustfrie elementer Fukt overflaten med en oksalsyreløsning, la løsningen virke i minutter, og skyll deretter med rent, kaldt vann og tørk. Hvis nødvendig må prosedyren gjentas med skurepulver. Se over. Vask med malingfjerner. Bruk en myk nylonbørste. Skyll deretter med rent kaldt vann og tørk. Gni i samme retning som strukturen med et jernfritt slipemiddel og slipepute. Vask deretter med vann og såpe, skyll med rent, kaldt vann og tørk. Merk! Denne metoden må ikke brukes på 2B-overflater (glatt rustfri overflate) Andre opplysninger Tampereen Pesuainepalvelu Oy (informasjonstjeneste om rengjøringsmidler) 7

8 MALING OG REPARASJON Maling og reparasjon av elementer RIPER OG HAKK SOM IKKE UTBEDRES, FORKORTER PRODUKTETS LEVETID OG SKAL DERFOR ALLTID REPARERES. Forberedelser Før malingsarbeidet begynner, må den gamle malte overflaten rengjøres som beskrevet under Rengjøring av elementer og så tørke fullstendig. Fjern løse flak på overflaten, og slip vekk synlig rust. Alle hakk må repareres som beskrevet under Reparasjon av hakk. Påfør grunning på de rengjorte overflatene. Reparasjonsmaling Riper, støtskader, avskraping eller avflaking kan forekomme på de malte overflatene, for eksempel som følge av feil bruk av installasjonsverktøy, feil løfting eller håndtering av elementene eller på grunn av emballasje- og transportskader. Små merker har ingen betydning hvis ikke det er synlige sprekker i malingen. Hvis det er brudd i belegget, kan det samle seg urenheter på bruddstedet, og det kan holde seg fuktig i lengre tid i ripen. En liten ripe i malingen ruster raskere enn et større område med avflaket belegg. Små riper kan males med en tynn pensel ( Repair Kit, reparasjonsmaling). Større riper og omkringliggende områder må først slipes lett med slipepapir (320) eller noe tilsvarende. Hvis ripen bare går inn til grunningen, er det nok med ett strøk. Men hvis ripen går gjennom hele det malte belegget og inn til sinklaget, anbefales det at overflaten males på nytt etter at det første strøket har tørket. Kontroller alltid fargen på et lite testområde. Ved reparasjon av belegg på Food- Safe-laminater kan det i tillegg til reparasjonsmalingen i tabellen under også brukes spesielle etiketter beregnet på næringsmiddellaminater. Disse limes rett på det defekte området. Etikettene er laget av det samme laminatet som Reparasjonsmaling som egner seg til flikking Beleggtype Lakk Produsent PVDF Repair Kit Paroc Panel System Repco, rustområder males først med Rostex Super Primer. Tikkurila Paints Plaston, rustområder males først med Galvex Primer. Teknos Winter Polyester Repair Kit Paroc Panel System Repco, rustområder males først med Rostex Super Primer. Tikkurila Paints Plaston, rustområder males først med Galvex Primer. Teknos Winter FoodSafe-laminat Repair Kit Paroc Panel System Flikkmaling P5-526 *) Akzo Nobel Repco *), rustområder males først med Rostex Super Primer. Tikkurila Paints Pural Repair Kit Paroc Panel System Repco, rustområder males først med Rostex Super Primer. Tikkurila Paints Plaston, rustområder males først med Galvex Primer. Teknos Winter *) Lakken er ikke godkjent til bruk i næringsmiddelindustrien. 8

9 brukes i elementene. De er godkjent til næringsmiddelformål og kan bestilles fra Paroc Panel System. Ny maling av overflaten Defekter i overflaten og betydelige endringer i farge eller glans er de vanligste årsakene til at man velger å male overflaten om igjen. Antall strøk som trengs, avhenger av dekkevnen til det første strøket. Hvis den opprinnelige fargen stadig synes igjennom, kreves det et nytt strøk etter at det første har tørket. Hvis man skal skifte farge på belegget, kreves det vanligvis to strøk. Det anbefales at PVDF-belegg slipes litt før det påføres maling. Maling av metallicfarger Kontakt Becker Industrifärg AB ved maling av metallicfarger. Reparasjon av støtskader Gammel maling fjernes fra overflaten ved sliping (slipepapir 40 80), og slipestøvet vaskes bort. Hakket fylles med Plastic Padding Super Spackel (produktnummer 25), som påføres med en stålsparkel, først med et tynt lag slik at blandingen kan trenge inn i sporene etter slipingen. Umiddelbart etterpå skal hakket fylles til ønsket tykkelse. Begynn å slipe etter 15 minutter (ved +20 C) (slipepapir ). Området skal først påføres grunning og deretter et toppstrøk. Når det gjelder støtskadesteder med en diameter på over 300 mm eller tvers over elementet, kreves det også en kontroll av styrken til elementet. Mer informasjon ved ny maling (Becker Industrifärg AB) *) Brukes kun dersom det er hvit eller rød rust på lakken. Maling som egner seg for reparasjonsarbeide Beleggtype Lakk Produsent PVDF Temakeep + Repco, rustet område males først med Rostex Super primer Tikkurila Paints Plaston (ingen primer nødvendig) Teknos Winter Polyester Temakeep *) + Repco, rustet område males først med Rostex Super primer Plaston, Tikkurila Paints rustet område males først med Galvex primer Teknos Winter Pural Temakeep *) + Repco, rustet område males først med Rostex Super primer Plaston, Tikkurila Paints rustet område males først med Galvex primer Teknos Winter 9

10 BYTTE ELEMENTER HVIS DET OPPSTÅR STØRRE SKADER, ER DET LETT Å BYTTE PAROC-ELEMENTER VED Å FØLGE DISSE ANVIS- NINGENE. Forberedelser Bestill de ønskede elementene, innfestingene og løfteutstyret i god tid på forhånd. Påse også at det nye elementet har samme styrkeegenskaper som det skadde. Bytte element Fjern beslagene som dekker innfestingene på element C, som skal demonteres, samt på element A, B, D og E (figur 1). Bruk en ekstra innfesting på element A og E (figur 2). Fest element A og B til hverandre i begge ender med tynne stålplateremser, som festes slik at skruehullene senere skjules av beslagene. Beregn vekten på element B. Maksimalt tillatt belastning per innfesting er 25 kg (figur 3). Fjern innfestingene i element B. Elementet henger nå i stålplateremsene. Fest element D og E til hverandre med små stålplateremser i begge ender for å hindre element D i å falle ned når element C fjernes. Monter sikringsremser (lengde = elementtykkelse + 15 cm) i begge ender av element D slik at elementets innerside stopper ca. 5 cm fra yttervegg når elementet trekkes ut. Fjern skruene fra element D (figur 4 og 5). Fjern skruene fra element C, og trekk ut element C ved hjelp av manuelle sugekopper. Hvis elementet ikke løsner, kan det brukes en kniv for å fjerne tetningslisten fra elementet (figur 6). Monter LiftAid løfteåk på element C, og løft det ned (figur 7). Fug hunnskjøten i element B. Løft et nytt element med løfteåket, og monter det i skjøten på element D som står ut fra veggen. Fjern løfteåket. Monter den innvendige skjøten i element B, som står ut fra veggen, i den innvendige skjøten i det nye elementet. Skyv elementene mot rammen, og kontroller at skjøtene sitter godt i hverandre. Fest elementene med nye skruer. Monter beslagene igjen. MERK! Disse anvisningene skal brukes for PAROC-elementer på opptil 150 mm. Metoden er patentert. 10

11

12 SERTIFISERT KVALITET Paroc Panel System oppfyller kvalitetsstandarden ISO Dette innebærer at hele kjeden fra råstoffer, via produksjon og leveranser er i henhold til standarden, slik at man får sertifisert og gjennomgående høy kvalitet. Informasjonen i denne brosjyren er den eneste gjeldene og fullstendige beskrivningen av de vilkår og tekniske egenskaper som gjelder for beskrevne produkter. Informasjonen er dog ikke å betrakte som en garanti. Vi tar ikke ansvar dersom våre produkter brukes utenfor beskrevet bruksområde, såfremt vi ikke på forespørsel har godkjent dette. Denne brosjyren erstatter alle tidligere utgaver. På grunn av kontinuerlig utvikling av våre produkter, forbeholder vi oss retten til å gjøre forandringer og tilpasninger i våre brosjyrer. PAROC og AST er registrerte varemerker som tilhører Paroc Oy Ab. Paroc Group 2007 PAROC AS Panel System, Postboks 150, Oppsal, N-0619 Oslo Telefon , e-post 3005PPSNO0108 A MEMBER OF PAROC GROUP

Drifts- og vedlikeholdsguide. PAROC panel solutions

Drifts- og vedlikeholdsguide. PAROC panel solutions Drifts- og vedlikeholdsguide PAROC panel solutions Panel System 5.00 NO August 2012 Erstatter: Januar 2008 PAROC PANEL SYSTEM HAR UTARBEIDET DISSE RET- NINGSLINJENE FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV PAROC ELEMENTER.

Detaljer

Advanced Structural Technology. AST quality in panels

Advanced Structural Technology. AST quality in panels Advanced Structural Technology AST quality in panels Panel System 3.10 NO Januar 2008 Styrke Sandwichelementer bygger på samhandling mellom de ulike materialene og gir optimale styrkeegenskaper. Det er

Detaljer

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater Montering og vedlikehold av laminat benkplater KVALITET VARER LENGST Hos Møbelkjøkken vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er

Detaljer

Elements of Vision. PAROC panel solutions

Elements of Vision. PAROC panel solutions Elements of Vision PAROC panel solutions Panel System 2.00 NO August 2012 Erstatter: Januar 2008 PAROC-ELEMENTLØSNINGER GIR ROM FOR INDIVID- UALITET OG STORE ARKITEKTONISKE MULIGHETER. PRAKTISKE OG SPESIALKONSTRUERTE

Detaljer

MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV LAMINAT BENKEPLATER

MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV LAMINAT BENKEPLATER MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV LAMINAT BENKEPLATER KVALITET VARER LENGST Hos Nygård vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er tilpasset

Detaljer

FDV Norm for Bygninger Drift- og Bygningsdelsinformasjon

FDV Norm for Bygninger Drift- og Bygningsdelsinformasjon Drift- og Bygningsdelsinformasjon.25 Brannklassifiserte åpningsbare vinduer Brannklassifiserte vinduer er produsert av Rapp Pyrotec AS. Vinduene er produsert under tilvirkningskontroll basert på ISO 9001.

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

VEGGER OG TAK. Normal vask og rengjøring: Flekkfjerning:

VEGGER OG TAK. Normal vask og rengjøring: Flekkfjerning: VEGGER OG TAK for vegger og tak som er malte med Scotte 3, 7 og 20 Beckerplast 3, 7 og 20 Väggfärg GT 20 Elegant Väggfärg Matt og Halvblank Vannbaserte malingers gode egenskaper oppnås først etter noen

Detaljer

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig.

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. LEGGEANVISNING BRUK BRUKSOMRÅDE Floor in a box vinylgulv

Detaljer

VISSTE DU AT... Knauf Danoline er del av den verdensomspennende Knauf-gruppen - en av de viktigste leverandørene av byggematerialer i verden?

VISSTE DU AT... Knauf Danoline er del av den verdensomspennende Knauf-gruppen - en av de viktigste leverandørene av byggematerialer i verden? Wingårdh arkitektkontor, Astra Zeneca Tinghuset, Sverige, Mitex VISSTE DU AT... Knauf Danoline er del av den verdensomspennende Knauf-gruppen - en av de viktigste leverandørene av byggematerialer i verden?

Detaljer

Rengjøringsinstruksjoner

Rengjøringsinstruksjoner Hvorfor? og stell av ditt lakkerte og oljede parkettgulv fra Pergo SLITESTERKT BRUKERVENNLIG EFFEKTIVT Med riktig rengjøring sikrer du at gulvet holder seg perfekt. Produktene er utviklet for og testet

Detaljer

Dette bør du tenke gjennom før du begynner

Dette bør du tenke gjennom før du begynner Gode Rom Dette bør du tenke gjennom før du begynner Rommets form kan være av gjør ende for hvor og hvordan du skal benytte panel. Her gir vi deg noen ideer om hvordan rommet endrer form og karakter ved

Detaljer

UltraShield TM Rengjøringsmanual

UltraShield TM Rengjøringsmanual VIKTIG: FØR DU BEGYNNER Man kan bruke en høytrykkspyler, med en bred vifte dyse, men kun med trykk under 100 bar og med en avstand på 30 cm i fra terrassebordene. Utvis ekstrem forsiktig ved bruk av en

Detaljer

FDV Norm for Bygninger Drift- og Bygningsdelsinformasjon

FDV Norm for Bygninger Drift- og Bygningsdelsinformasjon Drift- og Bygningsdelsinformasjon.11 Vegger Brannklassifiserte vegger med glass Brannklassifiserte vegger er produsert av Rapp Pyrotec AS. Veggene er produsert under tilvirkningskontroll basert på ISO

Detaljer

Installasjon av Alutile Fasade plater

Installasjon av Alutile Fasade plater Installasjon av Alutile Fasade plater Generelt. Alle plater er kvalitetsgodkjent fra fabrikk og blir testet etter mange ulike krevende tester standardisert av Amerikanske ASTM og Britiske Standarder. Alle

Detaljer

Vedlikeholdsvei- FLOTEX

Vedlikeholdsvei- FLOTEX Vedlikeholdsvei- Generell informa- Denne informasjonen gjelder Flotex i offentlig miljø Praktiske vedlikeholdsråd for profesjonelt renholdspersonale. STOPP STØVET ALLEREDE I ENTREEN Sørg for å ha et effektivt

Detaljer

Ta i et tak for taket!

Ta i et tak for taket! Ta i et tak for taket! Visste du at du kan få taket til å se nytt ut, uten å bytte takstein? Maler du taket beskytter du taksteinen mot slitasje og gir det lengre levetid. Spar både penger, arbeidskraft

Detaljer

Rengjøringsinstruksjoner

Rengjøringsinstruksjoner Hvorfor? og stell av ditt lakkerte og oljede parkettgulv fra Pergo SLITESTERKT BRUKERVENNLIG EFFEKTIVT Med riktig rengjøring sikrer du at gulvet holder seg perfekt. Produktene er utviklet for og testet

Detaljer

1 av 2. Bruksanvisning reklamasjon og garantibetingelser:

1 av 2. Bruksanvisning reklamasjon og garantibetingelser: 1 av 2 Bruksanvisning reklamasjon og garantibetingelser: Generelt Alle overflater kan rengjøres med en myk og fuktet klut/fille. Alternativt mildt såpevann. Vannsøl må tørkes av umiddelbart. Vannskader

Detaljer

Installasjon. Knauf utvendig vegg med AQUAPANEL Technology Inside. Be certain, choose AQUAPANEL

Installasjon. Knauf utvendig vegg med AQUAPANEL Technology Inside. Be certain, choose AQUAPANEL Installasjon Knauf utvendig vegg med AQUAPANEL Technology Inside Be certain, choose AQUAPANEL AQUAPANEL SEMENTBASERT PLATE OUTDOOR DEN VÆRBESTANDIGE OG IKKE-BRENNBARE SEMENTBASERTE PLATEN FOR UTVENDIG

Detaljer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse Gyptone BIG Curve er en unik løsning som kombinerer design og akustisk ytelse. Gyptone BIG Curve er en bøyd himling montert på et opphengsystem

Detaljer

Rigitone BIG system Monteringsanvisning

Rigitone BIG system Monteringsanvisning Rigitone BIG system Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse / bruksområde Rigitone BIG, kant A1 er en akustikkhimling som framstår som en fullperforert, homogen flate uten synlige skjøter.

Detaljer

Isolasjonstak. 50 mm UV-bestandig polykarbonat med plastprofilsystem. VINTER PLUSS U-0,9 50 mm 1200 mm c/c 1220 mm. Willab Garden

Isolasjonstak. 50 mm UV-bestandig polykarbonat med plastprofilsystem. VINTER PLUSS U-0,9 50 mm 1200 mm c/c 1220 mm. Willab Garden 7985NO Isolasjonstak 50 mm UV-bestandig polykarbonat med plastprofilsystem Willab Garden 2017-05 VIKTIG! Les hele monteringsanvisningen før du begynner monteringen! Følger du ikke anvisningene, vil kanskje

Detaljer

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti Vennlligst behold for fremtidig rengjøring og garanti Vennligst følg anvisningene for vedlikehold for å sikre at møblene dine holder seg lenge. En normal forandring av utseende på tekstiler, hud og tre

Detaljer

Perfekt rengjøring på en enkel måte.

Perfekt rengjøring på en enkel måte. Råd om rengjøring. www.nibu.no Perfekt rengjøring på en enkel måte. Rengjøring av BLANCO kjøkkenvasker. Et skinnende utseende i løpet av kort tid. Hvordan gjøre ren en BLANCO kjøkkenvask. Vasken er den

Detaljer

Gjennom mange års forskning og utvikling har Saga Wood gjennomgått flere kvalitetsøkende prosesser basert på naturens egne ressurser.

Gjennom mange års forskning og utvikling har Saga Wood gjennomgått flere kvalitetsøkende prosesser basert på naturens egne ressurser. SAGA WOOD DRIFT & VEDLIKEHOLD 2017 Saga Wood er utviklet med en målsetning om å være det optimale Svanemerkede terrassegulv og kledning med tanke på eksklusivt utseende, lang holdbarhet og minimalt vedlikehold.

Detaljer

Perfekt rengjøring på en enkel måte.

Perfekt rengjøring på en enkel måte. Råd om rengjøring. www.nibu.no Perfekt rengjøring på en enkel måte. Rengjøring av BLANCO kjøkkenvasker. For mer informasjon: www.nibu.no www.blanco-steelart.no 4373/NO/09-13 BLANCO GmbH + Co KG 2013 Det

Detaljer

Installasjon. Knauf våtromsløsninger med AQUAPANEL Technology Inside. Be certain, choose AQUAPANEL

Installasjon. Knauf våtromsløsninger med AQUAPANEL Technology Inside. Be certain, choose AQUAPANEL Installasjon Knauf våtromsløsninger med AQUAPANEL Technology Inside Be certain, choose AQUAPANEL AQUAPANEL SEMENTBASERT PLATE INDOOR DET IDEELLE UNDERLAGET FOR FLISER I VÅTE OG FUKTIGE MILJØER: 100 % vannbestandig

Detaljer

FDV VEDLIKEHOLDSVEILEDNING NOVA INTERIØR AS

FDV VEDLIKEHOLDSVEILEDNING NOVA INTERIØR AS FDV VEDLIKEHOLDSVEILEDNING NOVA INTERIØR AS Uansett materiale er de viktig å rengjøre produktene daglig, fordi et rent produkt holder seg pent i år etter år. Vi som produsent har valgt materialer som er

Detaljer

MØBELKJØKKEN. MONTERINGSVEILEDNING og VEDLIKEHOLD av ditt nye

MØBELKJØKKEN. MONTERINGSVEILEDNING og VEDLIKEHOLD av ditt nye MONTERINGSVEILEDNING og VEDLIKEHOLD av ditt nye MØBELKJØKKEN GRATULERER MED DITT NYE MØBELKJØKKEN. Forenklet veiledning Oversikt og beskrivelse av skruer, hengsler etc. Innhold i skap Diverse nyttige mål

Detaljer

1. INTRODUKSJON OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV BRUKSOMRÅDE MONTERING BETJENING TEKNISKE DATA...

1. INTRODUKSJON OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV BRUKSOMRÅDE MONTERING BETJENING TEKNISKE DATA... Vision High-Low Brukermanual Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! PDF 6037 / 01.11.2011 Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE...

Detaljer

DURA-BRIGHT. WHEELS Flott utseende - enkelt vedlikehold DURA-BRIGHT

DURA-BRIGHT. WHEELS Flott utseende - enkelt vedlikehold DURA-BRIGHT DURA-BRIGHT WHEELS Flott utseende - enkelt vedlikehold DURA-BRIGHT Alcoa Dura-Bright EVO wheels Neste generasjon med The Dura-Bright behandling med enda bedre overflatebeskyttelse. Now Alcoa kan tilby

Detaljer

Kosmorama, Danmark, Amfipanel, Tangent

Kosmorama, Danmark, Amfipanel, Tangent Kosmorama, Danmark, Amfipanel, Tangent VISSTE DU AT... Knauf Danoline-produkter testes for inne luftkvalitet i henhold til Dansk Indeklima Mærkning; og at de plasseres i beste kategori med lavt partikkelutslipp

Detaljer

Gyptone BIG system Monteringsanvisning

Gyptone BIG system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone BIG er gipsbaserte akustikkhimlinger med stor designverdi fordi de ikke har synlige skjøter. Gyptone BIG kan anvendes i mange

Detaljer

TAKRENNESYSTEM. renne & nedløp. flexikrok. detaljer

TAKRENNESYSTEM. renne & nedløp. flexikrok. detaljer renne & nedløp flexikrok detaljer Rydab er en kvalitetsbevisst familiebedrift som er sertifisert i henhold til kvalitetssystemet ISO 9001. Rydab har flere forskjellige dimensjoner på takrenner og nedløp.

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Monteringsanvisning WPC gulv

Monteringsanvisning WPC gulv 1 Slik gjør du det Viktig informasjon: På grunn av komponentene eller overflatebehandlingen, er små variasjoner i fargen eller overflaten på WPC komposittprodukter uunngåelige. Dette gir gulvbelegget en

Detaljer

FDV Norm for Bygninger Drift- og Bygningsdelsinformasjon

FDV Norm for Bygninger Drift- og Bygningsdelsinformasjon Drift- og Bygningsdelsinformasjon.5 Dører Spesialdører - Brannklassifiserte arrestdører For venteceller ved politikamre og lensmannskontorer. Brannklassifiserte dører produsert av Rapp Pyrotec AS. Dørene

Detaljer

Juni 2014 Produktinformasjon D8082

Juni 2014 Produktinformasjon D8082 GLOBAL REFINISH SYSTEM Juni 2014 Produktinformasjon D8082 D8082 UV Herdet grunning D8783 Aktivator for UV-herdet grunning PRODUKTBESKRIVELSE Med D8082 UV-herdet grunning kan du oppnå svært rask påføring

Detaljer

Montering av benkeplater

Montering av benkeplater Montering av benkeplater MONTERING AV BENKEPLATER I LAMINAT OG SSV WILSONART Legg benkeplatene på plass. Der hvor det kreves tilpasninger, gjøres dette først. Skjær ut for benkebeslag og komfyrtopp. Alle

Detaljer

Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norge, Kinopanel

Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norge, Kinopanel Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norge, Kinopanel KINOPANEL KINOPANEL VEGGKLEDNINGER Spesialtilpasset akustisk veggkledning for kinoer og andre underholdningslokaler som krever utmerket lyd diffusjon. Diskret

Detaljer

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsanvisning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsanvisning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsanvisning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, kant A1 er en akustikkhimling som framstår som en fullperforert, homogen flate uten synlige skjøter.

Detaljer

Unity 6 fix / fastmontert himling

Unity 6 fix / fastmontert himling Unity 6 fix / fastmontert himling Akustisk himlingskledning med en sammenhengende design. Perforeringer til kanten. Skulte festebeslag. Forhåndsmalt overflate. Krever ikke sparkling eller maling. Unity

Detaljer

Tak- og veggplater som beskytter dine bygg.

Tak- og veggplater som beskytter dine bygg. Tak- og veggplater Tak- og veggplater som beskytter dine bygg. Varemerket armat er etablert i hele Europa, og inngår i verdens største stålkonsern, ArcelorMittal. Både produksjonen og profileringen av

Detaljer

Trendy TV-benk. Hva inspirerer deg? Dette trenger du: Verktøy

Trendy TV-benk. Hva inspirerer deg? Dette trenger du: Verktøy Trendy TV-benk Trendy TV-benk TV-en har ofte en sentral plass i hjemmet, og man tilbringer utallige timer foran skjermen, som med fordel kan settes på en egendesignet TV-benk. Møbelet har god størrelse

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

FDV dokumentasjon GDL takaltan

FDV dokumentasjon GDL takaltan FDV dokumentasjon GDL takaltan PRODUSERT FRA APRIL 2015 Takterrasse type GDL 3066 og 3066L lakkert furu GDL 2066 og 2066L hvitmalt furu Takvinkel 35-53 Utendørs bruk Ja Mål Bredde: 940 mm / Høyde: 2520

Detaljer

EKSKLUSIV DESIGN, HØY KVALITET

EKSKLUSIV DESIGN, HØY KVALITET Taksteinsplater EKSKLUSIV DESIGN, HØY KVALITET Ved å velge taksteinsplater fra armat gir du huset ditt karakter, uansett om det er nytt eller gammelt. Samtidig velger du et produkt som er godt tilpasset

Detaljer

Vedlikeholdsveiledning LINOLEUM

Vedlikeholdsveiledning LINOLEUM Vedlikeholdsveiledning Generell informasjon Denne informasjonen gjelder linoleum i offentlig miljø Praktiske vedlikeholdsråd for profesjonelt renholdspersonale. For gulv i boliger finnes det egne detaljerte

Detaljer

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 3 Rekv.nr 3039NO desember 2011 BYGG SLIK Etterisolering ytterveggen utvendig heldekkende isolering isolering mellom stendere Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse

Detaljer

Advanced Structural Technology. AST quality in panels

Advanced Structural Technology. AST quality in panels Advanced Structural Technology AST quality in panels Panel System 3.10 NO Januar 2014 Erstatter September 2013 Styrke Sandwichelementer bygger på samhandling mellom de ulike materialene og gir optimale

Detaljer

Gyptone BIG system på trelekter Monteringsanvisning

Gyptone BIG system på trelekter Monteringsanvisning Gyptone BIG system på trelekter Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone BIG er gipsbaserte akustikkhimlinger med stor designverdi fordi de ikke har synlige skjøter.

Detaljer

Rengjøring av syntetiske gulv ved bruk av ProClean Extreme

Rengjøring av syntetiske gulv ved bruk av ProClean Extreme 2014 Rengjøring av syntetiske gulv ved bruk av ProClean Extreme Daglig rengjøring. Periodisk rengjøring. Manuel og maskinell rengjøring. Noble Imports Norway A/S Stålveien 17, 4629 Kr.sand www.nobleimports.no

Detaljer

Classic MONTERINGSANVISNING KJØKKEN CLASSIC. Til montøren: Legg igjen denne monteringsanvisningen

Classic MONTERINGSANVISNING KJØKKEN CLASSIC. Til montøren: Legg igjen denne monteringsanvisningen Classic MONTERINGSANVISNING KJØKKEN CLASSIC Til montøren: Legg igjen denne monteringsanvisningen Viktige mål * Detta mått anger avståndet mellan bänkskåpsstommens ovankant och överskåpsstommens underkant.

Detaljer

Teknisk faktablad StoSilent Prep Quarz

Teknisk faktablad StoSilent Prep Quarz Organisk heftbru for Sto Akustikputs Karakteristikk Anvendelse innvendig på underlag som pga. høy densitet eller lav oppsugingsevne ikke er egnet å pusse direkte på (slett betong, gipsplater etc.) Egenskaper

Detaljer

Sett farge på døren. Hvordan maling skal du velge?

Sett farge på døren. Hvordan maling skal du velge? Sett farge på døren La døren bli en del av interiøret, ikke bare et praktisk skille mellom to rom. Å male en av innerdørene dine krever ikke mye arbeid. Som vanlig er det rett verktøy og litt maling som

Detaljer

Aluminium in Architecture. Drift- og vedlikeholdsanvisning for skyvedør og -vindu WICSLIDE S82 og S86

Aluminium in Architecture. Drift- og vedlikeholdsanvisning for skyvedør og -vindu WICSLIDE S82 og S86 R Aluminium in Architecture Drift- og vedlikeholdsanvisning for skyvedør og -vindu WICSLIDE S82 og S86 Bruksanvisning for skyvedør og skyvevindu Skyvedør, -vindu Låsestilling Skyvestilling Låsestilling

Detaljer

VISSTE DU AT... Adit er tilgjengelig med trykk etter eget ønske? Elementene vil gi et løft til rommet både utseendemessig og akustisk?

VISSTE DU AT... Adit er tilgjengelig med trykk etter eget ønske? Elementene vil gi et løft til rommet både utseendemessig og akustisk? VISSTE DU AT... Adit er tilgjengelig med trykk etter eget ønske? Elementene vil gi et løft til rommet både utseendemessig og akustisk? Skørping skole, Danmark, Adit, Tangent ADIT ADIT VEGGKLEDNINGER Høyeffektiv

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING MONTERINGSVEILEDNING. En guide for panel installasjon, inkludert kutting og bukking/knekk.

MONTERINGSVEILEDNING MONTERINGSVEILEDNING. En guide for panel installasjon, inkludert kutting og bukking/knekk. MONTERINGSVEILEDNING En guide for panel installasjon, inkludert kutting og bukking/knekking INTRODUKSJON Flere installasjonsmetoder kan benyttes. Aluminium har en termisk utvidelse og en må beregne at

Detaljer

Vedlikeholdsveiledning VINYL

Vedlikeholdsveiledning VINYL Vedlikeholdsveiledning VINYL Generell informasjon Denne informasjonen gjelder for vinylgulv i offentlig miljø Praktiske vedlikeholdsråd for profesjonelt renholdspersonale. For gulv i boliger finnes det

Detaljer

HANDBOK FOR NST INOX SYREBEIS PRODUKTER

HANDBOK FOR NST INOX SYREBEIS PRODUKTER HANDBOK FOR NST INOX SYREBEIS PRODUKTER NST INOX SYREBEIS Fellesbetegnelse for BeisePasta, BeiseSpray og BeiseBad for behandling av rustfrie stål BRUKERVEILEDING FOR SYREBEHANDLING AV RUSTBESTANDIGE STÅL

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) 15.10.2016 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og

Detaljer

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.00 Utvendig sikringsanlegg Side: 1 av 5 1 Hensikt og omfang...2 2 målinger, service og bytterutiner...3 2.1 Inspeksjonsrutiner...3 2.2 Faste revisjonsrutiner - 3-års revisjoner...3 2.3 Kontroll av skinnefeste

Detaljer

Motek Brannstopp Gipsmørtel

Motek Brannstopp Gipsmørtel Brannstopp Brannstopp M.B.G. En raskt herdende gipsmørtel til branntetting av både rør, kabler, kabelbroer og ventilasjon Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler

Detaljer

Classic MONTERINGSANVISNING KJØKKEN CLASSIC. Til montøren: Legg igjen denne monteringsanvisningen

Classic MONTERINGSANVISNING KJØKKEN CLASSIC. Til montøren: Legg igjen denne monteringsanvisningen lassic MONTERINGSNVISNING KJØKKEN LSSI Til montøren: Legg igjen denne monteringsanvisningen Viktige mål * Detta mått anger avståndet mellan bänkskåpsstommens ovankant och överskåpsstommens underkant. MONTERINGSNVISNING

Detaljer

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere Rekv.nr 3039NO mars 2009 PAPPER: ARCTIC VOLUME. STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2009 3 BYGG SLIK Etterisolering ytterveggen utvendig heldekkende isolering isolering mellom stendere Informasjonen i denne

Detaljer

2 BOLIGENS INTERIØR... 1. GULV... 2 Tørre rom... 2 Våtrom... 2 Balkonger... 2

2 BOLIGENS INTERIØR... 1. GULV... 2 Tørre rom... 2 Våtrom... 2 Balkonger... 2 2 BOLIGENS INTERIØR INNHOLDSFORTEGNELSE 2 BOLIGENS INTERIØR... 1 GULV... 2 Tørre rom... 2 Våtrom... 2 Balkonger... 2 VEGGER... 3 Maling på vegger (gipsplater og betong)... 3 Gerikter... 3 Vindusbrett...

Detaljer

Motek Brannstopp gipsmørtel

Motek Brannstopp gipsmørtel Motek Brannstopp gipsmørtel Bruksområder: Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med kabelgater Tetting av åpninger Tetting av stålrør,

Detaljer

Kvalitet lønner seg i lengden

Kvalitet lønner seg i lengden takrenner og nedløp Kvalitet lønner seg i lengden Takrenner, nedløp og annet tilbehør fra armat gir taket ekstra kvalitet og mange problemfrie år. All produksjon foregår med moderne maskiner i våre egne

Detaljer

SANDWICH BYGGELEMENTER

SANDWICH BYGGELEMENTER www.ventistal.no SANDWICH BYGGELEMENTER Fasade Tak Ventilsajon ISOLPAC KVEGG Sandwich veggelementer med PIR skum er enkle å installere, og gir en høyverdig isolasjon. Lave U-verdier i forhold til tykkelser.

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

HMSK-HÅNDBOK Dokumentnavn: Varmforsinking

HMSK-HÅNDBOK Dokumentnavn: Varmforsinking Side 1 av 5 1. OMFANG Denne spesifikasjonen gjelder overflatebehandling av og påføring av metallbelegg på fabrikkerte produkter av karbonstål. Påføring av sinkmetall kalles varmforsinking. Denne prosedyren

Detaljer

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser)

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser) Isomax Rev.nr: 404 - NO Kiler (boardremser) 5 mm,5 mm 4 mm T0 Innholdsfortegnelse: OBS!!! Dørene må bæres stående. A: Sorter dørene per skyvemodul. Kontroller at størrelse og antall stemmer. Sjekk i tabellen

Detaljer

FDV Norm for Bygninger Drift- og Bygningsdelsinformasjon

FDV Norm for Bygninger Drift- og Bygningsdelsinformasjon Drift- og Bygningsdelsinformasjon.1.2 Dører Dørene er produsert av Rapp Pyrotec AS. Dørene er produsert under tilvirkningskontroll basert på ISO 9001. Produktene er plassert i henhold til byggets plantegninger,

Detaljer

Veiledning for deg som gjør det selv. Lime tre

Veiledning for deg som gjør det selv. Lime tre Veiledning for deg som gjør det selv. Lime tre Denne guiden er et hjelpemiddel for deg som ønsker å gjøre jobben selv. Lime den gamle stolen som farfar satt i. Utebordet i teak som knakk et bein i fjor

Detaljer

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE)

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE) NO Brukerinformasjon Kjettingslynger kvalitetsklasse -8-0-2 (ICE) De følgende opplysningene hevder ikke å være fullstendige. Mer inngående informasjon om håndtering av festeanordninger og løfteutstyr finnes

Detaljer

Montering og Bruksanvisning Verandaseksjoner

Montering og Bruksanvisning Verandaseksjoner Montering og Bruksanvisning Verandaseksjoner Rev.nr: 150623-NO Bormaskin/Skrutrekker Karmskrue eller Montasjehylse Monteringsverktøy Vater Tommestokk Kiler (boardbiter) Isolasjonsdrev Nr 42 / 23.06.2015

Detaljer

Gyptone Kant D1 system Monteringsanvisning

Gyptone Kant D1 system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse/bruksområde Gyptone akustikkhimling med Kant D1 er ferdigmalt, demonterbar himling montert i et skjult profilsystem (T-). Himling med kant D1 er

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

FDV Norm for Bygninger Drift- og Bygningsdelsinformasjon

FDV Norm for Bygninger Drift- og Bygningsdelsinformasjon Drift- og Bygningsdelsinformasjon Dører Dørene er produsert av Rapp Pyrotec AS. Dørene er produsert under tilvirkningskontroll basert på ISO 9001. Produktene er plassert i henhold til byggets plantegninger,

Detaljer

BIOFA. Renhold og pleie. av oljet parkett og heltregulv. Renholdsanvisning. Pleieanvisning. Rengjøring 1. Av små til middelstore arealer

BIOFA. Renhold og pleie. av oljet parkett og heltregulv. Renholdsanvisning. Pleieanvisning. Rengjøring 1. Av små til middelstore arealer BIOFA Renhold og pleie av oljet parkett og heltregulv Renholdsanvisning Rengjøring 1. Av små til middelstore arealer tørt renhold side 3 fuktig renhold side 3 2. Av større arealer maskinrengjøring side

Detaljer

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 PAROC Hvac Fire Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 Teknisk Isolering September 2014 Innhold Brannsikkerhet med PAROC steinull...3 PAROC Hvac Fire

Detaljer

Gyptone himlinger 5.0 Holdbarhet, drift og vedlikehold

Gyptone himlinger 5.0 Holdbarhet, drift og vedlikehold Gyptone himlinger 5.0 Holdbarhet, drift og vedlikehold Reflecting everyday life Lang levetid og enkelt vedlikehold Som alle andre byggekomponenter utsettes Gyptone systemhimlinger for en rekke påvirkninger

Detaljer

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 BRUKSANVISNING FOR DYNAMISK OVERMADRASSYSTEM PLEXUS P101-E Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 Plexus P101-E er en anatomisk utformet dynamisk overmadrass med lavtrykkteknologi. Madrassen er bygget opp med

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul 12.03.2011 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og hvordan

Detaljer

Baccarat Gymnasium, Frankrike, Contrapanel, Globe Arkitekt: Salaignac - Camarra architecture office VISSTE DU AT...

Baccarat Gymnasium, Frankrike, Contrapanel, Globe Arkitekt: Salaignac - Camarra architecture office VISSTE DU AT... Baccarat Gymnasium, Frankrike, Contrapanel, Globe Arkitekt: Salaignac - Camarra architecture office VISSTE DU AT... perforerte gipsplater, takket være sin hardførhet, kan fullstendig integreres i veggkonstruksjonen

Detaljer

Construction. Type N og Type R. 2-komponent epoksylim En del av Sikadur -Combiflex Systemet. Produkt Beskrivelse. Tester

Construction. Type N og Type R. 2-komponent epoksylim En del av Sikadur -Combiflex Systemet. Produkt Beskrivelse. Tester Produktdatablad Utgave 13/07/2007 Identifikasjonsnr.: 02 07 03 02 003 0 000001 Type N og Type R Sikadur -Combiflex Lim Type N og Type R 2-komponent epoksylim En del av Sikadur -Combiflex Systemet Construction

Detaljer

Brukerveiledning for plastreparasjoner i NyDBS

Brukerveiledning for plastreparasjoner i NyDBS Brukerveiledning for plastreparasjoner i NyDBS FNO Skadedrift/Bilskadekontoret/AO Gjeldende fra 16.12.2013 Versjon 01 Dato 21.01.2014 Side Innledning 2 Reparasjonsgrupper 2 Tidssetting, reparasjonsgruppe

Detaljer

Diplomat Norge AS Telefon: E-post: Se hele vårt sortiment på.

Diplomat Norge AS Telefon: E-post: Se hele vårt sortiment på. Diplomat Norge AS Telefon: 56 30 33 00 E-post: firmapost@inwido.no Se hele vårt sortiment på www.diplomat.no VEDLIKEHOLD AV DØRER Generell info om overflatebehandlede produkter: Det understrekes at tre

Detaljer

VISSTE DU AT... perforeringshullene i gipsplater gir flere akustiske effekter: lyd absorbering, lyd diffusjon og lyd refleksjon?

VISSTE DU AT... perforeringshullene i gipsplater gir flere akustiske effekter: lyd absorbering, lyd diffusjon og lyd refleksjon? Cabinet Serge ROUX Architects, Sports College, Lons-le-Saunier, Frankrike, Contrapanel Wall, Globe VISSTE DU AT... perforeringshullene i gipsplater gir flere akustiske effekter: lyd absorbering, lyd diffusjon

Detaljer

Leggeanvisning ColoRex SD og EC

Leggeanvisning ColoRex SD og EC Leggeanvisning ColoRex SD og EC ColoRex er en elektrisk avledende PVC-flis med dim. 610 x 610 x 2 mm. ColoRex er ESD-godkjent av SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut). ColoRex skal legges med

Detaljer

Monteringsanvisning Ytterdører

Monteringsanvisning Ytterdører Monteringsanvisning Ytterdører Rev.nr 160930-NO Vater Bormaskin/Skrutrekker Skrutrekker Hammer Vinkelhake Sag Isolasjonsdrev Samt penn, 2 stk. 1,5 m treribber og kiler av tørt, hardt virke eller plast

Detaljer

Smakfullt spisebord. Hva inspirerer deg? Dette trenger du: Verktøy

Smakfullt spisebord. Hva inspirerer deg? Dette trenger du: Verktøy Smakfullt spisebord Smakfullt spisebord Et spisebord i betong og stål passer med sin stramme form inn i moderne og minimalistiske miljø. Det er et stilsikkert innslag i industristil som, i kombinasjon

Detaljer

BACstone Ferdige moduler som limes opp på 1-2-3.

BACstone Ferdige moduler som limes opp på 1-2-3. PANTONE 7454 PANTONE 1955 C: 50 M: 24 Y: 0 K: 10 C: 0 M: 100 Y: 60 K: 37 BACstone Ferdige moduler som limes opp på 1-2-3. BACstone Quatro steinpaneler Nå tilbyr vi ennå en serie trappemoduler. Steinpaneler

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

Gyptone Kant A system Monteringsanvisning

Gyptone Kant A system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse Gyptone akustikkhimlinger med Kant A er ferdigmalte, demonterbare himlinger montert i et synlig profilsystem (T eller T ). Profilsystemets synlige

Detaljer

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm 1 Hjørnekonstruksjon 1. 45 mm profilerte bord utgjør en stabil veggkonstruksjon. 2. Skjult vindavstivning for optimal plassutnyttelse.

Detaljer

Motek Brannstopp Fugemasse

Motek Brannstopp Fugemasse Fugemasse Fugemasse M.B.F. En fleksibel til branntetting av både rør, kabler, ventilasjon og fuger. Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler og kabelbunter Tetting

Detaljer

Vinduer (Toppsving, Sidesving og Fastkarm)

Vinduer (Toppsving, Sidesving og Fastkarm) Vinduer (Toppsving, Sidesving og Fastkarm) Transport og lagring Varer skal transporteres bare vertikalt. Beskytt varer mot slag og riper ved transport. Dører må ikke lagres i kalde og fuktige rom. Produkter

Detaljer

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer) Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer EI 30 >

Detaljer