Drifts- og vedlikeholdsguide. PAROC panel solutions

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drifts- og vedlikeholdsguide. PAROC panel solutions"

Transkript

1 Drifts- og vedlikeholdsguide PAROC panel solutions Panel System 5.00 NO Januar 2008

2 PAROC PANEL SYSTEM HAR UTARBEIDET DISSE RET- NINGSLINJENE FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV PAROC ELEMENTER. HVIS VEDLIKEHOLDET UTFØ- RES ETTER ANVISNINGENE, VIL ELEMENTENE FUNGERE ETTER HENSIKTEN OG VARE LENGER. FOKUS PÅ PRODUKTETS LIVSSYKLUS Målet for Paroc Group er å være en pioner på miljøområdet i byggebransjen. Forretningsdriften vår er preget av en miljømessig helhetstenkning. Vi følger produktene våre gjennom livssyklusen, og vi tar også hensyn til de energibesparelsene som oppnås og de miljøpåvirkningene som oppstår mens de er i bruk. Energibalansen i PAROC-elementene er positiv. Den energien som brukes til produksjon og installasjon av elementet, er mye mindre enn den energibesparelsen som kan oppnås ved bruk av elementet gjennom en bygnings levetid. STYRKE I HENHOLD TIL AST -KVALITET Utvendige veggkonstruksjoner må opprettholde styrken, den termiske isoleringsevnen og vanntettheten sin i den forventede levetiden. For industribygninger kan en levetid på 25 år være tilstrekkelig, men i mange tilfeller kan det også være krav om at den skal være 50 år. PAROC-elementene produseres i samsvar med kvalitetsstandarden AST (Advanced Structural Technology). Dette betyr at de blir testet og oppfyller kravene til den høyeste klassen ifølge den metoden som brukes i anbefalingene til ECCS/CIB og den europeiske produktstandarden EN for sandwichelementer.

3 LIVSSYKLUSEN TIL PAROC-ELEMENTENE Livssyklusen til PAROC -elementene Luftforurensing og korrosjon I nærheten av industrianlegg, store byer og i kystnære strøk samles det urenheter og luftforurensing på ytterveggene i form av svoveldioksid, nitrogenoksider, klorgasser, sot og annet smuss. Luftforurensingen reagerer med luftfuktigheten og danner forskjellige syrer, f.eks. svovel-, nitrogen- og saltsyre, som alle har en ugunstig virkning på behandlede overflater. Den tærende virkningen av salt i luften skyldes hovedsakelig saltets evne til å binde fuktigheten. Når saltet legger seg på utvendige overflater, vil det ofte binde vannet og dermed bygge opp fuktinnholdet i overflaten. Samtidig forlenges den tiden som overflaten er fuktig, noe som i stor grad bestemmer hvilken etsende effekt klimaet har. Uten vann skjer det praktisk talt ingen korrosjon. I innlandet vil regn og snø holde veggoverflatene frie for smuss og forurensing. Regelmessig rengjøring vil likevel forlenge elementenes levetid. Det er særlig viktig å rengjøre overflater som er beskyttet av takskjegg. I kystområdene er det kraftig påvirkning fra havsaltet som samler seg på veggoverflatene. Regelmessig service for å sikre lengre levetid Kledninger I årenes løp forandrer overflatene utseende fordi de blir skitne, taper glansen eller endrer farger. De viktigste årsakene til disse endringene er luftforurensing, UVstråler, varmestråling og utendørstemperatur. Mørke overflater er mest utsatt. På mørke, sørvendte vegger kan overflatetemperaturen komme opp i +80 C, og på lyse opp i +55 C. Gjennomsnittlig levetid på en intakt, original, malt overflate er år avhengig av malingstype, byggemetode og klimaforhold. På grunn av større termisk belastning er levetiden for mørke farger noe kortere enn for lyse farger. Når de beskyttende egenskapene i en malt overflate ikke virker lenger, beskyttes elementet fortsatt av sinkbelegget. Det anbefales at PVDF-belegget fornyes av hensyn til vedlikeholdet etter år, og at polyesterbelegg fornyes etter år. Dette vil gjenopprette den malte overflaten til omtrent samme nivå som den hadde da den var ny, og den kan males igjen etter år, noe som vil gi den en levetid på over 50 år. Riper og hakk Riper og hakk som ikke repareres, har en negativ virkning på produktets levetid, og derfor skal de alltid repareres. Hvis reparasjonen utføres med det samme, vil det skadde området ofte begrenses til en ripe med en bredde på noen få millimeter, noe som gjør at reparasjonen blir rask og enkel. Etter noen år kan det bli mye vanskeligere å reparere den samme skaden. Det kan også bli vanskelig å usynliggjøre reparasjonen fordi malingen som brukes ved utbedringen ikke nødvendigvis er helt identisk med den opprinnelige overflatebehandlingen. 3

4 BRUK Elementer i bruk HVIS VEDLIKEHOLDET UTFØRES ETTER ANVISNINGENE, VIL ELEMENTENE FUNGERE ETTER HENSIKTEN OG HELE BYGNINGENS LEVETID FORLENGES. Oppheng Det kan henges opp belastninger i PAROC-elementene ved hjelp av skruer. Hvis opphenget gir dynamiske belastninger, må det brukes gjennomgående skruer. Opphengsbelastninger skal tas med i betraktningen når man monterer elementene ved at man bruker 1 innfesting per 1 kn belastning. Tabellen under viser det antall innfestinger som kreves ved forskjellige typer oppheng. Vi anbefaler at det brukes innfestinger av typen Bulb-Titenagler (SFS intec). Utsparinger og gjennomføringer Utsparinger i elementene kan svekke styrken i dem. Hvis en utsparing er større enn 200 mm, trengs det separat dimensjonering. Utsparinger til gjennomføringer er vanligvis så små at det ikke kreves spesielle tiltak med tanke på den virkningen de har på styrken til elementet. Hvis det foretas en gjennomføring i en brannskillevegg, må gjennomføringen oppfylle de samme branntekniske kravene som veggen. Utbøyning Elementene bøyer seg på grunn av belastninger (vindtrykk og -sug) og virkningen av temperaturforskjellen mellom elementets innvendige og utvendige overflate. Denne utbøyningen må det tas hensyn til ved utarbeiding av detaljer for festing til andre konstruksjoner. Beskyttelse av gangbare himlinger Normal, sporadisk gangtrafikk er ikke skadelig for elementene. Elementer som utsettes for hyppig gangtrafikk, Antall innfestinger per 20 kg H, mm Belastningens avstand fra elementets overflate L, mm Antall innfestinger øker lineært i forhold til lasten, for eksempel: Last = 40 kg, antall innfestinger blir 2 x antallet som vises i tabellen. Last = 60 kg, antall innfestinger blir 3 x antallet som vises i tabellen. Merk! I det grå området av tabellen skal det alltid brukes 2 innfestinger øverst på den lastbærende enheten. H L 4

5 for eksempel ved dører og tekniske installasjoner, må beskyttes med mm tykke, stive steinullplater og lastfordelende bygningsplater. Andre trafikkerte steder og installasjonsområder beskyttes tilstrekkelig med 15 mm finerplater. Belastninger som forårsakes av permanent gangtrafikk, må fordeles til den bærende konstruksjonen. Utsparinger kan svekke himlingselementene. Gangtrafikk i nærheten av utsparingene må unngås. Store belastninger, for eksempel av tungt utstyr, må alltid kontrolleres. Punktbelastninger, for eksempel av stiger osv., krever også beskyttelse. Årlig kontroll Årlig kontroll og vedlikehold er svært viktig for hele bygningens tilstand. For å oppnå optimal levetid for PAROC-konstruksjonene kreves det årlig kontroll og reparasjoner i samsvar med tabellen under. De årlig utførte kontrollene og tiltakene skal registreres. Kontrollpunkter Smuss på malte overflater Tilstanden til malte overflater (sprekker, misfargede områder) Riper og hakk Årlig kontroll av PAROC-fasader Tiltak Visuell vurdering. Må hele veggen eller bare de misfargede delene vaskes? -> Rengjør overflatene. Vurder om hele veggen eller bare deler av den må males. -> Males hvis det er flere defekte områder, eller hvis veggen er ujevnt misfarget. Det anbefales å snakke med en ekspert hvis det trengs reparasjoner. Undersøk om elementene har riper og hakk. -> Mal ripene, reparer hakkene. Elementinnfestinger Beslagskruer Korrosjon på beslagenes klipte kanter Tetthet ved beslag Elementinnfestingene må kontrolleres hvert 10. år. Løsne en skrue, og kontroller tilstanden dens. Hvis den er rusten, kontakt skrueleverandøren for å få råd om behovet for ekstra innfesting. Undersøk om skruene griper. Løse skruer som ikke kan strammes, må erstattes med større skruer. Kontroller tilstanden til de klipte kantene. Hvis endene er rustne, fjern rusten og rengjør dem. Mal området med maling av typen Beckrypair EA685. Undersøk om beslagene sitter tett mot elementene. Bruk flere beslagskruer hvis det er åpninger. 1) Elementinnfestingskode SFS: Elementinnfestingskode P eller JP: Elementinnfestingskode J2 eller J3: 5

6 RENGJØRING Rengjøring av elementer RENGJØRING MED JEVNE MELLOMROM SIKRER LENGRE LEVE- TID PÅ ELEMENTENE. DET ER SÆRLIG VEGGOVERFLATER SOM BESKYTTES AV TAKSKJEGG, SOM TRENGER RENGJØRING. Malte stålplater Skitne områder og flekker kan vaskes med en myk børste og vann. Høytrykksspyling (maks. 50 bar) kan også brukes, men vannstrålen skal ikke rettes vinkelrett på elementet eller på for nært hold. I elementskjøtene skal vannstrålen rettes nedover for å unngå at det spyles vann under trykk rett i skjøten. Gamle overflater må behandles med stor forsiktighet. Vanskelige flekker kan fjernes med noen av de rengjøringsmidlene som er nevnt i tabellen under. Middelet må ha en ph-verdi på mellom 5 og 10. Vask alltid overflatene nedenfra og oppover, og skyll rengjøringsmiddelet grundig av med vann etter noen minutter, fra toppen og nedover. Til slutt skal takrenner og nedløpsrør skylles med vann. Hvis ikke det er mulig å finne rengjøringsmidler som egner seg for malte overflater, kan det brukes bilsjampo og en bilvaskebørste. Bilsjampo anbefales likevel ikke hvis elementoverflaten skal males. Sjampoene inneholder ofte voks, noe som kan redusere heftevnen for den nye malingen. FoodSafe-laminat FoodSafe-laminat kan vaskes daglig med en myk børste. Høytrykksspyling med vann (maks. 50 bar) kan også brukes. Rengjøringsmidlene som brukes til vask av FoodSafe-laminater, må ha en ph-verdi på mellom 5 og 8. De må ikke inneholde løsemidler. Vanntemperaturen må ikke overstige +60 C. FoodSafe-laminatene kan være våte i 6 timer per døgn. Deretter må overflaten tørke fullstendig. Tørking kan skje med en myk klut eller luft. Vær forsiktig ved tørking av elementskjøter og beslagkanter. Tillatt kontinuerlig fuktinnhold i luften må være lavere enn 80 % relativ luftfuktighet. PAROC acoustic elementer Fjern først løst smuss med støvsuger. Tørk deretter overflaten med en fuktig klut. Rengjøringsmidler som egner seg til malte stålplater Rengjøringsmiddel Bruksområde Produsent Peltipesu Difficult dirt Teknos Winter Panservask Vanskelig smuss Tikkurila Terpentin *) Svært vanskelig smuss, lokalt *) evt. White sprite i ekstreme tilfeller, men lakken risikerer da å bli mattet ned 6

7 Rustfritt stål Flekker og misfargede områder på rustfrie ståloverflater rengjøres som angitt i tabellen under. Smusstype Fingermerker Olje og fett Vanskelige flekker og misfargede områder Varmeflekker og vanskelige flekker Rengjøringsmetoder for rustfritt stål Rengjøringsmiddel og metode Vask med mineralsk terpentin, tynner, tri eller aceton. Skyll deretter med kaldt vann og tørk. Vask med organisk løsemiddel, så med vann og såpe, skyll deretter med rent, kaldt vann og tørk. Vask med et skånsomt skurepulver i samme retning som overflatestrukturen hvis det er mulig å se, skyll deretter med rent, kaldt vann og tørk, eller vask med 10 % fosforsyreløsning, skyll med kaldt vann og tørk. Vask med skurepulver som over, eller slip med slipepute i samme retning som eventuelle synlige overflatestrukturer, skyll med kaldt vann og tørk. Fjerning av graffiti på PVDFoverflater Bruk rengjøringsmiddelet W-GRA for å fjerne graffiti. Bruk dessuten vernehansker, klut og vann. W-GRA påføres med klut eller ved at middelet sprøytes på den tørre graffitien. La middelet virke i 30 sekunder til 5 minutter avhengig av temperaturen. En høy temperatur gjør at middelet virker raskere mens en lav temperatur har motsatt effekt. Arbeidstemperaturen bør være over 0 C. Test virkningen ved å tørke av med en klut. En for lang virketid kan være skadelig for PVDF-belegget. Tørk av rengjøringsmiddelet og graffitien med en tørr klut, og skyll overflaten omhyggelig med vann, eller rengjør den med en fuktig klut, og tørk av for å fjerne resten av malingen. Rustflekker Malingsflekker Riper i rustfrie elementer Fukt overflaten med en oksalsyreløsning, la løsningen virke i minutter, og skyll deretter med rent, kaldt vann og tørk. Hvis nødvendig må prosedyren gjentas med skurepulver. Se over. Vask med malingfjerner. Bruk en myk nylonbørste. Skyll deretter med rent kaldt vann og tørk. Gni i samme retning som strukturen med et jernfritt slipemiddel og slipepute. Vask deretter med vann og såpe, skyll med rent, kaldt vann og tørk. Merk! Denne metoden må ikke brukes på 2B-overflater (glatt rustfri overflate) Andre opplysninger Tampereen Pesuainepalvelu Oy (informasjonstjeneste om rengjøringsmidler) 7

8 MALING OG REPARASJON Maling og reparasjon av elementer RIPER OG HAKK SOM IKKE UTBEDRES, FORKORTER PRODUKTETS LEVETID OG SKAL DERFOR ALLTID REPARERES. Forberedelser Før malingsarbeidet begynner, må den gamle malte overflaten rengjøres som beskrevet under Rengjøring av elementer og så tørke fullstendig. Fjern løse flak på overflaten, og slip vekk synlig rust. Alle hakk må repareres som beskrevet under Reparasjon av hakk. Påfør grunning på de rengjorte overflatene. Reparasjonsmaling Riper, støtskader, avskraping eller avflaking kan forekomme på de malte overflatene, for eksempel som følge av feil bruk av installasjonsverktøy, feil løfting eller håndtering av elementene eller på grunn av emballasje- og transportskader. Små merker har ingen betydning hvis ikke det er synlige sprekker i malingen. Hvis det er brudd i belegget, kan det samle seg urenheter på bruddstedet, og det kan holde seg fuktig i lengre tid i ripen. En liten ripe i malingen ruster raskere enn et større område med avflaket belegg. Små riper kan males med en tynn pensel ( Repair Kit, reparasjonsmaling). Større riper og omkringliggende områder må først slipes lett med slipepapir (320) eller noe tilsvarende. Hvis ripen bare går inn til grunningen, er det nok med ett strøk. Men hvis ripen går gjennom hele det malte belegget og inn til sinklaget, anbefales det at overflaten males på nytt etter at det første strøket har tørket. Kontroller alltid fargen på et lite testområde. Ved reparasjon av belegg på Food- Safe-laminater kan det i tillegg til reparasjonsmalingen i tabellen under også brukes spesielle etiketter beregnet på næringsmiddellaminater. Disse limes rett på det defekte området. Etikettene er laget av det samme laminatet som Reparasjonsmaling som egner seg til flikking Beleggtype Lakk Produsent PVDF Repair Kit Paroc Panel System Repco, rustområder males først med Rostex Super Primer. Tikkurila Paints Plaston, rustområder males først med Galvex Primer. Teknos Winter Polyester Repair Kit Paroc Panel System Repco, rustområder males først med Rostex Super Primer. Tikkurila Paints Plaston, rustområder males først med Galvex Primer. Teknos Winter FoodSafe-laminat Repair Kit Paroc Panel System Flikkmaling P5-526 *) Akzo Nobel Repco *), rustområder males først med Rostex Super Primer. Tikkurila Paints Pural Repair Kit Paroc Panel System Repco, rustområder males først med Rostex Super Primer. Tikkurila Paints Plaston, rustområder males først med Galvex Primer. Teknos Winter *) Lakken er ikke godkjent til bruk i næringsmiddelindustrien. 8

9 brukes i elementene. De er godkjent til næringsmiddelformål og kan bestilles fra Paroc Panel System. Ny maling av overflaten Defekter i overflaten og betydelige endringer i farge eller glans er de vanligste årsakene til at man velger å male overflaten om igjen. Antall strøk som trengs, avhenger av dekkevnen til det første strøket. Hvis den opprinnelige fargen stadig synes igjennom, kreves det et nytt strøk etter at det første har tørket. Hvis man skal skifte farge på belegget, kreves det vanligvis to strøk. Det anbefales at PVDF-belegg slipes litt før det påføres maling. Maling av metallicfarger Kontakt Becker Industrifärg AB ved maling av metallicfarger. Reparasjon av støtskader Gammel maling fjernes fra overflaten ved sliping (slipepapir 40 80), og slipestøvet vaskes bort. Hakket fylles med Plastic Padding Super Spackel (produktnummer 25), som påføres med en stålsparkel, først med et tynt lag slik at blandingen kan trenge inn i sporene etter slipingen. Umiddelbart etterpå skal hakket fylles til ønsket tykkelse. Begynn å slipe etter 15 minutter (ved +20 C) (slipepapir ). Området skal først påføres grunning og deretter et toppstrøk. Når det gjelder støtskadesteder med en diameter på over 300 mm eller tvers over elementet, kreves det også en kontroll av styrken til elementet. Mer informasjon ved ny maling (Becker Industrifärg AB) *) Brukes kun dersom det er hvit eller rød rust på lakken. Maling som egner seg for reparasjonsarbeide Beleggtype Lakk Produsent PVDF Temakeep + Repco, rustet område males først med Rostex Super primer Tikkurila Paints Plaston (ingen primer nødvendig) Teknos Winter Polyester Temakeep *) + Repco, rustet område males først med Rostex Super primer Plaston, Tikkurila Paints rustet område males først med Galvex primer Teknos Winter Pural Temakeep *) + Repco, rustet område males først med Rostex Super primer Plaston, Tikkurila Paints rustet område males først med Galvex primer Teknos Winter 9

10 BYTTE ELEMENTER HVIS DET OPPSTÅR STØRRE SKADER, ER DET LETT Å BYTTE PAROC-ELEMENTER VED Å FØLGE DISSE ANVIS- NINGENE. Forberedelser Bestill de ønskede elementene, innfestingene og løfteutstyret i god tid på forhånd. Påse også at det nye elementet har samme styrkeegenskaper som det skadde. Bytte element Fjern beslagene som dekker innfestingene på element C, som skal demonteres, samt på element A, B, D og E (figur 1). Bruk en ekstra innfesting på element A og E (figur 2). Fest element A og B til hverandre i begge ender med tynne stålplateremser, som festes slik at skruehullene senere skjules av beslagene. Beregn vekten på element B. Maksimalt tillatt belastning per innfesting er 25 kg (figur 3). Fjern innfestingene i element B. Elementet henger nå i stålplateremsene. Fest element D og E til hverandre med små stålplateremser i begge ender for å hindre element D i å falle ned når element C fjernes. Monter sikringsremser (lengde = elementtykkelse + 15 cm) i begge ender av element D slik at elementets innerside stopper ca. 5 cm fra yttervegg når elementet trekkes ut. Fjern skruene fra element D (figur 4 og 5). Fjern skruene fra element C, og trekk ut element C ved hjelp av manuelle sugekopper. Hvis elementet ikke løsner, kan det brukes en kniv for å fjerne tetningslisten fra elementet (figur 6). Monter LiftAid løfteåk på element C, og løft det ned (figur 7). Fug hunnskjøten i element B. Løft et nytt element med løfteåket, og monter det i skjøten på element D som står ut fra veggen. Fjern løfteåket. Monter den innvendige skjøten i element B, som står ut fra veggen, i den innvendige skjøten i det nye elementet. Skyv elementene mot rammen, og kontroller at skjøtene sitter godt i hverandre. Fest elementene med nye skruer. Monter beslagene igjen. MERK! Disse anvisningene skal brukes for PAROC-elementer på opptil 150 mm. Metoden er patentert. 10

11

12 SERTIFISERT KVALITET Paroc Panel System oppfyller kvalitetsstandarden ISO Dette innebærer at hele kjeden fra råstoffer, via produksjon og leveranser er i henhold til standarden, slik at man får sertifisert og gjennomgående høy kvalitet. Informasjonen i denne brosjyren er den eneste gjeldene og fullstendige beskrivningen av de vilkår og tekniske egenskaper som gjelder for beskrevne produkter. Informasjonen er dog ikke å betrakte som en garanti. Vi tar ikke ansvar dersom våre produkter brukes utenfor beskrevet bruksområde, såfremt vi ikke på forespørsel har godkjent dette. Denne brosjyren erstatter alle tidligere utgaver. På grunn av kontinuerlig utvikling av våre produkter, forbeholder vi oss retten til å gjøre forandringer og tilpasninger i våre brosjyrer. PAROC og AST er registrerte varemerker som tilhører Paroc Oy Ab. Paroc Group 2007 PAROC AS Panel System, Postboks 150, Oppsal, N-0619 Oslo Telefon , e-post 3005PPSNO0108 A MEMBER OF PAROC GROUP

Advanced Structural Technology. AST quality in panels

Advanced Structural Technology. AST quality in panels Advanced Structural Technology AST quality in panels Panel System 3.10 NO Januar 2008 Styrke Sandwichelementer bygger på samhandling mellom de ulike materialene og gir optimale styrkeegenskaper. Det er

Detaljer

STELL OG REPARASJON VEILEDNING

STELL OG REPARASJON VEILEDNING STELL OG REPARASJON AV KÄHRS TREGULV 1 2008-11 NO STELL OG REPARASJON VEILEDNING Kährs Norge A/S Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com www.kahrs.com

Detaljer

Håndbok i vedlikehold og reparasjon av tre- og plastbåter

Håndbok i vedlikehold og reparasjon av tre- og plastbåter Håndbok i vedlikehold og reparasjon av tre- og plastbåter Hva er West System epoksy? West System epoksy et sikkert valg Hvorfor velge West System epoksy? Kort om West System epoksy produkter, ulike fyllstoffer

Detaljer

MONTERINGS GUIDE 2012 FOR: STANDARD FRP PLATER FRP HIMLINGSPLATER LAMINERTE FRP PANELER DECORATIVE FRP PLATER

MONTERINGS GUIDE 2012 FOR: STANDARD FRP PLATER FRP HIMLINGSPLATER LAMINERTE FRP PANELER DECORATIVE FRP PLATER Sheet no. 6004 MONTERINGS GUIDE 2012 FOR: STANDARD FRP PLATER FRP HIMLINGSPLATER LAMINERTE FRP PANELER DECORATIVE FRP PLATER All rights reserved. 1 INNHOLD 01 Fra sier seg ansvar... 5 02 Fabrikkens gjensidige

Detaljer

Industry. BlueLine Nating, tetting, liming og vedlikehold i maritimt miljø

Industry. BlueLine Nating, tetting, liming og vedlikehold i maritimt miljø Industry BlueLine Nating, tetting, liming og vedlikehold i maritimt miljø Innhold Sika BlueLine 2 Vedheft 3 Hva er viktig for å oppnå maksimal vedheft? 3 Forbehandling av underlag 3 Nating 4 Natedimensjonering

Detaljer

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 05.81 Sparkelv. A5 08/09/04 9:48 Side 1 Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 GIPS VEGGER & TAK SPARKLING FOR HÅND Introduksjon side 2-3 Hvor finnes det - stikkord side

Detaljer

Teknisk informasjon 90

Teknisk informasjon 90 90 Teknisk informasjon Innledning Innledning Generell informasjon Oppbygging Platemål Vekt Struktur Kvaliteter Normer for materialegenskaper Kjemikaliebestandighet Termiske egenskaper Stell og vedlikehold

Detaljer

FOKUS på tre. Overflatebehandling av utvendig kledning

FOKUS på tre. Overflatebehandling av utvendig kledning Nr. 23 FOKUS på tre Overflatebehandling av utvendig kledning NOVEMBER 2009 Ubehandlet Overflatebehandlet Valg av produkter Utførelse Holdbarhet Overflatebehandling En overflatebehandling gir trevirket

Detaljer

Denne garantien gjelder for normal bruk på kjøkkenet i hjemmet, og er underlagt de vilkår og betingelser som er nevnt i dette garantiheftet.

Denne garantien gjelder for normal bruk på kjøkkenet i hjemmet, og er underlagt de vilkår og betingelser som er nevnt i dette garantiheftet. Kjøkken Hverdagen stiller høye krav til et kjøkken. Vi tester våre kjøkken nøye for å sikre at de tåler høy vektbelastning, høy varme og intensiv bruk hver eneste dag. Vi gir 25 års garanti mot material-

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Rengjøringsprodukter. 1920 1960 En eksplosjon i rengjøringsteknologi

Rengjøringsprodukter. 1920 1960 En eksplosjon i rengjøringsteknologi Innhold Rengjøring Rengjøringsprodukter...3 Super 10...5 LDC...9 Disinfectant...11 Fantastik...13 Fresh...15 Lemon Glo...17 G1...19 Soft...21 Bruksområder...23 RENGJØRINGSPRODUKTER Rengjøringsprodukter

Detaljer

Guide for vedlikeholdseksperter. Løsninger for alle lime-, tettings-, rengjøringsog smørejobber

Guide for vedlikeholdseksperter. Løsninger for alle lime-, tettings-, rengjøringsog smørejobber Guide for vedlikeholdseksperter Løsninger for alle lime-, tettings-, rengjøringsog smørejobber Løsninger for vedlikeholdseksperter Vi i Henkel er klar over hvilke utfordringer du møter med hensyn til vedlikehold

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

ALT OM BÅTEN OVER OG UNDER VANNLINJEN

ALT OM BÅTEN OVER OG UNDER VANNLINJEN ALT OM BÅTEN OVER OG UNDER VANNLINJEN INNHOLD LIDENSKAP OG FART - FOR AT DU SKAL KUNNE NYTE DE GODE STUNDENE PÅ VANNET Det handler om lidenskap. Om ekte båtglede for ekte båtfolk. Om å være godt forberedt

Detaljer

Malingshåndboken med Fargekart. Norsk Utgave

Malingshåndboken med Fargekart. Norsk Utgave Malingshåndboken med Norsk Utgave Malingshåndboken med Innhold I over hundre år har vi skapt innovative malingsystemer til beskyttelse, forskønnelse og til å forbedre alle typer båters ytelse. Det spiller

Detaljer

Kjøkken TA VARE PÅ KVITTERINGEN! Kvitteringen er kjøpsbeviset ditt. Den må fremvises for at garantien skal gjelde.

Kjøkken TA VARE PÅ KVITTERINGEN! Kvitteringen er kjøpsbeviset ditt. Den må fremvises for at garantien skal gjelde. Inter IKEA Systems B.V. 2005/2012 Kjøkken TA VARE PÅ KVITTERINGEN! Kvitteringen er kjøpsbeviset ditt. Den må fremvises for at garantien skal gjelde. Dersom noe skulle skje, eller du ikke er fornøyd, er

Detaljer

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR LEGGEANVISNINGER FOR KÄHRS TREGULV 1 2014-05 NO LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR Kährs Norge AS Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com

Detaljer

BRUKERMANUAL WHEELDRIVE 9010041B

BRUKERMANUAL WHEELDRIVE 9010041B BRUKERMANUAL NO WHEELDRIVE 9010041B 2 WheelDrive WheelDrive 3 Norsk 2014 Handicare Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form, ved trykk,

Detaljer

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Oslo kommune Byantikvaren Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Med dette informasjonsarket ønsker Byantikvaren å gi en enkel innføring i prinsippene for reparasjon og vedlikehold av gamle

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14 Vennligst les denne brukerhåndboken først! Kjære kunde, Takk for at du valgte et produkt fra Grundig.

Detaljer

Badene, inventar og andre elementer i rommet må kun brukes til det opprinnelig er designet til.

Badene, inventar og andre elementer i rommet må kun brukes til det opprinnelig er designet til. FDV forvaltning, drift og vedlikehold Oktober 2014 Dette dokumentet er en generell funksjon, drift og vedlikeholds veileder. Det kan derfor være beskrevet elementer som ikke er montert i deres bad. Vi

Detaljer

Hytte og Bolig kontakt@hytteogbolig.no www.hytteogbolig.no LYKKE TIL!

Hytte og Bolig kontakt@hytteogbolig.no www.hytteogbolig.no LYKKE TIL! Det er enkelt å bygge anneks når du kjøper byggesett fra Hytte og Bolig. Dersom det er første gang du bygger et anneks kan det kanskje dukke opp noen spørsmål og problemstillinger. Vi har oppsummert noen

Detaljer

15.08.05. Monteringsveiledning kjøkken og bad. Anvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser

15.08.05. Monteringsveiledning kjøkken og bad. Anvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser 5.08.05 Monteringsveiledning kjøkken og bad nvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser Innhold: Generell informasjon side 2 Målskisser - kjøkken side 3 Plassering av lettvegger

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 836 150 Innhold

Detaljer

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr D 520

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr D 520 3 2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 RÅD G VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr D 520 God mat med Beha Med snart 90 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr

Detaljer

Stilig benkeplate i betong

Stilig benkeplate i betong Stilig benkeplate i betong Stilig benkeplate i betong Med en støpt betongbenkeplate får kjøkkenet et spesielt og personlig utseende. Det å støpe benkeplaten er et ekte håndverk som du også kan gjøre hjemme.

Detaljer

makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser

makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser Damp Den mektige kombinasjonen energi og vann Damp ble generert av vulkaner

Detaljer

FOKUS på tre. Overflatebehandling av tregulv

FOKUS på tre. Overflatebehandling av tregulv Nr. 6 FOKUS på tre Overflatebehandling av tregulv SEPTEMBER 2008 Lut - Kalk - Såpe Olje Olje/voks - Lakk - Maling For å unngå feilbehandlinger, presenteres en rekke nyttige tips Til overflatebehandling

Detaljer

Energiklok renovering

Energiklok renovering Energiklok renovering Byggisolering Norge Oktober 2010 Innhold På tide å renovere energiklokt... 3 Energikloke løsninger før og nå... 4 Byggeregler... 5 Klimaforandringer en realitet... 6 Energideklarasjon/Energimerking...

Detaljer