Standard Norge fremlegger følgende forslag til Norsk Standard til kritikk:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standard Norge fremlegger følgende forslag til Norsk Standard til kritikk:"

Transkript

1 Standard Norge fremlegger følgende forslag til Norsk Standard til kritikk: prns 3420 T Høringsfrist: NS 3420 Del T: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del T: Maler- og beleggarbeider Specification texts for building, construction and installations Part T: Painting, papering and flooring Dette er et forslag til revidert utgave av NS 3420-T:2008 til høring. Denne standarden vil erstatte NS 3420-T:2008. Standardforslaget er utarbeidet og anbefalt sendt ut til høring av SN/K 429 Komité for Maler- og beleggarbeider NS 3420 Del T. Komiteens mandat har vært Komiteen skal behandle forslag til endringer og tillegg til NS 3420-T. Komiteen skal primært vurdere terminologi, faglig innhold og beskrivelsestekstenes utforming. Komiteen skal følge den hovedinndelingen og de redaksjonelle retningslinjene som er fastlagt av Redaksjonskomiteen for NS Komiteen kan imidlertid foreslå redaksjonelle endringer. Komiteen skal videre vurdere europeiske standarder som berører de delene av NS 3420 som komiteen har ansvaret for, og vil etter behov bli konsultert ved eventuell oversettelse fra engelsk av de aktuelle normative referansene. Ved behov skal komiteen behandle saker som angår følgende CEN- og ISO-komiteer: CEN/TC 99 Wallcoverings CEN/TC 134 Resilient, textile and laminate floor coverings CEN/TC 303 Floor screeds and in-situ floorings in buildings ISO/TC 219 Floor coverings Forslaget inneholder en rekke tekniske og redaksjonelle endringer fra den gjeldende utgaven. De viktigste av dem er nevnt i forordet. Innkomne kommentarer vil bli behandlet av komiteen SN/K 429. Følgende virksomheter er representert i komiteen: Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund, Oslo Alloc AS, Lyngdal Sverresborg Malerservice AS, Trondheim Weber Norge AS, Oslo Jotun AS, Sandefjord Tarkett AS, Drammen Kulturdepartementet, Oslo Multiconsult AS, Oslo

2 Mapei AS, Sagstua Schwenke & Sønn AS, Tromsø Akzo Nobel Coatings AS, Sofiemyr SINTEF Byggforsk, Oslo Norges Astma- og Allergiforbund, Oslo Norges Gipsplateforbund, Drammen og Fredrikstad Veidekke Industri AS, Oslo har vært med på deler av arbeidet. Komiteens leder er fagsjef Olav Dagsleth, Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund. Standard Norges prosjektleder er Odd Mønnesland. Tillegg A er behandlet av SN/K 346 Fukt i bygninger. Der er professor Stig Geving, NTNU komitéleder, og José S. Delgado er Standard Norges prosjektleder. SN/K 346 holder på å utarbeide en ny standard for fuktmåling i betong som vil erstatte den metoden som nå står i NS 3420-T:2008, tillegg A. Gi dine kommentarer innen fristen, gjerne på Skjema for høringsuttalelse, og send dem til Standard Norge Postboks LYSAKER eller med e-post til Standard Norges prosjektleder:

3 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del T: Maler- og beleggarbeider Specification texts for building, construction and installations Part T: Painting, papering and flooring Standard Norge. Henvendelse om gjengivelse rettes til Standard Online AS. Norsk Standard ICS ; Språk: Norsk Utgave 2013

4 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del T: Maler- og beleggarbeider Innhold Forord...4 Orientering Omfang Normative referanser Definisjoner og forkortelser Definisjoner Forkortelser Bestemmelser og spesifikasjon T Maler- og beleggarbeider TA Forberedende arbeider TA1 Forberedelser TA1.2 Referansefelt for forbehandling TA1.3 Tildekning TA2 Rengjøring og mekanisk forbehandling TA2.2 Rengjøring TA2.3 Mekanisk forbehandling TA3 Påføring av materialer som blir værende på flaten TA3.3 Påføring av tyntflytende væsker TA3.4 Utfylling med herdnende masser TA3.42 Sparkling TA3.43 Kitting TA3.44 Spesielle forbehandlinger på gipsplater TA3.441 Reparasjon av gipsplater TA3.442 Forbehandling av skjøter og åpninger TA3.443 Sparkling av hjørner og kanter TA Hjørneforsterkning TA Sparkling av hjørneforsterkning på utgående hjørner TA Beskyttelse med hjørneforsterkning og sparkel TA Strimling og sparkling mellom gipsplater som har ulik retning TA Sparkling av kantskinner TA3.46 Avrettingslag TA8 Andre ytelser TA8.2 Fuktmåling TA8.7 Merkostnad for arbeid i høyder TB Malerarbeider TB1 Forberedelser til malebehandling TB1.1 Referansefelt for malebehandling TB2 Malebehandling på mineralsk underlag TB2.2 Malebehandling på betong eller sementbasert avrettingslag TB2.22 Malebehandling på ubehandlet plasstøpt betong TB2.222 Malebehandling på ubehandlet plasstøpt betong utvendig... 49

5 Side 2 TB2.223 Malebehandling på ubehandlet plasstøpt betong innvendig TB2.24 Malebehandling på stålglattet betong eller sementbasert avrettingslag TB2.25 Malebehandling på betongelementer TB2.252 Malebehandling på innvendig betongelementvegg TB2.253 Malebehandling på betongelementhimling TB2.254 Malebehandling på betongelement utvendig TB2.3 Malebehandling på porebetong og lettklinkerbetong TB2.32 Behandling på porebetong TB2.322 Behandling på himling av porebetongelement TB2.33 Malebehandling på lettklinkerbetong TB2.333 Malebehandling på innvendig lettklinkerbetong TB2.4 Malebehandling på ubehandlet murverk TB2.43 Malebehandling på innvendig ubehandlet murverk TB2.5 Malebehandling på puss TB2.52 Malebehandling på utvendig puss TB2.53 Malebehandling på innvendig puss TB4 Behandling på gipsplater TB4.1 Sparkelbehandling på gipsplater TB4.3 Malebehandling på gipsplater med forsenkede kanter TB4.32 Malebehandling på gipsplateunderlag med forsenkede langkanter og endeskjøter uten forsenkning 63 TB4.34 Malebehandling på gipsplateunderlag med forsenkede kanter i samtlige skjøter TB4.5 Malebehandling på gipsplater med fasede kanter TB6 Malebehandling på trevirke og på trebaserte plater TB6.2 Malebehandling på innvendig trevirke TB6.22 Malebehandling på innvendig trevirke som ikke er gangflater TB6.24 Malebehandling på gangflater innvendig TB6.4 Malebehandling på utvendig trevirke TB6.5 Malebehandling på trebaserte plater TB7 Malebehandling på metall TB8 Delbehandlinger og andre arbeider i forbindelse med malebehandlinger TB8.1 Delbehandlinger TB8.12 Overmalingsprodukt TB8.13 Grunnbehandlinger TB8.131 Preparering av underlag TB8.132 Grunning TB8.14 Mellombehandlinger TB8.15 Sluttbehandlinger TB8.8 Tillegg til malebehandlinger TB8.82 Merkostnad for malebehandlinger TB8.84 Tilleggsarbeid på malebehandlet flate TE Tapetserarbeider TE2 Veggbelegg på mineralsk underlag TE2.2 Veggbelegg på betong TE2.22 Veggbelegg på ubehandlet plasstøpt betong TE2.23 Veggbelegg på betongelementer TE2.3 Veggbelegg på porebetong TE2.33 Veggbelegg på porebetongelementer TE2.34 Veggbelegg på mur av porebetong TE2.5 Veggbelegg på puss TE2.52 Veggbelegg på grovkornet puss TE2.53 Veggbelegg på finkornet puss TE4 Veggbelegg på gipsplater TE4.2 Veggbelegg på gipsplater med forsenkede kanter TE6 Veggbelegg på trebaserte plater TE6.2 Behandling på sponplater TE6.22 Veggbelegg på sponplater med rette eller falsede kanter TE6.3 Behandling på trefiberplater TE6.32 Veggbelegg på trefiberplater med fals og sparkelfas, harde og halvharde

6 Side 3 TE7 Vanntett belegg for vegg TE8 Delbehandlinger og andre behandlinger i forbindelse med veggbelegg TE8.1 Grunnbehandling for veggbelegg TE8.2 Oppsetting av veggbelegg TH Halvharde og tekstile gulvbelegg TH1 Støtdempende underlag for gulvbelegg TH1.1 Underlagsfilt for tekstilbelegg TH1.2 Korkunderlag TH1.3 Underlag av korkment TH1.4 Underlag uten fiber for tekstilbelegg TH1.5 Blandet underlag for tekstilbelegg TH2 Halvhardt belegg TH2.1 Halvhardt belegg på gulv TH2.2 Halvhardt belegg i trapp TH2.3 Halvhardt belegg på repos TH2.7 Avsluttende overflatebehandling på halvhardt belegg TH3 Tekstilt belegg TH3.1 Tekstilt belegg på gulv TH3.2 Tekstilt belegg i trapp TH3.3 Tekstilt belegg på repos TH4 Vanntett gulvbelegg TH8 Andre arbeider i forbindelse med halvharde og tekstile gulvbelegg TH8.3 Oppbrett i gulvbelegg TH8.32 Oppbrett i vanntett gulvbelegg TH8.33 Oppbrett i belegg som ikke er vanntett TH8.4 Merkostnad for tilpasning rundt gjennomføringer i gulvbelegg TH8.5 Beskyttelsesdekning TK Støpte belegg TK1 Referansefelt for støpt belegg TK2 Sementbasert belegg TK3 Støpt plastbelegg TK4 Støpeasfaltbelegg TK8 Andre arbeider i forbindelse med støpt belegg TK8.1 Avsetting av fuger TK8.2 Sokkel TK8.3 Hulkiler TL Sportsgulv og tilknyttede arbeider TL2 Sportsgulv TL8 Andre arbeider i forbindelse med sportsgulv TL8.2 Feltprøving TL8.4 Oppmerking TL8.5 Festeanordninger for flyttbart utstyr TM Taktile elementer TV Sammensatte arbeider TV6 Støpte belegg med underliggende sjikt TW Levering og montasje av ferdige enheter TW2 Diverse monteringsenheter TW3 List 143 TW4 Avskrapingsmatte TY Vedlikehold og reparasjon av behandlede overflater TY1 Fjerning av maling og belegg TY1.2 Fjerning av maling TY1.3 Fjerning av strie, papir, tapet, belegg TY3 Reparasjon av støpte gulvbelegg TY4 Veggbelegg på tidligere behandlet underlag TY5 Malebehandling på tidligere behandlet underlag

7 Side 4 TY5.2 Malebehandling på tidligere behandlet underlag innvendig TY5.3 Malebehandling på tidligere behandlet underlag utvendig Tillegg A (informativt) Tiltak for å unngå fuktskader Tillegg B (informativt) Glans og glansbetegnelser Litteratur Forord NS 3420-T:2013 ble fastsatt 1. september NS 3420-T:2013 er en del av NS 3420:2013. NS 3420-T:2013 erstatter NS 3420-T:2008, utgave 4.0 fra oktober De viktigste endringene er Mange nye postgrunnlag er kommet til, og mange gamle har fått nye koder. Det er innført klasser (K2, K3 og K4) for utseende for dekkende malebehandlinger innendørs i TB. K4 har nye og strengere krav til planhet og utseende enn normalbehandlingene i tidligere utgave. K4 er innført for å imøtekomme behovet for estetisk kvalitet i utvalgte rom der det stilles krav utover det normale. Noen av toleransekravene er endret, og det er forklart hvilke krav som må stilles til underlaget. Metodebeskrivelsen for fuktmåling i betong er trukket tilbake, men postgrunnlag for fuktmåling er beholdt. Andre postgrunnlag for prøving og prøvetaking av underlag er tatt bort. Kritiske fuktnivåer er endret og samlet i et informativt tillegg. Kontroll av dokumentasjon på utført fuktmåling inngår ikke lenger i beleggarbeidene. Stikkord for krav til emisjon av skadelige stoffer er innført. Mange postgrunnlag har fått flere matrisevalg og stikkord for å anspore den beskrivende til å gi mer detaljert informasjon om underlaget. Derved vil det komme tydeligere fram i beskrivelsen hvilke konstruksjoner som skal behandles. For mange av postgrunnlagene er det spesifisert tydeligere hva som skal inngå i utførelsen og prisen. Det er gjort en opprydning i kravene for å få et klarere grensesnitt mellom den utførendes og oppdragsgiverens ansvar. Postgrunnlag for sportsgulv er tatt inn i TL. Postgrunnlag for taktile elementer er tatt inn i TM. Et tillegg med anbefalinger om valg av klasser for belegg- og avrettingsmasser er tatt bort. Et tillegg med anbefalinger om valg av malingsmaterialtyper er tatt bort. Orientering Dette er en del av NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. NS 3420 er et komplett system for å beskrive bygging og riving av bygg og anlegg på et detaljert eller mer sammensatt nivå. Systemet er ordnet hierarkisk, slik at bestemmelser på høyere nivåer også gjelder for lavere nivåer. Bestemmelsene i NS Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del 1: Fellesbestemmelser gjelder for alle delene av NS I del 0 Orientering, tabell 1, for en gitt utgave, finnes en oversikt over alle gjeldene delene for denne utgaven. Del 0 oppdateres ved hver utgave. I del 0, punkt 7 er redigeringsmønsteret for fagdelene forklart, bl.a. hvordan stoffet er fordelt mellom a)-, b)-, c)-, d)-, e)- og y)-punkter.

8 1 Omfang Side 5 Denne delen av NS 3420 omfatter overflatebehandling med malingsmaterialer, tapet og gulvbelegg. 2 Normative referanser Denne delen av NS 3420 viser til etterfølgende udaterte standarder. Det er den siste utgaven som gjelder. NS NS 3420-S NS-EN NS-EN 233 NS-EN NS-EN 266 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del 1: Fellesbestemmelser Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del S: Isolering, tetting, og tekking Betong Del 1: Spesifikasjon, egenskaper, fremstilling og samsvar Veggkledninger på rull Krav til papirtapeter, vinyltapeter og homogene plasttapeter Veggkledninger på rull Veggkledninger for hard belastning Del 1: Krav Veggkledninger i baner Krav til tekstiltapet NS-EN 649 Halvharde gulvbelegg Homogene og heterogene gulvbelegg av polyvinylklorid Krav NS-EN 650 NS-EN 651 NS-EN 652 NS-EN 655 NS-EN 686 NS-EN 687 NS-EN 688 NS-EN 1307 NS-EN 1470 NS-EN 1816 NS-EN 1817 NS-EN NS-EN NS-EN NS-EN NS-EN NS-EN NS-EN NS-EN NS-EN NS-EN NS-EN NS-EN NS-EN NS-EN NS-EN NS-EN NS-EN Halvharde gulvbelegg Gulvbelegg av polyvinylklorid med bakside av jutefilt eller polyesterfilt eller på polyesterfilt med bakside av polyvinylklorid Krav Halvharde gulvbelegg Gulvbelegg av polyvinylklorid med skumsjikt Krav Halvharde gulvbelegg Gulvbelegg av polyvinylklorid med bakside av kork Krav Halvharde gulvbelegg Fliser av kork med slitesjikt av polyvinylklorid Krav Halvharde gulvbelegg Krav til ensfarget og mønstret linoleum med skumbakside Halvharde gulvbelegg Krav til ensfarget og mønstret linoleum med bakside av korkment Halvharde gulvbelegg Krav til korklinoleum Tekstile gulvbelegg Klassifisering av tepper med luv Tepper Klasseinndeling av nålefiltbelegg uten luv Halvharde gulvbelegg Krav til homogene og heterogene glatte gummibelegg med skumbakside Halvharde gulvbelegg Krav til homogene og heterogene glatte gummibelegg Halvharde gulvbelegg Korkunderlag Krav Halvharde gulvbelegg Korkfliser Krav Halvharde gulvbelegg Krav til homogene og heterogene profilerte gummibelegg Halvharde gulvbelegg Krav til underlag av korkment Veggkledninger Krav til korkplater Veggkledninger Krav til kork på rull Fuktinnhold i et virkestykke av skurlast Del 2: Bestemmelse ved elektrisk motstandsmåling Tekstile gulvbelegg Klassifisering av nålefiltbelegg med luv Halvharde gulvbelegg Gulvbelegg av polyvinylklorid med fylt fiberbakside Krav Halvharde gulvbelegg Våtromsbelegg av polyvinylklorid Krav Støpte gulvbelegg eller avrettingslag, og materialer Materialer Egenskaper og krav Skjøte- og sparkelmasser for gipsplater Definisjoner, krav og prøvingsmetoder Halvharde gulvbelegg, tekstile gulvbelegg og laminatgulv Grunnleggende krav Tekstile gulvbelegg Minstekrav til teppeunderlag Halvharde gulvbelegg Krav til glatte gummibelegg med eller uten skumbakside og med mønstret sjikt Halvharde gulvbelegg Gulvbelegg av syntetiske termoplastiske polymerer Krav Idrettsdekker - Innendørs dekker for allsidig bruk - Krav

9 NS-EN NS-EN NS-EN 15251/NA NS-EN ISO 2813 NS-EN ISO NS-EN ISO NS-EN ISO Dekorative veggkledninger Produkter på rull og i plateform Tekstile gulvbelegg Klassifisering av tekstile gulvbelegg uten luv Side 6 Inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse inkludert inneluftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustikk / (Nasjonalt tillegg under utarbeidelse) Maling og lakk Bestemmelse av reflekterende glans av ikke-metalliske malingsfilmer ved 20 o, 60 o og 85 o (ISO 2813:1994, innbefattet endringsblad 1:1997) Halvharde gulvbelegg Heterogene gulvbelegg av polyvinylklorid Krav (ISO 10582:2010) Halvharde gulvbelegg Halvstive fliser av polyvinylklorid eller kopolymerer Krav Byggevirksomhet Sammenføyningsprodukter Klasseinndeling og krav til fugemasser NS-EN ISO Halvharde gulvbelegg - Krav til ensfarget og mønstret linoleum (ISO 24011:2009) NS-EN ISO Halvharde gulvbelegg Gulvbelegg av polyvinylklorid med mønstret skumsjikt Krav NS-SS NCS fargeatlas ISO Textile floor coverings Guidelines for installation and use on stairs

10 3 Definisjoner og forkortelser 3.1 Definisjoner I denne delen av NS 3420 gjelder følgende definisjoner i tillegg til dem som er angitt i NS arbeidshøyde Side 7 MERKNAD 1 Referanser i hakeparentes viser til at definisjonen er hentet fra den angitte referansen. Der definisjonen er oversatt fra engelsk er dette angitt. MERKNAD 2 Fagområde angitt i vinkelparentes viser at det er en generell term som har fått en spesiell definisjon innenfor angitt fagområde/sammenheng. MERKNAD 3 Noen av termene og definisjonene fra NS-EN 235 er modifisert her. Veggkledning er rettet til veggbelegg i hele del T. høyde over gulv eller grunn som arbeideren må nå opp til for å få utført arbeidet avrettingslag ett eller flere sjikt med avrettingsmasse lagt på byggeplassen, enten direkte på et underlag med eller uten vedheft, eller på et mellomlag eller isolerende lag, for å fylle én eller flere av følgende funksjoner: å oppnå en gitt planhet; å være underlag for et gulvbelegg; å være underlag for overflatebehandling med malingsmaterialer. [KILDE: NS-EN 13318:2000, 2.2 og 8.3, modifisert Definisjonen er begrenset til avrettingslag som er beskrevet med postgrunnlag fra denne delen av NS 3420.] avstrødd påført et partikkelformet materiale som bedrer overflatens slitestyrke, sklisikkerhet eller heftfasthet for eventuell senere behandling (f.eks. naturlig knust stein, metallspon, sand, karborundum) bitumen tilnærmet ikke-flyktig, klebrig og vanntett stoff som er framstilt av råpetroleum eller som forekommer i naturasfalt, og som løses fullstendig eller nesten fullstendig i toluen, og er høyviskøst eller tilnærmet fast i romtemperatur [KILDE. NS-EN 12597, modifisert Matrerialbeskrivelsen er trukket sammen med resten av definisjonen.] bjelke liggende bæreelement, understøttet i to eller flere punkter [KILDE. NS 3420-Q] brystning vertikal konstruksjon fra gulvet og oppover, som ikke berører himlingen dekkbeis dekkende behandling på trevirke som opprettholder treets struktur dekkende behandling <malerarbeid> malebehandling som utføres med pigmentert materiale slik at underlagets farge ikke er synlig EKSEMPLER Maling, dekkbeis

11 3.1.9 delbehandling <malerarbeid> enkeltbehandling som utføres på et underlag, alene eller sammen med andre delbehandlinger, for å oppnå en spesiell struktur eller kulør farefelt EKSEMPLER Kvistlakkering, grunning, sparkling, oppliming, 1 strøk lakk. Side 8 felt som skal varsle om farer, for eksempel kryssing av trafikkareal eller nivåendringer som trapper og usikrete kanter fargeskille MERKNAD Farefelt utformes gjerne med flattoppede halvkuler i rader, parallelle eller forskjøvet. Farefelt kan ha stor nytteverdi også når de etableres uten at det anlegges ledelinje, eksempelvis i forkant av trappeløp eller usikrede kanter. skille mellom ulike farger som grenser mot hverandre filler tilslag med kornstørrelse mindre enn 63 ųm [KILDE: NS-EN 13318:2000, 3.2] filsing utglatting av sparklede partier med våt svamp eller liknende flatstrimling MERKNAD Filsing kan erstatte sliping. påføring av våt sparkelmasse med strimmel av perforert spesialpapir flatt på gipsplater langs overgangen mot andre materialer eller mot andre flater, der papirstrimmelen legges på gipsplatene og dekker åpningen, men ikke legges inn på det tilstøtende materialet eller den tilstøtende flaten flekkmaling MERKNAD flekking med maling flekksparkling Hensikten er å redusere omfanget av svinn- og bevegelsessprekker eller -riss. MERKNAD 1 Se også mellomflekking. MERKNAD 2 Uten et toppstrøk som dekker hele flaten, kan flekking etter skader på ferdig malt underlag gi synlig og skjemmende fargeforskjell, strukturforskjell og glansforskjell, særlig på flater som er utsatt for slepelys. NS 3420 har ingen postgrunnlag for flekkmaling på toppstrøk. sparkling av høyst 1/4 av flaten for å dekke innfestingspunkter som skruer, spiker e.l., porer, mindre overflateujevnheter og mindre overflateskader forhåndspreparert overmalingsprodukt overmalingsprodukt som er behandlet før oppsetting for å binde løstsittende partikler (støv) MERKNAD Forhåndspreparert overmalingsprodukt er ikke det samme som forhåndsgrunnet.

12 gangtrinn horisontal del av trinn [KILDE: NS-EN 12466:1998, 2.5.8] gesims utstikkende avslutning på en fasade i overgangen mellom vegglivet og takflaten gjennomskinnelig behandling Side 9 <malerarbeid> behandling som utføres med pigmentert eller upigmentert materiale slik at underlagets struktur opprettholdes og mønsteret er synlig glansskille EKSEMLER Beis, olje, lakk. grense mellom flater som har samme farge men ulik glans glattet bearbeidet med stålbrett, glattemaskin e.l. før støpemassen er herdnet grenging sprøytepåføring av en sparkelmasse, slik at det oppnås en ensartet, kornet overflate grunning <malerarbeid> første strøk av tynn olje, maling eller seis på et sugende underlag hulkil homogen overgang mellom gulv og vegg eller mellom vegg og himling impregnering inntrengende og beskyttende behandling på ulike underlag innkassing kasse rundt rør, kanaler, kabler, spoler, bjelker, takutstikk m.m. der ingen bredder er større enn 1,0 m [KILDE: NS 3420-Q] innsparkling av strimmel strimling montering av strimmel av perforert spesialpapir lagt i våt sparkelmasse over gipsplateskjøt for å hindre at det oppstår sprekker i plateskjøtene på ferdig behandlet flate, og for å gi flaten forutsatt styrke og stivhet til å tilfredsstille tekniske krav til brann, lydgjennomgang og stabilitet inntrinn horisontal avstand fra trinnforkant til neste trinns forkant [KILDE: NS 3932:1989, 3.1]

13 kitting Side 10 påføring av kitt for å fylle hull og sprekker i trevirke før maling, eller for tetting rundt glass i trevinduer knevegg lav vegg under skrå himling ledelinje retningselement som angir gangbanen fra et punkt til ett eller flere andre målpunkter lettklinkerbetong byggemateriale fremstilt av uorganiske bindemidler (f.eks. sement), vann og uorganiske tilslagsmaterialer som for største delen består av lettklinker (ekspandert brent leire) limdrenking forbehandling med limoppløsning for å nedsette innsugning av etterfølgende maling eller for å gi bedre feste for papir, papp, vev eller tapet marmorering MERKNAD Se også preparering. behandling av malt overflate for å imitere en marmoroverflate mellomflekking flekksparkling og flekkmaling mellom malingstrøk membran innebygd eller tildekket sjikt av ett eller flere lag som skal hindre at vann trenger inn i en konstruksjon [KILDE: NS 3420-S] mønsterrapport avstanden i bredde- og/eller lengderetning mellom to like mønstre opplimt bord dekorativ stripe av tapet, med en bredde på minst 32 mm, som er beregnet på og som brukes som et ekstra dekorelement [KILDE: NS-EN 235:2001, 3.7, modifisert Bord/frise er endret til opplimt bord. Ferdig veggkledning er endret til tapet.] oppmerksomhetsfelt markerer forgreninger eller retningsendringer som informerer om at man har kommet til viktige funksjoner opptrinn MERKNAD Oppmerksomhetsfelt utformes gjerne med ribbene på tvers av gangretningen og plasseres vanligvis i tilknytning til ledelinje eller ledende elementer. Alternativt med bruk av tydelige materialforskjeller. vertikal avstand fra trinnforkant til neste trinns forkant

14 [KILDE: NS 3932:1989, 3.1] overmalingsprodukt Side 11 veggbelegg som er beregnet på behandling etter at det er satt opp, for eksempel påføring av maling [KILDE: NS-EN 235:2001, 2.3, modifisert Veggkledning for etterbehandling er endret til overmalingsprodukt. Veggkledning er endret til veggbelegg.] papirtapet tapet av papir, med dekorbehandlet forside [KILDE: NS-EN 235:2001, 3.1, modifisert Ferdig veggkledning er endret til tapet.] pilaster vertikalt fremspring på vegg [KILDE: NS 3420-L] porebetong byggemateriale framstilt av uorganiske, hydrauliske bindemidler (f.eks. kalk, sement) sammen med finkornet, kiselholdig materiale (f.eks. sand), poredannende stoffer (f.eks. aluminiumpulver) og vann [Oversatt fra NS-EN 771-4:2011, 3.2 og modifisert Term og definisjon er generalisert til også å gjelde porebetong i elementer. Eksempler er tilføyd i parentes.)] MERKNAD preparering av underlag Tidligere kalt trykkherdet lettbetong. <maler- og tapetserarbeid> klargjøring for videre behandling ved grunnbehandling i form av oljing, seising, limdrenking eller kvistlakkering, for å binde løstsittende partikler til underlaget, nedsette limforbruket ved oppsetting av tapet eller overmalingsprodukt eller gi bedre feste randsone i himling Eget felt i ytterkant av en himling seising behandling av mineralsk underlag med tyntflytende bindemiddelløsning som kan trenge inn i et sugende, porøst underlag og binde løstsittende partikler skjørt vertikal konstruksjon fra himling og ned, som ikke berører gulvet skurt flate flate som er bearbeidet med trebrett, maskinelt drevet planskive e.l slepelys lys som treffer en flate på skrå MERKNAD Innfallsvinkelen har stor betydning for utseendet på en behandlet overflate.

15 smyg sidekant rundt åpninger i veggflater med en dybde mindre enn eller lik veggtykkelsen [KILDE: NS 3420-N] sokkel MERKNAD Smyg til vinduer og dører kan være utfôret med bord eller plater, se vertikal avslutning av horisontal flate sparkling Side 12 påføring av sparkelmasse for å fylle hull og sprekker i underlaget, og for å jevne ut overflatestrukturen strakt mål MERKNAD Sparkling fyller ikke ut svanker. mål som ikke følger sprang eller andre ujevnheter på en overflate strøk EKSEMPEL Se TB, x1, figur T1). <malerarbeid> påføring av ett sjikt av malingsmateriale stusstrinn MERKNAD vertikal del av trinn [KILDE: NS-EN 12466:1998, 2.5.9] støpeasfaltbelegg Omfatter også påføring ved andre metoder enn strykning, for eksempel rulling eller sprøyting. støpt belegg av en blanding av tørket, oppvarmet steinmateriale med høyt fillerinnhold og oppvarmet bitumen støpt belegg MERKNAD Materialene er slik sammensatt at blandingen praktisk talt blir fri for hulrom uten komprimering. ett eller flere sjikt med beleggmasse lagt på byggeplassen, enten direkte på et underlag med eller uten vedheft eller på et mellomlag eller isolerende lag, for å utgjøre et slitelag [KILDE: NS-EN 13318:2000, punkt 2.2, modifisert Definisjonen er begrenset til støpte belegg som er beskrevet med postgrunnlag fra denne delen av NS 3420.] støpt plastbelegg støpt belegg med syntetisk harpiks som bindemiddel, som ved en kjemisk reaksjon omdannes fra en flytende eller formbar blanding til et fast lag på byggeplassen [KILDE: NS-EN 13318:2000, punkt 2.7, modifisert Term og definisjon er begrenset til belegg, og termen er gjort kortere.] støvbinding teknisk behandling som utføres med pigmentert eller upigmentert malingsmateriale for å binde støv i underlaget

16 taktilt element følbart symbol, piktogram, skrift eller tall med høyde på 3 mm ± 1 mm i forhold til underlaget tapet MERKNAD Taktile elementer kan være på gulv, vegg, skilt eller dører. veggbelegg som ikke trenger etterbehandling etter at det er satt opp Side 13 [KILDE: NS-EN 235:2001, 2.2, modifisert Veggkledning er endret til veggbelegg. Ferdig veggkledning er endret til tapet.] tekstiltapet tapet med forside av tekstil [KILDE: NS-EN 235:2001, 3.5, modifisert Ferdig veggkledning er endret til tapet.] terrazzo sementbasert belegg der det anvendes knuste, dekorative materialer som tilslagsmateriale istedenfor sand, og der effekten av disse fremkommer ved sliping av belegget tilslag kornet, mineralsk materiale i belegg- eller avrettingsmasser, for eksempel sand, knust berg, kis, knust kalsiumsulfat eller annet [KILDE: NS-EN 13318:2000, 3.2, modifisert Definisjonen av filler er tatt ut.] trinnlengde avstand fra vange eller sidekant til vange eller sidekant målt langs trinnforkant [KILDE: NS 3932] trådkant omlegg som er mindre enn 5 mm utfôring bord eller plater som fyller ut avstanden mellom vinduer eller dører og ferdig veggflate innvendig eller utvendig [KILDE: NS 3420-Q, modifisert. Definisjonen er språklig forbedret.] vannbrett skråstilt bord eller spesialprofil over eller under vindu eller dør i yttervegg [KILDE: NS 3420-Q] veggbelegg alle typer belegg i baner på rull som festes til vegg eller himling ved hjelp av lim [KILDE: NS-EN 235:2001, 2.1, modifisert Veggkledning er endret til veggbelegg. Opplysning om at billedtepper o.l. ikke inngår, er tatt ut.] MERKNAD: Korkfliser er ikke veggbelegg etter denne definisjonen. Postgrunnlagene for veggbelegg kan likevel brukes til å beskrive korkfliser, se matrise TE:1.

17 veggbelegg for hard belastning Side 14 tapet med høy mekanisk styrke og vaskbarhet [KILDE: NS-EN 235:2001, 3.4, modifisert Veggkledning er endret til veggbelegg. Ferdig veggkledning er endret til tapet.] velurtapet tapet med overflate som er dekket med oppkuttede tekstilfibre som er festet i den ene enden ved hjelp av lim, og som står mer eller mindre loddrett på overeflaten [KILDE: NS-EN 235:2001, 4.4, modifisert Ferdig veggkledning er endret til tapet.] vinyltapet med papirbakside tapet med bakside av papir og forside av et materiale basert på polyvinylklorid eller en annen polymer, der papirets forside eller vinylbelegget er dekorbehandlet og belegget er tykt og sterkt nok til at det kan fjernes fra baksiden som en sammenhengende folie [KILDE: NS-EN 235:2001, 3.2.1, modifisert Ferdig veggkledning er endret til tapet. Matrerialbeskrivelsen er trukket sammen med resten av definisjonen.] vinyltapet med tekstilbakside tapet med bakside av tekstil eller filtmateriale og forside av et materiale basert på polyvinylklorid eller en annen polymer, der baksidematerialets forside eller vinylbelegget er dekorbehandlet og belegget er tykt og sterkt nok til at det kan fjernes fra baksiden som en sammenhengende folie [KILDE: NS-EN 235:2001, 3.2.2, modifisert Ferdig veggkledning er endret til tapet. Matrerialbeskrivelsen er trukket sammen med resten av definisjonen.] ådring behandling av malt overflate for å imitere tresorters overflate 3.2 Forkortelser PVC polyvinylklorid

18 4 Bestemmelser og spesifikasjon T Maler- og beleggarbeider Henvisninger Drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon, se AU4. Korrosjonsbeskyttende overflatebehandling, se PR. a) Omfang og prisgrunnlag a1) Omfang og prisgrunnlag skal være i henhold til NS , punkt 4, a). a2) Kontrollmålinger er inkludert i prisen bare der det er spesielt angitt. a3) Oppretting er inkludert i prisen bare der det er spesielt angitt. b) Materialer c) Utførelse b1) Materialene skal tilfredsstille relevante krav i NS , punkt 4, b). c1) Utførelsen skal tilfredsstille relevante krav i NS , punkt 4, c). d) Toleranser d1) Toleransene skal tilfredsstille relevante krav i NS , punkt 4, d). Side 15 MERKNAD 1 Som regel vil de geometriske avvikene på en ferdig bygningsoverflate ikke være bestemt av overflatebehandlingen, men av underliggende delprodukter. MERKNAD 2 I del T er det bare avrettingslag i TA3.46, sliping og fresing i TA2.3 og støpeasfaltbelegg i TK4 som har oppretting inkludert i prisen. MERKNAD 3 Noen av delproduktene i del T vil gi en forhøyning som kan komme utenfor planhetstoleransen på ferdig flate. Dette er forhøyninger som følger med det som er beskrevet, og er derfor ikke avvik. Eksempler på delprodukter som gir forhøyning, er sparklet hjørneforsterkning i TA , behandlinger som inkluderer innsparkling av strimmel i gipsplateskjøter uten forsenkning i TA3.442, TB4.32 og TE4, noen effektbehandlinger i TB8.844, taktile elementer i TM, monteringsenheter og rister i TW2, lister og trappeneser i TW3 og avskrapingsmatter i TW4. e) Prøving, kontroll e1) Prøving og kontroll skal tilfredsstille relevante krav i NS , punkt 4, e). e2) Toleranser for eget arbeid skal kontrolleres bare dersom det er spesielt angitt i del T eller i prosjektbeskrivelsen. MERKNAD I del T er toleransekontroll av eget arbeid inkludert i prisen for avrettingslag i TA3.46 og for sliping og fresing i TA2.3. x) Mengderegler x1) Relevante regler i NS , punkt 4, x) skal følges. y1) Generelt y1.1) Ofte blir deler av et kontraktarbeid som er beskrevet etter NS 3420, satt bort til en underentreprenør. Da må det lages en egen kontrakt med en egen beskrivelse for underentreprisen. Denne beskrivelsen vil i stor grad kunne baseres på poster fra hovedentreprisens beskrivelse. Ansvaret for grensesnittene mot andre deler av hovedentreprisen må klargjøres av den som beskriver underentreprisen. Bl.a. bør egne rigg- og driftposter være med. y1.2) I underentreprisebeskrivelser kan det være nødvendig å ta inn poster som ikke er med i hovedentreprisebeskrivelsen. EKSEMPEL 1 Hvis underentreprenøren skal tildekke et gulvbelegg for at andre ikke skal skade det før overlevering til byggherren. Hovedentreprenøren kan velge å vente med gulvbelegget til de andre er ferdige, derfor behøver ikke byggherren beskrive beskyttelsesdekning med mindre han har stilt krav som gjør at beskyttelsesdekning blir nødvendig. EKSEMPEL 2 Hvis underentreprenøren må vaske flaten før den kan overflatebehandles, fordi andre har skitnet den til. Heller ikke dette behøver byggherren beskrive med mindre han har stilt krav som gjør at

19 TA Side 16 tilskitning ikke kan unngås. Men underentreprenøren kan kreve tillegg hvis vaskingen ikke er med i hans beskrivelse. Forberedende arbeider Henvisninger Avretting av betong idet den støpes ut, se LG. Forbehandling før korrosjonsbeskyttelse av stål, se PR1. Grunnbehandlinger for maling og tapet, se TB8.13. Overflatebearbeiding av fersk betong, se LG8.5. Støtdempende underlag for tekstile og halvharde gulvbelegg, se TH1. Syrevasking, se NB5.2. a) Omfang og prisgrunnlag a1) Omfatter rengjøring, sliping, sparkling, avrettingslag og diverse andre forarbeider som er nødvendige før avsluttende overflatebehandling, både på nybygg og tidligere behandlede flater. Har dessuten et postgrunnlag for merkostnad for arbeid i høyder. a2) Prisen inkluderer b) Materialer c) Utførelse angitt forbehandling på angitt underlag; stillaser eller andre tilkomstmidler ved arbeidshøyder inntil 3,5 m. b2) Materialene skal etter overtakelse ikke avgi sjenerende lukt eller gass i skadelige mengder. c2) Verken materialer eller utstyr skal brukes slik at de kan sette varige flekker på eller skade vindusglass, bygningsdeler, beslag e.l. Tildekning som er nødvendig for å beskytte mot forurensning og skader, skal utføres. MERKNAD Tildekning inngår ikke i prisen for forbehandlingene, se avsnitt y2.3). c3) Forbehandlet flate skal være ren og støvfri. d) Toleranser d1) Toleransekravene i NS , punkt 4, d) gjelder for delprodukter og ytelser under TA bare der det er spesielt angitt i standarden eller i prosjektbeskrivelsen. MERKNAD Som regel vil de geometriske avvikene på en forbehandlet flate være omtrent som før forbehandlingen. Unntak er forbehandlinger som gjøres for å utbedre geometriske avvik, og som det derfor er stilt egne toleransekrav til. Det gjelder toleranser for avrettingslag som er spesifisert i TA3.46, samt toleranser for fresing eller sliping etter TA2.3 som kan spesifiseres i prosjektbeskrivelsen. d2) Planhetsavvik, retningsavvik og sammensatt byggavvik på forbehandlet flate skal ikke være større enn på samme flate før forbehandlingen. MERKNAD 1 Alle behandlingene i TA vil oppfylle dette kravet når de blir fagmessig utført. Toleransekontroll før forbehandling skal være utført av den som har gjort underlaget, se NS , punkt 4, e2.1). MERKNAD 2 Om delprodukter som medfører forhøyninger, se T, d), merknad 3. e) Prøving, kontroll Se T, e2). x) Mengderegler x1) Mengdereglene i TB, x) gjelder for TA også. y1) Generelt y1.1) Bortsett fra støpeasfaltbelegg er det ingen belegg- eller malebehandlinger i TB til TY som inkluderer oppretting. Toleransekravene i NS , punkt 4, d) må derfor stilles til den underliggende flaten.

20 Side 17 y1.2) Blant forbehandlingene under TA er det bare avrettingslag, fresing eller sliping som kan brukes til å forbedre planhet og retning. For at flaten skal tilfredsstille gitte toleranser etter de andre forbehandlingene, må samme toleransekrav beskrives for flaten som skal forbehandles. y1.3) Avrettingslag og frest eller slipt flate kan spesifiseres med fall. TEK10, krever at våtrom skal ha gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må antas å bli utsatt for vann i brukssituasjonen. Veiledningen til TEK10 angir hva som er tilfredsstillende fall. y2) Supplerende arbeider y2.1) Følgende delprodukter/ytelser er ikke inkludert i forarbeidene under TA og må derfor beskrives med andre postgrunnlag fra NS 3420: tilrigging, drift og nedrigging av stillas eller annet tilkomstmiddel ved arbeidshøyder over 3,5 m, se del A. y2.2) Merkostnad for arbeid ved arbeidshøyder over 3,5 m er ikke inkludert i prisen på forarbeidene og må beskrives i egen post, se TA8.7. y2.3) Tildekning beskrives etter TA1.3. Det er ikke inkludert i de øvrige forarbeidene under TA. y3) For utfylling av etterfølgende postgrunnlag y3.1) Etterfølgende postgrunnlag skal fylles ut med siffer og tekst etter matrisene TA:1 og TA:2. Siffer i 1 Betong 2 Murverk 3 Puss 4 Metall 5 Trevirke 6 Trebaserte plater 7 Gipsplater Matrise TA:1 Bygningsmateriale 9 Annet bygningsmateriale må spesifiseres

21 TA1 TA1.2 Siffer i 00 Ukjent 11 Ubehandlet 22 Malt 23 Beiset 24 Oljet 25 Lakkert 32 Papirtapet 33 Plasttapet 34 Tekstiltapet 35 Korkbelegg 42 Teppe Matrise TA:2 Overflate 43 Plastbelegg, halvhardt 44 Linoleum 45 Gummibelegg 52 Støpt sementbasert belegg 53 Støpt plastbelegg 99 Annen overflate må spesifiseres y3.2) Angi under stikkordet Flate som skal behandles Side 18 opplysninger om flatens beskaffenhet som som ikke går fram av postens overskrift og matrisevalg; flatens utforming, gjerne med henvisning til tegning; annet. MERKNAD Det kan henvises til posten der flaten som skal behandles, er beskrevet. y3.3) Angi eventuelt under stikkordet Andre krav spesielle mengderegler; annet. Forberedelser Referansefelt for forbehandling a) Omfang og prisgrunnlag c) Utførelse a1) Omfatter behandling på en begrenset flate, som referansegrunnlag for forbehandlingen. a2) Prisen inkluderer avstøving før behandling av referansefeltet. c1) Referansefeltet skal være representativt med hensyn til skjøter og overganger mot andre flater.

22 y1) Postgrunnlag TA1.2 REFERANSEFELT FOR FORBEHANDLING Antall flater [stk] Flate som skal behandles: (TA, y3.2) Behandling: Materialer: Flatestørrelse: y2) For utfylling av postgrunnlag TA1.3 Andre krav: (TA, y3.3) Ja Nei y2.1) Relevante regler i NS , punkt 4, y), samt NS , tillegg A, skal følges. Tildekning Henvisninger Beskyttelsesdekning av ferdig belegg, se TH8.5. a) Omfang og prisgrunnlag Side 19 a1) Omfatter utlegging av midlertidig tildekning og fjerning av den for å beskytte omgivende konstruksjoner mot søl og annen skade, særlig ved malerarbeid. a2) Prisen på utlegging inkluderer festing. y1) Generelt y1.1) TA1.3 benyttes der tildekning er nødvendig for å beskytte omgivende konstruksjoner og annet under utførelsen av malerarbeider, og det ikke er naturlig å beskrive tildekningen etter AK3.3 for utlegging og AS3.3 for fjerning. y2) Postgrunnlag TA1.32- TILDEKNING AREAL Tildekket areal [m 2 ] Arbeid: {Matrise TA1.3:1} Hva som skal tildekkes: Dekningsmateriale: Andre krav: Ja Nei TA1.34- TILDEKNING ANTALL Antall [stk] Arbeid: {Matrise TA1.3:1} Hva som skal tildekkes: Dekningsmateriale: Andre krav: Ja Nei TA1.36- TILDEKNING RUND SUM Rund sum [RS]

23 Arbeid: {Matrise TA1.3:1} Hva som skal tildekkes: Dekningsmateriale: Andre krav: Ja Nei TA1.37- TILDEKNING TID Medgått arbeidstid [h] Arbeid: {Matrise TA1.3:1} Hva som skal tildekkes: Dekningsmateriale: y2) For utfylling av postgrunnlag TA2 Andre krav: Ja Nei y2.1) Postgrunnlaget skal fylles ut med siffer og tekst etter matrise TA1.3:1. Siffer i 2 Utlegging 3 Fjerning Matrise TA1.3:1 Arbeid 4 Utlegging og fjerning Rengjøring og mekanisk forbehandling Henvisninger Fjerning av voks eller polish, se TY1.26. a) Omfang og prisgrunnlag TA2.2 9 Annet arbeid må spesifiseres Side 20 a1) Omfatter forbehandlinger som ikke har til hensikt å tilføre nytt materale til flaten. Hensikten er å fjerne smuss og ujevnheter, og i noen tilfeller å gi overflaten en ruhet som bedrer vedheften til påfølgende sjikt. Rengjøring Henvisninger Syrevasking av betong, se LP2. Syrevasking av mur, se NB8.7. a) Omfang og prisgrunnlag c) Utførelse a1) Omfatter behandlinger som fjerner smuss uten mekanisk bearbeiding. c1) Ved kjemisk rengjøring av murverk skal det påses at murverket blir tilstrekkelig forvannet, og at det blir spylt etter selve rengjøringen for å oppnå tilstrekkelig nøytralisering og utskylling av rengjøringsmidlene. c2) Ved rengjøring av puss skal løse pusskorn børstes vekk.

24 y1) Generelt Side 21 y1.1) Rengjøring av det som entreprenøren selv har skitnet til, behøver som regel ikke stå som egen post i beskrivelsen. Se T, y1.2). y1.2) Støvsuging som er inkludert i prisen for en etterfølgende eller foregående behandling, beskrives ikke etter TA2.2. MERKNAD Dette gjelder støvsuging etter sliping og maskinbørsting etter TA2.3, avstøving før forbehandlinger etter TA, før malebehandlinger etter TB og TY5, og før legging av gulvbelegg etter TH og TK og sportsgulv etter TL2. y2) Postgrunnlag TA2.21-x- RENGJØRING LENGDE Lengde [m] Bygningsmateriale: {Matrise TA:1} Overflate: {Matrise TA:2} Metode: {Matrise TA2.2:1} Flate som skal behandles: (TA, y3.2) Andre krav: (TA, y3.3; TA2.2, y3.3) Ja Nei TA2.22-x- RENGJØRING AREAL Bygningsmateriale: {Matrise TA:1} Overflate: {Matrise TA:2} Metode: {Matrise TA2.2:1} Flate som skal behandles: (TA, y3.2) Andre krav: (TA, y3.3; TA2.2, y3.3) Ja Nei TA2.24-x- RENGJØRING ANTALL Antall [stk] Bygningsmateriale: {Matrise TA:1} Overflate: {Matrise TA:2} Metode: {Matrise TA2.2:1} Flate som skal behandles: (TA, y3.2) y3) For utfylling av postgrunnlag Andre krav: (TA, y3.3; TA2.2, y3.3) Ja Nei y3.1) Relevante regler i NS , punkt 4, y), samt NS , tillegg A, skal følges. y3.2) Postgrunnlaget skal fylles ut med siffer og tekst etter matrisene TA:1, TA:2 og TA2.2:1.

25 TA2.3 Siffer i 00 Valgfri Matrise TA2.2:1 22 Sandvasking 23 Høytrykkspyling 24 Slurryvasking Metode 32 Vasking med vann 33 Kjemisk rengjøring 34 Avfetting 35 Alkalisk vask med nedmatting 51 Støvsuging 99 Annen metode må spesifiseres y3.3) Angi eventuelt under stikkordet Andre krav forsiktighetsregler dersom gammel dekor skal bevares; annet. Mekanisk forbehandling Henvisninger Forbehandling før korrosjonsbeskyttelse av stål, se PR1. Side 22 Sliping før sparkling inkludert i behandlinger med veggbelegg på tidligere behandlet underlag, se TY.4. Sliping etter sparkling inkludert i sparkelbehandlinger, se TA3.42. MERKNAD Kravet til sliping står i TA3.42, c4). Sliping etter sparkling inkludert i malebehandlinger på nytt underlag, se TB. MERKNAD Kravet til sliping står i TB, c6). Sliping etter sparkling inkludert i behandlinger med veggbelegg på nytt underlag, se TE. MERKNAD Kravet til sliping står i TE, c2.5). Sliping etter sparkling inkludert i behandlinger med veggbelegg på tidligere behandlet underlag, se TY.4. MERKNAD Kravet til sliping står i TY4, c2.4). Sliping etter sparkling inkludert i malebehandlinger på tidligere behandlet underlag, se TY5. MERKNAD Kravet til sliping står i TY5, c5). Sliping mellom maling- eller lakkstrøk inkludert i malebehandlinger på nytt underlag, se TB. MERKNAD Kravet til sliping står i TB, c6). Sliping mellom malingstrøk inkludert i malebehandlinger på tidligere behandlet underlag, se TY5. MERKNAD Kravet til sliping står i TY5, c5). Sliping av avrettingslag som ikke skal malebehandles, inkludert i avrettingslag, se TA3.46. MERKNAD Kravet til sliping står i TA3.46, c2). Sliping før maling inkludert i malebehandlinger på stålglattet betong eller sementbasert avrettingslag, se TB2.24. Sliping før sparkling og maling inkludert i malebehandlinger på innvendig puss, se TB2.53. Mattsliping før lakkering inkludert i behandling med lakk på tidligere lakkert underlag, se TY5.26. Sliping før sparkling inkludert i behandling med veggbelegg på grovkornet puss, se TE2.52. Sliping inkludert i støpt, sementbasert belegg, se TK2.

26 MERKNAD Kravet til sliping står i TK2, c5). Sliping av fastsittende omlegg inkludert i fjerning av tapet, se TY1.34. Vanning og etterfølgende sliping av trevirke i én post, se TA a) Omfang og prisgrunnlag Side 23 a1) Omfatter mekaniske behandlinger som foruten å fjerne smuss også har til hensikt å forandre selve flaten. a2) Prisen for sliping eller fresing inkluderer oppretting til toleranser som angitt i prosjektbeskrivelsen, se avsnitt d1), samt egenkontroll av at toleransekravene i avsnitt d) er oppfylt, se avsnitt e). c) Utførelse a3) Prisen for sliping eller maskinbørsting inkluderer støvsuging. c1) Etter maskinbørsting eller sliping skal det foretas støvsuging slik at det ikke ligger igjen støv på flaten. d) Toleranser d1) Frest eller slipt flate skal tilfredsstille toleransekravene i prosjektbeskrivelsen. MERKNAD 1 De andre forbehandlingene under TA2.3 har ubetydelig virkning på flatens planhet og retning. MERKNAD 2 Kravet i TA, d2) gjelder hvis det ikke er fraveket i prosjektbeskrivelsen. d2) Slipt eller frest gulvflate i rom med sluk skal ikke ha bakfall utover det avviket som er tillatt i prosjektbeskrivelsen. e) Prøving, kontroll e1) Etter sliping og fresing skal det kontrolleres at toleransekravene er oppfylt, se NS , punkt 4, e). y1) Generelt y1.1) Sliping som er inkludert i prisen for en etterfølgende eller foregående behandling, beskrives ikke etter TA2.3. MERKNAD y2) Supplerende arbeider Dette gjelder behandlinger som er nevnt under Henvisninger. y2.1) Slipt eller frest flate må som regel sparkles. Dette beskrives i egen post, se TA3.42, eller i en av de sammensatte behandlingene som inkluderer sparkling. y3) Postgrunnlag TA2.31-xx MEKANISK FORBEHANDLING LENGDE Lengde [m] Bygningsmateriale: {Matrise TA:1} Overflate: {Matrise TA:2} Metode: {Matrise TA2.3:1} Flate som skal behandles: (TA, y3.2) Krav til overflaten etter forbehandling: (TA2.3, y4.3) Andre krav: (TA, y3.3) Ja Nei TA2.32-xx MEKANISK FORBEHANDLING AREAL

27 Bygningsmateriale: {Matrise TA:1} Overflate: {Matrise TA:2} Metode: {Matrise TA2.3:1} Flate som skal behandles: (TA, y3.2) Krav til overflaten etter forbehandling: (TA2.3, y4.3) Andre krav: (TA, y3.3) Ja Nei TA2.34-xx MEKANISK FORBEHANDLING ANTALL Antall [stk] Bygningsmateriale: {Matrise TA:1} Overflate: {Matrise TA:2} Metode: {Matrise TA2.3:1} Flate som skal behandles: (TA, y3.2) Krav til overflaten etter forbehandling: (TA2.3, y4.3) y4) For utfylling av postgrunnlag Andre krav: (TA, y3.3) Ja Nei y4.1) Relevante regler i NS , punkt 4, y), samt NS , tillegg A, skal følges. Side 24 y4.2) Postgrunnlaget skal fylles ut med siffer og tekst etter matrisene TA:1, TA:2 og TA2.3:1. Siffer i Matrise TA2.3:1 00 Valgfri metode 22 Tørr sliping 23 Våt sliping 24 Fresing 25 Skjøtsliping 32 Slyngrensing Metode 33 Tørr blåserensing 34 Våt blåserensing 35 Vakuumblåserensing 36 Lettblåsing med kalsiumkarbonat 42 Maskinbørsting 99 Annen metode må spesifiseres y4.3) Angi under stikkordet Krav til overflaten etter forbehandling krav til fall for slipt eller frest gulvflate; toleranser for slipt eller frest flate, f.eks. toleranseklasser etter NS , punkt 4, d); omfang av den utførendes egenkontroll av toleransene; annet. MERKNAD 1 Toleransene for planhet og retthet i NS gjelder for overflater i bruksklare bygninger, altså ikke for slipt eller frest flate som skal malebehandles eller belegges, med mindre det er stilt krav om det i prosjektbeskrivelsen. Kravet kan beskrives i posten for fresing eller sliping. Det kan også beskrives i posten

28 TA3 Side 25 for den flaten som skal freses eller slipes, siden TA, d2) krever at avvikene ikke skal være større etter sliping eller fresing enn de var før. MERKNAD 2 For de forbehandlingene i matrise TA2.3:1 som ikke er sliping eller fresing, må eventuelle toleransekrav beskrives i posten for flaten som skal forbehandles, se TA, y1.1) og TA, y1.2). Påføring av materialer som blir værende på flaten a) Omfang og prisgrunnlag a1) Prisen inkluderer avstøving av det som skal forbehandles. y1) Supplerende arbeider TA3.3 y1.1) Følgende delprodukter/ytelser er ikke inkludert og må derfor beskrives med andre postgrunnlag fra NS 3420: rengjøring (utover avstøving) og mekanisk forbehandling, se TA2; Påføring av tyntflytende væsker Henvisninger Forhåndsimpregnering av underlag for membran, se SF Heftstrøk inkludert i avrettingslag, se TA3.46. Heftstrøk inkludert i støpt belegg, se TK. Impregnering, se TB Seising, se TB Vannavvisende sjikt av påstrykningsmiddel, se SF Lutbehandling, se TB Lutbehandling på innvendig trevirke, se TB6.22. y1) Postgrunnlag TA3.32- VÆSKEBEHANDLING PÅ TREVIRKE Behandling: {Matrise TA3.32:1} Flate som skal behandles: (TA, y3.2) y2) For utfylling av postgrunnlag Andre krav: (TA, y3.3) Ja Nei y2.1) Relevante regler i NS , punkt 4, y), samt NS , tillegg A, skal følges. y2.2) Postgrunnlaget skal fylles ut med siffer og tekst etter matrise TA3.32:1.

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

Anbefalt praksis for underarbeider på stålglattet betonggulv

Anbefalt praksis for underarbeider på stålglattet betonggulv Anbefalt praksis for underarbeider på stålglattet betonggulv 00 Generelt 01 Innhold Disse retningslinjene viser hvorledes man skal bearbeide stålglattet betongunderlag før beleggarbeider, og de retter

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 21 Malerarbeid 21.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Revisjon av NS 3420. Beskrivelser for bruk av keramiske fliser og naturstein. Endringer og viktige momenter i 2005

Revisjon av NS 3420. Beskrivelser for bruk av keramiske fliser og naturstein. Endringer og viktige momenter i 2005 Revisjon av NS 3420 Beskrivelser for bruk av keramiske fliser og naturstein. Endringer og viktige momenter i 2005 Seniorforsker Tlf: 93243126 e-post: arne.nesje@sintef.no www.byggkeramikkforeningen.no

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 9 10.1 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon 09a.02.1 NB2.2233992A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Timeprising timer 1, AVA Sammensatte arbeider. Antall... Sammensatte arbeider Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ingeniør. timer 10,0...

Timeprising timer 1, AVA Sammensatte arbeider. Antall... Sammensatte arbeider Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ingeniør. timer 10,0... Side: 1 Element: Timeprising Timeprising timer 1,0 01.001.1 AVA Sammensatte arbeider Antall... Sammensatte arbeider Ingeniør timer 10,0...... Byggherren ønsker i tillegg til utsendt anbud også at priskonkurransen

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 21 Malerarbeid Side 77

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 21 Malerarbeid Side 77 Kap.: 21 Malerarbeid Side 77 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 21 Malerarbeid 21.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

02.09.2015 NS3420-T: 2015 Posteksempler Side 21.23-1. Postnr NS-3420 kode - Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

02.09.2015 NS3420-T: 2015 Posteksempler Side 21.23-1. Postnr NS-3420 kode - Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 21 Malerarbeider 21.23 Yttervegger Eksemplene viser malerbehandling på ulike bygningdeler 21.23.12 TB4.322414 Areal m 2 100,00 Konstruksjon: Vertikal veggflate 21.23.13 TB4.322244 Areal m 2 10,00 Konstruksjon:

Detaljer

NS 3420 info. - generelle endringer

NS 3420 info. - generelle endringer NS 3420 info - generelle endringer 2011 Standarden NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner er et standardisert system av postgrunnlag for delprodukter og ytelser innenfor bygge-

Detaljer

Dette bør du tenke gjennom før du begynner

Dette bør du tenke gjennom før du begynner Gode Rom Dette bør du tenke gjennom før du begynner Rommets form kan være av gjør ende for hvor og hvordan du skal benytte panel. Her gir vi deg noen ideer om hvordan rommet endrer form og karakter ved

Detaljer

NS 3420 info. - generelle endringer. Foto: Fotogruppa ved Sollerudstranda skole

NS 3420 info. - generelle endringer. Foto: Fotogruppa ved Sollerudstranda skole NS 3420 info - generelle endringer 2013 Foto: Fotogruppa ved Sollerudstranda skole Standarden NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner er et standardisert system av postgrunnlag for

Detaljer

Yttervegger. 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm

Yttervegger. 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm 09a.03.1 NB2.2233322A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

21 Maler. Selvkostkalkyle Postbeskrivelse

21 Maler. Selvkostkalkyle Postbeskrivelse 201(555) 21 Maler 02.21.23.1.1 BEHANDLING PÅ UTVENDIG PUSS Lokalisering: Yttervegger, utvendig side Konstruksjon: Pusset betong Materialer: Silikatmaling med bindemiddelkombinasjon av kiselsol og vannglass,

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 22-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 22-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 22-1 22. BYGGTAPETSERARBEIDER I dette kapitlet er det medtatt Vinylbelegg på gulv Beskyttelsesdekning Belegg i trapper Trappenese Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler I mengdene er foring og gerikt regnet sammen.

c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler I mengdene er foring og gerikt regnet sammen. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 13 21.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 7 21.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

05 Betongarbeid Reparasjon av søyler i betong

05 Betongarbeid Reparasjon av søyler i betong Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 05-1 05 Betongarbeid 05.03 Reparasjon av søyler i betong 05.03.1 LY2.212122 (2013) FJERNING AV BETONG AREAL Meislingsmetode: Håndmeisling Meislingsdybde: 21-40 mm Lokalisering:

Detaljer

Håndgipspuss Håndgipspuss. Knauf Primer skal brukes til grunning av sterkt, eller ujevnt sugende underlag før. Goldband og Rotband

Håndgipspuss Håndgipspuss. Knauf Primer skal brukes til grunning av sterkt, eller ujevnt sugende underlag før. Goldband og Rotband Gipspuss og tilbehør Primer Knauf Primer skal brukes til grunning av sterkt, eller ujevnt Primer sugende underlag før Gul 15 kg man skal pusse. Sterkt sugende underlag er for eksempel lettbetong, porebetong,

Detaljer

FERMACELL Overflatebehandling

FERMACELL Overflatebehandling FERMACELL Overflatebehandling Februar 2016 FERMACELL OVERFLATEBEHANDLING INNHOLD 5.1 Forberedelse av underlag... 2 5.2 Fuger/hjørner... 3 5.3 Overflatekvalitet... 3 5.4 Sparkling med Fermacell Finsparkel...

Detaljer

Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1 Kapittel: 12 TØMRERARBEIDER 12 TØMRERARBEIDER 12.234 VINDUER, DØRER, PORTER 12.234.5 QM6.2234A INNVENDIG UTFORING FOR VINDU Lengde m 343

Detaljer

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS (8) Geometriske toleranser Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS Kursdagene 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670: Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

NS 3420 info 2015-utgaven

NS 3420 info 2015-utgaven NS 3420 info 2015-utgaven Foto: Fadler / Standard Norge Standarden NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner er et standardisert system av postgrunnlag for delprodukter og ytelser

Detaljer

Til slutt Rengjøring, spesialmidler og impregnering

Til slutt Rengjøring, spesialmidler og impregnering Til slutt Rengjøring, spesialmidler og impregnering Spesialmidler, rengjøring, impregnering, steinkosmetikk Grunning, avrettingsmasser, støpemasser Dette trenger du: Verktøy: Water Metermål Bøtte og svamp

Detaljer

Prosjekt: Ressurssenter Grannes skole. Entreprise 04 Gulvbelegg- og malerarbeider Side 00-1

Prosjekt: Ressurssenter Grannes skole. Entreprise 04 Gulvbelegg- og malerarbeider Side 00-1 Prosjekt: Ressurssenter Grannes skole. Entreprise 04 Gulvbelegg- og malerarbeider Side 00-1 Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledninger. Kodene til de spesifiserende

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 09-1 09 Murarbeider 09.23 Yttervegger 09.23.1 NB2.7173152 MURT FORBLENDING Murprodukt: Teglstein Murproduktets trykkfasthet: 35 MPa Overflatebehandling: - Med fuging side 1 - Uten behandling side

Detaljer

VS 30. Vanntettingsmembran. www.lip.dk. -når det bygges på kvalitet!

VS 30. Vanntettingsmembran. www.lip.dk. -når det bygges på kvalitet! www.lip.dk VS 30 Vanntettingsmembran -når det bygges på kvalitet! Vanntetting med LIP VS 30 Underlag Underlaget skal være støvfritt, fast, tørt og fri for fett. Gipsplater, betong eller puss er gode underlag

Detaljer

LUNDE SKOLE, HUNDVÅG OMBYGGING MALER OG GULVLEGGERARBEIDER. Stavanger eiendom

LUNDE SKOLE, HUNDVÅG OMBYGGING MALER OG GULVLEGGERARBEIDER. Stavanger eiendom LUNDE SKOLE, HUNDVÅG OMBYGGING MALER OG GULVLEGGERARBEIDER Stavanger eiendom 31.10.2016 Prosjekt: Lunde skole ombygging - Maler- og gulvleggerarbeider Side 01-2 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Detaljer

Veggprodukter. Vinyltapet Fibertapet Papirtapet Tekstiltapet Våtromstapet Overmalingstapet Glassfiberstrie

Veggprodukter. Vinyltapet Fibertapet Papirtapet Tekstiltapet Våtromstapet Overmalingstapet Glassfiberstrie TAPETSKOLEN Veggprodukter Vinyltapet Fibertapet Papirtapet Tekstiltapet Våtromstapet Overmalingstapet Glassfiberstrie 2 VIKTIG! Det er viktig å lese monteringsanvisning. Før oppsetting må man se til at

Detaljer

Aquarelle. Leggeanvisning. Våtromsvegg/bård. Produktet er kun til bruk som overflatesjikt i våtrom (ikke bak fliser)

Aquarelle. Leggeanvisning. Våtromsvegg/bård. Produktet er kun til bruk som overflatesjikt i våtrom (ikke bak fliser) Leggeanvisning Aquarelle Våtromsvegg/bård Januar 2013 (erstatter september 2010) Produktet er kun til bruk som overflatesjikt i våtrom (ikke bak fliser) Tarkett Aquarelle vegg og bård kan monteres såvel

Detaljer

Gyptone akustikkveggløsninger

Gyptone akustikkveggløsninger Gyptone akustikkveggløsninger Lavere etterklangstid, mindre flutterekko og bedre taletydelighet Akustisk regulering av nye og eksisterende rom. Gyptone akustikkveggløsninger benyttes til akustisk regulering

Detaljer

Yttervegger. 09a.53 Weber Ventiguard Extreme

Yttervegger. 09a.53 Weber Ventiguard Extreme Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.53 Weber Ventiguard Extreme 09a.53.1 QK1.113A (2013) UTLEKTING FOR KLEDNING UTVENDIG Type kledning: Plane plater av Aquapanel Outdoor Dimensjon

Detaljer

3 typer tapet. Viktig med god teknikk

3 typer tapet. Viktig med god teknikk 3 typer tapet Formålet med tapet er å kle vegger på en slik måte at det skapes et design av farge, bilde og mønster, eller en kombinasjon av disse. Da kan man få til unike uttrykk, som er vanskelig og

Detaljer

3.11 Fuging og overflatebehandling

3.11 Fuging og overflatebehandling Fuging og overflatebehandling Fuging og overflatebehandling Innhold.1 Akustisk tetting og fuging Lyd- og tetningsfuger...379 4 mm Polyetenduk...379 Akustisk fugemasse...379 Fugestørrelse og plassering...380

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1 Postnr Tekst 21 MALERARBEID 21.1 DETTE KAPITTEL Malingsbehandling inne. Ingen malebehandling utvendig 21.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument)

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon.

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-16 (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport,

Detaljer

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.11 Weber VentiGuard 09a.11.1 QK1.111222A (2016) UTLEKTING PÅ VEGG UTVENDIG AREAL Formål : Kledning Forbehandling

Detaljer

Wallgard. Leggeanvisning. Produktet er kun til bruk som overflatesjikt i våtrom (ikke bak fliser) Februar 2013 (erstatter april 2009)

Wallgard. Leggeanvisning. Produktet er kun til bruk som overflatesjikt i våtrom (ikke bak fliser) Februar 2013 (erstatter april 2009) Leggeanvisning Wallgard Februar 2013 (erstatter april 2009) Produktet er kun til bruk som overflatesjikt i våtrom (ikke bak fliser) Tarkett Wallgard kan monteres såvel horisontalt som vertikalt. Bård tilvirkes

Detaljer

Kystverket Vest Prosjekt: 2014 Kvitsøy fyrstasjon Kapittel: 00 Generell del Bygningsdel: 01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER : Dato:

Kystverket Vest Prosjekt: 2014 Kvitsøy fyrstasjon Kapittel: 00 Generell del Bygningsdel: 01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER : Dato: Kystverket Vest Prosjekt: 2014 Kvitsøy fyrstasjon Kapittel: 00 Generell del Bygningsdel: 01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER : Dato: 28.10.2014 Side 00-1 Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på

Detaljer

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1 09 Murarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.1 Teglforblending + 150 mm mineralull mot betongvegg YV1A - Teglforbl. PARKERING 150,57 09.23.1.1 NB2.7173151 MURT FORBLENDING

Detaljer

informerer No 7-2012 Slik er NS 3420, 2012 - utgaven. Endringene i del N - Mur- og flisarbeider. Delartikkel 1: Flisarbeider

informerer No 7-2012 Slik er NS 3420, 2012 - utgaven. Endringene i del N - Mur- og flisarbeider. Delartikkel 1: Flisarbeider informerer No 7-2012 Slik er NS 3420, 2012 - utgaven. Endringene i del N - Mur- og flisarbeider. Delartikkel 1: Flisarbeider Av Arne Nesje, SINTEF Byggforsk Sekretariatsleder i Byggkeramikkforeningen og

Detaljer

Gyptone akustikkveggløsninger

Gyptone akustikkveggløsninger Gyptone akustikkveggløsninger Lavere etterklangstid, mindre flutterekko og bedre taletydelighet Akustisk regulering av nye og eksisterende rom. Gyptone akustikkveggløsninger benyttes til akustisk regulering

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

Sto Norge AS I Fasade. Fasadesystem StoNordic Pussystem

Sto Norge AS I Fasade. Fasadesystem StoNordic Pussystem Sto Norge AS I Fasade Fasadesystem StoNordic Pussystem StoNordic Pussystem I Fordeler Et system for alle underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Pussystem er et komplett system med velprøvde

Detaljer

Sementbasert avrettingsmasse som ferdig slitesjikt

Sementbasert avrettingsmasse som ferdig slitesjikt Designgulv Sementbasert avrettingsmasse som ferdig slitesjikt Tekst: Foto: Dr. ing. Cecilie Evju Baggerud, tekn. produktsjef gulv, maxit as Trond Opstad, Informasjonspartner og maxit Cecilie Evju Baggerud

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR DEFAULT TEXT Aquapanel Outdoor Aquapanel Outdoor er en sementbundet plate som er vann- og fuktbestandig. Platen er spesielt utviklet som underlag for puss, fliser,

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 14. BLIKKENSLAGERARBEID Kapittelet omfatter følgende: - Takrenner og nedløp - Gesimsbeslag - Vannbrettbeslag - Sidebeslag for vindu - Sålbenkbeslag Spesifikasjon

Detaljer

HEY'DI FIBER HEY'DI FIBERPUSS

HEY'DI FIBER HEY'DI FIBERPUSS Pussmørtel for isolasjonsmaterialer. Fiberarmert - inne og ute. PUSS Pussmørtel for lettklinker og sementbasert underlag. Fiberarmert - inne og ute. Inneholder også Hey'di standard pussmørtler. Hey'di

Detaljer

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig.

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. LEGGEANVISNING BRUK BRUKSOMRÅDE Floor in a box vinylgulv

Detaljer

Fliser i tørre og våte rom

Fliser i tørre og våte rom LEGGEANVISNING Fliser i tørre Fliser i tørre og våte rom www.resconmapei.no Membransystem for våtrom VALG AV PRIMER. Priming med Primer VT / Primer E-0.. VR-0 membran påføres på innvendig og utvendig hjørne.

Detaljer

Hjelp med GULV oppbygging, fallbygging, sparkling og avretting BRUKSANVISNING

Hjelp med GULV oppbygging, fallbygging, sparkling og avretting BRUKSANVISNING Hjelp med GULV oppbygging, fallbygging, sparkling og avretting BRUKSANVISNING For- og etterarbeid 1. Rengjøring av alle gulv 2. Priming av alle gulv Grovrengjør og støvsug overflaten nøye. Påse at det

Detaljer

KVAM SKOLE K201 BYGNINGSMESSIG. TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-2 Maler- og beleggsarbeider. 18.03.2011 Prosjekt: Kvam skole Side 0-1 01 FORSIDE

KVAM SKOLE K201 BYGNINGSMESSIG. TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-2 Maler- og beleggsarbeider. 18.03.2011 Prosjekt: Kvam skole Side 0-1 01 FORSIDE 18.03.2011 Prosjekt: Kvam skole Side 0-1 01 FORSIDE KVAM SKOLE K201 BYGNINGSMESSIG TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-2 Maler- og beleggsarbeider P:\-2010\2010-11 Kvam skole [Se WEB-Prosjekt mappe]\3-beskrivelse\tilbudsunderlag

Detaljer

Begreper og beskrivelser standarder 1504

Begreper og beskrivelser standarder 1504 Workshop byggutengrenser.no 15.Februar 2012 Slik kan betongoverflater etterbehandles Begreper og beskrivelser standarder 1504 Rådgivende ingeniør Jan Lindland, Stærk & Co. a.s NS-EN 1504 «Produkter og

Detaljer

09c.16 Leca Maxi Pipe

09c.16 Leca Maxi Pipe Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09c - 1 09c Pipe 09c.16 Leca Maxi Pipe 09c.16.1 NB5.2332342A (2013) MURT SKORSTEIN Konstruksjonstype: Med isolasjon og fôringsrør Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

CRISTALLIT-MULTI-flex Moderne og høytytende fleksibelt lim

CRISTALLIT-MULTI-flex Moderne og høytytende fleksibelt lim Rev. 00 Selskap med sertifisert kvalitetssikringssystem ISO 9001/2008 CRISTALLIT-MULTI-flex Moderne og høytytende fleksibelt lim Legging av naturstein Herder raskt Binder raskt vann i krystaller Fleksibelt

Detaljer

3.11 Fuging og overflatebehandling

3.11 Fuging og overflatebehandling Fuging og overflatebehandling Fuging og overflatebehandling Innhold.1 Akustisk tetting og fuging Lyd- og tetningsfuger...379 4 mm Polyetenduk...379 Akustisk fugemasse...379 Fugestørrelse og plassering...380

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp 12-16. Trapp Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2013 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). 26.08.2013 Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Teglforblending av fasader Innvendige murte vegger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse Side 1 Bygningsdel

Rambøll Norge AS Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse Side 1 Bygningsdel Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse 02.10.2013 Side 1 Bygningsdel T Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse 02.10.2013 Side A1-1 Kapittel: A1 TILBYGG - 10 TØMRERARBEIDER

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.04 Leca Fasadeblokk 09.23.04.1 NB1.2133423A (2009) FORBLENDING UTEN ISOLASJON MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Nye teglforblendede felt under vinduer Sålbenker i naturstein Innvendige murte vegger Puss på murte vegger PRISGRUNNLAG

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Valg av produkter foretas bl.a. ut fra hensyn til: - Avbindingstid/tørketid. - Underlagets beskaffenhet, restfukt mv.

Valg av produkter foretas bl.a. ut fra hensyn til: - Avbindingstid/tørketid. - Underlagets beskaffenhet, restfukt mv. Side 1 Vanntetting Flytende 1- eller 2- komponent tetningsmasse Anvisningen gjennomgår de viktigste prinsippene for vanntetting i våtrom Produkter Generelt BR-08 og BR-S 98 SBi (By og Byg) 200 Valg av

Detaljer

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsanvisning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsanvisning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsanvisning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, kant A1 er en akustikkhimling som framstår som en fullperforert, homogen flate uten synlige skjøter.

Detaljer

iq One Leggeanvisning Del 1 - Våtrom Del 2 - Tørre rom April 2016

iq One Leggeanvisning Del 1 - Våtrom Del 2 - Tørre rom April 2016 Leggeanvisning iq One Del 1 - Våtrom Del 2 - Tørre rom April 2016 DEL 1 - LEGGEANVISNING iq ONE - VÅTROM Produktet er kun beregnet som overflate materiale i våtrom, ikke som membran bak keramiske fliser.

Detaljer

Mapetherm Nordic +32 +28 -18 +25 MONTASJEANVISNING +30 0-10. www.resconmapei.no

Mapetherm Nordic +32 +28 -18 +25 MONTASJEANVISNING +30 0-10. www.resconmapei.no MONTASJEANVISNING Mapetherm Nordic +30 +25 +28 +32 0-10 -18-2 Luftet, pusset fasadesystem består av: Trelekter i dimensjon 22 x 73 mm i kledningskvalitet NS 3186 Imp. etter klasse AB BLUCLAD, kalsiumsilikatplate

Detaljer

En veiledning for deg som gjør det selv

En veiledning for deg som gjør det selv Tapetsering En veiledning for deg som gjør det selv Dette trenger du: Verktøy Vater (loddesnor) Skrutrekker Tapetkniv Tommestokk Bred stålsparkel Svamp (filler) Saks Pensel Tilstryker i plast Blyant Malerrulle

Detaljer

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.11 Weber VentiGuard 09a.11.1 QK1.113A (2013) UTLEKTING FOR KLEDNING UTVENDIG Type kledning: Plane plater av Aquapanel Outdoor Dimensjon lekter:

Detaljer

Hjelp med REPARASJON. Bruksanvisning

Hjelp med REPARASJON. Bruksanvisning Hjelp med REPARASJON Bruksanvisning Generelt Ved alle typer reparasjoner er utførelsen like viktig som valg av produkt. Les derfor denne bruksanvisningen nøye. Reparasjon er et begrep som omfatter oppbygging,

Detaljer

b. Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn i hele trappens lengde.

b. Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn i hele trappens lengde. 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. Følgende skal minst være oppfylt: a. Trapp skal

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk Trapp

Veiledning om tekniske krav til byggverk Trapp 12-16. Trapp Publisert dato 07.11.2011 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. Følgende

Detaljer

informerer No Slik er den nye NS Endringene i del N - Mur- og flisarbeider. Delartikkel 2: Sammensatte konstruksjoner

informerer No Slik er den nye NS Endringene i del N - Mur- og flisarbeider. Delartikkel 2: Sammensatte konstruksjoner informerer No 8-2012 Slik er den nye NS 3420. Endringene i del N - Mur- og flisarbeider. Delartikkel 2: Sammensatte konstruksjoner Av Arne Nesje, SINTEF Byggforsk Sekretariatsleder i Byggkeramikkforeningen

Detaljer

Nye standardforslag for fuktmåling praktiske konsekvenser

Nye standardforslag for fuktmåling praktiske konsekvenser 1 Nasjonalt fuktseminar 10. April 2014, Oslo Nye standardforslag for fuktmåling praktiske konsekvenser Stig Geving, prof. Institutt for bygg, anlegg og transport 2 Tema Komité SN/K 346 Fukt i bygninger

Detaljer

Homogene belegg er sikrere enn heterogene med transparent slitesjikt. 2. FORBEREDELSER.

Homogene belegg er sikrere enn heterogene med transparent slitesjikt. 2. FORBEREDELSER. 1. FORUTSETNINGER. 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og uten sprekker. Fall til sluk og slukets avstand til vegg skal være i.h.t. BVN 30.100. Maks. fall 1 : 25. Fall min. 1 : 50 i nedslagsfelt. Fall

Detaljer

Rigitone BIG system Monteringsanvisning

Rigitone BIG system Monteringsanvisning Rigitone BIG system Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse / bruksområde Rigitone BIG, kant A1 er en akustikkhimling som framstår som en fullperforert, homogen flate uten synlige skjøter.

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2016) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

Standardiseringsarbeid innen fukt i bygninger hva betyr dette for deg?

Standardiseringsarbeid innen fukt i bygninger hva betyr dette for deg? 1 Norsk bygningsfysikkdag 2013 Standardiseringsarbeid innen fukt i bygninger hva betyr dette for deg? Stig Geving, prof. Institutt for bygg, anlegg og transport 2 Tema Komité SN/K 346 Fukt i bygninger

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

Norgesnyhet. Fasadeforfriskning uten sidestykke

Norgesnyhet. Fasadeforfriskning uten sidestykke Norgesnyhet Fasadeforfriskning uten sidestykke BRUKERVEILEDNING FOR PÅFØRING AV STEINSTRUKTUR Før Steinstruktur føres på hvilken som helst mur, leca, murstein osv så skal muren slipes hvis

Detaljer

TERMOWOOD AS. Monteringsanvisning veggelementer

TERMOWOOD AS. Monteringsanvisning veggelementer Monteringsanvisning veggelementer SKAL LESES FØR MONTERING! Måten å komme i gang på er å slutte å snakke og begynne å gjøre noe. «Walt Disney» Innholdsfortegnelse Forkontroll... 2 Montering av bunnsvill...

Detaljer

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv Leggeanvisning for heltre parkettgulv Generelt For best mulig resultat, bør leggeanvisningen studeres før arbeidet begynner og instruksene følges nøye. Det er to hovedmetoder et gulv kan legges på. Flytende

Detaljer

SLIPT BETONG. en verden av muligheter TEKNIKK

SLIPT BETONG. en verden av muligheter TEKNIKK Boligbygg Helsingfors Vanlig grå sement med tilslag av mørk granitt i de smale feltene, blandet tilslag i de brede feltene og i søylen. Overflaten er slipt og polert. SLIPT BETONG en verden av muligheter

Detaljer

Yttervegger. 09a.05 Leca Fasadeblokk

Yttervegger. 09a.05 Leca Fasadeblokk Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.05 Leca Fasadeblokk 09a.05.1 NB2.7333422A (2016) MURT FORBLENDING Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet:

Detaljer

Teknisk faktablad StoCrete TG 203

Teknisk faktablad StoCrete TG 203 Karakteristikk Tekniske data Rev.nr.: 1 / / 06.03.2015 / 1/6 Underlag Krav til underlaget: Betongunderlaget må være bærekraftig og fri for separerende, artsspesifikke eller artsfremmende substanser samt

Detaljer

Teknisk faktablad StoSilent Prep Quarz

Teknisk faktablad StoSilent Prep Quarz Organisk heftbru for Sto Akustikputs Karakteristikk Anvendelse innvendig på underlag som pga. høy densitet eller lav oppsugingsevne ikke er egnet å pusse direkte på (slett betong, gipsplater etc.) Egenskaper

Detaljer

KATTEM SKOLE E 2403 MALER- OG GULVBELEGGARBEIDER

KATTEM SKOLE E 2403 MALER- OG GULVBELEGGARBEIDER KATTEM SKOLE E 2403 MALER- OG GULVBELEGGARBEIDER Viser til innledende sider fra Trondheim kommune og Bok 0 fra OptiMan. Påfølgende sider inneholder teknisk beskrivelse med prisbærende poster. Det er nødvendig

Detaljer

RAMBØLL NORGE AS Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

RAMBØLL NORGE AS Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Vedlikeholdstiltak Granåsen skisenter - Malerarbeider Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Generelle bestemmelser: I etterfølgende poster skal det medtas slike kostnader som

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo - Gravferdsetaten Bygningsvedlikehold

Kirkelig fellesråd i Oslo - Gravferdsetaten Bygningsvedlikehold GENERELT For alle etterfølgende poster gjelder at prisen skal inkludere arbeidsomkostninger, transport, bompenger, servicebil, maskinleie, forbruksmateriell, diett, fortjeneste, administrasjon, personlige

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.08 Puss på luftet kledning "Weber Luftet Kledning" 09.23.08.1 QK1.114A (2009) UTLEKTING MED OPPRETTING FOR KLEDNING UTVENDIG

Detaljer

no ips.no rgips.no.norgips.no w.norgips.no www.norgips.no

no ips.no rgips.no.norgips.no w.norgips.no www.norgips.no REHAB, 6 OG 13 MM PLATER mars 2001 REHAB & BUER Denne veiledningen er lastet ned og skrevet ut fra brosjyrearkivet på. Ved å benytte denne informasjonstjenesten er du alltid sikret å få det sist oppdaterte

Detaljer

Behandling ( Strie / Tapet / Belegg / Maling) helsparkling, maling

Behandling ( Strie / Tapet / Belegg / Maling) helsparkling, maling Prosjektperm Tiltakets navn: NCC Adresse: QUADRATUREN G. nr.: B. nr.: Festenr.: / Seksjonsnr.: Postnummer: Sted: Dato: 20.03.2007 ANL.NR.313166 Ansvarlig for kontroll av utførelsen Navn: Malerservice Norge

Detaljer

Tarkett AS Postboks 500 Brakerøya, N-3002 Drammen. Besøksadr.: Omstedgata 2, N-3012 Drammen. Telefon: +47 32 20 92 00 Telefax: +47 32 20 92 01

Tarkett AS Postboks 500 Brakerøya, N-3002 Drammen. Besøksadr.: Omstedgata 2, N-3012 Drammen. Telefon: +47 32 20 92 00 Telefax: +47 32 20 92 01 1 2 Veggvinyl kan monteres både horisontalt og vertikalt, avhengig av mønsteret. Denne monteringsanvisningen beskriver både horisontal (H 3) og vertikal (V 7) montering. Forsikre deg om hvilken monteringsform

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG 0 RIGG Side: 0 0 RIGG 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG 68 200,00 HolteProsjekt Anbud versjon.0.0 02 PROSJEKT PROSJEKTERING

Detaljer

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330 MONTERINGSANVISNING TRINNLYD 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 TG 2330 TRINNLYD Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer Lydisolasjonen i etasjeskillere av betong er svært avhengig

Detaljer

AQUAPANEL CEMENT BOARD

AQUAPANEL CEMENT BOARD AQUAPANEL CEMENT BOARD TIL FASADE, GULV OG VÅTROM AQUAPANEL På grunnlag av mer enn 25 års erfaring med fremstilling av sementplater, er Aquapanel bygningsplater blitt utviklet av Knauf USG Systems spesielt

Detaljer