LASTEBIL OG TILHENGER. Lykter og kabler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LASTEBIL OG TILHENGER. Lykter og kabler"

Transkript

1 LASTEBIL OG TILHENGER Lykter og kabler

2 Tekniske informasjoner

3 Innhold Innhold Teknisk informasjon EasyConn kabel- og lyssystem til 24 V-tilhengere Side 4 5 EasyConn-systemet Side 6 7 Teknologien bak kontaktsystemet Side 8 EasyConn kontaktsystem Side 9 LED-lyktekontroll og korrekt elektrisk tilkobling Side Frontlys Produkthøydepunkt Side Posisjonslykter Side Sidelys Produkthøydepunkt Side Sidemarkeringslykter Side Baklys Produkthøydepunkt Side Baklykter Side Multifunksjonslykter Side Omrisslykter Side Nummerskiltlykter Side Reflekser Side Ryggelyskastere Side 48 Tilbehør Side 49 Kabler Adaptere, ledninger, kabelsett, koblingsbokser, servicesett og reservedeler Side Typegodkjenningsnummer Oversikt frontlys Side 60 Oversikt sidelys Side 60 Oversikt baklys Side

4 EasyConn kabel- og lyssystem til 24 V-tilhengere Tekniske informasjoner EasyConns lys- og kabelsystem er utviklet spesielt til 24 V-tilhengere. Det dekker nesten alle tenkelige bruksområder på en 24 V- tilhenger. Her har HELLA skapt et rimelig systemalternativ. Heretter kan du realisere det fleksible kabelopplegget til 24 V-tilhengere med det moduloppbygde kabel- og lyssystemet EasyConn fra HELLA. Kabelsystem EasyConn er spesielt kostnadseffektivt og fleksibelt: Å montere en koblingsboks til kablene er ikke lenger nødvendig, men mulig. Kabeltverrsnitt i samsvar med kravene på markedet gjør det for eksempel mulig å montere ekstra arbeidslyskastere i tillegg til standardanlegget. Systemet er godkjent for kjøretøyer iht. ADR Farge- og tegnforklaring Blått Lys- og kabelutstyr foran Gult Lys- og kabelutstyr på siden Rødt Lys- og kabelutstyr bak Grønt Kabler Grått Tilbehør og reservedeler GGVS = GefahrGutVerordnungStraße ADR = Accord européen relatif au transport international des merchandises dangereuses par route (Den europeiske avtale om internasjonal veitransport av farlig gods)

5 Posisjonslykt De velkjente posisjonslyktene fi nnes med ledning og EasyConn-kontakt for tilkobling til EasyConn-systemet. Finnes også med flatstift og quick-link-kabelsystem. Sidemarkeringslykt EasyConn sidemarkeringslykter kan enten monteres direkte eller med brakett. Tilkoblingen er mulig via ledning med EasyConn-kontakt, flatstift eller quick-link-kabelsystem. Omrisslykt EasyConn omrisslykt med gummiarm og sidemarkeringslykt garanterer nøyaktig posisjon, fleksibilitet og motstandsdyktighet mot støt. Baklykt EasyConn baklykter med sentralstøpsel fi nnes i følgende versjoner: standard, med sidemarkeringslykt inklusive refleks eller med gummiarm, sentralstøpsel eller kabelforskruing. Nummerskiltlykt Nummerskiltlykten er utstyrt med en ledning med EasyConn-kontakt for tilkobling til EasyConn-systemet. Finnes også med flatstift. Kabelsystem EasyConn-kabelsystemet består av front- og bakadaptere, hovedforsyningskabler, SMLR-kabelsett og tilleggsadaptere. I dette systemet uten koblingsboks kan det også integreres fordelere etter ønske, f.eks. for å dekke spesialfunksjoner

6 EasyConn-systemet Tekniske informasjoner En utvidelse for lys og spesialfunksjoner er bare mulig ved hjelp av ekstra mellomadaptere. Antallet koblingspunkter øker, og dermed også faren for at hele lyssystemet skal svikte. En senere utvidelse av systemet er bare mulig til en viss grad. Ethvert ikke fagmessig utført inngrep øker faren for at hele systemet vil svikte. Systemet slik det er nå, tar ikke sikte på et skille mellom de påbudte lysfunksjonene og spesialbelysning og tilleggsfunksjoner.

7 EasyConn NextGeneration-systemet Den moduloppbygde hybridbaklykten overtar fordelerfunksjonen for alle påbudte lysfunksjoner. Da er de påbudte lysfunksjonene fullstendig adskilt fra andre spesiallys- og tilleggsfunksjoner ved hjelp av en egen fordelerkrets. Fordelene: et kostnadsgunstig, moduloppbygd lysanlegg som er enkelt å montere, samt et standardsystem som er enkelt å utvide senere med ekstra EasyConn-komponenter og andre lys- og spesialfunksjoner. Sikkerheten mot svikt er svært høy

8 Teknologien bak kontaktsystemet Tekniske informasjoner Støpslene EasyConn kontaktsystem består av 2-, 7- og 15-polede støpsler og kontakter. Diameteren er betydelig redusert for enda lettere montering på tilhengeren. Heretter kan du realisere det fleksible kabelopplegget til 24 V- tilhengere med det moduloppbygde kabel- og lyssystemet EasyConn fra HELLA. Snitt gjennom en 2-polet EasyConn-pluggforbindelse Ekstrudert tetningsmantel O-ring Flatstiftkontakt Ledning Støpemasse Hus O-ring O-ringene på kontakthuset kan skiftes, og tetter svært godt. Kontakter Til kontakten brukes det et 2,8 mm flatstiftsystem. Flatstifthylsene har i tillegg en stålfjær for å oppnå sikker kontakt. De tåler en belastning på 25 ampere (kontinuerlig belastning). EasyConn-støpsel Hus Huset består av støtsikkert kunststoff (PBT), og støpes i en lavtrykksprosess slik at kontaktene er flytende lagret. Ekstrudert tetningsmantel I en annen prosess sprøytes en TPE-mantel på huset sammen med ledningen. Dette gir dobbel sikkerhet. EasyConn-kontakt Pluggforbindelsene er testet i henhold til kapslingsklasse IP 6K9K og garanterer absolutt tetthet. 6K = støvtett, 9K = tåler høytrykksspyling / damprensing

9 EasyConn kontaktsystem: enkel og sikker sammenkobling av alle komponenter. 2-polede støpsler De 2-polede EasyConn-støpslene og kontaktene gjør det mulig å koble til f.eks. SMLR, posisjons- og omrisslykter samt 2-polede tilleggsfunksjoner. 7-polede støpsler Baklykter kobles til EasyConn-systemet med de 7-polede støpslene og kontaktene. 15-polede støpsler De 15-polede EasyConn-støpslene og kontaktene forbinder frontadaptere, HVL og bakadaptere med hverandre. Servicesett For å integrere kundespesifi kke lykter eller komponenter i Easy- Conn-systemet samt til ettermontering av EasyConn-komponenter, fi nnes det 2-, 7- og 15-polede servicesett. Koblingen settes ganske enkelt på flatkabelen. Fiksér med klemstykket. Press sammen med monteringstangen. Ferdig. Quick-link-kabelkobling: fleksibel og sikker montering Quick-link-kabelsystemet er en annen kontaktmulighet som utmerker seg ved at monteringen er rask og ukomplisert. Lykter med quick-link-kabelsystem fra Hella har en ledning med kobling. Ledningene leveres i forskjellige lengder etter behov. Disse lyktene kan hvor som helst kobles til en flatkabel med 2 ledere. De kan også brukes ved transport av farlig gods (ADR)

10 Tekniske informasjoner

11 Funksjonssikkerhet Vognparkeiere og sjåfører forventer god funksjonssikkerhet uten om og men. Altså kjøretøykomponenter av høy kvalitet og med lang levetid. HELLA LED-lykter oppfyller disse kravene. De utvikles og produseres etter de strengeste kvalitetskrav. I svært tøffe serier av simuleringstester kontrollerer HELLA at de duger i hverdagen: Stressfaktorer som temperatur, fuktighet og strømforsyning i langvarige pålitelighetstester fører til den internasjonalt anerkjente AECQ-kvalifi kasjonen. Men denne standarden er ikke tilstrekkelig for HELLA. Derfor utsettes lysdiodene gjennom flere tusen timer for ytterligere stress- og levetidstester. Det som da er utslagsgivende for HELLA, er i tillegg til de optiske også de elektriske og termiske egenskapene. LED-lyktekontroll og korrekt elektrisk tilkobling Det er ikke tillatt å drive LED-lykter/LED-lyskastere med vekselspenning eller pulsstyrt likespenning. En lykts enkelte funksjoner er bare tillatt brukt med en sikring i bilen på maks. 3 A, en lyskasters enkelte funksjoner med en sikring i bilen på maks. 10 A (i enkelte biler 5 A). Dersom bilens styreenhet setter begrensninger for strømmen i bilen i høyde med de ovennevnte retningslinjene, kan man gi avkall på en ekstra sikring til lykten. Med den lave watteffekten til LED-lykter, som tydelig skiller seg fra en lyspæreversjon, kan det ved bruk på forskjellige trekkvogner oppstå problemer med pærevarselkontrollen. Siden kontroll av blinklyktene er påbudt, anbefaler vi å bruke lykten bare i forbindelse med en blinklyktstyreenhet, et LED-blinkrelé eller et simuleringsinstrument for kaldskanning. Ut over dette oppdages enda noen lysfunksjoner av enkelte trekkvogner. Dette utgjør en komfortfunksjon i kjøretøyet som ikke er påbudt og som ikke befrir føreren fra plikten til å foreta visuell kontroll av lysutstyret. Også her kan det forekomme feildiagnoser på grunn av de lave effektene (instrumentpanelet i førerhuset indikerer at en pære har gått, selv om den fungerer). Dersom slike feildiagnoser som er beskrevet over, skulle opptre under driften av din trekkvogntype, må du henvende deg til trekkvognprodusenten

12 Den riktige løsningen for kjøretøyelektronikk OMBYGGING KJØRETØY Start Er det montert blinkrelé i bilen? Ja Nei Slå på tenningen i bilen og fj ern lyspæren i en blinklykt uten å trykke på blinklysbryteren. En svikt i blinklysreleet varsles. Ja Nei Trykk på blinklysbryteren En svikt i blinklysreleet varsles. Ja Nei Bilen er ikke i samsvar med ECE-reglene. TILHENGER Løsning 1: LED-blinkrelé Løsning 2: Simuleringsinstrument til kaldskanning 12 V 24 V Driftsspenning V V Funksjonsspenning V V Driftstemperatur - 40 til + 85 C - 40 til + 85 C 12 V 24 V Driftsspenning 9 16 V V Nominell strøm 1,5 A 1,5 A Driftstemperatur - 40 til + 85 C - 40 til + 85 C Kapslingsklasse IP 53 (kontakter på undersiden) IP 53 (kontakter på undersiden) Kapslingsklasse IP 54 (kontakter på undersiden) IP 54 (kontakter på undersiden) LED-blinkrelé 3+1 Simuleringsinstrument 3 blinklykter på kjøretøy/trekkvogn 1 blinklykt på valgfri tilhenger LED-blinkrelé blinklykter på kjøretøy/trekkvogn 1 blinklykt på valgfri tilhenger 4DW DW DM DM til kaldskanning 5DS DS

13 Sikker ombygging til LED-blinklykter med patentert HELLA-elektronikk Til Hella LED-blinklykter tilbyr vi elektroniske tennsatser som gjør det mulig med blinklyspærevarsel for diverse ettermontert utstyr. Dette er nødvendig når kjøretøyprodusenten ikke har sikret pærevarselkontroll for blinklys over kjøretøyets ledningsnett. Hella har patent på metoden. For tiden står det tre forskjellige tennsatser og flere forskjellige typer LED-blinklykter til rådighet. Løsning 1: Bytte det eksisterende mot et LED-blinkrelé fra Hella med ISO-stikkerplassering Det trengs ett blinkrelé per kjøretøy. Enhver mulig kombinasjon av lyspærer og Hella LED-blinklykter er tillatt: fra komplett utstyr med lyspærer via blandingsversjoner til komplett utstyr med LED-lykter. Lyspærer eller Hella LED-blinklykter er også tillatt på tilhengeren. 2BA BA BA Løsning 2: Med simuleringsinstrument til kaldskanning Det trengs ett simuleringsinstrument per LED-lykt. Sviktimpuls 2BA SD Løsning 3: Med LED-blinklyktstyreenhet 2BA Med et simuleringsinstrument kan to LED-blinklykter per kjøretøy overvåkes. (Bare ett simuleringsinstrument kan brukes per kjøretøy.) 2BA Løsning 3: Med LED-blinklyktstyreenhet 2SD Løsning 3: Blinklyktstyreenhet Løsning 4: Lysstyreenhet med integrert sviktimpuls Driftsspenning Polvendingsvern Nettspenningsinngang blinkrelé venstre/høyre side 24 V V - 28 V 24 V I fremtiden kan lysstyreenheter skanne sviktimpulsen. Dermed kan mellomløsningene 1 3 bortfalle og kommunikasjonen med blinklyktene foregå direkte. Driftstemperatur - 40 til + 50 C Utvidet driftstemperatur * - 40 til + 80 C Lagringstemperatur - 40 til + 90 C Med flatstifthylser 5DS Til EasyConn-støpsler 5DS * Ved over 50 C deaktiveres simuleringen av pæren av termiske grunner

14 Frontlys

15 Posisjonslykter med LED-teknikk Det omfattende HELLA-utvalget har en passende posisjonslykt til ethvert nyttekjøretøy. Sats på de effektive LED-lyktene fra HELLA. To utvalgte eksempler: LED-posisjonslykt med refleks påmontering Lykten med en hvit LED og svart, robust hus fi nnes i tre varianter og egner seg til både vannrett og loddrett montering. Monteringsvariant Opplysninger på side 16 LED-posisjonslykt med refleks innbygging LED-posisjonslykten egner seg til vannrett eller loddrett innbygging. Flere kjennetegn: Klart lykteglass, en hvit LED og svarte dekkplugger til skruehodene. Innbyggingsvariant Opplysninger på side

16 Posisjonslykter LED-posisjonslykt med refleks Til vannrett og loddrett montering, med 1 hvit LED, hvitt lys, svart hus og svart basisplate av plast. Ved vannrett montering må LED-feltet peke mot kjøretøyets ytterside. Ved loddrett montering kan LED-feltet peke opp eller ned. Lykten festes gjennom festehullene på sidene (til skruer B4,2) eller med en brakett (må bestilles separat). Kapslingsklasse IP 6K9K. Med 500 mm støpt ledning 2PG * Frontlys Med 5000 mm støpt ledning 2PG * Med 2-polet EasyConn-støpselhus og cellegummipakning til tetting av lykten, EasyConn-støpsel og 2 festehull. 24 V/0,9 W, strømbehov = ca. 0,04 A Med 300 mm ledning 2PG * Med 1300 mm ledning 2PG * Med 3000 mm ledning 2PG * Med quick-link-kobling inkl. klemstykke for sammenkobling med en 2-leders flatkabel, med cellegummipakning til tetting av lykten. 24 V/0,9 W, strømbehov = ca. 0,04 A Med 300 mm ledning 2PG * Med 5000 mm ledning 2PG * LED-posisjonslykt, innbygging Til vannrett eller loddrett innbygging, med 1 hvit LED, hvitt lys, klart lykteglass og med svarte dekkplugger til skruehodene. Multivolt V. Med 500 mm ledning 2PF * Med 5000 mm ledning 2PF * LED-posisjonslykt, påmontering Til vannrett påmontering, med 1 hvit LED, hvitt lys, klart lykteglass og svart hus. Multivolt V. Med 500 mm ledning 2PF * Med 5000 mm ledning 2PF * = ADR-godkjent * Når det gjelder pærevarselkontroll for LED-blinklykter og LED-lykter, vennligst se merknaden på side 10 til 13. Typegodkjenningsnummer finner du på side 60 til 63.

17 Posisjonslykter LED-posisjonslykt, innbygging Rund innbyggingslykt med 2 hvite LED, klart lykteglass, uten refleks, diameter 35 mm, dybde 39,5 mm hvorav 11,9 mm stikker ut. Svart gummihus med lameller, enkel å trykke inn i kjøretøy med veggtykkelser på 3 10 mm, 24 V/0,9 W, 2-polet EasyConn-sentralstøpsel. Svart kunststoffhus med 2-polet kabel (2 x 0,5 mm²), 500 mm lang, med 2-polet Superseal-støpsel, lykten er tett støpt med WEVO-lim, festes til overflater med tape, uavhengig av polaritet, 24 V/0,9 W 2PF * 2PF LED-posisjonslykt med refleks Til vannrett påmontering, med 2 hvite LED, hvitt lys, hvit basisplate, uten brakett, med 2 hull Ø 5,5 mm til festeskruer. Med 500 mm støpt ledning 2PG * Med 5000 mm støpt ledning 2PG * LED-posisjonslykt, innbygging Med 2 hvite LED. Til monteringsposisjon PF * Til monteringsposisjon PF * Posisjonslykt, påmontering Med refleks, til vannrett påmontering, klart lykteglass Uten brakett 2PG

18 Sidelys

19 Sidemarkeringslykter med LED-teknikk Sidemarkeringslykter bidrar til sikkerheten i trafi kken for lastebiler og tilhengere. For det er bare med disse markeringene at hele kjøretøyet synes godt i mørket. Sidemarkeringslyktene fra HELLA har lang levetid, stor lysstyrke og er raske å montere. To utvalgte eksempler med LEDteknikk: LED-sidemarkeringslykt med refleks Lykten med to gule lysdioder og svart basisplate fås både med og uten brakett. Dessuten egner den seg til vannrett montering. Monteringsvariant Opplysninger på side 21 LED-sidemarkeringslykt med refleks Lykten med en gul LED og svart, robust hus fi nnes i tre varianter. Den egner seg til både vannrett og loddrett påmontering med brakett eller festeskruer. Monteringsvariant Opplysninger på side

20 Sidemarkeringslykter LED-sidemarkeringslykt med refleks Til vannrett eller loddrett påmontering, med 1 gul LED, gult lykteglass, gult lys, svart hus, med cellegummipakning til tetting av lykten og 2 hull til festeskruer B4,2 eller feste med brakett (må bestilles separat). Kapslingsklasse IP 6k9K. a) Ved vannrett montering må det optiske feltet peke mot kjøretøyets ytterside. Sidelys a) Til vannrett påmontering med 2-polet EasyConn-støpsel Med 300 mm ledning, venstre/høyre side 2PS * Med 1300 mm ledning, venstre/høyre side 2PS * b) Med 2000 mm ledning, venstre/høyre side 2PS * b) Til vannrett påmontering med quick-link-kabelsystem for sammenkobling med en 2-leders flatkabel, komplett med klemstykke, toveis. Med 300 mm ledning, venstre/høyre side 2PS * Med 1300 mm ledning, venstre/høyre side 2PS * c) c) Påmontering 24 V/1,2 W, strømbehov = ca. 0,05 A Vannrett påmontering med 1500 mm ledning, uten støpsel Loddrett påmontering med 1500 mm ledning 2PS * 2PS * Tilbehør Brakett med festeskruer 8HG LED-sidemarkeringslykt Til vannrett og loddrett montering, svart hus, monteres med 2 skruer med diameter 6 mm. 24 V, med 6,3 mm flatstift 2PS V, med AMP-timer 2PS V, med AMP-Superseal 2PS Med 6,3 mm kontakt AMP-timer AMP-Superseal = ADR-godkjent * Når det gjelder pærevarselkontroll for LED-blinklykter og LED-lykter, vennligst se merknaden på side 10 til 13. Typegodkjenningsnummer finner du på side 60 til 63.

21 Sidemarkeringslykter Sidemarkeringslykt med refleks Til påmontering, med innlagt pakning Uten brakett 2PS Med forsterkningsplate og brakett 2PS LED-sidemarkeringslykt med refleks Til vannrett montering, med 2 gule lysdioder, gult lykteglass, gult lys, svart basisplate. Uten brakett, med 500 mm ledning 2PS * Med brakett, vinkling bakover, med 500 mm ledning 2PS * Sidemarkeringslykt Til vannrett montering, med klipsvinkel på tvers/foran, med 24 V-lyspære, tilkobling med knivkobling. 2PS Sidemarkeringslykt Til vannrett eller loddrett montering Med 2 PG-skruer 2PS Med gummiholder 2PS

22 Baklys EasyConn NextGeneration Den moduloppbygde multifunksjonsbaklykten (24 V) med bak-/bremselys med LED-teknikk oppfyller alle kundeønsker. Alle andre funksjoner kan velges med lyspære- eller LED-teknikk etter ønske. Det patenterte lykteglasset kan skiftes ut. Enkeltdeler og moduler kan skiftes ut eller rustes opp etter byggeklossprinsippet. På grunn av kombinasjonen av effektive lysdioder og presisjonsoptikk oppnår lykten den påbudte lysfordelingen sågar med 67 % lavere strømforbruk enn lykter med lyspære. Med HELLAs patenterte system til overvåking av blinklykter kan lykten brukes i forbindelse med HELLA-tennsatsen 5DS i henhold til ECE R48. Lykten (også full-led-versjonen) er slik konstruert at det etter nåværende status ikke vises noen feilmelding i displayet for bilens elektronikksystem. Polvendingsbeskyttelsen gjør at lykten ikke tar skade hvis polene kobles feil. For å forlenge levetiden er alle komponenter tilpasset hverandre temperaturoptimert for å unngå overbelastning av lysdiodene ved høye temperaturer i omgivelsene. Lyktene er konstruert for å holde i bilens levetid og er dermed en overbevisende, økonomisk og miljøvennlig løsning. EasyConn NextGeneration Moduloppbygd hybrid-tilhengerlykt Opplysninger på side 24 og 25

23 22 23

24 Baklykter Oppbyggingen av en modulær hybridbaklykt Baklys 1) Hus 2) LED-modul bak-/bremselys 3) Lyspæremodul blinklys 4) Lyspæremodul ryggelys 5) Lyspæremodul tåkebaklys 6) LED-modul blinklys 7) LED-modul ryggelys 8) LED-modul tåkebaklys 9) Bæreramme, svart 10) Lykteglass LED-hybrid-tilhengerlykt Moduloppbygd multifunksjonsbaklykt 24 V til vannrett montering, klart lykteglass, 7-polet EasyConn-kontakt og 4 x 2-polet støpsel for tilkobling av diverse funksjoner, med impuls for blinklyspærevarsel. Bak-/ bremselys med 7 røde LED, blinklys med 7 gule LED, ryggelys med 6 hvite LED, tåkebaklys med 7 røde LED. Baklys: 24 V/10 W, strømbehov = 0,42 A Bremselys: 24 V/13 W, strømbehov = 0,54 A Blinklys: 24 V/3 W, strømbehov = 0,13 A Ryggelys: 24 V/2,5 W, strømbehov = 0,10 A Tåkebaklys: 24 V/2,5 W, strømbehov = 0,10 A Omrisslys: 24 V/1,2 W, strømbehov = 0,05 A Sidemarkeringslys/refleks: 24 V/1 W, strømbehov = 0,04 A IP-kapslingsklasser: lykt IP 5K4K, LED-moduler IP 6K9K Full-LED bak-, bremse-, blink-, tåkebak-, ryggelys, trekantrefleks Venstre side 2VP * Høyre side 2VP * Merknad: Funksjonene bremse-, bak-, sidemarkerings- og omrisslys inneholder en passiv elektronikk med vernemotstander. Dermed vises ingen feilmelding i bilens elektronikk med dagens status. Full-LED bak-, bremse-, blink-, tåkebak-, rygge-, omrisslys og trekantrefleks i gummiarm Venstre side 2VP * Høyre side 2VP * = ADR-godkjent * Når det gjelder pærevarselkontroll for LED-blinklykter og LED-lykter, vennligst se merknaden på side 10 til 13. Typegodkjenningsnummer finner du på side 60 til 63.

25 Baklykter Moduloppbygd hybrid-tilhengerlykt 24 V, bak-/bremselys prinsipielt med LED, alle andre funksjoner mulig med lyspære- eller LED-teknikk. Sortimentsoversikt Varianter Funksjoner Artikkelnummer Hybrid Venstre side Høyre side Trekantrefleks, bak-, bremselys Blinklys Tåkebaklys Ryggelys Omrisslys Sidemarkeringslys 2VP X X LED Lyspære Lyspære Lyspære 2VP X X LED Lyspære Lyspære Lyspære 2VP X X LED Lyspære LED Lyspære 2VP X X LED Lyspære LED Lyspære 2VP X X LED Lyspære Lyspære Lyspære LED 2VP X X LED Lyspære Lyspære Lyspære LED 2VP X X LED Lyspære LED Lyspære LED 2VP X X LED Lyspære LED Lyspære LED 2VP X X LED Lyspære Lyspære Lyspære LED 2VP X X LED Lyspære Lyspære Lyspære LED 24 25

26 Baklykter EasyConn I multifunksjonsbaklykt Til vannrett montering, bak-, bremse-, blink-, tåkebak-, rygge-, sidemarkeringslykt og trekantrefleks med vibrasjonsdemping og monterte 24 V lyspærer, med 500 mm ledning med 7-polet EasyConn-støpsel, til bakadapter 8KA , med dobbeltlyspærer i baklyset. Kapslingsklasse IP 5K9K. Med vertikal struktur, høyre side 2VP Baklys Med vertikal struktur, venstre side 2VP Med horisontal struktur, høyre side 2VP Med horisontal struktur, venstre side 2VP Bak-, bremse-, blink-, tåkebak-, rygge-, sidemarkeringslykt med refleks til vannrett montering på tilhenger Lykteglass med vertikale felt, venstre side, med kabelforskruing til kabel med 6 ledere Lykteglass med vertikale felt, høyre side med kabelforskruing til kabel med 6 ledere Lykteglass med horisontale felt, venstre side med monterte 24 V lyspærer, 1,48 m ledning og 6-polet kontakthus Lykteglass med horisontale felt, høyre side med monterte 24 V lyspærer, 1,48 m ledning og 6-polet kontakthus 2VP VP VP VP EasyConn I multifunksjonsbaklykt Til vannrett montering. Bak-, bremse-, blink-, tåkebak-, ryggelykt og trekantrefleks med 4 vibrasjonsdempere, med monterte 24 V lyspærer, 7-polet EasyConnsentralstøpsel. 2 stk. baklys med 2 røde LED hver. Kapslingsklasse IP V/1 W, strømbehov til LED-baklys = ca. 0,04 A Høyre side (uten gummiarm) 2VP * Venstre side (uten gummiarm) 2VP * Med omriss- og sidemarkeringslykt i gummiarm. Med 2 hvite LED til posisjonslys, 1 rød LED til omrisslys og 2 gule LED til sidemarkeringslys. Med monterte 24 V lyspærer, 7-polet EasyConn-sentralstøpsel. 24 V/1,5 W, strømbehov = 0,05 A Høyre side 2VP * Venstre side 2VP * = ADR-godkjent * Når det gjelder pærevarselkontroll for LED-blinklykter og LED-lykter, vennligst se merknaden på side 10 til 13. Typegodkjenningsnummer finner du på side 60 til 63.

27 Baklykter Ettermonteringssett LED-modul til baklysfunksjon For omrusting av baklysfunksjonen fra lyspæreteknikk til LED-teknikk. Til Easy- Conn-baklykter utstyrt med lyspærer (2VP , 2VP , 2VP og 2VP ) Sett, 24 V 9XX * Settet består av 2 reflektorer, én hver til høyre og venstre lykt, med et kretskort hver inklusive 4 røde LED og adapterledning for tilkobling til lampeholderen. Kretskortet er beskyttet mot sjøvann. Modulen er lett å smekke på plass i reflektoren. De to laskene tjener til å fiksere modulen plant. Typegodkjenningsnummeret er preget inn synlig i den høyre lasken. Samtidig dekkes typegodkjenningsnummeret til lyspæreversjonen av laskene. 24 V/1 W, strømbehov = ca. 0,04 A EasyConn II multifunksjonsbaklykt Til vannrett montering. Bak-, bremse-, blink-, tåkebak-, ryggelykt og trekantrefleks med 4 vibrasjonsdempere, med monterte 24 V lyspærer, 7-polet EasyConnsentralstøpsel. Baklysfunksjon med 10 røde LED bak trekantrefleks. 24 V/2 W, strømbehov = 0,08 A Høyre side (uten gummiarm) 2VP * Venstre side (uten gummiarm) 2VP * Med gummiarm med lyspæreteknikk, klart lykteglass til posisjonslys, rødt til omrisslys, gult til sidemarkeringslys. Med monterte 24 V lyspærer, 7-polet Easy- Conn-sentralstøpsel. Høyre side 2VP * Venstre side 2VP * Med gummiarm, med LED, med monterte 24 V-lyspærer og 7-polet EasyConnsentralstøpsel. 24 V/1,5 W, strømbehov = 0,05 A 2 hvite LED til posisjonslys 1 rød LED til omrisslys 2 gule LED til sidemarkeringslys Høyre side 2VP * Venstre side 2VP * Med gummiarm, med LED og svart deksel, med 370 mm ledning og 7-polet EasyConn-sentralstøpsel. Høyre side 2VP * Venstre side 2VP * 26 27

28 Baklykter Full-LED-multifunksjonsbaklykt Bak-, bremse-, blink-, ryggelykt med trekantrefleks til vannrett montering, med 500 mm ledning og 7-polet EasyConn-støpsel, tett limt lykteglass som er klart på utsiden/refleks rød innvendig, lufting via membran, med impuls for blinklyspærevarsel, kapslingsklasse IP 6K9K. Baklys Baklys: 15 røde LED, 24 V/0,7 W strømbehov = ca. 0,03 A Bremselys: 15 røde LED, 24 V/5 W strømbehov = ca. 0,21 A Blinklys: 15 gule LED, 24 V/3 W strømbehov = ca. 0,125 A Ryggelys: 1 hvis LED, 24 V/5,5 W strømbehov = ca. 0,23 A Venstre lykt med ekstra utgang fra 7-polet EasyConn-støpsel til en 500 mm lang ledning med 2-polet EasyConn-kontakt for tilkobling av tåkebaklykt. Venstre side 2VP * Høyre kun med 7-polet tilkobling 2VP * Med ledning og 6,3 mm flatstifthylser Venstre side, med 1550 mm ledning 2VP * Høyre side, med 2500 mm ledning 2VP * Full-LED-multifunksjonsbaklykt Versjon for trekkvogner Bak-, bremse-, blink-, ryggelykt og refleks, 1500 mm ledning med 6,3 mm flatstifthylser, med impuls for blinklyspærevarsel, kapslingsklasse IP 6K9K. Baklys: 15 røde LED, 24 V/0,7 W strømbehov = ca. 0,03 A Bremselys: 15 røde LED, 24 V/5 W strømbehov = ca. 0,21 A Blinklys: 15 gule LED, 24 V/3 W strømbehov = ca. 0,125 A Ryggelys: 1 hvis LED, 24 V/5,5 W strømbehov = ca. 0,23 A 2VP * = ADR-godkjent * Når det gjelder pærevarselkontroll for LED-blinklykter og LED-lykter, vennligst se merknaden på side 10 til 13. Typegodkjenningsnummer finner du på side 60 til 63.

29 Multifunksjonslykter Multifunksjonsbaklykt Bak-, bremse-, blink-, tåkebak-, ryggelykt til vannrett montering på tilhenger venstre/høyre side, med monterte 24 V lyspærer Med 1400 mm ledning og 6-polet støpsel 2SK Uten ledning og støpsel 2SK Bak-, bremse-, blink-, tåkebak-, rygge-, sidemarkerings-reflekslykt til vannrett montering på tilhenger venstre/høyre side, med monterte 24 V lyspærer. Med 1400 mm ledning og 6-polet støpsel 2SK Uten ledning og støpsel 2SK Multifunksjonsbaklykt Bak-, bremse-, blinklykt til vannrett eller loddrett påmontering eller innbygging Venstre side 2SD Høyre side 2SD Med nummerskiltlys Venstre side 2SE Høyre side 2SE Multifunksjonsbaklykt Bak-, bremse-, blink-, nummerskilt-, tåkebak-, rygge-, omriss- og sidemarkeringslys og reflekser Med monterte 24 V lyspærer og sentralstøpsel på siden Venstre side 2VD Høyre side, uten nummerskilt- og tåkebaklys 2VP Med monterte 24 V lyspærer/ledning og 8-polet AMP-støpsel Venstre side, med sidemarkeringsrefleks 2VD Høyre side, med sidemarkeringsrefleks 2VD Venstre side, med sidemarkeringslykt/refleks 2VD Høyre side, med sidemarkeringslykt/refleks 2VD

30 Multifunksjonslykter Multifunksjonsbaklykt Bak-, bremse-, blink-, tåkebaklykt uten refleks til vannrett påmontering eller innbygging på tilhengere og trekkvogner Venstre side, med nummerskiltlys 2SL Venstre side, uten nummerskiltlys 2SK Baklys Høyre side, uten nummerskiltlys 2SK Til dobbeltpære i baklyset Venstre side 2SK Høyre side 2VP Multifunksjonsbaklykt Bak-, bremse-, blink-, tåkebak-, ryggelykt og refleks til vannrett påmontering eller innbygging i trekkvogner, godkjent for tilhengere Venstre side 2VP Høyre side 2VP Multifunksjonsbaklykt Bak-, bremse-, blink-, nummerskilt-, tåkebaklykt og refleks til vannrett montering Venstre side 2VB Venstre side, med ryggelys, uten nummerskiltlys 2VA Høyre side, uten nummerskilt- og tåkebaklys 2VP = ADR-godkjent * Når det gjelder pærevarselkontroll for LED-blinklykter og LED-lykter, vennligst se merknaden på side 10 til 13. Typegodkjenningsnummer finner du på side 60 til 63.

31 Multifunksjonslykter Multifunksjonsbaklykt Bak-, bremse-, blink-, tåkebak-, rygge-, omriss-, sidemarkeringslys og reflekser Til VOLVO- og SCANIA-kjøretøyer Venstre side, med nummerskiltlys 2VD Høyre side, uten nummerskiltlys 2VD Med 7-polet AMP-kontakt og 160 mm hullavstand Venstre side, med nummerskiltlys 2VD Høyre side, med nummerskiltlys 2VD Venstre/høyre side, uten nummerskiltlys 2VP Multifunksjonsbaklykt Bak-, bremse-, blink-, tåkebak-, rygge-, sidemarkeringslys og reflekser Med 8-polet Schlemmer-støpsel og 24 V lyspærer/dobbeltlyspærer i baklykten Venstre side 2VP Høyre side 2VP Multifunksjonsbaklykt Bak-, bremse-, blink-, nummerskilt-, tåkebak-, rygge-, omriss-, sidemarkeringslys og reflekser til Mercedes-Benz-kjøretøy a) a) Med 8-polet Schlemmer-kontakt Høyre side, uten nummerskiltlys 2VP Venstre side 2VD b) Kabelinnføring gjennom midtre åpning i huset b) Høyre side, uten nummerskilt- og tåkebaklys 2VP Venstre side 2VD

32 Multifunksjonslykter Multifunksjonsbaklykt Bak-, bremse-, blink-, nummerskilt-, tåkebak-, rygge-, omriss- og sidemarkeringslys og reflekser Med 8-polet AMP-kontakt til MAN- og SCANIA-kjøretøy Venstre/høyre side, uten nummerskiltlys og sidemarkeringsrefleks 2VP Baklys Venstre/høyre side, uten sidemarkeringsrefleks 2VD Venstre/høyre side, uten nummerskiltlys 2VP Venstre side, med nummerskiltlys 2VD Uten sentralstøpsel til VW LT Pritsche Venstre/høyre side, uten nummerskilt- og tåkebaklys 2VP Venstre side, med nummerskiltlys 2VD Med 8-polet støpsel til DAF-kjøretøy Høyre side 2VP Venstre side, med nummerskiltlys 2VD Universalutførelse med PG-skruer Høyre side, uten nummerskiltlys 2VP Venstre side 2VD Med 7-polet AMP-kontakt på siden, til RVI-kjøretøy Høyre side, uten nummerskiltlys 2VP Venstre side 2VD Med 7-polet AMP-kontakt på siden, til MAN-kjøretøy Høyre side, uten nummerskiltlys 2VP Venstre side 2VD Multifunksjonsbaklykt Bak-, bremse-, blink-, nummerskilt-, tåkebak-, rygge-, omrisslys, refleks og sidemarkeringsrefleks Venstre side 2VD Høyre side 2VD = ADR-godkjent * Når det gjelder pærevarselkontroll for LED-blinklykter og LED-lykter, vennligst se merknaden på side 10 til 13. Typegodkjenningsnummer finner du på side 60 til 63.

33 Multifunksjonslykter Bak-, bremse-, blink- og ryggelykt Til vannrett og loddrett montering, klart lykteglass, 2500 mm ledning med avisolerte ender. Kapslingsklasse IP 6K6 og IP 6K7. Multivolt 3 33 V. Bak-, bremselykt, 24 røde LED Vannrett 2SB * Loddrett 2SB * Blinklykt, 24 gule LED med impuls for pærevarselkontroll av blinklys Vannrett 2BA * Loddrett 2BA * Ryggelykt, 24 hvite LED Vannrett 2ZR * Loddrett 2ZR * Baklykt DuraLED Combi Bak-, bremse-, blinklykt til vannrett og loddrett montering, klart lykteglass, med 40 LED og støpt 2500 mm ledning med avisolerte ender, med impuls til pærevarselkontroll for blinklyktene Baklys med 8 røde LED Blinklys med 16 gule LED Bremselys med 24 røde LED Av de 24 røde bremselysdiodene brukes 8 lysdioder med redusert lysytelse til baklyset. Multivolt 8 28 V 2SD * 32 33

34 Multifunksjonslykter Bak-, bremse-, blinklykt med refleks Til 12 og 24 V, vannrett eller loddrett montering, med 8 LED, klart lykteglass, 500 mm ledning med avisolerte ender og fastlimt, rød refleks. Avtakbar, svart monteringsramme med 4 hull Ø 4,2 mm og 2 hull Ø 5,0 mm til festeskruer. Uten impuls for blinklyktpærevarsel, kapslingsklasse IP 6K9K, IP 6K7. 24 V/5 W, strømbehov = 0,21 A 2VA Baklys Kan monteres vannrett og dreid 180, med nummerskiltlys til skilt 370 mm x 120 mm og 520 mm x 120 mm. Til belysning av nummerskilt fra høyre og venstre må man bruke en lykt hver av 2VB og V/5 W, strømbehov = 0,21 A 2VB V/5 W, strømbehov = 0,21 A 2VB Mulig bruk 12/24 V, LED-blinkrelé 4JZ Kontakthus 8JA Baklykt EuroLED Til vannrett montering, fast støpt med svart basisplate, elektrisk tilkobling med en 2500 mm lang ledning, multivolt 9 33 V. Bak-/bremselykt Rødt lykteglass, med 1 rød LED Tåkebaklykt Klart lykteglass, med 1 rød LED Ryggelys Hvitt lykteglass, med 1 hvit LED Blinklykt med impuls for blinklyktpærevarsel, gult lykteglass, med 1 gul LED 2SB * 2NE * 2ZR * 2BA * = ADR-godkjent * Når det gjelder pærevarselkontroll for LED-blinklykter og LED-lykter, vennligst se merknaden på side 10 til 13. Typegodkjenningsnummer finner du på side 60 til 63.

35 Multifunksjonslykter Blink-, bremse- og baklykt Lyspæreversjon Med nummerskiltlys 2SE Uten nummerskiltlys 2SD Med integrert vibrasjonsdemping 2SD Med integrert vibrasjonsdemping og nummerskiltlys 2SD Kromring med festevinkel til monteringen 9XD Tåkebak- og ryggelykt Lyspæreversjon Tåkebaklykt, rødt lykteglass 2NE Ryggelykt, hvitt lykteglass 2ZR LED-bak-/bremse-/blinklykt Til vannrett montering, med rødt/gult/rødt lykteglass og svart hus, 42 LED og 500 mm ledning, med passiv termokontroll, uten impuls for blinklyspærevarsel. Baklys 0,5 W, bremselys 2 W, blinklys 3 W strømbehov ved 24 V ca. 0,23 A Multivolt 9 32 V 2SD Mulig bruk 12/24 V, LED-blinkrelé 4JZ Kontakthus 8JA

36 Multifunksjonslykter LED-bak-/bremse-/blinklykt Til innbygging, med klart lykteglass, 24 V, 16 LED og 2500 mm ledning, med impuls for blinklyspærevarsel, kapslingsklasse IP 6K6, IP 6K7. 24 V/5 W, strømbehov = ca. 0,21 A 2SD * Baklys LED-bak-/bremselykt Til innbygging, med rødt lykteglass, 24 V, 12 LED og 2500 mm ledning, kapslingsklasse IP 6K6, IP 6K7. 24 V/4 W, strømbehov = ca. 0,17 A 2SB * LED-blinklykt Til innbygging, med gult lykteglass, 24 V, 12 LED og 2500 mm ledning, med impuls for blinklyspærevarsel, kapslingsklasse IP 6K6, IP 6K7. 24 V/3 W, strømbehov = ca. 0,13 A 2BA * LED-ryggelykt Til innbygging, klart lykteglass, med 24 LED og 2500 mm ledning, multivolt 9 33 V, kapslingsklasse IP 6K6, IP 6K7. 24 V/4 W, strømbehov = ca. 0,17 A 2ZR * = ADR-godkjent * Når det gjelder pærevarselkontroll for LED-blinklykter og LED-lykter, vennligst se merknaden på side 10 til 13. Typegodkjenningsnummer finner du på side 60 til 63.

37 Multifunksjonslykter LED-tåkebaklykt Til innbygging, klart lykteglass, med 24 LED og 2500 mm ledning, multivolt 9 33 V, kapslingsklasse IP 6K6, IP 6K7. 24 V/3 W, strømbehov = ca. 0,13 A 2NE * LED-bak-/bremse-/blinklykt Til vannrett montering, med rødt/gult/rødt lykteglass og svart hus, 2 LED til blinklyset, 1 LED til baklyset, 1 LED til bremselyset, med aktiv termokontroll, med impuls for blinklyspærevarsel, kapslingsklasse: IP 6K9K. Baklys 2 W, bremselys 3 W, blinklys 4 W 24 V, strømbehov = ca. 0,38 A Multivolt 9 32 V 2SD * Kromring med festevinkel til monteringen 9XD LED-bak-/bremse-/blinklykt Til påmontering, 24 LED, med 500 mm ledningsgruppe, multivolt 9 32 V, kapslingsklasse. Baklys 1 W, bremselys 2 W, blinklys 2 W 24 V, strømbehov = ca. 0,2 A Med impuls for blinklyspærevarsel og med aktiv termokontroll Klart lykteglass 2SD * Rødt/klart lykteglass 2SD * Uten impuls for blinklyspærevarsel og med passiv termokontroll Rødt/klart lykteglass 2SD Mulig bruk 12/24 V, LED-blinkrelé 4JZ Kontakthus 8JA

38 Multifunksjonslykter LED-bak-/bremselykt Til påmontering, 24 LED, med 500 mm ledningsgruppe, multivolt 9 32 V, kapslingsklasse IP 6K9K. Med aktiv termokontroll Baklys 1 W, bremselys 3 W / 24 V, strømbehov = ca. 0,17 A Klart lykteglass 2SB * Baklys Rødt lykteglass 2SB * Med passiv termokontroll Baklys 1 W, bremselys 5 W / 24 V, strømbehov = ca. 0,25 A 24 V, klart lykteglass 2SB V, rødt lykteglass 2SB LED-blinklykt Til påmontering, 24 gule LED, med 500 mm ledningsgruppe, multivolt 9 32 V, kapslingsklasse IP 6K9K Med impuls for blinklyspærevarsel og med aktiv termokontroll 24 V/3 W, strømbehov = ca. 0,13 A Klart lykteglass 2BA * Uten impuls for blinklyspærevarsel og med passiv termokontroll 24 V/2 W, strømbehov = ca. 0,08 A Klart lykteglass 2BA Mulig bruk 12/24 V, LED-blinkrelé 4JZ Kontakthus 8JA LED-ryggelykt Til påmontering, 24 hvite LED, med 500 mm ledningsgruppe, klart lykteglass, multivolt 9 32 V, kapslingsklasse IP 6K9K. 24 V/2 W, strømbehov = ca. 0,08 A 2ZR * = ADR-godkjent * Når det gjelder pærevarselkontroll for LED-blinklykter og LED-lykter, vennligst se merknaden på side 10 til 13. Typegodkjenningsnummer finner du på side 60 til 63.

39 Multifunksjonslykter LED-tåkebaklykt Til påmontering, 24 hvite LED, med 500 mm ledningsgruppe, multivolt 9 32 V, kapslingsklasse IP 6K9K. 24 V/2 W, strømbehov = ca. 0,08 A Klart lykteglass 2NE * Rødt lykteglass 2NE * Blinkrelé LED Til LED-blinklykter 12 V og 24 V, svart kunststoffhus med flatstifter, spenning 9 33 V, belastning maks. 42 W Universell tilkobling av LED-blinklykter som ikke inneholder noen elektronisk impuls: - 2BA SD SD VA VB /-501 Kapslingsklasse IP 54 ved stående montering/klemmene ned; IP 53 ved hengende eller sideveis montering. 4JZ Montering av blinkreleet på kontakthus 8JA

40 Omrisslykter LED-omrisslykt Med integrert sidemarkeringslykt i lang gummiarm, til stående montering på siden på loddrette flater, klart lykteglass, med innvendig gult lykteglass på siden, 2 hvite LED til posisjonslyset, 1 rød LED til omrisslyset og 2 gule LED til sidemarkeringslyset. 24 V/1,5 W, strømbehov = 0,05 A Baklys Med 500 mm ledning og quick-link-kabelsystem Høyre side 2XS * Venstre side 2XS * Med 500 mm ledning og 2-polet EasyConn-kontakt Høyre side 2XS * Venstre side 2XS * Med 3000 mm ledning og flatstifthylser Høyre side 2XS * Venstre side 2XS * LED-omrisslykt Med integrert sidemarkeringslykt i lang gummiarm, til stående montering på siden av vannrette flater, klart lykteglass, med innvendig, gult lykteglass på siden, 2 hvite LED til posisjonslyset, 1 rød LED til omrisslyset og 2 gule LED til sidemarkeringslyset. 24 V/1,5 W, strømbehov = 0,05 A Med 500 mm ledning og quick-link-kabelsystem Høyre side 2XS * Venstre side 2XS * Med 500 mm ledning og 2-polet EasyConn-kontakt Høyre side 2XS * Venstre side 2XS * Tilbehør Klemstykke til quick-link-kabelsystem 8KW Monteringstang til quick-link-kabelforbindelser 8PE = ADR-godkjent * Når det gjelder pærevarselkontroll for LED-blinklykter og LED-lykter, vennligst se merknaden på side 10 til 13. Typegodkjenningsnummer finner du på side 60 til 63.

41 Omrisslykter LED-omrisslykt Med integrert sidemarkeringslykt i kort gummiarm, kan brukes på både høyre og venstre side, til montering på siden på loddrette flater, klart lykteglass, med innvendig gult lykteglass, 2 hvite LED til posisjonslys, 1 rød LED til omrisslys og 2 gule LED til sidemarkeringslys. 24 V/1,5 W, strømbehov = 0,05 A Med 500 mm ledning og quick-link-kabelsystem Høyre/venstre side 2XS * Med 500 mm ledning og 2-polet EasyConn-kontakt Høyre/venstre side 2XS * Omrisslykt Til stående montering (loddrett) på siden, med svart gummiarm og gummiramme, integrert sidemarkeringslykt, 4 W lyspære, klart lykteglass til posisjonslys / rødt til omrisslys /gult til sidemarkeringslys, kapslingsklasse IP 5K4K. Med 500 mm ledning og 2-polet EasyConn-kontakt Høyre side 2XS Venstre side 2XS Med 300 mm ledning og quick-link-kabelsystem Høyre side 2XS Venstre side 2XS Omrisslykt Til montering på høyre eller venstre side Med 500 mm ledning og quick-link-kabelsystem 2XS Med 500 mm ledning og 2-polet EasyConn-kontakt 2XS

42 Omrisslykter Omrisslykt Til stående montering på siden på vannrette flater, kapslingsklasse IP 5K9K Med 500 mm ledning og EasyConn-kontakt Venstre side 2XS Høyre side 2XS Baklys Med 500 mm ledning og quick-link-kabelsystem Venstre side 2XS Høyre side 2XS Omrisslykt Til stående montering, melkehvitt lykteglass foran /rødt bak, hus med arm av svart gummi. 2XS Omrisslykt Til stående montering, melkehvitt lykteglass foran /rødt bak, hus med rett arm av svart gummi. 2XS Omrisslykt Til påmontering, melkehvitt lykteglass foran /rødt bak, løst vedlagt, hus av svart gummi 2XS = ADR-godkjent * Når det gjelder pærevarselkontroll for LED-blinklykter og LED-lykter, vennligst se merknaden på side 10 til 13. Typegodkjenningsnummer finner du på side 60 til 63.

43 Omrisslykter Omrisslykt Til montering på siden, uten lyspære og gjennomføring. Klart lykteglass foran, rødt bak 2XS Svart lykteglass foran, rødt bak 2XS Omrisslykt Til montering på siden (55 x 42 mm), uten lyspære, med gjennomføring og gummipendel. Klart lykteglass foran, rødt bak 2XS Svart lykteglass foran, rødt bak 2XS Omrisslykt Til montering på siden, uten lyspære, med gummipendel, med festevinkel og gjennomføring. Klart lykteglass foran, rødt bak 2XS Svart lykteglass foran, rødt bak 2XS Tilbehør Klart/rødt reservelykteglass 9EL Svart/rødt reservelykteglass 9EL LED-bak-/omrisslykt Til vannrett eller loddrett montering på tilhengere og semitrailere med kasse, med 2 røde LED, klart lykteglass, med gjennomføring, basisplate og deksler av grått kunststoff, med prismestav som lyskilde. 2 hull, Ø 5,4 mm, til festeskruer. 24 V/1,4 W, strømbehov = ca. 0,06 A 24 V 2XS * 42 43

44 Nummerskiltlykter LED-nummerskiltlykt Til montering på høyre eller venstre side av nummerskiltet (520 x 120 mm), det er nok med 1 lykt. Klart lykteglass, med 4 LED, hus av svart kunststoff, 2 festeskruer M5 x V/1 W, strømbehov = ca. 0,04 A Med flatstift 6,3 x 0,8 2KA * Baklys Med 500 mm ledning og 2-polet EasyConn-støpsel 2KA * Med 500 mm ledning og quick-link-kobling 2KA * Med 2000 mm ledning og flatstift 6,3 x 0,8 2KA * LED-nummerskiltlykt Til innbygging over nummerskiltet (520 x 120 mm), det trengs 2 lykter til belysning av nummerskiltet, kapslingsklasse: IP 6K9K. 24 V/1 W, strømbehov = ca. 0,04 A Med flatstift 6,3 x 0,8 2KA * Lyktekontakter tett støpt, med 1000 mm ledning med åpne ledningsender 2KA * LED-nummerskiltlykt Til montering på venstre og høyre side av nummerskiltet (520 x 120 mm), med 2 hvite LED, klart lykteglass, hus og sokkel av svart kunststoff, lampeholder med vibrasjonsdemping, med 2 dikkede skruer, multivolt V. 24 V/0,5 W, strømbehov = ca. 0,02 A Med 500 mm ledning og 2-polet EasyConn-kontakt 2KA * Med mm ledning 2KA * = ADR-godkjent * Når det gjelder pærevarselkontroll for LED-blinklykter og LED-lykter, vennligst se merknaden på side 10 til 13. Typegodkjenningsnummer finner du på side 60 til 63.

45 Nummerskiltlykter Nummerskiltlykt Til montering på venstre og høyre side av nummerskilt størrelse 340 x 240 mm og 520 x 120 mm, klart lykteglass, hus av svart kunststoff, med montert sofittpære og integrerte M5-festeskruer, kapslingsklasse IP 5K9K Med 500 mm ledning og 2-polet EasyConn-kontakt 2KA Med 500 mm ledning og quick-link-kabelsystem (passer til flatkabel 8KA ) 2KA Med 3000 mm ledning, åpen kabelende 2KA Tilbehør Klemstykke til quick-link-kabelsystem 8KW Monteringstang til quick-link-kabelforbindelser 8PE LED-nummerskiltlykt Til montering på venstre og høyre side av nummerskiltet (520 x 120 mm), 2 lykter, klart lykteglass, sokkel og hus av svart kunststoff, 72 mm skrueavstand Med flatstift 2KA

46 Reflekser LED-baklykt med refleks Kan også brukes som omrisslykt med refleks, til vannrett eller loddrett montering, med 1 rød LED, rødt lys, rødt lykteglass, svart hus og 2 hull til festeskruer B4,2. Innfesting ved hjelp av brakett mulig (må bestilles separat). 24 V/1,2 W, strømbehov = ca. 0,05 A Ved vannrett montering må LED-feltet peke mot yttersiden av kjøretøyet. Ved loddrett montering kan LED-feltet peke opp eller ned. Baklys Med 500 mm ledning 2TM * Med 5000 mm ledning 2TM * Med 5000 mm ledning og 2-polet Easyconn-støpsel Med 300 mm ledning med quick-link-kobling inklusive klemstykke for sammenkobling med en 2-leders flatkabel Med 5000 mm ledning med quick-link-kobling inklusive klemstykke for sammenkobling med en 2-leders flatkabel 2TM * 2TM * 2TM * LED-baklykt med refleks Til vannrett montering, med 2 røde LED, rødt lykteglass, svart basisplate, uten brakett, med 5000 mm ledning. 24 V/1,0 W, strømbehov = ca. 0,04 A 24 V 2TM Baklykt med refleks Til vannrett eller loddrett montering, rødt lykteglass, svart hus. 24 V 2TM = ADR-godkjent * Når det gjelder pærevarselkontroll for LED-blinklykter og LED-lykter, vennligst se merknaden på side 10 til 13. Typegodkjenningsnummer finner du på side 60 til 63.

47 Reflekser Reflekser Trekantrefleks med rund ytre form, typegodkjent, rød Selvklebende 8RA Med 2 hull til festeskruer 8RA Trekantrefleks 2 hull, Ø 6 mm, til festeskruer, typegodkjent, rød 8RA Trekantrefleks Med beskyttende gummiramme, 2 festeskruer M6 x 15, avstand 70 mm, rød 8RA

48 Ryggelyskastere Blindebukk eller lys glede? Fra juli 2006 gjelder en ny lov for lysutstyr på nyregistrerte lastebiler og tilhengere (reglene gjelder også for omrusting eller ettermontering): Til sammen er det tillatt med fire ryggelyskastere: To ryggelyskastere bak og en ryggelyskaster på hver side. Det er oppskriften for optimal belysning ved rygging. Baklys Tre varianter er mulig: 1. To ekstra ryggelyskastere bak. 2. En ekstra ryggelyskaster per side. 3. To ekstra ryggelyskastere bak pluss en ekstra ryggelyskaster på hver side. Det er tillatt å montere typegodkjente ryggelyskastere bak. Det er tillatt å montere én ekstra ryggelyskaster på hver side av bilen. Det er nå forbudt å montere tåkelyskastere bak. Det er fremdeles forbudt å bruke arbeidslyskastere som ryggelyskastere. ECO 21 ryggelyskastere Godkjent spesialbelysning som ryggelyskaster 00AR Til kjøretøyets hekk og side, briljant lys på grunn av klart lykteglass, optimalt pris-/ytelsesforhold, lavt strømforbruk med 21 watts lyspære, lav temperatur ved spredeglasset, IP 6K9K. 24 V, med 500 mm forbindelseskabel 2ZR Ultra Beam H3 ryggelyskaster Godkjent spesialbelysning som ryggelyskaster 00AR Til kjøretøyets hekk og side, IP 6K9K. 24 V, med AMP-kontakt 2ZR = ADR-godkjent * Når det gjelder pærevarselkontroll for LED-blinklykter og LED-lykter, vennligst se merknaden på side 10 til 13. Typegodkjenningsnummer finner du på side 60 til 63.

49 Tilbehør Blinklyktstyreenhet Til 24 V-tilhengere, med et 15-polet EasyConn-støpsel på den ene siden og en 15-polet EasyConn-kontakt på den andre, ikke nødvendig med egen spenningsforsyning. Kapslingsklasse IP6K9K, med EMC-godkjenning 5DS Varselblinklykt Modell 3003 ACCU Når motoren går, lades batteriet over kontakter i ladeholderen. Automatisk spenningsomkobling 12/24 V, driftstid i blinkemodus 40 timer, resp. 7 timer ved arbeidslys, ladeholder og bly-gel-batteri inkl. Typegodkjent 2XW Varselblinklykt Modell 3003 Med holder (til batteridrift med 5 rundceller, ikke inkl. i leveransen) Typegodkjent 2XW

50 Kabler Kabler Det moduloppbygde, fleksible kabel- og belysningssystemet fra HELLA til 24 V-tilhengere garanterer prosessikkerhet og stor variasjon i bruksmulighetene. Den nye high-tech-ekstruderingen av støpselsystemene med termoplastisk elastomer (TPE) øker temperaturområdet og støtfølsomheten betydelig. Fordeler for deg: Monteringsvennlige og høyverdige kabelog belysningssystemer med lang levetid fra lysspesialisten HELLA.

51 Kabler Frontadapter til semitrailer Frontadapterledning med 2 x 7 ledere og 15-polet EasyConn-støpsel, 7-N-stikkontakt ISO 1185 (ledning 3 x 2,5 mm 2 / 4 x 1,5 mm 2 ) 7-S-stikkontakt ISO 3731 (ledning 7 x 1,5 mm 2 ) Passer til hovedforsyningskablene i seriene 8KA , 8KA og 8KA mm lang 8KA mm lang 8KA Frontadapter til tilhenger ADR-godkjent frontadapterledning med 2 x 7 ledere og 15-polet EasyConn-støpsel, 7-N-støpsel ISO 1185 (ledning 3 x 2,5 mm 2 / 4 x 1,5 mm 2 ), 7-S-støpsel ISO 3731 (ledning 7 x 1,5 mm 2 ) Passer til hovedforsyningskablene i seriene 8KA , 8KA og 8KA mm lang 8KA mm lang 8KA Frontadapter til semitrailer Frontadapterledning med 15 ledere (12 x 1,0 mm 2 /3 x 2,5 mm 2 ), med 15-polet EasyConn-støpsel, 15-polet stikkontakt ISO 12098, passer til hovedforsyningskablene i seriene 8KA , 8KA og 8KA mm lang 8KA mm lang 8KA Frontadapter til tilhenger Frontadapterledning med 15 ledere (12 x 1,0 mm 2 /3 x 2,5 mm 2 ), med 15-polet EasyConn-støpsel, 15-polet støpsel ISO 12098, passer til hovedforsyningskablene i seriene 8KA , 8KA og 8KA mm lang 8KA mm lang 8KA mm lang 8KA

Innovativ teknikk møter moderne design

Innovativ teknikk møter moderne design Innovative teknologier Individuelle løsninger Intensiv støtte Våre ideer, dine muligheter Produktoversikt rute- og turbusser Innovativ teknikk møter moderne design Ideer for fremtidens biler Frihet uten

Detaljer

20 ÅRS LED KOMPETANSE LYS ER TEKNOLOGI. www.hellanor.no

20 ÅRS LED KOMPETANSE LYS ER TEKNOLOGI. www.hellanor.no 20 ÅRS LED KOMPETANSE LYS ER TEKNOLOGI www.hellanor.no Velkommen til LED-alderen Det er mange grunner til at de lysemitterende diodene får gjennomslag på stadig flere kjøretøyområder. For det første har

Detaljer

OFFROAD LIGHTSHOW 2014

OFFROAD LIGHTSHOW 2014 OFFROAD LIGHTSHOW 2014 www.hella.com/offroad 02 LYS TIL VEI, TERRENG OG MER I denne brosjyren har vi samlet produktseriene til områdene ekstralyskastere, arbeidslyskastere, varsellykter og kjørelys samt

Detaljer

Pærevarselkontroll for LED-blinklykter

Pærevarselkontroll for LED-blinklykter 1 Hella KG Hueck & Co., Lippstadt 8. juni 2006 1-6 Pærevarselkontroll for LED-blinklykter Generelt På biler som er godkjent for kjøring på offentlig vei, skal blinklyktene ha en overvåkingskontroll. Når

Detaljer

AUTOUTSTYR - VERKSTEDUTSTYR - SNØKJETTING - AUTOUTSTYR - VERKSTEDUTSTYR - SNØKJETTING

AUTOUTSTYR - VERKSTEDUTSTYR - SNØKJETTING - AUTOUTSTYR - VERKSTEDUTSTYR - SNØKJETTING AUTOUTSTYR - VERKSTEDUTSTYR - SNØKJETTING - AUTOUTSTYR - VERKSTEDUTSTYR - SNØKJETTING AUTOUTSTYR - VERKSTEDUTSTYR - SNØKJETTING - AUTOUTSTYR - VERKSTEDUTSTYR - SNØKJETTING - AUTOUTSTYR - VERKSTEDUTSTYR

Detaljer

RUSTET TIL ÅRETS KAMP MOT MØRKET PRODUKTKATALOG 2014-2015 EKSTRALYSKASTERE VARSELLYKTER ARBEIDSBELYSNING

RUSTET TIL ÅRETS KAMP MOT MØRKET PRODUKTKATALOG 2014-2015 EKSTRALYSKASTERE VARSELLYKTER ARBEIDSBELYSNING RUSTET TIL ÅRETS KAMP MOT MØRKET PRODUKTKATALOG 2014-2015 EKSTRALYSKASTERE VARSELLYKTER ARBEIDSBELYSNING HAR DU GODT NOK LYS? 2 HELLA PRODUKTKATALOG 2014-2015 Vi lever i en tid med forandringer. Men en

Detaljer

ARBEIDSLYSKASTERE. www.hella.com/agriculture

ARBEIDSLYSKASTERE. www.hella.com/agriculture ARBEIDSLYSKASTERE www.hella.com/agriculture 02 INNHOLD Innhold...02 Arbeidslys... 04 Hjelp til avgjørelsen... 06 Det tekniske lyskonseptet... 08 Energieffektivitet... 09 Lysintensitet i nærområdet... 10

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJ

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJ BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJ MAXI 31, MAXI 32, MAXI 34-serien MAXI 38 og MAXI 40 Engbo MAXI kan tilpasses de fleste båtmodeller. Rev.6 2008-05-23 NS-EN ISO 9001:2000 FCC ID: R78-RC-01 R78-MCU-01 Innhold

Detaljer

STORT PRODUKTUTVALG for lastebiler OG lastebilsjåfører. Mobile sikkerhetsløsninger Mobile komfortløsninger. Mobile klimaløsninger Mobil kjøling

STORT PRODUKTUTVALG for lastebiler OG lastebilsjåfører. Mobile sikkerhetsløsninger Mobile komfortløsninger. Mobile klimaløsninger Mobil kjøling on the road again 2011 STORT PRODUKTUTVALG for lastebiler OG lastebilsjåfører Mobile klimaløsninger Mobil kjøling Mobile sikkerhetsløsninger Mobile komfortløsninger Mobile kjøkkenløsninger Mobil elektronikk

Detaljer

For hurtigsøk i PDF formatet tast in EL- og sidenummeret (f.eks. EL-25), da kommer du rett på siden!

For hurtigsøk i PDF formatet tast in EL- og sidenummeret (f.eks. EL-25), da kommer du rett på siden! innhold ELEKTRISK TILBEHØR For hurtigsøk i PDF formatet tast in EL- og sidenummeret (f.eks. EL-25), da kommer du rett på siden! Ampermeter 5 Arbeidslampe lysstoff 6 Arbeidslys 15 Baklyk 21 Baklykt til

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

ON THE ROAD AGAIN NYHET! STORT PRODUKTUTVALG FOR LASTEBILER OG LASTEBILSJÅFØRER INSPIRED BY COMFORT. Mobile klimaløsninger. Mobile komfortløsninger

ON THE ROAD AGAIN NYHET! STORT PRODUKTUTVALG FOR LASTEBILER OG LASTEBILSJÅFØRER INSPIRED BY COMFORT. Mobile klimaløsninger. Mobile komfortløsninger INSPIRED BY COMFORT ON THE ROAD AGAIN 2013 NYHET! WAECO PerfectCharge & SinePower Ladere og vekselrettere WAECO CoolFreeze CFX Kompressorkjølebokser Mobile klimaløsninger Mobile komfortløsninger Mobile

Detaljer

NYHET Rulleport / rullegitter DD med direktekoplet motor. Rulleporter og rullegitter. Robust og pålitelig til industri, handel og næringsbygg

NYHET Rulleport / rullegitter DD med direktekoplet motor. Rulleporter og rullegitter. Robust og pålitelig til industri, handel og næringsbygg NYHET Rulleport / rullegitter DD med direktekoplet motor Rulleporter og rullegitter Robust og pålitelig til industri, handel og næringsbygg 2 Merkekvalitet fra Hörmann 4 Konstruert for å vare lenge 6 Gode

Detaljer

TILBEHØR FOR VOLVO-LASTEBILER

TILBEHØR FOR VOLVO-LASTEBILER Volvo Trucks. Driving Progress TILBEHØR FOR VOLVO-LASTEBILER VOLVO FH OG VOLVO FH16 Du kan ta dette personlig. 3 10 Fokus på detaljer 11 20 Eksteriør Førerhus Belysning Hjul Chassis 21 30 Interiør Komfort

Detaljer

TILBEHØR FOR VOLVO LASTEBILER

TILBEHØR FOR VOLVO LASTEBILER Volvo Trucks. Driving Progress TILBEHØR FOR VOLVO LASTEBILER VOLVO FM 3 6 Fokus på detaljer 7 16 Eksteriør Førerhus Belysning Hjul Chassis 17 23 Interiør Komfort Oppbevaring 24 29 Kommunikasjon og elektronikk

Detaljer

ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN

ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN KRAFTPAKKER ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN 1 20 års erfaring med alternative strømløsninger i det norske markedet Sunwind brings innovations into business Sunwind Gylling er en del av det svenske selskapet

Detaljer

ContiPressureCheck Systemet for permanent dekktrykkovervåking

ContiPressureCheck Systemet for permanent dekktrykkovervåking PRESSURE (BAR) 9.0 9.0 7.5 7.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 ContiPressureCheck Systemet for permanent dekktrykkovervåking N Brukerhåndbok Innhold Innhold 1 Generelt...6 1.1 Informasjon om denne brukerhåndboken...6

Detaljer

INNHOLD. 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2

INNHOLD. 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2 INNHOLD 1 2 3 INNLEDNING 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2 DEFA WarmUp 2.1 Generelt 3 2.2 Miljø 4 2.3 Sikkerhet 8 2.4 Økonomi 8 2.5 Komfort 8 2.7 Styringsenhet - SmartStart /Futura 9 2.8 Motorvarmer

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Engbo thruster system

Engbo thruster system Engbo thruster system XF stern modeller Installasjons- og brukermanual XF60SR XF90SR XF130SR According to NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00165 FCC ID: R78-RC-01 R78-ECU-01 XF Rev. 6, 2011-03-10 Page

Detaljer

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning LowEnergy 1.3 Monteringsanvisning Innhold Page 1. Sikkerhetsinformasjon 3 2. Planlegging før installasjon 4 3. Tekniske spesifikasjoner 4-5 4. Oppbygging 6 5. Tilbehør 7 6. Montering med glideskinne, kort

Detaljer

Midlertidige elektriske anlegg

Midlertidige elektriske anlegg PRODUKTKATALOG 2013 Midlertidige elektriske anlegg 2 3 Informasjon Velkommen til vår hovedkatalog for midlertidige elektriske anlegg SATEMA har produktene for deg som skal sørge for fordelingen av elektrisitet

Detaljer

Elektronisk Styresystem for Tilhenger

Elektronisk Styresystem for Tilhenger Versjon 2009 Elektronisk Styresystem for Tilhenger A d v a n c e d S t e e r i n g & S u s p e n s i o n S o l u t i o n s Introduksjon ETS - Elektronisk Styresystem for Tilhengere - er et datakontrollert

Detaljer

Produktdatablad Hurtigport Albany HS8010P. ASSA ABLOY Entrance Systems

Produktdatablad Hurtigport Albany HS8010P. ASSA ABLOY Entrance Systems ASSA ABLOY Entrance Systems Kunngjøring vedrørende copyright og ansvarsbegrensning Selv om innholdet i dette dokumentet er utarbeidet med størst mulig nøyaktighet, kan ikke ASSA ABLOY Entrance Systems

Detaljer

led belysningens fremtid Vi kan hele spektret

led belysningens fremtid Vi kan hele spektret led belysningens fremtid Vi kan hele spektret 2 Den store muligheten med LED er også den store utfordringen. Å balansere effektivitet med ergonomi. Å skape god økonomi og et behagelig lys. Nå er vi der.

Detaljer

TECEbetjeningsplater Systembeskrivelse

TECEbetjeningsplater Systembeskrivelse TECEbetjeningsplater Systembeskrivelse 2 Innhold Systemoversikt 4 Vedlikehold av TECE-betjeningsplatene 5 TECEantibac 5 TECEbase 6 Montasje av betjeningsplate for WC 6 TECEambia 8 Montasje av betjeningsplate

Detaljer

Trumatic C 3402 C 6002

Trumatic C 3402 C 6002 Trumatic C EL Trumatic C 3402 C 6002 9 7 Trumatic C 3 1 60 40 60 230 V ~ Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! 34000-96200 G 06 11/2004 E 06 12/2004 Fo Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 836 150 Innhold

Detaljer

HUSQVARNA AUTOMOWER 265 ACX BRUKSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 265 ACX BRUKSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 265 ACX BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og sikkerhet... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i bruksanvisningen... 7 1.4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA

Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA Vekselstrøm for Business-Critical Continuity Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA Bruksanvisning INNHOLDSFORTEGNELSE VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER..............................................1 LAGRE DISSE

Detaljer