Årsrapport 2007 Kunstnernes Hus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2007 Kunstnernes Hus"

Transkript

1 Årsrapport 2007 Kunstnernes Hus

2 Innhold Kvalitet og appell side 5 Geir Harald Samuelsen Styreleder for Kunstnernes Hus Fantastiska lokaler side 7 Maaretta Jaukkuri Kunstnerisk leder for Kunstnernes Hus Beretning og regnskap 2007 side 9 Styrets beretning 2007 side 9 Utstillinger side 10 Årsregnskap 2007 side 18 Noter side 21 Årsberetning 2007 side 26 Omslagsbilde: Ingrid Book og Carina Hedén Fra Serien Historier for tomme butikkvinduer Padda Hos bøndene, den gang det ennå fantes gårdsgutter og tjenestejenter og unger, selvfølgelig, trengte man selvsagt mye smult. For det var jo ikke kjøtt på bordet hver dag ute på gårdene. Før var det kjøtt bare til påske, jul og under treskinga. Da var det selvfølgelig veldig verdifullt med smult, og derfor la man en padde i bånn av smultgryten, helt i bånn støpte man inn en padde i smult. Smult er jo flytende, men så stivner det. Og hvis det ligger en padde nedi der, blir ikke smultet brukt opp så fort. Slik jeg ser det, dette er ikke noe jeg har hørt, det er jo ganske opplagt: Hvis det er en padde på bunnen av smultet, så blir du mye mer forsiktig når du skal forsyne deg, og da blir smultet drøyere, og du kan klare deg lenger med det du har.

3 Kvalitet og appell I 2007 gikk Kunstnernes Hus med et overskudd på kr Dette er et tilfredsstillende resultat og en god begynnelse på de mål vi har satt oss for tiden som kommer. Kunstnernes Hus fikk i 2007 nytt styre. Det nye styre konstituerte seg den 13. juni 2007 med under tegnede som ny leder og kunstneren Thorbjørn Sørensen som ny nestleder. Helga Hyldmo Ranes, tidligere ansatt i Kultur- og kirke departementet tiltrådte som administrativ leder i januar Og Maaretta Jaukkuri, tidligere sjefs kurator ved KIASMA i Helsinki, ble i desember ansatt som ny kunstnerisk leder. Vi har i 2007 påbegynt en gjennomgang av organisasjonen. Vi har jobbet med å forbedre prosjektstyringen. Vi har gjennomgått våre eksterne driftsavtaler. Vi skal oppdatere vår profil, og vi skal prioritere formidling og utadrettet virksomhet. Vi ønsker å øke besøkstallet på Kunstnernes Hus. Vi vil fortsette å styrke økonomien gjennom samarbeidsavtaler og målrettede søknader, og etablere oss som en profilert kunstnerstyrt institusjon. Men det viktigste er likevel å holde fokus på å lage de gode utstillingene. Det er det som er vår kjerne virksomhet. Vi skal lage gode utstillinger til glede for folk flest og for fagmiljøet. Vi skal jobbe mot å forene kunstnerisk kvalitet med bred appell. Vi skal jobbe for at kunstnerisk kvalitet blir lagt merke til og verdsatt. Foto: Leif Gabrielsen, Mikkel McAlinden, Moby Dick Fra utstillingen Royal Caribbean Arts Grant 5 ÅR, 11. mai til 1. juli. Styret har gjort flere organisatoriske og strategiske grep i 2007 for bedre å kunne nå de mål vi har satt oss. Vi har gått bort fra ordningen med arbeidende styreleder, og vi har innført en to-leder modell. Disse omstruktureringene innebærer nye organisatoriske grensesnitt og vil bidra til å styrke vår faglige profil og integritet og være med på å bedre økonomistyringen i organisasjonen. Gjennom å ansette Maaretta Jaukkuri som kunsterisk leder ønsker vi også å styrke den inter nasjonale profilen og samtidig sette fokus på norsk og nordisk samtidskunst. Vi har også arbeidet med å skaffe samarbeidspartnere som kan hjelpe oss med å finansiere økt satsing på kvalitet og formidling. Styret har i perioden vedtatt et nytt måldokument, og utformet nye styrerutiner. Vi kommer til å fortsette å utvikle og evaluere dette kontinuerlig. Det er først og fremst fagmiljøet som i felleskap kan løfte fram kunstnerisk kvalitet gjennom sitt engasjement og sin kjærlighet til gode utstillinger og til produktiv meningsutveksling. Og Kunstnernes Hus kan være et effektivt verktøy og et viktig referansepunkt for fagmiljøet som formidler av aktuelle spørsmål i samtidskunsten og vår nære historie. Etableringen av Kunstnernes Hus ble i sin tid (1930) gjort mulig ved bidrag fra kunstnere og kunstinteresserte. Vi driver nå stedet på vegne av dette kunstinteresserte fellesskapet. Vi forvalter en arv som skal videreføres og fornyes. Nærheten til kunsten og kunstproduksjonen gir oss et fortrinn som vi skal utnytte til beste for både kunstner, kunstverk og publikum. Denne nærheten til kunsten samt kjennskapet til kunstproduksjonens mange mellomledd skal over tid sette oss i stand til å lage utstillinger som i størst mulig grad yter rettferdighet til både kunstner og kunstverk. Og som i siste instans gir publikum et nært og ærlig innblikk i samtidskunst i sin reneste form. Fremtiden for Kunstnernes Hus handler om god økonomistyring, dyktige samarbeidspartnere og de gode utstillingene. Geir Harald Samuelsen Styreleder for Kunstnernes Hus 4 5

4 Fantastiska lokaler... Det får man höra varje gång man talar med konstnärer om Kunstnernes Hus och man kan bara hålla med. Gamla utställningslokaler har ofta en rumslig generositet och flexibilitet, vilket är något som ofta glöms bort då man planerar nya utställningslokaler. Kunstnernes Hus tycks också ha rumsliga möjligheter för nya former av program och möten, vilket vi planerar att utnyttja i framtiden. När man sätter upp programmet för en konsthall är man fri att välja konst från olika perioder och områden. Huvudsaken är att den konst som visas tilltalar oss här och nu och håller diskussionen om kvalitet, skönhet och etik levande. Inget av dem är enkla eller svart-vita begrepp, utan de ingår alla i en levande diskussion, som ger hela tiden nya graderingar och en bild av vår tid och dess konst. Det är idag viktigare än någonsin tidigare att närma sig konsten med öppet sinne och öppna ögon. Vår tid kräver att vi förändrar vårt sätt att tänka, leva och förhålla oss till varandra både lokalt och globalt. För att kunna göra det måste vi våga lita mer på våra känslomässiga, intuitiva reaktioner. Det är på den nivån som människor världen över delar en gemensam erfarenhetssfär. Utmaningen som vi står inför på Kunstnernes Hus är att hitta en väg att förmedla dessa erfaringar innom och genom konsten till vår publik. Hur kan vi garantera konstnärer både den frihet och det stöd som konsten behöver idag i form av exempelvis informationsförmedling och teknisk service i samband med utställningar? Hur kan vi som institution göra oss osynliga i mötet mellan konsten och publiken? Med andra ord komma fram till vid vilken punkt i processen vi ska ta ett steg åt sidan och veta att vi har sett till att att besökarna kan känna att de är välkomna, att det här är gjort för dem och de är fria att möta det på sina egna villkor. Vi på Kunstnernes Hus är fortfarande öppna för samarbetsförslag från både enskilda konstnärer och organisationer, men vill samtidig utveckla och förstärka vår egen röst och bredda vårt kontakt- och samarbetsnät. Fra utstillingen Verdensteatret, Fortellerorkesteret og et stedsspesifikt verk, 26. oktober til 2. desember Foto: Leif Gabrielsen Maaretta Jaukkuri Kunstnerisk leder for Kunstnernes Hus 6 7

5 Beretning og regnskap 2007 Styrets beretning 2007 Stiftelsen Kunstnernes Hus er en kunstnerstyrt institusjon for visning av norsk og internasjonal samtidskunst. Stiftelsen ble opprettet i 1930 og har som sin hovedoppgave å forvalte eiendommen Wergelandsveien 17 i Oslo og drive utstillingsvirksomhet. Kunstnernes Hus ledes av et styre bestående av fem medlemmer. Fire medlemmer er billedkunstnere og det femte oppnevnes av Kultur- og kirkedepartementet. Kunstnermedlemmene velges av Tilsynsrådet for fire år av gangen. Tilsynsrådet består av 16 medlemmer valgt for tre år av gangen. Økonomi Kunstnernes Hus ble i 2007 tildelt kr i statstilskudd fra kap post 78 på Kirke- og kulturdepartementets budsjett. Fra utstillingen Kurt Johannessen, 26. oktober 2. desember Foto: Leif Gabrielsen I tillegg til overføringene fra staten, kommer inntekter på til sammen kr fra leietakere i Wergelandsveien 17, og inntekter fra salg av billetter og kataloger. Drift Stiftelsens eiendom, Wergelandsveien 17, er en stor og teknisk krevende bygning med brutto leieareal på m 2 og utstillingsareal på om lag m 2. I 2007 har Kunstnernes Hus fortsatt arbeidet med å styre og redusere kostnadene til øvrig drift. Taket på bakbygningen ble skiftet ved årsskiftet 2007/2008. Restmidler fra Kultur- og kirkedepartementet og Norsk Kulturråd etter heisbyggingen samt rehabiliteringen utført av Statsbygg i 1999/2000 ble brukt til dette formålet. Office for Contemporary Art, Norway - OCA - leier lokaler i Kunstnernes Hus. Dette omfatter OCAs kontor på mesaninen, pluss fire studioer, kjøkken, og rom som benyttes som arbeidsrom/kontor/ møterom i bakbygningen på Kunstnernes Hus. OCA sa opp sin leiekontrakt med Kunstnernes Hus i desember 2007, og vi leter nå etter nye aktører som kan leie arealene. Restaurant Arcimboldo har hatt fast drift og åpningstider i henhold til utstillingenes dato og tider i hele

6 Utstillinger Den første utstillingen i 2007 etter Stipendiesøkernes utstilling, var fire separatutstillinger i samme tidsrom. 16. februar 1. april: Sofie Berntsen Environment for expanded awareness Et veggmaleri dekket hele den 32 meter lange sydveggen i fire meters høyde samtidig som det på den andre langveggen var montert flere glassmontre med collager, små tablåer og objekter. I tillegg inneholdt rominstallasjonen flere tegninger. Ved hjelp av ting hun har funnet og med referanser til en vitenskapelig estetikk, skapes det allegorier ved bruk av metafysiske symboler. Andreas Heuch Island adrift En omfattende objektsamling er utgangspunktet for Heuch sin kunstneriske virksomhet. I et landskap av dekonstruert natur lager han sine egne klassifiseringsystemer hvor tilsynelatende trivielle gjenstander og ubetydelige materiale finner en ny innbyrdes dialog. Utstillingen viste konstruerte øylandskaper som flyter i rommet som isolerte miljøer, integrert i en helhet av form og farge. Endeveggen i overlyssalen viste et åtte meters høyt veggmaleri. Ingrid Book & Carina Heden Geschichten für leere Schaufenster Historier for tomme butikkvinduer Dette prosjektet har tidligere blitt vist i hovedgaten i den Østeriske byen Scheibbs. Utstillingen består av foto og tekst hvor en får møte byens mange lag av historie gjennom befolkningens fortellinger knyttet til steder i byen og omgivelser rundt. Det ble i tillegg arrangert boklansering av boken Geschichten für leere Schaufenster / Stories for empty Shop Windsows av Ingrid Book og Carina Hedèn. Simen Dyrhaug Eyes wide open Dette var en rominstallasjon hvor tegninger og papirarbeider inntok hele rommet. Arbeidene tar utgangspunkt i tegneseriens estetikk og innhold. Fra utstillingen Sofie Berntsen, Environment for expanded awareness Foto: Øystein Thorvaldsen Besøkstall i perioden: 1 765, hvorav 86 barn/unge. I forbindelse med utstillingen ble det arrangert boklansering i anledning Book & Heden sin utgivelse av boken Geschichten für leere Schaufenster/Stories for empty Shop Windows på Kunstnernes Hus fredag 9. mars

7 8. september til 7. oktober: Statens 120. Kunstutstilling/ Høstutstillingen Arrangør og produksjon: Norske Billedkunstnere (NBK) og Den nasjonale jury. Katalog produsert av Norske Billedkunstnere. Utstillingen viste 113 verk av 88 kunstnere. Formidling: Et stort antall omvisninger for skoleklasser, andre grupper, vanlig publikum. For 2007 en visningstid på fire uker med utvidet åpningstid. Alle saler, administrasjonen benyttet Akademirommet i perioden 30. juli oktober Besøkstall i perioden: , hvorav barn/unge. Vinnerne av Royal Caribbean Arts Grant 2007: Fin Serch-Hanssen, Else Marie Hagen og Jesper Alvær 11. mai til 1. juli: Royal Caribbean Arts Grant 5 ÅR En juryert utstilling i alle utstillingssaler med utvalgte arbeider av 15 unge, norske kunstnere som alle har bemerket seg på kunstarenaen de siste årene. De tre stipendiene for 2007 ble tildelt Fin Serch-Hanssen, Else Marie Hagen og Jesper Alvær. Det ble i tillegg utgitt en bok i forbindelse med 5-års jubileet for stipendprogrammet med en tekst av kurator Svein Thorud, forord av Karin Hellandsjø samt juryens begrunnelser for hvert enkelt års tildelinger. Besøkstall i perioden: 1 386, hvorav 44 barn/unge 12 13

8 Fra utstillingen Verdensteatret, Fortellerorkesteret og et stedsspesifikt verk Foto: Leif Gabrielsen 26. oktober til 2. desember: Verdensteatret Fortellerorkesteret og et stedsspesifikt verk Verdensteatret er en tverrfaglig kunstgruppe som viste to installasjoner i de to overlyssalene. Begge installasjonsverkene ble vist for første gang i Oslo. Fortellerorkesteret er en live installasjon som utledet fra forestillingen Konsert for Grønland som vant den prestisjefulle Bessie Award i New York i Det andre installasjonsverket var under utvikling helt fram til utstillingsåpningen. Dette verket ble utledet av forestillingen Louder som hadde premiere på Black Box Teater i fjor høst. Kurt Johannessen, Lumen Foto: Torill Nøst 26. oktober til 2. desember: Kurt Johannessen Utstillingen viste en omfattende presentasjon av kunstneren. Utstillingen viste både installasjoner, videoverk og performance. Ved å forenkle det kjente og redusere formen til et minimalistisk språk, gir kunstneren publikum et møte med undringen rundt mange av livets sentrale spørsmål. Kurt Johannessen hadde performance, omvisning og en lesning i to helger under utstillingsperioden. Utstilling var et samarbeid med Bergen Kunstmuseum Besøkstall i perioden: 2 242, hvorav 142 barn/unge 14 15

9 27. desember 2007 til 16. januar 2008: Stipendsøkernes utstilling 2007 Produksjon: Kunstnernes Hus. I alt søknader og innleverte arbeid til utstillingen. Alle utstillingsrommene ble benyttet, ikke alle verk var utstilt for publikum, men tilgjengelig for stipendkomiteen. Besøkstall i perioden: 1 698, hvorav 151 barn/unge Samlet besøkstall utstillinger 2007: Av dette er barn/unge, som utgjør 22 % Besøkstallet viser en nedgang i forhold til Dette skyldes i hovedsak redusert besøkstall for Høstutstillingen og Stipendutstillingen. Øvrige arrangementer Atopia Stiftelse arrangerte tre filmkvelder og viste filmer av den britiske filmkunstneren Lis Rhodes. Arrangementet var i den ene utstillingssalen i 1. etasje. To faste omvisere har vært engasjert i hele 2007 med fast omvisning torsdag kl og søndag kl Kunstnernes Hus, For styret Geir Harald Samuelsen Styreleder 16 17

10 Årsregnskap 2007 Resultatregnskap Note Driftsinntekter Husleieinntekter m.m Utstillingsinntekter Offentlig støtte Sum inntekter Lønnskostnad Utstillingskostnader Driftskostnader bygning Avskrivning på varige driftsmidler Andre driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Årsresultat Disponering Overføring til annen egenkapital Overføring til Henie-Onstad fond Til dekning av udekket tap Overføring til udekket tap Balanse Eiendeler Anleggsmidler Note Varige driftsmidler Bygning Inventar og kontormaskiner Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Aksjer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Sum

11 Balanse Egenkapital og gjeld Egenkapital Note Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsetikk i Norge for små foretak gjeldene pr. 31. desember Egenkapital Grunnkapital Annen bundet egenkapital Annen egenkapital Udekket underskudd Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Pantegjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Klassifisering av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Innteksførings- og kostnadsføringstidspunkt sammenstilling Inntekt resultatføres når den er opptjent. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Inntekstføring av vederlag er periodisert i henhold til regnskapsprinsippet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er beregnet etter saldometoden med basis i driftsmidlets økonomiske levetid. Aksjer Aksjer blir vurdert til laveste av anskaffelseskost og markedsverdi. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Note 2 Offentlig støtte Oslo, 14. mars 2008 Off. tilskudd - driftsstøtte Diverse off. tilskudd Sum offentlig støtte Helga Ranes Administrativ leder Direksjonen: Geir Harald Samuelsen Thorbjørn Sørensen Paul Brand Tove Heggen Larsen 20 21

12 Noter Note 3 Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Pensjoner mm Lønnskostnader mm Lønninger Folketrygdavgift Andre ytelser Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte 6 6 Godtgjørelser (i kroner) Administrativ leder Styrehonorar Styreleder Lønn Daglig leder ble ansatt 15/1-08. Det har vært to styreledere i 2007, den første arbeidet i 100% stilling frem til 13.juni 2007, lønn Fra 13. juni 2007 har den nye styrelederen arbeidet i deltidsstilling, lønn kr Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2007 utgjør kr inkl. mva. Det er kostnadsført andre honorarer til revisor i 2007 på kr inkl. mva. Pensjonsforsikring Pensjonsforpliktelsene for faste ansatte er dekket av en kollektiv pensjonsforsikring i Storebrand. Forpliktelsene blir ikke balanseført. Pensjonspremien blir trukket av pensjonsfondet som pr var på kr De ansatte blir trukket 2% i pensjonspremie, som blir tilført fondet. Kunstnernes Hus har i 2007 tilført fondet kr Akkumulert betaling til pensjonsfondet blir ikke balanseført. Noter Note 5 Kundefordringer Kundefordringer er på kr Det er ikke avsatt til tap i balansen. Note 6 Bankinnskudd, kontanter og lignende Av totale bankinnskudd er kr bundet til skyldig skattetrekk og kr er knyttet til Henie-Onstad utstillingsfond, jf note 10. Note 7 Aksjer og andeler i andre selskap Antall aksjer Anskaffelseskost Markedsverdi Anleggsmidler: Norsk Hydro AS Statoilhydro ASA Orkla AS Yara International ASA Aksjene inngår i Henie-Onstad utstillingsfond og blir forvaltet i hht. statutter for dette, jf note 10. Note 8 Pantegjeld Note 4 Varige driftsmidler Kontor- Bygn. Inventar maskiner Sum Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Avskrivninger Akkumulerte avskrivninger BKH Sum pantegjeld Det er stillet pant for denne gjelden i Wergelandsveien 17. Lånet er et obligasjonslån. Note 9 Annen kortsiktig gjeld Denne posten består i hovedsak av avsetninger for fremtidige forpliktelser. Balanseført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 4% 20% 30% Avskrivningsplan saldoavskr. saldoavskr. saldoavskr

13 Noter Note 10 Egenkapital Stiftelsens Henie-Onstad Egenkapital: egenkapital utstillingsfond Sum Egenkapital Endring i egenkapital 2006: Disponering av utstillingsfond Noter Note 11 Driftskostnader Bygning Stiftelsen eier, og har det kostnadsmessige ansvaret for drifting og vedlikehold av eiendommen Wergelandsveien 17. Sum driftskostnader som direkte kan henføres til bygget er i 2007 kr som utgjør ca 22% av totale inntekter. Egenkapital etter disp. utstillingsfond Resultat Egenkapital Årets resultat Egenkapital herav Grunnkapital Annen bundet egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Henie-Onstad utstillingsfond inngår i Kunstnernes Hus regnskap og tilhører stiftelsen. Det er utarbeidet statutter for forvaltning og bruk av fondet. Vi viser til note 6 og 7 om fondets eiendeler i form av bankinnskudd og aksjer. Fondet ble tilført aksjeutbytte på kr og renteinntekter på kr i Renter og avkastning på fondet er klassifisert som egenkapital. De bundne midler i utstillingfondet ble endret til kr pr i henhold til en konkret vurdering. Det ble i 2006 besluttet at fondet skulle yte utstillingsstøtte på kr til Kunstnernes Hus ihht statuttene for fondet. I 2007 er fondet tilført kr som er årets avkastning, slik at stiftelsens netto låneuttak fra fondet pr er kr

14 Årsberetning 2007 Kunstnernes Hus er en stiftelse som driver utstillingsvirksomhet og forvalter eiendommen Wergelandsveien 17 i Oslo. Kunstnernes Hus har en stram økonomi hvor husets drift tar en stor andel av økonomien. Årsresultatet for 2007 viser et overskudd som i stor grad skyldes stram økonomistyring både på utstillings- og driftssiden. Til tross for dette har man i 2007 hatt et omfattende utstillingsprogram, styrket informasjonsog formidlingsarbeidet og gjennomført organisatoriske endringer. Overskuddet for 2007 går blant annet til å dekke underskuddet fra Det er i 2008 budsjettert med et lite overskudd. Årsresultatet på kr er disponert på følgende måte: Overføring til annen egenkapital kr Overføring til Henie-Onstad fond kr Til dekking av udekket tap kr I 2007 har det vært endringer i personalsammensetningen. To personer har blitt ansatt på åremål, henholdsvis på tre og fire år. I tillegg har en videreført og outsourcet driftsavtaler. Disse endringene har gitt muligheter til blant annet å styrke kompetansenivået. Dette er lagt til grunn ved nyrekruttering og danner grunnlaget for å inngå serviceavtaler, spesielt innen teknisk drift. Styret konstaterer at disse tiltakene har ført fram og legger fortsatt drift til grunn. Arbeidet med å gjenoppbygge stiftelsens egenkapital fortsetter. Det er behov for å videreføre arbeidet med organisasjonsmessige endringer. Blant annet vil fokus på organisering være nødvendig for å oppnå en bedre fordeling av arbeidsbelastningene og vil være gunstig for arbeidsmiljøet. Sykefraværet har vært noe høyere enn tidligere år. Styret i Kunstnernes Hus har i 2007 bestått av fire kvinner og en mann, i halve perioden, og to kvinner og tre menn i siste halvdel av perioden. Blant de faste ansatte er det pr utgangen av året to kvinner og en mann. I tillegg er det to kvinner i åremålstillinger. Det er ut fra den foreliggende situasjon ikke iverksatt ytterligere tiltak i forhold til likestilling. Kunstnernes Hus driver ikke virksomhet som forurenser eller påvirker det ytre miljø. Oslo, 13. mai 2008 Styret: Geir Harald Samuelsen Thorbjørn Sørensen Paul Brand Ann Elisabeth Johansen Tove Heggen Larsen Helga Hyldmo Ranes Administrativ leder 26

15 STYRET Geir Harald Samulesen styreleder fra juni 2007, valgperiode 2011 Thorbjørn Sørensen nestleder fra juni 2007, valgperiode 2011 Ann Elisabeth Johansen direksjonsformann til juni 2007, valgperiode 2009 Paul Brand styremedlem, til 2009 Tove Heggen Larsen styremedlem, oppnevnt av Kulturdepartementet, fra TILSYNSRÅDET Valgt ved uravstemning hvert tredje år av NBKs medlemmer. Tilsynsråd valgt april/mai 2005, for perioden : Det skal være valg av nytt Tilsynsråd i FORMANN Nils Eger VARAMEDLEMMER: 1. Samir M Kadmi 2. Kristin Skrivervik 3. Bo Krister Wallström 4. Hans Thorsen Kaare Bagøien (personlig vara for Tove Heggen Larsen) Valg av styremedlemmer og varamedlemmer skjer på møte i Tilsynsrådet, vanligvis i mai måned. Tilsynsrådet avholdt møte 26. mars og 4. juni. Nils Eger er Tilsynsrådets formann og Ebba Bring er nestformann. MALERE Varamedlem Ebba Bring (nestformann) Nils Eger (formann) Håkon Gullvåg Halvard Haugerud Kristin Kanter Ingeborg Stana Brita Skybak Britt Juul Terry Nilssen Love Per Formo PERSONALET Arbeidende styreleder i 75% stilling fram til juni 2007 Ann Elisabeth Johansen/Sonja Wiik Kunstnerisk leder Maaretta Jaukkuri, 60% stilling. Ansatt 1. desember 2007 Administrativ leder Helga Hyldmo Ranes. Ansatt 15.januar 2007 Monteringsassistent Randi Bergsvendsen, 80% stilling (fast ansatt fra 1986) Utstillingskoordinator Jan Karl Schmidt Kommunikasjon Trine Gilmyr. Fast ansatt fra august 2007 Vaktmester Lars Erik Svensson. 10% prosjektstilling fra april Praktikant Tanja Torjussen (fra Høgskolen i Telemark, en dag i uken) I tillegg til det faste personalet, har Kunstnernes Hus ekstra bemanning i forbindelse med montering og demontering av utstillinger. Vi har også egne verter/vakter på kvelder og helger i utstillingsperiodene og ved ulike arrangementer. Dette utgjør til sammen ca 2 årsverk. SKULPTUR Varamedlem: GRAFIKERE Varamedlem: TEGNERE Varamedlem: Roddy Bell Siri Bjerke Liv Due Thor Sandborg Kirsti Grotmol Viel Bjerkeset Andersen Reidun Eken Yngve Reidar Vold Geir Molden Tonje Røseth Karin Valum Geir Yttervik Nirmal Singh Dhunsi Barbara Czapran ANNET Dragland Revisjon AS v/håkon Dragland er revisor for stiftelsen Kunstnernes Hus TEKSTILKUNSTNERE Málfridur Adalsteinsdottír MEDLEMMER UTPEKT AV NORSKE BILLEDKUNSTNERE Roald Andersen d.y. Odd Fredrik Heiberg Varamedlem: Marit Aanestad Marius Amdam MEDLEM UTPEKT AV UNGE KUNSTNERES SAMFUND Eivind Slettemeås Varamedlem: Andreas Siqueland 28 29

16 design:

17 SEB har vært en finansiell støttespiller for norske selskaper siden begynnelsen av 1900-tallet. Som første svenske bank etablerte SEB kontor i Norge i Virksomheten til SEB i Norge i dag omfatter: SEB Enskilda er SEB sin investeringsbank i Norge. SEB Merchant Banking er finansiell støttespiller for bedrifter og finansielle institusjoner. SEB Privatbanken tilbyr skreddersydd rådgiving for din privatøkonomi. SEB Kort er en av de største utstederne av kredittkort i Norden. SEB Asset Management forvalter en rekke fond i Norge og formidler globale fond til institusjonelle kunder. SEB ønsker å være en viktig støttespiller for norsk kulturliv og er glade for å være hovedsponsor for Kunstnerens Hus de tre kommende år. For mer informasjon se: SEB er Kunstnernes Hus hovedsamarbeidspartner SEB is the Main Sponsor of Kunstnernes Hus

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2012 Organisasjonsnummer:997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Annen driftsinntekt 1 198 643 33 700 Sum driftsinntekter 198 643 33 700 Lønnskostnader

Detaljer

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER: Konferanseavgifter kr 1.201.185 kr 1.309.000 Tilskudd internasjonalt arbeid 3.675 70.000 Tilskudd fritt ord 200.000 250.000 Tilskudd andre 357.568 170.000

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2014 Organisasjonsnummer: 997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Annen driftsinntekt 1 429 595 206 901 Sum driftsinntekter 429 595 206 901 Lønnskostnad

Detaljer

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438 RESULTATREGNSKAP Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent fra NJ kr 3.238.468 kr 3.001.156 Stillingsannonser 5.633.819 5.789.684 Tekst-, bilags- og pressekontaktannonser 1.821.968 2.078.034 Abonnement

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer