Årsrapport 2007 Kunstnernes Hus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2007 Kunstnernes Hus"

Transkript

1 Årsrapport 2007 Kunstnernes Hus

2 Innhold Kvalitet og appell side 5 Geir Harald Samuelsen Styreleder for Kunstnernes Hus Fantastiska lokaler side 7 Maaretta Jaukkuri Kunstnerisk leder for Kunstnernes Hus Beretning og regnskap 2007 side 9 Styrets beretning 2007 side 9 Utstillinger side 10 Årsregnskap 2007 side 18 Noter side 21 Årsberetning 2007 side 26 Omslagsbilde: Ingrid Book og Carina Hedén Fra Serien Historier for tomme butikkvinduer Padda Hos bøndene, den gang det ennå fantes gårdsgutter og tjenestejenter og unger, selvfølgelig, trengte man selvsagt mye smult. For det var jo ikke kjøtt på bordet hver dag ute på gårdene. Før var det kjøtt bare til påske, jul og under treskinga. Da var det selvfølgelig veldig verdifullt med smult, og derfor la man en padde i bånn av smultgryten, helt i bånn støpte man inn en padde i smult. Smult er jo flytende, men så stivner det. Og hvis det ligger en padde nedi der, blir ikke smultet brukt opp så fort. Slik jeg ser det, dette er ikke noe jeg har hørt, det er jo ganske opplagt: Hvis det er en padde på bunnen av smultet, så blir du mye mer forsiktig når du skal forsyne deg, og da blir smultet drøyere, og du kan klare deg lenger med det du har.

3 Kvalitet og appell I 2007 gikk Kunstnernes Hus med et overskudd på kr Dette er et tilfredsstillende resultat og en god begynnelse på de mål vi har satt oss for tiden som kommer. Kunstnernes Hus fikk i 2007 nytt styre. Det nye styre konstituerte seg den 13. juni 2007 med under tegnede som ny leder og kunstneren Thorbjørn Sørensen som ny nestleder. Helga Hyldmo Ranes, tidligere ansatt i Kultur- og kirke departementet tiltrådte som administrativ leder i januar Og Maaretta Jaukkuri, tidligere sjefs kurator ved KIASMA i Helsinki, ble i desember ansatt som ny kunstnerisk leder. Vi har i 2007 påbegynt en gjennomgang av organisasjonen. Vi har jobbet med å forbedre prosjektstyringen. Vi har gjennomgått våre eksterne driftsavtaler. Vi skal oppdatere vår profil, og vi skal prioritere formidling og utadrettet virksomhet. Vi ønsker å øke besøkstallet på Kunstnernes Hus. Vi vil fortsette å styrke økonomien gjennom samarbeidsavtaler og målrettede søknader, og etablere oss som en profilert kunstnerstyrt institusjon. Men det viktigste er likevel å holde fokus på å lage de gode utstillingene. Det er det som er vår kjerne virksomhet. Vi skal lage gode utstillinger til glede for folk flest og for fagmiljøet. Vi skal jobbe mot å forene kunstnerisk kvalitet med bred appell. Vi skal jobbe for at kunstnerisk kvalitet blir lagt merke til og verdsatt. Foto: Leif Gabrielsen, Mikkel McAlinden, Moby Dick Fra utstillingen Royal Caribbean Arts Grant 5 ÅR, 11. mai til 1. juli. Styret har gjort flere organisatoriske og strategiske grep i 2007 for bedre å kunne nå de mål vi har satt oss. Vi har gått bort fra ordningen med arbeidende styreleder, og vi har innført en to-leder modell. Disse omstruktureringene innebærer nye organisatoriske grensesnitt og vil bidra til å styrke vår faglige profil og integritet og være med på å bedre økonomistyringen i organisasjonen. Gjennom å ansette Maaretta Jaukkuri som kunsterisk leder ønsker vi også å styrke den inter nasjonale profilen og samtidig sette fokus på norsk og nordisk samtidskunst. Vi har også arbeidet med å skaffe samarbeidspartnere som kan hjelpe oss med å finansiere økt satsing på kvalitet og formidling. Styret har i perioden vedtatt et nytt måldokument, og utformet nye styrerutiner. Vi kommer til å fortsette å utvikle og evaluere dette kontinuerlig. Det er først og fremst fagmiljøet som i felleskap kan løfte fram kunstnerisk kvalitet gjennom sitt engasjement og sin kjærlighet til gode utstillinger og til produktiv meningsutveksling. Og Kunstnernes Hus kan være et effektivt verktøy og et viktig referansepunkt for fagmiljøet som formidler av aktuelle spørsmål i samtidskunsten og vår nære historie. Etableringen av Kunstnernes Hus ble i sin tid (1930) gjort mulig ved bidrag fra kunstnere og kunstinteresserte. Vi driver nå stedet på vegne av dette kunstinteresserte fellesskapet. Vi forvalter en arv som skal videreføres og fornyes. Nærheten til kunsten og kunstproduksjonen gir oss et fortrinn som vi skal utnytte til beste for både kunstner, kunstverk og publikum. Denne nærheten til kunsten samt kjennskapet til kunstproduksjonens mange mellomledd skal over tid sette oss i stand til å lage utstillinger som i størst mulig grad yter rettferdighet til både kunstner og kunstverk. Og som i siste instans gir publikum et nært og ærlig innblikk i samtidskunst i sin reneste form. Fremtiden for Kunstnernes Hus handler om god økonomistyring, dyktige samarbeidspartnere og de gode utstillingene. Geir Harald Samuelsen Styreleder for Kunstnernes Hus 4 5

4 Fantastiska lokaler... Det får man höra varje gång man talar med konstnärer om Kunstnernes Hus och man kan bara hålla med. Gamla utställningslokaler har ofta en rumslig generositet och flexibilitet, vilket är något som ofta glöms bort då man planerar nya utställningslokaler. Kunstnernes Hus tycks också ha rumsliga möjligheter för nya former av program och möten, vilket vi planerar att utnyttja i framtiden. När man sätter upp programmet för en konsthall är man fri att välja konst från olika perioder och områden. Huvudsaken är att den konst som visas tilltalar oss här och nu och håller diskussionen om kvalitet, skönhet och etik levande. Inget av dem är enkla eller svart-vita begrepp, utan de ingår alla i en levande diskussion, som ger hela tiden nya graderingar och en bild av vår tid och dess konst. Det är idag viktigare än någonsin tidigare att närma sig konsten med öppet sinne och öppna ögon. Vår tid kräver att vi förändrar vårt sätt att tänka, leva och förhålla oss till varandra både lokalt och globalt. För att kunna göra det måste vi våga lita mer på våra känslomässiga, intuitiva reaktioner. Det är på den nivån som människor världen över delar en gemensam erfarenhetssfär. Utmaningen som vi står inför på Kunstnernes Hus är att hitta en väg att förmedla dessa erfaringar innom och genom konsten till vår publik. Hur kan vi garantera konstnärer både den frihet och det stöd som konsten behöver idag i form av exempelvis informationsförmedling och teknisk service i samband med utställningar? Hur kan vi som institution göra oss osynliga i mötet mellan konsten och publiken? Med andra ord komma fram till vid vilken punkt i processen vi ska ta ett steg åt sidan och veta att vi har sett till att att besökarna kan känna att de är välkomna, att det här är gjort för dem och de är fria att möta det på sina egna villkor. Vi på Kunstnernes Hus är fortfarande öppna för samarbetsförslag från både enskilda konstnärer och organisationer, men vill samtidig utveckla och förstärka vår egen röst och bredda vårt kontakt- och samarbetsnät. Fra utstillingen Verdensteatret, Fortellerorkesteret og et stedsspesifikt verk, 26. oktober til 2. desember Foto: Leif Gabrielsen Maaretta Jaukkuri Kunstnerisk leder for Kunstnernes Hus 6 7

5 Beretning og regnskap 2007 Styrets beretning 2007 Stiftelsen Kunstnernes Hus er en kunstnerstyrt institusjon for visning av norsk og internasjonal samtidskunst. Stiftelsen ble opprettet i 1930 og har som sin hovedoppgave å forvalte eiendommen Wergelandsveien 17 i Oslo og drive utstillingsvirksomhet. Kunstnernes Hus ledes av et styre bestående av fem medlemmer. Fire medlemmer er billedkunstnere og det femte oppnevnes av Kultur- og kirkedepartementet. Kunstnermedlemmene velges av Tilsynsrådet for fire år av gangen. Tilsynsrådet består av 16 medlemmer valgt for tre år av gangen. Økonomi Kunstnernes Hus ble i 2007 tildelt kr i statstilskudd fra kap post 78 på Kirke- og kulturdepartementets budsjett. Fra utstillingen Kurt Johannessen, 26. oktober 2. desember Foto: Leif Gabrielsen I tillegg til overføringene fra staten, kommer inntekter på til sammen kr fra leietakere i Wergelandsveien 17, og inntekter fra salg av billetter og kataloger. Drift Stiftelsens eiendom, Wergelandsveien 17, er en stor og teknisk krevende bygning med brutto leieareal på m 2 og utstillingsareal på om lag m 2. I 2007 har Kunstnernes Hus fortsatt arbeidet med å styre og redusere kostnadene til øvrig drift. Taket på bakbygningen ble skiftet ved årsskiftet 2007/2008. Restmidler fra Kultur- og kirkedepartementet og Norsk Kulturråd etter heisbyggingen samt rehabiliteringen utført av Statsbygg i 1999/2000 ble brukt til dette formålet. Office for Contemporary Art, Norway - OCA - leier lokaler i Kunstnernes Hus. Dette omfatter OCAs kontor på mesaninen, pluss fire studioer, kjøkken, og rom som benyttes som arbeidsrom/kontor/ møterom i bakbygningen på Kunstnernes Hus. OCA sa opp sin leiekontrakt med Kunstnernes Hus i desember 2007, og vi leter nå etter nye aktører som kan leie arealene. Restaurant Arcimboldo har hatt fast drift og åpningstider i henhold til utstillingenes dato og tider i hele

6 Utstillinger Den første utstillingen i 2007 etter Stipendiesøkernes utstilling, var fire separatutstillinger i samme tidsrom. 16. februar 1. april: Sofie Berntsen Environment for expanded awareness Et veggmaleri dekket hele den 32 meter lange sydveggen i fire meters høyde samtidig som det på den andre langveggen var montert flere glassmontre med collager, små tablåer og objekter. I tillegg inneholdt rominstallasjonen flere tegninger. Ved hjelp av ting hun har funnet og med referanser til en vitenskapelig estetikk, skapes det allegorier ved bruk av metafysiske symboler. Andreas Heuch Island adrift En omfattende objektsamling er utgangspunktet for Heuch sin kunstneriske virksomhet. I et landskap av dekonstruert natur lager han sine egne klassifiseringsystemer hvor tilsynelatende trivielle gjenstander og ubetydelige materiale finner en ny innbyrdes dialog. Utstillingen viste konstruerte øylandskaper som flyter i rommet som isolerte miljøer, integrert i en helhet av form og farge. Endeveggen i overlyssalen viste et åtte meters høyt veggmaleri. Ingrid Book & Carina Heden Geschichten für leere Schaufenster Historier for tomme butikkvinduer Dette prosjektet har tidligere blitt vist i hovedgaten i den Østeriske byen Scheibbs. Utstillingen består av foto og tekst hvor en får møte byens mange lag av historie gjennom befolkningens fortellinger knyttet til steder i byen og omgivelser rundt. Det ble i tillegg arrangert boklansering av boken Geschichten für leere Schaufenster / Stories for empty Shop Windsows av Ingrid Book og Carina Hedèn. Simen Dyrhaug Eyes wide open Dette var en rominstallasjon hvor tegninger og papirarbeider inntok hele rommet. Arbeidene tar utgangspunkt i tegneseriens estetikk og innhold. Fra utstillingen Sofie Berntsen, Environment for expanded awareness Foto: Øystein Thorvaldsen Besøkstall i perioden: 1 765, hvorav 86 barn/unge. I forbindelse med utstillingen ble det arrangert boklansering i anledning Book & Heden sin utgivelse av boken Geschichten für leere Schaufenster/Stories for empty Shop Windows på Kunstnernes Hus fredag 9. mars

7 8. september til 7. oktober: Statens 120. Kunstutstilling/ Høstutstillingen Arrangør og produksjon: Norske Billedkunstnere (NBK) og Den nasjonale jury. Katalog produsert av Norske Billedkunstnere. Utstillingen viste 113 verk av 88 kunstnere. Formidling: Et stort antall omvisninger for skoleklasser, andre grupper, vanlig publikum. For 2007 en visningstid på fire uker med utvidet åpningstid. Alle saler, administrasjonen benyttet Akademirommet i perioden 30. juli oktober Besøkstall i perioden: , hvorav barn/unge. Vinnerne av Royal Caribbean Arts Grant 2007: Fin Serch-Hanssen, Else Marie Hagen og Jesper Alvær 11. mai til 1. juli: Royal Caribbean Arts Grant 5 ÅR En juryert utstilling i alle utstillingssaler med utvalgte arbeider av 15 unge, norske kunstnere som alle har bemerket seg på kunstarenaen de siste årene. De tre stipendiene for 2007 ble tildelt Fin Serch-Hanssen, Else Marie Hagen og Jesper Alvær. Det ble i tillegg utgitt en bok i forbindelse med 5-års jubileet for stipendprogrammet med en tekst av kurator Svein Thorud, forord av Karin Hellandsjø samt juryens begrunnelser for hvert enkelt års tildelinger. Besøkstall i perioden: 1 386, hvorav 44 barn/unge 12 13

8 Fra utstillingen Verdensteatret, Fortellerorkesteret og et stedsspesifikt verk Foto: Leif Gabrielsen 26. oktober til 2. desember: Verdensteatret Fortellerorkesteret og et stedsspesifikt verk Verdensteatret er en tverrfaglig kunstgruppe som viste to installasjoner i de to overlyssalene. Begge installasjonsverkene ble vist for første gang i Oslo. Fortellerorkesteret er en live installasjon som utledet fra forestillingen Konsert for Grønland som vant den prestisjefulle Bessie Award i New York i Det andre installasjonsverket var under utvikling helt fram til utstillingsåpningen. Dette verket ble utledet av forestillingen Louder som hadde premiere på Black Box Teater i fjor høst. Kurt Johannessen, Lumen Foto: Torill Nøst 26. oktober til 2. desember: Kurt Johannessen Utstillingen viste en omfattende presentasjon av kunstneren. Utstillingen viste både installasjoner, videoverk og performance. Ved å forenkle det kjente og redusere formen til et minimalistisk språk, gir kunstneren publikum et møte med undringen rundt mange av livets sentrale spørsmål. Kurt Johannessen hadde performance, omvisning og en lesning i to helger under utstillingsperioden. Utstilling var et samarbeid med Bergen Kunstmuseum Besøkstall i perioden: 2 242, hvorav 142 barn/unge 14 15

9 27. desember 2007 til 16. januar 2008: Stipendsøkernes utstilling 2007 Produksjon: Kunstnernes Hus. I alt søknader og innleverte arbeid til utstillingen. Alle utstillingsrommene ble benyttet, ikke alle verk var utstilt for publikum, men tilgjengelig for stipendkomiteen. Besøkstall i perioden: 1 698, hvorav 151 barn/unge Samlet besøkstall utstillinger 2007: Av dette er barn/unge, som utgjør 22 % Besøkstallet viser en nedgang i forhold til Dette skyldes i hovedsak redusert besøkstall for Høstutstillingen og Stipendutstillingen. Øvrige arrangementer Atopia Stiftelse arrangerte tre filmkvelder og viste filmer av den britiske filmkunstneren Lis Rhodes. Arrangementet var i den ene utstillingssalen i 1. etasje. To faste omvisere har vært engasjert i hele 2007 med fast omvisning torsdag kl og søndag kl Kunstnernes Hus, For styret Geir Harald Samuelsen Styreleder 16 17

10 Årsregnskap 2007 Resultatregnskap Note Driftsinntekter Husleieinntekter m.m Utstillingsinntekter Offentlig støtte Sum inntekter Lønnskostnad Utstillingskostnader Driftskostnader bygning Avskrivning på varige driftsmidler Andre driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Årsresultat Disponering Overføring til annen egenkapital Overføring til Henie-Onstad fond Til dekning av udekket tap Overføring til udekket tap Balanse Eiendeler Anleggsmidler Note Varige driftsmidler Bygning Inventar og kontormaskiner Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Aksjer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Sum

11 Balanse Egenkapital og gjeld Egenkapital Note Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsetikk i Norge for små foretak gjeldene pr. 31. desember Egenkapital Grunnkapital Annen bundet egenkapital Annen egenkapital Udekket underskudd Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Pantegjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Klassifisering av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Innteksførings- og kostnadsføringstidspunkt sammenstilling Inntekt resultatføres når den er opptjent. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Inntekstføring av vederlag er periodisert i henhold til regnskapsprinsippet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er beregnet etter saldometoden med basis i driftsmidlets økonomiske levetid. Aksjer Aksjer blir vurdert til laveste av anskaffelseskost og markedsverdi. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Note 2 Offentlig støtte Oslo, 14. mars 2008 Off. tilskudd - driftsstøtte Diverse off. tilskudd Sum offentlig støtte Helga Ranes Administrativ leder Direksjonen: Geir Harald Samuelsen Thorbjørn Sørensen Paul Brand Tove Heggen Larsen 20 21

12 Noter Note 3 Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Pensjoner mm Lønnskostnader mm Lønninger Folketrygdavgift Andre ytelser Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte 6 6 Godtgjørelser (i kroner) Administrativ leder Styrehonorar Styreleder Lønn Daglig leder ble ansatt 15/1-08. Det har vært to styreledere i 2007, den første arbeidet i 100% stilling frem til 13.juni 2007, lønn Fra 13. juni 2007 har den nye styrelederen arbeidet i deltidsstilling, lønn kr Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2007 utgjør kr inkl. mva. Det er kostnadsført andre honorarer til revisor i 2007 på kr inkl. mva. Pensjonsforsikring Pensjonsforpliktelsene for faste ansatte er dekket av en kollektiv pensjonsforsikring i Storebrand. Forpliktelsene blir ikke balanseført. Pensjonspremien blir trukket av pensjonsfondet som pr var på kr De ansatte blir trukket 2% i pensjonspremie, som blir tilført fondet. Kunstnernes Hus har i 2007 tilført fondet kr Akkumulert betaling til pensjonsfondet blir ikke balanseført. Noter Note 5 Kundefordringer Kundefordringer er på kr Det er ikke avsatt til tap i balansen. Note 6 Bankinnskudd, kontanter og lignende Av totale bankinnskudd er kr bundet til skyldig skattetrekk og kr er knyttet til Henie-Onstad utstillingsfond, jf note 10. Note 7 Aksjer og andeler i andre selskap Antall aksjer Anskaffelseskost Markedsverdi Anleggsmidler: Norsk Hydro AS Statoilhydro ASA Orkla AS Yara International ASA Aksjene inngår i Henie-Onstad utstillingsfond og blir forvaltet i hht. statutter for dette, jf note 10. Note 8 Pantegjeld Note 4 Varige driftsmidler Kontor- Bygn. Inventar maskiner Sum Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Avskrivninger Akkumulerte avskrivninger BKH Sum pantegjeld Det er stillet pant for denne gjelden i Wergelandsveien 17. Lånet er et obligasjonslån. Note 9 Annen kortsiktig gjeld Denne posten består i hovedsak av avsetninger for fremtidige forpliktelser. Balanseført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 4% 20% 30% Avskrivningsplan saldoavskr. saldoavskr. saldoavskr

13 Noter Note 10 Egenkapital Stiftelsens Henie-Onstad Egenkapital: egenkapital utstillingsfond Sum Egenkapital Endring i egenkapital 2006: Disponering av utstillingsfond Noter Note 11 Driftskostnader Bygning Stiftelsen eier, og har det kostnadsmessige ansvaret for drifting og vedlikehold av eiendommen Wergelandsveien 17. Sum driftskostnader som direkte kan henføres til bygget er i 2007 kr som utgjør ca 22% av totale inntekter. Egenkapital etter disp. utstillingsfond Resultat Egenkapital Årets resultat Egenkapital herav Grunnkapital Annen bundet egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Henie-Onstad utstillingsfond inngår i Kunstnernes Hus regnskap og tilhører stiftelsen. Det er utarbeidet statutter for forvaltning og bruk av fondet. Vi viser til note 6 og 7 om fondets eiendeler i form av bankinnskudd og aksjer. Fondet ble tilført aksjeutbytte på kr og renteinntekter på kr i Renter og avkastning på fondet er klassifisert som egenkapital. De bundne midler i utstillingfondet ble endret til kr pr i henhold til en konkret vurdering. Det ble i 2006 besluttet at fondet skulle yte utstillingsstøtte på kr til Kunstnernes Hus ihht statuttene for fondet. I 2007 er fondet tilført kr som er årets avkastning, slik at stiftelsens netto låneuttak fra fondet pr er kr

14 Årsberetning 2007 Kunstnernes Hus er en stiftelse som driver utstillingsvirksomhet og forvalter eiendommen Wergelandsveien 17 i Oslo. Kunstnernes Hus har en stram økonomi hvor husets drift tar en stor andel av økonomien. Årsresultatet for 2007 viser et overskudd som i stor grad skyldes stram økonomistyring både på utstillings- og driftssiden. Til tross for dette har man i 2007 hatt et omfattende utstillingsprogram, styrket informasjonsog formidlingsarbeidet og gjennomført organisatoriske endringer. Overskuddet for 2007 går blant annet til å dekke underskuddet fra Det er i 2008 budsjettert med et lite overskudd. Årsresultatet på kr er disponert på følgende måte: Overføring til annen egenkapital kr Overføring til Henie-Onstad fond kr Til dekking av udekket tap kr I 2007 har det vært endringer i personalsammensetningen. To personer har blitt ansatt på åremål, henholdsvis på tre og fire år. I tillegg har en videreført og outsourcet driftsavtaler. Disse endringene har gitt muligheter til blant annet å styrke kompetansenivået. Dette er lagt til grunn ved nyrekruttering og danner grunnlaget for å inngå serviceavtaler, spesielt innen teknisk drift. Styret konstaterer at disse tiltakene har ført fram og legger fortsatt drift til grunn. Arbeidet med å gjenoppbygge stiftelsens egenkapital fortsetter. Det er behov for å videreføre arbeidet med organisasjonsmessige endringer. Blant annet vil fokus på organisering være nødvendig for å oppnå en bedre fordeling av arbeidsbelastningene og vil være gunstig for arbeidsmiljøet. Sykefraværet har vært noe høyere enn tidligere år. Styret i Kunstnernes Hus har i 2007 bestått av fire kvinner og en mann, i halve perioden, og to kvinner og tre menn i siste halvdel av perioden. Blant de faste ansatte er det pr utgangen av året to kvinner og en mann. I tillegg er det to kvinner i åremålstillinger. Det er ut fra den foreliggende situasjon ikke iverksatt ytterligere tiltak i forhold til likestilling. Kunstnernes Hus driver ikke virksomhet som forurenser eller påvirker det ytre miljø. Oslo, 13. mai 2008 Styret: Geir Harald Samuelsen Thorbjørn Sørensen Paul Brand Ann Elisabeth Johansen Tove Heggen Larsen Helga Hyldmo Ranes Administrativ leder 26

15 STYRET Geir Harald Samulesen styreleder fra juni 2007, valgperiode 2011 Thorbjørn Sørensen nestleder fra juni 2007, valgperiode 2011 Ann Elisabeth Johansen direksjonsformann til juni 2007, valgperiode 2009 Paul Brand styremedlem, til 2009 Tove Heggen Larsen styremedlem, oppnevnt av Kulturdepartementet, fra TILSYNSRÅDET Valgt ved uravstemning hvert tredje år av NBKs medlemmer. Tilsynsråd valgt april/mai 2005, for perioden : Det skal være valg av nytt Tilsynsråd i FORMANN Nils Eger VARAMEDLEMMER: 1. Samir M Kadmi 2. Kristin Skrivervik 3. Bo Krister Wallström 4. Hans Thorsen Kaare Bagøien (personlig vara for Tove Heggen Larsen) Valg av styremedlemmer og varamedlemmer skjer på møte i Tilsynsrådet, vanligvis i mai måned. Tilsynsrådet avholdt møte 26. mars og 4. juni. Nils Eger er Tilsynsrådets formann og Ebba Bring er nestformann. MALERE Varamedlem Ebba Bring (nestformann) Nils Eger (formann) Håkon Gullvåg Halvard Haugerud Kristin Kanter Ingeborg Stana Brita Skybak Britt Juul Terry Nilssen Love Per Formo PERSONALET Arbeidende styreleder i 75% stilling fram til juni 2007 Ann Elisabeth Johansen/Sonja Wiik Kunstnerisk leder Maaretta Jaukkuri, 60% stilling. Ansatt 1. desember 2007 Administrativ leder Helga Hyldmo Ranes. Ansatt 15.januar 2007 Monteringsassistent Randi Bergsvendsen, 80% stilling (fast ansatt fra 1986) Utstillingskoordinator Jan Karl Schmidt Kommunikasjon Trine Gilmyr. Fast ansatt fra august 2007 Vaktmester Lars Erik Svensson. 10% prosjektstilling fra april Praktikant Tanja Torjussen (fra Høgskolen i Telemark, en dag i uken) I tillegg til det faste personalet, har Kunstnernes Hus ekstra bemanning i forbindelse med montering og demontering av utstillinger. Vi har også egne verter/vakter på kvelder og helger i utstillingsperiodene og ved ulike arrangementer. Dette utgjør til sammen ca 2 årsverk. SKULPTUR Varamedlem: GRAFIKERE Varamedlem: TEGNERE Varamedlem: Roddy Bell Siri Bjerke Liv Due Thor Sandborg Kirsti Grotmol Viel Bjerkeset Andersen Reidun Eken Yngve Reidar Vold Geir Molden Tonje Røseth Karin Valum Geir Yttervik Nirmal Singh Dhunsi Barbara Czapran ANNET Dragland Revisjon AS v/håkon Dragland er revisor for stiftelsen Kunstnernes Hus TEKSTILKUNSTNERE Málfridur Adalsteinsdottír MEDLEMMER UTPEKT AV NORSKE BILLEDKUNSTNERE Roald Andersen d.y. Odd Fredrik Heiberg Varamedlem: Marit Aanestad Marius Amdam MEDLEM UTPEKT AV UNGE KUNSTNERES SAMFUND Eivind Slettemeås Varamedlem: Andreas Siqueland 28 29

16 design:

17 SEB har vært en finansiell støttespiller for norske selskaper siden begynnelsen av 1900-tallet. Som første svenske bank etablerte SEB kontor i Norge i Virksomheten til SEB i Norge i dag omfatter: SEB Enskilda er SEB sin investeringsbank i Norge. SEB Merchant Banking er finansiell støttespiller for bedrifter og finansielle institusjoner. SEB Privatbanken tilbyr skreddersydd rådgiving for din privatøkonomi. SEB Kort er en av de største utstederne av kredittkort i Norden. SEB Asset Management forvalter en rekke fond i Norge og formidler globale fond til institusjonelle kunder. SEB ønsker å være en viktig støttespiller for norsk kulturliv og er glade for å være hovedsponsor for Kunstnerens Hus de tre kommende år. For mer informasjon se: SEB er Kunstnernes Hus hovedsamarbeidspartner SEB is the Main Sponsor of Kunstnernes Hus

Årsrapport 2009 Kunstnernes Hus

Årsrapport 2009 Kunstnernes Hus Årsrapport 2009 Kunstnernes Hus Innhold Kunstnernes Hus 80 år side 5 Geir Harald Samuelsen Styreleder for Kunstnernes Hus Årsberetning 2009 side 8 Ustillinger side 10 Årsregnskap 2009 side 18 Noter side

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. 2009 årsberetning 1 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsmelding 2012 Det norske Skogselskap

Årsmelding 2012 Det norske Skogselskap Årsmelding 2012 Det norske Skogselskap SKOGSELSKAPET 13 Styrets beretning for 2012 Det norske Skogselskap (DnS) er en landsomfattende, ideell organisasjon som har til formål å fremme forståelsen for skogens

Detaljer

Årsmelding. Foto: Per Chr. Biti

Årsmelding. Foto: Per Chr. Biti Årsmelding 2006 Foto: Per Chr. Biti 1 Innhold Forord...4 1.1 Logoen...5 1.2 Rettsgrunnlag og organisasjonsform...5 1.3 To fisjoner...5 1.4 Valg av samarbeidsparter...5 2. Sammensetning av FeFos organer...5

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap

Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap SKOGSELSKAPET Styrets beretning for 2013 Det norske Skogselskap (DnS) er en landsomfattende, ideell organisasjon som har til formål å fremme forståelsen for skogens

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Forside: Thomas Struth Tokamak Asdex Upgrade Interior 2 Max Planck IPP, Garching, 2009, 141,6 x 176,0 cm Chromogenic Print.

Forside: Thomas Struth Tokamak Asdex Upgrade Interior 2 Max Planck IPP, Garching, 2009, 141,6 x 176,0 cm Chromogenic Print. ÅRSMELDING 2013 Forside: Thomas Struth Tokamak Asdex Upgrade Interior 2 Max Planck IPP, Garching, 2009, 141,6 x 176,0 cm Chromogenic Print Thomas Struth 3 BONO BILLEDKUNST OPPHAVSRETT I NORGE BONO er den

Detaljer

årsmelding 2011 - HEDMARK FYLKESMUSEUM

årsmelding 2011 - HEDMARK FYLKESMUSEUM årsmelding 2011 - HEDMARK FYLKESMUSEUM Årsmelding Hedmark fylkesmuseum 2011 org. nr: 994 933 272 - stiftet: 10. desember 2009 Innhold aksjonærer Følgende institusjoner og organisasjoner er aksjonærer i

Detaljer

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler.

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. w w w. s o i r. n o :: Forord 2 Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsmelding i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsmelding

Detaljer

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2012. Skogselskapet i Hedmark

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2012. Skogselskapet i Hedmark Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2012 Skogselskapet i Hedmark Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2006

Årsberetning og regnskap 2006 Bokhandler www.bokhandler.no Øvre Vollgate 15 0185 Oslo Tlf: 22 39 68 00 Faks: 22 39 68 10 E-post: firmapost @bokhandler.no Årsberetning og regnskap 2006 s8 Innhold Oppsummering 2006 Om Bokhandler 4 Bokhandler

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Forside: Inger Sitter Uten tittel, 2012, litografi. Inger Sitter / BONO. Foto: Kunstverket Galleri

Forside: Inger Sitter Uten tittel, 2012, litografi. Inger Sitter / BONO. Foto: Kunstverket Galleri ÅRSMELDING 2014 Forside: Inger Sitter Uten tittel, 2012, litografi Inger Sitter / BONO Foto: Kunstverket Galleri BONO BILLEDKUNST OPPHAVSRETT I NORGE BONO er den norske opphavsrettsorganisasjonen for

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 25 Revisors beretning 26

Innhold. Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 25 Revisors beretning 26 årsrapport 14 Innhold Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 25 Revisors beretning 26 Foto: Oscar Egeberg, Helene Næss, Marianne B. Hansen, Sven O. Nylænder

Detaljer

Preses har ordet: Tradisjon og fornyelse 3 Bærekraftig næringsutvikling i praksis 4 Skaper ny næring med algedyrking 5

Preses har ordet: Tradisjon og fornyelse 3 Bærekraftig næringsutvikling i praksis 4 Skaper ny næring med algedyrking 5 Årsrapport 2011 Innhold Preses har ordet: Tradisjon og fornyelse 3 Bærekraftig næringsutvikling i praksis 4 Skaper ny næring med algedyrking 5 VIRKSOMHETEN Aktiviteter i Norge 6 Aktiviteter internasjonalt

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap Generalforsamling 11. juni 2012 Behandlet i styremøte 21. mai 2012 2011 2011 Årsmelding 2011 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor

Detaljer

Kort om bladcentralen

Kort om bladcentralen Årsrapport 2007 Kort om bladcentralen Året 2007 I 2007 har konkurransen i handelen vært sterk. Tross dette har kategorien blader og bøker oppnådd en vekst på 3,9 %. Bladcentralen oppnådde en omsetning

Detaljer

Årsberetning 2013. Det innkalles til årsmøte på Nestor. (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 12. februar 2014 kl. 18.00

Årsberetning 2013. Det innkalles til årsmøte på Nestor. (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 12. februar 2014 kl. 18.00 Årsberetning 2013 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 12. februar 2014 kl. 18.00 Innholdsfortegnelse Årsmøte i Vestfold Golfklubb - innkalling SIde 3 Styrets

Detaljer

ÅRSMELDING TSSK 2012. Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen. Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst.

ÅRSMELDING TSSK 2012. Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen. Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst. ÅRSMELDING TSSK 2012 Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING STRATEGISK PLAN 2013 2015 STYRETS

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2012 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsrapport 2009 for Punkt Ø - fylkesgalleri for Østfold

Årsrapport 2009 for Punkt Ø - fylkesgalleri for Østfold Årsrapport 2009 for Punkt Ø - fylkesgalleri for Østfold Fra åpning av Momentumbiennalen, Momentum kunsthall og Galleri F15 2 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Styrets beretning s.5 Ansatte/likestilling/arbeidsmiljø

Detaljer

~ DAVVIBUOHCCEVIESSOAPOTEHKA

~ DAVVIBUOHCCEVIESSOAPOTEHKA ~ ~ SYKEHUSAPOTEK NORD Årsregnskap Sykehusapotek Nord HF Årsregnskap.JVJ,~...SYKEHUSAPOTEKNORD Resultatregnskap NOTE Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter 2,3 209 164 844 789218 209 954

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives...

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives... ÅRSRAPPORT 2014 der folk trives... Innholdsfortegnelse 2014 ble et godt år for Byggtek med et årsresultat på kr. 1.238.351,- 1. Styrets beretning Hovedtrekk...4 Markedsområdene 2014...6 Fakta om og datterselskapene...8

Detaljer

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er:

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: www.soir.no DEL 1 Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: 2 Virksomhetens art og hvor den drives Arbeidsmiljø og personale

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer