HELSE. Gyproc lettbyggeteknikk. Løsninger for helsebygninger. En del av framtidens bærekraftige helsebygninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSE. Gyproc lettbyggeteknikk. Løsninger for helsebygninger. En del av framtidens bærekraftige helsebygninger"

Transkript

1 HELSE Løsninger for helsebygninger Gyproc lettbyggeteknikk En del av framtidens bærekraftige helsebygninger En veiledning med krav, anbefalinger og Gyproc løsninger for helsebygninger

2 Et naturlig element i framtidens helsebygninger Innholdsfortegnelse: 1 6 viktige krav til framtidens bygging av helsebygninger 4 7 Bærekraftig lettbyggeteknikk 4 luftkvalitet 5 Akustikk 6 Estetikk 7 sikkerhet 7 Holdbarhet og vedlikehold 7 Innledning Når framtidens helsebygninger skal prosjekteres, står man overfor en rekke utfordringer. til fleksibilitet, hygiene, luftkvalitet, tilgjengelighet og ikke minst bærekraft i konstruksjoner og byggematerialer er bare noen av aspektene som vil inngå i framtidens helsebygninger. 2, standarder og anbefalinger 8 13 Gyprocs innovative løsninger i lettbyggeteknikk er utviklet med framtidige krav i tankene. Våre løsninger lever helt opp til gjeldende krav som stilles til miljø, bærekraft og sikkerhet. 3 Oversikt 8 krav 9 Hygiene- og overflatekrav 9 Bygningsakustikk lydisolering og etterklangstid Sikkerhet mot fukt og vannskader 12 Stråleavskjerming 13 og løsninger rom for rom Resepsjon 15 Venterom 16 Undersøkelses- og behandlingsrom 18 Operasjonsstue 20 Kommunikasjonsveier 22 Våtrom 24 Sengerom 26 Isolat 28 Mammografi- og røntgenrom 30 I Gyprocs anvisninger får prosjektplanleggere nødvendige løsninger for å utforme et effektivt og fleksibelt bygg samtidig som sikkerhet, komfort og godt inneklima sikres for pasienter og personell. Få et overblikk Formålet med denne veiledningen er å hjelpe prosjektplanleggere til å få et raskt og klart overblikk over relevante krav og anbefalinger for helsebygninger sammen med våre anbefalte løsninger i lettbyggeteknikk. Veiledningen kan åpenbart ikke hevde å være komplett med hensyn til alle standarder og krav, men den kan gi planleggere og rådgivere et overordnet overblikk. Vi har også flere referanser som viser vei til mer informasjon. 2

3 3

4 6 viktige krav til framtidens bygging av helsebygninger 1 Bærekraftig lettbyggeteknikk Gyproc arbeider målrettet med å bidra til løsning av framtidens utfordringer med hensyn til ressursforbruk, klima og bærekraft. I dag er dette en viktig del av vårt grunnlag og et viktig område for hele vår forretningsutvikling. Naturens eget materiale Våre produkter er basert på gips som er et naturlig forekommende materiale på jorden. Gips (kalsiumsulfat E 516) inngår til og med i vise matvarer som surhetsregulerende middel og inneholder ikke miljøskadelige eller giftige stoffer og avgasser ikke. Slike egenskaper er et vesentlig utgangspunkt for et bærekraftig byggemateriale. Reduksjon av energi- og vannforbruk samt CO 2 emisjon Det meste av energiforbruket i produksjonen av gipsplater går til oppvarming. Derfor arbeider vi intensivt med langsiktige løsninger for resirkulering av vann og gjenvinning av varme i alle prosesser. Miljøstyring sikrer resultater Gyproc er miljøsertifisert i henhold til ISO og er en godkjent EMAS-bedrift. Det betyr at vi som bedrift har forpliktet oss til å følge en grønn linje som bl.a. sikrer at spill minimeres. Resirkulering og gjenbruk av gipsprodukter Sammen med gipsbransjen har vi vært banebrytere innen gjenbruk av utbrukte gipsprodukter. Et effektivt innsamlings- og resirkuleringssystem har redusert behovet for nye råmaterialer og har samtidig redusert behovet for deponering. Miljødeklarasjoner Gyproc begynte allerede i 1999 å dokumentere miljøpåvirkningene for gipsprodukter gjennom offentlig tilgjengelige miljødeklarasjoner. I senere tid har en internasjonal fellesstandard for miljødeklarasjoner, kalt EPD, kommet på banen. Gyproc har EPD'er på flere av gipsproduktene. Disse kan lastes ned fra vår hjemmeside eller epd-norge.no. 4

5 2 luftkvalitet Innendørs luftkvalitet er avgjørende for pasientenes og omsorgspersonalets helse. Det er derfor viktig å fokusere på at bygningsmaterialer ikke avgir VOC (flyktige organiske forbindelser) som kan forurense luften innendørs. VOC i luften innendørs kan føre til forverring av sykdom hos sårbare pasientgrupper, inkludert barn. Ved å velge materialer med svært lav eller ingen emisjon av for eksempel formaldehyd, kan man bidra positivt til etterlevelse av Folkehelseinstituttets grense for formaldehydkonsentrasjon på 0,1 mg/m 3. Gyprocs produkter er testet, godkjent og merket i beste klasse og avgir for eksempel ingen formaldehyd. Det vil derfor bidra positivt til inneklimaet å benytte disse på store flater som vegger og himlinger. Activ'Air: Aktiv forbedring av inneklima Activ'Air en en patentert teknologi som er utviklet for å bryte ned de skadelige stoffene til ufarlige, inaktive forbindelser. Activ'Air kan redusere konsentrasjonen av formaldehyd i et gitt rom med opp til 70 %. Himlingsproduktene Gyptone 10 mm og BIG Boards leveres nå med Activ'Air teknologi. 5

6 3 God romakustikk er avgjørende for pasientenes helse og for god kommunikasjon Som i så mange andre sammenhenger er støy også et problem i sykehusmiljøer. Delvis fordi medisinsk utstyr kan generere støy, men også fordi mange mennesker og aktiviteter er samlet på ett sted. Flere undersøkelser viser at stigende intensitet i lydmiljøet er en kilde til ubehag og tretthet for både pasienter og personell. Støy forstyrrer søvn og hvile, to faktorer som er avgjørende for helbredelse av pasientene. Andre undersøkelser påpeker dessuten at støy forstyrrer omsorgspersonalets hukommelse og kognitive evne som er nødvendige når man skal sikre kommunikasjonen av komplekse opplysninger mellom pasient og omsorgspersonalet eller omsorgspersonalet seg i mellom. Et roligere innemiljø gir ansatte redusert stressnivå og behandlingstiden for pasienter kan forkortes. Gyprocs løsninger kan effektivt løse disse akustiske problemene. Vegger med gode lydisolerende egenskaper og lydabsorberende akustikkhimlinger og -vegger kan minimere støyen ved kilden, eller begrense spredning av støy i rommene. 6

7 6 Vedlikeholdsvennlige og robuste materialer 4 Estetikk Den estetiske utformingen er viktig for pasienters og ansattes trivsel. Bruk av materialer med malbare overflater gir stor frihet til å skape riktig stemning i de forskjellige rommene og avdelingene på et sykehus. Plane overflater som ikke er følsomme for slepelys, har også stor betydning for helhetsinntrykket. Det gjelder spesielt for områder med store veggarealer. Samtlige Gyprocs gipsprodukter har malbare overflater. Dessuten har våre plateløsninger for høye vegger og himlinger (Gyproc Planum og Gyptone BIG) fire forsenkede kanter som gjør det enklere å oppnå jevne sparkelkanter. Disse løsningene er spesielt anvendelige i resepsjoner og andre områder med høye vegger samt i operasjonsstuer og lignene rom som krever helt plane overflater. Også i andre deler av bygningen hvor man ønsker akustikkhimlinger eller vegger uten synlige skjøter, kan disse platene med fordel benyttes. Estetiske krav til gipsvegger kan angis ved å bruke betegnelsene for overflatebehandlingens kvalitetsnivåer. Betegnelsene Q1, Q2, Q3 og Q4 beskriver utseendet som forventes til ferdigbehandlet gipsplateoverflate, hvor Q1 beskriver laveste nivå og Q4 beskriver høyeste nivå som er egnet til høye vegger eller i rom med sterkt lysinnfall. Det er viktig at byggematerialene har lang levetid. Et byggemateriales levetid avhenger bl.a. av styrke, motstandsdyktighet mot slitasje, støt og rengjøring samt muligheten for å reparere materialet. Gyprocs gipsvegger og akustikkhimlinger kan rengjøres, sparkles og males om igjen uten å tape akustiske, branntekniske eller styrkemessige egenskaper. Gyproc gipsprodukter er formstabile og kan tåle håndtering, f.eks. ved rutinemessig service- og installasjonsarbeider i områdene over himlingen. Til områder som krever ekstra sterke, robuste og støtsikre vegger, har Gyproc utviklet løsninger som kan bidra til å sikre medisinrom eller sikringsavsnitt for psykisk syke. Også for områder med mye trafikk med utstyr og senger, har Gyproc utviklet veggløsninger som kan tåle høye mekaniske påkjenninger. 5 sikkerhet ene til sikkerhet i en helsebygning er høye. Ikke minst i forhold til brannsikkerhet, fordi bygningen skal huse folk døgnet rundt. Alle skal kunne orientere seg og det skal tas hensyn til at pasienter ofte har begrenset bevegelighet. Andre sikkerhetskrav kan være f.eks. sikring av avdelinger med psykisk syke pasienter, rom med sensitive pasientopplysninger eller depot for medisiner. Gyproc gipsplater er i seg selv brannhemmende. Platene inneholder krystallinsk bundet vann (ca. 20 % av platens vekt) som ved kraftig oppvarming avgis i form av vanndamp. Dermed holdes overflatetemperaturen nede og brannspredningen hindres eller forsinkes. Gyprocs løsninger for lettbyggeteknikk gir alle muligheter til å oppfylle lovmessige krav i helsebygninger. Gipsplater kan med fordel benyttes der det stilles høye krav til overflate (A2-s1,d0). Dessuten kan Gyprocs brannbeskyttende plater brukes til beskyttelse av stålkonstruksjoner. 7

8 , standarder og anbefalinger 1 sikring Teknisk forskrift 2010 til Plan- og bygningsloven, (TEK10) kap. 11 Sikkerhet ved brann 2 Hygiene- og overflatekrav SINTEF Byggforsk til renhold i sykehus og andre helseinstitusjoner og Tilrettelegging for rasjonelt renhold 3 Akustikk lydisolering og etterklang TEK10 kap.13:4 NS 8175 Lydforhold i bygninger 4 TEK10 kap 13.no og Byggvaredirektivet 5 Fukt i våtrom TEK10 kap 13:6, Byggebransjens våtromsnorm, BVN 6 Stråleavskjerming Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling, Statens strålevern,

9 1 krav for vegger og himlinger teknisk prosjektering av sykehus skal utføres i henhold til risikoklasse 6, som omfatter bygningsavsnitt som er innredet for dag- og nattopphold. Risikoklasse 6 forutsetter at personer som oppholder seg i en bygning, ikke har kjennskap til bygningens rømningsveier og ikke selv klarer å komme i sikkerhet. Når disse høye krav skal overholdes for himlinger og vegger, betyr det at: A: Innervegger og nedhengte himlinger skal utføres med materialer som minst oppfyller overflateklassifisering B-s1,d0. cellebegrensende vegger i bygninger med mer enn 4 etasjer skal kunne klassifiseres som EI 60, A2-s1,d0. B: For rømningsveier gjelder tilsvarende krav. Se TEK Hygiene- og overflatekrav Renhold i sykehus og andre helseinstitusjoner defineres i SINTEF Byggforsk : Rom ved helseinstitusjoner deles inn i 3 grupper avhengig av krav til renhold og hygienisk standard: Romgruppe 1: omfatter rom der infiserte eller infeksjonsømfintlige pasienter blir stelt eller behandlet Romgruppe 2: er lokaler med middels risiko for smitte Romgruppe 3: er rom uten nevneverdig smitterisiko Til hver romgruppe er det definert ulike rengjøringsmetoder: Romgruppe 1: Egnet rengjøringsløsning og ev. desinfeksjonsmiddel må benyttes til å fjerne søl og flekker. Rengjøringsløsningen sprayes direkte på flekken eller på klut/mopp. Romgruppe 2 og 3: Kan rengjøres med tørre eller fuktige (sentrifugetørre) metoder uten bruk av kjemikalier. Valg av metode avhenger av smusstype. Fuktige rom som bad, toalett og skyllerom: Rengjøres med våt metode, for eksempel spraymopping av golv med sanitærrengjøringsmiddel. I slike rom må det alltid forventes at det har forekommet søl av humanbiologisk materiale, selv om dette ikke er synlig. SINTEF Byggforsk sier i Tilrettelegging for rasjonelt renhold som gjelder næringsbygg, offentlige bygninger og institusjoner: Følgende egenskaper ved materialer på innvendige flater gir et effektivt renhold: egnethet for rengjøring ved bruk av fuktighet slitasjebestandighet jfr. forventet slitasje kjemikaliebestandighet jfr. nødvendige rengjøringskjemikalier lav porøsitet middels glans jevn overflate uten struktur lavt vedlikeholdsbehov smussavvisende overflatebehandling ene må ses i sammenheng med forventede smusstyper og hvilke rengjøringsmetoder og kjemikalier det er behov for å bruke. 9

10 3 Bygningsakustikk. til lydisolering og etterklangstider Aksepterte grenseverdier for luft- og trinnlydsisolasjon for forskjellige bygningstyper er gitt i NS 8175 Lydforhold i bygninger, Lydklasser for ulike bygningstyper. Lydklasse C i NS 8175 tilfredsstiller bygningsmyndighetenes minstekrav. Målestørrelsen betegnes som veid feltmålt lydreduksjonstall (R' w ) og/eller veid normalisert trinnlydnivå (L' n,w ) og angis i db. Grenseverdier for helsebygninger Luftlydisolasjon, R' w mellom sengerom, sengerom og fellesarealer mv. 48 db Etterklangstider i helsebygninger I undersøkelsesrom, sengerom og behandlingsrom osv. bør etterklangstiden ikke overstige 0,6 sek. I NS 8175:2012 (Klasse c) angis følgende grenseverdier for etterklangstider: Resepsjoner, ventearealer o.l.: <0,20xh Kommunikasjonsveier: <0,27xh Mellom rom hvor det kreves fortrolighet og andre rom, vil det være behov for ytterligere lydisolasjon. Mellom rom med dørforbindelse gjelder f eks: mellom sengerom og korridor med dørforbindelse uten terskel mv. 34 db Trinnlydnivå, L' n,w Mellom sengerom, og mellom sengerom og fellesarealer L' n,w 58 db. Mellom sengerom og bad/toalett L' n,w 63 db. Lydnivå fra andre støykilder Støy i sengerom, undersøkelsesrom, behandlingsrom mv. fra tekniske installasjoner, L p,afmax, 30 db. fra trafikk, L p,a,24h 30 db 4 til inneklima Forurensing fra byggematerialer TEK 10 skriver bl.a. Materialer og produkter skal ha egenskaper som gir lav eller ingen forurensning til inneluften. Folkehelseinstituttets norm for formaldehyd: 0,1 mg/m 3 (30 minutters midlingstid). Det anbefales derfor at det alltid brukes materialer som avgir minst mulig forurensing til inneluften, bl.a. i form av formaldehyd. Det anbefales også at det brukes CE-merkede eller svanemerkede produkter. 10

11 11

12 5 Sikkerhet mot fukt og vannskader Våtrom på sykehus omfatter f eks toaletter, pasientbaderom og skyllerom. Disse våtrommene bør utføres som beskrevet i Byggebransjens våtromsnorm, dvs. at en velegnet konstruksjon er: Stenderverksvegg med våtromsgips og en typegodkjent overflatebehandling. Denne kan være membran + flis, baderomspanel med tette skjøter eller et malingssystem for våtrom. I våtrom kreves større stivhet av stenderveggen for å motvirke skadelige deformasjoner og brudd i vanntette lag. Større stivhet kan oppnås ved for eksempel å bruke kortere stenderavstand, glassfiberarmerte gipsplater eller doble lag. I tilegg må vegger som utsettes for større belastninger, f eks innfesting av installasjoner, inventar eller annet utstyr, forsterkes slik at belastningene kan opptas uten brudd på vanntette lag. En typisk konstruksjon for dette er dimensjonsstabil bygningsplate (X-finer) + gipsplate. Gipsplater kan benyttes som avskjermingsmateriale i rom med røntgenapparater opp til 70 kv. Gipsplater kan f.eks. benyttes som stråleavskjerming ved mammografiapparater som går opp til 35 kv: Fire gipsplater, med tykkelse 12,5 mm, dvs. en alminnelig 2 lags gipsvegg tilsvarer 0,3 mm bly. Ved røntgenapparater med nominell spenning over 35 kv skal det brukes 8 gipsplater, dvs. 2 x 4 lag (à 12,5 mm) som tilsvarer 0,5 mm. Ved behov for bedre avskjerming kan blyplater monteres i veggen. Kontakt Gyproc Teknisk Service. 12

13 6 Stråleavskjerming Behovet for avskjerming vil avhenge av hvilke røntgenundersøkelser/prosedyrer rommet benyttes til og antallet undersøkelser/ prosedyrer. Avskjerming anbefales i rom med store stråledoser, hvor det utføres mer enn fem undersøkelser pr. uke. Overholdelse av tillatte strålingsdoser skal til enhver tid kunne dokumenteres. Det er ikke påkrevet å avskjerme yttervegger, vinduer og himlinger som bare kan rammes av spredt stråling, hvis personer ikke kan oppholde seg nærmere enn 5 m (2 m for dentalapparater til og med til 70 kv). Dette gjelder imidlertid ikke ved undersøkelser som medfører store strålingsdoser, som CT-skanning og intervensjon. I disse tilfeller fastsettes avstanden av Statens Strålevern. Hvis røntgenrom avskjermes som anbefalt i tabellen, vil tillatte doser være oppfylte. Avskjerming av yttervegger, vinduer og himlinger som kan rammes av direkte stråling, er ikke påkrevd hvis personer ikke kan oppholde seg nærmere enn 20 m. Anbefaling til avskjermingens blyekvivalent (mm) ihht. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling, Statens strålevern, 2008 Romkategori Type røntgenapparatur Vegger a) Dører Vinduer b) Tak c) Gulv c) Spesielt A Generelt røntgenapparat ( 150 kv) (til 2,40 m) veggbucky B Simulator for bruk innen stråleterapi 2 (til etg. skiller) I.A. C CT 2 (til etg. skiller) I.A. D Mobilt radiografiapparat 1 (til 2,40 m) 1 I.A. 1 1 I.A. E Mobilt gj.lysningsapparat (C-bue) 1 (til 2,40 m) 1 I.A. 1 1 I.A. F Dentalapparat 70 kv 1 (til 2,10 m) 1 1 I.A. I.A. I.A. G Dentalapparat > 70 kv 1 (til 2,10 m) I.A. H Mammografiapparat 0,25 0,25 I.A. I.A. I.A. I.A. (til 2,10 m) mobil skjerm I Osteoporoseapparat 1 I.A. 1 I.A. I.A. 1 mobil skjerm J Røntgenapparat til kiropraktisk bruk (til 2,40 m) veggbucky K Røntgenapparat til veterinært bruk (til 2,40 m) i bordplaten 13

14 og løsninger til helsebygningens ulike rom En helsebygning inneholder flere ulike funksjoner som hver for seg stiller spesielle krav til lokalene hvor aktivitetene utføres. Det er f.eks. krav til inneklima, brannsikkerhet, akustikk, hygiene, fuktsikkerhet, overflater og kledning samt adgang til installasjoner. I dette avsnittet finner du konstruksjonskrav til helsebygningens ulike funksjonsområder. Du kan også se hvordan man konkret oppfyller kravene med Gyprocs løsninger for vegger og himlinger. 14

15 Resepsjon Rømningsvei K 2 10/B-s1, d0 [In1] Romakustikk T h (s) 0,20 x h Hygiene Romgruppe 3 Fukt Ingen krav Overflate Vegg- og himlingsflater bør være lette å rengjøre og tåle vanlige rengjøringsmidler. Adgangskrav til installasjoner Eventuelt krav til inspeksjonsluker dersom det finnes tekniske installasjoner i vegg eller himling. Norm for formaldehyd: 0,1 mg/m 3 (Folkehelseinstituttet B.3 ). Foajé og resepsjon er ankomstområder og samlingssted for mange mennesker. Disse områdene skal visuelt gi et godt inntrykk og være steder hvor man kan kommunisere uten problemer. Områdene fungerer også som rømningsvei. Gyproc løsning: Beskrivelse Tilbehør Konstruksjonens egenskaper Nedhengt akustikkhimling: Gyptone BIG Gyptone BIG akustikkhimling er en fastmontert himling med sparklede skjøter. Gyptone BIG-platene har fire forsenkete sparkelkanter som sikrer en fin overflate. Se himlinger Gyproc GK opphengsystem til fastmontert himling. Benytt Gyproc ProMix til sparkling. : A2 -s1, d0. Romakustikk: Reduksjon av etterklangstiden i rommet. : Gyptone avgir ikke målbar formaldehyd eller ammoniakk og er testet og godkjent i beste klasse i.h.t. merkeordningene DIM, M1 og A+. Gyptone Access Panel Gyptone Access Panel Luken bygges inn i Gyptone BIG og gir enkel tilgang til bakenforliggende installasjoner med et fint estetisk resultat. Ønskes full demonterbarhet av himlingen, anbefales Gyptone Tiles. Se til installasjoner Overflater/rengjøring: Gyptone kan rengjøres med fuktig klut. De fleste normale rengjøringsmidler kan benyttes. Resirkulering Alle Gyptone gipsprodukter kan resirkuleres og gjenbrukes til framstilling av nye gipsplater. Adgang Adgang til tekniske installasjoner skjer gjennom monterte inspeksjonsluker. Ikke-bærende skillevegg: System Gyproc Normal/Gyproc XR lydstender: Gyproc XR 70/70 (450) NN-NN M45 Gyproc systemvegg består av Gyproc XR lydstender montert med 45 mm mineralull og 2 lag Gyproc Normal gips på hver side. Se Gyproc Håndbok, datablad 3.1.1:107 Ved høye vegger med horisontale skjøter og høyt krav til overflateresultat anbefales Gyproc Planum som alternativ til Gyproc Normal. Gyproc Planum leveres med fire forsenkede sparkelkanter som sikrer en jevn overflate. Konstruksjonen bygges opp som angitt ovenfor. Benytt Gyproc AquaBead alt. Gyproc No-Coat kantforsterkning ved sparkling av hjørner samt Gyproc ProMix sparkelmasse. Se Gyprocs veiledning: Sparkling av gipsplater med Gyproc ProMix. EI 60 A2-s1, d0 kan anvendes som branncellebegrensende vegg. Romakustikk Akustikkveggen demper det horisontale lydfeltet og dermed reduksjon av sjenerende ekko. Akustikkveggen reduserer også etterklangstiden i rommet. Luftlydisolasjon: R w = 48 db : Gyproc gipsplater avgir ikke målbar formaldehyd eller ammoniakk. Akustikkvegg: System Gyptone BIG Se Gyproc Håndbok, datablad 3.1.1:107 Gyproc Akustikkvegg Reduserer etterklangstiden og gir bedre taletydelighet i rom. Akustikkveggen bygges opp som en vanlig Gyproc skillevegg som underlag for den akustiske veggkledningen. Se Gyproc Håndbok, datablad 3.2.8: Overflater/rengjøring Q3 overflate anbefales. Rengjøring er avhengig av valgt overflatebehandling, dvs. sparkling, tapet/maling (kontakt leverandør av overflatebehandling for opplysninger). Resirkulering Utbrukte gipsplater kan resirkuleres 100 % og gjenbrukes til framstilling av nye gipsprodukter. Maks. vegghøyde: 4,5 m 15

16 Venterom Romakustikk B-s1, d0 [In1] T h (s) 0,20 x h Hygiene Romgruppe 2 Fukt Overflate Adgangskrav til installasjoner Ingen spesielle krav Glatte overflater med kledning/behandling på alle vegger. Vegg- og himlingsflater bør være lette å rengjøre og tåle vanlige rengjøringsmidler. Eventuelt krav til demonterbarhet eller inspeksjonsluke i himling hvis det finnes tekniske installasjoner i himlingen. Venterom brukes til samtale med pasienter. Det stilles derfor krav til god romakustikk og lydisolering. Norm for formaldehyd: 0,1 mg/m 3 (Folkehelseinstituttet B.3 ) Gyproc løsning: Beskrivelse Tilbehør Konstruksjonens egenskaper Nedhengt akustikkhimling: Gyptone Sixto 60 Gyptone Sixto 60 (Tiles) brukes der det er krav til demonterbare himlingsplater. Leveres i flere forskjellige kantutførelser for synlig og skjult skinnesystem. Quick-Lock E15 eller E24 skinnesystem til demonterbare himlingsplater (600 x 600 mm) A2 -s1, d0. Romakustikk Reduksjon av etterklangstiden i rommet. Se himlinger Gyptone avgir ikke målbar formaldehyd eller ammoniakk og er testet og godkjent i beste klasse i.h.t. merkeordningene DIM, M1 og A+. Overflater/rengjøring: Gyptone kan rengjøres med fuktig klut. De fleste normale rengjøringsmidler kan benyttes. Adgang Gyptone Tiles kan demonteres og gir adgang til tekniske installasjoner. Ikke-bærende skillevegg: System Gyproc Normal/ Gyproc XR lydstender: Gyproc XR 70/70 (450) NN-NN M45 Gyproc systemvegg består av Gyproc XR lydstender montert med 45 mm mineralull og 2 lag Gyproc Normal gips på hver side. Se Gyproc Håndbok, datablad 3.1.1:107 Benytt Gyproc AquaBead alt. Gyproc No-Coat kantforsterkning ved sparkling av hjørner samt Gyproc ProMix sparkelmasse. Se Gyprocs veiledning: Sparkling av gipsplater med Gyproc ProMix. EI 60 A2-s1, d0 Luftlydisolasjon: R w = 48 db Gyproc gipsplater avgir ikke målbar formaldehyd eller ammoniakk. Overflater/rengjøring Q3 overflate anbefales. Rengjøring er avhengig av valgt overflatebehandling, dvs. sparkling, tapet/ maling (kontakt leverandør av overflatebehandling for opplysninger). Resirkulering Utbrukte gipsplater kan resirkuleres 100 % og gjenbrukes til framstilling av nye gipsprodukter. 16

17 17

18 18

19 Undersøkelses- og behandlingsrom B-s1, d0 [In1] Romakustikk T (s) = 0,6 Hygiene Romgruppe 2 Fukt Overflate Adgangskrav til installasjoner Ingen spesielle krav Glatte overflater med kledning/behandling på alle vegger. Vegg- og himlingsflater bør være lette å rengjøre og tåle vanlige rengjøringsmidler. Eventuelt krav til inspeksjonsluker dersom det finnes tekniske installasjoner i vegg eller himling. Norm for formaldehyd: 0,1 mg/m 3 (Folkehelseinstituttet B.3 ) Undersøkelses- og behandlingsrom er definert som lokaler innredet til undersøkelse, diagnostisering og behandling av pasienter, herunder også fysioterapi, ergoterapi m.m. I disse rommene er det krav til god romakustikk og lydisolering. Gyproc løsning: Beskrivelse Tilbehør Konstruksjonens egenskaper Nedhengt akustikkhimling: Gyptone Sixto 60 Gyptone Sixto 60 (Tiles) brukes der det er krav til demonterbare himlingsplater. Leveres i flere forskjellige kantutførelser for synlig og skjult skinnesystem. Quick-Lock E15 eller E24 skinnesystem til demonterbare himlingsplater (600 x 600 mm) A2 -s1, d0. Romakustikk Reduksjon av etterklangstiden i rommet. Se himlinger Gyptone avgir ikke målbar formaldehyd eller ammoniakk og er testet og godkjent i.h.t. merkeordningene DIM, M1 og A+. Overflater/rengjøring: Gyptone kan rengjøres med fuktig klut. De fleste normale rengjøringsmidler kan benyttes. Resirkulering Alle Gyptone gipsprodukter kan resirkuleres og gjenbrukes til framstilling av nye gipsplater. Adgang Gyptone Tiles kan demonteres og gir adgang til tekniske installasjoner. Ikke-bærende skillevegg: System Gyproc Normal/ Gyproc XR lydstender: Gyproc XR 70/70 (450) NN-NN M45 Gyproc systemvegg består av Gyproc XR lydstender montert med 45 mm mineralull og 2 lag Gyproc Normal gips på hver side. Se Gyproc Håndbok, datablad 3.1.1:107 Benytt Gyproc AquaBead alt. Gyproc No-Coat kantforsterkning ved sparkling av hjørner samt Gyproc ProMix sparkelmasse. Se Gyprocs veiledning: Sparkling av gipsplater med Gyproc ProMix. EI 60 A2-s1, d0 kan brukes som branncellebegrensende vegg. Luftlydisolasjon: R w = 48 db Gyproc gipsplater avgir ikke målbar formaldehyd eller ammoniakk. Overflater/rengjøring Q3 overflate anbefales. Rengjøring er avhengig av valgt overflatebehandling, dvs. sparkling, tapet/maling (kontakt leverandør av overflatebehandling for opplysninger). Resirkulering Utbrukte gipsplater kan resirkuleres 100 % og gjenbrukes til framstilling av nye gipsprodukter. 19

20 Operasjonsstuer B-s1, d0 [In1] Romakustikk T (s) = 0,6 Hygiene Romgruppe 1 Fukt Overflate Adgangskrav til installasjoner Ingen spesielle krav Glatte overflater med kledning/behandling på alle vegger. Vegg- og himlingsflater bør være lette å rengjøre og tåle vanlige rengjøringsmidler og desinfisering. Eventuelt krav til inspeksjonsluker dersom det finnes tekniske installasjoner i vegg eller himling. Norm for formaldehyd: 0,1 mg/m 3 (Folkehelseinstituttet B.3 ) Operasjonsstuer skal innredes slik at de bidrar til effektivt samarbeid og kommunikasjon mellom personell. Dessuten er det viktig å ha et høyt hygienenivå, dvs. rengjøringsvennlig og med enkle, plane overflater. Gyproc løsning: Beskrivelse Tilbehør Konstruksjonens egenskaper Nedhengt himling: Gyptone Base Gyptone Base (Tiles) framstilles i fire forskjellige kantutførelser, tilpasset både synlig og skjult skinnesystem. Se demonterbare himlinger Quick-Lock E15 eller E24 skinnesystem til demonterbare himlingsplater (600 x 600 mm) EI 60 A2-s1, d0 Gyptone avgir ikke målbar formaldehyd eller ammoniakk og er testet og godkjent i.h.t. merkeordningene DIM, M1 og A+. eller Gyptone BIG Base Gyptone BIG Base Ønskes en helt plan og sparklet overflate, skal Gyptone BIG brukes. Se himlinger Gyproc GK opphengsystem til fastmontert himling. Overflater/rengjøring Gyptone Base kan rengjøres med fuktig klut. De fleste normale rengjøringsmidler kan benyttes. Gyptone BIG Base er etter sparkling og overflatebehandling lufttett og kan rengjøres og desinfiseres med egnede desinfiksjonsmidler. (Kontakt leverandør av overflatebehandling for ytterligere informasjon.) Resirkulering Alle Gyptone gipsprodukter kan resirkuleres og gjenbrukes ved framstilling av nye gipsplater. Adgang Gyptone Base kan demonteres og gi adgang til tekniske installasjoner. Ved bruk av Gyptone BIG Base, kan Gyptone Access Panel monteres. Ikke-bærende skillevegg: Gyproc XR 70/70 (450) NN-NN M45 Gyproc systemvegg består av Gyproc XR lydstender montert med 45 mm mineralull og 2 lag Gyproc Normal gips på hver side. Benytt Gyproc AquaBead alt. Gyproc No-Coat kantforsterkning ved sparkling av hjørner samt Gyproc ProMix sparkelmasse. EI 60 A2-s1, d0 kan brukes som branncellebegrensende vegg. Gyproc Robust Ved risiko for støt fra f.eks. senger eller utstyr, eller ved krav til bæreevne, anbefales Gyproc Robust. Gyproc Planum Ønskes helt plane overflater, anbefales bruk av Gyproc Planum som har 4 forsenkede sparkelkanter som sikrer en jevn overflate. Se Gyproc Håndbok, datablad 3.1.1:107 Dersom operasjonsstuen prosjekteres som våtrom se side 24 våtrom. Se Gyprocs veiledning: Sparkling av gipsplater med Gyproc ProMix. Luftlydisolasjon: R w = 48 db Gyproc gipsplater avgir ikke målbar formaldehyd eller ammoniakk. Overflater/rengjøring Q4 overflate anbefales. Rengjøring er avhengig av valgt overflatebehandling, dvs. sparkling, tapet/ maling (kontakt leverandør av overflatebehandling for opplysninger). Resirkulering Utbrukte gipsplater kan resirkuleres 100 % og gjenbrukes til framstilling av nye gipsprodukter. 20

21 21

22 22

23 Kommunikasjonsveier Romakustikk El 60 A2-s1,d0 T h (s) 0,27 x h Hygiene Romgruppe 3 Fukt Overflate Adgangskrav til installasjoner Ingen krav Vegg- og himlingsflater bør være lette å rengjøre og tåle vanlige rengjøringsmidler. Eventuelt krav til inspeksjonsluker dersom det finnes tekniske installasjoner i vegg, samt enkel adgang til installasjoner og kabler i himling. Norm for formaldehyd: 0,1 mg/m 3 (Folkehelseinstituttet B.3 ) Kommunikasjonsveier som korridorer, fellesganger o.l. brukes til transport av senger og utstyr mellom sengerom og behandlingsrom. Det må forventes stor mekanisk påvirkning på veggoverflater i form av støt i forbindelse med transport. Gyproc løsning: Beskrivelse Tilbehør Konstruksjonens egenskaper Nedhengt demonterbar akustikkhimling: Gyptone Trap Gyptone Trap er et system for korridorer og gir enkel adgang til installasjoner som er montert i himlingen. Gyptone Trap åpnes som luker og har gjennomgående perforeringer som i kombinasjon med den bakenforliggende akustikkduken gir gode akustiske egenskaper. Se adgang A2 -s1, d0. Romakustikk Reduksjon av etterklangstiden i rommet. Gyptone avgir ikke målbar formaldehyd eller ammoniakk og er godkjent og testet i h.t. merkeordningene DIM, M1 og A+. Overflater/rengjøring Gyptone kan rengjøres med fuktig klut. De fleste normale rengjøringsmidler kan benyttes. Resirkulering Alle Gyptone gipsprodukter kan resirkuleres og gjenbrukes til framstilling av nye gipsplater. Adgang Svært enkel adgang da Gyptone Trap åpnes som luker uten bruk av verktøy. Ikke-bærende skillevegg: System Gyproc Robust/ Gyproc XR lydstender: Gyproc XR 70/70 (450) RN-NR M45 Gyproc Systemvegg består av Gyproc XR lydstender montert med 45 mm mineralull. På hver side monteres 2 lag gips med Gyproc Robust som ytterste platekledning. Veggkonstruksjonen med Gyproc Robust kan med fordel brukes i gangarealer der det forventes mekaniske påvirkninger fra senger og utstyr som transporteres. Se Gyproc Håndbok, datablad 3.1.1:107 Benytt Gyproc AquaBead alt. Gyproc No-Coat kantforsterkning ved sparkling av hjørner samt Gyproc ProMix sparkelmasse. Se Gyprocs veiledning: Sparkling av gipsplater med Gyproc ProMix. EI 60 A2-s1, d0 kan brukes som branncellebegrensende vegg. Luftlydisolasjon: R w = db Slagfasthet: Mer enn dobbelt så høy som vanlige gipsplater. Gyproc gipsplater avgir ikke målbar formaldehyd eller ammoniakk. Overflater/rengjøring Q3 overflate anbefales. Rengjøring er avhengig av valgt overflatebehandling, dvs. sparkling, tapet/ maling (kontakt leverandør av overflatebehandling for opplysninger). Resirkulering Utbrukte gipsplater kan resirkuleres 100 % og gjenbrukes til framstilling av nye gipsprodukter. 23

24 Våtrom B-s1, d0 [In1] Romakustikk Ingen krav Hygiene Romgruppe 2 Fukt Fukt Normalbelastning Våtrom omfatter bad, toalett og skyllerom. I slike rom er det krav til motstand mot muggvekst samt fuktrelaterte materialbevegelser. Overflate Adgangskrav til installasjoner Vegg- og himlingsflater bør være lette å rengjøre og tåle vanlige rengjøringsmidler. Eventuelt krav til inspeksjonsluker dersom det finnes tekniske installasjoner i vegg eller himling. Norm for formaldehyd: 0,1 mg/m 3 (Folkehelseinstituttet B.3 ) Gyproc løsning: Beskrivelse Tilbehør Konstruksjonens egenskaper Nedhengt himling i bad: Gyptone BIG Base Nedhengt himling i skyllerom og på toalett: Gyptone Sixto 60 Gyptone BIG Base med 4 forsenkede kanter kan sparkles helt plant og tett og kan bli fukttett med riktig overflatebehandling. Se faste himlinger Gyptone Sixto 60 (Tiles) brukes der det er krav til demonterbare himlingsplater. Leveres i forskjellige mønstre og kantutførelser for synlig og skjult oppheng. Se demonterbare himlinger Gyproc GK opphengsystem til fastmontert himling. Quick-Lock E15 eller E24 skinnesystem til demonterbare himlingsplater (600 x 600 mm) A2 -s1, d0. Gyptone avgir ikke målbar formaldehyd eller ammoniakk og er testet og godkjent i beste klasse i h.t. merkeordningene DIM, M1 og A+. Overflater/rengjøring Gyptone kan rengjøres med fuktig klut. De fleste normale rengjøringsmidler kan benyttes. Fukt Gyptone BIG er motstandsdyktig overfor fukt med riktig overflatebehandling (lakkering/maling). Resirkulering Alle Gyptone gipsprodukter kan resirkuleres og gjenbrukes til framstilling av nye gipsplater. Adgang Gyptone Tiles kan demonteres og gir adgang til tekniske installasjoner. System Glasroc Våtromsplate/ Gyproc XR lydstender: Gyproc XR 70/70 (450) VV-VV M45 Gyproc systemvegg består av Gyproc XR lydstender montert med 45 mm mineralull og 2 lag Glasroc H Ocean Våtromsplater på hver side. Glasroc H Ocean er en gipsbasert uorganisk komposittplate. Platen innehar SINTEF Teknisk Godkjenning TG Se Gyproc Håndbok, avsnitt Benytt Gyproc AquaBead alt. Gyproc No-Coat kantforsterkning ved sparkling av hjørner samt Gyproc ProMix sparkelmasse. Se Gyprocs veiledning: Sparkling av gipsplater med Gyproc ProMix. EI 60 A2-s1, d0 kan brukes som branncellebegrensende vegg. Luftlydisolasjon: R w = 48 db Gyproc gipsbaserte plater avgir ikke målbar formaldehyd eller ammoniakk. Overflater/rengjøring Q3 overflate anbefales. Rengjøring er avhengig av valgt overflatebehandling, dvs. sparkling, tapet/maling (kontakt leverandør av overflatebehandling for opplysninger). Fukt Glasroc H Ocean er en fiberforsterket våtromsplate, uten organiske materialer. Platen har meget lav vannabsorpsjon og er CE-merket i beste klasse - H1. Resirkulering Gyproc gipsbaserte plater kan resirkuleres og gjenbrukes til framstilling av nye gipsprodukter. 24

25 25

26 26

27 Sengerom B-s1, d0 [In1] Romakustikk T (s) = 0,6 og R w = 48 db Hygiene Romgruppe 2 Fukt Ingen spesielle krav Overflate Vegg- og himlingsflater bør være lette å rengjøre og tåle vanlige rengjøringsmidler. Adgangskrav til installasjoner Eventuelt krav til inspeksjonsluker dersom det finnes tekniske installasjoner i vegg eller himling. Norm for formaldehyd: 0,1 mg/m 3 (Folkehelseinstituttet B.3 ) Sengeposter kan prosjekteres som enkelt- eller flersengsrom. Da rommene benyttes til hvile, er god lydisolering fra tilstøtende rom viktig. Det kan også forventes mekanisk påvirkning på veggoverflater fra transport av senger og utstyr. Gyproc løsning: Beskrivelse Tilbehør Konstruksjonens egenskaper Nedhengt akustikkhimling: Gyptone Sixto 60 Gyptone Sixto 60 (Tiles) brukes der det er krav til demonterbare himlingsplater. Leveres i forskjellige mønstre og kantutførelser for synlig og skjult oppheng. Se demonterbare himlinger Quick-Lock E15 eller E24 skinnesystem til demonterbare himlingsplater (600 x 600 mm). A2 -s1, d0. Romakustikk Reduksjon av etterklangstiden i rommet. Gyptone avgir ikke målbar formaldehyd eller ammoniakk og er testet og godkjent i beste klasse i h.t. merkerodningene DIM, M1 og A+. Overflater/rengjøring Gyptone kan rengjøres med fuktig klut. De fleste normale rengjøringsmidler kan benyttes. Resirkulering Alle Gyptone gipsprodukter kan resirkuleres og gjenbrukes til framstilling av nye gipsplater. Adgang Gyptone Tiles kan demonteres og gir adgang til tekniske installasjoner. Ikke-bærende skillevegg: System Gyproc Normal/ Gyproc XR lydstender: Gyproc XR 95/95 (450) NN-NN M45 Gyproc inspeksjonsluke Gyproc systemvegg består av Gyproc XR lydstender montert med 45 mm mineralull og 2 lag Gyproc Normal gips på hver side. Gyproc Robust kan med fordel brukes hvis det forventes mekaniske påvirkninger fra senger og utstyr som transporteres. Se Gyproc Håndbok, datablad 3.1.1:107 Gyproc inspeksjonsluke gir enkel adgang til installasjoner i vegger. Benytt Gyproc AquaBead alt. Gyproc No-Coat kantforsterkning ved sparkling av hjørner samt Gyproc ProMix sparkelmasse. Se Gyprocs veiledning: Sparkling av gipsplater med Gyproc ProMix. EI 60 A2-s1, d0 kan brukes som branncellebegrensende vegg. Luftlydisolasjon: R w = db Gyproc gipsbaserte plater avgir ikke målbar formaldehyd eller ammoniakk. Overflater/rengjøring Q3 overflate anbefales. Rengjøring er avhengig av valgt overflatebehandling, dvs. sparkling, tapet/maling (kontakt leverandør av overflatebehandling for opplysninger). Resirkulering Gyproc gipsplater kan resirkuleres og gjenbrukes til framstilling av nye gipsprodukter. Se Gyproc Håndbok, avsnitt

28 Isolat B-s1, d0 [In1] Romakustikk T (s) = 0,6 Hygiene Romgruppe 1 Fukt Ingen spesielle krav Isolat brukes til å isolere pasienter med smittsomme sykdommer og stiller høye krav til hygiene og lufttetthet i himling og vegger. Overflate Adgangskrav til installasjoner Vegg- og himlingsflater bør være lette å rengjøre og tåle vanlige rengjøringsmidler og desinfisering. Eventuelt krav til inspeksjonsluker dersom det finnes tekniske installasjoner i vegg eller himling. Norm for formaldehyd: 0,1 mg/m 3 (Folkehelseinstituttet B.3 ) Gyproc løsning: Beskrivelse Tilbehør Konstruksjonens egenskaper Nedhengt akustikkhimling: Gyptone BIG Base Gyptone BIG Base er et uperforert produkt med helt glatt overflate. Gyptone BIG-platene leveres med 4 forsenkede sparkelkanter, og ved sammensparkling og overflatebehandling kan det oppnås en helt lufttett overflate. Se faste himlinger Gyproc GK opphengsystem til fastmontert himling. Benytt Gyproc ProMix til sparkling. A2 -s1, d0. Gyptone avgir ikke målbar formaldehyd eller ammoniakk og er testet og godkjent i beste klasse i h.t. merkeordningene DIM, M1 og A+. Overflater/rengjøring Q4 overflate anbefales. Rengjøring er avhengig av valgt overflatebehandling, dvs. sparkling, tapet/maling (kontakt leverandør av overflatebehandling for opplysninger). Resirkulering Alle Gyptone gipsprodukter kan resirkuleres og gjenbrukes til framstilling av nye gipsprodukter. Ikke-bærende skillevegg: System Gyproc Robust/ Gyproc XR lydstender: Gyproc XR 95/95 (450) RN-NR M45 Gyproc systemvegg består av Gyproc XR lydstender montert med 45 mm mineralull. På hver side monteres 2 lag gips med Gyproc Robust som ytterste platekledning. Gyproc Robust er ekstra motstandskraftig mot mekaniske påvirkninger fra f. eks. transport av senger og utstyr. Se Gyproc Håndbok, datablad 3.1.1:107 Benytt Gyproc AquaBead alt. Gyproc No-Coat kantforsterkning ved sparkling av hjørner samt Gyproc ProMix sparkelmasse. Se Gyprocs veiledning: Sparkling av gipsplater med Gyproc ProMix. EI 60 A2-s1, d0 kan brukes som branncellebegrensende vegg. Luftlydisolasjon: R w = db Gyproc gipsbaserte plater avgir ikke målbar formaldehyd eller ammoniakk. Overflater/rengjøring Q4 overflate anbefales. Rengjøring er avhengig av valgt overflatebehandling, dvs. sparkling, tapet/maling (kontakt leverandør av overflatebehandling for opplysninger). Resirkulering Alle Gyproc gipsplater kan resirkuleres og gjenbrukes til framstilling av nye gipsplater. 28

29 29

30 30

31 Mammografi- og røntgenrom B-s1, d0 [In1] Romakustikk T (s) = 0,6 Hygiene Romgruppe 2 Fukt Ingen spesielle krav Overflate Vegg- og himlingsflater bør være lette å rengjøre og tåle vanlige rengjøringsmidler og desinfisering. Røntgenrom er undersøkelsesrom som krever stråleskjerming i vegger, himling og gulv. For enkelte typer røntgenutstyr kan skjerming oppnås med gipsvegger. Adgangskrav til installasjoner Eventuelt krav til inspeksjonsluker dersom det finnes tekniske installasjoner i vegg eller himling. Norm for formaldehyd: 0,1 mg/m 3 (Folkehelseinstituttet B.3 ) Gyproc løsning: Beskrivelse Tilbehør Konstruksjonens egenskaper Nedhengt akustikkhimling: Gyptone Sixto 60 Gyptone Sixto 60 (Tiles) brukes der det er krav til demonterbare himlingsplater. Leveres i forskjellige mønstre og kantutførelser for synlig eller skjult oppheng. Se demonterbare himlinger Quick-Lock E15 eller E24 skinnesystem til demonterbare himlingsplater (600 x 600) A2 -s1, d0. Romakustikk Reduksjon av etterklangstiden i rommet. Gyptone avgir ikke målbar formaldehyd eller ammoniakk og er testet og godkjent i beste klasse i h.t. merkeordningene DIM, M1 og A+. Overflater/rengjøring Gyptone kan rengjøres med fuktig klut. De fleste normale rengjøringsmidler kan benyttes. Strålevern: Det forutsettes at akustikkhimlingen henges ned fra etasjeskille og at etasjeskille virker strålebeskyttende (0,3 mm blyekvivalent). Adgang Gyptone Tiles kan demonteres og gir adgang til tekniske installasjoner. Ikke-bærende skillevegg: System Gyproc Normal / Gyproc XR lydstender: Gyproc XR 70/70 (450) NN-NN M45 Gyproc systemvegg består av Gyproc XR lydstender montert med 45 mm mineralull og 2 lag Gyproc Normal gips på hver side. Se Gyproc Håndbok, datablad 3.1.1:107 Benytt Gyproc AquaBead alt. Gyproc No-Coat kantforsterkning ved sparkling av hjørner samt Gyproc ProMix sparkelmasse. Se Gyprocs veiledning: Sparkling av gipsplater med Gyproc ProMix. EI 60 A2-s1, d0 kan brukes som branncellebegrensende vegg. Luftlydisolasjon: R w = 48 db Strålevern: Svarer til 0,3 mm blyekvivalent. Gyproc gipsbaserte plater avgir ikke målbar formaldehyd eller ammoniakk. Overflater/rengjøring Q3 overflate anbefales. Rengjøring er avhengig av valgt overflatebehandling, dvs. sparkling, tapet/maling (kontakt leverandør av overflatebehandling for opplysninger). Resirkulering Gyproc gipsplater kan resirkuleres og gjenbrukes til framstilling av nye gipsprodukter. Hvis røntgenutstyr 70 kv: Kontakt Teknisk Service for veiledning. 31

32 Når du velger Gyproc, velger du også en bærekraftig løsning Hos Gyproc AS har vi gjennom flere år arbeidet intensivt med å skape produkter og metoder som ikke bare innfrir markedets og myndighetenes krav, men også framtidens utfordringer med hensyn til ressursforbruk, klima og bærekraft. Naturens eget materiale Våre produkter er basert på gips som er et naturlig forekommende materiale på jorden. Gips inneholder ikke miljøskadelige eller giftige stoffer og avgasser ikke. Slike egenskaper er et vesentlig utgangspunkt for et bærekraftig bygge-materiale. På eller i brosjyren Bærekraftig lettbyggeteknikk kan du lære mer om vårt arbeid på dette området. Gyproc SystemSikring Gyproc SystemSikring gir sikkerhet for et optimalt resultat når du bruker Gyproc systemer i dine lettbyggsløsninger. Du er bl.a. sikker på at systemet er testet hos sertifiserte institutter i overensstemmelse med gjeldende lovgivning, og er testet i praksis på byggeplasser. Gyproc SystemSikring dekker dessuten teknisk service og rådgivning samt en rekke andre forhold som sikrer et optimalt gjennomført prosjekt før, under og etter arbeidet. Miljø Gyproc gipsplater er et rent kretsløpsprodukt, og Gyproc har et retursystem for gjenbruk av gipsspill. EMAS Gyproc AS er en godkjent EMAS-bedrift. ISO 9001, ISO og OHSAS Godkjent overensstemmelse med styringssystemkravene i henhold til standardene for kvalitet, miljø, helse- og arbeidsmiljø for produksjon/leveranse av følgende produkter/tjenester: Utvikling, produksjon og markedsføring av gipsplater og gipsbaserte byggesystemer. Gyproc AS Habornveien Gamle Fredrikstad Tlf.: Faks: des12.v01. Gyproc. Gyproc AS tar forbehold om eventuelle trykkfeil.

ERGOLITE. Revolusjonerende lette gipsplater. Til innervegger og himlinger

ERGOLITE. Revolusjonerende lette gipsplater. Til innervegger og himlinger ERGOLITE Revolusjonerende lette gipsplater Til innervegger og himlinger Én mann kan løfte én plate Gyproc ErgoLite er 25 % lettere enn vanlige gipsplater, noe som gir en vekt på 6,7 kg per kvadratmeter.

Detaljer

Gyptone BIG Curve. Bøyde akustiske himlinger som ikke begrenser kreativiteten. Bøyde himlinger uten synlige skjøter og opphengsystem.

Gyptone BIG Curve. Bøyde akustiske himlinger som ikke begrenser kreativiteten. Bøyde himlinger uten synlige skjøter og opphengsystem. Gyptone BIG Curve Bøyde akustiske himlinger som ikke begrenser kreativiteten Bøyde himlinger uten synlige skjøter og opphengsystem. Gyptone BIG Curve kommer i standard mønstre Line 6, Quattro 41, Sixto

Detaljer

Gyproc Planum Helt plane himlinger og veggerer. Forsenkede sparkel- sider!

Gyproc Planum Helt plane himlinger og veggerer. Forsenkede sparkel- sider! Gyproc Planum Helt plane himlinger og veggerer Forsenkede sparkel- sider! Gyproc Planum Helt plane himlinger og vegger Gyproc Planum er en gipsplate med egenskaper som gjør det mulig å oppnå helt plane

Detaljer

Gyptone akustikkveggløsninger

Gyptone akustikkveggløsninger Gyptone akustikkveggløsninger Lavere etterklangstid, mindre flutterekko og bedre taletydelighet Akustisk regulering av nye og eksisterende rom. Gyptone akustikkveggløsninger benyttes til akustisk regulering

Detaljer

Gyptone akustikkveggløsninger

Gyptone akustikkveggløsninger Gyptone akustikkveggløsninger Lavere etterklangstid, mindre flutterekko og bedre taletydelighet Akustisk regulering av nye og eksisterende rom. Gyptone akustikkveggløsninger benyttes til akustisk regulering

Detaljer

BIG Choices NYE DESIGNMULIGHETER MED GYPTONE BIG

BIG Choices NYE DESIGNMULIGHETER MED GYPTONE BIG BIG Choices NYE DESIGNMULIGHETER MED GYPTONE BIG Gyptone BIG Choices Design og akustikk Nå lanserer vi Gyptone BIG Quattro 40 og 44, to nye designmuligheter som tilbyr spennende design og optimalisert

Detaljer

Gyproc Robust Ekstra slagfaste gipsvegger

Gyproc Robust Ekstra slagfaste gipsvegger Gyproc Robust Ekstra slagfaste gipsvegger Gyproc Robust Ekstra slagfast og ekstra lydisolerende Gyproc Robust er en ekstra hard gipsplate med en kraftig glassfiberarmert gipskjerne og ekstra kraftig kartongoverflate.

Detaljer

Glasroc F FireCase. Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner

Glasroc F FireCase. Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner Glasroc F FireCase Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner Glasroc F FireCase Elegant og brannsikker innkledning av stålkonstruksjoner Glasroc F Firecase er et effektivt system til innkledning og

Detaljer

Gyptone BIG system Monteringsanvisning

Gyptone BIG system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone BIG er gipsbaserte akustikkhimlinger med stor designverdi fordi de ikke har synlige skjøter. Gyptone BIG kan anvendes i mange

Detaljer

AQUABEAD. Selvklebende profiler. Kant- og hjørneprofiler. For innervegger og himlinger

AQUABEAD. Selvklebende profiler. Kant- og hjørneprofiler. For innervegger og himlinger AQUABEAD Selvklebende profiler Kant- og hjørneprofiler For innervegger og himlinger For innervegger og himlinger Gyproc AquaBead er brukervennlige profiler for utvendige hjørner og kantavslutninger av

Detaljer

LUKER. Gyproc Inspeksjonsluker. Komplett sortiment av stål- og gipsluker

LUKER. Gyproc Inspeksjonsluker. Komplett sortiment av stål- og gipsluker LUKER Gyproc Inspeksjonsluker Komplett sortiment av stål- og gipsluker Produktoversikt Gyproc Planex Gipsluke Easy Open Enkel åpningsmekanisme (Push-up) Integrert i vegg eller himling Sparklingsfri luke

Detaljer

NYHET! Gyptone Quattro 70 Akustiske himlinger og vegger med fin perforering

NYHET! Gyptone Quattro 70 Akustiske himlinger og vegger med fin perforering NYHET! Akustiske himlinger og vegger med fin perforering NYHET! Rene, lyse overflater og behagelig lyd Estetiske rammer rundt et godt lydmiljø Med den nye serien kan du designe rom med lyse, glatte og

Detaljer

Gyproc Planum. Helt plane himlinger og vegger

Gyproc Planum. Helt plane himlinger og vegger Gyproc Planum Helt plane himlinger og vegger Innhold... 3 Generell produktinformasjon 5 Typiske bruksområder 6 Systemer og montering 7 Produktsortiment 2 En gipsplate med fire forsenkede kanter til høy

Detaljer

Inspirasjon og design for nye himlinger

Inspirasjon og design for nye himlinger Gyptone Kant D2 Inspirasjon og design for nye himlinger Gyptone Kant D2 gir en harmonisk himling med et elegant helhetsinntrykk. Ny design for systemhimling med skjult bæresystem En følelse av velvære

Detaljer

Gyproc Flexi: Rask og fleksibel montering av gipsvegger

Gyproc Flexi: Rask og fleksibel montering av gipsvegger Gyproc Flexi: Rask og fleksibel montering av gipsvegger Justerbar i høyden, uten tilpassing Ny gipsvegg: Enkel, rask og grei Gyproc Flexi er en helt ny måte å bygge gipsvegger. Ideen er like enkel, som

Detaljer

Gyproc Hybridvegger. Med Rigidur Fibergips. Systeminformasjon

Gyproc Hybridvegger. Med Rigidur Fibergips. Systeminformasjon Gyproc Hybridvegger Med Rigidur Fibergips Systeminformasjon Systeminformasjon Gyproc Hybridvegger med Rigidur RFG H Fibergips Systeminformasjon Gyproc Hybridvegger med Rigidur Fibergips er en komplett

Detaljer

AQUABEAD. Selvklebende profiler. Hjørne- og kantprofiler. For innervegger og himlinger

AQUABEAD. Selvklebende profiler. Hjørne- og kantprofiler. For innervegger og himlinger AQUABEAD Selvklebende profiler Hjørne- og kantprofiler For innervegger og himlinger For innervegger og himlinger Gyproc AquaBead er brukervennlige profiler for hjørner og kantavslutninger av gipsplater.

Detaljer

Gyptone BIG system på trelekter Monteringsanvisning

Gyptone BIG system på trelekter Monteringsanvisning Gyptone BIG system på trelekter Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone BIG er gipsbaserte akustikkhimlinger med stor designverdi fordi de ikke har synlige skjøter.

Detaljer

GK-SYSTEM. Klikk himlingen på plass! Gyproc GK-system himlingsmontasje BÆRESYSTEM I STÅL

GK-SYSTEM. Klikk himlingen på plass! Gyproc GK-system himlingsmontasje BÆRESYSTEM I STÅL GK-SYSTEM BÆRESYSTEM I STÅL Klikk himlingen på plass! Gyproc GK-system himlingsmontasje Rask himlingsmontasje med Gyproc GK-system Gyproc GK er et bæresystem i stål til nedforet himling. Systemet gjør

Detaljer

2.2. 74 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Innledning. Glasroc H Ocean Våtromsplate. Systembeskrivelse. Kodenøkkel for betegnelse av veggtype eksempel

2.2. 74 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Innledning. Glasroc H Ocean Våtromsplate. Systembeskrivelse. Kodenøkkel for betegnelse av veggtype eksempel Funksjonsvegger Innledning Gyproc Funksjonsvegger er en sammensetning av ulike tilpassede veggløsninger for spesielle funksjoner. Funksjonene som beskrives er: Våtromsvegger Hybridvegger Arkivvegger Akustikkvegger

Detaljer

Godt lydmiljø i hjemmet. Husk å tenke lydkomfort når du bygger hus!

Godt lydmiljø i hjemmet. Husk å tenke lydkomfort når du bygger hus! Godt lydmiljø i hjemmet Husk å tenke lydkomfort når du bygger hus! Akustikk er vitenskapen om lyd. I dagligtale brukes ordet også om lydforholdene i et rom. I en bolig handler det først og fremst om å

Detaljer

Gyptone INSTANT akustikkpanel for vegg

Gyptone INSTANT akustikkpanel for vegg Gyptone INSTANT akustikkpanel for vegg Lavere etterklangstid, mindre flutterekko og forbedret taletydelighet Akustisk regulering av eksisterende rom Gyptone INSTANT akustikkpanel er konstruert for akustisk

Detaljer

3.6 Gyptone Systemhimlinger

3.6 Gyptone Systemhimlinger Gyptone Systemhimlinger Gyptone Systemhimlinger Innhold Innledning 321 322 Kant A Synlig opphengsystem...322 Kant A1 Rigitone Skrumontering på stål...323 Kant B Skrumontering på trelekter...324 Kant B

Detaljer

Gyptone Kant D1 system Monteringsanvisning

Gyptone Kant D1 system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse/bruksområde Gyptone akustikkhimling med Kant D1 er ferdigmalt, demonterbar himling montert i et skjult profilsystem (T-). Himling med kant D1 er

Detaljer

Glasroc F FireCase. Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner

Glasroc F FireCase. Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner Glasroc F FireCase Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner Elegant og brannsikker innkledning av stålkonstruksjoner Glasroc F Firecase er et effektivt system til innkledning og passiv brannisolering

Detaljer

Gyptone Kant A system Monteringsanvisning

Gyptone Kant A system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse Gyptone akustikkhimlinger med Kant A er ferdigmalte, demonterbare himlinger montert i et synlig profilsystem (T eller T ). Profilsystemets synlige

Detaljer

Rigitone BIG system Monteringsanvisning

Rigitone BIG system Monteringsanvisning Rigitone BIG system Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse / bruksområde Rigitone BIG, kant A1 er en akustikkhimling som framstår som en fullperforert, homogen flate uten synlige skjøter.

Detaljer

Gyproc Habito Gipsvegger med revolusjonerende innfestningsstyrke

Gyproc Habito Gipsvegger med revolusjonerende innfestningsstyrke Gyproc Habito Gipsvegger med revolusjonerende innfestningsstyrke Gipsvegger med høy innfestningsstyrke Takket være en ny patentert teknologi, har vi utviklet Gyproc Habito gipsplater med revolusjonerende

Detaljer

Gyptone Kant D2 system Monteringsanvisning

Gyptone Kant D2 system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse/bruksområde Gyptone akustikkhimling med Kant D2 er ferdigmalt, demonterbar himling montert i et skjult profilsystem (T-). Himling med kant D2 er

Detaljer

Glasroc Hydro Den fuktsikre løsningen

Glasroc Hydro Den fuktsikre løsningen Patentert teknologinyhet! Glasroc Hydro Den fuktsikre løsningen Gipsbaserte komposittplater til fuktutsatte konstruksjoner Glasroc Hydro Den fuktsikre løsningen Gyproc AS har med Glasroc teknologien utviklet

Detaljer

Gyproc Håndbok Håndboken i lettbyggeteknikk

Gyproc Håndbok Håndboken i lettbyggeteknikk Håndboken i lettbyggeteknikk For å øke tilgjengeligheten av illustrasjonene, tillater Gyproc at illustrasjonene i denne håndboken reproduseres under forutsetning av at opphavskilden fremgår. Det kreves

Detaljer

4.2 Brannbeskyttelse

4.2 Brannbeskyttelse Brannbeskyttelse .1 Begreper Følgende avsnitt viser bl.a. vanlige begreper iht. Byggeforskriften, nye Euroklasser samt gipsplatens brannbeskyttende egenskaper. Utover dette se respektive konstruksjoners

Detaljer

Sparkling av gipsplater med Gyproc ProMix Den sikre veien til jevn overflate

Sparkling av gipsplater med Gyproc ProMix Den sikre veien til jevn overflate Sparkling av gipsplater med Gyproc ProMix Den sikre veien til jevn overflate 2 Sparkling av gipsplater med Gyproc ProMix Hemmeligheten bak den vakre overflaten Når man bygger gipsvegger og -himlinger vil

Detaljer

Gyptone Kant E system Monteringsanvisning

Gyptone Kant E system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse Gyptone akustikkhimlinger med Kant E er ferdigmalte, demonterbare himlinger montert i et synlig profilsystem (T ). Profilsystemets synlige overflate

Detaljer

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse. Oppbygning av system Gyproc Duronomic. Systemets fordeler. Øvrige bruksområder

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse. Oppbygning av system Gyproc Duronomic. Systemets fordeler. Øvrige bruksområder .15 Gyproc Duronomic Systembeskrivelse Oppbygning av system Gyproc Duronomic Gyproc Duronomic er et system med forsterkningsstendere for innervegger. Systemet benyttes hovedsaklig til høye vegger og vegger

Detaljer

Norsk Standard: Lydforhold i bygninger

Norsk Standard: Lydforhold i bygninger Norsk Standard: Lydforhold i bygninger NS 8175:2012 erstatter NS 8175:2008. NS 8175 er den viktigste standarden innenfor akustikk og støy i bygninger. Den er knyttet til teknisk forskrift, TEK10, og omhandler

Detaljer

6.1.1 Gyproc Gipsplater... 481

6.1.1 Gyproc Gipsplater... 481 Plater Plater Innhold.1 Gyproc Gipsplater... 481 Gyproc Normal og Normal Ergo... 481 Gyproc Tynnplate Ergo... 481 Gyproc PROTECT F Kortplank... 482 Gyproc PROTECT F og PROTECT F Ergo... 482 Gyproc ROBUST

Detaljer

NOTAT Nr. AKU 01. Oslo,

NOTAT Nr. AKU 01. Oslo, Ryensvingen 1, 0680 OSLO Tlf: 91 91 61 11 Email: firmapost@unionconsult.no Web: www.unionconsult.no NOTAT Nr. AKU 01 Frogn kommune Oslo, 21.09.2015 Vedr. Akustikk Kopås Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse Gyptone BIG Curve er en unik løsning som kombinerer design og akustisk ytelse. Gyptone BIG Curve er en bøyd himling montert på et opphengsystem

Detaljer

www.gyptone.no Gyptone akustiske himlinger Funksjon og design Reflecting everyday life

www.gyptone.no Gyptone akustiske himlinger Funksjon og design Reflecting everyday life www.gyptone.no Gyptone.no er ikke bare en hjemmeside. Her finner du alle Gyptone produkter live - se www.gyptone.no - velg 3D produktgalleri så kommer du inn i et 3D univers hvor alle våre produkter kan

Detaljer

Kapittel 3 Gyproc Prosjektering

Kapittel 3 Gyproc Prosjektering Kapittel 3 Gyproc Prosjektering Innhold Innervegger.1 Gyproc XR...103 152.6 Gyproc GS...153 166.15 Gyproc DUROnomic...167 178.51 Gyproc GT...179 224 3.2 Spesialvegger 3.2.1 Våtromsvegger...227 233 3.2.6

Detaljer

Gyptone Kant D2 system Monteringsanvisning

Gyptone Kant D2 system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse/bruksområde Gyptone akustikkhimling med Kant D2 er ferdigmalt, demonterbar himling montert i et skjult profilsystem (T-24). Himling med kant D2

Detaljer

Gyptone Plank system Monteringsanvisning

Gyptone Plank system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse/bruksområde Gyptone Plank er en selvbærende gipshimling som ofte brukes i gangarealer og korridorer. Gyptone Plank kan brukes i forskjellige segmenter,

Detaljer

Gyptone himlinger 4.2 Funksjon og egenskaper

Gyptone himlinger 4.2 Funksjon og egenskaper Gyptone himlinger 4.2 Funksjon og egenskaper Reflecting everyday life Funksjon og egenskaper Bak alle Gyptone produkter ligger en lang rekke innebygde egenskaper. Kombinasjonen av solide egenskaper og

Detaljer

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsanvisning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsanvisning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsanvisning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, kant A1 er en akustikkhimling som framstår som en fullperforert, homogen flate uten synlige skjøter.

Detaljer

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse. Akustisk tetting Gyproc Acounomic

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse. Akustisk tetting Gyproc Acounomic .1.31 Gyproc Acounomic Systembeskrivelse.1 Gyproc Acounomic er en samlebetegnelse for et sor- - - w w + C 50-5000 = Akustisk tetting - - 64 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer .1.31 Gyproc Acounomic Enkel montering

Detaljer

Gyptone himlinger Rigitone BIG

Gyptone himlinger Rigitone BIG Gyptone himlinger 2.3.1 Rigitone BIG Reflecting everyday life Rigitone BIG Flere forskjellige hullformer Kant A1 Til GK-system i 2 nivåer 2 3 Rigitone BIG Rigitone BIG Produktprogrammet for Rigitone BIG

Detaljer

Grenseverdier akustikk

Grenseverdier akustikk RÅDGIVERGRUPPEN FOR HAUGESUND SJUKEHUS RAPPORT Grenseverdier akustikk PROSJEKT Haugesund sjukehus Bygg 2020 VEDRØRENDE GRENSEVERDIER AKUSTIKK DATO 31.01.2017 UTARBEIDET AV ALAIN BRADETTE NOTAT SENDT 31.01.2017

Detaljer

Lette gipsplater. Gyproc ErgoLite til innervegger og himlinger

Lette gipsplater. Gyproc ErgoLite til innervegger og himlinger Lette gipsplater Gyproc ErgoLite til innervegger og himlinger Til innervegger og himlinger Gyproc ErgoLite er resultatet av en ny, unik teknologi som gjør at vi kan framstille gipsplater som er betydelig

Detaljer

Gyproc Akustikkvegg. August 2005

Gyproc Akustikkvegg. August 2005 Gyproc Akustikkvegg August 2005 Gyproc Akustikkvegg er et system som består av dokumenterte løsninger som utnytter veggflaten som en del av det lydabsorberende arealet i et rom. Systemet tilbyr optimalisert

Detaljer

Gyptone himlinger 2.3.4 Trap

Gyptone himlinger 2.3.4 Trap Gyptone himlinger 2.3.4 Reflecting everyday life Gyptone luker i alle Gyptone mønstervarianter 2 3 Gyptone Gyptone er et system for svingbare korridorhimlinger der platene kan felles ned i begge sider

Detaljer

Gyproc XR Innervegger med stålbindingsverk Datablad 3.1.1:101. Merknad. + C 50 5000 (db) R' w (db)

Gyproc XR Innervegger med stålbindingsverk Datablad 3.1.1:101. Merknad. + C 50 5000 (db) R' w (db) Gyproc XR Innervegger med stålbindingsverk Datablad.1:101 Veggtype A Veggtype Veggtype A 1. Skinne Gyproc SK 70 alt. SK 95 som kantprofil (i gulv, vegg og tak) 2. Stender Gyproc XR 70 alt. XR 95, c 450

Detaljer

Gyproc Systemvegger. Det finnes innervegger - og det finnes. Suveren i alle lydklasser. Litt smartere løsninger til innervegger

Gyproc Systemvegger. Det finnes innervegger - og det finnes. Suveren i alle lydklasser. Litt smartere løsninger til innervegger Gyproc Systemvegger Suveren i alle lydklasser Det finnes innervegger - og det finnes Gyproc Systemvegger Litt smartere løsninger til innervegger Med Gyproc innerveggsystemer finnes optimerte løsninger

Detaljer

16 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Kapittel 2 Gyproc Systemer. Innhold. 2.1 Innervegger

16 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Kapittel 2 Gyproc Systemer. Innhold. 2.1 Innervegger Kapittel 2 Gyproc Systemer Innhold Innervegger.0 Gyproc Veggnøkler... 22 33.1 Gyproc XR... 34 47.6 Gyproc GS... 48 57.15 Gyproc DUROnomic... 58 63.31 Gyproc ACOUnomic... 64 67.51 Gyproc GT... 68 73 2.2

Detaljer

Gyptone himlinger 5.0 Holdbarhet, drift og vedlikehold

Gyptone himlinger 5.0 Holdbarhet, drift og vedlikehold Gyptone himlinger 5.0 Holdbarhet, drift og vedlikehold Reflecting everyday life Lang levetid og enkelt vedlikehold Som alle andre byggekomponenter utsettes Gyptone systemhimlinger for en rekke påvirkninger

Detaljer

OCEAN. Tørre og sunne våtromsvegger. Glasroc H Ocean Våtromsplate

OCEAN. Tørre og sunne våtromsvegger. Glasroc H Ocean Våtromsplate OCEAN Tørre og sunne våtromsvegger Glasroc H Ocean Våtromsplate Glasroc H Ocean Glasroc H Ocean er en ny generasjon fukt- og muggresistente våtromsplater. Platen bygger på den testede glasrocteknikken

Detaljer

Nordialøsninger. Fleksible lokaler

Nordialøsninger. Fleksible lokaler Nordialøsninger Fleksible lokaler Behovene I næringsbygg blir det stadig viktigere å tilrettelegge for fleksibilitet uten at kostnadene øker. Forskriftene til Plan- og bygningsloven definerer krav til

Detaljer

3.2. Våtrom. Funksjonsvegger. Veggtyper. Tettesjikt. Tettesjikt i yttervegger. 3.2.1 Våtromsvegger

3.2. Våtrom. Funksjonsvegger. Veggtyper. Tettesjikt. Tettesjikt i yttervegger. 3.2.1 Våtromsvegger .1 Våtromsvegger Veggtyper Ved hjelp av tabell.1:01 kan veggtyper i Gyproc Håndbok tilpasses til våtromsvegger. Velg bindingsverk og veggtype med Gyproc Normal i kapittel 2 oversikt over systemegenskaper

Detaljer

2.1. 48 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse. Oppbygning av system Gyproc GS. Systemets fordeler

2.1. 48 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse. Oppbygning av system Gyproc GS. Systemets fordeler .6 Gyproc GS, innervegger med bindingsverk av stål Systembeskrivelse Gyproc GS er et system for ikkebærende innervegger med bindingsverk av stål. Systemet er bygget opp av 900 eller 1200 mm brede Gyproc

Detaljer

Bærekraftig lettbyggeteknikk. Fordi vi har et ansvar for framtidige generasjoner

Bærekraftig lettbyggeteknikk. Fordi vi har et ansvar for framtidige generasjoner Bærekraftig lettbyggeteknikk Fordi vi har et ansvar for framtidige generasjoner Bærekraftig utvikling er en del av grunnlaget for vår adferd Hos Gyproc AS har vi gjennom flere år arbeidet intensivt med

Detaljer

August 2003 Sfb: 35. design og akustiske kledninger. ceilings by nature. www.danoline.no

August 2003 Sfb: 35. design og akustiske kledninger. ceilings by nature. www.danoline.no August 2003 Sfb: 35 design og akustiske kledninger ceilings by nature www.danoline.no 1 egenskaper Overflater - ferdigmalte, foliebelagte eller ubehandlede overflater. Malte overflater i hvit standardfarge

Detaljer

Gyptone. akustikkhimlinger. aesthetics, acoustics, durability. Produktkatalog

Gyptone. akustikkhimlinger. aesthetics, acoustics, durability. Produktkatalog Gyptone akustikkhimlinger aesthetics, acoustics, durability Produktkatalog Oktober 2012 Innhold Gyptone Akustikkhimlinger Gyptone Demonterbare himlinger...4 7 Gyptone Faste himlinger... 8 11 Gyptone BIG...

Detaljer

2.1. 68 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Oppbygning av system Gyproc GT. Systembeskrivelse. Systemets fordeler. Stabilitet.

2.1. 68 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Oppbygning av system Gyproc GT. Systembeskrivelse. Systemets fordeler. Stabilitet. .51 Gyproc GT, innervegger med bindingsverk av tre Systembeskrivelse Gyproc GT er et system for bærende og ikkebærende innervegger. Systemet er bygget opp av 1200 mm brede Gyproc gipsplater på et bindingsverk

Detaljer

. Ingen miljøbelastning ved levering til deponi.

. Ingen miljøbelastning ved levering til deponi. Røntgenavskjerming safeboard Norgips Safeboard er en nyutviklet gipsplate som kan benyttes som røntgenavskjerming uten bruk av blyplater. Årsaken til dette er at platen består av 60% bariumsulfat. Safeboard

Detaljer

NOTAT. Ekely barnehage. 1. Orientering. Stokke kommune v/ Kjetil Haugland. Akustikk-konsult AS v/ Ånund Skomedal. Dato: 22. november 2013 LYDFORHOLD

NOTAT. Ekely barnehage. 1. Orientering. Stokke kommune v/ Kjetil Haugland. Akustikk-konsult AS v/ Ånund Skomedal. Dato: 22. november 2013 LYDFORHOLD NOTAT Til: Fra: Stokke kommune v/ Kjetil Haugland v/ Ånund Skomedal Dato: 22. november 2013 Ekely barnehage LYDFORHOLD 1. Orientering skal på oppdrag fra Stokke kommune foreta vurdering av akustiske forhold

Detaljer

Innervegger. Huskeliste:

Innervegger. Huskeliste: Innervegger Forskjellige typer innervegger stiller ulike krav til konstruksjonen. Profesjonelle håndverkere bruker oftest stålprofiler av tynnplatestål når de bygger innervegger. Fordelene er mange og

Detaljer

2013-06 Fredlundskogen bofellesskap. Lydteknisk redegjørelse

2013-06 Fredlundskogen bofellesskap. Lydteknisk redegjørelse 2013-06 Fredlundskogen bofellesskap Lydteknisk redegjørelse Revisjon: Dato: Tekst: Laget av: Sjekket: Godkjent: 1 Des. 2013 Produksjon og utgivelse FAV Dokumenttittel: Espen Aursand Arkitektkontor AS Lydteknisk

Detaljer

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer Gyproc THERMOnomic. Oppbygning av system Gyproc THERMOnomic. Systembeskrivelse. Systemets fordeler

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer Gyproc THERMOnomic. Oppbygning av system Gyproc THERMOnomic. Systembeskrivelse. Systemets fordeler Yttervegger.11 Gyproc THERMOnomic Systembeskrivelse Gyproc Thermonomic er et ytterveggsystem med bindingsverk av slissede stålprofiler. Systemet er bygget opp av Glasroc H Storm Vindtettingsplate, Gyproc

Detaljer

Røntgenstrålebeskyttelse Prosjektering- og montasjeveiledning

Røntgenstrålebeskyttelse Prosjektering- og montasjeveiledning NORGIPS SAFEBOArd Røntgenstrålebeskyttelse Prosjektering- og montasjeveiledning DETte er NORGIPS SAFEBOARD PRODUKTINFORMAsjON VERNEr OM MILJøet- RøNTGENavSKjeRM MED SAFEBOARD Norgips Safeboard er en nyutviklet

Detaljer

3.11 Fuging og overflatebehandling

3.11 Fuging og overflatebehandling Fuging og overflatebehandling Fuging og overflatebehandling Innhold.1 Akustisk tetting og fuging Lyd- og tetningsfuger...379 4 mm Polyetenduk...379 Akustisk fugemasse...379 Fugestørrelse og plassering...380

Detaljer

Anvendelsesguide 1.1.02

Anvendelsesguide 1.1.02 Anvendelsesguide 1.1.02 Utdannelsessektoren 12.99 / N Aula Fremskaffe optimal taleforståelse for en stor forsamling. Gulvareal: opptil 500 m 2 Takhøyde: 3,7-6 m Uten høytalere: 2.1.01 Sonar og Sonar Bas

Detaljer

4.2 Brannbeskyttelse

4.2 Brannbeskyttelse Brannbeskyttelse .1 Begreper Følgende avsnitt viser bl.a. vanlige begreper iht. Byggeforskriften, nye Euroklasser samt gipsplatens brannbeskyttende egenskaper. Utover dette se respektive 2 og 3. Nåværende

Detaljer

LYDKRAV. Akustikk-konsult. Tlf Prosj.nr Besøksadr. Torvet 1A

LYDKRAV. Akustikk-konsult. Tlf Prosj.nr Besøksadr. Torvet 1A NOTAT Til: Fra: Kristiansenn & Bernardt AS v/ Iver A. Kristiansen v/ Ånund Skomedal Dato: 12. juni 2013 Kjeldås barnehage LYDKRAV 1. Orientering AS skal på oppdragg fra Sande kommune foreta vurdering av

Detaljer

Anvendelsesguide 1.1.01. Administrasjonssektoren

Anvendelsesguide 1.1.01. Administrasjonssektoren Anvendelsesguide 1.1.01 Administrasjonssektoren 12.99 / N Enkeltmannskontor Å skape et miljø som gir maksimal mulighet for konsentrasjon og ro. Gulvareal: 9-25 m 2 Takhøyde: 2,4-3 m Kontorlandskap et er

Detaljer

Nyhet! 82 GRØNN STREK

Nyhet! 82 GRØNN STREK 82 GRØNN STREK kvalitetav panel Hvit kombinert med Grønn Strek. Kombinasjoner skaper spenning og gir særpreg. Skal du bygge nytt eller fornye badet er det viktig at du planlegger nøye før du setter i gang.

Detaljer

Våte og tørre soner De fleste våtrom kan deles inn i våte og tørre soner. I våtsonene skal veggene kunne tåle

Våte og tørre soner De fleste våtrom kan deles inn i våte og tørre soner. I våtsonene skal veggene kunne tåle Våtrom Norgipsplater er velegnet til bruk i våtrom og ved å følge Norgips sine anvisninger sammen med beskrivelsen fra den prosjekterende sikres kvaliteten. Se også eget kapittel om våtrom i prosjekteringsveiledningen

Detaljer

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse Gyproc XR. Oppbygning av system Gyproc XR. Systemets fordeler. Isoleringsutførelse MR

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse Gyproc XR. Oppbygning av system Gyproc XR. Systemets fordeler. Isoleringsutførelse MR bindingsverk, der stendere og skinner har samme bredde Oppbygning av system Gyproc XR 1 4 3 2 Systemets fordeler Systemet har følgende fordeler sammenlignet med Gyproc GS: Enkelt bindingsverk kan i visse

Detaljer

Nedhengt himling med GK

Nedhengt himling med GK Gyproc AS Habornveien 59 1630 Gamle Fredrikstad Tel 69 35 75 00 Faks 69 35 75 01 HJEM // KONSTRUKSJONER // HIMLINGER Hovedmeny Konstruksjoner Nullstill PRODUKTER Nedhengt himling med GK (11) Nedhengt standardhimling

Detaljer

Kapittel 2 Gyproc Systemer

Kapittel 2 Gyproc Systemer Kapittel 2 Gyproc Systemer Systemguide 4 Gyproc Systemguide gir et overblikk per bygningsdel over våre Gyproc Systemer. For valg av system gå først til kapittel 2 der egenskaper som lydisoleringsklasse

Detaljer

Holmestrand kommune. Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku

Holmestrand kommune. Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku Holmestrand kommune Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 464351 Kunde: Holmestrand kommune Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering

Detaljer

Stål l og hulldekker i boligblokker

Stål l og hulldekker i boligblokker MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Stål l og hulldekker i boligblokker lyd tekniske løsningerl ved Åshild Båsen B Eide Norsk Ståldag 2005 Teknisk forskrift

Detaljer

Den nye generasjon lydabsorbenter

Den nye generasjon lydabsorbenter Den nye generasjon lydabsorbenter DeAmp tilbyr en helt ny type fiberfrie lydabsorberende paneler i harde materialer som metall og plast. Dagens lydabsorbenter av porøse materialer avgir over tid astma-

Detaljer

Akustisk frihet med gips

Akustisk frihet med gips Gyptone akustikkhimlinger Akustisk frihet med gips bli klokere på NS 8175 og akustiske krav Hvis du skulle være i tvil: Gyptone akustikkhimlinger lever opp til nye og skjerpede lydkrav i skoler og barnehager

Detaljer

RAPPORT. Sammendrag. Skien Kommune ved Ole Andreas Meen. Skien kulturskole AKU 01. Kravspesifikasjon for ny kulturskole.

RAPPORT. Sammendrag. Skien Kommune ved Ole Andreas Meen. Skien kulturskole AKU 01. Kravspesifikasjon for ny kulturskole. RAPPORT Sammendrag Bygget bør generelt oppfylle grenseverdier for klasse C i NS875:2008, der denne kravspesifikasjonen eller eventuelle reguleringsbestemmelser ikke angir strengere krav. Skien Kommune

Detaljer

Innervegger av stål. -stål i system

Innervegger av stål. -stål i system Innervegger av stål -stål i system I moderne bygg er tynnplate stålprofiler nesten enerådende i innervegger, og har også stor anvendelse i andre innvendige lette konstruksjoner. Vårt system kan enkelt

Detaljer

VEDLEGG 4: AKUSTIKK. Omsorgsboliger - Tanabru. Beskrivelse av hvordan lydtekniske forhold som må tas hensyn til i bygningskomplekset.

VEDLEGG 4: AKUSTIKK. Omsorgsboliger - Tanabru. Beskrivelse av hvordan lydtekniske forhold som må tas hensyn til i bygningskomplekset. Konkurransegrunnlag totalentreprise Omsorgsboliger Tanabru VEDLEGG 4: AKUSTIKK Omsorgsboliger - Tanabru Beskrivelse av hvordan lydtekniske forhold som må tas hensyn til i bygningskomplekset. 0 Tilbudsgrunnlag

Detaljer

TIME LYDINFORMASJON GLASSVEGGER HENSIKT:

TIME LYDINFORMASJON GLASSVEGGER HENSIKT: TIME LYDINFORMASJON GLASSVEGGER HENSIKT: Fokus på lydreduksjon gjør at vi som produsent har valgt å lydteste våre glassvegger. Dette for å se hva som er hensiktsmessig å bruke i forskjellige kombinasjoner

Detaljer

OPPRETTET AV. A ndré Be rgan. Gråtenmoen laboratorium SVV ombygging. Lydteknisk vurdering

OPPRETTET AV. A ndré Be rgan. Gråtenmoen laboratorium SVV ombygging. Lydteknisk vurdering OPPDRAG Gråtenmoen Laboratorium - Ombygging/tilbygg OPPDRAGSNUMMER 13965001 OPPDRAGSLEDER Bård Havenstrøm Hansen OPPRETTET AV André Bergan DATO Gråtenmoen laboratorium SVV ombygging. Lydteknisk vurdering

Detaljer

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse Gyproc XR. Oppbygning av system Gyproc XR. Systemets fordeler. Isoleringsutførelse MR

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse Gyproc XR. Oppbygning av system Gyproc XR. Systemets fordeler. Isoleringsutførelse MR .1 Gyproc XR Systembeskrivelse Gyproc XR Gyproc XR er et system for ikkebærende innervegger med høy lydreduksjon. Systemet er bygget opp av 900 eller 1200 mm brede Gyproc gipsplater på et bindingsverk

Detaljer

Så mye mer enn gipsplater

Så mye mer enn gipsplater Så mye mer enn gipsplater Gyproc Service og Tjenester Dette får du dersom du velger Gyprocs totalløsninger. Dette får du dersom du velger ikke-systemdokumenterte løsninger. Daglig leder Vidar Eikeset Visjonen

Detaljer

Unity 6 fix / fastmontert himling

Unity 6 fix / fastmontert himling Unity 6 fix / fastmontert himling Akustisk himlingskledning med en sammenhengende design. Perforeringer til kanten. Skulte festebeslag. Forhåndsmalt overflate. Krever ikke sparkling eller maling. Unity

Detaljer

Sonar db sortimentet. Sonar db 35. Sonar db 44

Sonar db sortimentet. Sonar db 35. Sonar db 44 Sonar db sortimentet Sonar db 35 Sonar db 40 Sonar db 42 Sonar db 44 Projekt: Sonar db 35 Sonar db 35 har et lufttett baksidebelegg som sammen med steinullen, reduserer støy fra rom til rom. Sonar db 35

Detaljer

SAMLOKALESERTE BOLIGER

SAMLOKALESERTE BOLIGER SAMLOKALESERTE BOLIGER SPYDEBERG KOMMUNE AKUSTISK RAPPORT LYDFORHOLD PROSJEKTNUMMER: 3 901 032 DOKUMENT NUMMER: GJELDENE VERSJON: 1.00 1.00 2016.5.2 Utgitt GBJ PG GBJ NA REV. DATO REV. ENDRING UTFØRT KONTROLLERT

Detaljer

3.4 Gyproc Etasjeskillere

3.4 Gyproc Etasjeskillere Gyproc Etasjeskillere Gyproc Etasjeskillere Innhold.51 Gyproc Etasjeskillere av tre...287 Nedlekting med ett lag Gyproc gipsplate...287 Gyproc Akustikkprofil med ett lag Gyproc gipsplate...288 Gyproc Akustikkprofil

Detaljer

AQUAPANEL CEMENT BOARD

AQUAPANEL CEMENT BOARD AQUAPANEL CEMENT BOARD TIL FASADE, GULV OG VÅTROM AQUAPANEL På grunnlag av mer enn 25 års erfaring med fremstilling av sementplater, er Aquapanel bygningsplater blitt utviklet av Knauf USG Systems spesielt

Detaljer

J3. LYDTEKNISK REDEGJØRELSE

J3. LYDTEKNISK REDEGJØRELSE J3. LYDTEKNISK REDEGJØRELSE 1. utgave 2007.05.17 1.) Forskrifter lydforhold i bygninger Som grunnlag til utredning av lydforhold i bygninger gjelder: Norsk standard NS 8175 Lydforhold i bygninger / Lydklasser

Detaljer

Akustikk-konsult AS har på oppdrag fra Norsjø Arkitekter SA foretatt vurderinger av støy og akustiske forhold ved bygging av Bø kro og barnehage.

Akustikk-konsult AS har på oppdrag fra Norsjø Arkitekter SA foretatt vurderinger av støy og akustiske forhold ved bygging av Bø kro og barnehage. NOTAT Aku 1 Til: Fra: Norsjø Arkitekter SA v/ Håvard Gjernes v/ Ånund Skomedal Dato: 22. november 2011 Bø kro og barnehage LYDFORHOLD - PROBLEMOMRÅDER 1. Orientering har på oppdrag fra Norsjø Arkitekter

Detaljer

Akustisk komfort. Brannsikkerhet og fuktmotstand. Kort montasjetid - og enkel demontering

Akustisk komfort. Brannsikkerhet og fuktmotstand. Kort montasjetid - og enkel demontering Nå er det slutt med kompromisser! Rockfon Sonar db og Krios db lydisolerende og lyddempende himlinger Akustisk komfort God kombinasjon av høy Designfrihet lydisolering og høy lydabsorpsjon Kantmuligheter,

Detaljer

Kapittel 2 Gyproc Systemer

Kapittel 2 Gyproc Systemer Kapittel Gyproc Systemer Systemguide 4 Gyproc Systemguide gir et overblikk per bygningsdel over våre Gyproc Systemer. For valg av system gå først til kapittel der egenskaper som lydisoleringsklasse og

Detaljer

Gyproc ERGO stål. Markedets letteste løsning for stålsikre innervegger. Det ergonomiske og effektive valget

Gyproc ERGO stål. Markedets letteste løsning for stålsikre innervegger. Det ergonomiske og effektive valget Gyproc ERGO stål Markedets letteste løsning for stålsikre innervegger NyheT! Det ergonomiske og effektive valget 2 Gyproc ER, R og CI stendere, Gyproc SK, SKP, UI og UIP skinner, og Gyproc AC kantskinner

Detaljer