bredde løsninger Stor i gode produktutvikling med STS fjerning av maling innvendig lystbåter etc. fjerning av maling treverk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bredde løsninger Stor i gode produktutvikling med STS fjerning av maling innvendig lystbåter etc. fjerning av maling treverk"

Transkript

1 fjerning av maling produktutvikling med STS 2 fjerning av maling innvendig lystbåter etc. 3 fjerning av maling treverk 4 fjerning av maling puss murverk betong 6 Stor bredde i gode løsninger fjerning av maling lakk bunnstoff fjerning av graffiti skriblerier 8 9 orientering om STS malingfjernere 10 STS arbeids- og naturmiljø 12 STS - Surface Treatment Systems AS Telefon

2 produktutvikling med STS Tidlig på 1970-tallet ble det registrert et raskt stigende behov for fjerning av gammel maling på trehus. Linoljeblæring var den vanligste årsaken til problemene. Linoljegrunningen ga gassblærer i den etter hvert tykkere og tettere malingfilmen. For å bli kvitt problemene hadde man valget mellom å panele om huset eller fjerne maling og linoljegrunning. Etter noen års eksperimenter ble det første større objektet renset. I 1976 ble 38 rekkehus i Disengrenda i Oslo renset for gammel maling. I dag, over 20 år senere, står rekkehusene som et godt eksempel på metodens effektivitet og anvendelighet. På samme tidspunkt begynte plastmalingene (akryl-/latexmaling) å gi store problemer på murflater. Oppsprekking og avflaking var vanlig etter kort tid. I 1977 ble det fjernet akryl-/latexmaling i stor målestokk på pussflater for første gang. Blant annet ble Gyldenløvesgt. 20 i Oslo med pussede fasader på over 1500 m 2 renset med godt resultat. I 1981 ble STS AS etablert med det formål å videreutvikle og markedsføre de nye produktene og teknikkene. I løpet av de siste årene har det blitt avslørt omfattende skader på hus og bygninger der feilaktig bruk av maling er en del av årsaken. Våre produkter og teknikker for å få fjernet gammel maling har derfor blitt godt mottatt. Ved kontinuerlig produktutvikling har vi greid å etterkomme de stadig økende krav til effektivitet og miljøhensyn. Dette har åpnet for nye anvendelsesområder, ikke minst innvendig fjerning av maling. Når det gjelder mineralske flater som for eksempel murpuss og betong, er det i dag stor enighet om at plastmalingen (akryl/latex) må fjernes, eller at flatene må pusses om eller fornyes på annen kostbar måte. Utvendig maling av trehus har vært basert på å male et nytt strøk maling over et gammelt og nedbrutt. På den måten har det blitt bygget opp et stadig tykkere malinglag på et dårligere og dårligere underlag. Det samme gjelder ved beising. Sterk fokusering på dette kom først i gang når trehusene begynte å råtne under malingen. 2 Rensing i Disengrenda i Oslo Rensing i Gyldenløvesgt. i Oslo

3 fjerning av maling innvendig lystbåter etc. Fjerning av gammel maling innvendig med vakuumteknikk. Fjerning av lakk, maling og bunnstoff på lystbåter. STS malingfjernere gir muligheten til å få fram den rene tre- eller muroverflaten innvendig også. Dette gjelder både tak, vegger, gulv, trapper, rekkverk, dører, karmer, vinduer m.m. STS har vært omfattende brukt innvendig ved rehabilitering av skoler, slott og kulturbygninger av mange slag. I for eksempel kirker har både vegger, tak og kirkebenker blitt renset for gammel avflakende maling. Det er også gjort arbeider hvor malingen er lagvis fjernet for å få fram gamle utsmykningsdetaljer i tidligere malingstrøk. Rehabilitering av gamle vinduer med fjerning av lakk og maling, både innvendig og utvendig er heller ikke noe problem med STS. Store summer kan ofte spares i en slik sammenheng. Gamle malte og lakkerte møbler kan renses trehvite eller de kan rehabiliteres til sitt opprinnelige utseende. Effektiv rensing av utsmykningsdetaljer innvendig. 3

4 fjerning av maling treverk Fram til i dag har utvendig oppmaling av tre vært basert på å male et strøk ny maling over et gammelt nedbrutt strøk. På den måten har det blitt bygget opp et stadig tykkere malinglag på et dårligere og dårligere underlag. Behovet for å få fjernet maling på trehus har ikke blitt mindre med årene selv om 1000-vis av hus har blitt renset etter hvert. STS AS har gått i spissen for å utvikle så sikre og rasjonelle rensemetoder som mulig. Avskylling foretas med en varmtvannsvasker med en vannmengde fra ltr./min. og vanntemperatur på C. Maksimum arbeidstrykk på denne type maskiner er opp mot 200 bar, men under avskylling av treverk benyttes doble dyser For å få et godt resultat er valg av entreprenør viktig. Entreprenøren må ha bygd opp tilfredsstillende kunnskaper eller ha en arbeidsleder med nødvendig erfaring. Nøytralisering og avslutning av renseprosessen bør alltid kontrolleres av erfaren fagmann. Operasjonen betinger at noen få elementære krav oppfylles. Når dette er i orden får man et treverk som nytt. Kostbar ompaneling unngås og de arkitektoniske detaljer opprettholdes. Profesjonelt utført sprøytes kjemikaliene på flaten med en malesprøyte. 4 Fjerning av maling på over 150 rekkehus på Høybråten i Oslo.

5 25 års erfaring har gitt oss høy kompetanse. Vi har utformet en detaljert bruksanvisning som sammen med en videofilm gir en god forståelse av metoden. og et avskyllingstrykk på bar. Før arbeidet igangsettes bør det alltid vurderes om hoveddelen av malingen bør skrapes av flaten før skylling og om skyllevannet bør samles i et lite reservoar og pumpes vekk. Mange har fjernet maling på huset sitt i egen regi ved påføring av STS med pensel og avskylling med hobbyvasker. Dette går utmerket når man tar tiden til hjelp. Det gamle rensede treverket har ofte en langt bedre kvalitet og er kraftigere dimensjonert enn dagens materialer. Skal malingen fjernes på gavlveggen, terrassen, garasjen, uthuset osv. kan pensling, skraping og en enkel vask med skrubb og hageslange gi et godt resultat. Vår videofilm viser flere av de ulike metodene. 5

6 fjerning av maling puss murverk betong Vår sterke posisjon i markedet har vært forsøkt angrepet av nye aktører ved flere anledninger. Vårt system for fjerning av gamle malinger er utviklet og gjennomprøvet over en 25-års periode. Nye brukere får gjerne problemer når det viser seg at det tykke gamle malinglaget består av ulike typer maling som setter spesielle krav. I tillegg kommer vær og temperaturforhold og likeledes en flate som står vertikalt. Store skader på både trehus og murbygninger har oppstått når man har forsøkt å fjerne de tungt oppløselige innerste lag med maling med kraften fra vannet i trykkvaskeren. Omkostningene kan fordobles på grunn av dårlig fungerende rensemidler. Det er ofte oppdragsgiver som må betale for dette. En viktig del av renseprosessen vil være entreprenørens evne til å vurdere pusskvalitet og hva som er viktig og riktig å ta hensyn til. Det er av avgjørende betydning at det på forhånd er satt opp en arbeidsbeskrivelse som inkluderer hvilke pusskvaliteter som skal benyttes. Det vil være et spørsmål om antall påslag, skjæring av pusskanter, fjerning av 6

7 I løpet av de siste 15 år har vi vært leverandør til våre mest kjente kulturbygninger både av rensemidler for å fjerne den gamle malingen og av ny maling. Vi nevner; Det Kgl. Slott, Universitetsbygningene, Victoria Terrasse, Nobelinstituttet og de gamle Øst- og Vestbanestasjonene. gamle sementbaserte reparasjoner, fintrekk på sålbenker og trekninger. En lang rekke viktige spørsmål må vurderes etter en renseoperasjon. Bare et fåtall i bransjen har forutsetninger for å vurdere dette. Det blir derfor ofte overlevert et enkelt utført arbeide der riss og småskader kan skjules en kort tid ved bruk av en kosmetisk seising eller grunning. Et holdbart resultat oppnås kun ved bruk av en mineralsk grunning med fyllstoffer som krysspensles på flaten og fysisk fyller, tetter og jevner. I vår informasjonsmappe Vedlikehold av murfasader gir vi en detaljert beskrivelse av utviklingen. Riktig behandlede murfasader bør holde i flere tiår før ny behandling er nødvendig. 7

8 fjerning av maling lakk bunnstoff i industrien, båter, off-shore, landbruk, fly, etc. Viktige bruksområder: Rensing av lakkbokser, feillakkering, fjerning av maling på fly, biler, maskiner m.m. Fjerning av groer og maling på større skipsskrog, rensing av dekk, overbygg, lasterom m.m. Rensing av overflater off-shore, tankanlegg, kraftverk, rørgater. Omfattende rensing av flater innen fiskeflåten, mottaksanlegg, produksjonsanlegg. Rensing av overflater innen landbruket, siloanlegg, bygninger med gulv, tak og vegger. Rensing av flater i næringsmiddelindustrien generelt for å nullstille flatene for videre behandling til best mulig hygienisk standard. 8

9 fjerning av graffiti skriblerier STS 7 løser de fleste malingtypene effektivt, slik at skribleriene kan skylles av med trykkvasker eller vann og skrubb. Alternative produkter må vurderes når det er benyttet f.eks. aluminiumsmalinger, tectyl eller andre spesielle malingtyper. I mange tilfelle vil rensingen etterlate små pigmentrester i en porøs overflate og det vil være nødvendig med en skyggefjerning. Til dette benyttes gjerne en av våre alkaliske malingfjernere eller et fasaderensemiddel. For å fjerne skriblerier på malte flater har vi 3 ulike rensevæsker av forskjellig styrke. Enkle prøver avgjør hvilket produkt som løser skribleriene uten å angripe underliggende maling for sterkt. Vi har også i mange år levert en antigraffitibehandling som er basert på en voksemulsjon for mineralske og malte flater. Behandlingen gir en transparent beskyttende hinne på overflaten slik at ny graffiti kan skylles av ved bruk av høytrykksvasker med varmt vann (vokshinnen smelter ved ca. 50 C). Et enkelt løsningsmiddel løser voksen effektivt ved bruk på mindre felter. 9

10 Orientering om STS malingfjernere Kjemisk malingfjerning har i løpet av de siste årene kommet et langt skritt videre. Vi regner med at produktenes effektivitet og miljømessige standard har kommet opp mot et optimalt nivå. Det arbeides videre med nye tekniske løsninger for å transportere den oppløste malingfilmen vekk fra flaten uten å søle. Sugeteknikk/vakuumfjerning vil bety mye for fjerning av maling innvendig. Vi regner med at den økende innsikt i inneklimatiske forhold vil aktualisere en omfattende fjerning av plastmalinger også innvendig. Disse malingene vil bli erstattet av allerginøytrale mineralske malinger som også hindrer overflatespredning av brann. Ved større renseoppdrag har vi ved flere anledninger skreddersydd produkter for å oppnå den ønskede effekt. Produkttyper: STS 1 STS 1 Spesial STS 1 Spesial pluss STS 2 STS 3 STS 7 STS 7 L STS 7 M STS 8 Ved å gi en beskrivelse av vårt standard produktutvalg, kan vi forklare behovet for de ulike produktene og årsaken til den optimalisering som er oppnådd. STS 1 Dette er et alkalisk produkt som inneholder natriumhydroksyd NaOH, og er først og fremst utviklet for fjerning av maling på trehus, men er også effektiv for fjerning av maling på gamle møbler o. l. må alltid nøytraliseres med eddiksyre. Et viktig moment med STS 1 i forhold til bruk av løsningsmiddelbaserte kjemikalier blir den utvasking av oljegrunning som oppnås. Dette gjelder ikke minst linoljetyper som har gitt linoljeblæring. STS 1 oppløser maling som inneholder en olje, en oljedispersjon eller et kjemisk modifisert oljeprodukt. I enkelte tilfeller kan en akryl/latex eller pliolitefilm fjernes dersom den er malt utenpå en oljemaling. Oppløsningen skjer da ved at kjemikalier penetrerer den utenpåliggende filmen og løser opp oljemalingen. Dette krever ofte en ekstra påføring av kjemikalier og vil påvirke kostnaden på fjerningen. Produktet virker kjemisk ved at oljen eller den oljerelaterte delen av malingen omdannes til såpe. Gjennom denne reaksjonen blir malingen blandbar ved vann og kan skylles av med stor kapasitet. Treverk som er renset med STS 1 STS 1 Spesial Produktet er laget for fjerning av maling på mineralske underlag. Det inneholder kaliumhydroksyd KOH, men danner ingen skadelige reaksjonsprodukter/salter i den mineralske overflaten. Ved eventuelle rester fra kjemikaliet vil det oppstå en rask reaksjon med luftens karbondioksyd som gir kaliumkarbonat (pottaske). Dette saltet danner svært små eller ingen krystaller og det oppstår ingen sprengvirkning i forhold til malingfilmen. Svært ofte finner vi tykke lag med gammel oljemaling på murbygninger. STS 1 Spesial har derfor åpnet for helt nye 10

11 muligheter. Samtidig virker produktet meget oppløsende på enkelte akryl/latex-malinger, og avskylling kan skje med stor kapasitet. STS 1 Spesial krever ingen nøytralisering etter rensing av mineralske flater. STS 1 Spesial pluss Produktet er en videreføring av STS 1 Spesial med tilsetninger som gjør det mer effektivt på rene plastmalinger. Effekten på oljemaling blir redusert. Produktet har vist seg spesielt velegnet ved rehabilitering av betongelementer i boligblokker og terrassehus. Det er da ofte spørsmål om å få fjernet to strøk med plastmaling som STS 1 Spesial pluss løser på beste og rimeligste måte. STS 7 L Skreddersydd utgave av STS 7 for bruk i samband med vakuumfjerning av maling. STS 7 L gir en mer flytende oppløsning når vakuumfjerning benyttes. Kan ellers brukes på linje med STS 7 og er et produkt som løser enkelte malinger bedre enn STS 7. STS 7 M Miljøprodukt for bruk innendørs eller under forhold som er spesielt krevende miljømessig. Produktet er så godt som luktfritt. STS 8 Nyutviklet vannbasert produkt som i hovedsak består av vann, dibasiske estere og benzylalkohol. Dette er et meget interessant produkt som bør testes på lik linje med de andre STS-produktene. Størst effekt på akryl-, latex-, polyuretane og epoxymalinger. STS 2 Et all-round produkt, løsningsmiddelbasert. Løser alle typer malinger meget effektivt men gir ikke den samme mulighet for effektiv avskylling. STS 2 inneholder metylenklorid og pensles på flaten. Hurtigvirkende. STS 3 Meget likt STS 2, men er et spesialprodukt for entreprenører og for sprøyting. Kan tynnes kraftig med metylenklorid før sprøyting og blir derved meget prisgunstig. Både STS 2 og 3 har veket til side for de mer miljøvennlige STS-produktene som ikke inneholder metylenklorid. STS 7 Dette er et løsningsmiddelbasert produkt som ikke inneholder metylenklorid. Løser alle typer maling utvendig på bygninger, men bør i noen tilfeller erstattes med et av de andre STS-produktene. Generelt Erfaringsmessig vil disse produktene gjøre det mulig å fjerne alle typer organiske malinger på hus og bygninger med stor kapasitet. Ofte vil det også være spørsmål om å behandle underlaget så skånsomt som mulig for å unngå porefylling med tynnpuss etc. Spesielt gjelder dette de gamle rikt utsmykkede fasader i rent kalkbruk og gips. Fjerning av maling på trehus foregår i dag ved bruk av meget lavt trykk fra høytrykksvaskeren og vanntemperatur på C. Nedskylling kan starte fra toppen av veggflaten. Vårt system med vakuumtransport av skyllevann direkte fra veggflaten vinner stadig mer terreng, men samtidig blir flere også klar over den minimale miljøbelastning kjemisk malingfjerning med STS-produktene medfører. STS 7-produktene består i hovedsak av esterblandinger og er ikke klassifiseringspliktige. Gjennom flere års utvikling med utprøving på store og uensartede flater og under meget varierende forhold, har STS 7 blitt et meget interessant produkt 11

12 STS arbeids- og naturmiljø Når malingfjerneren påføres flaten er det alltid et ønske om å påføre riktig mengde. Påføres for mye, har man pådratt seg unødige kostnader. Nedskylling skjer når det nesten ikke er løsningsmiddel igjen på flaten. De mest flyktige bestanddeler damper av først, og det meste av den resterende del forsvinner når nedskyllingen foretas med 80 C skyllevann. I en del tilfeller har vi lagt en filterduk over avløp for å samle opp malingflak. I andre tilfeller har arbeidene foregått nær åpne bekkefar hvor vi har ønsket å unngå å sette farge på vannet når det blir brukt alkaliske malingfjernere. Gjennom 20 år har det blitt utført et utall av prosjekter under forskjellige forhold. De fleste arbeidene er utført på sommerstid, hvor det har vært blomsterbed, rosebusker og frukttrær helt opp til veggene hvor malingen ble fjernet. Det konsentrerte kjemikaliet vil ved sprut og drypp kunne misfarge blader og gress. Likeledes vil pigmenter i skyllevannet ha en tendens til å feste seg hvis det får tid til å tørke før avskylling finner sted. Røtter på planter og gress skades ikke. Hvis det blir liggende vann fra avskyllingen en tid i en forsenkning på plenen, vil gresset bli gult. Det nye gresset som vokser opp er grønt og uskadd. Det har i enkelte tilfeller blitt benyttet en vannsuger med innebygget lensepumpe som har sugd opp skyllevann fra en naturlig forsenkning eller et lite utgravd reservoar. Vannet har blitt pumpet over i kloakksystemet etter å ha passert et filtersystem i vannsugeren. Slike ekstraordinære tiltak har blitt gjort av estetiske hensyn eller for å tilfredsstille et ønske fra kundens side. Gjennom flere år har det vært påstander om at skyllevannet kunne inneholde rester fra renseprosessen som var lite akseptable. Disse teoretiske vurderinger har ved kontrollmålinger ikke blitt bekreftet og synes ikke å være en aktuell problemstilling ved fjerning av vanlige malinger utvendig på bygninger. Målinger av ph-verdien i skyllevann ved bruk av alkaliske midler har ikke blitt målt til over ph-9,5. I løpet av de siste årene har det vært foretatt flere kontroller av skyllevannet, både i Norge og utlandet. Kontrollene bekrefter at mengden av rester fra renseoperasjonen er minimal og langt under de krav som stilles. Til hvert av produktene hører et produktdatablad som gir bred informasjon om helse, miljø og sikkerhet. Noen av produktene er klassifiseringspliktige. Dette gjelder kun for de alkaliske produktene som er etsende og STS 2 og STS 3 som inneholder metylenklorid. STS - Surface Treatment Systems AS Postboks 9298 Grønland, 0134 Oslo. Telefon STS - Surface Treatment Systems AS Postboks 9298 Grønland, 0134 Oslo. Telefon Telefax Besøksadresse: Schweigaardsgt. 33, 0191 Oslo STS Produksjon Mo i Rana: Telefon Telefax grafiskdesign-trykk.no

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Oslo kommune Byantikvaren Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Med dette informasjonsarket ønsker Byantikvaren å gi en enkel innføring i prinsippene for reparasjon og vedlikehold av gamle

Detaljer

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk...

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk... MURKATALOGEN 2002 Anvisning M5 Puss og maling Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999 1 Innledning..................... 3 2 Historikk......................

Detaljer

FOKUS på tre. Overflatebehandling av utvendig kledning

FOKUS på tre. Overflatebehandling av utvendig kledning Nr. 23 FOKUS på tre Overflatebehandling av utvendig kledning NOVEMBER 2009 Ubehandlet Overflatebehandlet Valg av produkter Utførelse Holdbarhet Overflatebehandling En overflatebehandling gir trevirket

Detaljer

Håndbok i vedlikehold og reparasjon av tre- og plastbåter

Håndbok i vedlikehold og reparasjon av tre- og plastbåter Håndbok i vedlikehold og reparasjon av tre- og plastbåter Hva er West System epoksy? West System epoksy et sikkert valg Hvorfor velge West System epoksy? Kort om West System epoksy produkter, ulike fyllstoffer

Detaljer

6 Overflateteknikk. føre opp et bygg. installere ventilasjon, vann og kloakk. ferdigstille og montere fast inventar

6 Overflateteknikk. føre opp et bygg. installere ventilasjon, vann og kloakk. ferdigstille og montere fast inventar Felles for de tre fagene De forutgående fagene i bygg- og anleggsteknikk har til nå gitt oss kunnskap og begynnende kompetanse til blant annet å føre opp et bygg installere ventilasjon, vann og kloakk

Detaljer

Rengjøringsprodukter. 1920 1960 En eksplosjon i rengjøringsteknologi

Rengjøringsprodukter. 1920 1960 En eksplosjon i rengjøringsteknologi Innhold Rengjøring Rengjøringsprodukter...3 Super 10...5 LDC...9 Disinfectant...11 Fantastik...13 Fresh...15 Lemon Glo...17 G1...19 Soft...21 Bruksområder...23 RENGJØRINGSPRODUKTER Rengjøringsprodukter

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

Sto Norge AS Fasade. Sto Fasademaling og Sluttpuss

Sto Norge AS Fasade. Sto Fasademaling og Sluttpuss Sto Norge AS Fasade Sto Fasademaling og Sluttpuss Innledning Å renovere en fasade er et omfattende arbeid som starter med en grundig analyse av underlaget etterfulgt av valg av maling/puss, rengjøring

Detaljer

Vel Bevart! B.f. 104. Kongsvinger. Festningsgata 1, Christiansengården Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 5/2014 10.9.2014.

Vel Bevart! B.f. 104. Kongsvinger. Festningsgata 1, Christiansengården Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 5/2014 10.9.2014. Vel Bevart! B.f. 104. Kongsvinger Festningsgata 1, Christiansengården Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 5/2014 10.9.2014. Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1 Rapport Nr.

Detaljer

GRØNN REHABILITERING AV TREHUS

GRØNN REHABILITERING AV TREHUS GRØNN REHABILITERING AV TREHUS EN HÅNDBOK I MILJØ- OG BYGNINGSVENNLIG REHABILITERING STAVANGER KOMMUNE INNHOLD BYBNINGSVERN ER MILJØVERN -------------- 3 AGENDA 21 - EN UTFORDRING TIL ALLE --- 4 TREHUSBYEN----------------------------------

Detaljer

FOKUS på tre. Overflatebehandling av tregulv

FOKUS på tre. Overflatebehandling av tregulv Nr. 6 FOKUS på tre Overflatebehandling av tregulv SEPTEMBER 2008 Lut - Kalk - Såpe Olje Olje/voks - Lakk - Maling For å unngå feilbehandlinger, presenteres en rekke nyttige tips Til overflatebehandling

Detaljer

ALT OM BÅTEN OVER OG UNDER VANNLINJEN

ALT OM BÅTEN OVER OG UNDER VANNLINJEN ALT OM BÅTEN OVER OG UNDER VANNLINJEN INNHOLD LIDENSKAP OG FART - FOR AT DU SKAL KUNNE NYTE DE GODE STUNDENE PÅ VANNET Det handler om lidenskap. Om ekte båtglede for ekte båtfolk. Om å være godt forberedt

Detaljer

Vel Bevart! B.f.104. Kongsvinger. Vollgaten 8. «Aamodtgården» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 6/2014 12.9.2014.

Vel Bevart! B.f.104. Kongsvinger. Vollgaten 8. «Aamodtgården» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 6/2014 12.9.2014. Vel Bevart! B.f.104. Kongsvinger Vollgaten 8. «Aamodtgården» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 6/2014 12.9.2014. Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1 Rapport Nr. Vel Bevart!

Detaljer

PROSJEKTERING AV VASKEROM I ET NÆRINGSMIDDELBYGG

PROSJEKTERING AV VASKEROM I ET NÆRINGSMIDDELBYGG BACHELOROPPGAVE: PROSJEKTERING AV VASKEROM I ET NÆRINGSMIDDELBYGG FORFATTER: DANIEL KRISTIANSEN Dato: 25. mai 2009 1 2 SAMMENDRAG AV BACHELOROPPGAVEN Tittel: Prosjektering av vaskerom i et næringsmiddelbygg

Detaljer

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 05.81 Sparkelv. A5 08/09/04 9:48 Side 1 Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 GIPS VEGGER & TAK SPARKLING FOR HÅND Introduksjon side 2-3 Hvor finnes det - stikkord side

Detaljer

Bærekraftig rehabilitering av boligblokker

Bærekraftig rehabilitering av boligblokker Rehabilitering av Borettslag Bærekraftig rehabilitering av boligblokker Ivar Klavenes, Prosjektleder OMT Boligbyggelag Ivar@OMTBBL.no 1 Kortfattet sammendrag Rehabilitering av borettslag krever fokus på

Detaljer

Ytong Multipor. Optimal innvendig etterisolering

Ytong Multipor. Optimal innvendig etterisolering Ytong Multipor Optimal innvendig etterisolering Optimal innvendig etterisolering Ytong Multipor isoleringsplate Innhold Innledning 4 Stort behov Optimal systemløsning Dokumentasjon Ytong Multipor til

Detaljer

2 TEMAHEFTE FASADER I TRE

2 TEMAHEFTE FASADER I TRE Du bygger Vi tar oss av resten 2 TEMAHEFTE FASADER I TRE September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse gjennom våre

Detaljer

Prosjekt HMS-status i billakkering

Prosjekt HMS-status i billakkering Prosjekt HMS-status i billakkering Del 1 Rapport fra spørreundersøkelse Norges Bilbransjeforbund Januar 2009 Utarbeidet av Alpha Consult AS i samarbeid med billakkleverandørene Finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond

Detaljer

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Mycoteam 2009 Ved kopiering fra denne bok skal kilde Mycoteam oppgis. Boken kan bestilles fra www.mycoteam.no

Detaljer

Malingshåndboken med Fargekart. Norsk Utgave

Malingshåndboken med Fargekart. Norsk Utgave Malingshåndboken med Norsk Utgave Malingshåndboken med Innhold I over hundre år har vi skapt innovative malingsystemer til beskyttelse, forskønnelse og til å forbedre alle typer båters ytelse. Det spiller

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger. Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger. Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1 Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1 Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca-egenskapene 6 Leca Byggesystem 8 Planlegging

Detaljer

PUNKTVEIEN BORETTSLAG VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT

PUNKTVEIEN BORETTSLAG VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT C:\ProBygg AS\0050.6010.doc Punktveien Borettslag, Narvik Styret v/ Dag Andre Jensen E-post: dagandre@borettslaget.com Oslo, 29.04.2008 Ref.: ingar.haakestad@probygg.com PUNKTVEIEN BORETTSLAG VURDERING

Detaljer

Renhold og vedlikehold av keramiske fliser

Renhold og vedlikehold av keramiske fliser MURKATALOGEN 2003 Anvisning P? Renhold og vedlikehold av keramiske fliser Metoder, midler og utstyr 1 Innledning.......................... 3 2 Renhold i byggefasen................. 4 2.1 Krav til renhold

Detaljer

TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT

TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT C:\ProBygg AS\0076.6001.doc Toppen Borettslag, Narvik Styret v/ Yngve Torbergsen E-post: yngvetorgeir@netscape.net Vår ref.: ingar.haakestad@probygg.com Dato: 19.10.2010 TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER VURDERING

Detaljer

www.jekkprosjekt.org KURS I KVALITETSSIKRING AV VEDLIKEHOLD, MED ØVELSE I OVERHAUL AV BILJEKK.

www.jekkprosjekt.org KURS I KVALITETSSIKRING AV VEDLIKEHOLD, MED ØVELSE I OVERHAUL AV BILJEKK. KURS I KVALITETSSIKRING AV VEDLIKEHOLD, MED ØVELSE I OVERHAUL AV BILJEKK. Generelt. Dette kurset går ut på at vi skal lære oss grunnleggende begreper og måter å jobbe på som er i bruk innenfor teknologibransjer

Detaljer

S.nr. 781288 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMEIET BADEBAKKEN 2-34

S.nr. 781288 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 S.nr. 781288 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 NOVEMBER 2009 VEDLIKEHOLDSPLAN SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Spencer Billett Adresse: Postboks 6666,

Detaljer

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport AMALIENBORG GÅRD Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim Forenklet tilstandsrapport råd om antikvarisk istandsetting september 2000 1 Innhold GENERELT... 3 OPPSUMMERING... 3 Hovedbygning... 3 Kårhus...

Detaljer

om:moderne vinduer VINDUET SOM HOLDER TETT TESTET TIL Å HOLDE TETT I TROPISK ORKAN

om:moderne vinduer VINDUET SOM HOLDER TETT TESTET TIL Å HOLDE TETT I TROPISK ORKAN om:moderne vinduer VINDUET SOM HOLDER TETT TESTET TIL Å HOLDE TETT I TROPISK ORKAN SEP 2012 Moderne vinduer til de tusen hjem Norge er et land for spesielt interesserte, sies det. Mulig det. Været her

Detaljer

Spylekurs avløp. Steinar Nilo og Robert Nilsen. Bakgrunn

Spylekurs avløp. Steinar Nilo og Robert Nilsen. Bakgrunn Spylekurs avløp Steinar Nilo og Robert Nilsen Bakgrunn Spylekurs avløp er kommet i stand som et spleiselagsprosjekt mellom kommuner og firma som er medlemmer av Rørinspeksjon Norge (RIN). Norsk Vann`s

Detaljer