Journaldato: , Journalenhet: JNIBIO - Journalenhet for NIBIO, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 01.07.2015-31.08.2015, Journalenhet: JNIBIO - Journalenhet for NIBIO, Dokumenttype: I,U, Status: J,A"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Journaldato: , Journalenhet: JNIBIO - Journalenhet for NIBIO, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Kontrakt til signering - Elgen i Finnmark: områdebruk og forvaltning i et landskap i endring Elgen i Finnmark: områdebruk og forvaltning i et landskap i endring - Regionale Forskningsfond Nord-Norge - Søknad ES I 2015/ / SKOGUT/HOLRRO UO Offl. 26 fjerde ledd Regionale Forskningsfond - SKOGUT/HOLRRO Fondsregion Nord-Norge Personalmappe - Gry Lislevand - ref. 6/1184 I 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd nr. 1 REGNSKAP/PLHGSR Tildeling - Kulturspesifikke IPV-retningslinjer - Handlingsplan på plantevernmiddelområdet Kulturspesifikke IPV-retningslinjer - Handlingsplan på plantevernmiddelområdet (H2015/428) I 2015/ / PLANTEHELSE/PLHAHE Landbruks- og matdepartementet PLANTEHELSE/PLHAHE

2 Husleieavtale forlenges - Landbruks- og matdepartementet - LMD - NIBIO Husleieavtale - Landbruks- og matdepartementet - LMD - NIBIO I 2015/ / EIENDOM/APEIHA Landbruks- og matdepartementet EIENDOM/APEIHA Retningslinjer for underliggende virksomheters forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper I 2015/ / NIBIO/AHE Landbruks- og matdepartementet 121 NIBIO/AHE Tildelingsbrev og virksomhetsinstruks NIBIO Tildelingsbrev og virksomhetsinstruks NIBIO I 2015/ / NIBIO/AHE Landbruks- og matdepartementet 113 NIBIO/AHE Rettelse til høringsnotat - NENT - Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi Høring - NENT - Forsningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi I 2015/ / ØKSAM/SSP De nasjonale forskningsetiske 008 ØKSAM/SSP komiteene

3 Søknad om lån av kantine i Raveien 9 - Oktober 2015 Utleie - Kantine - Raveien 9 I 2015/ / DOKS/GAN Christina Sogge og Oskar DOKS/GAN Puschmann Bekreftelse på varig adresseendring med ettersending av post Posten Norge AS - Avtaler I 2015/ / DOKS/GAN Posten Norge AS DOKS/GAN Søknad om utslippstillatelse - Gnr/bnr. 57/14 - Stokkerveien 30 - Bærum kommune Gnr/bnr. 57/14 - Stokkerveien 30 - Bærum kommune U 2015/ / GRØNTMILJØ/JORGRH Mottaker Idar Olsen Guro Hensel GRØNTMILJØ/JORGRH Utbetaling av restbeløp fra LAFONOR til utarbeiding av strategisk plan for arktisk landbruk i Nord-Norge /428 Arktisk landbruk - Holt - Prosjektnr /428 I 2015/ / EIENDOM/HOLOAF Fylkesmannen i Troms EIENDOM/HOLOAF

4 Forskningsdagene bekreftelse på Landbruksministerens deltagelse Forskningsdagene Forskningstorget I 2015/ / KOMMSTAB/LOAMGU Landbruks- og matdepartementet NIBIO/AHE Signert samarbeidsavtale - Innomind - Outatown innovasjonskraft i periferien - Samarbeidsavtalen mellom Tingvoll kommune og Bioforsk Økologisk - Økoparken Innomind - Outatown innovasjonskraft i periferien - Samarbeidsavtalen mellom Tingvoll kommune og Bioforsk Økologisk - Økoparken I 2015/ / ØKOLAND/TINKSO Tingvoll kommune ØKOLAND/TINKSO Oversendelse av personalreglement for stadfestelse Personalreglement - NIBIO U 2015/ / PERS/LOAGLI Mottaker Landbruks- og matdepartementet 201 Grete Ingeborg Lindseth PERS/LOAGLI Endring i parnterskap - avtalen overføres til nytt institutt - TRIBORN Samarbeid med Roskilde universitet TRIBORN Samarbeid med Roskilde universitet I 2015/ / VIRKSOMHET/RJO Roskilde universitet VIRKSOMHET/RJO

5 Undertegnet samarbeidsavtale - Alders- og metodebetinget beskyttelse av små granplanter mot gransnutebiller - ALVOGRAN Prosjekt - Beskyttelse av små granplanter mot gransnutebiller - ALVOGRAN I 2015/ / SKOGUT/ISF Universitetet i Oslo SKOGUT/ISF Avslag UTM-midler - Prosjekt Bruk av fjernmåling for økt presisjon i engdyrking Fjernmåling for økt presisjon i engdyrking - Matfondavtale - Prosjektnr /529 I 2015/ / MAT/HOLMJO Fylkesmannen i Hordaland MAT/HOLMJO Innvilget søknad - Testing og utvikling av droner - ubemannede luftfartøy til bruk i ulike formål i reindrifta Testing og utvikling av droner - ubemannede luftfartøy til bruk i ulike formål i reindrifta I 2015/ / SKOGUT/SVAPEA Landbruksdirektoratet SKOGUT/SVAPEA Kontrakt om levering av alarmtjenester Høgskoleveien 7 og 8 til undertegnelse Alarmsentral Brann Øst - Alarmtjenester - Ås - Abonnement I 2015/ / EIENDOM/GAM BU 2 EIENDOM/GAM Alarnsentral Brann Øst

6 Undertegnet kontrakt om levering av alarmtjenester til Høgskoleveien 7 og 8 Alarmsentral Brann Øst - Alarmtjenester - Ås - Abonnement U 2015/ / EIENDOM/GAM Mottaker Alarmsentral Brann Øst Mottaker Alarnsentral Brann Øst Geir Åge Michelsen EIENDOM/GAM Innvilgning av søknad om støtte av fylkesinntrukne rentemidler Prosjekt - Sammenligning av barkebillefeller ref. 12/205 I 2015/ / SKOGHELSE/OKB Fylkesmannen i Nord-Trøndelag SKOGHELSE/OKB Undertegnet akseptskjema for tilsagn - Finansiering av Northern Cereals - New Markets for a Changing Environment Prosjekt - Northern Cereals - New Markets for a changing Environment - ref. 2014/1145 U 2015/ / UTNAT/HOLHHA Mottaker Finnmark Fylkeskommune Hilde Halland UTNAT/HOLHHA Kopi av brev til LMD - Mattilsynets vurdering av elementer ved Mattilsynets kjøp av analysetjenester LMD - Konkurranseutsetting av analysetjenester - Ok programmer - ref. 2015/508 I 2015/ / PLANTEHELSE/PLHAHE Mattilsynet Hovedkontoret PLANTEHELSE/PLHAHE Avtale - NIBIO og NMBU - Stand på forskningstorget 2015 Forskningsdagene Forskningstorget U 2015/ / KOMMSTAB/LOAMGU

7 Mottaker NMBU v/eivind Norum Morten Günther KOMMSTAB/LOAMGU Oversendelse av grunnlagsmateriale på minnepinne - Metoder for revegetering langs veg i landbruksområder Statens vegvesen - FoU-prosjekt - Metoder for revegetering langs veg i landbruksområder /462 I 2015/ / GRØNTMILJØ/SARHMH Statens vegvesen GRØNTMILJØ/SARHMH Søknad om midler til prosjekt - Education regarding hazard potential of pesticides in the environment Prosjekt - Education Regarding Hazard Potential of Pesticides in the Environment - ref. 2015/515 U 2015/ / PESTICID/PLHOME Mottaker Norwegian Embassy, Serbia Ole Martin Eklo PESTICID/PLHOME Høring av forslag til EPPO standarder - diagnostikkprotokoller - nematologi - PM 7/40-7/41-7/103 EPPO - Høringer - PM7 - Diagnostikkprotokoller - ref. 14/852 I 2015/ / VIRBAK/PLHHSK Mattilsynet, Hovedkontoret VIRBAK/PLHHSK Tilsagn om tilskudd - Kompetansetiltak Reinkjøttnæringen Akseptfrist utløpt Kompetansenettverk for småskala matproduksjon i Nord-Norge - Reinprogrammet - Reinkjøttnæringen /303 I 2015/ / UTNAT/HOLHHA Innovasjon Norge UTNAT/HOLHHA

8 Arbeidsavtale Personalmappe - Line Molteberg - ref. 14/847 I 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd 221 nr. 1 Line Molteberg EIENDOM/APEPLU Gruppe som skal vurdere arbeidet med bevaring avnorske hesteraser - Invitasjon til deltakelse i gruppa Hest - ref. 13/367 I 2015/ / GENRESS/NHS Landbruks- og matdepartementet GENRESS/NHS Avtaledokument for prosjekt Integrert bekjempelse av eplebladlus og pæresuger mellom Regionalt forskningsfond Vestlandet og Sognefrukt SA Prosjekt - Integrert bekjempelse av eplebladlus og pæresuger - Skadedyr i kjernefrukt - prosjektnr instinr I 2015/ / SKADEDYR/ULLBAH Hordaland fylkeskommune, Regionalt SKADEDYR/ULLBAH forskningsfond Vestlandet Undertegnet samarbeidsavtale / konsortieavtale - Integrert bekjempelse av eplebladlus og pæresuger Prosjekt - Integrert bekjempelse av eplebladlus og pæresuger - Skadedyr i kjernefrukt - prosjektnr instinr I 2015/ / SKADEDYR/ULLBAH Sognefrukt SA SKADEDYR/ULLBAH

9 Forespørsel om kommentarer til Draft Registration Report - drr - for Flurostar 180/200 - Sonevurdering Flurostar 180/200 - fluroxypyr 200 EC - Agronomiske vurderinger - ugrasmiddel I 2015/ / SKADEDYR/PLHKST BU 2 SKADEDYR/PLHKST Mattilsynet Melding om revisjon - SoilCAM SoilCAM - EU - 7 rammeprogram - Optimalisering av overvåkingstrategier for jord og grunnvann - SFT - Prosjektnr /420 I 2015/ / KLIMAMILJØ/JORHFR European Commission FORSKING/LOAHSO Melding om revisjon - Genesis Genesis - EU - 7 rammeprogram - Groundwater and dependent ecosystems - New Scientific basis on climate chang - PES - Prosjektnr /152 I 2015/ / KLIMAMILJØ/JORBKL European Commission FORSKING/LOAHSO Melding om revisjon - RISCS RISCS - EU - 7 rammeprogram - EUFRP7 - Research and impacts and safety in CO2 storage /398 I 2015/ / KLIMAMILJØ/JORDRA European Commission FORSKING/LOAHSO Agronomisk vurdering av off-label for bruk av Switch 62.5 WG i stikkløk, matløk, dill og asparges Switch 62.5 WG - fludioksonil + cyprodinil - Agronomiske vurderinger - soppmiddel - ref. 07/955 U 2015/ / SOPP/PLHRNA

10 Mottaker Mattilsynet Ragnhild Nærstad SOPP/PLHRNA Ny E18 Retvet - Vinterbro - Behov for installasjoner knyttet til JOVA målestasjon ved Østensjøvannet Prosjekt - Ny E18 Retvet-Vinterbro - konsekvenser for JOVA-overvåkingen i Skuterud - ref. 15/182 U 2015/ / AREALTRANS/JORMHA Mottaker Statens vegvesen, Region Øst Marit Hauken AREALTRANS/JORMHA Andregangs høring av regional forvaltningsplan for vannregion Troms Høringsutkast til Regional forvaltningsplan for vannregion Troms ref. 14/653 I 2015/ / EIENDOM/HOLOAF Troms fylkeskommune 008 EIENDOM/HOLOAF Revidert kontrakt - Feltforsøk norske forhold VKM - Utredningsoppdrag - Vurdering av feltforsøk med plantevernmidler under norske forhold - feltforsøk norske forhold /216 U 2015/ / PESTICID/PLHOME Mottaker Vitenskapskomiteen for mattrygghet Ole Martin Eklo PESTICID/PLHOME Undertegnet avtale om utredningsoppdrag - Feltforsøk norske forhold - Bestilling fra Mattilsynet - Tilbud fra Bioforsk VKM - Utredningsoppdrag - Vurdering av feltforsøk med plantevernmidler under norske forhold - feltforsøk norske forhold /216 I 2015/ / PESTICID/PLHOME PESTICID/PLHOME

11 Vitenskapskomiteen for mattrygghet Arbeidsavtale Særheim - Martina Skjellerudsveen Sommerhjelp I 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd nr. 1 Martina Skjellerudsveen Arbeidsavtale Særheim - Patryk Kieres Sommerhjelp PERS/LOAGLI I 2015/ / PERS/LOAGLI Patryk Kieres PERS/LOAGLI Undertegnet kontrakt - Management of the data of the riverine inputs and direct discharges monitoring programme - New data monitored and calculated for 2014, work during 2015/2016 RID Center Management of the data of the riverine inputs and direct discharges monitoring programme - instinr ref. 14/642 og 15/375 U 2015/ / VANN/JORESK Mottaker OSPAR Commission, Executive Bekreftelse av oppsigelse Secretary, Darius Campell Eva Skarbøvik Personalmappe - Kristin Marie Sørheim - ref. 10/974 VANN/JORESK U 2015/ / PERS/LOAGLI Mottaker Kristin Sørheim Grete Ingeborg Lindseth PERS/LOAGLI

12 Bekreftelse av oppsigelse Personalmappe - Idun Thorvaldsen U 2015/ / PERS/LOAGLI Mottaker Idun Thorvaldsen Bekreftelse av oppsigelse Grete Ingeborg Lindseth Personalmappe - Kari Windquist PERS/LOAGLI U 2015/ / PERS/LOAGLI Mottaker Kari Winquist Grete Ingeborg Lindseth PERS/LOAGLI Oppdrag til kunnskapsinstitusjonene - Vurdering av elementer ved Mattilsynets kjøp av analysetjenester LMD - Konkurranseutsetting av analysetjenester - Ok programmer - ref. 2015/508 I 2015/ / PLANTEHELSE/PLHAHE Landbruks- og matdepartementet PLANTEHELSE/PLHAHE Høring av utkast til internasjonale standarder for plantesanitære tiltak Revisjon av vedlegg til treemballasje - trevirke generelt - nye diagnostikkprotokoller Høring - IPPC - Internasjonale standarder for plantesanitære tiltak ref. 07/591, 09/695, 12/727, 13/622, 14/691 I 2015/ / PLANTEHELSE/PLHAHE Mattilsynet PLANTEHELSE/PLHAHE

13 Søknad - Screening marine microalgae and terrestrial bacteria - in search of novel compounds of potential medicinal and other industrial values - ES NFR - Søknad - Screening marine microalgae and terrestrial bacteria; in search of novel compounds of potential medicinal and other industrial values U 2015/ / VIRBAK/PLHCSP Mottaker Norges forskningsråd Carl Jonas Jorge Spetz VIRBAK/PLHCSP Kvittering for mottatt søknad - Screening marine microalgae and terrestrial bacteria - in search of novel compounds NFR - Søknad - Screening marine microalgae and terrestrial bacteria; in search of novel compounds of potential medicinal and other industrial values I 2015/ / VIRBAK/PLHCSP Norges forskningsråd VIRBAK/PLHCSP Personalreglement for NIBIO - stadfestet Personalreglement - NIBIO I 2015/ / PERS/LOAGLI Landbruks- og matdepartementet 201 PERS/LOAGLI Forespørsel om kommentarer til draft Registration Report - drr - for Starane 333 HL Starane 333HL - fluroksypyr - Agronomiske vurderinger - Ugrasmiddel - ref. 15/331 I 2015/ / SKADEDYR/PLHKST Mattilsynet SKADEDYR/PLHKST

14 Dispensasjon fra vernebestemmelsene for naturreservat - innsamling av biller Dispensasjon fra vernebestemmelsene for naturreservat - innsamling av biller I 2015/ / SKOGHELSE/KVT TE SKOGHELSE/KVT Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Oppsigelse Personalmappe - Idun Thorvaldsen I 2015/ / PERS/LOAGLI BU 1 PERS/LOAGLI Idun Thorvaldsen Søknad om permisjon Personalmappe - Kari Windquist I 2015/ / PERS/LOAGLI BU 3 PERS/LOAGLI Kari Winquist Vedrørende din søknad om 20% permisjon Personalmappe - Monica Fongen ref. 06/147 U 2015/ / PERS/LOAGLI Mottaker Monca Fongen Ulla Britt Wiig Kristensen PERS/UBK AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Levanger kommune Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Levanger kommune ref. 13/449 U 2015/ / AREALRESS/GRO

15 Mottaker Kartverket Steinkjer Gry Olaisen AREALRESS/GRO AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Verdal kommune Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Verdal kommune ref. 13/336 U 2015/ / AREALRESS/GRO Mottaker Kartverket Steinkjer Gry Olaisen Forslag - Revisjon av miljøregistreringer fremover Prosjekt Skogportalen i Kilden ref. 14/356 AREALRESS/GRO I 2015/ / LANDSKOG/GRH TE LANDSKOG/GRH Norges Skogeierforbund Svar på søknad om permisjon Personalmappe - Kari Windquist U 2015/ / PERS/LOAGLI I Mottaker Kari Winquist Oppsigelse Grete Ingeborg Lindseth Personalmappe - Kari Windquist PERS/LOAGLI I 2015/ / PERS/LOAGLI BU 1 PERS/LOAGLI Kari Winquist

16 Signert transportavtale NIBIO (Bioforsk) Transportavtale - Posten og Bring I 2015/ / DOKS/GAN TE DOKS/GAN Posten Norge AS Forespørsel om forskningsprosjekt Forespørsel om forskningsprosjekt I 2015/ / SKOGUT/BJE Johann, David Christopher SKOGUT/BJE Høring - Forskrift om beskyttelse av Telemarksepler som egen betegnelse Høring - Forskrift om beskyttelse av Telemarksepler som egen betegnelse I 2015/ / PLANTEHELSE/PLHAHE Matmerk 008 PLANTEHELSE/PLHAHE Utbetaling av tilskudd Kompetansenettverk for småskala matproduksjon i Nord-Norge - Reinprogrammet - Reinkjøttnæringen /303 I 2015/ / UTNAT/HOLHHA Innovasjon Norge UTNAT/HOLHHA Melding om konkursåpning - Stiftelsen Norsk sjømatsenter - kopi av brev til Advokat Willy Dalheim Konkursåpning - Stiftelsen Norsk sjømatsenter I 2015/ / NIBIO/AHE

17 Bergen Tingrett NIBIO/AHE Arbeidsavtale til Personalmappe - Arnaud Lefrancois - ref. 2015/185 I 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 23 første ledd Arnaud Lefrancois PLANTEHELSE/PLHAHE Arbeidsavtale til Personalmappe - Stig Borgvang - ref. 2011/866 I 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 23 første ledd Stig Borgvang PLANTEHELSE/PLHAHE Arbeidsavtale - timesbasis til Personalmappe - Yanliang Wang I 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 23 første ledd 221 Yanliang Wang PLANTEHELSE/PLHAHE Bekreftelse på avtale - Avlingsundersøkelser på området ved Deli IKEA Avlingsundersøkelser på området ved Deli IKEA U 2015/ / KLIMAMILJØ/JORTKH Mottaker IKEA Eiendom Holding Trond Knapp Haraldsen KLIMAMILJØ/JORTKH

18 Oppdragsbekreftelse - Fagkyndig vurdering - HELP Forsikring Fagkyndig vurdering - HELP forsikring U 2015/ / KLIMAMILJØ/JORTKH Mottaker HELP Forsikring AS Trond Knapp Haraldsen Søknad om å gjeninntre i 100% stilling innvilges Personalmappe - Erik Revdal - ref. 2008/420 KLIMAMILJØ/JORTKH U 2015/ / PERS/LOAGLI Mottaker Erik Revdal Grete Ingeborg Lindseth PERS/LOAGLI Kontrakt til signering - Kvalitetssikring av kystlynghei og slåttemark - utarbeidelse av skjøtselsplaner slåttemark - oppdrag for Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Kvalitetssikring av kystlynghei og slåttemark - utarbeidelse av skjøtselsplaner slåttemark - oppdrag for Fylkesmannen i Nord-Trøndelag /429 - Instinr I 2015/ / MAT/KVIAKH Fylkesmannen i Nord-Trøndelag MAT/KVIAKH Vedrørende tilbaketrekking av tilsagn om tilskudd - Kompetansetiltak reinkjøttnæringen - oversender kopi av aksept fra Kompetansenettverk for småskala matproduksjon i Nord-Norge - Reinprogrammet - Reinkjøttnæringen /303 U 2015/ / UTNAT/HOLHHA Mottaker Innovasjon Norge Britt Andreassen EIENDOM/HOLBAN

19 Signert avtale - NFR - BIOSMART - Managing the transition to a smart bioeconomy /o /513 NFR - BIOSMART - Managing the transition to a smart bioeconomy /o /513 I 2015/ / MAT/KVIAKH Bygdeforskning MAT/KVIAKH I 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd nr BU 2 PERS/LOAGLI U 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd nr. 1 Mottaker Grete Ingeborg Lindseth Klage på innplassering i NIBIO inkludert svar PERS/LOAGLI Personalmappe - Theo Ruissen - Matheaus Adriaan - ref. 2006/448 U 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 23 første ledd Mottaker Theo Ruissen Grete Ingeborg Lindseth PERS/LOAGLI

20 Klage på innplassering i NIBIO med svar fra Alvhild Hedstein Personalmappe - Rasmus Astrup I 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 23 første ledd Rasmus Astrup NIBIO/AHE Bekreftelse på mottatt oppsigelse - Aalerud Personalmappe - Ellen Henrikke Aalerud U 2015/ / PERS/LOAGLI Mottaker Ellen Henrikke Aalerud Sjur Spildo Prestegaard ØKSAM/SSP Opprettholder ønsket om forlenget klagefrist - klage på innplassering i NIBIO Personalmappe - Rasmus Astrup I 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 23 første ledd Rasmus Astrup NIBIO/AHE Leiekontrakt - Gamle assistentbolig - Fureneset - til Utleie - Gamle assistentbolig - Fureneset I 2015/ / EIENDOM/FURHMU Linn Iren Halvorsen EIENDOM/FURHMU

21 Vedrørende innplassering i NIBIO og kommentarer til mottatt brev Personalmappe - Geir Harald Strand U 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 23 første ledd Mottaker Geir Harald Strand Alvhild Hedstein Korrespondanse rundt innplassering i NIBIO Personalmappe - Dan Aamlid NIBIO/AHE U 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 23 første ledd Mottaker Dan Aamlid Alvhild Hedstein NIBIO/AHE Innspill fra Nordnorsk Landbruksråd angående Grovfôrforskning på Holt - Tromsø Nordnorsk Landbruksråd - Grovfôrforskning på Holt - Tromsø I 2015/ / NIBIO/AHE Nordnorsk Landbruksråd NIBIO/AHE Endret lønnstilbud Personalmappe - Daniel Muluwork Atsbeha U 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 23 første ledd 221 Mottaker Daniel Muluwork Atsbeha Mogens Lund MAT/MLU

22 Endret lønnstilbud Personalmappe - Divina Rodriguez U 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 23 første ledd Mottaker Divina Rodriguez Mogens Lund MAT/MLU Drenerende gulv til sau - Tilsagn om utrednings- og tilretteleggingsmidler på inntil kr Drenerende gulv til sau / I 2015/ / MAT/TJOGHJ Fylkesmannen i Troms MAT/TJOGHJ Korrespondanse vedrørende innplassering i NIBIO Personalmappe - Hans Tranekjer Andresen - ref. 2012/1072 U 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 23 første ledd Mottaker Hans Tranekjer Andresen Alvhild Hedstein Vedrørende utsatt klagefrist Personalmappe - Rasmus Astrup NIBIO/AHE U 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 23 første ledd Mottaker Rasmus Astrup Alvhild Hedstein NIBIO/AHE

23 Oversendelse av avtale til signering - Statens vegvesen - FoU-prosjekt - Metoder for revegetering langs veg i landbruksområder Statens vegvesen - FoU-prosjekt - Metoder for revegetering langs veg i landbruksområder /462 U 2015/ / GRØNTMILJØ/SARHMH Mottaker Statens vegvesen Hans Martin Hanslin GRØNTMILJØ/SARHMH Oppdragsavtale til Overvåkningsprogram under Rammeavtale om Overvåking av Morsa Vansjø-Hobøl vassdraget Rammeavtale om Overvåking av Morsa Vansjø-Hobøl vassdraget /154 I 2015/ / VANN/JORESK Vannområde Morsa VANN/JORESK Mattilsynet bekrefter mottatt melding om avsluttede forsøk - Fusarium verticilliodes - forsøk med soppkultur /508 - Leif Sundheim Fusarium verticilliodes - forsøk med soppkultur /508 I 2015/ / PLANTEHELSE/PLHAHE Mattilsynet PLANTEHELSE/PLHAHE Anmodning om endring av visningsskilt på Rv 013 ved Lofthus Skilting - NIBIO I 2015/ / EIENDOM/APEIHA Statens vegvesen Region Vest KLIMAMILJØ/JORRSO

24 Ber om støtte til Studentkonferanse i Plantefysiologi Studentkonferanse i Plantefysiologi I 2015/ / NIBIO/AHE Karina Stensland Hornslien NIBIO/AHE Universitetet i Oslo Engasjement på pensjonistvilkår -Langsiktig feltarbeid - Prosjektnr Pensjonistavtaler I 2015/ / PERS/UBK TE PERS/UBK Steinar Alm Plantesortsnemda - Planterettsbeskyttelse og sortsgodkjenning 2015 Plantesortsnemda - Planterettsbeskyttelse og sortsgodkjenning 2015 I 2015/ / KORNFRØ/APEMAA Mattilsynet KORNFRØ/APEMAA Vedtak om tvangsmulkt - Månedlig undersøkelse for overnattingsbedrifter SSB - Månedlig undersøkelse for overnattingsbedrifter I 2015/ / EIENDOM/SVAAWI Statistisk Sentralbyrå EIENDOM/SVAAWI Signert kontrakt - Re-kartlegging og tilstandsvurdering av nasjonalt verdifulle kulturlandskap - avtale nr Anbudskonkurranse - Re-kartlegging og tilstandsvurdering av nasjonalt verdifulle kulturlandskap - Miljødirektoratet /490

25 U 2015/ / MAT/KVIAKH Mottaker Miljødirektoratet Knut Anders Hovstad MAT/KVIAKH Underretning til grunneiere om rettskraftig konsesjon for Raskiftet vindkraftverk med tilhørende nettilknytning Vindkraftprosjektet i Trysil og Åmot kommuner I 2015/ / EIENDOM/GAM Austri Raskiftet DA EIENDOM/GAM Møteplan - intervjuer hos Visindi Ansettelse - Økonomidirektør NIBIO I 2015/ / NIBIO/AHE I TE NIBIO/AHE Visindi Innvilget søknad - ØKO-uka /1216 ØKO-uka /1216 I 2015/ / ØKOLAND/TINKSO Fylkesmannen i Møre og Romsdal ØKOLAND/TINKSO Oversendelse av kontrakt nr Re-kartlegging kulturlandskap i Trøndelag Re-kartlegging Trøndelag - Hedmark - Miljødirektoratet /503 I 2015/ / MAT/KVIBOB Miljødirektoratet MAT/KVIBOB

26 Signert kontrakt - Kartlegging av naturtyper etter NIN 2.0 i Karleggingspakke 3 - Semi-naturlig eng i Oppland og Hedmark /484 Kartlegging av naturtyper etter NIN 2.0 i Karleggingspakke 3 - Semi-naturlig eng i Oppland og Hedmark /484 U 2015/ / MAT/KVIBOB Mottaker Miljødirektoratet Bolette Bele Leiekontrakt - Saghellinga MAT/KVIBOB Leie - Saghellinga - Sagabygget -Jordmottaket - Jordforskbygget U 2015/ / EIENDOM/GAM Mottaker Jon Ola Syrstad - Geir Åge Michelsen EIENDOM/GAM Personalmappe - Mona Ringnes I 2015/ / PERS/LOAGLI UO Offl. 23 første ledd ØKOLAND/TINKSO Arbeidsavtale og lønnsmelding Personalmappe - Chloe Grieu I 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 23 første ledd Chloe Grieu PLANTEHELSE/PLHAHE Kopi av brev til interimsstyret i NIBIO vedrørende regional struktur og fremtidig norsk fruktforskning fra Gartnerhallen Regional struktur - NIBIO

27 I 2015/ / NIBIO/AHE LMD v/jan Martinsen 019 NIBIO/AHE Permisjon Malte Stratmann Personalmappe - Malte Stratmann - ref. 12/157 U 2015/ / PERS/LOAGLI Mottaker Malte Stratmann Ulla Britt Wiig Kristensen Rettelse til høringsnotat, NENT (saksnr 2015/144) PERS/UBK Høring - NENT - Forsningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi I 2015/ / NIBIO/ARB De nasjonale forskningsetiske 008 NIBIO/ARB komiteene Replacement of National Focal Point for PGRFA, sak 13/20/nhs/710 LMD og Genressurssenteret I 2015/ / GENRESS/NHS Landbruks- og matdepartementet GENRESS/NHS Melding til Stortinget om skog- og trenæringen - invitasjon til innspillsmøte Melding til Stortinget om skog- og trenæringen - invitasjon til innspillmøte I 2015/ / SKOGUT/BJE Landbruks- og matdepartementet SKOGUT/BJE

28 Leie av kontor til Leiekontrakt - Fanaflaten 4 U 2015/ / EIENDOM/GAM Mottaker Oddvar Skre Geir Åge Michelsen EIENDOM/GAM Avslutning av BU-sak 35/2010 Brukerfinansiering til forskningsprosjekt med tema høstskudd på gran Høstskudd på gran - ref. 15/236 I 2015/ / KLIMASENTER/GUS Fylkesmannen i Buskerud KLIMASENTER/GUS Forslag til grenseendring av Lullefjellet naturreservat, Storfjord kommune - Melding om oppstart av arbeid med å finne kompensasjonsareal Høring - Forslag til grenseendring av Lullefjellet naturreservat, Storfjord kommune I 2015/ / ØKSAM/LAB Fylkesmannen i Troms ØKSAM/LAB Personalmappe - Kristin Bay I 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd nr TE PERS/UBK Statens pensjonskasse Vedrørende din arbeidsavtale - forlengelse Personalmappe - Siri Voll Dombu

29 U 2015/ / PERS/LOAGLI Mottaker Siri Voll Dombu Ulla Britt Wiig Kristensen PERS/UBK Fullmakt til å signere leiekontrakter - Jordforskbygget og Jordmottaket Personalmappe - Alvhild Hedstein I 2015/ / PERS/LOAGLI TE PERS/LOAGLI Landbruks- og matdepartementet Gjestestudent Sylvain Amroun fra til Gjestestudenter - Internship kontrakter I 2015/ / TRETEK/LAE TE TRETEK/LAE Université de Lorraine Gjestestudent Baptiste Kerfriden fra til Gjestestudenter - Internship kontrakter I 2015/ / TRETEK/LAE TE TRETEK/LAE Université de Lorraine Gjestestudent Christophe Pancher fra til Gjestestudenter - Internship kontrakter I 2015/ / TRETEK/LAE TE TRETEK/LAE Université de Lorraine

30 Vitnemål, master Personalmappe - Olav Aaseth Hegnar I 2015/ / PERS/LOAGLI UO Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd 221 nr TE SKOGUT/BJE Olav Aaseth Hegnar Forespørsel om agronomisk vurdering av Serenade ASO med mikroorganisme Bacillus subtilis stamme QST 713 Serenade ASO - Bacillus subtilis - Agronomiske vurderinger - soppmiddel - ref. 2015/326 I 2015/ / SOPP/PLHRNA Mattilsynet SOPP/PLHRNA Forespørsel om agronomisk off-label vurdering av Centium 36 CS for bruk mot frøugras i gulrot og asparges Centium 36 CS - klomazon - Agronomiske vurderinger - Ugrasmiddel - ref. 2011/81 I 2015/ / SKADEDYR/PLHJNE Mattilsynet SKADEDYR/PLHJNE Undertegnet avtale med Kristine Ekelund - Kartlegging av semi-naturlig eng etter NiN Oppland Kartlegging av semi-naturlig eng etter NiN Oppland og Hedmark. Instinr ref. 2015/484 I 2015/ / KULTURLAND/LOKHAS Kristine Ekelund KULTURLAND/LOKHAS

31 Oversendelse av samarbeidsavtale til undertegnelse - POTTIFRISK - Bedre settepotetkvalitet gjennom økt kunnskap og metodeutvikling knyttet til problematiske skadegjørere NFR FFL/JA - POTTIFRISK - Bedre settepotetkvalitet gjennom økt kunnskap og metodeutvikling knyttet til problematiske skadegjørere. KPN - Improved potato seed tuber quality through better disease control Methods - ref- 2014/447 I 2015/ / SOPP/PLHRNA Wageningen Campus SOPP/PLHRNA Kopi av vedtak på søknad om off-label godkjenning for bruk av Signum mot bladflekksykdommer, gråskimmel og storknolla råtesopp i babyleaf, bladgrønnsaker og bladpersille på friland Signum - pyraklostrobin + boscalid - Agronomiske vurderinger - soppmiddel - ref. 2008/274, 2006/157, 2008/433, 2009/277, 2009/480, 2012/599 I 2015/ / SOPP/PLHRNA Mattilsynet SOPP/PLHRNA Forespørsel om kommentarer til drr for Stabilan Extra Stabilan Extra - CCC klormekvatklorid - Agronomiske vurderinger - Vekstregulerende middel - Ugras - ref. 2010/1177 I 2015/ / SKADEDYR/PLHKST Mattilsynet SKADEDYR/PLHKST ICP Forests - Data Request (no 81) Programme Co-ordinating Centre - PCC of ICP Forests I 2015/ / PLANTEHELSE/AAD PCC of ICP Forests PLANTEHELSE/AAD

32 Kopi av vedtak på søknad om off-label godkjenning av Conserve mot trips, purremøll og løkflue i vårløk, kepaløk, sjalottløk og purre Conserve - spinosad - Agronomiske vurderinger - skadedyrmiddel - ref. 2006/155, 2007/552, 2007/614, 2008/705, 2008/725 I 2015/ / SKADEDYR/PLHASU Mattilsynet SKADEDYR/PLHASU Forespørsel om agronomisk vurdering av Steward off-label mot sommerfugllarver og rapsglansbiller i rosenkål, grønnkål, babyleaf, bladgrønnsaker, kruspersille, bladpersille og dill, samt mot rapsglansbiller i diverse kålkulturer Steward - indoksakarb - Agronomiske vurderinger - ref. 2008/275, 2012/56 I 2015/ / SKADEDYR/PLHASU BU 2 SKADEDYR/PLHASU Mattilsynet Kopi av vedtak på søknad om ff-label bruk av Switch 62,5 WG mot løkbladgråskimmel og løkgråskimmel i stikkløkproduksjon og matløk Switch 62.5 WG - fludioksonil + cyprodinil - Agronomiske vurderinger - soppmiddel - ref. 07/955 I 2015/ / SOPP/PLHRNA TE SOPP/PLHRNA Mattilsynet Kopi av vedtak på søknad om off-label bruk av Lentagran WP mot frøugras i sådd- og planta vårløk Lentagran WP - pyridat - Agronomiske vurderinger - ugrasmiddel - ref. 2012/501 I 2015/ / SKADEDYR/PLHJNE Mattilsynet SKADEDYR/PLHJNE

33 Forespørsel om agronomisk vurdering av Boxer off-label mot tunrapp og knerevehale om høsten i gjenleggsår og frøår i frøeng av engsvingel, og mot frøugars i asprages Boxer - prosulfokarb - Agronomiske vurderinger - ugrasmiddel - ref. 2007/94, 2010/229 I 2015/ / SKADEDYR/PLHKST BU 2 SKADEDYR/PLHKST Mattilsynet E-postkorrespondanse vedrørende søknad om import av arten Heterorhabditis bacteriophora - Larvanem - fra LOG/Koppert - Ingen behov for agronomisk vurdering Larvanem - heterorhabditis bacteriophora - makroorganisme - skadedyrmiddel U 2015/ / SKADEDYR/PLHASU Mottaker Mattilsynet Anette Sundbye SKADEDYR/PLHASU Svar på klage på avslag på søknad om støtte til prosjektet - Northern Cereals - New Markets for a Changing Environment Prosjekt - Northern Cereals - New Markets for a changing Environment - ref. 2014/1145 I 2015/ / UTNAT/HOLHHA Nordland Fylkeskommune UTNAT/HOLHHA Personalmappe - Siv Grethe Aarnes - ref. 2006/704 U 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd nr. 1 Mottaker Arne Hermansen PLANTEHELSE/PLHAHE

34 CV Personalmappe - Habtamu Yesigat Ayenew I 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd 221 nr. 1 Habtamu Yesigat Ayenew PERS/HJETLAND Akseptert endret lønnstilbud Personalmappe - Divina Rodriguez I 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 23 første ledd Divina Rodriguez MAT/MLU Innvilget velferdspermisjon Personalmappe - Lasse Weiseth - ref. 2012/141 U 2015/ / PERS/LOAGLI Mottaker Lasse Weiseth Øyvind Ness EIENDOM/KVIONE Undertegnet arbeidsavtale - gjeldene fra Personalmappe - Snorre B. Hagen - ref. 2009/1225 I 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd nr. 1 Snorre Hagen EIENDOM/APEIHA

35 Forespørsel om en tilleggs vurdering av Aviator Xpro - justeringer på etikett Aviator Xpro EC biksafen + protiokonazol - Agronomiske vurderinger - Soppmiddel - ref. 2013/41 I 2015/ / SOPP/PLHAFI BU 2 SOPP/PLHAFI Mattilsynet Agronomisk tilleggs vurdering av Aviator Xpro EC 225 Aviator Xpro EC biksafen + protiokonazol - Agronomiske vurderinger - Soppmiddel - ref. 2013/41 U 2015/ / SOPP/PLHAFI Mottaker Mattilsynet Andrea Ficke SOPP/PLHAFI Forespørsel om agronomisk vurdering i forbindelse med søknad om off-label bruk av Cerone mot legde og stråknekk i åkerbønne og topptynning i juletre Cerone - etefon - vekstreguleringsmiddel - ugrasmiddel - ref. 2011/52 I 2015/ / SKADEDYR/PLHKST BU 2 SKADEDYR/PLHKST Mattilsynet Forespørsel om agronomisk vurdering i forbindelse med søknad om dispensasjon for en ekstra behandling med Envidor i solbær Envidor 240 SC - spirodiklofen - Agronomiske vurderinger - skadedyrmiddel I 2015/ / SKADEDYR/PLHASU BU 2 SKADEDYR/PLHASU Norsk Landbruksrådving

36 Agronomisk vurdering av dispensasjonssøknad for bruk av Envidor mot spinnmidd i solbær i 2015 Envidor 240 SC - spirodiklofen - Agronomiske vurderinger - skadedyrmiddel U 2015/ / SKADEDYR/PLHASU Mottaker Norsk Landbruksrådving Mottaker Mattilsynet Anette Sundbye SKADEDYR/PLHASU Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr - Forskriftsutkast - Høring Høring - Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr - Mattilsynet I 2015/ / PLANTEHELSE/PLHAHE TE PLANTEHELSE/PLHAHE Mattilsynet Kopi av vedtak på søknad om dispensasjon for en ekstra behandling i solbær mot veksthusspinnmidd med Envidor 240 SC Envidor 240 SC - spirodiklofen - Agronomiske vurderinger - skadedyrmiddel I 2015/ / SKADEDYR/PLHASU Mattilsynet SKADEDYR/PLHASU Avtale om ferieavvikling av overførte feriedager 2015 Personalmappe - Trygve Sveen Aamlid - ref. 2010/1157 I 2015/ / PERS/LOAGLI Trygve S. Aamlid KLIMAMILJØ/JORTMA

37 Rapport fra ventilasjonsservice våren 2015 Service - Inneklima - Ventilasjon - F20 - Caverion - ref. 2012/235 I 2015/ / KLIMAMILJØ/JORRSO Caverion Norge AS KLIMAMILJØ/JORRSO Avslag på søknad om midler til prosjekt - Kartverktøy for erosjonsrisiko - Lokalisering av erosjonsdempende tiltak Landbruksdirektoratet - SØKNAD - Kartverktøy for erosjonsrisiko - Lokalisering av erosjonsdempende tiltak i jordbrukslandskapet - ref. 2015/178 I 2015/ / AREALTRANS/JORAHA Landbruksdirektoratet AREALTRANS/JORAHA Forespørsel om pris på instrumentering av overvåkningsbrønner i berg ved Frogner stadion med fjernavlesning Instrumentering av overvåkningsbrønner i berg ved Frogner stadion med fjernavlesning - Norconsult I 2015/ / KLIMAMILJØ/JOROVE Norconsult AS KLIMAMILJØ/JOROVE Henvendelse om gråvannsrenseanlegg - Gnr. 137 bnr 49 Etnedal kommune - Nordfjellstølen Nordfjellstølen hytteområde Etnedal kommune - Gråvannsrenseanlegg - ref. 2009/167 I 2015/ / GRØNTMILJØ/JORGRH Aurdal Rørleggertjenester AS GRØNTMILJØ/JORGRH

38 Undertegnet arbeidsavtale Personalmappe - Morten Johnsen - ref. 15/493 I 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd 221 nr. 1 Morten Johnsen KLIMAMILJØ/JORRSO Undertegnet arbeidsavtale Personalmappe - Hilde Vevelstad Warholm - ref. 2015/467 I 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd 221 nr. 1 Hilde Vevelstad Warholm KLIMAMILJØ/JORRSO Undertegnet arbeidsavtale Personalmappe - Mirjam Bøe - ref. 2013/844 I 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd 221 nr. 1 Mirjam Bøe KLIMAMILJØ/JORRSO Oversendelse av kontrakt nr til signering - Re-kartlegging kulturlandskap i Nordland Anbudskonkurranse - Re-kartlegging og tilstandsvurdering av nasjonalt verdifulle kulturlandskap - Miljødirektoratet /490 I 2015/ / MAT/KVIAKH BU 1 MAT/KVIAKH Miljødirektoratet

39 Personalmappe - Maria Luz Herrero Ruiz De Loizaga- ref. 2010/576 I 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd nr. 1 PERS/LOAGLI Forespørsel om med finansiering av prosjektet - Fornying av langvarig eng sett i produksjons-, klima- og kostnadsperspektiv Skisse - Fornying av langvarig eng sett i produksjons-, klima- og kostnadsperspektiv - KPN U 2015/ / MAT/FURSOP Mottaker Rogaland Fylkeskommunne Mottaker Mottaker Hordaland Fylkeskommune Møre og Romsdal Fylkeskommune Samson Øpstad MAT/FURSOP Forespørsel om med finansiering av prosjektet - Fornying av langvarig eng sett i produksjons-, klima- og kostnadsperspektiv Skisse - Fornying av langvarig eng sett i produksjons-, klima- og kostnadsperspektiv - KPN U 2015/ / MAT/FURSOP Mottaker Felleskjøpet Agri Mottaker Mottaker Felleskjøpet Rogaland-Agder Strand Unikorn Samson Øpstad MAT/FURSOP Forespørsel om med finansiering av prosjektet - Fornying av langvarig eng sett i produksjons-, klima- og kostnadsperspektiv Skisse - Fornying av langvarig eng sett i produksjons-, klima- og kostnadsperspektiv - KPN U 2015/ / MAT/FURSOP Mottaker FMLA Sogn og Fjordane

40 Mottaker Mottaker Mottaker FMLA Møre og Romsdal FMLA Hordaland FMLA Rogaland Samson Øpstad MAT/FURSOP Forespørsel om med finansiering av prosjektet - Fornying av langvarig eng sett i produksjons-, klima- og kostnadsperspektiv Skisse - Fornying av langvarig eng sett i produksjons-, klima- og kostnadsperspektiv - KPN U 2015/ / MAT/FURSOP Mottaker Sogn og Fjordane Fylkeskommune Samson Øpstad Pre-proposal av prosjekt BioCare Søknad - BioCare - H Biodiversa MAT/FURSOP U 2015/ / AREALTRANS/JORJST Mottaker Biodiversa Jannes Stolte AREALTRANS/JORJST Oversendelse av dokumenter til etablering av infiltrasjonsanlegg på Hannestad Gård i Vestby kommune - søknad om utslippstillatelse - søknad om tillatelse til tiltak Avløpsløsning for bolig og hestesenter - Hvitstenveien 224, gnr/bnr. 49/5 Hannestad gård - Vestby kommune U 2015/ / GRØNTMILJØ/JORGRH Mottaker Vestby Kommune Guro Hensel GRØNTMILJØ/JORGRH Bekreftelse på aksept av vilkår til forprosjekt - Måling av bukfett hos gammelnorsk sau Prosjekt - Måling av bukfett hos gammelnorsk sau - ref. 2015/308 U 2015/ / GROVFOR/TJOVHL Mottaker Nordland fylkeskommune Vibeke Lind GROVFOR/TJOVHL

41 Bekreftelse på aksept av vilkår til prosjekt - Økt kompetanse på fordøyelighetsforsøk Prosjekt - Økt kompetanse på fordøyelighetsforsøk - ref. 2015/530 U 2015/ / GROVFOR/TJOVHL Mottaker Nordland fylkeskommune Vibeke Lind GROVFOR/TJOVH Innvilget midler til søknad om støtte til prosjekt - Reindrift og samlet belastning, Ildgruben reinbeitedistrikt Landbruksdirektoratet - Reindrift og samlet belastning - Ildgruben reinbeitedistrikt Reindriftens Utviklingsfond I 2015/ / UTNAT/TJOSME Landbruksdirektoratet UTNAT/TJOSME Etablering av Norsk institutt for bioøkonomi - NIBIO - Spørsmål om årsrapportering Etablering av NIBIO - Årsrapportering I 2015/ / NIBIO/AHE Landbruks- og matdepartementet 130 NIBIO/AHE Forespørsel om kommentarer til drr - Draft Registration Report - for Arylex - GF-2573 Arylex - GF halauxifen-metyl - Agronomiske vurderinger - Ugrasmiddel I 2015/ / SKADEDYR/PLHKST Mattilsynet SKADEDYR/PLHKST Forespørsel om kommentarer til drr - Draft Registration Report for Zypar - GF-2644 Zypar - GF halauxifen-metyl + florasulam - Agronomiske vurderinger - Ugrasmiddel I 2015/ / SKADEDYR/PLHKST

42 Mattilsynet SKADEDYR/PLHKST Agricultura DA - Forespørsel om samarbeid - Grovfôr - Truede plantearter i slåtteng Agricultura DA - Forespørsel om samarbeid - Grovfôr - Truede plantearter i slåtteng I 2015/ / MAT/MLU Agricultura DA MAT/MLU Oppdatert forespørsel om agronomisk vurdering av Monty-line AM Monty-line AM - amblyseius montdorensis - Agronomiske vurderinger - skadedyrmiddel - ref. 2015/487 I 2015/ / SKADEDYR/PLHASU Mattilsynet SKADEDYR/PLHASU Oppdatert forespørsel om agronomisk vurdering av Serenade ASO med mikroorganisme Bacillus subtilis stamme QST 713 Serenade ASO - Bacillus subtilis - Agronomiske vurderinger - soppmiddel - ref. 2015/326 I 2015/ / SOPP/PLHRNA Mattilsynet SOPP/PLHRNA Forespørsel om agronomisk revurdering av Revus Revus - manipropamid - Agronomiske vurderinger - soppmiddel - ref. 2006/528 I 2015/ / SOPP/PLHRNA Mattilsynet SOPP/PLHRNA

43 Oppdatert forespørsel om agronomisk vurdering av Tomahawk 200 Tomahawk fluroksypyr-1-metyleptylester - Agronomiske vurderinger - Ny versjon av Tomahawk Ugrasmiddel - ref. 2015/330 I 2015/ / SKADEDYR/PLHKST Mattilsynet SKADEDYR/PLHKST Oppdatert forespørsel om agronomisk vurdering av Starane 333HL Starane 333HL - fluroksypyr - Agronomiske vurderinger - Ugrasmiddel - ref. 15/331 I 2015/ / SKADEDYR/PLHKST Mattilsynet SKADEDYR/PLHKST Oppdatert forespørsel om agronomisk vurdering av Gro-Stop Electro Gro-Stop Electro - klorprofam - Agronomiske vurderinger - Ny versjon av Gro-Stop Innovator - Ugrasmiddel - ref. 2015/332 I 2015/ / SKADEDYR/PLHKST Mattilsynet SKADEDYR/PLHKST Fullmakt til å opptre på vegne av departementet - Ny hovedvannledning Særheim - Grøva Ny hovedvannledning Særheim - Grøva I 2015/ / EIENDOM/APEIHA Landbruks- og matdepartementet EIENDOM/APEIHA

44 Oppdatert forespørsel om agronomisk vurdering av Salsa - Avventer risikovurdering fra VKM Salsa - etametsulfuronmetyl - Agronomiske vurderinger - ugrasmiddel - ref. 2015/329 I 2015/ / SKADEDYR/PLHKST Mattilsynet SKADEDYR/PLHKST Avbestilling av agronomisk vurdering av Madex - Søknad er trukket Madex 3 - CpGV - Cydia pomonella Granulosis Virus -skadedyrmiddel - ref. 2008/861 I 2015/ / SKADEDYR/PLHASU Mattilsynet SKADEDYR/PLHASU Avbestilling av agronomisk vurdering - Søknad om godkjenning er avslått Malakite - ditianon - Agronomiske vurderinger - soppmiddel - ref. 2015/328 I 2015/ / SOPP/PLHRNA TE SOPP/PLHRNA Mattilsynet Forespørsel om agronomisk vurdering av Metric Metric - klomazon + metribuzin - Agronomiske vurderinger - Ugrasmiddel I 2015/ / SKADEDYR/PLHKST Mattilsynet SKADEDYR/PLHKST Forespørsel om agronomisk vurdering av Proxanil Proxanil - propamokarb + cymoxanil - Agronomiske vurderinger - soppmiddel I 2015/ / SOPP/PLHRNA

45 Mattilsynet SOPP/PLHRNA Forespørsel om agronomisk vurdering av Spotlight Plus Spotlight Plus - karfentrazonetyl - Agronomiske vurderinger - Ugrasmiddel - ref. 2015/117 I 2015/ / SKADEDYR/PLHKST Mattilsynet SKADEDYR/PLHKST Oppdatert forespørsel om agronomisk vurdering av Glypper Glypper - glyfosat - Agronomiske vurderinger - ugrasmiddel - ref. 2015/327 I 2015/ / SKADEDYR/PLHKST Mattilsynet SKADEDYR/PLHKST Forespørsel om agronomisk vurdering av Gusto - avventer risikovurdering - økotoksikologi Gusto - metaldehyd - Agronomiske vurderinger - skadedyrmiddel I 2015/ / SKADEDYR/PLHASU Mattilsynet SKADEDYR/PLHASU Forespørsel om agronomisk vurdering av Siltra Xpro EC 260 Siltra Xpro EC biksafen + protiokonazol - Agronomiske vurderinger - Soppmiddel I 2015/ / SOPP/PLHAFI Mattilsynet SOPP/PLHAFI

46 Oppdatert forespørsel om agronomisk revurdering av Prestige FS 370 Prestige FS pencycuron + imidakloprid - Agronomiske vurderinger - sopp- og skadedyrmiddel - beisemiddel - ref. 2008/52 I 2015/ / SOPP/PLHRNA Mattilsynet SOPP/PLHRNA Oppdatert forespørsel om agronomisk vurdering av Amigo FS 350 Amigo FS imidakloprid - Agronomiske vurderinger - skadedyrmiddel - beisemiddel I 2015/ / SKADEDYR/PLHASU Mattilsynet SKADEDYR/PLHASU Undertegnet arbeidsavtale Personalmappe - Marieke Vervoort - ref. 2014/1099 I 2015/ / PERS/LOAGLI I Marieke Vervoort PERS/LOAGLI Innvilget søknad om støtte til seminar - Hva kan vi lære av nordisk vannforvaltning for landbruket Seminar - Hva kan vi lære av nordisk vannforvaltning for landbruket I 2015/ / MAT/KRG Østfold fylkeskommune MAT/KRG FSC (TM) revisjon av skogforvaltningen utført på eiendommer under Mjøsen Skog Gruppeordning FSC (TM) revisjon av skogforvaltningen utført på eiendommer under Mjøsen Skog Gruppeordning I 2015/ / SKOGPROD/ANK

47 Orbicon A/S v/ Karina seeberg SKOGPROD/ANK Kitnæs Varsel om støyende arbeider - nytt veterinærbygg Utbygging Campus Ås - NMBU I 2015/ / EIENDOM/APEIHA Statsbygg EIENDOM/APEIHA Søknad om midler til forprosjekt utvikling av app for bjørnemøkk Prosjekt - Søknad - Forprosjekt utvikling av app for bjørnemøkk U 2015/ / SKOGUT/SVAPEA Mottaker Miljødirektoratet Paul Eric Aspholm SKOGUT/SVAPEA Avslag på søknad om tilskudd - Forprosjekt utvikling av app for bjørnemøkk Prosjekt - Søknad - Forprosjekt utvikling av app for bjørnemøkk I 2015/ / SKOGUT/SVAPEA Miljødirektoratet SKOGUT/SVAPEA Signert service- og supportavtale - Elektroniske Betalings Systemer AS - EBS Kantine - Elektroniske Betalings Systemer AS - EBS - Betalingsterminaler U 2015/ / EIENDOM/APEIHA Mottaker Elektroniske Betalings Systemer AS Ingvar Hage EIENDOM/APEIHA

48 E-postkorrespondanse vedrørende aktivering av betalings system i kantinene - EBS Kantine - Elektroniske Betalings Systemer AS - EBS - Betalingsterminaler U 2015/ / EIENDOM/APEIHA Mottaker EBS Ingvar Hage EIENDOM/APEIHA Etterspør sluttrapportering av tilskudd til prosjektet Restaurering av elvemusling Prosjekt - Restaurering av elvemuslingbestand gjennom nye metoder - instinr ref. 2011/796 I 2015/ / SKOGUT/SVAPEA Troms fylkeskommune SKOGUT/SVAPEA Innvilget tilskudd - Tilskudd til reisestipend for ungdom på Hurtigruteseminaret 2015 Hurtigruteseminaret Ungdomsstipend - Instinr ref. 2014/991 I 2015/ / UTNAT/HOLLHA Fylkesmannen i Finnmark UTNAT/HOLLHA Undertegnet Consortium avtale - ProIntensAfrica PROIntensAfrica - Towards a long-term Africa-EU partnership to ensure sustainable food and nutrition security in Africa. Horizon Proposal number SEP ref. 2014/853 I 2015/ / PLANTEHELSE/LOASBO Forum for Agricultural Resarch in PLANTEHELSE/LOASBO Africa - FARA CIRAD CORAF/WECARD UCL CCARDESA

Offentlig journal. Oversendelse av arealressurskart-ar50. AR250 og AR50 arealressurskart 2013/448-11 188/2015 12.01.2015 28.01.

Offentlig journal. Oversendelse av arealressurskart-ar50. AR250 og AR50 arealressurskart 2013/448-11 188/2015 12.01.2015 28.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.1.2015-1.2.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 02.02.2015 Oversendelse av arealressurskart-ar50 AR250 og AR50 arealressurskart 2013/448-11 188/2015 12.01.2015

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 10.10.2011-14.10.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.10.

Seleksjon: Journaldato: 10.10.2011-14.10.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.10.2011-14.10.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.10.2011 Søknad om støtte til forprosjekt for utvikling av

Detaljer

Dok.dato: Klassering: PERSONAL/UBK

Dok.dato: Klassering: PERSONAL/UBK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.10.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 28.10.2013 nnhold: Søknad og CV Prosjektleder st. ref. (1920161731) Prosjektleder Norsk genressurssenter st. ref.

Detaljer

Offentlig journal. Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008. Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008 22.01.2008 04.05.

Offentlig journal. Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008. Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008 22.01.2008 04.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.4.2012-6.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.05.2012 Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008 Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008

Detaljer

Dok.Type: Sak/dok.nr: Løpenr: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig (enhet/initialer): U 2009/647-12 6343/2012 19.11.2012 14.11.

Dok.Type: Sak/dok.nr: Løpenr: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig (enhet/initialer): U 2009/647-12 6343/2012 19.11.2012 14.11. Journal Seleksjon: Journaldato: 19.11.2012-25.11.2012, Journalenhet: LOA, JOR. PLH, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.11.2012 E-post Svar på søknad om

Detaljer

Offentlig journal. Lokal og sentral høring av forslag om Renålia naturreservat i Selbu kommune. Høringer 2012 2012/10-25 2263/2012 25.06.

Offentlig journal. Lokal og sentral høring av forslag om Renålia naturreservat i Selbu kommune. Høringer 2012 2012/10-25 2263/2012 25.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.7.2012-8.7.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 09.07.2012 Lokal og sentral høring av forslag om Renålia naturreservat i Selbu kommune Høringer 2012 2012/10-25

Detaljer

Offentlig journal. Samlokaliseringsalternativer for Skogfrøverket. Stiftelsen Det norske Skogførverket 2009/263-1 322/2009 05.02.2009 28.01.

Offentlig journal. Samlokaliseringsalternativer for Skogfrøverket. Stiftelsen Det norske Skogførverket 2009/263-1 322/2009 05.02.2009 28.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2011-30.1.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.01.2011 Samlokaliseringsalternativer for Skogfrøverket Stiftelsen Det norske Skogførverket 2009/263-1

Detaljer

Offentlig journal. Diverse eposter i forbindelse med installering av låser i Høgskoleveien 8. Anskaffelse - Adgangskontroll 2014/449-6 3002/2014

Offentlig journal. Diverse eposter i forbindelse med installering av låser i Høgskoleveien 8. Anskaffelse - Adgangskontroll 2014/449-6 3002/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.12.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 06.01.2015 Diverse eposter i forbindelse med installering av låser i Høgskoleveien 8 2014/449-6 3002/2014 27.10.2014

Detaljer

Offentlig journal. Samhandling og kommunikasjon, mot et felles mål og felles målgrupper. Dialog mellom Skog og landskap og SLF 2010/225-39 2338/2014

Offentlig journal. Samhandling og kommunikasjon, mot et felles mål og felles målgrupper. Dialog mellom Skog og landskap og SLF 2010/225-39 2338/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 09.10.2014 Samhandling og kommunikasjon, mot et felles mål og felles målgrupper Dialog mellom Skog og

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08.

Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08.2011 Avtale om konsulentoppdrag mellom Kildesli sjøsamiske

Detaljer

Offentlig journal. VS: Kort hva vi avtalte i dag ang plan for grafisk design. Nytt Internett - Prosjektnr. 938025 2006/352-6 746/2006 14.11.

Offentlig journal. VS: Kort hva vi avtalte i dag ang plan for grafisk design. Nytt Internett - Prosjektnr. 938025 2006/352-6 746/2006 14.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.10.2012-7.10.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 08.10.2012 VS: Kort hva vi avtalte i dag ang plan for grafisk design Nytt nternett - Prosjektnr. 938025 2006/352-6

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 09.06.2014-15.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.06.

Seleksjon: Journaldato: 09.06.2014-15.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 09.06.2014-15.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.06.2014 Informasjon til LMDs underliggende virksomheter

Detaljer

Offentlig journal. Nytt estimat på ØKS etter møte 7.2. Dialog mellom Skog og landskap og SLF 2010/ /

Offentlig journal. Nytt estimat på ØKS etter møte 7.2. Dialog mellom Skog og landskap og SLF 2010/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2014-2.3.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 03.03.2014 Nytt estimat på ØKS etter møte 7.2 Dialog mellom Skog og landskap og SLF 2010/225-28 570/2014

Detaljer

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Fjell kommune. Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Fjell kommune 2013/465-2 729/2014 25.02.

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Fjell kommune. Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Fjell kommune 2013/465-2 729/2014 25.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.3.2014-9.3.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.03.2014 AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Fjell kommune Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Fjell kommune

Detaljer

Offentlig journal. Forslag til revidert Norsk PEFC sertifiseringssystem. Høring - Forslag til revidert Norsk PEFC sertifiseringssystem

Offentlig journal. Forslag til revidert Norsk PEFC sertifiseringssystem. Høring - Forslag til revidert Norsk PEFC sertifiseringssystem Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.10.2014-12.10.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 13.10.2014 Forslag til revidert Norsk PEFC sertifiseringssystem Høring - Forslag til revidert Norsk

Detaljer

Offentlig journal. New National Focal Point for Forest Genetic Resources for Norway - update of e-mail address. LMD og Genressurssenteret

Offentlig journal. New National Focal Point for Forest Genetic Resources for Norway - update of e-mail address. LMD og Genressurssenteret Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 24.02.2014 New National Focal Point for Forest Genetic Resources for Norway - update of e-mail address

Detaljer

Indicators for biodiversity in organic/low-input farming systems - BioBio - 189048/100 Eu-refnr. FP7 227161 - Prosjektnr. 516016. Dok.

Indicators for biodiversity in organic/low-input farming systems - BioBio - 189048/100 Eu-refnr. FP7 227161 - Prosjektnr. 516016. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.6.2010-20.6.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.06.2010 nnhold: nvitasjon til prosjektmøte 26. mai 2010 ndicators for biodiversity in organic/low-input

Detaljer

Offentlig journal. Budsjettframlegg Statsbudsjettet / /

Offentlig journal. Budsjettframlegg Statsbudsjettet / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.5.2010-16.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.05.2010 Budsjettframlegg 2011 Statsbudsjettet 2011 2010/9-2 995/2010 05.05.2010 Landbruks- og matdepartementet,

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om utbetaling - Bonitering i fjellskog av gran

Offentlig journal. Anmodning om utbetaling - Bonitering i fjellskog av gran Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.2011-18.12.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.12.2011 Anmodning om utbetaling - Bonitering i fjellskog av gran NFRprosjekt 201164/99 - Bonitering

Detaljer

Elektronisk kvittering på mottatt leveranse - "GIO Land" channel: Verification finished by Geir-Harald Strand (stage reference: _h8fmg) Dok.

Elektronisk kvittering på mottatt leveranse - GIO Land channel: Verification finished by Geir-Harald Strand (stage reference: _h8fmg) Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2014-7.9.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.09.2014 Elektronisk kvittering på mottatt leveranse - "GO Land" channel: Verification finished by Geir-Harald

Detaljer

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune. Periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune 2014/ /2014

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune. Periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune 2014/ /2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2014-28.9.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 01.10.2014 Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune Periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik

Detaljer

Offentlig journal. Revidert håndbok V712 Konsekvensanalyser er vedtatt. Høring - Revidert Håndbok 140 Konsekvensanalyser 2014/153-3 2867/2014

Offentlig journal. Revidert håndbok V712 Konsekvensanalyser er vedtatt. Høring - Revidert Håndbok 140 Konsekvensanalyser 2014/153-3 2867/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2014-7.12.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.12.2014 Revidert håndbok V712 Konsekvensanalyser er vedtatt Høring - Revidert Håndbok 140 Konsekvensanalyser

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.12.2013 5.1.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 16.01.2014 Kunngjøring Prosjektleder Norsk genressurssenter Personalmappe KimAnh Tempelman Mezzera 2014/11

Detaljer

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS)

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.5.2013-2.6.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 04.06.2013 R5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Kontinuerlig

Detaljer

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Nøtterøy kommune. Periodisk ajourhold av AR5 for Nøtterøy kommune 2014/420-1 2352/2014

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Nøtterøy kommune. Periodisk ajourhold av AR5 for Nøtterøy kommune 2014/420-1 2352/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 30.10.2014 Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Nøtterøy kommune Periodisk ajourhold av AR5 for Nøtterøy

Detaljer

Offentlig journal. Signert vedlikehold- og serviceavtale. Anskaffelse - Søknads- og rapporteringssystem for Geovekst 2014/8-35 2162/2014 12.08.

Offentlig journal. Signert vedlikehold- og serviceavtale. Anskaffelse - Søknads- og rapporteringssystem for Geovekst 2014/8-35 2162/2014 12.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.8.2014-31.8.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 03.09.2014 Signert vedlikehold- og serviceavtale Anskaffelse - Søknads- og rapporteringssystem for Geovekst

Detaljer

Offentlig journal. Rapportering 2010 og søknad kontantmidler 2011. Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/247-25 249/2011 24.01.2011 31.01.

Offentlig journal. Rapportering 2010 og søknad kontantmidler 2011. Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/247-25 249/2011 24.01.2011 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.1.2011-6.2.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.02.2011 Rapportering 2010 og søknad kontantmidler 2011 Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/247-25 249/2011

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig tildeling av kontantmidler gjennom Geovekst for Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2013/ /2013

Offentlig journal. Foreløpig tildeling av kontantmidler gjennom Geovekst for Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2013/ /2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2013-7.4.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.04.2013 Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2013/159-3 1181/2013 Fylkesmannen i Østfold Tildeling Geovekst

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving Fagkoordinator i grønnsaker PLANTEVERN: Off-label godkjenninger og dispensasjoner i grønnsaker Pr

Norsk Landbruksrådgiving Fagkoordinator i grønnsaker PLANTEVERN: Off-label godkjenninger og dispensasjoner i grønnsaker Pr Norsk Landbruksrådgiving Fagkoordinator i grønnsaker PLANTEVERN: Off-label godkjenninger og dispensasjoner i grønnsaker 2015. Pr. 15.04.2015 Skadedyr (15) Kultur Skadegjørere Preparat Godkjenning Godkjennings

Detaljer

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) AR5 og gårdskart for Gjesdal kommune

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) AR5 og gårdskart for Gjesdal kommune Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.1.2013-20.1.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2013 AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) AR5 og

Detaljer

Offentlig journal. Kartanalyse for eiendom 0619-92/4. Kartanalyse for eiendom 0619-94/4 2014/113-1 781/2014 28.02.2014 31.03.2014

Offentlig journal. Kartanalyse for eiendom 0619-92/4. Kartanalyse for eiendom 0619-94/4 2014/113-1 781/2014 28.02.2014 31.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.3.2014-6.4.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.04.2014 Kartanalyse for eiendom 0619-92/4 Kartanalyse for eiendom 0619-94/4 2014/113-1 781/2014 28.02.2014

Detaljer

Journaldato: 31.01.2011-04.02.2011, Journalenhet: LOA - Ledelse og administrasjon, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 31.01.2011-04.02.2011, Journalenhet: LOA - Ledelse og administrasjon, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.02.2011 Journaldato: 31.01.2011-04.02.2011, Journalenhet: LOA - Ledelse og administrasjon, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Tildeling totalentreprise Kontorbygg

Detaljer

Ny og spennende stilling ved Regionkontor Midt-Norge Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1408162838. Dok.dato: 13.05.2012. Dok.

Ny og spennende stilling ved Regionkontor Midt-Norge Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1408162838. Dok.dato: 13.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2012-20.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 22.05.2012 Svarbrev, søknad mottatt - Ny og spennende stilling ved Regionkontor Midt-Norge Norsk institutt

Detaljer

Offentlig journal. Underskrevet leieavtale. Regionkontor - Midt-Norge 2008/ / Sluttrapportering av JOP

Offentlig journal. Underskrevet leieavtale. Regionkontor - Midt-Norge 2008/ / Sluttrapportering av JOP Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.11.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.11.2010 nderskrevet leieavtale Regionkontor - Midt-Norge 2008/106-2 674/2008 29.04.2008 Statsbygg Midt-Norge

Detaljer

Dok.dato: 12.09.2012. Kartlegging av elektroniske system for produksjon av dokument som kjem inn under lov om målbruk i offentleg teneste

Dok.dato: 12.09.2012. Kartlegging av elektroniske system for produksjon av dokument som kjem inn under lov om målbruk i offentleg teneste Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.9.2012-30.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.10.2012 SV: Purring på tilbakemelding om vidare målbruksarbeid Målbruk i offentleg teneste (Tidligere

Detaljer

Offentlig journal. Tidsbegrenset arbeidsavtale - jordsmonnkartlegging 2015. Ekstrahjelp og tidsbegrenset arbeidsavtale - Jordsmonnkartlegging 2015

Offentlig journal. Tidsbegrenset arbeidsavtale - jordsmonnkartlegging 2015. Ekstrahjelp og tidsbegrenset arbeidsavtale - Jordsmonnkartlegging 2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.3.2015-29.3.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.04.2015 nnhold: Tidsbegrenset arbeidsavtale - jordsmonnkartlegging 2015 Ekstrahjelp og tidsbegrenset

Detaljer

Dok.dato: 13.11.2006. Global expression of defence-related genes in Populus and transfer og knowledge to Norway spruce NFR-nr. 178576/V40. Dok.

Dok.dato: 13.11.2006. Global expression of defence-related genes in Populus and transfer og knowledge to Norway spruce NFR-nr. 178576/V40. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.11.2010-14.11.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.11.2010 Rødlistearter i Trillemarka Verneplan for Trillemarka - Rollag Østfjell, sentral høring 2006/318-4

Detaljer

Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingsingeniør Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1147539815 ***** ***** ***** ***** *****

Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingsingeniør Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1147539815 ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.10.2011, Dokumenttype:,, Status: J, 21.11.2011 vslagsbrev 2 - stilling besatt - vdelingsingeniør Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1147539815

Detaljer

Dok.dato: 16.09.2013. Dok.dato: 24.09.2013

Dok.dato: 16.09.2013. Dok.dato: 24.09.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.9.2013-22.9.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 24.09.2013 Søknad og CV - Overingeniør - fjernmåling av skog - st. ref. (1888681390) - Overingeniør -

Detaljer

Offentlig journal. Samordning av arbeidet med Nasjonal rapport om biologisk mangfold for mat og landbruk

Offentlig journal. Samordning av arbeidet med Nasjonal rapport om biologisk mangfold for mat og landbruk Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.2.2014-9.2.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 10.02.2014 Samordning av arbeidet med Nasjonal rapport om biologisk mangfold for mat og landbruk Nasjonal

Detaljer

Prosjekt - Bioenergy as means to secure landscape functions - Benefits and Challenges in relation to biodiversity, Cultural Heritage and economy

Prosjekt - Bioenergy as means to secure landscape functions - Benefits and Challenges in relation to biodiversity, Cultural Heritage and economy Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013-6.10.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.10.2013 Letter of collaboration - Bekreftelse på samarbeid Prosjekt - Bioenergy as means to secure

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.2015 Framdriftsrapport til NFR for perioden 01.06.2014-30.11.2014,

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud på scanning og georeferering. Engangskjøp av skanning av papirkart ca 1100 stk i format A2 og A3 - Prosjketnr.

Offentlig journal. Tilbud på scanning og georeferering. Engangskjøp av skanning av papirkart ca 1100 stk i format A2 og A3 - Prosjketnr. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.8.2010-15.8.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.10.2010 Tilbud på scanning og georeferering 2010/15-8 1523/2010 09.04.2010 Mercator Kart Skanning og georeferering

Detaljer

Offentlig journal. Midlertidig arbeidsavtale - 01.11.2012-31.12.2012. Pensjonistavtaler 2007/382-35 3850/2012 16.11.2012 01.11.

Offentlig journal. Midlertidig arbeidsavtale - 01.11.2012-31.12.2012. Pensjonistavtaler 2007/382-35 3850/2012 16.11.2012 01.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 18.11.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A Midlertidig arbeidsavtale - 01.11.2012-31.12.2012 Pensjonistavtaler 2007/382-35 3850/2012 01.11.2012 Retur av undertegnet

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om støtte til konferansen Gjengroing, kulturlandskap og reiseliv

Offentlig journal. Søknad om støtte til konferansen Gjengroing, kulturlandskap og reiseliv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.3.2012-18.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.04.2012 Søknad om støtte til konferansen Gjengroing, kulturlandskap og reiseliv 2009/46-36 1161/2012 06.02.2012

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til styremøte nr JUNI HOS SLU i Umeå. Styret for Skog og landskap / /

Offentlig journal. Innkalling til styremøte nr JUNI HOS SLU i Umeå. Styret for Skog og landskap / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.6.2011-19.6.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.06.2011 nnkalling til styremøte nr. 2 2011-21. JN HOS SL i meå Styret for Skog og landskap 2011 2011/49-3

Detaljer

Offentlig journal. Arealtall fra jordregister for innlesing i Landbruksregisteret. 2. gangs, kvalitetssikret jordregister 2013/ /2013

Offentlig journal. Arealtall fra jordregister for innlesing i Landbruksregisteret. 2. gangs, kvalitetssikret jordregister 2013/ /2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.9.2013-8.9.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.09.2013 Arealtall fra jordregister for innlesing i Landbruksregisteret 2. gangs, kvalitetssikret jordregister

Detaljer

Offentlig journal. Partneropplysninger GNK KRYOVIR. Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 04.09.2013 11.10.2013

Offentlig journal. Partneropplysninger GNK KRYOVIR. Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 04.09.2013 11.10.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.10.2013-13.10.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.10.2013 Partneropplysninger GNK KRYOVR Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 11.10.2013

Detaljer

Offentlig journal. Godtatt arbeidstilbud. Åpen søknad Landsskogtakseringen - Feltarbeid 2014 2014/12-10 811/2014 10.03.2014 18.03.

Offentlig journal. Godtatt arbeidstilbud. Åpen søknad Landsskogtakseringen - Feltarbeid 2014 2014/12-10 811/2014 10.03.2014 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.3.2014-16.3.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.03.2014 Godtatt arbeidstilbud Åpen søknad Landsskogtakseringen - Feltarbeid 2014 2014/12-10 811/2014

Detaljer

Dok.dato: 27.04.2010. Dok.dato: 28.04.2010. Dok.dato: 30.04.2010

Dok.dato: 27.04.2010. Dok.dato: 28.04.2010. Dok.dato: 30.04.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.5.2010-9.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.05.2010 nformasjonsbrev om markarbeid på inn- og utmark - Kopi av brev til grunneiere Datafangst biomangfold

Detaljer

Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert av Norges Forskningsråd (2015-2018)

Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert av Norges Forskningsråd (2015-2018) SMARTCROP Innovative metoder, teknikker og virkemidler for integrert plantevern (IPV) som kan øke bærekraftig matvareproduksjon Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert

Detaljer

Dok.dato: 10.10.2014. Dok.dato: 13.10.2014

Dok.dato: 10.10.2014. Dok.dato: 13.10.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.11.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 25.11.2014 Analyse jordprøver Jordprøver 2013/2383 2491/2014 10.10.2014 Norsk institutt for naturforskning Samarbeidsbrev

Detaljer

Offentlig journal. DEL 1 - Konkurransegrunnlag NMR. Anskaffelse - Time Domain Nuclear magnetic resonance spectrometer (NMR) 2012/54-2 1290/2012

Offentlig journal. DEL 1 - Konkurransegrunnlag NMR. Anskaffelse - Time Domain Nuclear magnetic resonance spectrometer (NMR) 2012/54-2 1290/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.5.2012-13.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 14.05.2012 DEL 1 - Konkurransegrunnlag NMR nskaffelse - Time Domain Nuclear magnetic resonance spectrometer

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2012. 2 Research Positions - Silviculture/Growth and Yield modelling Norsk institutt for skog og landskap - st. ref.

Dok.dato: 01.06.2012. 2 Research Positions - Silviculture/Growth and Yield modelling Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.9.2012-9.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 24.09.2012 Melding om mulig oppfinnelse Melding om idè Dofi 2012/110-1 1984/2012 01.06.2012 Campus Kjeller nnkalling

Detaljer

Journaldato: 23.11.2009-30.11.2009, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 23.11.2009-30.11.2009, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A Ad etablering av en tverrfaglig ekspertgruppe for ikke-ioniserende

Detaljer

Offentlig journal. Ferdigstilling av AR5 for Dyrøy. DMK og gårdskart for Dyrøy kommune 2009/70-2 2386/2009 20.10.2009 14.12.

Offentlig journal. Ferdigstilling av AR5 for Dyrøy. DMK og gårdskart for Dyrøy kommune 2009/70-2 2386/2009 20.10.2009 14.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.12.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.01.2010 Ferdigstilling av AR5 for Dyrøy DMK og gårdskart for Dyrøy kommune 2009/70-2 2386/2009 20.10.2009 GÅRDSKART/M

Detaljer

Offentlig journal. AR5 frå kontinuerleg ajourhald er lasta til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS)

Offentlig journal. AR5 frå kontinuerleg ajourhald er lasta til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.6.2012-10.6.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.06.2012 AR5 frå kontinuerleg ajourhald er lasta til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Gårdskart

Detaljer

Offentlig journal. Høring - SOSI del 1 - Produktspesifikasjoner - krav og godkjenning versjon kommentarer

Offentlig journal. Høring - SOSI del 1 - Produktspesifikasjoner - krav og godkjenning versjon kommentarer Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.10.2014-26.10.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 30.10.2014 Høring - SOS del 1 - Produktspesifikasjoner - krav og godkjenning versjon 5.0 - kommentarer

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt vedr. leie av bolig. Regionkontor Nord-Norge 2010/161-8 845/2011 11.04.2011 26.04.2011

Offentlig journal. Kontrakt vedr. leie av bolig. Regionkontor Nord-Norge 2010/161-8 845/2011 11.04.2011 26.04.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.4.2011-1.5.2011, Dokumenttype:,, Status: J, 02.05.2011 Kontrakt vedr. leie av bolig Regionkontor Nord-Norge 2010/161-8 845/2011 11.04.2011 Forburkerrådet

Detaljer

Offentlig journal. Signert avtale - Windows og VMWare kompetanse - Avtaletid Anskaffelse - Windows og VMWare kompetanse

Offentlig journal. Signert avtale - Windows og VMWare kompetanse - Avtaletid Anskaffelse - Windows og VMWare kompetanse Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.8.2013-11.8.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 13.08.2013 Signert avtale - Windows og VMWare kompetanse - Avtaletid 01.01.13-31.12.13 Anskaffelse - Windows

Detaljer

Dok.dato: 30.06.2011. Dok.dato: 15.08.2011. Dok.dato: 14.08.2011

Dok.dato: 30.06.2011. Dok.dato: 15.08.2011. Dok.dato: 14.08.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.8.2011-21.8.2011, Dokumenttype:,, Status: J, 22.08.2011 R5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) DMK og Gårdskart

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om midler til Taubaneprosjektet - Prosjektnr

Offentlig journal. Søknad om midler til Taubaneprosjektet - Prosjektnr Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.9.2013-29.9.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 30.09.2013 2009/229-38 2833/2013 Fylkesmannen i Finnmark AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Agdenes kommune

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2011-8.5.2011, Dokumenttype:,, Status: J, 09.05.2011 Svarbrev, søknad mottatt - vdelingsingeniør/overingeniør/rådgjevar Norsk institutt for skog og landskap

Detaljer

NFR-prosjekt /I10 - Accounting for carbon and GHG emissions: balancing multiple landscape functions on framland. Dok.dato: Dok.

NFR-prosjekt /I10 - Accounting for carbon and GHG emissions: balancing multiple landscape functions on framland. Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.5.2010-30.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.06.2010 Oversendelse av prosjektavtale til signering NFR-prosjekt 199316/10 - Accounting for carbon and

Detaljer

Offentlig journal. VS: A/CZ0046/2/0009 - November. Prosjekt: Karbonendring i skogsjord - KLIF - Posjketnr.: 341110 2011/139-1 23/2010 27.02.

Offentlig journal. VS: A/CZ0046/2/0009 - November. Prosjekt: Karbonendring i skogsjord - KLIF - Posjketnr.: 341110 2011/139-1 23/2010 27.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2012-4.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.03.2012 VS: A/CZ0046/2/0009 - November Prosjekt: Karbonendring i skogsjord - KLF - Posjketnr.: 341110 2011/139-1

Detaljer

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold for Nord-Fron kommune. Periodisk ajourhold av AR5 for Nord-Fron kommune 2013/ /2013

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold for Nord-Fron kommune. Periodisk ajourhold av AR5 for Nord-Fron kommune 2013/ /2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 1.12.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 02.12.2013 Oppstart av periodisk ajourhold for Nord-Fron kommune Periodisk ajourhold av R5 for Nord-Fron kommune

Detaljer

Dok.dato: 17.06.2009. Dok.dato: 20.08.2012. Dok.dato: 08.08.2012

Dok.dato: 17.06.2009. Dok.dato: 20.08.2012. Dok.dato: 08.08.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.8.2012-19.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 20.08.2012 VS: Kontrakt Økonomisk bidrag fra nettverksinstitusjonene for 2009 Najonalt nettverk for plantebiologisk

Detaljer

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.12-22.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.12.2014 Svar på ad Klage på nderinstansens behandling Klage - eiendomsskatt - gnr 23 bnr 219 - Tobakksbukta Kirkeøy

Detaljer

Offentlig journal. Ferdigstilling av AR5 for Jondal. DMK og Gårdskart for Jondal kommune 2010/ /

Offentlig journal. Ferdigstilling av AR5 for Jondal. DMK og Gårdskart for Jondal kommune 2010/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 31.10.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.11.2010 Ferdigstilling av AR5 for Jondal DMK og Gårdskart for Jondal kommune 2010/119-3 1389/2010 15.07.2010

Detaljer

Søknad og CV - PhD position - Enzymatic and non-enzymatic biomass deconstruction mechanisms - st. ref. (2484352251) - ***** *****

Søknad og CV - PhD position - Enzymatic and non-enzymatic biomass deconstruction mechanisms - st. ref. (2484352251) - ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.2.2015-22.2.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 23.02.2015 Søknad og CV - PhD position - Enzymatic and non-enzymatic biomass deconstruction mechanisms

Detaljer

Journaldato: 10.9.2010, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2010. Dok.dato: 07.09.2010. Dok.

Journaldato: 10.9.2010, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2010. Dok.dato: 07.09.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.9.2010, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.09.2010 Kompensasjon for opplæring i forbindelse med A-tiltak ***** P 2010/2071-6

Detaljer

Offentlig journal. Utvidet søkerliste. Avdelingsingeniør Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / /

Offentlig journal. Utvidet søkerliste. Avdelingsingeniør Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 16.10.2011, Dokumenttype:,, Status: J, 18.10.2011 tvidet søkerliste vdelingsingeniør Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1147539815 2011/164-60

Detaljer

Dok.dato: 29.09.2009. Klassering: Dok.dato: 19.11.2009. Klassering: Dok.dato: 23.02.2010. Klassering:

Dok.dato: 29.09.2009. Klassering: Dok.dato: 19.11.2009. Klassering: Dok.dato: 23.02.2010. Klassering: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.02.2010-28.02.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.03.2010 VS: Signert avtale om Agresso time/prosjekt mm. Agresso 2010/74-4 2287/2009 29.09.2009 ORGSAM/DT

Detaljer

Journaldato: 10.10.14, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 10.10.

Journaldato: 10.10.14, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 10.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.10.14, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 14.10.2014 VAKe i Helse Nord - brev til alle helseforetak/sykehus

Detaljer

Journaldato: 26.08.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.08.2015. Dok.

Journaldato: 26.08.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.08.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.08.2015 Permisjon fra stilling 2015/167-9 6390/2015 O Offl 23, jfr Fvl

Detaljer

Offentlig journal. Supplerende tildelingsbrev Statsbudsjettet / /

Offentlig journal. Supplerende tildelingsbrev Statsbudsjettet / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.10.2010-24.10.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.11.2010 Supplerende tildelingsbrev 2010 Statsbudsjettet 2010 2009/92-22 2156/2010 18.10.2010 15.10.2010

Detaljer

Søknad til Skogbrukets utviklingsfond - Toppskader og stammekvalitet i unge granbestand: utbredelse, genetikk og skogskjøtsel. Dok.dato:

Søknad til Skogbrukets utviklingsfond - Toppskader og stammekvalitet i unge granbestand: utbredelse, genetikk og skogskjøtsel. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.1.2014-12.1.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 16.01.2014 Søknad til Skogbrukets utviklingsfond - Toppskader og stammekvalitet i unge granbestand: utbredelse,

Detaljer

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Bamble kommune 2016/500-1 2758/2016 08.03.2016 29.03.2016

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Bamble kommune 2016/500-1 2758/2016 08.03.2016 29.03.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.03.2016, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 29.03.2016 Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Bamble kommune Periodisk ajourhold av AR5 for Bamble kommune

Detaljer

Offentlig journal. SV: Ang bygdebok. Pris på trykking og innbinding av bygdebok 2013/494-4 2722/2013 26.06.2013 14.11.

Offentlig journal. SV: Ang bygdebok. Pris på trykking og innbinding av bygdebok 2013/494-4 2722/2013 26.06.2013 14.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 17.11.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.11.2013 SV: Ang bygdebok ris på trykking og innbinding av bygdebok 2013/494-4 2722/2013 26.06.2013 SEN/SJE Mottaker

Detaljer

Offentlig journal. AR5 frå kontinuerleg ajourhold er lasta til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS)

Offentlig journal. AR5 frå kontinuerleg ajourhold er lasta til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.6.2012-24.6.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.06.2012 AR5 frå kontinuerleg ajourhold er lasta til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Gårdskart

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.03.11, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.03.2011 Avløp fra eiendommen 1942/14/133 Avløp fra eiendom 1942/14/133 2011/993-1

Detaljer

P R O T O K O L L fra. møte i Forskningsstyrene. Mandag 15. desember 2014 kl. 09:00. Fra Landbruksdirektoratet: Møte nr. 6/2014

P R O T O K O L L fra. møte i Forskningsstyrene. Mandag 15. desember 2014 kl. 09:00. Fra Landbruksdirektoratet: Møte nr. 6/2014 P R O T O K O L L fra møte i Forskningsstyrene Mandag 15. desember 2014 kl. 09:00 i Landbruksdirektoratet Møte nr. 6/2014 Møtet ble hevet kl 18:00. Til stede: Erling Lae, Ann Merete Furuberg, Jan Egil

Detaljer

Offentlig journal. Signert avtale. Husdyr - Prosjektstøtte og årsrapportering til eksterne aktører 2015 2015/7-43 1502/2015 18.05.2015 14.05.

Offentlig journal. Signert avtale. Husdyr - Prosjektstøtte og årsrapportering til eksterne aktører 2015 2015/7-43 1502/2015 18.05.2015 14.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.5.2015 24.5.2015, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 26.05.2015 nnhold: Signert avtale Husdyr Prosjektstøtte og årsrapportering til eksterne aktører 2015

Detaljer

Avtale mellom Meteorologisk institutt og SNF vedrørende prosjektet "Intermittent Renewables, Balancing Power and Electricity Market Design INTREPED

Avtale mellom Meteorologisk institutt og SNF vedrørende prosjektet Intermittent Renewables, Balancing Power and Electricity Market Design INTREPED Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.06-15.06 2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.06.2012 Avtale mellom Meterologisk institutt og SNF vedrørende prosjektet «ntermittent Renewables, Balancing

Detaljer

Offentlig journal. Underskrevet avtale om værvarsling og verifikasjon med SAR - NIT.03.15.5 - kontraktsnr 59/2015

Offentlig journal. Underskrevet avtale om værvarsling og verifikasjon med SAR - NIT.03.15.5 - kontraktsnr 59/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 3.1.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.01.2016 nderskrevet avtale om værvarsling og verifikasjon med SAR - NT.03.15.5 - kontraktsnr 59/2015 Norsk Romsenter

Detaljer

Journaldato: 9.2.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 05.02.2010.

Journaldato: 9.2.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 05.02.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.2.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.02.2010 Søknad om permisjon med lønn Personalmappe *****

Detaljer

Offentlig journal. Rica Oslo Hotel dag møte 19. mars - signert kontrakt. Kurs og konferanse - avtaler 2014 2014/125-1 876/2014 11.03.2014 19.03.

Offentlig journal. Rica Oslo Hotel dag møte 19. mars - signert kontrakt. Kurs og konferanse - avtaler 2014 2014/125-1 876/2014 11.03.2014 19.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.3.2014-23.3.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 26.03.2014 Rica Oslo Hotel dag møte 19. mars - signert kontrakt Kurs og konferanse - avtaler 2014 2014/125-1

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 05.03.2017, Journalenhet: JRKL - Postmottak RKL-landbruk, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.03.2017 Søknad om avløsertilskudd - saksbehandlingsblankett - *****

Detaljer

Dok.dato: 22.03.2014. Dok.dato: 11.04.2014

Dok.dato: 22.03.2014. Dok.dato: 11.04.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.4.2014-4.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 05.05.2014 Referat fra møte i Skjerdingfjellvegen A/L den 22.mars 2014 på Skjerdingfjell Høyfjellshotell

Detaljer

Offentlig journal. Underskrevet kontrakt - Invertebrates in oak canopies: a faunistical survey in Norway

Offentlig journal. Underskrevet kontrakt - Invertebrates in oak canopies: a faunistical survey in Norway Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.3.2011-20.3.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.03.2011 nderskrevet kontrakt - nvertebrates in oak canopies: a faunistical survey in Norway nvertebrates

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 29.12.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 02.01.2014 Tilgang til flybilder Tilgang til flybilder 2013/622-2 3499/2013 06.11.2013 Gunnar Fjone Høringsuttalelse

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om jobb 2014/1239-6 12567/2014 OT/LIKL 25.06.2014 TO 23.04.2014 OT/LIKL. Søknad om jobb 2010/2619-15 12568/2014 OT/LIKL

Offentlig journal. Søknad om jobb 2014/1239-6 12567/2014 OT/LIKL 25.06.2014 TO 23.04.2014 OT/LIKL. Søknad om jobb 2010/2619-15 12568/2014 OT/LIKL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2014 nnhold: Søknad om jobb Personalmappe - tilsettingsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/1239-6 12567/2014 23.04.2014

Detaljer

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Fosnes kommune. Periodisk ajourhold av AR5 for Fosnes kommune 2014/ /2014

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Fosnes kommune. Periodisk ajourhold av AR5 for Fosnes kommune 2014/ /2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.4.2014-27.4.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 28.04.2014 Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Fosnes kommune Periodisk ajourhold av AR5 for Fosnes

Detaljer

Offentlig journal. TREEBREEDEX - FORM B oversendt til underskrift. EU: TREEBREEDEX Prosjekt 117002 (tidligere 201528) 2006/291-1 370/2006 28.02.

Offentlig journal. TREEBREEDEX - FORM B oversendt til underskrift. EU: TREEBREEDEX Prosjekt 117002 (tidligere 201528) 2006/291-1 370/2006 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.2.2013-3.3.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.03.2013 TREEBREEDEX - FORM B oversendt til underskrift E: TREEBREEDEX Prosjekt 117002 (tidligere 201528)

Detaljer

SAKNOR 647.9. Avs./mot: Navn Jourenhet: Saksbehandler (enhet/initialer):

SAKNOR 647.9. Avs./mot: Navn Jourenhet: Saksbehandler (enhet/initialer): Journal Seleksjon: Journaldato: 05.01.2015-11.01.2015, Journalenhet: loa, jor, sva, plh, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 14.01.2015 Bekreftelse på gjennomføring

Detaljer

Prosjekt - Klimatilpasning hos gran i Midt-Norge - naturlig tilpassing og muligheter gjennom skogplanteforedling - Prosjekt Dok.

Prosjekt - Klimatilpasning hos gran i Midt-Norge - naturlig tilpassing og muligheter gjennom skogplanteforedling - Prosjekt Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.1.2015-25.1.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 02.02.2015 Prosjekt "klimatilpasset gran i Midt-Norge" Prosjekt - Klimatilpasning hos gran i Midt-Norge

Detaljer

Offentlig journal. Seleksjon: Journaldato: 12.10.2015-18.10.2015, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Rapport generert: 19.10.2015

Offentlig journal. Seleksjon: Journaldato: 12.10.2015-18.10.2015, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Rapport generert: 19.10.2015 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 12.10.2015-18.10.2015, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Rapport generert: 19.10.2015 Innvilget søknad om foreldrepenger Personalmappe - Johannes Rahlf - S-ref.

Detaljer

Offentlig journal. Brukerregistrering i Norge digitalt - ATPlan. Brukertilgang Geovekst 2012/162-4 2838/2013 26.08.2013 17.10.2013

Offentlig journal. Brukerregistrering i Norge digitalt - ATPlan. Brukertilgang Geovekst 2012/162-4 2838/2013 26.08.2013 17.10.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.10.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 28.10.2013 Brukerregistrering i Norge digitalt - ATPlan Brukertilgang Geovekst 2012/162-4 2838/2013 26.08.2013

Detaljer

Journaldato: 23.04.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.04.2015. Dok.

Journaldato: 23.04.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.04.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Foreløpig svar - Søknad på sommerjobber i Storfjord kommune Stilling

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av søkerliste og utlysningstekst. Id 1818 - tilsetting 100% kommunefysioterapeut Lyngen kommune

Offentlig journal. Oversendelse av søkerliste og utlysningstekst. Id 1818 - tilsetting 100% kommunefysioterapeut Lyngen kommune Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.8.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.08.2014 Oversendelse av søkerliste og utlysningstekst d 1818 - tilsetting 100% kommunefysioterapeut

Detaljer