Journaldato: , Journalenhet: JNIBIO - Journalenhet for NIBIO, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 01.07.2015-31.08.2015, Journalenhet: JNIBIO - Journalenhet for NIBIO, Dokumenttype: I,U, Status: J,A"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Journaldato: , Journalenhet: JNIBIO - Journalenhet for NIBIO, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Kontrakt til signering - Elgen i Finnmark: områdebruk og forvaltning i et landskap i endring Elgen i Finnmark: områdebruk og forvaltning i et landskap i endring - Regionale Forskningsfond Nord-Norge - Søknad ES I 2015/ / SKOGUT/HOLRRO UO Offl. 26 fjerde ledd Regionale Forskningsfond - SKOGUT/HOLRRO Fondsregion Nord-Norge Personalmappe - Gry Lislevand - ref. 6/1184 I 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd nr. 1 REGNSKAP/PLHGSR Tildeling - Kulturspesifikke IPV-retningslinjer - Handlingsplan på plantevernmiddelområdet Kulturspesifikke IPV-retningslinjer - Handlingsplan på plantevernmiddelområdet (H2015/428) I 2015/ / PLANTEHELSE/PLHAHE Landbruks- og matdepartementet PLANTEHELSE/PLHAHE

2 Husleieavtale forlenges - Landbruks- og matdepartementet - LMD - NIBIO Husleieavtale - Landbruks- og matdepartementet - LMD - NIBIO I 2015/ / EIENDOM/APEIHA Landbruks- og matdepartementet EIENDOM/APEIHA Retningslinjer for underliggende virksomheters forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper I 2015/ / NIBIO/AHE Landbruks- og matdepartementet 121 NIBIO/AHE Tildelingsbrev og virksomhetsinstruks NIBIO Tildelingsbrev og virksomhetsinstruks NIBIO I 2015/ / NIBIO/AHE Landbruks- og matdepartementet 113 NIBIO/AHE Rettelse til høringsnotat - NENT - Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi Høring - NENT - Forsningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi I 2015/ / ØKSAM/SSP De nasjonale forskningsetiske 008 ØKSAM/SSP komiteene

3 Søknad om lån av kantine i Raveien 9 - Oktober 2015 Utleie - Kantine - Raveien 9 I 2015/ / DOKS/GAN Christina Sogge og Oskar DOKS/GAN Puschmann Bekreftelse på varig adresseendring med ettersending av post Posten Norge AS - Avtaler I 2015/ / DOKS/GAN Posten Norge AS DOKS/GAN Søknad om utslippstillatelse - Gnr/bnr. 57/14 - Stokkerveien 30 - Bærum kommune Gnr/bnr. 57/14 - Stokkerveien 30 - Bærum kommune U 2015/ / GRØNTMILJØ/JORGRH Mottaker Idar Olsen Guro Hensel GRØNTMILJØ/JORGRH Utbetaling av restbeløp fra LAFONOR til utarbeiding av strategisk plan for arktisk landbruk i Nord-Norge /428 Arktisk landbruk - Holt - Prosjektnr /428 I 2015/ / EIENDOM/HOLOAF Fylkesmannen i Troms EIENDOM/HOLOAF

4 Forskningsdagene bekreftelse på Landbruksministerens deltagelse Forskningsdagene Forskningstorget I 2015/ / KOMMSTAB/LOAMGU Landbruks- og matdepartementet NIBIO/AHE Signert samarbeidsavtale - Innomind - Outatown innovasjonskraft i periferien - Samarbeidsavtalen mellom Tingvoll kommune og Bioforsk Økologisk - Økoparken Innomind - Outatown innovasjonskraft i periferien - Samarbeidsavtalen mellom Tingvoll kommune og Bioforsk Økologisk - Økoparken I 2015/ / ØKOLAND/TINKSO Tingvoll kommune ØKOLAND/TINKSO Oversendelse av personalreglement for stadfestelse Personalreglement - NIBIO U 2015/ / PERS/LOAGLI Mottaker Landbruks- og matdepartementet 201 Grete Ingeborg Lindseth PERS/LOAGLI Endring i parnterskap - avtalen overføres til nytt institutt - TRIBORN Samarbeid med Roskilde universitet TRIBORN Samarbeid med Roskilde universitet I 2015/ / VIRKSOMHET/RJO Roskilde universitet VIRKSOMHET/RJO

5 Undertegnet samarbeidsavtale - Alders- og metodebetinget beskyttelse av små granplanter mot gransnutebiller - ALVOGRAN Prosjekt - Beskyttelse av små granplanter mot gransnutebiller - ALVOGRAN I 2015/ / SKOGUT/ISF Universitetet i Oslo SKOGUT/ISF Avslag UTM-midler - Prosjekt Bruk av fjernmåling for økt presisjon i engdyrking Fjernmåling for økt presisjon i engdyrking - Matfondavtale - Prosjektnr /529 I 2015/ / MAT/HOLMJO Fylkesmannen i Hordaland MAT/HOLMJO Innvilget søknad - Testing og utvikling av droner - ubemannede luftfartøy til bruk i ulike formål i reindrifta Testing og utvikling av droner - ubemannede luftfartøy til bruk i ulike formål i reindrifta I 2015/ / SKOGUT/SVAPEA Landbruksdirektoratet SKOGUT/SVAPEA Kontrakt om levering av alarmtjenester Høgskoleveien 7 og 8 til undertegnelse Alarmsentral Brann Øst - Alarmtjenester - Ås - Abonnement I 2015/ / EIENDOM/GAM BU 2 EIENDOM/GAM Alarnsentral Brann Øst

6 Undertegnet kontrakt om levering av alarmtjenester til Høgskoleveien 7 og 8 Alarmsentral Brann Øst - Alarmtjenester - Ås - Abonnement U 2015/ / EIENDOM/GAM Mottaker Alarmsentral Brann Øst Mottaker Alarnsentral Brann Øst Geir Åge Michelsen EIENDOM/GAM Innvilgning av søknad om støtte av fylkesinntrukne rentemidler Prosjekt - Sammenligning av barkebillefeller ref. 12/205 I 2015/ / SKOGHELSE/OKB Fylkesmannen i Nord-Trøndelag SKOGHELSE/OKB Undertegnet akseptskjema for tilsagn - Finansiering av Northern Cereals - New Markets for a Changing Environment Prosjekt - Northern Cereals - New Markets for a changing Environment - ref. 2014/1145 U 2015/ / UTNAT/HOLHHA Mottaker Finnmark Fylkeskommune Hilde Halland UTNAT/HOLHHA Kopi av brev til LMD - Mattilsynets vurdering av elementer ved Mattilsynets kjøp av analysetjenester LMD - Konkurranseutsetting av analysetjenester - Ok programmer - ref. 2015/508 I 2015/ / PLANTEHELSE/PLHAHE Mattilsynet Hovedkontoret PLANTEHELSE/PLHAHE Avtale - NIBIO og NMBU - Stand på forskningstorget 2015 Forskningsdagene Forskningstorget U 2015/ / KOMMSTAB/LOAMGU

7 Mottaker NMBU v/eivind Norum Morten Günther KOMMSTAB/LOAMGU Oversendelse av grunnlagsmateriale på minnepinne - Metoder for revegetering langs veg i landbruksområder Statens vegvesen - FoU-prosjekt - Metoder for revegetering langs veg i landbruksområder /462 I 2015/ / GRØNTMILJØ/SARHMH Statens vegvesen GRØNTMILJØ/SARHMH Søknad om midler til prosjekt - Education regarding hazard potential of pesticides in the environment Prosjekt - Education Regarding Hazard Potential of Pesticides in the Environment - ref. 2015/515 U 2015/ / PESTICID/PLHOME Mottaker Norwegian Embassy, Serbia Ole Martin Eklo PESTICID/PLHOME Høring av forslag til EPPO standarder - diagnostikkprotokoller - nematologi - PM 7/40-7/41-7/103 EPPO - Høringer - PM7 - Diagnostikkprotokoller - ref. 14/852 I 2015/ / VIRBAK/PLHHSK Mattilsynet, Hovedkontoret VIRBAK/PLHHSK Tilsagn om tilskudd - Kompetansetiltak Reinkjøttnæringen Akseptfrist utløpt Kompetansenettverk for småskala matproduksjon i Nord-Norge - Reinprogrammet - Reinkjøttnæringen /303 I 2015/ / UTNAT/HOLHHA Innovasjon Norge UTNAT/HOLHHA

8 Arbeidsavtale Personalmappe - Line Molteberg - ref. 14/847 I 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd 221 nr. 1 Line Molteberg EIENDOM/APEPLU Gruppe som skal vurdere arbeidet med bevaring avnorske hesteraser - Invitasjon til deltakelse i gruppa Hest - ref. 13/367 I 2015/ / GENRESS/NHS Landbruks- og matdepartementet GENRESS/NHS Avtaledokument for prosjekt Integrert bekjempelse av eplebladlus og pæresuger mellom Regionalt forskningsfond Vestlandet og Sognefrukt SA Prosjekt - Integrert bekjempelse av eplebladlus og pæresuger - Skadedyr i kjernefrukt - prosjektnr instinr I 2015/ / SKADEDYR/ULLBAH Hordaland fylkeskommune, Regionalt SKADEDYR/ULLBAH forskningsfond Vestlandet Undertegnet samarbeidsavtale / konsortieavtale - Integrert bekjempelse av eplebladlus og pæresuger Prosjekt - Integrert bekjempelse av eplebladlus og pæresuger - Skadedyr i kjernefrukt - prosjektnr instinr I 2015/ / SKADEDYR/ULLBAH Sognefrukt SA SKADEDYR/ULLBAH

9 Forespørsel om kommentarer til Draft Registration Report - drr - for Flurostar 180/200 - Sonevurdering Flurostar 180/200 - fluroxypyr 200 EC - Agronomiske vurderinger - ugrasmiddel I 2015/ / SKADEDYR/PLHKST BU 2 SKADEDYR/PLHKST Mattilsynet Melding om revisjon - SoilCAM SoilCAM - EU - 7 rammeprogram - Optimalisering av overvåkingstrategier for jord og grunnvann - SFT - Prosjektnr /420 I 2015/ / KLIMAMILJØ/JORHFR European Commission FORSKING/LOAHSO Melding om revisjon - Genesis Genesis - EU - 7 rammeprogram - Groundwater and dependent ecosystems - New Scientific basis on climate chang - PES - Prosjektnr /152 I 2015/ / KLIMAMILJØ/JORBKL European Commission FORSKING/LOAHSO Melding om revisjon - RISCS RISCS - EU - 7 rammeprogram - EUFRP7 - Research and impacts and safety in CO2 storage /398 I 2015/ / KLIMAMILJØ/JORDRA European Commission FORSKING/LOAHSO Agronomisk vurdering av off-label for bruk av Switch 62.5 WG i stikkløk, matløk, dill og asparges Switch 62.5 WG - fludioksonil + cyprodinil - Agronomiske vurderinger - soppmiddel - ref. 07/955 U 2015/ / SOPP/PLHRNA

10 Mottaker Mattilsynet Ragnhild Nærstad SOPP/PLHRNA Ny E18 Retvet - Vinterbro - Behov for installasjoner knyttet til JOVA målestasjon ved Østensjøvannet Prosjekt - Ny E18 Retvet-Vinterbro - konsekvenser for JOVA-overvåkingen i Skuterud - ref. 15/182 U 2015/ / AREALTRANS/JORMHA Mottaker Statens vegvesen, Region Øst Marit Hauken AREALTRANS/JORMHA Andregangs høring av regional forvaltningsplan for vannregion Troms Høringsutkast til Regional forvaltningsplan for vannregion Troms ref. 14/653 I 2015/ / EIENDOM/HOLOAF Troms fylkeskommune 008 EIENDOM/HOLOAF Revidert kontrakt - Feltforsøk norske forhold VKM - Utredningsoppdrag - Vurdering av feltforsøk med plantevernmidler under norske forhold - feltforsøk norske forhold /216 U 2015/ / PESTICID/PLHOME Mottaker Vitenskapskomiteen for mattrygghet Ole Martin Eklo PESTICID/PLHOME Undertegnet avtale om utredningsoppdrag - Feltforsøk norske forhold - Bestilling fra Mattilsynet - Tilbud fra Bioforsk VKM - Utredningsoppdrag - Vurdering av feltforsøk med plantevernmidler under norske forhold - feltforsøk norske forhold /216 I 2015/ / PESTICID/PLHOME PESTICID/PLHOME

11 Vitenskapskomiteen for mattrygghet Arbeidsavtale Særheim - Martina Skjellerudsveen Sommerhjelp I 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd nr. 1 Martina Skjellerudsveen Arbeidsavtale Særheim - Patryk Kieres Sommerhjelp PERS/LOAGLI I 2015/ / PERS/LOAGLI Patryk Kieres PERS/LOAGLI Undertegnet kontrakt - Management of the data of the riverine inputs and direct discharges monitoring programme - New data monitored and calculated for 2014, work during 2015/2016 RID Center Management of the data of the riverine inputs and direct discharges monitoring programme - instinr ref. 14/642 og 15/375 U 2015/ / VANN/JORESK Mottaker OSPAR Commission, Executive Bekreftelse av oppsigelse Secretary, Darius Campell Eva Skarbøvik Personalmappe - Kristin Marie Sørheim - ref. 10/974 VANN/JORESK U 2015/ / PERS/LOAGLI Mottaker Kristin Sørheim Grete Ingeborg Lindseth PERS/LOAGLI

12 Bekreftelse av oppsigelse Personalmappe - Idun Thorvaldsen U 2015/ / PERS/LOAGLI Mottaker Idun Thorvaldsen Bekreftelse av oppsigelse Grete Ingeborg Lindseth Personalmappe - Kari Windquist PERS/LOAGLI U 2015/ / PERS/LOAGLI Mottaker Kari Winquist Grete Ingeborg Lindseth PERS/LOAGLI Oppdrag til kunnskapsinstitusjonene - Vurdering av elementer ved Mattilsynets kjøp av analysetjenester LMD - Konkurranseutsetting av analysetjenester - Ok programmer - ref. 2015/508 I 2015/ / PLANTEHELSE/PLHAHE Landbruks- og matdepartementet PLANTEHELSE/PLHAHE Høring av utkast til internasjonale standarder for plantesanitære tiltak Revisjon av vedlegg til treemballasje - trevirke generelt - nye diagnostikkprotokoller Høring - IPPC - Internasjonale standarder for plantesanitære tiltak ref. 07/591, 09/695, 12/727, 13/622, 14/691 I 2015/ / PLANTEHELSE/PLHAHE Mattilsynet PLANTEHELSE/PLHAHE

13 Søknad - Screening marine microalgae and terrestrial bacteria - in search of novel compounds of potential medicinal and other industrial values - ES NFR - Søknad - Screening marine microalgae and terrestrial bacteria; in search of novel compounds of potential medicinal and other industrial values U 2015/ / VIRBAK/PLHCSP Mottaker Norges forskningsråd Carl Jonas Jorge Spetz VIRBAK/PLHCSP Kvittering for mottatt søknad - Screening marine microalgae and terrestrial bacteria - in search of novel compounds NFR - Søknad - Screening marine microalgae and terrestrial bacteria; in search of novel compounds of potential medicinal and other industrial values I 2015/ / VIRBAK/PLHCSP Norges forskningsråd VIRBAK/PLHCSP Personalreglement for NIBIO - stadfestet Personalreglement - NIBIO I 2015/ / PERS/LOAGLI Landbruks- og matdepartementet 201 PERS/LOAGLI Forespørsel om kommentarer til draft Registration Report - drr - for Starane 333 HL Starane 333HL - fluroksypyr - Agronomiske vurderinger - Ugrasmiddel - ref. 15/331 I 2015/ / SKADEDYR/PLHKST Mattilsynet SKADEDYR/PLHKST

14 Dispensasjon fra vernebestemmelsene for naturreservat - innsamling av biller Dispensasjon fra vernebestemmelsene for naturreservat - innsamling av biller I 2015/ / SKOGHELSE/KVT TE SKOGHELSE/KVT Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Oppsigelse Personalmappe - Idun Thorvaldsen I 2015/ / PERS/LOAGLI BU 1 PERS/LOAGLI Idun Thorvaldsen Søknad om permisjon Personalmappe - Kari Windquist I 2015/ / PERS/LOAGLI BU 3 PERS/LOAGLI Kari Winquist Vedrørende din søknad om 20% permisjon Personalmappe - Monica Fongen ref. 06/147 U 2015/ / PERS/LOAGLI Mottaker Monca Fongen Ulla Britt Wiig Kristensen PERS/UBK AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Levanger kommune Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Levanger kommune ref. 13/449 U 2015/ / AREALRESS/GRO

15 Mottaker Kartverket Steinkjer Gry Olaisen AREALRESS/GRO AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Verdal kommune Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Verdal kommune ref. 13/336 U 2015/ / AREALRESS/GRO Mottaker Kartverket Steinkjer Gry Olaisen Forslag - Revisjon av miljøregistreringer fremover Prosjekt Skogportalen i Kilden ref. 14/356 AREALRESS/GRO I 2015/ / LANDSKOG/GRH TE LANDSKOG/GRH Norges Skogeierforbund Svar på søknad om permisjon Personalmappe - Kari Windquist U 2015/ / PERS/LOAGLI I Mottaker Kari Winquist Oppsigelse Grete Ingeborg Lindseth Personalmappe - Kari Windquist PERS/LOAGLI I 2015/ / PERS/LOAGLI BU 1 PERS/LOAGLI Kari Winquist

16 Signert transportavtale NIBIO (Bioforsk) Transportavtale - Posten og Bring I 2015/ / DOKS/GAN TE DOKS/GAN Posten Norge AS Forespørsel om forskningsprosjekt Forespørsel om forskningsprosjekt I 2015/ / SKOGUT/BJE Johann, David Christopher SKOGUT/BJE Høring - Forskrift om beskyttelse av Telemarksepler som egen betegnelse Høring - Forskrift om beskyttelse av Telemarksepler som egen betegnelse I 2015/ / PLANTEHELSE/PLHAHE Matmerk 008 PLANTEHELSE/PLHAHE Utbetaling av tilskudd Kompetansenettverk for småskala matproduksjon i Nord-Norge - Reinprogrammet - Reinkjøttnæringen /303 I 2015/ / UTNAT/HOLHHA Innovasjon Norge UTNAT/HOLHHA Melding om konkursåpning - Stiftelsen Norsk sjømatsenter - kopi av brev til Advokat Willy Dalheim Konkursåpning - Stiftelsen Norsk sjømatsenter I 2015/ / NIBIO/AHE

17 Bergen Tingrett NIBIO/AHE Arbeidsavtale til Personalmappe - Arnaud Lefrancois - ref. 2015/185 I 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 23 første ledd Arnaud Lefrancois PLANTEHELSE/PLHAHE Arbeidsavtale til Personalmappe - Stig Borgvang - ref. 2011/866 I 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 23 første ledd Stig Borgvang PLANTEHELSE/PLHAHE Arbeidsavtale - timesbasis til Personalmappe - Yanliang Wang I 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 23 første ledd 221 Yanliang Wang PLANTEHELSE/PLHAHE Bekreftelse på avtale - Avlingsundersøkelser på området ved Deli IKEA Avlingsundersøkelser på området ved Deli IKEA U 2015/ / KLIMAMILJØ/JORTKH Mottaker IKEA Eiendom Holding Trond Knapp Haraldsen KLIMAMILJØ/JORTKH

18 Oppdragsbekreftelse - Fagkyndig vurdering - HELP Forsikring Fagkyndig vurdering - HELP forsikring U 2015/ / KLIMAMILJØ/JORTKH Mottaker HELP Forsikring AS Trond Knapp Haraldsen Søknad om å gjeninntre i 100% stilling innvilges Personalmappe - Erik Revdal - ref. 2008/420 KLIMAMILJØ/JORTKH U 2015/ / PERS/LOAGLI Mottaker Erik Revdal Grete Ingeborg Lindseth PERS/LOAGLI Kontrakt til signering - Kvalitetssikring av kystlynghei og slåttemark - utarbeidelse av skjøtselsplaner slåttemark - oppdrag for Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Kvalitetssikring av kystlynghei og slåttemark - utarbeidelse av skjøtselsplaner slåttemark - oppdrag for Fylkesmannen i Nord-Trøndelag /429 - Instinr I 2015/ / MAT/KVIAKH Fylkesmannen i Nord-Trøndelag MAT/KVIAKH Vedrørende tilbaketrekking av tilsagn om tilskudd - Kompetansetiltak reinkjøttnæringen - oversender kopi av aksept fra Kompetansenettverk for småskala matproduksjon i Nord-Norge - Reinprogrammet - Reinkjøttnæringen /303 U 2015/ / UTNAT/HOLHHA Mottaker Innovasjon Norge Britt Andreassen EIENDOM/HOLBAN

19 Signert avtale - NFR - BIOSMART - Managing the transition to a smart bioeconomy /o /513 NFR - BIOSMART - Managing the transition to a smart bioeconomy /o /513 I 2015/ / MAT/KVIAKH Bygdeforskning MAT/KVIAKH I 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd nr BU 2 PERS/LOAGLI U 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd nr. 1 Mottaker Grete Ingeborg Lindseth Klage på innplassering i NIBIO inkludert svar PERS/LOAGLI Personalmappe - Theo Ruissen - Matheaus Adriaan - ref. 2006/448 U 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 23 første ledd Mottaker Theo Ruissen Grete Ingeborg Lindseth PERS/LOAGLI

20 Klage på innplassering i NIBIO med svar fra Alvhild Hedstein Personalmappe - Rasmus Astrup I 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 23 første ledd Rasmus Astrup NIBIO/AHE Bekreftelse på mottatt oppsigelse - Aalerud Personalmappe - Ellen Henrikke Aalerud U 2015/ / PERS/LOAGLI Mottaker Ellen Henrikke Aalerud Sjur Spildo Prestegaard ØKSAM/SSP Opprettholder ønsket om forlenget klagefrist - klage på innplassering i NIBIO Personalmappe - Rasmus Astrup I 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 23 første ledd Rasmus Astrup NIBIO/AHE Leiekontrakt - Gamle assistentbolig - Fureneset - til Utleie - Gamle assistentbolig - Fureneset I 2015/ / EIENDOM/FURHMU Linn Iren Halvorsen EIENDOM/FURHMU

21 Vedrørende innplassering i NIBIO og kommentarer til mottatt brev Personalmappe - Geir Harald Strand U 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 23 første ledd Mottaker Geir Harald Strand Alvhild Hedstein Korrespondanse rundt innplassering i NIBIO Personalmappe - Dan Aamlid NIBIO/AHE U 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 23 første ledd Mottaker Dan Aamlid Alvhild Hedstein NIBIO/AHE Innspill fra Nordnorsk Landbruksråd angående Grovfôrforskning på Holt - Tromsø Nordnorsk Landbruksråd - Grovfôrforskning på Holt - Tromsø I 2015/ / NIBIO/AHE Nordnorsk Landbruksråd NIBIO/AHE Endret lønnstilbud Personalmappe - Daniel Muluwork Atsbeha U 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 23 første ledd 221 Mottaker Daniel Muluwork Atsbeha Mogens Lund MAT/MLU

22 Endret lønnstilbud Personalmappe - Divina Rodriguez U 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 23 første ledd Mottaker Divina Rodriguez Mogens Lund MAT/MLU Drenerende gulv til sau - Tilsagn om utrednings- og tilretteleggingsmidler på inntil kr Drenerende gulv til sau / I 2015/ / MAT/TJOGHJ Fylkesmannen i Troms MAT/TJOGHJ Korrespondanse vedrørende innplassering i NIBIO Personalmappe - Hans Tranekjer Andresen - ref. 2012/1072 U 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 23 første ledd Mottaker Hans Tranekjer Andresen Alvhild Hedstein Vedrørende utsatt klagefrist Personalmappe - Rasmus Astrup NIBIO/AHE U 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 23 første ledd Mottaker Rasmus Astrup Alvhild Hedstein NIBIO/AHE

23 Oversendelse av avtale til signering - Statens vegvesen - FoU-prosjekt - Metoder for revegetering langs veg i landbruksområder Statens vegvesen - FoU-prosjekt - Metoder for revegetering langs veg i landbruksområder /462 U 2015/ / GRØNTMILJØ/SARHMH Mottaker Statens vegvesen Hans Martin Hanslin GRØNTMILJØ/SARHMH Oppdragsavtale til Overvåkningsprogram under Rammeavtale om Overvåking av Morsa Vansjø-Hobøl vassdraget Rammeavtale om Overvåking av Morsa Vansjø-Hobøl vassdraget /154 I 2015/ / VANN/JORESK Vannområde Morsa VANN/JORESK Mattilsynet bekrefter mottatt melding om avsluttede forsøk - Fusarium verticilliodes - forsøk med soppkultur /508 - Leif Sundheim Fusarium verticilliodes - forsøk med soppkultur /508 I 2015/ / PLANTEHELSE/PLHAHE Mattilsynet PLANTEHELSE/PLHAHE Anmodning om endring av visningsskilt på Rv 013 ved Lofthus Skilting - NIBIO I 2015/ / EIENDOM/APEIHA Statens vegvesen Region Vest KLIMAMILJØ/JORRSO

24 Ber om støtte til Studentkonferanse i Plantefysiologi Studentkonferanse i Plantefysiologi I 2015/ / NIBIO/AHE Karina Stensland Hornslien NIBIO/AHE Universitetet i Oslo Engasjement på pensjonistvilkår -Langsiktig feltarbeid - Prosjektnr Pensjonistavtaler I 2015/ / PERS/UBK TE PERS/UBK Steinar Alm Plantesortsnemda - Planterettsbeskyttelse og sortsgodkjenning 2015 Plantesortsnemda - Planterettsbeskyttelse og sortsgodkjenning 2015 I 2015/ / KORNFRØ/APEMAA Mattilsynet KORNFRØ/APEMAA Vedtak om tvangsmulkt - Månedlig undersøkelse for overnattingsbedrifter SSB - Månedlig undersøkelse for overnattingsbedrifter I 2015/ / EIENDOM/SVAAWI Statistisk Sentralbyrå EIENDOM/SVAAWI Signert kontrakt - Re-kartlegging og tilstandsvurdering av nasjonalt verdifulle kulturlandskap - avtale nr Anbudskonkurranse - Re-kartlegging og tilstandsvurdering av nasjonalt verdifulle kulturlandskap - Miljødirektoratet /490

25 U 2015/ / MAT/KVIAKH Mottaker Miljødirektoratet Knut Anders Hovstad MAT/KVIAKH Underretning til grunneiere om rettskraftig konsesjon for Raskiftet vindkraftverk med tilhørende nettilknytning Vindkraftprosjektet i Trysil og Åmot kommuner I 2015/ / EIENDOM/GAM Austri Raskiftet DA EIENDOM/GAM Møteplan - intervjuer hos Visindi Ansettelse - Økonomidirektør NIBIO I 2015/ / NIBIO/AHE I TE NIBIO/AHE Visindi Innvilget søknad - ØKO-uka /1216 ØKO-uka /1216 I 2015/ / ØKOLAND/TINKSO Fylkesmannen i Møre og Romsdal ØKOLAND/TINKSO Oversendelse av kontrakt nr Re-kartlegging kulturlandskap i Trøndelag Re-kartlegging Trøndelag - Hedmark - Miljødirektoratet /503 I 2015/ / MAT/KVIBOB Miljødirektoratet MAT/KVIBOB

26 Signert kontrakt - Kartlegging av naturtyper etter NIN 2.0 i Karleggingspakke 3 - Semi-naturlig eng i Oppland og Hedmark /484 Kartlegging av naturtyper etter NIN 2.0 i Karleggingspakke 3 - Semi-naturlig eng i Oppland og Hedmark /484 U 2015/ / MAT/KVIBOB Mottaker Miljødirektoratet Bolette Bele Leiekontrakt - Saghellinga MAT/KVIBOB Leie - Saghellinga - Sagabygget -Jordmottaket - Jordforskbygget U 2015/ / EIENDOM/GAM Mottaker Jon Ola Syrstad - Geir Åge Michelsen EIENDOM/GAM Personalmappe - Mona Ringnes I 2015/ / PERS/LOAGLI UO Offl. 23 første ledd ØKOLAND/TINKSO Arbeidsavtale og lønnsmelding Personalmappe - Chloe Grieu I 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 23 første ledd Chloe Grieu PLANTEHELSE/PLHAHE Kopi av brev til interimsstyret i NIBIO vedrørende regional struktur og fremtidig norsk fruktforskning fra Gartnerhallen Regional struktur - NIBIO

27 I 2015/ / NIBIO/AHE LMD v/jan Martinsen 019 NIBIO/AHE Permisjon Malte Stratmann Personalmappe - Malte Stratmann - ref. 12/157 U 2015/ / PERS/LOAGLI Mottaker Malte Stratmann Ulla Britt Wiig Kristensen Rettelse til høringsnotat, NENT (saksnr 2015/144) PERS/UBK Høring - NENT - Forsningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi I 2015/ / NIBIO/ARB De nasjonale forskningsetiske 008 NIBIO/ARB komiteene Replacement of National Focal Point for PGRFA, sak 13/20/nhs/710 LMD og Genressurssenteret I 2015/ / GENRESS/NHS Landbruks- og matdepartementet GENRESS/NHS Melding til Stortinget om skog- og trenæringen - invitasjon til innspillsmøte Melding til Stortinget om skog- og trenæringen - invitasjon til innspillmøte I 2015/ / SKOGUT/BJE Landbruks- og matdepartementet SKOGUT/BJE

28 Leie av kontor til Leiekontrakt - Fanaflaten 4 U 2015/ / EIENDOM/GAM Mottaker Oddvar Skre Geir Åge Michelsen EIENDOM/GAM Avslutning av BU-sak 35/2010 Brukerfinansiering til forskningsprosjekt med tema høstskudd på gran Høstskudd på gran - ref. 15/236 I 2015/ / KLIMASENTER/GUS Fylkesmannen i Buskerud KLIMASENTER/GUS Forslag til grenseendring av Lullefjellet naturreservat, Storfjord kommune - Melding om oppstart av arbeid med å finne kompensasjonsareal Høring - Forslag til grenseendring av Lullefjellet naturreservat, Storfjord kommune I 2015/ / ØKSAM/LAB Fylkesmannen i Troms ØKSAM/LAB Personalmappe - Kristin Bay I 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd nr TE PERS/UBK Statens pensjonskasse Vedrørende din arbeidsavtale - forlengelse Personalmappe - Siri Voll Dombu

29 U 2015/ / PERS/LOAGLI Mottaker Siri Voll Dombu Ulla Britt Wiig Kristensen PERS/UBK Fullmakt til å signere leiekontrakter - Jordforskbygget og Jordmottaket Personalmappe - Alvhild Hedstein I 2015/ / PERS/LOAGLI TE PERS/LOAGLI Landbruks- og matdepartementet Gjestestudent Sylvain Amroun fra til Gjestestudenter - Internship kontrakter I 2015/ / TRETEK/LAE TE TRETEK/LAE Université de Lorraine Gjestestudent Baptiste Kerfriden fra til Gjestestudenter - Internship kontrakter I 2015/ / TRETEK/LAE TE TRETEK/LAE Université de Lorraine Gjestestudent Christophe Pancher fra til Gjestestudenter - Internship kontrakter I 2015/ / TRETEK/LAE TE TRETEK/LAE Université de Lorraine

30 Vitnemål, master Personalmappe - Olav Aaseth Hegnar I 2015/ / PERS/LOAGLI UO Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd 221 nr TE SKOGUT/BJE Olav Aaseth Hegnar Forespørsel om agronomisk vurdering av Serenade ASO med mikroorganisme Bacillus subtilis stamme QST 713 Serenade ASO - Bacillus subtilis - Agronomiske vurderinger - soppmiddel - ref. 2015/326 I 2015/ / SOPP/PLHRNA Mattilsynet SOPP/PLHRNA Forespørsel om agronomisk off-label vurdering av Centium 36 CS for bruk mot frøugras i gulrot og asparges Centium 36 CS - klomazon - Agronomiske vurderinger - Ugrasmiddel - ref. 2011/81 I 2015/ / SKADEDYR/PLHJNE Mattilsynet SKADEDYR/PLHJNE Undertegnet avtale med Kristine Ekelund - Kartlegging av semi-naturlig eng etter NiN Oppland Kartlegging av semi-naturlig eng etter NiN Oppland og Hedmark. Instinr ref. 2015/484 I 2015/ / KULTURLAND/LOKHAS Kristine Ekelund KULTURLAND/LOKHAS

31 Oversendelse av samarbeidsavtale til undertegnelse - POTTIFRISK - Bedre settepotetkvalitet gjennom økt kunnskap og metodeutvikling knyttet til problematiske skadegjørere NFR FFL/JA - POTTIFRISK - Bedre settepotetkvalitet gjennom økt kunnskap og metodeutvikling knyttet til problematiske skadegjørere. KPN - Improved potato seed tuber quality through better disease control Methods - ref- 2014/447 I 2015/ / SOPP/PLHRNA Wageningen Campus SOPP/PLHRNA Kopi av vedtak på søknad om off-label godkjenning for bruk av Signum mot bladflekksykdommer, gråskimmel og storknolla råtesopp i babyleaf, bladgrønnsaker og bladpersille på friland Signum - pyraklostrobin + boscalid - Agronomiske vurderinger - soppmiddel - ref. 2008/274, 2006/157, 2008/433, 2009/277, 2009/480, 2012/599 I 2015/ / SOPP/PLHRNA Mattilsynet SOPP/PLHRNA Forespørsel om kommentarer til drr for Stabilan Extra Stabilan Extra - CCC klormekvatklorid - Agronomiske vurderinger - Vekstregulerende middel - Ugras - ref. 2010/1177 I 2015/ / SKADEDYR/PLHKST Mattilsynet SKADEDYR/PLHKST ICP Forests - Data Request (no 81) Programme Co-ordinating Centre - PCC of ICP Forests I 2015/ / PLANTEHELSE/AAD PCC of ICP Forests PLANTEHELSE/AAD

32 Kopi av vedtak på søknad om off-label godkjenning av Conserve mot trips, purremøll og løkflue i vårløk, kepaløk, sjalottløk og purre Conserve - spinosad - Agronomiske vurderinger - skadedyrmiddel - ref. 2006/155, 2007/552, 2007/614, 2008/705, 2008/725 I 2015/ / SKADEDYR/PLHASU Mattilsynet SKADEDYR/PLHASU Forespørsel om agronomisk vurdering av Steward off-label mot sommerfugllarver og rapsglansbiller i rosenkål, grønnkål, babyleaf, bladgrønnsaker, kruspersille, bladpersille og dill, samt mot rapsglansbiller i diverse kålkulturer Steward - indoksakarb - Agronomiske vurderinger - ref. 2008/275, 2012/56 I 2015/ / SKADEDYR/PLHASU BU 2 SKADEDYR/PLHASU Mattilsynet Kopi av vedtak på søknad om ff-label bruk av Switch 62,5 WG mot løkbladgråskimmel og løkgråskimmel i stikkløkproduksjon og matløk Switch 62.5 WG - fludioksonil + cyprodinil - Agronomiske vurderinger - soppmiddel - ref. 07/955 I 2015/ / SOPP/PLHRNA TE SOPP/PLHRNA Mattilsynet Kopi av vedtak på søknad om off-label bruk av Lentagran WP mot frøugras i sådd- og planta vårløk Lentagran WP - pyridat - Agronomiske vurderinger - ugrasmiddel - ref. 2012/501 I 2015/ / SKADEDYR/PLHJNE Mattilsynet SKADEDYR/PLHJNE

33 Forespørsel om agronomisk vurdering av Boxer off-label mot tunrapp og knerevehale om høsten i gjenleggsår og frøår i frøeng av engsvingel, og mot frøugars i asprages Boxer - prosulfokarb - Agronomiske vurderinger - ugrasmiddel - ref. 2007/94, 2010/229 I 2015/ / SKADEDYR/PLHKST BU 2 SKADEDYR/PLHKST Mattilsynet E-postkorrespondanse vedrørende søknad om import av arten Heterorhabditis bacteriophora - Larvanem - fra LOG/Koppert - Ingen behov for agronomisk vurdering Larvanem - heterorhabditis bacteriophora - makroorganisme - skadedyrmiddel U 2015/ / SKADEDYR/PLHASU Mottaker Mattilsynet Anette Sundbye SKADEDYR/PLHASU Svar på klage på avslag på søknad om støtte til prosjektet - Northern Cereals - New Markets for a Changing Environment Prosjekt - Northern Cereals - New Markets for a changing Environment - ref. 2014/1145 I 2015/ / UTNAT/HOLHHA Nordland Fylkeskommune UTNAT/HOLHHA Personalmappe - Siv Grethe Aarnes - ref. 2006/704 U 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd nr. 1 Mottaker Arne Hermansen PLANTEHELSE/PLHAHE

34 CV Personalmappe - Habtamu Yesigat Ayenew I 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd 221 nr. 1 Habtamu Yesigat Ayenew PERS/HJETLAND Akseptert endret lønnstilbud Personalmappe - Divina Rodriguez I 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 23 første ledd Divina Rodriguez MAT/MLU Innvilget velferdspermisjon Personalmappe - Lasse Weiseth - ref. 2012/141 U 2015/ / PERS/LOAGLI Mottaker Lasse Weiseth Øyvind Ness EIENDOM/KVIONE Undertegnet arbeidsavtale - gjeldene fra Personalmappe - Snorre B. Hagen - ref. 2009/1225 I 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd nr. 1 Snorre Hagen EIENDOM/APEIHA

35 Forespørsel om en tilleggs vurdering av Aviator Xpro - justeringer på etikett Aviator Xpro EC biksafen + protiokonazol - Agronomiske vurderinger - Soppmiddel - ref. 2013/41 I 2015/ / SOPP/PLHAFI BU 2 SOPP/PLHAFI Mattilsynet Agronomisk tilleggs vurdering av Aviator Xpro EC 225 Aviator Xpro EC biksafen + protiokonazol - Agronomiske vurderinger - Soppmiddel - ref. 2013/41 U 2015/ / SOPP/PLHAFI Mottaker Mattilsynet Andrea Ficke SOPP/PLHAFI Forespørsel om agronomisk vurdering i forbindelse med søknad om off-label bruk av Cerone mot legde og stråknekk i åkerbønne og topptynning i juletre Cerone - etefon - vekstreguleringsmiddel - ugrasmiddel - ref. 2011/52 I 2015/ / SKADEDYR/PLHKST BU 2 SKADEDYR/PLHKST Mattilsynet Forespørsel om agronomisk vurdering i forbindelse med søknad om dispensasjon for en ekstra behandling med Envidor i solbær Envidor 240 SC - spirodiklofen - Agronomiske vurderinger - skadedyrmiddel I 2015/ / SKADEDYR/PLHASU BU 2 SKADEDYR/PLHASU Norsk Landbruksrådving

36 Agronomisk vurdering av dispensasjonssøknad for bruk av Envidor mot spinnmidd i solbær i 2015 Envidor 240 SC - spirodiklofen - Agronomiske vurderinger - skadedyrmiddel U 2015/ / SKADEDYR/PLHASU Mottaker Norsk Landbruksrådving Mottaker Mattilsynet Anette Sundbye SKADEDYR/PLHASU Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr - Forskriftsutkast - Høring Høring - Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr - Mattilsynet I 2015/ / PLANTEHELSE/PLHAHE TE PLANTEHELSE/PLHAHE Mattilsynet Kopi av vedtak på søknad om dispensasjon for en ekstra behandling i solbær mot veksthusspinnmidd med Envidor 240 SC Envidor 240 SC - spirodiklofen - Agronomiske vurderinger - skadedyrmiddel I 2015/ / SKADEDYR/PLHASU Mattilsynet SKADEDYR/PLHASU Avtale om ferieavvikling av overførte feriedager 2015 Personalmappe - Trygve Sveen Aamlid - ref. 2010/1157 I 2015/ / PERS/LOAGLI Trygve S. Aamlid KLIMAMILJØ/JORTMA

37 Rapport fra ventilasjonsservice våren 2015 Service - Inneklima - Ventilasjon - F20 - Caverion - ref. 2012/235 I 2015/ / KLIMAMILJØ/JORRSO Caverion Norge AS KLIMAMILJØ/JORRSO Avslag på søknad om midler til prosjekt - Kartverktøy for erosjonsrisiko - Lokalisering av erosjonsdempende tiltak Landbruksdirektoratet - SØKNAD - Kartverktøy for erosjonsrisiko - Lokalisering av erosjonsdempende tiltak i jordbrukslandskapet - ref. 2015/178 I 2015/ / AREALTRANS/JORAHA Landbruksdirektoratet AREALTRANS/JORAHA Forespørsel om pris på instrumentering av overvåkningsbrønner i berg ved Frogner stadion med fjernavlesning Instrumentering av overvåkningsbrønner i berg ved Frogner stadion med fjernavlesning - Norconsult I 2015/ / KLIMAMILJØ/JOROVE Norconsult AS KLIMAMILJØ/JOROVE Henvendelse om gråvannsrenseanlegg - Gnr. 137 bnr 49 Etnedal kommune - Nordfjellstølen Nordfjellstølen hytteområde Etnedal kommune - Gråvannsrenseanlegg - ref. 2009/167 I 2015/ / GRØNTMILJØ/JORGRH Aurdal Rørleggertjenester AS GRØNTMILJØ/JORGRH

38 Undertegnet arbeidsavtale Personalmappe - Morten Johnsen - ref. 15/493 I 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd 221 nr. 1 Morten Johnsen KLIMAMILJØ/JORRSO Undertegnet arbeidsavtale Personalmappe - Hilde Vevelstad Warholm - ref. 2015/467 I 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd 221 nr. 1 Hilde Vevelstad Warholm KLIMAMILJØ/JORRSO Undertegnet arbeidsavtale Personalmappe - Mirjam Bøe - ref. 2013/844 I 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd 221 nr. 1 Mirjam Bøe KLIMAMILJØ/JORRSO Oversendelse av kontrakt nr til signering - Re-kartlegging kulturlandskap i Nordland Anbudskonkurranse - Re-kartlegging og tilstandsvurdering av nasjonalt verdifulle kulturlandskap - Miljødirektoratet /490 I 2015/ / MAT/KVIAKH BU 1 MAT/KVIAKH Miljødirektoratet

39 Personalmappe - Maria Luz Herrero Ruiz De Loizaga- ref. 2010/576 I 2015/ / PERS/LOAGLI P Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd nr. 1 PERS/LOAGLI Forespørsel om med finansiering av prosjektet - Fornying av langvarig eng sett i produksjons-, klima- og kostnadsperspektiv Skisse - Fornying av langvarig eng sett i produksjons-, klima- og kostnadsperspektiv - KPN U 2015/ / MAT/FURSOP Mottaker Rogaland Fylkeskommunne Mottaker Mottaker Hordaland Fylkeskommune Møre og Romsdal Fylkeskommune Samson Øpstad MAT/FURSOP Forespørsel om med finansiering av prosjektet - Fornying av langvarig eng sett i produksjons-, klima- og kostnadsperspektiv Skisse - Fornying av langvarig eng sett i produksjons-, klima- og kostnadsperspektiv - KPN U 2015/ / MAT/FURSOP Mottaker Felleskjøpet Agri Mottaker Mottaker Felleskjøpet Rogaland-Agder Strand Unikorn Samson Øpstad MAT/FURSOP Forespørsel om med finansiering av prosjektet - Fornying av langvarig eng sett i produksjons-, klima- og kostnadsperspektiv Skisse - Fornying av langvarig eng sett i produksjons-, klima- og kostnadsperspektiv - KPN U 2015/ / MAT/FURSOP Mottaker FMLA Sogn og Fjordane

40 Mottaker Mottaker Mottaker FMLA Møre og Romsdal FMLA Hordaland FMLA Rogaland Samson Øpstad MAT/FURSOP Forespørsel om med finansiering av prosjektet - Fornying av langvarig eng sett i produksjons-, klima- og kostnadsperspektiv Skisse - Fornying av langvarig eng sett i produksjons-, klima- og kostnadsperspektiv - KPN U 2015/ / MAT/FURSOP Mottaker Sogn og Fjordane Fylkeskommune Samson Øpstad Pre-proposal av prosjekt BioCare Søknad - BioCare - H Biodiversa MAT/FURSOP U 2015/ / AREALTRANS/JORJST Mottaker Biodiversa Jannes Stolte AREALTRANS/JORJST Oversendelse av dokumenter til etablering av infiltrasjonsanlegg på Hannestad Gård i Vestby kommune - søknad om utslippstillatelse - søknad om tillatelse til tiltak Avløpsløsning for bolig og hestesenter - Hvitstenveien 224, gnr/bnr. 49/5 Hannestad gård - Vestby kommune U 2015/ / GRØNTMILJØ/JORGRH Mottaker Vestby Kommune Guro Hensel GRØNTMILJØ/JORGRH Bekreftelse på aksept av vilkår til forprosjekt - Måling av bukfett hos gammelnorsk sau Prosjekt - Måling av bukfett hos gammelnorsk sau - ref. 2015/308 U 2015/ / GROVFOR/TJOVHL Mottaker Nordland fylkeskommune Vibeke Lind GROVFOR/TJOVHL

41 Bekreftelse på aksept av vilkår til prosjekt - Økt kompetanse på fordøyelighetsforsøk Prosjekt - Økt kompetanse på fordøyelighetsforsøk - ref. 2015/530 U 2015/ / GROVFOR/TJOVHL Mottaker Nordland fylkeskommune Vibeke Lind GROVFOR/TJOVH Innvilget midler til søknad om støtte til prosjekt - Reindrift og samlet belastning, Ildgruben reinbeitedistrikt Landbruksdirektoratet - Reindrift og samlet belastning - Ildgruben reinbeitedistrikt Reindriftens Utviklingsfond I 2015/ / UTNAT/TJOSME Landbruksdirektoratet UTNAT/TJOSME Etablering av Norsk institutt for bioøkonomi - NIBIO - Spørsmål om årsrapportering Etablering av NIBIO - Årsrapportering I 2015/ / NIBIO/AHE Landbruks- og matdepartementet 130 NIBIO/AHE Forespørsel om kommentarer til drr - Draft Registration Report - for Arylex - GF-2573 Arylex - GF halauxifen-metyl - Agronomiske vurderinger - Ugrasmiddel I 2015/ / SKADEDYR/PLHKST Mattilsynet SKADEDYR/PLHKST Forespørsel om kommentarer til drr - Draft Registration Report for Zypar - GF-2644 Zypar - GF halauxifen-metyl + florasulam - Agronomiske vurderinger - Ugrasmiddel I 2015/ / SKADEDYR/PLHKST

42 Mattilsynet SKADEDYR/PLHKST Agricultura DA - Forespørsel om samarbeid - Grovfôr - Truede plantearter i slåtteng Agricultura DA - Forespørsel om samarbeid - Grovfôr - Truede plantearter i slåtteng I 2015/ / MAT/MLU Agricultura DA MAT/MLU Oppdatert forespørsel om agronomisk vurdering av Monty-line AM Monty-line AM - amblyseius montdorensis - Agronomiske vurderinger - skadedyrmiddel - ref. 2015/487 I 2015/ / SKADEDYR/PLHASU Mattilsynet SKADEDYR/PLHASU Oppdatert forespørsel om agronomisk vurdering av Serenade ASO med mikroorganisme Bacillus subtilis stamme QST 713 Serenade ASO - Bacillus subtilis - Agronomiske vurderinger - soppmiddel - ref. 2015/326 I 2015/ / SOPP/PLHRNA Mattilsynet SOPP/PLHRNA Forespørsel om agronomisk revurdering av Revus Revus - manipropamid - Agronomiske vurderinger - soppmiddel - ref. 2006/528 I 2015/ / SOPP/PLHRNA Mattilsynet SOPP/PLHRNA

43 Oppdatert forespørsel om agronomisk vurdering av Tomahawk 200 Tomahawk fluroksypyr-1-metyleptylester - Agronomiske vurderinger - Ny versjon av Tomahawk Ugrasmiddel - ref. 2015/330 I 2015/ / SKADEDYR/PLHKST Mattilsynet SKADEDYR/PLHKST Oppdatert forespørsel om agronomisk vurdering av Starane 333HL Starane 333HL - fluroksypyr - Agronomiske vurderinger - Ugrasmiddel - ref. 15/331 I 2015/ / SKADEDYR/PLHKST Mattilsynet SKADEDYR/PLHKST Oppdatert forespørsel om agronomisk vurdering av Gro-Stop Electro Gro-Stop Electro - klorprofam - Agronomiske vurderinger - Ny versjon av Gro-Stop Innovator - Ugrasmiddel - ref. 2015/332 I 2015/ / SKADEDYR/PLHKST Mattilsynet SKADEDYR/PLHKST Fullmakt til å opptre på vegne av departementet - Ny hovedvannledning Særheim - Grøva Ny hovedvannledning Særheim - Grøva I 2015/ / EIENDOM/APEIHA Landbruks- og matdepartementet EIENDOM/APEIHA

44 Oppdatert forespørsel om agronomisk vurdering av Salsa - Avventer risikovurdering fra VKM Salsa - etametsulfuronmetyl - Agronomiske vurderinger - ugrasmiddel - ref. 2015/329 I 2015/ / SKADEDYR/PLHKST Mattilsynet SKADEDYR/PLHKST Avbestilling av agronomisk vurdering av Madex - Søknad er trukket Madex 3 - CpGV - Cydia pomonella Granulosis Virus -skadedyrmiddel - ref. 2008/861 I 2015/ / SKADEDYR/PLHASU Mattilsynet SKADEDYR/PLHASU Avbestilling av agronomisk vurdering - Søknad om godkjenning er avslått Malakite - ditianon - Agronomiske vurderinger - soppmiddel - ref. 2015/328 I 2015/ / SOPP/PLHRNA TE SOPP/PLHRNA Mattilsynet Forespørsel om agronomisk vurdering av Metric Metric - klomazon + metribuzin - Agronomiske vurderinger - Ugrasmiddel I 2015/ / SKADEDYR/PLHKST Mattilsynet SKADEDYR/PLHKST Forespørsel om agronomisk vurdering av Proxanil Proxanil - propamokarb + cymoxanil - Agronomiske vurderinger - soppmiddel I 2015/ / SOPP/PLHRNA

45 Mattilsynet SOPP/PLHRNA Forespørsel om agronomisk vurdering av Spotlight Plus Spotlight Plus - karfentrazonetyl - Agronomiske vurderinger - Ugrasmiddel - ref. 2015/117 I 2015/ / SKADEDYR/PLHKST Mattilsynet SKADEDYR/PLHKST Oppdatert forespørsel om agronomisk vurdering av Glypper Glypper - glyfosat - Agronomiske vurderinger - ugrasmiddel - ref. 2015/327 I 2015/ / SKADEDYR/PLHKST Mattilsynet SKADEDYR/PLHKST Forespørsel om agronomisk vurdering av Gusto - avventer risikovurdering - økotoksikologi Gusto - metaldehyd - Agronomiske vurderinger - skadedyrmiddel I 2015/ / SKADEDYR/PLHASU Mattilsynet SKADEDYR/PLHASU Forespørsel om agronomisk vurdering av Siltra Xpro EC 260 Siltra Xpro EC biksafen + protiokonazol - Agronomiske vurderinger - Soppmiddel I 2015/ / SOPP/PLHAFI Mattilsynet SOPP/PLHAFI

46 Oppdatert forespørsel om agronomisk revurdering av Prestige FS 370 Prestige FS pencycuron + imidakloprid - Agronomiske vurderinger - sopp- og skadedyrmiddel - beisemiddel - ref. 2008/52 I 2015/ / SOPP/PLHRNA Mattilsynet SOPP/PLHRNA Oppdatert forespørsel om agronomisk vurdering av Amigo FS 350 Amigo FS imidakloprid - Agronomiske vurderinger - skadedyrmiddel - beisemiddel I 2015/ / SKADEDYR/PLHASU Mattilsynet SKADEDYR/PLHASU Undertegnet arbeidsavtale Personalmappe - Marieke Vervoort - ref. 2014/1099 I 2015/ / PERS/LOAGLI I Marieke Vervoort PERS/LOAGLI Innvilget søknad om støtte til seminar - Hva kan vi lære av nordisk vannforvaltning for landbruket Seminar - Hva kan vi lære av nordisk vannforvaltning for landbruket I 2015/ / MAT/KRG Østfold fylkeskommune MAT/KRG FSC (TM) revisjon av skogforvaltningen utført på eiendommer under Mjøsen Skog Gruppeordning FSC (TM) revisjon av skogforvaltningen utført på eiendommer under Mjøsen Skog Gruppeordning I 2015/ / SKOGPROD/ANK

47 Orbicon A/S v/ Karina seeberg SKOGPROD/ANK Kitnæs Varsel om støyende arbeider - nytt veterinærbygg Utbygging Campus Ås - NMBU I 2015/ / EIENDOM/APEIHA Statsbygg EIENDOM/APEIHA Søknad om midler til forprosjekt utvikling av app for bjørnemøkk Prosjekt - Søknad - Forprosjekt utvikling av app for bjørnemøkk U 2015/ / SKOGUT/SVAPEA Mottaker Miljødirektoratet Paul Eric Aspholm SKOGUT/SVAPEA Avslag på søknad om tilskudd - Forprosjekt utvikling av app for bjørnemøkk Prosjekt - Søknad - Forprosjekt utvikling av app for bjørnemøkk I 2015/ / SKOGUT/SVAPEA Miljødirektoratet SKOGUT/SVAPEA Signert service- og supportavtale - Elektroniske Betalings Systemer AS - EBS Kantine - Elektroniske Betalings Systemer AS - EBS - Betalingsterminaler U 2015/ / EIENDOM/APEIHA Mottaker Elektroniske Betalings Systemer AS Ingvar Hage EIENDOM/APEIHA

48 E-postkorrespondanse vedrørende aktivering av betalings system i kantinene - EBS Kantine - Elektroniske Betalings Systemer AS - EBS - Betalingsterminaler U 2015/ / EIENDOM/APEIHA Mottaker EBS Ingvar Hage EIENDOM/APEIHA Etterspør sluttrapportering av tilskudd til prosjektet Restaurering av elvemusling Prosjekt - Restaurering av elvemuslingbestand gjennom nye metoder - instinr ref. 2011/796 I 2015/ / SKOGUT/SVAPEA Troms fylkeskommune SKOGUT/SVAPEA Innvilget tilskudd - Tilskudd til reisestipend for ungdom på Hurtigruteseminaret 2015 Hurtigruteseminaret Ungdomsstipend - Instinr ref. 2014/991 I 2015/ / UTNAT/HOLLHA Fylkesmannen i Finnmark UTNAT/HOLLHA Undertegnet Consortium avtale - ProIntensAfrica PROIntensAfrica - Towards a long-term Africa-EU partnership to ensure sustainable food and nutrition security in Africa. Horizon Proposal number SEP ref. 2014/853 I 2015/ / PLANTEHELSE/LOASBO Forum for Agricultural Resarch in PLANTEHELSE/LOASBO Africa - FARA CIRAD CORAF/WECARD UCL CCARDESA

SAKNOR 647.9. Avs./mot: Navn Jourenhet: Saksbehandler (enhet/initialer):

SAKNOR 647.9. Avs./mot: Navn Jourenhet: Saksbehandler (enhet/initialer): Journal Seleksjon: Journaldato: 05.01.2015-11.01.2015, Journalenhet: loa, jor, sva, plh, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 14.01.2015 Bekreftelse på gjennomføring

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.2012 Søknad - Produksjon av rips og solbær i nordlig klima

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.2012 Personaldokument Personalmappe - Døving, Aksel Kjetil

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 23.9.2013-27.9.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.09.

Seleksjon: Journaldato: 23.9.2013-27.9.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 23.9.2013-27.9.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.09.2013 Sandfilteranlegg Grefsenkollen - oversendelse

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.2015 Framdriftsrapport til NFR for perioden 01.06.2014-30.11.2014,

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.2014 Tilbud på minikonkurranse Kartlegging av naturtyper

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.2014 Fornyet forespørsel om tilbud på drikkevannsløsning

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06.

Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06.2015 Tilbudsbrev for Tematiske etterundersøkelser

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.2015 Oversender CV Personalmappe - Marte Sverdrup

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.2012 E-post søknad om midler for 2012 - SKOLEHAGE Tingvoll

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09.

Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09.2014 Regulering av leiepris utleieboliger 2014 Leiekontrakt

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.2013 Retur av signert kontrakt Normalavlinger i

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 25.05.2015-31.05.2015, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.06.

Seleksjon: Journaldato: 25.05.2015-31.05.2015, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 25.05.2015-31.05.2015, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.06.2015 Tilbud om sommerjobb og ferdig signert arbeidsavtale

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.2014 Agronomisk vurdering av nytt yrkespreparat

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.2014 Signert - Green Industry Innovation Romania

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 27.04.2015-04.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05.

Seleksjon: Journaldato: 27.04.2015-04.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 27.04.2015-04.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05.2015 Kopi av søknad - covalcrop - Collaborative

Detaljer

Journaldato: 09.03.2015-15.03.2015, Journalenhet: jor, sva, plh, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A 621.5

Journaldato: 09.03.2015-15.03.2015, Journalenhet: jor, sva, plh, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A 621.5 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.03.2015 Journaldato: 09.03.2015-15.03.2015, Journalenhet: jor, sva, plh, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bioforsk Rapport_ Kyr i løsdrift med tilgang

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.2012 Husleie Barnehagen Hundre Leieavtale Barnehagen

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09.

Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09.2011 OEP - Bioforsk - jf brev fra Difi av 06.04.11 Lansering

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.2012 Samarbeidsplan 2012 Sør-Varanger bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 03.03.2014-09.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 14.03.

Seleksjon: Journaldato: 03.03.2014-09.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 14.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 03.03.2014-09.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 14.03.2014 Attest Personalmappe Amalie Hansen Hardy -

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 07.11.2011-11.11.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.11.

Seleksjon: Journaldato: 07.11.2011-11.11.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 07.11.2011-11.11.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.11.2011 Anmodning om utbetaling i forbindelse med gjennomføring

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 21.10.2013-27.10.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10.

Seleksjon: Journaldato: 21.10.2013-27.10.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 21.10.2013-27.10.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10.2013 Følgebrev rapportering 3.tertial 2012/plan

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.2013 Søknad om midler til prosjektet "Biokull - Vurdering

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 20.05.2013-26.05.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.06.

Seleksjon: Journaldato: 20.05.2013-26.05.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.05.2013-26.05.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.06.2013 Tilbud - Naturtypekartlegging av Blomsøya

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.2012 Personalmappe - Koesling, Matthias - Tingvoll U 2010/475-8

Detaljer

Journaldato: 19.8.2013-25.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A 621.4

Journaldato: 19.8.2013-25.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A 621.4 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.08.2013 Journaldato: 19.8.2013-25.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Grimstad kommune i Aust-Agder - Resistensbrytende

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 15.08.2011-19.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 23.08.

Seleksjon: Journaldato: 15.08.2011-19.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 23.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 15.08.2011-19.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 23.08.2011 Anskaffelse av digital vekt for veiiing av prøver

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.2014 Søknad om støtte til konferanse JPI-kulturarv

Detaljer

Offentlig journal. Referansegruppe - MIS - Norskog - jan 08.pdf. Referansegruppe for evaluering av MIS-prosessen 2008/1-2 104/2008 04.01.

Offentlig journal. Referansegruppe - MIS - Norskog - jan 08.pdf. Referansegruppe for evaluering av MIS-prosessen 2008/1-2 104/2008 04.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.4.2012-29.4.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2012 Referansegruppe - MS - Norskog - jan 08.pdf Referansegruppe for evaluering av MS-prosessen 2008/1-2

Detaljer