Digitale verktøy som støtte for lesing og skriving

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digitale verktøy som støtte for lesing og skriving"

Transkript

1 Digitale verktøy som støtte for lesing og skriving Sonja M. Mork Naturfagsenteret Stavanger 7. april 2014

2 Naturfagsenteret Viktige formidlingskanaler Tidsskriftene Naturfag, NorDiNa og Kimen Naturfagkonferansen naturfag.no, viten.no, forskerfrø.no, astroviten.no miljolære.no, kartiskolen.no, natursekken.no, lektor2.no Bestill gratis abonnement på tidskrift:

3 Oversikt Innledning Faget i sentrum Sentralt for lesing og skriving Variasjon Engasjement Tydelige oppgaver/oppdrag Eksempler

4 Spørreundersøkelse blant lærere vår 2013 Hovedfokus: Forskerspiren og grunnleggende ferdigheter Omfang: +/- 30 min besvarelsestid Tidsrom: mai-juni 2013 Respondenter: Naturfaglærere 1.-7.trinn (101) Naturfaglærere trinn (293) Utvalg: Ikke tilfeldig. Via Naturfagsenterets og Vitensentrenes epostlister (nyhetsbrev, deltagere fra konferanser og kurs). Lav svarprosent

5 Anvende digitale hjelpemidler. Hvor ofte ber du elevene om dette i naturfagtimene? (1 = Aldri eller nesten aldri, 6 = I hver eller nesten hver time)

6 Faget i sentrum Men hva er faget?

7 Forskerspiren I naturfagundervisningen framstår naturvitenskapen som et produkt som viser den kunnskapen vi har i dag og som prosesser som dreier seg om hvordan naturvitenskapelig kunnskap bygges og etableres. Prosessene omfatter utvikling av hypoteser, eksperimentering, systematiske observasjoner, diskusjoner, kritisk vurdering, argumentasjon, begrunnelser for konklusjoner og formidling. Forskerspiren skal ivareta disse dimensjonene i opplæringen og integreres i de andre Det handler om å stille spørsmål, sette seg inn i et tema og skaffe seg kunnskap gjennom å innhente og sortere ulike typer informasjon, lese kritisk, trekke ut og bearbeide viktig informasjon, planlegge og gjennomføre egne utforskninger, registrere, bearbeide og tolke data, sammenligne med andres resultater, argumentere for gyldigheten av resultater, diskutere egne resultater i lys av teori, samt hovedområdene. skriftlig og muntlig formidling av resultater. Dette er naturfag! Dette er GRF!

8 Å kunne lese i naturfag er å forstå og bruke naturfaglige begreper, symboler, figurer og argumenter gjennom målrettet arbeid med naturfaglige tekster. Dette innebærer å kunne identifisere, tolke og bruke informasjon fra sammensatte tekster i bøker, aviser, bruksanvisninger, regelverk, brosjyrer og digitale kilder. Lesing i naturfag inkluderer kritisk vurdering av hvordan informasjon framstilles og brukes i argumenter, blant annet gjennom å kunne skille mellom data, antakelser, påstander, hypoteser og konklusjoner. Utviklingen av leseferdighet i naturfag går fra å finne og bruke uttrykt informasjon i enkle tekster til å forstå tekster med stadig flere fagbegreper, symboler, figurer, tabeller og implisitt informasjon. Kravet til kritisk lesing og evne til å identifisere relevant informasjon og vurdere kilders troverdighet øker, fra å kunne bruke tilrettelagte kilder til å kunne innhente og sammenligne informasjon fra ulike kilder og vurdere relevansen.

9 Sentralt for lesing og skriving

10 Lesing Leseengasjement er positivt korrelert med prestasjoner og påvirker leseprestasjoner enn sosio-økonomisk status (Guthrie, Wigfield & Perencevich, 2004; Roe & Taube, 2009) Lesestrategier er spesielt vellykket for å konstruere mening fra tekst og bør undervises aktivt i kontekst gjennom alle skoleårene (Hattie, 2009) Spesielt gode leselærere legger systematisk til rette for samtaler om tekstene elevene leser og modellerer dermed kontinuerlig hvordan de snakker om tekster (Allington & Johnston 2002, Roe, 2008) Aktivere forkunnskaper er viktigere for leseforståelse enn andre lesestrategier (Samuelstuen, 2005)

11 Leseengasjement Lærere må legge like stor vekt på å motivere elever som på å innøve gode lesestrategier John Guthrie (2007)

12 Leseengasjement Kan styrkes ved Aktivisere forkunnskaper Spesifikke instrukser Variasjon Stillelesing Høytlesing Variert utvalg av tekster, ikke bare læreboka Diskutere og bearbeide innhold

13 Skriving Formål og mottaker Tenkeskriving Presentasjonsskriving Maler for skriving (skriverammer) Underveisvurdering

14 Systematisk variasjon av aktiviteter Les det: Undre over hva ting er laget av og hvorfor Gjør det: Elever lager sitt eget lim Skriv det: Elever skriver ned oppskriften Si det: Hvilket lim er det beste? naturfagsenteret.no/forskerfotter

15 Eksempler

16 Leseengasjement Vil du lese en tekst i ett av disse Nysgjerrigperbladene? Utgangspunkt: Kjedelig og kort leselekse som SKAL leses i 15 min

17 nynorsk fagbegreper bølgjedriven undervassrobot lydsignal mottakarar bøyer energi 3D-modellar app: Shark Net

18

19

20 Forskere fra Stanford har radiomerket hvithai langs kysten av sentrale California og sporet vandringene deres i åpent hav. Animasjonen viser vandringene til to hvithaier; den ene drar til Hawaii, mens den andre drar til et næringsrikt område mellom California og Hawaii. Vandringsruter

21 Forskning gir ny kunnskap om hvithai hvithai Kan vandre 4000 km uten å ta til seg næring (Lindesnes-Nordkapp: 2367 km) Energi som fett og olje i enorm lever (opptil 25 % av kroppsvekt) Oljelageret gir haiene god oppdrift Inn til kysten for å spise etter lange vandringer Jf bjørner som spiser seg opp før vintersøvnen Stanford University og Monterey Bay Aquarium

22 nysgjerrigper.no Sjøsetting av undervannsrobot

23 Leseengasjement Fra skolebiblioteket noen dager senere

24 Leseengasjement!

25 naturfag.no

26 Jakten på bokstaver og tall i naturen Aktivitet på naturfag.no Passer for barnehage og barnetrinn Kombinerer ute og inne Eksplisitt oppgave: Finne bokstaver og tall i naturen Lag en ppt presentasjon eller plakat Beskriv hva som danner motivet Forske på et av motivene?

27 Observere Se! Jeg er en J! og nå er jeg en C

28 Beskrive hva du har funnet t er lagd av stein og vann

29 Details or big picture? Vanndråpe på fuglefjær danner O Fugler i lufta danner en F

30 Undring og nysgjerrighet Hvem har lagd S på dette bladet? Hvordan skjedde det?

31 Presentere

32 Presentere

33 Lage presentasjon Kreativitet Lære bokstaver Observere Stille spørsmål Ta bilder Undring Reflektere Engasjement Skrive Snakke Ute og inne

34 Utgangspunkt for lesing og skriving Vanndråpe på fuglefjær danner O Hvorfor ligger vanndråpen oppå fjæra på denne måten? Fugler i lufta danner en F Ser ut som en flokk med gjess som bytter posisjoner. Hvorfor flyr gjess i plogformasjon?

35 Begrepskart som utgangspunkt for skriving

36 Mal (ramme) for skriving 5-avsnitts skisse Mal hentet fra Karl Henrik Flyum: folk.uio.no/khflyum/femavsnittsmetoden

37 Trinn 1. Tre stikkord 2. Tre setninger, en for hvert stikkord 3. To setninger til: Innledning og avslutning 4. Utvid hver setningene til et avsnitt 5. Vurder strukturen i avsnittene og overganger mellom avsnitt Tema: Fuglefjær fjærtyper, funksjon, fjærpleie En fugl har flere forskjellige typer fjær. To viktige funksjoner til fuglefjær er at de er vannavstøtende og varmeisolerende. Fjærene må pleies for å opprettholde isolasjonsevne og vannavstøtningsevne. Fuglefjær er finnes i utallige former, farger og størrelser Fuglefjær er utrolig spennende og det er mange flere spørsmål som kan utforskes om fuglefjær. Fuglefjær finnes i utallige former, farger og størrelser. Denne teksten handler om ulike typer fjær og noen viktige egenskaper de har. Hver fugl har flere typer fjær. De viktigste typene er dun, kroppsfjær, halefjær og vingefjær. Fjæra på bildet er trolig en vingefjær eller halefjær. Fuglefjær er vannavstøtende. En forklaring på dette er at fuglene impregnerer fjærene med et stoff de skiller ut fra halekjertelen sin. En annen forklaring er at fjærene er plassert som takstein på et hus og at små kroker på hver fjær kobler den sammen med andre fjær slike at vannet holdes borte. Å danne et varmeisolerende lag er også en viktig funksjon til fjær. Jevnlig fjærpleie er viktig for at fjærene skal opprettholde isolasjons- og vannavstøtningsevne. Fugler pleier fjærene sine ved å bade i vann eller sand, eller til og med gni seg inn med maur eller la maur krype inn mellom fjærene. Forskere tror at maursyre bidrar til å drepe fjærparasitter. Det er utrolig spennende å utforske fuglefjær og det er mye mer som kan forskes på. Overgangene fungerer ganske bra. Avslutningen kunne vært bedre

38 Film

39 Digital lupe Tekstiler Hår Blåveis

40 Digital lupe Her er den digitale lupen jeg har kjøpt. NB! Den fungerer bare på pc, ikke ipad. Mulig det finnes noen for ipad også, så sikkert lurt å sjekke. Jeg fikk god hjelp av John med forsendelse til Norge: Tel: (0)

41 viten.no

42 Skadedyr i museer For barnetrinnet, basert på undervisningsopplegg fra Dalane Folkemuseum viten.no Lære om kjennetegn ved små dyr, livssyklus og små skadedyr bilder, tegninger, animasjoner og ulike typer oppgaver de mest vanlige skadedyrene i museer, sølvkre, Foto: Egil støvlus, Mong, klesmøll, Dalane Tidene teppebille og stripet borebille (mått) Samarbeide med lokalt museum Utgangspunkt i arbeid for å begrense omfanget av skadedyr i samlingene elevene skal bli kjent med utstillingene og virksomheten Foto: Egil Mong, Dalane Tidene

43 Skadedyr i museer kunnskap om ulike arter av skadedyr og deres livssyklus elevene får trening i systematisk innsamling av data som skal presenteres for en reell mottaker elevenes registreringsarbeid og utarbeiding av tilstandsrapport, får praktisk nytte for museet bruke ulike digitale verktøy elevene trekkes inn i museets bevaringsarbeid kan skape nysgjerrighet mhp samlingene

44 Rapporten innledning, problemstilling(er) som skal undersøkes Hvilke skadedyr finnes i vårt lokale museum?, Hvor i museet holder skadedyrene til? beskrivelse av datainnsamling Hvor mange feller er satt ut?, Hvor er fellene plassert?, Hvorfor er fellene plassert der? bilder eller skisser av feller og/eller plassering (evt på kart over området/bygning) resultater (funn) systematisere og oppsummere funnene i tabell lære eller repetere tabeller, bli fortrolig med rader og kolonner, redigerer layout i tabell digitale bilder: funn av skadedyr eller spor etter dem Konklusjon vurdering av hvorvidt funnene de har registrert er skadelige for museumsgjenstandene foreslå tiltak for å bli kvitt eventuelle skadedyr Forskerspiren, kompetansemål etter 4.trinn: skrive rapporter og beskrivelser, revidere innhold etter tilbakemelding, vurdere innholdet i andres tekster og lage enkle digitale sammensatte tekster

45 Si det Samarbeide om å løse oppdraget i par foran pc-en Gjør det Museumsbesøk 1 Sette ut insektsfeller Museumsbesøk 2 Samle inn fangst i fellene Regning Lage tabell Registrere funn Digital Selve programmet Digitalt kamera: bilder av feller og plassering, skadedyr eller spor etter disse Les det Lære om kjennetegn hos ulike typer små dyr Lære om livssyklusen til utvalgte skadedyr Løse interaktive oppgaver i programmet : quiz, klikk og dra Skriv det Besvare skriftlige oppgaver i programmet Notere resultater fra insektsfeller i en tabell Tegne skisser? Rapport Innledning, problemstilling Beskrivelse av datainnsamling Oppsummering av funn Konklusjon: vurdering av funn og forslag til tiltak Autentisk mottaker: museet

46 Dalane folkemuseum Elevene syntes det var en spennende måte å lære om insekter på, og de er blitt mye bedre kjent med museets samlinger og bygninger. Foto: Egil Mong, Dalane Tidene Flere elever viste engasjement for museet i etterkant av undervisningen, ved at de besøkte museet på fritiden og blant annet stilte opp som vakter ved museets publikumsarrangement. En annen positiv effekt ved dette undervisningsopplegget var at det gav en ny innfallsvinkel til gjenstandene: Selv om undervisningen ikke tok utgangspunkt i de ulike gjenstandene som historiefortellende objekter, så ble elevene interessert i de ulike gjenstandene og bygningene de undersøkte, og tok initiativ til å få mer kunnskap om disse.

47 Planter i rommet Bygg et veksthus ombord i et romfartøy og design en romplante! På veien lærer du om fotosyntese, celleånding, planters formering og romfart.

48 Planter i rommet Si det Samarbeide om å løse oppdraget i par foran pc-en Samarbeide om å bygge modellen Les det Fotosyntese og celleånding, romfartens historie, formering hos planter Interaktive tekster Klikk-og-dra-oppgaver Gjør det Bygge modell av veksthus Skriv det Statusrapport 1-5 Tegne arbeidsskisse til veksthus Digital Selve programmet

49 Oppsummering Digitale verktøy kan bidra til Variasjon i arbeidsmåter og kilder Engasjement Læreren må finne hensiktsmessige bruksområder og gi tydelig oppgaver

50 Lyst til å lese mer? Mork, S., M. & Erlien, W. (2010) Språk og digitale verktøy i naturfag, Oslo: Universitetsforlaget Kap. 1: Språk i naturfag Kap. 2: Lesing i naturfag Kap. 3: Skriving i naturfag Kap. 4: Argumentasjon og debatt Kap. 5: Digital kompetanse Kap. 6: Info.søk og kildevurdering

Kule korte tekster. Å lage brosjyrer i naturfag. Newton nettverksmøte Bodø 12.10.2011 Sonja M. Mork Naturfagsenteret

Kule korte tekster. Å lage brosjyrer i naturfag. Newton nettverksmøte Bodø 12.10.2011 Sonja M. Mork Naturfagsenteret Kule korte tekster Å lage brosjyrer i naturfag Newton nettverksmøte Bodø 12.10.2011 Sonja M. Mork Naturfagsenteret Oversikt Innledning Skriving i naturfag Brosjyrer Underveisvurdering (Bildebruk) Integrering

Detaljer

LÆREPLAN I NATURFAG Høringsutkast 05.12.2012

LÆREPLAN I NATURFAG Høringsutkast 05.12.2012 LÆREPLAN I NATURFAG Høringsutkast 05.12.2012 Formål med faget Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens, om liv

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Forskerspiren og systematisk laboratoriearbeid på Vg1

Forskerspiren og systematisk laboratoriearbeid på Vg1 side 1 av 11 Forskerspiren og systematisk laboratoriearbeid på Vg1 Einstein: Hvis du vil vite noe om forskere og de metodene de bruker, så hold deg til ett prinsipp: Ikke hør på hva de sier, se heller

Detaljer

Flere konkrete tips og opplegg knyttet til emnet finner du her: http://www2.regnmakerne.no/regnmaker/content.ap?thisid=1144

Flere konkrete tips og opplegg knyttet til emnet finner du her: http://www2.regnmakerne.no/regnmaker/content.ap?thisid=1144 side 1 av 19 Energi og miljø Dette er et forslag til et rikt undervisningsopplegg hvor elevene får mange varierte oppgaver underveis. Elevene kan for eksempel arbeide med tekster, produsere tekster og

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I NATURFAG Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet

Detaljer

Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget.

Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget. Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget. Av 129 kompetansemål kan 34 behandles med utgangspunkt i mat/kjøkken.

Detaljer

Sluttrapport. Den naturlige skolesekken. Naturfagsenteret. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning

Sluttrapport. Den naturlige skolesekken. Naturfagsenteret. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning Sluttrapport Den naturlige skolesekken Fra: Til: Naturfagsenteret Utdanningsdirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

La oss starte med et høvelig forsøk. Kjent fra før? Det er ikke bare å gjøre et forsøk Vi må også utnytte læringsarenaen som skapes

La oss starte med et høvelig forsøk. Kjent fra før? Det er ikke bare å gjøre et forsøk Vi må også utnytte læringsarenaen som skapes La oss starte med et høvelig forsøk Kjent fra før? Det er ikke bare å gjøre et forsøk Vi må også utnytte læringsarenaen som skapes Arbeidsmåter Forskerspiren i praksis Barnetrinnet Anders Isnes Bergen

Detaljer

Lærerrapport. Vestby-målet

Lærerrapport. Vestby-målet Lærerrapport fra forskningsprosjektet om ungdommens språk i Vestby kommune, som ble gjennomført av klasse 1STF ved Vestby videregående skole, skoleåret 2014-2015, i forbindelse med Holbergprisen i skolen.

Detaljer

Læreplaner for Kunnskapsløftet Høringsutkast fra Utdanningsdirektoratet 15.02.05

Læreplaner for Kunnskapsløftet Høringsutkast fra Utdanningsdirektoratet 15.02.05 NATURFAG Formål med faget Barn og unge opplever undring og glede over naturens og dagliglivets utallige mysterier. Naturvitenskapens beskrivelser kan berike denne opplevelsen. Kunnskap og forståelse kan

Detaljer

Tromsø 05.11 2013. Ny GIV. Iris Hansson Myran Vibeke Lorentzen Trude Kringstad

Tromsø 05.11 2013. Ny GIV. Iris Hansson Myran Vibeke Lorentzen Trude Kringstad Tromsø 05.11 2013 Ny GIV Iris Hansson Myran Vibeke Lorentzen Trude Kringstad Program dag 1 Innledning og presentasjon Grunnleggende ferdigheter og læreplanrevisjonen 5 prinsipper for god skriveopplæring

Detaljer

Lærerveiledning. LESING OG SKRIVING i fagene START. Gerd Fredheim Marianne Trettenes. GAN Aschehoug

Lærerveiledning. LESING OG SKRIVING i fagene START. Gerd Fredheim Marianne Trettenes. GAN Aschehoug Lærerveiledning Gerd Fredheim Marianne Trettenes START LESING OG SKRIVING i fagene GAN Aschehoug START Lesing og skriving i fagene GAN Aschehoug 2013 1 Innhold Mål med boka 3 Bokas oppbygging og innhold

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

Internett i naturfagundervisningen

Internett i naturfagundervisningen 79 Internett i naturfagundervisningen Sonja M. Mork, Norwegian Centre for Science Education, University of Oslo Kommentar til artikkelen Udfordringer og muligheder i netbaseret undervisning, MONA 2011

Detaljer

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke

Detaljer

Ressurslærerseminar Del 2 13.11.2013. Jan Inge Reilstad og Dag Husebø

Ressurslærerseminar Del 2 13.11.2013. Jan Inge Reilstad og Dag Husebø Ressurslærerseminar Del 2 13.11.2013 Jan Inge Reilstad og Dag Husebø Tenkt plan for dagen Ta opp tråder fra i går og forlenge disse Lesedidaktikk og alignment Vise eksempel på samarbeid Analysere praksiseksempel

Detaljer

FIRST LEGO League FLL I SKOLEN2012

FIRST LEGO League FLL I SKOLEN2012 FIRST LEGO League FLL I SKOLEN2012 Innholdsfortegnelse 1. Hva er FIRST LEGO League? 4 2. Hvorfor gjennomføre FLL i Skolen? 5 3. Årets tema 6 4. Hva skal lagene gjøre i prosjektet? 7 Forskning 7 Teknologi

Detaljer

Trinn 8 Tema Kompetansemål Fagstoff Demonstrasjoner/aktivite ter Uke 33-36. Trigger 8, s. 10 s. 33 Å lære å skrive labrapport Forskerspiren

Trinn 8 Tema Kompetansemål Fagstoff Demonstrasjoner/aktivite ter Uke 33-36. Trigger 8, s. 10 s. 33 Å lære å skrive labrapport Forskerspiren Trinn 8 Tema Kompetansemål Fagstoff Demonstrasjoner/aktivite ter Uke 33-36 Alt henger sammen med alt: Demonstrere verne- og sikkerhetsutstyr og Trigger 8, s. 10 s. 33 Å lære å skrive labrapport Forskerspiren

Detaljer

Hvordan kartlegger vi elevenes lesestrategier?

Hvordan kartlegger vi elevenes lesestrategier? Hvordan kartlegger vi elevenes lesestrategier? Stipendiat Rune Andreassen Når vi snakker om lesestrategier (eller mer presist: leseforståelsesstrategier), tenker vi i denne sammenheng på alle tenke- og

Detaljer

KOMMUNAL LESEPLAN FOR TRYSIL KOMMUNE

KOMMUNAL LESEPLAN FOR TRYSIL KOMMUNE KOMMUNAL LESEPLAN FOR TRYSIL KOMMUNE Forpliktende helhetlig leseplan for Trysilbarnehagen og Trysilskolen 1 Innholdsfortegnelse 1. Mål for leseplanen... 3 1.1 Presisering av mål for leseplanen... 3 2.

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

Gjett hva lærer n tenker på: Betydningen av faglig snakk for et utforskende læringsmiljø

Gjett hva lærer n tenker på: Betydningen av faglig snakk for et utforskende læringsmiljø FAGLIG SNAKK OG UTFORSK- ENDE LÆRINGSMILJØ Gjett hva lærer n tenker på: Betydningen av faglig snakk for et utforskende læringsmiljø Hvordan kan du som lærer styre den faglige samtalen for å motivere elevene

Detaljer

dreide seg om kommunikasjon i matematikkklasserommet,

dreide seg om kommunikasjon i matematikkklasserommet, Matematikk i vinden Rapporten Matematikk i motvind kom ut i høst. Da fikk vi et nytt innblikk i norske klasserom og i norske elevers prestasjoner fra en internasjonal komparativ studie. Rapporten inneholder

Detaljer

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Innhold 1. Om veiledningsmateriellet 4 2. Arbeid med kompetansemål og vurdering 7 3. Arbeid med kompetansemål

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling LÆRINGSSTRATEGIER OG UTVIKLINGSVERKTØY Mars 10 Forord Elevene trenger en stor mengde gode og varierte metoder/verktøy/strategier for å lære best mulig. Dette heftet

Detaljer

Språklig kvalitet i læremidler

Språklig kvalitet i læremidler Språkrådets skrifter Nr. 3 Språklig kvalitet i læremidler Rapport utarbeidet ved Høgskolen i Vestfold på oppdrag av Språkrådet Dagrun Skjelbred, Anne-Beathe Mortensen-Buan, Norunn Askeland, Jannike Ohrem

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

FoU i Praksis 2012. Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning. Trondheim, 23. og 24. april 2012

FoU i Praksis 2012. Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning. Trondheim, 23. og 24. april 2012 FoU i Praksis 2012 Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning Trondheim, 23. og 24. april 2012 Redigert av Ingar Pareliussen, Bente Bolme Moen, Anne Beate Reinertsen og

Detaljer