Årsmøte Landbruksrådgiving Agder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Landbruksrådgiving Agder"

Transkript

1 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 1/ januar 2010 Innhold: Innkalling til årsmøte Jordbærkurs Penger i husdyrgjødsel møte Fagmøte tidligpotet Info om bygningsteknisk planlegging Stillingsannonse Økologisk Landbruk Mineralgjødsel januar Grovforanalyser Info om Landbruksrådgiving Agder Årsmøte Landbruksrådgiving Agder Det innkalles til årsmøte, onsdag 10.mars kl Møtet holdes på Brandsvoll i Finsland. Saksliste og sakspapirer sendes ut senere.

2 Kurs - Plantevern og skadegjørere i jordbær Kurset er for jordbærdyrkere og jordbærinteresserte fra hele Agder. Vi inviterer nå til spennende kurs der denne første del er teoridel over 2 dager. I løpet av vekstsesongen blir det også 2 markvandringer i felt. Disse blir annonsert senere. Rådgiver Jan Karstein Henriksen skal ha alt fagprogram utenom emnet Biologisk bekjempelse av skadedyr som blir ved Håkon Åtland fra LOG Oslo. Tid: Fredag 19/2 kl og lørdag 20/2 kl Sted: Høvåg Gjestehus i Høvåg som ligger langs gamle E18 mellom Lillesand og Kristiansand. PROGRAM TEORIDAGER: ORIENTERING om kurset og deltakerpresentasjon. ØKONOMISKE VURDERINGER OG TILPASNINGER I FORHOLD TIL SKADEGJØRERE. SKADEDYR: Jordbærmidd, Veksthusspinnmidd, Rotsnutebiller, Teger, Nematoder, Snegl og andre skadedyr: Levevis, symptomer, identifikasjon, betydning, dyrkingstiltak og bekjempelse. Biologiske og kjemiske plantevernmidler. SPRØYTETEKNIKK OG SPRØYTEKVALITET. UGRAS: Problemugras. Ugrasbekjempelse ved ulike dyrkingsteknikker. Forebyggende tiltak, ugras før planting, planteår, bærår. Aktuelle mekaniske bekjempelsesstrategier, ugrasmidler, jord, skadesymptomer, toleranse, andre effekter. SOPPSYKDOMMER: Gråskimmel, Meldogg, Bladflekksjukdommer, Rotstokkråte, Rød marg og andre. Levevis, symptomer, identifikasjon, betydning, dyrkingstiltak og bekjempelse. Biologiske og kjemiske plantevernmidler. Priser for kurset: Pris kr 1600,-/person for hele kurset inkludert god varm mat begge kursdager, kursmateriell og markdager. Overnatting inkludert frokost kommer i tillegg for de som måtte ønske. Kr 500,- /person i enkeltrom og 350,-/person i dobbeltrom. (Rom må meddeles ved påmelding). Bindende påmelding senest 9. Februar til: Landbruksrådgiving Agder Brandsvoll 4646 Finsland, til tlf / eller på E-post til: Vel møtt til trivelige kursdager. Arrangør: Landbruksrådgiving Agder

3 Penger i husdyrgjødsel Husdyrgjødsel som utgiftspost er ingen nyhet. Men med ny kunnskap og nytt beregningsverktøy er det nå mulig å redusere utgiftene og samtidig bruke husdyrgjødsla slik at det gir størst mulig innsparing av mineralgjødsel. Som en del av et NLR-prosjekt om bedre kunnskap om spredeteknikker for husdyrgjødsel tilbyr vi en møteserie der vi presenterer ny og oppdatert kunnskap om husdyrgjødsel. Vi planlegger i alt 5 møter med et begrenset antall deltakere per møte, slik at det blir god anledning til å diskutere lokale forhold. Det blir god tid til diskusjon og utveksling av erfaringer. Program A. Optimal bruk av husdyrgjødsel Praktisk bruk, virkning og økonomi til ulike vekster Avling og avlingskvalitet ved ulike spredemetoder Hvordan unngå uheldige virkinger av husdyrgjødsel? B. Programmet MEKØK-husdyrgjødsel Effekter av nye spredemetoder på økonomi og miljø Økonomiske effekter av endringer i spredeforhold, driftsutgifter, maskinlinjer, vanntilsetting, kjøreavstander m.m. Hvor langt er det lønnsomt å transportere husdyrgjødsla? Programmet blir ved Jan Karstein Henriksen og/eller Jon Marvik. Matpause underveis i møtet! Påmelding innen 4. februar til eller til Husk å nevne hvilket møte du vil delta på. Dato og sted for møtene 2010: Mandag 8/2: kl på Finsland, Kommunehuset Brandvoll. Tirsdag 9/2: kl på Lista, på Kviljo Samdrift. Fredag 12/2: kl i Tvedestrand, Holt landbruksskole. Mandag 15/2: kl på Birkeland, i kantina på komm.huset Tirsdag 16/2: kl i Lyngdal, på Felleskjøpet 2. etasje. Arr: NLR Agder

4 Fagmøte tidligpotet Vi har gleden av å invitere tidligpotetdyrkere i Rogaland, Agder, Vestfold og Østfold til fagmøte med følgende hovedtema: - Potetcystenematode ny forvaltningspraksis, konsekvenser for tidligpotetdyrking - Dyrkingsteknikk i tidligpoteter - siste nytt fra forsøkene - Plantevern - resultater fra vintertest av PVY, tiltak for å unngå oppsmitting - Tørråtebekjemping, strategi i tidligpoteter - Erfaringsutveksling mellom dyrkere av tidligpoteter i ulike regioner Sted: Bioforsk Landvik, Grimstad Tid: Onsdag 17. februar, kl Kl. Tema Innleder Velkommen Sigbjørn Leidal, LR Agder Ny forvaltningspraksis for PCN i Presentasjon av Mattilsynets nye håndtering av PCN - funn - Konsekvenser for dyrking av tidligpotet på areal med og uten PCN - Hvordan håndteres PCN i Danmark? Hva er Landbruksrådgivningens anbefalinger ved dyrking av tidligpotet? Resultat fra forsøksserier med dyrkingsteknikk i tidligpoteter - N-gjødsling i Berber - Setteavstand og settepotetstørrelse i Berber - Settetider og høstetider i ferskpotet Pause med kaffe /te /forfriskninger Plantevern i tidligpoteter - Strategier for å unngå tørråte i tidligpotet med og uten plast / fiberduk - Resultat fra vintertest av settepoteter for Potetvirus Y - Hvordan unngår man problemer med Potetvirus Y i Danmark? Erfaringsutveksling / diskusjon - Hva er de største faglige utfordringene ved dyrking, pakking og omsetning av tidligpoteter? - Spesielle problem som det bør arbeides mer med i rådgiving og forskning innen tidligpotet? Servering av middag Tore Haugum, Mattilsynet Arne Vagle, LR Rogaland Lars Møller, Dansk Landbruksrådgivning Erling Stubhaug, Bioforsk Landvik Peter Klemmensen, Nordisk Alkali Sigbjørn Leidal, LR Agder Lars Møller, Dansk Landbruksrådgivning Arild Lie, Sørnes Potetpakkeri Knut Salve Lunden, Reddal Fellespakkeri Deltakeravgift kr 150,- pr person. På grunn av servering ønskes påmelding innen 13. februar. Send SMS eller ring til Sigbjørn Leidal, , dersom du vil delta. Velkommen til møte!

5 BYGNINGSTEKNISK PLANLEGGING Nå er vi i full gang på Brandsvoll og dekker begge agderfylkene! Vi planlegger små og store tiltak innen de fleste landbruksproduksjoner, samt hytter, hus og bygg for tilleggsnæringer. Utarbeider tegninger,kalkyler og anbudsdokumenter, gjennomfører og vurderer anbudsrunde. Rådgiving i hele byggeprosessen og evt byggledelse etter avtale. Vi legger stor vekt på samarbeid med rådgivere i landbrukets organisasjoner og aktuelle utstyrsleverandører. Velkommen til å ta kontakt - og husk; bruk mye tid på planleggingsprosessen! Hilsen Kjell Gustav Sørli og Tore Tønnessen, NLR-Agder Landbruksrådgiving Agder har ca 1100 medlemmer i 25 kommuner. Vi har 14 ansatte, fordelt på 4 avdelingskontor. Vi arbeider med forsøksarbeid, utvikling og rådgiving i landbruket. Vi søker etter FORSØKSASSISTENT Landbruksrådgiving Agder har (med forbehold om budsjettgodkjenning), ledig en 50% midlertidig stilling som forsøksassistent fra ca 15. april-1. oktober. Arbeidsoppgaver vil være forsøksarbeid og feltarbeid av diverse slag, for eksempel registrering av jordbærforsøk, slått og veiing av grasfelt, setting og høsting av potetforsøk, for å nevne noe. Arbeidstida er fleksibel. Vi søker en person med godt humør som kan arbeide selvstendig og nøyaktig. Søker må disponere egen bil, og være fleksibel med tanke på arbeidstid. For mer informasjon, kontakt: Wenche Rundsag Høgetveit, tlf: Søknad med CV og referanser sendes Landbruksrådgiving Agder, 4646 Finsland, mail innen 15. februar 2010.

6 Økologisk Landbruk Økologisk Landbruk Alle henvendelser: Inger Birkeland Slågedal, tlf , e-post: Gratis Førsteråd og rådgivingspakke Jonny Fjukstad fra Tine og Inger Birkeland Slågedal fra Landbruksrådgiving Agder tilbyr Gratis Førsteråd til alle melkeprodusenter som er interessert i ei økonomisk og agronomisk vurdering av omlegging til økologisk drift. Besøket er gratis og uforpliktende. Nytt år og ny kvote så hiv dere med! Også gårdsbruk med andre produksjoner enn melk kan bestille Gratis Førsteråd. I tillegg tilbyr vi 10 eller 20 timer gratis rådgiving for de som driver økologisk. Ta kontakt med Inger Birkeland Slågedal, De fleste har nå Miljøplan trinn I. Alle som skal søke om SMIL-tilskudd i kommunen (f.eks rydding av beite) eller Regionalt Miljøprogram (RMP), må også ha Miljøplan trinn II. Det kan Landbruksrådgivinga hjelpe til med for 550 kr/t eller dere kan gå sammen en gjeng og be om kveldskurs! Kontakt:

7 Medlemsmøte økologisk landbruk Tid: onsdag 24. februar kl til ca kl Sted: på Mjåland Gård i Marnardal hos Brit Mjåland Program: Medlemsmøte i faggruppe Økologisk landbruk Formiddagsmat ca kl MekØk Husdyrgjødsel presentasjon av dataprogram for økonomisk husdyrgjødselhåndtering og beregning av CO 2 -utslipp ved Karstein Henriksen Alle medlemmer i Landbruksrådgivinga som driver økologisk eller er interessert i økologisk landbruk er velkommen! På medlemsmøtet vil bare de som er Debio-godkjent ha stemmerett, de andre har talerett. Påmelding innen fredag 19. feb: VELKOMMEN! Landsmøte i Oikos økologisk landslag Tid: fredag 19. Mars til søndag 21. Mars Sted: på Scandic Hotel og Bølgen & Moi i Kristiansand Info: Maiken Sele, Dyrkingsgrupper Alle som driver økologisk eller er interessert i å få vite mer, er velkommen til å delta i dyrkingsgrupper. Det er ei gruppe for melkeprodusenter, ei gruppe for potet- og grønnsaksprodusenter og ei gruppe for eggprodusenter. Gruppene møtes minst tre ganger per år med et ønsket tema. Det kan være gårdsbesøk, fagturer, innleide foredragsholdere, eller til diskusjon og utveksling av erfaring. Kontakt:

8 Mineralgjødsel januar 2010 Gjødselprisene er nesten tilbake til 2008-nivå (før den sterke prisøkningen). Fullgjødsel koster nå kun 50 kr/tonn mer enn i mars Og NS (4S) er 500 kr/tonn billigere. Men kaliumrike typer som er fortsatt noe dyrere pga. høg råvarepris på kalium. Pris på i mars 2008 var 2880 kr/t. Prisene i tabellen gjelder FKRA januar Frakt fra lager i Sirevåg kommer i tillegg. Fullgjødsel, NK-, P- og PK-gjødsel får et termintillegg per måned fram mot sommeren, men disse tilleggene blir noe mindre enn tidligere år. For NS- og N-gjødsel blir prisene fastsatt måned for måned. Det er tegn på at nitrogen-prisene ute i verden nå er i ferd med å stige Neste prisoppdatering fra FKRA kommer 1. februar. Type Kr/tonn Kr/kg N Fullgjødsel ,44 Fullgjødsel ,89 Fullgjødsel (må bestilles 3-4 uker før) ,89 Fullgjødsel Se/Na ,71 Fullgjødsel ,81 Fullgjødsel ,81 Fullgjødsel ,18 Opti-NK (kun hos Fiskå) ca ,00 Kalksalpeter 15,5 % N ,26 Opti-NS (4S) ,96 Opti-KAS ,59 Ammoniumnitrat 34 %N (ikke på lager ennå) ,10 Helgjødsel ,78 Helgjødsel m/kobolt ,44 Opti-P Opti-PK Kaliumgjødsel 49 % 6695 Kaliumsulfat 41 % 7700 Kalimagnesia 24/ Kornfakta Oppdaterte opplysninger om ALLE aktuelle kornsorter for Agder, ligger nå på vår hjemmeside:

9 Grovfôranalyser NLR Agder har siden i høst hatt et tilbud om uttak av grovfôrprøver. TINE har lenge hatt et slikt tilbud og vi ønsker ikke å konkurrere med dette. Vårt tilbud er et supplement til TINE sitt, og omfatter også alle de som ikke er melke-produsenter. Vi tilbyr også analyser spesielt beregnet for hestefôr. Tjenesten omfatter uttak og innsending av prøve samt en vurdering av resultatene, så som høstetid, gjødsling, gjæringskvalitet og eventuelt mineraler. Fullstendig fôringsplan må foreløpig utarbeides av ekstern fôringsrådgiver. Priser: ANALYSE DRØVTYGGER HEST FKRA FKRA Eurofins Standardpakke 950,- 450,- 280,- Proff med NorFôr + 30,- Gjæringskvalitet + 30,- + 30,- Mineral standard + 175, ,- +295,- Mineral utvidet + 200, ,- Hygienepakke for høy 530,- Innsending (porto) 60,- 60,- 55,- Prøveuttak og innsending Inkludert 525,-/time 525,-/time For bestilling av prøver eller ring Jon Vi vil gjerne samle opp en del bestillinger slik at vi kan få en mest mulig effektiv reiserute. Slipestein(med/uten strøm) i god stand ønskes kjøpt. Kontakt søkes folk med gamle, utømte gjødselkjellere som ønsker disse tømt, i Mandalsdistriktet. Ring til Kristian Køvener, Tlf: (best mellom 18-20)

10 Faste tilbud i LR-Agder Vi kan bl.annet tilby våre medlemmer: * Jordprøvetaking og gjødselplanlegging * Oppmåling av arealer - GPS * Grøfteplan - nydyrkingsplan * Økonomirådgiving * Kulturlandskapsplan * Miljøplan trinn I og trinn II * Funksjonstest av åkersprøyte og sentrifugalspreder * Uttak av fôrprøve for grovfôranalyse * Limfellestasjoner for gulrot og morelldyrkere * Beskjæring av frukttrær * Hjelp i erstatningssaker og taksering * Teknikkrådgiving * Økonomirådgiving * Bygningsteknisk planlegging Landbruksrådgiving Agder Etter fusjonen mellom Aust-Agder forsøksring og Landbruksrådgiving Agder har vi nå ca 1100 medlemmer, og 14 ansatte, fordelt på ca 12,5 årsverk. På de neste sidene finner du en oversikt over de ansatte, og hvilke fagområder de arbeider med. Telefon Norsk Landbruksrådgiving Agder får et felles telefonnummer; Det er viktig med et felles telefonnummer, slik at den som ringer alltid får svar på telefonen. I vekstsesongen er vi mye ute på gårdsbesøk og forsøk, og da er det ofte få folk på kontoret. Med et felles telefonnummer får en alltid svar på telefon. Hver ansatt har bare mobiltelefon, og ikke fasttelefon. Dersom du vet hvilken ansatt du skal snakke med, så kan du ringe denne direkte på mob.tlfnr.

11 Kontakt oss For kontakt med ansatte kan du ringe og bli satt over, eller du kan ringe direkte til den du ønsker på mobiltelefon. Wenche R. Høgetveit Daglig leder, rådgiver frukt, Jan Karstein Henriksen Bær, teknikkrådgiving Tønnes Hamar Grovfôr, GPS oppmåling, grøfteplan Torleiv Roland Økonomirådgiving, driftsplan Jon Marvik Grovfôr, korn, fôrprøver Sigbjørn Leidal Potet, grovfôr Ana Solberg Prosjekt økojordbær, kulturlandskap/miljø plan Inger Slågedal Økologisk rådgiving, miljøplan

12 Kontortelefon: , Bankgiro: E-post: Internett hjemmeside: Retur/kontoradresse: Norsk Landbruksrådgiving Agder Brandsvoll, 4646 Finsland Trykkested: Finsland Ansvarlig redaktør: Nina Ryen Nina Ryen Kontoransvarlig, medlemsblad Aina Øverland Jordprøver, gjødselplaner, forsøksarbeid Astrid Gissinger Rolf Inge Pettersen Kjell Gustav Sørli Grønnsaker, sprøytetesting, autorisasjonskurs plantevern Grôvfor, engfrøavl, fôrprøver, GPS oppmåling, grøfteplan Byggteknisk planlegging, tegning Tore Tønnessen Byggteknisk planlegging, tegning

Husk! Årsmøte, 9.mars Kl 1000

Husk! Årsmøte, 9.mars Kl 1000 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 2 17. februar 2011 Husk! Årsmøte, 9.mars Kl 1000 På Landvik i Grimstad Innhold: Markdag moreller Fagmøte økologiske grønnsaker Medlemsmøte økologisk

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket. Medlemsblad nr 6 20.oktober 2010. Gjødselplanlegging

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket. Medlemsblad nr 6 20.oktober 2010. Gjødselplanlegging Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 6 20.oktober 2010 Innhold: Økonomi og tiltak i melkeproduksjonen Biogasskurs på Agder Kurs i lagring av potet Vedlikehold av grøfter Mineralgjødsel

Detaljer

God Jul og et godt nytt år!

God Jul og et godt nytt år! Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 7 1.desember 2010 Innhold: Kurs i praktisk HMS arbeid Kurs i nye vekster Settepoteter Julemøte økologisk melkeprod Dyrkerkafè på Findus Fagtur

Detaljer

FORSØKSRINGEN AGDER Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket

FORSØKSRINGEN AGDER Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket FORSØKSRINGEN AGDER Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 6/2008 15.10.2008 Fagmøter og markdager Aktuelt om gjødsling Nytt fra styret Småplukk Økologisk Landbruk Faste tilbud i Fag

Detaljer

Siste nytt innen grovfor møter i januar, se side 2

Siste nytt innen grovfor møter i januar, se side 2 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 1 9. januar 2013 Siste nytt innen grovfor møter i januar, se side 2 Årsmøte i NLR Agder holdes 6. mars i Lyngdal Innhold: Siste nytt innen grovfor

Detaljer

Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder

Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder 1 Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder Onsdag 9. mars kl..00 På Landvik, 2. etasje møtelokale Bioforsk Velkommen til årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving Agder og bruk din tale- og stemmerett. HUSK: Hvert

Detaljer

Medlemsblad 2 12. februar 2014

Medlemsblad 2 12. februar 2014 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad 2 12. februar 2014 Årsmøte 10. mars i Finsland Innhold: Foto: NLR Agder Landbrukets HMS s. 2 Fagmøte frukt s. 7 Økonomitips s. 3 Temamøte økologisk

Detaljer

Satsing på auka storfekjøttproduksjon Se side 4 og 5

Satsing på auka storfekjøttproduksjon Se side 4 og 5 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 7 27.november 2013 Satsing på auka storfekjøttproduksjon Se side 4 og 5 Innhold: Sørlandssamlinga 2014 s 2 Info om medlemskap s 7 Rotvekstdagen

Detaljer

Medlemsblad nr 3 26.mars 2014

Medlemsblad nr 3 26.mars 2014 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 3 26.mars 2014 Våronna 2014 Innhold: Lederen har ordet s 2-3 Kalking av eng og beite s 16 Økonomisk mekanisering s 4 Kalkleverandører s 17 Husdyrgjødsel

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Foto: NLR Agder Medlemsblad 4 30. april 2014 Foto: NLR-Agder Morelltrær i blomstring Innhold: Styreleder har ordet s. 2 Fagtur i Agderfylkene s. 5 Drensrør s.

Detaljer

SALTE. Nr 5. du har. Dersom. Massebrev. 25. oktober: Nyb. Dem. For. omøte sau. og du vil få. 8. april i år. og tok navnet. Salten Landbruksrådgiving

SALTE. Nr 5. du har. Dersom. Massebrev. 25. oktober: Nyb. Dem. For. omøte sau. og du vil få. 8. april i år. og tok navnet. Salten Landbruksrådgiving SALTE EN Landbruksrådgiving (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Returadresse: Statens Hus, 8002 Bodø Medlemsblad Massebrev Nr 5 Oktober 2008 Markdager, kurs og møter: 21. og 24.

Detaljer

Vefsna Forsøksring. Innhold:

Vefsna Forsøksring. Innhold: Vefsna Forsøksring Ring nytt Nr 1/2009 Mars ******************************************************** Innhold: Innkalling til ekstraordinært årsmøte 02.04.09 Referat fra ordinært årsmøte 25.02.09 Resultat

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2012 Årgang 9 29.02.2012 Årsmøte i NLR SørØst Høk Kro, Skjeberg onsdag 14. mars Kl. 18.00 Drenering og håndtering av overflatevann v/ rådgiver Knut Berg, NLR SørØst. Kl. 19.00 Årsmøtet

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Årsrapport 2010 Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås, telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsrapport 2010 Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås, telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsrapport 2010 Folk i fokus Mange av bildene i denne årsrapporten er tatt av medarbeidere i rådgivingsenhetene landet rundt. I år var vi spesielt ute etter bilder som viser aktiviteten i rådgivingsenhetene.

Detaljer

Medlemsskriv. Vi ønsker deg en fin adventstid og fredfylt jul! Nr 5. 28. november - 2011 INNHOLD:

Medlemsskriv. Vi ønsker deg en fin adventstid og fredfylt jul! Nr 5. 28. november - 2011 INNHOLD: Medlemsskriv Nr 5. 28. november - 2011 INNHOLD: INFO FRA DAGLIG LEDER... 4 NORSK JORDBRUKSJORD ER VIKTIG LOKALT OG GLOBALT!... 5 JORD OG PLANTEKULTUR BOKA 2012... 5 VELLYKKA GARTNERDAGER!... 6 HØNSEHIRSE

Detaljer

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet?

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? Innhold: Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014 Småplukk 3 Kort referat fra årsmøte! 5 Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? 6 Kan du tenke deg å ha russisk praktikant på din

Detaljer

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011 id Ringavisa Årsmelding 2010 10.mars 2011 Innhold Innkalling til årsmøte...3 Styrets årsberetning 2010...4 Årsmelding NLR NT 2010...6 Regnskap 2010 og budsjett 2011...12 Noter til regnskapet...16 Forslag

Detaljer

Våre rådgivings- og tjenestetilbud

Våre rådgivings- og tjenestetilbud Våre rådgivings- og tjenestetilbud Grovfôr Korn Potet Grønnsaker Bær Økologisk Miljøplan - SMIL Jordprøver Gjødsling Dreneringsplan Plantevern Gjødselspreder Test Møkkautstyr Byggteknisk Økonomi Maskinførerkurs

Detaljer

Statens Hus, 8002 Bodø side 1 Postboks 43, 8151 Ørnes Telefon 75531505 / 91320731 Telefon: 75755880 / 95845350 E-post: salten@lfr.

Statens Hus, 8002 Bodø side 1 Postboks 43, 8151 Ørnes Telefon 75531505 / 91320731 Telefon: 75755880 / 95845350 E-post: salten@lfr. Medlemsblad for SALTEN Landbruksrådgiving (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) April 2008 Foto: Kurt Peder Hjelvik Styret: Bak fra venstre: Arvid Savjord (nestleder), Yngve Fløttkjær

Detaljer

Adresse: Statens Hus, 8002 Bodø. Årsmelding 2012. for Norsk Landbruksrådgiving Salten. Markdag i Kvitblikk hos Marina og Jan Sande i sommervær!

Adresse: Statens Hus, 8002 Bodø. Årsmelding 2012. for Norsk Landbruksrådgiving Salten. Markdag i Kvitblikk hos Marina og Jan Sande i sommervær! Norsk Landbruksrådgiving Salten (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Adresse: Statens Hus, 8002 Bodø Årsmelding 2012 for Norsk Landbruksrådgiving Salten Markdag i Kvitblikk hos

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 De som ønsker papirkopi av årsmøtepapirene må ta kontakt med oss, gjerne på sorost@nlr.no. Papirkopier vil foreligge på årsmøtet. Årsmøte i NLR SørØst Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 Kl. 18:00

Detaljer

Landbruksrådgiveren. - nyttig for meg 7 -

Landbruksrådgiveren. - nyttig for meg 7 - Meldingsblad Nummer for Norsk 7 - oktober 2008 Landbruksrådgiving Landbruksrådgiveren - nyttig for meg ore Henriksen og Helle Grønvall driver ordnes gård på Steira i Sortland kommune. ården har melk- og

Detaljer

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA 2011 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA Borgny Grande 01.01.2011 1. ÅRSMØTE 2010... 2 2. STYRETS BERETNING... 3 3. NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING NAMDAL... 5 4. REGNSKAP... 9 5. RÅDGIVING OG UTVIKLING...

Detaljer

Medlemsavis Nr 1 2009

Medlemsavis Nr 1 2009 Medlemsavis Nr 1 2009 Fra skeptiker til optimist Ansetter ny rådgiver og prosjektleder Priser og tjenester Årsmøte 4. Mars Økologiske kurs Lederen Da er vi i gang i vår nye organisasjon Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

t 3/ 193-1. Z)ci~13 un-octri5 ohc)

t 3/ 193-1. Z)ci~13 un-octri5 ohc) Til Kommunene på Helgeland Dønna 25.09.2013 Søknad om kommunal driftsstøtte for 2014 Bakgrunn a9,3 V Vi viser til vår søknad av 06.10.2009 om kommunal driftsstøtte for 2010-2014. Alle MON kommunene i vårt

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving Salten (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Adresse: Statens Hus, 8002 Bodø.

Norsk Landbruksrådgiving Salten (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Adresse: Statens Hus, 8002 Bodø. Norsk Landbruksrådgiving Salten (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Adresse: Statens Hus, 8002 Bodø Årsmelding 2011 for Norsk Landbruksrådgiving Salten Pløyekurs hos Øyvind Mevik

Detaljer

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsmelding 2013 Forsidefoto: Fagturer og markdager er viktige arenaer for kunnskapsdeling i Norsk Landbruksrådgiving. Her er det Romerikesbønder på fagtur til Hedmarken for å få nye impulser og inspirasjon.

Detaljer

Årsmelding 2009. Innhold: Styreleder har ordet s. 2. Innkalling til årsmøte 3. Mars s. 3. Valgkomiteens forslag s. 4

Årsmelding 2009. Innhold: Styreleder har ordet s. 2. Innkalling til årsmøte 3. Mars s. 3. Valgkomiteens forslag s. 4 1 Årsmelding 2009 Innhold: Styreleder har ordet s. 2 Innkalling til årsmøte 3. Mars s. 3 Valgkomiteens forslag s. 4 Invitasjon til årsmøteforedrag s. 5 Styrets årsmelding for 2009 s. 6 Virksomheten i NLH

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, 2014

ARBEIDSPLAN FOR NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, 2014 ARBEIDSPLAN FOR NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, 2014 ADMINISTRATIV AKTIVITET Strategiplanen 2011-2015 ligger til grunn for årets arbeidsplan for styret. Arbeide aktivt for å øke jordarealet som medlemmene

Detaljer