nr NO årgang 92 ISSN varemerke norsk tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 49 2002.12.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 92 ISSN norsk varemerke tidende

2 Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 49 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: S.A.T.S Skandinavia AS, Nydalsveien 15, 0483 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 28: Gymnastikk- og sportsartikler. (730) Innehaver: SmartSeal AS, c/o Kjetil Næsje, Jakob Askelandsv. 9, 4314 Sandnes, NO KL. 20: Plastkork/drikketut/sugerør for vann, mineralvann, saft, juice, melk og flytende næringsmidler med innebygget mekanisme for kontroll av væskestrømningen. 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 49 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MUSIKK FRA LIVETS BEGYNNELSE (730) Innehaver: Foreningen Musikk fra livets begynnelse, Sandvigå 27, 4007 Stavanger, NO KL. 41: Musikk- og sangundervisning og -opplæring hvis hensikt er å virke til at barn skal få et aktivt og positivt forhold til levende musikk, samt dertil tilhørende informasjon om musikkens betydning for barns helhetlige utvikling og som kommunikasjonsmiddel. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ENTUSIA (730) Innehaver: Entusia v/henriette Paus Grova, Via Nova 5 C, 1162 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Anette Melbye Rytter - Advokatfirmaet Selmer DA, Postboks 1324 Vika, 0112 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Entusia v/henriette Paus Grova, Via Nova 5 C, 1162 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Anette Melbye Rytter - Advokatfirmaet Selmer DA, Postboks 1324 Vika, 0112 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 49 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FARNELL IN ONE IN ONE WORLDWIDE (730) Innehaver: Premier Farnell plc, 150 Armley Road, Leeds, West Yorkshire LS 12 2QQ, England, GB (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 35: Lagerstyringstjenester; detaljhandel; detaljtjenester tilveiebrakt og tilgjengeliggjort on-line, ved hjelp av telekommunikasjon, ved postordre og/eller fra en katalog; detaljhandel; detaljhandel tilveiebrakt og tilgjengeliggjort on-line, ved hjelp av telekommunikasjon, ved postordre og/eller fra en katalog; detaljtjenester relatert til elektriske og elektroniske apparater og komponenter, håndverktøy, håndinstrumenter, håndredskaper, verktøymaskiner, mekanisk drevne verktøy, elektrisk verktøy, loddeverktøy, hydraulisk verktøy, pneumatisk verktøy, kraftdrevne verktøy, lufttrykkdrevne verktøy, skjære-, presisjons- og måleverktøy, festeverktøy, dreiestål, metallbearbeidingsverktøy, slipeverktøy, sveiseverktøy, loddeverktøy, pusseverktøy, poleringsverktøy, krympetenger, selvdrevne verktøy, hageredskaper, rørlegger- og blikkenslagerverktøy, skifertekkerverktøy, verktøy for salg i form av sett; oppstilling, for andre, av et utvalg av elektriske og elektroniske apparater og komponenter slik at kunden på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene i en dagligvarebutikk, ved postordre, ved hjelp av telekommunikasjon, fra et internettwebsted, fra en katalog eller annet trykket format (slik som brosjyrer, posthefter eller hefter); rådgivningstjenester, informasjons- og konsultasjonstjenester relatert til alle forannevnte tjenester. (730) Innehaver: Premier Farnell plc, 150 Armley Road, Leeds, West Yorkshire LS 12 2QQ, England, GB (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 35: Lagerstyringstjenester; detaljhandel; detaljtjenester tilveiebrakt og tilgjengeliggjort on-line, ved hjelp av telekommunikasjon, ved postordre og/eller fra en katalog; detaljhandel; detaljhandel tilveiebrakt og tilgjengeliggjort on-line, ved hjelp av telekommunikasjon, ved postordre og/eller fra en katalog; detaljtjenester relatert til elektriske og elektroniske apparater og komponenter, håndverktøy, håndinstrumenter, håndredskaper, verktøymaskiner, mekanisk drevne verktøy, elektrisk verktøy, loddeverktøy, hydraulisk verktøy, pneumatisk verktøy, kraftdrevne verktøy, lufttrykkdrevne verktøy, skjære-, presisjons- og måleverktøy, festeverktøy, dreiestål, metallbearbeidingsverktøy, slipeverktøy, sveiseverktøy, loddeverktøy, pusseverktøy, poleringsverktøy, krympetenger, selvdrevne verktøy, hageredskaper, rørlegger- og blikkenslagerverktøy, skifertekkerverktøy, verktøy for salg i form av sett; oppstilling, for andre, av et utvalg av elektriske og elektroniske apparater og komponenter slik at kunden på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene i en dagligvarebutikk, ved postordre, ved hjelp av telekommunikasjon, fra et internettwebsted, fra en katalog eller annet trykket format (slik som brosjyrer, posthefter eller hefter); rådgivningstjenester, informasjons- og konsultasjonstjenester relatert til alle forannevnte tjenester. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 49 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FOTOWEB (730) Innehaver: Fotoware AS, Lille Grensen 5, 0159 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Haavind Vislie DA, Postboks 359 Sentrum, 0101 Oslo KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; programvarer. KL. 35: Administrasjon av dataarkiver. KL. 38: Dataassistert overføring av beskjeder og bilder. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; programmering for datamaskiner; utarbeidelse av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: kosmetikketuier, tomme toalettetuier, nøkkeletuier, kofferter, garderobeposer for reisende, reisekister, paraplyer, spaserstokker, kortetuier, hundehalsbånd. KL. 28: Leketøy og sportsartikler, nemlig kosedyr, plysjleketøy, leketøy laget av bønneposer, bønneposer, marionetter, ballonger, klinkekuler, kinasjakksett, sjakksett, brettspill, dartsskiver og tilbehør til dartsskiver, lekebiler og trucker, lekemobiler, puslespill, yo-yo-er, lekebanker, lekefigurer, dukker og tilbehør til dukker, oppblåsbare balltrær til baseball, pyntevindpølser, kasteskiver, miniballtrær, nakke- og håndleddsnorer til miniballtrær, mini-baseballer, lekefigurer og sportsfløyter, håndopererte video- og elektroniske spill samt deler til slike, nemlig videospillpatroner tilpasset slike spill og spilleprogram for bruk med håndholdte elektroniske spillemaskiner, spillemaskiner, ikke-myntopererte spillemaskiner, baseballer og stativer for baseballer, baseballer med autografer, basketballer, fotballer, lekeballer, gummiballer, golfballer, golfkølleomslag, bager til golfkøller, golfputtere, bowlingkuler, bowlingbager, baseballbaser, kasteplanke (baseball), balltrær, mottagers masker, sportsutstyr, nemlig tape for balltrær for å bedre håndgrepet, baseballmål, furutjærebager for baseball, harpiksbager for baseball, hanskeolje for baseball, baseballhansker, votter, beskyttelsesutstyr for dommere, brystbeskyttere for sport, suspensorier, baseballkastemaskiner, fiskeutstyr, flottører til fritidsbruk for svømmere, selskapsleketøy som frembringer lyd, juletrepynt. KL. 41: Underholdningsvirksomhet, utdannelsesvirksomhet og opplysningsvirksomhet, nemlig baseballspill, konkurranser og utstillinger, gjennom kringkastingsmedia herunder fjernsyn og radio og via et globalt datanettverk eller en kommersiell on-line tjeneste; tilveiebringelse av opplysninger i området sport, underholdning og relaterte temaer, tilveiebringelse av flerbrukers interaktivt dataspill, interaktiv utveksling av beskjeder og informasjon relatert til ovennevnte aktiviteter, via et globalt datanettverk eller en kommersiell on-line tjeneste. (730) Innehaver: Major League Baseball Properties Inc, 245 Park Avenue, New York, NY 10167, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 18: Sportsbager, overnattingsbager, ryggsekker, skipssekker, handlevesker, dokumentmapper, stresskofferter, portemonéer, håndvesker, lommebøker, seddelpunger, rumpetasker, livtasker, tomme 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 49 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: til fritidsbruk for svømmere, selskapsleketøy som frembringer lyd, juletrepynt. KL. 41: Underholdningsvirksomhet, utdannelsesvirksomhet og opplysningsvirksomhet, nemlig baseballspill, konkurranser og utstillinger, gjennom kringkastingsmedia herunder fjernsyn og radio og via et globalt datanettverk eller en kommersiell on-line tjeneste; tilveiebringelse av opplysninger i området sport, underholdning og relaterte temaer, tilveiebringelse av flerbrukers interaktivt dataspill, interaktiv utveksling av beskjeder og informasjon relatert til ovennevnte aktiviteter, via et globalt datanettverk eller en kommersiell on-line tjeneste. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Major League Baseball Properties Inc, 245 Park Avenue, New York, NY 10167, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 18: Sportsbager, overnattingsbager, ryggsekker, skipssekker, handlevesker, dokumentmapper, stresskofferter, portemonéer, håndvesker, lommebøker, seddelpunger, rumpetasker, livtasker, tomme kosmetikketuier, tomme toalettetuier, nøkkeletuier, kofferter, garderobeposer for reisende, reisekister, paraplyer, spaserstokker, kortetuier, hundehalsbånd. KL. 28: Leketøy og sportsartikler, nemlig kosedyr, plysjleketøy, leketøy laget av bønneposer, bønneposer, marionetter, ballonger, klinkekuler, kinasjakksett, sjakksett, brettspill, dartsskiver og tilbehør til dartsskiver, lekebiler og trucker, lekemobiler, puslespill, yo-yo-er, lekebanker, lekefigurer, dukker og tilbehør til dukker, oppblåsbare balltrær til baseball, pyntevindpølser, kasteskiver, miniballtrær, nakke- og håndleddsnorer til miniballtrær, mini-baseballer, lekefigurer og sportsfløyter, håndopererte video- og elektroniske spill samt deler til slike, nemlig videospillpatroner tilpasset slike spill og spilleprogram for bruk med håndholdte elektroniske spillemaskiner, spillemaskiner, ikke-myntopererte spillemaskiner, baseballer og stativer for baseballer, baseballer med autografer, basketballer, fotballer, lekeballer, gummiballer, golfballer, golfkølleomslag, bager til golfkøller, golfputtere, bowlingkuler, bowlingbager, baseballbaser, kasteplanke (baseball), balltrær, mottagers masker, sportsutstyr, nemlig tape for balltrær for å bedre håndgrepet, baseballmål, furutjærebager for baseball, harpiksbager for baseball, hanskeolje for baseball, baseballhansker, votter, beskyttelsesutstyr for dommere, brystbeskyttere for sport, suspensorier, baseballkastemaskiner, fiskeutstyr, flottører (730) Innehaver: Valdres vidaregåande skule, Yrkesskulevegen, 2920 Leira I Valdres, NO KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 49 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ID HAIR (730) Innehaver: Cutrin Danmark A/S, Sønderskovvej 7A, DK-8520 Lystrup, DK (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo (730) Innehaver: Valdres vidaregåande skule, Yrkesskulevegen, 2920 Leira I Valdres, NO KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BARON DE LA TORRE (730) Innehaver: Herederos de Julian Chivite SL, Calle Castello, 30, Madrid, ES (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 33: Viner. (730) Innehaver: DaimlerChrysler Services AG, Eichhornstrasse 3, D Berlin, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 35: Telefonisk, elektronisk og skriftlig bestillingsplassering for teleshop-tilbud for tredjemann. KL. 36: Avvikling av elektronisk betalingstrafikk. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; utbud av teleshop-tilbud for tredjemann; booking av reiser; parkeringssøketjenester. KL. 42: Drift av regnesentraler; opprettelse og drift av databaser; Help-Desk- og Hot-Line tjenester for tredjemann, herunder klargjøring/ferdigstillelse av by-, reise- og trafikkinformasjon, reservering av hotell og adgangskort. DE, , /42 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 49 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: J M Stenersens Forlag AS, Postboks 2409 Solli, 0201 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker. KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall, materialer av metall for jernbanespor, ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; monumenter av metall; nøkkelringer av metall. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer; gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og -maskiner. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; CDplater, og kassetter, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; CD-rom plater; videofilm; eksponerte filmer; disketter; dataprogrammer (innregistrert på databærere). KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelvarer, smykker, edle stener, ur og kronometriske instrumenter; bijouterivarer; nåler av edelt metall. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere, pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell, (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer; postkort. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder, kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; nøkkelpung, pengepung. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); steinhuggerarbeider. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; statuer og statuetter av tre, woks, gips eller plast. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler), materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser, senge- og bordtepper. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; skjerf. KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser; knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler; kunstige blomster; jakkemerker (buttons). KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; sightseeing (turistbesøk). KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling, skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; rådgivning for og lisensiering av immateriell eiendomsrett; hoteller; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; utarbeidelse av, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og databaser. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 49 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: STIEPROX (730) Innehaver: Stiefel Laboratories Inc, Coral Gables, FL, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Medisinerte sjampoer. KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av sykdommer i huden, håret, slimhinner, negler og hårbunn ved topisk anvendelse og ved topisk avlevering; topiske droger som avleveres gjennom huden. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BEACH BLONDE SMOOTH SAILING (730) Innehaver: Kao KK also trading as Kao Corp, 14-10, Nihonbashi Kayabacho, 1-chome, Chuo-ku, Tokyo , JP (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Sjampo, hårbalsam, skum, hårspray, hårvann, hårolje, hårgels, hårfriseringskrem, hårserum, hårfargingspreparater, kroppspleieprodukter, eteriske oljer, kosmetikk og tannpussemidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sat AS, Lysaker Torg 25, 1366 Lysaker, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Nettbaserte kalendere, herunder i form av planleggere, arkiv og prosjektstyringsverktøy. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; papirvarer; trykksaker; kalendere, herunder i form av planleggere, arkiv og prosjektstyringsverktøy. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Medit AS, Ole Deviks vei 4, 0666 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 42: Medisinsk og hygienisk rådgivning og behandling. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 49 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: D ZINE (730) Innehaver: Gresham Cosmetics Pty Ltd, 14 Smallwood Place, Murrarie QLD 4172, AU (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Kosmetikk; toalettartikler; hårpleieprodukter og hårpleiepreparater, inkludert sjampo, kondisjoneringsmidler, hårfuktighetsbevarende preparater, hårrevitaliseringspreparater, hårgjenoppbygningspreparater, hårtoningspreparater, hårfargepreparater, fargefjerningsmidler, hårskyllemidler, hårfriserings- og -onduleringspreparater; hårvann, gels, skum, hårspray og -lakk; eteriske oljer og essenser; blomster-, urte- og planteekstrakter. (730) Innehaver: Gresham Cosmetics Pty Ltd, 14 Smallwood Place, Murrarie QLD 4172, AU (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Kosmetikk; toalettartikler; hårpleieprodukter og hårpleiepreparater, inkludert sjampo, kondisjoneringsmidler, hårfuktighetsbevarende preparater, hårrevitaliseringspreparater, hårgjenoppbygningspreparater, hårtoningspreparater, hårfargepreparater, fargefjerningsmidler, hårskyllemidler, hårfriserings- og -onduleringspreparater; hårvann, gels, skum, hårspray og -lakk; eteriske oljer og essenser; blomster-, urte- og planteekstrakter. AU, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sharp KK also trading as Sharp Corp, 22-22, Nagasaki-cho, Abeno-ku, Osaka , JP (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Magnetiske datamedia; optiske datamedia; optiske disker; magnetiske disker; magnetiske bånd; lydopptaksbærere; lydopptaksdisker; lydopptaksstrimler/ bånd; minidisker; CD-plater, herunder CD-ROM, CD-R og CD-RW; DVD-plater; videobånd; audiobånd; disketter. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 49 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KOJA XTRA COOL (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Koja OY, Lentokentänkatu 7, SF Tampere, FI (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 9: Apparater og instrumenter for måling, signalering og overvåking; sensorer for måling og overvåking av lufttemperatur. KL. 11: Apparater og innretninger for kjøling, tørking og ventilasjon, samt deres deler og tilbehør. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); kontrollpanel av plast for bruk ved bygging. EM, , (730) Innehaver: General Cable Technologies Corp, 4 Tesseneer Drive, Highland Heights, KY , US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Tråd, ledning og kabel for kommunikasjon, kraft og elektriske applikasjoner, herunder bar og isolert elektrisk tråd, ledning og kabel, fleksible elektriske ledninger; elektriske skjøteledninger, fiberoptisk tråd, ledning og kabel, kommunikasjonskabler, forriglet armert kabel, langlinjekabel for jord og luft, fjernfordelingskabel og avgreiningskabel, fiksturledning, plenumkabler, transportable ledninger, bygningstråd- og kabel, traukabel, elektriske kraftinstrumenterings- og kontrollkabler, værbestandig tråd og ledning, elektroniske og telekommunikasjonskabler, aluminiumskabel, selvstyrte tenningskabler, batteristarterkabler, apparatkabler, tilkoblingskabler, koaksialkabler, mikrofonkabler, brannalarmkabler, telefon- og internkommunikasjonskabler, høyttalerledninger, lyd- og sikkerhetskabler, fjernsynskabler, lyd- og videokabler, termoelementkabler, kabler for overføring av lavspenning, mellomspenning og høyspenning; transportable eller bærbare nød- og arbeidslamper; batteristartkabler; tilbehør for batteristartkabler, herunder klemmer for ladekabler og bærevesker for batteristartkabler; tilbehør for elektrisk tråd, ledning og kabel, herunder fraskruingssett (breakout kits), stikkontakter, forbindelsesledd, skjerminger og tetninger (glands), skjøtebokser og koplinger; termostater. US, , 76/348,691 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 49 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: General Cable Technologies Corp, Four Tesseneer Drive, Highland Heights, KY 41076, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 17: Isolasjon for elektrisk tråd, ledning og kabel. US, , 76/348,694 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: General Cable Technologies Corp, Four Tesseneer Drive, Highland Heights, KY 41076, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 42: Design for andre av elektriske tråd-, ledning- og kabelprodukter. US, , 76/348,687 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: General Cable Technologies Corp, Four Tesseneer Drive, Highland Heights, KY 41076, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Postordrevirksomhet og internettkatalogtjenester vedrørende elektrisk tråd, ledning og kabel. US, , 76/348,686 (730) Innehaver: De Ti Bud Ekspresslevering AS, Postboks 170 Nesttun, 5852 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 39: Budtjenester; levering av varer; transportvirksomhet. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 49 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CERNOVA NETCAP (730) Innehaver: Norgesmøllene DA, Postboks 293 Nesttun, 5853 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 6160 Postterminalen, 5892 Bergen KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (730) Innehaver: Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinsk formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. EM, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PLATFORM SAVGO (730) Innehaver: FMC Corp, 1735 Market Street, Philadelphia, PA 19103, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Preparater til utryddelse av skadedyr, insekter og ugress; pesticider, herbicider, fungicider. (730) Innehaver: Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinsk formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. GB, ,

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 49 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TEFLIC LEOGRIFF (730) Innehaver: Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinsk formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. GB, , (730) Innehaver: Haakon Thue Lie, Husarveien 29, 1396 Billingstad, NO KL. 35: Bistand ved forretningsledelse; bedriftsopplysninger; eksport og importagentur; informasjon (byråer for handels-); analyse av kostnadspriser; statistisk informasjon; regnskapsanalyser; regnskapskontroll, rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse, konsultasjoner i personalspørsmål; konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; reklametekster (utarbeidelse av -); bedrifter (bistand for ledelse av handels- eller industri-); oppdatering av reklamedokumentasjon; konsulentbistand i forretningssaker; rasjonaliseringsekspertise; markedsundersøkelser; forretningsevaluering; etterforskning for forretninger; rådgivning for rasjonalisering av forretninger; publisering av reklametekster; reklamevirksomhet; forretningsundersøkelser; Public Relation [PRvirksomhet]; reklamebyråer; rådgivningstjeneste for forretningsledelse; markedsstudier; dataarkiver (administrasjon av -); faglige konsultasjoner om forretninger; forretningsinformasjoner; personellrekruttering; salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; skatteberegning (utarbeiding av -); bedriftsledelse for utøvende kunstnere; innsamling av informasjon for bruk i databaser; systematisering av informasjon for bruk i databaser; prokura [handel på andres vegne]; datasøk i datafiler, for andre; nyhetsklipping; personellutvelgelse ved psykotekniske fremgangsmåter. KL. 42: Forvaltning av forfatterrettigheter; forskning (kjemisk -); forskning (teknisk -); juridiske tjenester; forskning (kosmetologisk -); industridesign; prosjektstudier (tekniske]; ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; forskning (juridisk -); programmering for datamaskiner; fysikk-forskning; forskning (mekanisk -); forskning (geologisk -); kunstarbeider (ekthetspåvisning av -); dataprogrammer (utarbeidelse av -); dataprogrammer (ajourføring og vedlikehold av -); konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner; grafisk formgiving; immateriell eiendomsrett (lisensiering av -); kvalitetskontroll; utleie av dataprogrammer; forskning og utvikling av nye produkter [for tredjemann]; immateriell eiendomsrett (rådgivning for -); meklingstjenester; vedlikehold av dataprogrammer og software; analysering av datasystemer; design av computersystemer; overvåkning av immaterielle rettigheter; opprettelse og vedlikehold av websider for andre; installasjon av dataprogrammer. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 49 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TESTIM INSTIN (730) Innehaver: Auxilium Holdings Inc, Wilmington, DE 19801, US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater; farmasøytiske preparater for behandling av androgene erstatninger og smertebehandling. US, , 76/ (730) Innehaver: Auxilium Holdings Inc, Wilmington, DE 19801, US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater; farmasøytiske preparater for behandling av androgene erstatninger og smertebehandling. US, , 76/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ENERGY BRIDGE FJELLSPRETT (730) Innehaver: El Paso Corp, 1001 Louisiana Street, Houston, TX 77002, US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 4: Naturgass, flytendegjort naturgass. KL. 39: Sjøtransport av flytendegjort naturgass. (730) Innehaver: Norsk Kjøtt, Postboks 397 Økern, 0513 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter. 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 49 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: IKARIMI DEY (730) Innehaver: Hallvard Lerøy AS, Postboks 7600, 5020 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 6160 Postterminalen, 5892 Bergen KL. 29: Fisk; fersk, frossen og foredlet fisk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Dey LP, 2751 Napa Valley Corporate Drive, Napa, CA 94558, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 10: Medisinske apparater, medisinske innretninger, atomisører og kammerapparater til bruk med måledoseinhalatorer. US, , 76/366,747 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DEY (730) Innehaver: Dey LP, 2751 Napa Valley Corporate Drive, Napa, CA 94558, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 5: Farmasøytiske preparater. KL. 10: Medisinske apparater, medisinske innretninger, atomisører og kammerapparater til bruk med måledoseinhalatorer. (730) Innehaver: Dey LP, 2751 Napa Valley Corporate Drive, Napa, CA 94558, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 5: Farmasøytiske preparater. US, , 76/321,604 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 49 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CONTACT CARE BY BAUSCH & LOMB (730) Innehaver: Bausch & Lomb Inc, One Bausch & Lomb Place, Rochester, NY 14604, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 44: Oftalmiske tjenester som forsyner pasienter med kontaktlinser og kontaktlinseoppløsninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Conduct AS, Postboks 805 Sentrum, 0104 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 42: Teknologiske tjenester og utvikling relatert dertil; utvikling, vedlikehold og ajourføring av dataprogrammer; rådgivning vedrørende data; prosjektstyring av datatjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BRAND NEW BLONDE (730) Innehaver: Kao KK also trading as Kao Corp, 14-10, Nihonbashi Kayabacho, 1-chome, Chuo-ku, Tokyo , JP (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Service Partner AS, Solbergvn. 22, 3057 Solbergelva, NO KL. 35: Reklamevirksomhet. (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Sjampo, hårbalsam, skum, hårspray, hårvann, hårolje, hårgels, hårfriseringskrem, hårserum, hårfargingspreparater. 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 49 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PHISH FOOD 4-LINGER (730) Innehaver: Phish Inc, Burlington, VT, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; iskrem, frosset yoghurt (spiseis), sorbet (spiseis), frosset konfekt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NORMOPRESSIN (730) Innehaver: Frank-Leo Eriksen, Liheim, 2550 Os I Østerdalen, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser. (730) Innehaver: Toms Fabrikker A/S, DK-2750 Ballerup, DK (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 30: Sjokolade, sjokoladevarer, sukkervarer, konfektyrer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BENSON & HEDGES PLATINUM (730) Innehaver: Gallaher Ltd, Surrey, England, GB (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 34: Tobakk, bearbeidet eller ubearbeidet; substanser for røking solgt separat eller blandet med tobakk, ikke for medisinsk eller behandlingsformål; snus; artikler for røkere; sigarettpapir, sigarettmunnstykker og sigaretthylser, fyrstikker. 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 49 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BENSON & HEDGES SILVER (730) Innehaver: Gallaher Ltd, Surrey, England, GB (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 34: Tobakk, bearbeidet eller ubearbeidet; substanser for røking solgt separat eller blandet med tobakk, ikke for medisinsk eller behandlingsformål; snus; artikler for røkere; sigarettpapir, sigarettmunnstykker og sigaretthylser, fyrstikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BENSON & HEDGES GOLD (730) Innehaver: Gallaher Ltd, Surrey, England, GB (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 34: Tobakk, bearbeidet eller ubearbeidet; substanser for røking solgt separat eller blandet med tobakk, ikke for medisinsk eller behandlingsformål; snus; artikler for røkere; sigarettpapir, sigarettmunnstykker og sigaretthylser, fyrstikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NUTRIWAY (730) Innehaver: Alticor Inc, 7575 Fulton Street, East Ada, MI 49355, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Dietetiske preparater og/eller kosttilskudd bestående av vitaminer og/eller mineraler. KL. 29: Dietetiske preparater og/eller kosttilskudd bestående av vitaminer og/eller mineraler, frukt og/eller nøttebaserte snack-bars beriket med vitaminer og/eller mineraler; proteinpulver. KL. 30: Dietetiske preparater og/eller kosttilskudd basert på korn, kornprodukter; snacks herunder småkaker, aromatiske boller av korn og kornbaserte snacks beriket med vitaminer og/eller mineraler. KL. 32: Blandinger til bruk ved forberedelse av ikkealkoholholdige frukt-, sjokolade-, vanilje- eller lignende aromatiske drikker beriket med vitaminer og mineraler; ikke-kullsyreholdige frukt- og/eller grønnsaksdrikker; ikke-kullsyreholdige kalkforsterkede drikker; sportsdrikker og/eller drikkeblandinger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PROFORMANCE (730) Innehaver: Proformance Pet Products Inc, P O Box 1550, Madison, MS 39130, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 6160 Postterminalen, 5892 Bergen KL. 31: Fôr til kjæledyr; dyrefôr; snacks og godbiter for kjæledyr. EM, ,

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 49 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LEMON GROVE (730) Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, New York, NY 10022, US (730) Innehaver: Blekkhuset AS, Postboks 5025 Tromsdalen, 9283 Tromsø, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser). (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 3: Oppvaskmidler, rengjøringsmidler til husholdningsbruk, blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping. US, , 78/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AVENTURA VH1 S THE RISE AND RISE OF (730) Innehaver: Viacom International Inc, 1515 Broadway, New York, NY, US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 41: Underholdningsvirksomhet, nemlig produksjon, distribusjon og utleie av fjernsyns- og radioprogrammer og av filmer, animerte filmer og lyd- og videoopptak; produksjon av live underholdningsinnslag, produksjon av underholdningsinnslag for fjernsyn; publisering av bøker, magasiner, og tidsskrifter; informasjon på området underholdning, musikk og utdannelse ved hjelp av et globalt datanettverk. (730) Innehaver: Aventura AS, Havreveien 16, 0680 Oslo, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; rådgivning og konsulentvirksomhet knyttet til alle ledelsesmessige og administrative oppgaver i bedrifter; utvikling av foretak. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; investeringer, utvikling, drift og utleie av fast eiendom (boliger, fritidseiendommer og forretningslokaler); investeringer i verdipapirer. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering, ledelse og gjennomføring av aktiviteter knyttet til utdanning, opplæring og kurs; tilrettelegging og gjennomføring av aktiviteter hvis formål er adspredelse, forlystelse eller individuell rekreasjon. 21

22 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 49 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VECTOR (730) Innehaver: Voith Fabrics Inc, 5400 Glenwood Avenue, Suite 218, Raleigh, NC 27612, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 7: Stoffer og filt (deler av maskineri); formstoffer og formfilt (deler av maskineri); trykkeristoffer og trykkerifilt, stoffer og filt for tørkeapparater; alle forannevnte varer for bruk i papirindustrien. US, , 76/384,855 (730) Innehaver: ATG Håndverk AS, Postboks 70, 1378 Nesbru, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; malevirksomhet og legging av gulv. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Studentsamskipnaden i Ås v/daglig leder, 1432 Ås, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 36: Forretninger med fast eiendom herunder utleie av leiligheter og hybelleiligheter. KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; utleie av fest- og møtelokaler. 22

23 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 49 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sunglass Hut International Inc, 8650 Governor s Hill Drive, Cincinnati, OH 45249, US (730) Innehaver: SystemPartner AS, Thorøyaveien, 3230 Sandefjord, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Dataprogrammer. (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Briller og solbriller, herunder foreskrevne og ikke-foreskrevne, innfatninger, linser, aksessorier til forannevnte varer. KL. 14: Ur, klokker og deres deler, utstyr, tilbehør og aksessorier. 23

24 GENERELL INFORMASJON OM KUNNGJØRINGER ETTER MADRIDPROTOKOLLEN Int.reg.nr.: Int.reg.dato: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jfr. varemerkeloven 53 og Madridprotokollen artikkel 3 (4). Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. Ytterligere utpekt dato: Prioritet: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den internasjonale registreringen. Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlandsregistrering eller -søknad. Internasjonale varemerkeregistreringer Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpeking etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 2 mnd fra kunngjøringsdato, jf varemerkeloven 51. (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: CLINUTREN TIQ (730) Innehaver: Société des Produits Nestlé SA, Case postale 353, CH-1800 Vevey, CH KL. 5: Dietetic foods and drinks for children and the sick; dietetic drinks and foods for medical use. Gazette nr.: 1/02 (730) Innehaver: Time Corp, Rigistrasse 171b, CH-6341 Baar, CH KL. 14: Timepieces, chronometric instruments, jewelry. Gazette nr.: 01/02 24

25 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: DELO (730) Innehaver: DELO Kunststoffchemie GmbH & Co KG, Lohenstrasse 11, D Gräfelfing, DE (730) Innehaver: Farbo SA, 3, rue St-Pierre, CH-1003 Lausanne, CH KL. 2: Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and wood deterioration; colorants; mordants; natural resins, all the above products are of Swiss origin. Gazette nr.: 01/02 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: TOOLER (730) Innehaver: BASF AG, Carl-Bosch-Strasse 38, D Ludwigshafen, DE KL. 5: Products for destroying vermin, pesticides, fungicides, herbicides. Gazette nr.: 01/02 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: LEUCOMAX (730) Innehaver: Novartis AG, Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, CH KL. 5: Pharmaceutical products. Gazette nr.: 01/02 KL. 1: Unprocessed artificial resins, unprocessed plastics, adhesives used in industry, surface adhesives. KL. 11: Vulcanization apparatus for adhesives and waterproofing materials, using heat or radiation, steam suction apparatus used during the application of adhesives, coating and waterproofing materials. KL. 17: Waterproofing materials. Gazette nr.: 1/02 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: TECHNOL (730) Innehaver: Technol-Mineralöl-Veredelungs- GmbH, 421a, Linzer Strasse, A-1144 Wien, AT KL. 4: Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including petrol and illuminants); candles, wicks. KL. 5: White oils for medical use. KL. 40: Waste oil refining. Gazette nr.: 1/02 (111) Int. reg. nr.: R (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: ODAPLIX (730) Innehaver: Biofarma, 22, rue Garnier, F Neuilly-sur-Seine, FR KL. 5: Pharmaceutical products for human use. Gazette nr.: 1/02 25

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer