Politiske vedtak. Energimeldingen Bruk av alternative energikilder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politiske vedtak. Energimeldingen 1998 2015 Bruk av alternative energikilder"

Transkript

1

2

3

4 Politiske vedtak Energimeldingen Bruk av alternative energikilder

5 Energimeldingen Bystyre sak 144/98: Ny energiteknologi Solenergi, gass Sterkere økonomisk stimulering av Enøk tiltak Egnebygg skal brukes til demonstrasjon av markedsklar ny energi teknologi

6 Utnytte stadsbudsjettet satsningsmidler - Biobrensel - Varmepumpe Utfasing av oljefyring

7 Klimahandlingsplanen Bystyre sak 36/00: Redusere energiforbruket Gwh 20 Gwh

8 Energinettverk i Bergen kommune Antall bygg 186 Skoler,barnehager 142 sykehjem18 adm.bygg 11,idrett 15. Besparelser : Årlig ca.10% Akkumulert 40 GWh husstander med et årsforbruk på ca kwh I tillegg konvertert 13.3 GWh olje/el til fjernvarme Tilskudd Fra ENOVA 2 mill. kr.

9 Eksempler på årsaker til økt forbruk: Utvidet brukstid. Idr.anlegg, SFO m.m. Inneklimatiltak oppgradering ventilasjon Utbedring/rep av eksist.varme- vent.anlegg Def. varmekabler, eswa osv. Radon. Ventilasjon må gå hele døgnet Byggtørkere (flom) Manglende fokus, motivasjon, oppfølging, rapportering???

10 Bygg med olje,el,gass, bio Fjernvarme 33 Nærvarme 4 Bio 3 Varmepumpe 7 Gass 7 Elektrokjel 31

11 Energimeldingen fase ut olje olje 1.prioritet, 1 skole Olje som topplast Skoler 15 Sykehjem 2 Idrettshaller 2

12 Teknologiutvikling

13

14 Implementering av energiledelse Politisk forankring Bygger på Bergen kommune sin overordnede målsetting: - Reduksjon av energibruk

15 Arbeidsoppgaver Hovedoppgaven er å hindre forfall i den eksisterende bygningsmassen. Overordnet vedlikeholdsansvar for kommunenes bygningsmasse.

16 Arbeidsoppgaver Bygg driftes og vedlikeholdes i henhold til planer og budsjetter. Utarbeide det planverk som er nødvendig for å gjennomføre et effektivt drifts- og vedlikeholdsprogram. Bygningsmassen tilfredsstiller lover og forskrifter. Utarbeide budsjettgrunnlag for nødvendige investeringsmidler.

17 Spesialbygg Undervisningsbygg Helsebygg Idrettsbygg Kulturbygg Tilfluktsrom Offentlige toaletter Administrasjonsbygg

18 Lover og forskrifter Brannforebyggende tiltak Miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Badeanlegg, bassengbad og badstu Vannforsyning og drikkevann. Tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Forurensningsloven Radon

19 Byggteknisk avdeling

20 Organisering av vedlikeholdsteknikere

21 HMS Hvordan ivareta Helheten?

22 1. Krav Ny modell satt i system BkBygg - Behov Eier Leietakere/ brukere 2. Vurderingskriterie 1.Forvaltning 2. Drift 3. Vedlikehold 4. Forskriftsendring 5. Forskriftsavvik 6. Tilsynsrapport Brannvesen 7. Politisk vedtak 8. Infrastrukturkrav 9. Byggherrekrav 10. Leietakerkrav 11. Nabokrav 12. Enøk Byantikvar El.tilsyn Arbeidstilsyn 13. Forsikringskrav 14. Nybyggprosjekt Byggesak Miljørettet helsevern Forvalter Byrådsavdelinger Sivilforsvar? HMS-IK-KS Funksjonelle bygg Hvordan ivareta helheten? Mattilsynet 3. Hjemmel Naboer 1 - Beskrivelser og kontrakt byggeprosjekt 2 - Byggherrekravdok 3 - FDV-dok. Interesseorganisasjoner 4 - Infoskriv 5 - Leietakerkravdok. 6 - Politisk vedtak Presse/ media 7 - Arbeidsmiljøloven: 8 - Brann- og eksplosjonsvernloven 9 - El. tilsynsloven Foreldre/ : pårørende 10 - Energiloven: 11 - Forurensningsloven: 12 - Granneloven: Politikere 13 - Kommunehelsetjenesteloven 14 - Kulturminneloven: 15 - Matloven: Enøk 16 - Plan- og bygningsloven: 17 - Produktkontrolloven: 18 - Byggeprosjekter Sivilbeskyttelsesloven: 19 - Strålevernloven: 20 - Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven: Forurensningsmyndigheter

23 Vannkvaliteten. Etat for Eiendom er ansvarlig for vannkvaliteten fra brønner og borrehull som forsyner brukerne med vann. Den nye drikkevannsforskriften ble gjort gjeldende fra Denne, sammen med intern-kontrollforskriften, medfører skjerpende krav til kontroll av den virksomhet som drives og til dokumentasjon av de tjenester som leveres. Detter er nå lovhjemlede krav der tilsynet er gitt sanksjonsmuligheter om kravene ikke blir oppfylt. Ny lov om vassdrag og grunnvann stiller nye og omfattende krav til vår vannforsyning og drikkevann med hensyn til FDV; forvaltning, drift og vedlikehold

24 Politiske vedtak Energimeldingen Bruk av alternativ energikilder (el.kjeler, olje, fjernvarme, gass og bioenergi)

25 Teknisk avanserte anlegg Vannbåren varme, varmetekniske installasjoner Kjøleanlegg, isbaner m.m. Automatikk, styringssystem Overvåkingssystem, SD-anlegg. Ventilasjonsanlegg, filtersystemer

26 Sprinkleranlegg Vannbehandling, sirkulasjon og utjevning Avfuktningsaggregater Bioanlegg, gassanlegg Varmepumper

27 Statlige tilskuddsordninger Rehabilitering av svømmehaller og idrettsanlegg ved bruk av spillemidler Teknologiutvikling, energisparende tiltak m.m. Samarbeid med ENOVA.

28 Statlige tilskuddsordninger Rehabilitering av svømmehaller og idrettsanlegg ved bruk av spillemidler

29

30

31

32 Restaurering Antikvarisk bygningsmasse

33 Kulturhistoriske byggverk

34 Tilfluktsrom Beredskap Trykkprøving Nødstrøm Kjøleanlegg m.m.

35

Teknisk driftspersonell

Teknisk driftspersonell Teknisk driftspersonell Hva er det? Hvem er det? Hva gjør de? Litt om driftspersonellet vårt Driftspersonellet skal være byggeiers forlengede arm i bygningsmassen og bindeledd mellom eier og kunde Ca 32

Detaljer

Saknr. 65/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 11.11.13

Saknr. 65/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 11.11.13 DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 65/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 11.11.13 SAK 65/13: ENERGISTRATEGI - STATUSRAPPORT Innstilling til: Styret

Detaljer

Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009

Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009 Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009 Det intelligente bygg - Minimal energibruk der vi trenger det og når vi trenger det - Drammen Eiendom KF BAKGRUNN Drammen Kommune har som visjon; Miljø- og

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 13 08 2012

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 13 08 2012 Handlingsprogram / tiltaksdel Kommunens egen virksomhet Stasjonær energibruk kommunens egne bygg Sammenfatning av vedtatte klima- og energiplaner Sammenfattet av Jon Østgård og Bjørn Aschjem 13 08 12 Gruppering

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune

Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune Arkivsak 201001165-4 Arkivnr. E: 610 Saksbehandler Helen Rany Olsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 10.03.2011 06/11 Fylkestinget 15.03.2011 12/11 Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Oppfølging av tilsyn på skolene i Bergen

Oppfølging av tilsyn på skolene i Bergen Oppfølging av tilsyn på skolene i Bergen Tor Corneliussen Seksjonssjef Seksjon for strategisk eiendomsforvaltning Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Bergen kommune Tidligere erfaring fra økonomifunksjonen

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN 2014-2017

VEDLIKEHOLDSPLAN 2014-2017 VEDLIKEHOLDSPLAN 2014-2017 Innledning Innhold Innledning 3 Kartlegging av bygningsmassen 4 Fordeling av ansvar for drift og vedlikehold 5 Bakgrunn og begrep 6 Historisk tilbakeblikk 7 Nøkkeltall, bevilgninger

Detaljer

Energiutredning for Andebu 2011

Energiutredning for Andebu 2011 Energiutredning for Andebu 2011 Lokal energiutredning: En utredning nettselskapet er pålagt å utarbeide. -Stasjonært energiforbruk (GWh) -Nett-situasjonen, kapasiteter -Lokale energiressurser -Alternative

Detaljer

Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere

Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere Hvilke plikter har bygningseier? Trond Dilling Forebyggende sikkerhetsopplæring Helse- miljø- og sikkerhetslovgivningen stiller krav til systematisk sikkerhetsarbeid

Detaljer

Saknr. 61/14 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 11/2858 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10.11.14

Saknr. 61/14 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 11/2858 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10.11.14 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 61/14 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 11/2858 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10.11.14 SAK 61/14: Eiendomsdrift internkontroll Innstilling

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON av kommunale bygninger Harstad kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Harstad kommune har gjennom bestilling datert 28.08.2007 vedtatt

Detaljer

Saknr. 32/10 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26.5.10

Saknr. 32/10 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26.5.10 DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 32/10 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26.5.10 SAK 32/10: STATUS ENERGIKONVERTERING Innstilling til: Styret

Detaljer

Energi- og miljøplan for Verdal kommune (2008 2011)

Energi- og miljøplan for Verdal kommune (2008 2011) Energi- og miljøplan for Verdal kommune (2008 2011) Energiledelse Enøk, fleksibilitet og miljø i kommunale bygg Energipåvirkning gjennom planarbeid og saksbehandling Energiforsyning og infrastruktur -

Detaljer

ENHET FOR SAMFUNNSUTVIKLING- OG TEKNISK DRIFT. Utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og handlingsprogram 2016-2019

ENHET FOR SAMFUNNSUTVIKLING- OG TEKNISK DRIFT. Utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og handlingsprogram 2016-2019 ENHET FOR SAMFUNNSUTVIKLING- OG TEKNISK DRIFT Utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og handlingsprogram 2016-2019 UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK Utviklingstrekk Energi og miljø bygg:

Detaljer

KAPITTEL 6. I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN BYGG OG EIENDOM

KAPITTEL 6. I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN BYGG OG EIENDOM KAPITTEL 6 I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN KAPITTEL 6 Bergen kommunes hovedstrategi for eiendomsforvaltningen skal være å gi brukerne gode og effektive bygninger

Detaljer

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE Furnesvn. 67 2318 HAMAR Tlf.: 62 55 51 50 Endelig rapport av 24.11.2008 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 ORGANISERING AV

Detaljer

Oppfølging av tilsyn. OMSORGSBYGG OSLO KF Postboks 2773 Solli 0201 OSLO

Oppfølging av tilsyn. OMSORGSBYGG OSLO KF Postboks 2773 Solli 0201 OSLO VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 17.01.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lena Blomdahl, tlf. 90943316 OMSORGSBYGG OSLO KF Postboks 2773 Solli 0201 OSLO Oppfølging av tilsyn Vi viser til tilsynet

Detaljer

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2015 :: 701 010 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning

1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning INNHOLD SIDE 1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning 2.1 Dagens organisering 3 2.2 FDVU med definisjon 6 2.3 Økonomi 7 2.4 Budsjett 8 2.5 Hovedoppgaver 8 2.6 Hovedutfordringer 9 2.7 Vedtatt organisering

Detaljer

Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune

Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune 2012 Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune Oppdragsgiver: Lardal kommune Utført av: Emma J. Otervik Kontrollert av: Carl Otto Rasmussen Dato: 21.06.2012 Prosjektnr: 3966 1 Innhold

Detaljer

Klimahandlingsplan 2009 Måloppnåelse og status per 26.01.15

Klimahandlingsplan 2009 Måloppnåelse og status per 26.01.15 Notat av 15.10.2013 utarbeidet av Torleif B. Jensen, Strategiavdelingen, Hamar kommune, oppdatert av Lise Urset, Strategiavdelingen 26.01.15. Klimahandlingsplan 2009 Måloppnåelse og status per 26.01.15

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

Hyggelig å være her!

Hyggelig å være her! Hyggelig å være her! Teknisk leder Geir Andersen Drammen Eiendom KF. Velkommen til Drammen Eier 300.000 m2 21 Skoler 25 Barnehager 7 Bo - servicesentere Idrettsbygg Rådhus Drammensbadet Drammen teater

Detaljer

Vedlegg til rapporten `Forstudie om energileveranse til Modumheimen`

Vedlegg til rapporten `Forstudie om energileveranse til Modumheimen` Vedlegg til rapporten `Forstudie om energileveranse til Modumheimen` Bakgrunn: Rapporten Forstudie om energileveranse til Modumheimen ble behandlet i byggekomiteens møte den 29.09.2014. Under behandlingen

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 BYGG- OG EIENDOMSTJENESTEN

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 BYGG- OG EIENDOMSTJENESTEN side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 BYGG- OG EIENDOMSTJENESTEN side 2 1. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 1.1 Enhetspresentasjon... 3 1.1.1 Informasjon om enheten og tjenester... 3

Detaljer