Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00 16:30. Følgende medlemmer møtte:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 04.05.2005 Tidspunkt: 10:00 16:30. Følgende medlemmer møtte:"

Transkript

1 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Hans Kristian Karlsen Svein Håkon Sand Følgende medlemmer møtte ikke: Sølvi Jensen Johannes Grønvoll Werner Kiil Anette Holst Følgende varamedlemmer møtte: Ole Anton Teigen Følgende fra administrasjonen møtte: Administrasjonssjef Birger Hellan Ass.adm.sjef Hans-P. Myrland Spesialrådgiver Steinar Høgtun, sak 40 Oppmålingsingeniør Rolf Krag, sak 39 og 43 Fagkonsulent Steinar Larsen, sak 40 Innkalling og saksliste ble enst. Godkjent. Lyngen kommune, den Werner Kiil Ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef

2 2 PS 028/05 DS 032/05 DELEGERTE VEDTAK SØKNAD OM REISESTØTTE I FORBINDELSE MED MULIG ETABLERING AV NÆRINGSVIRKSOMHET - MORTEN STØBAKK OG TYGVE VISNES vedtak: KOMMUNALT UTVIKLINGSFOND FOR LYNGEN KOMMUNE TILSAGN OM TILSKUDD/ANSVARLIG LÅN Frank Fyhn NO , Stigenveien Støttemottaker 12, 9060 Lyngseidet. Navn på prosjekt Tilsagnsbeløp Saksnummer Målområde Arbeid med utvikling av forretningsplan Tilskudd kr.: ,- 04/1815 Næringsutvikling Prosjekttype Utviklingsprosjekt; Støtteklasse Støtte til konsulentbistand, Tilsagnet er i samsvar med retningslinjer for kommunalt utviklingsfond og begrenset oppad til 50 % av prosjektets totalkostnad. DS 033/05 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI GNR 119 BNR 1, 2 OG 3 VED BUSTIÅSEN - LYNGEN KOMMUNE vedtak: Plan for nybygging av ca 250 m traktorveg kl. 8 og terrengutbedring i utkjøringstrase på gnr 119 bnr 1, 2 og 3 godkjennes som omsøkt med hjemmel i Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål hjemlet i skogbruksloven 17 a og jordloven 3 og 11, Det er ved godkjenning lagt vekt på at området har en høstbar skogressurs. Vilkår: 1. Dersom det framkommer gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget, miljø og kulturavd. og Troms fylkeskommune, kulturetaten.

3 2. Hogst skal utføres i samråd med skogoppsynet. 3 Frist for gjennomføring av tiltaket settes til 3 år etter godkjenning. Det skal gies melding til kommunen når anlegget er ferdig bygget. Oversittes fristen for gjennomføring vil godkjenning falle bort og ny søknad må fremmes dersom det ikke finnes rimelige grunner for å avvike dette. DS 034/05 ANKE PÅ KRAV VEDR. AVLØSERTILSKUDD 2002 vedtak: I medhold av forskrift om produksjonstilskudd 3 og 4 for avløsning tilrådes klagen avslått. DS 035/05 vedtak: SVAR ANG. SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING Grendehuset al v/bevillingsansvarlig Jack Robert Møller f , gis ambulerende skjenkebevilling for øl og vin ved arrangementet: Medlemsfest tidspunkt: fra kl til kl sted: Jægervatn grendehus. Det forutsettes at arrangementet holdes lukket for allmennheten og har forutgående påmelding slik som opplyst. DS 036/05 vedtak: SVAR ANG. SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING Svensby Tursenter ba v/bevillingsansvarlig Inge Storstinnes f , gis ambulerende skjenkebevilling for øl, vin og brennevin ved arrangementet: Møte med etterfølgende servering tidspunkt: fra kl kl sted: Sommarfjøs hos Wenche Benum/Ole Anton Teigen Det forutsettes at arrangementet holdes lukket for allmennheten og har forutgående påmelding. PS 029/05 BRUKEN AV RESERVERTE TILLEGGSBEVILGNINGER - TIL FORMANNSKAPETS DISPOSISJON - ORIENTERING Formannskapet tar saken til orientering.

4 4 Formannskapet tar saken til orientering. PS 030/05 GNR. 92/5 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - BORGHILD KARLSEN Det gis i medhold av Plan- og bygningsloven 7 dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel. Det gis i medhold av Plan- og bygningsloven 7 dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel. PS 031/05 GNR. 120/6 - KÅRE PEDERSEN - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - DISPENSASJON Lyngen kommune gir dispensasjon fra bestemmelsene i pbl 17.2 og kommunens arealplan etter plan- og bygningsloven 7, for fradeling av tomt på 850 m2 til fritidsformål fra 120/6. Lyngen kommune gir dispensasjon fra bestemmelsene i pbl 17.2 og kommunens arealplan etter plan- og bygningsloven 7, for fradeling av tomt på 850 m2 til fritidsformål fra 120/6.

5 2 PS 032/05 112/2 - SØKNAD OM KONSESJON -ANGELIKA BUGJERDE I medhold av konsesjonsloven innvilges omsøkte tiltak. Begrunnelse: Omsøkte vil styrke grovforgrunnlaget for erverver og sikre god arronderingsmessig driftsløsning. Vilkår: Det settes som vilkår at erverver driver eiendommen gnr 115 bnr 2 sammenhengene minst 5- år fra og med I medhold av konsesjonsloven innvilges omsøkte tiltak. Begrunnelse: Omsøkte vil styrke grovforgrunnlaget for erverver og sikre god arronderingsmessig driftsløsning. Vilkår: Det settes som vilkår at erverver driver eiendommen gnr 115 bnr 2 sammenhengene minst 5- år fra og med PS 033/05 GNR. 109/10 - SØKNAD OM FRITAK FRA BO OG ELLER DRIVEPLIKT - PER INGE EIDE I medhold av konsesjonsloven innvilges fritak fra boplikten. Søknad om fritak fra driveplikt avslås. Vilkår: Oppnåes det enighet om utleie av arealene til landbruksformål, forelegges langsiktig avtale for landbruksmyndighetene i kommunen. Begrunnelse: Boplikten anses oppfylt ved at søker bor i bygda.

6 3 I medhold av konsesjonsloven innvilges fritak fra boplikten. Søknad om fritak fra driveplikt avslås. Vilkår: Oppnåes det enighet om utleie av arealene til landbruksformål, forelegges langsiktig avtale for landbruksmyndighetene i kommunen. Begrunnelse: Boplikten anses oppfylt ved at søker bor i bygda. PS 034/05 95/3- JORUNN WILHELMSEN : SØKNAD OM FRITAK FRA BOPLIKT I medhold av odelsloven innvilges 5- års fritak fra boplikten. Begrunnelse : Livssituasjonen er av en slik vekt til at begrenset fritak fra boplikt er tilrådelig. I medhold av odelsloven innvilges 5- års fritak fra boplikten. Begrunnelse : Livssituasjonen er av en slik vekt til at begrenset fritak fra boplikt er tilrådelig. PS 035/05 GNR. 110/2 OG 14 - ROLF PEDERSEN: SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT. SØKNAD OM ENDRING FRA SAMEIE TIL ENE-EIER

7 Det gis i medhold av Plan- og bygningsloven 7 dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel. 4 Det gis i medhold av Plan- og bygningsloven 7 dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel. PS 036/05 95/3- KARL E. WILHELMSEN : SØKNAD OM FRITAK FRA BOPLIKT -KLAGE I medhold av odelsloven oppfyller søker vilkårene for boplikt. Vilkår: Det skal fremlegges bekreftelse for flytting til Lyngen. I medhold av odelsloven oppfyller søker vilkårene for boplikt. Vilkår: Det skal fremlegges bekreftelse for flytting til Lyngen. PS 037/05 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SERVICEBYGG NORD- LENANGEN HAVN - NORD-LENANGEN FISKARLAG Søknaden om tilskudd til dekning planleggingsarbeider vedr. servicebygg i hamna i Nord- Lenangen imøtekommes. Beløpet kr ,- utbetales over ansvar 14701, tjeneste 1110 og art 1001 ved overføring fra ansvar og tilsvarende tjeneste og art.

8 5 Søknaden om tilskudd til dekning planleggingsarbeider vedr. servicebygg i hamna i Nord- Lenangen imøtekommes. Beløpet kr ,- utbetales over ansvar 14701, tjeneste 1110 og art 1001 ved overføring fra ansvar og tilsvarende tjeneste og art. PS 038/05 LYNGSEIDET BO - OG SERVICESENTER PÅ STIGEN, 2 BYGNINGER OG TOMT, FORESPØRSEL Henvendelsen fra Røde Kors foreningene, pkt. 1. imøtekommes slik: 1.a. Lyngen kommune godkjenner fradeling av tomt slik som omsøkt. Røde Kors foreningene gis også tillatelse til å selge den fradelte tomt med påstående bygning videre. 1.b. Kjøpesummen som oppnås ved dette skal gå til fradrag ev et evt. restoppgjør dersom kommunen ønsker å benytte seg av sin forkjøpsrett for den resterende del av eiendommen. 2. Lyngen kommune påtar seg utgiftene til fradeling og overskjøting av den fradelte parsellen. 3. Når det gjelder resterende del av eiendommen ønsker Lyngen kommune å benytte seg av sin forkjøpsrett og dermed overta denne ihht. avtalens pkt. 9. Ved overtakelsen omgjøres den festede tomten som bygningen står på til selveiertomt med Lyngen kommune som hjemmelshaver. Det opptas forhandlinger med Røde Kors foreningene lokalt og på distriktsnivå om en evt. refusjon av tidligere kontanttilskudd og festetomt. 4. Det nedsettes en egen plan/utredningsgruppe som får i mandat å utrede et evt. framtidig bruk av Lyngseidet bo,- og servicesenter. Frist for utredningsarbeidet settes til 1. november d.å. 5. Som plan/utredningsgruppe velges: a:.. b:.. c:.. d:. e:.

9 (siden det dreier seg om valg vil adm.sjefen ikke gi innstilling) 6 Administrasjonssjefens innstilling i pkt. 1-4 vedtatt, enst. Pkt. 5 som plangruppe velges: 1. Anette Holst 2. Sølvi Jensen 3. Lars Tore Larssen Administrasjonssjefen utgjør sekretariat for gruppa. Henvendelsen fra Røde Kors foreningene, pkt. 1. imøtekommes slik: 1.a. Lyngen kommune godkjenner fradeling av tomt slik som omsøkt. Røde Kors foreningene gis også tillatelse til å selge den fradelte tomt med påstående bygning videre. 1.b. Kjøpesummen som oppnås ved dette skal gå til fradrag ev et evt. restoppgjør dersom kommunen ønsker å benytte seg av sin forkjøpsrett for den resterende del av eiendommen. 2. Lyngen kommune påtar seg utgiftene til fradeling og overskjøting av den fradelte parsellen. 3. Når det gjelder resterende del av eiendommen ønsker Lyngen kommune å benytte seg av sin forkjøpsrett og dermed overta denne ihht. avtalens pkt. 9. Ved overtakelsen omgjøres den festede tomten som bygningen står på til selveiertomt med Lyngen kommune som hjemmelshaver. Det opptas forhandlinger med Røde Kors foreningene lokalt og på distriktsnivå om en evt. refusjon av tidligere kontanttilskudd og festetomt. 4. Det nedsettes en egen plan/utredningsgruppe som får i mandat å utrede et evt. framtidig bruk av Lyngseidet bo,- og servicesenter. Frist for utredningsarbeidet settes til 1. november d.å. 5. Som plan/utredningsgruppe velges: 1. Anette Holst 2. Sølvi Jensen 3. Lars Tore Larssen Administrasjonssjefen utgjør sekretariat for gruppa. PS 039/05 ENGASJEMENT AV NGI - SKREDUNDERSØKELSER, PRIORITERING AV OMRÅDER SOM ØNSKES VURDERT FOR SKREDFOREBYGGING

10 7 a På bakgrunn av beskrivelse av faresoner av 5.august 2004 ønsker Lyngen kommune tilbud på detaljplanlegging og utarbeidelse av anbudsdokumenter for prioriterte område for skredforebygging. Det ønskes samtidig at utarbeidelsen inneholder et overslag av totale kostnader (også skredforebygginger). Prioriterte områder er: Straumen sør, 6 boliger, Stigen, aldershjemmet og 5 boliger og Furuflaten. For Furuflaten er det ønskelig med oppdeling av tilbudet slik at det kan velges mellom tiltak for 2 ytterste hus, mot steinsprang fra nærmeste brattkant, og de 2 ytterste husene + de 5 neste. Her er det sannsynligvis tiltak oppe på nærmeste avsats som da blir sikringsvoll mot snøskred. b Lyngen kommune inngår avtale om vurdering av søknader om tiltak innefor skredfaregrenser, med anbefalinger om søknaden kan godkjennes eller om det må utføres nærmere vurderinger før et eventuelt positivt svar kan gis. Kostnadene for en slik vurdering (kr 2.000,-) må dekkes av søkeren. a På bakgrunn av beskrivelse av faresoner av 5.august 2004 ønsker Lyngen kommune tilbud på detaljplanlegging og utarbeidelse av anbudsdokumenter for prioriterte område for skredforebygging. Det ønskes samtidig at utarbeidelsen inneholder et overslag av totale kostnader (også skredforebygginger). Prioriterte områder er: Straumen sør, 6 boliger, Stigen, aldershjemmet og 5 boliger og Furuflaten. For Furuflaten er det ønskelig med oppdeling av tilbudet slik at det kan velges mellom tiltak for 2 ytterste hus, mot steinsprang fra nærmeste brattkant, og de 2 ytterste husene + de 5 neste. Her er det sannsynligvis tiltak oppe på nærmeste avsats som da blir sikringsvoll mot snøskred. b Lyngen kommune inngår avtale om vurdering av søknader om tiltak innefor skredfaregrenser, med anbefalinger om søknaden kan godkjennes eller om det må utføres nærmere vurderinger før et eventuelt positivt svar kan gis. Kostnadene for en slik vurdering (kr 2.000,-) må dekkes av søkeren. PS 040/05 MERKNADSBEHANDLING TIL KOMMUNEPLANENS AREALDELL 1. Formannskapet tiltrer administrasjonssjefens innstilling (eventuelt med tillegg) 2. Administrasjonen inviterer sektormyndighetene til et møte for drøfting/orientering av det revidert planutkastet. 3. Formannskapet velger representant(er) som blir med på møtene

11 2 4. Planforsalget legges ut til offentlig ettersyn så snart som mulig etter møtene. 1. Formannskapet tiltrer administrasjonssjefens innstilling (eventuelt med tillegg) 2. Administrasjonen inviterer sektormyndighetene til et møte for drøfting/orientering av det revidert planutkastet. 3. Formannskapet velger representant(er) som blir med på møtene 4. Planforsalget legges ut til offentlig ettersyn så snart som mulig etter møtene. PS 041/05 DISTRIKTSPLAN HOVEDDEL T-RENDALEN Det henstilles til at innspillene innarbeides i distriktsplanen 2005 Forslag fra Ola Anton Teigen: Det vises til administrasjonenes vurderinger og vil i tillegg ha følgende innarbeidet i Distriktsplanens hoveddel. 1. tillegg til punkt Vårbeiter Lyngen kommune er om lag 900 kvadratkilometer og det bør være rom for ulike brukereintresser herunder bufe på beite i utmarka og bruk av Lyngen halvøya til rekreasjon i reiselivssammenheng sommer som vinter. Punkt Motorferdsel: Første avsnitt tilføyes følgende: Motorferdsel på barmark begrenses til absolutt minimum og at det tas sterke miljøhensyn ved bruk av motorisert ferdsel på barmark. Punkt 1.6 Rovbyrtap og andre tap. Punktet tilføyes følgende: Lyngen kommune ber om at de dyr som en ikke får med seg under høstsamlingen av rein og som fortsatt bli i området om vinteren må det finnes en løsning på slik at dette ikke er med på og etablere en fast stamme av rovdyr på Lyngenhalvøya. Nytt punkt: Det bør snarest arrangeres et åpent folkemøte i Lyngen der grunneier og landbruksutøvere sammens med reindriftsforvaltningen kan diskutere konfliktområder slik disse kan fjernes. Lyngen kommune v/landbruksadministrasjonen innkaller til et slikt møte innen

12 2 Det vises til administrasjonenes vurderinger og vil i tillegg ha følgende innarbeidet i Distriktsplanens hoveddel. 1. tillegg til punkt Vårbeiter Lyngen kommune er om lag 900 kvadratkilometer og det bør være rom for ulike brukereintresser herunder bufe på beite i utmarka og bruk av Lyngen halvøya til rekreasjon i reiselivssammenheng sommer som vinter. Punkt Motorferdsel: Første avsnitt tilføyes følgende: Motorferdsel på barmark begrenses til absolutt minimum og at det tas sterke miljøhensyn ved bruk av motorisert ferdsel på barmark. Punkt 1.6 Rovbyrtap og andre tap. Punktet tilføyes følgende: Lyngen kommune ber om at de dyr som en ikke får med seg under høstsamlingen av rein og som fortsatt bli i området om vinteren må det finnes en løsning på slik at dette ikke er med på og etablere en fast stamme av rovdyr på Lyngenhalvøya. Nytt punkt: Det bør snarest arrangeres et åpent folkemøte i Lyngen der grunneier og landbruksutøvere sammens med reindriftsforvaltningen kan diskutere konfliktområder slik disse kan fjernes. Lyngen kommune v/landbruksadministrasjonen innkaller til et slikt møte innen PS 042/05 REGIONALT MILJØPROGRAM FOR JORDBRUKET I TROMS - HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFT Det henstilles til at endringsforslag til 2 og 3 innarbeides i den regionale forskriften for miljøtiltak for jordbruket i Troms. Det henstilles til at endringsforslag til 2 og 3 innarbeides i den regionale forskriften for miljøtiltak for jordbruket i Troms.

13 3 PS 043/05 ROS-ANALYSE, NATURSSKADER, ARBEIDSGRUPPE I, II OG III Lyngen kommune viser til vedlagte dokumenter og vedtar ROS innsats slik: NATURSKADER (orkan, flom, ras o.l.) Flom/utgraving: Furuflaten, mulighet for flom i elva, området rundt elva bør ha en nærmere vurdering for risiko før tiltak (deling, bygging el) tillates. Fyhn elva (fra Lysdammen), tiltak er beskrevet av NVE, tiltak i nærområdet bør ha nærmere vurdering før tillatelse. Hestegjerdelva (Stigen), tiltak er beskrevet av NGI, og vil gi en bedre sikkerhet for bebyggelse innenfor grensene. Skredfare grensen er absolutt. Dette ut fra at alle 3 linjer i dif. grenser går sammen. Rottenvikelva, brudd i dam eller oppdemming i elva som kan gi flom kan gi uønsket hendelse for bebygd område. (Rapport fra TK skal være klar sommeren 05). Eventuelle tiltak må vurderes etter dette. Ras: Straumen sør; stopp og/eller ledevoller må bygges for å sikre bebyggelse ovenfor 333 års skred. Stigen; opprensking av bekk i sørlige del av Stigen (av nye aldershjem) og sikring mot steins/jord skred må gjøres. Furuflaten (nord) sikring mot stein/snø skred bør vurderes gjennomføret. Andre områder innenfor skredfaregrensene med boligbebyggelse (Russelv, Straumen nord og sør, Kjosen, Stigen og Furuflaten) må fortsatt være med i skredovervåkinga. Arbeide for varslingsmuligheter for rasfare mot områder med utpreget turløyper og fritidsbebyggelse. Kostnader: Hendelse nr 13 antaes å være et kommunalt anliggende og ansees å måtte utføres av kommunens driftsavdeling, finansiering søkes dekket. Skredovervåking, samarbeidet i nord Troms / Finnmark gjør at kostnadene er overkommelige. Det kan være nødvendig med tiltak som kan gjøre overvåkinga bedre. Finansiering må søkes i hvert tilfelle. Resten av hendelser: Tiltak må gjøres som egne prosjekter. Lyngen kommune må arbeide for at tiltak kan gjennomføres. SABOTASJE, HÆRVERK, TERRORVIRKSOMHET, RADIOAKTIVT NEDFALL, SVIKT I VANN- OG AVLØPSSYSTEMER, BRANN, TRAFIKK OG EKSPLOSJONER, OLJE- /KJEMIKALIEFORURENS-NING Nr Hendelse Skadeforebyggende tiltak Skadebegrensende tiltak Ansvar * Tidsfrist Kostnader Merknader fartsreduksjon -utstyr brannkorpsene S / L 2004 Må utredes fartsreduksjon -utstyr brannkorpsene S / L 2004 Må utredes røykfrie pasientrom -utstyr brannkorpsene L 2004 Må utredes HMS rutiner -utstyr generelt B / L / S 2004 " nasjonalt ansvar -rutiner jod utdeling L / S 2004 " Arbeides med røykfrie pasientrom -utstyr brannkorpsene L 2004 " røykfrie pasientrom -utstyr brannkorpsene L 2004 "

14 utbedring av vegene -redningsutstyr S / L 2005 " utbedring av vegene -utstyr brannkorpsene S /L 2005 " UV anlegg -opplysningsarbeid L 2005 " generell vedlikehold -HMS arbeid L 2004 " L ~ Lyngen kommune S ~ Staten B ~ Bjørklids fergerederi Tiltak blir prioritert i årlige planer. Kostnader til tiltak kommer fram i ordinær budsjett forslag. 4 SVIKT I EL.FORSYNING,TELE-,DATA-,O.A. KOMMUNIKASJONSSYSTEMER,GRIII, OPPSUMMERING Nr Hende lse Skadeforebyggende tiltak Reservestrøm til behandlings rom/akuttmottak Flere systemer for kommunikasjon Skadebegrensende tiltak Ansvar Tidsfris t Kostna der Merknader Nødstrøm LK Snarest Ikke Samle størst mulig bredde på kompetanse i en krisesituasjon Ingen kjente Avtaler med naboer om tilsyn i kritiske tilfeller Tilgang på reservestrøm (for legesystemer), bedre bygningsmessig sikring, egen avløps sikring, brannselle Reservesystemer Nødstrøm, nødsystemer LK Snarest Ikke LK LK Ikke Ikke LK Snarest Ikke Blir ivaretatt i nytt bygg for Lyngseidet Serverrom kan være utsatt bl.a ved flom Tiltak blir foreslått i årlige planer. Kostnader blir tatt inn i årlige budsjetter. Lyngen kommune viser til vedlagte dokumenter og vedtar ROS innsats slik:

15 5 NATURSKADER (orkan, flom, ras o.l.) Flom/utgraving: Furuflaten, mulighet for flom i elva, området rundt elva bør ha en nærmere vurdering for risiko før tiltak (deling, bygging el) tillates. Fyhn elva (fra Lysdammen), tiltak er beskrevet av NVE, tiltak i nærområdet bør ha nærmere vurdering før tillatelse. Hestegjerdelva (Stigen), tiltak er beskrevet av NGI, og vil gi en bedre sikkerhet for bebyggelse innenfor grensene. Skredfare grensen er absolutt. Dette ut fra at alle 3 linjer i dif. grenser går sammen. Rottenvikelva, brudd i dam eller oppdemming i elva som kan gi flom kan gi uønsket hendelse for bebygd område. (Rapport fra TK skal være klar sommeren 05). Eventuelle tiltak må vurderes etter dette. Ras: Straumen sør; stopp og/eller ledevoller må bygges for å sikre bebyggelse ovenfor 333 års skred. Stigen; opprensking av bekk i sørlige del av Stigen (av nye aldershjem) og sikring mot steins/jord skred må gjøres. Furuflaten (nord) sikring mot stein/snø skred bør vurderes gjennomføret. Andre områder innenfor skredfaregrensene med boligbebyggelse (Russelv, Straumen nord og sør, Kjosen, Stigen og Furuflaten) må fortsatt være med i skredovervåkinga. Arbeide for varslingsmuligheter for rasfare mot områder med utpreget turløyper og fritidsbebyggelse. Kostnader: Hendelse nr 13 antaes å være et kommunalt anliggende og ansees å måtte utføres av kommunens driftsavdeling, finansiering søkes dekket. Skredovervåking, samarbeidet i nord Troms / Finnmark gjør at kostnadene er overkommelige. Det kan være nødvendig med tiltak som kan gjøre overvåkinga bedre. Finansiering må søkes i hvert tilfelle. Resten av hendelser: Tiltak må gjøres som egne prosjekter. Lyngen kommune må arbeide for at tiltak kan gjennomføres. SABOTASJE, HÆRVERK, TERRORVIRKSOMHET, RADIOAKTIVT NEDFALL, SVIKT I VANN- OG AVLØPSSYSTEMER, BRANN, TRAFIKK OG EKSPLOSJONER, OLJE- /KJEMIKALIEFORURENS-NING Nr Hendelse Skadeforebyggende tiltak Skadebegrensende tiltak Ansvar * Tidsfrist Kostnader Merknader fartsreduksjon -utstyr brannkorpsene S / L 2004 Må utredes fartsreduksjon -utstyr brannkorpsene S / L 2004 Må utredes røykfrie pasientrom -utstyr brannkorpsene L 2004 Må utredes HMS rutiner -utstyr generelt B / L / S 2004 " nasjonalt ansvar -rutiner jod utdeling L / S 2004 " Arbeides med røykfrie pasientrom -utstyr brannkorpsene L 2004 " røykfrie pasientrom -utstyr brannkorpsene L 2004 " utbedring av vegene -redningsutstyr S / L 2005 " utbedring av vegene -utstyr brannkorpsene S /L 2005 " UV anlegg -opplysningsarbeid L 2005 " generell vedlikehold -HMS arbeid L 2004 " L ~ Lyngen kommune S ~ Staten B ~ Bjørklids fergerederi

16 6 Tiltak blir prioritert i årlige planer. Kostnader til tiltak kommer fram i ordinær budsjett forslag. SVIKT I EL.FORSYNING,TELE-,DATA-,O.A. KOMMUNIKASJONSSYSTEMER,GRIII, OPPSUMMERING Nr Hende lse Skadeforebyggende tiltak Reservestrøm til behandlings rom/akuttmottak Flere systemer for kommunikasjon Skadebegrensende tiltak Ansvar Tidsfris t Kostna der Merknader Nødstrøm LK Snarest Ikke Samle størst mulig bredde på kompetanse i en krisesituasjon Ingen kjente Avtaler med naboer om tilsyn i kritiske tilfeller Tilgang på reservestrøm (for legesystemer), bedre bygningsmessig sikring, egen avløps sikring, brannselle Reservesystemer Nødstrøm, nødsystemer LK Snarest Ikke LK LK Ikke Ikke LK Snarest Ikke Blir ivaretatt i nytt bygg for Lyngseidet Serverrom kan være utsatt bl.a ved flom Tiltak blir foreslått i årlige planer. Kostnader blir tatt inn i årlige budsjetter.

Følgende fra administrasjonen møtte: Ass.adm.sjef Hans-P. Myrland Steinar Larsen under sak nr. 72.

Følgende fra administrasjonen møtte: Ass.adm.sjef Hans-P. Myrland Steinar Larsen under sak nr. 72. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: kommunestyresalen Dato: 01.07.2005 Tidspunkt: 13.00-14.30 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Werner Kiil Følgende medlemmer møtte

Detaljer

Ola Olasøn K. Giæver, unntatt sak nr. 26/05 Sølvi Jensen

Ola Olasøn K. Giæver, unntatt sak nr. 26/05 Sølvi Jensen 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Nils Harald Fjellstad Ola Olasøn K. Giæver, unntatt sak

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Hans Kristian Karlsen Følgende medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10: Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10: Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.02.2006 Tidspunkt: 10:00 15.00 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Hans Kristian Karlsen Følgende medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Anette Holst Hans Karlsen Lene Simonsen Følgende medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.01.2006 Tidspunkt: 10:00-14:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.01.2006 Tidspunkt: 10:00-14:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.01.2006 Tidspunkt: 10:00-14:30 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Werner Kiil Følgende medlemmer møtte

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Johansen Fred Skogeng Følgende medlemmer møtte ikke:

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2007 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2007 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2007 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Hans Kristian Karlsen, unntatt i sak

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner Kiil Følgende medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Rolf Johansen, Unntatt i sakene nr.120,

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner Kiil Følgende medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 10:00 13:30

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 10:00 13:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.12.2009 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 10:00 15:45 Følgende medlemmer møtte: Nils Harald Fjellstad Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 18.12.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 18.12.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 18.12.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Anette Holst Rolf Johansen Werner Kiil Fred Skogeng Følgende

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Hans Karlsen Leder LYFRP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Hans Karlsen Leder LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 28.06.2011 Tidspunkt: 09:00 10:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kay Roger

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30 11.30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30 11.30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30 11.30 Følgende medlemmer møtte: Lars Tore Larssen Fred Skogeng Følgende medlemmer møtte

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 02.04.2008 Tidspunkt: 10:00 15:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 02.04.2008 Tidspunkt: 10:00 15:30. Følgende medlemmer møtte: Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 02.04.2008 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Werner Kiil Fred Skogeng Følgende medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1 etg Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 18.02.2011 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Fred Skogeng MEDL LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Fred Skogeng MEDL LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 14.10.2010 Tidspunkt: 10:00 16.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00 16:00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00 16:00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 05.09.2006 Tidspunkt: 10:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Nils Harald Fjellstad Ola Olasøn K. Giæver Anette Holst

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette Holst Medlem LYAP Fred Skogeng Medlem LYHØ Hans Karlsen Leder LYFRP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette Holst Medlem LYAP Fred Skogeng Medlem LYHØ Hans Karlsen Leder LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.06.2010 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 22.03.2011 Tidspunkt: 09:00 10:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Nestleder. Medlem

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Nestleder. Medlem Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 09:00 ca. 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Stein

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 08.05.2012 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line van Gemert

Detaljer

Werner Kiil, bare i sak 35 og 42 Lars Tore Larssen, bare i sak 35 og 42

Werner Kiil, bare i sak 35 og 42 Lars Tore Larssen, bare i sak 35 og 42 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.10.2006 Tidspunkt: 10:00-15:30 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Johannes Grønvoll Anette Holst Sølvi

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2. etg. kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 12.

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2. etg. kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 12. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2. etg. kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00 12.15 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Følgende medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.09.2006 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.09.2006 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.09.2006 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Følgende medlemmer møtte

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Tone Sørensen Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Tone Sørensen Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset i Dyrøy Dato: 13.07.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 05.05.2008 Tidspunkt: 10:00 14:30

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 05.05.2008 Tidspunkt: 10:00 14:30 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 05.05.2008 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy,untatt i sakene 57,58,60 og 61 Hans

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Reidar Lund MEDL LYKRF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Reidar Lund MEDL LYKRF Lyngen kommune Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 15.02.2012 Tidspunkt: 10:00 13.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Inger-Helene B. Isaksen Ingunn Skredderhaug sak 120/06 Carol Pascoe orienterte om Noro-viruset og situasjonen i kommunen.

Inger-Helene B. Isaksen Ingunn Skredderhaug sak 120/06 Carol Pascoe orienterte om Noro-viruset og situasjonen i kommunen. Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.10.2006 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner Kiil Følgende medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 15.06.2005 Tidspunkt: 10:00 17.00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 15.06.2005 Tidspunkt: 10:00 17.00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 15.06.2005 Tidspunkt: 10:00 17.00 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Anette Holst Hans Kristian Karlsen

Detaljer

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL.

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL. GÅIVUONA SUOHKAN 0 KAFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Svein Oddvar

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg MEDL FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg MEDL FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.04.2007 Tidspunkt: 09:30 15:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Fra kl: 12.00 Til kl: 12.45 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen (unntatt sak 158/14)

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: personal og arbeidsgiverutvalget Møtested: kommunestyresalen Dato: 15.02.2008 Tidspunkt: 10:00-10:30

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: personal og arbeidsgiverutvalget Møtested: kommunestyresalen Dato: 15.02.2008 Tidspunkt: 10:00-10:30 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: personal og arbeidsgiverutvalget Møtested: kommunestyresalen Dato: 15.02.2008 Tidspunkt: 10:00-10:30 Følgende medlemmer møtte: Anette Holst Hans Karlsen Rakel Thorstensen

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.11.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:45

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:45 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.10.2012 Tid: 09:00 13:45 Faste medlemmer: Torun Nesse Medlem KRF Frode Revhaug Medlem H Turid Haug

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.03.2011 Tid: Kl. 09.00 Kl. 08.30 Orientering om byggeprosjekt FIAS v/morten Sandbakken Til stede på møtet: Medlemmer:

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 05.04.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.09.2014 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Møterommet på Troms Kraft Dato: Tidspunkt: 10:00 12:15

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Møterommet på Troms Kraft Dato: Tidspunkt: 10:00 12:15 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Møterommet på Troms Kraft Dato: 22.05.2007 Tidspunkt: 10:00 12:15 Følgende medlemmer møtte: Inger Grønvoll Fred Skogeng Følgende medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.02.2012 Tidspunkt: 10:00 14.00

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.02.2012 Tidspunkt: 10:00 14.00 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.02.2012 Tidspunkt: 10:00 14.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Lyngen Vertshus Dato: 20.06.2007 Tidspunkt: 10:00 15.45. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Lyngen Vertshus Dato: 20.06.2007 Tidspunkt: 10:00 15.45. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Lyngen Vertshus Dato: 20.06.2007 Tidspunkt: 10:00 15.45 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Johannes Grønvoll Rolf Johansen Werner

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Ellen Mikalsen Hals Medlem SP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Ellen Mikalsen Hals Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 01.09.2011 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7 Gáivuona suohkan Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 12:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 12:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.11.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

Følgende medlem hadde ikke meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Sjøgren Medlem AP

Følgende medlem hadde ikke meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Sjøgren Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.02.2008 Tidspunkt: 09:30 slutt kl. 13.10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen LEDER KVAP Gunnar

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Mandag Tidspunkt: 10:00 14:00

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Mandag Tidspunkt: 10:00 14:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Mandag 26.10.2009 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Innstillingene til sakene 143 og 144 fra Levekårsutvalget deles ut i møtet. Lyngen kommune, den 05.05.06

Innstillingene til sakene 143 og 144 fra Levekårsutvalget deles ut i møtet. Lyngen kommune, den 05.05.06 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 12.05.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.10.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.01.2010 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: 08:15 08:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Berit Sivertsen, Kjell David Fredriksen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Berit Sivertsen, Kjell David Fredriksen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård Berg kommune Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 13.10.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.03.2007 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Mari Morønning Bersvend

Detaljer

Offentlig postjournal 19.03.04-21.03.04 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 19.03.04-21.03.04 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY. Saksbeh.: ADMI-ADMI-JIL Til: The Arctic Challenge Sak: SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV MOTORISERT FRAMKOMSTMIDDEL VED FILMING I LYNGSALPAN I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SNOWBOARDARRANGEMENTET

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2005 Tid: kl. 10.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2005 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle

Detaljer

Møteprotokoll. innhabilitet i sak.

Møteprotokoll. innhabilitet i sak. Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Rådhuset Dato: 20.10.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo, forfall Ordfører

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Kl. 11.20 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.07.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 23.11.2016 Det faste utvalg for plansaker Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 14:10-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Tynset opplæringssenter (Sparebanken Hedmark-bygget) Møtedato: 15.03.2012 Tid: Kl. 09.00 Orientering om barnehageopptaket 2012/2013 v/leder for Tynsetbarnehagene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke MØTEPROTOKOLL Teknisk, Landbruk, Miljø Møtested: Møterom 2.etg. Lidalsbygget Møtedato: 03.05.2006 Fra kl.: kl. 09.00 Til kl.: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Erik Barhals, Jorid Ormseth, Ole

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 28.02.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.05.2007 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Astrid

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Plan og teknisk hovedutvalg. Anne Lise Gjengaar Svein Cato Jakobsen Britt Anne Karlsen Marthe Solheim Ann Kristin Lenning

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Plan og teknisk hovedutvalg. Anne Lise Gjengaar Svein Cato Jakobsen Britt Anne Karlsen Marthe Solheim Ann Kristin Lenning HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan og teknisk hovedutvalg Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 27.01.2010 Fra kl: 18.00 Til kl: 19.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Stein Are Olsen MEDL LYAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Stein Are Olsen MEDL LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 05.06.2012 Tidspunkt: 09:15 10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 11:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 (onsdag) Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen kommune Møtedato: 10.02.2014 Tid: 12:00 14:40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Rita

Detaljer

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07.

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.12.2007 Tidspunkt: 10:00 14:25 Følgende medlemmer møtte: Tor Petter Christensen Irene Sørensen Følgende medlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 108/09 09/595 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.06.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 108/09 09/595 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.06.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 24.06.2009 Tid: Kl 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Møterom 1. etg., Kommunehuset Dato: 30.06.2009 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen,

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen, Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Gerd A. Myklebust Wang, Erik

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 10:00 13:30

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 10:00 13:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2009 Tid: Kl. 09.00 NAV Arbeidslivssenter v/ingrid Storrøsæter og Kari Grotdal Brænd informerer om sykefravær og de

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET Møtested: Kommunehuset - Kommunestyresalen Møtedato: 04.02.2009 Tid: 10.00 - kl. 13.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Halvor Sveen, Ingunn Mellesmo,

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord plan- og driftsstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP

Møteprotokoll. Storfjord plan- og driftsstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP Møteprotokoll Storfjord plan- og driftsstyre Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 09:00 13: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for samfunnsutvikling. Formannskapsrommet, Selbu rådhus

Hovedutvalg for samfunnsutvikling. Formannskapsrommet, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 21.10.2014 Hovedutvalg for samfunnsutvikling Formannskapsrommet, Selbu rådhus Tidspunkt: 09:00-14:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Plan- og driftsstyre

Møteprotokoll. Storfjord Plan- og driftsstyre Møteprotokoll Storfjord Plan- og driftsstyre Utvalg: Møtested:, Storfjord rådhus Dato: 10.10.2012 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder

Detaljer