Bygglinjas fagdag 29. mars 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygglinjas fagdag 29. mars 2006"

Transkript

1 Bygglinjas fagdag 29. mars 2006 Bygningsenergidirektivet nye standarder for energibruk i bygg Siv.ing. Thor Lexow Eurokoder nye europeiske prosjekteringsstandarder Siv.ing. Steinar Leivestad 29. mars 2006 Privat og uavhengig medlemsorganisasjon En samling av: Norsk Allmennstandardisering (NAS) Norges Byggstandardiseringsråd (NBR) Norges Standardiseringsforbund (NSF) Norsk Teknologisenter (NTS) Etablert i 2003, ca. 70 ansatte Utvikler standarder på de fleste områder i samfunnet Fastsetter årlig ca nye Norsk Standard Norges medlem i CEN og ISO

2 Markedsområde BAE Største markesområde i Standard Norge Tre største Konstruksjonsteknikk Juridiske (kontraktsstandarder) Beskrivelsessystem - NS 3420 Stor aktivitet - ca. 125 pågående prosjekter Anslagsvis delprosjekt BAE-næringen stor egeninnsats Næringens egeninnsats anslått til 35 mill./år Ca aktive eksperter fra næringen Mange standarder Totalt ca standarder på BAE-området Ca. 800 betydning for norske lover og forskrifter Ca. 450 gyldige norske (NS) Utfordring å holde oversikt? Markedsområde BAE - virksomhetsområder Konstruksjonsteknikk mur, betong, aluminium, stål og tre Kontrakter og blanketter NS 3420 beskrivelsessystem Akustikk, støy og vibrasjoner Brannsikring Byggematerialer og -produkter Digital byggeprosess Energi og varmeisolering Forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk Inneklima, ventilasjon og varmeanlegg Miljø og HMS Vannforsyning, sanitær og avløpsteknikk

3 Internett Felles web-portal med øvrige organisasjoner

4 Standarder hva er det? NS 3420 NS-EN ISO NS-EN ISO 8537 NS 9403 NS-EN ISO 8599 NS-EN NS-EN NS-EN NS-EN ISO 9001 NS-EN ISO NS-EN ISO Standarder er omforente retningslinjer, krav, spesifikasjoner og regler og benyttes som: spesifikasjon ved kjøp og salg spesifikasjoner i offentlige anbud retningslinjer for krav til varer og tjenester regler for prøving, sertifisering og akkreditering regler som grunnlag for oppfølging av nasjonale lover og forskrifter

5 Eksempler Arkstørrelser og dokumentutforming Elektriske apparater Installasjoner og konstruksjoner Kvalitetsstandarder/Miljøstandarder Leker og lekeplassutstyr Maskiner Mobiltelefoni, nettverk (f.eks. GSM) Bankkort Renhold Skruer og mutre PBL og teknisk forskift Lovverket: PBL TEK REN Funksjonskrav og krav til ytelse Få spesifikke krav bygg som du vil bare det er godt nok Løsninger må dokumenteres Norske Standarder svært viktig referanse Standarder er ikke en del av lovverket Krav i PBL og TEK anses som oppfylt hvis man følger Norske Standarder Standarder verktøykasse for å oppfylle lovverket

6 Bruk av europeisk standard Frivillig standard standard oppnådd ved enighet mellom interesserte deltagere (kan også være myndigheter) men uten pålegg fra myndigheter Harmonisert/mandatert standard standard bestilt av EU-kommisjonen for å regulere forhold mellom produsent/forvalter og myndighet på basis av mandat fra myndighet Harmonisert standard EU-kommisjonen gir et mandat til CEN om å utarbeide en harmonisert standard. En harmonisert standard er en teknisk spesifikasjon for et produkt eller produkttype som beskriver krav til egenskaper og attestasjonsprosedyrer relatert til ett eller flere direktiver. En produsent har rett til å CE-merke et produkt dersom det oppfyller bestemte krav i en harmonisert standard.

7 Mandatet til CEN For å hjelpe medlemslandene i arbeidet med å implementere Bygningsenergidirektivet lages det standarder som gir: retningslinjer for energirammer og metoder for å beregne den totale energiytelsen til nye og eksisterende bygg metoder for å energimerke bygg metoder for inspeksjon av kjeler, varmesystemer og luftbehandlingsanlegg

8 Bygningsenergidirektivet krever standarder Nye energikrav og krav til dokumentasjon i ny byggeforskrift vil kreve at dagens (mangelfulle) metodikk forbedres og det er behov for nye nasjonale standarder for energiberegninger Liten hensikt med nye krav til bygninger energibruk dersom det ikke samtidig settes krav til standardiserte beregningsmetoder og dokumentasjon BEREGNINGSVERKTØY Direktiv og standarder EU-direktiv Mandat CEN EN-standarder Nasjonalt Lov Forskrift Veiledning med nasjonale krav og metoder Norsk Standard Verktøy

9 Inndeling av standarder for bygningsenergidirektivet Område 1: Omfatter beregning av primær energibruk i bygninger Område 2: Omfatter beregning av levert energi (kjøpt energi) Energiproduksjon Område 3: Omfatter beregning av netto energi for varme, ventilasjon og kjøling Område 4: Støttestandarder (klimadata, brukerdata, inneklima, U-verdier etc.) Område 5: Omfatter måling og verifikasjon av energiytelse (bygningers tetthet, termografering, inspeksjon av varmeanlegg og ventilasjonsanlegg) Bygningsegenskaper 1 2 passiv solvarme passiv kjøling naturlig ventilasjon dagslys 5 Egenprodusert fornybar energi Energiomdanning bidrag i prim.energi eller CO 2 varmebehov ventilasjonsbehov varmtvannsbehov belysningsbehov kjølebehov 3 BYGNINGS- OG BRUKERKBEHOV 4 ENERGI- OG VARMESYSTEM systemtap Diverse elektrisk utstyr 6 internt varmetilskudd Energiomdanning CO 2 - utslipp Primærenergi 7 Netto energibehov til varme, ventilasjon, VV, belysning og kjøling. Levert energi (kjøpt energi) Retning for energiberegning

10 Noen viktige standarder under utvikling: pren Metoder for å uttrykke energiytelse og energiattestering av bygg pren Bedømmelse av energibruk og definisjon av indikator for energiytelse pren Totalt energibehov, primærenergi og CO 2 - utslipp pren ISO Beregning av bygningers energibehov til romoppvarming og -kjøling pren Kriterier og valideringsprosedyrer for beregning av energibehov til varme og kjøling Eks. modell av bygning for varmegjennomgang pren ISO 13789

11 pren ISO Beregning av bygningers energibehov til romoppvarming og -kjøling Basisstandard for et beregningsprogram Omfatter beregningsmetoder for å bestemme måneds og årsforbruk av energi til varme og kjøling Omfatter tre metoder: forenklet times-, måneds- og sesongberegninger for både kjøling og varme Inneholder regler inndata og grenseverdier for dynamiske simuleringsprogrammer Krav til dokumentasjon av indata og resultat Energimerking av bygg - pren Krav til hva energiattesten skal omfatte, og hva som skal dokumenteres Anbefaling for utformingen av energimerket med energiytelsesindikator og klasifisering av energiytelse. Bygninger som utføres etter 2006-kravene bør være i klasse A - C. Ca. 50% av bygningsmassen vil være mellom klassene A-D, og ca. 50% vil være i klassene E-G.

12 Før: Beregning av bygningers energibruk (til varme og ventilasjon) NS utg Beregning av bygningers energi- og effektbehov til oppvarming og ventilasjon NS utg Bygningers energi- og effektbudsjett - kontroll av budsjett (energioppfølging ET-kurve) - veiledende verdier for energi- og effektbehov (normtall) Etter 2006: Beregning av bygningers totale energibruk, energimerke og inspeksjon NS-EN ISO 13790, NS-EN ISO 10211, NS-EN ISO 13370, NS-EN ISO 12831, NS-EN ISO 6946, NS-EN ISO 10077, NS-EN 15315, NS-EN ISO 14683, NS-EN ISO 13789, NS-EN ISO 13786, NS-EN 13947, NS-EN ISO 10456, NS-EN 12524, NS-EN 13465, NS-EN 15217, NS-EN ISO 13791, NS-EN 13799, NS-EN , NS-EN , NS-EN ISO (1-6), NS-EN ISO 7345, NS-EN ISO 9288, NS-EN ISO 9251, NS-EN ISO 12792, NS-EN 12599, NS-EN 13829, NS-EN 12569, NS-EN Programvare for beregning og dokumentasjon (database for byggdata, klimadata, forskriftskrav, beregningsmoduler, skjemaer, energimerke etc.) Dokumentert energiramme Energiattest Inspeksjonsrapport

13 Data for beregning standardiserte, variable, veiledende og dokumenterte 1. Bygningsspesifikke data Bygningstyper (NS 3457 Bygningstypetabellen) Varmegjennomgangskoeffisienter (U-verdier) Vindus- og dørareal Tetthet (klimaskjerm) Varmekapasitet Solskjerming 2. Installasjonsspesifikke data Varmegjenvinnerens virkningsgrad Kjølevirkningsgrad Vifter, SFP Varmesystem og pumper Varmetap fra varme- og varmtvannssystemet Belysning Automatikk 3. Brukerspesifikke data Driftstider Romtemperaturer Ventilasjonsluftmengder Tilluftstemperaturer Varmt tappevann Belysning Varmetilskudd fra personer og utstyr Generelle krav til beregningsmetoden 1. Må kunne fremskaffes innen rimelig tid for implementeringen 2. Må være åpent tilgjengelig - i praksis basert på EUstandarder (pren ISO 13790) 3. Må være repeterbart - forskjellige brukere samme resultat 4. Resultatet må være enkelt å kontrollere 5. Må være teknisk robust - grensesnitt, plattform, selvstendig program 6. Må ta hensyn til standardiserte inndata knyttet til ulike bygningstyper 7. Må være rimelig og kreve minst mulig ressurser av brukerne 8. Må være stabil over tid og lett å oppdatere ved endringer

14

Energimerkeordningen i dag og i morgen

Energimerkeordningen i dag og i morgen Energimerking.no Energimerkeordningen i dag og i morgen v/mats Eriksson VKE og Norsk Teknologi 21.9.2011 Norsk Eiendom (NOE) NYTT STERKT STYRE Leder: Nestleder: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem:

Detaljer

Veiledning for næringsbyggrådgivere

Veiledning for næringsbyggrådgivere R a p p o r t Oppdrag: Emne: Bygningsenergidirektivet Energiattestens tiltaksliste Rapport: Oppdragsgiver: Enova SF Dato: 11. august 2006 Oppdrag / Rapportnr. 4 11503 / 2 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet

Detaljer

Nye energikrav til yrkesbygg

Nye energikrav til yrkesbygg Nye energikrav til yrkesbygg Hvordan bruke NS 3031 i forhold til TEK? Trondheim, 17. september 2008 Rasmus Z. Høseggen, ph.d. Post Doc., Inst. energi- og prosessteknikk, NTNU Oppgave: Om et byggs energimål

Detaljer

Hvor kommer alle standardene fra? www.standard.no. Kriterier for lavenergihus/passivhus. Utkast til ny Norsk Standard

Hvor kommer alle standardene fra? www.standard.no. Kriterier for lavenergihus/passivhus. Utkast til ny Norsk Standard 25. november 2008, 10.30 10.50 Kriterier for lavenergihus/passivhus Utkast til ny Norsk Standard siv.ing. Thor Lexow prosjektleder Standard Norge Standard Norge er en privat og uavhengig medlemsorganisasjon

Detaljer

03 11.08.06 Revisjon 2 69 EW 02 30.03.06 Revisjon 1 66 EW EA AV. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

03 11.08.06 Revisjon 2 69 EW 02 30.03.06 Revisjon 1 66 EW EA AV. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av R a p p o r t Oppdrag: Emne: Bygningsenergidirektivet Energiattestens tiltaksliste Rapport: Oppdragsgiver: Enova SF Dato: 11. august 2006 Oppdrag / Rapportnr. 4 11503 / 1 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet

Detaljer

Energimerking av næringsbygg. SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk. Tore Wigenstad, Tor Helge Dokka, Trine D. Pettersen, Lars Myhre

Energimerking av næringsbygg. SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk. Tore Wigenstad, Tor Helge Dokka, Trine D. Pettersen, Lars Myhre STF STF50 F05117 RAPPORT 2005-06-24 Energimerking av næringsbygg Tore Wigenstad, Tor Helge Dokka, Trine D. Pettersen, Lars Myhre www.sintef.no SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk Juni

Detaljer

Nye energikrav til yrkesbygg

Nye energikrav til yrkesbygg Nye energikrav til yrkesbygg Hvordan bruke NS 3031 i forhold til TEK? Oslo, 27. november 2008 Rasmus Z. Høseggen, ph.d. Post Doc., Inst. energi- og prosessteknikk, NTNU Oppgave: Om et byggs energimål (

Detaljer

Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus Prosjektering av passivhus 3 Prosjektering av passivhus Utgiver: Lavenergiprogrammet Postadresse: Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27 Majorstua E-post:

Detaljer

Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi

Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi 1. Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at lavt energibehov og miljøriktig energiforsyning fremmes. Energikravene gjelder for bygningens oppvarmede bruksareal

Detaljer

Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi

Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi 1. Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at lavt energibehov og miljøriktig energiforsyning fremmes. Energikravene gjelder for bygningens oppvarmede bruksareal

Detaljer

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE)

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Nye forskriftskrav til bygningers energibehov Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks:

Detaljer

27.11.2008. Pro Teknologi AS RIF-godkjent rådgiverfirma. Hvordan bruke NS 3031 I eksisterende bygg. Ressurser i Pro Teknologi AS

27.11.2008. Pro Teknologi AS RIF-godkjent rådgiverfirma. Hvordan bruke NS 3031 I eksisterende bygg. Ressurser i Pro Teknologi AS NS 3031 Energiytelse i eksisterende bygg Hvordan bruke NS 3031 I eksisterende bygg Hva skal eksisterende bygg gjøre??? Brynjulf Skjulsvik GODT DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYGG SYNES IKKE. MANGLENDE DRIFT OG

Detaljer

Opplæring og godkjenning av energirådgivere for energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (Bygningsenergidirektivet)

Opplæring og godkjenning av energirådgivere for energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (Bygningsenergidirektivet) Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU Opplæring og godkjenning av energirådgivere for energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (Bygningsenergidirektivet)

Detaljer

Byggmakker Fagdag. Energimerking av boliger og bedre energiytelse ved hjelp av tiltak. Erling Weydahl. Rådg. ing. MRIF

Byggmakker Fagdag. Energimerking av boliger og bedre energiytelse ved hjelp av tiltak. Erling Weydahl. Rådg. ing. MRIF Byggmakker Fagdag Energimerking av boliger og bedre energiytelse ved hjelp av tiltak Erling Weydahl Rådg. ing. MRIF Innhold Innledning Bygningsenergidirektivet med ny Teknisk Forskrift Rammen rundt energimerkeordningen

Detaljer

Veileder for prosjektering av passivhus småhus

Veileder for prosjektering av passivhus småhus SINTEF Byggforsk LARS MYHRE, PETER G. SCHILD, TRINE D. PETTERSEN, PETER BLOM OG LARS GULLBREKKEN Veileder for prosjektering av passivhus småhus Prosjektrapport 105 2012 SINTEF Byggforsk Lars Myhre, Peter

Detaljer

Pro Teknologi AS RIF-godkjent rådgiverfirma

Pro Teknologi AS RIF-godkjent rådgiverfirma NS 3031 Energiytelse i eksisterende bygg Hvordan bruke NS 3031 I eksisterende bygg Hva skal eksisterende bygg gjøre??? Brynjulf Skjulsvik GODT DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYGG SYNES IKKE. MANGLENDE DRIFT OG

Detaljer

Energibruk i bygninger

Energibruk i bygninger SINTEF Byggforsk TOR HELGE DOKKA, ANNA SVENSSON, TORE WIGENSTAD, INGER ANDRESEN, INGEBORG SIMONSEN OG TORER F. BERG Energibruk i bygninger Nasjonal database og sammenligning av beregnet og målt energibruk

Detaljer

Energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg 07.01.2010. William Rode

Energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg 07.01.2010. William Rode Energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg Teknologidagene NTNU 07.01.2010 William Rode Energimerkeforskriften vedtatt Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av

Detaljer

Kunnskapsbehov for å innføre passivhus som standard

Kunnskapsbehov for å innføre passivhus som standard Kunnskapsbehov for å innføre passivhus som standard RAPPORTUTKAST 06.10.2010 1 1.0 SAMMENDRAG Denne rapporten er et forsøk på å lage en oversikt over kunnskapsbehovet for å innføre passivhus som standard.

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Vedlegg 1. Høringsforslag 30.mai 2006. endringer i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven

Vedlegg 1. Høringsforslag 30.mai 2006. endringer i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven Vedlegg 1 Høringsforslag 30.mai 2006 endringer i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven 1. NYE ENERGIKRAV 1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen Energibruken i den norske bygningsmassen utgjør

Detaljer

IFE/KR/F-2012/079. Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier

IFE/KR/F-2012/079. Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier IFE/KR/F-2012/079 Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier i Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 BAKGRUNN... 1 2.1 DEFINISJON AV ENERGIEFFEKTIVISERING OG POTENSIALER... 1 2.2 AVGRENSINGER...

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Januar 2013 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger

Detaljer

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg revidert desember 2010 side 1 av 36 Innholdsfortegnelse!"# $%&#'(#')#*%&+,)')-.(/0(&12# 3#!"!"! *%&+,)')-/..45+0,60-.+&6# 3!!"7"!.(/-'--'6#1/)#')#*%&+,)')-.(/0(&1# 8!

Detaljer

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport. Øvsttunheimen Solåsen 42

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport. Øvsttunheimen Solåsen 42 Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport Øvsttunheimen Solåsen 42 9.5.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Energimerkingsnotat og energiattest 4. Energivurdering av tekniske

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2012 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

EU-direktiv om energibruk i bygninger kommer

EU-direktiv om energibruk i bygninger kommer energibruk i kommer Konsekvenser for byggeier og bransje v/ Mats Eriksson www.nvef.no 1 STATUS Direktivet er nå vedtatt (1.1.) Senest 31.des. 2005 skal: 1. Metode for beregning av s energieffektivitet

Detaljer

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG Til Direktoratet for byggkvalitet Dokumenttype Utredning Dato Juli 2013 ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG I Revisjon 2 Dato 08-07-2013 Utarbeidet av Ferry Smits, Magnus Killingland,

Detaljer

NOTAT ENERGIFORSYNINGSKRAVET I BYGGEFORSKRIFTENE INNHOLDSFORTEGNELSE

NOTAT ENERGIFORSYNINGSKRAVET I BYGGEFORSKRIFTENE INNHOLDSFORTEGNELSE Oppdragsnavn: Energiforsyningskravet i byggeforskriftene Oppdragsnummer: 11081 Oppdragsgiver: Norsk fjernvarme/energi Norge Dato: 14. oktober 2014 Revisjonsnummer: Revisjonsdato: Utarbeidet av: Søren Gedsø,

Detaljer