LNTnytt. Tema: Pårørende. God jul og godt nytt år! Nr. 4 desember 2014 ISSN Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LNTnytt. Tema: Pårørende. God jul og godt nytt år! Nr. 4 desember 2014 ISSN 0803-3749. Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte"

Transkript

1 LNTnytt Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Tema: Pårørende God jul og godt nytt år! Nr. 4 desember 2014 ISSN

2 PASIENTEN KOMMER ALLTID FØRST Vår historie forplikter Vi er stolte av å presentere oss som AbbVie, et biofarmasøytisk selskap, med utspring i Abbott. Bak oss ligger 125 års historie. En historie der pasienten alltid har vært i fokus. Denne arven skal vi føre videre. Gjennom å forene vitenskap, kunnskap og engasjement, har vi lykkes i å utvikle banebrytende legemidler. Det forplikter. Vi skal fortsette å levere løsninger som har en positiv innvirkning på menneskers liv. abbvie.no AbbVie nr. 1 i 2014

3 LNTnytt Utgiver: Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNT Postboks 6727 Etterstad 0609 OSLO Tlf.: Faks: E-post: Hjemmeside: Ansvarlig redaktør: Marit Gonsholt Redaksjonskomité: Odd Bjørnstad, Arve Nordlie, Alf Zetterstrøm, Marit Gonsholt, Kari Fosser Medlemskontingent for 2014 (f.o.m i parentes): Hovedmedlemmer (pasientmedlemmer) kr 300,- (kr 330,-) Støttemedlemmer kr 150,- (kr 180,-) Firmaer o.l. kr 350,- (kr 400,-) Ved nyinnmelding etter 1. august betales halv medlemskontingent. Overbetaling anses som gave. Annonser: LNT Postboks 6727 Etterstad, 0609 OSLO Tlf.: Faks: E-post: LNT-nytt utgis fire ganger i året. Opplag: 3500 eksemplarer. Utgis også i Daisy-format for blinde og svaksynte som ønsker det. Glem ikke å gi oss beskjed ved adresseog/eller navneendring. Oppgi gjerne ditt medlemsnummer. Dette vil gjøre det lettere for oss å holde medlemsregisteret vårt à jour. Frister for innlevering av stoff: 20.1., 20.4., og Frister for innlevering av annonsemateriell etter avtale med redaksjonen. Signerte artikler står for forfatterens egen regning. Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte og redigere innlegg. Innsendte tekster representerer forfatterens og ikke redaksjonens syn. Artikler kan kun brukes etter skriftlig avtale med redaksjonen Bli medlem i LNT 05 Redaktøren 07 Styret informerer 08 Tema: Å være pårørende 17 Forskjell mellom originalog kopimedisin i eldre nyretransplanterte pasienter 18 Fra besøkstjenestekurs til likepersonskurs 18 Rett fra lever n kontaktpersoner lever 19 Besøkstjenesten 19 PD-ambassadører 20 Oppskrifter for nyrepasienter 20 Poesihjørnet 22 LNTBU: British Transplant Games LNTBU: Årsmøte LNTBU: Ungdomssamling i Stavanger 25 LNTBU: Familiekontakter 26 Landet rundt 27 Donasjonsdagen Kurs for tillitsvalgte og ledermøte 30 EM i Krakov 32 Fikk nyre av mamma og ble mamma 35 Den gang da Våre informasjonshefter 38 Kontaktliste Redaksjonen avsluttet november Layout og design: 07 Media 07.no Telefon: E-post: Hjemmeside: 30 LNT-NYTT NR

4 Bli medlem i Vil du støtte en organisasjon som arbeider for å ivareta interessene til transplanterte og nyresyke? har muligheter til å påvirke de som tar viktige beslutninger av betydning for transplanterte og nyresyke? samarbeider tett med andre pasientorganisasjoner for felles måloppnåelse? bidrar til å fremme ny forskning? Da bør du bli medlem i LNT. Som medlem får du et oppdatert og fyldig medlemsblad fire ganger pr. år kan du være med på kurs, seminarer og turer som fylkeslaget ditt arrangerer kan du benytte deg av FFOs rettighetssenter Du kan melde deg inn ved å registrere deg via vår hjemmeside: kontakte oss på telefon sende en e-post til Vi ønsker at du oppgir følgende ved innmelding: navn adresse fødselsår e-postadresse telefonnummer Medlemmenes fødselsår har betydning når vi skal søke om offentlig støtte. Informasjonen du gir om deg selv, vil bli registrert i medlemsregisteret vårt og også være tilgjengelig for fylkeslaget der du bor. Alle tillitsvalgte og ansatte i LNT har taushetsplikt. Når du har meldt deg inn, vil du få tilsendt en giro for innbetaling av medlemskontingenten. Dette koster medlemskapet: Pasientmedlem: kr 300,- (f.o.m. 1. januar 2015: kr 330,-) Støttemedlem: kr 150,- (f.o.m. 1. januar 2015: kr 180,-) Firma, institusjoner og lignende: kr 350,- (f.o.m. 1. januar 2015: kr 400,-) Det er halv kontingent ved førstegangs innmelding etter 1. august. Overbetaling anses som gave. Når vi har registrert innbetalingen din, vil du få tilsendt en velkomstpakke. LNT Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Postboks 6727 Etterstad 0609 OSLO Telefon: E-post: Bankkonto: Facebook: Søk etter LNT eller LNTBU Hva skjer? Landsmøte 2015 Tid: Sted: Bodø

5 Redaktøren Kjære medlemmer Hovedtema i årets siste utgave av LNTnytt er «Pårørende». Med støtte fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering arrangerte LNT seminar for voksne pårørende i Stavanger siste helga i august. Det ble dessverre færre påmeldte enn vi hadde planlagt, men til gjengjeld fikk de som var til stede, godt utbytte av kurset med god tid til spørsmål og dialog med likesinnede. Helsedirektoratet ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) jobber med å utvikle lærings- og mestringssenter i kommunene og arrangerte i september work shop hvor representanter for pasientorganisasjoner, helseforetak og kommuner deltok. I et spennende gruppekonsept jobbet vi med å få frem hva som er viktigst når man skal etablere kommunale lærings- og mestringssenter. I september arrangerte LNTBU ungdomssamling i Stavanger. Samlingen hadde fokus på fysisk og psykisk helse. Hovedforeleser var Heidi Bunæs-Næss, spesialfysioterapeut ved Oslo universitetssykehus HF, med tema fysisk aktivitet for nyrepasienter og transplanterte. Som vanlig gjorde LNTs medlemmer en stor innsats under Donasjonsdagen og deltok på stands rundt om i landet. Vi viser bilder fra noen av dem i dette bladet. LNTs tradisjonelle høstprogram med ledermøte og likepersonskurs gikk av stabelen i oktober, denne gangen delt over to helger. Ledermøtets hovedtema i år var «utfordringer og muligheter i styrearbeid» ved Øivind Skjerve fra Virke. Dette ble godt mottatt, og jeg sakser følgende superlativer fra tilbakemeldinger gitt av deltagerne: «Kjempemoro / veldig lærerikt / utfordrende / Skjerve kunne virkelig formidle budskapet». Likepersonskurset for både etablerte og nye likepersoner ble som i tidligere år ledet av vår utmerkede kursholder Bennedichte C.R. Olsen et fyrverkeri av en harstadværing som en av deltakerne uttrykte det på evalueringsskjemaet. Dette var en av mange gode tilbakemeldinger fra deltakerne på et lærerikt kurs. Odd Bjørnstad har intervjuet Maren Kristine Maurang, som fikk nyre fra sin mor og som selv opplevde å få bli mamma. Det 8. europeiske mesterskap for transplanterte og dialysepasienter (ETDG) ble arrangert i Polen, nærmere bestemt i Krakow, august. Det var i overkant av 350 idrettsutøvere fra 22 europeiske land som deltok, og den norske troppen utgjorde 7 av disse. Selv om antall norske utøvere ikke var så høyt som ønsket, kjempet nordmennene meget godt, og det ble mange gode plasseringer med medaljer i alle valører. Neste internasjonale mesterskap blir VM i Argentina aug Kanskje du skal delta! Transplanterte vil, kan, tør og bør! Fysisk aktivitet er viktig for god helse. God helse vil være viktig for et godt og kvalitetsfylt liv. En riktig god jul og et GODT NYTT 2015 ønskes alle LNTs medlemmer! LNT-NYTT NR

6 Vi trenger fødselsåret ditt LNT får offentlige tilskudd etter antall betalende medlemmer. I henhold til nytt regelverk må vi kunne dokumentere våre medlemmers fødselsår. For at ditt medlemskap skal gi offentlige midler, trenger vi altså å vite hvilket år du er født. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å oppgi fødselsåret sitt.

7 Styret informerer Styret informerer LNT er en liten pasientorganisasjon, men kan bli større hvis flere blir med. Jeg minnes en historie fra barndommen, om geitebukken som sa, da teller jeg med deg også. Det er mange nyretransplanterte, levertransplanterte, pancreastransplanterte, donorer og pårørende som ikke er medlemmer, det er en frivillig sak. Men når grunnfjellet er større, blir organisasjonen sterkere. Det er sikkert mange grunner til at folk ikke blir medlemmer i en organisasjon. Er frisk og rask igjen, ferdig med sykdom, redd for å få et verv, har ikke tid og mye annet er begrunnelser for at mange ikke blir medlemmer og årsaken til at eksempelvis LNT ikke vokser i størrelse. Men nå er det en gang slik at det er pengene som styrer det meste, LNT lever av medlemskontigent, lotteri og statsstøtte. Alle disse tre tingene er basert på antall medlemmer, jo flere medlemmer, jo flere kroner i kontingent, flere til å selge lodd, og statsstøtte er basert på antall medlemmer. Derfor er min oppfordring til deg som leser dette, kanskje vedkommende som lå ved siden av deg i dialyse eller et familiemedlem vil bli medlem be dem gå inn på nettsiden til LNT, Der kan man melde seg inn, enkelt og greit. Nettet har kommet for å bli, enten vi liker det eller ikke, men det gir uansett mulighet til å holde seg oppdatert enten på LNT sin nettside eller på Facebook-sidene til henholdsvis LNT og LNTBU. På sistnevnte ble det lagt ut mange fine bilder fra stands på Donasjonsdagen, hvor LNT sine medlemmer gjorde en kjempeinnsats. Opplysningsarbeid er viktig, køen av de som venter på å få nytt organ, blir lengre og lengre. Snakk om dette med dem du kjenner, i fritid og på jobb, spør om de har Donorkort i lommeboken eller på telefonen. Er dine venner på Facebook, legg dem til på Stiftelsen Organdonasjon sin Facebook-side eller be dem ta en titt på www. LNT.no eller Nå er det midt i julestria, og alle har nok med sitt, men sett av tid til å være likeperson, ja det heter det nå, ikke «likemann». Besøk noen på sykehuset, eller hjemme og vær der for noen som trenger en oppmuntring i førjulsdagene. Noen som er flinke til det, er besøkstjenesten i LNT, en stor takk til dere som skaper glede og optimisme for de som trenger det. Alle har vel ett eller flere ønsker til jul, LNT sitt ønske er at køene blir kortere, donorene blir flere, og at flere blir medlemmer i LNT, fordi da kan vi styrke vårt arbeid for enda flere. God jul og godt nyttår! LNT-NYTT NR

8 Men hvordan har du det? Å være pårørende Vi vet det, men har lett for å glemme det i hverdagen. Foreldre, ektefelle, søsken, barn alle berøres når en i familien er alvorlig/kronisk syk. Men hoved fokus er på den syke. Som pårørende kan man føle seg usynlig. Av Kari Fosser

9 Tema Hvordan har du det? Ikke alltid man føler seg som en ressurs Pårørende som ressurs er et uttrykk som går igjen i helsevesenet Klart man vil være en ressurs. Klart man vil det beste for den syke. Men tenk, bare å være meg. Med mine behov i sentrum. Hvordan har jeg det? Er det lov å kjenne på det? Jeg er så sliten av å bekymre meg. Jeg er så sliten av å skulle være sterk. Jeg er så sliten av alltid å skulle forstå. For det er den syke som har rett. Er det ikke? Som vet. Hva det er å være syk. Som jeg må ta hensyn til. For hva vet jeg om det å være syk? Om å kjenne det på kroppen? Jeg vil jo gjerne være klok og gjøre og si det riktige. Noen ganger dummer jeg meg ut og sier og gjør noe feil. Jeg må gjøre og si det riktige. Og det er den syke som har fasiten. Bare man har helsa, sier den syke. Da skal man ikke klage. Jeg har helsa. Så jeg klager ikke. Men noen ganger, ganske ofte faktisk, ønsker jeg at det var jeg som var syk. Som alle tar hensyn til. Som blir sett. Som har fasiten. Som vet hva det dreier seg om. Som har rett til å klage. Influensa. Det er plagsomt å ha influensa. Men ellers har jeg helsa. Så jeg klager ikke. Når jeg blir sinna, går skurekluten i veggen, og så følger det med noen ord Pårørende Jeg er så sliten av å være meg. Gi meg en sykdom å hekte livet mitt på. Hvis jeg blir syk, skal jeg takle det på den riktige måten. Gi meg sjansen til å vise det. Tenk om jeg taklet det annerledes enn deg. Gi meg sjansen til å vise at det er flere måter, flere svar. Jeg er så sint. På deg, som er syk. På livet. På skjebnen som ville det slik. På at jeg alltid må ta hensyn. På at jeg alltid skal forstå. Jeg er så redd. For å miste deg. For å gjøre noe feil. For ikke å gjøre nok. Jeg har så dårlig samvittighet. For at jeg føler alt jeg ikke skal føle. For at jeg er så sint. For at jeg ikke forstår. Det sliter veldig på å gå og bekymre seg så mye Pårørende Jeg vet at jeg ikke skal tenke sånn. Men det er sånn jeg tenker. Før jeg jager tankene vekk. Ned i kjeller n. Der de hører hjemme. Noen ganger er jeg der selv. I kjeller n. Men det sier jeg ikke noe om. For hva har jeg med å være i kjeller n? Jeg som har helsa? Jeg er så glad i deg. Jeg vet ikke hvordan jeg skulle klare å leve uten deg. Vær så snill følg rådene fra legene. Jeg vil så nødig at du skal se hvor redd jeg er. Jeg vil så gjerne gi deg vinger. Så du kan fly. Men jeg er så redd. Vær forsiktig, sier jeg. Ta vare på deg selv. Følg rådene. For min skyld. Jeg er så glad i deg. Når jeg blir bedt bort, kvier jeg meg for å si ja. For jeg føler at jeg må gjøre noe tilsvarende igjen, og det har jeg ikke energi til Pårørende Ingen fasit for følelser Tankene og følelsene til en som står nær en alvorlig/kronisk syk, kan ta mange og kronglete veier. Ja, krysse adgang forbudt-skilt og gi seg ut i terreng hvor helt sikkert ingen andre har vært før. For det er vel ingen andre som tenker og føler sånn som jeg? Jo, det er. Og ingen følelser er riktigere enn andre. Også de pårørende berøres av sykdommen Alvorlig sykdom berører ikke bare den som er syk, men også de som står rundt ham. Både familiens dagligliv og relasjonene mellom den syke og de nærmeste kan bli endret. «Når kreft og annen alvorlig livssituasjon rammer så snus livet på hodet. Alle typer kreft/ kreftbehandling og annen alvorlig sykdom griper så dypt inn i vår selvbevissthet og personlighet at de vil få konsekvens for helsen som helhet, både den fysiske, psykiske og seksuelle helsen. Erfaring viser at dette i særlig grad også gjelder nære pårørende/ partner. (Kreftsykepleier og sexologisk rådgiver Solveig Fridheim Torp, Kreftomsorg Rogaland på LNTs Mestringskurs for voksne pårørende august 2014.) LNT-NYTT NR

10 Tema Hvordan takle hverdagen som pårørende til en kronisk/alvorlig syk? Om «gode råd» Vi er ofte raske med å gi råd til andre som åpner seg for oss om en vanskelig livssituasjon. Vi gjør det i beste mening. For å trøste, kanskje. Eller det kan være et uttrykk for et ansvar vi føler for å korrigere den andre, peke på muligheter og gi håp. Men gode råd kan føles som en bekreftelse på at man ikke blir forstått, at man ikke blir lyttet til. I Følelser er fakta (Funksjonshemmedes Studieforbund 2001), skriver Grete Hummelvoll: Selv om ingenting kan gjøres for å forhindre utviklingen av tilstanden, kan samtalen være en viktig ventil. Ofte er det nok bare at den andre lytter og prøver å forstå. Det å sette ord på sin opplevelse kan i seg selv bidra til å klargjøre opplevelsen både hva den er og hva den ikke er. Dette kan være krevende for den som hører på, og kan oppleves som å akseptere det mørke synet på situasjonen som det gis uttrykk for. Du må kanskje være forsiktig med å gi råd eller argumentere mot den som snakker. På familienettet.no beskriver en mor til et barn med diabetes, hvordan bagatellisering av den andres problemer kan oppleves som mangel på forståelse: Mange har sagt til meg at det er da bare å måle blodsukker før han spiser og gi insulin ut ifra hva han har spist. Og glutenfri mat får man jo kjøpt i alle varianter både på helsekost og i dagligvare. Jada, helt enig, men dette bare krever mye tankevirksomhet og planlegging som over tid blir en psykisk påkjenning. Kanskje er jeg negativ som reagerer på slike uttalelser, men jeg mener det viser at de ikke forstår. Som mor merker jeg at jeg reagerer negativt. Det skyldes for all del ikke at jeg ønsker trøst el., men jeg savner forståelse. Jeg tenker jo hele tiden på hvordan Torstein har det, om han er høy eller lav i blodsukkeret, og om han får mat uten gluten. Dette fylte og fyller så mye av mine tanker at jeg i perioder ikke har hatt rom for så veldig mye annet. (www.familienettet. no) Andre ganger kan det imidlertid være et nytt perspektiv på situasjonen man trenger: Men andre ganger kan det nettopp være viktig å høre motargumenter til sin egen negative tenkemåte motargumenter en som regel også har i seg selv. En annens synspunkt kan gjøre at en ser litt annerledes på situasjonen og at den får andre dimensjoner. Ting som opplagt må bli slik eller slik, er kanskje ikke så opplagt? Der en selv føler skyld, ser kanskje en annen helt andre sammenhenger? Når måten en tenker på forandres, vil også følelsene kunne bli annerledes. Gjennom å høre hva en annen har gjort for å overvinne vansker, kan også ideer til egne løsninger komme. Dette gir håp om å kunne påvirke og mestre egen situasjon. (Grete Hummelvoll i Følelser er fakta, Funksjonshemmedes Studieforbund 2001) Det finnes ingen fasit på hvordan livet skal leves. Og ingen fasit på hvordan man skal takle hverdagen når en man står nær er alvorlig/kronisk syk. La oss likevel formidle noen råd, eller kanskje «tips» er et bedre ord, hentet fra litteratur om det å mestre kronisk/ alvorlig sykdom eller det å være pårørende til en som er alvorlig/kronisk syk. Sjømannen ber ikke om medvind. Han lærer seg å seile. Gustav Lindborg Skaffe seg kunnskap om sykdommen En god start kan være å lese heftet Jeg har nedsatt nyrefunksjon. Hva nå? En hjelp til deg som ganske nylig har fått diagnosen nyresvikt. Brosjyren kan lastes ned fra LNTs hjemmesider. Ønsker du den tilsendt, kontakt oss i sekretariatet. Oversikt over alle LNTs brosjyrer finner du annet sted i LNT-nytt og på Landets sykehus arrangerer Nyreskole for pasienter som har fått diagnosen alvorlig nyresvikt, og deres pårørende. På Internett finner du medisinsk infor masjon om nyresvikt på https://minebehandlingsvalg.unn.no/ Mine behandlingsvalg er utviklet av Universitetssykehuset Nord-Norge HF for å hjelpe pasienten til å finne best mulig behandling. Her vil man finne nyttig informasjon om sykdommen og om fordeler og ulemper ved ulike behandlingsalternativer. Nyresiden er utviklet av AbbVie i samarbeid med LNT og andre. Her finnes informasjon både om sykdommen og hvordan leve med den. På finner du også nyttig informasjon både om helse og rettigheter. Informasjonen på helsenorge. no er levert av ulike organisasjoner i helsesektoren. Hver enkelt leverandør av innhold er ansvarlig for at informasjonen er oppdatert, kunnskapsbasert og holder høy faglig kvalitet. Helsedirektoratet har ansvar for utviklingen av helsenorge.no og er ansvarlig redaktør. Skaffe seg kunnskap om sykdommen Last ned brosjyrer fra eller kontakt LNTs sekretariat for å få dem tilsendt Finn informasjon på: Mine behandlingsvalg: minebehandlingsvalg.unn.no/ Nyresiden: HelseNorge: Snakke sammen, lytte til hverandre, støtte hverandre I boka Følelser er fakta sammenlikner Grete Hummelvoll det å snakke sammen om mørke tanker med troll som sprekker når de kommer ut i dagslys: Selv om det å snakke bare er ord, kan det faktisk være med på å gjøre noe med situasjonen! Ja, ofte er det kanskje selve veien ut av mørket. (Grete Hummelvoll i Følelser er fakta, Funksjonshemmedes Studieforbund 2001) Ellen Karine Grov / Egil Øritsland skriver i boka Hva med meg, da? Når partneren blir syk : det har en gunstig helsemessig virkning at en får folk til å snakke om det som bekymrer dem mest. Gjennom å snakke får en ny innsikt, som gjør at en lettere kan vise gjensidig respekt og tillit til hverandre. En må lete etter alle muligheter for småprat i hverdagen, noe 10 LNT-NYTT NR

11 Den ene ektefellen hadde alltid spist den øverste delen av rundstykket, selv om han best likte underdelen. Hans kone hadde gjort det motsatte. Begge trodde at den andre best likte henholdsvis over- og underdelen. Men de hadde aldri spurt hverandre Karin Zimsen Tema som kan være like viktig som den gode, dype samtalen. Betydningen av småprat assosieres med større muligheter for å ha det bra. Gode, lune utvekslinger gir uttrykk for et ønske om å dele alt, også hverdagstingene. Den dype samtalen om eksistensielle spørsmål partnerne imellom er med på å sette ting i rette perspektiv i en vanskelig situasjon. Det er også til god hjelp å snakke ærlig og åpent med venner, både for å få bearbeidet egne tanker og for å klare å se situasjonen utenfra. (Ellen Karine Grov / Egil Øritsland i Hva med meg, da? Når partneren blir syk, Tove Skagestad 2008) Snakke sammen, lytte til hverandre, støtte hverandre Snakk sammen om hvordan dere opplever situasjonen, om hva dere synes er vanskelig, om noe kan gjøre det lettere, om hva som er bra. Kan noen hjelpe deg med det du synes er vanskelig? Snakk sammen om hvordan dere kan løse praktiske hverdagsoppgaver. Hvem skal gjøre hva? Hva kan den syke gjøre? Skal dere be om hjelp? Snakk om annet enn sykdommen Gi plass til humor, gjerne svart, og glede Gi uttrykk for det dere er fornøyd med LNT-NYTT NR

12 Tema Fortelle andre om situasjonen Nyresvikt er kalt «den usynlige sykdommen». Derfor er det ikke alltid lett for andre å forstå hvilken situasjon du/ dere/familien er i. Hvorfor er dere ikke like sosiale som før? Hvorfor orker dere ikke like mye som før? Første steg på veien mot forståelse for situasjonen er kunnskap. Både om sykdommen og om hvordan den påvirker deres livssituasjon. Man må være åpen om hvordan det er hjemme. Må kunne si sannheten, si at man ikke orker. Pårørende Fortelle andre om situasjonen Fortell andre om sykdommen og hvordan den virker inn på livene deres Oppfordre dem til å lese om sykdommen. Kanskje kan du gi dem en brosjyre eller vise til informasjon på Internett? Ta vare på seg selv og be om hjelp om nødvendig Når andre kjenner din og familiens situasjon, kan det også bli enklere å be om praktisk hjelp. Kanskje til å hente barn i barnehagen, ta med noe fra butikken når de selv er ute og handler, sitte barnevakt. Kanskje noen blir lettet over å bli spurt, fordi de har sett at du/dere sliter, men ikke har villet «trenge seg på». Tillater du deg selv å være «svak» og be om / ta imot hjelp, kan du kanskje få krefter til å hente styrke gjennom å gjøre «dine egne ting»? Gå på kino eller konsert med en venn. En tur i marka. Gå på festen selv om den du bor sammen med ikke orker? Ta vare på seg selv og be om hjelp om nødvendig Lytt til kroppens signaler på stress og utbrenthet Be om hjelp fra nettverket ditt / familie for øvrig Prøv å få avlastning fra kommunens hjemmetjeneste eller kjøp hjelp til f.eks. rengjøring dersom du/dere har råd Ha tid «for deg selv», hvor du dyrker egne fritidsaktiviteter / gjør noe sammen med venner Finn en du kan snakke fortrolig med om hvordan du har det. Søk profesjonell hjelp dersom du ikke kan bruke nettverket ditt Snakke med andre som vet hvor skoen trykker Det kan gjøre veldig godt å snakke med noen som har erfart det samme som deg og som vet hvor skoen trykker. LNT har en egen besøkstjeneste, som jevnlig går på besøk til dialyseavdelinger. De som er med i besøkstjenesten, er enten nyretransplanterte, donorer eller pårørende som har fulgt noen gjennom sykdomsperioden. Ønsker du å få formidlet kontakt til en i Besøkstjenesten som har erfaring med å være pårørende, kan du henvende deg til kontaktpersonene for Besøkstjenesten i de ulike fylkene (se liste annet sted i bladet eller på no under fanen Noen å snakke med ). Dersom det ikke er noen besøkstjeneste i ditt fylke, ta gjerne kontakt med besøkstjenesten i et annet fylke. Du kan også kontakte LNTs sekretariat dersom du ønsker å få formidlet kontakt til en som har erfaring som pårørende. Alle besøkerne og de ansatte i LNT har taushetsplikt. Lærings- og mestringssentrene i spesialisthelsetjenesten skal gi opplæring til både pasienter og deres pårørende. Noen steder er det egne kurs for pårørende. Sjekk om det er et slikt kurs i nærheten av der du bor. Undersøk om du må ha henvisning fra fastlegen din. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har på hjemmesidene sine (www.mestring. no) oversikt over spesialisthelsetjenestens lærings- og mestringssentre. Som ledd i samhandlingsreformen blir det stadig flere lærings- og mestringstilbud rundt om i kommunene. Forhør deg om det finnes noen tilbud for pårørende i din kommune. På arbeider man med å lage en oversikt over kommunale lærings- og mestringstilbud. På arrangementene til LNTs fylkeslag kan du komme i kontakt med både pasienter og pårørende. 12 LNT-NYTT NR

13 Tema Foreldre til barn/unge med alvorlig/ kronisk sykdom LNT har egne familiekontakter, som har / har hatt syke barn i alderen 0-15 år. Oversikt over familiekontaktene finner du annet sted i bladet og på Finner du ikke en i ditt eget fylke, ta gjerne kontakt med noen i et annet fylke. Du kan også kontakte LNTs sekretariat for å få formidlet kontakt. Alle familiekontaktene har taushetsplikt. LNT arrangerer hver sommer familieleir for nyresyke/transplanterte barn og deres foreldre og søsken. Familieleiren blir annonsert i LNT-nytt og på hjemmesidene våre. LNT har utgitt to brosjyrer om å være pårørende til nyresyke barn: Har du et barn med nyresykdom? og Kjenner du et barn som er transplantert eller har kronisk nyresykdom? Heftene kan lastes ned fra våre hjemmesider. Ønsker du dem tilsendt, kontakt sekretariatet. Det var veldig godt å få snakke med de som er i en lignende situasjon. Pårørende Snakke med andre som vet hvor skoen trykker Ta kontakt med andre pårørende. I LNT-nytt og på finner du oversikt over familie kontakter (foreldre til nyresyke/ transplanterte barn 0-7 år) og kontaktpersoner i Besøkstjenesten som kan formidle kontakt til andre pårørende. LNTs sekretariat kan også formidle kontakt for deg. På arrangementene til LNTs fylkeslag kan du komme i kontakt med andre pårørende Sjekk om det er kurs for pårørende der du bor Tilbud til foreldre til barn/unge med alvorlig/kronisk sykdom Hva med oss? og Hva med meg? Kurs for foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom Hva med oss? og Hva med meg? er kurs for hhv. par og enslige forsørgere som har barn med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom. Kursene arrangeres flere steder i landet. Oversikt over hvor og når finner du på hjemmesiden til Barne-, ungdoms- og familieetaten (bufetat), som er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet: Familienettet.no «Familienettet.no er et nettsted for foreldre. Vi har mye stoff om familier som har barn med nedsatt funksjonsevne, enten funksjonsvansker, funksjonshemming, psykiske vansker eller kronisk sykdom. Familienettet gir også generell foreldreveiledning, basert på Program for foreldreveiledning. Familienettet.no har som mål å gjøre det enklere å finne og å ta i bruk informasjon, og å legge til rette for deling av kunnskap og erfaring med andre i lignende situasjon, uavhengig av hvor i landet man er bosatt og når på døgnet man trenger denne informasjonen. Nettstedet er blitt til gjennom samarbeid mellom enkeltbrukere, representanter fra FFO og SAFO, Familieprosjektet/ Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring, Sosial- og Helsedirektoratet, tidligere Rikstrygdeverket, samt fagfolk med forskjellig bakgrunn og kompetanse. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ansvaret for nettsidene.» Helt sjef! Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har laget en håndbok for helseforetak og kommuner som vil starte lærings- og mestringstilbud for unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre. Håndboka er blitt til gjennom prosjektet «Ung medvirkning og mestring UMM». Tilbudene er ment å gå på tvers av diagnoser og er utprøvd ved Sørlandet sykehus HF (SSHF) og Akershus universitetssykehus (Ahus). Du kan lese mer om prosjektet på De pårørende føler at de ikke skal belaste den syke, som er hovedpersonen, med sine bekymringer. Vi snakket ikke om dette da jeg var syk. Både den syke og den pårørende holder kortene sine tett. Men jeg så at mamma var bekymret for meg. Et av mine tøffeste barndomsminner er blikket til mamma da hun var bekymret. Karianne Viken på LNTs mestringskurs for pårørende august 2014 LNT tar gjerne imot tips om tilbud for pårørende. LNT-NYTT NR

14 Tema Samliv og seksualitet Sex behøver ikke nødvendigvis å være samleie, men kan være andre seksuelle handlinger som er vel så gode. Nyreforeningen: Seksualitet I brosjyren Seksualitet gir den danske Nyreforeningen råd om hvordan man kan takle problemer som kan oppstå når den ene i et parforhold blir nyresyk. Sykdommen kan i seg selv redusere sexlysten. Tretthet er et vanlig symptom hos nyresyke. Også bekymringer kan redusere lysten på sex, både hos den syke og hos partneren. Kreftsykepleier og sexologisk rådgiver Solveig Fridheim Torp ved Kreftomsorg Rogaland framhevet på LNTs mestringskurs for voksne pårørende i august 2014 følgende forhold ved nyresykdom/ transplantasjon som har betydning for seksualitet: Hos kvinner: Graviditet frarådes ved dialyse Etter transplantasjon > økt sjanse for graviditet (NB! Prevensjon) Oppfølging av lege ved svangerskap > avhengig av sykdomssituasjon Aktuelt: Kroppsbilde /smerter / infeksjoner / slimhinneproblematikk /redusert lyst/ evne til orgasme Tap/ sorg Hos menn: Menn i dialyse > redusert evne til graviditet pga. redusert mengde sædceller Transplantasjon > ereksjonssvikt ikke uvanlig > bekymring gir selv forsterkende effekt / motsatt hvis man får positiv effekt av hjelp Hvordan takle seksuelle problemer ved alvorlig sykdom Det er viktig at man snakker sammen hvor vanskelig det enn kan være. Nyreforeningen har laget en liste over spørsmål man kan bruke som utgangspunkt for en slik samtale, se ramme. Den åpenhet og ærlighet dere viser hverandre ved å snakke om problemene kan i seg selv være en god begynnelse for å løse problemet. Kanskje finner dere sammen deres egen løsning, eller dere blir enige om sammen å søke profesjonell hjelp Prøv å finne svar på: Påvirker sykdommen hverdagslivet ditt? Hva betyr ordet seksualitet for deg? Hva innebærer sex for deg? og for din partner? Hva er viktig for deg i ditt seksualliv? Er du tilfreds med seksuallivet ditt? Virker nyresykdommen inn på seksuallivet ditt? Virker medisiner inn på seksuallivet ditt? Er det noe som har med sex å gjøre som du bør fortelle partneren din? Er det noe som har med sex å gjøre du gjerne vil vite? Og skal du spørre partneren din? Har du eller partneren din symptomer som gir seksuelle problemer? Ønsker du at seksuallivet ditt skal endres? Ønsker partneren din det? Hva kan dere gjøre for at seksuallivet deres skal bli velfungerende? Hva kan du selv gjøre og hva kan partneren din gjøre? Hvis du ikke selv kan håndtere de seksuelle problemene, hvem kan du snakke med dem om? Nyreforeningen 2014: Seksualitet, side 16 (oversatt fra dansk) 14 LNT-NYTT NR

15 Tema Det er nødvendig å snakke med sin partner om det dersom man har redusert seksuallyst. Hvis man unnlater å snakke om det, kan den andre lett føle seg avvist og man kan komme inn i en «ond sirkel» Nyreforeningen 2014: Seksualitet. Fritt oversatt fra dansk Her kan det være hjelp å få Det er ikke bare samleie som er sex Man kan leve ut det seksuelle uten å ha samleie. Solveig Fridheim Torp framhevet dette på LNTs Mestringskurs for pårørende. Det kan bli nødvendig å redusere forventningene til hva sex skal være og finne alternative måter å tenke omkring seksualitet på: Hva var seksualitet for meg/oss tidligere, hva kan det være for meg/oss nå? Hva trenger jeg/du mest nå? Hva er godt nok? Man kan akseptere endringene og finne nye måter for å leve ut seksualiteten, med fokus på nærhet, nytelse, kommunikasjon og møtepunkter. Les mer om samliv og seksualitet ved nyresvikt Fra hjemmesiden til den danske pasientforeningen Nyreforeningen kan man laste ned brosjyren Seksualitet under fanen Publikationer. Brosjyren er revidert i Fra hjemmesiden til den svenske pasientforeningen Njurförbundet kan man laste ned brosjyren Samliv och sexualitet vid njursvikt under fanen Information Njurförbundets informationsskrifter. Brosjyren er fra OBS! Snakk med nyrelegen om medisinske forhold /medisiner som kan virke inn på seksuallivet. Familievernkontor Familievernet er et tilbud til mennesker med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer. Både enkeltpersoner, par og familier kan ta kontakt. Tilbudet er gratis, og det er ikke nødvendig med henvisning. For timeavtale ta direkte kontakt med familievernkontoret der du bor. De fleste kommer til familievernkontoret for rådgivning og samtaler om hverdagsproblemer, og når det er vansker, konflikter eller kriser i familien. På kontorene arbeider blant annet psykologer og sosionomer med videreutdanning i familieterapi. De ansatte i familievernet har taushetsplikt. Parterapi og familieterapi Familievernet prioriterer parterapi for familier med barn, familieterapi og foreldreveiledning. Barn og unge kan også bruke familievernet. Parterapi Familievernkontorene tilbyr parterapi for gifte, samboende, særboende og likekjønnede. Bakgrunn for samtalene kan være problemer i parforholdet eller forhold i forbindelse med samlivsbrudd. Tema kan blant annet være: par som ønsker å jobbe med forholdet par hvor en vurderer å bryte ut av forholdet kommunikasjonsvansker seksuelle problemer kriser i parforholdet utroskap trusler og vold Familieterapi Familievernkontorene tilbyr familieterapi når det er konflikter mellom foreldre og barn, eller mellom flere generasjoner. Utgangspunktet er at foreldrene er de viktigste personene for barns utvikling. I samtaler kan nybakte foreldre eller foreldre, barn og ungdom som strever sammen, få hjelp. Familievernkontoret gir også bistand til foreldresamarbeid for ekspartnere. Tilbudet kan være samtaler ved: foreldre, barn og ungdom som strever med samspillet i familien problemer mellom generasjonene nybakte foreldre som skal omstille seg og ta ansvar og omsorg utfordringer med dine, mine og våre barn hjelp til å bedre foreldresamarbeidet for ekspartnere konflikter mellom ulike kulturer tilbud til foreldre og barn ved vold i familien ved sykdom og tap ved tvangsekteskap og andre helseskadelige tradisjoner På kan dere søke dere fram til deres nærmeste familievernkontor. Kilde: LNT-NYTT NR

16 Tema LNTs mestringskurs for voksne pårørende august 2014 var 15 pårørende samlet på Rica Airport Hotel i Stavanger alle med fullmakt til å fokusere på egen situasjon og egne erfaringer. Bare pårørende, altså ikke de som selv er syke, fikk lov til å delta. Dette for at fokuset skulle rettes mot de som ellers kan føle seg satt på sidelinjen. Kurset, som ble gjennomført med støtte fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, bestod både av gruppearbeid og foredrag, med mulighet for å stille spørsmål/kommentere underveis. Kreftsykepleier og sexologisk rådgiver Solveig Fridheim Torp ved Kreftomsorg Rogaland (KOR) hadde innlegg om hvordan alvorlig sykdom påvirker de pårørendes følelser og sosiale liv, hvordan pårørende kan ta vare på seg selv og samlivsutfordringer ved alvorlig sykdom. Sosionom Anny Mortensen snakket om pårørendes rettigheter. Kariannes fortelling På kursets andre dag ga nyre- og pancreastransplanterte Karianne Viken en sterk og personlig beretning om egen sykdom og erfaringer i forhold til sine pårørende. Karianne fikk diabetes som femåring og levde med sykdommen helt til hun som voksen ble frisk etter å ha fått ny bukspyttkjertel. Hun har skrevet boka Smil det videre om sine erfaringer. Boka er omtalt i LNT-nytt nr Karianne er altså den syke i denne sammenhengen. Hun har vært det syke barnet, den syke ungdommen, den syke unge voksne. Hun har vært den syke søsteren, den syke samboeren, den syke vennen, den syke kollegaen. Likevel føltes det helt naturlig at hun fortalte sin historie på et mestringskurs for pårørende. Karianne lar i sterk grad de pårørende komme til orde i boka si, og hun har gjort seg mange refleksjoner om deres situasjon som hun delte med kursdeltakerne. Ungdomstiden Da jeg ble ung, blokket jeg ut. Jeg var lei av alt maset, fortalte Karianne. Å gå til kontroller føltes som å gå opp til eksamen hele tiden. Hun begynte å lure legene. Sparte på strips som viste at hun hadde lavt blodsukker. Hun fikk skyldfølelse for at hun ikke gjorde som hun skulle, men tenkte at en dag skal jeg bli flink jeg også jeg skal bare bli ferdig med ungdomstiden først. Mors bekymring for hva som kunne skje dersom hun ikke tok hensyn til diabetesen, skjøv hun vekk: Mamma er mamma, og det skjer jo ikke meg. Karianne har fremdeles dårlig samvittighet fordi hun ikke slapp foreldrene mer inn på seg da hun var syk. Hun forstår at det ikke alltid er lett å forholde seg til en som er syk, at det ikke alltid er så lett å vite hva man skal si. Vi lukker oss litt: Alle rundt har ideer om hvordan man bør håndtere sykdommen og sier det gjerne. Karianne har følgende råd til hvordan bekymrede foreldre kan komme innpå sine syke ungdommer: Slutt å snakke om sykdommen. Bli kjent med dem. La de få innrømme at de ikke alltid gjør slik man skal. Ønsker du å lese boka om Kariannes erfaringer, Smil det videre. Livet med diabetes, til frisk med nye organer, kontakt Skuffen forlag: LNT har fått støtte fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering til å lage en brosjyre med tips for kommuner som skal arrangere mestringskurs for pårørende til nyresyke/transplanterte. Etablering av kommunale lærings- og mestringstilbud er i tråd med samhandlingsreformen, og var tema for en nettverkssamling arrangert 5. september Arrangør var Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). Representanter for helseregioner, helseforetak, kommuner og brukerorganisasjoner, deriblant LNT, deltok. Les mer på Hvor kan du få informasjon om dine rettigheter som pårørende? Offentlig informasjon: NAV: Les mer på HELFO: Les mer på Helsenorge.no: helsenorge.no/parorende Pasientreiser: Les mer på FFOs rettighetssenter: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon er en paraplyorganisasjon for frivillige organisasjoner for funksjonshemmede og kronisk syke. LNT er en av medlemsorganisasjonene. FFO har et rettighetssenter hvor funksjonshemmede, kronisk syke, pårørende og andre kan henvende seg med spørsmål om rettigheter. Rettighetssenteret kan kontaktes på telefon mandag-torsdag kl Du kan også stille spørsmål ved å fylle ut og sende dem et kontaktskjema via hjemmesiden deres. Les mer på LNT skal lage brosjyre med tips til kommuner som vil arrangere mestringskurs for voksne pårørende til nyresyke/ transplanterte. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på hva pårørende til nyresyke og transplanterte ønsker av et slikt kurs. 16 LNT-NYTT NR

17 Forskjell mellom original- og kopimedisin i eldre nyretransplanterte pasienter Resultater fra en studie på nyretransplanterte pasienter ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet Av Ida Robertsen, stipendiat Når patentbeskyttelsen på originallegemidlet går ut, vil dette legemidlet normalt få konkurranse av andre rimeligere kopilegemidler, såkalte generiske legemidler. Både originalmedikamentet og kopiene inneholder det samme virkestoffet i samme mengde, men har ulikt merkenavn. Patentet for flere av de immundempende legemidlene som brukes rutinemessig etter organtransplantasjon har utløpt og rimeligere generiske alternativer er nå tilgjengelig på markedet. I 2009 utløp patentet for takrolimus (Prograf ), et av de mest brukte immundempende legemidlene, og siden den gang har to generiske takrolimus formuleringer blitt godkjent av norske myndigheter (Tacni og Adport ). Ved Oslo universitetssykehus avgjør anbudsrunder hvilke av de ulike takrolimus legemidlene pasientene skal bruke. Prograf var førstevalget frem til I 2012 vant Tacni anbudsrunden, mens det i 2013 skulle brukes like mye av både Prograf og Tacni. For å få godkjennelse som et generisk legemiddel krever myndighetene at det generiske legemidlet er likeverdig (bioekvivalent) til originalmedikamentet. Studier for å vise likeverdighet (bioekvivalens) mellom originalmedikamentet og det generiske alternativet blir som oftest gjort på unge, friske individer som ikke bruker andre medikamenter. Det er imidlertid kjent fra både klinisk erfaring og tidligere studier at immundempende legemidler oppfører seg ulikt hos eldre og yngre pasienter. Det blir stadig flere eldre nyretransplanterte pasienter i Norge. I 2013 var ca. en tredjedel av nyretransplanterte pasienter over 65 år, og andelen Gjennomsnittlig tids-konsentrasjonskurver for Prograf og Tacni eldre nyretransplanterte fortsetter å øke. Det er svært viktig å være sikker på at de immundempende kopilegemidlene er like trygge og effektive som originalmedikamentet også i eldre nyretransplanterte. I 2013 ble det utført en klinisk studie ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet for å undersøke om det er en forskjell mellom Prograf og Tacni i eldre nyretransplanterte pasienter. Totalt 28 nyretransplanterte pasienter (21 menn og 4 kvinner) med en gjennomsnittsalder på 69 år ble inkludert i studien. Det ble gjennomført to undersøkelsesdager, en mens pasientene brukte Prograf og en mens de brukte Tacni. På begge undersøkelsesdagene ble det utført konsentrasjonsmålinger over 12 timer. Resultatene fra studien viste at de to legemidlene ikke var likeverdige (bioekvivalente) i nyretransplanterte pasienter over 60 år, det vil si at de ikke hadde lik konsentrasjon av det aktive stoffet takro limus når like doser ble brukt. Dette til tross for at Tacni er godkjent som et generisk alternativ til Prograf i Norge. Når pasientene brukte Tacni målte gruppen høyere konsentrasjon i blodet enn tilsvarende dose sammenlignet med originalmedikamentet, Prograf som Tacni er ment å kunne erstatte (se figur). Denne forskjellen kunne ikke oppdages ved vanlig konsentrasjonsmåling av takrolimus som man tar på morgenen før tablettinntak (trough). Denne forskjellen i konsentrasjon mellom Prograf og Tacni vil på lang sikt kunne gi økt risiko for bivirkninger. Disse overraskende resul tatene kan tyde på at det finnes et behov for bedre evaluering av generiske legemidler generelt, hvor alle relevante pasientgrupper testes ut og ikke bare friske individer som er det mest vanlige i dag. Vi vil gjerne få benytte anledningen til å rette en stor takk til pasientene som var villige til å delta i denne studien. Uten dem hadde vi ikke funnet ut av dette. Resultatene fra studien er akseptert for publikasjon i det internasjonale tidsskriftet Transplantation. LNT-NYTT NR

18 Fra besøkstjenestekurs til likepersonskurs I henhold til nytt offentlig regelverk heter det ikke lenger «likemann», men «likeperson». Uansett hva vi kaller det, innsatsen som gjøres av LNTs besøkere, leverkontakter, familiekontakter og PD-ambassadører, er stor og viktig. Av Kari Fosser En likeperson har kjent på kroppen hva det vil si å være syk, pårørende etc., og har en reflektert avstand til egne opplevelser oktober arrangerte LNT likepersonskurs på Scandic Helsfyr i Oslo. Det årlige kurset er tidligere kalt «besøkstjenestekurs», men vi har endret navnet for å signalisere at LNT har flere typer likepersonsarbeid, ikke bare besøkstjeneste. De fleste av LNTs likepersoner er besøkere, men vi har også leverkontakter, familiekontakter og PD-ambassadører. På årets kurs deltok 18 besøkere, tre PD-ambassadører, én leverkontakt og én familiekontakt. Kursholder var, som vanlig de siste årene, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus Bennedichte C.R. Olsen. Ikke tilfeldig selvfølgelig at hun har ledet kursene i flere år hun er en fantastisk kursholder som med humor utfordrer deltakerne til refleksjon. Hun henter fram hos dem den kunnskapen de egentlig allerede har og får dem til å reflektere over sin rolle som likeperson. Takk for en flott helg til kursleder og til alle dere som vil gjøre en forskjell! Les mer om LNTs likepersonsarbeid i neste LNT-nytt, hvor «likepersonsarbeid» blir tema. Kursleder Bennedichte C.R. Olsen «et fyrverkeri av en harstadværing», som en av kursdeltakerne skrev i evalueringsskjemaet. På denne og neste side finner du en oversikt over LNTs kontaktpersoner innenfor Besøkstjenesten og over våre leverkontakter og PD-ambassadører. Oversikt over familiekontaktene finner du på LNTBU-sidene annet sted i bladet. RETT FRA LEVER N Kontaktpersoner lever LNT har flere levertransplanterte blant sine medlemmer, og noen av dem har sagt seg villig til å stå som kontaktpersoner, se liste nedenfor. Dette er personer som selv har vært igjennom en levertransplantasjon, og som du kan kontakte hvis du har behov for noen å snakke med og/eller utveksle erfaringer med. Kontaktpersonene har taushetsplikt. Dersom vi ikke har en kontaktperson i ditt fylke, ta gjerne kontakt med en fra et annet fylke. ØSTFOLD Per Monstad Telefon: / E-post: Inger Lehman Telefon: AKERSHUS Alf A. Zetterstrøm Telefon: E-post: Anne-Lise Andersen Telefon: E-post: hotmail.com Marit-Helen Olsen Telefon: E-post: BUSKERUD Anne Marit Lysåker Telefon: / VEST-AGDER Ove Stanley Liland Telefon: E-post: hotmail.com ROGALAND Mohammad Amini Telefon: E-post: hotmail.com Svein Egil Amdal Telefon: E-post: lyse.net MØRE OG ROMSDAL Tone Rørvik Elvenes Telefon: / Roger Halle Telefon: / E-post: SØR-TRØNDELAG Otto Askim Telefon: E-post: NORDLAND Cicilie Camilla Grav Telefon: E-post: hotmail.com FINNMARK Lene Ellingsen Telefon: E-post: 18 LNT-NYTT NR

19 BESØKSTJENESTEN Besøkstjenesten består av pasienter, donorer og pårørende. Vi har opplevd usikkerheten og spenningen og husker de forskjellige reaksjonene, tankene og følelsene i alle stadier av sykdommen. Vi går jevnlig på besøk på dialyseavdelingen og medisinsk avdeling / nyreposten i de fylkene hvor vi har besøkstjeneste. Ønsker du å snakke med en besøker, finner du telefonnummer nedenfor til våre besøkstjenester rundt i landet. Alle besøkerne har taushetsplikt. Dersom vi ikke har besøkstjeneste i ditt fylke, ta gjerne kontakt med besøkstjenesten i et annet fylke. ØSTFOLD Sykehuset Østfold: Marit S.K. Halvorsen Telefon: / OSLO/AKERSHUS OUS Rikshospitalet, OUS Ullevål og Ahus: Solveig Strømøy Telefon: HEDMARK Sykehuset Innlandet, Hedmark: Mona V. Øyhovden Telefon: BUSKERUD Vestre Viken, Drammen sykehus: Ole Johs. Larsen Telefon: E-post: TELEMARK Sykehuset Telemark: Leiv Rafdal Telefon: E-post: AUST- OG VEST-AGDER Sørlandet sykehus Arendal: Hanne Christoffersen Telefon: Sørlandet sykehus Kristiansand: Reidun Simonsen Telefon: Sørlandet sykehus Flekkefjord: Hanne Christoffersen Telefon: Reidun Simonsen Telefon: ROGALAND Helse Stavanger: Hans Kristian Danielsen Telefon: E-post: HORDALAND Haukeland universitetssykehus: Solfrid Bratland Telefon: E-post: MØRE OG ROMSDAL Ålesund sjukehus og Molde sjukehus: Renate Aase Telefon: E-post: SØR-TRØNDELAG St. Olavs Hospital: Geir Lunde Telefon: NORD-TRØNDELAG Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos: Karin Søraunet Telefon: E-post: NORDLAND Helgelandssykehuset Brønnøysund: Margrete og Roald Helstad Telefon Margrete: Telefon Roald: E-post: Helgelandssykehuset Mosjøen og Helgelandssykehuset Sandnessjøen: Herlaug Pedersen Telefon: E-post: Rigmor Bosness Telefon: E-post: Helgelandssykehuset Mo i Rana: Rigmor Øijord Telefon: E-post: Nordlandssykehuset, Bodø: Per Arne og Lillian Stavnes Telefon Per Arne: Telefon Lillian: E-post: Leif Tore Lorentzen Telefon: E-post: Victoria Ida Starbo Telefon: E-post: Nordlandssykehuset Vesterålen, Stokmarknes: Kurt og Ruth Anne S. Nørve Telefon Kurt: Telefon Ruth Anne: E-post: Nordlandssykehuset Lofoten, Gravdal: Målfrid Elise og Ståle Henningsen Telefon Målfrid: Telefon Ståle: E-post: Universitetssykehuset Nord-Norge, Narvik: Eva Ingebrigtsen Telefon: E-post: PD-AMBASSADØRER LNT har en gruppe PD-ambassadører ildsjeler som har eller har hatt peritonealdialyse (PD) og som mener at PD kan være et godt alternativ. PD-ambassadørene sprer kunnskap om PD for å bidra til at alle pasienter skal få mulighet til å velge den dialyseformen som passer best for dem. De ønsker å dele sine erfaringer og kunnskap med helsepersonell og pasienter. PD-ambassadørene er 20 år eller eldre. Ønsker du å snakke med en PD-ambassadør, finner du telefonnummer og/eller e-postadresse nedenfor. PD-ambassadørene har taushetsplikt. Dersom du ikke finner en PD-ambassadør i ditt fylke, ta gjerne kontakt med en fra et annet fylke. AKERSHUS June-Cathrine Berge Telefon: E-post: OSLO Erik Momrak Telefon: / E-post: VESTFOLD Odd Ingebretsen Telefon: / E-post: TELEMARK Jan Amund Lanner Telefon: E-post: AUST-AGDER Erik Horgen Telefon: E-post: VEST-AGDER Astrid Aabel Telefon: / HORDALAND Ragnhild Hartvedt Eldøen Telefon: / E-post: Ragnhild Whitt Telefon: / E-post: yahoo.no MØRE OG ROMSDAL Oddrun Botn Telefon: / E-post: SØR-TRØNDELAG Petter Hokstad Telefon: Irene Krogstad Telefon: / E-post: Martin Jakobsen E-post: NORDLAND Ove Jørgen Pedersen Telefon: E-post: Gunn J. Eilertsen Telefon: E-post: TROMS Johnny Jenssen Telefon: E-post: LNT-NYTT NR

20 Oppskrifter for nyrepasienter Bor det flere medlemmer i samme husstand? Ved nyresvikt har nyrene problemer med å skille ut stoffer som natrium, kalium og fosfat i tilstrekkelig grad. Det er derfor nødvendig å tilpasse maten du spiser. Nyrekosten og de forskjellige restriksjonene vil variere avhengig av hvilken medisinsk behandling du får til enhver tid. Oppskriften er hentet fra Siraaj Fisher sin kokebok «Lett å lage Lett å like En kokebok for nyrepasienter». Oppskriftene i denne boka er merket med fargekoder, basert på kalium-, natrium- og fosfatredusert kost. Grønt betyr at det ligger innenfor anbefalt mengde, gult er litt i overkant og rødt betyr at porsjonen inneholder for mye av det aktuelle stoffet. Vi vet at noen av våre medlemmer bor på samme adresse og dermed får flere medlemsblader og innkallinger til medlemsmøter osv. Hvis det er flere medlemmer på din adresse, kan vi stoppe post til støttemedlemmer dersom du ønsker det. Send en e-post til eller ring oss på telefon Oppgi navn og adresse både på hovedmedlem som fortsatt skal ha post og på støttemedlemmer som ikke skal ha post. Har du medlemsnumrene, er det fint om du oppgir dem også. Poesihjørnet Dette vil spare oss både for tid og kostnader, og dere slipper å få dobbelt opp av post. Vær glad i jula Mel.: Julekveldsvisa Skjenn aldri på hverandre, i jula er du snill. Det gir da ingen glede bare ubehag det vil. Men prøv og vær litt ydmyk, og følg hverandres ord. Da blir det mye bedre å leve på vår jord. At alle har et problem, de sikkert i seg har. Og alle har no n spørsmål, og alle har no n svar. Men hvis vi er litt vrede, på ting som ikke går. Da vil vi ikke se det, men prøver til vi får. Og hvis du får et spørsmål, så må vi gi et svar. Selv om det kan ta tid og stund, og liten hensikt har. Og tro nå ikke alt er like lett, om du har sett. Det få du sikket merke, at ei det var så lett. Og om du er litt grinete, for ting du ikke vil. Så synes andre du er dum, og ikke er du snill. Nei vis at du i humør er, og lettsindig i sinn. Det kan jo hjelpe andre, når julen ringer inn. Poesihjørnet Og jula den er bare, en gang i hvert et år. Så derfor hvis vi prøver, litt ekstra hygge får. For stund er god i jula, for gammel og for ung. Fra mager, tynn og benet, til lubben, tykk og tung. Rolf Ivar Langseth 20 LNT-NYTT NR

LNTnytt. Tema: Hudkreft hos organtransplanterte s. 8. Les også: Dialyse i campingvogna s. 22. Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

LNTnytt. Tema: Hudkreft hos organtransplanterte s. 8. Les også: Dialyse i campingvogna s. 22. Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNTnytt Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Tema: Hudkreft hos organtransplanterte s. 8 Les også: Dialyse i campingvogna s. 22 Nr. 2 Juni 2014 ISSN 0803-3749 LNTnytt PASIENTEN KOMMER ALLTID

Detaljer

LNTnytt. God jul. Transplantert og i full jobb s. 11. og godt nyttår! Tema: Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

LNTnytt. God jul. Transplantert og i full jobb s. 11. og godt nyttår! Tema: Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNTnytt Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Tema: Transplantert og i full jobb s. 11 God jul og godt nyttår! Nr. 4 Desember 2013 ISSN 0803-3749 LNTnytt NAVNET ER NYTT. MEN VÅRT ENGASJEMENT

Detaljer

LNTnytt. Norsk gullfangst i VM for transplanterte s. 14. Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte. Nr. 1 Mars 2014 ISSN 0803-3749

LNTnytt. Norsk gullfangst i VM for transplanterte s. 14. Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte. Nr. 1 Mars 2014 ISSN 0803-3749 LNTnytt Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Norsk gullfangst i VM for transplanterte s. 14 Nr. 1 Mars 2014 ISSN 0803-3749 PASIENTEN KOMMER ALLTID FØRST Vår historie forplikter Vi er stolte

Detaljer

LNTnytt. Barne- og familiesamlingen 2013 s. 24. World Transplant Games s. 20. Om PDambassadører s.12. CEAPIRs årsmøte s.18

LNTnytt. Barne- og familiesamlingen 2013 s. 24. World Transplant Games s. 20. Om PDambassadører s.12. CEAPIRs årsmøte s.18 LNTnytt Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Barne- og familiesamlingen 2013 s. 24 Om PDambassadører s.12 CEAPIRs årsmøte s.18 World Transplant Games s. 20 Hjelp oss å bli flere! Bruk vervefolderen

Detaljer

en god jul og Levende giver av nyre i Norge PD-ambassadørenes seminar Besøkstjenestekurset 2012 Donasjonsdagen 2012 LNTs ledermøte Nr.

en god jul og Levende giver av nyre i Norge PD-ambassadørenes seminar Besøkstjenestekurset 2012 Donasjonsdagen 2012 LNTs ledermøte Nr. Nr. 4 Desember 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Levende giver av nyre i Norge PD-ambassadørenes seminar Besøkstjenestekurset 2012 Donasjonsdagen

Detaljer

Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008. Diskriminering ved ansettelse

Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008. Diskriminering ved ansettelse Nr. 3 september 2008 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE STUDIE: Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008 Tips for en bedre hverdag

Detaljer

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr.

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr. Nr. 3 September 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Bli PD-ambassadør Møte med Statens legemiddelverk Stiftelsen Organdonasjon Historien om

Detaljer

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Syk, jeg? Hvordan bedre sykehustilbudet til nyrepasientene Gledelige transplantasjonstall for 1. halvår Årsberetning Stiftelsen

Detaljer

LNT-nytt ønsker sine lesere en riktig god jul og et godt nytt år!

LNT-nytt ønsker sine lesere en riktig god jul og et godt nytt år! Nr. 4 desember 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Cytomegalovirusinfeksjon hos nyretransplanterte pasienter Nordisk treff i Finland Filmpremiere og representantskapsmøte LNTs besøkstjenestekurs

Detaljer

LNT ønsker alle sine lesere en god jul og et godt nytt år! Kreti og pleti. Møte med en PD-ambassadør. Tannlegebehandling - hva har du krav på?

LNT ønsker alle sine lesere en god jul og et godt nytt år! Kreti og pleti. Møte med en PD-ambassadør. Tannlegebehandling - hva har du krav på? Nr. 4 Desember 2011 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Kreti og pleti Møte med en PD-ambassadør Tannlegebehandling - hva har du krav på? Donordagen

Detaljer

Trønderan på jubileumstur. Svært vellykket fagseminar i Nord-Norge. Hva skjer i LNT. Jeg har fått livet i gave. Jubileumsstoff

Trønderan på jubileumstur. Svært vellykket fagseminar i Nord-Norge. Hva skjer i LNT. Jeg har fått livet i gave. Jubileumsstoff Nr. 4 oktober 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Trønderan på jubileumstur Utredning og oppfølging av levende givere av nyre Svært vellykket fagseminar i Nord-Norge Hva skjer i LNT

Detaljer

Gledelige donasjonstall for første halvår 2011. Aktiveringen av endotelcellene ved transplantasjon påvirker uttrykket av genene

Gledelige donasjonstall for første halvår 2011. Aktiveringen av endotelcellene ved transplantasjon påvirker uttrykket av genene Nr. 3 September 2011 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Aktiveringen av endotelcellene ved transplantasjon påvirker uttrykket av genene Velkommen

Detaljer

Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller

Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller Nr. 1 mars 2008 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller Et år med koordinator for utredning av levende givere Kjønnsaspekter

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

2009 ble et nytt rekordår. Ny tur til Kreta i september. HENT-studien Helse etter nyretransplantasjon. Vinter-VM 2010.

2009 ble et nytt rekordår. Ny tur til Kreta i september. HENT-studien Helse etter nyretransplantasjon. Vinter-VM 2010. Nr. 1 Mars 2010 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Ny tur til Kreta i september Vinter-VM 2010 2009 ble et nytt rekordår HENT-studien Helse etter

Detaljer

NNS-møte på Island. 40 år med nyretransplantasjoner. Møte med en veteran vetaran. En ny sjanse. PD-ambassadører

NNS-møte på Island. 40 år med nyretransplantasjoner. Møte med en veteran vetaran. En ny sjanse. PD-ambassadører Nr. 3 - Oktober 2009 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E En ny sjanse 40 år med nyretransplantasjoner Møte med en veteran vetaran NNS-møte på Island

Detaljer

Boken En gave for livet. PD-ambassadørenes 5. seminar i Oslo. Tur til Tenerife i november. Rekord i antall transplantasjoner. Livet på vent...

Boken En gave for livet. PD-ambassadørenes 5. seminar i Oslo. Tur til Tenerife i november. Rekord i antall transplantasjoner. Livet på vent... Nr. 1 Mars 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Boken En gave for livet PD-ambassadørenes 5. seminar i Oslo Tur til Tenerife i november Rekord

Detaljer

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på IKS - Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på Du er så flink sa de og så at ikke at det eneste jeg presterte

Detaljer

Behandling av sykdom forårsaket av polyomavirus BK. Landsmøte i Kristiansand. Ambassadører for organdonasjon. Nr. 2 Mai 2013

Behandling av sykdom forårsaket av polyomavirus BK. Landsmøte i Kristiansand. Ambassadører for organdonasjon. Nr. 2 Mai 2013 Nr. 2 Mai 2013 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Behandling av sykdom forårsaket av polyomavirus BK Landsmøte i Kristiansand Ambassadører for

Detaljer

Med parkinson i familien

Med parkinson i familien Med parkinson i familien Forord Innhold Når en i familien får parkinson, opplever mange familier at noe endrer seg. Sammen må familiemedlemmene finne ut av hvilke muligheter og utfordringer den nye situasjonen

Detaljer

Hjemmehemodialyse som alternativ til senterdialyse Fagseminar bruk av levende giver ved nyretransplantasjon Kosthold til ungdom syk eller frisk

Hjemmehemodialyse som alternativ til senterdialyse Fagseminar bruk av levende giver ved nyretransplantasjon Kosthold til ungdom syk eller frisk Nr. 2 juni 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Hjemmehemodialyse som alternativ til senterdialyse Fagseminar bruk av levende giver ved nyretransplantasjon Kosthold til ungdom syk eller

Detaljer

Graviditet etter Nyretransplantasjon

Graviditet etter Nyretransplantasjon Nr. 1 februar 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Kostråd ved urinsyregikt Graviditet etter Nyretransplantasjon LNTs handlingsplan Jubileumsstoff Organdonasjon og transplantasjonskoordinatorenes

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Erfaringer Samarbeid Muligheter Eksempler Shaista Ayub og Liv Hopen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Aker universitetssykehus

Detaljer

H ertebarnet. Les mer om: Vær en hel familie side 6-9 Gode systemer for å følge opp hjertesyke barn side 12-15 Sett av tid til hverandre side 19-21

H ertebarnet. Les mer om: Vær en hel familie side 6-9 Gode systemer for å følge opp hjertesyke barn side 12-15 Sett av tid til hverandre side 19-21 Nr. 2 2014 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn H ertebarnet Les mer om: Vær en hel familie side 6-9 Gode systemer for å følge opp hjertesyke barn side 12-15 Sett av tid til hverandre side 19-21 Nr.

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Når en kollega får kreft - en håndbok for alle som blir berørt

Når en kollega får kreft - en håndbok for alle som blir berørt < Forord Når en kollega får kreft Hvert år rammes drøyt 24 000 nordmenn av kreft, rundt halvparten er i arbeidsdyktig alder. Det betyr at vi alle - en eller annen gang i livet - kommer i kontakt med kreft,

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Hilde Kristine Revå er aktiv i planleggingen av livmorhalskreftuken

Hilde Kristine Revå er aktiv i planleggingen av livmorhalskreftuken NR. 3 / 2013-12. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Sammen mot livmorhalskreft Hilde Kristine Revå er aktiv i planleggingen av livmorhalskreftuken Fikk fjernet livmor ved en feil 06 Ung satsing

Detaljer

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen side 1 Et varig minne om mamma Carita Gyldenskog har tatovert inn Gynkreftforeningens logo på armen. Slik vil hun alltid minnes sin kreftsyke

Detaljer