HOLISTEN. Spirituell sommerfest. Nr 2 / oktober 2011 Et medlemsblad fra Holistisk Forbund. Ritualer for livet - og døden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOLISTEN. Spirituell sommerfest. Nr 2 / oktober 2011 Et medlemsblad fra Holistisk Forbund. Ritualer for livet - og døden"

Transkript

1 HOLISTEN H Nr 2 / oktober 2011 Et medlemsblad fra Holistisk Forbund Ritualer for livet - og døden STL - Dialog på tvers av livssyn Bruce Lipton. Evolusjon og holisme Holisme for Holistisk Forbund Spirituell sommerfest Bruce Lipton og holisme

2 Redaktørens spalte Kjære lesere Beklageligvis kommer bladet meget sent denne gangen. Marianne Skaret har i lengre tid måttet utsette layout-arbeidet på grunn av oppgaver som har hatt høyere prioritet. Men sommernummeret er til gjengjeld blitt til en rikholdig oktoberutgave! juni, landsmøtehelgen, blir viet stor plass i dette nummeret. Selve landsmøtet ble unnagjort den andre dagen. Fredagen var inspirasjonsdag, mens søndagen hadde holisme og HoFs nærmeste framtid som tema. Øyvind Solums artikkel om hva holisme er for HoF kom ved en glipp ikke på trykk i marsnummeret. Dette retter vi på. Holistisk Forbund har vært medlem av Samarbeidsrådet for trosog livssynssamfunn i flere år. Tidligere HoF-leder Bjørn Jansen gir oss et blikk inn i denne organisasjonen. Den første holistiske gravferden fant sted i Oslo fredag 13. mai. Høytideligheten ble ledet av Tor Aleksandersen. Jeg intervjuer ham om denne spesielt, og om ritualer generelt. Elisabeth Ottestad skriver om et besøk på det kjente alternativsenteret Ängsbacka i Sverige, og gir oss rapport fra sommerfesten som Stavangerlaget var medarrangør av. Cellebiologen og forfatteren Bruce Lipton er kritisk til den rådende evolusjonsteorien. Marianne Skaret har satt seg inn i hva kritikken går ut på. Neste Holisten kommer ut ultimo februar. God lesning! Stephan H. Koll Vi har fortsatt ledige plasser på holistisk konfirmasjon våren 2012 i Oslo og i Stavanger Nærmere informasjon: Kontakt: HOVEDSTYRET Leder: Anne K Ramberg-Mohn Nestleder: Øyvind Solum Styremedlemmer: Jostein Odland Bjørn Jansen Elisabeth Ottestad Britt Hansen Lone Charlotte Haugland Varamedlemmer: Aase Dagny Sletta Roman Lund Svein Arne Stien FAGUTVALGET Leder: Beate Kvarmo Medlemmer: Marianne Westby Målfrid Aukland Zølvi Pedersen Vivi-Ann Heisholt Varamedlemmer: Tor Aleksandersen Stella Marie Tveter Line Benedicte Wessel VALGKOMMITEEN Leder: Tor Aleksandersen Medlemmer: Stephan Koll Line benedicte Wessel Varamedlemmer: Jan Olav Mjøs Ole Morten Olesen SEKRETARIATET Konfirmasjonskoordinator: Jostein Odland Sekretær: Marianne Skaret

3 LEDER ved Anne K. Ramberg-Mohn Det er høst, og en dramatisk sommer er i ferd med å slippe taket. I hodet mitt surrer den vakre sangen Høstvise: Veien hjem var mørk og lang, og ingen har jeg møtt. Nå blir kveldene kjølige og sene. Kom hit og trøst meg litt, for nå er jeg ganske trøtt og med ett så forferdelig alene. Jeg merket aldri før at mørket var så stort. Går og tenker på alt det man burde. Det er så mange ting som jeg skulle sagt og gjort, men det ble så veldig lite jeg gjorde. Skynd deg nå, elskede. Skynd deg å elske. Dagene mørkner minutt for minutt. Tenn våre lys. Det nærmer seg natten. og snart er en blomstrende sommer slutt. (T. Jansson/E. Tauro) Vi er heldige som har naturen så nær oss her i Norge. Jeg synes også at vi er heldige som har de skiftende årstidene, som gjør naturopplevelsene så rike og varierte gjennom året. Jeg hører til de av oss som mener at vi kan lære mye om vårt eget liv ved å studere naturen og dens sykluser, med fødsel, livskraft, ebbe, død, dvale og gjenfødsel. Vi mennesker er en del av dette vakre kretsløpet. Derfor tror jeg ikke at døden er siste stopp, men bare en overgang til noe annet. Holistisk gravferd Alle vet vi at vi en dag skal dø, men allikevel er det noe vi som samfunn etter min mening ikke har et så naturlig forhold til. Da jeg som 28-åring var i ferd med å melde meg inn i Holistisk Forbund, var et av mine viktigste spørsmål om Holistisk Forbund tilbyr gravferd. I september 2011, med 3 gravferdsseremonier gjennomført i løpet av de siste 6 månedene, er jeg glad for å si at vi tilbyr vakre gravferdsseremonier, i tråd med den enkeltes personlige livssyn. Jeg har selv vært til stede på 2 av seremoniene, ledet på en trygg og varm måte av tidligere nestleder Tor Aleksandersen. Det jeg sitter igjen med er en følelse av at alle reaksjoner og følelser ble gitt rom. Mange av våre medlemmer tror på reinkarnasjon, og ved minst et av disse dødsfallene vet jeg at pårørende mener å ha vært i kontakt med avdødes sjel etter at vedkommende døde. Da er det klart at gravferden ikke bare er en sorg over tapet av en nærstående, men også en feiring av en sjel som har gått videre, som har fått innsikt i den siste, store gåten ved dette livet, og ikke minst en feiring av det livet som har vært. «Karmakynisme» Etter Utøya fant vår konfirmasjonskoordinator Jostein Odland på det fantastiske uttrykket karmakynisme. Med det mener han at vi som mener å se meninger, sammenhenger og helheter i alt som skjer skal være forsiktige med å si at det kanskje var en mening i det grusomme som skjedde. Mange mennesker har mistet noen de elsket i det som for de fleste fremstår som uforståelige, groteske handlinger. Dette er jeg veldig enig i. Uansett hva som skjer etter livet, er det bare i disse magiske øyeblikkene mens vi er i livet sammen at vi kan stryke de vi elsker over huden, lytte til pusten deres mens de sover, kjenne duften av håret deres og se dem inn i øynene. For dem som har elsket og mistet, blir livet ugjenkallelig forandret etterpå, uansett hva vi tror eller tror vi vet om døden. Derfor er min oppfordring til deg som leser dette: Ta vare på øyeblikkene. Ta vare på hverandre. Vær god mot menneskene du har rundt deg. Tillat deg å elske og å bli elsket av andre. Det er nå vi lever, det er nå vi er her sammen. Fyll den tiden med noe som gjør deg lykkelig, og omgi deg med mennesker som er viktige for deg. Når tiden kommer for deg, kan du stole på at Holistisk Forbund stiller opp for deg dersom du og dine nærmeste ønsker det. Med dette ønsker jeg dere en god høst. HOLISTEN MEDLEMSBLAD FOR HOLISTISK FORBUND Redaktør: Stephan H. Koll Layout: Marianne Skaret Red. Medlem: Bjørn Jansen Forsidebilde: Morten Storeide med verdenstrommen Redaksjonen forbeholder seg rett til å redigere og forkorte innsendte bidrag. Alle innlegg står for forfatterens egen regning og uttrykker ikke nødvendigvis HoFs offisielle standpunkter. Bidrag, gjerne også bilder, mottas med takk til følgende adresser: Maridalsvn. 229A, 0467 Oslo Telefon: Manusfrist 31. januar. Neste nummer utkommer i slutten av februar 2011.

4 Av Stephan Koll Ritualer for livet og døden Holistisk Forbund satser mye på å utvikle og tilby ritualer. Tor Aleksandersen har vært en pådriver i dette arbeidet. Han har hovedæren for at HoF fikk vigselsrett, og stod for den første vielsen. I mai ledet han den første holistiske gravferden. min hadde giftet seg i tinghuset, men hun og mannen ønsket seg en større og mer personlig markering i tillegg. Den som egentlig skulle ledet denne nyskapende vielsesseremonien meldte avbud, så to dager før spurte de om jeg ville. Jeg lærte til min overraskelse at jeg likte rituallederollen. Det gav meg glede å føle at brudeparet ble fornøyde og var trygge på at de hadde tillit til meg. Tor Aleksandersen Hvordan begynte ditt arbeid med ritualer? Jeg kom med i hovedstyret i Vi ønsket å få på plass ritualer, men ingen av oss visste noe særlig hvordan dette skulle gjøres. Med unntak av konfirmasjon, som en gruppe jobbet med, var det noe motstand mot å sette i gang med de tre andre typene. En tilfeldighet gjorde at jeg, riktignok noe motvillig, ledet min første seremoni. Niesen Hvorfor trenger vi ritualer? Vi har behov for tydelige markeringer ved de store overgangene i livet: ved fødsel, fra barn til voksen, når vi gifter oss og ved dødsfall. Ritualer gir oss perspektiv på våre liv. De viser oss helheten, vår plass i helheten og helheten i oss selv. Dessuten er ritualene spirituelle handlinger som setter i gang prosesser og gir energi til disse prosessene. For eksempel gir vielsesritualet paret styrke som det kan ta med inn i det kommende samlivet. Hva kjennetegner en dyktig ritualleder? Først og fremst at han har avklart sitt forhold til f.eks. ekteskapet eller døden. Han er bevisst på hvilken energi han bringer med seg inn i

5 Forfatter og foredragsholder William Bloom (til venstre) og seremonileder i Holistisk Forbund Tor Aleksandersen ritualarbeidet, og på hva han ønsker å gi energi til. Den dyktige ritualleder forbereder seg godt både på det indre og ytre plan, holder rammene og har regien for ritualet. Han klarer å holde energien oppe under hele framføringen ved å være tilstede i det han foretar seg. Og er bevisst på at han er der for dem som vil ha ritualet - ikke for sin egen del. Hva skiller holistiske ritualer fra kirkelige og humanetiske? Den aller viktigste forskjellen er at HoFs ritualer blir til i samarbeid med dem som ønsker ritualet. Ritualarbeidet i HoF har som utgangspunkt at vi alle egentlig vet hvilke behov vi har og hvordan vi vil uttrykke dem ved livets overganger. I møte med pårørende, det framtidige ekteparet eller foreldrene forsøker vi å vekke denne indre kunnskapen ved å tilby dem hjelp til å skape sitt eget rituale. Det hele blir en prosess, der de blir bevisst på hva den aktuelle overgangen innebærer. På selve ritualdagen kulminerer prosessen. De gir energi til den, og når ritualet er over er de klare til å gå videre. Et annet vesentlig moment er at alle deltagere skal føle seg inkludert, og ingen provosert, i et HoF-rituale. Fortell om arbeidet med gravferdsritualer Det har vært en lang prosess. Faktisk er det fem år siden vi startet den første gravferdsgruppa i HoF. Vi var den gang ikke sikre på om det var behov for våre tjenester. Så arrangerte vi et åpent møte om døden våren 2008 i Oslo. Den mottagelsen temaet fikk og det engasjementet som ble vist av paneldeltagere og de frammøtte overbeviste meg om verdien av det vi holdt på med. Det var behov for og et ønske om vårt gravferdsrituale. Underveis i arbeidet har jeg fått støtte og inspirasjon av flere personer, først og fremst Solgunn Birknes. Hun har hatt en intuitiv forståelse, "tatt inn" at arbeidet med å skape nye ritualer var viktig og riktig, at det var andre krefter enn oss som ønsket at vi skulle gjøre dette. Solgunn har også bidratt med en god del tekstskrivning. Andre støttespillere og inspiratorer jeg vil nevne er Mette Sofie Moe, Ellisiv Stifoss-Hansen og William Bloom. Det er et stort behov blant folk for å snakke om døden som en naturlig del av livet. Døden er ikke slutten på alt. I september var jeg i England der jeg deltok på en workshop med William Bloom. Workshopen handlet om å skape en fredfull og god overgang for personer som skal dø. Det ble naturlig nok snakket mye om døden. Gjennomgangstonen blant de tilstedeværende var likevel at det føltes befriende og godt å kunne sitte i en stor forsamling og snakke åpent og direkte om dette temaet uten å bli nedtrykt av frykt og sorg. Vi tilbyr ritualer som synliggjør døden, og som viser at døden er en del av livet. Dette gir vi de pårørende muligheten til akseptere. En slik aksept kan gi dem både trøst og følelsen av en dypere mening med livet.

6 Holistisk Forbunds første gravferd ble ledet av Tor Aleksandersen og ble avholdt ute i Botanisk hage på Tøyen i Oslo Hvordan forberedte du deg til HoFs første gravferd? Jeg tenkte tilbake på mine egne erfaringer med død for å kunne forstå hvordan de pårørende hadde det. Og husket følelser som varierte fra den sterkeste sorg, savn og frykt til lettelse og glede. I møtet med de pårørende ba jeg dem fortelle om avdøde. Den viktigste delen av jobben i en gravferd er jo nettopp å samle stoff og inntrykk til minnetalen. Hvem var denne personen og hvordan levde hun/han sitt liv? Vi snakket om hvordan vedkommende døde, sykeleiet og om de siste ord som den døende uttalte. Jeg var ganske åpen om mine egne opplevelser med døden i denne samtalen, noe som resulterte i økt fortrolighet mellom meg og de pårørende. Det at jeg ble beveget viste dem at jeg forstod og var en deltager - ikke bare en utenforstående betrakter. Under samtalen fikk jeg låne med meg hjem fotografier av avdøde. I tillegg leste jeg en nekrolog, og gikk gjennom venners og slektningers hilsener på begravelsesbyråets hjemmesider. Som avslutning og for å løfte stemningen foreslo jeg et fint dikt som heter "Oppstigning", og et utdrag fra en av Elisabeth Kubler Ross sine bøker som sier noe om alt det vakre som hender oss når vi får lov til å gå over til den andre siden. Fortell i korte trekk hvordan gravferden foregikk. Seremonien ble holdt utendørs i Botanisk have i Oslo. Avdøde var allerede kremert, så minnefeiringen ble holdt over urnen. Denne var plassert på et drikkefat for fugler. Det hele fungerte som et alter og var pyntet med englevinger. Dikt, musikk og tekster var valgt ut i fra at avdøde var en person som elsket livet og levde sitt liv til fulle. Programmet for Holistisk Forbunds første gravferd var som følger: Først inngangsmusikk. Leste det keltiske diktet Gud. Deretter minnetalen. Musikk: Vår beste dag. Familie og venner snakket om avdøde Musikk : Gabriellas sång. Dikt: av Alf Henrikson Musikk: Jag vil tacka livet De som ønsket kunne legge på blomster og engler på urna. Avslutningstale m/diktet: Oppstigning. Jeg siterte Elisabeth Kuhbler Ross. Musikk: Je ne regrette rien Avsluttende ord: Takket de tilstedeværende for fremmøtet og deltagelsen

7 Hva er egentlig holisme for Holistisk Forbund? Er helhetstenkning i ferd med å bli overskygget av fragmentarisk og individualistisk åndelighet, og er det i så fall noe vi virkelig ønsker? Av Øyvind Solum Udogmatisk åndelighet Holistisk Forbund er en livssynsorganisasjon som står for en udogmatisk åndelighet der det er opp til den enkelte å definere og forstå virkeligheten. Denne artikkelen står for forfatterens regning og er et uttrykk for mangfoldet i Holistisk Forbund. Om man skal sende en artikkel om Holistisk Forbund et eller annet sted, eller om man skal mene noe, og at det skal gå frem at man uttrykker seg som et medlem i HoF, foreslår hovedstyret å ta med et par setninger som helst bør ligne en god del på dem over. Dette fikk meg til å fundere litt, og jeg nevnte også for et styremedlem at jeg ville reflektere litt rundt det for Holisten. Vedkommendes respons var da at jeg er enig med deg i at vi ikke kan kontrollere folks meninger for mye uten å komme på kant med holismebegrepet. Men det var faktisk ikke det jeg hadde sagt til vedkommende, bare at jeg ville problematisere dette litt, og egentlig i motsatt retning av hva vedkommende tenkte seg var det mest naturlige. På en måte fikk jeg dermed også bekreftet at dette er noe vi alle burde fundere mer over. Åndelig anarkisme For hva mener vi egentlig med holisme? Hva er egentlig dette livssynet vi samles om? Både det første sitatet og responsen fra styremedlemmet kan se ut til å peke på et ideal om en slags åndelig anarkisme. Men for det første handler ikke holisme bare om åndelighet, og for det andre så behøver den ikke være anarkistisk. I formålsparagraf og plattform står det veldig mye fornuftig, som gjør at de fleste av oss føler at det vi er opptatt av er brukbart dekket, på tross av våre ulike vektlegginger og personlige preferanser. Hvis det er lenge siden du har lest disse så anbefaler jeg å gå inn på og lese raskt gjennom en gang til. Begge deler kan sikkert forbedres, men favner i hvert fall mye av det vi er opptatt av, eller samles om, ganske bra. Det er når man lager kortversjoner av hva vi står for at vi kanskje kommer i problemer, for da skjer det en utvelgelse av hva man anser som aller mest sentralt. På hjemmesiden er det en litt annen slik kort-oppsummering enn den jeg startet med, men med litt samme klang. Overskriften er Holisme og så står det: «Jeg mener at noe av det vi vil er å fremme helhetstenkning og dermed et samfunn hvor vi ser at vi alle er forbundet og hvor det også er utgangpunktet for våre etiske valg.» Holistisk Forbund skiller mellom åndelighet og religion og står for et udogmatisk åndelig livssyn. Holistisk Forbund ønsker å styrke det enkelte individs rett og frihet til stadig dypere forståelse og erkjennelse, uten at vi sier noe om hva som er det eneste sanne og riktige. Mer utfyllende

8 Holistisk Forbunds hovedbrosjyre som gjengir forbundsparagraf og plattform informasjon om vårt ståsted finner du i formålsparagrafen vår og i plattformen. Individualistisk halvisme? I begge disse to kortversjonene ligger det en tydelig vektlegging av noe jeg opplever som bare den ene polen i det holistiske livssynet vi har vedtatt i formålsparagraf og plattform, mens resten er forsvunnet eller regnes tydeligvis som mindre viktig, enten nå dette nå er gjort ved et bevisst, gjennomtenkt valg, eller det bare er det at man så å si har gravitert i den ene retningen, og dermed egentlig mistet tak i noe av det jeg mener er like viktig i holismen, og for den sakens skyld i meningen med Holistisk Forbund. Det som ser ut til å være viktigst i disse to første versjonene er en slags udogmatisk og frihetlig spiritualitet. Den er svært relativistisk og individuelt orientert, mens fellesskap, samfunn, jord og helhet er usynliggjort. Det er ikke mulig å si noe om vi samles om, det finnes ingen sannhet, alt er opptil den enkelte. For meg blir dette et veldig fragmentert livssyn, og jeg har litt vanskeligheter med å se hva som er holistisk med det. Hvis dette er utgangspunktet vårt så er det ingen måte å si at noe er mer holistisk, hensiktsmessig, utviklende eller ivaretakende, eller hva det nå er vi vil legge vekt på. I sin ytterste konsekvens kan både tradisjonell og fundamentalistisk religion, satanistisk hensynsløs individdyrking og hva som helst annet sies å da måtte være noe av det vi støtter. Alt er jo en del av helheten, vi kan ikke si noe om hva som er det sanne og riktige, og det er opptil den enkelte å definere og forstå virkeligheten. Men hva er da vitsen? I det moderne vestlige samfunn har vi det jo omtrent sånn uansett, så om vi har et livssynssamfunn må det jo være noe vi vil med det? Holisme som helhetstenkning En tredje kortversjon finnes i den nye brosjyren som ble laget til alternativmessen i Oslo/Lillestrøm nå sist november. Den lyder som så, under en overskrift om at alt henger sammen : Holisme betyr helhetstenkning. Holisme er å forholde seg til livet med åpent hjerte og åpent sinn. Det åpner for og omfavner essensen i de mange spirituelle veiene. Holisme feirer mangfoldet og erkjenner at alt henger sammen. Videre står det: Holistisk Forbund er en organisasjon for de som anerkjenner at holistisk praksis innebærer et kollektivt og individuelt ansvar overfor hverandre, det globale samfunnet og Jorden. Denne siste brosjyren viser at Brosjyre som ble laget til Alternativmessen i november det er mulig å si noe om Holistisk Forbund, og hva dette holistiske livssynet vi samles om, på et par setninger, men likevel vektlegge noe helt annet enn de versjonene som hittil er mest brukt. I den grad man skal

9 komme med noen oppfordringer om hva som skal sies i kortversjoner her og der så vil jeg ønske at vi mer følger det som står i den tredje versjonen, enn i de to første. Ikke-dogmatisme behøver ikke bety total-relativisme Selv om jeg også er enig i at det er viktig å anerkjenne at vi alle har vår individuelle forståelse av det hele, så må vi som forbund også ville noe. Jeg mener at noe av det vi vil er å fremme helhetstenkning og dermed et samfunn hvor vi ser at vi alle er forbundet og hvor det også er utgangpunktet for våre etiske valg. Også det å skape et samfunn hvor man skal kunne finne sin egen sannhet betyr at vi ønsker å fremme en kultur av aksept og støtte og visse andre kvaliteter, og begrense praksiser som virker undertrykkende og ødeleggende for folks frihet og utvikling, og for de større sammenhengene vi er en del av. Greit nok at vi skal være forsiktig med å si noe om hva som er det eneste sanne og riktige, men det betyr ikke at vi ikke kan si en god del om det, noe vi da vitterlig gjør blant annet i plattformen og i enkelte andre vedtak som landsmøte og styret har gjort. Slik sett blir disse to første sitatene om hva HoF er temmelig villedende og etter min mening egentlig feilaktige som en kortversjon av hva vi står for. Men, som jeg så vidt var inne på innledningsvis, så var det ikke dette styremedlemmet tenkte på da jeg sa jeg hadde lyst til å problematisere dette litt. Det som ble trukket frem som problematisk var nærmest at det var uholistisk å vedta noe felles i det hele tatt. Jeg synes ikke det, som også plattform og formålsparagraf viser. Snarere tror jeg vi har et enormt uforløst potensiale, og at det heller er større tydelighet som kreves av oss, heller enn å gå så langt ut i ullen relativisme at vi egentlig ikke står for noe som helst. Hvorfor skal man da være medlem? Å favne helheten Kanskje er det likevel slik at vi kanskje kan se på det det individuelt og frihetlig orienterte som den ene polen og helhetstenkningen som den andre, og at det er Holistisk Forbunds oppgave og utfordring å favne begge perspektivene på en god måte. I stedet for at det skal være det ene eller det andre så er utfordringen vår kanskje dermed mer å ta denne utfordringen, selv om vi alle sammen kan ha en tendens til å falle litt ned i grøften på den ene eller den andre siden. Som det står i den siste brosjyren: La oss utvikle oss selv og transformere vår verden. Vi er de vi har ventet på! Er du ung og holist? Hei! HUMOR-gjengen ønsker å opplyse godtfolket om et nytt og spennende initiativ. Dette er noe vi har jobbet for en stund, og vi håper at du tar deg tid til å lese det. Dersom det ikke er aktuelt for deg, kjenner du kanskje noen som kan være interessert? Vi i HUMOR møtte hverandre gjennom holistisk konfirmasjon. Da det gikk opp for oss at konfirmasjonen var ferdig, og de ukentlige møtene ikke lenger fantes, prøvde vi å finne en løsning. Vi ville finne ut hvordan vi fortsatt kunne være en del av det holistiske felleskapet uten å inkludere så mange voksne... Svaret var HoU; Holistisk Ungdom. En ungdomsorganisasjon for, av og med unge holister. Holistisk Ungdom er foreløpig ikke en offisiell organisasjon, men vi jobber med å registrere oss i Brønnøysundregistrene. Hvis noen av våre Leser ønsker å bli med i organisasjonen, har vi en lukket Facebook-gruppe. Foreløpig er bare årets og fjorårets konfirmanter med her, men vi er åpne for å ta inn ungdom i alderen 13 til 26 år, så lenge man har et holistisk livssyn. Hvis du vil bli med, eller har noen spørsmål, er det bare å henvende seg til Hjertelig velkommen! Hilsen styret i HoU: Tobias Palmgren (leder) Rebecca Weng (nestleder) Aurora Lund Schau Kyrre Moltzau Anna Lanto

10 Holistisk Forbund og STL Av Bjørn Jansen STL, hva er nå det? Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ble opprettet i Det er en paraplyorganisasjon for 14 ulike trosog livssynssamfunn i Norge, derav noen sammenslutninger av trossamfunn. Kun to av medlemmene er livssynssamfunn: Human-Etisk Forbund og Holistisk Forbund. Tidligere var Alternativt Nettverk medlem av STL. Da Holistisk Forbund så ble stiftet, stilte Nettverket sin plass til rådighet for oss. Formål STL arbeider for å fremme forståelse og respekt for og mellom tros- og livssynssamfunnene i Norge. Det fører blant annet til samtaler og diskusjoner om viktige sosiale og etiske spørsmål som har betydning for tros- og livssynspolitikken i Norge. STL utformer også felles høringssvar på saksområder som på en eller annen måte har betydning for verdigrunnlaget hos de tilsluttede organisasjonene. I 2011 har STL laget høringssvar på kirkeforliket og på forslaget til ny gravferdslov. I tillegg forsøker STL å komme med egne uttalelser i forhold til viktige og aktuelle hendinger og diskusjoner i samfunnet. STL arbeider dessuten med flere prosjekter. Livssynsnøytrale seremonirom og økt livssynsbetjening, blant annet i fengsler og på sykehus, er to eksempler. Målet er at enkeltmennesker fra så mange trosretninger og livssyn som mulig skal få sine behov ivaretatt i møtet med det offentlige, og ellers i samfunnet. Dialogplakat Det seneste året har STL brukt en del tid på et dialogprosjekt. Utgangspunktet har vært å finne ut av hva som er en bra dialog, samt hvordan gode dialoger skapes og opprettholdes. Dette arbeidet har blant annet resultert i en «dialogplakat», som er tilgjengelig på STLs hjemmesider. Noen av de «øvelser» som medlemmene av STL har vært igjennom i forbindelse med dette dialogprosjektet, ble også forsøkt gjennomført i en tilpasset form på internseminaret etter årets landsmøte. Arbeidet i STL er nyttig. Det enkelte tilsluttede tros- og livssynssamfunnet har to representanter i STL, hvorav en med stemmerett. Holistisk Forbund er for øyeblikket representert ved Anne Kristine Ramberg-Mohn (Holistisk Forbunds styreleder), med Øyvind Solum som personlig vararepresentant og Bjørn Jansen, med Britt Hansen som personlig vararepresentant. I år er også Anne Kristine Ramberg- Mohn medlem av STLs Arbeidsutvalg. Representasjonen i STL krever en del møtevirksomhet. Noen møter kan være ganske lange. Derfor er det også nødvendig å vurdere om medlemskapet i STL er verdt den tid og energi STL arbeider for å fremme forståelse og respekt for og mellom tros- og livssynssamfunnene i Norge. det tar. Med andre ord: Mener vi at Holistisk Forbund har nytte av at vi deltar i arbeidet i STL, og mener vi at STL har nytte av Holistisk Forbunds deltagelse? Mitt personlige svar er et absolutt JA på begge spørsmål, og jeg skal derfor forsøke å gi noen eksempler på det: Offentlig debatt og høringsuttalelser Holistisk Forbund er en relativt liten organisasjon med et begrenset sekretariat, og der mesteparten av arbeidet ellers skjer på frivillig basis. Likevel finnes det mange områder der vi ønsker å la våre meninger og holdninger komme til uttrykk, som for eksempel i forhold til høringsuttalelser. Ofte kan vi slutte oss til høringsuttalelser gjennom STL, der vi også kan komme med våre synspunkter i

11 forhold til disse. De ganger vi ikke blir hørt i så stor utstrekning som vi ønsker, kan vi forsøke å samarbeide med en eller flere av de andre organisasjonene i STL som vi deler viktige synspunkter med. I høringsrunden i forbindelse med forslaget til ny dyrevelferdslov, der det var noe uenighet i STL om blant annet slaktemetoder og dyrehold, samarbeidet vi derfor med Buddhistforbundet om å lage en høringsuttalelse. Av og til skjer dagsaktuelle ting som Holistisk Forbund ønsker å si sin mening om, men som vi reagerer for sent på. STL derimot, som også har et større sekretariat enn oss, er ofte raskt ute med å komme med forslag til uttalelser på viktige, dagsaktuelle saker. Som oftest kan vi slutte oss til disse uttalelsene. Det er heller ingen tvil om at både høringsuttalelser og andre uttalelser som oftest får en større tyngde om det står flere bak dem enn bare Holistisk Forbund. Som medlem av STL møter vi også representanter for mange forskjellige trossamfunn vi normalt ikke er så ofte i kontakt med. Det gir oss økt innsikt i hva disse står for og hvordan de tenker, noe som er til stor nytte i forståelsen av det mangfoldige samfunnet vi i dag lever i. Holistisk Forbund blir lyttet til Vi som representerer Holistisk Forbund i STL mener at vi i en del situasjoner også kan komme med synspunkter som representerer andre innfallsvinkler enn hva den andre livssynsorganisasjonen i Dialog på tvers av livssyn. Bildene er utlånt av STL. STL, Human-Etisk Forbund, har muligheter til med sitt utgangspunkt. Vi føler at vi blir lyttet til, også av andre grunner enn ren høflighet. At valgkomiteen i STL i år ønsket en representant fra Holistisk Forbund i arbeidsutvalget, er et eksempel på det. Avslutningsvis kan jeg tenke meg å fortelle følgende historie om en prosess i STL som jeg mener viser både at Holistisk Forbund blir hørt og at STL hele tiden er opptatt av å utvikle seg som samarbeidsorgan. Historien er selvopplevd, så framstillingen er subjektiv, men forhåpentligvis likevel betegnende. Konsensus versus veto Da jeg som representant for Holistisk Forbund deltok på mitt første møte i STL, ble jeg av daværende styreleder fortalt at de arbeidet etter konsensusdemokratiske prinsipper. Konsensusdemokratiet fikk jeg beskrevet slik at dersom ett av STLs medlemssamfunn var imot en avgjørelse, ble ingen avgjørelser eller vedtak fattet. Jeg innvendte da at dette ikke handlet om konsensus, men om vetoprinsippet. Svaret jeg fikk var at det var slik de tolket konsensusprinsippet i STL. Mitt argument om at om Holistisk Forbund da var imot at man tolket konsensusdemokratiet slik (med andre ord la ned veto mot tolkningen), kunne det i verste fall føre til at STL måtte finne en annen tolkning. Det fikk jeg ikke noe svar på. Jeg la dog til at Holistisk Forbund ikke var ute etter å legge ned noe veto i denne saken, men at det kanskje ville være en ide om STL kunne vurdere sin oppfatning av konsensusprinsippet opp mot vetoprinsippet. Det tok ikke lengre tid enn til første pause på dette møtet før flere av STLs representanter interessert ville høre mer om hva jeg mente med forskjellen på veto og konsensus. Jeg skal ikke bruke tid på å gjøre greie for det her, men i stedet beskrive neste gang jeg fikk muligheten til å ta denne saken opp.

12 Seminar om humor i religionene satte prinsipper på prøve På et møte i STL et halvår senere, hadde Samarbeidsrådet fått invitasjon til å være med å planlegge et seminar om humor i religionene. Bortsett fra én representant, syntes alle at dette kunne være et viktig og spennende prosjekt. Så brukte vi et par timer på å diskutere seminaret, og på hvilken måte STL best kunne bidra. Da vi så skulle avgjøre om STL skulle være med på prosjektet stemte alle for, bortsett fra den nevnte representanten som fra begynnelsen hadde vært imot. Altså kunne ikke STL delta. Jeg foreslo da at neste gang vi hadde en sak til behandling burde den eller de som på forhånd visste at de ville nedlegge veto, uansett behandlingens innhold eller resultat, gi beskjed om dette. Derved slapp vi å bruke timer på å diskutere noe som likevel ville bli stoppet på grunn av vetoprinsippet, og kunne i stedet bruke tid på å diskutere saker vi mente vi kunne enes om. Etter det møtet var det ennå flere i STL som ville vite mer om hva et konsensusdemokrati gikk ut på. For å gjøre en noe lenger historie kort: Fra da av var temaer som dialog og enighet ofte oppe til diskusjon på møtene i STL, der problematikken med vetoprinsipper og viktigheten av å komme fram til felles enighet også hadde sin plass. Personlig tror jeg at det blant annet var disse diskusjonene som lenger fram også førte til at STL dro i gang sitt Ser ut til å være konsensus her... Bildet er utlånt fra STL. dialogprosjekt. Men, jeg velger også å tro at dette ikke hadde skjedd om ikke noen (i dette tilfellet jeg) hadde tatt opp problematikken, og om ikke det store flertallet av de andre representantene i STL hadde møtt dette med nysgjerrighet og åpenhet, til tross for at de over lang tid hadde vant seg til en annen praksis. Hva dette dialogprosjektet på lenger sikt kan føre til i STL er det for tidlig å si noe om. Men jeg har allerede lagt merke til at flere representanter i STL klart har gitt uttrykk for at dialog er noe de kan bruke innad i egne rekker, så vel som i møtet med mennesker som tenker annerledes enn hva de selv er vant til. Dette siste synes jeg er noe av verdien i STL. Å gå nye veier Nødvendigheten av kunnskap og dialog ble vel tydelig for de fleste av oss i løpet av juli i år. På denne tiden befant jeg meg i Sverige. Jeg hadde behov for noe som kunne gi meg en slags styrke til å takle det som hadde skjedd, men også til å feie bort tankene om oppgitthet og nyttesløshet. Og jeg fant dette diktet av Karin Boye, fra diktsamlingen «Gömda land»: Gömda land Här går nya vägar. Låt oss vandre fromma. Kom, låt oss söka någon ny och vacker blomma. Kasta det vi äger! Allting nått och färdigt livlöst oss tynger, dröm och sång och dåd ej värdigt. Liv är det som väntar, det man ej kan veta... Kom, låt oss glömma! Låt oss nytt och fagert leta! Karin Boye Jeg synes diktet -også kan beskrive noe av det viktige med STL, og med Holistisk Forbunds rolle i denne samarbeidsorganisasjonen. Les gjerne mer om STL på hjemmesidene deres

13 Tanker etter 22. juli Av Eirik Svenke Solum, redaktør av Visjon Kjærlighet, tillit og toleranse. Det ville være så lett å forestille seg at disse avskyelige handlingene kunne ført til økt kontroll og overvåkning fra myndighetenes side, og at det store flertallet ville godtatt det av frykt for nye terroraksjoner. Heldigvis ser det ikke ut til at det blir slik. Jeg deltok sammen med ca andre i rosemarkeringen på Rådhusplassen 25. juli, og opplevde en rørende kjærlighet, tillit og fellesskapsfølelse der. Dette er verdier jeg håper det norske samfunnet vil ta med seg videre. Jeg har også lagt merke til hvordan våre politikere nå ser ut til å se det store bildet, og at de i det minste har tatt en pause i den utmattende, trivielle flisespikkeriargumentasjonen de vanligvis bedriver. Jeg er positivt overrasket over at ingen så langt har forsøkt å score billige politiske poeng på dette som har skjedd. Hvis det Etter terrorhandlinge ne 22. juli er ikke Anne K. Ramberg-Mohn, leder i Holistisk Forbund, i tvil om hvilke verdier som blir viktige. fortsetter slik, vil politikerforakten etter min mening trolig bli mindre i fremtiden, og folk vil verdsette og bidra til demokratiet i større grad enn tidligere. Hvordan kunne dette skje? For meg er det ufattelig hvordan et menneske kan utføre slike grufulle handlinger. Det er helt uforståelig. Jeg tror dessverre ikke det er mulig å gardere seg mot at enkeltpersoner kan gjøre forferdelige ting, i hvert fall ikke gjennom etterretning. Til og med PST-sjef Janne Kristiansen sier nå i ettertid at det ikke ville vært mulig å oppdage hva som ble planlagt, og at hun ikke tror at noen ønsker seg et sterkere overvåkningssamfunn. Det er slik livet er, tidvis så vakkert at det ikke lar seg beskrive med ord, og tidvis så forvrengt og smertefullt at det ikke er til å tro. Å leve er uforutsigbart, og de vonde dagene er også en del av livet. Det er prisen vi betaler for å elske hverandre og å ha empati, og det er allikevel verdt det. Hvordan kan vi bidra til en positiv samfunnsutvikling etter dette? Vi kan fortsette i den retningen vi allerede ser ut til å være på vei; Vi kan la kjærligheten og omsorgen for hverandre være vårt viktigste vern mot vold. Som Helle Gannestad så flott formulerte det: "Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise sammen." Vi kan sammen gå mot et samfunn som ikke måler så mye i kroner og øre. Jeg synes for eksempel at det bør bevilges mer til forebyggende psykisk helsevern, både psykiatri og andre terapiformer. "De usynlige barna" er et begrep innenfor barne- og ungdomspsykiatrien; barn og ungdom som har det vanskelig, men som isolerer seg følelsesmessig og ikke viser utad at de har det vanskelig. Jeg tror at vi alle kan bidra til å forebygge mot at andre blir ensomme ulver som faller utenfor samfunnet. Kjenner vi til mennesker som trekker seg unna og isolerer seg, bør vi kanskje gjøre mer for å inkludere dem i fellesskapet og invitere dem til å være i relasjon og i dialog. Være medmennesker som bryr oss om hverandre og tar oss tid til å se hverandre, og lærer dette videre til våre barn. Intervjuet stod på trykk første gang i Visjon 5/2011, og gjengis med magasinets tillatelse.

14 Mitt lille land Sitater, egne tanker og refleksjoner for fremtiden etter den vei inn i kommunestyrer og annet. Men de trenger hjelp.. Hva kan vi i HoF bidra med? Hvem kan vi samarbeide med i vår streben etter et bedre samfunn å leve i? OG ikke minst - vil vi det på nåværende tidspunkt? Hvilken vei vil nå vårt lille land gå fremover? "Ut av det onde vokser det noe godt" sier vår Statsmininster. Anderledeslandet Norge har gjort det igjen - og vi bør være stolte av hvordan vi har reagert på disse hendelsene, og det tror jeg vi er! Vil vi nå klare å la sorgen og vårt nye samhold bli til handling? Jeg er overbevist om at vi bør gi minst mulig oppmerksomhet til det som har skjedd og ikke gi næring til det negative, som vi dessverre gjør ved å krige og anklage hverandre om det så er muntlig eller skriftlig! Og det er ungdommen som viser vei: Ungdommen har rett og slett skjønt det! Ungdomslederne fra alle politiske partier skrev i sin kronikk i Aftenposten: "Tenk om vi kan få en politisk debatt hvor dialog og utveksling med gjensidig respekt og tillit står i sentrum? Og fokus på problemløsning? En debatt som verdsetter visdom, erfaring og ikke bare politiske fraser og paroler. Gjøre hverandre gode! Ydmykhet, respekt og oppmerksomhet. Villighet til innrømmelser gir tillit! I en slik atmosfære kan noe verdifullt oppstå og noen dypere erkjennelser og sannheter komme til overflaten. Vi må bygge et samfunn med mer åpenhet og mer demokrati" Hvor mye klokskap og dyp visdom viser ungdommen her? Det som ungdommen her så fantastisk beskriver er jo for oss holister kjent - nemlig: Konsensus! Mer demokrati er jo tross alt polaritet - noen vinner og andre taper. Vi vet jo at konsensus og dialog er et samarbeidsprosjekt der vi gjennom samtale vil skape noe sammen, slik at vi alle kommer ut som vinnere. Og det er jo det ungdommen egentlig sier.. Vi har nå en gylden, unik sjanse til å klare det. Ungdommen er allerede på god Jeg synes vi holister bør kommunisere mer og bedre med hverandre: Så holister - send meg deres ideer og kommentarer, og kanskje vil det lede noen vei hen? Og samtidig tar jeg gjerne imot forslag til ting dere synes HoF bør ta opp, gjøre etc. Er det noe dere selv kunne tenke dere å engasjere dere i? Jeg imøteser med stor takk alle svar! Jeg avslutter med et sitat av William James: "Vi er som øyer i havet, atskilt på overflaten, forent i dypet" Av Britt Hansen, hovedstyremedlem

15 Selvutvikling og glede Etter å ha lest artikkelen Åndelig oppvåkning og naturlig spiritualitet i forrige utgave av Holisten fikk jeg lyst til å dele min erfaring med selvutvikling, åndelig oppvåkning, naturlig spiritualitet og glede. Jeg startet på selvutviklingens vei av mangel på andre utveier. Valget var enten å fortsette livet liggende med sterke smerter, utmattet og svimmel, eller å finne en vei tilbake til et normalt liv. Det var nettopp normal jeg ønsket å bli da jeg startet prosjektet - å få tilbake en funksjonell kropp. Lite ante jeg hva jeg bega meg ut på. De sterkeste smertene viste seg å avta ganske rask da jeg først begynte å samarbeide med meg selv. Følelsene som kom frem, de som jeg hadde skjult i kroppen så lenge, kom overraskende på meg. Jeg holdt igjen alt jeg kunne i nær ett år før jeg begynte å gi dem oppmerksomhet. Tanken på at mine følelser var årsaken til ti års sykdom var for vanskelig. For å få bukt med resten av plagene og smertene som fremdeles hindret et normalt liv, tok jeg sats og fortsatte på veien mot mitt nye liv. Jeg begynte igjen å lytte til hva kroppen min hadde å fortelle. Det var mye jeg fikk gleden av å lære. Før jeg visste ordet av det, var dialogen jeg førte med meg selv på et dypt åndelig plan. Jeg oppfattet det ikke slik da, for åndelighet og spiritualitet var ukjente fenomener for meg. Jeg fant det jeg flyktet fra. De følelsene som var så vanskelige å forholde seg til, at de lå lagret i kroppen som smerter. Det var tøft. Det var en slik frykt og smertelig sorg at jeg forstod at jeg hadde valgt å skyve det unna. Det fulgte noen år med store bølger av følelser. Herlig glede over å finne svar og forløse smerter og følelser. Dype daler hvor det var svært tøft å stå i følelsene. Fortvilelse over at når jeg ble fri for et problem startet neste, med samme intensitet og smertelige styrke. I kjølevann av forløsningene, begynte gode ting å skje. Smerter, stivhet, utmattelse, dysleksi, og overfølsomhet overfor mat / pollen / dyr / el-stråling ble en skygge av seg selv. Svimmelhet ble borte og jeg fikk bedre balanse enn jeg noen gang hadde hatt. Jeg hørte, luktet og så bedre, i dobbel forstand. Etter som sansene åpnet seg utviklet også den 6. sansen seg. Jeg kunne se, høre, lukte, smake og føle mer enn det jeg før hadde sett på som naturlig. Målet med min selvutvikling var å bli normal. Plutselig hadde utviklingen ført meg til det som kalles paranormal, men som for meg i dag føles som det mest naturlige i verden. Jeg har lært at der vi har de største problemene har vi også de største talentene. Jeg hadde lukket så godt igjen fordi det nettopp er det å føle jeg er god på. I dag har jeg gleden av å føle samhørighet med alt som er. Det å lese andre menneskers energier, underbevissthet og sjel er like lett som å lese mine egne følelser. Eller like vanskelig hvis jeg har blokkeringer. Møter jeg på blokkeringer, kan de åpnes. Når Av Annett Furuseth jeg i dag kommer i kontakt med følelsene bak, er gleden større enn frykten og sorgen. Mye større! For jeg vet at de kan forløses. Å vite at jeg får det jeg har behov for, akkurat når jeg trenger det og forståelsen av at jeg kan frigjøre følelser ved å reagere på hva som tilfeldigvis skjer med meg, for dermed å slippe fysiske og psykiske plager, gir en herlig frihetsfølelse. Å føle tillit til livet og livsprosessen gjør det lettere og morsommere å være meg. Jeg ønsket et liv uten smerte, men fikk så utrolig mye mer. Jeg fant trygghet, frihet og glede på veien. Jeg vet i dag at jeg er sentrum i mitt eget univers. Jeg kan skape det livet jeg ønsker. Jeg tiltrekker meg det jeg trenger for å skape det. For å finne glede går jeg igjennom sorg. Jeg tør å føle. Jeg ønsker at vi alle skal gi slipp på janteloven og trossystemer som forteller oss at vi fortjener mindre enn det beste. Jeg ønsker at vi skal kunne tillate oss å føle godt om oss selv og dermed også om andre. Jeg viser til Dalai Lama: Felles for alle mennesker og alt som lever: Vi søker lykke, ikke lidelse. Jeg ønsker at vi skal tillate oss å leve livet i lykke og glede!

16 Landsmøtehelg på Haraldsheim 3-5. juni Forbundet hadde leid plass i en lys, romslig glassoverbygd sal på Haraldsheim UH i Oslo. Fredagen var inspirasjonsdag med tema holistisk filosofi og spiritualitet, der eksterne forelesere innledet. Selve landsmøtet ble effektivt gjennomført dagen etter. Søndagens seminar var viet holisme - hva det er for oss personlig, for forbundet og hva er vår framtidsvisjon for 2014? Av Stephan Koll Landsmøtet Støtte fra stat og kommune Hovedstyret fremla årsmelding og regnskap for 2010 og budsjett for 2011, noe som kan virke underlig når virkeperioden var fra mai 2010 til mai Grunnen til at HoF fra og med dette landsmøtet følger kalenderår er at stat og kommuner gir oss støtte etter en slik inndeling. Det kan for øvrig nevnes at forbundet mottok kr. 279,- i statsstøtte pr. medlem i I det følgende vil jeg trekke frem opplysninger som gjelder hovedstyrets virkeperiode, fortrinnsvis slike som ikke har vært omtalt i Holisten tidligere. Ny info-brosjyre Forbundet hadde pr et medlemstall på 1014 (hovedmedlemmer og støttemedlemmer). De fire aktive lokallagene: Oslo/Akershus, Nesodden/ Frogn, Stavanger og Hitra, har i siste hovedstyre-periode holdt åpne møter med varierte temaer. Hovedstyret har laget en ny informasjonsbrosjyre med tittelen: La oss utvikle oss selv - og transformere vår verden. Flere av medlemmene, ikke minst lederen, har deltatt i samfunnsdebatten med innlegg i aviser og blader. Landsmøteuttalelser om HEFs kampanje HoF har altså markert seg som en samfunnsaktør i større grad enn tidligere. Mange holister har det siste halve året ristet oppgitt på hodet over Human- Etisk Forbunds kampanje mot alternativ behandling og det de kaller overtro. HEF-kampanjen har tittelen «Ingen liker å bli lurt». Jeg fikk inn et debattinnlegg i HEFs medlemsblad Fri tanke 2/2011, og til landsmøtet hadde tre andre holister laget velskrevne forslag til uttalelse fra landsmøtet som imøtegikk HEFs syn. Alle tre ble vedtatt, og sendt ut som pressemeldinger! Vi gjengir dem i helhet. Forbundet har for øvrig deltatt med stand og foredrag på alternativmessene i Lillestrøm, Bergen og Stavanger, og har vært aktivt i Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn. Tor Aleksandersen avholdt Holistisk Forbunds første Inspirasjonsdagen Odd Inge Forsberg fra Integralt forum holdt det første foredraget: Mennesket mellom natur og ånd: Tanker om holistisk spiritualitet. Forsberg er dr.philos i biologi og har utgitt boken Helhet og dybde. Han skriver at: Den integrale modellen søker å forene ulike forståelser av holisme, både den økologiske og samfunnsorienterte holismen(horisontal akse) og den erfaringsbaserte spirituelle holismen(vertikal akse), hvor intet perspektiv utelukker hverandre, men utfyller hverandre. Sinnet former verden, og verden former sinnet. Foredraget finnes på Rolf Erik Solheim er sivilingeniør, forfatter og foredragsholder med røtter både i det esoteriske og det teknisk/vitenskaplige miljøet. Foredragets tittel var: Hvor er vi på veg? Han mener menneskene står overfor to hovedutfordringer. Den ene er krig og konflikt, og den andre er Jordens økologiske bærekraft. Les mer på Vigdis Garbarek, som Holisten tidligere har presentert, leste først fra sin bok Samtale. Hun ledet deretter forsamlingen i en dialog om innholdet. Et annet sted i bladet presenterer Målfrid Aukland oss de av Garbareks sitater som gjorde mest inntrykk på henne. Bøkene hennes kan lastes ned helt gratis her.

17 gravferd 13. mai i Oslo. Tretten ungdommer gjennomførte konfirmantopplegget i Oslo. Forbundet arrangerte gravferdsseminar i juni 2010 og William bloom-seminar i august Sekretariatet har bestått av Marianne Skaret (40 % stilling) og konfirmasjonskoordinator Jostein Odland (40%). Dessuten var Elisabeth Ottestad ansatt i et 5-måneders engasjement (30% stilling). Inntekter: Trekvart million Regnskapet for 2010 viser at driftsinntektene var nær De viktigste inntektskildene (cirkatall) var kommunale tilskudd ( ), statlig støtte ( ) og medlemskontingent ( ). Driftskostnader i dette året var naturlig nok delt opp i flere og mindre poster. Lønn utgjorde totalt , reiseutgifter , husleie og leie av lokaler til sammen Honorarer av flere slag beløper seg til Totalt brukte forbundet drøyt , noe som gav et driftsresultat (underskudd) på kroner. Gjenvalgt styreleder Valgene ble raskt unnagjort. Anne Kristine Ramberg-Mohn ble gjenvalgt som hovedstyreleder, og vi fikk Øyvind Solum som ny nestleder. Beate Kvarmo ble den nye fagutvalgslederen. Internt holisme-seminar Mange av landsmøtedeltagerne deltok også på internseminaret søndag. Først skulle hver og en i en par-øvelse svare på oppgaven: Hva er holisme for meg personlig. Svarene ble gjentatt i plenum. Deretter gikk Kanskje ikke i den mest flatterende belysningen... Hovedstyret fra venstre: Britt Hansen, Anne K. Ramberg-Mohn, Elisabeth Ottestad, Lone Charlotte Haugland, Øyvind Solum, Bjørn Jansen og Jostein Odland Det nye fagutvalget, fra venstre Vivi Ann Heisholt, Beate Kvarmo, Stella Marie Tveter, Marianne Westby, Målfrid Aukland og Tor Aleksandersen. Teksten "smil og være glad" landet midt på bildet uten at hverken redaktør eller layoutansvarlig aner hvordan. Uten å trekke bastante konklusjoner så henviser vi her til "det ukjente". vi over til en plenumsdiskusjon: Hva skiller min personlige holisme fra hva holisme er for forbundet? Hva er vi uenige om? Hva forener oss? Etter lunsj delte vi oss i fire grupper som fikk oppgaven å lage hver sin framtidsvisjon: Holistisk Forbund i Ideene som kom fram gir det nye hovedstyret et bedre grunnlag for å planlegge sitt arbeide og for å avgjøre hvilke oppgaver som skal prioriteres.

18 Livssynsfrihet for alle Tre uttalelser ble vedtatt under Holistisk Forbunds landsmøte 4. juni Uttalelsene var en respons på Human Etisk Forbunds kampanje «Ingen liker å bli lurt». Her kan du lese de tre uttalelsene i sin helhet. Uttalelsen til høyre ble fremmet av Jostein Odland. Holistisk Forbund ser på de mange angrepene mot alternative behandlingsformer som angrep mot andres livssynsfrihet. Mange mennesker har troen på alternative behandlingsformer og healing som en grunnleggende del av sitt livssyn. Human- Etisk Forbund (HEF)står i spissen for den fanatiske kampanjen Ingen liker å bli lurt. De har byttet ut sin tidligere hovedmotstander, kirken, som tror at healing var mulig for 2000 år siden, til å angripe mennesker som tror at healing er mulig i vår tid. HEF fremstår nå nesten som sekteriske i sin iver etter å frelse såkalt uvitende mennesker over til den rette tro. Holistisk Forbund stiller seg undrende til hvorfor vår livssynsfrihet oppleves som så truende at det er nødvendig å lage en kampanje mot de som tror på alternative behandlingsformer. Holistisk Forbund mener at all livssynsfrihet begynner med retten til å bli møtt med respekt for eget livssyn. Det innebærer også retten til å utøve sitt livssyn så fremt det ikke krenker andre. Mye av grunnlaget for vitenskap er tro. Man tror på en hypotese helt til den blir motbevist og erstattet av en ny hypotese. Det er mange fenomener som ikke lar seg forklare vitenskapelig. Vitenskapen kan bare utvikle seg videre dersom noen er villige til å tro på noe annet enn det man allerede har bestemt seg for å tro. Uten en viss åpenhet for avvikende teorier, blir vitenskap ikke annet enn et sett dogmatiske læresetninger som til forveksling kan ligne en bibel. Da er det kanskje ikke så rart at konservative krefter innenfor vitenskapen finner støttespillere i enkelte kristelige miljøer for å forsvare det bestående, etablissementet, og sine egne dogmatiske tolkninger av virkeligheten. Holistisk Forbund er et livssynssamfunn, og gir følgelig ikke medisinske anbefalinger til våre medlemmer. Vi mener at hvert enkelt menneske må ha rett til å velge medisinsk behandling i tråd med eget livssyn. Holistisk Forbund ser det ikke som selvfølgelig at en teori er feil selv om den ikke lar seg bevise vitenskapelig. Det betyr ikke at vi er motstandere av vitenskap, det betyr at vi har tiltro til at vitenskapen vil utvikle seg videre, slik at vi også i fremtiden vil forstå stadig mer av livets mysterier og underverker.

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2013

ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2013 Holistisk Forbund - en livssynsorganisasjon ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2013 Holistisk Forbund har hovedkontor i Møllergata 23 i Oslo, ble stiftet 16. november 2002 og offentlig

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Holistisk Forbund fikk den 16. mars 2009 tildelt vigselsrett fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Holistisk Forbund fikk den 16. mars 2009 tildelt vigselsrett fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Holistisk Forbund - en livssynsorganisasjon A RSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2011 Holistisk Forbund har hovedkontor i Møllergata 23 i Oslo, ble stiftet 16. november 2002 og

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2015

ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2015 Holistisk Forbund - en livssynsorganisasjon ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2015 Holistisk Forbund har hovedkontor i Møllergata 23 i Oslo, ble stiftet 16. november 2002 og ble

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen?

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen? Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Innkomne svar: 10. Av håndskriftene å dømme, kan det virke som om det er flere jenter enn gutter som har svart. Konklusjonene er

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Det døende barnet. Det handler ikke alltid om å leve lengst mulig, men best mulig.

Det døende barnet. Det handler ikke alltid om å leve lengst mulig, men best mulig. Det døende barnet. Det handler ikke alltid om å leve lengst mulig, men best mulig. Fagdag- barn som pårørende Nordre Aasen 25.09.2014 Natasha Pedersen Ja til lindrende enhet og omsorg for barn www.barnepalliasjon.no

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2014

ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2014 Holistisk Forbund - en livssynsorganisasjon ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2014 Holistisk Forbund har hovedkontor i Møllergata 23 i Oslo, ble stiftet 16. november 2002 og offentlig

Detaljer

Rahmat - en overlever

Rahmat - en overlever Rahmat - en overlever Rahmat kom alene til Norge som 13 åring etter å ha vært innom 12 land og mange utfordringer på veien. Han vet mye om hvordan voksne må være for å bygge tillit og styrke de enslig

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Miljøarbeid i bofellesskap

Miljøarbeid i bofellesskap Miljøarbeid i bofellesskap Hvordan skape en arena for god omsorg og integrering Mary Vold Spesialrådgiver RVTS Øst mary.vold@rvtsost.no Ungdommene i bofellesskapet Først og fremst ungdom med vanlige behov

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Psykologens rolle i palliativ behandling. Stian Tobiassen

Psykologens rolle i palliativ behandling. Stian Tobiassen Psykologens rolle i palliativ behandling Stian Tobiassen Psykolog Radiumhospitalet Styreleder Stine Sofies Stiftelse Hovedtemaer Hvilken rolle har psykologer i palliativ behandling av barn i dag? Hva er

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen.

Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen. DINNER WITH FRIENDS DEL 1:,, DEL 2:, 1. INT. KJØKKEN KVELD Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen. 1 Hvorfor var du så stille i kveld? 2 Hva mener du? 3 Når Beth fortalte oss så var du så

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Aina Jeg tror han er snill og bryr seg om alle. Han klarer å se noe godt i alle. Bjørnar Jeg tror Gud er en veldig snill mann, men jeg tror

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Preken 7. s i treenighetstiden. 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 7. s i treenighetstiden. 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 7. s i treenighetstiden 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 19. kapittel: Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. 2 Der var

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

Eksistensielle samtaler - hvem, hva, når? v/olga Tvedt prest/rådgiver Kirkens Bymisjon Oslo

Eksistensielle samtaler - hvem, hva, når? v/olga Tvedt prest/rådgiver Kirkens Bymisjon Oslo Eksistensielle samtaler - hvem, hva, når? v/olga Tvedt prest/rådgiver Kirkens Bymisjon Oslo Rett til tros- og livssynsutøvelse: Rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet, desember 2009: HOD ønsker med

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Everything about you is so fucking beautiful

Everything about you is so fucking beautiful Everything about you is so fucking beautiful Innholdsfortegnelse Hva er psykisk helse? Dikt Hvordan skal jeg håndtere denne psykiske lidelsen? Dikt av Rikke NS Hva kan du gjøre for å hjelpe? Tekst av Karoline

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket)

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) Vi ønsker å bli stadig bedre som kirke, og vil derfor gjerne ha tilbakemeldinger på måten vi arbeider på. Vi håper du vil hjelpe oss med dette

Detaljer

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk.

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk. REASONS TO BE PRETTY Forkortet versjon ANIE Hei. Hei, hva skjer? Kan jeg komme inn, eller? Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? Pils nå? Nei takk. Nei eh juice, da? Ja. Det kan jeg ta. Vær så

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Visdommen i følelsene dine

Visdommen i følelsene dine Visdommen i følelsene dine Tenk på hvilken fantastisk gave det er å kunne føle! Hvordan hadde vi vært som mennesker hvis vi ikke hadde følelser? Dessverre er det slik at vonde opplevelser og stressende

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

O jul med din glede. Periode plan for

O jul med din glede. Periode plan for O jul med din glede Periode plan for november til desember 2016 Mål for perioden: Hvordan gleder vi andre? Barnehagen skal være en motvekt til den travle førjulstiden mange opplever. Et sted der vi vil

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene. Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12. Øivind Aschjem. ATV- Telemark.

Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene. Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12. Øivind Aschjem. ATV- Telemark. Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12 Øivind Aschjem ATV- Telemark. Jeg tror ingen foreldre kjenner sine barns innerste tanker og følelser. Otto

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Visjon, pedagogisk grunnsyn og verdier

Visjon, pedagogisk grunnsyn og verdier NÆRHET ENGASJEMENT RESPEKT TILLIT FLEKSIBILITET ÅPENHET OPPLEVELSER EKTE GLEDER LEKENDE LÆRENDE SANSENDE FØLELSER KVALITET HVERDAGSLIV NÆRHET ENGASJEMENT RESPEKT TILLIT FLEKSIBILITET ÅPENHET OPPLEVELSER

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

SLIPP MASKA. og bli en ekte leder. av Peter Svenning

SLIPP MASKA. og bli en ekte leder. av Peter Svenning SLIPP MASKA og bli en ekte leder av Peter Svenning Hvordan du kan bruke Leadership by Hearts 5 velprøvde elementer som gir deg større trygghet og sterkere mestringsfølelse øyeblikkelig. I denne guiden

Detaljer