Spenningsnytt. Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi Oktober 2009, årgang 27

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spenningsnytt. Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi Oktober 2009, årgang 27"

Transkript

1 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi Oktober 2009, årgang 27

2 Jeg er Kravlende og krypende opp min egen ryggsøyle Etsende og Fryktløs er min nye grunnlovs paragrafer opprivende som piggtråd borer jeg meg inn i lykkelig uvitenhet og verkebyller Lykkelige og furiose er ordene mens de grafser til seg av gildet Dronning Sorg Fortærer Forklarer Forstår Metter seg Og lar meg stå igjen hul og naken Demontert av Hege 2 Spenningsnytt nr. 1, februar 2009

3 Kjære leser Spenningsnytt lages på fritiden, det er ikke lønnet arbeid. Hm, hvorfor plutselig sånt behov for å understreke det? Mon tro om et lite prestasjonsspøkelse svever rundt hodet mitt. Det er lett å bli fanget i en hvirvel, dess bedre vi klarer lage bladet, dess større blir forventningene, og så raser det av gårde. Gamle mareritt om å ikke være bra nok våkner til liv sammen med en tyngende fornemmelse av at dette blir for stort. Så langt har gode tilbakemeldinger klart å holde spøkelsene på avstand, og de fleste dagene er det skikkelig arti å leke seg med bilder og ord, og snakke med kolleger som engasjerer seg og har noe de vil formidle. En gulrot er det dessuten å få dekt utgiftene til konferanser og andre ting som skjer i fagfeltet når vi lager reportasjer. Ikke glem at alle medlemmer kan få dekt deler av utgifter til konferanser dersom de skriver i Spenningsnytt fra den. Og liker du å skrive, meld deg for valgkommiteen som kandidat til medlem i redaksjonskomiteen. Vi trenger folk! Etter hvert som vi er kommet mer inn i arbeidet med å lage bladet, ser vi også mulighetene som ligger her. Det er så mye vi burde få skrevet om for å favne hele fagområdet vårt. Men jammen tar det tid og hodekapasitet å fange opp alt som skjer. Min konklusjon er at det klarer vi ikke! To av oss er rett og slett i minste laget. Dess flere vi er, dess mer av hva som skjer har vi mulighet til å ta tak i. Så nye hoder er hjertelig velkommen med i redaksjonen, ta gjerne kontakt med oss for å høre hva arbeidet går ut på om du er i tvil. Innhold Kjære leser 3 Noen ord fra leder 4 Styret informerer 5 Årsmøteseminar Muskellagene 20 år etter 7 Historiefortelleren - kroppen min 12 Aksept 13 Konferansen «Kropp og traumer» 15 Utdanning 22 Kriterier for tildeling av støtte til fagutvikling for faggruppens medlemmer 25 Oversikt doktorgrad / masteroppgaver 26 Bokanmeldelser 28 Annonser 29 Hilsen Borghild Redaksjonskomiteen i Spenninsgnytt består av Borghild Viem og Ellinor Alstad Spenningsnytt er medlemsblad for faggruppen psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, og sendes ut til alle medlemmer. Kun abbonement koster halvparten av serviceavgiften, dvs for tiden kr 750,-. Opplag: utgivelser pr år. Frist for innsendelse av stoff til februarutgaven av Spenningsnytt: Borghild Viem Hellmyrbruddet Bodø Ellinor Alstad Ringvålv Heimdal januar Forside: Hege Foto side 2: Vebjørn Karlsen Vi oppfordrer til å sende bidrag per e-post! Illustrasjon: Spenningsnytt nr. 3, oktober

4 Noen ord fra leder`n Kjære alle sammen! Nå er høstens Ledermøte i NFF tilbakelagt og denne gangen med Nrk som uanmeldt gjest. Det var flere enn meg som fikk hakeslipp da vi møttes alle avdelingsledere, fag- og interessegruppeledere, Sentralstyret og NFFs sekretarariat mandag morgen, den 26.10, for å registrere oss til møtet i Folkets hus på Youngstorget. Temaet var bl.a. å jobbe med organisasjonens visjoner og mål fremover, og forberedelse av gode årsmøte- og Landsmøtesaker for Og der stod altså Nrk i gangen og ville intervjue forbundsleder og filme åpningen av møtet. NFF har jobbet hardt med å gjøre media interessert i fysioterapi i lang tid og stadig sendt ut pressemeldinger. Denne gangen dukket altså Nrk opp uanmeldt og var interessert i å høre mer om omleggingen av finansieringsordningen for fysioterapi (i privat praksis). I forlengelsen av det ble jeg spurt om vi hadde kjennskap til kollegaer i Oslo med lang venteliste og reduserte driftsavtaler. Og det er - dessverre, ingen mangelvare. Flere av våre kollegaer tok utfordringen og stilte opp til intervju og filming på sine institutter. Innslaget ventes å komme på Dagsrevyen i kveld (torsdag 29.10) og det blir spennende å høre reaksjonene fra omgivelsene. Tusen takk til alle dere som tok utfordringen på strak arm og stilte opp! Det var til uvurderlig hjelp for å sette søkelyset på en omlegging som vil ha store konsekvenser for mange kollegaer, pasienter og ikke minst hele fysioterapitjenestens fremtid. Det ser ut til at det blir helt avgjørende å stå samlet som yrkesgruppe, og ikke minst fagfelt framover, for å møte utfordringene. Derfor har vi i styret, i likhet med NFF, valgt å engasjere kompetanse utenfor egne rekker, for å styrke organisasjonen for fremtiden under planleggingen av neste års faglige samling. Neste års årsmøte og seminar vil derfor ha en annerledes form og formål enn tidligere år. Vi håper å begeistre og bevege egne medlemmer i faggruppen, men også om mulig mobilisere og inkludere kollegaer som ikke har sett nytten eller visst om oss tidligere. Denne gangen vil alle få muligheten til både å bli sett og hørt. Og om det ikke frister å bli synlig eller hørt kan du allikevel bidra med dine tanker og dine løsninger for hvordan vi skal møte utfordringene. Jeg tror at den enkelte vil oppleve denne formen for møtearena som både stimulerende, utfordrende, engasjerende, pirrende, kreativ, annerledes, spennende, forskjellig fra andre seminarer/kongresser som oftes er lagt opp med enveis kommunikasjon, inkluderende, nyskapende, meningsfull, full av faglighet, personlig interessant, fagpolitisk viktig og mer til. Jeg håper og tror at styret og seminarkomiteens begeistring for det vi har jobbet med så langt vil smitte over på dere andre i faggruppen. Vi håper også at du tar utfordringen med å få med deg en kollega som ikke har deltatt på de siste års seminarer eller som ikke er medlem i faggruppen. Dette blir ikke bare en happening for 2010, men en avgjørende møteplass hvor «gamle» og «nye» tanker møtes i støpeskjeen for å forme vårt fagfelts framtid. Vi gleder oss til å se nettopp deg på Hamar mars 2010! «I fortiden er de røtter festet hvorpå nåtiden skal bygge sin fremtid» Med ønske om en fortsatt fin høst og førjulstid fra styret v/mona Styret i faggruppen: Leder: Mona Lønning Kjos Johan Fastingsgt.23, 2318 Hamar tlf.priv: mob: tlf.arb: Økonomiansvarlig: Riborg Schanke Aas Utsynet 52, 1512 Moss mob: Sekretær: Jannicke Smith Bregnevn.19 B, 0875 Oslo tlf.arb: tlf.priv mob: Ansvarlig for psykisk helsevern: Tine Møller Herland, 3275 Svarstad mob Ansvarlig for barn og unge: Gro Cecilie Meisingseth Montarou, Solåsv. 1, 1450 Nesoddtangen tlf.arb: tlf.priv: Ansvarlig for utdanning: Inger Anita Herheim Vetleflaten 8, 5700 Voss tlf.priv: tlf.arb: Faggruppens nettside: Planlagte styremøter: * * Spenningsnytt nr. 3, oktober 2009

5 STYRET INFORMERER Årsmøteseminar på Hamar eller Faggruppeseminar med årsmøte? Som du kan se av programmet for seminaret (side 6) vil vi bytte om på rekkefølgen slik at seminaret denne gang begynner for fullt fra etter lunsj på torsdag. Det er avgjørende for oppbyggingen at de som ønsker å delta er med fra dag en. Diskusjonene og faglige utvekslinger vil foregå kontinuerlig gjennom hele seminaret og avsluttes med årsmøtet, på lørdag formiddag før lunsj. Den tradisjonelle kollegabaserte samlingen inkluderes i seminaret både torsdag og fredag og vi vil derfor søke NFF om at den vil gi flere tellende timer enn det som har vært vanlig tidligere. For å hjelpe oss og seminarkomiteen med dette har vi inngått samarbeid med en ener i Norge, Marianne Sempler, som har hovedfag i pedagogikk og jobber bl.a. for AiR Nasjonalt Kompetansesenter for Arbeidsrettet Rehabilitering, og som bl.a. har laget konferanser/møtearenaer i samarbeid med AID, NAV og HOD. Hun vil ta i bruk metoden Open Space, som gir deltakerne hele ansvaret for både innhold og organisering av konferansen. Men metoden har en klar struktur og tydelige spilleregler. Et Open Space-møte ledes av en facilitator som forklarer metoden, introduserer valgt tema for konferansen og presenterer de fire lovene". Metoden kan brukes som refleksjonsmetode i utdanninger, som en metode for erfaringsutveksling ved for eksempel nettverkskonferanser eller som metode for utvikling av organisasjoner eller oppdrag. Den kan gjennomføres på fra 1 2 dag til tre dager. Designen for et Open Space kan i tillegg til samtaler også inkludere en prosess for prioritering av de spørsmålene som kommet opp og mulighet til å ta initiativ og gjøre handlingsplanlegging. Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 8 uker før årsmøtet, altså innen Annonsering på Gule sider: Fristen er forlenget til desember. Dette gjør at ingen kommer på trykk i katalog for 2010, men alle som registrerer seg kommer på nett. Responsen har dessverre ikke vært så god som vi hadde håpet, men en del av dere har meldt fra at dere synes tilbudet er godt. Vi minner om at for å bli mer synlig må man også synes, og vi mottar i perioder henvendelser ukentlig fra pasienter, kollegaer og andre samarbeidspartnere som lurer på hvor de kan finne oss. Tenk på hvor mange som kunne hatt nytte av vår kompetanse, men som enten ikke vet om oss eller finner oss! Der må vi gjøre det enklere for alle. Ved å dokumentere pågang kan du i neste omgang ha skyts overfor kommunen eller sjefen når tjenestene gjennomgåes eller kommunebudsjettet legges. Oslo kommune har i 2009 inndratt 4 hjemler øremerket spesialister i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi! Hjemlene har blitt inndratt ved ledighet ved pensjonering. Det er en alvorlig nedbygging av en viktig tjeneste, som i fremtiden ikke vil bli mindre viktig når en ser på bl.a. sykemeldingstall og uførestatistikker fra Nav. Styret har utarbeidet et budsjettnotat til Oslo kommune, som blir presentert av NFF avd. Oslo i neste uke, hvor NFF og andre organisasjoner er invitert til å komme med budsjettmerknader. Vi følger opp saken videre i samarbeid med NFF. Som dere kan lese av nettsiden blir nå refusjon for fysioterapi ved sykehuspoliklinikkene satt en stopper for. Det ble varslet allerede i 2001, men skal altså tre i kraft fra Det blir nervepirrende å se hvilke konsekvenser det vil få for prioritering av fysioterapi som helsetjeneste i spesialisthelsetjenesten. Fysioterapeuter foren eder! Informasjon fra valgkomiteen Det er 9 verv som står på valg ved årsmøtet på Hamar i mars Alle kan ta gjenvalg/forlenge vervene. Ved nyvalg velges leder for 3 år, de øvrige for 2 år. Valgkomiteen: 1 representant Spenningsnytt: 3 representanter Styret: Leder, sekretær, ansvarlig for psykisk helsevern, ansvarlig for barn og unge, ansvarlig for utdanning Frist for forslag til nye kandidater må være valgkomiteen i hende innen 20. januar Forslag til kandidater til styret og valgkomiteen sendes til: Anne-Bjørg Lie mob epost Kristin Storm mob epost Forslag til kandidater til Spenningsnytt sendes til: Margreet Passchier mob epost Hilsen valgkomiteen ved leder Anne-Bjørg Lie Spenningsnytt nr. 3, oktober

6 Open space Hvor skal vi nå da? Forandring fryder! Domkirkeruinen, Hamar. Originalfoto: Torstein Frogner Kom til Hamar, Scandic Hotell Mars 2010 Program for seminar og årsmøte i faggruppen psykosomatisk og psykiatrisk fysioterapi Med konferansen på Hamar 2010 ønsker vi: At vi kan respektere mangfold i gruppen. På lang sikt ønsker vi å skape en samlet og begeistret gruppe med faglig trygghet Å skape en læringsarena for utvikling. På lang sikt ønsker vi å skape en årlig læringsarena som drivkraft for kontinuerlig utvikling og formidling av fag- og arbeidsmetodikk Torsdag Registrering og lunsj Velkommen og oppstart Innspill på samlingens tema Rom for refleksjon over temaet (det blir også servert kaffe og noe å bite i) Verdi Kafé. Deltakernes dialogkafé for å legge et felles verdigrunnlag for faggruppen Middag Fredag Open Space. Tema: Hva og hvor vil DU nå da? Oppstart, tilbakeblikk og prioritering av gårsdagens arbeid Åpning: Tematikken i temasesjonene defineres av arenaens deltakere ut i fra en ledet prosess Temasesjon LUNSJ Temasesjon Oppsummering og avslutning Kulturelt innslag 2000 Middag Lørdag Kulturell vekking og evaluering av samlingen Årsmøte Avskjedslunsj VELKOMMEN TIL SPENNENDE DAGER PÅ HAMAR! Vi gleder oss til å stake ut kursen sammen med dere Seminarkomiteen: Ingar Kvebæk (leder), Ellen Åse Nygard, Hjørdis Ross, Liv Andenes Opsahl, Anders Bakke-Lorentzen, Alette Ottesen, Marit Løvseth Magnussen, Mona Lønning Kjos og Gro Cecilie Meisingseth Montarou (støttemedlem) Påmelding via link på eller ved å kontakte Thue & Selvaag Forum as, telefon , e-post: Mer informasjon om pris og påmeldingsfrist finner dere på 6 Spenningsnytt nr. 3, oktober 2009

7 FAG Muskellagene 20 år etter Av Merete Pihl Illustrasjoner: Merete Pihl Artikkelen er tidligere publisert i boka Festskrift til Berit Heir Bunkan (Kirsten Ekerholt red, HiO-rapport 2009, 10. Høgskolen i Oslo, avdeling for helsefag). Denne artikkelen er en videreføring av den opprinnelige artikkelen: "Dialog mellom indre og ytre muskellag kan føre til bedre fysisk og psykisk balanse", først publisert i Fysioterapeuten nr. 3, Det er i dag større forståelse for muskellagenes eksistens og betydning både i det faglige miljøet og i den almenne befolkning. I treningssammenheng er det en økt oppmerksomhet på kjernemuskulatur, det indre muskellaget. Spørsmålet er: hvordan setter vi dette i en større sammenheng, hvor måten, innstillingen og formen betyr noe for resultatet? Historisk tilbakeblikk. Inhibisjon av indre muskellag i et biomekanisk og nevrofysiologisk perspektiv De biomekaniske og nevrofysiologiske forhold ved modellen om muskellagene har blitt bekreftet av forskere i løpet av de siste tjue årene. Vi vet i dag at smerter i muskel- og skjelettsystemet pga. av sykdom eller traumer kan føre til at den dypere muskulatur blir inhibert (1(39-59), 2, 3(21-27), 4-6 ), og vi vet at inhibisjonen kan vedvare også etter at smerten har gitt seg. Det siste er dokumentert for eksempel ved korsryggproblematikk ( 2, 3 (21-27), 7,8 ). Og vi vet at når den dypere muskulatur er inhibert, vil den ytre muskulatur overta og dominere den dype muskulaturen (1 (61-70), 3(28-33), 5, 7, 9, 10 ). Bjørke (11) sier at dyp, lokal muskulatur skal legge til rette for at kroppen kan tåle både statiske og dynamiske belastninger. Den har en vernende funksjon som motvirker skjærekrefter i vevsstrukturer når statiske og dynamiske krefter aktiveres i kroppen (11,12, 13). Dette sikrer også de biomekaniske forhold, dvs. skaper gode angrepsvinkler for bevegelse slik at effekten av de ytre musklene blir optimal (11, 13). Inhibisjon av indre muskler fører til redusert aktivitetsnivå på nevromuskulært plan og kan lede til forsinket og dårligere aktivering av muskulaturen ( 1(39-59), 2, 10 ). På dette grunnlag anbefalte man å trene dyp muskulatur isolert og spesifikt. Etter hvert endret man syn og begynte å trene funksjon i stedet, begrunnelsen var at hjernen tenker funksjon og isolerer ikke muskler. Ved trening av funksjon stilles det krav til kvaliteten i bevegelsen, fordi dette forutsetter at den dype muskulaturen er med i bevegelsen (5, 9, 12, 14). At bevegelsen skal ha kvalitet, vil si at man bør dosere så lavt at man opprettholder naturlig pust. Dette for å hindre det som i litteraturen kalles "overstabilisering" (15), der man gjerne holder pusten mens dyp og overflatisk muskulatur aktiveres med mye kraft. Motorisk kontroll "Manglende motorisk kontroll" er et uttrykk brukt i litteraturen om tilstanden hvor dypere muskulatur er inhibert (2, 3). For å aktivere dyp muskulatur som er inhibert, er det viktig at belastningen er særdeles lav (2, 3(21-27), 5, 6). Dersom personen ikke greier å utføre bevegelsen med god kvalitet, må man tilpasse bevegelsene til det nivå der personen Merete Pihl har arbeidet som spesialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi i privat praksis i over 20 år. Hun er veileder og sensor i psykomotorisk fysioterapi og var tidligere lærer og fagpolitisk engasjert. Hun driver i dag Bislett Psykomotorisk Fysioterapi i Oslo som har et aktivt fagmiljø. I februar i år ga hun ut boka: Det andre muskellaget. Merete Pihl i samtale med en venn. Tegningene i artikkelen er fra boka, laget av forfatteren selv. Boka anmeldes på side 28. Foto: Merete Sparre Spenningsnytt nr. 3, oktober

8 FAG kan utføre bevegelsen kontrollert (5, 6, 11, 12). For eksempel ved korsryggproblematikk: Man ser på hvordan bekkenet står og om pusten utløses naturlig. Kanskje må personen gjøre bevegelsen i firefotstående, så i sittende, og til slutt i stående (11). Ask (2) skildrer hvordan kunnskap om underliggende nevromuskulære forhold blir anvendt ved trening av motorisk kontroll av dype nakkefleksorer. Det var for eksempel tidligere ikke vanlig å skille mellom dyp og overflatisk muskulatur ved testing av nakkefleksorer. I 1989, samme år som beskrivelsen av indre og ytre muskellag ble publisert (5), ble også begrepene lokal og global muskulatur lansert ( 3(21-27), 16). De tilsvarer i hovedsak hverandre. Det har utviklet seg en hel retning innen fysioterapi som kaller seg "kinetic control", som baserer seg på kunnskap om forholdet mellom lokal og global muskulatur. Lokal og global muskulatur er videre inndelt i undergrupper, hvilket betyr en mer nyansert fremstilling av hvordan muskulatur fungerer. Dette kan være nyttig for fagpersoner, men er forvirrende når hensikten er å lage en lett forståelig fremstilling av muskulatur for pasientene. Plansje av muskellagene slik de vises til pasienter. Av Merete Pihl. Rytmisk stabilisering Artikkelen om indre og ytre muskellag i 1989 beskrev hvordan rytmisk stabilisering ble brukt for å aktivere indre muskellag (5). Etter hvert fant jeg at ressursene jeg brukte på dette ikke stod i forhold til resultatene, og jeg innførte langsomme og lette bevegelser som sikrer at indre muskellag er aktivert og at det ytre muskellaget ikke overtar og holder (9). I praksis vil rytmisk stabilisering som regel fremme styrketrening heller enn motorisk kontroll, fordi kraftutvklingen er for stor. Utviklingen fra å trene det indre muskellaget spesifikt til å trene funksjon samsvarer med de innvendinger jeg fikk av Schultz (17) etter at jeg gav ut artikkelen i Stabilitetsbegrepet i psykomotorisk fysioterapi Stabilitetsbegrepet er ikke entydig verken i litteraturen ( 3(28-33) ) eller innenfor psykomotorisk fysioterapi. Stabilitet ble i mange år tonet ned innen psykomotorisk fysioterapi, inntil det i 1980-årene ble introdusert av Bunkan (18) i forbindelse med behandling av sterkt belastede personer. Slik jeg tolker det, tilsvarer utførelsen innen psykomotorisk fysioterapi i hovedsak styrketrening som referert til tidligere. I artikkelen fra 1989 bruker jeg begrepet stabilitetstrening, der jeg i dag vil bruke begrepet motorisk kontroll eller nevromuskulær trening. Å rette oppmerksomhet på god funksjon i indre muskellag bringer behandlingen i samsvar med oppdatert kunnskap om biomekanikk, nevrofysiologi og normal motorisk funksjon. Å overse at dyp muskulatur er inhibert, kan medføre at personen ikke får adekvat behandling. Deaktivering av indre muskellag i et psykologisk perspektiv Psykolog Winje (19) sier dette om hvilken effekt traumer kan ha på personen: "Traumatisk hendelse er en hendelse som river vekk den forestillingen vi har bygget vårt liv på og er så avhengig av: Forestillingen om at verden er forståelig, håndterbar og meningsfull gjelder ikke lenger, grunnmuren, fundamentet smadres, synker ut, gir seg. Noen dører lar seg ikke lukke eller åpne. Et slikt hus blir sårbart, ingenting er automatisk lenger. Fleksibilitet mangler. Det rammer ryggsøylen og det som er nødvendig for å fungere." I mitt språk har han beskrevet hvordan indre muskellag kan bli rammet ved overbelastning eller traume, og hvilke konsekvenser det kan få. Noe blir koblet fra, dette noe er en del av kilden i oss, kanskje livsnerven? En pasient beskriver hva som skjer i en overveldende situasjon, han sier: "Da kobler man ut og da slår man seg av". Dette kan være bakteppe hos personer som kommer til behandling og viser symptomer på muskelspenninger, vegetativ ubalanse og holdt pust. (Vi kan likevel ikke trekke konklusjonen at alle som har et indre muskellag som er sjaltet ut, er traumatiserte). Ifølge Bunkan (20) er indikasjonsområdet for psykomotorisk fysioterapi langvarige muskelsmerter og kroppslige spenningstilstander. Og spenningstilstand i ytre muskellag kan være en kompensatorisk erstatning for at lokal stabiliseringsmuskulatur ikke fungerer ( 1(61-70), 3(28-33), 5, 7, 10 ). Ser vi her at forståelsen av stram muskulatur i psykomotorisk fysioterapi kanskje må utvides til å omfatte et inhibert eller svakt indre muskellag? Det er en både faglig og allmennmenneskelig erfaring at muskelkoordineringen ikke fungerer normalt i stressede situasjoner. Tenk på mannen som går ut for å måke snø etter at han har kranglet med kona og som får et kink i ryggen. Innenfor ulykkes- og risikoforskning er det velkjent at personer er mer utsatt for både fysiske og mentale feilhandlinger i forbindelse med belastede situasjoner. Og det interessante er at belastningen behøver ikke være så stor, for at risikoen skal øke (21). Tenk da på personer som kommer til behandling og har vært utsatt for traumer og /eller belastninger over lang tid. Indre muskellag, kroppsbilde og eierskap til kroppen Da jeg skrev artikkelen i 1989, var jeg ikke bevisst forholdet mellom tilstanden i indre muskellag og kroppsbilde. Det å eie kroppen sin er avhengig av koordinering av sansestimuli, en indre representasjon av 8 Spenningsnytt nr. 3, oktober 2009

9 FAG kroppen (22). Ifølge Brodal er kroppsbilde viktig, hjernen trenger kontinuerlig oppdatering på hvor kroppen er ( 25(32-50) ). Når mengden sansestimuli blir redusert, som ved inhibisjon av indre muskler, vil dette påvirke den indre representasjon av kroppen i negativ retning. Det er min erfaring at når personen får aktivert det indre muskellaget kan dette endre kroppsbilde og eierskapet til kroppen, noe som er et mål i arbeidet med blant annet traumatiserte personer. I boka "Det andre muskellaget" (9) beskrives hvordan jeg-personen har et kroppsbilde der armer, ben og hode ikke er festet til kroppen. Personen får normalisert kroppsbilde når det indre muskellaget blir aktivert via langsomme og lette bevegelser mot glatt gulv. Bevegelsene gir mening for jeg-personen, hun bruker dem til å møte utfordringer i livet. At vi kan hjelpe personen å normalisere kroppsbildet og bedre eierskapet til kroppen ved å aktivere det indre muskellaget, har for meg vært en inspirerende oppdagelse. Et indre reisverk Under lansering av boka "Det andre muskellaget" (9), brukte jeg formuleringer som berører det emosjonelle og det fysiologiske aspektet ved indre muskellag. Jeg sa: "Det indre muskellaget har som hovedfunksjon å skape et indre reisverk, et feste for bevegelse. Det handler om at noe holder, slik at noe annet kan gi slipp - og bevege." Når indre muskellag holder, behøver ikke ytre muskellag holde. Bevegelsen blir sentrert og personen får et bedre eierskap til kroppen. Personen har noe å stå i mot med både fysisk og mentalt overfor livets utfordringer. Indre muskellag og traumebehandling Ogden ( 23( ) ) beskriver traumebehandling i tre faser. I fase 1( 23( ) ) anses det basalt å "utvikle somatiske ressurser for stabilisering". Det beskrives hvordan armer som henger slapt ned langs siden kan reflektere mangel på evne til å sette grenser og å markere seg. Ifølge den sensomotoriske psykoterapien det redegjøres for, kan personen skyve vekk med armene og erkjenne at en har rett til å etablere personlige grenser og forsvare seg selv. Og at i det å strekke armene ut, kan en forstå at en kan be om hjelp. Dette er ifølge forfatteren eksempler på å integrere styrkende bevegelser med funksjonelle måter å tenke på. I boka "Det andre muskellaget" (9) beskrives en opplevelse av invasjon når en mann uttrykker noe obskønt i telefonen. Refleksjon over hendelsen uttrykkes i form av: "Jeg hører mannens setning, ser for meg hvordan den kommer fra høyre i retning øret mitt, jeg bøyer høyre arm, strekker armen og vrir håndflaten ut mens jeg holder skulderen i ro, som å stoppe setningen utenfor kroppen". Vi ser hvordan vi kan hjelpe pasienten å koble bevegelser til følelsesmessig eller mentalt innhold som er viktig for personen. Ifølge Friberg er det viktig i behandling av traumatiserte personer at oppmerksomhet på kroppen knyttes inn i en meningssammenheng (24). Siden det å bruke indre muskellag hjelper pasienten å være mer tilstede i seg selv, vil det å sikre at bevegelsen er sentrert, forsterke effekten av dette arbeidet. Å gjøre langsomme bevegelser kan også være aktuelt for personer som er traumatiserte. Bevegelsene kan oppleves som en form for kroppsmeditasjon, der man på en forsiktig og utprøvende måte etablerer kontakt med nye sider av seg selv og kroppen. Fysioterapeutens oppmerksomhet og tilstedeværelse er viktig i dette arbeidet. Å aktivere indre muskellag virker jeg-styrkende Vi har sett at å aktivere indre muskellag ved å gjøre langsomme bevegelser kan bedre kroppsbilde og eierskapet til kroppen. Bevegelsene kan gjøres i en sammenheng som har et bevisst meningsinnhold for personen. Disse faktorene kan hver for seg og samlet styrke personens opplevelse av jeg-identitet, og vedkommendes evne til å sette grenser og markere seg. Dette er ofte en relevant problemstilling for pasienter som kommer til psykomotorisk fysioterapi. Personen har ofte i større eller mindre grad "forlatt" eller har aldri etablert en god jeg-følelse forankret i egen kropp og psyke. kroppen lar seg lese som en fabel Bevegelser som aktiverer et indre muskellag som fungerer dårlig De siste tjue årene har jeg utviklet bevegelser som ivaretar det jeg er ute etter: At indre muskellag blir aktivert uten at det ytre overtar og holder. Eller sagt på en annen måte: At det indre muskellaget blir aktivert der det er koblet ut. Siden indre muskellag aktiveres ved langsomme bevegelser og bruk av liten kraft ( 3 (21-27), 5, 14 ) er disse faktorer hovedingrediensene i bevegelsene. Jeg tar for meg en del av kroppen og trener små, koordinerte bevegelser. Enten i stående, i fri luft liggende på benk, på gulv, eller ved å bevege arm eller ben forsiktig mot glatt gulv. Alternativt kan man også bevege hele kroppen på gulvet, men da vil det ofte bli styrketrening for noen kroppsdeler, siden belastningen blir større. Mange av bevegelsene er beskrevet i boka "Det andre muskellaget" (9). Personen blir ofte overrasket over at så små bevegelser kan oppleves å ha så stor virkning. Det er viktig å legge til at små, langsomme bevegelser gir en type erfaring som også kan være av verdi for personer som ikke har et indre muskellag som er sjaltet ut. Spenningsnytt nr. 3, oktober

10 FAG Smertereduksjon og økt bevegelighet når indre muskellag gjenvinner holdefunksjonen Å gjøre små, koordinerte bevegelser innenfor smertegrensen fører ofte til at det ytre muskellaget gir etter. Dette er logisk; når det som skal holde, holder, kan det som har overtatt holdefunksjonen gi slipp. Dersom det foreligger en begrensning som nedsatt bevegelighet eller smerte, finner jeg utgangstillingen hvor denne begrensningen trer tydelig fram. Så finner jeg en utgangstilling som ligger tett opp til denne, men som i stedet er avlastende, og starter forsiktig med langsomme, små bevegelser fra den posisjonen. Bevegelsesutslaget i leddet øker så gradvis at man nesten ikke legger merke til det, og smerten kan gradvis reduseres eller bli borte. Å mestre langsomme, koordinerte bevegelsene gir ofte en følelse av velvære og glede, man føler seg mer samlet og tilstede i seg selv. Veien går via bevegelser der personen har kontroll; kontakten med muskulaturen og kvaliteten av bevegelsen sikrer det. Personer som kommer til behandling med muskelspenninger og hemmet pust har ofte en følelse av manglende kontroll. Kontrollen man oppnår via bevegelsene har sin forankring i samspillet mellom muskellagene og økt propriosepsjon. Undersøkelse av bevegelser I arbeidet undersøker jeg personens evne til å gjøre langsomme bevegelser og være stabil både i bevegelsen og proksimalt for der bevegelsen skjer. For eksempel ser jeg om personen liggende på benk kan føre benet langsomt og koordinert ned fra bøyd stilling og trekke det rolig opp igjen, samtidig som columna er stabil. Hvis jeg ser rykkebevegelse i magen (som egentlig skriver seg fra columna) eller i benet, stoppes bevegelsen og utføres bare innenfor der bevegelsen er stabil. Ofte finner jeg ukoordinerte bevegelser flere steder. Og jeg forholder meg til reaksjonene personen har på å gjøre så langsomme bevegelser. Følges bevegelsen av et pustesvar? Liker personen å gjøre bevegelsen eller blir vedkommende urolig? Får personen assosiasjoner til andre sider ved livet sitt? Hvis personen begge beveger opplever at bevegelsene ikke gir mening, gjør jeg selvfølgelig noe annet. Jeg anser manglende evne til å utføre stabile, koordinerte bevegelser som et kroppslig funn. Fokusert oppmerksomhet Å gjøre små og koordinerte bevegelser krever konsentrasjon. Og manglende konsentrasjon er ofte et symptom pasienter henvist til psykomotorisk fysioterapi strever med. Det er som det er en "overload" i hjernen som går utover både muskelbruk og mental /sosial fungering. Når pasienten utfordres til å konsentrere seg ved å gjøre langsomme, koordinerte bevegelser, fører dette som sagt ofte til at personen føler seg mer samlet og tilstede i seg selv. Dette minner om det Fadnes (25) beskriver, at fokusert oppmerksomhet via arbeid med kroppen er en hovedvei til å oppnå ro og samling. Muskellagene og psykomotorisk fysioterapi Etablering av og kontakt med et indre reisverk fører ofte til at pasienten utvikler bedre evne til å sette grenser, markere seg. Den terapeutiske tilnærmingen med å lære personen å sette grenser, som ved smertegrep slik det opprinnelig ble undervist i psykomotorisk behandling, vil derfor tones ned. Det har også vært naturlig å tone ned pågangen på respirasjonen, fordi de langsomme bevegelsene ofte fører til et naturlig pustesvar. Selv om aktivering av indre muskellag kan føre til at ytre muskellag gir slipp, er det selvfølgelig ikke alltid så enkelt. Det er fortsatt aktuelt med påvirkning av stram, ytre muskulatur. Det handler om en veksling mellom å arbeide med muskulaturen "utenfra" og "innenfra", og at oppmerksomhet mer enn tidligere er rettet mot indre muskler og samspillet mellom muskellagene. Oppmerksomhet på det som holder for lite Jeg har tatt for meg flere delaspekter ved betydningen av muskellagene. Overordnet er likevel at noe skal bygges opp, kobles til, der det er koblet fra. For å oppdage det som holder for lite, må man se aktivt etter det. Jeg ser etter mangelen, og forsøker å bygge ut derfra. Dette står selvfølgelig i et gjensidig forhold til pasientens ressurser. Jeg stiller meg spørsmålet: Har personen tilstrekkelig kontakt med det som skal holde, både i konkret og i overført betydning? Er pasientens indre reisverk eventuelt for skjørt? Jeg slipper meg litt løs og spør leseren om dette gir gjenklang: Å holde - med ytre muskellag, kan være å fortrenge, løpe fra, ikke være tilstede. Dette holdet er krampaktig, unaturlig og slitsomt. Å holde - med indre muskellag, kan være å holde seg selv, bære, romme seg selv. Det kan være å holde ut - det som er. Vi må møte der vi er på dets egne premisser. Vi må inn i det som er, for at det skal kunne endre seg. Oppsummering / konklusjon Min hensikt med artikkelen i 1989 og denne artikkelen har vært å rette søkelyset på muskellagene innenfor den psykomotoriske tradisjonen. Ubalanse mellom muskellagene kan være en vesentlig del av problematikken til pasienter som kommer til psykomotorisk fysioterapi. Ofte er 10 Spenningsnytt nr. 3, oktober 2009

11 FAG jeg-identiteten ikke tilstrekkelig på plass. I følge Anstorp er kroppen i stand til å fortelle det den vet, og vi er i stand til å fange dette opp når vi lytter på riktig frekvens (26). For å oppdage ubalanse mellom muskellagene må man se etter en slik u- balanse. Jeg har i korte trekk redegjort for hvordan jeg anvender kunnskap om muskellagene fra et nevrofysiologisk, psykologisk og helhetlig perspektiv. Et sentralt poeng er at når det indre muskellaget ikke utfører sin holdefunksjon adekvat, må det ytre muskellaget overta holdefunksjonen; det blir stramt og hemmet i sin bevegelsesfunksjon. Implikasjonen er at man i tillegg til det ytre muskellaget må forholde seg til et indre muskellag som kan ha nedsatt funksjon. Forskning og erfaring i løpet av de siste 20 årene har bekreftet og utdypet betydningen av muskellagene. Vi ser her berøringspunkter til områder som hjerneforskning, nevrobiologi og traumeforskning, samt et behov for en utdyping av disse berøringspunktene. Merleau-Ponty (27) sier at kroppen er biologisk og sosial samtidig. Og kropp og sjel er samtidige fenomener (28). Å arbeide med psykomotorisk fysioterapi er å arbeide i et felt der det å forholde seg til samspillet mellom disse faktorer er en god veiviser. Kunnskap om muskellagene kan gjøre oss i stand til å møte pasienter med sammensatte problemer på flere nivåer. Litteraturliste: 1. Norris CM. Back Stability. Integrating Science and Therapy. Library of Congress Catalging-in- Publication Data. 2008; 3,4: 39-70, Ask T. Testing og trening av dype nakkefleksorer. Fysioterapeuten 2005; 12: Gibbons SGT and Comeford MJ. Strength versus stability. Orthopaedic Division Review. 2001; March/April: publication.asp 4. Hodges P, Richardson C. Inefficient muscular stabilization of the lumbar spine associated with low back pain. Spine 1996; 21(22): Pihl M. Dialog mellom indre og ytre muskellag kan føre til bedre fysisk og emosjonell balanse. Fysioterapeuten 1989; 3: Ellingsen RR. Fysioterapi slik jeg ser det. Fysioterapeuten 1973; 12: O'Sullivan PB. Lumbar segmental "instability": clinical presentation and specific stabilizing exercise management. Manual Therapy 2000; 5(1): Hides J, Richardson C, Jull G. Multifidus muscle rehabilitation is not automatic after resolution of acute first episodes low back pain. Spine 1996; 21(23) Pihl M. Det andre muskellaget. Merete Pihl i samtale med en venn. Kolofon O'Sullivan P, Twomey L, Allison G. Evaluation of specific stabilizing exercise in the treatment of chronic low back pain with radiologic diagnosis of spondylosis or spondylolisthesis. Spine 1997; 22: Bjørke G. Personlig meddelse O'Sullivan PB. Clinical instability of the lumbar spine: its pathological basis, diagnosis and conservative managment. Boyling JD, Jull GA. Grieve's Modern Manual Therapy. 3 utgave. Churchill Livingstone 2004; 22: Sahrmann, SA. Diagnoses and Treatment of Movement Impairment Syndromes. Mosby 2001; 1: Ellingsen RR. Manual therapy, treat function and pain. Perspectives in Physical Therapy. Volume on Pain. Churchill Livingstone 1985: Fjørfoft M. Hva er fysiopilates? Fysioterapi 2009; 2: Bergmark A. Stability of the lumbar spine. A study in mechanical engineering. Acta Orthop Scand 1989; 230: Schultz CM. Kontroll og motorikk nyere viten og forståelse. Fysioterapeuten 1989; 7: Bunkan B. Personlig meddelelse Winje D. Foredrag: Psykiske langtidsvirkninger etter traumatiske hendelser. Seminar faggruppe psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi Bunkan B. Ikke naken og ikke kledt. Omsorg 2002; 1: Gaarder S. Personlig meddelelse Jeannerod M. Visual and action cues contribute to the self-other distinction. Nature Neuroscience 2004; 7: Ogden P, Minton K, Pain C. Trauma and the Body. W.W. Norton&Company, Inc. 2006; 10-12: Fribert ASL. Fra fragnmentering til integrering. Høgskolen i Buskerud 2007; 5: Fadnes og Leira. Balansekoden. Universitetsforlaget Anstorp, T. Dissosiasjon og relasjonstraumer. Universitetsforlaget 2007: 43-59, Moe S. Et kroppsfenomenologisk perspektiv på fysisk aktivitet og bevegelse. Fysioterapeuten 2009; 4: Getz L, Ekeland TJ, Kirkengen AL m.fl. Helbredende nytenkning. Aftenposten 2009; 23 mars pust Spenningsnytt nr. 3, oktober

12 Historiefortelleren kroppen min av Inger Anita Herheim FAG Denne artikkelen sto på trykk i "Din Hørsel" nr 2/2009, medlemsbladet for Hørselshemmedes landsforbund. Gjengis her med tillatelse. I november var jeg på en psykiatrikongress i Paris. Min kollega Dr. Berit Heir Bunkan, hadde foredrag om Norsk psykomotorisk fysioterapi, og brukte meg som modell for å vise undersøkelse og behandling. Livet setter seg i kroppen, den lyver ikke og du kan ikke løpe fra den. Kroppen er som en elv, den former seg etter hva som strømmer gjennom den. Blir det for mye må den finne utløpere. Når elven renner over sine bredder i flom om våren, ser en ødeleggelsene. Min spesielle livsskjebne er at jeg er født tunghørt og har måttet finne veier til å mestre min funksjonshemning på egen hand. I oppvekst, skolegang, sosialt og i arbeid har jeg kavet, snublet og reist meg i et eneste stort maratonløp. Nå er jeg kommet midtlivs, og det er lett å se at jeg har funnet et godt ankerpunkt for god fungering på tross av all motgang. Ankerpunktet er sentrert i min bevisste kroppskontakt. Jeg kjenner hvordan føttene tar i mot kroppstyngden min, og at tyngdeplasseringen over føttene er slik at jeg står med fri strekk gjennom hele kroppen. Dette kommenterer Bunkan. Men slik har det ikke alltid vært. Da jeg gikk på fysioterapihøyskolen i 1984 fikk jeg høre at jeg ville få problemer med ryggen hvis jeg ikke rettet opp kroppsaksen min. Jeg stod med tyngden på tærne, fremtippet bekken, overkroppen bakoverlent og nakken fremskutt. I dag vet jeg at hele kroppen ville vært smertefull om jeg ikke hadde endret måten jeg belastet kroppen min på. Denne kroppsaksen gav meg dårlig balanse både fysisk og psykisk. Jeg var i en kamp- fluktposisjon mer eller mindre hele tiden. Slik er det å være sterkt tunghørt, en evig kamp med å få med seg hva som blir sagt. En balansegang mellom å være en Inger Anita Herheim på konferansen i Paris, hovr hun blant annet stilte med posteren Angstmestring i den norske fjellheimen. Foto: Else Mølbach aktiv deltaker i samtalen eller en passiv tilskuer. Jeg ble kjent med psykomotorisk fysioterapi via kurs og egenbehandling i begynnelsen på 1990 og gjennomgikk egenprosess før jeg begynte på videreutdanning i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi i Siden den gang har min kroppslige og mentale omstillingsprosess gått som hand i hanske med hverdagslivet mitt. Jeg kjenner tydelig hvordan mine gamle mestringsstrategier gjør seg gjeldende når jeg blir usikker. Kroppen går i alarmberedskap, kroppsaksen endrer seg, pusten blir overfladisk, stemmen lys og hes og musklene spennes. Når dette skjer leter jeg meg frem til min balanserte kroppsakse og jeg finner tilbake til roen. Dette skjer flere ganger om dagen, livet er en evig veksling mellom spenning og avspenning. Hvert åndedrag er en slik veksling, innpust er aktiv og utpust er hvile. Bunkan kommenterer armene mine. Jeg har spente bicepser (bøyemusklene i armene) og det er noe jeg merker til daglig. Jeg kjenner at spenningene i bicepsene gjør meg litt spent i skuldre og nakke, og det kjennes som om spenningene i armene hindrer at jeg får puste fritt ut i sidene. Jeg kommenterte at jeg vil ha bort bremseklossene i kroppen. Bunkan stilte spørsmål om jeg ikke kunne slå meg til ro og være fornøyd, og hun lurte på om jeg var veldig utålmodig. Kroppen forteller meg hvem jeg er, og dette er ytterst legitime spørsmål. Det er ikke lett å få følelsen av 12 Spenningsnytt nr. 3, oktober 2009

13 FAG å være fornøyd som tunghørt. Jeg er den som alltid henger etter alle de andre, og samfunnet har i klartekst fortalt meg at jeg må fungere på de normalthørendes premisser, ellers er det rett ut. Det har gjort meg til en maratonløper som aldri kommer helt i mål. Tålmodighet er en dyd når en er hørselshemmet. Mister jeg konsentrasjonen midt i en samtale så får jeg uhyrlige oppgaver med å komme inn i samtalen igjen. Men jeg blir utslitt hvis jeg hele tiden skal kreve av meg selv å få med alt som blir sagt i alle mulige sammenhenger. Derfor har det vært så viktig å finne en måte å stresse ned på. Hørselstapet har jeg ikke kunne løpe fra, men gjennom psykomotorisk fysioterapi fant jeg et verktøy som hjalp meg med å fungere i en travel hverdag som sterkt tunghørt. I dag er jeg dobbeltsidig cochleaimplantert og har fått hørsel som gir meg taleforståelse. Jeg har balanse i kroppen og har kontakt med hva jeg ønsker i livet mitt. Jeg vil mye og jeg er utålmodig, men ikke i slik grad at det skader meg. Kroppen min sier tydelig i fra når jeg skal strekke meg, puste dypt og ta et ekstra svelg på utpusten slik at lungene igjen kan fylles med frisk energi. Psykomotorisk fysioterapi er en behandlingsmetode som hjelper meg å finne gode måter å leve med hørselshemningen på. På Briskeby skole og kompetansesenter drives mestringskurs for hørselshemmede. Psykomotoriske øvelser og teori er ett av verktøyene brukerne får lære mer om og prøve ut på egen kropp. Brukernes erfaringer har fortalt oss at min historie ikke er enestående. Livet setter seg i kroppen på godt og vondt, og det kjennes. Det gode er at det finnes måter å leve godt i egen kropp på. Alvor Eg strevar hardt med å gripa meining eg leitar i skoddeland endeleg kanskje skimtar eg samanheng i støyande kaos tydlege leppar i rørsle i eit levande ansikt åpent og uttrykksfylt i vakker symfoni av samstemte rytmer - der grip eg meininga skrevet av Inger-Anita Herheim AKSEPT - Ingunn Giskeødegård i samtale med Ellinor Alstad For noen år siden gikk jeg og funderte på hva som egentlig var poenget med behandling, alstå. Det er jo opplagt at pasientene kommer for å bli kvitt plagene sine, men har vi som terapeuter noen overordnede ideer om hvorfor vi gjør det vi gjør? Hva er det egentlig vi tror kan hjelpe pasientene våre? Hva er det vi prøver å oppnå? Så jeg spurte meg litt for, og fikk en del svar av erfarne terapeuter som gikk på pust, holdning og spenningsmønster. Svarene var ofte ganske lange i sine forklaringer, og joda, jeg var jo enig i alt de sa. Klart vi skal prøve å forandre på spenningsmønsteret og så videre! Men ett svar avvek en del fra de andres. Og jeg må bare innrømme at jeg i min umodenhet ikke skjønte så mye av det der og da. Ingunn Giskeødegård sa nemlig at poenget var aksept. Og da skurret det i meg som i grunnen hadde tenkt at poenget var forandring. Men så var jeg altså så heldig å ha en kollega som satte meg på meg på sporet av denne visdommen. Og dess mer jeg tenker på det, dess mer rører det ved meg. Jeg vil heller ikke gå til en behandler som skal få meg til å tenke, føle og reagere annerledes, til å føle at både hode, hjertet og kropp har defekter som bør fikses, at her gjelder det å skjerpe seg, liksom, eller å bli flink i noen teknikker og øvelser! Det høres kanskje fint ut med økt mestring, frigjøring av respirasjonen og å stå bedre på beina, men hva er det som er galt med mestringen min? Er jeg dum som ikke puster rett? Skal jeg se ned på undersåttene mine? Så langt har jeg da på ett eller annet vis holdt meg på beina! Men hva er det egentlig Ingunn mener når hun holder fram ordet aksept som essensielt i behandling? Hun svarer: -Jeg mener det er viktig å komme fram til å akseptere seg selv. Men hva legger man i det da? Å akseptere betyr ikke at man er strålende fornøyd md alt, men sånn som en god mor og far aksepterer det barnet de har fått og støtter og veileder det videre i sin utvikling. Det er et mål å ha den samme instilling til seg selv: At man blir sin egen indre far og mor og støtte, og slik ta vare på seg selv med en vennlig, aksepterende holdning. -Men hvordan jobbe kroppslig med aksept? -Teorien er at vi i utgangspunktet er ok. Vi er ok som nyfødt, men møter påvirkning gjennom livet av aksept og kritikk, noe bekreftes og noe ikke. Det handler om å finne tilbake til kjernen som vi var opprinnelig som har blitt borte for oss på veien. Derfor har vi lært å møte Spenningsnytt nr. 3, oktober

14 FAG verden på bestemte måter, har gått i i visse mønster. Å finne fram til seg selv og forandre disse tingene er en prosess. Det handler om å finne tilbake til vår opprinnelige kjerne som kanskje har blitt borte for oss på veien. Først må man finne ståstedet- hvem og hvor er jeg nå? Det finner man ved å legge merke til sine egne reaksjoner i møte med verden; opplevelser. Det er der vi kan hjelpe pasienter ved å legge merke til egne reaksjoner; når vi snakker med dem, når vi tar på dem, når de beveger seg, når de kjenner reaksjoner i kroppen, forandringer som skjer, hva det gjør med følelsene, og at de blir klar over hva gjør de med de reaksjonene - At en del av aksepten er å ikke fordømme reaksjonene som kommer? - Ja, det handler om å tørre å være til stede, å godta at sånn kjenner jeg det faktisk.uten at du tør å være i det, kan du heller ikke finne ut hva det betyr for deg. -En del pasienter vil at vi skal gi forklaringer på hvorfor det er stramt her, vondt der og hvorfor de ikke kan slippe ved passive bevegelser. Ønsker de forklaringer så de slipper å gå inn i det selv? -Hva skjer hvis jeg lar det virke i stedet for å snakke om noe annet, fortrenge det eller fordømme det? Først når du kjenner ordentlig etter og ser at du har valg: du kan velge om du vil si noe om det eller snakke om noe annet, eller velge å bli i det og kjenne på det. Hvorfor er det så farlig å være lei seg? Hvorfor er det flaut å bli sett? Hva er det jeg er redd andre skal se når de ser meg? Det vi ikke aksepterer selv, vil vi heller ikke at andre skal se. Det er små skritt en må ta hele tiden. Dette gjelder ofte også for våre kroniske smertepasienter. -Hvilke konsekvenser har dette for oss som terapeuter? - En konsekvens er at jeg som terapeut må kunne akseptere mine egne reaksjoner så vel som pasientens. Hvis vi skal hjelpe en pasient til å akseptere seg selv, så må vi være aksepterende og ikke ta over.vår største utfording er at vi er så flinke og har de rette svarene og forteller hva pasienten skal gjøre. Det er ikke så lett å unngå det. Jeg får det ikke alltid til. -Jeg tenker at vi må skape et rom i terapien der det er aksept for ulike uttrykk. Vi liker jo de blide og hyggelige, interesserte og ivrige pasientene. Vi kan hevde at de skal ha lov til å kjenne på og vise aggresjon, men kan vi selv tåle og aksepterer dem hvis de blir sinte på oss. Har det hendt at pasientene protesterer på behandlingen din? -Ja, og det kan være spennende. Og kanskje burde det skjedd oftere? Hvis vi er unnvikende, så har vi et problem, for da lar vi kanskje være å provosere pasienten. Jeg tror det er en utforing for oss å akspetere ulike former for relasjon og kommunikasjon i terapirommet, ikke bare snille pasienter, men pasienter som er frustrert, misfornøyd og sinte. - Det er en grunn til at man er som man er, føler, tenker og reagerer som man gjør? -Ja. Det å akseptere seg selv innebærer å akseptere den bakgrunnen man har. Hvis du aksepterer det, kan du stille deg utafor og betrakte den og se hva som har påvirket deg hvordan det fremdeles påvirker deg i dag. Når du begynner å kjenne etter hvordan du har det og reagerer, så vil du kanskje se sammenhenger med tidligere opplevelser. Det gjør at man forstår seg selv bedre og anklager mindre. Så ser man kanskje at man også har valgmuligheter. Takk til Ingunn! Jeg kjenner på dette fascinerende dilemmaet: Jeg blir ikke blidere av å få påpekt: Så sur du er! Jeg blir ikke tryggere av at andre blir redde når jeg er redd! Jeg puster ikke friere når pusten blir en prestasjon! Foto: Kan jeg slappe av under andres fordømmende blikk? 14 Spenningsnytt nr. 3, oktober 2009

15 KONFERANSEN KROPP OG TRAUMER september arrangerte RVTS vest årets Septemberkonferanse, med tittelen Kropp og traumer av Borghild Viem Septemberkonferansen er i ferd med å bli en tradisjon, i år arrangert for 3.gang av RVTS vest (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging). I velkomsttalen ble det understreket at alle nå er klar over at vi ikke lenger kan dele kropp og sinn, men mye arbeid gjenstår før dette nedfeller seg i praksis. Konferansen bar preg av at mye er felles i måten ulike faggrupper forstår traumer på. Karen Margrethe Sæbø sa i innledningen til sin forelesning siste dag: Alle som har snakket har dradd i samme retning, og det oppsummerte godt stemingen. Det var godt å lytte til forelesningene, og slå fast at dette er velkjent stoff, dette kan vi fysioterapeuter mye om! Arti var det også at første foreleser, Bjørn Blumenthal, trakk frem Bülow Hansen og Bråtøys arbeid med psykomotorisk fysioterapi som vesentlig for utviklingen av kroppsterapi internasjonalt. Av konferansens ca 20 forelesere, var 4 fysioterapeuter. De 250 deltagerne kom fra mange ulike yrkesgrupper; psykologer, miljøarbeidere, psykiatriske sykepleiere, sosionomer, noen leger Marte Maritdatter som «Princess of Scares». Foto: Borghild Viem og ca 20 fysioterapeuter. Konferansen levde opp til prinsippet om å gi kroppen plass, det var morgenstrekk i form av kinesiske/tibetanske øvelser, og afrikansk tromming, sang og dans fikk liv i oss etter lunsj andre dag. Det var mange sterke opplevelser underveis, og noe av det sterkeste var for meg avslutningen; Jone Schanke Olsen intervjuet Marte Maritdatter som siden ungdomskolen har slitt med selvskading. Hun fortalte litt fra sitt liv, før hun avsluttet seminaret som Princess of Scares ; en intens, elegant forestilling med flammesluking, spikermatte, sverd bl.a. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle oppleve en slik forestilling som vakker, men det var det den var! Ildfull og grasiøs, stor scenekunst! RVTS - Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Det er 5 regionale ressurssenter, et i hver helseregion. Hvert senter har 3 fagteam: Vold og seksuelle overgrep. Selvmordsforebygging. Flyktningehelse og migrasjon. Sentrene skal være en ressurs for deg som i ditt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, migrasjon eller selvmordsproblematikk. De bidrar til kompetanseheving gjennom undervisning, veiledning, konsultasjon og nettverksarbeid på tvers av sektorer, etater og forvaltningsnivåer. Du kan lese mer om RVTS og klikke deg inn på hver enkelt regionalt senter ved å gå på Leder av arrangementkomiteen, Rolf Vårdal, er fysioterapeut, og arbeider ved RVTS vest. Vi tok en prat med han for å høre om det var hans fortjeneste at kroppen var tema på konferansen. Det var det ikke, tittelen var allerede satt før han kom med i arbeidet, men han bidro til å hente inn fysioterapeuter som forelesere. Han kunne forøvrig fortelle at det er i alt 3 fysioterapeuter ansatt ved RVTS-ene over hele landet (på midt, vest og øst), de er alle tilknyttet fagteam for flyktningehelse og tvungen migrasjon. To av dem, Vårdal selv, og Elsbeth Jabobs deltok med parallelle sesjoner. Her følger en liten presentasjon av de to: Rolf Vårdal er utdannet fysioterapeut i 1991, og har arbeidet klinisk med flyktninger og asylsøkere siden 1998, primært personer utsatt for fysisk traumatisering/ tortur. I tillegg har han studert historie og menneskerettsobservasjon. Han arbeider 50% ved RVTS vest og 50% i Bergen kommune i en stilling øremerket flyktninger. På spørsmål om hvilke virkemidler han anser som viktigst i sitt praktiske arbeid med traumatiserte Spenningsnytt nr. 3, oktober

Spenningsnytt. Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi Nr 1, februar 2010, årgang 28

Spenningsnytt. Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi Nr 1, februar 2010, årgang 28 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi Nr 1, februar 2010, årgang 28 At eg er støv i ein stjernehop Er alt eg veit. Det er ikkje mykje, Men det er stort.

Detaljer

Spenningsnytt. årsmøte 2009 kunnskap om kroppen mellom grep og begrep inntrykk fra kropps-psykoterapikonferansen i Paris

Spenningsnytt. årsmøte 2009 kunnskap om kroppen mellom grep og begrep inntrykk fra kropps-psykoterapikonferansen i Paris Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi Februar 2009, årgang 27 årsmøte 2009 kunnskap om kroppen mellom grep og begrep inntrykk fra kropps-psykoterapikonferansen

Detaljer

Spenningsnytt. Medlemsblad for NFF s Faggruppe for Psykomotorisk Fysioterapi Nr 3, oktober 2011, årgang 29

Spenningsnytt. Medlemsblad for NFF s Faggruppe for Psykomotorisk Fysioterapi Nr 3, oktober 2011, årgang 29 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s Faggruppe for Psykomotorisk Fysioterapi Nr 3, oktober 2011, årgang 29 Ett er nødvendig - her i vår vanskelige verden av husville og heimløse: Å ta bolig i seg selv Gå

Detaljer

Spenningsnytt. Hva skjer med A9-taksen? Prosjektet Ja, vi kan! Årsmøtereferat og årsmøteseminar

Spenningsnytt. Hva skjer med A9-taksen? Prosjektet Ja, vi kan! Årsmøtereferat og årsmøteseminar Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Juni 2008, årgang 26 Hva skjer med A9-taksen? Prosjektet Ja, vi kan! Årsmøtereferat og årsmøteseminar frasene tettar

Detaljer

Mastergrad i praktisk kunnskap Senter for praktisk kunnskap Profesjonshøgskolen

Mastergrad i praktisk kunnskap Senter for praktisk kunnskap Profesjonshøgskolen Å DANSE I AKADEMIA Bevegelse og teori Nina Tvedten Essay om yrkespraksis våren 2008 Eksamenskode:MP300 P 001 Mastergrad i praktisk kunnskap Senter for praktisk kunnskap Profesjonshøgskolen 1 Å DANSE -

Detaljer

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Årsmøte 2008 i Tromsø Sporene etter Reich i Norge Dansk avspenningspedagogikk og psykomotorikk

Detaljer

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på IKS - Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på Du er så flink sa de og så at ikke at det eneste jeg presterte

Detaljer

ikke Stikka NR. 01 2010 WWW.SENTERMOTINCEST.NO

ikke Stikka NR. 01 2010 WWW.SENTERMOTINCEST.NO ikke Stikka VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2010 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO Tema: SELVHJELP Innhold Tema: SELVHJELP Dikt: Gi meg frihet s. 04 Hjelp til selvhjelp veien til

Detaljer

VI TRENGER HVERANDRE. NR. 2-2012 Utgitt av Støttesenter mot Incest Oslo www.sentermotincest.no. Kroppen nr. 1. ikke Stikka 2-2012 1

VI TRENGER HVERANDRE. NR. 2-2012 Utgitt av Støttesenter mot Incest Oslo www.sentermotincest.no. Kroppen nr. 1. ikke Stikka 2-2012 1 VI TRENGER HVERANDRE NR. 2-2012 Utgitt av Støttesenter mot Incest Oslo www.sentermotincest.no Kroppen nr. 1 ikke Stikka 2-2012 1 INNHOLD Redaktør s. 4 Noen øyeblikk med Fabian Stang s. 6 Tannlegene har

Detaljer

Hva er det som hjelper?

Hva er det som hjelper? Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

NORSK GESTALTTIDSSKRIFT

NORSK GESTALTTIDSSKRIFT NORSK GESTALTTIDSSKRIFT, ÅRGANG I, NR. 2, NOVEMBER 2004 i NORSK GESTALTTIDSSKRIFT ÅRGANG II, NR. 1, VÅR 2005 REDAKSJON: Synnøve Jørstad Åshild Krüger Gro Skottun ADRESSE: Norsk Gestalttidsskrift NGI Fridtjof

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Gestaltterapeuten. Endringer - et steg om gangen. nr111 NGF. - om å arbeide med angst. Diagnosen fanger Intervju med Daan Van Baalen

Gestaltterapeuten. Endringer - et steg om gangen. nr111 NGF. - om å arbeide med angst. Diagnosen fanger Intervju med Daan Van Baalen Gestaltterapeuten nr111 NGF Endringer - et steg om gangen - om å arbeide med angst Side 4-7 Diagnosen fanger Intervju med Daan Van Baalen side 10-12 Prosesser på utstilling side 16-17 Kjærlighet og selvfølelse

Detaljer

Erfaringsbasert kompetanse - i et sosialkonstruksjonistisk perspektiv. Egil Rian Kull: 07 VUFAM 2

Erfaringsbasert kompetanse - i et sosialkonstruksjonistisk perspektiv. Egil Rian Kull: 07 VUFAM 2 Erfaringsbasert kompetanse - i et sosialkonstruksjonistisk perspektiv. Fordypningsoppgave Familieterapi og systemisk praksis Diakonhjemmet Høgskole, Oslo Innlevert: 14. 05.09 Egil Rian Kull: 07 VUFAM 2

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Rapport NR. 3 2008 54. ÅRGANG

Rapport NR. 3 2008 54. ÅRGANG SOR Rapport NR. 3 2008 54. ÅRGANG Sett navn på følelser Om å vokse opp på Nordnes Myndighetenes krav og forventning til tjenestene «Når vi mangler et felles språk!» Slik kan det gjøres» Jeg ønsker at dere

Detaljer

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Spenningsnytt. Medlemsblad for NFF s Faggruppe for Psykomotorisk Fysioterapi. Nr 1, februar 2013, årgang 31

Spenningsnytt. Medlemsblad for NFF s Faggruppe for Psykomotorisk Fysioterapi. Nr 1, februar 2013, årgang 31 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s Faggruppe for Psykomotorisk Fysioterapi. Nr 1, februar 2013, årgang 31 Varianter av «frogfish», som er en slektning av breiflabben. Den finnes i mange ulike farger og

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Badeliv. Å ta tilbake tapt barndom Livsgnisten er tilbake Traumer - et folkehelseproblem. Et magasin fra MODUM BAD. Hovedtema: Nr. 1/2015-24.

Badeliv. Å ta tilbake tapt barndom Livsgnisten er tilbake Traumer - et folkehelseproblem. Et magasin fra MODUM BAD. Hovedtema: Nr. 1/2015-24. Nr. 1/2015-24. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Traumer Å ta tilbake tapt barndom Livsgnisten er tilbake Traumer - et folkehelseproblem PÅ LEDERPLASS Badeliv Et magasin fra MODUM BAD

Detaljer

NORSK GESTALTTIDSSKRIFT

NORSK GESTALTTIDSSKRIFT NORSK GESTALTTIDSSKRIFT ÅRGANG I, NR. 1, JANUAR 2004 REDAKSJON: Synnøve Jørstad Åshild Krüger Gro Skottun ADRESSE: Norsk Gestalttidsskrift NGI Fridtjof Nansens vei 12 0369 OSLO E-post: ngi@gestalt.no ABONNENMENT:

Detaljer

OMSORG - EGENOMSORG. SHUS-rapport: FORORD

OMSORG - EGENOMSORG. SHUS-rapport: FORORD 1 SHUS-rapport: OMSORG - EGENOMSORG FORORD Tid til fordypning, ja, til og med langsomhet, er begrep som dukker opp i samfunnsdebatten i disse dager. At en livsstil, inklusiv et arbeidsliv, som er preget

Detaljer

Oppmerksomt nærvær for barn og unge

Oppmerksomt nærvær for barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Øvelseshefte og nøkler til gjennomføring for voksne som arbeider med barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Stressmestring og selvregulering Emosjonell og

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2012 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling / #2012 / 1 Innhold 2 En hilsen fra styreleder i Angstringen Norge 3 Nye tider, nye erfaringer & nye muligheter! En hilsen

Detaljer

Badeliv. Traumer. Sliten av å skjule En perle for verdighet. Et magasin fra MODUM BAD. B a d e l i v 1 / 2 0 1 1. Nr. 1/2011-20.

Badeliv. Traumer. Sliten av å skjule En perle for verdighet. Et magasin fra MODUM BAD. B a d e l i v 1 / 2 0 1 1. Nr. 1/2011-20. Nr. 1/2011-20. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Traumer Sliten av å skjule En perle for verdighet På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 20 Ansvarlig redaktør: Ole Johan

Detaljer

Tema: traumer. I Erika Beata Thorkildsen om traumer s.7 I Mogens Albæk om at traumer er in s. 14 I Essay s.17 I Traumer og

Tema: traumer. I Erika Beata Thorkildsen om traumer s.7 I Mogens Albæk om at traumer er in s. 14 I Essay s.17 I Traumer og I Erika Beata Thorkildsen om traumer s.7 I Mogens Albæk om at traumer er in s. 14 I Essay s.17 I Traumer og Gestalt s.20 I Miljøpåvirkning går i arv s. 24 I Selvregulering og traumer s. 26 I Fra et varmt

Detaljer

Badeliv. Sorg. Når sorg blir sykdom Å leve med sorg Kirken - et rom for bearbeidelse. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 2/2012-21.

Badeliv. Sorg. Når sorg blir sykdom Å leve med sorg Kirken - et rom for bearbeidelse. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 2/2012-21. Nr. 2/2012-21. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Sorg Når sorg blir sykdom Å leve med sorg Kirken - et rom for bearbeidelse På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 21

Detaljer