Warrant. BRIC Valuta II 2010/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Warrant. BRIC Valuta II 2010/2012"

Transkript

1

2 Oppsummerte betingelser Utsteder Utsteders kreditt rating Verdipapirtype Notering Register Tilrettelegger Distributør Tegningsperiode Tegningskurs pr. warrant Minste investerte beløp Siste innbetalingsdato Løpetid investering Utbetalingsdato ved forfall Gjennomsnittsberegning ved forfall Underliggende valutakurv Barclays Bank PLC AA- / Aa3 ( S&P / Moody s ) Warrant Warranten vil bli børsnotert på London Stock Exchange den 5. februar 2010 Warranten vil bli registrert i VPS Verdipapirsentralen Norgesinvestor Securities AS (Norgesinvestor) Acta Asset Management AS (Acta) 2. desember januar 2010 NOK 100,- (samme som Investert beløp og Kjøpspris) NOK ,- tilsvarende 750 warranter 26. januar februar januar februar 2012 Målepunkter 31. oktober 2011, 29. november 2011, 29. desember 2011 samt 30. januar 2012 Valutakurv målt mot amerikanske dollar med følgende vekting: Valuta Vekt Brasilianske real 1/4 Russiske rubler 1/4 Indiske rupi 1/4 Kinesiske yuan 1/4 Nominelt beløp Eksponeringsfaktor Tegningshonorar, pris og kostnader ISIN Tegningsblanketter og aktuelle dokumenter Melding om startverdi Produktkategorisering Nominelt beløp per warrant utgjør indikativt NOK 2.000,-. Endelig nominelt beløp pr. warrant kan bli høyere eller lavere enn indikativt nivå, og vil bli fastsatt på Handelsdato 29. januar Endelig Nominelt beløp pr. warrant kan ikke fastsettes lavere enn NOK 1.500,-. 20 x gearing - hvilket innebærer en eksponering på indikativt NOK 2.000,- per warrant. Kan ikke fastsettes lavere enn 15 x gearing. Endelig nivå bestemmes den 29. januar 2010 og vil meddeles investor snarest etter den 5. februar Eksponeringsfaktor tilsvarer et Nominelt beløp per warrant på NOK 2.000,- (indikativt). Tegningshonoraret utgjør 2% av investert beløp, dvs. NOK 2,- pr. warrant. Innbetalt beløp per warrant er NOK 102,- inkludert tegningshonorar. Fordeling av Innbetalt beløp er som følger: Pris (opsjonselement): 88,24% Kostnader: Tegningshonorar: 1,96% og Produktmargin: 9,80% Til sammen utgjør totale kostnader, dvs. summen av tegningshonorar og produktmargin, 11,76% av innbetalt beløp. Produktmarginen fordeles mellom distributør med 80% og tilrettelegger med 20%. Tegningshonoraret tilfaller i sin helhet distributør. Se Innbetalt beløp og Fordeling av innbetalt beløp i warranten og kostnader, på side 15 for nærmere detaljer. NO Tegningsblanketter er tilgjengelig på Acta Asset Management AS sine lokale kontorer. Prospekt, produktbrosjyre og tegningsblankett, samt endelige betingelser offentliggjøres på Melding om startverdier for aktuelle valutakryss, og endelig fastsettelse av Nominelt beløp pr. warrant vil bli offentliggjort på og den 5. februar Høy risiko En investering i Warrant kan egne seg for investorer som både: har tilstrekkelig finansiell evne i tillegg til erfaring og kunnskap til å forstå produktet, ønsker å ta høy risiko, og som ønsker en eksponering mot BRIC-landenes valuta, og som har en investeringshorisont som tilsvarer produktets løpetid. En investering i Warrant egner seg ikke for: Investorer som ikke har tilstrekkelig finansiell evne, erfaring eller kunnskap til å forstå produktet. Investorer som ikke ønsker høy risiko eller eksponering mot BRIC-landenes valuta. Investorer som har en kortere investeringshorisont enn produktets løpetid. Alle former for investeringer innebærer en grad av risiko. Warrant er å betrakte som et høyrisikoprodukt. Investering i warranter er ikke en kapitalgarantert investering. Investert beløp vil i sin helhet tapes dersom BRIC-valutaene svekker seg mot USD eller utvikler seg uendret i løpetiden. Det er også viktig å påpeke at investor bærer kredittrisiko på utsteder av warranten. Utsteder er Barclays Bank PLC. 2

3 BRIC (Brasil, Russland, India, Kina) Verdensøkonomien har endret seg vesentlig gjennom de siste femti årene. De neste femti årene vil endringene bli minst like dramatiske. Finanskrisen har bidratt til å dreie den globale økonomiske aksen i retning av økonomier som tidligere ble betegnet som fremvoksende markeder. Historisk ser man at lite økonomisk utviklede land er utsatt for kraftige tilbakeslag under økonomiske kriser. I kjølvannet av finanskrisen ser man at de såkalte BRIC-landene har klart seg overraskende bra gjennom det økonomiske tilbakeslaget. Landene har befestet sin stilling som noen av de mest interessante og fremtidsrettede markeder. I de kommende årene er de såkalte fremvoksende økonomiene forventet å få en betydelig økonomisk vekst. Enkelte av disse markedene har bedre forutsetning enn andre til å lykkes i den stadig hardere internasjonale konkurransen. Landene som betegnes som BRIC - Brasil, Russland, India og Kina er de landene som forventes å være blant de mest interessante geografiske områdene i den kommende femtiårsperioden. BRIC-landene utgjør 15 prosent av den globale økonomien, og innehar 42 prosent av verdens valutareserver. Det forventes nå at BRIC-landenes aggregerte BNP vil overstige G7-landene innen Dette er vesentlig tidligere enn hva man forventet for kun tre år siden. I 2007 passerte Kina Tyskland som verdens tredje største økonomi, og ligger bak USA og Japan. Japan forventes forbigått i 2010, og USA forventes forbigått allerede innen Til tross for finanskrisen forventes det at den kinesiske veksten innen utgangen av 2009 vil nærme seg 10 prosent. Av de nåværende G7-landene (USA, Japan, Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Canada og Italia), vil trolig kun USA og Japan være blant de seks største økonomiene globalt i India er det landet som har størst potensial for rask vekst over de neste tjue til tretti årene. Den årlige veksten kan bli godt over 5 prosent de neste tretti årene, og ligge i området 5 prosent frem til 2050 hvis utviklingsprosessen fremover er positiv. Den økonomiske veksten i India var på 6,1 prosent for andre kvartal 2009 sammenlignet med 2008, og ligger bare etter Kina som verdens raskest voksende økonomi. Kina forventes å stå for 30 prosent av verdens forbruksvekst allerede i Dette utgjør mer enn den samlede forventede forbruksveksten i G3-landene (USA, Japan og Tyskland). Vekstprognosene for BRIC-landene, som svært mange analytikere deler oppfatningen om, kan virke dramatiske, men det er en kjensgjerning at det over de neste tiårene vil skje store endringer i verdensøkonomien. Ved å se tilbake i historien tretti til femti år, vil man se at endringene over en kortere tidsperiode innehar dramatiske skift i det økonomiske klimaet. For femti år siden slet Tyskland og Japan med gjenoppbygging av landene. For tretti år siden så man kun konturene av at Sør-Korea kunne utvikle seg fra et land i ekstrem fattigdom til en høyteknologisk nasjon. Tar man samtidig en titt på utviklingen i Kina, vil man raskt konkludere med at de økonomiske endringsprosessene skjer raskt, og har dramatiske konsekvenser for verdensøkonomien. Historien viser også at langtidsprognoser er svært usikre, og jo lenger frem man ser, desto usikrere blir prognosene. Eksempelvis ser man at de tidligere forventningene om at Sovjet eller Japan ville overta som den globale økonomiske vekstmotoren har slått feil. Dermed er det viktig at de prognosene som legges til grunn nøye hensyntar politisk risiko og globale strømninger. En forutsetning for vekst er makroøkonomisk stabilitet. BRIC-landene står på radarskjermene hos en rekke internasjonale investeringsbanker, og er favorisert fremfor andre nyindustrialiserte land nettopp fordi utviklingen innenfor sentrale områder både politisk og økonomisk har kommet svært langt. BRIC-landene har et utgangspunkt med frynsete fortid, og har i lang tid ligget etter den vestlige verden hva angår demokrati, markedsliberalisme og politisk stabilitet. BRIC-landene kan i historisk perspektiv på ingen måte defineres som stabile land, men har de senere årene tatt store skritt i retning vestlig tenkning både på det politiske og økonomiske plan. Det er BRIC-landenes utviklingsnivå som gjør en investering interessant, hvor investering i infrastruktur og produksjonsmidler raskt utløser høyere produktivitet og økonomisk vekst. Med lav kapitalkostnad og tilgang til effektive produksjonsmidler og råvarer, vil disse landene i løpet av kort tid industrielt overgå de vestlige landene. Dette i tillegg til at BRIC-landenes befolkning utgjør mer enn 43 prosent av verdens totale befolkning gjør at det er svært interessant å ha finansielle eksponeringer rettet mot disse landene. 3

4 Brasil Brasil har klart seg overraskende godt gjennom finanskrisen, og fremstår nå som en solid vekstkandidat. De latinamerikanske landene er et typisk eksempel på hvordan den politiske og økonomiske livssyklusen er i såkalte emerging markets. Landene har i mange år slitt med høy inflasjon, høy kriminalitet, politisk uro, og dårlig infrastruktur. I enkelte land i Latin-Amerika er denne fasen med ustrukturert politisk og økonomisk klima over, Brasil er et av disse landene. De økonomiske urolighetene i Brasil var av kortvarig karakter gjennom finanskrisen. Den nasjonale økonomien har holdt seg godt, og det var få tegn til kredittkrise eller likviditetsproblemer gjennom Brasil har på det nåværende tidspunktet en inflasjon som ligger omkring 4,5 prosent, hvilket er i linje med sentralbankens inflasjonsmål på 4,5 prosent. Dette er et svært akseptabelt nivå med tanke på at landet opplevde en fase med hyperinflasjon på midten av 90-tallet. Brasils styringsrente er for øyeblikket på 8,75 prosent, og landet har et solid overskudd på driftsbalansen. Brasil er derfor i en særstilling som emerging market, og i en totalt forskjellig posisjon sammenlignet med de fleste andre markeder innenfor samme kategori. Brasil opplever sin laveste inflasjonsperiode på flere tiår, og sammen med moderat vekst i økonomien forventes renten å holdes på sitt nåværende nivå fortsatt en stund fremover. Forbruksveksten er moderat og industriproduksjonen forventes å øke. Med utsikter om fortsatte råvareprisøkninger er landets status som råvarenasjon med på å gjøre Brasil til et av de mest interessante landene å være investert i. Salget av detaljhandelsvarer i Brasil har styrket seg betydelig den siste tiden som følge av myndighetenes stimulanser gjennom skattelette og andre finans- og pengepolitiske tiltak. Den brasilianske valutaen real har en lang og broket historie. Etter at IMF ga landet omfattende økonomisk støtte på slutten av 90-tallet, ble valutaens forankring til amerikanske dollar opphevet i kombinasjon med en devaluering. Tiltroen til valutaen har gradvis forbedret seg i takt med landets stykede økonomi, og de siste årene har real blitt en akseptert valuta med høy korrelasjon mot råvareindekser som eksempelvis CRB Index. Investorers interesse for Brasil har vært overveldende de siste årene, og ikke minst etter at begrepet BRIC-landene ble innført av Goldman Sachs i Landets økonomiske situasjon sammen med ekstraordinært gunstige forhold for råvareøkonomier har ført til at Brasil er en av favorittene til de internasjonale investeringsbankene. Offisielt språk: Hovedstad: Styreform: President: Areal: Faktaboks Brasil Portugisisk Brasília - Rangert: Nr. 5 - Herav vann: 0,65% Føderal republikk Luiz Inácio Lula da Silva km² Befolkning (2007): Rangert: Nr. 5 - Tetthet: 21,6/km² HDI (velstandsindikator): 0,813 - Rangert: Nr. 75 Valuta: real Tidssone: UTC -2 til -5 Nasjonaldag: 7. september BNP i milliarder: $ BNP per innbygger: $ Interbankrente 3M: 8,64% Endring % p.a BNP: 5,1% 0,0% 4,5% Konsumprisindeks: 5,9% 4,5% 4,5% Industriproduksjon: 3,1% -5,1% 4,0% (uthevet: estimater fra UBS) Interbank Lånerente 0 okt. 04 okt. 05 okt. 06 okt. 07 okt. 08 okt. 09 4

5 Russland Den russiske økonomien fikk hard medfart under finanskrisen, men ser nå ut til å komme seg på bena igjen godt hjulpet av høye råvarepriser. Den pågående krisen i verdensøkonomien rammet Russland hardere enn de fleste land i verden. Begrenset tilgang til kreditt for landets bedrifter sammen med lave priser på olje og gass har ført landet ut i en krise av historiske dimensjoner. Etter flere år med tilfredsstillende vekst forventes Russlands BNP å krympe med hele 7,5 prosent i Dette står i sterk kontrast til landets vekst i 2006 og 2007 som var på henholdsvis 7,7 og 8,1 prosent. En vekst som ble godt drevet av høye internasjonale priser på olje og gass. Russland er det eneste av BRIC-landene hvor detaljhandelen viser en skuffende utvikling. Salgstallene fra årsskiftet frem til utgangen av juni 2009 viser et fall på 6,7 prosent, hvorav største delen av fallet skyldes sviktende etterspørsel etter andre varer enn mat- og drikkevarer. Mye av dette kan tilskrives den økende arbeidsledigheten. Antall arbeidsledige falt til 8,1 prosent i august etter å ha vært på hele 10 prosent i mars, og det kan dermed se ut til at landets økonomi er på bedringens vei til tross for at faren ennå ikke kan sies å være over. BNP-fallet som i juni og juli så ut til å ha stoppet opp, akselererte igjen i august, og BNPtallene viste en nedgang på hele 10,5 prosent sammenlignet med fjoråret. Landets industriproduksjon falt med nærmere 14 prosent i de seks første månedene i Den russiske inflasjonen forventes å falle gjennom store deler av 2010 grunnet svak vekst og høy arbeidsledighet. Analytikerne forventer derfor ingen renteøkning før man ser tegn til bedring i økonomisk aktivitet. Til tross for de dystre utsiktene, øyner man håp for den russiske økonomien etter at råoljeprisen igjen har steget over 70 dollar per fat. Russland har verdens største forekomster av naturgass, og har i løpet av oktober 2009 fremforhandlet en viktig avtale om leveranser av gass til Kina. Avtalen som blant annet omfatter eksport av 70 milliarder kubikkmeter gass til Kina vil igangsettes i Samspillet mellom Kina og Russland som konsument og leverandør av råvarer kan vise seg å bli en viktig brikke i landets fremtidige økonomiske vekst. Offisielt språk: Hovedstad: Styreform: President: Areal: Faktaboks Russland Russisk Moskva Republikk - Rangert: Nr. 1 - Herav vann: 0,5 % Dmitrij A. Medvedev km² Befolkning: Rangert: Nr. 9 - Tetthet: 8,28/km² HDI (velstandsindikator): 0,817 - Rangert: Nr. 71 Valuta: 1 rubel=100 kopek Tidssone: UTC +2 til +12 Nasjonaldag: 12. juni BNP i milliarder: $ BNP per innbygger: $ Interbankrente 3M: 9,78% Endring % p.a BNP: 5,6% -5,5% 4,7% Konsumprisindeks: 13,2% 9,7% 7,1% Industriproduksjon: 1,0% -9,7% 4,7% (uthevet: estimater fra UBS) Den russiske rubelen falt dramatisk fra sommermånedene i 2008 frem til februar Den økede troen på at den russiske økonomien vil styrke seg i tiden som kommer, har ført til at valutaen igjen har styrket seg mot dollar måneders rente 0 okt. 04 okt. 05 okt. 06 okt. 07 okt. 08 okt. 09 5

6 India Den indiske økonomien er på vei tilbake etter en utfordrende periode. Den indiske økonomien opplevde en strukturell omveltning på begynnelsen av 80-tallet. Den årlige økonomiske veksten har i gjennomsnitt vært over 5 prosent siden dette, sammenlignet med i overkant av 3 prosent i tiårene før På 80- tallet endret den indiske regjeringen sitt fokus mot stimulering av privat sektor, noe som førte til en dobling av investeringer i privat sektor sammenlignet med 70-tallet. De økonomiske reformene som startet i 1992 har ført til at det indiske markedet nå kan sees på som et deregulert og globalt integrert marked. Endringene har ikke ført til ekstrem økonomisk vekst som man har sett i enkelte andre land, men derimot tilført makroøkonomisk stabilitet til veksttrenden. Det indiske aksjemarkedet har endret seg signifikant siden Finanssektorens markedsandel har nesten doblet seg til 13 prosent, og forbruksvaresektoren har tredoblet seg til 12 prosent. Helsesektoren er fallende, og servicesektoren utgjør fortsatt over 40 prosent av den indiske markedskapitaliseringen. Teknologisektoren er fortsatt den nest største sektoren. Den indiske veksten er særegen, og skiller seg fra veksten man ser i Kina ved at servicesektoren er dominerende fremfor produksjonsveksten som dominerer i Kina. Den fremtidige konkurransekraften til India ligger i arbeidskraftintensive sektorer, og tilgang på store mengder konkurransedyktig priset kvalifisert arbeidskraft gjør at India forventes å vokse i et høyt tempo i tiden som kommer. Veksten forventes å ligge i overkant av 5 prosent årlig frem til 2020, og India vil som en konsekvens av dette i fremtiden bli en av verdens største økonomier kun overgått av USA og Kina. Utstrakt bruk av outsourcing fra USA til indiske tjenesteytende selskaper, særlig innenfor IT-industrien beviser hvordan en nasjon som India kan vokse sterkt på å tilby rimelig humankapital. India er derfor et av de landene som har et stort vekstpotensial som ikke direkte knytter seg til industriproduksjon. Til tross for at den indiske økonomien ble hardt rammet av den globale finanskrisen, ser vekstfallet ut til å ha bremset opp, og veksten er igjen på vei til å tilta. Den indiske konsumprisindeksen har steget betydelig siden mars 2009, og analytikere forventer at inflasjonen raskt vil kunne stige opp mot 7 prosent innen mars Med basis i vekstforventninger og utsikter til en sterk økning i inflasjonen, ser analytikere et potensial for økning i styringsrenten på inntil 3 prosentpoeng i løpet av Den indiske sentralbanken forventes å være tolerante overfor appresiering av landets valuta i takt med en stigende inflasjon. Offisielle språk: Hovedstad: Styreform: President: Areal: Faktaboks India - Rangert: Nr. 7 Engelsk, hindi, m.fl. New Delhi Føderasjon - Herav vann: 9,2 % Pratibha Patil km² Befolkning: Rangert Nr. 2 - Tetthet: 359,35/km² HDI (velstandsindikator): 0,612 - Rangert: Nr. 134 Valuta: Indisk rupi (INR) Tidssone: UTC Nasjonaldag: 15. august BNP i milliarder: $ BNP per innbygger: $ Interbankrente 3M: 4,15% Endring % p.a BNP: 6,7% 5,8% 8,8% Konsumprisindeks: 9,1% 6,4% 6,5% Industriproduksjon: 3,9% 7,2% 8,6% måneders rente (uthevet: estimater fra UBS) okt. 04 okt. 05 okt. 06 okt. 07 okt. 08 okt. 09 6

7 Kina Økonomiske stimulansepakker sikrer videreføring av den økonomiske veksten. Kina har bygget opp et solid handelsoverskudd mot USA de siste årene. Med en kunstig lav valutakurs i kombinasjon med tilgang på store mengder rimelig arbeidsressurser, har landets konkurransekraft i internasjonal sammenheng vært uslåelig. Til tross for den økonomiske nedkjølingen i 2008 og 2009, forventes den kinesiske BNP-veksten for 2010 av mange investeringsbanker å være tilbake på 10 prosentnivået. Deretter forventes veksten å flate ut i årene som kommer. Stimulansepakkene som ble gjennomført i 2009 førte til en dramatisk investeringsvekst, særlig innenfor eiendom og infrastruktur. Nærmere en tredjedel av den kinesiske veksten de siste årene har kommet fra landets produktivitetsforbedringer. Resterende del av veksten skyldes økt tilgang på kapital og arbeidskraft. Så langt har den primære veksten kommet fra en sterkt økende eksportsektor. Neste fase i den kinesiske veksten forventes å være forbrukerdrevet av innlandskonsum. I følge det kinesiske statistikkbyrået økte det innenlandske konsumet med 17 prosent fra første halvår i fjor til første halvår i år. Den kinesiske veksten forventes fortsatt å være høy i de neste tiårene. Myndighetene vil med disiplin gjennomføre tiltak som holder veksten nede på akseptable nivåer slik at ikke ukontrollert inflasjon knekker økonomien. Så langt har inflasjonstallene fra Kina vært beskjedne til tross for at realinntektene har steget dramatisk. Den kinesiske detaljhandelen steg med 17,6 prosent fra årsskiftet frem til utgangen av juni 2009, hvorav salg av mat- og drikkevarer sto for brorparten av oppgangen. Dette gir klare signaler om at det kinesiske innlandsforbruket er inne i en sterk vekst. Til tross for den voksende forskjellen mellom landene, har den kinesiske valutaen yuan blitt holdt i et kunstig kursleie mot amerikanske dollar. Historisk har valutaen vært fast knyttet til dollar frem til 2005 hvor de kinesiske myndighetene ble tvunget til å slippe opp valutabåndet i små og stabile steg frem til sommeren Siden den tid har valutakursen blitt holdt i et fast leie mot dollar. Dette er en situasjon som ikke kan vedvare over tid, og gir risiko for at Kina havner i en situasjon med uønsket høy inflasjon grunnet økede råvarepriser. Stadig flere økonomer mener at den kinesiske valutaen nå er kunstig svak i forhold til andre valutaer, og forventer at Kina vil oppheve eller løse opp prisbåndet mot amerikanske dollar allerede i løpet av første kvartal Offisielle språk: Hovedstad: Styreform: President: Areal: Faktaboks Kina Mandarin Běijīng Folkerepublikken Kina Hu Jintao - Rangert: Nr km² - Herav vann: 2,82 % Befolkning: Rangert Nr. 1 - Tetthet: 137,68/km² HDI (velstandsindikator): 0,772 - Rangert: Nr. 92 Valuta: Yuan Renminbi (CNY) Tidssone: GMT+6 til +9 Nasjonaldag: 1. oktober BNP i milliarder: $ BNP per innbygger: $ Interbankrente 3M: 1,80% Endring % p.a BNP: 10,9% 10,5% 9,1% Konsumprisindeks: 5,9% -0,5% 2,0% Industriproduksjon: 12,9% 9,5% 10,8% 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 (uthevet: estimater fra UBS) 3 måneders rente okt. 06 okt. 07 okt. 08 okt. 09 7

8 Valutakurv Warrant Warrant Historisk avkastning BRIC valutakurv er en warrant som øker i verdi når BRIC-landenes valuta BRL, RUB, INR og CNY styrker seg i forhold til USD. Valutakryssene er notert slik at en styrkelse i BRIC-landenes valuta fører til et fall i selve valutakryssene. Warranten vil derfor øke i verdi etter hvert som den likevektede Valutakurven synker Valutakurv og Warrant 250 % 200 % 150 % Som nedenforstående grafer viser, har samtlige av BRICvalutaene styrket seg mot dollaren siden 2004 og frem til juli I perioden juli 2008 til januar 2009 styrket dollaren seg betraktelig i forhold til de fleste valutaene unntatt kinesiske yuan. Siden starten av 2009 har derimot valutaene BRL, RUB og INR hentet seg inn og styrket seg med mellom 11,05 og 31,39% i forhold til dollaren. Valutakurven har siden januar 2009 styrket seg med 15,61% mot USD. En rullerende investering i warranter med de samme egenskapene som, ville i perioden november 2004 til juli 2006 gitt en avkastning i området 30% til 210%. Fra juli 2006 økte dollarens verdi sammenlignet med BRIC-valutaene betraktelig, og dette ville ført til en warrantavkastning på alt fra 100 til 200%. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at historisk avkastning ikke gir noen garanti for fremtidig verdiutvikling nov. 04 nov. 05 nov. 06 nov. 07 nov. 08 nov % 50 % -50 % -100 % -150 % Diagrammet viser underliggende Valutakurv og den rullerende avkastningen investor ville fått dersom han hadde investert rullerende i en warrant med samme egenskaper siden november % Verdiaksen (y-aksen) for hvert valutakryss er snudd i motsatt rekkefølge for lettere å illustrere hvilken retning som gir kursoppgang. Brazilian Real (USD-BRL) 1,5 2 2,5 3 3,5 4 nov. 04 nov. 05 nov. 06 nov. 07 nov. 08 nov. 09 Russian Ruble (USD-RUB) nov. 04 nov. 05 nov. 06 nov. 07 nov. 08 nov. 09 Indian Rupee (USD-INR) nov. 04 nov. 05 nov. 06 nov. 07 nov. 08 nov. 09 6,5 6,7 6,9 7,1 7,3 7,5 7,7 7,9 8,1 8,3 8,5 China Yuan (USD-CNY) nov. 04 nov. 05 nov. 06 nov. 07 nov. 08 nov. 09 8

9 Avkastning warrant Warrant Egenskaper og avkastning er en warrant som gir en eksponering mot underliggende kurv av fire valutakryss. Warrant har tegningskurs på 100 kroner per warrant (eksklusiv tegningshonorar), og gir investor en indikativ eksponering pålydende kroner per warrant, tilsvarende 20 x gearing av tegningskurs. Minste tegning er 750 warranter som utgjør en investering på kroner. Tegningshonorar beregnes av samlet investert beløp, og utgjør 2% som legges til investert beløp, og utgjør til sammen innbetalt beløp. Innløsning i løpetiden Verdien på Warrant vil variere i løpetiden, og påvirkes av bl.a. markedsutvikling, volatilitet, rente og gjenstående løpetid. Dersom BRIC-valutaene i Valutakurven har styrket seg mot amerikanske dollar med eksempelvis 15%, når det er ett år igjen til forfall, kan verdien pr. warrant eksempelvis være NOK 260,-. 260,- multiplisert med antallet warranter vil være verdien på plasseringen. Dersom BRIC-valutaene i Valutakurven derimot har svekket seg mot amerikanske dollar med 10%, og gjenstående løpetid er ett år, kan verdien på Warrant eksempelvis være NOK 10,- pr. warrant. Ved salg i plasseringens løpetid vil det bli beregnet en salgskostnad på 1% av warrantens markedsverdi. Norges- Investor Securities vil sørge for innløsning mot utsteder. Plasseringen kan i perioder svinge kraftig i verdi, og egner seg derfor best for de investorer som har evne til å være investert ut produktets løpetid. Forfall Ved forfall beregnes sluttverdien av Valutakurven som et aritmetisk gjennomsnitt av sluttkursen den 29. de fire siste månedene, forutsatt at nevnte dato er ordinær handelsdag. Gjennomsnittberegnig av sluttkurs kan ha både positiv og negativ effekt på den endelige avkastningen. 100 % 75 % 50 % 25 % Negativ effekt 0 % Snittet sluttkurs Valutakurv 100 % For at investeringen skal gå i Break even (hensyntatt tegninghonorar, snittet sluttkurs, og forutsatt nominelt beløp på NOK 2.000,-) må BRIC-valutaene i Valutakurven styrke seg mot amerikanske dollar med 5,10% i løpetiden. Investeringen vil forfalle verdiløs dersom den underliggende Valutakurven holder seg uendret, eller BRICvalutaene i Valutakurven svekker seg mot amerikanske dollar. Ved forfall påløper ingen salgsprovisjon. Positiv effekt 75 % 50 % 25 % 0 % Snittet sluttkurs Valutakurv 500 % 400 % 300 % 200 % 100 % 0 % -5 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % -100 % -200 % Hva er en warrant? En warrant er et finansielt instrument som gir en gearet eksponering mot et underliggende marked. En warrant er et derivat som klassifiseres som et høyrisikoinstrument. For at warranten skal resultere i positiv utbetaling på forfallstidspunktet, er investor avhengig av at det underliggende markedet beveger seg i den retning som warrantens strategi omfatter. Investor er også avhengig av at relativ endring i underliggende aktivums pris multiplisert med nominelt beløp på forfallstidspunktet er høyere enn innbetalt beløp, før positiv avkastning kan påregnes. Dersom underliggende aktivum målt fra startnivået, utvikler seg flatt eller i motsatt retning av hva warrantens strategi omfatter, vil investor tape sitt investerte beløp. Fordelen for investor er at en warrant kan gi en høy avkastning på grunn av gearing ved positiv utvikling i henhold til den underliggende strategien. Egenskaper ved forfall Styrker valutaene seg med 5,10%, forfaller warranten "break even" Styrker valutene seg med 15%, gir warranten 194% avkastning Eksempler på avkastning ved forfall BRIC valutaenes styrkelse mot USD Alle tallene er hensyntatt tegningshonorar. Fallende kurve representerer styrkning av BRIC-valutaene målt mot USD. Innbetalt beløp Styrking av valutaene mot USD Utbetalt beløp Avkastning på investert beløp NOK % NOK NOK % % % % % % % % % % % ,1 % % % % % % % % % % % % Alle tallene er hensyntatt tegningshonorar. Investor taper hele det innskutte beløpet dersom Valutakurven slutter uendret ved forfall. 9

10 Sannsynlighet for avkastning (historisk analyse) For å sannsynliggjøre plasseringens avkastningspotensial, krever retningslinjene at en statistisk vurdering av investeringens avkastningssannsynlighet skal beregnes. Det understrekes at historisk avkastning ikke er en pålitelig indikator, og at det ikke gir noen garanti for fremtidig avkastning, samt at Monte Carlo simuleringer og standard normalfordelte konfidensintervall på korte datasett kan gi et skjevt bilde av virkelig risiko og avkastningspotensial. Monte Carlo simulering (MC) Den statistiske metoden vi har benyttet er en Monte Carlo simulering. MC er en numerisk metode for beregninger av utfall av stokastiske prosesser, og har etter hvert blitt en bransjestandard for beregning av sannsynlig avkastning for finansielle instrumenter. Denne MC simuleringen består av 5000 simulerte utfall, og er basert på 7 års historikk av en rullerende investering i en warrant med identiske egenskaper som Warrant. Kvantifiseringen av sannsynlighetene viser Valutakurvens simulerte avkastning. I matrisen følger et sammendrag av det historiske datasettet, der alle tall er omregnet til avkastning p.a. Sannsynligheten for å oppnå dårligst avkastning ( 100%) etter to år er lik 22,66%. Sannsynligheten for å oppnå avkastning lik break even eller bedre (2% med, og 0% uten tegningshonorar) er lik 54,38% med, og 54,78% uten tegningshonorar. Innen et konfidensintervall på 70%, basert på historiske data, vil avkastningen være fra 100%, til og med 68,34% p.a. uten tegningshonorar. Med tegningshonorar vil avkastningen med 70% sannsynlighet ligge innenfor 100% til 66,69% p.a. Den mest sannsynlige avkastning vil være 8,72% p.a. uten, og 7,65% p.a. med tegningshonorar. Warranten har ingen øvre grense på avkastningen den kan oppnå. Nedre grense Øvre grense 70% konfidensintervall Valutakurvens styrkelse 2 år -25 % -5 % 15 % 35 % Fordeling av 5000 simulerte utfall Valutakurvens styrkelse 2 år -25 % -13 % -1 % 11 % 23 % 35 % Statistiske data omregnet til % p.a. Gjennomsnitt μ 1) 8,72% Maks avkastning 2) 177,43% Minimum avkastning 3) -100% 70% konfidensintervall [-100% ; 68,34%] 1) μ viser den gjennomsnittlige avkastningen p.a. dersom man hadde vært investert i denne warranten rullerende fra november 2002 og frem til november ) Maks verdi viser den høyeste avkastningen p.a. man kunne oppnådd dersom man hadde vært investert i denne warranten rullerende fra november 2002 og frem til november ) Minimumsverdi viser den laveste avkastningen p.a. man kunne oppnådd dersom man hadde vært investert i denne warranten rullerende fra november 2002 og frem til november Merknader til kvantifisering av sannsynlighet for avkastning Det er vanskelig å kvantifisere sannsynligheten for en viss avkastning warrants. Vi gjør oppmerksom på at beregning av sannsynlig avkastning ikke er noen garanti for fremtidig verdiutvikling. Vi henstiller derfor investorer til selv å gjøre seg opp en oppfatning om hvorvidt man tror at produktets endelige avkastning vil være høyere enn risikofri rente (alternativavkastning). Eksponeringens alternativavkastning gjennom en fastrenteplassering i bank tilsvarer ca. 4,50% p.a., og derfor må BRIC-valutaene i Valutakurven styrke seg med mer enn 5,33% inkludert tegningshonorar, før investeringen er lønnsom for Investor. For kun å dekke plasseringens tegningshonorar på 2% må valutaene i Valutakurvens styrke seg med mer enn 5,10% i løpetiden. Vi anbefaler derfor investorer som ikke tror at kurven av BRIC-valutaene målt mot dollar vil styrke seg med mer enn 5,33% de kommende to årene, å avstå fra å investere i produktet. 10

11 Betingelser og annen viktig informasjon ISIN ISIN NO Tegning Tegning finner sted hos Acta Asset Management AS som distributør fra og med 2. desember 2009 til og med 25. januar Minimums tegningsbeløp er 750 warranter tilsvarende et tegnet beløp på NOK ,-. Endelige vilkår Vilkårene for Warrant følger av indikative vilkår (Indicative Termsheet), datert 20. november Vilkårene for Warrant er underlagt engelsk rett og jurisdiksjon. Beskrivelsen av vilkårene for warranten i denne brosjyren er kun en oppsummering. Vilkår (Final Terms) datert 20. november 2009 knyttet til Utsteders warrantprogram (Base Prospectus datert 5. august 2009), følger som vedlegg til denne brosjyren. Endelige vilkår kan også fås ved henvendelse til NorgesInvestor Securities AS. (www.norgesinvestor.no) Utsteder Barclays Bank PLC Kalkuleringsagent Barclays Bank PLC Tegningskurs NOK 100,- pr. warrant. Nominelt beløp pr. warrant Nominelt beløp per warrant utgjør indikativt NOK 2.000,-. Endelig nominelt beløp pr. warrant kan bli høyere eller lavere enn indikativt nivå, og vil bli fastsatt den 29. januar Endelig Nominelt beløp pr. warrant kan ikke fastsettes lavere enn NOK 1.500,-. Salgsbegrensninger volum Inntil warranter. Utsteder har rett til å kansellere emisjonen dersom volumet blir mindre enn tilsvarende warranter. Valuta Warrantene er utstedt i norske kroner (NOK). Dette betyr at svekkelse eller styrking av den norske kronen målt mot utenlandske valutaer ikke kan påvirke warrantens avkastning verken negativt eller positivt. Løpetid Warrantenes løpetid er fra og med 1. februar 2010 til og med 30. januar Warrantene kan fritt omsettes i løpetiden. Valutakurv (betegnet som USD-CCY i ) Valutakurv målt mot dollar med tilhørende nummerering: Utbetaling ved forfall På Utbetalingsdato 13. februar 2011 (ved oppgjør av kontant sluttavregning) vil Utsteder via kontofører for Utsteder utbetale et utbetalingsbeløp tilsvarende warrantens kontantavregning multiplisert med antall warranter registrert hos innehaver på forfallsdag 30. januar Matematisk uttrykt skal Kontantavregning pr. warrant utgjøre: Nominelt Beløp per warrant x Max [0; Underliggende kurvutvikling] Hvor: Underliggende kurvutvikling betyr: 4 i, Strike Wi i 1 USD CCYi, Strike Der: USD CCY USD-CCY i : Verdien av én enhet USD uttrykt i Valuta i. USD-CCY i,finalspot : USD-CCY i aritmetisk gjennomsnitt av prisfastsettelse på valutakryssene som bestemt i henhold til angitt Kilde for valutakurs på de angitte tidspunkt på Gjennomsnittsdatoer. USD-CCY i,strike : USD-CCY i som bestemt i henhold til angitt Kilde for valutakurs på Startdato på det angitte tidspunkt. Kilde for valutakurs USD CCY i, FinalSpot Valuta (USD-CCY i ) Kilde Tidspunkt Brasilianske real REUTERS side, BRFR 06:00 pm, Sao Paolo Russiske rubler REUTERS side, EMTA 1:30 pm, Moskva Indiske rupi REUTERS side, RBIB 12:30 pm, Mumbai Kinesiske yuan REUTERS side, SAEC 09:00 am, Beijing Startdato 1. februar 2010 (eller dag som skulle vært åpen for handel med mindre Markedsavbrudd hadde inntrådt) på relevant marked. Gjennomsnittsdatoer 31. oktober 2011, 29. november 2011, 29. desember 2011 samt 30. januar Innbetalingsdato Samlet beløp inkludert tegningshonorar trekkes i henhold til fullmakt på tegningsblanketten, og senest den 26. januar Tildeling Bekreftelse om tildeling vil bli meddelt gjennom VPS snarest mulig etter tildeling av verdipapirene 5. februar i Valuta (USD-CCY i ) Vekt Brasilianske real 1/4 Russiske rubler 1/4 Indiske rupi 1/4 Kinesiske yuan 1/4 11

12 Melding om startverdier Melding om startverdier for aktuelle valutakryss, og endelig fastsettelse av Nominelt beløp pr. warrant vil bli offentliggjort på og den 5. februar Investor vil på nettstedet samtidig bli rapportert alle relevante og forskriftsmessige betingelser i henhold til myndighetenes krav til informasjon ved utstedelse og salg av sammensatte produkter. Børsnotering Warrant vil bli børsnotert på London Stock Exchange med virkning fra 5. februar VPS For å eie en warrant må investor disponere en VPS-konto. Warrantene vil bli registrert i VPS. Tegningshonorar Tegningshonorar beregnes av samlet investert, og utgjør 2%. Summen av samlet investert beløp og tegningshonorar utgjør innbetalt beløp. Se for øvrig side 2 og 15 for ytterligere beskrivelse av produktets totale kostnader. Salgsprovisjon Ved salg i verdipapirets løpetid vil det av distributør bli beregnet en salgsprovisjon tilsvarende 1% av plasseringens salgspris. Salgsprovisjonen vil bli fordelt mellom distributør og tilrettelegger i forholdet 80% til distributør og 20% til tilrettelegger. Utsteder kan også beregne seg en spread ved salg i verdipapirets løpetid. Ved forfall påløper ingen salgsprovisjon. Regler for markedsavbrudd Det finnes særskilte reguleringer knyttet til markedsavbrudd som gir Kalkuleringsagenten (Barclays Bank PLC) rett til å justere sammensettingen av Valutaporteføljen dersom hendelser som definert i Final Terms skulle inntreffe. Vennligst se Final Terms for ytterligere detaljer knyttet til markedsavbrudd. Markedsavbrudd er hendelser eller forhold som inntrer og/eller eksisterer på relevante dager for dette produktet på den aktuelle børs, og som resulterer i suspendering eller begrensning av handel, dog forutsatt at Kalkuleringsagenten anser suspenderingen eller begrensningen i handelen for vesentlig. Se Final Terms for ytterligere definisjoner og virkninger ved markedsavbrudd. Terminering Investorer må være oppmerksom på at plasseringen kan termineres tidligere enn verdipapirets angitte forfallsdato dersom det skulle inntreffe gitte årsaker. Vilkår for slik avslutning kan eksempelvis være uforutsette hendelser som forhindrer ordinær beregning av Valutakurven. Se Final Terms for uttømmende opplysninger om termineringsvilkår. Rapportering og metode De enkelte valutakryssene kan følges på blant annet REU- TERS og andre relevante markedsplasser for valuta. Løpende rapportering av verdiutvikling på investeringer tilrettelagt av NorgesInvestor Securities AS, herunder verdipapiret beskrevet i denne brosjyre, vil bli publisert på hjemmeside (delvalg; Norgesinvestor Securities, Kurser og rapporter). Detaljrapporter vil normalt være tilgjengelig senest fire uker etter investeringsperiodens start. Markedspleie Det er ikke inngått marketmakeravtale for warranten. NorgesInvestor Securities AS og Utsteder vil imidlertid søke å kunne stille kjøps-, og hvis mulig, salgspris innenfor løpetiden som tilsvarer markedsverdien av warrantene fratrukket salgsomkostninger på 1%. Vilkår for gjennomføring av tilbudet NorgesInvestor Securities AS forbeholder seg retten til å innstille tilbudet dersom tegnet beløp blir mindre enn NOK Tilsvarende warranter. NorgesInvestor Securities AS forbeholder seg retten til å innstille tilbudet dersom det i tiden frem til og med 29. januar 2010 inntrer en av følgende omstendigheter: (i) det inntreffer Markedsavbrudd som etter Kalkuleringsagentens vurdering gjør det vanskelig å fastsette verdien av Valutakurven og dermed Startverdi (ii) det finner sted i Norge eller utlandet en vesentlig endring i rentenivå, valutakurser og/eller volatiliteter, eller det inntreffer omstendigheter av økonomisk, finansiell eller politisk art som i vesentlig grad påvirker kostnadsnivået eller tilgjengeligheten av relevante sikringsinstrumenter tilknyttet warranten. NorgesInvestor Securities AS vil informere om eventuell innstilling av tilbudet. Dersom det er foretatt tegning og/ eller innbetaling, vil investor bli informert direkte. Dersom tilbudet innstilles etter at innbetaling har funnet sted, vil kjøperen få det innbetalte beløp (inklusive Tegningshonorar) tilbakebetalt fullt ut med tillegg av en rente tilsvarende lånerenten mellom ledende norske valutabanker for perioden fra og med 29. januar 2010 til tilbakebetaling skjer. Tilbakebetalingen skal skje så snart som mulig men senest 5. februar

13 Risikoforhold Alle former for investeringer innebærer en grad av risiko. Warrant kan betraktes å ha en høy risiko. Warranten er ikke et kapitalsikret produkt, og innbetalt beløp vil i sin helhet tapes dersom valutaene som inngår i Valutakurven i gjennomsnitt har svekket seg eller har vært uendret mot amerikanske dollar i løpetiden. Investor hefter ikke for mer enn sitt innskutte beløp. Det er også viktig å påpeke at investor bærer kredittrisiko på utsteder av warranten, i dette tilfellet Barclays Bank PLC. Utbetaling av warrantens verdi er betinget av at Utsteder er i stand til å innfri sine forpliktelser på tidspunktet for warrantens forfall. Warranteiers avkastning er avhengig av Valutakurvens utvikling. Dersom BRIC-valutaene i Valutakurven har styrket seg mot amerikanske dollar, vil warranteier motta en verdi med basis i Valutakurvens utvikling justert for gjennomsnittsberegnede sluttkurser. Warranter er i følge verdipapirhandelloven definert som et komplisert finansielt instrument. Aktuelle investorer må derfor ha nødvendig erfaring og kunnskap til å forstå den risiko det er å investere i warranter. Før beslutningen om investering tas, oppfordres den enkelte investor til å vurdere warranten opp mot alternative investeringsmuligheter. Investeringer i valutamarkedet vil alltid være forbundet med risiko. Risikobedømmelse Ansvaret for risikobedømmelsene av en handel ligger hos kunden. Svekkelse av valutaer som inngår i Valutakurven målt mot amerikanske dollar kan medføre at warrantens verdi faller vesentlig i løpetiden, eller at warranten forfaller verdiløs på Forfallsdagen. NorgesInvestor Securities AS eller Barclays Bank PLC har derfor ikke ansvar for verdiutviklingen på warranten. Kostnader Den pris du betaler for å oppnå avkastning fra den underliggende Valutakurven vil være høyere enn den pris Utsteder betaler i markedet for å sikre den enkelte kundes rett til avkastning. Forskjellen i den pris kunden betaler og den pris Utsteder selv betaler i markedet vil dekke Utsteders øvrige kostnader og marginer forbundet med produktet. Kostnader som registrering, rapportering, markedsføring og distribusjon inngår i de totale kostnadene. Samtidig er det også klart at den enkelte kunden i liten grad på egen hånd vil ha tilgang til et marked hvor en kan kjøpe seg slik rett til avkastning. For ordens skyld legger vi til at Utsteder ikke har noen plikt til å sikre sine forpliktelser knyttet til warrantene gjennom å kjøpe finansielle instrumenter. Det vil kunne være tildels store forskjeller mellom de forskjellige warrantene som tilbys i markedet, og hvilken pris den enkelte Utsteder betaler for retten til avkastning. Dette omfatter blant annet hvilke markeder den enkelte warranten er knyttet til, løpetid for plasseringen, hvilken eksponeringsfaktor kunden oppnår osv. Prisen vil også være avhengig av Utsteders størrelse gjennom den posisjon Utsteder har i markedet, og volumer som tegnes i det enkelte produkt. Distribusjon m.m. Warranter kan bare tilbys, selges, erverves eller utnyttes i samsvar med de regler som gjelder i landet. I Norge kan warranter kun tilbys av verdipapirforetak. Tilbudet retter seg ikke til personer hvis aksept av tilbudet forutsetter ytterligere prospekt, registreringshandlinger, eller andre tiltak enn hva som følger av norsk rett. Investorer skal før tegning sørge for at de forstår egenskapene og rekkevidden av en investering i en warrant, samt omfanget av den risiko man tar. 13

14 Beskatning av norske investorer som har fast bopel i Norge Hvordan en investor beskattes avhenger av den enkelte investors individuelle situasjon, og investor bør derfor kontakte skatte- eller juridisk rådgiver før investering i warrantene. Skattegrunnlag og satser kan forandre seg. Skattesatsene som nevnes her, er de som gjelder på tidspunktet for Tilbudet, og vil avhenge av den spesifikke situasjonen til Investor. Det er ingen garanti for at skattemessige og regulatoriske klassifiseringer av investeringen ikke kan endre seg i løpet av Investeringsperioden. Endringer i skattereglene kan få tilbakevirkende kraft. Dersom slike endringer skulle inntreffe kan de medføre negative konsekvenser for Investor. Det anbefales å søke råd fra en profesjonell skatterådgiver dersom man er usikker på mulige skattemessige følger av en investering i warrantene. Det som sies nedenfor beskriver ikke beskatningen av Investorer som erverver warranter i annenhåndsmarkedet. Slike investorer bør søke råd fra egen profesjonell skatterådgiver. Inntektsskatt Både innløsning ved investeringsperiodens utløp, samt tidligere salg anses som realisasjon av warrantene. Eventuell avkastning vil bli beskattet som alminnelig inntekt med en flat skattesats på 28 %. Eventuelle tap kan trekkes fra investorens alminnelige inntekt. Avkastning eller tap beregnes av forskjellen mellom beløpet investor mottar ved realisasjon og Investorens kostpris. Påløpte kostnader i forbindelse med anskaffelse og realisering av warrantene kan trekkes fra investorens alminnelige inntekt i det året realisasjonen finner sted. Fritaksmetoden gjelder ikke For Warrant kommer ikke fritaksmetoden til anvendelse. For investorer som er aksjeselskaper og likestilte selskaper, gjelder fritaksmetoden for aksjeinntekter hvor bare 3 % av inntekt på aksjer mv. inngår i investors alminnelige inntekt, mens tap på den annen side ikke er fradragsberettiget. Fritaksmetoden gjelder også for finansielle instrumenter mv. med kvalifiserte aksjer som underliggende objekt. Fritaksmetoden gjelder derfor ikke for Warrant. Bakgrunnen for dette er at produktet inneholder en kurv av valutaer, og er således ikke bestående av aksjer hjemmehørende innenfor EØS. I en uttalelse fra Skattedirektoratet er det lagt til grunn at 90 % av markedsverdien på underliggende aksjer må referere seg til selskaper innenfor EØS for at en investering skal være omfattet av fritaksmetoden. Dette er ikke tilfellet for Warrant BRIC Valuta II 2010/2012. På denne bakgrunn antas det at gevinst på warrantene ikke vil være fritatt fra beskatning, mens tap på den annen side er fradragsberettiget. Skatt på formue Verdien av investeringen ved utgangen av hvert år skal inkluderes i beregningen av investorens netto skattbare formue når det gjelder formuesskatt til stat og kommune. Aksjeselskaper og lignende foretak er ikke underlagt formuesbeskatning. NorgesInvestor Securities AS eller Utsteder er ikke ansvarlig for, eller på annen måte skyldig, å betale noe skatt, kostnad, avgift eller lignende som innehavere kan pådra seg på grunn av eierskap, overdragelse, eller utnyttelse av en warrant. Eier av warranten er ansvarlig for alle slike utgifter som oppstår i sammenheng med eierskapet. NorgesInvestor Securities AS og Utsteder tar forbehold om endringer i den skattemessige klassifiseringen, både som følge av tolkning av gjeldende skatteregler, men også som følge av endrede skatteregler i fremtiden. NorgesInvestor Securities AS og Utsteder tar ikke ansvar for feil i tolkning eller feilsitering av skattereglene knyttet til denne plasseringen. Omtalen er ikke å anse som en rådgivning knyttet til skattespørsmål. 14

15 Opplysninger i samsvar med forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter, 25/ nr I henhold til forskriften skal nærmere definerte opplysninger gis før avtale om salg av sammensatte produkter inngås. Warrant er ikke et sammensatt produkt, men et rent derivat. Av hensyn til god forretningsskikk har vi likevel valgt å samle de opplysningene vi mener er relevante i forhold til forskriften. Nedenfor følger de aktuelle opplysninger for dette produktet. Innbetalt beløp Summen av tegningskurs for warrantene (NOK 100,- pr warrant) og tegningshonorar (NOK 2 pr warrant). Dette dekker Utsteders kostnad for å sikre produktet og de totale kostnadene (NOK 12,- som omfatter tegningshonorar og produktmargin). Innbetalt beløp vil være 5,10% av eksponert beløp (NOK 2.000,-), forutsatt en eksponeringsfaktor lik 20 x gearing. Eksponert beløp Hva en investor måtte ha investert direkte i underliggende aktivum, dersom dette var mulig, for å oppnå samme eksponeringsfaktor som ved å investere i warranten. Valutakurven Opplysninger om den aktuelle Valutakurven framgår av brosjyren på side 11. Valuta Warranten beregnes og publiseres i norske kroner. Produktet gir deg derfor underliggende aktivums avkastning i norske kroner. Fordeling av innbetalt beløp i warranten, samt totale kostnader Tegningshonoraret utgjør 2% av investert beløp, dvs. NOK 2,- pr. warrant. Innbetalt beløp per warrant er NOK 102,- inkludert tegningshonorar. Forventet fordeling av innbetalt beløp er som følger: opsjonselement (netto warrant) 88,24%, totalkostnad (summen av tegningshonorar og produktmargin) 11,76% av innbetalt beløp. Av Innbetalt beløp tilfaller 1,96% til tilrettelegger, og 9,80% til distributør. De totale kostnadene for produktet utgjøres av tegningshonorar, distribusjonskostnader og tilretteleggers fortjeneste. Øvrige kostnader kan påløpes i forbindelse med investors verdipapirkonto. Disse kostnadene vil kunne variere for hver enkelt kontofører. Det vil bli beregnet kostnader ved salg av produktet i løpetiden. Sammenhengen mellom Valutakurven og avkastning Opplysninger om hvordan avkastningen beregnes framgår av brosjyren på side 11. Andel av Investert beløp som er garantert tilbakebetalt En warrant har ingen garanti om tilbakebetalt beløp, og kan forfalle verdiløs slik at 0% kan bli tilbakebetalt ved utløpet av løpetiden. Motpartsrisiko og innskuddsgaranti Investorer har motpartsrisiko mot Barclays Bank PLC som Utsteder. Investeringen omfattes ikke av noen innskuddsgaranti. Utbetaling av warrantens verdi er betinget av at Utsteder er i stand til å innfri sine forpliktelser på tidspunktet for warrantens forfall. Se separat omtale av Utsteder på side 16. Pris og totale kostnader Forskriften definerer Pris som hva det vil koste utsteder å sikre produktet gjennom hhv. en nullkupongobligasjon og derivater. Pris skal oppgis i% av Innbetalt beløp. En warrant er ikke et sammensatt produkt, og har således ikke noen obligasjonsdel som kan sikre produktet. Avsnittet har derfor ingen relevans for warrant, men vi henviser for ordens skyld til avsnittet Forventet fordeling av investert beløp i warranten samt totale kostnader på denne siden. Ulike tilbydere vil kunne få ulik pris på derivater avhengig av hvilken strategisk posisjon de har. Tilleggskostnader Eventuelle tilleggskostnader vil kun oppstå i forbindelse med investors verdipapirkonto. Denne kostnaden vil kunne variere for hver enkelt kontofører. Avkastning På side 8 i denne brosjyren finner man en oversikt som viser Valutakurvens historiske utvikling. Sannsynlighet for avkastning og break even -analyse er omtalt i eget kapittel på side 10 i denne brosjyre. Sannsynlighet for avkastning Se kalkulasjon av sannsynlighet for avkastning på side 10 i denne brosjyre. Alternativ avkastning Eksponeringens alternativavkastning som fastrenteplassering tilsvarer ca. 4,50% over løpetiden, og netto må derfor BRIC-valutaene i Valutakurven styrke seg mot amerikanske dollar justert for omkostninger med mer enn 5,33% i løpetiden før investeringen er lønnsom for investor. For kun å dekke plasseringens tegningshonorar på 2% må BRIC-valutaene i Valutakurven styrke seg mot amerikanske dollar med 5,10% break even. Vi anbefaler derfor investorer som ikke tror at BRIC-valutaene i Valutakurven vil styrke seg mot amerikanske dollar med mer enn 5,33% de neste to årene, hensyntatt gjennomsnittsberegning og tegningsomkostninger, å avstå fra å investere i produktet. Dette forutsetter at den endelige eksponeringsfaktoren blir lik den indikative eksponeringsfaktoren. Endelig eksponeringsfaktor som avviker fra den indikative eksponeringsfaktoren vil medføre at break even - tallet blir ulikt 5,10%. Tilsvarende vil valutastyrking som skal gjøre investeringen lønnsom, inkludert alternativ avkastning, være ulik 5,33%, dersom den endelige eksponeringsfaktoren avviker fra NOK 2000,- pr. warrant. En investering i 2 års statsobligasjoner før begynnelsen av løpetiden for produktet ville til sammenligning gitt en effektiv rente på ca. 2,34% p.a. (pr. 20. november 2009). Likviditet/Forfall NorgesInvestor Securities AS vil kunne stille kjøpspris på warranten på løpende basis. Ved salg i verdipapirets løpetid vil det av distributør bli beregnet en salgsprovisjon tilsvarende 1% av plasseringens markedsverdi. Salgsprovisjonen vil bli fordelt mellom distributør og tilrettelegger, i forholdet 80% distributør og 20% tilrettelegger. Utsteder kan også beregne seg en spread ved salg i verdipapirets løpetid. Ved forfall påløper ingen salgsprovisjon. Salgsprisen i løpetiden kan være lavere enn prisen investor har betalt for warranten, og investor risikerer å tape hele det investerte beløpet. Lånefinansiering NorgesInvestor Securities AS verken tilbyr eller formidler lånefinansiering av finansielle produkter. Derimot kan ulike banker eller andre finansinstitusjoner tilby finansiering. Gjennom å lånefinansiere en investering i en warrant vil investor øke sin risiko betydelig. NorgesInvestor Securities vil sterkt fraråde investorer å lånefinansiere warranter, og anmoder derfor investorer som vurderer å lånefinansiere sine investeringer, nøye å vurdere alle risikofaktorer knyttet til plasseringen. En Warrant er ingen kapitalsikret plassering. Lånefinansiering av enhver investering knyttet til verdipapirmarkedet er forbundet med risiko for tap. Tap vil kunne oppstå dersom investeringens avkastning helt eller delvis ikke dekker hovedstolen på lånet og lånekostnadene. Lånefinansiering bør derfor være begrenset til et beløp som innebærer omkostninger investor har evne til å betjene og eventuelt tape helt eller delvis. Ved lånefinansiering vil den totale risiko øke ved at man kan tape renten som betales på lånet, samt at dersom investeringen gir negativ avkastning eller forfaller verdiløs, vil man måtte dekke hovedstolen på lånet med andre midler. For at en investering skal bli lønnsom med lånefinansiering, må produktets avkastning minst tilsvare summen av hovedstolen på lånet, det samlede tegningshonoraret, rente- og etableringskostnadene på lånet, og eventuelle gebyrer i forbindelse med lånet. Disse vil variere i forhold til investeringens størrelse og den til enhver tid gjeldende lånerente. Dersom man låner med fast rente, og lånet betales tilbake før forfall kan dette også medføre ytterligere kostnader. Skatt Se opplysninger om skatteforhold på side 14 i brosjyren. Insentivordninger Warrant distribueres av Acta Asset Management AS. Actas inntjening knyttet til formidling av produktet tilsvarer inntjening i form av 100% av tegningshonoraret og 80% av produktmarginen. Actas ansatte har ikke spesielle insentivordninger for å selge dette produktet. Warrant 15

Warrant. BRIC Valuta 2009/2011

Warrant. BRIC Valuta 2009/2011 Oppsummerte betingelser Utsteder Utsteders kreditt rating Verdipapirtype Notering Register Tilrettelegger Distributør Tegningsperiode Tegningskurs pr. warrant Minste investerte beløp Siste innbetalingsdato

Detaljer

Markedswarrant EURNOK

Markedswarrant EURNOK www.handelsbanken.com/capitalmarkets Markedswarrant EURNOK Markedswarrant EURNOK gir deg mulighet til høy avkastning dersom kronen styrker seg tilstrekkelig mot euro Den norske kronen har tapt seg mye

Detaljer

Markedswarrant Norske aksjer V

Markedswarrant Norske aksjer V www.handelsbanken.no/warrants Markedswarrant Norske aksjer V n Markedswarrant Norske aksjer V gir deg mulighet til høy avkastning, samtidig som risikoen er høy n Aksjemarkedet både i Norge og i verden

Detaljer

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud

Detaljer

Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon

Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon 2015-2016: 50% oppgang? 2005-2007: 500 % oppgang 2008-2009: 90 % oppgang 2014 60% oppgang 7 års bearmarket ga meget dårlig sentiment det har nå snudd! Kraften i

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger

Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningspliktved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Detaljer

Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger

Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130321 DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002 Innbetalingsdato:

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger

Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp

Detaljer

VEKSTSERTIFIKAT KNOCK-OUT KINA 2

VEKSTSERTIFIKAT KNOCK-OUT KINA 2 CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VEKSTSERTIFIKAT KNOCK-OUT KINA 2 Stor eksponering. Liten innsats. Kina < Løpetid 1 år < Investeringsbeløp 7 000 kr per vekstsertifikat < Pålydende beløp 100 000 kr per vekstsertifikat

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedswarrant

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014

Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014 Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014 Middels Lav Risiko Høy - Få en eksponering mot det amerikanske eiendomsmarkedet - Få med deg 150 % (indikativt) av den eventuelle styrkelsen av underliggende

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Warrant Sør-Europa. Høy risiko Ikke kapitalsikret

Warrant Sør-Europa. Høy risiko Ikke kapitalsikret Warrant Sør-Europa Høy risiko Ikke kapitalsikret 1 Innhold Oppsummering av tilbudet... 3 Tidsplan... 4 Beskrivelse av Warrant Sør-Europa... 5 Beregning av utbetaling ved forfall... 6 Opplysninger i samsvar

Detaljer

Indeksbevis Norske Aksjer

Indeksbevis Norske Aksjer Indeksbevis Norske Aksjer Løpetid 3 år og 1 måned Koblet til utviklingen av de største aksjene på Oslo Børs Indikativt 140 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende aksjekurven Risiko for tap;

Detaljer

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø.

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. Torsdag 7.11 meldte OPEC at der ikke kommer noen kutt i produksjonen fra deres side. Dette påvirker kraftig en allerede fallende oljepris,

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000. ISIN: NO 001 0086234 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Kupongbevis IV. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,50 % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer

Kupongbevis IV. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,50 % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer Kupongbevis IV Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer Dersom ingen av de to aksjene har falt mer enn 30 % ved forfall, tilbakebetales hele

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016 Prospekt Endelige Vilkår for Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, 3. desember 2010 og 10.

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Oil 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår.

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår. Prospekt Endelige Vilkår for 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt

Detaljer

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Japan 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6 ISIN: NO 001 033278.6 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Pluss 4,50 % Sparebanken Pluss åpent obligasjonslån 2006/2011 Åpent lån, inntil NOK 800.000.000 Lånet løper fra 12. september 2006 til 12. september

Detaljer

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS Stor eksponering. Liten innsats. Europeiske olje- og gass-selskaper < Løpetid 3 år < Investeringsbeløp 19 000 kr per vekstsertifikat < Pålydende

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon ISIN: NO 001 0331218 TEGNINGSINNBYDELSE DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. august

Detaljer

Markedswarrant CHFNOK

Markedswarrant CHFNOK Markedswarrant CHFNOK Løpetid 2 år Koblet til utviklingen av norske kroner mot sveitsiske franc Indikativt 1050 % deltagelse i en mulig styrking av den norske kronen Ingen kapitalbeskyttelse: dette er

Detaljer

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no PRESSEKONFERANSE - 9. august 213 2. KVARTAL 213 www.nbim.no Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner, 3. juni 213 4 5 4 397 4 5 4 Aktivaklasse Verdi Prosentandel fond 4 3 5 Aksjer 2 785 63,4%

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK MAKSIMUM NOK

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK MAKSIMUM NOK ISIN: NO 001 0039886 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 MAKSIMUM NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 21. februar 2000-31.

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Orkla Finans Europa-Pacific

Orkla Finans Europa-Pacific Orkla Finans Europa-Pacific Obligasjon utstedt av Credit Suisse International (CSi) med 3,0 års løpetid 100 % avkastning utover 5 %* 100 % sikkerhet** for investeringen ved forfall Avkastningen er knyttet

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt på FRN DnB NOR

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0086226 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice 2015 ble et godt år for aksjeinvestorer som hadde investert i en veldiversifisert portefølje, både som følge av positiv børsutvikling, og ikke minst

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Nye muligheter for høy avkastning

Nye muligheter for høy avkastning www.handelsbanken.no Kupongsertifikat STATOILHYDRO Nye muligheter for høy avkastning Siste tegningsdag 20. april Høyt avkastningspotensial- preliminær kupong på 19 prosent per år Sertifikatet har fem års

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006. Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10.

AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006. Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10. Tegningsinnbydelse ISIN: NO 001 020402.7 AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006 Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10.000 Tegningsperiode: 27. oktober

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen Petter Bjerksund, professor NHH dr.oecon. Versjon: 11.02.2014 DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen Undertegnede var sakkyndig vitne i Røeggen

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. Oktober 2013

Detaljer

Warrant Italia Des 18

Warrant Italia Des 18 Warrant Italia Des 18 Desember 2015 The Bull climbs a wall of worry Finanskrisen Sær Sør- Europeisk krise Ukraina/Russland Sanksjoner Hellaskonflikten Kina børsfall og vekstfrykt Konjunkturoppgangen har

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved svekkelse av sveitsiske franc mot norske kroner. ISIN: NO 001 0590987 Tegningsperiode: 2. -

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

Markedswarrant. Markedswarrant USA. Løpetid 3 år. Koblet til kursutviklingen på 500 amerikanske aksjer

Markedswarrant. Markedswarrant USA. Løpetid 3 år. Koblet til kursutviklingen på 500 amerikanske aksjer Markedswarrant USA Løpetid 3 år Koblet til kursutviklingen på 500 amerikanske aksjer Indikativt 600 % deltagelse i en mulig oppgang på det amerikanske aksjemarkedet Ingen kapitalbeskyttelse: dette er en

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK ISIN: NO 001 0086986 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 250.000.000 Tegningsperiode: 19. mars 2001 6. april

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0096704 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 14. mai 2001 22. juni

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Offensiv 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer