1. Nordiske konferanse om vold og behandling Oslo Plaza desember

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Nordiske konferanse om vold og behandling Oslo Plaza 5. 6. desember 2007. www.atv-stiftelsen.no"

Transkript

1 1. Nordiske konferanse om vold og behandling Oslo Plaza desember 2007

2 1. Nordiske konferanse om vold og behandling ATV inviterer med dette til den 1. Nordiske Konferanse om Vold og Behandling. Hovedfokuset for konferansen er praksis det direkte arbeidet for å bekjempe og forbygge vold i familien. Konferansen skal fokusere på alle voldens aktører, på utøvere og utsatte og på de barn som vokser opp i familier med vold. Konferansen skal først og fremst inspirere og motivere både konferansedeltagere og foredrags-holdere. Kvinnemishandling og familievold har eksistert til alle tider. Kvinnebevegelsen brakte volden fram i lyset gjennom etableringen av krisesentre for 30 år siden. For 20 år siden åpnet ATV det første behandlingssenteret for voldsutøvende menn. For 10 år siden begynte man å fokusere på barna som lever med vold i familien. I disse årene har det gradvis vokst fram flere tiltak mot kvinnemishandling og familievold i Norden. Det fagfolkene har manglet er et felles møtested for utveksling av erfaringer. Gjennom arbeidet med vold ser vi mer og mer den kompleksitet som ligger i fenomenet vold og endring. Det er behov for å etablere vold og behandling som et eget fagfelt. VEL MØTT PÅ OSLO PLAZA DESEMBER Per Isdal, konferanseleder

3 Program onsdag 5. desember Plenum Justisminister Knut Storberget Politikk, familievold og behandling. Per Isdal og Marius Råkil Hva har vi lært av 20 år med behandling av voldsutøvende menn? Daniel J. Sonkin, Ph.D. Treatment of Violence with Attachment and the Brain in Mind. Eva Axelsen Hvordan er vold psykologi, og hvorfor og hvordan kan psykoterapi hjelpe mot vold? Shabana Rehman Lunsj Sesjon 1. workshop Ph.D. Daniel J. Sonkin Treatment of Violence with Attachment and the Brain in Mind. 2. Ragnar Kværness og Marius Råkil Arbeid med voldsutøvende menn som fedre. 3. Øivind Aschjem og Wenche T. Sanna Kanskje kommer kongen gruppeterapi med barn som har vært vitne til vold. 4. Trine Anstorp Når jeg ikke er tilstede- terapeutiske utfordringer i arbeid med traumerelaterte lidelser etter omfattende vold og overgrep. 5. Judith van der Weele og Annika With Sommerfuglkvinnen tidlig fase traumearbeid i gruppe med etniske minoritetskvinner. 6. Stig Torsteinson Tilknytningsbasert behandling. En presentasjon av arbeidet med en desorganisert voldsutsatt mor og et desorganisert barn. 7. Christopher Harper Work with South African men who use violence cooperation across borders. 8. Arne Blindheim og Marianne Straume Behandling av barn med voldserfaringer i familien.

4 Program torsdag 6. desember Plenum Christine Dobson, Ph.D, LMSW The effects of domestic violence on the developing brain of the child. Per Ø. Steinsvåg Behandling av barn som har vært vitne til vold i familien. Judith van der Weele Etnisitetsprosjektet behandling av klienter med etnisk minoritetsbakgrunn der det er familievold. Lesley Ann Foster International perspectives on supportservices for women and children. Lunsj Sesjon 2. workshop Christine Dobson Part 1. Neuro-developmentally sensitive treatment of children exposed to family violence. 10. Karsten Ekren og Ragnar Kværness Homofile voldsutøvere og terapi. 11. Nina Lang og Jon Middelborg Tryggere barndom. Parterapi en nyttig tilnærming for barn som lever med vold i familien. 12. Didrik Hægeland Reflekterende prosesser i terapi med mannlige voldsutøvere. 13. Ane Heiberg Simonsen og Cecilie Fronth Nyhus Når voldsmannen er en jente. Om endringsarbeid med jenter som bruker vold. 14. Lesley Ann Foster Treatment of South African Women. 15. Susanne Ericson og Anna Pallarp Att möta barn som bevittnat våld i hemmet individuellt och i pedagogisk gruppverksamhet. 16. Christian V. Scheel Kunst- og uttrykksterapi med de mest voldelige. Erfaringer fra arbeid i fengsel. Sesjon 3. workshop Harald B. Jørgensen Terapi med menn fra etniske minoriteter. 18. Kristin Dahl Søskengrupper behandling av voldseksponerte barn. 19. Anne Beth Grøndahl Voldsfokusert familieterapi. 20. Ingunn Rangul Askeland Da jeg var ung var det ikke noe problem, men voksne damer slår jo ikke terapi med kvinner som utøver vold. 21. Christine Dobson Part 2. Neuro-developmentally sensitive treatment of children exposed to family violence. 22. Anneli Svensson Hatvold vold mot mennesker med ikke-heterofil legning. 23. Mette Skålholt og Iselin Sætre Hva er god behandling for kvinner som lever med vold? 24. Hanne Netland Simonsen, Ingunn Eriksen og Per Ø. Steinsvåg Individualterapi med barn som har levd med vold i familien

5 Innledere og workshopledere Anstorp, Trine Trine Anstorp er psykologspesialist og ansatt som spesialrågiver ved Regionalt Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging i Helse Øst (RVTS-Ø). Hun er særlig opptatt av bedre tilrettelegging for en mer planmessig kompetanseheving innen psykisk helsevern, når det gjelder forståelse og behandling av traumeproblematikk. Hun har selv lang erfaring fra arbeid med alvorlig dissosierte klienter som er blitt traumatisert etter vold og omsorgssvikt i nære relasjoner. Aschjem, Øivind Øivind Aschjem er familierådgiver og arbeider i pro-sjektet Barn som lever med vold på ATV. Han har arbeidet med familievold siden Aschjem er opptatt av å spre kunnskap om temaet familievold i samfunnet og er initiativtaker til to filmer om vold i familien og barneboken Sinna Mann. Han var medlem av regjeringens kvinnevoldsutvalg Aschjem har utstrakt undervisningsvirksomhet. Askeland, Ingunn Rangul Ingunn Rangul Askeland er utdannet psykolog og har vært ansatt ved ATV siden Hun har arbeidet med både menn og kvinner som utøver vold. I 1997 startet hun tilbudet til kvinner med volds- og aggresjonsproblemer og har hatt ansvar for driften av dette. De siste tre årene har hun vært ansatt i halv stilling som forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Stillingen på NKVTS er knyttet til forskning på klienter ved ATV. Axelsen, Eva Eva Axelsen er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. I tillegg har hun privatpraksis. Hun har omfattende erfaring med behandling av psykiske problemer. Eva Axelsen har publisert bøker og artikler om psykiske problemer, seksuelle overgrep og psykoterapi. Blindheim, Arne Arne Blindheim er psykologspesialist og arbeider på Senter for Krisepsykologi i Bergen. Han er engasjert i prosjektet Barn som lever med vold i familien, et samarbeidsprosjekt med ATV. Han arbeider også med voksne som har vært utsatt for traumatiske hendelser. Han har interessert seg spesielt for forståelse og ulike behandlingstilnærminger for personer som har vært utsatt for enkeltstående traumer vs. personer som har en mer kompleks traumeproblematikk. Dobson, Christine Christine Dobson, PH.D., LMSW, har ledet utviklings-programmer innen behandling, barnevern og utdanning for The Child Trauma Academy (CTA) ), siden Hun arbeider også som behandler ved senteret for barn og familier som har erfart traumer eller mishandling. Hun har en bred forskerbakgrunn, og er koordinator for fors-kningsaktiviteter ved CTA. CTA er i dag ledende innen arbeidet med å bedre traumatiserte barns liv gjennom ulike nyskapende programmer innen behandling, forskning, utdanning og sosialt arbeid. En hoved-aktivitet ved CTA er å oversette ny kunnskap om den menneskelige hjernen til praktiske implikasjoner for omsorg og beskyttelse av barn. Ekren, Karsten Karsten Ekren er psykolog og har jobbet ved ATV siden Han har hovedsakelig arbeidet med mannlige voldsutøvere både individuelt og i grupper. Det siste året har han også vært engasjert i ATVs prosjekt rettet mot vold i homofile parforhold. Eriksen, Ingunn Ingunn Eriksen er psykologspesialist og har en variert bakgrunn som psykolog med hovedvekt innen psykisk helsevern for voksne. Hun arbeider i prosjektet Barn som lever med vold ; et samarbeidsprosjekt mellom ATV i Oslo og Senter for Krisepsykologi (SfK) i Bergen. Hun har også erfaring fra arbeid med kvinner som utvøer vold og kvinner som utsettes for vold. Ericson, Susanne Susanne Ericson arbeider på Bojen i Gøteborg, en virksomhet for barn og ungdom som opplever vold i hjemmet, og deres mødre. Ericson er sosionom med lang erfaring fra sosialt arbeid og utviklingsarbeid. Grøndahl, Anne-Beth Anne-Beth Grøndahl er spesialist i klinisk psykologi med fordypning i familiepsykologi. Hun arbeider ved familievernkontoret i Fana. Hun har i mange år vært tilknyttet Universitetet i Bergen, Institutt for klinisk psykologi, med undervisning og veiledning. Hun har mange års erfaring med terapi og veiledningsarbeid rettet mot arbeid med barn og familier. Harper, Christopher Mr. Christopher Harper er utdannet prest og psykolog. Han arbeider i Masimanyane Women Support Center i East London, Sør-Afrika. Han har vært ansvarlig for etableringen og utviklingen av senterets Men s Project som henvender seg til og arbeider med menn med volds- og aggresjonsproblemer, både i og utenfor familien. Hægeland, Didrik Didrik Hægeland er psykolog og leder for Alternativ til Vold i Drammen. For tiden har han permisjon og jobber ved akuttpsykiatrisk avdeling på Ullevål universitetssykehus. Han har utviklet en metode, reflekterende prosesser, spesielt tilpasset arbeid med voldsutøvende mennesker som søker hjelp. Isdal, Per Per Isdal er psykolog og ledet ATV siden starten i 1987 og frem til juli Han har omfattende erfaring med terapi med menn og ungdom med voldsproblemer. Har nylig flyttet til Stavanger for å fortsette arbeidet med vold i den regionen, i tillegg til å være nestleder i Stiftelsen Alternativ til Vold. Han har skrevet flere bøker på temaet vold og utviklet behandlingsprogrammer som brukes i stort omfang innen norsk kriminalomsorg. Han har også vært sterkt involvert i voldsforebyggende arbeid i skolen. Jørgensen, Harald B. Harald B. Jørgensen er utdannet psykolog fra NTNU i Trondheim. Han har siden 2003 vært tilknyttet ATV og har hovedsakelig arbeidet med voldsutøvende menn, siden 2005 i prosjektet Etnisitet og familievold. Kværness, Ragnar Ragnar Kværness er spesialist i klinisk psykologi og leder tilbudet for voldsutøvere og -utsatte på ATV i Oslo. Han er også prosjektansvarlig for prosjektene Homovold og I klemme mellom to minoriteter flerkulturelle homofile og lesbiske må de forbli tause? Lang, Nina Psykolog og leder ved Østensjø familiekontor. Hun har jobbet i familievernet de siste 8 årene og som leder ved Østensjø siden Hun har videreutdanning i familie- psykologi og har erfaring fra organisasjonspsykologi og psykisk helsevern for barn og unge. Driver veiledning og undervisning.

6 Innledere og workshopledere Middelborg, Jon Psykolog og leder, arbeidet med fagutvikling innenfor Østensjø familiekontor. Han har jobbet i familievernet siden Har ellers erfaring fra russektoren, PPT og driver med veiledning. Har videreutdanning i voksenpsykologi. Nyhus, Cecilie Fronth Cecilie Fronth Nyhus er psykolog og for tiden ansatt ved familie og nettverksteamet Bærum BUP. Hun har tidligere arbeidet ved ATVs ungdomstilbud og har bred erfaring fra undervisning og veiledning knyttet til klinisk arbeid med ungdom som har volds- og aggresjonsproblemer. Pallarp, Anna Anna Pallarp arbeider på Bojen i Gøteborg, en virksomhet for barn og ungdom som opplever vold i hjemmet, og deres mødre. Pallarp er sosionom med lang erfaring fra sosialt arbeid og utviklingsarbeid. Råkil, Marius Marius Råkil er utdannet psykolog og er direktør i Stiftelsen Alternativ til Vold (SATV). Han har 18 års erfaring med å behandle menn som utøver vold i familien. I tillegg til sitt kliniske arbeid, driver han utstrakt veilednings- og foredragsvirksomhet. Han har publisert flere artikler, også internasjonalt. Sanna, Wenche Tobiassen Wenche Tobiassen Sanna er sosionom og har jobbet de siste i 5 årene ved ATV Telemark med barn, menn og kvinner. Hun har mange års erfaring fra barneverns-tjenesten og med barn med ulike funksjonshemninger. Scheel, Christian V. Christian Scheel er kunst og uttrykksterapeut, han har arbeidet i 7 år ved ATV med hovedvekt på behandling av menn med voldsproblemer. Siden 2005 har han vært prosjektleder for Kriminalomsorgs prosjektet, og blant annet drevet grupper i Oslo fengsel. Simonsen, Ane Heiberg Ane Heiberg Simonsen er psykolog og arbeider for tiden på Furuset BUP. Hun har arbeidet ved ATVs ungdomstilbud i perioden De to siste årene ledet hun prosjektet Jenter som utøver vold i tillegg til forskerstillingen på NKVTS hvor hun har forsket på ATVs ungdomsklienter. Simonsen, Hanne Netland Hanne Netland Simonsen arbeider som psykolog ved ATV i Oslo. Hun har jobbet med voldsutsatte og volds-utøvende klienter, barn og ungdom og voksne. Hun er nå knyttet til prosjektet Barn som lever med vold. Skålholt, Mette Jensen Mette Jensen Skålholt er psykolog og har arbeidet ved ATV siden Hun har arbeidet med både volds-utøvere og utsatte for vold, i gruppe og individuelt. Fra 2007 leder hun prosjektet Kvinner utsatt for vold. Fra avmakt og angst til styring og kontroll over eget liv. Sonkin, Daniel Jay Daniel Jay Sonkin, Ph.D, er familieterapeut og av de første til å utvikle tenkning og metodikk for arbeid med mannlige voldsutøvere. Han har hatt stor innflytelse på feltet og utgitt en rekke bøker. De siste ti årene har han vært opptatt av å integrere tilknytningsteori i sitt kliniske arbeid med voldsutøvere og utsatte for vold. Han driver privat klinisk praksis i Sausalito, California. Straume, Marianne Marianne Straume er psykologspesialist og arbeider på Senter for Krisepsykologi i Bergen. Der er hun blant annet engasjert i prosjektet Barn som lever med vold i familien, et samarbeidsprosjekt med ATV. Videre omfatter den kliniske erfaringen fra senteret ulike krisesituasjoner som rammer hverdagslivet og traumeterapi, i tillegg til grupper for barn og voksne som opplever tap/sorg. I tillegg har hun hatt oppdrag for Unicef i Midtøsten. Steinsvåg, Per Øystein Per Øystein Steinsvåg er psykolog og har siden 1996 arbeidet ved ATV. Han leder prosjektet barn som lever med vold, et prosjekt i samarbeid med Senter for Krisepsykologi. Steinsvåg har arbeidet med utøvere av og utsatte for vold, både voksne, ungdommer og barn. Han er medforfatter til boken; Ungdom Bak Volden (Universitetsforlaget 2004), som er en oppsummering av erfaringer fra møter med 400 ungdommer med alvorlige aggresjons- og voldsproblemer. Svensson, Anneli Anneli Svensson er sosionom og terapeut utdannet ved Karolinska Institutet. Hun har erfaring fra den svenska kriminalvården og socialtjensten før hun kom til RFSL riksforbundet for homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner. Hun startet opp RFSL sitt voldsoffersenter i Hun arbeider individuelt med voldsutsatte, samt foreleser om temaet og tar sakkyndighetsoppdrag. Hun har også en privatpraksis hvor hun hovedsakelig arbeider med traumatiserte klienter. Sætre, Iselin Iselin Sætre er psykolog og leder for ATV Oslo. Hun har flere års erfaring fra arbeid med kvinner utsatt for vold og var med å bygge opp partnertjenesten ved ATV fra Hun har også erfaring fra klinisk arbeid i psykiatrien. Hun har bred erfaring fra veiledning og undervisning. Torsteinson, Stig Stig Torsteinson er psykolog, og har over flere år fordypet seg i arbeid med sped- og småbarn. Han var lenge ansatt ved Aline poliklinikk og har nå deltidsstillinger ved sped- og småbarnseksjonen ved Nic Waals institutt (NWI) og Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse ved R-BUP. Han er en anvendt foreleser ved psykologforeningens spesialistkurs, profesjonsstudiet ved UiO og sped- og småbarns-utdanningen ved R-BUP. Weele, Judith van der Judith van der Weele er psykolog og har arbeidet på ATV siden 2000; først med voldsutsatte kvinner på Oslo Krisesenter og nå som prosjektleder for arbeid med etniske minoritetsfamilier der det er vold. Hun er også engasjert i et samarbeid med Regionalt Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging i Helse Øst (RVTS-Ø) for å øke kompetansen om traumebehandling i psykiatrien. Hennes spesialfelt er traumebehandling, migrasjonspsykologi og interkulturell kommunikasjon. With, Annika Annika With er utdannet Kunst- og Uttrykksterapeut i Stockholm. Hun har siden 2003 arbeidet med voldsutøvende menn og voldsutsatte kvinner, både individuelt og i gruppe på ATV. Hun har omfattende videreutdanning i traumebehandling med særlig fokus på kropps- og uttrykksorienterte metoder.

7 1. Nordiske konferanse om vold og behandling 5. og 6. desember 2007 Arrangør: Alternativ til Vold Påmelding: Gå til og last ned et påmeldingskjema og send til eller i brev til Alternativ til Vold, Lilletorget 1, 0184 Oslo. Om du ikke bruker skjema, så send følgende: Påmelding til * 1. Nordiske konferanse om vold og behandling 5 og 6 desember 2007 * Deltaker navn * Ønsket workshop nummer i sesjon 1, 2 og 3. * Navn på arbeidssted * Adresse * Fakturaadresse og eventuell referansenr. * Epost * Telefon Sted: Radisson SAS Plaza Hotel Sonja Henies Plass Oslo Telefonnr.: Se: Konferansekomité: Per Isdal Konferanseleder E-post: Mobil: Iselin Sætre Leder for ATV Oslo E-post: Telefon: Johannes Anker Kontorsjef E-post: Telefon: Mobil: Linn Jørgensen Konferansesekretær E-post: Telefon:

8 Arrangør: Alternativ til Vold Lilletorget Oslo Telefon:

Årsrapport for 2009. for. Stiftelsen Alternativ til Vold

Årsrapport for 2009. for. Stiftelsen Alternativ til Vold Årsrapport for 2009 for Stiftelsen Alternativ til Vold www.atv-stiftelsen.no INNHOLD Innledning STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)... 4 ATV Oslo... 4 ATV Asker og Bærum... 5 ATV Drammen... 6 ATV Vestfold...

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN 2004-2010 Finansiert av Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet Oslo/ Bergen høst 2010 Innhold EN STOR TAKK!... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKTET BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN 2004-2010. Finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet

SLUTTRAPPORT PROSJEKTET BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN 2004-2010. Finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet SLUTTRAPPORT PROSJEKTET BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN 2004-2010 Finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet Bergen/ Oslo høst 2010 1 Innhold EN STOR TAKK!... 5 SAMMENDRAG... 6 BAKGRUNN... 8

Detaljer

Årsrapport for 2011. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv stiftelsen.no

Årsrapport for 2011. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv stiftelsen.no Årsrapport for 2011 Stiftelsen Alternativ til Vold www.atv stiftelsen.no INNHOLD STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)... 5 ATV Oslo... 5 ATV Skedsmo... 7 ATV Asker & Bærum... 7 ATV Drammen... 8 ATV Vestfold...

Detaljer

Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo 13.-14. november 2013

Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo 13.-14. november 2013 4. Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo 13.-14. november 2013 SAMARBEID MOT VOLD Det er en enorm glede å kunne ønske velkommen til den 4. nordiske konferanse om vold og behandling. Denne konferansen står i samarbeidets

Detaljer

Årsrapport for 2013. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no

Årsrapport for 2013. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no Årsrapport for 2013 Stiftelsen Alternativ til Vold www.atv-stiftelsen.no INNHOLD STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)... 5 ATV Oslo... 5 ATV Nedre Romerike... 7 ATV Asker & Bærum... 8 ATV Drammen... 9

Detaljer

Publikasjonsoversikt ATV revidert utgave mars 2011

Publikasjonsoversikt ATV revidert utgave mars 2011 Publikasjonsoversikt ATV revidert utgave mars 2011 Bøker 1. Bjelland, A. (1998). Perspektiver på barn og unges vold. ATV-Forlag 2. Isdal, P. (2000). Meningen med volden. Oslo: Kommuneforlaget 3. Aschjem,

Detaljer

Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo 9.-10. november 2011

Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo 9.-10. november 2011 Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo 9.-10. november 2011 LEK OG ALVOR Hjertelig velkommen til den 3. nordiske konferanse om vold og behandling! Vår største ambisjon med konferansen er å skape et fellesskap

Detaljer

Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer

Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer 2007 Wenche Jonassen og Majken Paulsen Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer En nasjonal kartlegging av tilbud Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Årsrapport for 2010. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no

Årsrapport for 2010. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no Årsrapport for 2010 Stiftelsen Alternativ til Vold www.atv-stiftelsen.no INNHOLD INNLEDNING... 2 STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)... 3 ATV Oslo... 4 ATV Asker & Bærum... 6 ATV Drammen... 7 ATV Vestfold...

Detaljer

Bulleteng nummer 2. Prosjektet Barn som lever med vold i familien. Sikkerhet. Barn som lever med vold i familien. Bulleteng nummer 2.

Bulleteng nummer 2. Prosjektet Barn som lever med vold i familien. Sikkerhet. Barn som lever med vold i familien. Bulleteng nummer 2. Bulleteng nummer 2 Sikkerhet Prosjektet Barn som lever med vold i familien Barn som lever med vold i familien. Bulleteng nummer 2. Sikkerhet 1 Juni 2005 En nødvendig hjelpestrategi som ramme rundt alt

Detaljer

Utdanningsprogram Familie og nettverk 2012-2014

Utdanningsprogram Familie og nettverk 2012-2014 invitasjon Utdanningsprogram Familie og nettverk 2012-2014 Maternal grandfather 56 Sibling 31 62 Mother 59 Sibling 34 39 Child 13 Paternal grandmother Father 35 Child 9 Festsalen, Nordlandssykehuset Rønvik

Detaljer

Badeliv. Å ta tilbake tapt barndom Livsgnisten er tilbake Traumer - et folkehelseproblem. Et magasin fra MODUM BAD. Hovedtema: Nr. 1/2015-24.

Badeliv. Å ta tilbake tapt barndom Livsgnisten er tilbake Traumer - et folkehelseproblem. Et magasin fra MODUM BAD. Hovedtema: Nr. 1/2015-24. Nr. 1/2015-24. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Traumer Å ta tilbake tapt barndom Livsgnisten er tilbake Traumer - et folkehelseproblem PÅ LEDERPLASS Badeliv Et magasin fra MODUM BAD

Detaljer

Små vitner til vold. Informasjonshefte om barn som lever med vold i familien

Små vitner til vold. Informasjonshefte om barn som lever med vold i familien Små vitner til vold Informasjonshefte om barn som lever med vold i familien Innhold Vold gjør barn utrygge 4 Barn forsøker å overleve 6 Vold merker barna for livet 8 Dette sier barn om vold 14 Samlivsbrudd

Detaljer

4. ØKONOMI NØKKELTALL FOR REGNSKAPSÅRET 2013... 6 5. REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF, MFL)... 6

4. ØKONOMI NØKKELTALL FOR REGNSKAPSÅRET 2013... 6 5. REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF, MFL)... 6 Årsrapport 2013 2 1. HILSEN FRA SENTERLEDER... 4 2. ORGANISERING OG TILKNYTNING... 5 3. NØKKELTALL... 5 3.1 ANSATTE TOTALORGANISASJONEN... 5 3.2 ANTALL ÅRSVERK... 5 3.3 UTVIKLING AV TREFF MED BRUKERGRUPPE-HISTORIKK...

Detaljer

www.nkvts.no Vold i nære relasjoner. Forslag til felles opplæringstiltak for ansatte i relevante hjelpetjenester Randi Saur

www.nkvts.no Vold i nære relasjoner. Forslag til felles opplæringstiltak for ansatte i relevante hjelpetjenester Randi Saur 2007 Randi Saur Vold i nære relasjoner. Forslag til felles opplæringstiltak for ansatte i relevante hjelpetjenester Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Notat nr. 3/2007

Detaljer

Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner

Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner 2013 2016 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplanens forankring side 3 2. Definisjon og avgrensning side 4 3. Nasjonale føringer side 4 4. Risikogrupper

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Rehabilitering prosjektnr. 2001/3/0043

PROSJEKTRAPPORT Rehabilitering prosjektnr. 2001/3/0043 1 PROSJEKTRAPPORT Rehabilitering prosjektnr. 2001/3/0043 Psykologtjeneste for krisesenterets voksne kvinner et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Krisesenter og Alternativ til Vold år 2002 2004 2 Takk til

Detaljer

Kontroll, terapi eller begge deler? - Samarbeid om familievold mellom politi, barnevern og familiekontor

Kontroll, terapi eller begge deler? - Samarbeid om familievold mellom politi, barnevern og familiekontor Fokus på familien - 2006 - Nr 04 - "Kontroll, terapi eller begge deler? - Samarbeid om familievold mellom politi, barnevern og familiekontor" av Heine Steinkopf, Ragnhild Laukvik Leite, Gunhild Gjedrem

Detaljer

Familievernets skriftserie nr 1/2010. Vold i nære relasjoner

Familievernets skriftserie nr 1/2010. Vold i nære relasjoner Familievernets skriftserie nr 1/2010 Vold i nære relasjoner 1 Familievernet i nøkkelrolle mot vold Vold i nære relasjoner er tema for denne utgaven av Familievernets skriftserie. Familievernet har det

Detaljer

Kvinesdal Kommune. Handlingsplan mot. Vold i nære Relasjoner

Kvinesdal Kommune. Handlingsplan mot. Vold i nære Relasjoner Handlingsplan mot Vold i nære Relasjoner 2010 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... - 4-1.1 BAKGRUNN FOR HANDLINGSPLANEN...- 4-2. DEFINISJONER AV VOLD... - 5-2.1 VOLD I NÆRE RELASJONER...- 5-2.2 VOLD

Detaljer

Årsrapport 2008. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s. www.nkvts.no

Årsrapport 2008. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s. www.nkvts.no Årsrapport 2008 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Innhold Om senteret 1 Noen nøkkeltall for 2008 2 Direktørens ord 3 Styret 5 Styrets beretning 2008 6 Senterets virksomhet

Detaljer

Hemmeligheter og løgner voldens uttrykk og konsekvenser for psykisk helse

Hemmeligheter og løgner voldens uttrykk og konsekvenser for psykisk helse Psykiatri i Nord Inviterer til konferansen: Hemmeligheter og løgner voldens uttrykk og konsekvenser for psykisk helse Radisson SAS Hotel, Bodø, 22. - 23. april 2008 Psykiatri i Nord er et samarbeid mellom

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON Psykisk helse rus vold

TIDLIG INTERVENSJON Psykisk helse rus vold TIDLIG INTERVENSJON Psykisk helse rus vold INTRODUKSJON I BRUK AV KARTLEGGINGSVERKTØY OG SAMTALE- METODIKK I MØTE MED GRAVIDE OG SMÅBARNSFORELDRE Versjon 26. august 2011 MANUAL for regionale team og kursholdere

Detaljer

Den 12. Norske Psykologikongressen NØKLER TIL ENDRING 3. 4. september 2015, Oslo Kongressenter. Symposium - sammendrag

Den 12. Norske Psykologikongressen NØKLER TIL ENDRING 3. 4. september 2015, Oslo Kongressenter. Symposium - sammendrag Den 12. Norske Psykologikongressen NØKLER TIL ENDRING 3. 4. september 2015, Oslo Kongressenter Symposium - sammendrag Torsdag 3. september kl. 15.05 16.30 Symposium 1A: Klinisk ekspertise. Hva er det og

Detaljer

Undervisning om vold ved universiteter og høgskoler

Undervisning om vold ved universiteter og høgskoler 2 0 0 7 Hanne Sogn Undervisning om vold ved universiteter og høgskoler Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Notat nr. 2/2007 Undervisning om vold ved universiteter og

Detaljer

Voldsforebygging i Norge

Voldsforebygging i Norge R a p p o r t 3 / 2 0 1 1 Randi Saur, Arnt Even Hustad, Trond Heir Voldsforebygging i Norge Aktiviteter og tiltak mot vold i nære relasjoner Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord ÅRSRAPPORT 2010 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord 1 Innhold 1. ORGANISERING OG TILKNYTNING... 3 2. NØKKELTALL OG PERSONALRESSURSER... 4 2.1. NØKKELTALL...

Detaljer

Seminaret på Voksenåsen 2.- 3.mars 2005

Seminaret på Voksenåsen 2.- 3.mars 2005 v/prosjektleder Trygve A. Børve v/prosjektleder Per Øystein Steinsvåg Fabrikkgaten 5 Korsgata 28b 5059 Bergen 0551 Oslo Tlf.: 55 59 61 80/95299270 Tlf.: 23 23 15 94/92464089 E-mail: tab@krisepsyk.no E-mail:

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 22. januar torsdag 23. januar 2014 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland

Detaljer