OSL har kapasitetsgrenser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSL har kapasitetsgrenser"

Transkript

1

2 INNOVASJON & NÆRINGSLIV Nr Januar årgang Opplag Akershus Hedmark Indre Østfold Oppland Oslo Nord Ringerike OSL har kapasitetsgrenser Høye passasjertall, betydelige forsinkelser med nye sikkerhetsregler, bagasjehåndtering og utilstrekkelig antall vektere til tider, satte Oslo Lufthavn på prøve sist sommer. Side 8-9 Vi ble lovet stoppested for intercitytog Her ligger ei fin tomt og venter på perrongene og de mange parkeringsplassene for biler, sier Ole Korslund. Les mer på side 10 Vi vil videre! Slik lyder det fra Innovasjon Gardermoen etter en omfattende reorganisering. Les mer på side 2-3 Gardermoenkonferansen viste de mange utfordringene Både det som nå skjer og utfordringene som ligger i den store veksten på Gardermoen. Side Foto: OSL

3 2 Innovasjon & Næringsliv - 01/07 Steinars spalte Inn i ny fase Innovasjon Gardermoen arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen. Det er viktig for oss å være på de arenaer hvor aktuelle saker som berører regionen blir debattert og behandlet. For å bli hørt må vi også være synlige i markedet, i samfunnet og i media. Dette er noe av bakgrunnen for at vi igjen starter utgivelse av avisen Innovasjon og Næringsliv. Den skal sette fokus på viktige hendelser som kan ha betydning for alle som arbeider i regionen eller som blir berørt av det som skjer her. Næringsutvikling kommer ikke av seg selv, for i industrien som i jordbruket må det såes før det kan høstes! Gardermoregionen er den raskest voksende regionen i Norge, og forholdene ligger til rette for en fortsatt god vekst og utvikling. Noen i regionen uttrykker bekymring for dette, og synes å være fornøyd med det regionen har oppnådd det siste, snaue tiåret siden hovedflyplassen ble lagt hit. Det er en holdning som er vanskelig å forstå, spesielt sett i lys av den næringsmessige stagnasjon som preget regionen og det sentrale Østlandet helt frem til 1990-tallet. Fortsatt positiv utvikling i området er avhengig av at næringslivet ser muligheter for vekst og utvikling, og fortsetter å investere i regionen. Den dagen de ser at veksten flater ut, blir også investeringsviljen borte. Næringsutvikling kommer ikke av seg selv, for i industrien som i jordbruket det må såes før det kan høstes. Veksten i Gardermoregionen gir ringvirkninger langt utover, både sør-, nordøst- og vestover. Derfor er det viktig at alle som er Venner av Gardermoen nå samler seg i arbeidet for en fortsatt positiv utvikling. Til alle dere på Nedre Romerike, i Innlandet, på Hadeland og i Glåmdalsregionen; la oss stå sammen i arbeidet for en fortsatt positiv utvikling i regionen, til beste for bedriftene og beboerne på det sentrale Østlandet. Vi har hatt en konstruktiv dialog med våre egne medlemmer og de største private og offentlige aktørene, og har hele tiden understreket at helhetstenking og samhandling er de viktigste forutsetningene for å få til gode resultater. Tilbakemeldingene har vært positive; de viktigste næringslivsaktørene ser IG som en sentral medspiller i den fremtidige næringsutviklingen i området, og vil være med å støtte opp om og samarbeide med oss. Inn i ny, aktiv fase - Vi vil videre! Slik lyder det fra Innovasjon Gardermoen etter en omfattende reorganisering. De store prosjektene i 2007 blir de nære ting: Næringsutviklingen i kjølvannet av den store veksten i flyaktivitetene på Gardermoen. Vi vil videre! Steinar Kristensen daglig leder Innovasjon & Næringsliv er en informasjonsavis fra Innovasjon Gardermoen, interesseorganisasjonen for flyplassregionens bedrifter og kommuner. Utgiver: Opplag: Ansvarlig redaktør: Redaksjonell bistand: Layout: Trykking: Annonser: Innovasjon & Næringsliv [utgiver info] Innovasjon Gardermoen Sør-Gardermoen Kultur- og Næringspark, 2060 Gardermoen Tlf: og web: eksemplarer, 4 ganger i året Steinar Kristensen John Granly, Eidsvoll Ullensaker Blad Createurene Kommunikasjon og reklame Nr1 Trykk Innovasjon Gardermoen Kontaktperson: Clara Eline Faraasen, tlf: og e-post: Vi tar gjerne i mot leserbrev/innlegg, samt tips til ting leserene synes vi bør skrive om. Brev/e-post sendes annonseansvarlig. - Oslo Lufthavn er motoren i alt vi skal drive med, og næringslivet trenger medspillere i den strategiske tenkningen. Innovasjon Gardermoen skrur derfor fokuset fra business-to-business til å oppfylle visjonen man opprinnelig hadde: Være en næringsorientert organisasjon som bidrar til å utvikle mulighetene i regionen, sier daglig leder Steinar Kristensen. VEKST OG LØNNSOMHET Bidrag til å skape vekst og lønnsomhet i næringslivet, er viktig for hele samfunnet. Både små og store virksomheter har behov for å tenke framover. Innovasjon Gardermoen kjenner regionen og næringslivet, samtidig som vi kan se mulighetene for videre utvikling og bistå i avgjørende prosesser, sier prosjektleder Clara Eline Faraasen ved IG-kontoret på Gardermoen. De to ansatte legger ikke skjul på at det nye fokuset for organisasjonen har vært en betydelig oppgave å bruke det meste av året 2006 på. Styret for Innovasjon Gardermoen med Harald Skjønberg fra Gjensidige i spissen, har lagt ned mye arbeid sammen med de ansatte for å tenke nytt og videre. Ikke minst har man arbeidet intenst med den nye grunnfinansieringen av driften innen IG. ENDRINGER RUNDT Enkelte endringer i organisasjonslandskapet rundt Innovasjon Gardermoen har også skjedd. Strategisk Næringsplan (SNP) var et flerårig arbeid som ble lagt ned i oktober. Samtidig er Innovasjon Gardermoen blitt sterkere prosjektengasjert i Strategiplan Nedre Romerike (SNR), noe som betyr at man nå kan samarbeide med hele Romerike-regionen om framtidig næringsstrategi. Fra før har man en nær kontakt med Øvre Romerike Utvikling (ØRU) og alle kommunene i nordre del av Akershus. Vi skal konsentrere vår fokus om Romerike, men samtidig holde kontakten med og bevare dialogen med alle regionene i fylkene rundt Gardermoen. Kort sagt vil vi samle venner av Gardermoen og utviklingen vi ser som følge av flyplassen, i fire fylker, sier Kristensen.

4 Innovasjon & Næringsliv - 01/07 3 Den blir viktigere og mer omfattende enn noen gang slik det nå ser ut. IKKE STOR, MEN BRA Håpet er ikke at Innovasjon Gardermoen skal bli en stor virksomhet, men en bra virksomhet som partene i samfunnets næringsutvikling drar felles nytte av. Vi ønsker å ha kompetente mennesker med oss på veien videre. Vel møtt til å bli med! Sier Kristensen og Faraasen. SAMARBEID MED CREATEURENE Innovasjon Gardermoen har innledet strategisk samarbeid med Createurene Kommunikasjon og reklame på Olavsgaard i Skedsmo. Begge selskaper er hver for seg en drivkraft for innovasjon og nyskapning på Romerike. Innovasjon Gardermoen arbeider for innovasjon, økt verdiskapning og vekst i regionen, og Createurene er et selskap med kommunikasjon, strategi og reklame som kjerneområde. - Vi vil videre! Prosjektleder Clara E. Faraasen og daglig leder Steinar Kristensen i Innovasjon Gardermoen tror på spennende tider for den gyldne binders i tiden framover. Inn i ny, aktiv fase NYTT SALGSVERKTØY En ny profileringsbrosjyre er i trykking og skal bli det nye salgsverktøyet. Vi har manglet noe håndfast i så måte, men nå er utfordringen tatt og at vi i tillegg og omtrent samtidig får våre venner med på en utgivelse av Innovasjon & Næringsliv, betyr et veldig stort løft. Nå viser vi at: Vi vil videre! Createurene har i dag sitt primære markedsområde på aksen Oslo- Gardermoen, men har også kunder fra Lillehammer i nord til Drammen i sør. Createurene ønsker å bidra til utviklingen i hele regionen, som kommunikasjonsselskap med utgangspunkt i visjonsog verdiutvikling, reklame, design og profilbygging. Partene ser at et tettere samarbeid i dette utviklingsarbeidet vil kunne gi synergieffekter, og vil søke å utnytte kompetansen og kapasiteten hos begge på beste måte. Partene vil sammen bidra til å fremme utvikling og vekst gjennom å utnytte felles kontaktnett, og promotere de saker som er viktige for utviklingen i området. Createurene vil også bidra til å utvikle IGs rolle som viktig aktør på Romerike, og partene ser det som en forutsetning også å kunne samarbeide med andre i regionen. Clara E. Faraasen og Steinar Kristensen poengterer at bindersen, det som holder de litt løse bladene sammen, fortsatt skal være Innovasjon Gardermoens logo. Forskjellen fra tidligere er at vi nå forgyller den, for å vise at IG er en viktig innfallsport til Romerike for nye bedrifter. En samlet database for bedrifter på Romerike blir viktig for alle parter, så vel virksomheter som kommuner og annen offentlighet. Prosjekt Gardermoen 2040 skal vi også ta aktivt del i. Innovasjon Gardermoen skal være veldig synlig. Vi skal ha møte med samtlige politikere i Akershus 10. januar og deretter går det slag i slag fram til Gardermokonferansen siste torsdag i oktober også neste år. Daglig leder, Oddbjørn Wølneberg, hos Createurene.

5 4 Innovasjon & Næringsliv - 01/07 Felles satsing i helsesektoren Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad og nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen markerte i november oppstarten av en felles, langsiktig satsing på behovsbasert innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren. Satsingen ble lansert på Intervensjonssenteret på Rikshospitalet i Oslo. Felles satsing i helsesektoren Sentrale aktører fra helsesektoren, næringslivet og virkemiddelapparatet var til stede ved markeringen. NY TEKNOLOGI Innovasjon og utvikling av ny teknologi med utgangspunkt i helsetjenestens behov er viktig for å møte dagens og morgendagens utfordringer i helsetjenesten. Vi ønsker å ta nye og effektive grep for å møte disse utfordringene. Målsetningen er bedre og mer effektiv pasientbehandling, sier Sylvia Brustad. De regionale helseforetakene representerer fem av Norges største kunnskapsbedrifter, med et årlig budsjett på om lag 75 milliarder kroner og om lag ansatte. De representerer kliniske og teknologiske fagmiljøer som ligger i front internasjonalt. OMSTILLING Helsetjenesten møter stadig krav om effektivisering og omstilling, og har derfor kontinuerlig behov for å drive innovasjon. Her har næringslivet og helsestjenesten felles interesser, sier Dag Terje Andersen. Med denne satsingen ønsker statsrådene å styrke allerede etablerte virkemidler, samtidig som de vurderer behov for eventuelle nye virkemidler. Innovasjon Norge, Helsetjenesten møter stadig krav om effektivisering og omstilling, og har derfor kontinuerlig behov for å drive innovasjon Norges forskningsråd, InnoMed og de regionale helseforetakene vil være sentrale aktører. Et sentralt tiltak vil være å øke antallet forsknings- og utviklingskontrakter i helsesektoren. I tillegg vil helsesektoren være et særskilt satsingsområde for FORNYordningen. FORSKNINGSSTRATEGI Satsing på innovasjon og næringsutvikling er også særskilt omtalt i Helse- og omsorgsdepartementets forskningsstrategi for perioden InnoMed, Nasjonalt nettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren, vil være en viktig aktør i å arrangere møteplasser mellom leverandørindustrien, helsesektoren og virkemiddelapparatet. Det felles initiativet er et uttrykk for at dette er en satsing hvor to sektorer og to parter trekker i samme retning. Tosidigheten er helt avgjørende for å oppnå gode resultater. Satsingen forutsetter at helseforetakene og næringslivet samarbeider aktivt. Statsrådene Sylvia Brustad (bildet) og Dag Terje Andersen har markert oppstarten av en felles, langsiktig satsing på behovsbasert innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren. INNOVASJON ADVOKATENE Gründerjuss del 6 Hovedprinsipper om lovlig markedsføring og konkurranseregler Din bedrift har beste produkt, beste pris og monopol på markedet. Pengene strømmer inn og du har full kontroll på leverandører, samarbeidsparter og konkurrenter. Ønsketenkning? Ja, men det er kanskje nærliggende å tenke i slike baner når du skal sikre virksomheten, herunder tjene så mye som mulig. Da gjelder det å omsette dine ønsker i lovlig atferd. Hva gir den sentrale lovgivning på området rett til å gjøre? Hva må du være forsiktig med ved markedsføring, og hva må du passe på ved bedriftsoppkjøp, sammenslutninger m.v.? I artikkelen Gründerjuss del 1 omtalte jeg beskyttelse av rettigheter. Det ble bl.a. nevnt avtaler om hemmelighold, varemerkebeskyttelse, registrering av domenenavn, registrering av design og registrering av patent. Likeså at det lå beskyttelse i lovgivning eksempelvis ved beskyttelse av firmanavn ved foretaksloven, beskyttelse av åndsverk ved åndsverksloven og mot kopiering m.v. ved markedsføringsloven. Overnevnte er avtaleforpliktelser og lovregler du som aktør i et marked med produksjon, kjøp og salg av varer og tjenester må forholde deg til. La oss gå litt nærmere på enkelte rettsregler. Markedsføringsloven er en viktig lov som gir rammer for hvordan varer og tjenester kan selges og markedsføres. Det generelle utgangspunkt er at det er forbudt å handle i strid med god forretningsskikk næringsdrivende i mellom eller i strid med god markedsføringsskikk. Markedsføring skal heller ikke være urimelig i forhold til forbrukerne. Utgangspunktene forteller ikke så veldig mye, så la oss kort liste opp noen konkrete forbud. Det skal ikke brukes villedende forretningsmetoder. Herunder skal betegnelsen nedsatt pris kun brukes når den virkelig er nedsatt i forhold til opprinnelig pris. Det skal ikke anvendes fremstilling som gir ufullstendig veiledning. Det er forbudt å kreve betaling for en vare/ tjeneste dersom det ikke foreligger en gjensidig avtale om vare/tjenesteleveranse. Det er forbudt å sende reklame via elektronisk kommunikasjon (f. eks. e-post, faks eller talemaskin) til fysisk person dersom det ikke foreligger forutgående samtykke, eller det foreligger et eksisterende kundeforhold. Reglene på dette område har for øvrig ytterligere detaljer som må observeres. Det er forbudt å levere ut uadressert reklame til forbrukere som klart har meddelt at de ikke ønsker dette. Dog er det lov å foreta utlevering via innstikk i dagsaviser. Ehandelsloven gir en rekke bestemmelser hvordan markedsføring og handel via Internett skal foregå. Det vises også til angrerettloven som gir bestemmelser om hvilke opplysinger som skal gis forbrukeren vedrørende rett til å returnere varer, eksempelvis solgt via Internett. Konkurranselovgivningen er rettslig rammeverk for markedsføring og økonomisk aktivitet både nasjonalt og internasjonalt. I Norge gjelder den norske konkurranseloven (kkl.). Konkurransetilsynet ( KT ) har sentral rolle i håndhevelsen av reglene. For handel i EU/EØS området gjelder EU/EØS konkurransereglene. Sistnevnte er i praksis de samme regler som de norske. I andre land, f.eks. USA, gjelder lignende regler. Kkl. prinsipielle utgangspunkt er at en innskrenkning, vridning eller hindring av konkurranse i markedet er forbudt når den fremkommer som følge av enhver muntlig eller skriftlig avtale mellom foretak. Overtredelse av forbud kan stanses og foretak og ansvarlige kan bøtelegges og straffes. Kkl. inneholder flere eksempler på typer av konkurransehindrende aktivitet, herunder fastsettelse av innkjøps/utsalgspriser, begrensning eller kontroll av produksjon, avsetning og investeringer, oppdeling av marked eller forsyningskilder, anvendelse av ulike vilkår for like ytelser og krav om tilleggsytelser uten sammenheng med hovedytelse. Kkl. setter også forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling (markedsandel på 50% eller mer). Eksempler på utnyttelse er påtvinging av urimelige forretningsvilkår, herunder påtvinging av noen av de konkurransehindrende aktiviteter som nevnt ovenfor. Fortolket på streng måte, så er det tilsynelatende ikke mye et foretak kan gjøre i markedet før det strider mot kkl. Et slikt lovregime er ikke formålstjenlig i.f.t. virkelige markedskrefter og er ikke mulig å praktisere. Det finnes derfor regler i kkl. som tillater avtaler og markedsaktiviteter som har positive effekter (særlig effektivitetsgevinster) selv om avtalene også har visse konkurransebegrensende virkninger. For å lette forståelsen av hva som er tillatt etter kkl. må vi bruke begrepene vertikale avtaler (avtaler mellom aktører på ulike ledd i en verdikjede) og horisontale avtaler (avtaler mellom konkurrenter i samme ledd i verdikjeden). Svært generelt uttrykt så er horisontale avtaler i stor grad forbudt, mens vertikale avtaler i stor grad er tillatt. Hva som er forbudt og hva som er tillatt må likevel gjøres til gjenstand for konkret vurdering. Det er flere viktige prinsipielle vurderingsmomenter for hva som er tillatt/forbudt etter kkl. Det er gitt bestemmelser om såkalt gruppeunntak for (i) vertikale avtaler og samordnet opptreden, (ii) vertikale avtaler på motorvognsektoren, (iii) forsknings- og utviklingsavtaler, (iv) spesialiseringsavtaler og (v) forsikringsavtaler. Slike avtaler er i stor grad tillatt. Kkl. inneholder også angivelser av prosentvis markedsandel, årlig omsetning og varighet for avtaler som avgjørende momenter for hvorvidt en avtale er tillatt eller ikke. I forhold til gruppeunntaksavtaler kreves at en aktørs markedsandel ikke overstiger 30%. Likeså at avtaler ikke har en varighet utover 5 år. Horisontale avtaler mellom aktører med samlet markedsandel som ikke overstiger 10% og vertikale avtaler hvor den enkelte aktørs markedsandel ikke overstiger 15% kan anses som bagatellmessig (konkurransemessig ikke merkbar). Dette innebærer i utgangspunktet at det ikke inntrer forbud etter kkl. Kkl. har regler om fusjonskontroll. Dette er regler hvor overtakelse av foretak ved oppkjøp og fusjoner skal meldes til KT. Bemerk at meldeplikten kun gjelder foretak med samlet omsetning over NOK 20 millioner og hvor det enkelte foretak har omsetning over NOK 5 millioner (fra blir beløpsgrensene h.h.v. NOK 50 mill. og NOK 20 mill). Formålet er at KT skal kunne gripe inn ovenfor foretakssammenslutninger som innskrenker konkurransen i markedet i vesentlig grad. Det er bestemte regler for utforming og innhold i melding til KT. Melding skal inngis før eller senest samtidig med at avtale om foretaksovertakelse inngås. Det er en viss mulighet til å forlenge fristen med inntil 3 virkedager. KT kan gripe inn ovenfor, herunder begrense eller stoppe en foretaksovertakelse. De involverte parter bør derfor ha avklart på forhånd hva som blir konsekvensen i avtaleforholdet dersom KT griper inn. Advokat Rune Vikan, Advokatfirma Orwall & Co. tlf , faks , mob og e-post Hjemmeside www. orwall.no. Artiklene er kun av generell informativ karakter og ikke uttømmende. For korrekt informasjon må lovtekst eller andre kilder konsulteres.

6

7 6 Innovasjon & Næringsliv - 01/07 Avhengig av tredje rullebane på Gardermoen Avhengig av tredje rullebane på Gerdermoen Sektorplanen for Avinor antyder et investeringsbehov i norsk avvikling av flytrafikk på 55 milliarder kroner i perioden fram til Planen gjør det klart at en tredje rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) vil være avgjørende for Avinors totaløkonomi og selvfinansieringsevne i fremtiden. Samtidig ser man at uenigheten om eller hvor den tredje rullebanen skal bygges, nærmer seg et kokepunkt. Som et ledd i arbeidet med Nasjonal transportplan har Statens vegvesen, Kystverket, Jernbaneverket og Avinor laget utredninger om behov og muligheter fram mot Utredningene er ikke noen endelig Det betyr at antallet terminalpassasjerer på norske lufthavner vil øke fra ca. 33 millioner i 2005 til 85 millioner i prioritering, men skal danne grunnlaget for debatt og diskusjon. De økonomiske prioriteringene mellom transportformene, strekninger og prosjekter for den første tiårsperioden, og hvordan transportnettene kan kobles sammen, skjer i det videre arbeidet med Nasjonal transportplan. Avinors plan ble overrakt samferdselsministeren 6. oktober i år. 85 millioner passasjerer i Sektorplanen for Avinor legger til grunn en gjennomsnittlig årlig trafikkvekst på 2,8 prosent.

8 Innovasjon & Næringsliv - 01/07 7 Det betyr at antallet terminalpassasjerer på norske lufthavner vil øke fra ca. 33 millioner i 2005 til 85 millioner i Økonomisk vekst, et større tilbud, økt turisme og befolkningsvekst er de antatt viktigste drivkreftene. Miljørelaterte restriksjoner er blant forholdene som kan virke dempende på etterspørselen. Avinor driver et totalsystem av flyplasser og flysikringstjeneste uten offentlig kjøp fra staten. Dette avhenger av at totalsystemet drives og utvikles innenfor en solidarisk ramme der flyplasser med overskudd finansierer driften av øvrige. I 2006 forventes det interne overføringer på ca 1,1 milliarder kroner. INVESTERINGER FOR 55 MILLIARDER Basert på den ventede utviklingen er det registrert et samlet investeringsbehov på noe over 55 milliarder kroner i planperioden. Dette representerer en årlig investeringsramme på ca 1,5 milliarder kroner, noe som samsvarer med gjeldende årlig investeringsnivå. FORSLAG TIL PLASSERING AV EN TREDJE RULLEBANE. NY RULLEBANE ER VIST MED STIPLET LINJE. Trinn ll alt. 3 Trinn ll alt. 4/760 Trinn ll alt. 4/915 Trinn ll alt. 4/1035 Dette viser skjematisk de utredede forslagene til plassering av en tredje rullebane ved Oslo Lufthavn. Det ene, østre alternativet ligger i tre forskjellige avstander, 760, 915 og 1035 meter fra nåværende østre rullebane. PARALLELL, UAVHENGIG RULLEBANE 1035M ØST FOR EKSISTERENDE RULLEBANE ØST. TREDJE RULLEBANE Oslo Lufthavn Gardermoen vil stå for en større del av investeringene enn i de senere år. Dette skyldes primært at trafikkveksten nødvendiggjør investeringer i nye terminaler, rullebane og parkeringsanlegg. Det totale investeringsbehovet ved landets hovedflyplass er beregnet til ca 20 milliarder kroner De fem største flyplassene vil ha et investeringsbehov på 1 til 3 milliarder kroner pr. flyplass. UTVIKLING OG VEKST Gardermoen står i sektorplanen fram som en avgjørende faktor for at Avinor fortsatt skal være en selvfinansierende virksomhet. Innenfor planperioden er en tredje rullebane på Gardermoen avgjørende for at Avinor skal ha økonomisk evne til å finansiere små og mellomstore lufthavner over hele landet, sier Sverre Quale, administrerende direktør i Avinor AS. De fem største flyplassene vil ha et investeringsbehov på 1 til 3 milliarder kroner pr. flyplass. Rullebane nummer to på Bergen lufthavn, Flesland er blant de større investeringene. I gruppen av 11 mellomstore lufthavner vil de fleste stå overfor et investeringsomfang på mellom 300 og 800 millioner kroner i planperioden. De 29 regionale flyplassene vil ha et totalt investeringsbehov på 5 milliarder kroner i planperioden, 250 millioner kroner pr. år i innledende fase, men synkende til ca 100 millioner kroner pr. år i resten av planperioden. I flysikringstjenesten (kontrollsentraler, kontrolltårn og flynavigasjonstjenesten) forventes det investeringer på ca 170 millioner kroner pr. år de første årene, og totalt også her 5 milliarder for hele planperioden. AREALPLANSKISSE MÅL 1: Samlede investeringer på Gardermoen fram til 2040, dreier seg om anslagsvis milliarder kroner, går det fram av Avinors beregninger. Trinn II alt. 4/1035 heter dette alternativet til plassering av en tredje rullebane, mellom dagens østre rullebane og Gardermoen næringspark. Dette er alternativet med størst flyfaglig opp- 0slutning. Plasseringen er brukseffektiv nærmere E6 og Jessheim, men den kan gi betydelig økte støyplager for flere både vest og sør i Ullensaker, og sør i Eidsvoll.

9 8 Innovasjon & Næringsliv - 01/07 KAMP FOR intercitytog-stopp Gardermoen-forkjemperen Ole Korslund kjemper videre for en togstasjon på Gardermobanen vest for Jessheim. Vi ble lovet stoppested for intercitytog. Det gir vi oss ikke på, sier Ole Korslund til IG-avisen. Mangeårig lokalpolitiker for Arbeiderpartiet og ordfører i Ullensaker, Ole Korslund, mener Jessheim fortsatt har krav på en togstasjon for intercitytog vest for Jessheim. Her ligger ei fin tomt og venter på perrongene og de mange parkeringsplassene for biler, sier han. Kamp for intercitytog-stopp Han ble opprørt da Fremskrittspartiets Hans Frode Kielland Asmyhr stilte spørsmål om en togstasjon ved Langeland i Stortinget. Det har det aldri vært snakk om. En ny stasjon mellom Jessheim og Kløfta blir helt feil, men en togstopp for intercitytog en del ganger i døgnet ved nybyen vest på Jessheim, det vi kaller Romsås-utbyggingen, passer utmerket. Det var det vi ble lovet i de opprinnelige planene, poengterer Korslund som mener Ullensaker kommune må følge opp saken. KLAR BEGRUNNELSE Ikke tvil på detaljkunnskapene om Gardermoen når de kommer fra Ole Korslund. Han fulgte den fra dag til dag fra kontoret i rådhuset, han sto på som nestleder i Østlandskomiteen for utbyggingen av Gardermoen til hovedflyplass, og han har fortsatt sterkt engasjement i denne utbyggingen og utviklingen i flyplasskommunen. Planene for en høyhastighetsbane fra Oslo til Gardermoen ble i sin tid presentert med tre mulige hovedkorridorer. Den første var Oslo direkte til Gardermoen uten andre stopp, den andre var via Lillestrøm om Skedsmokorset, Ask i Gjerdrum og til Gardermoen, mens den tredje var Oslo- Lillestrøm-Jessheim-Gardermoen. I argumentasjonen for dette siste alternativet het det blant annet at alternativet ville bygge opp under utviklingen av næringsliv og bosetting i Jessheim-området. Det var så skissert tre mulige stasjonssteder. Det ene var Jessheim syd Langeland, som ble benevnt Jessheim vest, og Hannestad ved Sand/Hovin. Som planmyndighet valgte Ullensaker det midterste alternativet og regulerte inn stasjonstomt ved det gamle renseanlegget på Gjestad. Den ligger der og venter fortsatt, sier Korslund. EN FORUTSETNING Stopp for intercitytog på Gardermobanen ved Jessheim var en forutsetning da kommunen sa ja til den nye infrastrukturen og byggingen av ny flyplass, sier Ole Korslund bestemt. Direktør og styret for Gardermobanen vedtok imidlertid at man ikke skulle bygge stasjonen samtidig med det øvrige anlegget. Men ifølge Ole Korslund er det aldri sagt at den aldri skulle kunne bygges. Utvalget som regjeringen nedsatte for å evaluere Gardermoenutbyggingen kritiserte vedtaket om å droppe stasjonen, ved å bemerke at vedtaket var fattet på et for lavt nivå. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete svarte Frps Kielland Asmyhr at hun ikke ønsker å ta initiativ for for å... sjansene for å vinne fram er til stede, tomta er god, banen er en viktig ressursutnyttelse i transport... gjennomføre de opprinnelige planene. I svaret står imidlertid at etableringen av Jessheim syd vil også kunne ha positive konsekvenser for trafikkgrunnlaget på Hovedbanen og påvirke muligheten for videre utvikling på flere stasjoner på denne banestrekningen. Derfor er jeg opptatt av om kommunen er premissgiver for et slikt svar, og hva vi skal gjøre med saken slik den nå står. Fordi det for et år siden ble kjent at Jernbaneverket hadde igangsatt en såkalt mulighetsanalyse for ny stasjon på Gardermobanen ved Jessheim, er dette fortsatt en aktuell problemstilling som er veldig viktig for Jessheim-byen vi arbeider for, mener Korslund. STOR UTFORDRING Gardermoen-utbyggingen var en stor utfordring for kommunen. Ullensaker arbeidet aktivt for å påvirke utbyggerne til i størst mulig grad å ta hensyn til lokalmiljøet. Da kommunen gikk inn for at Gardermobanen skulle gå via Jessheim-området, var det selvsagt fordi man stolte på at det skulle bygges en stasjon som forutsatt. Inntil så skjer er Gardermobanen kun en støykilde nær opp til regionsenteret, sier Ole Korslund. Om Korslund vil få kommune- og fylkespolitikerne videre med i denne kampen, vil tida vise. Han mener sjansene for å vinne fram er til stede, tomta er god, banen er en viktig ressursutnyttelse i transport og Jessheim skal vokse mye med mange innbyggere vestover mot E6 og Gardermobanen i årene som kommer.

10 Innovasjon & Næringsliv - 01/07 9 Norsk forskning i europatoppen Norsk forskning i europatoppen Norsk forskning gjør det godt i konkurransen om EU-prosjekter. I konkurranse med nesten forskningsinstitusjoner stikker de norske søkerne av med topp-plasseringen når det gjelder innvilgede prosjekt. I potten har det ligget 144 milliarder kroner. Over en fjerdedel av alle søknader med norsk deltakelse har fått uttelling. Dette er langt over gjennomsnittet for EUs sjette rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling. Dette er klart etter at tallene fra den norske deltakelsen foreligger. Rammeprogrammet har gått over fire år med et budsjett på over 144 milliarder kroner, og så langt er 3500 norske forskere involvert i rundt 840 forskningsprosjekter. Dette betyr at over 10 % av alle EU-prosjekter har en eller flere norske deltakere. Dette er svært gledelige tall. Det viser at norske forskere deltar i de gode faglige nettverk hvor inngangsbilletten er kvalitet i forskningen og kvalitet i evnen til å gjennomføre store flernasjonale prosjekt, sier Arvid Hallén, adm. direktør i Norges forskningsråd i en kommentar. Rammeprogrammet er den desidert viktigste internasjonaliseringsmekanisme for norsk forskning, og bidrar gjennom dette også til å høyne kvalitetsnivået i norsk forskning ytterligere, avslutter han. En milliard kroner skal fordeles hver uke. Ved nyttår starter EUs syvende rammeprogram. Dette rammeprogrammet skal vare i syv år og i snitt fordele en milliard kronerl hver eneste uke i disse årene, til sammen vel 430 milliarder kroner. De første utlysningene av midler ventes å komme rett før jul. Uttellingene i det inneværende programmet gir et godt grunnlag for at norsk forskning også skal hevde seg i det kommende rammeprogrammet. Av de norske deltakerne kommer 35 % fra forskningsinstitutter, 29 % fra næringslivet, 25 % fra Universitet og høgskoler og resten, 11 % fra offentlige etater og private organisasjoner som skal benytte forskningsresultatene. Rammeprogrammene er EUs viktigste finansielle redskap for å støtte forskning og utviklingsaktiviteter i Europa. Rammeprogrammene omfatter de fleste vitenskapelige områder.

11 10 Innovasjon & Næringsliv - 01/07 Veksten på OSL er så stor, at man har passert Arlanda ved Stockholm trafikkmessig. Oslo Lufthavn på Gardermoen er Norges største fastlandsanlegg i vekst. Mange milliarder skal brukes i dette området i årene som kommer. (Foto: OSL) Foto: OSL

12 Innovasjon & Næringsliv - 01/07 11 Oslo Lufthavn nærmer seg kapasitetsgrenser Høye passasjertall, betydelige forsinkelser med nye sikkerhetsregler, bagasjehåndtering og utilstrekkelig antall vektere til tider, satte Oslo Lufthavn på prøve sist sommer. Under Gardermokonferansen var imidlertid informasjonssjef Jo Kobro åpen på at OSL nå nærmer seg noen kapasitetsgrenser. Oslo Lufthavn nærmer seg kapasitetsgrenser Våre hovedproblemer knyttet til trafikktopper er køer i sikkerhetskontrollen, stabilitet i bagasjeanlegg avgang, kapasitet i bagasjeanlegg ankomst og areal for ankomstområde utland. De første tiltakene har vært forsert utdannelse av vektere, økt antall sikkerhetssluser og i tillegg vurdering av flere andre tiltak, poengterte Jo Kobro. SAMARBEIDSPROSJEKTER For å møte utfordringene har man også satt i gang omfattende samarbeidsprosjekter med selskapene som håndterer flyene mens de står på bakken, så som vasking, mat og rydding. OSL jobber hardt for å forbedre prosedyrene og ikke minst skape klima for smidig samarbeid ved unormale driftssituasjoner. Tallenes klare tale for Gardermoen-virksomheten er imponerende. I 2005 hadde flyplassen 15,9 millioner passasjerer, nesten fire ganger Norges befolkning. Det var ansatte, 30 ruteflyselskaper opererte der, 25 charterflyselskaper og man hadde 150 forskjellige arbeidsgivere innenfor området. Det var i høst åtte år siden åpningen av flyplassen, og den har nå den trafikkmengden den maksimalt ble konstruert for. Fortsetter veksten i samme takt som i år, er det flere store tiltak som blir nødvendige. Gjennomsnittlig månedlig vekst i år ligger på 12,2 prosent i forhold til trafikktallene i fjor. Størst økning var det i mars med 18,7 prosent pluss, og i juli med 16,6 prosent pluss. Veksten på OSL er så stor, at man har passert Arlanda ved Stockholm trafikkmessig. FORKLARINGENE Informasjonssjefen trakk fram flere gode forklaringer på utviklingen, det han ville kalle drivkreftene i flytrafikken. Lavprisselskaper spesielt og lavere priser generelt gjør at flere reiser med fly og oftere. Det er generelt god økonomi blant flypassasjeren, rentene er lave og arbeidsledigheten er lav. I tillegg har nordmenn mer ferie og det går stadig flere direkteruter til store byer.... i tillegg har nordmenn mer ferie og det går stadig flere direkteruter til store byer. Ellers er oljevirksomheten i nord blitt en trafikkfaktor, og trafikken til og fra EU-land vokser sterkt. Samtidig er det økt langdistanseturisme som Kina og Thailand og man ser flyplasser internasjonalt som virkemiddel i regional næringsutvikling. Vekstpotensialet for flytrafikken ligger i innkommende turisme også på Gardermoen. En av forklaringene på trafikkøkningen Kobro kunne gi, er at hvert huskjøp i Middelhavets nærhet genererer 40 nye reiser årlig. Flere tar korte ekstraferier, kanskje både to, tre og flere hvert år, med vekt på langweekends og storbyopplevelser i Europa. Slik prisene har utviklet seg, har også nye kundegrupper fått råd til å reise. Konklusjonen på en kartlegging av økonomiske og geografiske virkninger av Gardermoen-aktiviteten, utført av Transportøkonomisk Institutt (TØI), påviser at virkningene av Gardermoen er reelle og målbare, at de er betydelige, og at potensialet for nærregionens andel av de totale virkningene ennå ikke er nådd. STORE RINGVIRKNINGER Den samme undersøkelsen viste ifølge Jo Kobro at man hadde direkte ansatte, mens den indirekte sysselsettingen dreide seg om personer. Av dem var opptil bosatte på Øvre Romerike. Det utgjør ca. 30 prosent, mens ca prosent sogner til Asker/Bærum/Oslo. Romerike samlet har en liknende andel. I Oslo og Akershus legger flypassasjerer årlig igjen ca. ni milliarder kroner. Informasjonssjef Jo Kobro har store tall og åpen dialog om utfordringene for hovedflyplassen på Gardermoen. (Foto: OSL) PASSASJERSAMMENLIGNING CPH ARN OSL PR. SEPTEMBER 2006: SEPT. HITTIL I ÅR CHP % 15,9 + 5,1 % ARN % 13,2 + 3 % OSL ,9 % 13,6 + 12,2 % PASSASJERPROGNOSER OG FAKTISK TRAFIKK PÅ OSL : PROGNOSE FAKTISK PASSASJERVEKST PÅ OSL FRA 2005 TIL 2006: JANUAR 10,7 % FEBRUAR 7,4 % MARS 18,7 % APRIL 3,7 % MAI 14,2 % JUNI 10,4 % JULI 16,6 % AUGUST 15,6 % SEPTEMBER 10,9 % TOTALT 12,2 %

13 12 Innovasjon & Næringsliv - 01/07 Regional konkurransekraft i logistikk Logistikkforum Romerike satser på utvikling av regional kompetanse og konkurransekraft innenfor logistikk. Regional konkurransekraft i logistikk Leder for Forsvarets Kompetansesenter for Logistikk (FKL), flaggkommandør Erik Magnussen på Sessvollmoen (til høyre) og Innovasjon Gardermoens daglige leder Steinar Kristensen ønsker alle med i det store logistikkprosjektet for Romerike på nyåret. Forsvarets Kompetansesenter for Logistikk (FKL) på Sessvollmoen åpnet den 29. november dørene for Logistikk- Forum Romerike, som er et felles møteforum for bedrifter og utdanningsinstitusjoner i regionen. Representanter fra et 20-talls virksomheter var møtt fram. Vi kan konstatere at her på Sessvollmoen ligger Norges største kompetansesenter for logistikk! Fokus var satt på logistikkens betydning for virksomhetene og for regionen, hva som må til for å skape et regionalt kraftsentrum for logistikk, og få til en felles satsing for å øke bedriftenes fremtidige kompetanse og konkurransekraft. Leder for Forsvarets Kompetansesenter for Logistikk (FKL), flaggkommandør Erik Magnussen og hans ledergruppe orienterte om organisering, erfaringer og utfordringer ved forsvarsoperasjoner nasjonalt og internasjonalt. Etter omorganiseringen av Forsvaret er ansvaret for all logistikk nå samlet hos FKL på Sessvollmoen. Det betyr at alle norske forsvarsoperasjoner i Norge og i utlandet understøttes direkte av logistikkorganisasjonen på Sessvollmoen. Utdanning og kompetansebygging innenfor logistikk er en meget viktig del av FKLs virksomhet, og Forsvaret samarbeider med flere sivile virksomheter om utdanning. Et kompetanseområde er transport og sjåførutdanning, og det er etablert samarbeid med Viking, Falken med flere når det gjelder opplæring innenfor bilberging og livredning. Møtedeltakerne fikk omvisning på et stort utvalg av de mange kjøretøyer som Forsvaret bruker, og fikk også sett på Forsvarets store utdanningssenter for sjåfører, hvor man bl.a. bruker kjøresimulator i opplæringen. Forsvarets Kompetansesenter for Logistikk på Sessvollmoen fremsto som et imponerende anlegg, og det var meget interessant å få et innblikk i det store omfang og den nøye planlegging som ligger til grunn for FKLs virksomhet. Vi kan konstatere at her på Sessvollmoen, sentralt på Romerike, ligger Norges største kompetansesenter for logistikk! Etter presentasjon og omvisning på FKL orienterte Innovasjon Gardermoen om Logistikkprosjekt Romerike. Prosjektet er initiert av Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) med støtte fra Innovasjon Norge og Akershus fylkeskommune, og med Innovasjon Gardermoen som prosjektleder. Bakgrunnen for prosjektet er at Romerike-regionen anses å ha klare komparative fordeler innenfor logistikk Bakgrunnen for prosjektet er at Romerike-regionen anses å ha klare komparative fordeler innenfor logistikk, som kan utvikles og forsterkes ytterligere gjennom bevisst satsing på oppbygging av regionens logistikkompetanse. Dette skal oppnås gjennom innovasjon og læring, basert på aktiv deltagelse av bedriftene i et nettverk, og bedriftenes aktive bruk av utdanningstilbudene ved høgskolene, forsvaret og andre utdanningsinstitusjoner/tilbud i regionen. Prosjektleder Steinar Kristensen, IG, pekte på at flere faktorer gir romeriksregionen store muligheter innenfor logistikk: Regionen ligger midt i det sentrale Østland Det er sterk vekst i regionen Norges hovedflyplass ligger sentralt i regionen, og er den store vekstmotoren Regionen har mye og god infrastruktur, og ligger på trafikkaksen nord-sør (E-6), og øst -vest (RV 35 - RV 2) Mange store, ledende logistikk bedrifter i regionen (og god plass til flere!) Mye logistikkompetanse i området Men utfordringen i prosjektet ligger i om regionens aktører ser mulighetene og vil gå sammen om et krafttak for logistikk i regionen, for å bidra til å øke logistikkbedriftenes fremtidige kompetanse og konkurransekraft, og til å utvikle regionen til å bli ledende i Norge innenfor logistikk. Han stilte spørsmålet til deltakerne om de ville bli med på en felles dugnad for å realisere dette målet, blant annet gjennom å utvikle et tettere samarbeid i regionen mellom utdanningsinstitusjonene og industrien. Dette skal oppnås gjennom innovasjon og læring, basert på aktiv deltagelse av bedriftene i et nettverk. Avslutningsvis inviterte han til en workshop onsdag 7. februar, hvor bedriftene og utdanningsinstitusjonene på Romerike (BI Lillestrøm, Høgskolen i Akershus, FKL, videregående skoler) setter seg sammen for å diskutere grunnlaget for en felles regional satsing innenfor logistikk. Møtedeltakerne syntes initiativet var spennende, og bekreftet sin interesse for å delta i den videre prosessen. Til alle andre som ønsker å være med: Meld dere på workshopen til

14 Innovasjon & Næringsliv - 01/07 13 Trenger forum for bedre dialog med OSL Akershus trenger et forum for enda bedre dialog med Oslo Lufthavn, derfor er politikerkonferansen 10. januar på Jessheim en kjempegod ide, sier fylkesordfører Hildur Horn Øien til Innovasjon & Næringsliv. - Trenger forum for bedre dialog med OSL Hun har fått flere signaler om at Gardermoen ikke har det beste forholdet til befolkningen i regionen, og dette mener hun kan rettes opp gjennom vilje til en tettere dialog. Jeg har etterlyst slike møter, og dette er en utfordring også til OSL, mener fylkesordføreren. Horn Øien mener det er utrolig viktig for den videre regionale utviklingen med Oslo Lufthavn som en motor, at det finnes møtesteder hvor partene i utviklingen kan utveksle meninger og ideer. Konferansen 10. januar er et kveldsmøte for politikerne og næringslivet i regionen, og Innovasjon Gardermoen som arrangør har for lengst invitert alle medlemmer av formannskap og kommunestyrer i Akershus. Dessverre er jeg på reise den aktuelle uka på nyåret, men fylkesvaraordfører Siri Hov Eggen som også deltok på Gardermokonferansen i Er man ikke der som beslutningstaker, risikerer man store hull i sitt beslutningsgrunnlag. oktober, vil ivareta fylkeskommunens syn på behovet for bedre og utvidet dialog mellom alle aktørene i utviklingen, sier fylkesordfører Horn Øien. Jeg etterlyser neste møte allerede, da må jeg være med, legger hun til. Flyplassen betyr enormt mye for oss i Nannestad, poengterte ordfører Hans Fredrik Bang under Gardermokonferansen. Han er opptatt av utviklingen rundt flyplassen, men aller mest opptar det han hvilken utvikling man får i rullebanesaken. Også i Ullensaker, Eidsvoll, Gjerdrum og Skedsmo er man opptatt av denne utviklingen, og næringsmessig berører Gardermoen-veksten aktører i flere fylker. Hele innlandseffekten blir et av temaene 10. januar. Er man ikke der som beslutningstaker, risikerer man store hull i sitt beslutningsgrunnlag. Fylkesordfører Hildur Horn Øien mener det trengs en bedre dialog mellom OSL og regionen. Nannestad-ordfører Hans Fredrik Bang sier flyplassen betyr enormt for kommunen sin.

15 14 Innovasjon & Næringsliv - 01/07 Utsmykking Signert er et firma som i hovedsak leverer utsmykking. Signert tar på seg fotooppdrag for hoteller, firmaer, byråer, offentlige etater osv i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Estland og Latvia. Signert har også hatt oppdrag for cruisebåter I USA. Noen referanser: Grand Hotel Oslo, Clarion på Gardermoen, Sinnataggen restaurant Oslo Lufthavn Gardermoen, Eidsvoll kommune, Lovisenberg sykehus. Signert leverer produktene, i de fleste tilfeller til underleverandører, som interiørarkitekter og designere. Signert bilder & interiør as eies av Roy Chr. Lauritsen Mail: Data og undervisningsmateriell Vi er et ektepar som driver Formic Nome sammen. Øystein er sivilingeniør/forsker og jobber som konsulent innenfor data og elektronikk, og er også forhandler av datautstyr. Hans hjertebarn er HTPC-multimediaPC. Vigdis er førskolelærer/forfatter. Hun utvikler undervisningsmateriell og skriver bøker for barn, og tilbyr kurs og temakvelder. Nyhet: Kurs om sinnet som ressurs i samarbeid med Vigdis Madsen fra firma Vivid. Hennes tema: Utbrenthet. Hilsen Vigdis og Øystein Nome. Opplevelser RomerikeOpplevelser ønsker alle i nettverket hjertelig velkommen til Jessheim Stasjon! Her byr vi på gode opplevelser i historisk atmosfære. Lunsj, Selskaper, Arrangement og møterom for inntil 20 personer. Hos oss finner dere også Romerikes mest unike firmagaver. Brukskunst og lokal mat - godt å få, godt å gi. Kom innom å se hvor hyggelig vi har fått det! Med hilsen jentene på stasjonen. Grafisk design Gry Solberg er utdannet grafisk designer (BFA degree) og jobber som frilanser i eget designstudio i Eidsvoll. Kjernevirksomhet er visuell kommunikasjon, foto og illustrasjon. Noen fagområder er merkevarebygging, fremstilling av logo, magasiner, messestand og webdesign - alt i tett samarbeid med oppdragsgiverne. Solberg har med egne illustrasjoner hatt flere separatutstillinger, er representert på gallerier i Norge, kjøpt opp av institusjoner, bedrifter og privatpersoner. For kontakt send mail til Bowling Bowling1 er Norges største og ledende bowlingkjede, og har 24 bowlingsentere spredt over det granske land. Bowling1 tilbyr underholdende og sosiale aktiviteter i lokaler med høy standard og god service - selvfølgelig med bowling som hovedaktivitet. Bowling1, Jessheim åpnet i januar På produktlisten står: Firmaarrangement med eget rom til møte, og sosial hygge med plass opptil 50 personer, bursdagsfeiringer, ungdomsbowling, pensjonistbowling, cosmic bowling for både barn og voksne, og drop in. Fem biljardbord, ett snookerbord, underholdningsmaskiner og kafé og restaurant står til disposisjon. NYE BEDRIFTER I IG Gardermokonferansen viste de mange utfordringene Gardermokonferansen 26. oktober viste med full tyngde bredden i både det som nå skjer og de mange utfordringene som ligger i den store veksten på Gardermoen. De skrittene vi tar i dag, er for våre barnebarn og oldebarn, poengterte fylkesvaraordfører Siri Hov Eggen. Hun poengterte at det som var en underfinansiert region fra starten, trenger samspill og samhandling. Og at Romerike har en utfordring ved å øke kompetansen i befolkningen. Hun mente det var vanskelig å få til innovasjon uten høyere utdannelse, og så de klare sammenhengene i prosjektet Gardermoen 2040 fram mot år Fagernes lufthavn er jo Den himmelske freds plass, der mangler vi bare fly. POLITISK RAUSHET I denne prosessen trengs det politisk raushet mot næringslivet, vi trenger alle å få tenke høyt, bredt og langt. Gardermoen blir et viktig hjørne i det nordiske triangel, samtidig bør vi se både østover og vestover mot Glasgow. Det kommer en russisk delegasjon og vi kan trekke utviklingsaksen litt lenger, sa hun blant annet. Bjørn Hærnes fra Hedmark var leder for Østlandskomiteen som gikk i bresjen for valget av Gardermoen som sted for å bygge ny hovedflyplass. Han oppsummerte kampen for en bedre regional balanse i innlandet, der distriktene fikk lite igjen for å sende strømmen til de sentrale områdene og for å sende ungdommen sin dit. Innlandet hadde overskudd på arbeidskraft, poengterte han og tok for seg noen av sidene ved lokaliseringsdebatten på og 90-tallet. Saklig sett var Gardermoen best, men vi hadde også litt flaks, sa han. Han tok for seg Hobøl, Hurum og rollen Østlandskomiteen spilte med å formidle en rekke faglige innspill. Det var en dramatisk og spennende kamp, sa Hærnes som ble supplert av nestleder i komiteen, tidligere mangeårig Ullensaker-ordfører Ole Korslund. SPLITT ER DØDEN Splitting av trafikken er døden for luftfart, sa Ove Myrold, SAS-direktør med avgifter og infrastruktur i SAS Norge som arbeidsområde. Da NHO-regionsdirektør Olaf Stene, Tilvekst-sjef Eirik Mathiesen og SAS-direktør Ove Myrold var aktivt med. Gardermoen ble utredet og valgt, var han ansatt i luftfartsbyråkratiet. Han hevdet at Stortingets beslutning om bare en ny hovedflyplass, gir det volum man trenger for effektiv drift. Det har slått til. OSL har gitt godt Gardermokonferansen viste de mange utfordringene grunnlag for vekst i bransjen. Forutsetningen er imidlertid tilstrekkelig kapasitet, effektivt flyplasskonsept, konkurransedyktige avgifter, samt liberalisering og konkurranse i luften, sa Myrold blant annet. Så tok han for seg det store MEN: Kapasitetsgrensen som nærmer seg, at myndighetene gir rom for flere flyplasser i Osloområdet med Rygge og Torp, og at store drifts- og investeringskostnader i hele Avinor-systemet truer avgiftsnivået på OSLO kombinert med det han kalte Statens utbyttepolitikk. Bjørn Dæhlie, Clara Eline Faraasen, Hans Fredrik Bang, Steinar Kristensen og Mariottinvestor Johan Wiese Aanerud var et spennende bekjentskap. DEN STORE VEKSTEN Den store veksten og utviklingen kunne Nannestads ordfører Hans Fredrik Bang fortelle om. Han fikk drahjelp av Bjørn Dæhlie, og sammen kunne de fortelle om den nesten eventyrlige utviklingen i bygda bak Gardermoen. Der ligger det an til Mariott-hotell (første femstjerners i Norge), en stor Ring 4-vegforbindelse til Hadeland, Hønefoss og Hallingdal, utnyttelse av Romeriksåsens naturherligheter til turisme og

16 Innovasjon & Næringsliv - 01/07 15 aktivitet, 18 hulls glfbane, skianlegg, Holyday Club leiligheter i resortstil kort sagt på få år bli større enn Åre i Sverige. Arne Lossius fra DHL tok for seg den store utviklingen og de veldige mulighetene for fraktvirksomhet på og ved Gardermoen med store transportfly til lange rekkevidder tonn ekspederes årlig til en transportverdi av en milliard kroner. Gardermoen er et nasjonalt anliggende, sa han. De største flyene der, er fraktflyene, la han stolt til. Letohallen er bestilt også for Gardermokonferansen 2007, siste torsdag i oktober. Der blir utstillingen enda større. GARDERMOEN 2040 I neste nummer av Innovasjon & Næringsliv skal vi trekke opp hovedlinjene i Gardermoen 2040-prosjektet, et av Norges mest spennende for tida. Det dreier seg om en trafikk på OSL på 40 millioner passasjerer med dagens vekst der. Hvor mange vil da leve av luftfarten på Østlandet? Arne Lossius, Steinar Kristensen og Atle Hovi etter foredragene. Fra Beitostølen tryllet Atle Hovi med brede smil fram alt han kunne si positivt om Norges ledende helårsresort med Gardermoen som utgangspunkt. Fagernes lufthavn er jo Den himmelske freds plass, der mangler vi bare fly, spøkte han. IG-leder Steinar Kristensen ledet konferansen denne gang.

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING: FYLKESDELPLAN GARDERMOEN 2040: STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FOR GARDERMOEN K-kode: 123 &13 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger

Saksfremlegg. HØRING: FYLKESDELPLAN GARDERMOEN 2040: STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FOR GARDERMOEN K-kode: 123 &13 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Arkivsak: 07/1518 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING: FYLKESDELPLAN GARDERMOEN 2040: STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FOR GARDERMOEN K-kode: 123 &13 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Revidering av Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Nedenstående oversikt viser at det ikke er mangel på gode vedtatte målsettinger og vedtatte

Detaljer

Logistikkprosjektet NETTVERKSARBEID FOR LOGISTIKKBRANSJEN OG BRANSJENS BRUK AV HØGSKOLENE OG ØVRIGE UTDANNINGSTILBUD I REGIONEN

Logistikkprosjektet NETTVERKSARBEID FOR LOGISTIKKBRANSJEN OG BRANSJENS BRUK AV HØGSKOLENE OG ØVRIGE UTDANNINGSTILBUD I REGIONEN Logistikkprosjektet Logistikkprosjektet NETTVERKSARBEID FOR LOGISTIKKBRANSJEN OG BRANSJENS BRUK AV HØGSKOLENE OG ØVRIGE UTDANNINGSTILBUD I REGIONEN Formål Prosjektets formål er å styrke konkurranseevnen

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. N00 &13 Saksbehandler: Øystein Sjølie. Høring - Oslo Lufthavn AS' Masterplan for

Saknr. 12/ Ark.nr. N00 &13 Saksbehandler: Øystein Sjølie. Høring - Oslo Lufthavn AS' Masterplan for Saknr. 12/7977-2 Ark.nr. N00 &13 Saksbehandler: Øystein Sjølie Høring - Oslo Lufthavn AS' Masterplan for 2012-2050 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012

ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012 ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012 1. Næringsstrategi formål. er regionsenter for Øvre Romerike og vertskommune for hovedflyplassen.

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 4. mars 2013 Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013

Detaljer

Dialogmøte mellom Byggenæringen, ordførere og rådmenn i Glåmdalsregionen

Dialogmøte mellom Byggenæringen, ordførere og rådmenn i Glåmdalsregionen www.omfjeld.no Ø.M. FJELD AS Dialogmøte mellom Byggenæringen, ordførere og rådmenn i Glåmdalsregionen Kjell Bjarte Kvinge, Adm. direktør Ø.M. Fjeld AS Mapei Nord-Odal, 30. mai 2013 Kjell Bjarte Kvinge

Detaljer

Konseptet NÆRINGSNETTVERK ## Eidsvoll

Konseptet NÆRINGSNETTVERK ## Eidsvoll Konseptet NÆRINGSNETTVERK ## Eidsvoll Eidsvoll NÆRINGSNETTVERK EIDSVOLL NÆRINGSLIVSFORUM OG «EIDSVOLL NÆRINGSRÅD» Innovasjon Gardermoen Ditt bedriftsnettverk i Gardermoregionen Mål: Økt lønnsomhet og vekst

Detaljer

BETYDNINGEN AV ET STERKT NASJONALT KNUTEPUNKT FOR NORSK LUFTFARTSNÆRING. Torbjørn Lothe, Administrerende Direktør NHO Luftfart, 27.

BETYDNINGEN AV ET STERKT NASJONALT KNUTEPUNKT FOR NORSK LUFTFARTSNÆRING. Torbjørn Lothe, Administrerende Direktør NHO Luftfart, 27. BETYDNINGEN AV ET STERKT NASJONALT KNUTEPUNKT FOR NORSK LUFTFARTSNÆRING Torbjørn Lothe, Administrerende Direktør NHO Luftfart, 27. august 2014 Luftfart i Norge Luftfarten blir mer og mer globalisert 28.08.2014

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Innspill til Kunnskapsbyen Forum 26. februar 2009 telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Flytting Fødselsbalanse Innvandring

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Mobil +47 95717945

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Mobil +47 95717945 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Mobil +47 95717945 e-post ove.myrold@sas.no om.oslaz.takst12.001 16 september 2011 Avinor AS høring om forslag til regulering av Avinors lufthavn- og

Detaljer

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010 Arbeidsdokument av 31. mai 2011 ØL/2312/2011 1914/KJO Vedlegg til TØI rapport 1082/2010 Kjell Werner Johansen Harald Minken Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 18. november 2011.

Referat fra styremøte i ØRU 18. november 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 23. november 2011 Referat fra styremøte i ØRU 18. november

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Tjenestedesign Informasjonsmøte OSL 6. februar 2012

Tjenestedesign Informasjonsmøte OSL 6. februar 2012 Tjenestedesign Informasjonsmøte OSL 6. februar 2012 Agenda Velkommen Knut Holen, direktør Terminaldrift Tjenestedesign Leif Verdu-Isachsen, fagsjef Design Norsk Form Om konkurransen og oppdraget Anne Beate

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris

Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og formål (1) Konkurranseloven 10 forbyr samarbeid mellom aktuelle eller potensielle konkurrenter som

Detaljer

Utfordringer og muligheter for utvikling av kunnskapsindustri i Indre Skandinavia

Utfordringer og muligheter for utvikling av kunnskapsindustri i Indre Skandinavia Utfordringer og muligheter for utvikling av kunnskapsindustri i Indre Skandinavia Tore Olsen Pran Utviklingsdirektør, Kunnskapsbyen Lillestrøm Kunnskapsbyen Lillestrøm Fellesorganisasjon for Kunnskapsbedrifter

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Avinors ambisjon for utvikling av Oslo Lufthavn mot 2040. Konsernsjef Dag Falk-Petersen, Avinor

Avinors ambisjon for utvikling av Oslo Lufthavn mot 2040. Konsernsjef Dag Falk-Petersen, Avinor Avinors ambisjon for utvikling av Oslo Lufthavn mot 2040 Konsernsjef Dag Falk-Petersen, Avinor Dagens situasjon 23 mill passasjerer i 2013 Innland: 10,5 millioner Utland: 12,5 millioner Økning i 2014:

Detaljer

Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland.

Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Arkiv: N41 Arkivsaksnr: 2014/3664-16 Saksbehandler: Sverre Selfors Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Utvalg

Detaljer

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. LO Miniseminar Regjeringens arbeid med ny Innovasjonsmelding. 16. august 2007 Verden er ett marked!

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

OSL Nåtid og framtid OSLO LUFTHAVN AS

OSL Nåtid og framtid OSLO LUFTHAVN AS OSL Nåtid og framtid HVA GJØR? OSL stiller infrastruktur, bygninger og servicefasiliteter til rådighet for virksomheter som driver forretning på flyplassen Brøyter og vedlikeholder rullebaner Vedlikeholder

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Prosjektsamarbeid Konkurranselovens 10

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Prosjektsamarbeid Konkurranselovens 10 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING Prosjektsamarbeid Konkurranselovens 10 2 PROSJEKTSAMARBEID KONKURRANSELOVENS 10 ISBN 978 82 93131 08 3 September 2015 Utarbeidet av RIFs Nærings og etikkråd RIF Essendropsgate

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Vegdirektoratet 2014. Bedre Sikkerhet

Vegdirektoratet 2014. Bedre Sikkerhet Vegdirektoratet 2014 Bedre Sikkerhet i Trafikken (BEST) P i lot p ro s j e k t i N a s j o n a lt p ro g r a m fo r l e v e r a n d ø ru t v i k l i n g Bedre Sikkerhet i Trafikken Innhold Bakgrunn 3 Eget

Detaljer

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017. PROSJEKTPLAN Prosjekt Ung medvirkning og innflytelse Hensikt Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Styrets forslag til Handlingsplan Grensekomiteen mottar økonomisk støtte fra Nordisk Ministerråd Bakgrunn Grensekomiteen ble etablert i 1990. Siden den gangen har komiteen arbeidet

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Logistikkdagen 2011 Erlend Ystrøm Haartveit Quality hotell, Sarpsborg, 4. mai 2011 Innovasjon Norges formål: Fremme bedrifts og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

BIODRIVSTOFF I TRANSPORTSEKTOREN AVINOR OG JET BIOFUEL FRA NORSK SKOG. 5 APR 2016 Olav Mosvold Larsen

BIODRIVSTOFF I TRANSPORTSEKTOREN AVINOR OG JET BIOFUEL FRA NORSK SKOG. 5 APR 2016 Olav Mosvold Larsen BIODRIVSTOFF I TRANSPORTSEKTOREN AVINOR OG JET BIOFUEL FRA NORSK SKOG 5 APR 2016 Olav Mosvold Larsen Avinor AS er ansvarlig for flysikringstjenesten i Norge og 46 lufthavner Et moderne samfunn uten luftfart

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Jan Magne Juul-Langseth, Anders Thue, Per Kristian Bryng, Peder Østbye, Martin Jonassen og Sofia Lazaridis

Jan Magne Juul-Langseth, Anders Thue, Per Kristian Bryng, Peder Østbye, Martin Jonassen og Sofia Lazaridis Forord Det er en utfordring å beskrive hele konkurranseretten i et nøtteskallformat. Området er komplekst, og en fullstendig beskrivelse av konkurranseretten vil også berøre andre rettsområder som forvaltningsrett,

Detaljer

Underlag: Delrapport på trafikkanalyse - Urbanet

Underlag: Delrapport på trafikkanalyse - Urbanet Underlag: Delrapport på trafikkanalyse - Urbanet Kommentarer: Polarsirkelen Lufthavnutvikling 18.6.2015 Bakgrunn: Samferdselsdepartementet har bestilt en trafikkanalyse for en ny stor flyplass på Helgeland

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Handlingsplan innovasjon 2013 2014

Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Innovasjonsutvalget Innovasjon i sykehuset For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. Tett samarbeid

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

INVESTERINGER OG LØNNSOMHET: MED SIDEBLIKK PÅ ANDRE TRANSPORTGRENER

INVESTERINGER OG LØNNSOMHET: MED SIDEBLIKK PÅ ANDRE TRANSPORTGRENER INVESTERINGER OG LØNNSOMHET: MED SIDEBLIKK PÅ ANDRE TRANSPORTGRENER Spekters samferdselskonferanse 25. april 2013 Dag Falk-Petersen Konsernsjef Avinor Innhold Avinors rolle i NTP Avinors investeringsplaner

Detaljer

Regionrådet for Fjellregionen vil fra sitt ståsted framheve betydningen av følgende i forhold til det videre arbeidet med NTP:

Regionrådet for Fjellregionen vil fra sitt ståsted framheve betydningen av følgende i forhold til det videre arbeidet med NTP: Streitlien, Mariann Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 11. april 2016 08:40 Til: Jørgensen, Rune Emne: Takk for ditt høringssvar til Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029 Referanse:

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Perspektivanalyser trender og drivkrefter

Perspektivanalyser trender og drivkrefter Perspektivanalyser trender og drivkrefter Riksvegskonferansen 7. april 2011 Gunnar Markussen 1 NTP 2014-2023. Perspektivanalyse Analyser i et 30-års perspektiv => 2040 Transportbehov = transportetterspørsel

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 5.mai 2014 Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014

Detaljer

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 V1999-54 24.08.99 Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: De fire bedriftene ASAK AS, A/S Kristiansands

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]:

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]: S p ø r s m å l 2 4 Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: «Landslaget for Hjerte- og Lungesyke mener at respiratorbruken ved norske

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE USIKKER FRAMTID? NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM S BEHOV OG STATENS VILJE V/MORTEN WASSTØL, RAMBØLL HVA SÅ? Mål for klima og miljø Persontrafikken Næringslivets transporter / rolle i det nasjonale

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet. Vedtatt av regionrådet 13.01.16

Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet. Vedtatt av regionrådet 13.01.16 Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet Vedtatt av regionrådet 13.01.16 Innhold 1. Formål 2. Føringer 3. Interessenter 4. Hovedutfordringer 5. Målsetninger 6. Strategi 7. Hovedbudskap 8. Kommunikasjonskanaler

Detaljer

CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter

CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter Effektive transportkluster - konkurransefortrinn Kontaktperson: Direktør Informasjon/samfunnskontakt Bjarne Ivar Wist, tlf. 913 12 123 CargoNet-konsernet

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Transport til/fra Oslo lufthavn i et langsiktig perspektiv

Transport til/fra Oslo lufthavn i et langsiktig perspektiv Sammendrag: Transport til/fra Oslo lufthavn i et langsiktig perspektiv TØI-rapport 902/2007 Forfatter(e): Jon Inge Lian Oslo 2007, 37 sider Flytrafikken øker nasjonalt og internasjonalt. Også på Oslo lufthavn

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300:

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Dagsorden: Sak nr. 15/09 Referat fra siste styremøte 6. februar 08 Sak nr. 16/09 Referat fra siste rådmannsmøte 27. februar 2009 Sak nr. 17/09 World Gymnaestrada

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Prosjektet Et kunnskapsbasert Østfold Samarbeidsprosjekt

Detaljer

NTP - Luftfart. Sperrefrist 12.april 2013 kl.13.00

NTP - Luftfart. Sperrefrist 12.april 2013 kl.13.00 NTP - Luftfart Sperrefrist 12.april 2013 kl.13.00 Det viktig å minne om at Avinor er organisert som et aksjeselskap og det er styret og ledelsen i Avinor som er ansvarlig for å prioritere selskapets investeringer.

Detaljer

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 HelseOmsorg21 Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 John-Arne Røttingen Leder for HO21-rådet Et kunnskapssystem for bedre folkehelse

Detaljer

Bypakke, strategi for næringsareal og samarbeid i Grenland

Bypakke, strategi for næringsareal og samarbeid i Grenland Bypakke, strategi for næringsareal og samarbeid i Grenland Birgitte Hellstrøm, Prosjektleder Bystrategi Grenland, Telemark Fylkeskommune Kunnskapsmøte - Samarbeid om infrastrukturprosjekt ByR Gardermoen

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner Innspillsmøte - Statens Kartverk, 17. november 2015 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner Per R. Berger (Ordfører Hole kommune) Jørgen Moe Jr. (Daglig leder Ringerike Utvikling) Disposisjon

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00

Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00 Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00 Dagsorden: Sak nr. 47/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 48/09 Referat fra siste styremøte 15. april 2009 Sak nr. 49/09 Referat siste rådmannsmøte 23.

Detaljer

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015 2024) - Forskningsrådets strategiske

Detaljer

Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør

Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør 2 Er vi for lite flinke til å utnytte og videreutvikle ny teknologi i forhold til andre land og næringer? Paradoksene Vi jobber i en hverdag av

Detaljer

Hvordan økonomi påvirker klimapolitikken i byene. Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt (TØI)

Hvordan økonomi påvirker klimapolitikken i byene. Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt (TØI) Hvordan økonomi påvirker klimapolitikken i byene Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt (TØI) PhD-prosjekt basert på dybdestudier i fire norske byer Trondheim, Drammen, Bodø og Porsgrunn Kilder 51

Detaljer

Ombudets fremstilling av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser i saken.

Ombudets fremstilling av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser i saken. En kvinne som kun fikk godkjent to av tre år av sine PhD-studier fra Ukraina, hevdet at praktiseringen av reglene for godkjenning av utdanning fra utlandet er diskriminerende. Hun viser til at NOKUT godkjenner

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029:

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029: Troms fylkeskommune Tromsø, 3. mai 2016 Fylkesråd for miljø- og samferdsel Postboks 6600 9256 Tromsø postmottak@tromsfylke.no UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL

Detaljer

Bredbåndsfylket Troms AS

Bredbåndsfylket Troms AS Bredbåndsfylket Troms AS Når nettene blir lange er mulighetene mange bakgrunn Kravene til høykapasitets elektronisk kommunikasjon har økt og øker dramatisk i årene fremover Gjelder skoleverk, helse, telemedisin,

Detaljer

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Presselansering 10. oktober 2012 Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Velkommen til presselansering av Stor-Oslo Nord v/ Hans Seierstad, leder i regionrådet for Gjøvikregionen

Detaljer

Konjunkturseminar 1.oktober 2012

Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Program 10:00 Det store bildet Administrerende direktør Vibeke Madsen 10:20 Hvor går varehandelen og norsk økonomi? Sjeføkonom Lars Haartveit Det store bildet Det går bra!

Detaljer

Norsk luftfart er verdensledende Sikkerhet Punktlighet Dekker hele landet Hovedpunkter

Norsk luftfart er verdensledende Sikkerhet Punktlighet Dekker hele landet Hovedpunkter Norsk luftfart er verdensledende Sikkerhet Punktlighet Dekker hele landet Hovedpunkter Luftfartens samfunnsnytte er stor Internasjonale trender Trafikkvekst skaper kapasitetsutfordringer Store krav til

Detaljer

Innlandet motor for Norges omstilling? Mjøskonferansen 2015 Sverre Narvesen Innlandsutvalget

Innlandet motor for Norges omstilling? Mjøskonferansen 2015 Sverre Narvesen Innlandsutvalget Innlandet motor for Norges omstilling? Mjøskonferansen 2015 Sverre Narvesen Innlandsutvalget Utvalgets mandat Beskrive og vurdere næringsrelevante forhold for næringslivet i Innlandet. Kartlegge behov

Detaljer

Avinor. Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor. Flyoperativt Forum 10.04.13

Avinor. Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor. Flyoperativt Forum 10.04.13 Avinor - Status og planer Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor Flyoperativt Forum 10.04.13 Innhold Uten luftfart stopper Norge! Resultatene Veien framover {2} Uten luftfart stopper Norge! Fly viktigste

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for august er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30

Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30 Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30 Dagsorden: Sak nr. 99/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 100/09 Referat fra styremøte 25. sep 2009 Sak nr. 101/09 Referat rådmannsmøte 15. okt 2009

Detaljer

(1) Hvordan kan CD beskytte tjenesten, eller aspekter ved den, mot etterligning fra konkurrentene?

(1) Hvordan kan CD beskytte tjenesten, eller aspekter ved den, mot etterligning fra konkurrentene? RAMMECASE FOR MARKEDSRETT VALGFAG Reklamebyrået Creative Development (CD) har utviklet en ny tjeneste som de tilbyr til sine klienter. Tjenesten er basert på en fremgangsmåte for gjennomføring av reklamekampanjer

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Fremtidens godstransport

Fremtidens godstransport Fremtidens godstransport 26. oktober 2010 Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt foretrukne havna på vestsiden av Oslofjorden, og derigjennom bidra positivt til styrking av regionens

Detaljer

HH utredning og NTP høring. Alf S. Johansen 10.02.2012

HH utredning og NTP høring. Alf S. Johansen 10.02.2012 HH utredning og NTP høring Alf S. Johansen 10.02.2012 BAKGRUNN FOR NTP 2014-2023 Nasjonale mål for transportsektoren Perspektivanalyser trender og drivkrefter Konkurranseflater og grunnprognoser for person-

Detaljer