ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Oppsummering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Oppsummering"

Transkript

1 ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Oppsummering Bjørn H. Auestad Institutt for matematikk og naturvitenskap Universitetet i Stavanger 21. april Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

2 Oversikt over delene i Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

3 Oversikt over delene i Kp. 1: Kp. 2, 3, 4: Sannsynlighetsregning (sannsynlighetsteori) Kp. 5: konfidensintervall Kp. 6: Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

4 Beskrivende statistikk Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

5 Beskrivende statistikk Vi studerer data og er vanligvis interessert i: sentrum/belilggenhet til dataene spredning til dataene Grafiske metoder: Histogram, relativfrekvenshistogram ikke gjør dette (enkle) feil! Prikkdiagram (boksdiagram) Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

6 Beskrivende statistikk Numeriske mål (data: x 1,...,x n ): (relativ)frekvensfordeling (i tabell, f.eks.) klasse (intervall) 1 2 g frekvens n 1 n 2 n g n rel.frekv. 1 n 2 n n n g n Gjennomsnitt, empirisk median, empirisk prosentil empirisk varians (s 2 = 1 n n 1 i=1 (x i x) 2 ) og 1 emp. standardavvik (s = n n 1 i=1 (x i x) 2 ), variasjonsbredde, kvartilbredde Summasjon n a i = a m +a m+1 + +a n i=m Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

7 Grunnleggende sannsynlighetsteori (kp. 2) Viktige sannsynlighetsfordelinger (kp. 3) Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

8 Grunnleggende sannsynlighetsteori (kp. 2) Grunnleggende sannsynlighetsteori (kp. 2) Viktige sannsynlighetsfordelinger (kp. 3) Grunnleggende definisjoner (stokastisk forsøk, (enkelt)utfall, utfallsrom: Ω, sannsynligheter, relativfrekvenser, begivenheter) Sannsynlighetsmodell: Ω = {u 1,u 2,...}; P(u i ) = p i, i = 1,2,... Uniform sannsynlighetsmodell: Ω = {u 1,u 2,...,u k }; P(u i ) = p i = 1 k, i = 1,2,...,k Gyldig modell? realistisk modell?? Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

9 Grunnleggende sannsynlighetsteori (kp. 2) Grunnleggende sannsynlighetsteori (kp. 2) Viktige sannsynlighetsfordelinger (kp. 3) Operasjoner med begivenheter: Venndiagram; Union, snitt, komplement; disjunkte begivenheter Operasjon Skrivemåte Inntreffer Unionen mellom A og B A B A eller B inntreffer Snittet mellom A og B A B, AB A og B inntreffer Komplementet til A A C, A A ikke inntreffer Vi sier at A og B er disjunkte dersom A B = φ (ingen felles utfall). Regneregler for sannsynligheter: komplementsetningen (P(A) = 1 P(A)), addisjonssetningen (P(A B) = P(A)+P(B) P(A B)) Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

10 Grunnleggende sannsynlighetsteori (kp. 2) Grunnleggende sannsynlighetsteori (kp. 2) Viktige sannsynlighetsfordelinger (kp. 3) Kombinatorikk: Opptellingsregler: Produktregelen: m 1 m 2, permutasjonsregelen: (N) s,(n) N = N! ( ) N utvalgsregelen: = (N) s s s! ; ikke-ordnede utvalg uten tilbakelegging (det er kun denne situasjonen vi ser på), tilfeldig utvalg Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

11 Grunnleggende sannsynlighetsteori (kp. 2) Grunnleggende sannsynlighetsteori (kp. 2) Viktige sannsynlighetsfordelinger (kp. 3) Betinget sannsynlighet: P(A B) = P(A B) P(B) Multiplikasjonssetningen for sannsynligheter: P(A B) = P(A B)P(B) Statistisk uavhengighet; P(A B) = P(A) (Ekvivalent med: P(A B) = P(A)P(B)) Setning om total sannsynlighet (forenklet): P(A) = P(A B)P(B)+P(A B)P(B) Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

12 Grunnleggende sannsynlighetsteori (kp. 3) Grunnleggende sannsynlighetsteori (kp. 2) Viktige sannsynlighetsfordelinger (kp. 3) Tilfeldig variabel, sannsynlighetsfordeling (diskret, kontinuerlig) Tilfeldig variabel: abstrakt størrelse Tilf.var. og data betraktet som utfall av tilf.var. (eks. terningkast; viktig for forståelse av statistisk modellering) Forventning; Varians/standardavvik Regneregler... E(a 1 X 1 + +a n X n ) = a 1 E(X 1 )+ +a n E(X n ) Var(a 1 X 1 + +a n X n ) = a 2 1 Var(X 1)+ +a 2 nvar(x n ), når X i ene er ukorrelerte (alle parvise kovarianser er null). Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

13 Grunnleggende sannsynlighetsteori (kp. 3) Grunnleggende sannsynlighetsteori (kp. 2) Viktige sannsynlighetsfordelinger (kp. 3) Generelt: Var(X +Y) = Var(X)+Var(Y)+2Cov(X,Y) { (X )( ) } Kovarians: Cov(X,Y) = E µx Y µy Korrelasjon: Corr(X,Y) = Cov(X,Y) SD(X)SD(Y) Uavhengige tilfeldige variable; uavhengighet og korrelasjon Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

14 Viktige (diskrete) sannsynlighetsfordelinger (kp. 3) Grunnleggende sannsynlighetsteori (kp. 2) Viktige sannsynlighetsfordelinger (kp. 3) Binomisk modell: (Binomisk forsøksrekke, utledning av binomiske sannsynligheter, beregninger, bruk av tabell; Utledning av forventning og varians) Hypergeometrisk modell: (Definisjon, forventning og varians, beregne sannsynligheter, binomisk tilnærming) Geometrisk modell: (definisjon, forventning og varians, beregne sannsynligheter) Poissonmodell: (definisjon, forventning og varians, beregne sannsynligheter, tabellbruk) Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

15 Viktige (diskrete) sannsynlighetsfordelinger (kp. 3) Grunnleggende sannsynlighetsteori (kp. 2) Viktige sannsynlighetsfordelinger (kp. 3) Det er viktig å kunne gjenkjenne hvilken situasjon som passer til hvilken modell. Binomisk modell: X = antall sukesser i n delforsøk (i en binomisk forsøksrekke). Hypergeometrisk modell: X = antall defekte i et utvalg fra en populasjon av defekte og ikkedefekte. Geometrisk modell: X = antall forsøk til første suksess (forsøk som i en binomisk forsøksrekke). Poissonmodell: X = antall ganger en bestemt begivenhet inntreffer i et tidsrom, på et areal eller i et volum. Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

16 Viktige (kontinuerlige) sannsynlighetsfordelinger (kp. 4) Grunnleggende sannsynlighetsteori (kp. 2) Viktige sannsynlighetsfordelinger (kp. 3) Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger generelt: Sannsynlighetstetthet Sannsynliget: areal under tetthetskurve: Dersom X har tettheten f(x), så P(a < X < b) = b a f(x)dx Definisjon av forventning og varians Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

17 Viktige (kontinuerlige) sannsynlighetsfordelinger (kp. 4) Grunnleggende sannsynlighetsteori (kp. 2) Viktige sannsynlighetsfordelinger (kp. 3) 1. Eksponesialfordelingen: (Definisjon, forventning og varians, spesielle egenskaper, beregne sannsynligheter) 2. Normalfordelingen: (Definisjon, forventning og varians, spesielle egenskaper, beregne sannsynligheter) anvendelser, beregne sannsynligheter (standardisering og bruk av N(0,1)-tabell) to setninger; 1) a+bx, 2) X 1 +X 2 Normaltilnærming til binomisk fordeling Sentralgrensesetningen 3. (Students) t-fordeling: (anvendelser, bruk av tabell) Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

18 Estimering Konfidensintervall Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

19 Estimering. Målemodellen. Konfidensintervall (kp. Estimering Konfidensintervall Oversikt: (Punkt)estimering Målemodellen (Punkt)estimering i målemodellen (Intervallestimering) Konfidensintervall estimering og konfidensintervall i ulike situasjoner (modeller); jf. oversikt... Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

20 Estimering. Målemodellen. Konfidensintervall (kp. Estimering Konfidensintervall Begrep: estimator (tilfeldig variabel, θ) estimat (utfall (verdi) av θ) fortolkning av statistisk usikkerhet (jf.: fordeling til estimator) standardfeil: SD( θ); forventningsretthet: E( θ) = θ best estimator Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

21 Estimering i binomisk modell Estimering Konfidensintervall Modell: Y B(n, p); (ukjent) parameter: p Estimator: p = Y n Standardfeil: SD( p) = p(1 p) n Estimator av standardfeil: ŜD( p) = p(1 p) n Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

22 Estimering i målemodellen Estimering Konfidensintervall Modell: X 1,...,X n er n uif. tilf.var. med E(X i ) = µ og Var(X i ) = σ 2. (ukjente) parametere: µ, σ 2 Estimator for µ: µ = X Standardfeil: SD( µ) = σ 2 n Estimator av standardfeil: ŜD( µ) = S 2 n Estimator av σ 2 : σ 2 = S 2 = 1 n 1 n i=1 (X i X) 2 Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

23 Estimering i Poissonmodellen Modell: Y Poisson(λt); (ukjent) parameter: λ Estimering Konfidensintervall Estimator: λ = Y t ( λt = Y er estimator for λt.) Standardfeil: SD( λ) = λ t Estimator av standardfeil: ŜD( λ) = λ t Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

24 Konfidensintervall Estimering Konfidensintervall Generell definisjon av konfidensintervall: Situasjon: Data x 1,...,x n ; utfall av : X 1,...,X n ; n u.i.f. tilfeldige variable Ukjent parameter (i fordelingen til X i ene): θ Dersom L og U (L < U) er to funksjoner av X 1,...,X n, som er slik at: ( ) 1 α = P L θ U, sier vi at det utregnete intervallet (l, u) er et (1 α) 100% konfidensintervall for θ. Typisk: L = θ z α/2 SD( θ), U = θ +z α/2 SD( θ) Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

25 Konfidensintervall Estimering Konfidensintervall Obs. 1: (1 α): konfidensgrad Obs. 2: Det utregnete intervallet (l, u): Framkommer når vi setter dataverdiene x 1,...,x n inn i funksjonene L og U. Obs. 3: a) Eventuelt tilnærmede intervall (for p i binomisk modell og for µ i målemodellen med n stor og uten normalantakelse); b) Bytt z α/2 med t n 1,α/2 for t-intervall (for µ i målemodellen med normalantakelse, ukjent varians) Obs. 4, fortolkning Strengt tatt: Intervallet (l, u) er konfidensintervallet; ( ) Vi kan ikke si: P l θ u = 1 α Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

26 Konfidensintervall Estimering Konfidensintervall Målemodell 1; (1 α) 100% konfidensintervall for µ er ) σ (X z 2 α/2, X +z σ 2 n α/2 n Målemodell 2; tiln. (1 α) 100% konfidensintervall for µ er ) S (X z 2 α/2, X +z S 2 n α/2 n Binomisk modell; tiln. (1 α) 100% konfidensintervall for p er ( ) p(1 p) p(1 p) p z α/2, p+z n α/2 n Målemodell 3; (1 α) 100% konfidensintervall for µ er S (X t 2 α/2,n 1, X +t n α/2,n 1 S 2 n ) Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

27 Introduksjon Standardtester µ, målemodell, 3 Teori Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

28 Hypotesetesting Introduksjon Standardtester µ, målemodell, 3 Teori : Trekke konklusjoner på bakgrunn av data med statistisk usikkerhet. Hypotesetesting, Kp. 6 i Begrep: null- og alternativhypotese (ensidig / tosidig) teststørrelse (testobservator), nullfordeling kritisk verdi, forkastningsområde signifiaknsnivå styrke, styrkefunksjon p-verdi hypotesetest vs. konfidensintervall Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

29 Hypotesetesting Introduksjon Standardtester µ, målemodell, 3 Teori Eksempel på problemstilling: 10 ph-målinger: 6.00, 5.59, 5.74, 3.43, 5.30, 6.48, 5.15, 4.28, 4.52, 6.20; Gjennomsnitt: ph-data Målemodell: målingene oppfattes som utfall av 10 u.i.f. tilfeldigevariable X 1,...,X 10. E(X i ) = µ: virkelig ph, ukjent størrelse 5.27 er et estimat av µ med statistisk usikkerhet! Kan vi hevde at µ < 6.0?? Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

30 Hypotesetesting Vi betrakter våre data som utfall av tilfeldige variable (X 1,...,X 10 ). Forventningen, µ, kjenner vi ikke. (Var(X i ) = σ 2 = 1 antas å være riktig, kjent.) Introduksjon Standardtester µ, målemodell, 3 Teori Tyder dataene (klart) på at µ < 6? Kan datene med rimelighet sees på som utfall av N(6, 1)-tettheten (heltrukket linje)? Eller må vi bruke µ < 6 for å få det til å virke rimelig? (Jf. f.eks. tetthet med prikket linje.) Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

31 Hypotesetesting Introduksjon Standardtester µ, målemodell, 3 Teori Spørsmålet besvares ved å teste H 0 : µ = 6 mot H 1 : µ < 6 Vi baserer oss på gjennomsnittsresultatet 5.27 Omfanget av statistisk usikkerhet i estimatet 5.27, gjenspeiles av variansen eller fordelingen til gjennomsnittet av X 1,...,X 10, X. Nullfordeling til X: N(6, 0.1) (Var(X) = σ2 n = 1 10 ) (Normalantakelse og kjent σ 2 = 1.) Er 5.27 et rimelig utfall av X dersom µ = 6? N (6, 0.1) tetthet Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

32 Hypotesetesting Introduksjon Standardtester µ, målemodell, 3 Teori Test (sign.nivå α) for: H 0 : µ = µ 0 mot H 1 : µ < µ 0 Forkast H 0 dersom X µ 0 σ 2 n z α Fork.omr.: (, z α ) α ) ( Skisse av N(0, 1)-fordeling og forkastningsområde. Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

33 Hypotesetesting Introduksjon Standardtester µ, målemodell, 3 Teori Begrepene null- og alternativhypotese (ensidig/tosidig) teststørrelse (testobservator), nullfordeling kritisk verdi, forkastningsområde signifiaknsnivå styrke, styrkefunksjon p-verdi hypotesetest vs. konfidensintervall Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

34 µ, målemodell, normalantakelse, kjent varians Målemodellen m/normalantakelse og kjent σ 2 : n målinger: x 1,...,x n ; betraktes som utfall av: X 1,...,X n, u.i.f. tilfeldige variable E(X i ) = µ og Var(X i ) = σ 2, i = 1,...,n Introduksjon Standardtester µ, målemodell, 3 Teori X i normalfordelt og σ 2 kjent. Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

35 µ, målemodell, normalantakelse, kjent varians Introduksjon Standardtester µ, målemodell, 3 Teori Test (sign.nivå α) for: H 0 : µ = µ 0 mot H 1 : µ < µ 0 Forkast H 0 dersom X µ 0 σ 2 n z α Fork.omr.: (, z α ) α ) ( Skisse av N(0, 1)-fordeling og forkastningsområde. Test (sign.nivå α) for: H 0 : µ = µ 0 mot H 1 : µ > µ 0 Forkast H 0 dersom X µ 0 σ 2 n Fork.omr.: (z α, ) z α )( α Skisse av N(0, 1)-fordeling og forkastningsområde. Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

36 µ, målemodell, normalantakelse, kjent varians Introduksjon Standardtester µ, målemodell, 3 Teori Tosidig: Vil teste: H 0 : µ = µ 0 mot H 1 : µ µ 0 Teststørrelse: Z = X µ 0 σ 2 n Test (m/sign.nivå α): Forkast H 0 dersom Z z α/2 eller Z z α/2, Nullfordeling: N(0, 1) Fork.område: 0 (, z α/2 ) (z α/2, ) ) ( α/2 α/ N(0, 1) tetthet. )( Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

37 µ, målemodell, n stor og tilnærmet normalfordeling Introduksjon Standardtester µ, målemodell, 3 Teori Målemodellen: n målinger: x 1,...,x n ; betraktes som utfall av: X 1,...,X n, u.i.f. tilfeldige variable E(X i ) = µ og Var(X i ) = σ 2, i = 1,...,n. σ 2 (og µ ) ukjent; (ingen forutsetning om fordeling til X i ene eller om kjent varians) Estimator for variansen: S 2 = σ 2 = 1 n 1 n i=1 ( Xi X ) 2 Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

38 µ, målemodell, n stor og tilnærmet normalfordeling Introduksjon Standardtester µ, målemodell, 3 Teori Test (tiln. sign.nivå α) for: H 0 : µ = µ 0 mot H 1 : µ < µ 0 Forkast H 0 dersom X µ 0 S 2 n z α Fork.omr.: (, z α ) α ) ( Skisse av N(0, 1)-fordeling og forkastningsområde. Test (tiln. sign.nivå α) for: H 0 : µ = µ 0 mot H 1 : µ > µ 0 Forkast H 0 dersom X µ 0 S 2 n Fork.omr.: (z α, ) z α )( α Skisse av N(0, 1)-fordeling og forkastningsområde. Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

39 µ, målemodell, n stor og tilnærmet normalfordeling Introduksjon Standardtester µ, målemodell, 3 Teori Tosidig: Vil teste: H 0 : µ = µ 0 mot H 1 : µ µ 0 Teststørrelse: Z = X µ 0 S 2 n Test (m/tiln. sign.nivå α): Forkast H 0 dersom Z z α/2 eller Z z α/2, Nullfordeling: N(0, 1), tiln Fork.område: 0 (, z α/2 ) (z α/2, ) ) ( α/2 α/ N(0, 1) tetthet. )( Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

40 p, i binomisk modell; n stor og normaltilnærming Introduksjon Standardtester µ, målemodell, 3 Teori Generelt Situasjon: Binomisk modell (ev. som tilnærming til hypergeom.) Data: antall suksesser av n mulige er registrert. Resultatet betraktes som utfall av den tilfeldige variable Y der Y B(n,p) n og p er slik at fordelingen til Y kan tilnærmes med normalfordelingen. La p = Y n (estimator for p). Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

41 p, i binomisk modell; n stor og normaltilnærming Introduksjon Standardtester µ, målemodell, 3 Teori Test (tiln. sign.nivå α) for: H 0 : p = p 0 mot H 1 : p < p 0 Forkast H 0 dersom p p 0 p 0 (1 p 0 ) n z α Fork.omr.: (, z α ) α ) ( Skisse av N(0, 1)-fordeling og forkastningsområde. Test (tiln. sign.nivå α) for: H 0 : p = p 0 mot H 1 : p > p 0 Forkast H 0 dersom p p 0 p 0 (1 p 0 ) n Fork.omr.: (z α, ) z α )( α Skisse av N(0, 1)-fordeling og forkastningsområde. Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

42 p, i binomisk modell; n stor og normaltilnærming Introduksjon Standardtester µ, målemodell, 3 Teori Tosidig test: Vil teste: H 0 : p = p 0 mot H 1 : p p 0 Teststørrelse: Z = p p 0 p 0 (1 p 0 ) n Test (m/tiln. sign.nivå α): Forkast H 0 dersom Z z α/2 eller Z z α/2, Nullfordeling: N(0, 1), tiln Fork.område: 0 (, z α/2 ) (z α/2, ) ) ( α/2 α/ N(0, 1) tetthet. )( Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

43 Binomisk og Poisson uten normaltilnærming Tester kan også gjennomføres i binomisk- og Poissonmodell uten bruk av normaltilnærming. Se eksempler i forelesningsnotatene Introduksjon Standardtester µ, målemodell, 3 Teori Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

44 µ, målemodell, normalantakelse, ukjent varians, n liten Generelt, t-tester Introduksjon Standardtester µ, målemodell, 3 Teori Målemodellen: n målinger: x 1,...,x n ; betraktes som utfall av: X 1,...,X n, u.i.f. tilfeldige variable E(X i ) = µ og Var(X i ) = σ 2, i = 1,...,n X i normalfordelt og σ 2 ukjent. Målemodell 3 Estimator for variansen: S 2 = σ 2 = 1 n 1 n i=1 ( Xi X ) 2 Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

45 µ, målemodell, normalantakelse, ukjent varians, n liten. t-test, ensidig. Introduksjon Standardtester µ, målemodell, 3 Teori Test (sign.nivå α) for: H 0 : µ = µ 0 mot H 1 : µ < µ 0 Forkast H 0 dersom X µ 0 S 2 n t α,n 1 Fork.omr.: (, t α,n 1 ) α ) ( Skisse av t-fordeling og forkastningsområde. Test (sign.nivå α) for: H 0 : µ = µ 0 mot H 1 : µ > µ 0 Forkast H 0 dersom X µ 0 S 2 n t α,n 1 Fork.omr.: (t α,n 1, ) ) ( α Skisse av t-fordeling og forkastningsområde. Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

46 µ, målemodell, normalantakelse, ukjent varians, n liten. t-test, tosidig. Introduksjon Standardtester µ, målemodell, 3 Teori Generelt; tosidig t-test: Vil teste: H 0 : µ = µ 0 mot H 1 : µ µ 0 Teststørrelse: T = X µ 0 S 2 n Test (m/sign.nivå α): Forkast H 0 dersom T t α/2,n 1 eller T t α/2,n 1, Nullfordeling: t(n 1) Fork.område: 0 (, t α/2,n 1 ) (t α/2,n 1, ) ) ( α/2 α/ t tetthet og forkastningsområde. )( Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

47 Hypotesetesting Def.: Signifikansnivå til test = P(forkaste H 0 H 0 riktig) Signifikansnivået er sannsynligheten at utfallet faller i forkastningsområdet ved en tilfeldighet (og at vi konkluderer med H 1 ), når i virkeligheten H 0 er riktig. Introduksjon Standardtester µ, målemodell, 3 Teori Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

48 Hypotesetesting Introduksjon Standardtester µ, målemodell, 3 Teori Styrke, generell definisjon: Situasjon og modell fastlagt; test ang. parameteren θ Følgende er også fastlagt: H 0 og H 1 Teststørrelse, sign.nivå og forkastningsområde / kritisk verdi Def.: Styrkefunksjonen, γ, er definert ved: γ(θ) = P(forkaste H 0 θ). For en bestemt verdi θ 1 (slik at H 1 er riktig), kalles sannsynligheten γ(θ 1 ) for styrken i alternativet θ 1. Styrke (ev. tilnærmet styrke) kan finnes for alle testene vi har sett på til nå, på tilsvarende måte som i de to foregående eksemplene. Se eksempler i forelesningsnotatene Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

49 Hypotesetesting Introduksjon Standardtester µ, målemodell, 3 Teori p-verdi, generelt: Dersom p-verdien er lavere enn fastlagt signifikansnivå, forkastes H 0. (Da har teststørrelsen verdi i forkastningsområdet.) Generell definisjon av p-verdi: Def.: p-verdien til et resultat er sannsynligheten beregnet under H 0 for å få det observerte resultatet eller et som i enda sterkere grad peker i retning av at H 1 er riktig. Se eksempler i forelesningsnotatene Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

50 Hypotesetesting Introduksjon Standardtester µ, målemodell, 3 Teori Konfidensintervall vs. test, generelt: La (L,U) være et (ev. tilnærmet) 100(1 α)% konfidensintervall for parameteren θ. Vi vil teste H 0 : θ = θ 0 mot H 1 : θ θ 0 Test: Forkast H 0 dersom θ 0 (L,U). Testen har signifikansnivå α (ev. tilnærmet). Veldig god måte å gjennomføre (tosidige) tester på! Obs.: dersom dette blir brukt for ensidig test får vi en annen sammenheng mellom intervallets konfidensgrad og sign.nivået til testen. Se eksempler i forelesningsnotatene Bjørn H. Auestad Oppsummering våren / 50

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2006 Oppsummering Bjørn H. Auestad Institutt for matematikk og naturvitenskap Universitetet i Stavanger 24. april Bjørn H. Auestad Oppsummering våren

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2006 Kp. 6, del 4

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2006 Kp. 6, del 4 ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2006 Kp. 6, del 4 Bjørn H. Auestad Institutt for matematikk og naturvitenskap Universitetet i Stavanger 27. mars Bjørn H. Auestad Kp. 6: Hypotesetesting

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2006 Kp. 6, del 3

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2006 Kp. 6, del 3 ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2006 Kp. 6, del 3 Bjørn H. Auestad Institutt for matematikk og naturvitenskap Universitetet i Stavanger 20. mars Bjørn H. Auestad Kp. 6: Hypotesetesting

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2006 Kp. 6, del 4 Bjørn H. Auestad Institutt for matematikk og naturvitenskap Universitetet i Stavanger 3. april Bjørn H. Auestad Kp. 6: Hypotesetesting

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2006 Kp. 6, del 3

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2006 Kp. 6, del 3 ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2006 Kp. 6, del 3 Bjørn H. Auestad Institutt for matematikk og naturvitenskap Universitetet i Stavanger 20. mars Bjørn H. Auestad Kp. 6: Hypotesetesting

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren Hypotesetesting (kp. 6) Hypotesetesting, innledning. Kp.

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren Hypotesetesting (kp. 6) Hypotesetesting, innledning. Kp. ÅMA Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 8 Kp. 6 Hypotesetesting Hypotesetesting (kp. 6) Tre deler av faget/kurset:. Beskrivende statistikk. Sannsynlighetsteori, sannsynlighetsregning 3. Statistisk

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren Hypotesetesting (kp. 6) Hypotesetesting. Kp. 6 Hypotesetesting ...

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren Hypotesetesting (kp. 6) Hypotesetesting. Kp. 6 Hypotesetesting ... ÅMA Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 6 Kp. 6 (kp. 6)... Begrep: nullhypotese alternativhypotese ensidig, tosidig teststørrelse (testobservator) nullfordeling kritisk verdi, forkastningsområde

Detaljer

Hypotesetesting (kp. 6) ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren Tre deler av faget/kurset: 1. Beskrivende statistikk

Hypotesetesting (kp. 6) ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren Tre deler av faget/kurset: 1. Beskrivende statistikk ÅMA Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2 Kp. 6 Hypotesetesting Hypotesetesting (kp. 6) Tre deler av faget/kurset:. Beskrivende statistikk 2. Sannsynlighetsteori, sannsynlighetsregning 3. Statistisk

Detaljer

(Det tas forbehold om feil i løsningsforslaget.) Oppgave 1

(Det tas forbehold om feil i løsningsforslaget.) Oppgave 1 ÅMA1 Sannsylighetsregning og statistikk Løsningsforslag til eksamen vår 2011, s. 1 (Det tas forbehold om feil i løsningsforslaget.) Oppgave 1 a) Data: x 1, x 2, x 3, x 4, x 5 Gjennomsnitt: x = 1 5 (x 1

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Institutt for økonomi og informatikk FORMELSAMLING Statistikk I. Til bruk ved eksamen. Per Chr. Hagen

Høgskolen i Telemark. Institutt for økonomi og informatikk FORMELSAMLING Statistikk I. Til bruk ved eksamen. Per Chr. Hagen Høgskolen i Telemark Institutt for økonomi og informatikk FORMELSAMLING 6005 Statistikk I Til bruk ved eksamen Per Chr. Hagen . Sannsynlighetsregning. Regneregler Komplementsetningen: Addisjonssetningen:

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren Kp. 3 Diskrete tilfeldige variable. Diskrete tilfeldige variable, varians (kp. 3.

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren Kp. 3 Diskrete tilfeldige variable. Diskrete tilfeldige variable, varians (kp. 3. ÅMA Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 8 Kp. Diskrete tilfeldige variable Kp. Diskrete tilfeldige variable Har sett på (tidligere: begrep/definisjoner; tilfeldig (stokastisk variabel sannsynlighetsfordeling

Detaljer

ÅMA110 Sannsylighetsregning og statistikk Løsningsforslag til eksamen høst 2010, s. 1. Oppgave 1. Histogram over frekvenser.

ÅMA110 Sannsylighetsregning og statistikk Løsningsforslag til eksamen høst 2010, s. 1. Oppgave 1. Histogram over frekvenser. ÅMA1 Sannsylighetsregning og statistikk Løsningsforslag til eksamen høst 0, s. 1 (Det tas forbehold om feil i løsningsforslaget.) a) Gjennomsnitt: x = 1 Emp. standardavvik: Median: 1 (1.33 + 1.) = 1.35

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2007 Oppsummering

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2007 Oppsummering ÅMA110 Sasylighetsregig med statistikk, våre 2007 Oppsummerig Bjør H. Auestad Istitutt for matematikk og aturviteskap Uiversitetet i Stavager 19. april Bjør H. Auestad Oppsummerig våre 2006 1 / 37 Oversikt

Detaljer

ÅMA 110 SANNSYNLIGHETSREGNING MED STATISTIKK Løsningsforslag til regneøving nr. 12 (s. 34)

ÅMA 110 SANNSYNLIGHETSREGNING MED STATISTIKK Løsningsforslag til regneøving nr. 12 (s. 34) ÅMA 110 SANNSYNLIGHETSREGNING MED STATISTIKK Løsningsforslag til regneøving nr. s. 34 Oppgave.1 Situasjon betraktes som 7 Bernoulliforsøk; Suksess: dyr velger belønning 1, motsatt fiasko. P suksess = p;

Detaljer

STK Oppsummering

STK Oppsummering STK1100 - Oppsummering Geir Storvik 6. Mai 2014 STK1100 Tre temaer Deskriptiv/beskrivende statistikk Sannsynlighetsteori Statistisk inferens Sannsynlighetsregning Hva Matematisk verktøy for å studere tilfeldigheter

Detaljer

ÅMA 110 (TE 199) Sannsylighetsregning og statistikk Løsningsforslag til eksamen vår 2005, s. 1. Oppgave 1

ÅMA 110 (TE 199) Sannsylighetsregning og statistikk Løsningsforslag til eksamen vår 2005, s. 1. Oppgave 1 ÅMA 0 (TE 99) Sannsylighetsregning og statistikk Løsningsforslag til eksamen vår 005, s. Oppgave a) P (X 0) 0.04 + 0.04 + 0.06 + 0.06 + 0. + 0. + 0. 0.6 P (0 X 40) 0.0 + 0.0 + 0.04 + 0.04 + 0.06 0.0 P

Detaljer

statistikk, våren 2011

statistikk, våren 2011 ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 011 Kp. 3 Diskrete tilfeldige variable 1 Diskrete tilfeldige variable, innledning Hva er en tilfeldig variabel (stokastisk variabel)? Diskret tilfeldig

Detaljer

Motivasjon for kurset. ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2008. Oppsummering. ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk våren 2008

Motivasjon for kurset. ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2008. Oppsummering. ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk våren 2008 ÅMA0 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 008 Oppsummering ÅMA0 Sannsynlighetsregning med statistikk våren 008 Pensum: Pensumbok: Per Chr. Hagen: "Innføring i sannsynlighetsregning og statistikk",

Detaljer

Oppgaven består av 9 delspørsmål som anbefales å veie like mye. Kommentarer og tallsvar er skrevet inn mellom << >>. Oppgave 1

Oppgaven består av 9 delspørsmål som anbefales å veie like mye. Kommentarer og tallsvar er skrevet inn mellom << >>. Oppgave 1 ECON 0 EKSMEN 007 VÅR SENSORVEILEDNING Oppgaven består av 9 delspørsmål som anbefales å veie like mye. Kommentarer og tallsvar er skrevet inn mellom >. Oppgave. La begivenhetene BC,, være slik at og

Detaljer

DEL 1 GRUNNLEGGENDE STATISTIKK

DEL 1 GRUNNLEGGENDE STATISTIKK INNHOLD 1 INNLEDNING 15 1.1 Parallelle verdener........................... 18 1.2 Telle gunstige.............................. 20 1.3 Regneverktøy og webstøtte....................... 22 1.4 Oppgaver................................

Detaljer

Fasit for tilleggsoppgaver

Fasit for tilleggsoppgaver Fasit for tilleggsoppgaver Uke 5 Oppgave: Gitt en rekke med observasjoner x i (i = 1,, 3,, n), definerer vi variansen til x i som gjennomsnittlig kvadratavvik fra gjennomsnittet, m.a.o. Var(x i ) = (x

Detaljer

Kp. 9.8 Forskjell mellom to forventninger

Kp. 9.8 Forskjell mellom to forventninger andeler I analysene skal vi se på situasjonene der σx og σ Y er kjente; normalantakelse a σx og σ Y er ukjente men σ X = σ Y ; normalantakelse og b σx og σ Y er ukjente og σ X σ Y ; normalantakelse 3 og

Detaljer

Emnenavn: Eksamenstid: 4 timer. Faglærer: Hans Kristian Bekkevard

Emnenavn: Eksamenstid: 4 timer. Faglærer: Hans Kristian Bekkevard EKSAMEN Emnekode: SFB107111 Emnenavn: Metode 1, statistikk deleksamen Dato: 16. mai 2017 Hjelpemidler: Godkjent kalkulator og vedlagt formelsamling m/tabeller Eksamenstid: 4 timer Faglærer: Hans Kristian

Detaljer

TMA4240 Statistikk H2010

TMA4240 Statistikk H2010 TMA4240 Statistikk H2010 Statistisk inferens: 8.1: Tilfeldig utvalg 9.1-9.3: Estimering Mette Langaas Foreleses uke 40, 2010 2 Utfordring Ved en bedrift produseres en elektrisk komponent. Komponenten må

Detaljer

Utfordring. TMA4240 Statistikk H2010. Mette Langaas. Foreleses uke 40, 2010

Utfordring. TMA4240 Statistikk H2010. Mette Langaas. Foreleses uke 40, 2010 TMA4240 Statistikk H2010 Statistisk inferens: 8.1: Tilfeldig utvalg 9.1-9.3: Estimering Mette Langaas Foreleses uke 40, 2010 2 Utfordring Ved en bedrift produseres en elektrisk komponent. Komponenten må

Detaljer

Statistikk og dataanalyse

Statistikk og dataanalyse Njål Foldnes, Steffen Grønneberg og Gudmund Horn Hermansen Statistikk og dataanalyse En moderne innføring Kapitteloversikt del 1 INTRODUKSJON TIL STATISTIKK Kapittel 1 Populasjon og utvalg 19 Kapittel

Detaljer

Formelsamling V-2014 MAT110. Statistikk 1. Per Kristian Rekdal

Formelsamling V-2014 MAT110. Statistikk 1. Per Kristian Rekdal Formelsamling V-2014 MAT110 Statistikk 1 Per Kristian Rekdal 2 Forord Dette er formelsamlingen i emnet MAT110 Statistikk 1 ved høgskolen i Molde. Formlene i denne formelsamlingen er stort sett de formlene

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2008

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2008 ÅMA0 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 008 Kp. Sannsynlighetsregning (sannsynlighetsteori).5 Betinget sannsynlighet Betinget sannsynlighet (kp..5) - innledning Eks.: Et terningkast; {,, 3, 4,

Detaljer

TMA4245 Statistikk Eksamen desember 2016

TMA4245 Statistikk Eksamen desember 2016 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag TMA4245 Statistikk Eksamen desember 2016 Oppgave 1 En bedrift produserer elektriske komponenter. Komponentene kan ha to typer

Detaljer

Kapittel 2: Hendelser

Kapittel 2: Hendelser Kapittel 2: Hendelser FENOMEN Eksperiment Utfall Utfallsrom Eksperiment. Utfall. Eksperiment Utfall Hendelse Sannsynlighet: egenskaper, gunstige vs. mulige, relativ frekvens Sannsynlighet for mer enn en

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2011

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2011 ÅMA0 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 0 Kp. 3 Diskrete tilfeldige variable Noen viktige sannsynlighetsmodeller Noen viktige sannsynlighetsmodeller ( Sanns.modell : nå betyr det klasse/type sanns.fordeling.

Detaljer

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Bo Lindqvist Institutt for matematiske fag 2 Statistisk inferens (kap. 8) Statistisk inferens er å tolke/analysere resultater fra utvalget for å finne ut mest mulig

Detaljer

FORMELSAMLING TIL STK1100 OG STK1110

FORMELSAMLING TIL STK1100 OG STK1110 FORMELSAMLING TIL STK1100 OG STK1110 (Versjon av 16. november 2009) 1. Sannsynlighet La A, B, A 1, A 2,...,B 1, B 2,... være begivenheter, dvs. delmengder av et utfallsrom Ω. a) Aksiomene: Et sannsynlighetsmål

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2007

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2007 ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2007 Kp. 2 Sannsynlighetsregning (sannsynlighetsteori) 1 Grunnbegrep Stokastisk forsøk: forsøk med uforutsigbart utfall Enkeltutfall: et av de mulige

Detaljer

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Bo Lindqvist Institutt for matematiske fag 2 Statistisk inferens (kap. 8) Statistisk inferens er å tolke/analysere resultater fra utvalget for å finne ut mest mulig

Detaljer

Statistisk inferens (kap. 8) Hovedtyper av statistisk inferens. ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

Statistisk inferens (kap. 8) Hovedtyper av statistisk inferens. ST0202 Statistikk for samfunnsvitere 2 Statistisk inferens (kap. 8) Statistisk inferens er å tolke/analysere resultater fra utvalget for å finne ut mest mulig om populasjonen. Konkret: Å analysere en utvalgsobservator for å trekke slutninger

Detaljer

HØGSKOLEN I STAVANGER

HØGSKOLEN I STAVANGER HØGSKOLEN I STAVANGER Avdeling for TEKNISK NATURVITEN- EKSAMEN I: TE199 SANNSYNLIGHETSREGNING MED STATISTIKK SKAPELIGE FAG VARIGHET: 4 TIMER DATO: 5. JUNI 2003 TILLATTE HJELPEMIDLER: KALKULATOR OPPGAVESETTET

Detaljer

TMA4240 Statistikk H2010 (20)

TMA4240 Statistikk H2010 (20) TMA4240 Statistikk H2010 (20) 10.5: Ett normalfordelt utvalg, kjent varians (repetisjon) 10.4: P-verdi 10.6: Konfidensintervall vs. hypotesetest 10.7: Ett normalfordelt utvalg, ukjent varians Mette Langaas

Detaljer

Betinget sannsynlighet

Betinget sannsynlighet Betinget sannsynlighet Multiplikasjonsloven for sannsynligheter (s. 49 i bok): P( AB ) = P( A B ) P(B) Veldig viktig verktøy for å finne sannsynligheter for snitt. (Bevises ved rett fram manipulering av

Detaljer

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>.

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>. 1 ECON213: EKSAMEN 217 VÅR - UTSATT PRØVE TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i

Detaljer

Statistisk inferens (kap. 8) Hovedtyper av statistisk inferens. ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

Statistisk inferens (kap. 8) Hovedtyper av statistisk inferens. ST0202 Statistikk for samfunnsvitere 2 Statistisk inferens (kap. 8) Statistisk inferens er å tolke/analysere resultater fra utvalget for å finne ut mest mulig om populasjonen. Konkret: Analysere en observator for å finne ut noe om korresponderende

Detaljer

Kapittel 8: Tilfeldige utvalg, databeskrivelse og fordeling til observatorar, Kapittel 9: Estimering

Kapittel 8: Tilfeldige utvalg, databeskrivelse og fordeling til observatorar, Kapittel 9: Estimering Kapittel 8: Tilfeldige utvalg, databeskrivelse og fordeling til observatorar, Kapittel 9: Estimering TMA4245 Statistikk Kapittel 8.1-8.5. Kapittel 9.1-9.3+9.15 Turid.Follestad@math.ntnu.no p.1/21 Har sett

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2011

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2011 ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2011 Kp. 2 Sannsynlighetsregning (sannsynlighetsteori) 1 Grunnbegrep Stokastisk forsøk: forsøk med uforutsigbart utfall Enkeltutfall: et av de mulige

Detaljer

Oppgave 1. . Vi baserer oss på at p 47 1 og p 2 er tilnærmet normalfordelte (brukbar tilnærming). Vi har tilnærmet at (n 1 = n 2 = 47)

Oppgave 1. . Vi baserer oss på at p 47 1 og p 2 er tilnærmet normalfordelte (brukbar tilnærming). Vi har tilnærmet at (n 1 = n 2 = 47) MOT310 tatistiske metoder 1 Løsningsforslag til eksamen vår 006, s. 1 Oppgave 1 a) En tilfeldig utvalgt besvarelse får F av sensor 1 med sannsynlighet p 1 ; resultatene for ulike besvarelser er uavhengige.

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010. ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010. ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 ÅMA Sannsynlighetsregning med statistikk, våren Kp. Diskrete tilfeldige variable ÅMA Sannsynlighetsregning med statistikk, våren Kp. Diskrete tilfeldige variable Diskrete tilfeldige variable, innledning

Detaljer

Hypotesetesting. Hvorfor og hvordan? Gardermoen 21. april 2016 Ørnulf Borgan. H. Aschehoug & Co Sehesteds gate 3, 0102 Oslo Tlf:

Hypotesetesting. Hvorfor og hvordan? Gardermoen 21. april 2016 Ørnulf Borgan. H. Aschehoug & Co Sehesteds gate 3, 0102 Oslo Tlf: Hypotesetesting Hvorfor og hvordan? Gardermoen 21. april 2016 Ørnulf Borgan H. Aschehoug & Co Sehesteds gate 3, 0102 Oslo Tlf: 22 400 400 www.aschehoug.no 1 Oversikt Sannsynlighetsregning og statistikk

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren Grunnbegrep. Grunnbegrep, sannsynligheten for et utfall

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren Grunnbegrep. Grunnbegrep, sannsynligheten for et utfall ÅM110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 006 Kp. Sannsynlighetsregning (sannsynlighetsteori) 1 Grunnbegrep Stokastisk forsøk: forsøk med uforutsigbart utfall Enkeltutfall: et av de mulige utfallen

Detaljer

TMA4240 Statistikk Høst 2015

TMA4240 Statistikk Høst 2015 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Øving nummer 0, blokk II Løsningsskisse Oppgave Surhetsgrad i ferskvann Eksamen august 00, oppgave av 3 a) En god estimator

Detaljer

Hypotesetesting. Formulere en hypotesetest: Når vi skal test om en parameter θ kan påstås å være større enn en verdi θ 0 skriver vi dette som:

Hypotesetesting. Formulere en hypotesetest: Når vi skal test om en parameter θ kan påstås å være større enn en verdi θ 0 skriver vi dette som: Hypotesetesting. 10 og fore- Dekkes av pensumsidene i kap. lesingsnotatene. Hypotesetesting er en systematisk fremgangsmåte for å undersøke hypoteser (påstander) knyttet til parametre i sannsynlighetsfordelinger.

Detaljer

Oppfriskning av blokk 1 i TMA4240

Oppfriskning av blokk 1 i TMA4240 Oppfriskning av blokk 1 i TMA4240 Geir-Arne Fuglstad November 21, 2016 2 Hva har vi gjort i dette kurset? Vi har studert to sterkt relaterte grener av matematikk Sannsynlighetsteori: matematisk teori for

Detaljer

Formelsamling i medisinsk statistikk

Formelsamling i medisinsk statistikk Formelsamling i medisinsk statistikk Versjon av 6. mai 208 Dette er en formelsamling til O. O. Aalen (red.): Statistiske metoder i medisin og helsefag, Gyldendal, 208. Gjennomsnitt x = n (x + x 2 + x 3

Detaljer

Løsningsforslag, eksamen statistikk, juni 2015

Løsningsforslag, eksamen statistikk, juni 2015 Løsningsforslag, eksamen statistikk, juni 0 Oppgave 1 Siden det spørres om tall fra et intervall, som oppgaven viser kan være et reelle, er det tydelig at tallene er tatt fra en kontinuerlig fordeling.

Detaljer

TMA4240 Statistikk Høst 2009

TMA4240 Statistikk Høst 2009 TMA4240 Statistikk Høst 2009 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Øving nummer b5 Løsningsskisse Oppgave 1 Vi ønsker å finne ut om et nytt serum kan stanse leukemi.

Detaljer

SFB LØSNING PÅ EKSAMEN HØSTEN 2018

SFB LØSNING PÅ EKSAMEN HØSTEN 2018 SFB107111 - LØSNING PÅ EKSAMEN HØSTEN 018 Eksamen høsten 018 Oppgave 1 Anta at 70% av studentene spiller fotball og at 0% ikke spiller fotball. Anta at av de som spiller fotball så er det 40% som spiller

Detaljer

TMA4240 Statistikk Høst 2008

TMA4240 Statistikk Høst 2008 TMA4240 Statistikk Høst 2008 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Øving nummer 7 Oppgave 1 Tippekonkurranse Denne oppgaven er ment som en kjapp test på hva du har

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren Noen viktige sannsynlighetsmodeller. Binomisk modell. Kp. 3 Diskrete tilfeldige variable

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren Noen viktige sannsynlighetsmodeller. Binomisk modell. Kp. 3 Diskrete tilfeldige variable ÅMA Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 006. 3 Diskrete tilfeldige variable Noen viktige sannsynlighetsmodeller Noen viktige sannsynlighetsmodeller (k. 3.6 Hyergeometrisk modell (k. 3.7 Geometrisk

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Kp. 6, del 4

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Kp. 6, del 4 ÅMA11 Sasylighetsregig med statistikk, våre 21 Kp. 6, del 4 Bjør H. Auestad Istitutt for matematikk og aturviteskap Uiversitetet i Stavager 22. mars Bjør H. Auestad Kp. 6: Hypotesetestig del 4 1/ 29 Bjør

Detaljer

Løsningsforslag statistikkeksamen desember 2014

Løsningsforslag statistikkeksamen desember 2014 Løsningsforslag statistikkeksamen desember 2014 Oppgave 1 a i. To hendelser er disjunke hvis det er intet overlapp mellom hendelsene, altså hvis A B = Ø. Siden vi har en sannsynlighet for å finne A B som

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk (5sp), våren 2012 BMF100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (10sp), våren 2012

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk (5sp), våren 2012 BMF100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (10sp), våren 2012 Introduksjon Prakstisk informasjon, s. 1 ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk (5sp), våren 2012 BMF100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (10sp), våren 2012 Ny rammeplan for ingeniørfag Sannsynlighetsregning

Detaljer

Eksamensoppgave i Løsningsskisse TMA4240 Statistikk

Eksamensoppgave i Løsningsskisse TMA4240 Statistikk Institutt for matematiske fag Eksamensoppgave i Løsningsskisse TMA440 Statistikk Faglig kontakt under eksamen: Håkon Tjelmeland a, Sara Martino b Tlf: a 48 18 96, b 99 40 33 30 Eksamensdato: 30. november

Detaljer

Eksamensoppgave i TMA4240 Statistikk

Eksamensoppgave i TMA4240 Statistikk Institutt for matematiske fag Eksamensoppgave i TMA4240 Statistikk Faglig kontakt under eksamen: Mette Langaas a, Ingelin Steinsland b, Geir-Arne Fuglstad c Tlf: a 988 47 649, b 926 63 096, c 452 70 806

Detaljer

Utvalgsfordelinger. Utvalg er en tilfeldig mekanisme. Sannsynlighetsregning dreier seg om tilfeldige mekanismer.

Utvalgsfordelinger. Utvalg er en tilfeldig mekanisme. Sannsynlighetsregning dreier seg om tilfeldige mekanismer. Utvalgsfordelinger Vi har sett at utvalgsfordelinger til en statistikk (observator) er fordelingen av verdiene statistikken tar ved mange gjenttatte utvalg av samme størrelse fra samme populasjon. Utvalg

Detaljer

Oppgave 1. X 1 B(n 1, p 1 ) X 2. Vi er interessert i forskjellen i andeler p 1 p 2, som vi estimerer med. p 1 p 2 = X 1. n 1 n 2.

Oppgave 1. X 1 B(n 1, p 1 ) X 2. Vi er interessert i forskjellen i andeler p 1 p 2, som vi estimerer med. p 1 p 2 = X 1. n 1 n 2. Løsningsforslag til eksamen i MOT310 STATISTISKE METODER 1 VARIGHET: 4 TIMER DATO: 17 november 2008 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator: HP30S, Casio FX82 eller TI-30 Tabeller og formler i statistikk Tapir

Detaljer

Kapittel 3: Studieopplegg

Kapittel 3: Studieopplegg Oversikt over pensum Kapittel 1: Empirisk fordeling for en variabel o Begrepet fordeling o Mål for senter (gj.snitt, median) + persentiler/kvartiler o Mål for spredning (Standardavvik s, IQR) o Outliere

Detaljer

TMA4240 Statistikk Høst 2007

TMA4240 Statistikk Høst 2007 TMA4240 Statistikk Høst 2007 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Øving nummer b4 Løsningsskisse Oppgave 1 Eksamen juni 1999, oppgave 3 av 3 a) µ populasjonsgjennomsnitt,

Detaljer

Høgskoleni Øs fold EKSAMEN. Om noe er uklart eller mangelfullt i oppgaven inngår det som en del av oppgaven å ta de nødvendige forutsetninger.

Høgskoleni Øs fold EKSAMEN. Om noe er uklart eller mangelfullt i oppgaven inngår det som en del av oppgaven å ta de nødvendige forutsetninger. Høgskoleni Øs fold EKSAMEN Emnekode: Emne: SFB10711 Metodekurs 1: Grunnleggende matematikk og statistikk Deleksameni statistikk Dato: 3. januar 2014 Eksamenstid: kl. 0900 til kl. 1300 Hjelpemidler: Faglærer:

Detaljer

Løsning eksamen desember 2016

Løsning eksamen desember 2016 Løsning eksamen desember 016 Oppgave 1 a) En drone har to uavhengige motorer. Vi innfører hendelsene A: motor 1 svikter B: motor svikter Dronen er avhengig av at begge virker, slik at sannsynligheten for

Detaljer

Kapittel 4.4: Forventning og varians til stokastiske variable

Kapittel 4.4: Forventning og varians til stokastiske variable Kapittel 4.4: Forventning og varians til stokastiske variable Forventning og varians til stokastiske variable Histogrammer for observerte data: Sannsynlighets-histogrammer og tetthetskurver for stokastiske

Detaljer

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i << >>.

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i << >>. 1 ECON130: EKSAMEN 014 VÅR - UTSATT PRØVE TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variason i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i >. Oppgave 1 Fra en eldre

Detaljer

Oppgaven består av 10 delspørsmål som anbefales å veie like mye, Kommentarer og tallsvar er skrevet inn mellom <<, >>, Oppgave 1

Oppgaven består av 10 delspørsmål som anbefales å veie like mye, Kommentarer og tallsvar er skrevet inn mellom <<, >>, Oppgave 1 ECON 130 EKSAMEN 005 VÅR SENSORVEILEDNING Oppgaven består av 10 delspørsmål som anbefales å veie like mye, Kommentarer og tallsvar er skrevet inn mellom , Oppgave 1 I denne oppgaven kan du anta at

Detaljer

A. i) Sett opp en frekvenstabell over de fire mulige kombinasjonene av kjønn og røykestatus. Dvs. fyll inn. Ikke - røyker Sum Jente Gutt Sum 25

A. i) Sett opp en frekvenstabell over de fire mulige kombinasjonene av kjønn og røykestatus. Dvs. fyll inn. Ikke - røyker Sum Jente Gutt Sum 25 1 ECON21: ESAEN 215v SENSORVEILEDNING. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i > Grensen til bestått bør ligge på ca

Detaljer

TMA4240 Statistikk H2010

TMA4240 Statistikk H2010 TMA4240 Statistikk H2010 Statistisk inferens: 9.14: Sannsynlighetsmaksimeringsestimatoren 8.5: Fordeling til gjennomsnittet 9.4: Konfidensintervall for µ (σ kjent) Mette Langaas Foreleses mandag 11.oktober,

Detaljer

Kap. 6, Kontinuerlege Sannsynsfordelingar

Kap. 6, Kontinuerlege Sannsynsfordelingar Kapittel 6, Kontinuerlege Sannsynsfordelingar Sjå på eit utval av ofte brukte kontinuerlege sannsynsfordelingar Uniform I går Normal I går Eksponensial I dag Gamma I dag Kji-kvadrat I dag Nokre eigenskapar

Detaljer

Innhold. Innledning. Del I

Innhold. Innledning. Del I Del I Innledning 1 Hva er statistikk?... 19 1.1 Bokas innhold 20 1.1.1 Noen eksempler 20 1.1.2 Historie 23 1.1.3 Bokas oppbygning 25 1.2 Noen viktige begreper 26 1.2.1 Populasjon og utvalg 26 1.2.2 Variasjon

Detaljer

Eksamensoppgave i ST1201/ST6201 Statistiske metoder

Eksamensoppgave i ST1201/ST6201 Statistiske metoder Institutt for matematiske fag Eksamensoppgave i ST1201/ST6201 Statistiske metoder Faglig kontakt under eksamen: Nikolai Ushakov Tlf: 45128897 Eksamensdato: 20. desember 2016 Eksamenstid (fra til): 09:00

Detaljer

Løsning eksamen desember 2017

Løsning eksamen desember 2017 Løsning eksamen desember 017 Oppgave 1 Innfører hendelsene D: enheten er defekt K: enheten blir kassert a i Disse sannsynlighetene kan leses ut av oppgaveteksten: P D = 0, 10 P K D = 0, 07 P K D = 0, 95

Detaljer

Forelesing 27 Oppsummering. Torstein Fjeldstad Institutt for matematiske fag, NTNU

Forelesing 27 Oppsummering. Torstein Fjeldstad Institutt for matematiske fag, NTNU Forelesing 27 Oppsummering Torstein Fjeldstad Institutt for matematiske fag, NTNU 18.04.2018 I dag Lineær regresjon (sjekk av modellantagelser) Praktisk informasjon Andre statistikk-kurs Oversikt over

Detaljer

Statistisk inferens: 9.14: Sannsynlighetsmaksimeringsestimatoren 8.5: Fordeling til gjennomsnittet 9.4: Konfidensintervall for µ (σ kjent)

Statistisk inferens: 9.14: Sannsynlighetsmaksimeringsestimatoren 8.5: Fordeling til gjennomsnittet 9.4: Konfidensintervall for µ (σ kjent) TMA440 Statistikk H010 Statistisk inferens: 9.14: Sannsynlighetsmaksimeringsestimatoren 8.5: Fordeling til gjennomsnittet 9.4: Konfidensintervall for µ (σ kjent) Mette Langaas Foreleses mandag 11.oktober,

Detaljer

TMA4240 Statistikk H2010 (22)

TMA4240 Statistikk H2010 (22) TMA4240 Statistikk H2010 (22) 10.11-10.12: Testing av andelser 10.13: Testing av varians i ett N utvalg Mette Langaas Foreleses onsdag 3.november, 2010 2 Laban strakk seg ikke lenger, men smaker den bedre?

Detaljer

STK Oppsummering

STK Oppsummering STK1110 - Oppsummering Geir Storvik 11. November 2015 STK1110 To hovedtemaer Introduksjon til inferensmetoder Punktestimering Konfidensintervall Hypotesetesting Inferens innen spesifikke modeller/problemer

Detaljer

Dataanalyse. Hva er en dataanalyse og hvordan gå frem for å gjennomføre en dataanalyse av det innsamlede datagrunnlaget fra en feltundersøkelse?

Dataanalyse. Hva er en dataanalyse og hvordan gå frem for å gjennomføre en dataanalyse av det innsamlede datagrunnlaget fra en feltundersøkelse? Hva er en dataanalyse og hvordan gå frem for å gjennomføre en dataanalyse av det innsamlede datagrunnlaget fra en feltundersøkelse? Skrevet av: Kjetil Sander Utgitt av: estudie.no Revisjon: 1.0 (Sept.

Detaljer

Hypotesetest: generell fremgangsmåte

Hypotesetest: generell fremgangsmåte TMA4240 Statistikk H2010 (21) 10.8, 10.10: To normalfordelte utvalg 10.9: Teststyrke og antall observasjoner Mette Langaas Foreleses mandag 1.november, 2010 2 Hypotesetest: generell fremgangsmåte Generell

Detaljer

Høgskoleni østfold EKSAMEN

Høgskoleni østfold EKSAMEN et) Høgskoleni østfold EKSAMEN Emnekode:Emne: SFB10711Metode 1 Statistikkdel Dato: 5. feb. 2016Eksamenstid: kl. 1400 Hjelpemidler: Kalkulator Utlevert formelsamling til kl. 1800 Faglærer: Nils Ingar Arvidsen

Detaljer

a ) Forventningen estimeres med gjennomsnittet: x = 1 12 (x 1 + + x 12 ) = 1 (755 + 708 + + 748) = 8813/12 = 734.4

a ) Forventningen estimeres med gjennomsnittet: x = 1 12 (x 1 + + x 12 ) = 1 (755 + 708 + + 748) = 8813/12 = 734.4 ÅMA110 Sannsylighetsregning og statistikk Løsningsforslag til eksamen høst 011, s. 1 (Det tas forbehold om feil i løsningsforslaget. Oppgave 1 Vi betrakter dataene x 1,..., x 1 somutfall av n = 1 u.i.f.

Detaljer

Kap. 6, Kontinuerlege Sannsynsfordelingar

Kap. 6, Kontinuerlege Sannsynsfordelingar Kapittel 6, Kontinuerlege Sannsynsfordelingar Sjå på eit utval av ofte brukte kontinuerlege sannsynsfordelingar Uniform Onsdag Normal Onsdag Eksponensial I dag Gamma I dag Kji-kvadrat I dag Student-T (Kap

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2011

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2011 ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2011 Kp. 2 Sannsynlighetsregning i (sannsynlighetsteori) t i) 2.5 Betinget sannsynlighet 1 Betinget sannsynlighet (kp. 2.5) - innledning Eks.: Et terningkast;

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren Noen viktige sannsynlighetsmodeller. Noen viktige sannsynlighetsmodeller

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren Noen viktige sannsynlighetsmodeller. Noen viktige sannsynlighetsmodeller ÅMA0 Sannsnlighetsregning med statistikk, våren 008 Kp. 3 Diskrete tilfeldige variable Noen viktige sannsnlighetsmodeller Noen viktige sannsnlighetsmodeller Binomisk modell (kp. 3.6) Hpergeometrisk modell

Detaljer

Om eksamen. Never, never, never give up!

Om eksamen. Never, never, never give up! I dag I dag Rekning av eksamensoppgåver Eksamen Mai 2014, oppgåve 2 (inkl normal fordeling, lin.reg. og deskriptiv statistikk) Eksamen August 2012, oppgåve 3 a og b (inkl SME) Om eksamen (Truleg) 10 punkt.

Detaljer

Kapittel 10: Hypotesetesting

Kapittel 10: Hypotesetesting Kapittel 10: Hypotesetesting TMA445 Statistikk 10.1, 10., 10.3: Introduksjon, 10.5, 10.6, 10.7: Test for µ i normalfordeling, 10.4: p-verdi Turid.Follestad@math.ntnu.no p.1/19 Estimering og hypotesetesting

Detaljer

Innhold. Innledning. Del I

Innhold. Innledning. Del I Innhold Del I Innledning 1 Hva er statistikk?...17 1.1 Bokas innhold 18 1.1.1 Noen eksempler 18 1.1.2 Historie 21 1.1.3 Bokas oppbygning 22 1.2 Noen viktige begreper 23 1.2.1 Populasjon og utvalg 23 1.2.2

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2008 Kp. 6, del 5

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2008 Kp. 6, del 5 ÅMA110 Sasylighetsregig med statistikk, våre 2008 Kp. 6, del 5 Bjør H. Auestad Istitutt for matematikk og aturviteskap Uiversitetet i Stavager 26. mars Bjør H. Auestad Kp. 6: Hypotesetestig del 5 1/ 53

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON2130 - Statistikk 1 Eksamensdag: 19.06.2014 Tid for eksamen: kl. 09:00 12:00 Oppgavesettet er på 4 sider UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Tillatte hjelpemidler: Alle trykte

Detaljer

Econ 2130 uke 16 (HG)

Econ 2130 uke 16 (HG) Econ 213 uke 16 (HG) Hypotesetesting I Løvås: 6.4.1 6, 6.5.1-2 1 Testing av µ i uid modellen (situasjon I Z-test ). Grunnbegreper. Eksempel. En lege står overfor følgende problemstilling. Standardbehandling

Detaljer

Kap. 6, Kontinuerlege Sannsynsfordelingar

Kap. 6, Kontinuerlege Sannsynsfordelingar Kapittel 6, Kontinuerlege Sannsynsfordelingar Sjå på eit utval av ofte brukte kontinuerlege sannsynsfordelingar Uniform I går Normal I går Eksponensial I dag Gamma I dag Kji-kvadrat I dag Nokre eigenskapar

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i TMA4245 Statistikk 7. juni 2007

Løsningsforslag til eksamen i TMA4245 Statistikk 7. juni 2007 Løsningsforslag til eksamen i TMA4245 Statistikk 7. juni 2007 Oppgave 1: Pengespill a) For hver deltaker har vi følgende situasjon: Deltakeren får en serie oppgaver. Hver runde har to mulige utfall: Deltakeren

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver brukt i STA100

Løsningsforslag til oppgaver brukt i STA100 Universitetet i Stavanger Løsningsforslag til oppgaver brukt i STA100 Oppgave 1 a) Populasjonen er alle studenter ved Universitetet i Stavanger, og utvalget er de (ca 100) studentene hun velger ut i undersøkelsen

Detaljer

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Bo Lindqvist Institutt for matematiske fag Situasjonen er som i quiz-eksempelet: n = 4, p = 1/3 ( suksess betyr å gjette riktig alternativ), q = 2/3. Oppgave: Finn

Detaljer

STK1100 våren 2019 Mere om konfidensintevaller

STK1100 våren 2019 Mere om konfidensintevaller STK1100 våren 2019 Mere om konfidensintevaller Svarer til avsnitt 8.2 i læreboka Ørnulf Borgan Matematisk institutt Universitetet i Oslo 1 Konfidensintervall for µ i store utvalg Anta at de stokastiske

Detaljer

Bernoulli forsøksrekke og binomisk fordeling

Bernoulli forsøksrekke og binomisk fordeling Bernoulli forsøksrekke og binomisk fordeling Bernoulli forsøksrekke i) gjentar et forsøk n ganger ii) hvert forsøk gir enten suksess eller fiasko iii) sannsynligheten for suksess er p i alle forsøkene

Detaljer

TMA4240 Statistikk Eksamen desember 2015

TMA4240 Statistikk Eksamen desember 2015 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag TMA4240 Statistikk Eksamen desember 15 Oppgave 1 La den kontinuerlige stokastiske variabelen X ha fordelingsfunksjon (sannsynlighetstetthet

Detaljer