Årsrapport. Rotary International D «Light up Rotary»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. Rotary International D 2275 2014 2015. «Light up Rotary»"

Transkript

1 Årsrapport Rotary International D «Light up Rotary» 0

2 Innholdsfortegnelse Rotaryåret side - Rotarys distriktsprogrammer TRF The Rotary Foundation Informasjon og PR Rotary Day Light Up Rotary 4 - Norfo 5 Ledersamling D Distriktsorganisasjonen.. 16 Håndbok D2275 for PETS.. 18 Klubbesøkene 20 Distriktskonferansen Rapporter fra komiteene Distriktsprogrammer Medlemskapskomiteen TRF og samfunnskomiteen Lovrådet PR/Kommunikasjonskomitéen Handicamp Regnskap for D2275 og Kapitalfondet.. 39 Årsmelding Kapitalfondet.. 44 Revisjonsberetninger. 45 1

3 vervet Rotaryåret Høsten 2011 fikk jeg spørsmål om å stille meg til disposisjon som min klubbs kandidat til til som distriktsguvernør (DG) og tok utfordringen. Jeg var på det tidspunkt AG for Sør-Trøndelag og mente å ha god kjennskap til hva dette vervet ville bety. Der tok jeg feil, det var mye mere! Mye mer både jobb, spennende og krevende utfordringer og mange fornøyelser. Det som var langt fram i tid kom fort på. Året som DGE startet med kursing. Først et kurs for oss norske våren Høsten 2013 bars det til GETS i St Petersburg, visum gikk i boks. En uke der med mye spennende lærdom og informasjon var verdifullt. Her møtte jeg min danske DG-kollega Leif Kenrad fra Syd-Jylland. Vi avtalte allerede da at vi skulle besøke hverandres distriktskonferanser. Nye vennskapsbånd var knyttet. Hjemme igjen startet jobben for fullt. Jeg måtte beregne hva det ville koste å gjennomføre opplæring på de som skulle bistå meg, AG-ene, kontorhold og hva klubbesøkene ville koste i reise og opphold. Svaret på dette fikk jeg ikke før langt ut på neste år. 1.juli fikk jeg utbetalt 70 % av det som ville bli maks, av min allocation, dvs RIs bidrag til mine besøksaktiviteter. Jeg fikk etablert en distriktsledelse med sekretær, trainer, kasserer og leder for distr. konferansen. Forberedelser, planlegging av ledersamling i jan-februar, planlegging av PETS i Trondheim og Harstad i mars. I forkant av disse ønsket vi også å ha ferdig en Håndbok til hjelp for klubbene. Videre krevdes forberedelser til International Assembly i San Diego, påmeldingen var omfattende med de tenkelige og utenkelig spørsmål. 2 Sammen med min kone, Magnhild, reiste jeg til California og vi fikk oss en utrolig fin tur. Varmt og tørt vær i januar 2014 var ikke å forakte. Travle dager, punktligheten var

4 Spesielt huskes en lunsj med PRIP Ron Burton. imponerende, ingen kunne stikke seg unna. Vaktene gikk rundt for å påse at alle var på plass. Nye møter med allerede kjente rotaryvenner og med nye. Hjemme igjen var det å få budskapet fra San Diego inn i opplegget til Trenersamlinga, sette opp mål for året, forberede PETS, klubbesøk med foredrag, planlegging av Distriktskonferansen. I juni var det Convention i Sydney, lang reise, men nok en gang nye møter med hyggelig rotarianere, gamle og nye bekjentskaper. Dermed var vi ved 1. juli 2014 og jeg overtok kjedet fra Hans i et møte i min egen klubb, Charlottenlund RK. 51 klubber skulle besøkes, 48 før jul og 3 etter. Alle mandager ble belagt i et halvt år. Egen distriktskonferanse i september, så representant for de norske distrikter i distriktskonferanser i Danmark og i Oslo. Nord-Norge på kryss og tvers, så Midt-Norge rundt. Veldig mange inntrykk, forskjellige klubber, men mange likheter, spesielt i utfordringene. Klubbene i Harstad har i løpet av året vedtatt å gå sammen til en klubb under navnet Harstad RK fra 1.juli Beklagelig vis fikk vi også en melding om klubbnedleggelse, Bardu RK vedtok å legge ned klubben pr 30.juni i år. Hyggeligere var det og å delta i feiringen av 50 år for Meldal RK i oktober og Averøy RK sitt 40års jubileum i april. Namsos RK feiret også 60 år noe forsinket i vår, men der kunne jeg ikke delta. Året ble avsluttet med ei flott helg med erfaringsutvekslinger i et seminar for alle distriktsguvernører i Øystese i Hardanger i juni. DG Veena Gill var sammen med sin mann Balbir Sing, vertskap. Fra venstre DG 2305 Knut Kvalvågnæs, DG 2310 Bjørg Manum Andersson, meg, DG 2290 Svein- Eirik Jensen, DG 2250 Veena Gill og DG 2260 Jan Sverre Hanssen. Rotarys distriktsprogrammer De fleste av oss tenker på ungdomsutveksling når temaet er distriktsprogram. Det er imidlertid mye mer, vi har bl a RYLA, Summercamps, stipendordninger for ungdom og Handicamp. Vi har ikke klart å profilere disse fine tilbudene godt nok til å få den store søknadsmassen de fortjener. 3

5 RYLA har ikke vært arrangert hos oss på flere år og det var et klart uttrykt mål at dette skulle vi tilby «framtidas ledere», ungdom i 20-åra i vårt distrikt i år. Men «ting tar tid» og det viste seg at det var vanskelig å få en klubb til å ta ansvar for et kurs. Det skjedde ikke noe før Stjørdal RK påtok seg ansvaret, men de følte at det ble for kort tid til å holde det i mars. Det ble derfor bestemt utsatt til høsten. Der er nå fastsatt at det arrangeres et RYLA-kurs i Stjørdal oktober 2015, vi håper at klubbene sørger for god deltakelse. Ellers viser jeg til rapport fra komitelederen. TRF The Rotary Foundation Vårt distrikt har i de siste årene ligget lavest i bidrag pr medlem til TRFs fond. Det ble derfor et mål for oss å øke innbetalingen i år. Målet var satt til 300 kr pr medlem. Nå vet vi at det ble innbetalt USD 35,61 pr medlem, dvs ca 285 kr pr medlem. Dette har TRF-komiteen redegjort for i sin rapport her. Informasjon og PR - Ny webside Det ble for noen år siden satt i gang et arbeid med å få til en bedre og enklere løsning på å lage og drifte klubbenes hjemmesider. Det ble satt inn store krefter fra Norfos side på å få dette på plass høsten I begynnelsen av desember fikk alle klubbene tilgang til en ny mal på ny plattform for hjemmesider. Nå 6 mnd senere, er mange av klubbene i full gang med å fortelle om seg selv på nye sider. Vi gratulerer alle med ny websider. Rotary Day RI president Gary Huang ba klubbene verden over arrangere sin Rotary Days for å sette lyset på Rotary, Light Up Rotary var beskjeden. Flere klubber har tatt han på ordet, men ikke alle har vært like flink i å få blest om sine arrangement. Meldal RK gjorde jobben! President Ingrid Skarstein ga ordfører i Meldal, Are Hilstad info om Rotary fra sin stand på Løkken. 4

6 3. november ble en Rotary Day i Oslo. RI-president Gary ankom hovedstaden og ble møtt av over 100 rotarianere i et møte der vi kunne presentere norske prosjekter for presidenten. Vår leder for TRF-komiteen, Arne Markussen, presenterte Harstad Syd sitt prosjekt de har sammen med Children Burn Cares Foundation, for å hjelpe brannskadde barn i Etiopia. Dette gjorde et sterkt inntrykk på presidenten som ønsket å få oversendt presentasjonen. Det har Arne sørget for. Gary Huang fikk en flott mottakelse i Oslo med audiens for Kong Harald og mottakelse i Oslo Rådhus. Her er han sammen med Oslos ordfører Fabian Stang, RI-direktør Per Høin fra Danmark og guvernørene fra venstre: DG JanSverre Hanssen, Råde RK, DG Bjørg Månum Andersson, Grorud RK, Fabian Stang, DG Knut Kvalvågnæs, Fræna RK, Gary Huang, DG Eiliv Todal Moe, Charlottenlund RK, Per Høin, DG Svein-Eirik Jensen, Kristiansand RK og DG Veena Gill, Åsane RK Light Up Rotary er ikke bare årets tema, det er også navnet på et prosjekt i Norfos regi der det er lagt opp en 3-årsplan for å gi omgivelsene våre en bedre kjennskap til Rotary og til det arbeidet som er gjort i bestrebelsene for å utrydde polio. Det er bl a laget noen reklamefilmer og 1.pinsedag kunne vi se en av disse rulle på TV2-skjermen på den reklamefrie dagen. Det vil bli arbeidet med å få med slike på de andre reklamefrie dagene også. Distriktets leder for kommunikasjon Tore Jørgen Slettahjell, er også leder på landsbasis gjennom Norfo. Han har gjort en utrolig god jobb i dette arbeidet sammen med Terje Lauten fra Stjørdal RK som er ansvarlig for medlemsregisteret i Norge. Norfo De 6 norske distrikter samarbeider om mange oppgaver som er felles for hele Rotary i Norge. Norfo ledes av de 6 distriktsguvernørene gjennom 2 faste medlemsmøter. Det er valgt et styre som ivaretar og utfører de oppgaver medlemsmøtene bestemmer skal gjøres. I år har vi bl a utarbeidet nye vedtekter for Norfo, disse kan leses på Rotary.no. Slik det ligger an nå, vil undertegnede være styreleder i Norfo i Takk for hjelpa til dere som har bidratt! Takk for at jeg/vi fikk muligheten! Eiliv Todal Moe 5

7 Ledersamling D februar 2014 holdes på P-Hotels Brattøra, Trondheim Deltakere på ledermøtet: Anne Kristin Hovd Distr sekretær X Arne Markussen Leder TRF/Samf prosj X Eiliv Todal Moe DGE X Guri Opland Solem Web red/dico X Harald Skodvin AG Nordland X Håvard Størseth AG Nord-Trøndelag X Jan Moslet DGN X Jo Kvarberg Distr kasserer X Jon Eidsvik PDG/leder medl. kom X Lilly Frisk AG Finnmark X Odd Berg Leder Distr konf 2014 X Per Kvarsvik AG Nordmøre X Thor B Granum Leder Distr kom X Torbjørn Akersveen COL-rep X Tore Jørgen Slettahjell Leder kommunikasjon X Trond Amundsveen AG Sør-Trøndelag X Turid Fossem AG Troms X Oppsummering fra samlingen: DGE ønsket alle velkommen til sin første ledersamling for D2275 med å si litt om de oppgavene som vi skal igjennom før vårt Rotaryår starter. RI-presidenten hadde samlet alle innkommende distrikts guvernører i San Diego i januar Vår DGE Eiliv T. Moe deltok og ga et kort resyme fra den flotte samling hvor det var mye informasjon og mye jobbing. RI-presidentens slagord for 23014/2015 er Light up Rotary. Distriktets organisasjonsplan for ble gjennomgått og alle deltakerne presenterte seg og hvilke oppgaver de har i det kommende Rotaryåret. Eiliv orienterte litt om bakgrunnen for den organisasjonen som nå er lagt. Det kom innspill på endring av AG-områder i Nordland og Troms. Noen mente at det kan være sundt med flere AG-er i forhold til opplæring, engasjement, kompetanseheving osv. og at DG Hans hadde vært i kontakt med en aktuell AG. Dette var beklageligvis ukjent for DGE. En del klubber sliter med å få medlemmer til å ta verv og oppretthold klubben og det kan bli nedlagt/sammenslått klubber i inneværende Rotaryår. Svalbard kan bli lagt ned, Harstad og Harstad Syd kan bli slått sammen 6

8 Light up Rotary - RI-presidentens slagord for Rotaryåret Hva tenker vi på når vi hører /ser dette? Aktuelt å oversette? Nei, den engelske versjonen har langt dypere mening. Arrangere Rotary Day i alle klubber Bruke lyset på forskjellige måter How to light up Rotary is up to you Bruk den lokale kunnskapen og tilpass dette til deg selv, ditt distrikt og klubben. «Det er bedre å tenne et lys ennå forbanne mørket» sa Konfucius og det hadde inspirert Huang til å velge dette slagordet. Viktige hjelpemidler: Håndbok ut så tidlig som mulig Eksempel på klubbplan kanskje også en forenklet klubbplan. Kultur er viktig skape gode holdninger over tid. Viktig å benytte PETS til trenging. DLP (District Leaders hip Plan) for D i Tar utgangspunkt i RI-presidentens og Rotarys Hovedbudskap. Utrydde polio i verden er fortsatt Rotarys hovedmålsetting Rotarys medlemmer har så langt samlet inn 1,2 mrd USD og bidratt med et utall av frivillige gratis timer for å hjelpe til å vaksinere over 2 mrd barn i 122 land mot polio. Humanitært arbeid Fellesskap yrkesnettverk Ungdomsutveksling Rotaract Rotarys Strategiplan gjelder fortsatt med de 3 strategier styrk klubbene, samfunnstjenester og omdømme, og de 5 kjerneverdiene lederskap, service, vennskap, mangfold og integritet. Denne ble bearbeidet og oversatt under Jon Eidsvik. Rotarys innsats for økt humanitært/ samfunnstjeneste skal skje innenfor disse områder Fredsarbeid og forebyggende arbeid Forebygge sykdom helse Vatn og sanitet Mor og barn Utdanning Økonomi Prosjekt er den beste måten å rekruttere nye medlemmer i klubbene på. Finne organisasjoner vi kan støtte men det skal være aktivitet som klubbens medlemmer deltar aktivt i. Dette er en forutsetning i Rotary. 7

9 Informasjon om hvordan prosjektarbeid i Rotary skal drives er meget viktig. Vi må nå ut til den enkelte klubb slik at de får den hjelp og støtte de trenger for å komme i gang med og videreføre prosjektarbeid. Samfunnsnyttig arbeid (i stedet for humanitært arbeid). Viktig å definere hva som ligger i samfunnsnyttig/humanitært arbeid. Hva betyr det å være Rotarianer, vi er og skal være et yrkesnettverk. Foredrag på PETS som kunne ha snakket om yrkesbasert, humanitært, samfunnsnyttig som kunne ha vært med og gitt oss påfyll på dette. Innkommende presidenter mangler kunnskap om prosjekt og hvordan de kan starte prosjekt og hvordan skal drive de, hva er mulighetene. Arbeid i prosjekt er viktig for aktiviteten i klubbene, for å skape engasjement og levende klubber. Med registrering av rotaryprosjekter med aktivitet, prosjekt, timer og engasjement fra klubbmedlemmene, gir mulighet for å si hvor stor den frivillige innsatsen fra Rotarymedlemmene er i distriktsammenheng, landssammenheng og på verdensbasis. Hva er samfunnsbidraget? Kan flere klubber samarbeid i prosjekt, for å bli mer synlig, bli mer engasjert. Kan det bygges opp en database, hvordan kan dette organiseres uten å byråkratiseres. Jon Eidsvik Medlemskapsutvikling. Ta vare på og utvikle de eldre medlemmene, samtidig som vi slipper til de nye yngre medlemmene og lar de gjøre ting på sin måte. Ta vare på de nye og la de bidra til utvikling av klubben. Det må rekrutters nye yngre medlemmer som skal bære Rotary videre. Når nye medlemmer tas opp må dette gjøres på en skikkelig og ordentlig måte. Ser vi av oppmøtestatistikken at noen uteblir må vi raskt komme på banen og få de med igjen, de faller raskt ut. God skolering av innkommende presidenter er viktig for å få god utvikling og drift og aktivitet i klubbene. Pets er her det beste utgangspunktet, for her starter jobben for neste Rotaryår. Sammenslåing av klubber store krav til ledelse i denne sammenslåtte klubben for å integrere medlemmene og få til å bli egen klubb. Thor Granum Distriktsprogram Han snakket om ungdomsutveksling. Tok utgangspunkt i årets student som er i Røros Rotaryklubb. En ungdom fra Taiwan inn og en ut til Taiwan. Ønsker noe mer normalisert pengeforbruk enn tidligere år. - her finnes all nyttig informasjon om ungdomsutveksling. Japan, Taiwan, Australia og USA er land som vårt distrikt har utvekslingsstudenter i inneværende år. Norge har 35 studenter pr. år mens våre naboland i Norden har 200 pr. år. 8

10 Vårt distrikt har neste år 5 utvekslingsstudenter. Hvorfor ungdomsutveksling: - Fredsskapende arbeid - Samfunnsoppgave - Fremtidens Rotarianere - Bygge kunnskap og kompetanse om Rotary - Bryte barrierer Alle studentene som kommer inn skal delta på et høstmøte for alle utvekslingsstudenter i Norge. Her er det klubbene som har studentene som har ansvar for å dekke kostandene osv. Økonomi ønsker samme nivå som inneværende år. God markedsføring å sende ut studenter. Strander ofte på vertsfamilier. Den som sender ut en student må forplikte seg til å ta den innkommende studenten i en periode og så utfordres den familien på å finne 2 andre vertsfamilier. Personlig kontakt mellom Norge og det landet som sender ut / tar i mot, er med på å lette arbeidet og ikke minst løse evt. utfordringer som måtte oppstå i en utvekslingsperiode. Bør ha noe på hjemmesiden til distriktet på hvor de finner informasjon, hvordan utveksling gjøres og hvilke forutsetninger som gjelder osv. Arne Markussen Rotary Foundation / Samfunnsprosjekter DRFC for Ny logo for TRF Tilskuddsordningen i TRF gjennomgått forenklet i forhold til hva det var tidligere. Rotary og Polio suksessfaktoren i Rotary. Har vi tilstrekkelig med kunnskap om TRF? Vi er en yrkesorganisasjon og en samfunnsbidragsorganisasjon. Vi må vise hva vi gjør. Prosjektarbeid i D2275 registrering av prosjektene som de ulike klubbene har ønskes videreført i De ulike Fondene 3 ulike fond presentert og gjennomgått. Hva er vårt bidrag til TRF? Måltallet er 100 Dollar pr. medlem på verdensbasis. Norge bidrar i dag med 25 dollar pr. medlem Antall autogiro nedadgående i vårt distrikt er målet på antall medlemmer som selv bidrar med egne midler til TRF. Rotary Grant TRF-støttet prosjekt Global Grants 6 fokusområder District Grants Packaged Grants 9

11 Samfunnsprosjekter: 13 søknader og 8 tildelinger søknader og 7 tildeling søknader og 3 tildelinger så langt i dette Rotaryåret. Nytt fra dette året er at klubbene får tilskudd utbetalt først etter at prosjektet er gjennomført og rapport sendt inn. Alt i form av prosjektetablering, rapportering, søknad mv. skjer elektronisk. Egne kriterier til Distrikt Grants Distriktet skal kvalifiseres til dette. TRF delegerer myndighet og ansvar til distriktene. Klubbens skal også være kvalifisert for å kunne søke om Distrikts Grant hvert år. TRF-seminar for klubbene kjøres i forbindelse med PETS. Deltakere bør være presidenten. Prosjektpresentasjon mal er utarbeidet med utgangspunkt i «Harstad-prosjektet» Tore Jørgen Slettahjell kommunikasjon/pr Mange fine ordspill fra kommende verdenspresident. Hva gjør denne komiteen: Ajourhold medlemsnett er viktig. Det purrers på manglende registrering Rotary Norden blir digitalisert og blir tilgjengelig digitalt. Guvernørens månedsbrev sendes ut digitalt via nettside el. epost Eiliv beslutter Bruk nettsidene aktivt, krever at den holdes ajour til enhver tid. Mål 100 % av klubbene på web. Vi er p.t. på ca 95 %. Viktig med fokus på dette fra presidentens side. Viktig for medlemsrekruttering, oppdatering, utvikling. Ønske seg en face book-ressurs i kommunikasjon/pr Når NORFO sitt nye system er på plass stiller distriktet opp på opplæring og informasjon. https://brandcenter.rotary.org for å laste ned PowerPoint-presentasjoner osv. Husk og registrer deg på My Rotary. Statusoppdateringer: Forbedre og ajourføre medlemsnett Ajourføringer Arrangere kurs og workshops 10

12 Torbjørn Akersveen COL-representant COL Lov rådet Lov rådet er «stortinget» i Rotary de behandler lovendringer og tar imot resolusjoner. En representant fra hvert distrikt sist deltok 530 delegater. De møtes hvert 3. år. Å skaffe support for forslagene til loveringene er viktig. Bruk nettverket. Fokusere og konsentrer seg er også her viktig. Går ut med info til kubbene på dette. Torbjørn har laget en handlingsplan og en tidsplan på hvordan klubbene melder inn forslag til lovendringer, prosessene og hvordan og når det må jobbes med dette. Utfordringer i å kommunisere dette til klubbene og klubbpresidentene. Lilly AG Finnmark Vardø lagt ned. 3 klubber igjen. Lite prosjekter kjøres. Medlemsutvikling har stagnert, men det jobbes aktivt med dette. Kirkenes og Vadsø mangler fortsatt en oppegående hjemmeside. Ikke alle klubbene har rapportert inn innkommende President. Viktig med informasjon ut til klubbene. Viktig at klubbene følger opp egne medlemmer i forhold til bl.a. fravær osv. Turid AG Troms Klubbene melder tilbake at de har det bra, gode foredrag og godt sosialt miljø. Sliter med medlemsrekruttering. Svalbard legges ned innen 30.juni. Harstad og Harstad Syd jobber med å slå seg sammen til en klubb. De har en arbeidsgruppe som jobber med dette og vil ha et vedtak klart il 14. april. Bardu har møtet annenhver uke, viktig for å opprettholde klubben, medlemmene er veldig opptatt på andre arenaer. Finnsnes gode foredrag, stabilt oppmøte. Presidentforum er bestandig på Finnsnes. Spørsmål om det finnes noen mulighet til å bidra til videre opprettholdelse av Svalbard. Harald - AG Nordland 2 klubber i Bodø. Bodø sentrum er yngste og kommet godt i gang som lunchklubb med attraktive medlemmer, mange gode foredrag, samler inn penger før jul ved salg av pakker med lokal mat. Har god erfaring med ungdomsutveksling, ønsker å satse på det og ha det som prosjekt i klubben. Medlemsmassen i Bodø er langt eldre og tyngre å skaffe vertsfamilier. 11

13 Har vært en del avskalleringer etter sammenslutning av 2 klubber til en. Fauske driver bra. Har gode møter. MEN ingen rekruttering. Dette har de ikke helt fått til. Har et stort nedslagsfelt inkl. Rognan. Mo i Rana og Rana Rotaryklubb. Mo i Rana sliter med å få inn ny president og sekretær. Jobber med å få rekruttering til klubben. Rana Rotaryklubb driver greit, stabil medlemsmasse, stabilt god medlemsmasse. Prosjekter ikke det store. Mo i Rana har noen mindre samfunnsprosjekter. Bodø har noen mindre sider. Hjemmesider: ikke noe strålende. Bodø jobber med en ny side. Fauske har en oppdatert side. Per Kvarsvik AG Nordmøre Stabil medlemsmasse. Nordmøre er ikke Trøndelag! Kristiansund stor klubb. 2 middels klubber og 2 små klubber som driver marginalt, men klarer seg. Alle klubbene har prosjekt. Nedgang i antall kvinnelige medlemmer. Intercitymøte - samarbeides det om for de 5 klubbene. Utveksler god informasjon mellom klubbene. Besøker ofte naboklubber. 2 matching Grant prosjekter med utveksling med en klubb i Latvia. Trond AG Sør-Trøndelag Hadde som hensikt å få en oversikt over de 9 klubbene i Sør-Trøndelag. Hengte seg på guvernørens rundreise i Sør-Trøndelag. Ikke ferdig før i mars inneværende Rotaryår. Fremmøte bra i de fleste. Rimelig god drift i klubbene, mangler noe på struktur på innmeldinger og innbetalinger osv. Oppdal klarer ikke å få ny president og sekretær og vurderer evt. nedleggelse. Håvard AG Nord-Trøndelag 10 klubber 45 størst knapt 20 på de minste Har vært med 3 guvernører rundt. Kjenner klubbene godt. Alle klubbene har det trivelig, har gode foredrag, et godt sted og være. Gj.sn. alder høy, lite damer. Frosta og Aasen har begynt å samarbeide (de er de minste klubbene) om møter og foredrag. Prosjekter/tiltak alle klubbene har lokale prosjekter de jobber med. Dette oppfattes godt i alle klubbene. Streetligt-prosjektet var det største internasjonale prosjektet dette er lagt på is p.t. Største utfordringene for klubbene generelt sett er medlemsutviklingen. Dette jobbes det med og nå etter hvert med en ny innfallsport. Presidentforum 3 i året. Relativt godt oppmøte men ikke alle deltar. 12

14 Erfaringsutvekslingen er det pkt. som klubbene er mest opptatt av og som de gir tilbakemelding på at dette er nyttig. Ungdomsutveksling samarbeider klubbene om. Hjemmesider har alle klubbene, men alle er ikke like oppdatert. Jon Moslet - om Trondheim (i AG Peter Lykkes fravær) Presidentforum onsdag denne uken. 7 av 8 klubber møtte. Alle klubbene har valgt president og sekr. for neste år. Alle har oppegående hjemmesider. De fleste har facebookside. Egen Trondheimside på face book også. Intercitymøte 7/4 med invitasjon til alle klubbene i Trøndelag og Nordmøre. Anne-Britt Åsebol blir foredragsholder. Møtet er kommet i gang etter et initiativ fra Per Ottesen. Alle klubbene skal invitere med seg mulig potensielle nye rotarymedlemmer. Dette skal inspirere og engasjere både dagens og nye rotarymedlemmer. Få medlemmene til å bli nyfrelst. Rotaract-klubben prøver de å blåse liv i. Nidarvoll skal ta imot utvekslingsstudent kommende Rotaryår. Mange gode prosjekter er startet opp. Søndag 2. februar Dagen startet med budsjett for Jo Kvarberg gjennomgikk første utkast til budsjett for kommende år. Antall medlemmer er faktoren som påvirker budsjettets inntektsside. Budsjett og regnskap 2012/2013 er lagt til grunn for kommende budsjett. Behov for midler til ulike aktiviteter legges inn i budsjettet. Medlemsutvikling, samfunnsprosjekter, distriktskonferanse, PETS, GETS, Institutt, guvernørens Convention, Lovrådet, TRF, rotaryskolen, m.m. ble diskutert Guvernør og kasserer jobber videre med budsjettet etter innspillene i møtet i dag og i går. Endelig budsjett legges frem til behandling i distrikts samråd i forbindelse med Pets. Spørsmål ble reist om hvordan skal distriktet drives i fremtiden, skal vi fortsette som tidligere eller skal det gjøres endringer. Hva skal vi bruke våre ressurser på, hvordan få i gang økt aktivitet? Det forberedes en diskusjon om hvordan distriktet skal drives i fremtiden i et egnet fora til distriktsguvernøren, når denne gruppen samles i forbindelse med PETS. Aktivitetsplanene fremover ble gjennomgått av Eiliv. 13

15 Light Up Rotary Eiliv tok utgangspunkt i en grafisk fremstilling fra professor P.O. Røkholt, en Kravstøtte modell. Denne viser hvordan nye tider stiller nye krav til en organisasjon for at gamle og nye medlemmer vil slutte opp om den. Organisasjonen må følge med i tida og tilpasse seg nye utfordringer. Medlemsutvikling i D2275 Vi har nå 54 kubber mot 62 i medlemmer mot 1974 i jan medlemmer er borte på 3 år. Målet må være flere nye medlemmer, flere yngre medlemmer, flere kvinner. Har rekrutering av nye medlemmer vært forsømt i klubbene? De fleste klubber har hatt hjelp fra Medlemskomiteen i D2275 har de anvendt de rådene de fikk? Var det ikke gode nok råd? Få klubber har et systematisk opplegg med en målsetting om det skal rekrutteres nye rotarianere hvert år. Mange klubber tar opp et medlem når det tilfeldigvis dukker opp en kandidat. Mange opplever at nye medlemmer forsvinner etter kort tid i klubben. Hvorfor? «Det er ikke noe for meg», sier noen, kanskje mange! Hvem/hva må endres, det er disse som er framtida for Rotary? Hjelpe klubber som sliter, vi er redusert til 54 klubber nå - Kan vi redde disse? Hvordan? Nye klubber? Helge Skjølberg (DGN) skal være med Jon Eidsvik i komiteen for medlemsutvikling. Distriktsprogrammene Ungdomsutvekslingen, lang og kort utveksling må markedsføres bedre. Ryla, minst 1 kurs hvert år. Rotary Friendship Exchange, en mulighet. Ny web-plattform for hjemmesidene. Arbeidet med ny plattform for web er stoppet av dagens DG-er. DGE orienterte om begrunnelsen for det og hvorfor styret i NORFO ønsker å få i stand avtalen med Web- Computing (WC) fortest mulig. Klubbene må sikres, de har egne avtaler med WC om sitt medlemsnett. Avtalen som er fremforhandlet er god for oss og sikrer oss slik at vi unngår ukjente kostnader med andre løsninger. Et brudd med WC kan påføre klubbene et betydelig erstatningskrav i og med at det er gjort enstemmige vedtak om at NORFO skal bruke WC. Gjenkjennelighet er viktig i all PR. RI vektlegger dette sterkt med ny logo og med bruken av den. Felles plattform for alle klubber bedrer gjenkjenneligheten. Den nye webløsningen er billigere og enklere å betjene enn før. Tilpasset de nye media som nettbrett og tlf m.m. 14

16 Ledermøtet ga DGE sin tilslutning til å bringe dette som D2275 sitt syn inn i drøftingene i NORFO i og med at det ikke er blitt avholdt Distriktsråd og gjort formelt vedtak der. Forberedelse før 1.juli. Pets i Trondheim og Harstad 8.-9 mars og mars Kurs for TRF-ansvarlig Presidentforum i alle områder i mai/juni Aktivitetsplan(CLP) for alle klubbene sendes DG i mai Distriktskonferansen i september forberedes september Måltall for D2275 i Økning i antall medlemmer. Mål: 100 nye (ca 2 pr. klubb) Ny webside for alle klubbene. NOFOs nye opplegg som er klart, vil kunne gi en offensiv bruk av websiden for distrikt og klubber. Friste yngre mennesker inn i Rotary. Arrangere minst 1 RYLA-seminar 10 utvekslingsstudenter inn og ut. Avslutning: Eiliv oppsummerte og takket for god behandling. Ønsket tilbakemelding om hva skal vi fokusere mer på til PETS og kommende Rotaryår. Noen av tilbakemeldingene: Fint sosialt, god stemning, aktivitet og mål først for å danne grunnlag for handlingsplan og budsjett. God inspirasjon. God forberedelse og god gjennomføring Bra sosialt og innholdsmessig, konkretisert målene fremover. Viktig å få denne forsamlingens deltakere til å komme med innspill til distriktets mål og aktivitet Få med minst 2 fra hver klubb på Pets blir veldig viktig for å motivere og engasjere deltakerne til å drive klubben godt i kommende Rotaryår. Balansere budskapet på Pets, gjøre det forståelig og motiverende Besøk fra Distriktsledelsen ut i klubber er viktig, f.eks. Ungdomsutveksling, PR PETS er opplæring og sosialisering. Det må være lov å ha det artig. Distriktsledelsens representanter på PETS må sosialisere seg, ikke klumpe seg sammen. «å piske» inn klubbene til PETS et AG-ansvar Utfordring med TRF-seminar og opplæring Pets er krevende i forhold til at det skal sertifiseres 15

17 Husk å informere om de praktiske ting omring arrangementet. Avklare forventningene. Starte TRF-seminaret kl fredag kveld i Trondheim for å tilpasse tilreisende med båt. Distriktsorganisasjonen Distr råd Styret Distr kom ledere Distr controller Distr sekr Col-rep Styret DG IPDG DGE DGN Distriktsguvernør (DG) Distr ledelse DG Distr sekr Distr controller Trainer Distr konf leder AG-områder med AG-er Nord-Møre Sør-Trøndelag Trondheim Nord-Trøndelag Nordland Nordland/Troms Finnmark AG AG AG AG AG AG AG Averøy Bjugn Charlotenlund Egge Bodø Bardu Alta Frei Gauldal Heimdal Frosta Bodø sentr Finnsnes Kirkenes Kristiansund Hemne Huseby/Flatås Klinga Fauske Harstad Vadsø Sunndal Meldal Lade Levanger Mo i Rana Tromsø Surnadal Melhus Malvik Namsos Rana Tromsø Syd Orkdal Nidarvoll Rørvik Vestvågøy Tromsø Øst Røros Trondheim int Skogn Hadsel Narvik Ørland Trondhjem Stjørdal Sortland Harstad Syd Trondhjem Vest Verdal Åsen Leder Medlemsutvikling Distriktskomiteer Kommunikasjon TRF og Samfunnskomiteen Distriktsprogram Col-rep Leder Leder Leder Leder 16

18 HÅNDBOK Rotary International D «Light up Rotary» Håndboken kan leses i sin helhet på distriktets websider, d2275.rotary.no 17

19 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2275 Eiliv Todal Moe DG Til innkommende president Alle klubber i d2275 Innkalling til PETS 2014 (President Elect Training Seminar) Vi har via Rotarys Medlemsnett funnet fram til at du er valgt til å tiltre vervet som President i din Rotaryklubb i året Rotary har satt som en forutsetning for å være president i en klubb at vedkommende har gjennomgått foreskreven opplæring gjennom PETS. Det er også viktig at klubbens sekretær får tilsvarende opplæring, dvs at også sekretæren deltar i PETS. PETS distrikt 2275 holdes som følgende: P-Hotels, Brattøra, Trondheim mars 2014 Thon Hotell, Harstad, mars 2014 Opplæringsprogrammet PETS dekker ansvarsområdet og arbeidsoppgavene for de påtroppende presidenter og sekretærer, og er altså obligatorisk for president. Dette blir 2 dager med intens Rotaryinformasjon, og det er mitt håp at disse dagene skal gi dere motivasjon og kunnskap til å planlegge aktivitetene og å lede klubbene på en god måte i Rotaryåret som kommer. Det vil være mulig for klubbene i Nord-Norge å delta i Trondheim og for klubbene på Nord- Møre og i Trøndelag å delta i Harstad. The Rotary Foundation (TRF) TRF er en non-profit organisasjon innen Rotary som har til oppgave å sette Rotarianere gjennom sine prosjekter, i stand til å fremme verdensforståelse, goodwill og fred gjennom forbedring av helse, støtte til utdanning og bekjempelse av fattigdom mm. I TRF står sine forskrifter heter det at klubber som skal benytte støtte fra TRF (Global- og District Grants) til sine prosjekter må oppfylle to betingelser: Minimum en person fra klubben skal ha deltatt på et TRF seminar. Klubben skal signere et Memory of Understanding (MOU) som er en avtale mellom Distriktet og klubben om håndtering av slike midler For å gjennomføre en slik sertifisering av klubbene har vi valgt å legge et kurs i tilknytning til årets PETS. Se egen invitasjon og program for dette vedlagt her. Velkommen! 18

20 PETS 2014 Program Målet med samlingen: Bli kjent med hverandre, Gjennomføre opplæring av og informasjon til innkommende presidenter og sekretærer. Lørdag 22. mars.2012: 12:00 Lunsj Velkommen og Presentasjon av deltakerne og program v/dge Eiliv Todal Moe 13:40 District Leadership Plan, DLP for D :10 Club Leadership Plan, CLP 14:30 Viktige rutiner/rapporter etc i Rotaryklubbene (Rotaryhjulet) Distriktssekretær Anne Kristin Hovd 15:10 Pause 15:30 Distriktskomiteene Medlemsutvikling v/ Helge Schjølberg Distriktsprogrammer v/thor B Granum Rotary Foundation/Samfunnsprosjektene v/arne Markussen Lovrådet (COL) v/dge 16:15 Pause 16:30 Status i klubbene, orientering fra AG-områdene 17:15 Distriktssamråd D2275 Egen innkalling og saksliste 18:30 Slutt dag 1. 19:30 Middag og hyggelig samvær 19

21 Søndag 23.mars 2012: Light Up Rotary v/dge Eiliv Todal Moe 09:00 Gruppearbeid med grupper iht AG-områdene som ledes av AG-ene. Lag forslag til en CLP med mål og aktiviteter der Light Up Rotary brukes i Fornyelse, Forenkling og Forbedret omdømme av Rotary. 10:30 Presentasjon av gruppearbeidene. 11:00 Pause 16:30 IT i ROTARY v/ Tore Jørgen Slettahjell og Jan Moslet Medlemsnett, Hjemmesider, NORFO, D2275 og klubbene, Sosiale medier kommunikasjon 12:30 Oppsummering /Avslutning v/eiliv Todal Moe og Solveig Sandsør 13:00 Lunsj/hjemreise Klubbesøkene Alle klubber ble bedt om å sende DGE Klubbenes mål og planer for før klubbesøkene, der følgende info ble gitt: Klubbledelse. Medlemsutvikling PR/INFO og kommunikasjon Service- og samfunnsprosjekter Rotarys distriktsprogrammer Tjenester fra distriktet. De aller fleste klubbene sendte inn skjemaet. Dette ga meg en god innføring i klubbenes status og planer slik at det kunne danne basis for samtalen med styret i forkant av klubbmøtet. Besøksopplegget for klubbesøkene var lagt opp i god tid slik at den kunne presenteres på PETS og slik at klubbene kunne komme med synspunkter som jeg kunne ta hensyn til i den endelige ruta. Det ble lagt stor vekt på å besøke de klubbene som var geografisk plassert slik at været kunne skape vanskeligheter, før vinteren satte inn. Dette gjorde at opplegget kunne følges uten nevneverdige justeringer og dermed sparte kostnader for Rotary. Ved utgangen av januar var alle klubber besøkt. 20

22 Uke Dag Klubbesøk for DG 2275 i Dato Kl. Klubb - 51 stk AG Møtested 33 Mandag 11.aug Charlottenlund PL P-Hotel Onsdag 13.aug 18:00 Namsos HåS Namsos Athenium 34 Mandag 18.aug 18:00 Finnsnes TF Finnsnes Hotell Tirsdag 19.aug 18:00 Harstad TF Røde Kors Huset Tirsdag 19.aug 18:00 Harstad Syd TF Røde Kors Huset Torsdag 21.aug 18:30 Tromsø Syd TF St-Elisabeth Hotell og Helsehus 35 Mandag 25.aug 18:00 Bardu TF Eldresenteret, Bardu 36 Mandag 01.sep 18:00 Alta LF Rica Hotel Alta Tirsdag 02.sep 18:00 Vadsø LF Rica Hotel Vadsø 36 Onsdag 03.sep 18:30 Kirkenes LF Rica Hotell Kirkenes 37 Mandag 08.sep 20:00 Fauske HaS Fauske Eldresenter Onsdag 10.sep 20:00 Bodø HaS Radisson Blu Hotel Bodø Torsdag 11.sep 11:30 Bodø Sentrum HaS Bjørk Restaurant - Glasshuset 38 Mandag 15.sep 18:00 Hadsel WATF Hurtigrutens hus (Turistsenteret ) Tirsdag 16.sep 18:00 Sortland WATF Familiestua Parkveien 3 39 Mandag 22.sep 18:30 Tromsø Øst TF Radisson Blu Hotel Macksalen, Næringslivets hus, Grønnegt Tirsdag 23.sep 11:30 Tromsø TF Mandag 29.sep 17:45 Trondhjem Vest PL Britannia Hotel Trondheim Mandag 29.sep 17:45 Trondheim Int PL Britannia Hotel Trondheim Tirsdag 30.sep 20:00 Orkdal TA Bårdshaug Herregård Onsdag 01.okt 18:30 Rørvik HåS Leia kafe, 41 Mandag 06.okt 18:00 Åsen HåS Sanitetshuset Tirsdag 07.okt 18:30 Levanger HåS Nordlandia Backlund Hotell Torsdag 09.okt 18:30 Rana HaS Meyergården Hotell Fr. Nansensgate Mandag 13.okt 19:00 Narvik HSWA Quality Hotel Grand Royal Tirsdag 14.okt 18:30 Lofoten/Vestv.øy HSWA Lofoten Næringshage Storgaten 105 Torsdag 16.okt 19:00 Skogn HåS Fokusbygget 43 Mandag 20.okt 19:30 Sunndal PK Best Western Sunndalsøra Hotell Tirsdag 21.okt 18:30 Surnadal PK Vårsøg Hotell Onsdag 22.okt 19:30 Averøy PK Averøy Omsorgssenter Torsdag 23.okt 20:30 Frei PK Frei Grendahus 44 Mandag 27.okt 19:30 Klinga HåS Tinos Hotell og Restaurant AS Onsdag 29.okt Trondhjem PL Trondheim Båtforening, Fjordgata 30 Torsdag 30.okt 11:45 Lade PL Britannia Hotell 45 Torsdag 06.nov 18:00 Røros TA Røros Hotell 46 Mandag 10.nov 18:15 Huseby-Flatås PL Avtales senere Mandag 10.nov 18:15 Heimdal PL Avtales senere 21

23 46 Torsdag 13.nov 18:30 Egge HåS Tingvold Park Hotell 47 Mandag 17.nov 19:30 Stjørdal HåS Quality Airport Hotel Værnes Tirsdag 18.nov 18:00 Nidarvoll PL Nidarvoll skole Fredag 21.nov 18:00 Melhus TA Konstad gård 48 Mandag 24.nov 19:00 Frosta HåS Coop Frostas møterom Tirsdag 25.nov 19:00 Meldal TA Orklas Gjestebolig, 7332 Løkken Verk Torsdag 27.nov 18:15 Verdal HåS Verdal Hotell 49 Mandag 01.des 19:00 Gauldal TA Sparebank 1 (Gaule Senter) Torsdag 04.des 19:00 Hemne TA Nordlandia Hemne Hotel 50 Mandag 08.des 20:00 Mo i Rana HaS Meyergården Hotell Tirsdag 09.des 18:30 Malvik PL Vikhammer Motell, 7560 Vikhammer. 3 Mandag 12.jan 18:00 Kristiansund PK Lille Onkel Kaibakken 1 5 Mandag 26.jan 20:00 Bjugn TA Mølnargården Tirsdag 27.jan 18:00 Ørland TA Ørland Kysthotell Egen klubb fungerte som «testklubb», og jeg fikk konstruktiv kritikk og synspunkter på mitt foredrag som var laget som en PP-presentasjon. Det var viktig for meg å bringe et budskap ut til medlemmene som ikke ble bare gjentakelser på tidligere «guvernørtaler», det opplevde jeg som at jeg lyktes med. Alle klubber ble besøkt i tidsrommet august januar. En reise på kryss og tvers i Midt-Norge og hele Nord- Norge, en fantastisk opplevelse i møte med mennesker og natur. Som nevnt innledningsvis var det store forskjeller på klubbene, noen er ganske store i norsk målestokk, andre er i minste laget. Utfordringene var imidlertid mye lik, manglende rekrutering, lav andel av kvinner, høy gjennomsnittsalder og vegring i å påta seg verv for klubben, gikk igjen i de fleste klubber. Distriktets yngste klubb er imidlertid annerledes med en gjennomsnittsalder på 45 år og et aldersspenn fra 29 til 56 år. Går vi imidlertid år tilbake var dette situasjonen i de fleste klubber i distriktet, det betyr i klartekst, klubbene har trivdes godt i eget selskap og ikke sørget for en årlig tilgang av yngre medlemmer. Jo lenger det går, jo vanskeligere blir det å få yngre og yrkesaktive mennesker til å trives i selskap med pensjonister. En klubb sa det slik: «Det er ikke noe problem å verve mye medlemmer, problemet er å beholde de». Det sier bare at «brura/brudgommen var sminka» og når hverdagen kom, stakk frieren av. Vi må «Light Up Rotary» og gjøre det igjen til en yrkesbasert serviceorganisasjon med et stort hjerte for alle som treng vår hjelp, til «service above self». Ved inngangen til dette året har vi hatt en veldig stor nedgang i medlemstallet, dette 22

24 var det et mål om å snu. Beklagelig vis kan vi ikke si at det har lyktes fullt ut selv om nedgangen har avtatt. I dette året har 1 klubb gjort vedtak om nedleggelse og jeg beklager at det ble resultatet av noen slitsomme år for Bardu RK som ble chartret 18. juli I Harstad er det vedtatt at de 2 klubbene der skal gå sammen i en ny Harstad RK. Vi må krysse fingrene i håp om at det ikke fører til medlemsnedgang. Distriktskonferansen Distriktskonferansen ble holdt på det nye Scandic Lerkendal i Trondheim september Temaet var hva Rotary står for og hva Rotary har betydd for både verdensfreden, kampen mot sykdommen poliomyelitt og om mange andre prosjekter satt i gang av Rotaryklubber under mottoet «Service above self». Sven Mollekleiv som har vært president i Norges Røde Kors siden 3. oktober 2008, holdt et gripende godt foredrag om Røde Kors arbeid for fred og vennskap, saker der det er et godt samarbeid med Rotary. Han ble etterfulgt av lederen for «ISFiT 2015», Marius Jones som har tatt til ordet for at det må bli egne forelesninger i etikk og antikorrupsjon ved NTNU. I februar var dette temaet på verdens største studentkonferanse i Trondheim, ISFiT. Dette er også en av Rotarys kjerneverdier. Han vakte stor begeistring i forsamlingen med sin gode formidlingsevne og sitt budskap Karin Endsjø har levd med polio siden hun var en liten jente, levd et rikt liv i tross for sitt handicap og satte med sin tale og sitt nærvær, et fantastisk godt og levende bilde av hva polio er og betydningen av at Rotary satte i gang kampen for utryddelse av denne sykdommen for 30 år siden. Ingrid Grandum Berget som leder arbeidet med bekjempelsen av polio i vår zone i Rotary, supplerte henne med faktainfo. En av Rotarys store utfordringer er å bli sett! Hvordan kan vi få fram de gode gjerninger best? Rotarys omdømme er helt avgjørende for at den skal få sin rettmessige plass i samfunnet også i framtida. Inger-Britt Zeiner er sonekoordinator i vår sone for Rotary Public Image, og holdt foredrag om hva som gjøres og bør gjøres for at klubbene skal synes og for at de skal fremstå som representanter for en og samme organisasjon. Denne organisasjonen har ca 1,2 mill medlemmer verden over, den vokser på noen plasser på kloden mens den har en stagnering andre plasser, spesielt i den rikeste del. Dette er bekymringsfullt og PDG Per Ottesen ga oss et innblikk i hva Rotary har betydd for han. Ord til ettertanke for alle som deltok. Med disse og alle andre som deltok med tjenester, innlegg og taler samt deltakelse, fikk vi en fin konferanse som både Charlottenlund RK og Rotary kan være stolt over. 23

25 Distriktskonferansen 2014 Scandic Lerkendal Kjære Rotarianere! Velkommen til årets Distriktskonferanse på Scandic Hotel Lerkendal! Vi i Charlottenlund Rotaryklubb har gleden av å stå som arrangør av årets distriktskonferanse. Klubben feirer i år sitt 40-årsjubileum og har i dag 41 medlemmer. Her på Lerkendal har det vært feiret mange store seirer gjennom tidene. Med hilsen Knut Moe Det bør inspirere til at det skal bli en god og interessant konferanse. Og vår arena blir på et nybygd flott hotell som vi blir blant de første til å ta i bruk. Klubbens medlemmer har lagt ned en stor innsats for at årets distriktskonferanse skal bli så god og innholdsrik som mulig. Som president i Charlottenlund Rotaryklubb er det meg en ære å ønske dere alle velkommen til Distriktskonferansen Rotaryvenner! RI-president Gary C. K. Huang har latt seg inspirere av den gamle kinesiske filosofen Confusius som skal ha sagt at det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket når han laget sitt års slagord «Light up Rotary» og sier: This year, I am urging all Rotarians to Light Up Rotary by participating in Rotary Days. The Rotary Day concept is a simple one: hold a fun, informal event in your community to introduce them to Rotary. It s that easy. 24

26 Dette skal bli en «Rotary dag», faktisk 3 Rotarydager! Vi skal veksle mellom alvor og moro, vi skal hygge oss i hverandres gode selskap. Vi skal også lære ennå mere om hva Rotary står for og hva Rotary har betydd for både verdensfreden, kampen mot sykdommen poliomyelitt og om mange andre prosjekter satt i gang av Rotaryklubber under mottoet «Service above self». Velkommen til Trondheim! Eiliv Todal Moe Distriktsguvernør Program 19. september Kl september Kl Bli kjent. Sosialt samvær på Lerkendal med en enkel servering Åpning med musikalsk innslag Velkommen v/ president i Charlottenlund RK Knut Moe Velkommen til Trondheim v /ordfører Rita Ottervik Tanker fra DG Eiliv Todal Moe Hilsen fra RI ved RIP repr. Hilsen fra nordiske distrikter v/ DG Leif Kenrad Hilsen fra norske distrikter v/ DG Knut Kvalvågnæs Kl Kl Kl Rotary for fred og vennskap Foredrag v/ Sven Mollekleiv, president i Norges Røde Kors Kaffepause Rotary og 4-spørsmålsprøven Kl Kl Korrupsjon i Norge, eksisterer det og hva kan i tilfelle gjøres? Foredrag v/ Marius Jones, president i ISFiT 2015 Polio, sykdommen som vi ikke har, men er bare en liten flytur unna. Foredrag v/karin Endsjø og Ingrid G Berget. Kl Lunsj Kl Kl Rotary Days Se og bli sett! Hva, når, hvorfor? Rotarys omdømme. Hvordan kan vi få fram de gode gjerninger best? Foredrag v/inger-britt Zeiner Ungdomsutveksling for fred og vennskap. 25

27 Presentasjon av de ungdommene som er i Norge nå v/ DYEO Thor B Granum Kl Kl Info fra distriktets representant i COL, PDG Torbjørn Akersveen Kaffe Kl Årsmøte i D 2275 Kl Kl Slutt 1. dag Festmiddag 21. september Kl Ny dag! Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Hva har Rotary betydd for meg? v/per Ottesen Rotaract i Trondheim v/ Mads Vambheim Steffensen Unge Rotarianere Kaffe og utsjekking Ny web med nye muligheter, nye hjemmesider i klubbene v/ Tore Slettahjell Neste års distriktskonferanse presenteres v/jan Moslet RIPs representant oppsummerer Avslutning Lunsj Rotaryprosjekter I vrimleområdet utenfor konferansesalen tenkes promotering av flere gode prosjekter som drives av Rotary alene eller sammen med andre aktører. Ledsagerprogram Det blir et eget program for de ledsagere som ikke ønsker å følge hovedprogrammet fra kl på lørdag 20. september. 26

28 Foredragsholdere Sven Mollekleiv ble født i Bergen, men vokste opp på Valle i Oslo og gikk på Hovin skole. Han har vært styreleder i Vålerenga Fotball. Han har hovedfag fra idrettshøgskolen, var informasjonssjef i Norges Idrettsforbund fra 1984 til 1986, markedssjef i Norges Fotballforbund fra 1988 til 1991 og var fra 1991 til 2001 generalsekretær i Norges Røde Kors, da han ble personaldirektør. Han har vært president i Norges Røde Kors siden 3. oktober 2008, da han tok over etter Thorvald Stoltenberg Karin Endsjø har polio, men det har ikke stoppet henne i å engasjere seg. Hun er blitt hedret med Erling Stordahls ærespris under avslutningen av Ridderuken. I 1984 tok hun gull i kjelkepigging i Paralympics. Hun har promotert handikapidrett og Ridderrennet rundt om i verden. Erling Stordal forandret mitt liv. Fra å være en unnselig, liten poliodame ble jeg sterk og modig, forteller Karin. Han ga henne et livsmotto: Lev livet, og la det bli et fotefar etter deg! 27

29 Marius Jones er president for Internasjonal studentfestival i Trondheim (Isfit 2015). Jones mener at Isfit 2015 skal være en samfunnsdebattant, læringsarena og kulturfestival. Arbeid og misbruk av arbeidskraft er et av de viktigste samfunnsproblemene vi står ovenfor i dag, sier han. ISFiT-presidenten leder rundt 450 frivillige. Gjennom nesten to spennende og lærerike år skaffer den nye lederen seg bred erfaring fra ledelse og prosjektarbeid, kunnskap om viktige samfunnsspørsmål og et stort internasjonalt nettverk Inger-Britt Zeiner er sonekoordinator i vår sone for Rotary Public Image i (RPIC). Hun er fra Vestfold og var DG i distrikt 2290 i Per Ottesen, tidligere Distriktsguvernør og leder av NORFO, vil fortelle om sitt Rotary Ingrid Grandum Berget er leder av NORFO i Hun var DG i 2290 i Nå er Ingrid sonekoordinator for Rotaryfondet i vår sone og dermed også pådriveren for å få samlet inn midler til Poliokampen. 28

30 Rapporter fra komiteene Distriktsprogrammer 2014 / 2015 Distriktsprogrammer kan deles inn i: - Ryla - 1 års ungdomsutveksling - Short Therm (Internasjonale Sommerleirer) RYLA Det er ikke gjennomført RYLA-seminar i dette rotaryåret. Det er imidlertid lagt opp til et kurs i Stjørdal høsten 2015 hvor ca. 20 ungdommer fra rotarydistriktet får tilbud om Lederseminar. Aldersgruppen år. Det er Stjørdal Rotaryklubb ved Inger Ruth-Gerda Wellendorf som har stått bak arbeidet i dette Rotaryåret, og hun legger også til rette for gjennomføring av seminaret på Stjørdal. RYLA er vel anerkjent for sine opplegg, og det blir interessant å følge det som nå er planlagt. Short Therm - Internasjonale sommerleirer Hvert år blir det arrangert internasjonale sommerleirer for ungdom i alderen 15 - til ca. 30 år. Det er ca. 100 Short Therms, og de arrangeres på forskjellige steder over hele verden. Averøy Rotaryklubb har startet planleggingen av Short Therm i Short Therm gjøres kjent på nettet, og vi har i dette året hatt deltakere fra distrikt Vi har forsøkt å legge til rette for at campene blir bedre kjent i distriktet slik at vi kan få flere søkere. Det er gjort kjent for presidentene i klubbene ved Pets og dessuten ved andre møter og treff. Det er viktig at dette arbeidet videreføres på grunn av at det er en flott Rotary merkevare. Det gir positive signaler til samfunnet og kan også ha stor betydning for rekrutteringen til organisasjonen. Innholdet i campene er svært varierende, og de er over ca dager. kjennetegnes ved at det er nokså rimelig å delta. De 1 - års utveksling Arbeidet med et års utveksling i Rotary pågår hele året. Det er stadige henvendelser både fra ungdommer og foreldre / foresatte som søker etter et godt tilbud for utenlandsopphold for sitt / sine barn. Rotarys utvekslingsprogram er anerkjent og ansees som et av de beste. AG distriktene i Trøndelag har innført en poolordning. Det vil si at alle klubbenes medlemmer betaler inn et beløp hvert år som går til en pool som administreres av assisterende guvernør. Det vil derfor være mulig for alle klubbene å delta i utvekslingsprogrammet da poolen dekker omkostningene til utvekslingen - dvs. ca. kr pr. student. Trøndelagsfylkene kan sende ut / ta i mot 4 studenter hvert år ut fra innbetalingene i poolene. Trondheim AG distrikt har avtalt poolordning fra 2015/16 med innbetaling for å dekke utgiftene til 2 studenter. 29

31 Det kan være en målsetting å foreslå dette innført i andre AG distrikter også, slik at ordningen kan være felles for hele Rotarydistriktet. Distriktet har hatt 4 studenter inn og ut dette året. Følgende klubber har deltatt i utvekslingsprogrammet siste år: Nidarvoll Stjørdal Det er også for året 2015 /16 tatt ut studenter for 1 års utveksling og følgende klubber deltar: Levanger Sortland Vadsø Skogn Trondhjem Bodø Verdal Det er spesielt å merke seg at Vadsø Rotaryklubb med 6 medlemmer sender ut og tar i mot en student. Kirkenes Rotaryklubb deltar med noe av det økonomiske i den utvekslingen. Thor Bertil Granum DYEO Årsrapport fra medlemskapskomiteen Medlemskapskomiteen i Rotary D 2275 har i Rotaryåret bestått av PDG Jon Eidsvik, Stjørdal RK, DGN Helge Schjølberg, Harstad Syd RK og Ingebjørg Mikalsen, Skogn RK. Etter avtale med guvernøren har komiteen stilt seg til disposisjon med presentasjon av Rotary i de klubber som har ønsket det, og stilt opp på PETS med presentasjonen Medlemsutvikling om å lede en aktiv og god Rotaryklubb. Distriktsguvernøren har i samtlige klubbesøk gitt klubbene beskjed om muligheten for hjelp fra komiteen. Dette har resultert i skuffende få forespørsler og klubbesøk, men noen få har det vært. I tillegg har det vært telefonisk kontakt med flere klubber, og komiteens Presentasjon av Rotary er sendt flere klubber ved hjelp av e-post. Det er mye som tyder på at mange av distriktets klubber bruker stor innsats på medlemskapsutvikling, og særlig elementet med å rekruttere nye medlemmer. Medlemsutvikling innebærer også arbeid med å beholde medlemmer samt å etablere nye klubber. Innsatsen for å beholde medlemmer gjennom aktivisering ser ut til å variere ganske mye fra klubb til klubb. Det har ikke lyktes å etablere nye klubber, selv om guvernøren i sine klubbesøk har utfordret flere klubber til å starte nye klubber i nabokommuner. Rotary D 2275 ble ved en omorganisering - etablert 1. juli 2011, og siden har antall medlemmer gått nedover. I følge tall hentet fra hjemmesiden rotary.org er antall medlemmer redusert fra 1863 pr. 1. juli 2011 til 1363 pr. 1. juli I følge den samme hjemmesiden har antall medlemmer gått ned med 68 medlemmer siste 30

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2275 DGE Steinar Høgaas Løkka 3, 8616 Mo i Rana Mobiltlf 959 92 996 E-mail: steinar.hogaas@gmail.com

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2275 DGE Steinar Høgaas Løkka 3, 8616 Mo i Rana Mobiltlf 959 92 996 E-mail: steinar.hogaas@gmail.com ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2275 DGE Steinar Høgaas Løkka 3, 8616 Mo i Rana Mobiltlf 959 92 996 E-mail: steinar.hogaas@gmail.com Invitasjon til PETS 2011 President Elect Training Seminar Best Western

Detaljer

DISTRIKT Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016

DISTRIKT Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016 Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016 DISTRIKT 2250 PETS President Elect Training Seminar _ D2250 Definisjon PETS (President Elect

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN 1 MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN MÅNEDSBREVET BES DISTRIBUERT TIL ALLE ROTARIANERE! Et nytt år Det skjer hvert år. Så snart de siste julekakene er tørket ut, starter det nye året med ting som går

Detaljer

Distrikt DLP (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas

Distrikt DLP (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas Distrikt 2275 DLP 2011-2012 (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling Distriktsguvernør Steinar Høgaas VISJON Rotary i vekst for å gagne andre Rotary den ledende

Detaljer

Møtereferat fra distriktsråd 03/2009-2010

Møtereferat fra distriktsråd 03/2009-2010 Møtereferat fra distriktsråd 03/2009-2010 06.02.2010 kl. 1100 1300 på Bårdshaug Herregård, Orkanger Møteleder: DG Asbjørn Norberg Sekretær: Distriktssekretær Jon L. Gjemble Saksnr. Tekst Ansvar Informasjon,

Detaljer

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard)

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) Rotary International Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) X Rotary 00.00.12 Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye

Detaljer

GUVERNØR HELGES SISTE MÅNEDBREV JUNI 2017

GUVERNØR HELGES SISTE MÅNEDBREV JUNI 2017 GUVERNØR HELGES SISTE MÅNEDBREV JUNI 2017 Dette er mitt siste månedsbrev som Guvernør. Kort oppsummert. Et for meg fantastisk år med mange oppturer, men også noen nedturer. Jeg liker ikke å fokusere på

Detaljer

Rotary Distrikt Guvernørbesøk i klubbene. Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas

Rotary Distrikt Guvernørbesøk i klubbene. Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas Rotary Distrikt 2275 Guvernørbesøk i klubbene Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling Distriktsguvernør Steinar Høgaas Hva er Rotary? ROTARY er verdens største yrkesbaserte service-organisasjon,

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Guvernørens månedsbrev

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Guvernørens månedsbrev Organisasjonsnummer 997 062 949 Guvernørens månedsbrev 2013-2014 Kjære rotarianere og venner av Rotary i! Elverum 01 07 2013 Guvernørens månedsbrev nr 1/2013 Jeg håper at klubbsekretæren sørger for at

Detaljer

Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling.

Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye medlemmer best rekrutteres til Rotary? Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling. Innhold Hva er Rotary? Hvem kan

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Kristiansand Øst Gaute Melhus Johannessen Wenche Storaker 1.

Detaljer

Tønsberg Rotaryklubb - Plan Godkjent på styremøtet

Tønsberg Rotaryklubb - Plan Godkjent på styremøtet H O V E D M Å L Side 1 av 7 1. Hovedmål for hele klubben En sterk klubb og et godt miljø fremme fornyelse og fleksibilitet i klubben - Forsterke profil, PR og omdømme - Fokusere på humanitær tjeneste En

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Organisasjonsnummer 997 062 949 Elnesvågen 4. juli 2014 Kjære Rotaryvenner i distrikt 2305! I. Guvernørens månedsbrev nr 1/2014 Mine månedsbrev kommer i stor grad til å følge den kursen som ble staket

Detaljer

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008 Fosna Rotaryklubb Årsplan for 2007 2008 Innledning Mottoet for president Rotary International 2007 2008 Wilfrid J. Wilkonson er Rotary deler ( Rotary Shares ). Hvor mye av vår personlige tid er vi villige

Detaljer

ROTARYÅRET TITLE

ROTARYÅRET TITLE ROTARYÅRET 2017-18 TITLE D 2305 - PETS 2017-18 v/ DGE Wictor Sandvold Vår utfordring i 2017-18: Rotary gjør en forskjell mer enn et slagord 2 UTFORDRING FRA RIP: ROTARY GJØR EN FORSKJELL! Styrke og støtte

Detaljer

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer

Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb. ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12

Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb. ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12 Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12 INNHOLD Hva er Rotary? Er klubben en Rotaryklubb? Rotary International President (RIP) årets motto Hva er nytt av

Detaljer

TITLE. Styringsdokument for Lade Rotaryklubb. Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self»

TITLE. Styringsdokument for Lade Rotaryklubb. Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self» TITLE Styringsdokument for Lade Rotaryklubb Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self» Om Rotary Grunnlagt i 1905 1,3 millioner Rotarianere fordelt på 166 land Spennende historie! Rotary

Detaljer

Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. PETS med Distriktsamling 2016 Solstrand Hotel & Bad

Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. PETS med Distriktsamling 2016 Solstrand Hotel & Bad Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM PETS med Distriktsamling 2016 Solstrand Hotel & Bad Definisjon PETS (President Elect Training Seminar) er en Rotary - lovpålagt opplæring for innkommende presidenter i

Detaljer

Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM PETS 2017 Sola Strand Hotel mars Arrangør: Gandsfjord Rotaryklubb, Stavanger

Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM PETS 2017 Sola Strand Hotel mars Arrangør: Gandsfjord Rotaryklubb, Stavanger Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM PETS 2017 Sola Strand Hotel 10.- 12.mars 2017 Arrangør: Gandsfjord Rotaryklubb, Stavanger LØRDAG Temaplan for PETS 2017 Service Above Self Having leadershipskills does

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2016/17

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2016/17 KLUBBENS MÅL OG PLANER 2016/17 Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2016. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Holmestrand Rotary Klubb Berit Reppesgård Tobias Brodtkorb

Detaljer

ALLE ARTIKLER http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=20 Page 1 of 1 27.06.2015 NOMINASJON AV GUVERNØR FOR ROTARYÅRET 2017-18 18.09.2014 Rotaryhjulet skal kontinuerlig drives videre og vi starter

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-2018 DEL I ROTARYS KJERNEVERDI: Rotary er et globalt nettverk av rotaryklubber hvor medlemmene kommer

Detaljer

Styringsdokument President Inger-Ruthgerda Wellendorf

Styringsdokument President Inger-Ruthgerda Wellendorf Styringsdokument 2013-2014 President Inger-Ruthgerda Wellendorf 1 Rotarys overordnede mål er å gagne andre I Rotaryåret 2013/14 er styringsmålet: Engage Rotary - Change Lives. (RI-president Ron D. Burton)

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Rotary International Strategiske prioriteter og mål Støtte og forsterke klubber: Fokusere på og øke den humanitære tjeneste:

Rotary International Strategiske prioriteter og mål Støtte og forsterke klubber: Fokusere på og øke den humanitære tjeneste: Rotary International Strategiske prioriteter og mål Støtte og forsterke klubber: Støtte innovasjon og fleksibilitet i klubbene Oppmuntre klubbene til å delta i utvalgte serviceprosjekter Oppmuntre til

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke Rotary Morten Svagård Kåre Larsen 1. KLUBBEN Rekruttere

Detaljer

Styringsdokument 2014-2015. President: John Aage Nilsen

Styringsdokument 2014-2015. President: John Aage Nilsen Styringsdokument 2014-2015 President: John Aage Nilsen Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2014/-15 er styringsmålet: Tenn et lys... «Light up Rotary» - ROTARY INTERNATIONAL THEME 2014/-15

Detaljer

KLUBBENS LANGSIKTIGE MÅL

KLUBBENS LANGSIKTIGE MÅL KLUBB: Stokke RK Dato: 20.04.2014 KLUBBENS LANGSIKTIGE MÅL 1. MEDLEMSUTVIKLING Beholde og rekruttere nye medlemmer Ansvarlig for klubbens medlemsutviklingsarbeid: Medlemskomiteen. Leder i 2014/2015: Even

Detaljer

VELKOMMEN TIL PETS 2017 TITLE 1

VELKOMMEN TIL PETS 2017 TITLE 1 VELKOMMEN TIL PETS 2017 TITLE 1 Yvona - bakgrunn Siv.ing., prosjektleder, markedsføring Rotary: Vimpel, folder, FB, fotograf Sagelvafestivalen (FB, web, MF, bilder) TITLE 2 Program PETS del 1 17.00 Velkommen

Detaljer

Rotary Distrikt 2250. Guvernørskifte 2015. Førde Rotaryklubb 22. juni 2015. Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill

Rotary Distrikt 2250. Guvernørskifte 2015. Førde Rotaryklubb 22. juni 2015. Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill Rotary Distrikt 2250 Guvernørskifte 2015 Førde Rotaryklubb 22. juni 2015 Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill Rotary en organisasjon i endring Distriktets målsettinger: Støtte og styrke klubbene

Detaljer

Oppsummering fra i går. Hvordan hjelpe hverandre? TITLE 1

Oppsummering fra i går. Hvordan hjelpe hverandre? TITLE 1 Oppsummering fra i går. Hvordan hjelpe hverandre? TITLE 1 Sammenstilling av evalueringen TITLE 2 Service Above Self 1. Aktivitet 4. Flere medlemmer, mer aktivitet 2. Synliggjøre 3. Flere medlemmer TITLE

Detaljer

The Rotary Foundation TRF. KK-/TRF-seminar mars 2015

The Rotary Foundation TRF. KK-/TRF-seminar mars 2015 The Rotary Foundation TRF KK-/TRF-seminar mars 2015 Tema The Rotary Foundation hva hvorfor hvordan Rotary Grants Hva har vi fått til og hva planlegger vi Prosjekter Klubbens Lim Rotary ER hva Rotary GJØR

Detaljer

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2016 DRFC Edrund Olaisen

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2016 DRFC Edrund Olaisen The Rotary Foundation sberg PETS Arendal mars 2016 DRFC Edrund Olaisen I dag ser vi på HVA er TRF? HVORDAN GJØR VI DETTE HER? HVORFOR GJØR VI DET? OBS OBS OBS DET ER VIKTIGERE AT DERE SPØR OG KOMMENTERER

Detaljer

Klubbens mål og planer for rotaryåret

Klubbens mål og planer for rotaryåret Klubbens mål og planer for rotaryåret. RI-presidenten for, Ian Riesley har bedt alle klubbene melde inn sine mål og planer på nettet gjennom ROTARY CLUB CENTRAL. Dette området finner vi i MY ROTARY under

Detaljer

Klubbpresident hva skal jeg gjøre for Rotary i «mitt» år? PDG/DT Lena J Mjerskaug, Enebakk Rk

Klubbpresident hva skal jeg gjøre for Rotary i «mitt» år? PDG/DT Lena J Mjerskaug, Enebakk Rk Klubbpresident hva skal jeg gjøre for Rotary i «mitt» år? PDG/DT Lena J Mjerskaug, Enebakk Rk Rotary er ikke ment å være et folkeakademi, hvor vi kun sitter avslappet og tilbakelent på de ukentlige klubbmøtene,

Detaljer

Strategisk plan for Rotary Distrikt 2260

Strategisk plan for Rotary Distrikt 2260 Strategisk plan for Rotary Distrikt 2260 Gjelder for perioden 01.01.2010 30.06.2012 Bakgrunn Distriktet har sett behovet for å utarbeide en strategisk plan som tar hensyn til den utvikling som distriktet

Detaljer

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN. District Rotary Foundation Seminar

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN. District Rotary Foundation Seminar Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN AGENDA Bakgrunn Prioriteringsområder De ulike fondene Muligheter/begrensninger, utfordringer, ansvar Nødvendig sertifisering/kvalifisering

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT Ja, jeg aksepterer oppdraget som DG for !

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT Ja, jeg aksepterer oppdraget som DG for ! Ja, jeg aksepterer oppdraget som DG for 2013-2014! PETS 2013 1 DGE`s ønsker, mål og planer for 2013 2014: Ti ønsker: 1. At vi sammen skal styrke engasjementet om Rotarys kjerneverdier i alle klubbene våre

Detaljer

Færder Rotaryklubb. Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm

Færder Rotaryklubb. Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm Færder Rotaryklubb Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm Rotary International 2013-2014 Motto: Aktiviser Rotary endre liv! En god rotaryklubb Beholde Færders image som en synlig, attraktiv og

Detaljer

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Arbeidsliste for er, er og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Ansvar: Sort ens og innkommende, Rød ens, Grønn kassererens Redigert 10.03.2010 20.00 ww www.rotary.org www.rotary.no 01.11.09 Søknadsfrist

Detaljer

Månedsbrev august 2014

Månedsbrev august 2014 Jan Sverre Hanssen August er medlemskapsmåned Guvernørens planlagte klubbesøk i august er: Nordby RK 18.8., Askim RK 19.8., Rygge 20.8., Gjersjøen RK 25.8. og Hobøl/Spydeberg 27.8. Medlemskapsseminar:

Detaljer

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene Medlemsutvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Serviceprosjekter Distriktsprogrammer Rotary Foundation Rotarymedlemmer/Rotarianere

Detaljer

TITLE Rotary Foundation (TRF) Presentasjon på PETS / D2310 av Sverre Bjønnes, leder TRF-komitéen 22. Mars 2014

TITLE Rotary Foundation (TRF) Presentasjon på PETS / D2310 av Sverre Bjønnes, leder TRF-komitéen 22. Mars 2014 TITLE Rotary Foundation (TRF) Presentasjon på PETS / D2310 av Sverre Bjønnes, leder TRF-komitéen 22. Mars 2014 Begrepsavklaring Rotary er: En yrkes- / profesjonsbasert organisasjon med motto: SERVICE ABOVE

Detaljer

Referat fra midtveismøtet 12. januar 2017

Referat fra midtveismøtet 12. januar 2017 Distrikt 2260 Sekretær 2016-17 Referat fra midtveismøtet 12. januar 2017 Deltakeroversikt følger som vedlegg 1 til referatet. Åpningen av møtet ble foretatt av DG Johan Østby. I sin orientering reflekterte

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard -Etablering -Igangsetting/Ledelse -Etikk Hva er RYLA? RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.rotarys Ledelsesseminar for

Detaljer

INVITASJON TIL PETS OG DISTRIKTSTRENING I DISTRIKT 2310, DEN 4. og 5. MARS 2017

INVITASJON TIL PETS OG DISTRIKTSTRENING I DISTRIKT 2310, DEN 4. og 5. MARS 2017 Til: Rotaryklubbene i Distrikt 2310 v/ Presidenter og innkommende Presidenter, DG, AG er og øvrige medlemmer av Distriktsrådet Oslo, 23. januar 2017 Rotary - PETS og Distriktstrening INVITASJON TIL PETS

Detaljer

TITLE Rotary Young Friends Prosjektet

TITLE Rotary Young Friends Prosjektet TITLE Rotary Young Friends Prosjektet Rotary Young Friends Rådsmøte Erik H. Jørol, prosjektleder 2014-15 26. November 2014 Agenda 1. Velkommen 2. Oppsummering, erfaringer og evaluering av Rotary YOUNG

Detaljer

Norfo Norsk Rotary Forum Hva er og gjør Norfo?

Norfo Norsk Rotary Forum Hva er og gjør Norfo? Norfo Norsk Rotary Forum Hva er og gjør Norfo? ved PDG Eiliv Todal Moe styreleder 2016/17 1 Norfo er en multidistrikt organisasjon Opprettet i 1972 for å hjelpe distriktene til å forbedre servicen til

Detaljer

«Hvis vi fortsetter å gjøre det vi har gjort, vil vi fortsette å få det vi har fått.» - Stephen R. Covey

«Hvis vi fortsetter å gjøre det vi har gjort, vil vi fortsette å få det vi har fått.» - Stephen R. Covey ROTARY DISTRICT 2260 KLUBBENS PLANER OG MÅL 2017-2018 (KPM) Skjemaet fylles ut og sendes til DGE Yvona Holbein (yvona.holbein@gmail.com) innen 30.04.2017. Områdets AG (assisterende guvernør) skal ha kopi.

Detaljer

VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV KONFERANSER/ARRANGEMENTER I REGI AV ROTARY DISTRIKT Behandlet i Distriktsrådsmøte 4. desember 2014 GENERELT:

VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV KONFERANSER/ARRANGEMENTER I REGI AV ROTARY DISTRIKT Behandlet i Distriktsrådsmøte 4. desember 2014 GENERELT: VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV KONFERANSER/ARRANGEMENTER I REGI AV ROTARY DISTRIKT 2310 Behandlet i smøte 4. desember 2014 GENERELT: 1. Felleskonferansene i D2310 er a. Prepets som gjennomføres i januar

Detaljer

INVITASJON TIL DISTRIKTSKONFERANSE ROTARY DISTRIKT 2275 STJØRDAL 21.-23. SEPTEMBER 2012

INVITASJON TIL DISTRIKTSKONFERANSE ROTARY DISTRIKT 2275 STJØRDAL 21.-23. SEPTEMBER 2012 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2275 Jon Eidsvik DGE 2011 2012 Helleberget 3, 7500 Stjørdal +47 905 11 142 jon.eidsvik@ktv.no INVITASJON TIL DISTRIKTSKONFERANSE ROTARY DISTRIKT 2275 STJØRDAL 21.-23. SEPTEMBER

Detaljer

Huseby Flatås rk nye vedtekter jan 2017

Huseby Flatås rk nye vedtekter jan 2017 Huseby Flatås rk nye vedtekter jan 2017 1 Hensikt Hensikten med klubben er å: Arbeide mot Rotary s mål. Gjennomføre prosjekter basert på Rotary s 5 tjenesteområder. Bidra til å fremme Rotary ved å styrke

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015 KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015 Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2014. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke RK Morten Svagård Ole Sverre Lund 1. KLUBBEN

Detaljer

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares Hva er Rotaract? En politisk og religiøs uavhengig forening, for ungdom/unge voksne mellom 18 og 30 år, med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring Rotaracts mottoer: Vennskap gjennom tjeneste Service above

Detaljer

3-årsplan for Distrikt 2290 for perioden

3-årsplan for Distrikt 2290 for perioden 3-årsplan for Distrikt 2290 for perioden 2017-2020 Våre fokusområder for rotaryfondet: Fred og konfliktforebygging/løsning Sykdomsforebygging og behandling Vann og sanitær Barn- og mødrehelse Grunnutdanning

Detaljer

Styringsdokument

Styringsdokument Namsos Rotaryklubb Styringsdokument 2012-2013 President Odd Arne Flasnes ROTARY INTERNATIONAL THEME 2012/13: Peace through service. Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE Namsos Rotary sin målsetting 2012-2013:

Detaljer

Club Leadership Plan. Anbefalt organisasjonsstruktur for

Club Leadership Plan. Anbefalt organisasjonsstruktur for Club Leadership Plan Anbefalt organisasjonsstruktur for Rotary klubber i Distrikt 2280 Lover for Rotaryklubber Ufravikelig og gjelder for alle klubber Formål Medlemskap Klassifikasjon Fremmøte Styre Medlemskapets

Detaljer

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3. Sandefjord Øst Rotary Klubb inviterer til RYLA 2008 13. til 16. februar 2008 TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.600,- Prisen dekker opphold og arrangørklubbens utgifter,

Detaljer

Treårsplan 2014/ /2017 Stokke Rotaryklubb - Vedtatt i styremøte pr

Treårsplan 2014/ /2017 Stokke Rotaryklubb - Vedtatt i styremøte pr Treårsplan 2014/2015 2016/ Stokke Rotaryklubb - Vedtatt i styremøte pr. 20.03.2014 Benyttes som grunnlag for treårsplan 2014/2015 2016/ og årsplan 2014/2015 som skal sendes til Distrikt 2290 Grunnlag:

Detaljer

Forbedre, Forenkle, Forene og Forynge

Forbedre, Forenkle, Forene og Forynge Rotary: Making a Difference Hvordan kan vi forbedre klubben? Hvordan kan vi forenkle klubbarbeidet? Hvordan kan vi forene gode klubbressurser? Hvordan kan vi forynge medlemsmassen? Altså: Forbedre, Forenkle,

Detaljer

Bilde av klubbens banner/vimpel "Rotaryskolen i D2250"

Bilde av klubbens banner/vimpel Rotaryskolen i D2250 Bilde av klubbens banner/vimpel 1 Den 5. tjenesteveien: Ny generasjon Vedtak i Lovrådet (COL) 2013: Navnet på Rotarys 5. Aveny, som ved Lovrådet i 2010 ble benevnt «Ny generasjon», ble vedtatt. 2 Tjenesteområdene

Detaljer

STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2013-15

STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2013-15 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 KLUBBPRESENTASJON STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2013-15 FOR DISTRIKTET, REGIONENE OG KLUBBENE LAE 070413 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2310 Innhold 2 Forord av Distriktsguvernør

Detaljer

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene Medlemsutvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Serviceprosjekter Distriktsprogrammer Rotary Foundation HVA ER

Detaljer

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen The Rotary Foundation sberg PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen I dag ser vi på HVA er TRF? HVORDAN GJØR VI DETTE HER? HVORFOR GJØR VI DET? OBS OBS OBS DET ER VIKTIGERE AT DERE SPØR OG KOMMENTERER

Detaljer

Huseby-Flatås Rotaryklubb

Huseby-Flatås Rotaryklubb Styringsdokument 2014-2015 President : Roald Røhmen Organisasjonskart 2014-2015 President Roald Røhmen Sekretær Torstein Ryeng Kasserer Asbjørn Vanvik Prosjekt Arne Qvenild Fredrik Manum Jon E Johansen

Detaljer

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene - Medlemsutvikling og rekruttering - Opplæring og kommunikasjon - Serviceprosjekter - Distriktsprogrammer - Rotary Foundation

Detaljer

KPM Klubbens planer og mål

KPM Klubbens planer og mål KPM Klubbens planer og mål 2016 2017 KPM er ment å sette hovedretning for klubbens virksomhet i de tre kommende år, og den skal være forenlig med Rotary Internationals strategi. Det forutsetter at klubben

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN

STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN ROTARY INTERNATIONAL - ROTARY DISTRIKT 2310 ROTARY DISTRIKT 2310 STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2015-17 DISTRIKTGUVERNØR BJØRG MANUM ANDERSSON 2 Innhold Forord ved DG Hvordan definerer Rotary fremtidig suksess?

Detaljer

LILLEHAMMER ROTARYKLUBB STRATEGI HANDLINGSPLAN

LILLEHAMMER ROTARYKLUBB STRATEGI HANDLINGSPLAN LILLEHAMMER ROTARYKLUBB STRATEGI 2017 2020 HANDLINGSPLAN 2017-2018 1 Rotary er et globalt nettverk av rotaryklubber der medlemmene kommer fra ulike yrker. Vi deler kunnskap, ideer og erfaring med hverandre.

Detaljer

Møtereferat fra distriktsråd 01/

Møtereferat fra distriktsråd 01/ Møtereferat fra distriktsråd 01/2009-2010 18. september 2009, på Stiklestad Nasjonale Kultursenter kl. 1530 1830 Møteleder: DG Asbjørn Norberg Sekretær: Distriktssekretær Jon L. Gjemble Saksnr. Tekst Ansvar

Detaljer

Rotarydistrikt 2280 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag HAR DU REISELYST? Er du under 18 år, og kan du tenke deg et skoleår i utlandet?

Rotarydistrikt 2280 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag HAR DU REISELYST? Er du under 18 år, og kan du tenke deg et skoleår i utlandet? Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag ROTARYDISTRIKT 2280 UNGDOMSUTVEKSLING. HAR DU REISELYST? Er du under 18 år, og kan du tenke deg et skoleår i utlandet? Da har du sjansen til å reise ut

Detaljer

TILE. Aktivitetsplan Levanger Rotaryklubb

TILE. Aktivitetsplan Levanger Rotaryklubb TILE Aktivitetsplan Levanger Rotaryklubb 1. Rotarys formål: Å gagne andre 2. I-presidentens tema: Light up Rotary (+ hvordan vi i Rotary lever, tenker, føler og jobber) 3. Guvernørens hovedmål for distriktet:

Detaljer

Distriktskonferansen i Ålesund 23. 25. sept. 2016

Distriktskonferansen i Ålesund 23. 25. sept. 2016 Gunnar Kvalsund Guvernør 2016/2017 Distrikt 2305 Medlem av Giske RK Distriktskonferansen i Ålesund 23. 25. sept. 2016 Det er en glede å kunne invitere til årets distriktskonferanse og årsmøte, som denne

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer 997 062 949

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer 997 062 949 Organisasjonsnummer 997 062 949 Elnesvågen 1. oktober 2014 I. Guvernørens månedsbrev nr. 4/2014 Kjære Rotaryvenner i distrikt 2305! 1. Oktober er måneden vi fokuserer på yrkestjenesten. Oktober er den

Detaljer

The Rotary Foundation TRF

The Rotary Foundation TRF The Rotary Foundation TRF PETS 2015 Rune Bye TRF-ansvarlig 2013-16 Tema The Rotary Foundation hva hvorfor hvordan Rotary Grants Hva har vi fått til og hva planlegger vi Global Grant i Kenya vann/sanitær

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION. District Rotary Foundation Seminar

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION. District Rotary Foundation Seminar Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN AGENDA Bakgrunn Bidrag til Rotary Foundation Fokusområder Prosjektvurdering Krav til Rotary Klubben Rapportering THE ROTARY FOUNDATION

Detaljer

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN 2015-2017 2 FORORD Rotary international (RI) har presisert sine strategiske mål: Støtte og styrke klubbene, fokusere på og øke humanitær tjeneste samt

Detaljer

Styringsdokument President: Arve Brenne Dato:

Styringsdokument President: Arve Brenne Dato: Styringsdokument 2016-2017 President: Arve Brenne Dato: 06.10.2016 1 ato: Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2016/-17 er styringsmålet: «Rotary Serving Humanity». R.I. President: John

Detaljer

Sekretærens oppgaver i Rotary

Sekretærens oppgaver i Rotary Sekretærens oppgaver i Rotary Distriktssamling 2016 Arendal 12.mars Sekretærens oppgaver Medlemsnett Føre medlemsfortegnelse Føre fremmøte frist 10. i etterfølgende måned Innkalling til klubb-, (komité-)

Detaljer

Rotaryakademiet høsten 2016 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310

Rotaryakademiet høsten 2016 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 Rotaryakademiet høsten 2016 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 Hva er The Rotary Foundation Rotary hadde helt fra starten klare mål for sin virksomhet med fokus på samfunnstjeneste lokalt og internasjonalt.

Detaljer

Rotary International Distrikt 2290, sone 16 Elisabet Stray Distrikts Guvernør Håndbok for Klubbene Distrikt 2290

Rotary International Distrikt 2290, sone 16 Elisabet Stray Distrikts Guvernør Håndbok for Klubbene Distrikt 2290 Rotary International Distrikt 2290, sone 16 Elisabet Stray Distrikts Guvernør 2013-14 Håndbok for Klubbene 2013-14 Distrikt 2290 Revidert 5.6.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Guvernøren har ordet 3 ROTARY INTERNATIONAL

Detaljer

Rotary ungdomsutveksling. Hva er det?

Rotary ungdomsutveksling. Hva er det? Rotary ungdomsutveksling Hva er det? Peace Through Service Service above self Lend a hand Building communities bridging continents Reach within to embrace humanity Gagne andre PEACE THROUGH SERVICE Internasjonal

Detaljer

TITLE Rotary Foundation (TRF) / Future Vision

TITLE Rotary Foundation (TRF) / Future Vision TITLE Rotary Foundation (TRF) / Future Vision Presentasjon på Distrikts-Opplærings-Samling (DOS) / D2310 av Sverre Bjønnes, leder TRF-komitéen 23. Mars 2014 Hva skal «barnet» hete? Fremtiden er her! Glem

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Guvernørens månedsbrev nr

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Guvernørens månedsbrev nr Organisasjonsnummer 997 062 949 Guvernørens månedsbrev nr 12 2013-2014 Kjære rotarianere og venner av Rotary! Elverum 30.06.2014 Et Rotaryår er tilbakelagt og presidentkjeder og guvernørkjede skifter forvaltere!

Detaljer

På vitale områder som medlemsutvikling og bidrag til Rotaryfondet (Annual Giving og Polio) kan klubbene fremdels nå sine mål for dette rotaryåret.

På vitale områder som medlemsutvikling og bidrag til Rotaryfondet (Annual Giving og Polio) kan klubbene fremdels nå sine mål for dette rotaryåret. Guvernørens månedsbrev Distrikt 2300 2010-2011 Nr. 8 Februar 2011 Kjære rotarianere! Februar World Understanding Month Vi har et ekstra fokus på vårt globale arbeid. Dessuten er 23.februar Rotary s Birthday

Detaljer

Sekretærens oppgaver i Rotary. Per Magne Berget Distriktssamling 2015, Arendal 21.mars

Sekretærens oppgaver i Rotary. Per Magne Berget Distriktssamling 2015, Arendal 21.mars Sekretærens oppgaver i Rotary Per Magne Berget Distriktssamling 2015, Arendal 21.mars Sekretærens oppgaver Medlemsnett Føre medlemsfortegnelse Føre fremmøte Innkalling til klubb-, komité- og styremøter

Detaljer

Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310

Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 DEN SPEDE START: Arthur Klumph, fondets stifter i 1917 Første bidrag, Kansas City Rotary Club USD 26,50 Første prosjektet i TRF regi

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 ALLE ARTIKLER http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 Page 1 of 1 24.06.2015 LEDELSESSEMINAR FOR UNGDOM 2015 (RYLA) 18.11.2014 Dette er et offisielt Rotaryprogam og har vært det siden 1971.

Detaljer

NORFO (NOrsk Rotary FOrum)

NORFO (NOrsk Rotary FOrum) NORFO (NOrsk Rotary FOrum) NORFO 2012-2013 I tillegg: Styre (arbeidsutvalg) på 4 personer; én representant fra «kullene»: DG IPDG PDG fra de to foregående årene (Styreleder i år 3) I tillegg møter DGE

Detaljer

The Rotary Foundation. John Stennes TRF-ansvarlig

The Rotary Foundation. John Stennes TRF-ansvarlig The Rotary Foundation John Stennes TRF-ansvarlig 2016-2018 Introduksjon Obligatorisk for distriktet å arrangere TRF seminar årlig Orientere om TRF Hva - hvordan - hvorfor Prosjekter Forskjellige typer

Detaljer

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen Rotary s prioritering Våre felles lederskapsressurser og ekspertise hos 1.2 millioner

Detaljer

Velkommen. Introduksjon til Rotary

Velkommen. Introduksjon til Rotary Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Behov for teknisk utstyr: Videoprosjektor Tidsforbruk inkl. kommentarer: ca 45 min. Oppdatert 26.08.2014 Dette kurset handler om Introduksjon til Rotary Kurset

Detaljer

Future Vision Plan. Rotaryfondet et fond for framtiden Arendal mars 2011

Future Vision Plan. Rotaryfondet et fond for framtiden Arendal mars 2011 Future Vision Plan Rotaryfondet et fond for framtiden 1917 2017 Arendal mars 2011 Rotary Foundation Motto & Mission Doing Good in the World to enable Rotarians to advance world understanding, goodwill,

Detaljer

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var:

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Ringebu Rotary Klubb. Distrikt 2305. Charterdato 18.12 1967. Møte kvar tysdag kl.18.30 I Ringebu ungdomssenter. Årsmelding og rekneskap for året 2011-12. Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Reach

Detaljer

Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny

Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny Rotarnettverket gir unike muligheter for internasjonal forståelse Artikkel 4 Formål: Rotarys formål er å oppmuntre og fremme Rotarys ideal om å tjene som grunnlag for

Detaljer

PRESIDENTSAMLING 10.- 11. JANUAR 2014 - STRAND HOTEL FEVIK. Aktiviser Rotary - Endre Liv

PRESIDENTSAMLING 10.- 11. JANUAR 2014 - STRAND HOTEL FEVIK. Aktiviser Rotary - Endre Liv Program, Deltagerliste 10.- 11.januar 2014 PRESIDENTSAMLING 10.- 11. JANUAR 2014 - STRAND HOTEL FEVIK Aktiviser Rotary - Endre Liv HJERTELIG VELKOMMEN TIL DENNE PRESIDENTSAMLINGEN, SOM BLIR VÅRT SISTE

Detaljer