Hygienisk Design Når renslighet er ytterst viktig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hygienisk Design Når renslighet er ytterst viktig"

Transkript

1 Kvinne med godt tak Trude Søderholm Side 11 NæringsRapport Nr Byggmakkeren 20 år Nord Norges næringsblad ISSN Siden midten av 1970-tallet har Per Strand (63) fra Harstad gradvis bygd opp et omfattende bygge - varekonsern. Møt ham i denne utgaven av Nærings - Rapport. 23 FRA FAR TIL SØNN: Karl Kivijervis sønn, Ulf Kivijervi (til venstre) førte entreprenørarven videre og nå er det hans sønn igjen, Eirik Oksås Kivijervi som er daglig leder for Ulf Kivijveri AS. Urbane boliger Kjell Hermann Hansen har vært en sentral pådriver innen nordnorsk urban boligbygging i Tromsø gjennom 35 år. 7. desember fyller han Maskinselgeren I skarp konkurranse med store selskaper har Reidar Dagenborg siden 1980 solgt anleggsmaskiner i Tromsø. Tre av barna hans arbeider også i bedriften. 33 I dag driver Eirik Oksås Kivijervi (til høyre) videre firma Ulf Kivijervi AS; som faren hans, Ulf Kivijervi, startet. De er etterkommere av gjenreisningspionèren Karl Kivijervi, og de er typiske representanter for den unike entreprenørbransjen i Alta hvor sønn gjerne overtar etter far gjennom flere generasjoner. 7 KUN I NÆRINGSRAPPORT Eiendom, bygg og anlegg - fra hele Nord-Norge Hygienisk Design Når renslighet er ytterst viktig Under produksjon av næringsmidler er det høyere krav til renhold, det er derfor viktig å ha overflater som er enkle å rengjøre, og som tåler sterke rengjøringsmidler. I samarbeid med næringsmiddelindustrien og maskinbyggere har Rittal derfor utviklet et helt nytt konsept. Hygienic Design løfter innkapslingsteknikken til et helt nytt nivå. FRIEDHELM LOH GROUP Send forespørsel til og motta en overraskelse! Rittal AS l E-post: l Tlf: l Fax: l

2 2 MEDIA Terje Andersen og Roy Søfting startet Graving og Transport AS: Lønnsomt Vadsø-samarbeid I 2002 slo de to entreprenørfirmaene Terje Andersen og Roy Søfting seg sammen og etablerte firmaet Graving og Tran - sport AS i Vadsø. Selskapet har siden starten kunnet vise til en fortjeneste på mellom 20 og 30 prosent. Vi har sterkt fokus på kvalitet og faglig utførelse. Konkurransen blir stadig større, noe som stiller enda større krav til kostnadsreduksjon samt effektiv produksjon. sier daglig leder for Graving og Transport AS, Terje Andersen. Terje Andersen startet opp i det små med en gravetraktor i Vadsø i 1990, og kollega Roy Søfting gjorde det samme ti år tidligere. Gjennom de årene vi drev firmaene våre som enmannsbedr ifter, så ble vi oss svært bevisst det å holde kostnadene nede. Det handler ikke minst om å drive med forebyggende og systematisk vedlikehold av maskinene man skal arbeide med, sier Terje Andersen. - Kompetanseheving Fra man startet opp aksjeselskapet i 2002 har man derfor hatt spesielt sterkt fokus på å drive kostnadseffektivt. Vi sørger for å ha gode rutiner innen alle deler av vår virksomhet, og ikke minst så har vi en stab med svært dyktige folk som sørger for å få gjort arbeidet slik det skal gjøres. Vi legger også stor vekt på kontinuerlig kompetanseheving av våre folk; mest av alt gjennom gode kurs som MEF (Maskin entreprenørenes Forbund) arrangerer, påpeker Andersen. Effek - tiviteten gir seg også utslag i regnskapene. I 2007 kom bedriften ut med et driftsoverskudd på 6,2 millioner kroner, ut fra ei omsetning på 27,2 millioner. Målselv Maskin & Transport AS er en av landsdelens største maskinentreprenører. Vi bygger veier, vann og avløp og idrettsanlegg. Vi leverer masser fra egne gruver og massetransport Målselv Maskin & Transport AS Rossvoll, 9322 Karlstad Telefon , Telefaks LØNNSOMT I VADSØ: Etter å ha drevet entreprenørfirmaer som enkeltmannsforetak hver for seg i flere år, så slo Terje Andersen og Roy Søfting seg sammen og etablerte selskapet Graving og Transport AS i Vadsø i Siden har de drevet med god fortjeneste. Vi har spesielt sterkt fokus på kvalitet og faglig utførelse, sier daglig leder for selskapet, Terje Andersen, til venstre. Samarbeid Det året ble omsetningen spesielt høy, og det skyldtes for en stor del at Graving og Transport AS vant flere anbuds konkurranser og fikk dermed ekstra mye å gjøre. Blant annet inngikk vi samarbeid med Kirkenes-firmaet Oscar Sundquist AS om arbeidet med å bygge ut flyplassen i Vadsø. Sammen med dem, leverte vi inn et tilbud som sørget for at vi fikk anbudet. Et meget lærerikt samarbeidsprosjekt, som ga oss alle viktige erfaringer. I Finnmar k har vi stort sett små og bitte små entreprenørbedrifter. Derfor er det helt nødvendig for oss å inngå slik type samarbeid for å kunne ta større oppdrag. Vi er innstilt på å delta i flere slike samarbeidsprosjekter i framtiden, sier Terje Andersen. Finanskrise Terje Andersen satt i styret for MEF Region Nord, avdeling Finnmark, fra 1999 til siste årsskifte. Fra 2004 til 2007 var han styreleder for avdelingen. Han tror at finanskrisen ikke kun vil få negative virkninger: - Krisen har nok i størst grad rammet bygge- og anleggsbransjen i Sør- Norge. Her i Nord fører lavere rente til at folk begynner å bygge igjen, prosjekter som har ligget på is blir nå realisert, staten bidrar med krisepakker og på toppen av det hele har vi omsider fått penger til vei prosjekter igjen. Jeg tror kanskje bransjen som helhet faktisk vil kunne komme styrket ut etter at finanskrisen er over, sier Terje Andersen. - Vår største utfordring i dag er nok heller den manglende rekrutteringen til bransjen. Jeg frykter vi i framtiden vil få store problemer med å finne kvalifisert arbeidskr aft. Syd-Var anger gjør et stort inngrep i arbeidsmarkedet med sin reetablering i Kirkenes, så behovet for arbeidskraft er stor. Jeg tror det er viktig å satse på rekruttering av lokal ungdom, De er vokst opp på stedet og vil således ikke ha problemer med å tilpasse seg våre forhold. Terje Andersen er både daglig leder og styreleder for Graving og Transport AS. Andersens selskap GOT Invest AS eier 51 prosent av aksjene, mens Roy Søfting AS eier 49 prosent. 2 - NæringsRapport Nr

3 LEDER 3 Kreativitet -Det er flere ledige hender i markedet, og flere konkurrerer om prosjektene. Men dette fremmer etter mitt syn en sunnere konkurranseutvikling enn i den tiden da aktivitetsnivået innen bygg og eiendom var på et kunstig høyt nivå. Dette uttaler eiendomsutvikler Stig Henriksen fra Tromsø i denne utgaven av Næringsrapport. Midt oppe i finanskrisen har han i år ansatt fire nye medarbeidere, og i tillegg har han etablert egen avdeling av sitt konsern i Bjerkvik. Stig Henriksen viser kreativitet; selv om det nå er atskillig strammere økonomiske tider. Han er ikke alene om å påpeke at aktiviteten innen bygg og anlegg ble kunstig høy i årene 2006 og Eiendoms - utvikler John Martin Berglund uttaler at han stanset alle investeringer i god tid før finanskrisen satte inn fordi spekulantene innen boligmarkedet var blitt alt for mange og alt for ivrige. Det samme gjorde Bjørn Arild Johansen i Alta. Nå går begge disse to igjen i gang med nye utbyggingsprosjekter, i henholdsvis Bodø og i Alta. De inntar også en kreativ holdning, og finner fram til de nye muligheter som åpner seg. I denne utgaven av Næringsrapport fokuserer vi spesielt sterkt på det unike entreprenørmiljøet i Alta. Vi viser hvordan dette miljøet har utviklet seg, historisk sett fra den tid folk fra dalene på Østlandet og fra Finland kom for å arbeide i kobbergruvene i Kåfjord, videre til at etterkommerne av dem ble skiferdrivere; noe som igjen la viktig faglig grunnlag for en særdeles sterk entreprenørbransje, både innen bygg og anlegg og innen maskindrift. Den dag i dag har vi alle noe grunnleggende å lære av dette Alta-miljøet: Det handler om De største Altaentreprenørene får antatt anbud langt utenfor Alta til og med sørpå; i beinhard konkurranse med store sørnorske selskaper. KREATIVITET: Eiendomsutvikler Stig Henriksen i Tromsø inntar en kreativ holdning og utvider sin virksomhet betydelig; midt inne i finanskrisen. I strammere økonomiske tider blir nettopp kreativitet til det sentrale stikkordet. Det handler om å ha en skjerpet innstilling, om å se nye muligheter, og så å handle ut fra dette. å stå på, og alltid finne fram til nye muligheter, til tross for strammere økonomiske tider. Det har man opp gjennom årene greid på en imponerende måte innen Alta-miljøet. De største Alta-entreprenørene får antatt anbud langt utenfor Alta til og med sørpå; i beinhard konkurranse med store sørnorske selskaper. Aktive Alta Næringsforening viser også vei videre: I samarbeid med en rekke organisasjoner og næringslivet lokalt iverksetter man nå et eget prosjekt som ytterligere skal styrke entreprenørskapet i Alta. Da retter man s eg mot ungdommen, for å fremme gründermentalitet og skaperevne. Igjen er kreativitet stikkordet. Landsdelen har også en rekke spennende nisjebedrifter som nettopp gjennom nøye markedsanalyser og kreativitet har funnet fram til nøkkelområder hvor de kan levere sine varer og tjenester. Alta-bedriften 2 tal AS; som er en av bedriftene vi presenterer i denne utgaven, er en av disse nisjebedriftene. Bengt Slettli og Odd Magne Alexandersen startet i 1992 opp et lite firma som skulle drive med brannsikring av næringsbygg. Så fant de ut at de rett og slett kunne spesialisere seg på innredning av bygg. Det har de siden gjort; rundt om i både Troms og Finnmark. Med godt økonomisk resultat. Strammere økonomiske tider fordrer skjerpet innstilling og bruk av kreativitet. I denne utgaven av Nærings rapport bringer vi flere eksempler på nettopp dette. I tiden som kommer vil også nordnorsk næringsliv stilles overfor store utfordringer, som følge av den internasjonale finanskrisen. Det vil komme endringer i markedene, og mye vil ikke lenger være som det var for et par år siden. I en slik tid blir det til en prioritert oppgave for Næringsrapport å trekke fram de lederne og de bedriftene som oppviser kreatvitet og evne til nytenkning; fordi disse også kan inspirere andre til å stå på i strammere økonomiske tider. Ut fra dette, så kan det trekkes en lang historisk linje tilbake til de trauste skiferdriverne som gikk i gang med å ta ut fjell i Alta. Harald Opgård viser i denne utgaven til hvordan det utviklet seg et helt spesielt miljø av dyktige fagfolk. De ble flinke håndverkere, de likte å arbeide og de så mulighetene som ville komme i framtiden. Egentlig handler det om mye av det samme i dag selv om de ytre rammene er vesentlig forandret. INNHOLD NR : ønnsomt Vadsø-samarbeid Med røtter i skiferdrifta Landets beste entreprenører Investerer i ny boligutvikling Kivijervi - fra far til sønn Fester grepet i Hammerfest Faglig sterke maskineiere Samarbeid i maskinmiljøet Kvinne med godt tak Største entreprenør i Alta Betong for 118 millioner Bygger for 450 millioner i Alta Ung og nøktern arbeidskar år med metallarbeid Sterk vekst i Kirkenes I tet på innredning Med maskindrift som arv Samisk kraft /21 Bygd av sprek 50-åring Byggmakkeren fra Harstad Sunnere konkurranse /25 Vokser på ny gruvedrift Pionér i urban boligbygging Utdanner flere BA-ingeniører Modulbyggeren fra Bodø Attraktiv «ranværing» Ny rekord for Saltdalshytta Viktigere med vinterarbeid Maskinselger siden Ny-porten til Lofoten /35 Invanor /37/38 Altamiljøet utmerker seg NæringsRapport ANSVARLIG REDAKTØR: Leiv Berg Utgiver: NæringsRapport A/S, Grønnegt. 32, 4. etg., postboks 1166, 9262 Tromsø Tlf.: Fax : Markedskonsulenter: Åsmund Bjørn, Erling Antonsen, Dag Danielsen Journalister:, Arne Eriksen, Sideproduksjon: BokstavHuset AS Trykk: Nr1 Trykk Internet: Annonse-/abonnementshenvendelser: Tlf.: Abonnementspris kr. 500,- pr. år NæringsRapport Nr

4 4 ALTA Store deler av entreprenørbransjen i Alta: Med røtter i skiferdrifta -Mange av de som i dag driver godt innen entreprenørbransjen i Alta kommer fra familier som har sine røtter i skifernæringa; ei næring som opp gjennom årene har betydd mer for Altas identitet og utvikling enn noen annen næring. Jeg har god tro på at skifernæringa så absolutt vil være liv laga også i tiden som kommer. Dette sier daglig leder for AL Alta Skifer - brudd, Kristian E. Johnsen. I fjor var det 150 år siden man begynte å utvinne skifer i Alta, og det var 75 år siden andelslaget som fortsatt eksisterer den dag i dag ble stiftet; den 30. mars Kristian E. Johnsen skrev festskrift i anledning 75-årsjubilieumet. Han avsluttet med følgende: Det er en livskraftig 75 åring som feires. De største skilpaddene (ei skilpadde er AL Alta Skiferbrudds logo, red. anm.) blir normalt over 150 år. Med en bærekraftig forvaltning av råstoffet og framtidsrettet utvikling av selskapet, bør også Altas skilpadde kunne nå en slik alder. Fra kobbergruver til skifer Men først til historien, og den nære forbindelse som fins mellom skifernæringa og Altas unike entreprenørmiljø. Kristian E. Johnsen er selv fra Alta, og han har gode kunnskaper om den historiske utviklingen. Mange kom til Alta for å arbeide i kobbergruvene i Kåfjord. Fra 1850-tallet og utover fant man at det lot seg gjøre å utvinne skifer fra bergene flere steder rundt om i Alta. Etter hvert som gruvedriften tok slutt, så begynte mange av de tidligere gr uvear beiderne å utvinne skifer. Det at skiferen ble til et alternativ for hindret at Alta-omr å- det fikk så stor utflytting til Amerika som mange andre steder fikk, påpeker Johnsen. - Bærebjelken Etter hvert fikk skifernæringen stadig større betydning for Alta-samfunnet. Like før krigen fikk rundt 60 prosent av husstandene i Alta en del av sine inntekter fra skiferdrift. Rundt 800 personer arbeidet med å ta ut og bearbeide skifer. Man drev gjerne med skifer i kombinasjon med andre næringer, som jordbruk eller anleggsarbeid. Men i mange år var skiferdrift selve bærebjelken innen Altas næringsliv, sier Johnsen. 4 - NæringsRapport Nr STERKE TRADISJONER: Kristian E. Johnsen er daglig leder i AL Alta Skiferbrudd. Maskiner -Etter krigen begynte flere av skiferdriverne å kjøpe inn maskiner som lettet arbeidet. Gjennom skiferdrift lærte de seg godt håndverk, og nå måtte de også lære seg med maskiner. Det var viktige kunnskaper når de før ste jor d- br uksmaskiner, tr aktorer og annet ble kjøpt inn. Dette la et viktig grunnlag for den store maskinentreprenørbransjen som senere er blitt utviklet i Alta. Det var også nødvendig å frakte skiferen fra brudd til kaianlegget, og å ta ut grus og sand for å finne fram til den verdifulle steinen. Dermed fikk man folk som lærte seg dette med transport og masse-uttak også; noe som ble viktig bakgrunn for den sterke transportnæringen i Alta, påpeker Johnsen. Store familier -På denne måten ble skiferdrifta svært viktig for det som skulle bli til Altas meget sterke entreprenørbransje. Mange som i dag driver som entreprenører kommer fra store familier med sterke røtter i skifernæringa. Familier som kan nevnes er Heitmann, Pettersen, Holten, Simensen, Thomassen, Opgård og enda flere. Det dreier seg om folk som hadde lært seg håndverk gjennom generasjoner, og som også hadde kunnskaper innen maskindrift, sier Kristian E. Johnsen. De tryggeste å rekruttere Han skriver blant annet følgende i sitt festskrift angående 75-årsjubileumet: I 1975 fikk jeg en av mine første jobber i den nyetablerte båtfabrikken til Mandalsbedriften Westermoen Hydrofoil as (Westamarin as) i Skaialuft. I løpet av to år skulle vi ansette over 100 fagfolk innen sveising, platearbeid, maskinarbeid, montasje, snekring, lager m.v. Det var den gangen ikke vanskelig å konstatere at de med bakgr unn i skifer nær inga var blant de tr yggeste å rekr uttere. Fer dig hetene og kompetanse fr a skiferyrket var overførbart til nye yrker. Andelslag I dag er han leder for AL Alta Skiferbrudd som fortsatt er et andelslag. Opp gjennom årene har mange hevdet at dette er en avlegs form for organisasjon. Men skiferdriverne selv har aldri villet endre på dette. De foretrekker å ha en organisasjonsform som gir dem fleksibilitet og frihet. I dag konstaterer vi med tilfredshet at nettopp en slik organisasjonsform igjen er blitt moderne, og at mange andre foretak velger samme modell, sier Johnsen. Lønnsomt AL Alta Skiferbrudd omsatte i fjor for rundt 37 millioner kroner. Inntjeningen er god, med millionoverskudd på drift. I 2007 kom man ut med et resultat før skatt på vel seks millioner kroner. Rundt 60 prosent av skiferen fra AL Alta Skiferbrudd leveres til Norden, mens det resterende leveres til det øvrige internasjonale marked. I Nederland eier AL Alta Skiferbrudd 50 prosent av aksjene i selskapet Alta Skiferbrudd BV som selger skifer til Europa. Johnsen sier at en som arbeider med skifer på heltid de siste årene har hatt høyere inntekt enn gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Steinsliperiet I 1958 ble Steinsliperiet i Alta stiftet. Dette skulle være et selskap som sto for saging og videre bearbeidelse av skifer. I dag eies dette selskapet av Minera AS, og navnet på selskapet er Minera Norge AS, avdeling Alta. Selskapet er en avdeling av Oppdal-selskapet Minera Norge AS, og har rett til uttak av skifer i et eget bruddområde Framtiden -De to selskapene omsetter årlig for rundt 80 millioner kroner, og vi sysselsetter rundt 70 årsverk innen dagens skiferdrift. Jeg er ikke i tvil om at skiferdrift også i tiden som kommer vil være liv laga. Både her i landet og internasjonalt øker etterspørselen etter naturstein for br uk innen byggebr ansjen, og fr a Alta kan vi levere stein av utmer ket kvalitet. Der for er det all grunn til å se lyst på framtida for oss som for tsatt dr iver med skifer i Alta., sier Kr istian E. Johnsen. I dag utvinnes skifer her i landet i Oppdal, Otta, Snåsa og Lier i tillegg til i Alta. RØTTER I SKIFERDRIFTA: Litt eksportstein ble ennå produsert på slutten av 1950-tallet. I forgrunnen Ole Strøm ved saksa. Bildet er fra Peska i Bildet er hentet fra boka Stein og Brød skrevet av Henry Minde RØTTER I SKIFERDRIFTA: Depresjonen på begynnelsen av 1930-tallet fikk også skiferarbeiderne merke. Store avsetningsvansker førte til rasjoneringer og mindre inntekter. Det ble et politisk spørsmål om det var skiferarbeidernes pengepung eller den kommunale kasse som skulle prioriteres. RØTTER I SKIFERDRIFTA: Takstein var Andelslagets hovedprodukt fra 1970-tallet. I de siste årene har produksjonen av takstein vært en vesentlig andel av produksjonen i Alta. Det er IN å benytte skifer til hytter og eneboliger i byområder med tradisjoner for å bruke skifer, særlig i Ålesund og Bergen. RØTTER I SKIFERDRIFT: Store deler av entreprenørbransjen i Alta har røtter tilbake til skiferdrift. Gjennom arbeidet med skifer lærte folk seg både godt håndverk og bruk og stell av maskiner. Bildet viser spalting av skifer ved AL Alta Skiferbrudd.

5 ALTA Skiferdriverne i Alta skapte grunnlaget: Landets beste entreprenører 5 -Som sted har Alta all grunn til å være veldig stolt av den unike entreprenørbransjen som er blitt utviklet her gjennom mange år. Og selve fundamentet for denne bransjen er folk som kom sørfra og fra Finland; de kom fra nød og elendighet, for å skaffe seg en ny framtid i Alta. Disse sliterne måtte lære å greie seg selv, og de ble til de meget dyktige fagfolkene som har drevet entreprenørbedrifter i Alta videre fra generasjon til generasjon. Dette sier Harald Opgård fra Tverrelvdalen i Alta. Det fins heller lite nedskrevet materiale om den unike entreprenørbransjen i Alta, og bransjen er ennå ikke satt inn i en større, historisk sammenheng. Når jeg forhører meg med folk rundt omkring i bransjen; om noen som kan fortelle, om noen som virkelig har fulgt med utviklingen innen Altas entreprenørmiljø gjennom mange år så blir et navn trukket fram av flere: Harald Opgård. Innflyttere Har ald Opgår d er selv etter - kommer av de innflytterne som utover på 1800-tallet kom fr a nordre del av Gudbrandsdalen og fra Østerdalen og som bosatte seg i Tverrelvdalen i Alta. - Det kom også mange fra Finland til Alta. De ble drevet hit av uår fr a 1700-tallet. Og nettopp kombinasjonen av disse innflytterne; de som kom sørfra og de som kom fra Finland, ble til grunnstammen for det som skulle utvikle seg til et så unikt entreprenørmiljø i Alta, sier Harald Opgård. Harald Opgård Selv har han fra begynnelsen av sitt yrkesliv vært sterkt opptatt av nettopp entreprenørbransjen han har så og si kjent den på pulsen. Han tok hva han selv kaller en dårlig ingeniørutdannelse i Sverige i 1961/62. Så arbeidet han innen flere entreprenørbedrifter i Alta i mange år; blant annet i Kivijervi. Etter å ha markert seg som en sterk tilhenger av utbyggingen av Altavassdraget sier han at han etter hvert følte seg litt tilsidesatt. Han tok stilling i Finnmark Fylkes - kommune i Vadsø, og ble etter hvert drifts- og vedlikeholdssjef for fylkesbyggekontoret. Han ble Vadsø i 19 år men da måtte han tilbake til Alta. På vegne av fylkeskommunen ble han ansatt som spesialkonsulent for idrettsanlegg med Alta som arbeidssted. Siste stilling hadde han som byggeleder for den nye svømmehallen i Karasjok. Nå er Harald Opgård pensjonist og 68 år. Skiferdrivere -Mange av sliterne fra Sør-Norge og Finland begynte som skiferdr ivere da skiferen ble utnyttet fr a midten av 1800-tallet. Ved siden av drev de med jor d- bruk og fiske. Disse folkene måtte lære å klare seg selv det hadde nøden tidligere tvunget dem til. De ble flinke skiferdrivere og håndverkere for øvrig og det var disse dyktige fagfolkene, og deres barn og barnebarn, som senere skulle gå inn i en mangfoldig entreprenørbransje i Alta, påpeker Harald Opgård. SLITERNE LA GRUNNLAGET: - Selve fundamentet for det unike entreprenørmiljøet i Alta ble lagt av finlendere og folk fra dalene sørpå som kom som innflyttere til Alta. De ble til skiferdrivere og til dyktige håndverkere som ble vant til å måtte klare seg selv, sier Harald Opgård, som har fulgt entreprenørbransjen i nøye Alta siden begynnelsen av 1960-tallet. Foto: Rune Skaufeld Kivijervi Etter krigen kom Karl Kivijervi fra Hammerfest til Alta. Han var en meget dyktig mann, som så hvilke muligheter som ville komme. Han startet opp med både bygging og med gravemaskiner, og han var med på å starte opp steinsliperiet i Alta. Harald Nilsen, som senere skulle bli en av de største entreprenørene, ble først ansatt hos Kivijervi. Kivijervi som også var politiker; og i en periode ordfører i Alta, fikk også Rudolf Vonheim opp fra Salten. Disse tre; Karl Kivijervi, Harald Nilsen og Rudolf Vonheim, ble til de første store entreprenørene i Alta og de ansatte de dyktige håndverkerne som kom ut fra skifer- og fiskarbonde-miljøet. I gjenreisningstiden tok de oppdrag rundt om i hele Finnmark og store deler av Troms. De fikk ry på seg for å være meget dyktige håndverkere. De gjorde nøyaktig det arbeidet som de skulle, sier Harald Opgård. Fra far til sønn -De som dr ev med jor dbr uk kjøpte etter hvert traktorer og små gr avemaskiner. Og så begynte de å ta oppdrag rundt omkring for andre. Dette la grunnlaget for maskinentr epr enør - bransjen i Alta, som også er meget stor i dag. Det var før sertifiseringsreglene kom. Det var ikke uvanlig at ti-åringer kjørte farens traktor. Og sånn sett så vaks det opp en ny generasjon med meget dyktige fagfolk; fordi de fikk det hele inn fra barnsbein av. Kunnskapene om godt entreprenørskap gikk i arv og gjør det den dag i dag. Flere av de viktige bedriftene drives av samme slekt. Den samme utviklingen fikk man senere innen elektr iker faget og rørleggerfaget: Sønn lærte av far, og entreprenørarven ble viderefør t, sier Opgår d. Sliterne Harald Opgård er opptatt av at man i dag husker de gamle sliterne; de som la selve grunnlaget, de som nå er borte: - Det er nemlig dem Altasamfunnet i stor grad kan takke for sin utvikling. Det var de som bygde opp Alta. Og mesteparten av Hammerfest også. De dyktige håndverkerne fra Alta reiste rundt om i hele Finnmark, de bygde skolene, fiskebrukene, rådhusene og bolighusene. De som i utgangspunktet kom fra det gode borgerskapet i Alta forble innen sin sfære, de ble til kontorister, senere til offentlige ansatte. Men det er slett ikke de som har sørget for den utviklingen som Alta har hatt. Den utviklingen har sliterne sørger for og den videreføres i dag gjennom en særs dyktig entreprenørbransje som alle Alta-væringer bør være stolte av, sier Harald Opgård. NæringsRapport Nr

6 6 ALTA Bjørn Arild Johansen stanset opp to år før finanskrisa: Investerer i ny boligutvikling -Vi sluttet å investere i utbyggingsarealer to år før finanskrisa satte inn; fordi markedet var blitt helt vilt, og prisene var presset opp til et kunstig høyt nivå. Nå finner vi tiden inne for å investere igjen i arealer som skal gi Alta nye bo-enheter. Dette sier daglig leder for Finnmark Mur og Puss AS, og eiendomsutvikler, Bjørn Arild Johansen. Bjørn Arild Johansen er vel kjent for å ha god markedsteft og han var aller først ute i Alta med å kjøpe opp eiendommer med sikte på framtidig boligutvikling. Jeg fikk gå i en hard skole, da jeg begynte med oppkjøp av eiendommer i ei tid da kommunen og politikerne til da hadde styrt med alt som hadde med boligtomter å gjøre. Det ble en knallhard kamp, men jeg lærte en hel del som har vært vel verdt å ta med seg videre, sier Bjørn Arild Johansen. TID FOR INVESTERINGER: Bjørn Arild Johansen er en sentral mann innen både entreprenørbransjen og eiendomsutvikling i Alta. Nå mener han at tiden er inne for å investere i nye tomter og boligprosjekter. Om kort tid satser han på å komme i gang med utvikling av et nytt felt i Saga i Alta som skal gi nye bo-enheter. Murer Men lenge før han begynte med eiendomsutvikling på 1990-tallet så hadde han startet sin egen lille bedrift. Jeg var 29 år gammel i 1984 da jeg fant ut at jeg ville prøve for meg selv, gjennom å oppføre noen grunnmurer og utføre annet murerarbeid. På den tiden var ennå folk som Rudolf Vonheim og Har ald Nilsen i sving. Jeg hadde kontakt med dem, og jeg husker at de syntes det var tøft av oss unge å starte opp for oss selv. De hadde selvsagt opplevd mang en opp- og nedtur innen bransjen, sier Bjørn Arild Johansen. Egenkapital 25 år senere har Johansen også følt svingningene innen entreprenørbransjen på kroppen. Ut fra dette har han sørget for å bygge seg opp godt med kapital. Investerings - selskapet B. Johansen Holding AS sto ved utgangen av 2007 oppført med en egenkapital på 34,38 millioner kroner. På samme tid var egenkapitalen i entreprenørselskapet Finnmark Mur og Puss AS på 19 millioner. Jeg har gjennom alle år lagt opp til at selskapene skal være solide; at vi skal ha ryggrad nok til å kunne holde ut, også i tider med lavere aktivitet, sier Bjørn Ar ild Johansen. Finnmark Mur og Puss AS Bjørn Arild Johansen (født i 1955) startet opp selskapet Finnmark Mur og Puss AS i Siden har han; ved siden av å utvikle dette selskapet, også markert seg sterkt innen eiendomsutvikling i Alta. Investeringsselskapet B. Johansen Holding AS omsatte i 2007 for 109,69 millioner kroner, og driftsoverskuddet ble da på 12,3 millioner kroner. Bjørn Arild Johansens datter, Birgitte Berg, eier 90 prosent av aksjene i holdingselskapet, mens Johansen og hans kone, Gunn Johansen, eier fem prosent hver. Holding sselskapet eier alle aksjer i selskapet B. Johansen Eiendom AS og eiendomsselskapet eier igjen alle aksjer i Finnmark Mur og Puss AS. B. Johansen Holding AS eier også alle aksjer i bedriften Alta Billakkering AS. Bedriften hadde ei omsetning på vel ti millioner kroner i Bjørn Arild Johansen er daglig leder og styreleder for Finnmark Mur og Puss AS, B. Johansen Holding AS og B. Johansen Eiendom AS, mens kona Gunn Johansen er daglig leder og styreleder for Alta Billakkering AS. Nøkkkeltall: Driftsinntekter i 2008 ble på 60,3 millioner kroner, mot 95,28 millioner i Driftsoverskudd i fjor ble på 10,2 millioner kroner. Ut på arbeid Finnmark Mur og Puss AS, som i fjor hadde ei omsetning på 62,3 millioner kroner, har hatt jevn vekst opp gjennom årene. Det er lenge siden bedriften begynte å ta oppdrag langt utenfor Altas grenser. Johansen og hans medarbeidere har ikke vært redd for å reise ut for å ta arbeid og hele Finnmark har vært virke-område opp gjennom årene. I dag tar selskapet, som startet opp som et lite murerfirma, totalentrepriser fra spaden stikkes i jorda til nøkkelen leveres til den som skal flytte inn, som Johansen selv sier. - Ødelagt marked -Det er ut fra firmaet Finnmark Mur og Puss at alt det andre; både holdingsselskap og eiendomsselskap har kommet, understreker Bjørn Arild Johansen. Han sier at han sluttet å investere i utbyggingsarealer to år før finanskrisa satte inn. Markedet var helt ødelagt. Det kom inn en hel flokk med spekulanter, og pr isene ble presset opp til et kunstig høyt nivå. Jeg sparte penger mens galskapen sto på, sier Bjørn Ar ild Johansen. Klart for investeringer I motsetning til mange andre, så finner han at tiden nå er inne for investeringer. Markedet er nå blitt mer naturlig, og prisene er lavere. Det er ei fin tid for å investere i tomter og i boligprosjekter. Om kort tid håper vi på å komme i gang med utvikling av et nytt boligfelt på Aspmyra i Saga i Alta som skal kunne gi nye bo-enheter. Det gjenstår bare noen få praktiske avklaringer med kommunen før vi kan sette i gang, sier Bjørn Arild Johansen. 6 - NæringsRapport Nr

7 ALTA 7 Firma Ulf Kivijervi AS feirer 20-årsjubileum: Kivijervi - fra far til sønn Karl Kivijervi var den mest sentrale gjenreisningsentreprenøren i Finnmark. Hans sønn, Ulf Kivijervi, førte entreprenørarven videre og i dag styrer hans sønn, Eirik Oksås Kivijervi bedriften Ulf Kivijervi AS. Han har ordreboka full for 2009, og budsjetterer med betydelig omsetningsøkning. Mange av entreprenørbedriftene i Alta er familie-eide selskaper, hvor sønn har overtatt etter far; gjerne gjennom flere generasjoner. Karl Kivijervis selskap, K. Kivijervi AS, ble solgt til AS Anlegg i 1987, men det tok bare vel et år før hans sønn, Ulf, hadde startet opp sitt eget entreprenørfirma. Kivijervi-familien kom fr a Tor nedalen til Hammer fest i Etter siste verdenskrig kom Karl Kivijervi til Alta; hvor han hadde funnet seg kone. Der startet han opp sitt entr epr enør selskap. Kar l Kivijervi døde i ansatte K. Kivijervi AS hadde på det meste 200 ansatte innenfor entreprenørvirksomheten; 15 på snekkerverkstedet, 15 i administrasjonen, to i takstolfabrikken, to i trelasthandelen og ti i maskinentreprenøravdelingen, som disponerte 20 anleggsmaskiner. På entreprenørsiden bygde K. Kivijervi AS i 1965 Alta ungdomsskole, et av datidens største byggeprosjekter i Finnmark, med en kontraktsum på 20 millioner kroner. Karl Kivijervi var med på å starte opp, og han var medeier i, AS Steinsliper iet. Han var i tillegg med på å starte det vi i dag kjenner som Mester kjøp AS. Kar l Kivijervi var også politisk aktiv i Alta, og han var or dfører i kommunen fr a 1960 til Født inn i byggefaget -Jeg ble født inn i byggefaget. Jeg begynte som yrkesaktiv da jeg var år gammel for da måtte jeg lære meg å trekke spiker, å stable material og annet arbeid. Jeg lærte mye av de erfarne folkene som ar beidet for min far, sier Ulf Kivijervi. Da farens firma ble solgt til AS Anlegg arbeidet han i vel et år i selskapet før han startet opp sitt eget selskap; det som i dag er Ulf Kivijervi AS. Jeg visste at jeg kunne arbeide, og at jeg kunne få bra betaling. Derfor valgte jeg å starte for meg selv i 1989, sier Ulf Kivijervi. - Fulle ordrebøker Dermed blir det 20-årsjubileumsfeiring i år: - I mai eller juni inviterer vi ansatte med følge, samt gode samarbeidspartnere, til en jubileumsmarkering, sier daglig leder for Ulf Kivijervi AS, Eirik Oksås Kivijervi. Det er nå 29 ansatte i Ulf Kivijervi AS. Han ser lyst på framtiden for bedriften. Vi har fulle ordrebøker for 2009, og jeg budsjetterer med ei omsetning på 55 millioner kr oner, sier han. Omsetningen i fjor var på 39,5 millioner kroner, mens den i 2007 var på 30,2 millioner. FRA FAR TIL SØNN: Karl Kivijervis sønn, Ulf Kivijervi (til venstre) førte entreprenørarven videre og nå er det hans sønn igjen, Eirik Oksås Kivijervi som er daglig leder for Ulf Kivijveri AS. Det er et vanlig trekk innen Altas unike entreprenørmiljø at sønn overtar etter far gjerne gjennom flere generasjoner. GJENREISNINGSENTREPRENØREN: Karl Kivijervi, fotografert på sitt kontor. Etter siste verdenskrig kom Kivijervi fra Hammerfest til Alta og her bygde han opp en entreprenørbedrift som på det meste hadde 200 ansatte. Firma K. Kivijervi førte opp mange sentrale bygg rundt om i hele Finnmark i gjensreisningstiden. Karl Kivijervi døde i Prosjekter I år skal firma Ulf Kivijervi AS bygge Avinors nye anlegg for innflygingsradar på Vardfjell. Ved Vadsø videregående skole skal man bygge nytt verkstedsbygg, og for Kautokeino kommune skal man bygge Masi Bo- og servicesenter. Vi har opp gjennom årene vist at vi er godt konkurransedyktige på anbud rundt om i hele Finnmark. Vi har også flere anbud ute for 2009, og jeg frykter ikke at vi skal greie å oppfylle budsjettet, sier Eirik Oksås Kivijervi. Oppvarming fra grunnvann I februar i fjor flyttet man inn i nybygg på Aronneskjosen og her bestemte man seg for å benytte grunnvann som kilde for oppvarming. Vannet pumpes opp fra en brønn, tappes for tre varmegrader og pumpes så tilbake til en annen brønn. -Varmen i bygget kommer fra vannkabler i gulvet og gir et langt bedre inneklima enn elektrisk oppvarming; med panelovner som støver, og annet. Vi bruker kun elektrisitet til å drive pumpene, og regner med å bruke rundt en fjerdedel av den strøm som ville ha gått med for å varme opp bygget. Systemet er både miljøvennlig og kostnadsbesparende, sier Eirik Oksås Kivijervi. Finanskrise Barnebarnet til Karl Kivijervi sier at man foreløpig ikke merker noe særlig til finanskrisen. De som er sterkt inne i boligbygging mer ker nok kr isen atskillig sterkere, for også i Alta har det blitt betydelig reduksjon i bygging av nye boliger. Vår bedrift er imidlertid lite inne i det segmentet vi satser på stør re byggeprosjekter, gjerne i offentlig r egi, påpeker Eir ik Oksås Kivijervi. Ulf Kivijervi AS Nøkkkeltall: Endelig regnskap for 2008 foreligger ikke, men foreløpige tall viser ei omsetning på 39,5 millioner kroner, mot 30,2 millioner kroner i Driftsresultat for 2008 ble på 1,5 millioner. NæringsRapport er Nord Norges eneste næringsblad. Vi har lesere og sammenhengende drift siden1989. Vi søker Markedskonsulent Arbeidsoppgaver: Salg av annonser, bedriftsmarked og offentlig sektor Budsjett og resultatansvar for egen portefølje Markedsovervåking og planlegging Egenskaper: Må like å jobbe mot næringslivsmarkedet Motivert, selvgående og tillitsskapende Må være iderik og ha stor arbeidskapasitet Relevant utdannelse/erfaring fra annonsesalg Sterk på presentasjon og kommunikasjon Vi tilbyr interessante og utfordrende arbeidsoppgaver, spennende portefølje og god lønn. Nærmere opplysninger om stillingen ved ansvarlig redaktør Leiv Berg, tlf.: Søknadsfrist: 18. mai Søknaden sendes til: eller NæringsRapport, PB 1166, 9262 Tromsø NæringsRapport Nr

8 8 HAMMERFEST Byens største entreprenørselskap er fem år: Fester grepet i Hammerfest Hammerfest Entreprenør AS Selskapet ble stiftet i 2004 og oppnådde rask vekst. Selskapet Nord Eiendom AS, som eies av daglig leder for Hammerfest Entreprenør, Rolf Johnny Nilsen, har 37,90 prosent av aksjene i Hammerfest Entreprenør AS. Byggsentret Finnmark AS hvor firma G. Hagen AS eier 70 prosent av aksjene har en aksjepost på 37,20 prosent, mens Holmgren Invest AS har 11,29 prosent av aksjene. Maskinentreprenør Viggo Eriksen AS har 3,92 prosent av aksjene mens resten av aksjene er fordelt på ansatte i bedriften. Tore Stenersen er styreleder for Hammerfest Entreprenør AS Nøkkeltall: Endelig regnskap for 2008 foreligger ikke, men foreløpige tall viser ei omsetning på 53 millioner kroner i 2008, mot 59,3 millioner i Driftsresultat for 2008 ble på 3 millioner kroner. Siden etableringen i 2004 har Hammerfest Entreprenør AS befestet sin posisjon som det største entreprenørselskapet i Hammerfest. Vi anser det som viktig å støtte opp om det lokale næringslivet, og takket være en gunstig innkjøpsavtale vi har forhandlet fram gjennom NESO, så kjøper vi nå rundt 85 prosent av våre leveranser fra lokalt næringsliv, sier daglig leder for Hammerfest Entreprenør AS, Rolf Johnny Nilsen. Nilsen, som opprinnelig er fra Havøysund, har vært daglig leder for Hammerfest Entreprenør siden starten. Han har lang fartstid fra byggebransjen; både i Alta og i Hammerfest. Erfaring har stor betydning, og jeg mener at en viktig årsak til at vi har lyktes er RASK VEKST: Hammerfest Entreprenør AS, ledet av Rolf Johnny Nilsen, har opplevd rask vekst siden oppstarten i Vi har et meget godt styre som har vist at de kan legge opp til de riktige strategier i et hardt presset marked, sier Nilsen. Foto: NESO at vi har et svært så kompetent styre. Ketil Holmgren var tidligere styreleder, og både nyvalgt styreleder Tore Stenersen og det øvr ige styret har bred kompetanse og erfaring. Styret har vist at de kan legge opp til de riktige strategier i et hard presset marked, sier Rolf Johnny Nilsen. God økonomi For Hammerfest Entreprenør AS har lyktes godt. I 2006 var omsetningen kommet opp i vel 44 millioner kroner, og i 2007 ble omsetningen på nær 60 millioner. I fjor kom man ut med ei omsetning på vel 53 millioner kroner. Siden starten har man hatt pluss i regnskapene, og det fikk man i 2008 også. Ved utgangen av 2007 var egenkapitalen på 10, 2 millioner kroner. Vi har, som eiere, lagt stor vekt på å ha god likviditet i selskapet. Vi opererer i en bransje hvor aktiviteten svinger mye fra år til år, påpeker Rolf Johnny Nilsen. Ringvirkninger av Melkøya Hammerfest Entreprenør hadde ikke direkte oppdrag på Melkøya av betydning. Men vi fikk mye å gjøre som følge av r ingvir k- ningene av det som skjedde på Melkøya; nemlig den økte byggeaktiviteten i Hammer fest-området, sier Nilsen. Det største enkeltprosjektet så langt er byggingen av Fjordtun skole i 2006/2007 en entreprise på 55 millioner kroner eksklusive moms. Sammen med Consto AS dannet Hammer - fest Entreprenør selskapet AF Strandparken 1 ANS, og sammen gjennomførte de kontrakten på Strandparken 1 til en verdi av 90 millioner kroner eksklusive moms. Kommunale prosjekter I fjor hadde Hammerfest Entre - prenør i en periode 47 ansatte og i perioder leide man inn åtte-ti arbeidere i tillegg for å ta toppene. Nå er det 35 ansatte i selskapet, og for i år budsjetterer man med ei omsetning på 40 millioner kroner. Men vi så allerede i begynnelsen av 2008; før finanskrisa satte inn, at 2009 kom til å bli et roligere år. Finanskrisa får imidlertid betydning for oss også fordi en del tidligere planlagte byggeprosjekter ikke igangsettes. Hammerfest kommune er vår viktigste oppdragsgiver, og for i år har vi lyktes med å få tilslag på tre kommunale byggeprosjekter nemlig avlastningsboliger i Baksalen, omsorgsboliger i Turistveien, samt en utbygging av Rypefjord sykehjem. Dette er prosjekter for rundt 25 millioner kroner eksklusive moms, sier Rolf Johnny Nilsen. - Usikkerhet Han frykter ikke for framtiden for bedriften: Vi har greid å markere oss godt i markedet, og vi har vist oss å være konkurransedyktig på de anbudene vi har deltatt på. Også for inneværende år har vi håp om å få flere prosjekter, slik at budsjettet kan oppfylles. Finanskrisa skaper selvsagt en del usikkerhet på sikt, og personlig tror jeg at 2010 kan bli et ganske så tøft år. Men på sikt er jeg ikke i tvil om at det så absolutt er liv l aga for vårt firma her, sier Rolf Johnny Nilsen. Abonnér på NærinsgRapport Alta Tromsø Narvik Bodø FOKUS PÅ SIKKERHET STILLAS MED PLASTLEMMER Bautas jobber hele tiden med å ligge i forkant med tiltak for å bedre HMS, både for våre egne ansatte og for våre kunder. Derfor har vi bl.a. innført stillas med plastlemmer. - Bruddsikre og konstruerte for optimal sikkerhet - Bærende innlegg i aluminiumsprofiler - Godkjent i belastningsklasse 5 - Tåler syrer og kjemikalier - Lav egenvekt gir stillaset større bæreevne 8 - NæringsRapport Nr

9 ALTA 9 Arne Berg i MEF har fulgt maskinentreprenørene i Alta i 21 år: Faglig sterke maskineiere Maskinentreprenørmiljøet i Alta er så stort at man også må finne oppdrag langt utenfor hjemkommunen. Det har resultert i en stadig sterkere kompetanseheving innen Alta-miljøet og flere store maskinentreprenører som nå er fullt i stand til å konkurrere med store selskaper sørfra om oppdrag. Systembygger av aluminiums profi- Dører, vinduer, fasader, tak i aluminium og glass FASADEENTREPRENØR GLASSFAG BLIKKENSLAGERMESTER - SOLSKJERMING Beisfjordvn. 80 Postboks Narvik Tlf.: Fax: Mob.: Besøk oss på: Dette sier distriktssjef for Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) i Region Nord, Finnmark, Arne Berg. Berg har hatt stillingen i 21 år, med Alta som kontorsted. Han har dermed kunnet følge utviklingen innen maskinentreprenørmiljøet i Alta på nært hold. 15 maskinentreprenører fra Alta er medlemmer i MEF. Melkøya -Alta-miljøet utmerker seg gjennom å være meget fagsterkt. En del firmaer har styrket sin administrasjon ved at de har ansatt personer som er utdannet fra teknisk fagskole eller ingeniørhøgskole. Flere av maskineierne fra Alta fikk kontrakter under Melkøya-utbyggingen, og her fikk man erfare hvilke strenge krav som i dag stilles. Alta-.miljøet har sørget for å oppdatere seg innen alle felter noe som gjør at flere større entreprenører herfra i dag meget vel kan konkurrer med store sørnorske firmaer om oppdrag, sier Berg. FAGLIG STERKE: - Maskinentreprenørmiljøet i Alta har sørget for å oppdatere seg sterkt faglig innen alle felter, og flere av de største Alta-maskineierne er nå fullt i stand til å konkurrere med store sørnorske selskaper om oppdrag, sier distriktssjef Arne Berg i MEF Region Nord Finnmark som har fulgt miljøet på nært hold i 21 år. Kompetanseheving Han opplyser at Alta-entreprenørene flittig benytter MEF, som arrangerer regelmessige møter og kurs, både for ledere og ansatte, som gir kompetanseheving. Som organisasjon engasjerer vi oss også; i samarbeid med andre aktuelle organisasjoner, i arbeidet med å påvirke politikerne. Her retter vi fokus mot økte veibevilgninger, og imot nødvendigheten av å få opprustet vann- og avløpsssystemer som mange steder rundt omkring er i elendig forfatning, sier Arne Berg. Større prosjekter Mens Finnmark for 20 år siden stort sett kun hadde maskinentreprenører som drev i mindre skala, har selskapene de siste årene vokst sterkt spesielt i Alta. Tidligere var det slik at når større prosjekter skulle iverksettes; for eksempel utvidelse av flyplasser, så var det en selvfølge at store selskaper sørfra fikk oppdragene. Nå tar større selskaper fra Alta også slike oppdrag, og det indikerer hvilken utvikling som har skjedd, sier Berg. E 6 Fra sentralt politisk hold er det bestemt at E6 sør for Alta skal utbedres videre, og at anbud for dette arbeidet skal lyses ut i vår. Her dreier det seg om et svært stort utbyggingspr osjekt, som det knytter seg stor interesse til blant maskineierne i Alta. De ser for seg muligheten av å inngå samar beid, med sikte på å oppnå kontr akter for dette ar beidet. Dette med at entreprenører samarbeider er jo et heller nytt og desto mer gledelig fenomen. Alt i ett, så er det ingen krisestemning å spore innen maskinentreprenørbransjen i Alta eller i Finnmark som helhet. Tvert om så ser man lyst på framtiden innen bransjen, sier Arne Berg. Den gode følelsen Drømmehytter for barske forhold Nå kan du finne din drømmehytte, den som vil gi deg den gode følelsen av fred, frihet og ren livsglede. Gå inn på og se våre mange modeller. Du kan også bestille vår populære katalog på: Telefon (døgnåpent) SMS: Send kodeord HYTTER til 2007 Vikinghytter AS, Chr. Frederiksens gate 2, 8445 Melbu Våre 30 dyktige fagarbeidere jobber for tiden med: Alt av stål og undervannsarbeider i Finnmark og Nord-Troms! Nordlysbadet Alta Alta Nye lufthavn Vi produserer og monterer! Kontakt for riktig pris! BREVERUD 2, 9513 ALTA, TLF.: Knottveien 11, 9514 Alta Tlf: , Fax: , NæringsRapport Nr

10 10 ALTA Veteran Tore Einar Pedersen: Samarbeid i maskinmiljøet -Som en liten maskinentreprenør på og 1970-tallet, måtte du kunne påta deg forskjellige typer oppdrag for å få endene til å møtes. Det at det ofte kunne være trange kår førte også til at vi som var maskinentreprenører samarbeidet nært og godt noe som også preger maskinentreprenørmiljøet i Alta den dag i dag. Dette sier Tore Reidar Pedersen som er en av veteranene blant maskinentreprenørene i Alta. I 1967 begynte han med en liten grave/lastemaskin som man kalte baklaster, med personlig firma Tore Reidar Pedersen. Firmaet ble til aksjeselskapet Pedersen Maskin AS i Selskapet ledes nå av hans sønn, Jan Sverre Pedersen og i juni feires 20-årsjubileum. SAMARBEID MELLOM MASKINENTREPRENØRENE: I 1967 startet Tore Reidar Pedersen opp som maskinentreprenør i Alta, og han utviklet firmaet Pedersen Maskin AS. Selskapet ledes i dag av hans sønn, Jan Sverre Pedersen. Her er de fotografert sammen. Tore Reidar Pedersen viser til at det alltid har vært et godt samarbeid maskinentreprenørene imellom i Alta og han mener at det er en av årsakene til at Altamiljøet står så sterkt som det gjør i dag. De første -Det var oppe i Tver relvdalen man begynte med de før ste gr a- vemaskinene etter kr igen, og utover på 1950-tallet. Jan Opgård; som fortsatt driver innen bransjen, var en av de før ste som star tet opp sammen med Aronnesveien 45, 9514 ALTA Telefon: Faks: Palmer Hansen, Arnt Holm og J ørgen Romsdal. Hansen og Holm har gått bort. Det samme er Reidar Johansen og Birger Strøm, som startet opp med bulldozere tidlig på 1950-tallet, forteller Tore Reidar Pedersen. - Mange typer oppdrag -Jeg begynte i det små med å grave ut og slette til tomter, samt å laste for entreprenører som frakta sand. Om vinteren tok jeg snørydding. Jeg hadde egentlig nok å gjøre fra starten av men det gjaldt å være fleksibel, å kunne ta mange forskjellige typer oppdrag. I tre år holdt jeg på med den lille baklasteren, og i 1970 hadde jeg grunnlag for å kjøpe en traktorgraver. Senere kjøpte jeg de første hjullasterne. Med dem fikk jeg mange grøftegravingsoppdrag for kommunen; som den gang ikke hadde egne hjullastere, sier Pedersen. Ut på arbeid Etter hvert som firmaet ble utviklet, så gjorde Pedersen som de fleste av de andre Alta-entreprenørene han tok arbeid også langt utenfor Alta: - Vi fikk oppdrag på Bardufoss, på Skjervøy og i Kautokeino. Etter hvert som også maskinentreprenørmiljøet i Alta vokste, så var det slett ikke alltid det var nok å gjøre for alle i Alta. Derfor har vi opp gjennom årene blitt godt vant med å finne fram til arbeid også andre steder, sier Peder sen. Pensjonist For sju år siden trakk han seg ut av firmaet og overlot ledelsen til sønnen. Men det hender nå enda at jeg regner på et eller anna anbud, sier han. De gamle maskinene; av vidt forskjellige merketyper, er borte. Nå har firma Pedersen Maskin AS kun Volvo hjullastere og gravemaskiner. Vi har funnet at Volvo i dag har de aller beste maskinene, sier veteranen. Tore Reidar Pedersen, som opprinnelig er fra Kåfjord sør for Alta, har blitt 70 år. - Godt samarbeid Det er et annet viktig trekk med maskinentreprenørmiljøet i Alta og det er den sterke samar beidsviljen. Dette var noe vi lærte da det var langt trangere tider enn i dag. Dersom en av oss hadde større oppdrag, så bød det aldri på problemer å få leid en maskin fra noen av de andre, eller å få folk fra et annet firma til å ta arbeid. På denne måten hjalp vi hverandre gjensidig gjennom opp- og nedturer. Denne samarbeidsviljen preger også i aller høyeste grad maskinentreprenørmiljøet i Alta den dag i dag og dette er nok en av årsakene til at Alta-miljøet står så sterkt samlet som det i dag gjør, mener Tore Reidar Pedersen. Vi er totalleverandør av dør- og fasademiljø for Troms og Finnmark. Vi har bl.a. hatt leveranser på alt av lås og beslag på Samisk vitenskapsbygg i Kautokeino. Alt av trapper, rekkverk og balkonger i metall! Galvanisering - pulverlakkering Vi tar skreddersydde mål! Leverer og monterer i hele fylket! Kjellmann as Alta Agentur for: Kjellmann AS Mathisdalen 9518 Alta Tlf : Mail: NæringsRapport Nr

11 Trude Søderholm leder Protan Takservice AS: Kvinne med godt tak ALTA 11 -Vår viktigste ressurs er våre dyktige fagfolk, som alltid sørger for å gi kundene våre høyeste kvalitet på alt vi utfører av arbeid, sier daglig leder for Protan Takservice AS i Alta, Trude Søderholm. I fjor nådde selskapet opp i ny rekordomsetning på 62 millioner kroner. aktør innen den aktiviteten. I Alta er det fortsatt god byggeaktivitet, og det er ikke noe som tyder på at aktiviteten her vil avta betydelig i nærmeste framtid. Alt i ett så har våre rundt 30 dyktige ansatte nok å henge fingrene i, sier Trude Søderholm. I fjor la Protan Takservice AS til sammen kvadratmeter med nytt tak og leverte alt av materialer som skulle til. Driftsinntekter ble på 62 millioner kroner i 2008, mot 43,7 millioner i Driftsresultat i 2008 ble på 8,7 millioner kroner. GODT TAK: I fjor kunne daglig leder for Protan Takservice AS, Trude Søderholm, notere seg for rekordomsetning på 62 millioner kroner for selskapet. I fjor la bedriften til sammen kvadratmeter med nytt tak på bygninger i Troms og Finnmark.Foto: Leiv Berg Trude Søderholm, som er utdannet økonom, har vært daglig leder siden Hun leder en bedrift med røtter tilbake til slutten av 1970-tallet, da Tor Håkon Solheim startet opp med Finnmark Takservice AS. Odd Magne Alsexandersen; som i mange år var medeier og daglig leder, kom inn i bedriften i I 2002 ble selskapet Protan AS majoritetseier i selskapet - som skiftet navn fra Finnmark Takservice til Protan Takservice AS. Protan AS er 99 prosent eid av Ameln-familien med adresse Oslo. Selskapet har 50, 67 prosent av aksjene i Protan Takservice AS. Lederen for Kirkenes-avdelingen av Protan Takservice, Torleif Sæther, har en aksjepost på 16,33 prosent. Resten av aksjene er fordelt i mindre poster på sju av de ansatte; deriblant daglig leder Trude Søderholm, som har en aksjepost på 3,67 prosent. - Dyktige fagfolk Bedriften, som foruten hovedavdelingen i Alta, også har avdelinger i Tromsø og i Kirkenes, har hatt jevn vekst gjennom de siste årene, og man har hatt gode driftsoverskudd. Vi har mange dyktige fagfolk med lang erfaring. Vi har gode lokalkunnskaper i Troms og i Finnmark, hvor vi tar oppdrag. Vi legger stor vekt på å ha kort responstid, og både ledelse og ansatte i bedriften deltar ofte på kurs som sørger for konstant kompetanseheving. I tillegg har vi stor mobilitet. Alt dette sikrer at vi alltid kan gi kundene best mulig kvalitet i alt som vi leverer, sier Trude Søderholm. Alta Lufthavn Grunnet meget stor bygge-aktivitet; spesielt i Alta, så ble 2008 et meget godt år for Protan Takservice AS. Man kunne notere ny rekordomsetning på 62 millioner kroner en omsetningsøkning på over 16 millioner kroner i forhold til Altaentreprenøren Roald Johansen AS fikk tilslag på utbyggingen av Alta Lufthavn og Protan Takservice fikk antatt anbudet med å legge nytt letttak på flyplassen. Det var det største enkeltprosjektet som Protan Tak - service hadde hatt så langt. Nå arbeider man med et nytt storprosjekt nemlig Nye Alta Storsenter. Andre store prosjekter som Protan Takservice AS har hatt er nye Saga skole i Alta, samt nybygget til Polarbase i Rypefjord. - Gode utsikter -For i år budsjetterer vi med ei noe mindre omsetning enn i 2008, men jeg ser lyst på framtida. Vi håper på at den er klær te nor domr ådesatsinga vil gi utslag i økt aktivitet; spesielt i Øst-Finnmark, i årene som kommer. Vi akter å være en viktig I 2008 var konsernomsetningen ca 1,8 milliarder NOK. Antall medarbeidere er ca 800. NæringsRapport Nr

12 12 ALTA 192 millioner i omsetning for Roald Johansen AS i fjor: Største entreprenør i Alta Roald Johansen AS er det entreprenørselskapet som har hatt sterkest vekst i Alta de siste årene. Omsetningen i 2008 ble på rekordhøye 192 millioner kroner mye som følge av at selskapet fikk totalentreprisen for utbyggingen av Alta Lufthavn. I 1985 startet Roald Johansen sitt entreprenørselskap som et enkeltmannsforetak. Den nøkterne arbeidskaren bygde opp selskapet gradvis, og i 1991 stiftet han aksjeselskap. Fra 2006 har Roald Johansens sønn, Bjørn Johansen, vært daglig leder. Sterk vekst I 2005 var omsetningen på 46,58 millioner kroner, i 2007 var den kommet opp i 87,6 millioner, mens selskapet i fjor hadde høyest omsetning av samtlige entr e- prenør selskaper i Alta; på 192 millioner kroner. Resultat etter skatt i fjor ble på 9,2 millioner kroner og bedriften har hvert av de siste årene gått med solide millionoverskudd. Trange tider -Ja, vi har gjort det bra, fordi det de siste årene har vært stor byggeaktivitet i Alta, og i Finnmark for øvrig. Nå er det finanskrise, og denne får sine virkninger. Men jeg har opplevd langt trangere tider før, sier Bjørn Johansen. For fem-seks år siden satt han og faren med omtrent tomme ordrebøker. Vi dro sørover, og oppnådde byggekontrakter både i Oppdal og i Tr ondheim. Dermed hadde vi nok å holde på med til det igjen ble byggeaktivitet i Alta, sier Bjørn Johansen. Prosjekter Etter hvert fikk man anbud på flere større byggeprosjekter i Finnmark påbygget til STØRST I ALTA: Roald Johansen AS; ledet av Bjørn Johansen, har hatt sterk vekst de siste årene. Totalentreprisen for flyplass - utvidelsen bidro sterkt til rekordomsetning på 192 millioner kroner i fjor og ingen Alta-entreprenører hadde høyere omsetning. Foto: NESO Alta helsesenter, utvidelsen av Rica-hotellet i Alta, ny terminal for Avinor i Alta, bygging av det nye Thon-hotellet i Kautokeino. Det aller stør ste pr osjektet fikk selskapet i havn da man fikk totalentreprisen for utbyggingen av Alta Lufthavn en entreprise verdt 225 millioner kroner eksklusive moms. Så og si alle underentreprenører til stor-utbyggingen kommer også fra Alta. - På hjemmebane Roald Johansen AS har hatt byggeoppdrag Den selvskrevne aktøren i Nord Norge: Referanser Bygginnredning utført 2008/2009: Velferdsbygg Statoil Meland Samisk vitenskapsbygg Kautokeino Alta Nye Lufthavn Alta Amfi -Storsenter Referanser Totalprosjekter utført 2008/2009: Hammerfest VGS BUP Hammerfest Sparebank 1 Kirkenes Sydvaranger AS Vendestasjon fra Oslo i sør til Kirkenes i nord. Entreprenørmiljøet i Alta er så stort at vi gjennom mange år har vært vant til å reise langt ifra hjembygda på arbeid. Det handler bare om at vi kan tilby den riktige prisen. Akkurat nå er det jo i Finnmark mesteparten av byggevirksomheten skjer, så det føles litt godt å være på hjemmebane. Men reduser t aktivitet omtrent alle andre steder fører jo også til skjerpet konkur r anse om de oppdragene som lyses ut. Konkurranse er vi imidlertid godt vant til å forholde oss til så jeg frykter ikke for at vi også skal ha nok å gjøre i tiden som kommer, sier Bjørn Johansen. Det er mellom 25 og 20 ansatte i Roald Johansen AS. Ved behov leier man inn flere folk. Bjørn Johansen sier at han er fornøyd om man årlig ligger på ei omsetning på mellom 70 og 100 millioner kroner. Da har vi nok for å sikre arbeidsplassene til våre dyktige fagfolk, og til å tjene penger, sier han. Aksjer Roald Johansen er styreleder i selskapet. Gjennom sitt selskap R. J. Invest AS eier han 60 prosent av aksjene, mens Bjørn Johansen har de resterende 40 prosent gjennom sitt selskap B. J. Eiendom AS. Roald Johansen AS eier dessuten 50 prosent av aksjene i betongvareselskapet Jaro AS. Firma Jan Opgård har den andre halvparten av aksjene i dette selskapet. Roald Johansen AS har også 50 prosent av aksjene i eiendomsselskapet Jaro Eiendom AS Jaro Eiendom eier igjen alle aksjer i selskapet Polyfemos Eiendom AS. Roald Johansen AS Nøkkkeltall: Driftsinntekter ble på 192 millioner kroner i 2008, mot 87,6 millioner kroner i Driftsresultat ble på 9,2 millioner kroner i fjor. Alt av mur-, flis- og skiferarbeider i Finnmark og Nord-Troms! Ternesvingen Alta Telefon: Faks: Mobil: E-post: 12 - NæringsRapport Nr

13 ALTA 13 Stor byggeaktivitet ga rekordomsetning for Jaro AS: Betong for 118 millioner Betongvareprodusenten Jaro AS i Alta nådde opp i rekordomsetning på 118 millioner kroner i fjor, på grunn av store leveranser til byggeprosjekter i både Vest Finnmark og Troms. Som følge av finanskrisen merkes nå økt konkurranse om leveransene da også svenske og finske betongelementfabrikker vil mer inn i nordnorske prosjekter. Olav Jørgensen tiltrådte stilling som ny daglig leder av Jaro AS 1. september i fjor etter at Ivar Rasmussen gikk over til å bli pensjonist. Det nåværende selskapet ble stiftet i 1989 av Jan Opgård og Roald Johansen som hver har 50 prosent av aksjene i Jaro AS. - Effektiv produksjon Alta-bedriften er en komplett leverandør av betongelementer, og i tillegg leverer man ferdigbetong, samt avløpssystemer i betong. Fjoråret innebar en svært så gunstig produktmiks for oss; det vil si at vi kunne tilpasse produksjonen veldig effektivt i forhold til etterspørselen. Dette resulterte da også i et meget godt økonomisk resultat for oss i 2008, sier Olav J ør gensen. Omsetningen i fjor ble på 118 millioner kroner, mot 98 millioner kroner i Stans i Tromsø En betongelementfabrikk er en god indikator for hvor byggeaktivitet til enhver tid foregår: - For få år siden var Tromsø det desidert viktigste markedet for oss; i løpet av de årene det var særs høy byggeaktivitet der. De siste to årene har det omtrent vært full stans i oppstart av nye prosjekt i Tromsø, men nå later det til å bli en del aktivitet der igjen. Vi har i år levert betongelementer til Kvaløya videregående skole, og det pågår leveranser til avlastningsboliger på Selnes. Flere prosjekter forventes igangsatt i Troms dette året, sier Jørgensen. Finnmark Men akkurat nå er det mest i Finnmark det bygges. I fjor var det meget høy byggeaktivitet både i Alta, Hammer fest og Kautokeino. Vi har også levert en del til BETONGREKORD: I sitt første år som daglig leder for betong vareprodusenten Jaro AS kunne Olav Jørgensen notere rekordomsetning på 118 millioner kroner for bedriften. Det var spesielt høy bygge aktivitet i Finnmark som bidro til resultatet. Kirkenes. I år skal vi bidra til ferdigstillelsen av Amfi Alta - det største prosjektet i Jaro`s historie - og vi skal levere betongelementer til det nye Thon-hotellet i Kirkenes. Dette er de to største prosjektene vi foreløpig har i år. I år budsjetterer vi med ei omsetning på i underkant av 90 millioner kroner, sier Olav Jørgensen. - Økt konkurranse Jørgensen sier at finanskrisen har medført økt konkurranse om de prosjektene som blir realisert. Ja, det er helt tydelig at det har blitt mindre byggeaktivitet rundt omkring; både i Sør-Norge og i Sverige og Finland. Nå er det intensivert konkurranse fra svenske og finske betongelementfabrikker om prosjekter som skal realiseres i Nord Norge. Men fra Jaros side skal vi nok sikre oss at vi får arbeid også i tiden som kommer. Vi har nemlig en sterk og god posisjon i markedet nordpå, sier Olav Jørgensen. Jaro AS har nå 45 ansatte. Vi utfører alle typer byggeoppdrag Tlf: NæringsRapport Nr

14 14 ALTA Consto AS med tunge kontrakter på næringsbygg: Bygger for 450 millioner i Alta Tromsø-selskapet Consto AS deltar nå i utbyggingsprosjekter i Alta for til sammen 450 millioner kroner og nå går man også i gang med å bygge nybygget til Kirkenes Base. I løpet av kort tid er vi blitt til en tung entreprenøraktør i lands - delen, og det akter vi å fortsette å være i tiden som kommer, sier daglig leder for Consto AS, Hans Kristian Seterlund. I 2008 kom selskapet ut med ei omsetning på 380 millioner kroner, og ett årsresultat på 25 mill.kroner, og man er blant de største bygg-entreprenørene i Nord-Norge. Det som tidligere var en egen Nordlandavdeling av selskapet ble i fjor høst fusjonert inn i Consto AS, slik at omsetningen gjelder for begge avdelingene. Vi fant det mest hensiktsmessig å slå sammen avdelingene, da vi delvis drev med over lappende ar beid i felles prosjekter, sier Seter lund. Nordnorsk konkurrent Hans Kristian Seterlund, som opprinnelig er fra Valnesfjorden utenfor Bodø, har arbeidet innen entreprenørbransjen i Tromsø siden Formålet med Consto AS var å skape et nordnorsk entreprenørselskap som kunne konkurrere med store sørnorske selskaper om større utbyggingsprosjekter i nord; innen både næringsbygg og boligbygging. Vi har vist at vi er i stand til å gjøre dette, og for meg er det en glede og ei stor utfordring å kunne få være med på å vider eutvikle Consto, sier Seter lund. Næringsbygg For det er spesielt oppføring av større næringsbygg man har konsentrert oppmerksomheten om. For over to år siden så vi at boligutbyggingen så og si ville stanse opp. Det ble i løpet av kort tid bygget alt for mange boliger; ikke minst i Tromsø-området. Vi valgte å satse sterkest på næringsbygg, og vi har siden lyktes i å få flere viktige kontrakter, påpeker Seterlund. Alta Consto AS har nå rundt 170 ansatte. Mange av disse er akkurat nå i arbeid i Alta. Her har Consto totalentreprisen for utbyggingen av Amfi Alta Storsenter; med et stort parkeringsanlegg. Prosjektet skal TUNGE PÅ NÆRINGSBYGG: Tromsø-selskapet Consto AS; som ble etablert i 2006 og som ledes av Hans Kristian Setterlund, har lyktes i å få flere tunge kontrakter på næringsbygg rundt om i landsdelen. Nå driver man utbygging i Alta for 450 millioner kroner. være ferdig til jul. I tillegg bygger man det nye Thon-hotellet i Alta, som skal stå ferdig våren Alta-prosjektene omfatter arbeid for tilsammen 450 millioner kroner, sier Seterlund. Tromsø og Kirkenes I Tromsø har man revet tidligere Tromsø Hotell, og her bygger man nå nytt Thon-hotell; en entreprise til en verdi av rundt 100 millioner kroner. Man foretar også rehabilitering og ombygging av tidligere Polar Hotell. I vår starter man også med oppføringen av nybygget til Kirkenes Base; et bygg på rundt 2200 kvadratmeter, som vil koste rundt 30 millioner kroner. I tillegg er man inne i en del mindre byggeprosjekter i Bodø, gjennom selskapet Roy A. Strøm AS; som Consto eier 70 prosent av. - Vekst i Jo, vi har nok å holde på med, og det gjør at vi budsjetterer med ytterligere vekst i år, uten at jeg nøyaktig vil tallfeste dette. Vi har også nok å gjøre i første kvartal 2010, men trenger flere prosjekter deretter. Usikkerheten gjelder hva som vil skje utover i 2010 og videre framover. Vi har imidlertid et godt kontaktnett, og vi kan ta oppdrag i hele landsdelen. Derfor tror jeg på fin aktivitet for oss også i årene som kommer, sier Hans Kristian Seterlund. Barlindhaug Utbygging AS eier 60 prosent av aksjene i Consto AS. Daglig leder Hans Kristian Seterlund, Hans Arild Fjelde og Jarl G. Johansen har hver aksjeposter på 5,83 prosent. Frank Nilsen, Odd Harry Hjelle og Ronny O. Bøckmann har hver 5,82 prosent av aksjene, mens Hugo A. Sørensen og Erlend Danielsen hver har en aksjepost på 2,52 prosent i selskapet. Consto AS Nøkkkeltall: Endelig regnskap foreligger ikke, men foreløpige tall viser at driftsinntekter ble på 380 millioner kroner i 2008, mot 218,7 millioner i Årsresultat for 2008 ble på 25 millioner kroner. Rørinstallasjon i bygg/anlegg Totale tekniske løsninger Rådgivning Brannvern/sprinkling Rehabilitering av anlegg og mindre installasjoner Serviceavtaler Dreyfushammaren 10, Postboks 344, 8001 Bodø Telefon Fax Døgnvakt mob NæringsRapport Nr

15 ALTA 15 Gøran Romsdal har bygd opp sin egen tømrerbedrift: Ung og nøktern arbeidskar -Alta-entreprenørene, både de som driver innen bygg og de som driver med maskiner, er meget godt faglig oppdatert, og de aller fleste av de som leder maskinentreprenørbedriftene er selv ute på arbeid. Jeg kjenner heller ikke til noen som er blitt høy på pæra fordi de har gjort det bra. Vi har rett og slett et godt miljø oss imellom. Dette sier Gøran Romsdal. Han er et eksempel på en ung mann som startet i det små for seg selv med bygging og som gradvis har bygd opp sitt eget firma til en betydelig bedrift. I fjor kom han ut med ei omsetning på rundt 25 millioner kroner, og det er nå ti ansatte i Gøran Romsdal AS. Det har vær t gode over skudd på drift de siste årene i 2006 ble dr iftsover skudd på hele 5,4 millioner kroner av ei omsetning på 16,2 millioner, mens driftsoverskudd i 2007 ble på 2,2 millioner av ei omsetning på 22,18 millioner. Gør an Romsdals TGR Eiendom AS kjøper og og regulerer tomter og kjøper tjenester for bygging på disse fr a Tømrer Gør an Romsdal AS. TGR Eiendom har EK på 4,9 mill. kroner. ute på byggeplassene, sammen med mine dyktige fagfolk, sier 35- åringen. - Ute på arbeid Og han mener at det er noe av det som kjennetegner Alta-miljøet at også de som leder bedriftene er i arbeid ute på byggeplassene. Det viser at de har nærhet til det de holder på med, og det sikrer også at de har kontroll med arbeidet som foregår; at alt blir gjort på en skikkelig måte. Jeg kjenner ikke til at noen Alta-entreprenører har blitt høy på pæra fordi de har gjort det bra. Vi har et godt miljø oss imellom, og jeg tror at dette også gjør at Alta-miljøet står sterkt utad, sier Gøran Romsdal. - Faglig oppdatering Bedriften hans påtar seg byggeoppdrag over et vidt spekter. Ja, vi tar alt fra større entrepriser, til bygging av hus og hytter, samt restaurering. Jeg har en stab av arbeidere som hele tiden holder seg faglig godt oppdatert og dette er også noe som særpreger Altamiljøet: Både ledere og ansatte gjennomfør er kur s og annen skoler ing som gir god kompetanseheving innen faget, påpeker Romsdal. UNG OG NØKTERN: 35 år gamle Gøran Romsdal startet med å ta byggeoppdrag som fersk utdannet tømrer i år senere har han bygd opp en godt lønnsom bedrift med ti ansatte, som i fjor omsatte for 25 millioner kroner. Vi har et godt miljø oss imellom innen entreprenørbransjen i Alta, sier han. Fulle ordrebøker Til tross for usikre tider, så ser Gøran Romsdal lyst på framtiden: - Også nå i 2009 har vi plottet inn mange byggeoppdrag, og vi har fulle ordrebøker fram til sommeren. Så regner vi på ytterligere anbud, og vi har godt håp om å få flere av disse, sier han. Ved siden av tømrerfirmaet har Gøran Romsdal også sitt eget eiendomsselskap, TGR Eiendom AS, og han er også medeier i selskapet R- E Eiendom AS. Vi leverer handelsstål, rustfritt, aluminium og byggtekniske produkter fra lager og verk. Start i det små Gøran Romsdal er en nøktern, ganske så ordknapp mann som mest av alt konsentrerer seg om arbeidet sitt. Som 22-åring, med ferskt fagbrev som tømrer, startet han opp personlig selskap i 1997, og begynte å påta seg byggeoppdrag. Da ante jeg ikke at jeg om få år skulle drive en ganske så stor bedrift. Det bare ble sånn, at jeg fikk stadig flere byggeoppdrag, sier Romsdal. I 1998 ble firmaet omgjort til aksjeselskap. Sju til fire I begynnelsen dreide det seg om arbeid langt utover vanlig arbeidstid. Men med årene lærer man å bli mer strukturert, man innarbeider rutiner. Nå arbeider jeg stort sett fra sju til fire. Et firma som er blitt såpass stort som vårt får betydelig med administrasjonsarbeid. Derfor er en person heltidsansatt for å ta seg av dette. I tillegg regner jeg selv ut anbud. Men det er viktig for meg å være TROMSØ: Tlf Fax E-post: FAUSKE: Tlf Fax E-post: NæringsRapport Nr

16 16 ALTA Rekordomsetning for Jens Jensen AS i fjor: 48 år med metallarbeid I 1961 startet Jens Jensen fra Elvebakken som platearbeider og blikkenslager. I år fyller han 70 og han er styreleder for Altas største firma innen ventilasjon, blikkenslagerarbeid og stålkonstruksjoner. I 2008 inngikk bedriften i samarbeid med to andre Alta-bedrifter, og fikk kontrakt for større stålarbeid med Amfi Alta noe som bidro til rekordomsetning. Tor Magne Nilsen har vært daglig leder for firma Jens Jensen AS siden år Vi har hatt noen gode år, med fin vekst og gode overskudd på drift. Det skyldes at det har vært god byggeaktivitet i Alta, og at vi; med våre mange dyktige fagfolk, har lyktes i å posisjonere oss godt i markedet, sier Tor Magne Nilsen. BLIKKENSLAGERVETERAN: Jens Jensen startet opp som platearbeider og blikkenslager på Elvebakken i I år fyller han 70 og han er styreleder for Altas største bedrift innen ventilasjon, blikkenslagerarbeid og stålkonstruksjoner. Daglig leder for Jens Jensen AS, Tor Magne Nilsen, kunne notere rekordomsetning i fjor som følge av at man inngikk i samarbeid med to andre Alta-bedrifter og fikk oppdrag med store stålleveranser til Amfi Alta. Sydvaranger I 1961 begynte Jens Jensen med å utføre plate- og blikkenslagerarbeid. I fjøset sitt på Elvebakken innredet han sitt første verksted. Da gr uvene i Sydvar anger skulle oppjusteres utover på 1960-tallet så han sin mulighet; i ei tid da det ikke akkurat var flusst med ar beidsoppgaver i hjembygda. Han lagde sine før ste stålkonstruksjoner for gruveanlegget, og i tillegg monterte han ventilasjon. -Tidlig ute Jens Jensen var den aller første i Alta som bygde sitt eget verksted for ventilasjon- og blikkenslagertjenester til byggebransjen og den før ste nor d for Trondheim som kjøpte inn større maskiner for å lage stålkonstr uksjoner og ventilasjonsanlegg. Han var tidlig ute, og det la grunnlaget for det som er bedriften den dag i dag. Stålkon - struksjoner, ventilasjon og blikkenslagerarbeid er fortsatt hva vi driver med. Vi har nå rundt 1000 kvadratmeter med verkstedslokaler og lager på Elvebakken; på samme grunn hvor Jens Jensen startet opp, sier Tor Magne Nilsen. Samarbeid I fjor nådde selskapet opp i rekordomsetning på 38, 17 millioner kroner imot omsetning på 23 millioner kroner i En viktig årsak til denne økningen var at vi inngikk i samarbeid med Alta-bedriftene Røkenes AS og Alta Mekaniske Verksted AS; som begge driver innen samme bransje som oss. Vi lyktes da i å få en entreprise verdt 15 millioner kroner, for levering av stålkonstruksjoner til Alta Amfi. Vi høstet kun positive erfaringer med det samarbeidet og å inngå i slikt samarbeid akter vi også å gjøre i tiden som kommer. For oss, som mindre bedrifter i nord, fr amstår det som nødvendig å Jens Jensen AS Nøkkeltall 2008 (Tall fra 2007 i parantes) Driftsinnt. 38,17 mill. (23,0) Driftskostn. 34,2 mill. (20,5) Driftsresultat 3,9 mill. (2,4) Årsresultat 2,9 mill. (1,7) Sum eiendeler 13,9 mill. (9,5) Sum EK 3,1 mill. (2,2) Sum gjeld 10,8 mill. (7,3) samarbeide, dersom vi skal ha mulighet til å konkur rere om større oppdrag med store aktør er utenifr a, sier Tor Magne Nilsen. Usikre tider Jens Jensen AS har i dag 17 ansatte. Firmaet har arbeidsoppdrag ved flere av de store utbyggingsprosjektene i Alta både ved Alta Lufthavn, Alta Amfi og Nordlysbadet. Vi merker nå at det er mer usikre tider. Prosjekter som skulle blitt realisert er foreløpig lagt på is, som følge av finanskrisa. Det later imidlertid til at vi vil ha nok å gjøre inneværende år; selv om vi ikke vil kunne nå opp i samme omsetning som i Utsiktene for 2010 er langt mer usikre. Men jeg tror at markedet vil ta seg opp igjen og at vi nok vil havne på et mer normalt nivå og 2008 var år med unormalt høy aktivitet innen byggebransjen. Kanskje vil det være til alles beste at vi igjen kommer til mer normale tilstander, sier Tor Magne Nilsen. Jens Jensen eier 46 prosent av aksjene i Jens Jensen AS, og er styreleder. Daglig leder Tor Magne Nilsen har 20 prosent av aksjene, mens Klaus Jensen og Kirsten Helgeland hver har en aksjepost på 17 prosent NæringsRapport Nr

17 MASKINENTREPRENØRER 17 AS Oscar Sundquist klargjør for Sydvaranger Gruve og nye boligfelter: Sterk vekst i Kirkenes Maskinentreprenør AS Oscar Sundquist i Kirkenes; som har røtter helt tilbake til 1930-tallet, har hatt sterk vekst de siste årene. Nå utfører bedriften arbeid både for å klargjøre for driften ved Sydvaranger Gruveog for nye boligfelter. Kirkenes er i fin utvikling, så vi har all grunn til å se lyst på framtida, sier daglig leder for AS Oscar Sundquist, Svein Werner Sundquist. Få, om noen, maskinentreprenørbedrifter her i landsdelen har røtter så langt tilbake som AS Oscar Sundquist. På midten av 1930-tallet drev Oscar Sundquist; som var nåværende daglig leders farfar, gårdsdrift i Bjørnevatn. Han drev også som dykker, og startet opp privat foretak for denne delen av virksomheten. Arbeidet besto ofte i å få hevet båter som hadde gått ned. Entreprenørselskap Etter krigen kjøpte han rettighetene til å heve og hugge opp krigsetterlatenskaper som lå på havets bunn. Han solgte så stålet fra disse. På 1960-tallet kjøpte Oscar Sundquist inn sine første anleggsmaskiner. Han begynte også å ta byggeoppdrag og gårdsdriften ble redusert etter hvert som entreprenørvirksomheten vokste. I 1976 overtok hans sønn, Werner Sundquist, driften av selskapet som utover på 1980-tallet ble til et rent maskinentreprenørselskap. Svein Werner Sundquist har vært daglig leder siden Sterk vekst Selskapet han leder kan vise til ster k vekst de siste årene. I 2003 var omsetningen på 19,8 millioner kroner, i årene siden har omsetningen økt jevnt, og i år regner man med å komme ut med ei omsetning på over 70 millioner kroner. Det er rundt 50 ansatte i selskapet, som har administr asjon i Kir kenes og ver ksted og lager, samt gr usuttak, på Sandnes. Nytt boligfelt For selskapet hans har også startet arbeidet med å opparbeide veier, bruer og annen nødvendig infrastruktur til de nye boligfeltene på Skytter - husfjellet. Med ny gr uvedr ift vil det selvsagt også bli økende behov for boliger. I før ste omgang skal det klargjøres for bygging av 250 nye bo-enheter, mens hele feltet på sikt skal gi plass til 950 bo-enheter. Vi har også flere andre oppdrag på gang; blant annet renovering av vann- og avløpsanlegg i Bjørnevatn. Alt i ett, så er Kirkenes nå inne i ei veldig fin utvikling, noe som gir oss grunn til å se lyst på framtida, sier Svein Werner Sundquist. VEKST I KIRKENES: Svein Werner Sundquist regner med ei omsetning på over 70 millioner kroner i AS Oscar Sundquist i år. Nå arbeider selskapet med å klargjøre for drift av Sydvaranger Gruver; samt for opparbeidelse av stort nytt boligfelt i Kirkenes. Klargjør for gruvedrift I 2007 fikk AS Oscar Sundquist anbud for å opparbeide sikkerhetsområde for Avinor ved Vadsø Lufthavn. I løpet av sju måneder ble det utført arbeid til en verdi av 50 millioner kroner. Det bidro sterkt til ei rekordomsetning på 72,2 millioner kroner det året og et driftsoverskudd på 8,5 millioner. Nå arbeider man med å klargjøre bruddstedene for Sydvaranger Gruve. Man fjerner skog og løsmasser og planerer fjellet slik at det skal være klart for de store maskinene som gr uveselskapet benytter. Det betyr veldig mye for hele Kir kenes-samfunnet; innbefattet oss som maskinentreprenør, at gr uvedr iften kommer i gang, sier Svein Werner Sundquist. NæringsRapport Nr

18 18 ALTA 2 tal AS med sterk vekst: I tet på innredning Med hovedkontor i Alta, og avdelingskontor strategisk plassert i Kirkenes, så legger Alta-bedriften 2 tal AS opp til å bli landsdelens ledende bedrift for levering og montering av bygginnredning. Bedriften har hatt betydelig vekst i både omsetning og fortjeneste de siste årene. De to samarbeidspartnerne Bengt Slettli og Odd Magne Alexandersen startet i 1992 opp et lite firma som i utgangspunktet skulle drive med brannsikring av næringsbygg. Myndighetene hadde da kommet med nye lover og forskrifter om brannsikring og de to så et aktuelt marked, da de satt inne med den nødvendige branntekniske kompetansen. Nytt marked Etter hvert som de fikk oppdrag med brannsikring av bygg, så fikk de også stadig flere forespørsler om løsninger for himlinger, vegger, dører alt det som har med innredning av bygg å gjøre. Vi så at det åpnet seg et nytt marked, og fant at vår nisje kunne bestå i å inneha kompetanse på alt som har med ombygging og innredning av bygg å gjøre, sier daglig leder for 2 tal AS, Bengt Slettli. STERKE PÅ BYGGINNREDNING: Bengt Slettli og Odd Magne Alexandersen startet opp et lite firma i Alta i 1992 for å drive med brannsikring av næringsbygg. 17 år senere leder de en bedrift med 25 ansatte som legger opp til å bli ledende i landsdelen på levering og montering av bygginnredning. Også brannsikring Siden ombygging og innredning mest i store næringsbygg og offentlige bygg etter hvert ble til hovedvirksomheten for selskapet, så skiftet man navn fra Total Brannsikring AS til 2 tal AS i Men man har fortsatt søsterselskapet Total Brannsikring AS som er et rådgivende selskap innen brannteknisk prosjektering som tilbyr tjenester i hele landet. Vår kompetanse innen brannsikring; som går ut på å i stør st mulig gr ad for hindre br ann, og på best mulig måte minske skadene av brann, er fortsatt viktig for vår samlede vir ksomhet. Våre kunder vet at de også får optimal brannsikring, når de benytter oss til ombygging og innredning, påpeker Bengt Slettli. Store prosjekter 2 tal AS har vært inne i flere store ombyggings- og innredningsprosjekter. Selskapet hadde flere oppdrag under Melkøya-utbyggingen, og har blant annet stått for innredningen av det nye velferdsbygget til StatoilHydro. Man har hatt innredningsarbeid under utbyggingen av Alta Lufthavn, ombygd ei fløy ved Kirkenes Sykehus og stått for ombygging av kontorer ved Hammerfest videregående skole og BUP i tilknytning til Hammerfest Sykehus. Alta-selskapet er i ferd med å fullføre innredningsarbeidet ved nye Samisk Vitenskapsbygg i Kautokeino og ved kjøpesenteret Alta Amfi. Vekst Flere større ombyggings- og innredningsprosjekter har resultert i sterk omsetningsøkning. I 2006 var omsetningen på 19, 8 millioner kroner, i 2007 på 31,4 millioner og i fjor på vel 32 millioner kroner. Driftsoverskudd i 2007 ble på 4,1 millioner kroner, mens det i fjor ble på 3,9 millioner. Bedriften sysselsetter nå 25 personer. Jo, vi har fått det bra til, og akter enda å vokse litt mer; ut fra nøkterne strategier, sier Bengt Slettli. VI UTFØRER ALT INNEN Suging/blåsing av masser og forurensede stoffer! Vi i Vacumkjempen Nord-Norge AS har spesialisert oss på vakuumsuging og blåsing/trykking (inntil 300 meter) av våte og tørre masser, med miljøvennlig utstyr. VÅRE ARBEIDSOPPGAVER KAN VÆRE: Tømming av sandfang på ufremkommelige plasser. Rensing av kommunaltekniske rør og pumpestasjoner. Avdekking av rør og kabler. Fjell- og stikkrennerensking. Tyngre industrirengjøring. Uttak av kjeller og tilbakefylling av pukk. Beredskapsbedrift innen oljevern. Kun Fantasien Begrenser Bruken! Vi blåser i hva vi suger! Vacumkjempen Nord-Norge AS stiller gjerne opp for befaring i Nordland, Troms og Finnmark, slik at vi i fellesskap med deg som kunde kan finne den riktige og mest økonomiske løsningen. Se også vår hjemmeside: - e-post: Nyhet: Vacumkjempen Nord-Norge AS har fått tillatelse fra Statens forurensningstilsyn til innsamling av farlig avfall. (SFTs referanser: Arkivkode 2009/28, tillatelsesnummer T, risikoklasse 3) Ringveien 71, 9018 Tromsø Tlf: Fax: Mob: Kirkenes Nå er man i gang med renovering, ombygging og innredning i lokalene til AS Sydvaranger i Kirkenes. På industriområdet til gruveselskapet har 2 tal AS sin egen Kir kenes-avdeling. Der er vi str ategisk godt plasser t. Det at man nå får i gang ny gruvedrift; i tillegg til alt det andre positive som er på gang i Kirkenes, skaper gode virkninger innen nær ingslivet - der det oppstår behov også for våre tjenester, sier en optimistisk Bengt Slettli. Han og samarbeidspartner Odd Magne Alexandersen eier hver 50 prosent av aksjene i selskapet Finnmark Takservice Eiendom AS som eier 70 prosent av aksjene i 2 tal AS. Dag Frode Thomassen, Jan Gunnar Vian og Tommy Bjørklund har hver ti prosent av aksjene i 2 tal AS. Odd Magne Alexandersen er styreleder for selskapet. 2tal AS Nøkkkeltall: Driftsinntekter ble på 32 millioner kroner i fjor, mot 31,4 millioner i Driftsresultat ble i 2008 på 3,9 millioner kroner NæringsRapport Nr

19 ALTA 19 Far og sønner Opgård: Med maskindrift som arv Også på maskinentreprenørsiden er det vanlig at sønn overtar etter far i Alta. Firma Jan Opgård AS er et eksempel på dette. Selskapet som maskinveteran Jan Opgård startet opp i 1978 ledes i dag av sønnen, Jan Erik Opgård. I tillegg er sønnen, Bjørnar Opgård, verkstedsleder. Mye arbeid ved flyplassen i Alta resulterte i rekordomsetning på vel 62 millioner kroner i fjor. For tre år siden overtok Jan Erik Opgård som daglig leder for firmaet etter sin far Jan Opgård. Jan Opgård er en av veteranene innen maskinentreprenørbransjen i Alta. Tverrelvdalingen begynte med tømmerkjøring som unggutt, og i 1960 ble han medeier i firmaet Gravemaskin AS. Familie-eid Med en gravemaskin og en bulldozer star tet han eget fir ma i 1978, og i 1990 ble det omgjort til aksjeselskap; Jan Opgår d AS. Sønnen, Jan Er ik, ble så å si født inn i samme br ansje, og etter hvert som faren ble eldre falt det natur lig at han over tok ledelsen av selskapet. Jan Opgård er styreleder og samtlige aksjer i selskapet befinner seg i Opgård-familiens eie. Verkstedleder er Jan Eriks bror, Bjørnar Opgård. Rekordomsetning Jan Opgård AS er blant de største maskinentreprenørselskapene i Alta. Firmaet tar oppdrag i hele Finnmark og Nord-Troms, og var blant inne i Melkøya-utbyggingen. I fjor kom man ut med rekordomsetning på over 62 millioner kroner. Det skyldtes i all hovedsak at vi hadde spesielt mye arbeid i forbindelse med flyplassutbyggingen i Alta. Bare den enterpr isen var verdt rundt 55 millioner kroner. For i år budsjetter vi med ei omsetning på r undt 45 millioner kroner, som er et normalt nivå for oss, sier Jan Erik Opgård. Overskudd I alle år har firmaet vært drevet med pene overskudd. Nei, jeg kan ikke huske at vi har hatt underskudd på drifta, sier Jan Erik Opgård, som FAR OG SØNNER: Jan Opgård startet opp som egen maskinentreprenør i Alta i år senere ledes selskapet av sønnen Jan Erik Opgård; som er daglig leder, og Bjørnar Opgård, som er verkstedsleder. Selskapet er blant de største maskinentreprenørene i Alta. har arbeidet i bedriften siden Det handler bare om å stå på og arbeide. Vi har da også en svært dyktig stab, som alltid sørger for å utføre arbeid som gjør kundene våre fornøyde, sier Jan Erik Opgård. I dag sysselsetter Jan Opgård AS 25 personer. I sesonger med spesielt mye arbeid kan rundt 35 personer være ansatt. - Fulle ordrebøker Firma Jan Opgård holder fortsatt på med arbeid i forbindelse med utvidelse av flyplassen i Alta. Man har også fått oppgaven med å ta ut rundt kubikkmeter med fjell som skal benyttes til å forlenge sikkerhetsområdet ved flyplassen. I Kvænangen kommune er man i gang med utbedringsarbeid på Jøkelfjordveien. Vi har fulle ordrebøker fram til sommeren, og vi har godt håp om at vi skal få nok å gjøre utover høsten også, sier Jan Erik Opgård. - Høy arbeidsmoral Som de fleste andre maskinentreprenørfirmaer i Alta, så har Jan Opgård AS røtter i østre Alta i området Tverrelvdalen, Kronstad, Elvebakken. -Vi har opp gjennom årene rekr utter t mange dyktige fagfolk blant unge menn som kommer fr a det læstadianske miljøet i Alta. Dette er folk med høy ar beidsmor al; noe som de har arvet gjennom generasjoner. De kommer ofte fra familier med mange barn, og de lærer seg fort å måtte arbeide. Det er da også et gjennomgående tr ekk med hele entreprenør br ansjen i Alta at den består av folk som legger mye prestisje i det å gjøre godt ar beid, påpeker Jan Er ik Opgård. Han understreker at bedriften som han leder selvsagt rekrutterer folk rundt om fra hele Alta, og ikke bare fra østre Alta. Jan OpgårdAS Nøkkkeltall: Endelig regnskap foreligger ikke, men foreløpige tall viser at driftsinntekter i 2008 ble på vel 62 millioner kroner, mot 47,7 millioner i Driftsoverskudd i fjor ble på vel 3 millioner kroner. NæringsRapport Nr

20 20 SAMISK VITENSKAPSBYGG Nytt Samisk Vitenskapsbygg: Samisk kraft -Realiseringen av Samisk Vitenskapsbygg inne bærer en helt ny æra; både for Samisk Høgskole spesielt, for samisk forskning og ut danning generelt, og for flere andre viktige samiske institusjoner. Når vi nå får til en samlokalisering av flere viktige miljøer så fører det til at vi får langt større kraft til å markere samisk utdanning og forskning, både nasjonalt og internasjonalt.dette sier direktør for Samisk Høgskole, Anders J. Eira. Fra å ha holdt til i flere brakkeliknende bygninger spredt rundt om i Kautokeino, så flytter de ansatte ved Samisk Høgskole og det tidligere Nordisk Samisk institutt, som nå er fusjonert med høgskolen, til våren inn i nye Samisk Vitenskaps bygg. Det gjør de sammen med Student samskibnaden i Indre Finnmark, Samisk spesialpedagogisk støttefunksjon, Kompe tanse senter for urfolks rettigheter, Det internasjonale fag- og formidlings - senteret for reindrift, samt Samisk Arkiv. Det er Statsbygg som har stått for opp - føringen av det totalt kvadratmeter store bygget. Det ble betydelig dyrere enn opprinnelig planlagt, og har kostet 430 millioner kroner. - Internasjonal interesse Den fjerde internasjonale verdenskongressen for reindriftsfolk arrangeres i Kautokeino i påsken i år, og da vil bygget bli vist frem selv om det ikke er helt ferdig. Vi har imidler tid allerede i lang tid mer ket stor interesse for dette bygget, fr a fagmiljøer innen utdanning og forskning både her i landet og internasjonalt. Kauto keinos status som samisk forsknings- og utdanningssenter vil bli vesentlig styr ket som følge av nybygget som muliggjør denne samlokaliser ingen, mener Anders J. Eira. Vi har utført alt av gulvavretting på Samisk vitenskapsbygg i Kautokeino! Vi takker for oppdraget og gratulerer med flott bygg! - Samlet fagmiljø Han mener det at man nå kan samle kunnskapsmiljøene vil skape en faglig og administrativ synergieffekt som gjør at de ulike miljøene langt bedre kan utnytte hverandres kompetanse. Med så mange fagutdannede samlet under ett tak vil det skapes et variert og spennende fagmiljø noe som selvsagt også vil virke stimulerende for studentene ved Samisk Høgskole. Om et par års tid regner vi med å ha rundt 200 studenter ved skolen, sier Eira. Næringsliv Han mener at nybygget også vil kunne stimulere til økt nær ingsaktivitet i de samiske områdene: - I dag betyr FoU mye innen mange deler av nær ingslivet, og via Samisk Vitenskapsbygg blir FoUmiljøene langt lettere tilgjengelige for nær ingslivet. Samisk Høgskole har jo til nå for det meste utdannet folk til offetlige stillinger, men på sikt legger vi vekt på også å utdanne folk til næringslivet i atskillig større grad, spesielt det samiske næringslivet, sier Eira. Arktisk forskning -Globalt blir det stadig større interesse for arktisk forskning, og fra høgskolens side STØRRE KRAFT: - Når vi nå får til en samlokalisering av flere viktige miljøer så fører det til at vi får langt større kraft til å markere samisk utdanning og forskning, både nasjonalt og internasjonalt, sier direktør for Samisk Høgskole, Anders J Eira. er vi i kontakt med viktige internasjonale forskningsmiljøer som viser stor interesse for forskning i polare områder. Også i dette henseende vil det nye bygget utgjøre en styrke, da det skal bli til et viktig arktisk senter for innovasjon; nye idèer og samarbeidsformer, sier Anders J. Eira. Strandveien 88, 9007 Tromsø Telefon: , Telefaks: , Mobil: E-post: Leverandør av avrettingsmasser: Maxit Floor Norge AS HØGSKOLEN I FINNMARK - ett av våre referansebygg SAMISK VITENSKAPSBYGG Vi bygger der fremtiden skapes Tlf: Alta - En velrenomert og kvalitetsbevisst entreprenør i Finnmark! 20 - NæringsRapport Nr

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø De 10 største samiske bykommunene Registrert i valgmant allet 2009 Øknin g 1989-2009 (%) De 10 største samiske distriktskommner Registrert

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Kvalitet siden 1935! Totalentreprenør - Byggmester - Monteringsspesialisten - Snekkerverksted O. TORJUSSEN & SØNNER AS

Kvalitet siden 1935! Totalentreprenør - Byggmester - Monteringsspesialisten - Snekkerverksted O. TORJUSSEN & SØNNER AS Kvalitet siden 1935! Totalentreprenør - Byggmester - Monteringsspesialisten - Snekkerverksted O. TORJUSSEN & SØNNER AS O. TORJUSSEN & SØNNER AS Kvalitet siden 1935! 2 O. TORJUSSEN & SØNNER AS Nybygg Rehabilitering

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

ørsenteret rødberg a.s

ørsenteret rødberg a.s www.bn-bygg.no BN Bygg AS Totalentreprenør BN Bygg AS er en lokal bedrift som leverer snekkerog tømmerarbeid i kommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Bedriften ble etablert i 1992, og er en totalentreprenør

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En sjømann går i land 1,5 årsverk

Detaljer

Før du velger gravminne

Før du velger gravminne Før du velger gravminne Det er flere viktige momenter du bør vurdere før du velger gravminne. Vi hjelper deg gjerne med råd og veiledning med hensyn til dette. Nedenfor finner du en oversikt over hva du

Detaljer

fra det norske grunnfjellet

fra det norske grunnfjellet Trykkpartner AS Foto: Ludvig Killingberg fra det norske grunnfjellet Oppdal Sten AS ble stiftet i 1993 og siden den gang har bedriften hatt en betydelig vekst. Det har gitt oss erfarne medarbeidere med

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

fra det norske grunnfjellet

fra det norske grunnfjellet fra det norske grunnfjellet naturens eget materiale Skifer er ikke bare solid, skifer er også dekorativt. Gjennom millioner av år har geologiske prosesser skapt utallige varianter av naturlige farger

Detaljer

Ingen oppdrag er for store eller for små

Ingen oppdrag er for store eller for små Ingen oppdrag er for store eller for små En allsidig entreprenør Aas & Nordal Entreprenørforretning AS (AaN) ble etablert i 1957, og jobber med vedlikehold og nybygg av alt fra videregående skoler til

Detaljer

Tre om tre plankehytte. Skolekonkurranse. Fra klasse 6B, Varteig skole.

Tre om tre plankehytte. Skolekonkurranse. Fra klasse 6B, Varteig skole. Tre om tre plankehytte. Skolekonkurranse. Fra klasse 6B, Varteig skole. Vi ønsket å være med i hyttebyggekonkurransen for å bygge hytte, klassemiljø og vennskap. Torsdag 29.oktober fikk vi besøk av Ole

Detaljer

PROSPEKT. Daglig leder Vexti AS Januar 2016. Kontaktpersoner: Tlf: 99 00 63 18 Tlf: 90 17 31 75

PROSPEKT. Daglig leder Vexti AS Januar 2016. Kontaktpersoner: Tlf: 99 00 63 18 Tlf: 90 17 31 75 PROSPEKT Daglig leder Vexti AS Januar 2016 Kontaktpersoner: Linn B. Sollund-Walberg Oddvar Aasan Seniorrådgiver Seniorrådgiver Bedriftskompetanse as Bedriftskompetanse as Tlf: 99 00 63 18 Tlf: 90 17 31

Detaljer

fra det norske grunnfjellet

fra det norske grunnfjellet fra det norske grunnfjellet naturens eget materiale Skifer er ikke bare solid, skifer er også dekorativt. Gjennom millioner av år har geologiske prosesser skapt utallige varianter av naturlige farger

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En stuert går i land 1,5 årsverk

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

VOLUM PROSJEKTER SE VERDEN PÅ NYTT

VOLUM PROSJEKTER SE VERDEN PÅ NYTT SE VERDEN PÅ NYTT En spenstig invitasjon til dialog om løsninger på produkt, design og logistikk rundt fremtidens vinduer, dører, glass og fasader. VOLUM PROSJEKTER De største byggeprosjektene er ofte

Detaljer

Lite å gjøre for anleggsbransjen

Lite å gjøre for anleggsbransjen Lite å gjøre for anleggsbransjen Det er lenge siden det har vært så få veianlegg som skal bygges. Anleggsbransjen sliter. I grafikken over ser du hvilke oppdrag som kommer. Ekstra Av Håkon Okkenhaug og

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

kvalitet fra telemark www.telemarkskifer.no

kvalitet fra telemark www.telemarkskifer.no kvalitet fra telemark www.telemarkskifer.no Skiferstein er tradisjonsrik både som dekor og byggemateriale. Skiferen i Telemark oppstod for over 1000 millioner år siden. Under den kaledonske fjellkjedefoldningen

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

%4 Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no

%4 Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no LINTO AS en erfaren leverandør av stålbygg LINTO AS har i over 20 år vært en av Norges ledende leverandører av stålbygg. Våre leveranser strekker seg fra Lindesnes

Detaljer

Kompetente fagfolk under ett og samme tak

Kompetente fagfolk under ett og samme tak Kompetanse Bygg Kompetente fagfolk under ett og samme tak Kompetanse Bygg AS ble startet i 2012, men våre ansatte har lang erfaring fra flere bransjer og fra koordinering av store byggeprosjekter. Våre

Detaljer

I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg

I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg D et er en smilende salgs- og markedssjef som tar oss i mot i

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen?

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? TINN 13. mars 2013 Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? Arild Østgård, Adm. Dir. Bjørn Bygg AS PEAB Peab ble startet 1959 av brødrene Mats og Erik Paulsson

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Risørs satsing på design og moderne arkitektur

Risørs satsing på design og moderne arkitektur Risørs satsing på design og moderne arkitektur Jeg vil benytte anledningen til å takke Vest Agder Fylkeskommune for at de valgte Risør som vertskommune for Trebiennalen 2008. Jeg er av den oppfatning at

Detaljer

2008 ÅRSRAPPORT. -fra idè til ferdig bygg

2008 ÅRSRAPPORT. -fra idè til ferdig bygg 2008 ÅRSRAPPORT -fra idè til ferdig bygg Lårdal 1946 - Seltor har solide røtter og bena godt plantet på jorden fortsatt. Seltor Entreprenør 2008 Seltor Entreprenør AS består av virksomhetene Seltor AS

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak?

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak? Oppgave 1) Organisering av næringsvirksomhet. Peder Ås og Lars Holm ønsket å starte opp virksomhet som maskinentreprenører. De var i tvil om hvilken organisasjonsform som skulle velges for virksomheten.

Detaljer

Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted. Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008

Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted. Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008 Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008 Fam. Bergersen flytter til Familien Bergersen flyttet til Lillestrøm i

Detaljer

en klassiker fra naturen skifer i hagen

en klassiker fra naturen skifer i hagen en klassiker fra naturen skifer i hagen sesongen er i gang Du åpner vinduene, myser mot sola og gleder deg til en ny sommer med nye gleder. Men samtidig ønsker du at noe skal være som det var. Denne brosjyren

Detaljer

www.ee.no Din entreprenør

www.ee.no Din entreprenør www.ee.no Din entreprenør 2 Evensen & Evensen AS Vi bygger for dere Evensen & Evensen AS er en entreprenørbedrift med erfaring og kompetanse til å utføre alle typer byggarbeider. Det kan være nybygg, ombygging

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Design: Arkipel Interiørdesign AS. Fra ide til ferdig produkt

Design: Arkipel Interiørdesign AS. Fra ide til ferdig produkt Design: Arkipel Interiørdesign AS Ø Fra ide til ferdig produkt ERFARING Små skritt mot store ordre Ole Lium Møbelverksted AS ble etablert i Meldal i 1930. Fra å starte opp som et enmannsforetak med fokus

Detaljer

Kvalitetshåndverk fra Schleswig-holstein til Norge: holzart på det norske markedet

Kvalitetshåndverk fra Schleswig-holstein til Norge: holzart på det norske markedet Kvalitetshåndverk fra Schleswig-holstein til Norge: holzart på det norske markedet Et snekkerfirma fra Schleswig-holstein lykkes på veien å etablere seg på det Norske markedet med god håndverksmessige

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Fra husdrøm til drømmehus

Fra husdrøm til drømmehus Fra husdrøm til drømmehus Boliger Hytter Landbruk Takstoler Elementer Ferdighus fra Nord-Trøndelag Overhalla Hus AS ble dannet i 1971, da to bedrifter med lang historie i lokalsamfunnet ble slått sammen.

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Din leverandør av pukk, grus og sand Graving Alle sorter grus Tomtearbeid Støpesand Masseflytting

Din leverandør av pukk, grus og sand Graving Alle sorter grus Tomtearbeid Støpesand Masseflytting www.mester-bygg.no www.mesterhus.no 2 www.mester-bygg.no MESTER-BYGG -ingen jobb for liten, ingen for stor Mester-Bygg har den faglige kunnskapen og den lokale forankringen som sørger for at alle byggeprosjekter

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950.

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Vi som var barn og ungdommer like etter krigen, og frem mot 1950 vokste opp i ganske gode og trygge omgivelser. Alle kjente alle, og ingen var bedre

Detaljer

Ellen Hofsø. Til Sara. ungdomsroman

Ellen Hofsø. Til Sara. ungdomsroman Til Sara Ellen Hofsø Til Sara ungdomsroman Davvi Girji 2007 Det må ikke kopieres fra denne boka utover det som er tillatt etter bestemmelsene i «Lov om opphavsrett til åndsverk», «Lov om rett til fotografi»

Detaljer

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Av ØIVIND RÅNES Publisert NA:11. august 2015, kl. 09:56 Yrkes-VM 2015 er et enormt arrangement som samler unge fagfolk fra hele verden til en ukes dyst om å bli verdens

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Byggmester Mads-Holm AS

Byggmester Mads-Holm AS www.mads-holm.no Byggmester Mads-Holm AS Byggmester Mads-Holm AS ble etablert i 2003 og har utviklet seg til å bli en solid totalleverandør av byggetjenester. Til tross for bedriftens forholdsvise unge

Detaljer

NORGES MEST SOLGTE BYGGMESTERSTILLAS

NORGES MEST SOLGTE BYGGMESTERSTILLAS NORGES MEST SOLGTE BYGGMESTERSTILLAS Vil du konkurrere i høyden må du ta i bruk det beste verktøyet Jo raskere stillaset blir montert, dess før kommer folkene dine i jobb Anbud betyr pressede marginer.

Detaljer

Vi liker krevende kunder Da får vi vist hva vi kan SKAPBILER SEMITRAILERE KRANBILER MASKINFLYTTING VAREBILER TIPPBILER AVFALLSCONTAINERE TREKKVOGNER

Vi liker krevende kunder Da får vi vist hva vi kan SKAPBILER SEMITRAILERE KRANBILER MASKINFLYTTING VAREBILER TIPPBILER AVFALLSCONTAINERE TREKKVOGNER ØKONOMISKE TRANSPORTLØSNINGER VÅR UTFORDRING OG STYRKE SKAPBILER SEMITRAILERE KRANBILER MASKINFLYTTING VAREBILER TIPPBILER AVFALLSCONTAINERE TREKKVOGNER Vi liker krevende kunder Da får vi vist hva vi kan

Detaljer

Berger Kristiansunds

Berger Kristiansunds PROSJEKTET: FESTIVITETEN Berger Kristiansunds STORSTUE: Malermester Jostein Skjetne på plass i Kristiansunds storstue storsalen i Festiviteten. Jostein Skjetne tar vare på historien i hjembyen. Malermesteren

Detaljer

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Vi er et lite firma og har spesialisert oss på levering av mobile bo-enheter primært til bruk innen reiseliv/turisme og ferie/fritid. Alt vi leverer

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Å se nye muligheter gjør dagen spennende!

Å se nye muligheter gjør dagen spennende! Å se nye muligheter gjør dagen spennende! 1 S pesialdesign Ny list produsert og designet av Viken Sag Hafjell 2014 for kunde til leilighetsbygg i Oslo. Mål: 17 x 100 mm. Listen er tilpasset øvrig design

Detaljer

Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes

Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes Arnt Kristensen (15.03.1875 27.07.1961) kom fra Stavnes. Hans foreldre var Kristian Hansen (30.07.1844 05.08.1915) som kom fra Sagfjorden

Detaljer

- Når fagkunnskap er viktig www.nipas.no

- Når fagkunnskap er viktig www.nipas.no BYGGENTREPRENØR AS - Når fagkunnskap er viktig www.nipas.no VIDERE KONTAKT Eventuell videre kontakt vil være: ARILD MATHISEN Mob. 90 95 13 91 E-mail: armathi@online.no Informasjon i denne presentasjonen

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

enkle steg til salg en klassiker fra naturen

enkle steg til salg en klassiker fra naturen enkle steg til salg en klassiker fra naturen Salgssamtalens fire faser 1 Åpningsfasen 2 Behovsanalysen 3 Innsalgsfasen 4 Avslutningsfasen Åpningsfasen Vær tilgjengelig og offensiv Ta ansvar for å komme

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Opp og fram 10. mars 2016 - Hvordan skape et levende bysentrum?

Opp og fram 10. mars 2016 - Hvordan skape et levende bysentrum? Ø.M. FJELD AS Opp og fram 10. mars 2016 - Hvordan skape et levende bysentrum? Kjell Bjarte Kvinge, Adm. direktør Ø.M. Fjeld Kjell Bjarte Kvinge kbk@omfjeld.no Tlf. 915 39 848 Kort om Ø.M. Fjeld Lillehammer

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

BRØDRENE RØSAND AS: Røsand As har med årene blitt en betydelig. i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets

BRØDRENE RØSAND AS: Røsand As har med årene blitt en betydelig. i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets BRØDRENE RØSAND AS: Entreprenørselskapet Brødrene Røsand As har med årene blitt en betydelig aktør i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets mange prosjekter. Og i

Detaljer

Fagkunnskap gir trygghet

Fagkunnskap gir trygghet Fagkunnskap gir trygghet Solid håndverk siden 1974... Interiør-Service Håndverk AS er et allsidig byggefirma som utfører alle typer entreprenørtjenester. Etter flere tiår i bransjen, kan vi se tilbake

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Från väghållare till samhällsbyggare - Näringslivets syn på förändringen

Från väghållare till samhällsbyggare - Näringslivets syn på förändringen Via Nordica, Helsingfors10. juni 2008 Från väghållare till samhällsbyggare - Näringslivets syn på förändringen Konsernsjef Terje R. Venold Veidekke ASA 1 Kort om Veidekke Veibygger Vegvesenet er en av

Detaljer

Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede. Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss

Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede. Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss Et møte mellom mennesker overalt! Når du går om bord på en buss, trikk eller båt som er merket Veolia, er du

Detaljer

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet Litt historie Alta Friluftspark etablert 1989 Familiebedrift Fokus på sommerturisme 1992: Første anlegget bygd 10 snøscootere Snøballen begynte å rulle. Tæring etter næring - langsiktig plan og gradvise

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

"Tjærebrenning i Troms".

Tjærebrenning i Troms. "Tjærebrenning i Troms". "Det brennes ennå en del tjære omkring i landet, etter den gamle og velprøvde metoden. Her bringer "Skogeieren" en reportasje fra Dividalen i Troms. Jordskiftelandmåler Kristian

Detaljer

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Bolig i både gode og gode dager Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Nyhet! Boligkjøp med lave skuldre Boligkjøp er en av de største, viktigste

Detaljer

Kort presentasjon av meg selv

Kort presentasjon av meg selv Kort presentasjon av meg selv - Sveiser i Alta på VG skole, vanskelige tider derfor fortsatte jeg videre skolegang, vil si noe mere om lærlinger senere - Fagskole i Hammerfest - Ingeniør høgskole i Grimstad,

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Totalleverandør. Leder. Gratulerer med 20 års jubileet! Tune Byggservice, etablert 1989, feirer i år 20 års jubileum!

Totalleverandør. Leder. Gratulerer med 20 års jubileet! Tune Byggservice, etablert 1989, feirer i år 20 års jubileum! får jobben gjort! Leder Tune Byggservice, etablert 1989, feirer i år 20 års jubileum! I denne forbindelse har vi laget denne brosjyren for å presentere oss selv og hva vi kan tilby. Er du i behov av restaurering

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang Handelsutviklingen i Nord- Norge Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl DETTE ER HSH HSH er Hovedorganisasjonen for Tjeneste-Norge HSH har

Detaljer

Alle muligheter er til stede for å skape et personlig gravminne, og vi står selvsagt til rådighet dersom du ønsker veiledning.

Alle muligheter er til stede for å skape et personlig gravminne, og vi står selvsagt til rådighet dersom du ønsker veiledning. Før du velger gravminne Det er flere viktige momenter du bør vurdere før du velger gravminne. Vi hjelper deg gjerne med råd og veiledning med hensyn til dette. Nedenfor finner du en oversikt over hva du

Detaljer

Tauno har bygget 370 tømmerhus

Tauno har bygget 370 tømmerhus Her er noen av hyttene Tauno står bak. Den neste kan bli din. Foto: Finnhaus. Tauno har bygget 370 tømmerhus Det har han klart fordi finsk kvalitet og personlig oppfølging gir fornøyde kunder. - Det er

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST R S ÅR O P AP EL FT STI OR F TER EN S GEN ER B SEN RT 3 1 20 R KT E L E K IS ON T S KUN ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Forsidefoto: Fra lyd- og lysprøver på Solund Verft,

Detaljer

Skanska Bolig En del av Skanska Boligutvikling Norden. Trygghet og verdiskapning gjennom samarbeid og innovasjon

Skanska Bolig En del av Skanska Boligutvikling Norden. Trygghet og verdiskapning gjennom samarbeid og innovasjon Skanska Bolig En del av Skanska Boligutvikling Norden Trygghet og verdiskapning gjennom samarbeid og innovasjon Hvem er vi? Skanska Bolig AS er en del av Skanska AB et av verdens ledende entreprenør- og

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Søknad om kjøp av Dreyfushammarn 33 - Heidenreich AS

Søknad om kjøp av Dreyfushammarn 33 - Heidenreich AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.01.2012 2330/2012 2012/99 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/11 Formannskapet 25.01.2012 Søknad om kjøp av Dreyfushammarn 33 - Heidenreich AS Sammendrag

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Fargemagasinets kjedestatistikk 2012

Fargemagasinets kjedestatistikk 2012 Fargemagasinets kjedestatistikk 2012 Det er endringer i kjedene som påvirker tallene vi bruker som nøkkeltall hvert år enkelte ønsker ikke opplyse omsetningstall og noen endrer produktsortiment. Noen glidninger

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI www.ringalm.no BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften

Detaljer

Oppstarten og den første tiden

Oppstarten og den første tiden Oppstarten og den første tiden Sverre L. Sivertsen Siden Lukeenga Aerodrom fyller 20 år i år kan det være interessant å se tilbake på hva som forgikk i oppstarten og i den første tiden. Med støtte i hukommelse,

Detaljer