markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no"

Transkript

1 markedsrapport KRISE SOM VANLIG Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014

2 leder Mot normalt På slutten av fjoråret skrev jeg at «2013 var et unormalt rolig år vi bør være forberedt på mer turbulens i 2014». Så langt ser det ut til at jeg fikk rett. Vi vet av erfaring at markedsuro smitter, ikke bare på andre markeder men også over på andelseierne våre. De kundene som har vært med oss i mange år blir kanskje litt lei av gnålet vårt om at det er «i urolige tider vi ser muligheter», eller «prøv å ha litt tålmodighet», og «det er når kursene er lave du får billige fondsandeler». Det er jo det stikk motsatt man har lyst til å selge seg ut når kursene faller og kjøpe seg inn når det verste har lagt seg. Den strategien er det dessverre mange som bruker, og den er like dårlig som den er velprøvd. Hvor mye svingninger du tåler er høyst subjektivt. Så når du mister nattesøvnen over kursfall eller frykter for familieøkonomien når vekstmarkedene sliter, kan det hende du har en litt for stor andel aksjefond i porteføljen din. Jeg har lyst til å trekke frem rentefondet SKAGEN Avkastning. Over mange år har fondet levert god avkastning, godt over bankrente, og risikoen i fondet er lav. Faktisk er det flyttet ett hakk ned på risikoskalaen nå i Jeg bruker SKAGEN Avkastning til å spare langsiktig i rentefond. Obligasjonsfondet SKAGEN Tellus har også gjort det bra over lengre tid, her anbefaler vi en litt lengre sparehorisont på tre år. For aksjefondene våre har året så langt gått omtrent i null. Noen av fondene ligger på den positive siden, mens noen ligger litt under. Men som jeg også skrev ved inngangen av året så er det fortsatt grunn til å være optimistiske med hensyn til aksjeåret Det har ikke forandret seg. I år kommer du til å lese og høre mye om pensjon, også fra oss i SKAGEN. Så langt i år har vi fått en viktig pensjonsavklaring mens vi venter på den viktigste. Fra nyttår ble innskuddspensjonsordningen kraftig utvidet, og det skaper muligheter for både arbeidsgivere og takere. Nå kan bedriftsledere tilby de ansatte en skikkelig pensjonsordning, og ansatte kan be sjefen gi dem Når kartet ikke stemmer en ordentlig kompensasjon for innsatsen. Men fortsatt venter vi på en avklaring rundt individuell pensjonssparing med skattefradrag. Vi håper at våre kunder snart får anledning til å spare i en god skattegunstig pensjonsordning, Norge er ett av få vestlige land som ikke har en slik ordning på plass. For oss er turbulens business as usual hvert fall innenfor rimelighetens grenser. Det er når det svinger at vi kan finne kvalitetsselskaper på billigsalg, og vi kan benytte svingningene til å justere porteføljene. Sånn sett ser 2014 ut til å bli mer normalt enn fjoråret. Harald Espedal Administrerende direktør Det finnes ingen normalavkastning i aksjemarkedene. Gjennomsnittet over lang tid i de globale aksjemarkedene har vært rundt åtte prosent. Derfor vises det til dette tallet når det snakkes om normal avkastning i aksjemarkedene. Selv om en slik avkastning aldri inntreffer (på desimalen). Avvikene fra normal avkastning er til tider betydelige. Til tross for finansaktørenes beryktede korttidshukommelse er neppe finanskrisehøsten 2008 visket helt ut av minnet. Det vi opplevde da, med kursfall på prosent, er den største mot normalen avkastningen, med negativt fortegn, siden børskrakket i De senere årene har vi opplevd flere år med mot normal avkastning, med positivt fortegn. Som i fjor, da verdensindeksen var opp mer enn 30 prosent, målt i norske kroner. For at investorene skal påta seg usikkerheten, kurssvingningene, forbundet med avkastningen i aksjemarkedene fremover, forlanges en risikopremie utover risikofrie renter. Etter finanskrisehøsten 2008, har denne ligget mellom fem og ni prosentpoeng. Basert på siste års historisk lave renter, og sannsynligheten for at siste års renteklima kommer til å vare en god stund til, er det mange som mener at normal risikofri rente nå er lavere enn normalt. Som sentralbanksjef Øystein Olsen sa det på forrige rentemøte; Vi får unormal rente i flere år. Alt annet like vil da aksjer kunne forsvare et høyere forhold mellom pris og inntjening. Den brede amerikanske indeksen S&P 500 prises nå til drøye 16 ganger årets forventede inntjening (P/E). Det er høyere enn normalt. En P/E på 16 tilsier en avkastning fra inntjeningen til selskapene på seks prosent (E/P). Som igjen gir en risikopremie på bare 3,3 prosentpoeng til skrivende stunds fortsatt unormalt lave 10-årige statsobligasjonsrente på 2,7 prosent. SKAGEN Global har lenge vært undervektet amerikanske aksjer. Eksponeringen ble ytterligere redusert i årets første kvartal, med to prosentpoeng, til 28 prosent. Årsaken er at fondet finner selskaper i andre deler av verden mer attraktivt priset. Med 30 prosent investert i siste års upopulære vekstmarkeder, har fondet mer enn dobbelt så høy eksponering som verdensindeksen. Etter 21 uker på rad med penger ut av globale vekstmarkedsfond stoppet flukten opp i slutten av mars. Snur trenden, og vekstmarkedsselskaper blir mer populære igjen, kan andelseierne i SKAGEN Global, samt våre to øvrige brede aksjefond SKA- GEN Kon-Tiki og SKAGEN Vekst, gå en lys fremtid i møte. Med en avkastning fra årets forventede selskapsinntjening for fondene på respektive 11, 15 og 10,5 prosent er risikopremien fortsatt attraktiv, både mot gammel og ny normal rente. Tore Bang Fagredaktør 2

3 INNHOLD LEDER OG KOMMENTAR Mot normalt > 2 Når kartet ikke stemmer SKAGEN NYHETER Skagenfondenes utvikling > 4 Enklere handel > 5 Ny porteføljeforvalter > 5 Årets porteføljeforvalter > 5 SKAGEN søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene reflekterer porteføljeforvalternes syn på ett bestemt tidspunkt, og dette synet kan endres uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. SKAGEN påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av rapporten. SKAGEN anbefaler alle som ønsker å investere i våre fond å ta kontakt med en kvalifisert kunderådgiver på telefon Du kan også sende epost til KRISE SOM VANLIG Fiske i opprørt hav > 6 SKAGEN og investeringsetikk Et Rip Van Winkle-øyeblikk? > 8 SKAGEN fortsetter jobben med å finne interessante investeringsmuligheter Aktiv en fordel i vekstmarkedene > 10 Fem fordeler ved aktive investeringer i vekstmarkedene Aktiv og fokusert > 12 Ikke alle som kaller seg aktive er det Verdens beste investering > 14 Grahams investeringsfilosofi REGNSKAP Avkastning- og risikomåling > 35 Kvartalsregnskap > 47 DIN SPARING Hva skal vi si? > 48 PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING INTRODUKSJON Det svingte litt igjen > 16 Store kurssvingninger i årets første kvartal Myten om avkastningsfri risiko > 31 Rentekommentaren AKSJEFOND SKAGEN Vekst > 19 Sterkt kvartal SKAGEN Global > 22 Stemningsskifte på gang? SKAGEN Kon-Tiki > 25 Betydelig oppside SKAGEN m² > 28 Ny start gir mer robust portefølje RENTEFOND SKAGEN Tellus > 32 Der oppe hvor vi hører hjemme SKAGEN Avkastning > 32 Pangstart på året SKAGEN Høyrente > 33 Solid start på året SKAGEN Høyrente Institusjon > 33 Lite som tyder på økte renter i år KOMBINASJONSFOND SKAGEN Balanse 60/40 > I India vil årets valg bli betydelig påvirket av førstegangsvelgere og sosiale medier. Indisk økonomi har fått et oppsving som følge av optimismen rundt valget. Ikke bare shopping: Stadig fler kinesere ferierer utenfor Kina og antallet passerte 100 millioner i fjor. Å se og oppleve verden blir stadig viktigere ved valg av reisemål. 3

4 skagen FONDENE Utvikling I tabellene vises avkastningen i SKAGENs fond i forhold til de respektive referanseindekser. Med mindre annet er oppgitt er alle avkastningstall i denne markedsrapporten knyttet til klasse A, og oppgis etter fradrag for gebyrer. Fondenes avkastningstall er oppdatert per 31. mars Aksjefond Rentefond SKAGEN vekst Forvaltere: Ole Søeberg og Geir Tjetland Start: 1. desember 1993 SKAGEN GLOBAL Forvalter: Kristian Falnes Start: 7. august 1997 SKAGEN KON-TIKI Forvalter: Kristoffer Stensrud Start: 5. april 2002 Avk. siste 12 mnd. Gj.sn. årlig avk. siden start Avk. siste 12 mnd. Gj.sn. årlig avk. siden start Avk. siste 12 mnd. Gj.sn. årlig avk. siden start 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % 26,5 % 20,3 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % 14,9 % 9,7 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % 18,9 % 20,1 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % 15,4 % 3,0 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % 10,6 % 1,5 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % 16,2 % 8,2 % SKAGEN Vekst MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic SKAGEN Global MSCI All Country World Index (NOK)* SKAGEN Kon-Tiki MSCI Emerging Markets Index (NOK) * Før var indeks OSEBX SKAGEN m² Forvaltere: Michael Gobitschek og Harald Haukås Start: 31. oktober 2012 * Før var indeks MSCI World (NOK) SKAGEN BALANSE 60/40 Forvaltere: Harald Haukås Start: 29. februar 2012 SKAGEN AVKASTNING Forvalter: Jane Tvedt Start: 16. september 1994 Avk siste 12 mnd 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % -4,6 % 1,5 % Gj.sn.årlig avk. siden start 30 % 25 % 20 % 15 % 11,6 % 10 % 6,0 % 5 % 0 % -5 % -10 % Avk siste 12 mnd 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % Gj.sn.årlig avk. siden start 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % 12,1 % 9,3 % 8,7 % 8,2 % Avk. siste 12 mnd. Gj.sn. årlig avk. siden start 25 % 20 % 15 % 25 % 20 % 15 % 10 % 10 % 5 % 4,10 % 1,00 % 5 % 5,67 % 5,58 % 0 % -5 % 0 % -5 % SKAGEN m² MSCI ACWI Real Estate IMI (NOK) SKAGEN Balanse 60/40 SKAGEN Balanse 60/40 kombinert indeks SKAGEN Avkastning Statsobligasjonsindeks 3.00 SKAGEN TELLUS SKAGEN HØYRENTE SKAGEN HØYRENTE INSTITUSJON Forvalter: Torgeir Høien Start: 29. september 2006 Forvalter: Ola Sjöstrand Start: 18. september 1998 Avk. siste 12 mnd. Gj.sn. årlig avk. siden start Avk. siste 12 mnd. Gj.sn. årlig avk. siden start 25 % 20 % 15 % 25 % 20 % 15 % 25 % 20 % 15 % 25 % 20 % 15 % 10 % 7,87 % 10 % 10 % 10 % 5 % 4,14 % 5 % 5,40 % 3,61 % 5 % 2,50 % 1,70 % 5 % 4,41 % 4,04 % -5 % 0 % -5 % 0 % -5 % 0 % -5 % 0 % Forvalter: Ola Sjöstrand Start: 14. mars 2003 Avk. siste 12 mnd. 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % 2,46 % 1,59 % Gj.sn. årlig avk. siden start 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % 3,43 % 2,79 % SKAGEN Tellus J.P. Morgans GBI Broad Unhedged Index SKAGEN Høyrente Statssertifikatindeks 0.50 SKAGEN Høyrente Institusjon Statssertifikatindeks

5 NYHETER Nye porteføljeforvaltere Johan Swahn er foreløpig siste tilskudd til porteføljeteamet bak aksjefondet SKAGEN Global. Morningstar Europa 2014 Årets porteføljeforvalter! Globale aksjer Det globale analyseselskapet Morningstar har kåret SKAGEN Kon-Tiki teamet til året beste forvalter. Årets forvalter Teamet bak aksjefondet SKAGEN Kon-Tiki er kåret til årets forvalter 2014 i kategorien globale aksjer (Global Equity). Morningstar awards gis til forvaltere over hele Europa som utmerker seg med enestående fondsforvaltning over lang tid. - Det er en veldig hyggelig anerkjennelse. Og det viser at investeringsfilosofien vår virker over tid, sier Kristoffer Stensrud som leder teamet. - Skiller seg ut - Denne prisen gis til forvaltere som ikke bare har bevist sin fortreffelighet i det forrige året, men som har levert konsistent for andelseierne på lang sikt, sa Christopher Traulsen fra Morningstar under utdelingen. Disse prisene er høydepunktet i arbeidet til våre analytikere, etter å ha undersøkt mer enn 1400 fond i hele Europa, og funnet de beste forvalterne som vi mener skiller seg ut. SKAGEN Kon-Tiki har fem stjerners rating fra Morningstar, og har levert svært god langsiktig avkastning. Siden oppstart i 2002 har fondet prestert 15,8 prosents gjennomsnittlig årlig avkastning mens referanseindeksen MSCI EM har gitt 7,9 prosent. Johan startet som porteføljeforvalter 10. mars. Han har mer enn 13 års erfaring fra investering og kommer fra jobben som porteføljeforvalter hos Stena AB. - Vi er svært glade for å få Johan med på SKAGEN Globalteamet. Han bringer verdifull erfaring til laget med vidtrekkende analytisk- og investeringsekspertise på tvers av et bredt utvalg av sektorer og geografi som vil komme oss til gode, sier Kristian Falnes forvalter i SKA- GEN Global. I mai får forvalterteamet bak SKAGEN Global nok et nytt medlem. Svenske Knut Gezelius (36) kommer fra stillingen som Executive Director i det globale aksjeteamet i Goldman Sachs Asset Management. Alexander Stensrud har begynt som junior portefljeforvalter i SKA- GEN Vekst-teamet. Han har ett års engasjement. Johan Swahn Porteføljeforvalter, SKAGEN Global Enklere handel Vi er i ferd med å legge siste hånd på vår nye handelsportal som skal gjøre det enklere for deg å få oversikt og handle fond. Enten du er på farten og vil sjekke andelene dine på mobiltelefonen, eller vil kjøpe et gavebrev på nettbrettet kan du enkelt logge deg inn og få alle funksjoner tilgjengelig i ett skjermbilde. - Hovedhensikten er å gjøre det enklere å handle fond, samt å lage en løsning som fungerer på alle skjermer, sier prosjektansvarlig Leif Håvard Seljeflot. Et par detaljer gjenstår, men løsningen vil bli tilgjengelig for våre kunder før sommeren. 5

6 Krise som vanlig Fiske i opprørt hav Porteføljeforvaltere strever med å begrense tap og utnytte investeringsmuligheter etter naturkatastrofer, voldelige politiske opprør og økomisk kollaps rundt om i verden. Eksperter på økonomisk etikk sier at dette er moralsk akseptabelt, men kundene i fondene kan ha andre synspunkter. Christian Jessen Fondsforvaltere som SKAGEN Fondene vil ofte råde kunder til å kjøpe aksjer nettopp når det oppstår dårlige nyheter et sted i verden. Samtidig prøver vi å begrense tap og kanskje øke avkastningen ved å utnytte situasjonen. For mange kunder kan dette virke ufølsomt, spesielt når forvaltere offentlig anbefaler å kjøpe verdipapirer i skyggen av tragedier. SKAGEN prøver alltid å kommunisere på en følsom måte, og vi prøver å vise respekt og omtanke for andre når det skjer tragedier. I tillegg til dette har vi plikt til å handle på en økonomisk ansvarlig måte på vegne av oss selv og våre kunder. Tidligere har vi fått spørsmål fra våre investorer om våre investeringsråd kansje har vært litt for robuste. Vi har ikke hørt noe slikt denne gangen med hensyn til Ukraina, men vi vil likevel bruke de siste hendelsene til å se på investering, rådgivning og etikk. Markedsrapporten fra SKAGEN Fondene kaster lys på situasjonen ved å intervjue professor John Boatright fra Loyola University Chicago og Tim Warrington, viseadministrerende direktør i SKAGEN. John Boatright er professor ved Loyola University Chicago. Han er forfatter av en serie med artikler om virksomhetsstyring og etikk innen finans og er seniorredaktør av bøkene Finance Ethics: Critical Issues in Theory and Practice (Wiley 2010) og Ethics in Finance, 3rd ed (Wiley 2014). Tim Warrington er viseadministrerende direktør i SKAGEN. Før han ble ansatt i SKAGEN var han høyere offiser i den britiske hæren, og gjorde tjeneste både med FN og NATO, noe som gir ham et bredt perspektiv på politiske uroligheter og sikkerhetskriser. 6

7 Ansvarlig investor - Å utnytte investeringsmulighetene som skapes av katastrofer er moralsk akseptabelt hvis det ikke gjør forholdene for katastrofeofrene verre. Dette skjer normalt ikke, men er likevel mulig, sier John Boatright. - En ansvarlig investor bør forstå effektene fullt ut før han går videre og være forberedt på å rettferdiggjøre investeringen og imøtegå mulig kritikk, legger han til. Hans analyse er basert på hva porteføljeforvaltere må gjøre i vanskelige tider når de er ansvarlig for forvaltningen av en globalt orientert, milliardportefølje som SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki. - I katastrofetider gjøres investeringer vanligvis kun blant investorer. Når det er tilfelle, påvirker gevinster og tap som oppstår fra denne transaksjonen kun investorer, og ikke katastrofeofrene, sier John Boatright. Etiske dilemmaer Viseadministrerende direktør Tim Warrington i SKAGEN, bemerker at under slike forhold bør bedriftsinvesteringer måles etter én enkel målestokk: om hensikten er ærlig og redelig eller ikke. SKAGEN søker å avklare slik usikkerhet ved å foreta en grundig analyse av omstendighetene rundt hvert selskap, inklusive problemer forbundet med etikk, miljø og styring av samfunn og bedrifter. - Etiske dilemmaer vil fra tid til annen oppstå i en global aksjeportefølje. Faktisk så har vi en prosess for å håndtere dem, og et ønske om å handle på en passende måte som gjenspeiler vårt ansvar overfor våre investorer. Som en generell kommentar, og ikke spesifikt rettet mot Russland og Ukraina, nevner Tim Warrington at vi i vår del av verden prøver å ikke utøve ubegrunnet kulturell forskjellsbehandling. - Vi må være forsiktige slik at vi ikke blir så arrogante at vi ganske enkelt overfører det vi mener er riktig til andre land og kulturer, sier han. Hvis vi er i tvil, kan vi benytte oss av FN som dommer i disse spørsmålene. Professor John Boatright har et fundamentalt positivt syn på aksjemarkedene: de fører til effektiv allokering av kapital og skaper dermed velferd. - Selv i krisesituasjoner forbundet med større katastrofer, kan effektive finans- og råvaremarkeder bidra på en positiv måte. Ved sult, for eksempel, kan de bidra til å holde matprisene nede ved å øke tilbudet, sier han. SKAGENs erfaring Så langt er det altså greit for porteføljeforvalterne. Hva så med investorene i våre fond? Ettter over tjue år er det SKAGENs erfaring at markedsaktører svært ofte overreagerer på plutselige og uvententede negative hendelser. Hvis du har en grunntro på at aksjer vil øke i verdi på lang sikt, er den logiske konklusjonen at det ville være vel verdt å kjøpe aksjer kun når det er store overskrifter, spesielt på sidene med internasjonale nyheter i avisene. Det er ikke en skuddsikker vei til høyere avkastning, men det gir er en relativt god sjanse for å lykkes hvis du er oppmerksom på denne typen mulighet og har ledig kapital å investere. Er det så mulig for investeringsrådigvere å fortelle investorer om dette på en forsvarlig og ansvarlig måte, når det gjelder ting som de veldig voldelige demonstrasjonene på Maidan-plassen i Ukraina og senere Russlands politiske og militære overtakelse av Krim-halvøya? Her viker ikke Professor John Boatright unna. Det er moralsk akseptabelt å si høyt at det kan være en investeringsmulighet, gitt at fondene kan investere ansvarlig. Tim Warrington er i stor grad enig, og ber samtidig investorer kontakte oss hvis de ønsker å vite mer. - Våre råd må være begrenset til de områdene der vi har autorisasjon og kompetanse. Vi har en klar forståelse av verdivurdering. Hvis vi kan se gode muligheter når verdivurderinger trykkes ned, så er det noe vi er kompetente til å gi våre kunder til råd om slik at de kan handle i sin egen interesse, sier Tim Warrington. I en kompleks og sammenbundet verden er det også naturlig at investorer kan føle behov for å vite hvilke vurderinger vi gjør. - Vi mener at å opprettholde en åpen og aktiv dialog med investorer er et grunnleggende ansvar innen fondsforvaltning uansett om nyhetene er gode eller dårlige. Når det oppstår problemer av en etisk eller miljømessig art, eller knyttet til styring av samfunn og bedrifter, oppmuntrer vi våre investorer til å kontakte oss hvis de er i tvil om enten vår analyse eller vårt motiv. Så kan de dømme oss utifra hvordan vi svarer, sier Tim Warrington. Etiske SKAGEN SKAGEN er en verdibasert fondsforvalter som aktivt velger verdipapirer i henhold til vår egenutviklede investeringsprosess. En integrert del av denne prosessen er vurderingen av om en investering er kompatibel med våre etiske prinsipper. SKAGEN har valgt å innføre sine egene etiske retningslinjer siden vi mener dette er hvordan vi best kan beskytte interessene til våre andelseiere. Vårt mål er å trekke våre egne slutninger på grunnlag av objektive, påviselige fakta, og ikke på grunnlag av stemninger, rykter eller utsagn fra interessegrupper. I 2012 undertegnet SKAGEN FN-prinsippene for ansvarlig investering (UNPRI). Det er vårt mål å forbedre vår forståelse av og og hvordan vi styrer komplekse spørsmål, risikoer og verdidrivere relatert til ansvarlig investering. Tilgang til UNPRIs omfattende kunnskapsbase og støttenettverk vil utvilsomt bidra til å nå disse målene. I tillegg mener vi at UNPRI kan gi oss en ramme for vår etiske retningslinjer relatert til styring av miljøspørsmål, samfunn og bedrifter (ESG). Du kan lese mer på SKAGENfunds.com. 7

8 Krise som vanlig Et Rip Van Winkle-øyeblikk? På tross av mange historiske endringer som skjer i det politiske og geografiske landskapet i mange land over hele verden, hviler ikke SKAGENs fond på sine laurbær. Vi fortsetter jobben med å finne interessante investeringsmuligheter. Hilde Jenssen Porteføljeforvalter SKAGEN Kon-Tiki Prisen for å snu det blinde øyet til virkeligheten er moralen i historien om Rip Van Winkle, skrevet av Washington Irving i Handlingen foregår i årene frem til og etter den amerikanske uavhengighetskrigen. Van Winkle, en ubekymret og livsglad dagdriver, bodde i en liten landsby i nærheten av Catskill-fjellene i New York. En dag så han seg lei på konas klaging på hans bedagelige livsførsel. Han ville komme seg bort fra alt sammen og bestemte seg for å gå opp i fjellet med hunden Wolf. Etter kort tid støtte han på noen rare skjeggete menn og han lot seg begeistre av hjemmebrygget de tilbød ham. Og vips så sovnet Van Winkle. Da han våknet opp, var hunden hans ingensteds å bli funnet, skjegget hans var en fot lang og klærne hans var pjuskete. I landsbyen kom han i trøbbel da han sverget troskap til kong Georg III, uvitende om at den amerikanske revolusjonen hadde funnet sted. Minst tyve år hadde gått siden han hadde sovnet. Så Van Winkles drøm om å unnslippe virkeligheten ble oppfylt, men på bekostning av muligheten til å delta i den viktigste hendelsen i amerikansk historie. Irvings historie appellerte til de nederlandske nybyggernes arbeidsmoral og den blir stadig gjenfortalt i amerikanske klasserom. india TYRKIA sosiale mediers makt titteleken I India vil årets valg bli betydelig påvirket av førstegangsvelgere og sosiale medier. Ifølge bransjens anslag, vil brukere av sosiale medier i India nå 80m innen året er halvveis omme. Det høres kanskje ikke så mye ut sammenlignet med velgermassen som er anslått til 800m, men rekkevidden til sosiale medier går langt utover brukerne selv. Brukere av sosiale medier blir som regel en kilde til informasjon, og med denne kunnskapen kommer innflytelse. Dette har ikke gått upåaktet hen blant de politiske partiene. Regelmessig sender de ut frivillige til avsidesliggende landsbyer med solenergibatterier i ryggsekkene, slik at landsbyboerne kan få se sanntidsmeldinger på projektorer. Indiske aksjer fikk en oppsving i årets første kvartal (opp 5,5 prosent) sammen med den indiske rupien (nå på sitt høyeste på åtte måneder) godt hjulpet av optimisme knyttet til et næringsvennlig valgresultat. Selskaper med global rekkevidde, slik som Mahindra & Mahindra, Tech Mahindra, UPL, State Bank of India og Bharti Airtel, utgjør noen av hovedingrediensene i Kon-Tikis portefølje med betydelig oppsidepotensial. I sterk kontrast til India, hvor politiske myndigheter har omfavnet sosiale medier som et nyttig verktøy, har Tyrkias president Erdogan på sin side valgt å forby både Twitter og Google. Samtidig som sosiale medier ble anklaget for å spre falske rykter om korrupsjon til skade for samfunnet, ble begge nettstedene mørklagt på påfallende vis. Som forventet stjal de offentlige protestene overskriftene over hele verden nesten umiddelbart, og Twitter og Google kom raskt på banen med instruksjoner om hvordan det tyrkiske forbudet kunne omgås. Veldrevne tyrkiske selskaper med lave prislapper synes vi er interessant, ikke minst Sabanci og Yazicilar, to diversifiserte holdingselskaper. Tiden vil vise hvilken innvirkning Erdogans forbud mot sosiale medier får på Tyrkias politiske fremtid. I likhet med Rip Van Winkle, finner han gjerne ut at bare fordi du ikke kan se det, så betyr ikke det at det ikke eksisterer. 8

9 russland japan snodig sengepartner plass til vekst I dag blir landegrensene tegnet på nytt i Russland etter anneksjonen av Krimhalvøya, som Russland overførte til Ukraina i Frykten for russisk historieomskrivning forsterkes av en søken mot russisk nasjonalitet i flere selvstendige stater. En annen ikke helt ubetydelig maktfaktor er naturgassen. I dag står russisk gasseksport for 25 prosent av europeernes gassforbruk, og Europa på sin side importerer 75 prosent av den russiske produksjonen. Det mer langsiktige spørsmålet investorer må spørre seg er om Russland eller Europa er villig til å handle irrasjonelt ved å gå inn på ulønnsomme avtaler, kun for det politiske spillet sin skyld. Uansett er president Putin opptatt av å gjøre Russland til et globalt sentrum i kapitalmarkedet, en prosess som vil kreve tiltak for å styrke tilliten til russiske investeringsaktiva. Kon- Tiki tok nylig Moscow Stock Exchange inn i porteføljen, en aksje som vi tror vil dra fordel av denne trenden. For tiden har fondet 6,8 prosent av den samlede porteføljen i russiske aksjer. De omsettes nå til 5,2x P/E og 0,9x P/B, nær samme nivå som på bunnen av finanskrisen i For å sette kapitalflukten i perspektiv, ble det i løpet av første kvartal i år trukket ut nær $70 milliarder fra Russland, mens tilsvarende tall for hele 2013 var 63 milliarder amerikanske dollar. Åpenbart er det mye arbeid som må gjøres for å gjenopprette tilliten blant investorene. I mellomtiden holder russerne frem med å kjøpe dagligvarer og heve lønnsslipper. Dette er grunnen til at vi eier dagligvarekjeden X5 og VTB Bank. De har heller ikke sluttet å benytte mobiltjenester, til fordel for Sistema som kontrollerer MTS, Russlands ledende teleselskap. Japan er et annet marked verdt å merke seg, der Kon-Tiki har tatt inn nye selskaper de siste månedene. Til tross for et spektakulært 2013 med en oppgang på 56 prosent drevet av «Abenomics», er Nikkei 225 fremdeles mer enn 60 prosent under toppen fra Selv på disse nedtrykte nivåene er bare 8,5 prosent av de japanske husholdningenes eiendeler på nesten 1,6 kvadrillioner yen ($15,5 trillioner) plassert i aksjer. (Kilde: Bank of Japan). Dette kan sammenlignes med 33 prosent i USA og 16 prosent i eurosonen. Fordi selskapsspesifikk informasjon er vanskelig å finne, fremstår det fremdeles som litt bingoaktig for de fleste private investorer å investere i japanske aksjer. Ta Japans tre største nettmeglere som et eksempel disse har ikke mer enn to analytikere som dekker landets 3732 børsnoterte selskaper. Dette gir stort rom for vekst for SBI Holdings, Japans største nettmegler og en av nykommerne i Kon-Tiki. 9

10 Krise som vanlig Aktiv en fordel i vekstmarkedene Vekstmarkedene fortsetter sin tunge vandring som startet i Men en stor del av prispresset på vekstmarkedsbørsene skyldes kortsiktige og passivt forvaltede penger. For aktive forvaltere som SKAGEN, er det gode muligheter til å dra nytte av situasjonen. Nick Henderson Ved slutten av mars kan vi se tilbake på 21 uker i strekk med rekordstore kapitalstrømmer ut fra vekstmarkedene. Tross uroen som rår er det ikke alle som forlater vekstmarkedene. SKAGEN Kon-Tiki hadde netto tegning over flere uker i perioder med stor kapitalflukt generelt. Store kapitalstrømmer ut fra markeder presser vanligvis aksjekursene nedover det så vi i vekstmarkedene i 2013 og utviklingen fortsetter inn i første kvartal i år. En nærmere titt bak statistikken rundt kapitalflukten viser at over 60 prosent av de pengene som hittil i år har forlatt vekstmarkedene er kommet fra børshandlede fond, såkalte ETF er. Dette følger trenden vi så i 2013 da tre firedeler av kapitalflukten stammet fra denne typen passiv forvaltning. Enkelt sagt er ETF enes mål å følge vekstmarkedenes gjennomsnittlige utvikling nesten som et indeksfond. Investorer som ikke tror på den generelle utviklingen for selskapene som faller innenfor vekstmarkedsindeksen har dermed sannsynligvis solgt sine ETF er. Det er verdt å nevne at ETF er sjelden klarer å levere identisk avkastning som indeksen, særlig i utviklingslandene. Årsaken er at likviditeten på på vekstmarkedsbørsene oftest ikke er god nok. Det betyr at det kan være vanskelig å få tak i tilstrekkelig mange aksjer til riktig pris for de som forvalter ETF ene det gjør det vanskelig å lykkes med målet om å etterligne den gjennomsnittlige indeksutviklingen. Tapte muligheter For aktive forvaltere som SKAGEN kan det faktum at vekstmarkeder tidvis har en dårligere eller mer ineffektiv prissetting gjøre det enklere å slå markedet, siden potensialet for feilprisinger er større i disse situasjonene. Sunn fornuft tilsier at vekstmarkedene ikke bør behandles som ett homogen marked, siden forskjeller mellom land og sektorer ofte er mer uttalte her enn i den utviklede verden. Passive investeringer kan gi større diversifisering i og med at at investeringer vanligvis gjøres i flere selskaper og sektorer. Å blindt følge vekstmarkedsindeksen betyr at investorer går glipp av muligheten til å følge nøye utvalgte selskaper. Langsiktig perspektiv Pengestrømmene inn og ut av ETF-fondene i vekstmarkedslandene er generelt betydelig mer volatile enn i aktivt forvaltede fond. Siden finanskrisen har ETF er hatt netto innløsning i seks kvartaler samtidig som aktivt forvaltede fond ikke har hatt det. I 2013 og så langt i år har volatiliteten økt både som følge av den amerikanske sentralbanken Feds ytterligere nedtrapping av de kvantitative lettelsene, og den potensielle politiske usikkerheten som følger en rekke politiske valg i år. En effekt av økt kortsiktighet, forsterket av stadig flere finansielle instrumenter som gjør det mulig å gå inn og ut av markeder i en kortere periode, er noe som skaper muligheter for langsiktige investorer. Med så mye som 80 prosent av investorenes penger fokusert på kortsiktige bevegelser i aksjemarkedet blir det mindre konkurranse mellom langsiktige investorer. Dette kan brukes til å dra nytte av mer eller mindre tilfeldige aksjeprisfall for å kjøpe og holde eierskap i bra selskaper. Nylig benyttet for eksempel SKAGEN Kon-Tiki anledningen og dro fordel av de svake aksjemarkedene i Tyrkia og Russland. Prispress forårsaket av blant annet ETF-flukt ga en mulighet til å øke beholdningen i det tyrkiske konglomeratet Sabanci Holding og den russiske matkjeden X5 Retail Group. Kanskje er det eneste vi kan være sikre på i vekstmarkedene at det kommer til å komme flere perioder av usikkerhet. Økt volatilitet er prisen å betale for å oppnå potensiell belønning fremover. Det bør ikke være stor tvil om at investorer bør kjøpe intelligent, selektivt og på lang sikt for å oppnå best mulig risikojustert avkastning på vekstmarkedene. Hva er aktiv share? Active share er en bra måte å avgjøre om en fondsforvalter er en ekte selskapsplukker det vil si en forvalter som går sin egen vei og ikke kopierer porteføljen etter hvordan markedet generelt ser ut. Målestokken active share viser den andelen av porteføljen som avviker fra referanseindeksen. SKAGEN Kon-Tiki har for tiden en active share, eller aktiv andel, på 96 prosent. Det viser at det aller meste av fondet er aktivt investert i forhold til indeksen, og at SKAGEN Kon-Tikis forvaltere dermed ser muligheter til andre investeringer enn de vekstmarkedsindeksen består av. Hva er en ETF? Exchange Traded Fund, eller et børshandlet fond. Målet for en ETF er at verdien skal utvikles på samme linje som andre aktivaklasser for eksempel råvarer eller en hel børsindeks. Hva er vekstmarkeder? Et vekstmarked beskrives som et land som har noen av de utviklede landenes karakteristikker, men som ikke er et utviklet land. Dette inkluderer land som kan bli utviklede i fremtiden, eller som har vært det tidligere. Det kan være land med rask vekst og industrialisering. Kina og Indias økonomier anses å være de største vekstmarkedsøkonomiene. Ifølge tidsskriftet The Economist finner mange betegnelsen utdatert, men det er foreløpig ikke dukket opp ny terminologi som har fått fotfeste. Kilde: Wikipedia 10

11 Fem fordeler ved aktive investeringer i vekstmarkedene 1. Muligheter i mindre selskaper Mange mindre vekstmarkedsselskaper inngår ikke i vekstmarkedsindeksen, som er bygget opp rundt børsselskapenes verdi og kun inneholder de største selskapene. Indeksen skaper en ineffektiv ressursfordeling indeksforvalternes kapital låses til de største selskapene, snarere enn de mest veldrevne selskapene. 2. Smartere eksponering via utviklede Passive forvaltere går glipp av muligheten til å finne selskaper noterte i utviklede markeder men hvis virksomhet er i eller har sterkt fokus på utviklingslandene. I tillegg til at disse selskapene kan øke investorenes univers av vekstmarkedsselskaper, de er ofte billigere og mer veldrevne enn sine innenlandske konkurrenter. SKAGEN Kon-Tiki har for tiden 27 prosent investert i slike selskaper og fem av de ti beste bidragsyterne i første kvartal 2014 er notert i utviklede markeder. 3. Overser Frontier markets I vekstmarkedsindeksen inngår ikke såkalte frontier markets, markeder som generelt er mindre utviklet enn vekstmarkedsland, men der visse selskaper vokser raskt og har direkte tilgang til stor innenlandske markeder. Et eksempel er Nigerias Diamond Bank og EFG Hermes i Egypt, som begge inngår i de rundt tre prosentene av SKAGEN Kon-Tikis portefølje som nå investeres i frontier markets. 4. Beskyttelse på nedsiden - Passive investeringer utnytter ikke muligheten til å lage en beskyttelse på nedsiden ved å fokusere på mer konservativt verdsatte selskaper, som tilbyr en sikkerhetsmargin for store kurstap. Mye av SKAGEN KonTikis fremgang i 2013 kan forklares med at det var veldig få av porteføljeselskapene som leverte betydelige tap. 5. Preferanseaksjer - Ved å investere i preferanseaksjer som ofte handles med en rabatt, skapes også en beskyttelse mot nedgang. Dette går ofte passive forvalter glipp av. Rabatten skyldes ofte at preferanseaksjene er mindre likvide, men på den andre siden gir de visse rettigheter med hensyn til utbytte. I 2013 kom et sterkt bidrag til resultatet fra preferanseaksjene i Hyundai Motors og Samsung Electronics. S K A G E N F O N D E N ES M A R K E DSR A P P O RT

12 Krise som vanlig Aktiv og fokusert Det er når uroen herjer og investorene viser tegn til panikk at aktive forvaltere har en fordel, hvert fall de som tenker selv. Søren Milo Christensen Porteføljeforvalter SKAGEN Global Urolige tider leder ofte til panikk som får aksjekursene til at avvike fra de fundamentale verdier i selskapene. Disse periodene har historisk skapt gode muligheter for aktive forvaltere med en lang tidshorisont, som har frihet til å velge selskaper uavhengig av en indeks, geografisk område og bransje. Det har lenge pågått en debatt om det er best å investere i indeksfond, såkalt passiv forvaltning, eller om man heller bør investere hos en aktiv forvalter som søker å skape meravkastning. Til tross for at debatten har pågått lenge, er den bemerkelsesverdig lite nyansert. Hvor aktiv er aktiv? Et viktig mål når man skal velge en aktiv forvalter, men som samtidig er ett av de minst brukte begreper innen fondsindustrien, er aktiv andel. Kort fortalt viser aktiv andel, hvor stor del av et fond som er investert annerledes enn indeksen. En aktiv andel på eksempelvis 30 prosent, betyr at 30 prosent av fondet skiller seg fra indeks. Med andre ord er det 70 prosent som er helt likt indeks. For fondssparere er det dermed et godt mål på om de får det de betaler for når det gjelder aktiv forvaltning. Dette illustreres best ved et eksempel. La oss ta et fond med en aktiv andel på 30 prosent og et fast forvaltningshonorar på 2 prosent. Anta så at de 30 prosent som er investert annerledes enn det generelle markedet gir en meget respektabel meravkastning på 5 prosentpoeng. Forvalteren vil dermed ha skapt en meravkastning på hele fondet på 1,50 prosentpoeng (før omkostninger). Resultatet er likevel at selv om forvalteren har valgt de riktige aksjene står fondssparerne igjen med en mindreavkastning på 0,5 prosentpoeng etter kostnader. HØY andel Skap-indeksere i Sverige % Ren indeksforvaltning Skap-indeksforvaltning Virkelig aktiv forvaltning Schweiz Sverige Belgien Polen Irland Frankrike Spanien Tyskland Finland Kanada Asia Paficia USA Storbritannien Andra regioner Portugal Österrike Italien Norge Luxemburg Danmark Holland Lichtenstein Kilde: Cremers, Ferreira, Matos, Starks, 2013 Forskjellen i aktiv andel mellom ulike land er svært stor. Sverige hører til de land med høy andel av skap-indeksere blant fondsselskapene. 12

13 Foto: istockphoto Med en aktiv andel på 30 prosent, og et fast forvaltningshonorar på 2 prosent, må dermed forvalteren i gjennomsnitt skape en meravkastning på nesten 7 prosentpoeng på den aktive delen, bare for å dekke de faste kostnadene. Til sammenligning dersom den aktive andelen eksempelvis er 90%, trenger man bare levere en meravkastning på 2.22% for å dekke et fast honorar på 2 prosent. Skap-indeksere dominerer Et fond med lav aktiv andel vil i realiteten være investert ganske likt som det generelle markedet. Det er dermed statistisk sett nesten umulig å slå markedet på sikt. På fagspråket kalles gjerne disse forvalterne for skap-indeksere. Ser man på historien vil man se at andelen skap-indeksere - dem med en aktiv andel på under 60 prosent - har vært stigende. Feil empiri gir feil konklusjon Med ovenstående i mente, er det åpenlyst hvorfor de langt fleste empiriske analyser kommer frem til at aktive forvaltere i genomsnitt leverer dårligere avkastning enn det generelle markedet. Problemet er at analysene inneholder data fra en lang rekke aktive forvaltere, som i realiteten ikke har mulighet til å slå markedet. En mer nyansert analyse av aktive forvaltere viser ofte et annet bilde. Faktum er at reelt aktive forvaltere (de med en aktiv andel på over 60 prosent) i gjennomsnitt slår markedet etter omkostninger. Meravkastning før og etter omkostninger for globale fond i perioden Active Share Gjennomsnittlig Brutto- Active Share avkastning Nettoavkastning Høy 92,8 2,33 1,17 86,2 1,69 0,44 81,1 1,52 0,37 75,1 1,26 0,17 Lav 59,3 0,10-0,95 Kilde: Morningstar Basert på tabellen under kan man trekke tre generelle konklusjoner: 1) Aktive forvaltere slår generelt markedet - før omkostninger 2) Dem med høy aktiv andel slår markedet mer enn dem med lav aktiv andel (Årsaken er ikke at de med lav aktiv andel velger feil aksjer, men siden en stor del av fondet er investert likt indeks blir samlet meravkastning minimal) 3) Forvaltere med lav aktiv andel oppnår der for ikke en meravkastning som er stor nok til å dekke honorarene Andel av fondsmidler i USA over tid, fordelt etter aktiv andel % % 60 80% 40 60% 20 40% 0 20% 80 Virkelige aktiva Förstärkt index Kilde: Antti Petäjistö, 2013 Til sammenligning hadde SKAGEN Kon-Tiki 96 prosent aktiv andel ved utgangen av SKAGEN Global ligger på 95 prosent og SKAGEN Vekst 94 prosent på samme tidspunkt. SKAGENs verdibaserte investeringsfilosofi regnes av mange som en av hovedgrunnene bak suksessen. Men kanskje like viktig er forvalternes frihet til å velge selskapene i porteføljene selv, langt unna finanssentra og gruppetenking. 13

14 Krise som vanlig Verdens beste investering 8. mai er det 120 år siden mannen bak «value investing», Benjamin Graham, ble født. Generasjoner av investorer har mye å takke ham for. For mange investorer kan tiden før og etter man oppdaget Grahams investeringsfilosofi sammenlignes med å løpe orientering, uten og med kart og kompass. Erik Landgraff Porteføljeforvalter SKAGEN Kon-Tiki Selv om investeringsverden har endret seg betydelig siden den gang, er hovedprinsippene bak Grahams lære like aktuelle i dag som for 80 år siden. Mr. Market Daglig likviditet og prissetting er i utgangspunktet positivt for investorene i aksjemarkedet. Rasjonelle investorer kan hver dag sjekke markedsprisen, og vurdere om det er interessant å kjøpe eller selge. Flokkmentalitet og følelsesbaserte beslutninger fører imidlertid til at svingningene i aksjekursene til tider blir en byrde om foten for mange investorer. Når euforien tar overhånd, og aksjer er dyre, blir man fristet til å kjøpe. Når frykten råder, og aksjer er billige, blir man lett tilbøyelig til å trykke på salgs- fremfor kjøpsknappen. Fokus på selskapene - Investing is most intelligent when it is most business like, skrev Graham i boken «Intelligent Investor». I en verden med fokus på øyeblikkelig kursoppdateringer og daglige svingninger i markedet er det lett å glemme at en aksje faktisk er en eierandel i et selskap. Derfor bør analysen av selskapets eiendeler, inntjening, markedsposisjon og konkurransefortrinn være basis for investeringsbeslutningene. Over tid er det selskapets inntjening som er avgjørende for aksjonærenes avkastning. Det er like relevant i dag som for 80 år siden. Margin of Safety: Sist, men ikke minst, insisterte Graham på at enhver investering må ha tilstrekkelig sikkerhetsmargin. Fremtiden er per definisjon usikker. Selv for selskaper som tilsynelatende har gjort alt rett, kan uforutsette hendelser sette kjepper i hjulene. Den beste beskyttelsen mot fremtidig usikkerhet er i følge Graham å bruke sunn fornuft. Å kjøpe aksjen billig nok til at avkastningen blir god selv om alt ikke går slik man hadde forutsatt. Vi i Skagen satser da også på selskaper som er priset med god rabatt til underliggende verdier. Hvordan sko seg på Grahams lære Aksjemarkedet har som nevnt endret seg betydelig siden Grahams tid. Teknologisk utvikling og internett har gjort tilgjengelig informasjon bare er et tastetrykk unna. Dermed er det blitt vanskeligere å skaffe seg en informasjonsfordel. Men tilgjengeligheten av informasjon varierer fra marked til marked, og fra selskap til selskap. Dermed kan man fortsatt skaffe seg fordeler, for eksempel ved å lete blant underanalyserte og upopulære selskaper, slik vi i SKAGEN gjør. En annen suksessformel har vært å søke etter situasjoner hvor høy grad av kompleksitet gjør at de aller fleste kapitulerer i stedet for å forsøke å nøste opp i trådene. Vår investering i selskaper som tyrkiske Yazicilar Holding, med sin komplekse eierstruktur, er et godt eksempel. Det som imidlertid ikke har endret seg på alle disse årene er investorenes adferdsmønster. Det å fokusere mer på oppsiden enn nedsiden. Å kaste seg på siste popularitetsbølge og mulighetene for rask profitt, når naboen tjener mer på sine bioteknologiaksjer enn du gjør på gamle kjedelige selskaper. Å støtte seg på argumentasjonen «this time is different». Å ikke se lenger enn til neste kvartal. Dette er alle evigvarende fenomener. I SKAGEN prøver vi å utnytte investorenes til tider irrasjonelle handlinger. To gode eksempler er bilselskapene kinesiske Great Wall Motor og koreanske Hyundai, som vi kjøpte i de verste finanskrisetider. Prisingen tilsa at verden nesten skulle gå under, og ingen lenger kom til å kjøpe ny bil. I hvert fall ikke med det første. Da vi kjøpte oss inn i Great Wall Motor var selskapet priset til under netto kontantbeholdning. Alle andre eiendeler - samt verdien av fremtidig produksjon og salg - fikk vi gratis. Dette var en klassisk verdiinvestering i Grahams ånd, som i ettertid har gitt en fantastisk avkastning. Så for dere som ikke har lest Grahams Intelligent Investor, løp og kjøp! Det er en av verdens beste investeringer. Mr. Market GRAHAMS RÅD Grahams råd er å utnytte markedets irrasjonalitet til sin fordel. Det kan illustreres gjennom å forestille seg en forretningspartner ved navn Mr. Market. Hver dag tilbyr Mr. Market en pris han kan kjøpe dine aksjer for, eller selge deg sine. Se så for deg at Mr. Market er manisk depressiv når det kommer til investeringer. Noen dager er han i kjempehumør, og byr opp prisen på aksjene dine til skyhøye nivåer. Andre dager er han fryktelig deppa, og tilbyr en veldig lav pris for aksjene. Det beste med Mr. Market er at han ikke bryr seg om å bli oversett. Du kan utnytte hans humørsvingninger. Det gjelder med andre ord å ikke bli påvirket av hans daglige oppog nedturer, men ta fordel av disse. Kjøpe billig og selge dyrt. 14

15 Uroen i Ukraina og Russlands annektering av Krim preget nyhetsbildet i første kvartal. Foto: Xxxx Porteføljeforvalternes beretning Introduksjon > Risk off: Uro i Ukraina, Russlands annektering av Krim samt frykt for svakere vekst i Kina var viktige årsaker til at mange investorer valgte sikkerhet i første kvartal. > Redusert spenning mellom Russland og Vesten førte i slutten av kvartalet til et lite lettelsesrally i aksjemarkedene. > Flukten stoppet fra globale vekstmarkedsfond, men det er for tidlig å friskmelde vekstmarkedene. > Attraktive priser på mange selskaper i vekstmarkedene, betydelig rabatt i forhold til utviklede markeder og fondenes referanseindekser. 15

16 Porteføljeforvalternes beretning Det svingte litt igjen I årsrapporten for 2013 advarte vi om at det måtte påregnes større kurssvingninger i aksjemarkedet i Det har også vært tilfellet i årets første kvartal. Men vi må to år tilbake i tid for å finne et tosifret kursfall i de større aksjemarkedene. Sentrale uromomenter i kvartalet var: Konflikten i Ukraina. Russlands annektering av Krim. Frykt for svakere vekst i Kina, og signaler om at kinesiske myndigheter ikke redder (alle) bedrifter med gjeldsproblemer. Redusert spenning mellom Russland og Vesten førte i slutten av kvartalet til et lite lettelsesrally i aksjemarkedene. Først og fremst i et sterkt nedsolgt russisk aksjemarked, som på papiret fremstår som verdens billigste. Eller sagt med andre ord, risikopremiene er rekordhøye. Men også de øvrige upopulære vekstmarkedene fikk seg et kjærkommet løft. Vladimir Putin og Barack Obamas popularitet Parallelt med stigende aksjekurser styrket også valutakursene seg. Etter 21 uker på rad med flukt ut av globale vekstmarkedsfond fikk vi i slutten av mars en uke hvor det var omtrent like mange salg som kjøp. Om det signaliserer at flukten har stoppet opp, gjenstår å se. Det som er sikkert er at det finnes mange attraktivt prisede selskaper i vekstmarkedene, og i våre aksjefond. Uansett hvordan man vrir og vender på det (fallende lønnsomhet osv.) prises vekstmarkedene med en signifikant rabatt i forhold til utviklede aksjemarkeder (se graf). Kvartalet endte opp ganske så flatt for de utviklede aksjemarkedene, mens vekstmarkedene var ned snaue to prosent, målt i norske kroner Utviklede markeder relativt til emerging markeder: pris / bokført egenkapital Trl PB (x) % % Jan 09 Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14 Obama's approval rating (RHS) DM relative to EM Putin's approval rating +2SD, SD, 1.2 Avg, 1.1-1SD, SD, 0.7 Des 03 Des 04 Des 05 Des 06 Des 07 Des 08 Des 09 Des 10 Des 11 Des 12 Des 13 Kilde: CLSA, Factset Kilde: The Levada Center, NBC News/Wall Street Journal Survey Tapere ble vinnere To av fjorårets tapermarkeder, Indonesia og India, var i første kvartal opp henholdsvis 20 og 10 prosent, i norske kroner. Det er interessant å se hvordan små endringer i investorenes syn på verden kan føre til såpass store kursutslag. Særlig når konsensus ved inngangen til året var så sterk negativ. Eller kanskje nettopp derfor. Når den siste optimist er blitt pessimist er det som kjent ikke så mange selgere igjen. I de kommende valgene i India og Indonesia gir meningsmålinger håp om at mer reformvennlige politikere tar over styringen av landene. Russland i skuddlinjen Det russiske aksjemarkedet endte kvartalet ned 16 prosent, målt i norske kroner. Med en relativ høy vekting russiske aksjer i porteføljen ble både SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki rammet. Til tross for tøff retorikk og ubetydelige sanksjoner virker det som om de vestlige landene anser Ukraina å være innenfor den russiske interessesfære. Europa og USA synes ikke å være interessert i å løfte konflikten opp på et høyere nivå. Det kunne fort få negativ effekt på en skjør global økonomi. Ellers er det påfallende hvordan Vladimir Putin og Barack Obamas popularitet i den senere tid har endret seg i deres respektive hjemland, med motsatt fortegn (se graf). Kreditkrise i Kina? Det har lenge vært åpenlyst at det innen kinesisk bank- og finansvesen befinner seg mangt et dårlig lån. I tiden etter finanskrisen har stimulering av økonomien i mange tilfeller kommet i første rekke, og (u)lønnsomheten i andre. Det har også blitt solgt en rekke spekulative spareprodukter til finansiering av private selskaper, spesielt innen eiendomssektoren. Vi har nå sett de første kinesiske selskapene som har måttet krype til korset og meddelt kreditorene at de har kommet i en misligholdssituasjon. Hvis dette er 16

17 Porteføljeforvalternes beretning Foto: Bloomberg Tyrkias president Erdogans regjering hevder at sosiale medier anvendes for å spre falske korrupsjonsrykter som kan skade samfunnet, og at både Twitter og Google er suspekte plattformer. Twitterforbudet ble senere opphevet, men det er uklart hvordan Tyrkias anstrengte forhold til sosiale medier vil påvirke landets politiske fremtid. en trend som fortsetter, kan 2014 bli året da tapene for alvor kommer frem i lyset. Det store spørsmålet er i hvor høy grad kinesiske myndigheter finner det «lønnsomt» å ta tapene på egen kappe. Til tross for at kinesiske banker ser billige ut på papiret, har vi ikke latt oss friste til å investere. Årsaken er manglende gjennomsiktighet hva gjelder kvaliteten på låneporteføljen, kombinert med en kunstig høy rentemargin. Sentralt for kinesisk økonomi er beslutningen om å øke valutaens svingningsrom til en global valutakurv fra en til to prosent. Det kan signalisere at Kina igjen ønsker å stimulere vekst gjennom økt eksport. Kinesisk valuta har, med unntak av små pustepauser, styrket seg siden Gjennom årets første kvartal pekte imidlertid valutakursen nedover. Dårlig vær i USA Nøkkeltall fra amerikansk økonomi kom inn litt på den svake siden. Mye kan forklares med ekstremt dårlig vær i vinter. Kapitalmarkedene har derfor ikke tatt disse inn over seg. Janet Yellen ble som ventet valgt som ny sentralbanksjef. Basert på hennes uttalelser så langt, blir det ingen større endringer i landets pengepolitikk. Den lenge fryktede nedtrappingen av sentralbankens obligasjonskjøp har heller ikke ført til høyere lange renter. Snarere tvert i mot. Resultatet fra sentralbankens årlige stresstest viste et bilde av amerikansk bankvesen som velkapitalisert. Prosessen for godkjenning av bankenes ønsker om tilbakekjøp av egne aksjer og utbetaling av utbytte, viste imidlertid at de fortsatt kjører en hard linje. En av SKAGEN Globals største investeringer, Citigroup, fikk ikke klarsignal til å gjennomføre sine planer. Det betyr sannsynligvis en utsettelse av både utbytte og tilbakekjøp av aksjer til 2015 (for ytterligere kommentar, se rapporten til SKAGEN Global på side 23). Japan-frykt i Europa I Europa kom nye indikasjoner på at inflasjonen fortsetter å tikke nedover, og nå nærmer seg faretruende nullpunktet. Stadig flere bekymrer seg for at det skal gå med Europa som med Japan deflasjon og investeringsvegring. Viktig blir det nå å følge med på signaler og mulige mottiltak fra den europeiske sentralbanksjefen, Mario Draghi. Mange mener han snarest bør sette i gang utradisjonelle pengepolitiske tiltak for å øke inflasjonsforventningene. En mulighet er å kjøpe statsobligasjoner, slik den amerikanske sentralbanksjefen i lengre tid har gjort. Selv om økonomiske indikatorer i stigende grad peker i riktig retning, er veksten i Europa lav. Unntaket er Storbritannia. Her har politiske tiltak, sammen med fortsatt lave renter, ført til et kraftig løft i aktiviteten i boligmarkedet. Senere tids store tema i europeiske kapitalmarkeder har vært det kraftige fallet i rentedifferansen mellom tyske statsobligasjoner og de tidligere dommedagsdømte PIIGS-landene. Både SKAGEN Tellus og SKAGEN Avkastning har tjent gode penger på rentefallet i disse landene. Porteføljeforvalter av SKAGEN Tellus, Torgeir Høyen, mener PIIGS-festen kommer til å fortsette en stund til. Han forventer med andre ord at risikopremiene skal ytterligere inn (se rentekommentar på side 32). Japans manglende pil Etter at vinden i fjor blåste japanske aksjers vei, har skepsisen til effekten av «Abenomics» økt gjennom årets første kvartal. 17

18 Porteføljeforvalternes beretning Foto: Bloomberg Fjorarets taper India var opp 10 prosent i første kvartal. Verdens største demokrati går til valgurnene i april/mai, og valget følges med stor interesse. Med giganten Toyota Motor i førersetet er det flere japanske bedrifter som nå melder om en oppjustering av lønningene. Etter mange års stillstand er dette signaler som er verd å ta med seg. Kombinasjonen av høyere energipriser og økte skatter (moms) har imidlertid ført til bekymring for innenlandsk forbruk. Siste tids sårt kjærkomne økning i inflasjonen ser også ut til å flate ut, godt under målet på to prosent. Så langt har den japanske sentralbankens kvantitative lettelser først og fremst ført til prisoppgang for aktiva. Slik vi også har sett det i USA og Europa. Spesielt stor har prisøkningen vært for eiendom i og rundt Tokyo. Japanske eiendomsaksjer har imidlertid hele veien vært for høyt priset for vår verdibaserte SKAGEN-kalkulator. Det store spørsmålet blant aksjeinvestorene er om Japan nok en gang faller tilbake til siste års gjennomgangsmelodi, lav økonomisk vekst og fallende priser. Eller om statsminister Shinzo Abe, gjennom en mer ekstrem penge- og finanspolitikk, får fart på vekst- og inflasjonsforventningene. Og på kjøpet presser japanske Yen ytterliggere ned. Til glede for landets eksportører. Solskinn over bølgene Etter at høyere verdsettelser av selskapenes inntjening stod for brorparten av fjorårets kraftige kursoppgang i utviklede aksjemarkeder, er markedene nå mer sårbare. Spekulasjon om fremtidig stimulansestrategi fra sentralbankene kommer fortsatt til å være sentrale kursdrivere i det korte bildet. Den mest åpenbare kandidaten til økt uro i de globale aksjemarkedene er en eskalering av konflikten i Ukraina. En gjeldssituasjon i Kina som utvikler seg til reelt finansielt stress, samt økte renter globalt, er andre potensielle urokråker. Det er alltids noe å bekymre seg over i aksjemarkedene. Vi SKAGEN er imidlertid ikke så opptatt av kortsiktige kurssvingninger, som ofte er styrt av følelser fremfor realiteter. Desto mer følelser som er involvert, jo større er mulighetene for aktive forvaltere som oss til å skape langsiktig meravkastning. Hva gjelder utviklingen for verdensøkonomien videre i 2014 forventer vi at den sakte men sikkert fortsetter å bedre seg. Selskapene er generelt sett godt kapitaliserte, og fortsatt et er det et betydelig potensial for å øke lønnsomheten. Spesielt i Europa og i de fleste vekstmarkedene. Selv om amerikanske selskaper generelt sett er relativt høyt priset, finnes det fortsatt attraktive lommer, herunder finanssektoren. Med dagens lave verdsettelse av vekstmarkedene er det her vi ser størst potensial. Reduserte realøkonomiske ubalanser og økt bruk av kostnadskniven kan gi grobunn for signifikante kursstigninger fremover. Større sprik i verdsettelsen mellom land, regioner og sektorer tilsier at det blir stadig viktigere å være selektiv. Å sette fokus på de enkelte selskapene, og prisingen av disse. Sånn sett er det betryggende at selskapene i våre aksjefond er attraktivt priset, både absolutt og relativt til de respektive referanseindekser. 18

19 SKAGEN Vekst > Avkastningen i første kvartal har kommet på bred basis. Medisin og reiseliv ga de beste bidragene. > 100 millioner kinesere ferierte i fjor utenfor landets grenser. Innen 2020 forventes tallet å doble seg. > Dårlige bidrag fra oljeservice, hvor supply- og subseaselskaper står for seks prosent av porteføljen. Bedre lønnsomhet og oppkjøp kan gi kursløft. AVKASTNING Siste 12 mnd 1. KVARTAL 2014 SKAGEN Vekst 26.5% 4.8% MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic 20,3% 1.6% Sterkt kvartal I et småturbulent og flatt første kvartal i verdens aksjemarkeder kan SKAGEN Vekst skilte med en avkastning på 4,9 prosent, mot referanseindeksens 1,6 prosent. SKAGEN Vekst har gjennom kvartalet fått god uttelling på flere av de større investeringene, både absolutt og relativt sett. Avkastningen har kommet på bred basis, både hva gjelder bransjer og land. Medisin og reiseliv utpeker seg imidlertid som vinnerne. Best av dem alle var en god gammel traver, Teva Pharmaceutical (Teva). Verdens største produsent av generiske medisiner, eller på godt norsk, kopimedisiner. Teva-kursen var opp 30 prosent i kvartalet. Ny dose - ny patentbeskyttelse Teva har i lengre tid hengt etter kursmessig, både i forhold til det generelle aksjemarkedet og sektoren medisin. Selskapet har vært upopulært blant investorene. Først og fremst som følge av at selskapets melkeku Copaxone som ikke er et kopiprodukt går av patent nå i mai måned. Og at kopistene (!) da kommer raskt på banen og dumper prisen på medisinen som hjelper pasienter med multippel sklerose. Copaxone står i dag for rundt halvparten av Tevas samlede inntjening. Vi har hele tiden ment at Copaxone-frykten har vært overdrevet, og at aksjekursen har reflektert «worst case», og vel så det. Nå har Teva fått patent på en «ny» Copaxone, som pasientene bare skal ta tre ganger i uken, i stedet for hver dag. Selskapet har gjennom kvartalet gjort en god jobb med å konvertere pasienter over på den nye doseringen, som er patentbeskyttet frem til I skrivende stund ser det også ut til at «gamle» Copaxone beholder sin patentbeskyttelse ett år lenger enn den opprinnelige utløpsfristen nå i mai. Med andre ord ser det ut til at Teva skal få god inntjening fra Copaxone også i årene fremover. I tillegg tjener de jo penger på sine kopiprodukter, og er godt i gang med sitt kostnadskuttprogram. 100 millioner reisende kinesere Våre investeringer innen reiseliv opplevde alle en solid kursoppgang. Størst bidrag fikk vi fra Norwegian, med 94 millioner kroner. Også det asiatiske lavprisselskapet AirAsia og cruiserederiet Royal Caribbean Cruises kunne skilte med solide bidrag til fondet (se tabell). Dette er investeringer, og bransjer, vi har stor tro på også i fremtiden. Et folkeslag som kommer til å være sentral for utviklingen av turismenæringen globalt i årene som kommer er kineserne. Antall kinesere som ferierer utenfor landets grenser vokser kraftig, og passerte i fjor 100 millioner! Dette tallet forventes å dobles innen Vi snakker da om 200 millioner kinesere som skal fly, bo på hotell, dra på cruise og oppleve verden utenfor Kina. NØKKELTALL for DE StØRSTE POSTENE til SKAGEN VEKST (per ) Porteføljeforvaltere Geir Tjetland, Ole Søeberg og Alexander Stensrud (junior porteføljeforvalter) Selskap Postens størrelse, % Pris P/E 2013E P/E 2014E P/B siste Kursmål Samsung Electronics 7,0% ,3 5,2 1, Royal Caribbean Cruises Ltd 6,9% 54,56 25,3 16,4 1,4 75 Teva Pharmaceutical 5,3% 52,84 10,6 13,2 2,0 65 Continental AG 5,0% 174,5 15,9 14,0 3,9 225 Norsk Hydro 5,0% 29,85-66,3 22,1 0,9 42 Norwegian Air Shuttle 4,3% 253,1 27,8 12,7 3,2 340 Statoil 4,0% ,5 10,9 1,5 200 Danske Bank A/S 3,7% ,3 12,8 1,0 185 Kia Motors 3,4% ,3 6,2 1, Kongsberg Gruppen 3,0% 136,5 13,3 13,2 2,5 160 Vektet topp 10 47,7% 12,8 10,5 1,4 34 % Vektet topp 35 83,5% 13,1 9,5 1,6 45 % Referanseindeks 17,7 15,3 2,1 P/E kan avvike fra andre kilder siden det er basert på SKAGENs estimater. 19

20 skagen vekst Foto: Bloomberg Teva Pharmaceutical er verdens storste produsent av generiske medisiner, og var beste bidragsyter i første kvartal. En undersøkelse foretatt av det Hong Kong-baserte meglerfirmaet CLSA viser at «take-off» i Kina inntreffer når den gjennomsnittlige kineser bidrar med en årlig verdiskapning (BNP) på amerikanske dollar. Men det er flere grunner enn bedret privatøkonomi som fører til økt reiseaktivitet blant kineserne. Mer ferie, mindre visa-restriksjoner og økt innenlandsk forurensing er også sentrale faktorer. Av de som responderte på undersøkelsen svarte 64 prosent at de var interessert i å reise utenlands det kommende året. En tilsvarende andel sa de ville øke reisebudsjettet for å kunne foreta en reise i fremtiden. Blir disse tallene en realitet, tredobles reiseaktiviteten i Kina i perioden Historisk sett har kineserne først og fremst reist for å shoppe, og da til sine nærområder som Sør-Korea og Hong Kong. Shopping blir fortsatt høyt prioritert, men å se og oppleve verden utenfor Kina teller stadig tyngre ved valg av reisemål. Fondets investeringer i Royal Caribbean Cruises, Norwegian og ikke minst Air Asia vil, direkte og indirekte, nyte godt av kinesernes økte reiselyst i tiden som kommer. Flest prosenter opp i REC Som følge av sterk prisoppgang for silisium ble REC Silicon den prosentvise vinneren i kvartalet. Mange av våre øvrige større posisjoner bidro også godt. Både Statoil, Norsk Hydro, Kongsberg Gruppen, Continental - men ikke minst det franske teleselskapet Orange - kunne vise til verdistigninger godt over referanseindeks. Sterk kursutvikling for København-børsen generelt førte også til et godt løft for våre dansker, Novo Nordisk, Royal Unibrew og Danske Bank. SKAGEN Vekst 1. kv (MILL. nok) 5 største positive bidragsytere Teva Pharmaceutical-Sp ADR 98 Norwegian Air Shuttle ASA 94 Royal Caribbean Cruises Ltd 76 Danske Bank A/S 55 Statoil ASA 44 5 største negative bidragsytere Sberbank of Russia Pref -42 DOF ASA -26 Solstad Offshore ASA -25 Sevan Drilling ASA -18 SAP AG største kjøp Casino Guichard Perrachon SA 131 Koninklijke Philips NV 83 Kia Motors Corporation 66 Raiffeisen Bank International AG 66 Kinnevik Investment AB-B 63 5 største salg Kongsberg Gruppen ASA -141 RSA Insurance Group Plc -122 Olav Thon Eiendomsselskap ASA -106 Royal Caribbean Cruises Ltd -64 Baker Hughes Inc

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk.

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Hva har skjedd siste år? 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % -70 % Verden Europa Vekstmarked er Fra Topp til bunn -40 % -46 % -47 % -57 % -58 % -59

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft Epletrær, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tillhører Skagens Museum (beskåret). Det beste

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedpunktene SKAGEN Avkastning steg 0,3 prosent i februar, mens referanseindeksen,

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 13. oktober 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Boreanytt Uke 26. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 26. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 26 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score stiger igjen til 1.2, etter at de lange rentene har kommet noe ned. Både

Detaljer

SKAGEN Focus jakter på eksepsjonelle investeringer

SKAGEN Focus jakter på eksepsjonelle investeringer Nytt aksjefond Bli med nå P.S. Krøyers hund, Rap, 1898. Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum (manipulert). SKAGEN Focus jakter på eksepsjonelle investeringer Kunsten å bruke

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 13 Januar 2013 Nøkkeltall 31. januar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011

Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011 Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011 Holmen AS, PB 1273 Vika, N-0111 Oslo Hjemmeside: www.holmenfond.no 1 En kort introduksjon til Holmen Spesialfond Krav til investor s. 3 Fakta Holmen

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Markedssyn, investeringsmyter og vedtatte sannheter

Markedssyn, investeringsmyter og vedtatte sannheter Markedssyn, investeringsmyter og vedtatte sannheter Februar 2010 Lars Mikelsen Kilde: altomfond.no Den vedtatte sannheten HØY RISIKO = HØY AVKASTNING Dersom man har lang nok horisont vil det alltid lønne

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Februar 2013 Nøkkeltall 28. februar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012 FORTE Global Oppdatert per 30.04.2012 Vår forvalter Jon Steinar Eide (52) er deleier i Forte Fondsforvaltning AS og forvalter av FORTEfondene Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

Figur 1. Selskapene i den norske OSEBX-indeksen

Figur 1. Selskapene i den norske OSEBX-indeksen Indeksfond Aksjeindekser ble introdusert som en metode for å måle gjennomsnittlig avkastning til et utvalg aksjer. Den eldste eksisterende amerikanske aksjeindeksen Dow Jones Industrial Average ble publisert

Detaljer

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje Nytt fond fra ODIN Forvaltning Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje et nytt fond fra ODIN ODIN Aksje Forenkling og forbedring ODIN Aksje gjør din aksjesparing enklere

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i september mot 0,5 prosent for referanseindeksen og 0,3 prosent

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,17 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,08 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,5 prosent

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Februar 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,8 prosent i oktober mot 0,1 prosent for referanseindeksen og 0,4 prosent for

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. august SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned - 2,1

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015 Nøkkeltall pr 30. juni Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning juni 0,13 % 0,07 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 2,04 % 1,09

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning april 0,15 % 0,06 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,16 %

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

Markedsrapport. Mars 2010

Markedsrapport. Mars 2010 Markedsrapport Mars 2010 Utvikling i Februar Oslo Børs S&P 500 FTSE All World FTSE Emerging Olje (Brent) NORCAP Aksjefondsp. Februar -3,4% 2,9% 1,0% -0,2% 8,5% -1,2% Hittil i år -5,7% -1,0% -3,4% -3,8%

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning Temaartikkel Folketrygdfondets aksjeforvaltning Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2008 Haakon VIIs gate 2 Pb. 1845 Vika, 0123 Oslo Tlf: 23 11 72 00 Faks: 23 11 72 10 e-post:

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Boreanytt Uke 37. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 37. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 37 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score er på 0.8 etter at: 1) VIX har steget over 22, 2) OSEBX P/B har falt under

Detaljer

Høyere inflasjon i vente?

Høyere inflasjon i vente? Høyere inflasjon i vente? Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Foto: Max-Emil King Utvikling sist måned og hittil i 2014 Klikk her

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Tre nye gode år i andelseiernes tjeneste? Investeringsdirektør J. Kristoffer C. Stensrud

SKAGEN Kon-Tiki Tre nye gode år i andelseiernes tjeneste? Investeringsdirektør J. Kristoffer C. Stensrud SKAGEN Kon-Tiki Tre nye gode år i andelseiernes tjeneste? Investeringsdirektør J. Kristoffer C. Stensrud SKAGEN Kon-Tiki og de globale vekstmarkeder (GEM) Mandat: Minimum 50 prosent i GEM, resten i selskaper

Detaljer

PANDORAS ESKE I HELLAS OG KINA

PANDORAS ESKE I HELLAS OG KINA MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 PANDORAS ESKE I HELLAS OG KINA Situasjonen rundt Hellas har vært den som har høstet de største overskriftene i starten av juli. De fleste innlegg i debatten i hjemlige medier

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2015

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2015 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2015 Markedsutvikling September var nok en måned der finansielle markeder var preget av uroligheter. Steg markedet den ene dagen, falt det litt mer den andre. Den volatile

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

Ta del i det globale eiendomsmarkedet med SKAGEN m 2

Ta del i det globale eiendomsmarkedet med SKAGEN m 2 Ta del i det globale eiendomsmarkedet med SKAGEN m 2 Ta del i det globale eiendomsmarkedet Med utgangspunkt i SKAGENs investeringsfilosofi ser vi muligheter for attraktive langsiktige investeringer i

Detaljer

Torgeir Høien Deflasjonsrenter

Torgeir Høien Deflasjonsrenter Torgeir Høien Deflasjonsrenter Deflasjonsrenter Oslo, 7. januar 2015 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Vi trodde på lave renter i 2014 og fikk rett 4 Skal rentene opp fra disse nivåene? Markedet tror det

Detaljer

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ?

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? Det naturligste spørsmålet å stille en investeringsrådgiver er: "Hvor skal jeg plassere pengene mine nå?". Dette spørsmålet er aldri lett å svare på, men slik markedene

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Horisonter og fondsvalg

Horisonter og fondsvalg Markedsrapport mai 2014 Horisonter og fondsvalg Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Foto: Max-Emil King Klikk her for å lese mer Utvikling sist måned og hittil

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer