Alle resultatene fra Skolevalg '05 er tilgjengelig på Internett. Skolevalgets adresse er:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alle resultatene fra Skolevalg '05 er tilgjengelig på Internett. Skolevalgets adresse er: https://extweb3.nsd.uib.no/skoleveven/skolevalg/"

Transkript

1

2 Forord Rapporten inneholder de offisielle resultatene fra skolevalget ved de videregående skolene i Norge 25. Alle skoler som var påmeldt Skolevalg '5, og som rapporterte inn valgresultatene før kl. 18. mandag 6. september, er med i rapporten. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) har etter oppdrag fra Utdanningsdirektoratet vært ansvarlig for organisering, databehandling og publisering av skolevalgsresultatene. NSD vil med dette takke alle lærere og elever som har bidratt til at prosjektet lot seg gjennomføre. NSD vil også takke Utdanningsdirektoratet for et godt samarbeid om prosjektet. Alle resultatene fra Skolevalg '5 er tilgjengelig på Internett. Skolevalgets adresse er: På grunn av avrunding, kan enkeltresultater i denne rapporten avvike med.1% fra resultatene på Internett. 8/9/25 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) i

3 Innholdsfortegnelse Forord...i Innholdsfortegnelse...ii Pressemelding fra NSD...iii Forklaring til tabellene...iv Landsoversikt Fylkesoversikt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Enkeltresultater Skoler i Østfold Skoler i Akershus Skoler i Oslo Skoler i Hedmark Skoler i Oppland Skoler i Buskerud Skoler i Vestfold Skoler i Telemark Skoler i Aust-Agder Skoler i Vest-Agder Skoler i Rogaland Skoler i Hordaland Skoler i Sogn og Fjordane Skoler i Møre og Romsdal Skoler i Sør-Trøndelag Skoler i Nord-Trøndelag Skoler i Nordland Skoler i Troms Skoler i Finnmark /9/25 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) ii

4 Pressemelding Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet størst i skolevalget Med en framgang på over 1 prosentpoeng hver i forhold skolevalget i 21 er Framskrittspartiet og Det norske Arbeiderparti de mest populære partiene blant elevene ved de videregående skolene. FrP og Ap har fått henholdsvis 24.9 og 21.8% av stemmene. Sosialistisk Venstreparti, som var det overlegent største partiet ved skolevalget i 21 med en oppslutning på 23.5%, har hatt en markert tilbakegang til 16.7%. Det viser de endelige landsresultatene fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). Senterpartiet har snudd en langvarig tilbakegang, og har gått fram med 2.6 prosentpoeng til 7.2%. Høyre har fått en oppslutning på 11.7% etter en tilbakegang på 4.7 prosentpoeng, mens Kristelig Folkeparti er nede i 3.6% etter en tilbakegang på 2.5 prosentpoeng. I forhold til skolevalget i 23, som var et prøvevalg til fylkestingsvalgene, er det bare større endringer for SV, med en tilbakegang på 4.8 prosentpoeng, og Ap med en framgang på 8.4 prosentpoeng. For første gang omfattet skolevalget også prøvevalg til Sametingsvalget. 245 elever ved 15 skoler avga stemme. Størst oppslutning her fikk Norske Samers Riksforbund med 31.8% og Det norske Arbeiderparti med 16.3%. 369 videregående skoler over hele landet med i alt elever deltok i skolevalget. Frammøtet var 78.5%. Ved skolevalgene er det store svingninger i resultatene fra skole til skole. Erfaringer fra tidligere skolevalg tyder likevel på at landsresultatene indikerer hvilken vei valgvinden blåser. Sett over tid er utviklingen for det enkelte parti i skolevalgene og de ordinære valgene nesten helt parallell. er med stor framgang ved skolevalgene gjør det vanligvis godt også ved de ordinære valgene. Resultatene er tilrettelagt og presentert av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD), på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Ved offentliggjøring av resultatene forutsettes referanse til NSD. 8/9/25 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) iii

5 Forklaring til tabellene forkortelser Oversikt over partiene som er med i rapporten. forklaringer 25 A Det norske Arbeiderparti (Det norske Arbeidarparti) AML Abort-motstandernes liste (Abort-motstandernes liste) D Demokratene (Demokratane) DLF Det Liberale Folkepartiet (Det Liberale Folkepartiet) FrP Fremskrittspartiet (Framstegspartiet) H Høyre (Høgre) KP Kystpartiet (Kystpartiet) KrF Kristelig Folkeparti (Kristeleg Folkeparti) KS Kristent Samlingsparti (Kristent samlingsparti) MDG Miljøpartiet De Grønne (Miljøpartiet Dei Grøne) NKP Norges Kommunistiske (Norges Kommunistiske ) NRA Norsk Republikansk Allianse (Norsk Republikansk Allianse) PP Pensjonistpartiet (Pensjonistpartiet) PS Pilsens Samlingsparti (Pilsens Samlingsparti) RP Reformpartiet (Reformpartiet) RV Rød Valgallianse (Raud Valallianse) SáB/SfP Sámeálbmot Bellodat / Samefolkets (Sámeálbmot Bellodat / Samefolkets ) SFP Samfunnspartiet (Samfunnspartiet) SP Senterpartiet (Senterpartiet) SV Sosialistisk Venstreparti (Sosialistisk Venstreparti) V Venstre (Venstre) Endring er beregnet i forhold til skolevalgsresultater tidligere år. Blank endringskolonne betyr at skolen ikke var med i skolevalget det aktuelle året. Kolonnen Mandat viser antall stortingsmandater. betyr at partiet stilte ikke til valg. "" i landsoversikten består av partier som ikke stilte til valg mer enn i to fylker. "" i fylkesoversiktene og enkeltresultatene består av partier som ikke er med årets valg. 8/9/25 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) iv

6 LANDSOVERSIKT Registrert 369 av av stemmeberettigete (91.1%) Mandat A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP KS D AML RP % 76.2% 77.% 81.1% Mandatoversikt A SV RV SP KrF V H FrP Sum Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 1-1

7 Østfold Registrert 11 av av 9156 stemmeberettigete (74.2%) Mandat A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP KP KS D AML 27.5 RP % 73.9% 75.8% 86.7% Oslo Registrert 28 av av stemmeberettigete (96.1%) Mandat A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP KS D AML % 75.4% 75.8% 79.9% Akershus Registrert 25 av av stemmeberettigete (84.%) Mandat A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D AML 77.7 RP % 76.% 76.9% 76.6% Hedmark Registrert 14 av av 6957 stemmeberettigete (83.2%) Mandat A SV RV SP KrF V H FrP NKP PP KP KS D % 75.4% 7.7% 74.6% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 2-1

8 Oppland Registrert 15 av av 7362 stemmeberettigete (82.5%) Mandat A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D RP % 77.7% 8.2% 8.9% Vestfold Registrert 1 av av 8144 stemmeberettigete (91.4%) Mandat A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP KP D RP % 75.3% 73.7% 84.5% Buskerud Registrert 17 av av 8953 stemmeberettigete (93.7%) Mandat A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP KP D % 76.8% 77.6% 81.5% Telemark Registrert 15 av av 6418 stemmeberettigete (1.%) Mandat A SV RV SP KrF V H FrP PP KP KS D % 76.7% 79.3% 81.8% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 2-2

9 Aust-Agder Registrert 11 av av 4189 stemmeberettigete (79.2%) Mandat A SV RV SP KrF V H FrP PP KP KS D AML % 74.2% 71.5% 78.5% Vest-Agder Registrert 15 av av 6682 stemmeberettigete (92.9%) Mandat A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP KP KS D AML 18.4 PS % 79.3% 8.6% 84.2% Rogaland Registrert 24 av av stemmeberettigete (66.3%) Mandat A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D AML 53.7 RP % 79.4% 75.% 82.2% Hordaland Registrert 47 av av stemmeberettigete (93.5%) Mandat A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF 51.4 KP KS D AML % 78.3% 79.% 83.9% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 2-3

10 Sogn og Fjordane Registrert 15 av av 4646 stemmeberettigete (93.6%) Mandat A SV RV SP KrF V H FrP KP KS D % 79.9% 83.6% 9.7% Møre og Romsdal Registrert 21 av av 9368 stemmeberettigete (87.5%) Mandat A SV RV SP KrF V H FrP MDG KP KS D RP % 78.5% 8.7% 81.7% Sør-Trøndelag Registrert 28 av av 1912 stemmeberettigete (92.7%) Mandat A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP KP KS D NRA % 73.8% 8.6% 79.8% Nord-Trøndelag Registrert 11 av av 5671 stemmeberettigete (83.3%) Mandat A SV RV SP KrF V H FrP MDG KP KS D % 77.6% 79.1% 8.2% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 2-4

11 Nordland Registrert 28 av av 9977 stemmeberettigete (94.8%) Mandat A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP SFP 2.3. KP KS D % 71.5% 74.5% 78.8% Finnmark Registrert 1 av av 2874 stemmeberettigete (94.5%) Mandat A SV RV SP KrF V H FrP NKP SáB/SfP KP KS D % 68.3% 68.% 78.5% Troms Registrert 18 av av 5356 stemmeberettigete (1.%) Mandat A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG KP KS D % 72.1% 74.9% 78.2% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 2-5

12 Østfold Halden videregående skole avd. Risum Halden kommune 31 av 35 stemmeberettigete (88.6%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP.. MDG PP KP KS D. AML. RP % 83.4% Østfold Malakoff videregående skole Moss kommune 66 av 771 stemmeberettigete (78.6%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP KP KS D AML 2.4 RP % 77.1% 76.8% 83.6% Østfold Kirkeparken videregående skole Moss kommune 656 av 75 stemmeberettigete (87.5%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP KP D. -.3 AML 5.8 RP % 83.3% 68.% 92.7% Østfold Greåker videregående skole Sarpsborg kommune 647 av 69 stemmeberettigete (93.8%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP KP KS D AML 5.8 RP % 82.% 78.8% 83.9% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-1

13 Østfold St. Olav videregående skole, Sarpsborg Sarpsborg kommune 428 av 583 stemmeberettigete (73.4%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP KP D. -.3 AML 1.2 RP % 79.% 86.6% 85.6% Østfold Borg videregående skole Sarpsborg kommune 481 av 6 stemmeberettigete (8.2%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG. -.5 PP KP KS D AML. RP % 77.7% 71.4% 85.9% Østfold Kalnes videregående skole Sarpsborg kommune 184 av 248 stemmeberettigete (74.2%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP KP D. -.6 AML RP % 94.9% Østfold Glemmen videregående skole Fredrikstad kommune 575 av 613 stemmeberettigete (93.8%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP 3.6 MDG 3.6 PP KP KS D AML RP % 6.3% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-2

14 Østfold Askim videregående skole Askim kommune 598 av 856 stemmeberettigete (69.9%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP 1.2 MDG 1.2 PP 1.2. KP D AML 2.4 RP % 65.5% Østfold Mysen videregående skole Eidsberg kommune 744 av 9 stemmeberettigete (82.7%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP 1.1. MDG. -.9 PP KP D AML 3.4 RP % 85.7% 92.1% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-3

15 Akershus Vestby videregående skole Vestby kommune 543 av 667 stemmeberettigete (81.4%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D AML 2.4 RP % 73.% 87.6% 83.6% Akershus Ås videregående skole Ås kommune 463 av 569 stemmeberettigete (81.4%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D 1.2. AML. RP % 84.3% 82.2% 78.3% Akershus Ski videregående skole Ski kommune 589 av 66 stemmeberettigete (89.2%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP D. -.4 AML 5.9 RP % 83.5% 84.7% 9.% Akershus Nesodden videregående skole Nesodden kommune 484 av 692 stemmeberettigete (69.9%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP D. -.2 AML RP % 84.3% 84.% 88.8% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-4

16 Akershus Oppegård videregående skole Oppegård kommune 528 av 68 stemmeberettigete (86.8%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D AML 2.4 RP % 89.2% 9.5% 8.7% Akershus Eikeli videregående skole Bærum kommune 154 av 423 stemmeberettigete (36.4%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D AML. RP % 39.% 76.8% 72.8% Akershus Dønski videregående skole Bærum kommune 32 av 464 stemmeberettigete (69.%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP D. -1. AML RP % 73.1% 71.5% 78.8% Akershus Nadderud videregående skole Bærum kommune 387 av 485 stemmeberettigete (79.8%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D AML RP % 77.1% 77.7% 8.% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-5

17 Akershus Rosenvilde videregående skole Bærum kommune 451 av 498 stemmeberettigete (9.6%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D AML 3.7 RP % 76.6% 72.9% 94.8% Akershus Stabekk videregående skole Bærum kommune 377 av 469 stemmeberettigete (8.4%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG. -.8 PP KP D AML 1.3 RP % 62.8% 81.% Akershus Rud videregående skole Bærum kommune 65 av 96 stemmeberettigete (63.%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D AML 5.8 RP % 65.7% 58.2% 69.% Akershus Valler videregående skole Bærum kommune 482 av 63 stemmeberettigete (79.9%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D AML 2.4 RP % 8.9% 87.3% 83.6% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-6

18 Akershus Bleiker videregående skole Asker kommune 375 av 548 stemmeberettigete (68.4%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D AML RP % 85.8% 64.4% Akershus Nesbru videregående skole Asker kommune 58 av 725 stemmeberettigete (8.%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D AML 5.9 RP % 77.9% 86.6% 74.6% Akershus Holmen skole, grunnskole og videregående Asker kommune 49 av 82 stemmeberettigete (59.8%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP.. KP 1 2. D 1 2. AML 1 2. RP % 34.7% Akershus Bjørkelangen videregående skole Aurskog-Høland kommune 417 av 54 stemmeberettigete (77.2%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP D. -.7 AML 1.2 RP % 86.7% 81.8% 84.2% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-7

19 Akershus Kjelle videregående skole Aurskog-Høland kommune 86 av 13 stemmeberettigete (83.5%) A SV RV... SP KrF V H FrP MDG PP KP D.. AML RP % 92.2% 71.9% 78.1% Akershus Lillestrøm videregående skole Skedsmo kommune 664 av 774 stemmeberettigete (85.8%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D AML 4.6 RP % 77.% 71.5% 8.1% Akershus Lørenskog videregående skole Lørenskog kommune 519 av 748 stemmeberettigete (69.4%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D.. AML 4.8 RP % 84.% 85.4% 81.9% Akershus Skedsmo videregående skole Skedsmo kommune 773 av 987 stemmeberettigete (78.3%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D AML 2.3 RP % 8.5% 77.1% 84.7% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-8

20 Akershus Strømmen videregående skole Skedsmo kommune 446 av 55 stemmeberettigete (81.1%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D.. AML 1.2 RP %.% 62.% 6.1% Akershus Jessheim videregående skole Ullensaker kommune 566 av 935 stemmeberettigete (6.5%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP D AML 5.9 RP % 73.% 79.4% 63.5% Akershus Bjertnes videregående skole Nittedal kommune 183 av 436 stemmeberettigete (42.%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP D. AML. RP % 59.2% 53.3% Akershus Hvam videregående skole Nes kommune 258 av 298 stemmeberettigete (86.6%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP D 1.4 AML 1.4 RP % 79.6% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-9

21 Akershus Nes videregående skole Nes kommune 433 av 56 stemmeberettigete (77.3%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP D. -.2 AML 1.2 RP % 82.7% 75.% 88.4% Akershus Eidsvoll videregående skole Eidsvoll kommune 396 av 688 stemmeberettigete (57.6%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP D. -.2 AML 4 1. RP % 75.8% 41.5% 57.1% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-1

22 Oslo Oslo katedralskole Oslo kommune 338 av 466 stemmeberettigete (72.5%) Oslo Fagerborg videregående skole Oslo kommune 48 av 551 stemmeberettigete (74.%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP D. -.3 AML % 84.1%.% 77.6% A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP KS D AML % 83.3% 72.5% 88.4% Oslo Berg videregående skole Oslo kommune 383 av 477 stemmeberettigete (8.3%) Oslo Foss videregående skole Oslo kommune 525 av 586 stemmeberettigete (89.6%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP. -.8 KS D AML % 69.1% 78.6% A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP KS D AML % 93.8% 95.6% 91.9% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-11

23 Oslo Grefsen videregående skole Oslo kommune 361 av 41 stemmeberettigete (9.%) Oslo Holtet videregående skole Oslo kommune 257 av 417 stemmeberettigete (61.6%) A SV RV SP. -.8 KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP KS D AML % 89.2% 85.9% A SV RV SP KrF V H FrP NKP.. MDG PP DLF.. KP D. AML % 1.% Oslo Hartvig Nissens skole Oslo kommune 514 av 68 stemmeberettigete (84.5%) Oslo Lambertseter videregående skole Oslo kommune 661 av 76 stemmeberettigete (87.%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP D AML % 83.9% 8.5% 78.6% A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP D.. AML % 8.% 57.6% 71.4% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-12

24 Oslo Nordstrand videregående skole Oslo kommune 376 av 424 stemmeberettigete (88.7%) Oslo Hellerud videregående skole Oslo kommune 329 av 65 stemmeberettigete (5.6%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP D.. AML % 91.6% 9.8% 92.7% A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP D. -.2 AML % 81.6% 69.7% 93.6% Oslo Persbråten videregående skole Oslo kommune 417 av 493 stemmeberettigete (84.6%) Oslo Ullern videregående skole Oslo kommune 268 av 481 stemmeberettigete (55.7%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF.... KP D AML % 94.% 94.6% 88.2% A SV RV SP... KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP KS D.. AML % 82.1% 93.% 67.9% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-13

25 Oslo Oslo handelsgymnasium Oslo kommune 536 av 78 stemmeberettigete (68.7%) Oslo Ulsrud videregående skole Oslo kommune 497 av 63 stemmeberettigete (78.9%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP KS D AML % 71.8% 73.6% 71.7% A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP D 1.2 AML % 84.1% 73.6% Oslo Bredtvet videregående skole Oslo kommune 287 av 34 stemmeberettigete (94.4%) Oslo Sogn videregående skole Oslo kommune 995 av 15 stemmeberettigete (66.3%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP KS D AML % 79.6% 84.7% 9.4% A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP KS D AML % 47.% 68.8% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-14

26 Oslo Elvebakken videregående skole Oslo kommune 591 av 591 stemmeberettigete (1.%) Oslo Treider Privatskole VGS Oslo kommune 186 av 21 stemmeberettigete (92.5%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP D AML % 7.3% 78.% 71.8% A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF.. KP KS D 1.5 AML % 65.7% Oslo Sofienberg tekniske fagskole Oslo kommune 277 av 343 stemmeberettigete (8.8%) Oslo Etterstad videregående skole Oslo kommune 422 av 573 stemmeberettigete (73.6%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP KS D AML % 8.8% 87.7% A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP D AML % 82.5% 74.6% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-15

27 Oslo Bjerke videregående skole Oslo kommune 435 av 544 stemmeberettigete (8.%) Oslo Sandaker videregående skole Oslo kommune 425 av 524 stemmeberettigete (81.1%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP KS D 1.2. AML % 83.9% 68.6% A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP KS D AML % 66.9% 78.% 49.5% Oslo Manglerud videregående skole Oslo kommune 694 av 752 stemmeberettigete (92.3%) Oslo Heltberg gymnas Oslo kommune 124 av 15 stemmeberettigete (82.7%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP... MDG.. PP... DLF... KP D.. AML % 53.8% 43.8% A SV RV SP. KrF. V H FrP NKP 1.8 MDG PP. DLF. KP. D. AML % Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-16

28 Oslo Oslo private gymnasium Oslo kommune 153 av 16 stemmeberettigete (95.6%) Oslo Stovner videregående skole Oslo kommune 626 av 675 stemmeberettigete (92.7%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP... DLF... KP... D.. AML %.% 93.9% A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP KS D AML % 83.9% 7.2% 85.5% Oslo Eikelund videregående skole Oslo kommune 31 av 63 stemmeberettigete (49.2%) Oslo DEN NORSKE SKOLE COSTA BLANCA Oslo kommune 85 av 8 stemmeberettigete (16.3%) A SV RV SP. KrF.. V H FrP NKP.. MDG. PP DLF.. KP D.. AML % 52.4% A SV RV SP KrF. V 3 7. H 3 7. FrP NKP MDG PP DLF. KP D AML % Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-17

29 Hedmark Øvrebyen videregående skole Kongsvinger kommune 392 av 45 stemmeberettigete (87.1%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP PP KP KS D % 84.1% 79.6% 9.6% Hedmark Ankerskogen videregående skole Hamar kommune 416 av 5 stemmeberettigete (83.2%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP PP KP D % 7.6% 71.4% 69.2% Hedmark Hamar katedralskole Hamar kommune 715 av 885 stemmeberettigete (8.8%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP PP KP KS D % 85.9% 66.4% 76.6% Hedmark Storhamar videregående skole Hamar kommune 291 av 377 stemmeberettigete (77.2%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP PP KP D % 74.2% 76.% 73.1% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-18

30 Hedmark Ringsaker videregående skole Ringsaker kommune 421 av 72 stemmeberettigete (58.5%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP PP KP KS D % 68.4% 6.4% 72.2% Hedmark Stange videregående skole Stange kommune 42 av 498 stemmeberettigete (8.7%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP PP KP KS D % 74.1% 84.6% 77.4% Hedmark Jønsberg landbruksskole Stange kommune 77 av 136 stemmeberettigete (56.6%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP PP KP.. KS D % 56.4% Hedmark Skarnes videregående skole Sør-Odal kommune 275 av 343 stemmeberettigete (8.2%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP PP KP KS D % 84.4% 86.1% 89.% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-19

31 Hedmark Solør videregående skole Åsnes kommune 471 av 54 stemmeberettigete (87.2%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP PP KP D %.% 84.6% Hedmark Trysil videregående skole Trysil kommune 22 av 273 stemmeberettigete (8.6%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP PP KP KS D % 69.% 76.1% 84.% Hedmark Elverum videregående skole Elverum kommune 523 av 759 stemmeberettigete (68.9%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP PP KP KS 1.2. D % 69.% 62.1% 51.7% Hedmark MIDT-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Stor-Elvdal kommune 122 av 132 stemmeberettigete (92.4%) A SV RV. SP KrF V H FrP NKP 1.9 PP KP 1.9 KS D % Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-2

32 Hedmark Nord-Østerdal videregående skole Tynset kommune 334 av 526 stemmeberettigete (63.5%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP PP KP KS D % 76.% 42.5% 71.4% Hedmark Storsteigen videregående skole Alvdal kommune 6 av 75 stemmeberettigete (8.%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP PP.... KP D % 84.6% 86.2% 94.7% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-21

33 Oppland Lillehammer videregående skole Lillehammer kommune 493 av 541 stemmeberettigete (91.1%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D RP % 75.% 91.8% 89.7% Oppland Vargstad videregående skole Lillehammer kommune 355 av 422 stemmeberettigete (84.1%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP D. -.3 RP % 71.1% 53.5% Oppland Mesna videregående skole Lillehammer kommune 233 av 36 stemmeberettigete (76.1%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP 1.5. KS D. -.4 RP % 77.3% 79.1% 81.8% Oppland GJØVIK VIDEREGÅENDE SKOLE Gjøvik kommune 775 av 874 stemmeberettigete (88.7%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS 4.5 D 1.1 RP % Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-22

34 Oppland NORD-GUDBRANDSDAL VGS. AVD. HJERLEID Dovre kommune 99 av 119 stemmeberettigete (83.2%) A SV RV SP KrF V. H FrP MDG PP KP. D. RP % Oppland Vinstra vidaregåande skule Nord-Fron kommune 385 av 555 stemmeberettigete (69.4%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D RP % 71.% 67.4% 73.7% Oppland NORD-GUDBRANDSDAL. VGS. AVD. LOM Lom kommune 83 av 11 stemmeberettigete (82.2%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP D. RP % Oppland NORD-GUDBRANDSDAL V.G.SKULE, AVD. OTTA Sel kommune 285 av 348 stemmeberettigete (81.9%) A SV RV SP KrF 2.7 V 2.7 H FrP MDG PP KP KS 1.4 D 1.4 RP % Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-23

35 Oppland Gausdal videregående skole Gausdal kommune 275 av 315 stemmeberettigete (87.3%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D RP % 88.1% 88.6% Oppland Lena videregående skole Østre Toten kommune 438 av 53 stemmeberettigete (82.6%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS 1.2. D 1.2. RP % 78.4% 91.9% 88.6% Oppland Valle videregående skole Østre Toten kommune 116 av 14 stemmeberettigete (82.9%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP D RP % 77.8% 91.2% 93.9% Oppland Raufoss videregående skole Vestre Toten kommune 337 av 49 stemmeberettigete (82.4%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D RP % 71.2% 81.7% 87.9% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-24

36 Oppland HADELAND videregående skole, Brandbu Gran kommune 239 av 261 stemmeberettigete (91.6%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D RP % 8.3% 93.1% 86.7% Oppland Valdres vidaregåande skule Nord-Aurdal kommune 478 av 574 stemmeberettigete (83.3%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP D. -.3 RP % 78.6% 63.% Oppland Hadeland videregående skole Gran kommune 45 av 576 stemmeberettigete (78.1%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP D RP % 82.2% 7.6% 68.1% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-25

37 Buskerud Drammen videregående skole Drammen kommune 61 av 76 stemmeberettigete (79.1%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP KP D %.% 71.4% 61.9% Buskerud Åssiden videregående skole Drammen kommune 697 av 15 stemmeberettigete (66.4%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP 5.8 KP D % 65.% 61.4% 76.6% Buskerud Strømsø videregående skole Drammen kommune 411 av 444 stemmeberettigete (92.6%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP KP D % 83.% 91.1% 89.1% Buskerud SONANS videregående og Sonans privat gymnas Drammen kommune 72 av 214 stemmeberettigete (33.6%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP. MDG PP. KP D % Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-26

38 Buskerud Kongsberg videregående skole Kongsberg kommune 394 av 436 stemmeberettigete (9.4%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP KP D % 88.% 91.1% 94.8% Buskerud Dyrmyr videregående skole Kongsberg kommune 118 av 156 stemmeberettigete (75.6%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP 1.9 KP D % 76.3% 63.6% 79.4% Buskerud Tinius Olsens skole Kongsberg kommune 423 av 478 stemmeberettigete (88.5%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP. KP D % 78.% 7.8% 78.9% Buskerud Ringerike videregående skole Ringerike kommune 533 av 628 stemmeberettigete (84.9%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP KP D % 83.6% 85.7% 86.9% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-27

Alle resultatene fra Skolevalg 2003 er tilgjengelig på Internett. Skolevalgets adresse er: http://www.nsd.uib.no/skoleveven/skolevalg/

Alle resultatene fra Skolevalg 2003 er tilgjengelig på Internett. Skolevalgets adresse er: http://www.nsd.uib.no/skoleveven/skolevalg/ Forord Rapporten inneholder de offisielle resultatene fra skolevalgene ved de videregående skolene i Norge 2003. Alle skoler som var påmeldt Skolevalg 2003, og som rapporterte inn valgresultatene før kl.

Detaljer

Document1 Mursit Cetin Page 1 08.08.01

Document1 Mursit Cetin Page 1 08.08.01 Document1 Mursit Cetin Page 1 08.08.01 Forord Rapporten inneholder de offisielle resultatene fra prøvevalgene ved de videregående skolene i Norge 2001. Alle skoler som var påmeldt Skolevalg '01, og som

Detaljer

Resultatrapport 2013. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Resultatrapport 2013. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS 2013 www.samfunnsveven.no Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Forord Rapporten inneholder resultater fra skolevalgene ved de videregående skolene i Norge i 2013. Alle skoler som rapporterte inn

Detaljer

På grunn av avrunding, kan enkeltresultater i denne rapporten avvike med 0.1% fra resultatene på Internett.

På grunn av avrunding, kan enkeltresultater i denne rapporten avvike med 0.1% fra resultatene på Internett. Forord Rapporten inneholder de offisielle resultatene fra skolevalget ved de videregående skolene i Norge 2007. Alle skoler som var påmeldt Skolevalg 2007, og som rapporterte inn valgresultatene før kl.

Detaljer

SKOLEVALG 2011. www.samfunnsveven.no RESULTATRAPPORT. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

SKOLEVALG 2011. www.samfunnsveven.no RESULTATRAPPORT. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS SKOLEVALG 2011 RESULTATRAPPORT www.samfunnsveven.no Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Forord Rapporten inneholder resultater fra skolevalgene ved de videregående skolene i Norge i 2011. Alle

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

SKOLEVALG. Resultatrapport ,8 15,1 10,4 7,4 10,0 5,7 4,9 2,0 3,1 -4,0 -1,2 -0,3 +2,5 +1,0 +0,9 0,0 +1,0 +2,1 -0,1 -2,0.

SKOLEVALG. Resultatrapport ,8 15,1 10,4 7,4 10,0 5,7 4,9 2,0 3,1 -4,0 -1,2 -0,3 +2,5 +1,0 +0,9 0,0 +1,0 +2,1 -0,1 -2,0. -4,0 27,8-1,2 +2,5 +1,0 +1,0 10,0 6,8 5,7 Rødt +0,9 0,0 6,8-0,1 15,1-0,3 10,4 7,4-2,0 3,1 SV A SP MDG KrF +2,1 4,9 2,0 V H FrP PIR Andre Endring siden Skolevalg ved Fylkestingsvalg 2015 SKOLEVALG Resultatrapport

Detaljer

Liste over skoler som deltar i forsøk med e n eller to karakterer i norsk Oppdatert pr. 13.10.2014 (nye fra 2014/2015 i kursiv)

Liste over skoler som deltar i forsøk med e n eller to karakterer i norsk Oppdatert pr. 13.10.2014 (nye fra 2014/2015 i kursiv) Liste over skoler som deltar i forsøk med e n eller to karakterer i norsk Oppdatert pr. 13.10.2014 (nye fra 2014/2015 i kursiv) Offentlige videregående skoler Akershus fylkeskommune: Valler videregående

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Skolevalg 2009. Resultatrapport. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Skolevalg 2009. Resultatrapport. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalg 2009 www.samfunnsveven.no Resultatrapport Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Forord Rapporten inneholder de offisielle resultatene fra skolevalget ved de videregående skolene i Norge

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Partinavn Parti Fylke Hemsedal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Buskerud Norddal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Sogn og Fjordane

Detaljer

Nasjonal meningsmåling 1995

Nasjonal meningsmåling 1995 Nasjonal meningsmåling 1995 "Skolevalget 1995, landsomfattende undersøkelse" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført 28-31 august 1995 av NORSK GALLUP INSTITUTT A/S på oppdrag fra Norsk

Detaljer

SKOLEVALG 2011. www.samfunnsveven.no RESULTATRAPPORT. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

SKOLEVALG 2011. www.samfunnsveven.no RESULTATRAPPORT. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS SKOLEVALG 2011 RESULTATRAPPORT www.samfunnsveven.no Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Forord Rapporten inneholder resultater fra skolevalgene ved de videregående skolene i Norge i 2011. Alle

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg 07.01.2014 Kapittel 13 Valg I dette kapitlet finnes tabeller som viser Resultat fra Kommune- og bydelsvalget 2011 Resultat fra Stortingsvalget 2013 Nøkkeltall

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) Asker VGS (Høst 2012) Asker VGS (Høst 2011)

Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) Asker VGS (Høst 2012) Asker VGS (Høst 2011) Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) 1. Motivasjon og innsats 3,81 3,76 2. Organisering av undervisningen 3,92 3,87 3. Klasseledelse 4,04 4,02 4. Vurdering 3,63

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Resultatrapport 2015

Resultatrapport 2015 +8,9 31,9-11,8 +1,1 4,8 +2,5 7,5 +1,3 5,5 +3,0 6,7 +0,4 3,3-0,2 6,5 16,4-5,1 10,5-0,2 4,1 +0,1 2,8 Rødt SV A SP MDG KrF V H FrP PIR Andre Resultatrapport 2015 www.samfunnsveven.no Norsk samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 2013. Dal. Stortingsvalget 2013. 02 Akershus fylke. 0237 Eidsvoll kommune

Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 2013. Dal. Stortingsvalget 2013. 02 Akershus fylke. 0237 Eidsvoll kommune Stortingsvalget 213 Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 213 2 Akershus fylke 237 Eidsvoll kommune Dal Arbeiderpartiet 395 De Kristne 17 Demokratene i Norge 1 Det Liberale Folkepartiet Fremskrittspartiet

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 17, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1989. "Skolevalget 1989,

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Skolevalget 2007, valgresultat

Skolevalget 2007, valgresultat Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2007, valgresultat Study Documentation Juni 24, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 10, 2008 Identifisering

Detaljer

Skolevalget 2007, valgresultat

Skolevalget 2007, valgresultat Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2007, valgresultat Study Documentation Juni 30, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 10, 2008 Identifisering

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Venstre 55 5,14. Senterpartiet 70 6,54. Fremskrittspartiet ,95. Miljøpartiet De Grønne 41 3,83. Kystpartiet 3 0,28

Venstre 55 5,14. Senterpartiet 70 6,54. Fremskrittspartiet ,95. Miljøpartiet De Grønne 41 3,83. Kystpartiet 3 0,28 Stortingsvalget 217 Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 217 15 Møre og Romsdal fylke 152 Molde kommune Kvam Venstre 55 5,14 Senterpartiet 7 6,54 Fremskrittspartiet 128 11,95 Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Hamarøy Montessoriskole

Hamarøy Montessoriskole Rettssubjekt Type skole Akershus private gymnas AS Dombås Gymnas as FrikultSkolen AS Norges Realfagsgymnas Bærum AS Norges Realfagsgymnas Fornebu AS Norges Realfagsgymnas Sotra AS Norsk Restaurantskole

Detaljer

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Kristelig Folkeparti - 12 lag Løten KrF Flesberg KrF Vågsøy KrF Rødøy KrF Tysfjord KrF Storfjord KrF Vardø KrF Kautokeino KrF Porsanger KrF Tana KrF Hedmark Kristelig

Detaljer

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Diabetesforbundet 2011 Oslo 14.10.11 Manuela Ramin-Osmundsen - Leder Likeverd og Mangfold - Ahus - Leder SOHEMI, Helsedirektoratets

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

I denne oversikten kan du se når vi reiser rundt i ditt distrikt:

I denne oversikten kan du se når vi reiser rundt i ditt distrikt: I denne oversikten kan du se når vi reiser rundt i ditt distrikt: Uke: Fylker: Utdanningsmesser 1 4. 6. januar Akershus, Hordaland 2 9. 13. januar Akershus, Oslo, Hordaland, Sogn og Fjordane 3 16. 20.

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Skolestruktur mot 2030 fase 2 Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Utkast til ny skolestruktur Prinsipper Skolene skal i størst mulig grad være kombinerte skoler under gitte

Detaljer

http://www.edd.uio.no/perl/ikos/boksok.cgi

http://www.edd.uio.no/perl/ikos/boksok.cgi Side 1 av 5 Om svartebøkene Tilbakemelding Forsiden Sagn Prosesser Fellessøk Søk etter enkeltoppskrifter. Klikk på en knapp for å se innholdsfortegnelse eller hele boken samlet som faksimile. Klikk på

Detaljer

NM for janitsjarkorps 2012, Trondheim 23. 24. mars. Elitedivisjon trekk total. 1. divisjon

NM for janitsjarkorps 2012, Trondheim 23. 24. mars. Elitedivisjon trekk total. 1. divisjon Elitedivisjon 1 96 96 Lillestrøm Musikkorps, Akershus 2 94 94 Nittedal og Hakadal Janitsjar, Akershus 3 92 92 Sandvikens Ungdomskorps, Hordaland 4 91 91 Dragefjellets Musikkorps, Hordaland 5 90 90 Sarpsborg

Detaljer

Informasjon om valg av videregående opplæring

Informasjon om valg av videregående opplæring Informasjon om valg av videregående opplæring Videregående opplæring Hva passer for ditt barn/ din ungdom? Kilder: Utdanningsetaten, Osloskolen/Karriéreenheten og vilbli.no/inntaksreglement for Akershus

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 1. Hvordan har befolkningsutviklingen i Innlandet vært? 2. Hvordan ser det

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Praksiskole Fag 1 Fag 2 Kun 4 ukers praksis Behov for tilrettelegging Asker vgs. Religion og etikk Samfunnskunnskap Asker vgs.

Praksiskole Fag 1 Fag 2 Kun 4 ukers praksis Behov for tilrettelegging Asker vgs. Religion og etikk Samfunnskunnskap Asker vgs. Asker vgs. Religion og etikk Asker vgs. Fysikk Matematikk Asker vgs. Matematikk Kun 4 ukers praksis Asker vgs. Religion og etikk Sansynligvis kun 4 ukers praksis Asker vgs. Spansk Berg vgs. Kun 4 ukers

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Skolevalget 2005, valgresultat

Skolevalget 2005, valgresultat Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2005, valgresultat Study Documentation Juni 12, 2016 Metadata-produksjon

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

http://eintervju.nsd.uib.no

http://eintervju.nsd.uib.no Påloggingskode: < > Intervjuskjema http://eintervju.nsd.uib.no Takk for at du deltar i skolevalgets valgundersøkelse. For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god

Detaljer

Valganalyse stortingsvalget 2017 nasjonalt

Valganalyse stortingsvalget 2017 nasjonalt Valganalyse stortingsvalget nasjonalt Av: Dag Thorsdalen 1. Innledning og metode I oktober presenterte jeg på pollofpolls.no en foreløpig fylkesanalyse for Rogaland av Stortingsvalget. http://www.pollofpolls.no/?cmd=kommentarer&do=vis&kommentarid=2307

Detaljer

KVU Oslo-Navet Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo Offentlig høring

KVU Oslo-Navet Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo Offentlig høring Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no sentralbord 05280 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.

Detaljer

Eksamen 13.05.2009. Stortinget. Arkimedes. MAT0010 Matematikk Elever (10. årstrinn) Del 2. Bokmål

Eksamen 13.05.2009. Stortinget. Arkimedes. MAT0010 Matematikk Elever (10. årstrinn) Del 2. Bokmål Eksamen 13.05.2009 MAT0010 Matematikk Elever (10. årstrinn) Del 2 Stortinget Bokmål Arkimedes Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 2: 5 timer totalt: Del 1 skal du levere innen 2

Detaljer

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM)

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) MMMM i 2026 Hedmark (%) Oppland (%) Elverum 11,2 Lunner 10,1 Hamar 8,0 Gjøvik 9,1 Stange 7,9 Lillehammer 9,0 Sør-Odal 7,7 Gran 7,9 Tynset 6,7

Detaljer

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret?

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Planstrategiverksted, Lillehammer 25 januar Knut Vareide Folketall 190 000 1,0 Årlig vekst % Andel av Norge % 0,02 Endring andel % 185 000 0,8 4,9

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Turnéplan: Jeg er best

Turnéplan: Jeg er best 4 Ma 23.01.2017 09:45 St. Olav vg. skole Sarpsborg St. Olav vg. skole 60 60 Utøver kommer til skolen. 4 Ma 23.01.2017 11:00 St. Olav vg. skole Sarpsborg St. Olav vg. skole 60 60 Utøver kommer til skolen.

Detaljer

Datasett: Skolevalget 2009, valgresultat

Datasett: Skolevalget 2009, valgresultat Storsteigen vgs. -36,6-36,6-36,6 - -36,6 1 Årdal vgs. -33,8-33,8-33,8 - -33,8 1 Adolf Øiens skole -30,6-30,6-30,6 - -30,6 1 Bleiker vgs. -29,7-29,7-29,7 - -29,7 1 Kongsberg vgs. -27,0-27,0-27,0 - -27,0

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Datasett: Skolevalget 2009, valgresultat

Datasett: Skolevalget 2009, valgresultat Skolenavn Adolf Øiens skole Aglo opplæringssenter Akademiet vgs. i Bergen Akademiet vgs. i Sandnes Akademiet vgs. i Ålesund Alta vgs. Andøy vgs. Arendal vgs. Arna yrkesskule Asker vgs. Askøy vgs. Atlanten

Detaljer

Datasett: Skolevalget 2009, valgresultat

Datasett: Skolevalget 2009, valgresultat Skolenavn Storsteigen vgs. Årdal vgs. Adolf Øiens skole Bleiker vgs. Kongsberg vgs. Breivang vgs. Nord-Østerdal vgs. Hønefoss vgs. Asker vgs. Meldal vgs. Andøy vgs. Meløy vgs., avd. Inndyr Gjennomsnitt

Detaljer

Kystpartiet 0 0,00. Helsepartiet 2 0,14. Fremskrittspartiet 145 9,93. Miljøpartiet De Grønne 55 3,77. Partiet De Kristne 12 0,82.

Kystpartiet 0 0,00. Helsepartiet 2 0,14. Fremskrittspartiet 145 9,93. Miljøpartiet De Grønne 55 3,77. Partiet De Kristne 12 0,82. Stortingsvalget 2017 Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 2017 04 Hedmark fylke 0417 Stange kommune Arstad - Valgdeltakelse: 84,85% Helsepartiet 2 0,14 Arbeiderpartiet 497 34,11 Fremskrittspartiet

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

Oversikt over geografiske inndelinger og eiendommer i Region Øst

Oversikt over geografiske inndelinger og eiendommer i Region Øst Oversikt over geografiske inndelinger og eiendommer i Region Øst Det presiseres at eiendomslisten vil kunne endres, og ikke alle eiendommer skal knyttes opp mot rammeavtalene. Østfold: Fylkets seks byer

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 1. Befolkningsutviklingen i Innlandet og omgivelsene 2. Demografiske muligheter og

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer