Alle resultatene fra Skolevalg '05 er tilgjengelig på Internett. Skolevalgets adresse er: https://extweb3.nsd.uib.no/skoleveven/skolevalg/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alle resultatene fra Skolevalg '05 er tilgjengelig på Internett. Skolevalgets adresse er: https://extweb3.nsd.uib.no/skoleveven/skolevalg/"

Transkript

1

2 Forord Rapporten inneholder de offisielle resultatene fra skolevalget ved de videregående skolene i Norge 25. Alle skoler som var påmeldt Skolevalg '5, og som rapporterte inn valgresultatene før kl. 18. mandag 6. september, er med i rapporten. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) har etter oppdrag fra Utdanningsdirektoratet vært ansvarlig for organisering, databehandling og publisering av skolevalgsresultatene. NSD vil med dette takke alle lærere og elever som har bidratt til at prosjektet lot seg gjennomføre. NSD vil også takke Utdanningsdirektoratet for et godt samarbeid om prosjektet. Alle resultatene fra Skolevalg '5 er tilgjengelig på Internett. Skolevalgets adresse er: https://extweb3.nsd.uib.no/skoleveven/skolevalg/ På grunn av avrunding, kan enkeltresultater i denne rapporten avvike med.1% fra resultatene på Internett. 8/9/25 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) i

3 Innholdsfortegnelse Forord...i Innholdsfortegnelse...ii Pressemelding fra NSD...iii Forklaring til tabellene...iv Landsoversikt Fylkesoversikt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Enkeltresultater Skoler i Østfold Skoler i Akershus Skoler i Oslo Skoler i Hedmark Skoler i Oppland Skoler i Buskerud Skoler i Vestfold Skoler i Telemark Skoler i Aust-Agder Skoler i Vest-Agder Skoler i Rogaland Skoler i Hordaland Skoler i Sogn og Fjordane Skoler i Møre og Romsdal Skoler i Sør-Trøndelag Skoler i Nord-Trøndelag Skoler i Nordland Skoler i Troms Skoler i Finnmark /9/25 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) ii

4 Pressemelding Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet størst i skolevalget Med en framgang på over 1 prosentpoeng hver i forhold skolevalget i 21 er Framskrittspartiet og Det norske Arbeiderparti de mest populære partiene blant elevene ved de videregående skolene. FrP og Ap har fått henholdsvis 24.9 og 21.8% av stemmene. Sosialistisk Venstreparti, som var det overlegent største partiet ved skolevalget i 21 med en oppslutning på 23.5%, har hatt en markert tilbakegang til 16.7%. Det viser de endelige landsresultatene fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). Senterpartiet har snudd en langvarig tilbakegang, og har gått fram med 2.6 prosentpoeng til 7.2%. Høyre har fått en oppslutning på 11.7% etter en tilbakegang på 4.7 prosentpoeng, mens Kristelig Folkeparti er nede i 3.6% etter en tilbakegang på 2.5 prosentpoeng. I forhold til skolevalget i 23, som var et prøvevalg til fylkestingsvalgene, er det bare større endringer for SV, med en tilbakegang på 4.8 prosentpoeng, og Ap med en framgang på 8.4 prosentpoeng. For første gang omfattet skolevalget også prøvevalg til Sametingsvalget. 245 elever ved 15 skoler avga stemme. Størst oppslutning her fikk Norske Samers Riksforbund med 31.8% og Det norske Arbeiderparti med 16.3%. 369 videregående skoler over hele landet med i alt elever deltok i skolevalget. Frammøtet var 78.5%. Ved skolevalgene er det store svingninger i resultatene fra skole til skole. Erfaringer fra tidligere skolevalg tyder likevel på at landsresultatene indikerer hvilken vei valgvinden blåser. Sett over tid er utviklingen for det enkelte parti i skolevalgene og de ordinære valgene nesten helt parallell. er med stor framgang ved skolevalgene gjør det vanligvis godt også ved de ordinære valgene. Resultatene er tilrettelagt og presentert av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD), på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Ved offentliggjøring av resultatene forutsettes referanse til NSD. 8/9/25 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) iii

5 Forklaring til tabellene forkortelser Oversikt over partiene som er med i rapporten. forklaringer 25 A Det norske Arbeiderparti (Det norske Arbeidarparti) AML Abort-motstandernes liste (Abort-motstandernes liste) D Demokratene (Demokratane) DLF Det Liberale Folkepartiet (Det Liberale Folkepartiet) FrP Fremskrittspartiet (Framstegspartiet) H Høyre (Høgre) KP Kystpartiet (Kystpartiet) KrF Kristelig Folkeparti (Kristeleg Folkeparti) KS Kristent Samlingsparti (Kristent samlingsparti) MDG Miljøpartiet De Grønne (Miljøpartiet Dei Grøne) NKP Norges Kommunistiske (Norges Kommunistiske ) NRA Norsk Republikansk Allianse (Norsk Republikansk Allianse) PP Pensjonistpartiet (Pensjonistpartiet) PS Pilsens Samlingsparti (Pilsens Samlingsparti) RP Reformpartiet (Reformpartiet) RV Rød Valgallianse (Raud Valallianse) SáB/SfP Sámeálbmot Bellodat / Samefolkets (Sámeálbmot Bellodat / Samefolkets ) SFP Samfunnspartiet (Samfunnspartiet) SP Senterpartiet (Senterpartiet) SV Sosialistisk Venstreparti (Sosialistisk Venstreparti) V Venstre (Venstre) Endring er beregnet i forhold til skolevalgsresultater tidligere år. Blank endringskolonne betyr at skolen ikke var med i skolevalget det aktuelle året. Kolonnen Mandat viser antall stortingsmandater. betyr at partiet stilte ikke til valg. "" i landsoversikten består av partier som ikke stilte til valg mer enn i to fylker. "" i fylkesoversiktene og enkeltresultatene består av partier som ikke er med årets valg. 8/9/25 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) iv

6 LANDSOVERSIKT Registrert 369 av av stemmeberettigete (91.1%) Mandat A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP KS D AML RP % 76.2% 77.% 81.1% Mandatoversikt A SV RV SP KrF V H FrP Sum Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 1-1

7 Østfold Registrert 11 av av 9156 stemmeberettigete (74.2%) Mandat A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP KP KS D AML 27.5 RP % 73.9% 75.8% 86.7% Oslo Registrert 28 av av stemmeberettigete (96.1%) Mandat A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP KS D AML % 75.4% 75.8% 79.9% Akershus Registrert 25 av av stemmeberettigete (84.%) Mandat A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D AML 77.7 RP % 76.% 76.9% 76.6% Hedmark Registrert 14 av av 6957 stemmeberettigete (83.2%) Mandat A SV RV SP KrF V H FrP NKP PP KP KS D % 75.4% 7.7% 74.6% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 2-1

8 Oppland Registrert 15 av av 7362 stemmeberettigete (82.5%) Mandat A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D RP % 77.7% 8.2% 8.9% Vestfold Registrert 1 av av 8144 stemmeberettigete (91.4%) Mandat A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP KP D RP % 75.3% 73.7% 84.5% Buskerud Registrert 17 av av 8953 stemmeberettigete (93.7%) Mandat A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP KP D % 76.8% 77.6% 81.5% Telemark Registrert 15 av av 6418 stemmeberettigete (1.%) Mandat A SV RV SP KrF V H FrP PP KP KS D % 76.7% 79.3% 81.8% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 2-2

9 Aust-Agder Registrert 11 av av 4189 stemmeberettigete (79.2%) Mandat A SV RV SP KrF V H FrP PP KP KS D AML % 74.2% 71.5% 78.5% Vest-Agder Registrert 15 av av 6682 stemmeberettigete (92.9%) Mandat A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP KP KS D AML 18.4 PS % 79.3% 8.6% 84.2% Rogaland Registrert 24 av av stemmeberettigete (66.3%) Mandat A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D AML 53.7 RP % 79.4% 75.% 82.2% Hordaland Registrert 47 av av stemmeberettigete (93.5%) Mandat A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF 51.4 KP KS D AML % 78.3% 79.% 83.9% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 2-3

10 Sogn og Fjordane Registrert 15 av av 4646 stemmeberettigete (93.6%) Mandat A SV RV SP KrF V H FrP KP KS D % 79.9% 83.6% 9.7% Møre og Romsdal Registrert 21 av av 9368 stemmeberettigete (87.5%) Mandat A SV RV SP KrF V H FrP MDG KP KS D RP % 78.5% 8.7% 81.7% Sør-Trøndelag Registrert 28 av av 1912 stemmeberettigete (92.7%) Mandat A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP KP KS D NRA % 73.8% 8.6% 79.8% Nord-Trøndelag Registrert 11 av av 5671 stemmeberettigete (83.3%) Mandat A SV RV SP KrF V H FrP MDG KP KS D % 77.6% 79.1% 8.2% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 2-4

11 Nordland Registrert 28 av av 9977 stemmeberettigete (94.8%) Mandat A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP SFP 2.3. KP KS D % 71.5% 74.5% 78.8% Finnmark Registrert 1 av av 2874 stemmeberettigete (94.5%) Mandat A SV RV SP KrF V H FrP NKP SáB/SfP KP KS D % 68.3% 68.% 78.5% Troms Registrert 18 av av 5356 stemmeberettigete (1.%) Mandat A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG KP KS D % 72.1% 74.9% 78.2% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 2-5

12 Østfold Halden videregående skole avd. Risum Halden kommune 31 av 35 stemmeberettigete (88.6%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP.. MDG PP KP KS D. AML. RP % 83.4% Østfold Malakoff videregående skole Moss kommune 66 av 771 stemmeberettigete (78.6%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP KP KS D AML 2.4 RP % 77.1% 76.8% 83.6% Østfold Kirkeparken videregående skole Moss kommune 656 av 75 stemmeberettigete (87.5%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP KP D. -.3 AML 5.8 RP % 83.3% 68.% 92.7% Østfold Greåker videregående skole Sarpsborg kommune 647 av 69 stemmeberettigete (93.8%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP KP KS D AML 5.8 RP % 82.% 78.8% 83.9% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-1

13 Østfold St. Olav videregående skole, Sarpsborg Sarpsborg kommune 428 av 583 stemmeberettigete (73.4%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP KP D. -.3 AML 1.2 RP % 79.% 86.6% 85.6% Østfold Borg videregående skole Sarpsborg kommune 481 av 6 stemmeberettigete (8.2%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG. -.5 PP KP KS D AML. RP % 77.7% 71.4% 85.9% Østfold Kalnes videregående skole Sarpsborg kommune 184 av 248 stemmeberettigete (74.2%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP KP D. -.6 AML RP % 94.9% Østfold Glemmen videregående skole Fredrikstad kommune 575 av 613 stemmeberettigete (93.8%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP 3.6 MDG 3.6 PP KP KS D AML RP % 6.3% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-2

14 Østfold Askim videregående skole Askim kommune 598 av 856 stemmeberettigete (69.9%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP 1.2 MDG 1.2 PP 1.2. KP D AML 2.4 RP % 65.5% Østfold Mysen videregående skole Eidsberg kommune 744 av 9 stemmeberettigete (82.7%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP 1.1. MDG. -.9 PP KP D AML 3.4 RP % 85.7% 92.1% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-3

15 Akershus Vestby videregående skole Vestby kommune 543 av 667 stemmeberettigete (81.4%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D AML 2.4 RP % 73.% 87.6% 83.6% Akershus Ås videregående skole Ås kommune 463 av 569 stemmeberettigete (81.4%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D 1.2. AML. RP % 84.3% 82.2% 78.3% Akershus Ski videregående skole Ski kommune 589 av 66 stemmeberettigete (89.2%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP D. -.4 AML 5.9 RP % 83.5% 84.7% 9.% Akershus Nesodden videregående skole Nesodden kommune 484 av 692 stemmeberettigete (69.9%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP D. -.2 AML RP % 84.3% 84.% 88.8% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-4

16 Akershus Oppegård videregående skole Oppegård kommune 528 av 68 stemmeberettigete (86.8%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D AML 2.4 RP % 89.2% 9.5% 8.7% Akershus Eikeli videregående skole Bærum kommune 154 av 423 stemmeberettigete (36.4%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D AML. RP % 39.% 76.8% 72.8% Akershus Dønski videregående skole Bærum kommune 32 av 464 stemmeberettigete (69.%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP D. -1. AML RP % 73.1% 71.5% 78.8% Akershus Nadderud videregående skole Bærum kommune 387 av 485 stemmeberettigete (79.8%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D AML RP % 77.1% 77.7% 8.% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-5

17 Akershus Rosenvilde videregående skole Bærum kommune 451 av 498 stemmeberettigete (9.6%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D AML 3.7 RP % 76.6% 72.9% 94.8% Akershus Stabekk videregående skole Bærum kommune 377 av 469 stemmeberettigete (8.4%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG. -.8 PP KP D AML 1.3 RP % 62.8% 81.% Akershus Rud videregående skole Bærum kommune 65 av 96 stemmeberettigete (63.%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D AML 5.8 RP % 65.7% 58.2% 69.% Akershus Valler videregående skole Bærum kommune 482 av 63 stemmeberettigete (79.9%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D AML 2.4 RP % 8.9% 87.3% 83.6% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-6

18 Akershus Bleiker videregående skole Asker kommune 375 av 548 stemmeberettigete (68.4%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D AML RP % 85.8% 64.4% Akershus Nesbru videregående skole Asker kommune 58 av 725 stemmeberettigete (8.%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D AML 5.9 RP % 77.9% 86.6% 74.6% Akershus Holmen skole, grunnskole og videregående Asker kommune 49 av 82 stemmeberettigete (59.8%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP.. KP 1 2. D 1 2. AML 1 2. RP % 34.7% Akershus Bjørkelangen videregående skole Aurskog-Høland kommune 417 av 54 stemmeberettigete (77.2%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP D. -.7 AML 1.2 RP % 86.7% 81.8% 84.2% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-7

19 Akershus Kjelle videregående skole Aurskog-Høland kommune 86 av 13 stemmeberettigete (83.5%) A SV RV... SP KrF V H FrP MDG PP KP D.. AML RP % 92.2% 71.9% 78.1% Akershus Lillestrøm videregående skole Skedsmo kommune 664 av 774 stemmeberettigete (85.8%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D AML 4.6 RP % 77.% 71.5% 8.1% Akershus Lørenskog videregående skole Lørenskog kommune 519 av 748 stemmeberettigete (69.4%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D.. AML 4.8 RP % 84.% 85.4% 81.9% Akershus Skedsmo videregående skole Skedsmo kommune 773 av 987 stemmeberettigete (78.3%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D AML 2.3 RP % 8.5% 77.1% 84.7% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-8

20 Akershus Strømmen videregående skole Skedsmo kommune 446 av 55 stemmeberettigete (81.1%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D.. AML 1.2 RP %.% 62.% 6.1% Akershus Jessheim videregående skole Ullensaker kommune 566 av 935 stemmeberettigete (6.5%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP D AML 5.9 RP % 73.% 79.4% 63.5% Akershus Bjertnes videregående skole Nittedal kommune 183 av 436 stemmeberettigete (42.%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP D. AML. RP % 59.2% 53.3% Akershus Hvam videregående skole Nes kommune 258 av 298 stemmeberettigete (86.6%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP D 1.4 AML 1.4 RP % 79.6% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-9

21 Akershus Nes videregående skole Nes kommune 433 av 56 stemmeberettigete (77.3%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP D. -.2 AML 1.2 RP % 82.7% 75.% 88.4% Akershus Eidsvoll videregående skole Eidsvoll kommune 396 av 688 stemmeberettigete (57.6%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP D. -.2 AML 4 1. RP % 75.8% 41.5% 57.1% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-1

22 Oslo Oslo katedralskole Oslo kommune 338 av 466 stemmeberettigete (72.5%) Oslo Fagerborg videregående skole Oslo kommune 48 av 551 stemmeberettigete (74.%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP D. -.3 AML % 84.1%.% 77.6% A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP KS D AML % 83.3% 72.5% 88.4% Oslo Berg videregående skole Oslo kommune 383 av 477 stemmeberettigete (8.3%) Oslo Foss videregående skole Oslo kommune 525 av 586 stemmeberettigete (89.6%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP. -.8 KS D AML % 69.1% 78.6% A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP KS D AML % 93.8% 95.6% 91.9% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-11

23 Oslo Grefsen videregående skole Oslo kommune 361 av 41 stemmeberettigete (9.%) Oslo Holtet videregående skole Oslo kommune 257 av 417 stemmeberettigete (61.6%) A SV RV SP. -.8 KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP KS D AML % 89.2% 85.9% A SV RV SP KrF V H FrP NKP.. MDG PP DLF.. KP D. AML % 1.% Oslo Hartvig Nissens skole Oslo kommune 514 av 68 stemmeberettigete (84.5%) Oslo Lambertseter videregående skole Oslo kommune 661 av 76 stemmeberettigete (87.%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP D AML % 83.9% 8.5% 78.6% A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP D.. AML % 8.% 57.6% 71.4% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-12

24 Oslo Nordstrand videregående skole Oslo kommune 376 av 424 stemmeberettigete (88.7%) Oslo Hellerud videregående skole Oslo kommune 329 av 65 stemmeberettigete (5.6%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP D.. AML % 91.6% 9.8% 92.7% A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP D. -.2 AML % 81.6% 69.7% 93.6% Oslo Persbråten videregående skole Oslo kommune 417 av 493 stemmeberettigete (84.6%) Oslo Ullern videregående skole Oslo kommune 268 av 481 stemmeberettigete (55.7%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF.... KP D AML % 94.% 94.6% 88.2% A SV RV SP... KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP KS D.. AML % 82.1% 93.% 67.9% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-13

25 Oslo Oslo handelsgymnasium Oslo kommune 536 av 78 stemmeberettigete (68.7%) Oslo Ulsrud videregående skole Oslo kommune 497 av 63 stemmeberettigete (78.9%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP KS D AML % 71.8% 73.6% 71.7% A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP D 1.2 AML % 84.1% 73.6% Oslo Bredtvet videregående skole Oslo kommune 287 av 34 stemmeberettigete (94.4%) Oslo Sogn videregående skole Oslo kommune 995 av 15 stemmeberettigete (66.3%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP KS D AML % 79.6% 84.7% 9.4% A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP KS D AML % 47.% 68.8% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-14

26 Oslo Elvebakken videregående skole Oslo kommune 591 av 591 stemmeberettigete (1.%) Oslo Treider Privatskole VGS Oslo kommune 186 av 21 stemmeberettigete (92.5%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP D AML % 7.3% 78.% 71.8% A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF.. KP KS D 1.5 AML % 65.7% Oslo Sofienberg tekniske fagskole Oslo kommune 277 av 343 stemmeberettigete (8.8%) Oslo Etterstad videregående skole Oslo kommune 422 av 573 stemmeberettigete (73.6%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP KS D AML % 8.8% 87.7% A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP D AML % 82.5% 74.6% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-15

27 Oslo Bjerke videregående skole Oslo kommune 435 av 544 stemmeberettigete (8.%) Oslo Sandaker videregående skole Oslo kommune 425 av 524 stemmeberettigete (81.1%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP KS D 1.2. AML % 83.9% 68.6% A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP KS D AML % 66.9% 78.% 49.5% Oslo Manglerud videregående skole Oslo kommune 694 av 752 stemmeberettigete (92.3%) Oslo Heltberg gymnas Oslo kommune 124 av 15 stemmeberettigete (82.7%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP... MDG.. PP... DLF... KP D.. AML % 53.8% 43.8% A SV RV SP. KrF. V H FrP NKP 1.8 MDG PP. DLF. KP. D. AML % Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-16

28 Oslo Oslo private gymnasium Oslo kommune 153 av 16 stemmeberettigete (95.6%) Oslo Stovner videregående skole Oslo kommune 626 av 675 stemmeberettigete (92.7%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP... DLF... KP... D.. AML %.% 93.9% A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP DLF KP KS D AML % 83.9% 7.2% 85.5% Oslo Eikelund videregående skole Oslo kommune 31 av 63 stemmeberettigete (49.2%) Oslo DEN NORSKE SKOLE COSTA BLANCA Oslo kommune 85 av 8 stemmeberettigete (16.3%) A SV RV SP. KrF.. V H FrP NKP.. MDG. PP DLF.. KP D.. AML % 52.4% A SV RV SP KrF. V 3 7. H 3 7. FrP NKP MDG PP DLF. KP D AML % Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-17

29 Hedmark Øvrebyen videregående skole Kongsvinger kommune 392 av 45 stemmeberettigete (87.1%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP PP KP KS D % 84.1% 79.6% 9.6% Hedmark Ankerskogen videregående skole Hamar kommune 416 av 5 stemmeberettigete (83.2%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP PP KP D % 7.6% 71.4% 69.2% Hedmark Hamar katedralskole Hamar kommune 715 av 885 stemmeberettigete (8.8%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP PP KP KS D % 85.9% 66.4% 76.6% Hedmark Storhamar videregående skole Hamar kommune 291 av 377 stemmeberettigete (77.2%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP PP KP D % 74.2% 76.% 73.1% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-18

30 Hedmark Ringsaker videregående skole Ringsaker kommune 421 av 72 stemmeberettigete (58.5%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP PP KP KS D % 68.4% 6.4% 72.2% Hedmark Stange videregående skole Stange kommune 42 av 498 stemmeberettigete (8.7%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP PP KP KS D % 74.1% 84.6% 77.4% Hedmark Jønsberg landbruksskole Stange kommune 77 av 136 stemmeberettigete (56.6%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP PP KP.. KS D % 56.4% Hedmark Skarnes videregående skole Sør-Odal kommune 275 av 343 stemmeberettigete (8.2%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP PP KP KS D % 84.4% 86.1% 89.% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-19

31 Hedmark Solør videregående skole Åsnes kommune 471 av 54 stemmeberettigete (87.2%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP PP KP D %.% 84.6% Hedmark Trysil videregående skole Trysil kommune 22 av 273 stemmeberettigete (8.6%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP PP KP KS D % 69.% 76.1% 84.% Hedmark Elverum videregående skole Elverum kommune 523 av 759 stemmeberettigete (68.9%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP PP KP KS 1.2. D % 69.% 62.1% 51.7% Hedmark MIDT-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Stor-Elvdal kommune 122 av 132 stemmeberettigete (92.4%) A SV RV. SP KrF V H FrP NKP 1.9 PP KP 1.9 KS D % Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-2

32 Hedmark Nord-Østerdal videregående skole Tynset kommune 334 av 526 stemmeberettigete (63.5%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP PP KP KS D % 76.% 42.5% 71.4% Hedmark Storsteigen videregående skole Alvdal kommune 6 av 75 stemmeberettigete (8.%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP PP.... KP D % 84.6% 86.2% 94.7% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-21

33 Oppland Lillehammer videregående skole Lillehammer kommune 493 av 541 stemmeberettigete (91.1%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D RP % 75.% 91.8% 89.7% Oppland Vargstad videregående skole Lillehammer kommune 355 av 422 stemmeberettigete (84.1%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP D. -.3 RP % 71.1% 53.5% Oppland Mesna videregående skole Lillehammer kommune 233 av 36 stemmeberettigete (76.1%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP 1.5. KS D. -.4 RP % 77.3% 79.1% 81.8% Oppland GJØVIK VIDEREGÅENDE SKOLE Gjøvik kommune 775 av 874 stemmeberettigete (88.7%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS 4.5 D 1.1 RP % Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-22

34 Oppland NORD-GUDBRANDSDAL VGS. AVD. HJERLEID Dovre kommune 99 av 119 stemmeberettigete (83.2%) A SV RV SP KrF V. H FrP MDG PP KP. D. RP % Oppland Vinstra vidaregåande skule Nord-Fron kommune 385 av 555 stemmeberettigete (69.4%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D RP % 71.% 67.4% 73.7% Oppland NORD-GUDBRANDSDAL. VGS. AVD. LOM Lom kommune 83 av 11 stemmeberettigete (82.2%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP D. RP % Oppland NORD-GUDBRANDSDAL V.G.SKULE, AVD. OTTA Sel kommune 285 av 348 stemmeberettigete (81.9%) A SV RV SP KrF 2.7 V 2.7 H FrP MDG PP KP KS 1.4 D 1.4 RP % Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-23

35 Oppland Gausdal videregående skole Gausdal kommune 275 av 315 stemmeberettigete (87.3%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D RP % 88.1% 88.6% Oppland Lena videregående skole Østre Toten kommune 438 av 53 stemmeberettigete (82.6%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS 1.2. D 1.2. RP % 78.4% 91.9% 88.6% Oppland Valle videregående skole Østre Toten kommune 116 av 14 stemmeberettigete (82.9%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP D RP % 77.8% 91.2% 93.9% Oppland Raufoss videregående skole Vestre Toten kommune 337 av 49 stemmeberettigete (82.4%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D RP % 71.2% 81.7% 87.9% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-24

36 Oppland HADELAND videregående skole, Brandbu Gran kommune 239 av 261 stemmeberettigete (91.6%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP KS D RP % 8.3% 93.1% 86.7% Oppland Valdres vidaregåande skule Nord-Aurdal kommune 478 av 574 stemmeberettigete (83.3%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP D. -.3 RP % 78.6% 63.% Oppland Hadeland videregående skole Gran kommune 45 av 576 stemmeberettigete (78.1%) A SV RV SP KrF V H FrP MDG PP KP D RP % 82.2% 7.6% 68.1% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-25

37 Buskerud Drammen videregående skole Drammen kommune 61 av 76 stemmeberettigete (79.1%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP KP D %.% 71.4% 61.9% Buskerud Åssiden videregående skole Drammen kommune 697 av 15 stemmeberettigete (66.4%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP 5.8 KP D % 65.% 61.4% 76.6% Buskerud Strømsø videregående skole Drammen kommune 411 av 444 stemmeberettigete (92.6%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP KP D % 83.% 91.1% 89.1% Buskerud SONANS videregående og Sonans privat gymnas Drammen kommune 72 av 214 stemmeberettigete (33.6%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP. MDG PP. KP D % Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-26

38 Buskerud Kongsberg videregående skole Kongsberg kommune 394 av 436 stemmeberettigete (9.4%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP KP D % 88.% 91.1% 94.8% Buskerud Dyrmyr videregående skole Kongsberg kommune 118 av 156 stemmeberettigete (75.6%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP 1.9 KP D % 76.3% 63.6% 79.4% Buskerud Tinius Olsens skole Kongsberg kommune 423 av 478 stemmeberettigete (88.5%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP. KP D % 78.% 7.8% 78.9% Buskerud Ringerike videregående skole Ringerike kommune 533 av 628 stemmeberettigete (84.9%) A SV RV SP KrF V H FrP NKP MDG PP KP D % 83.6% 85.7% 86.9% Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) 3-27

SKOLEVALG 2011. www.samfunnsveven.no RESULTATRAPPORT. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

SKOLEVALG 2011. www.samfunnsveven.no RESULTATRAPPORT. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS SKOLEVALG 2011 RESULTATRAPPORT www.samfunnsveven.no Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Forord Rapporten inneholder resultater fra skolevalgene ved de videregående skolene i Norge i 2011. Alle

Detaljer

Skolevalg 2009. Resultatrapport. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Skolevalg 2009. Resultatrapport. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalg 2009 www.samfunnsveven.no Resultatrapport Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Forord Rapporten inneholder de offisielle resultatene fra skolevalget ved de videregående skolene i Norge

Detaljer

SKOLEVALG 2011. www.samfunnsveven.no RESULTATRAPPORT. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

SKOLEVALG 2011. www.samfunnsveven.no RESULTATRAPPORT. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS SKOLEVALG 2011 RESULTATRAPPORT www.samfunnsveven.no Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Forord Rapporten inneholder resultater fra skolevalgene ved de videregående skolene i Norge i 2011. Alle

Detaljer

Resultatrapport 2015

Resultatrapport 2015 +8,9 31,9-11,8 +1,1 4,8 +2,5 7,5 +1,3 5,5 +3,0 6,7 +0,4 3,3-0,2 6,5 16,4-5,1 10,5-0,2 4,1 +0,1 2,8 Rødt SV A SP MDG KrF V H FrP PIR Andre Resultatrapport 2015 www.samfunnsveven.no Norsk samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Nasjonal meningsmåling 1995

Nasjonal meningsmåling 1995 Nasjonal meningsmåling 1995 "Skolevalget 1995, landsomfattende undersøkelse" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført 28-31 august 1995 av NORSK GALLUP INSTITUTT A/S på oppdrag fra Norsk

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

Vannregionutvalget i Glomma/Indre Oslofjord - innkalling til møte 24. august 2010

Vannregionutvalget i Glomma/Indre Oslofjord - innkalling til møte 24. august 2010 Adressater iht. vedlagte liste Vår ref.: 2010/532-25127/2010 Deres ref.: Dato: 24.06.2010 Vannregionutvalget i Glomma/Indre Oslofjord - innkalling til møte 24. august 2010 Det vises til vårt brev av 30.

Detaljer

Foto Anders Hals. Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog 2015. Dag Skjølaas

Foto Anders Hals. Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog 2015. Dag Skjølaas Foto Anders Hals Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog Dag Skjølaas Innhold Formålet med rapporten... 3 Statens vegvesens klassifiseringssystem for offentlige veger...

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 463 FYLKESTINGSVALGET COUNTY COUNCIL ELECTIONS 1 983 ISBN 82-.537-2056-4

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 463 FYLKESTINGSVALGET COUNTY COUNCIL ELECTIONS 1 983 ISBN 82-.537-2056-4 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 463 FYLKESTINGSVALGET 1983 COUNTY COUNCIL ELECTIONS 1 983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-.537-2056-4 EMNEGRUPPE (Byråets inndeling) Valg ANDRE EMNEORD

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK

KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK Figurer og tabeller Av Bent Aslak Brandtzæg Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 13/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 13/2008 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 150 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

STORTINGSVALGET 1985

STORTINGSVALGET 1985 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 594 STORTINGSVALGET 985 HEFTE STORTING ELECTIONS 985 Volume I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 986 ISBN 82-537-230-6 ISSN 0800-92X EMNEGRUPPE 62 Politiske emner ANDRE

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT KOMMUNALE MUSIKK- OG KULTURSKOLER SKOLEÅRET 2009 2010

TILSTANDSRAPPORT KOMMUNALE MUSIKK- OG KULTURSKOLER SKOLEÅRET 2009 2010 TILSTANDSRAPPORT OM KOMMUNALE MUSIKK- OG KULTURSKOLER SKOLEÅRET 2009 2010 Fylkesmannen i Sør- Trøndelag Oppvekst- og utdanningsavdelingen FORORD Tilstandsrapporten om kommunale musikk- og kulturskoler

Detaljer

http://eintervju.nsd.uib.no

http://eintervju.nsd.uib.no Påloggingskode: < > Intervjuskjema http://eintervju.nsd.uib.no Takk for at du deltar i skolevalgets valgundersøkelse. For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god

Detaljer

Litt lavere konkurstall i februar

Litt lavere konkurstall i februar Litt lavere konkurstall i februar Pressemelding 1. mars 2013 Tallet på konkurser og tvangsavviklinger i februar er 3,7 prosent lavere enn i fjor. Ser vi de to første månedene samlet, har konkurstallene

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2012

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2012 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2012 RAPPORT NR. 1 2012 Juli 2012 2 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

STORTINGSVALGET 1989

STORTINGSVALGET 1989 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 910 STORTINGSVALGET 1989 STORTING ELECTION 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2929-4 ISSN 0802-9067 EMNEGRUPPE 62 Politiske emner ANDRE EMNEORD

Detaljer

STO RTI N G SVALG ET

STO RTI N G SVALG ET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 606 STO RTI N G SVALG ET 973 HEFTE I STORTING ELECTIONS 973 Volume I STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 973 ISBN 8-537-033-6 FORORD I denne

Detaljer

Statusrapportering for svømmebasseng - 2012

Statusrapportering for svømmebasseng - 2012 Statusrapportering for svømmebasseng - 2012 Oversikten tar utgangspunkt i statusrapporteringen som ble sluttført 15. mars 2013. Kulturdepartementet Idrettsavdelingen april 2013 STATUSRAPPORT FOR SVØMMEBASSENG

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i SKOLEÅRET 0 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 0 NES 0 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 0 SANDVIKA ASKER

Detaljer

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 RAPPORT NR. 2 2015 August 2015 FORORD Huseiernes Landsforbund (HL) ser det som viktig å fokusere oppmerksomheten på de måtene kommunene legger gebyrer

Detaljer