Menighetsblad for Melhus prestegjeld. Det lyser i stille grender Av tindrande ljos i kveld, Og tusene barnehender Mot himmelen ljosa held!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsblad for Melhus prestegjeld. Det lyser i stille grender Av tindrande ljos i kveld, Og tusene barnehender Mot himmelen ljosa held!"

Transkript

1 Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/ årgang Det lyser i stille grender Av tindrande ljos i kveld, Og tusene barnehender Mot himmelen ljosa held! Jakob Sande For mye jul på forskudd? - se side 3 Flå Horg Hølonda Melhus

2 Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld Nr. 4 desember årgang Utgitt av: Menighetsrådene i Melhus prestegjeld. Biskop Finn Wagle: Å speile seg i Guds ansikt Redaksjon: Harald Danielsen, Knut Arne Solberg, Per Estenstad, Frøydis Olderøien, Olaug Engan og Kjell Arne Morland. Ikke signerte foto: Harald Danielsen KIRKEKONTORET, Melhus Rådhus Telefon * / Faks Direkte Ekspedisjon kl E-post: Se kirken under TELEFONER: Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke Melhus kirke, servicebygg Boligtelefoner: Spr. John Olav Hodne Kap. Kjell Arne Morland Spr. Reidulf Ljøkjell Kateket Sonja Bruholt Diakon Kirsten Øie Kirkeverge Jan Horg Lokale kirkeverger: Flå: Johan Strengen Horg: Per H. Gylland Hølonda: Harold Pedersen Prestevakt I Melhus har vi en ordning der det alltid skal være mulig å få kontakt med en prest. Se telefonlista over. Neste nummer av Helg i bygda kommer ut ca. 28. mars Frist for levering av stoff 28. februar Postgiro Bankgiro Bladet sendes til alle husstander i Melhus kommune. Layout/Produksjon: Rosenborg Grafisk Kommunikasjon AS R30008 Forsidebilde: Det lyser i stille grender Foto: Harald Danielsen Foran meg på skrivebordet ligger fjorårets program for Juledagens høytidsmesse i Nidarosdomen. Forsiden preges av en vakker tegning av Bjørn Bjørneboe, Domkirkens tidligere kapellan. Maria med Jesusbarnet ved sitt bryst lyser oss i møte. Maria bøyer seg over barnet. Det er som vi kan fornemme varmen og ømheten i hennes blikk. I alt det spesielle som var knyttet til Jesu fødsel, handler tegningen om noe allment: En mor bøyer seg over sitt nyfødte barn. Med sin holdning og sitt blikk formidler hun en kjærlighet som spedbarnet kan ta til seg: Noen er glad i meg! Her er det hjertespråket som får tale. Lenge før spedbarnet har den ringeste mulighet til å forstå ordene, får det speile seg i kjærligheten og ømheten i mors og fars blikk. Slik formidles dyrebar innsikt: Jeg er elsket! Så grunnleggende er denne erfaring for oss mennesker at noen har sagt: Vi blir mennesker ved å speile oss. Et spedbarn får speile seg i mors og fars ømme blikk og preges for livet. Juleevangeliet handler om at vi får speile oss i Guds ansikt. Gud bor i et lys dit ingen kan komme, skriver apostelen, han som intet menneske har sett og heller ikke kan se, 1 Tim 6,16. Nei vel - men jul handler om at Gud har bygget bro over denne uendelighet av avstand! Gud har lenket seg til vår virkelighet. Og han bruker et språk som vi kan forstå og gripes av, selve hjertespråket: Barnet i krybben Guds utleverende ømhet og kjærlighet som treffer oss i dypet av vår sjel og preger oss for livet. Så sterkt taler juleevangeliet om Guds ømhet og kjærlighet at verden aldri har kunnet glemme det. Det er underlig å tenke på at datidens kjendiser keiser Augustus og landshøvding Kvirinius og kong Herodes de huskes i dag fordi de var bipersoner i det drama som fant sted, da Jesus ble født og mennesket fikk speile seg i Guds ansikt. Jul handler om fordypet innsikt i og tilgang til kjærlighetens mysterium, fordi hjertespråket får tale. Barnet i krybben speiler seg i Marias og Josefs ansikt og vet: Noen er glad i meg. Mennesket speiler seg i barnet i krybben - og treffes av Guds ømhet og kjærlighet. Eller for å si det med Erik Hillestad, i hans vakre gjendikting av den julesangen som mer enn noen annen hører selve julenatten til: Stille natt heilage natt! Gud gjev jorda voni att. Himlen smiler frå barnet sin munn, kjem oss nær i ei frelsande stund; vier Guds framtid til vår. Velsignet jul! Tegning: Bjørn Bjørneboe En fredelig jul og et godt nyttår ønskes av de kirkeansatte i Melhus prestegjeld. 2 Helg i bygda 4/2006

3 Redaksjonens spalte Velkommen til kirke! For mye jul på forskudd? Av Kjell Arne Morland Jeg har ikke tenkt å klage over handelsstanden nå, at det er for tidlig å begynne å selge julebrus og julemarsipan i slutten av oktober. Saken er at jeg selv begynner å planlegge advent og jul på denne tiden. For det har skjedd store forandringer også for oss prestene de siste tiårene. Dersom vi tenker oss 60 år tilbake i tid, så var det ingen spesielle julearrangementer i kirkene i Melhus før jul. Jula ble ringt inn julekvelden kl 17, og så møttes man til festgudstjenester på juledagene. Deretter fortsatte feiringen med den ene juletrefesten etter den andre. Nå er det nesten slutt på juletrefestene, og julegudstjenestene første og andre juledag er påfallende lite besøkt. Men du verden så mye det er som skjer i tiden før det! Det som samler flest folk nå, i alle fall i Melhus kirke, er familiegudstjenestene på julaften. De kom i gang rundt 1950 i Melhus, og 30 år senere i de andre kirkene. Nå samles mer enn tusen til to gudstjenester i Melhus, og over 200 i hver av de andre kirkene. Da er det fin stemning. Organistene legger mye ekstra arbeid i å få med seg andre til å berike musikken og sangen. Det stod litt strid om disse gudstjenestene da de ble innført. Mange mente at det ville føre til at folk ikke kom så fulltallig til kirke på juledagene. Den frykten har dessverre slått til. På 1950-tallet begynte man også med Vi synger julen inn i Horg kirke. De andre kirkene har kommet etter, og nå fylles de fire kirkene våre siste helga før jul sammen med mange lokale kor og musikkgrupper. I løpet av de siste ti årene har vi i tillegg fått konserter ved landsdekkende turnégrupper. I år kommer slike til Melhus kirke 29. november og til Horg kirke 6. desember. Dessuten har vi fått alle skolegudstjenestene før jul, der barna skal være med og delta, helst noen fra de fleste klassetrinn. Det betyr at prester og lærere må planlegge i god tid, slik at gudstjenesten blir et prosjekt man arbeider fram mot. De som har rett til fritak, skal få et fullverdig alternativt tilbud. Dermed er det mye som skjer i tiden fram mot at elevene fra Høyeggen skole kommer til Melhus kirke i starten av desember, mens de fleste andre kommer en av de to siste skoledagene til sin kirke. Faktisk fylles de fire kirkene våre hele ti ganger med skolebarn i denne tiden! I tillegg har vi fått alle barnehagene. De vil også komme til kirke, og de skal også forberede seg litt. De inviteres til fem ulike samlinger i kirkene nest siste uka før jul, og det er kateketen vår som har ansvaret for dette opplegget. Dermed har vi fått 26 gudstjenester og samlinger i kirkene våre som ikke var der for 60 år siden! Er det da noe mer som er nytt? Ja, de siste ti årene har nyttårsaften i Melhus kirke blitt brukt til å invitere de som har mistet en av sine i løpet av det siste året til en minnegudstjeneste. Et årsskifte er ofte en tung tid for sørgende. Det kan være fint å komme til kirke til en samling der det legges vekt på solosang og diktlesning som passer til anledningen, og der navnene på det siste årets gravlagte leses opp. Nå er denne skikken blitt fast også i de andre kirkene i kommunen. Dermed er det ikke lenger festen, men trøsten som preger nyttårsskiftet i kirkene våre. Det er ikke sikkert at vi skal klage så mye over denne utviklingen, for det er mye som er blitt bedre enn det var. Dersom vi kunne fylle kirkene bedre på juledagene også, og det finnes i det minste en juletrefest som vi kan ta med ungene til, så har vi ikke mistet så mye heller! Men at det er travlere å være ansatt i kirken i ukene før jul, det er helt sikkert! På denne siden skriver kapellan Kjell Arne Morland bl a om at julegudstjenestene første og andre juledag er påfallende lite besøkt. Det ledet meg inn på tanken om kirkebesøket generelt. Til den første gudstjenesten i Melhus kirke på julaften i fjor kom det så mange at det ikke ble sitteplasser til alle. Kirken var også omtrent full ved den andre gudstjenesten. Det betyr at mer enn 1000 mennesker besøkte Melhus kirke på julaften 2005, og det betyr igjen at mange føler tilhørighet til kirken. Så hvorfor ikke ta seg tid til noen ganger ellers i året å besøke kirken? Kirken er åpen for alle. Det å være tilstede under en gudstjeneste oppleves sikkert forskjellig. Kanskje ikke prestens preken, med sin vinkling av søndagens tekst, er like forståelig for alle. Men du kan sitte der å ha tankene dine for deg selv med dine refleksjoner. Kirkerommet med sin atmosfære, orgelets mektige toner og salmesangen kan være balsam for deg og skape den ro nettopp du trenger i en ellers travel hverdag. Det er din sak at du går i kirken og ingen andre kan kreve deg til regnskap for det. Alle har sin bakgrunn for hvorfor de søker kirken. Etter gudstjenestene er det noen ganger enkel kirkekaffe; som oftest pulverkaffe med kjeks til. Da kan du få en søndagsprat med noen du kanskje har hatt lyst til å prate med, men ikke funnet rette anledningen. Det å ha barn med i kirka er ikke noe problem. Om de små blir urolige, så er det en avskjermet plass bakerst i kirka med tegnesaker og noen leker. Velkommen til kirkene i Melhus prestegjeld både til jul og ellers i året. Harald Danielsen Helg i bygda 4/2006 3

4 Asbjørn Vik er død Asbjørn Vik døde den 22. oktober 2006 i hjemmet på Karivollen samme sted som han ble født for 88 år siden. Han fullførte sin utdannelse ved menighetsfakultet i 1949 og ble ordinert til prest i Asbjørn Vik var sekretær i Trøndelag søndagsskolekrets i fire år før han i 1954 ble hjelpeprest i Hadsel i Vesterålen og kapellan i 1958 med bopel på Melbu. Han reiste fra Vesterålen i 1968 og ble samtidig ansatt som sokneprest i Bjugn i Sør-Trøndelag. Fra var han sokneprest i Stadsbygd og prost i Nord-Fosen prosti. Som pensjonist flyttet han tilbake til Melhus med sin kone Kari, og har i mange år vært en kjærkommen og mye brukt vikarprest i Melhus prestegjeld. Han etterlater seg kona Kari, fem barn, svigerbarn og barnebarn. Asbjørn Vik var en vennlig person som raskt kom i kontakt med andre mennesker. Han var alltid interessert hva andre drev med og hvor de kom fra, og han elsket å snakke om sin tid i Vesterålen og alle de han traff der. For oss fra Melhus som regelmessig besøker Vesterålen, var Vik alltid lutter øre til nyheter når vi kom derfra. Han var sær- deles flink til å huske navn på personer og årstall for ulike hendelser. Det er ikke tvil om at hans hjerte hadde solide bånd til Vesterålen og folket der. Asbjørn Vik har hatt god helse, men han ble syk tidligere i år, og døde fredfullt blant sin kjære søndag 22. oktober 2006 i hjemmet på Karivollen - samme sted som han ble født for 88 år siden. Både han og familien var godt forberedt på det som måtte komme, og som det stod i dødsannonsen: Fullført løpet, bevart troen. Det var mange i begravelsen til Asbjørn Vik den 27. oktober 2006 i Melhus kirke. Etterpå var omlag 90 samlet til minnesamvær i Melhus bedehus. Og det ble virkelig et minnerikt arrangement, som nærmeste familie stod bak, og Asbjørn fikk mange godord. En av talerne uttrykte det slik: Asbjørn Vik var en mann uten svik! Harald Danielsen Asbjørn Vik utenfor Melhus kirke 10. september 2006 sammen med sin Kari. Julegjestebud i Vår frue Kirke Kirkens Bymisjon og Adresseavisens juleinnsamling inviterer til gjestebud julaften Av Frøydis Olderøien Mange av dere kjenner sikkert til Adresseavisens juleinnsamling. Den starter opp hvert år 1. desember. Den første juleinnsamlingen som er registrert, var før julen Behovet var den gang begrunnet med Spanskesykens herjing og Verdenskrigen. Selv om vi i dag bor i et av verdens rikeste land er det behov for en håndsrekning til jul. Mange er det som gjennom årene har fått en bedre julefeiring nettopp på grunn av gaven fra juleinnsamlingen. De siste årene er det Kirkens Bymisjon i samarbeid med menighetene som har tatt seg av fordeling av gavene. I forbindelse med forberedelsene til juleinnsamlingen i 2004 fikk man ideen om at det hvert år skal arrangeres et Julegjestebud i Vår Frue Kirke på Julaften. Dette skulle være et tilbud ikke bare til de bostedløse, men til alle som av ulike grunner har lyst til å delta. Som det sto i utlysningsteksten: "Vi inviterer til julemåltid, underholdning og fellesskap. I gjestebudets ånd er alle invitert enten du er fattig eller rik, ung eller gammel og uansett mening og tro. Kom som du er, hygg deg i godt selskap og bli kjent med nye mennesker. Fri julebuffet, fri inngang." Omtrent den samme teksten vil stå i årets innbydelse. Programmet er ikke fastsatt, men starter med Julegudstjeneste kl og avsluttes kl Og når julen synges inn kl er det i år som tidligere Tore Johansen som er forsanger. Maten er en gave fra flere av Trondheims hoteller, men det er Kirkens Bymisjon og Adresseavisens juleinnsamling som står for selve arrangementet. I tillegg jobber mange frivillige både med servering og rydding. Årets Julegjestebud vil bli annonsert i god tid før jul. Tenk over om du eller noen du kjenner kan ha glede av dette tilbudet om et hyggelig fellesskap på Julaften, enten som frivillig medhjelper eller som gjest. 4 Helg i bygda 4/2006

5 Tar du utfordringen? Vi trenger barneledere og medhjelpere på Brekkåsen Brekkåsen vokser. Nye familier flytter inn. Et lokalmiljø setter seg. Menighetsrådet på Melhus ønsker å få i gang barnearbeid lokalt i dette området. Det handler om aldersgruppen 4-9 år. Det kan være søndagsskole / hverdagsskole etter Søndagsskoleforbundet modell Sprell Levende, barneklubb eller lignende. Skal vi få det til, trenger vi noen som kunne tenke seg å være ledere eller medhjelpere i et slikt arbeid. Brekkåsen skole er i gang. Tradisjonen med gudstjeneste på Hollum Grendahus tenker vi å erstatte med familiegudstjeneste på Brekkåsen, med deltagelse fra barna i lokalmiljøet. Dersom du kunne tenke deg å være leder eller medhjelper håper vi du vil ta kontakt med oss! John Olav Hodne Hilde Masvie til Etiopia I mellomjula drar Hilde til Etiopia og planene er at hun skal være der i tre år Av Kirsten Pernille Øie Hilde Masvie er nettopp flyttet til Melhus og har kjøpt heimen der foreldrene bodde. Faren Andreas flyttet til Oslo i november. Hilde blir ikke boende så lenge her for hun er igjen på flyttefot. Den 28. desember drar hun tilbake til Etiopia, der hun bodde for sju år siden. På den tida arbeidet hun i Blånil-dalen som sykepleier. Nå skal hun i tre år arbeide ved Aira sykehus som sykepleielærer (75%). Jeg spør Hilde hvordan det oppleves å forlate det kjente Melhus og dra tilbake til Etiopia. Jeg både gleder og gruer meg, sier hun. Hva gleder du deg til? Jeg gleder meg til å få møte mange kjente igjen. Jeg skal nemlig også veilede kirkens helsearbeid i Blånil-dalen i 25%-stilling, dvs ei uke i måneden. Dermed får jeg holde ved like kontakten med folket der som jeg bodde og arbeidet blant i fire år. Og jeg håper at jeg kan bidra til faglig motivasjon og inspirasjon. Jeg møter også tidligere etiopiske kolleger som jeg får arbeide sammen med på sykehuset. Der er misjonærer fra flere land i Aira, så det blir et internasjonalt fellesskap som jeg gleder meg veldig til, sier hun med stor entusiasme. Er det noe du gruer deg til? Ja, det er det. Jeg vet at sykehuset og sykepleierskolen er Hilde Masvie har arbeidet tidligere i Etiopia i åtte år for Det Norske Misjonsselskap. Nå skal hun igjen reise ut for NMS, og denne gangen som sykepleielærer ved Aira sykehus. I tillegg skal hun veilede kirkens helsearbeid i Blånil-dalen. underbemannet, så det kan bli litt for store utfordringer på den fronten. Dessuten blir det tungt å møte all fattigdom og nød. Hvilke bønneemner vil du gi oss som er sendemenigheter i Melhus? Jeg ønsker at jeg får overskudd til å vise vennlighet midt i travelheten. Be også for medarbeiderne som har knappe ressurser og lange arbeidsdager, og for studentene på sykepleierskolen, sier Hilde Masvie til slutt. Disse bønne- emnene blir vår oppgave nå når Hilde reiser ut. Vi ønsker henne god tur og Guds velsignelse over tida i Etiopia! Kirkekontoret Todelt løsning Når du mottar dette nummeret av Helg i Bygda vil kontorsituasjonen for de kirkelig ansatte i Melhus være endret. Vi har lenge levd trangt. Alle prestene har ikke hatt eget kontor. Kateket og diakon har sittet på fanget til hverandre. Kantor har vært uten kontorplass. Da så prostesetet for Gauldal ble vedtatt flyttet fra Støren til Melhus måtte vi finne passende kontorer for prost og sekretær også. Det var ikke mulig på kort sikt å finne en samlet løsning innenfor Rådhuset. Å finne en samlet løsning utenfor Rådhuset viste seg også vanskelig i denne omgang. Derfor har vi fått en todelt løsning. Fortsatt kontorer i Rådhuset og kontorer på Skysstasjonen. Dette er selvsagt ikke ideelt, men det beste vi kunne oppnå på kort sikt. Vi gleder oss til å få bedre og mer tilfredsstillende arbeidsforhold for de ansatte, og mener at ulempene for de som har behov for våre tjenester blir små. På Rådhuset vil du finne kirkevergen, sekretærer, kateket og diakon. På Skysstasjonen vil du finne prosten i Gauldal med sekretær, de tre prestene i Melhus prestegjeld samt kantor. Postadresse vil fortsatt være: Rådhuset, 7224 Melhus. Alle henvendelser angående kirkelige handlinger, attester osv skjer til kontoret på Rådhuset. Mens samtaler med prestene, dåpssamtaler, vigselssamtaler eller andre samtaler vil finne sted på prestekontoret på Skysstasjonen. John Olav Hodne Sokneprest Helg i bygda 4/2006 5

6 Kirkestue i Flå Stiftelsen Flå Kirkestue ble opprettet i 2004 med målsetting å bygge ei kirkestue med mange bruksområder for folket i bygda. Hjalmar Hugdal viser Lisbeth Barlaup Ljøkjell tovede tøfler produsert i Mongolia. Ole Johannes Hindenes, leder i Stiftelsen Flå kirkestue, solgte et bredt utvalg av grønnsaker levert av Øya videregående skole. Johan Strengen pakker varer for Olive Ljøkjell og Åshild Hugdal. Barnekoret ledet av Margot Bjørseth underholdt med sang og musikk sammen med Ragnhild Ljøkjell og Bente Aune. To fornøyde representanter for arrangøren; Jorun Gråbak Holte, leder for høstsalgkomiteen, og Ole Johannes Hindenes, leder for Stiftelsen Flå kirkestue. Tekst og foto: Jan A. Hårvik I vel to år har Stiftelsen Flå kirkestue samlet inn penger for å få bygget ei kirkestue i tilknytning til Flå kirke. Det begynner å monne: Høstsalg, basar, kirkekonsert, kollekt, minnegaver, samt flere personlige gaver, har gjort sitt til at det i dag står ca kr på stiftelsens bankkonto, forteller Ole Johannes Hindenes, leder for stiftelsen. Han fremhever spesielt en anonym gave på hele kroner som sier mye om engasjementet for ei kirkestue. Stiftelsen Flå Kirkestue Savnet av et forsamlingslokale i tilknytning til Flå kirke, har vært stort i flere år. Med bakgrunn i et legat etter Tomas Valset fremmet Menighetsrådet allerede på slutten av 80-tallet tanken om å bygge ei kirkestue. På begynnelsen av 90-tallet ble imidlertid vedtaket omgjort da man besluttet at legatet skulle inngå i finansieringen av et nytt kirkeorgel. Flå kirke fikk nytt kirkeorgel, men savnet av ei kirkestue vedvarte. Mange unge etablerte seg etter hvert i bygda, og flere av disse tok opp igjen tanken om å bygge ei kirkestue. Stiftelsen Flå Kirkestue ble dermed opprettet av Menighetsrådet i Den fikk et styre med medlemmer valgt blant bygdefolket, supplert av en representant fra Menighetsrådet. Stiftelsen ser mange bruksområder for kirkestua; kirkekaffe, barneforening, korøvelser, møter, minnesamvær, fødselsdags- og konfirmasjonsselskaper, osv. Etter at Arbeidstilsynet stengte bårerommet i kirkekjelleren, forventer man at kommunen også bidrar for å få et integrert bårerom i den framtidige kirkestua. Høstsalg Høstsalget har vært én svært vellykket måte å samle inn penger på. Ideen er at bygdas innbyggere og andre bidrar med varer som legges ut for salg. Overskuddet går til kirkestua. Både de som bidrar med salgsvarer og de som handler, støtter dermed en god sak. Kombinasjonen av høstsalg, kafé, underholdning og utlodning har slått svært godt an, konstaterer Jorunn Gråbak Holte, komitéleder for Høstsalget, og gleder seg over at høstsalget samlet folk fra hele bygda. Støtten har vært over all forventning og mange gode hjelpere bidro til at vi i år fikk produsert og solgt enda mer av populære varer som mølsgrøt, gomme, lems og flatbrød, sier Holte. Innsamlingen fortsetter Det forplikter at så mange ofrer tid og penger for å få bygget ei kirkestue, og vi vil derfor benytte denne anledningen til å takke alle som så langt har bidratt i forhold til innsamlingen, avslutter Hindenes. Stiftelsen Flå kirkestue har bankkonto nr i Melhusbanken. 6 Helg i bygda 4/2006

7 Seniorer inntar Mjuklia To ganger i året blir det arrangert seniorleir på Mjuklia. Leirstedet heter fra nå av bare Mjuklia, ikke ungdomssenter som det het fra starten av. Det siste året er Mjuklia blitt ombygd og har fått en bedre standard som ikke minst passer dem som har kommet over den beste ungdommen. Av Jostein Malum Seniorleiren er først og fremst for pensjonister, og har på årets leirer samlet nærmere 60 personer hver gang. Noen kommer nesten hver gang, men det er stadig nye som dukker opp. Det er stor trivsel på leiren og stor aktivitet. Det kommer mange gode replikker og historier undervegs og stemningen er fin. Høstens leir den september fulgte den malen som har utvikla seg etter hvert. Den bestod av elegant morgengymnastikk, bibeltimer, gudstjeneste som denne gang var i Innset kirke, kulturprogram med glimt fra utvandringen til Amerika ved Arnold Bakken, basar og misjonskveld. Det var mye sang ledet av vår utmerkede pianist, Svein Gjære. Lederteamet bestod ellers av Magnhild og Magne Bjørkøy, Iver Fagerli, Jorunn Singstad og Hjørdis og Jostein Malum. Vi fikk også se det nye lysstøperiet som nå er flyttet til Mjuklia fra Bakksætra og fremdeles heter Knausen. Det kom deltagere fra store deler av Trøndelag og noen langveisfarende i tillegg. Gauldalen var lite representert, og ingen fra Melhus. Her må det tilføyes at menighetsbladets redaktør var med på dugnad den første dagen! Men altså: seniorer i Melhus prestegjeld, velkommen til Mjuklia med avkopling og tilkopling på mange vis! Allerede til våren, den april, blir det leir igjen med et annet lederteam der blant andre Magnhild og Arnt Ove Sandvei fra Melhus blir med. Hvis du melder deg i god tid på telefon , kan du allerede nå begynne å glede deg! Horg diakoniutvalg har mottatt en pengegave fra Hovin arbeiderkvinnegruppe, og sier en hjertelig takk for kr 5000 til sitt arbeid blant eldre. Lyset som aldri sloknar Eit lys som aldri sloknar, Er Jesu Krsiti ord! Det er den største gåva Som vi har fått på jord! Men gåtefull er gåva For tanke og forstand. Guds Ande er den nøkkel Som gåta løyse kan! I flomlys fra Guds himmel Vi ser den store skatt: Guds Son er Jesusbarnet Som født vart julenatt! Gud sjølv kom ned til jorda. Han mellom oss vil bu. Og når vi høyrer Ordet, Han gjev oss guddomstru! Guds born vi da får vere Det er den tru vi får Og Kristus skal få ære For vi Guds himmel når! Surnadal Oddmund Horvli Oddmund Horvli Oddmund Horvli er født på Lønset i Oppdal kommune, og vokste opp i en barneflokk på 9. Han gikk på Orkdal Landsgymnas og senere på Elverum Lærarskule i tiden Horvli hadde lærerjobber flere steder før han begynte på Rosmælen skole i Der ble han styrer i 1962 og gikk av med pensjon i Han begynte å skrive dikt som 18-åring og har senere fortsatt med dikting; både lyrikk og i prosa form. Oddmund Horvli har skrevet en rekke artikler, bl a i tidsskriftserien "Bøgda vår" som Oppdal historielag gir ut årlig. Han har jevnlig skrevet dikt til aviser og lokalblad, også i "Helg i bygda". Oddmund Horvli er nå bosatt i Surnadal. Lederteamet under seniorleiren på Mjuklia september Fra venstre: Jorun Singstad, Hjørdis Malum, Jostein Malum, Ann Gjertrud Moe (ekstrahjelp), Magne Bjørkøy, Magnhild Bjørkøy og Iver Fagerli. Helg i bygda 4/2006 7

8 Horg kirkegård utvidelse i vår tid Sokneprest Reidulf Ljøkjell og klokker Arne Formo Det er nå vel tre år siden vi snudde den første torva og starta opp med den siste utvidelsen av kirkegården i Horg. Dette er tredje og siste etappe i en plan for utvidelse fra slutten av åttiåra som derved blir realisert. Arbeidet er ikke avsluttet, og vi har hele perioden valgt å skynde oss langsomt for å få til et best mulig resultat. Oppgaver av slik karakter er både spennende og krevende. Vi får stilt midler til rådighet av kommunen og skal bruke disse på en mest mulig rasjonell måte. Samtidig har vi et regelverk å forholde oss til, og i kirkelig sammenheng kan det være ganske så omfattende. Kirkegården oppfattes av mange som bygdas ansikt utad, og i Horg ligger kirka så å si i vegkanten og er et av de store blikkfanga for alle som reiser sør og nord i dalføret. Menighetsråd og fellesråd har vært svært opptatt av de estetiske sidene av utbygginga og samtidig tatt grep for å eliminere ulikheter fra tidligere utbygging. Vi har lagt vekt på å få til en helhet som ikke skiller de forskjellige delene av gamle og nye felt. Gjerdet mot P-plassen er under oppsetting, og her inngår tre porter som vil danne de naturlige atkomstene slik vi kjenner den i dag. Hovedporten nærmest E6 blir den samme som før, mens to av portene blir laget i tre med linjer og trekk fra tårnet av kirka. Den store utfordringa som står igjen er å få til et nytt gjerde eller mur mot E6. Dette er nesten et eget prosjekt som er viet stor oppmerksomhet. Vi tar sikte på å presentere to alternativer. I september hadde vi besøk av kirkegårdskonsulent Helge Klingberg og fikk en god samtale med konstruktive forslag til løsninger. Kirkelig fellesråd møtte til en befaring som en start på sitt møte. Den siste delen av Horg kirkegård ble innvidd første pinsedag like etter gudstjenesten. Et femtentall fra menigheten ble med ut på kirkegården og deltok i en vakker seremoni ledet av sokneprest Reidulf Ljøkjell. Gråvær og noen regndråper var ikke noe hinder for ei stemningsfull stund for oss som deltok. Jan Horg, kirkeverge Melhus kirkegård I hele høst har det skjedd veldig mye på Melhus kirkegård spesielt med beplantning og grønne arbeider. Vi ser nye konturer av et nytt landskap hvor åker er forvandlet til kirkegårdsrom. Det har vært mange utfordringer og ennå står det detaljer igjen som til slutt skal gi området rundt Melhus kirke et vakkert preg av park der vi steder våre døde til den siste hvile. Et sted til ettertanke og refleksjon i savnet etter noen som sto oss nær. Kirkegården er jo på sett og vis bygdas ansikt utad, og for de mange besøkende og alle som ferdes på vegen like ved et det utrolig viktig å få et vakkert bilde av en slik plass. Et sikkert sted å treffe kjentfolk spesielt før 17. mai og de store høytidene hvor temaene kan skifte, men ofte ender i til-bakeblikk og minner med et vell av tanker i lange linjer fra vugge til grav. Arbeidene er avsluttet for i år. Den nederste delen av felt 22 er utvidet og vil bli innvidd spesielt slik at vi har et areal klart for gravlegging det nærmeste året. Det ble lagt ferdigplen der i august for å få til et fint underlag. Vi håper å kunne avslutte prosjektet helst før ferien i Det er gitt forvarsel om bispevisitas til høsten neste år og da skal den nye kirkegården stå ferdig. Jan Horg, kirkeverge 8 Helg i bygda 4/2006

9 Matbilletter og vedsekker til jul De tre glade vedgiverne fra Hølonda sammen med Lions i arbeid med veden tidligere i høst. Fra venstre: Idar Eid, Roar Eid og Harald Lilleberg samt Per Morten Bjørgum og Bjørn Gunnar Søpstad fra Lions Club Melhus. Matbilletter Også i år vil menighetene i Melhus være med på å bidra med matbilletter til jul til de som har behov for ekstra støtte. Matbillettene er på kr 500 for voksne og kr 250 for barn som bor heime. Diakon Kirsten Pernille Øie på kirkekontoret tar imot søknader. Søkeren får utfylle et skjema og blir med i vurderingen når alle søknader er kommet inn. Resultatet avhenger av antall personer som søker og hvilket beløp som skal fordeles. Søknadsfristen er satt til 12. desember. Diakonen har spurt noen butikker og banker om bidrag og sier en hjertelig takk til disse: ICA Melhus, Europris Melhus, Trondos Mega, MelhusBanken og SpareBank1 Midt-Norge. Vedsekker Lions Club i Melhus har fått et stort lass med tørr ved fra tre Hølondinger. De har gitt Lions veden under forutsetning at de pakker veden i sekker og deler den gratis ut til trengende i Melhus i vinter. Frakten fra Hølonda var det Støren Stål AS som sørget for. Lions er villige til å komme på døra med vedsekkene. Kirkekontoret ved diakonen har påtatt seg oppgaven med koordineringen av dette. Diakonen tar imot henvendelser både skriftlig og muntlig. Disse sekkene blir kjørt ut i desember før jul. Stor takk til gode givere på Hølonda og Lions Club som ser slike oppgaver og utfører dem! Kirsten Pernille Øie Diakon Helg i bygda - Nytt styre og ny redaksjonskomité I høst er det valgt nytt styre og ny redaksjonskomité til Helg i bygda. Det nye styret har følgende sammensetning: Leder Knut Arne Solberg Lundamo (Horg menighet) Nestleder Per Estenstad, Gåsbakken (Hølonda menighet) Sekretær Frøydis Olderøien, Gimse (Melhus menighet) Olaug Engan, Ler (Flå menighet) Kjell Arne Morland (prestenes representant) Det arbeides med å få noen til å ta seg av økonomifunksjonen etter Arvid Lorvik. Redaksjonskomiteen består av styret samt Harald Danielsen som er leder av komiteen. Det tidligere styret og redaksjonskomiteen takkes for utmerket innsats for Helg i bygda. Styret/redaksjonskomiteen vil i neste nummer av bladet fortelle litt om planene fremover. Vi takker hjerteligst for pengegavene vi har fått i høst til å dekke trykking og distribusjonskostnadene for Helg i bygda. Til nå mangler det enda midler for å dekke kostnadene for alle numrene frem til neste høst. Så for de som hadde tenkt å gi et lite bidrag til bladet, er det fortsatt muligheter og ønskelig. For øvrig takker styret og redaksjonen for tips, stoffbidrag og tilbakemeldinger om bladet, og ønsker leserne en fredelig jul og et godt nyttår! Julegudstjenester på institusjonene Pårørende er spesielt velkommen til å delta Å innvie julehøytiden på institusjonene sammen med pårørende, er en fin opplevelse for alle parter, så sett av tid allerede nå når du leser dette. Flå eldresenter lille julaften 23. desember kl v/ljøkjell Horg sykeheim lille julaften 23. desember kl v/ljøkjell Hølonda helsehus og aldersheim julaften 24. desember kl v/morland Kroa eldresenter julaften 24. desember kl v/hodne Buen omsorgssenter julaften 24. desember kl v/hodne Fasteaksjonen 27. mars forglemmegei Mange mennesker lever i kriser som verden overser. I fasteaksjon for Kirkens Nødhjelp kan vi få møte flere av dem. Konfirmantene i Melhus får undervisning og kjennskap til flere personer fra forskjellige land før de skal få gjøre en innsats for disse. Det skjer tirsdag 27. mars og de skal gå ut fra seks forskjellige stasjoner. Mange voksne, foreldre og andre vil gå med på dør til døraksjonen. Vi er så heldige her i landet at vi kan ha mulighet til hjelpe andre. Derfor kan vi få gi med glede. Diakonen Takkeannonser Horg/Flå helse og omsorg takker hjerteligst for mottatt minnegave i forbindelse med Iver Horgmo sin bortgang og begravelse. Melhus helse- og omsorgsenter, Distrikt nedre Melhus, takker pårørende og givere for pengegavene i forbindelse med begravelsene til Dagmar Ramstad Olav Løvseth Helg i bygda 4/2006 9

10 Slekters gang Melhus sokn Døpte: Morten Johansen Lilleberg Ola Kregnes Kenneth Svee Løkken Jørgen Øyås Ingebjørg Duesten Veronica Gust Hulsund Juni Mathisen Conrad Holthe-Dahl Magnus Stubsjøen Jakob Myhre Wibe Magnus Kjellstad Alstad døpt i Støren kirke Mathilde Dorothea Refsnes Aleksander Vedø Aarhaug Rikke Nørstrud Jakob Flatås-Nordbotn Vegar Indbryn Sigurd Wahlberg Kaja Berntsen Lilje Fjellestad Thea Skaget Nilsen Sara Skavnes Sjøli Kai-Tore Nordhammer døpt i Børsa kirke Dennis Johansen Filip Hansen Vold Elin Mellingsæter Fride Karoline Selbyg Astrid Margrethe Rendal Jonathan Kregnes Kålås Vigde: Birgit Hansen og Gisle Gordon Døde: Per Tessem f Olve Flakne f Birger Løvås f gravlagt på Horg kirkegård Oddbjørn Lund f Svanhild Samstad f Isak Keiserås f Olav Løvseth f Solveig Dahl f gravlagt på Moe kirkegård Markus og Andrè Tirslaug f Asbjørn Vik f Ingeborg Saltnes f Klara Mary Øye f Olav Skarsem f Ragnhild Bye Busklein f gravlagt på Horg kirkegård Marit Aune f Odd Sigurd Kjørsvik f Egil Busklein f Flå sokn: Døpte: Emma Marie Reitan John Einvik Døde: Ellen Marie Eggen f Horg sokn: Døpte: Elias Leander Evjen Ane Sandøy Ymjør Helene Randen Magnus Viken Viktoria Schult Optun Mari Bjørvik Svegård Kaja Album Trondsen Margrethe Volden Gyløien Konrad Horg-Bordal døpt i Oppdal kirke Døde: Olaf Margido Grindhagen f Lovise Johanne Gyløien f Ragnvald Marius Horgøien f Iver Horgmo f Per Røsbjørgen d Agnes Gully Havdal f Anne Krogstad f Thor Rosten f Hølonda sokn: Døpte: Ane Estenstad Ludvik Eid Erika Merete Gaustad Nordang Anna Kjøsen Inger Sofie Sølberg-Flisen Aurora Hegge Jonas Bakken Berg Døde: Magnar Petter Kjøsen f Jonetta Sunnset f Asbjørn Sigmund Skogstad f Gudstjenester s. i advent Matt 21, 1-9 Ofring: Normisjonen. Dåp. Kirkekoret. Enkel kirkekaffe Ofring: Ungdomsarbeidet s. i advent Matt 24, 1-14 Flå kirke kl 1800 Lysmesse v/ljøkjell Ofring: Lys til verden. Ofring: IKO Kirkeskyss: Inga Wehn tlf Øye grendahus kl 1100 Ofring: Aksjon Håp s. i advent Matt 11, 2-10 Hovin bedehus kl 1100 Ofring: Hovin søndagsskole Rosmælen bedehus kl 1100 Ofring: Øya vgs s. i advent. Julaften Lukas 2, 1-14 Flå kirke kl 1400 Julegudstjeneste v/ljøkjell Ofring: Menighetsarbeidet Horg kirke kl 1600 Julegudstjeneste v/ljøkjell Ofring: Barne- og ungdomsarbeidet Hølonda kirke kl 1400 Julegudstjeneste v/morland Ofring: Menighetsarbeidet Melhus kirke kl 1400 Julegudstjeneste v/hodne Solosang v/leif Idar Skei Melhus skolekorps spiller fra kl Ofring: Lys til verden og menighetsarbeidet Melhus kirke kl 1600 Julegudstjeneste v/hodne. Jentekoret Ofring: Lys til verden og menighetsarbeidet juledag Joh 1, 1-5 og 9-14 Høytidsgudstjeneste v/hodne Ofring: Kirkens SOS Høytidsgudstjeneste v/morland Kirkekoret. Jorunn Merete Johansen, fløyte Blåsergruppe fra Melhus Janitsjarkorps Musikk fra kl Solist Vibecke Paulsen Grønning Ofring: Menighetens misjonsprosjekt juledag Apg 6, 8-15 Høytidsgudstjeneste v/ljøkjell Ofring: Diakoniarbeidet Høytidsgudstjeneste v/hodne Ofring: Misjonsselskapet Kirkeskyss: Kåre Krokhaug tlf Søndag etter jul Minnegudstjeneste v/morland og Øie Kirkeskyss: Per Estenstad tlf Nyttårsaften Melhus kirke kl 1700 Minnegudstjeneste v/morland og Øie Nyttårsdag Luk 2, 21 Horg kirke kl 1700 Minnegudstjeneste v/ljøkjell og Øie. Ofring: Normisjon 10 Helg i bygda 4/2006

11 . Enkel kirkekaffe Kristi åpenbaringsdag Matt 2, 1-12 Minnegudstjeneste v/morland og Øie Ofring: Diakoniarbeidet Dåp, Ofring: Bibler til brudepar s. e. Kristi Åpenbaringsdag Luk 3, og Korsvegen bedehus kl 1100 Ofring: Normisjon Kirkekaffe Melhus bedehus kl 1100 Gudstjeneste for store og små v/hodne Barnas misjonsdag. Ofring: Gå Utsenteret s. e. Kristi Åpenbaringsdag Joh 2, 1-11 Ofring: Menighetsarbeidet Dåp. Ofring: Matte til midtgangen av kirka Vingårdssøndag Matt 20, 1-16 Ofring: Menighetsarbeidet Ofring: Bibelmisjon Såmannssøndag Luk 8, 4-15 Ofring: Bibelselskapet Ofring: Israelsmisjonen Kristi forklarelsesdag Matt 17, 1-9 Familiegudstjeneste v/ljøkjell Utdeling av 4-årsboka Ofring: Barne og ungdomsarbeidet Familiegudstjeneste v/morland og kateket Bruholt Utdeling av NT til 5. klasse Ofring: Menighetsarbeidet Familiegudstjeneste v/hodne Utdeling av 4-årsbok Dåp. Ofring: Mariastiftelsen Søndag før faste Luk 18, Forbønnsgudstjeneste v/ljøkjell og Øie Ofring; Diakoniarbeidet Dåp. Ofring: Trosopplæringen søndag i faste Matt 4, 1-11 Ofring: Gnisten i Flå Ofring: Kirkens SOS søndag i faste 1 Mos 32, Familiegudstjeneste v/hodne Ofring: Barne-og ungdomsarbeidet Gudstjeneste v/ljøkjell Dåp Ofring: Institutt for sjelesorg søndag i faste Luk 11, Ofring: Helg i Bygda Årsmøte Ofring: Menighetsarbeidet Årsmøte. Kirkekaffe Melhus kirke kl 1900 Ung messe v/morland og Rødde Folkehøgskole Ofring: Rødde folkehøgskole, NLM søndag i faste Joh 6, Ofring: Helg i Bygda Melhus bedehus kl 1100 Ofring: Diakoniarbeidet Årsmøte Maria budskapsdag Luk 1, Ofring: Kirkens SOS Ofring: Kirkens bymisjon Treff vårhalvåret 2007 Spør etter trykte program for alle menighetene. FLÅ Flå eldresenter annenhver torsdag kl /1, 15/2, 15/3, 12/4, 10/5, 7/6 HORG Horg trygdebolig annenhver tirsdag kl /1, 16/1, 30/1, 13/2, 27/2, 13/3, 27/3, 10/4, 24/4, 8/5, 22/5, 5/6, 19/6 HØLONDA Hølonda helsehus én fredag i måneden kl /1, 16/2, 16/3, 13/4, 11/5, 8/6 Gåsbakken omsorgsbolig Stuggu kl februar og 30. mars MELHUS Kroa eldresenter annenhver torsdag kl /1, 25/1, 8/2, 22/2, 8/3, 22/3 19/4, 3/5, 31/5, 14/6, 28/6 Melhus bedehus hver fjerde torsdag kl ca januar Tilbakereise fra Korea Lag 2 v/bjørn Bakken Andakt v/ Kirsten Pernille Øie 15. februar Arbeidet i Kirkens Bymisjon Lag 3 v/ Karl Ludvig Sellgren Andakt v/ Reidulf Ljøkjell 15. mars Barndomsminner Lag 1 v/ Leif Tokstad. Besøk fra Kulturskolen Andakt v/ Ola Kleiven 12. april Å være blind i Melhus Lag 2 v/ Inger Jørstad og Terje Karlsrud Munnspill v/ Jan Ditmar Kahrs Andakt v/ Marie Kahrs 10. mai Grieg i ord og toner Lag 3 v/ Margot Bjørseth, Randi Vik og Kirsten Pernille Øie Onsdag 13. juni Treff i Melhus kirke kl (Merk dag og tid!) lag 1 v/ Kjell Arne Morland og Kirsten Pernille Øie Samarbeid med Buen og Kroa Helg i bygda 4/

12 MASKINENTREPRENØRENES Returadr.: Kirkekontoret Rådhuset Melhus Full distribusjon 7236 Hovin Tlf Blomsterbanken tlf.: Buketter og dekorasjoner Bårebuketter og båredekorasjoner. Kranser du kan stole på fagfolk MIDTTØMME TRELAST 7093 Hovin Tlf Vigdal Begravelsesbyrå 7224 Melhus Tlf Støren og Omegn Begravelsesbyrå Tlf Helge Bellingmo Tlf mobil FYRINGSOLJER DIESEL Hovind Handelsforening Tlf.: Gravmonumenter Skrifthugging Oppsliping Bolting Gravlykter Kransestativ E6 v/jernbanebrua Tlf./Faks: / DTE Heggvik El. entreprenør AS Adr. Gilhaugen 7228 Kvål Tlf Datanettverk Telesystemer Elektrikertjenester Lundemo Samvirkelag & Mølle Tlf.: LUNDAMO Telefon Kvål Tlf Lundamo Ring Be om ØkonomiService Telefon e-post Vit at vi er der. Lundamo Misjonshus Lokaler rimelig til leie for arrangement. Tlf / Melhus Tlf JOHN BJØRGAN M-E-F FORBUN D ENTREPRENØR 7228 KVÅL MOBIL: Du finner en rekke spennende BOLIGNYHETER på våre nettsider: Telefon Vestre Rosten 85, 7075 Tiller Telefon Fax

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Til ettertanke... Lista menighet har påtatt seg et ansvar med å støtte og be for NMS-landsbyutvikling i Laos

Til ettertanke... Lista menighet har påtatt seg et ansvar med å støtte og be for NMS-landsbyutvikling i Laos Gaver til bladet tas imot med takk på bankkonto: 3095 57 04769 Årlig abonnementsavgift for de som får bladet tilsendt er 300 kroner og betales til samme kontonr. Lista menighet har påtatt seg et ansvar

Detaljer

Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl

Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag 05.09.2017 på kirkekontoret, kl. 18.30 Møteinnkallingen går til: Nils Petter Svendsen Aune, Helge Bjørn Bæverfjord, Vibecke Paulsen Grønning, Astrid Gjengstø

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl

Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag 06.06.2017 på kirkekontoret, kl. 18.30 Fremmøtt: Nils Petter Svendsen Aune, Helge Bjørn Bæverfjord, Halldis Flakne, Vibecke Paulsen Grønning, Ingvild Knudsen

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl

Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag 24.11.2015 på kirkekontoret, kl. 18.30 Til stede: Helge Bjørn Bæverfjord, Halldis Flakne, Vibecke Paulsen Grønning, Herborg Hongseth, Gjertrud Løkken Knapstad,

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2010, 70.årgang. Foto: Harald Danielsen. Hølonda kirke Melhus kirke

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2010, 70.årgang. Foto: Harald Danielsen. Hølonda kirke Melhus kirke Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2010, 70.årgang Foto: Harald Danielsen Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke Helg i bygda - Nr 4/2010 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2007 67. årgang Glade jul, hellige jul! Engler daler ned i skjul. Hit de flyver med paradisgrønt; hvor de ser hva for Gud er skjønt, /:Lønnlig i blant

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

VELKOMEN TIL KYRKJE I NORD- AURDAL HAUSTEN 2012

VELKOMEN TIL KYRKJE I NORD- AURDAL HAUSTEN 2012 VELKOMEN TIL KYRKJE I NORD- AURDAL HAUSTEN 2012 5.august, 10.søndag i treenighetstiden Matt 18,21-35 Ulnes kyrkje kl.13 Aurdal fjellkirke kl.19 Gudsteneste. Geir Wiknes. Nattverd. Takkoffer til kyrkelyden

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl

Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag 13.09.2016 på kirkekontoret, kl. 18.30 Til stede: Nils Petter Svendsen Aune, Helge Bjørn Bæverfjord, Vibecke Paulsen Grønning, Ingvild Knudsen Hammernes,

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016

Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016 Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016 Rødt = Høst 2016, ny kateket eller vikar må føre inn i årsrapporten. Vår 2016: Kateket Randi Withbro Høst 2016: Randi Withbro har vikariert mye for kateketens

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl

REFERAT FRA MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl REFERAT FRA MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag 31.05.2016 på kirkekontoret, kl. 18.30 Tilstede: Halldis Flakne, Vibecke Paulsen Grønning, John Olav Hodne, Astrid Kassem Malum, Kjellrun Solem, Jan Tore

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013

Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013 Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013 Gudstjenester Prest Uke Tj.uke Informasjon 31.desember Nyttårsaften Nordfold kirke kl. 18.00 Kveldsgudstjeneste Romjulsmars kl. 17.00 1 Vert: Dokke Hansen

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Virksomhetsplan, Praktiske opplysninger, Årsplan 2015-2016, Pedagogisk plan og Foreldrepost finner dere også på vår hjemmeside: www.hogmo.barnehageside.no Advent, en tid for ettertanke Det finnes noen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet.

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet. DEN HELLIGE FAMILIE TIL DENNE LEKSJONEN: Tema for denne samlingen: Hovedlinjen i det kristne språksystemet: Jesu Kristi fødsel, liv, død og oppstandelse. Liturgisk handling Fordypningspresentasjon Om materiellet

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

advent og jul 2016 i haslum menighet

advent og jul 2016 i haslum menighet advent og jul 2016 i haslum menighet konserter julekonsert med øktetten Søndag 20. november kl. 17.00 Entré kr 150 ved inngangen Vår repetitør, og til tider dirigent, er Ingvild Farestveit Hov, en fremragende

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

som ikke har det så godt med livet akkurat nå. Noen og enhver av oss kan oppleve å komme litt på kant med livet iblant.

som ikke har det så godt med livet akkurat nå. Noen og enhver av oss kan oppleve å komme litt på kant med livet iblant. Julepreken 2017 For noen få dager siden fortalte, Jarle, diakonen vår, at det nettopp var født to barn på flyktningmottaket på Dikemark. Barn fødes jo hele tiden, på sykehus, i en stall, og på flyktningmottak,

Detaljer

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer:

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer: DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2009 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

Korpsnytt. November og desember 2015. Rydd vei for Herren, legg en kongsvei for vår Gud gjennom ørkenen Jes. 40,3

Korpsnytt. November og desember 2015. Rydd vei for Herren, legg en kongsvei for vår Gud gjennom ørkenen Jes. 40,3 Korpsnytt November og desember 2015 Rydd vei for Herren, legg en kongsvei for vår Gud gjennom ørkenen Jes. 40,3 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvor fort tiden går! Vi har opplevd mye de siste ukene

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer