Kretsting Tid : Torsdag 13. mars kl Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kretsting 2014. Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen"

Transkript

1 Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/ Side 1 av 28 Kretsting 2014 Tid : Torsdag 13. mars kl Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen

2 Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/ Side 2 av 28 Saksliste 1. Åpning 2. Godkjenne de fremmøtte representantene. 3. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 4. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 5. Behandle beretning HOKs tillitsvalgte 5.2 Kretsens virksomhet Kretsstyret Økonomiansvarlig Teknisk komité Aktivitetskomiteen Kartutvalget 5.3 Medlemstall. 5.4 Kretsens aktiviteter Krets-/nasjonale løp Turorientering Noen enkeltresultater KM og Rankingvinnere 5.5 Regionsvise rapporter Rapport fra Bergen Rapport fra Nordhordland Rapport fra Sunnhordland. 6. Regnskap 2013 Pause med enkel servering (ca. kl 19.15) Hederstegnskomiteen foretar tildeling av kretsens 32. hederstegn 7. Innkomne forslag 7.1 KM-regler sprintstafett. 7.2 Hvilke KM-arrangeres i 2014 og Tingets syn/tilbakemeldinger på forbundstingets saker. 9. Medlemsavgift Budsjett Valg 12. Avslutning

3 Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/ Side 3 av Årsberetning HOKs tillitsvalgte Styre Periode Leder Jan Haugland Årstad IL Nestleder (Økonomiansvarlig) Torgeir Strand Fana IL Styremedlem (Leder Aktivitet) Anne Aubert Varegg Fleridrett 2013 Styremedlem Lise Christensen TIF Viking Styremedlem (Leder Teknisk) Jan Steineger IL Gneist Vararmedlem (Regionkontakt) Harald Valen Varegg Fleridrett Vararmedlem (Regionkontakt) Øivind Eikefet IL Alvidra Vararmedlem (Regionkontakt) Henrik Ottesen Stord Orientering Økonomiansvarlig / fondsforvalter (nestleder) Torgeir Strand Fana IL Aktivitetskomite Leder (styremedlem) Anne Aubert Varegg Fleridrett 2013 Medlem Arild Røen Samnanger IL 2013 Medlem Per Arne Aadland Samnanger IL Medlem Hovedløpsansvarlig Helge Haugland Varegg Fleridrett 2013 Medlem Hovedløp Mette Storvestre Varegg Fleridrett 2013 Teknisk Komite Leder (styremedlem) Jan Steineger IL Gneist Medlem Leif Hovden Halsnøy OL Medlem Arne Henrik Hovden Stord Orientering Kartutvalg Leder Jan Petter Hansen IL Gular Medlem Åge Hovden Stord Orientering Medlem Dagfinn Hole Bergens TF Regionskontakter (styrets varamedlemmer) Bergen Harald Valen Varegg Fleridrett Nordhordland Øivind Eikefet IL Alvidra Sunnhordland Henrik Ottesen Stord Orientering Revisorer Tordis Nysæter IL Solid 2013 Arne Johannesen IL Gular Vararevisor Jan Arild Nesse Stord Orientering Vararevisor Dagfinn Hole Bergens TF 2013 Hederstegnkomite Jan R. Lien Bergens TF Jan Steineger IL Gneist Valgkomite Leder Elin Sjødin Drange Askøy OL 2013 Medlem Ove Drange Askøy OL 2013 Medlem Anne K. Daltveit Fana IL 2013 Varamedlem Astri Ese Hole Bergens TF 2013

4 Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/ Side 4 av Kretsens virksomhet Kretsstyret. Kretsstyret har avholdt 8 styremøter i tingperioden, samt bidratt på forbundets rekrutteringsseminar i Bergen og på Stord og på lagledermøtet i Bergensregionen. Undertegnede deltok på Kretsledermøte høsten Hjemmesiden blir mer og mer aktiv, men fremdeles gjenstår det å få inn stoff om både løp og andre arrangement slik at den blir den informasjonskanalen en ønsker seg. Bruk av Eventor som system for søknader, innbydelser, påmelding og resultatbase for alle typer løp i NOF fortsetter suksessen, men noen arrangører kan bli bedre med å legger inn alle typer løp og få resultatene inn elektronisk som ønskelig. Forbundet har nå tilrettelagt for hjelp med rapportering i systemet, slik at løpsrapporter og løpsavgifter kan genereres med få tastetrykk. Gjennom året har det blitt avholdt en rekke kurs og ikke minst rekrutteringssamlinger på Stord og i Bergen. En stor takk til alle for deltakelsen og engasjement, allerede nå har vi snudd den nedadgående medlemsmassen så det blir spennende å se utviklingen videre mot Men ingen kan hvile på sine laurbær, det er arbeid og innsats over tid som gir de store gevinstene. Gratulasjoner går til alle lag og løpere for innsatsen gjennom 2013 på store og små arrangement er allerede i full gang og vi ser alle frem til et spennende og aktivt o-år! Bønes 20.februar 2014 Jan Haugland Kretsleder

5 Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/ Side 5 av Økonomiansvarlig Bankkonti Alle kretsens bankkonti ble i mars 2012 samlet i Sparebank1 Vest. I januar 2013 ble siste fastrentekonto fra «gammel» bankkontostruktur avsluttet, og innestående fra denne siste fastrentekontoen overført til høyrentekonto. Ny fastrentekonto ble ikke opprettet. Pr. i dag har kretsen en høyrentekonto, og en brukskonto (kontotype sparekonto). Hver av de 3 bankkontoene som har vært i bruk i 2013, har sin egen regnskapskonto (kto 1920, 1936 og 1938). Samlet bankinnskudd ved regnskapsårets slutt var kr ,41, herav kr i kartfond (kto 2810) og kr i rekrutteringsfond (kto 2830). Det finnes også et disposisjonsfond (kto 2850) på kr ,87, der kr er øremerket til treningsaktiviteter yngre og junior og resten er midler som kretsstyret disponerer fritt. Det er ikke ført renter på dette fondet. Det finnes også en eldre avsetning til kartplan (kto 2110, kr ). Kretsstyret er ikke kjent med at det er knyttet spesielle bestemmelser til bruken av denne avsetningen. Inngående avsetning til kurs (kto 2130, kr ) ble i sin helhet brukt i Det finnes ingen kasse. Driftsregnskapet Årets overskudd ble kr ,93. Budsjettet var til sammenligning satt opp i balanse, men da med en forutsetning om bruk av kr ,- fra disposisjonsfondet. Reelt sett er altså resultatet kr ,93 «bedre» enn forutsatt i budsjettet. En delårsak til avviket er at aktivitetsnivået på løps- og samlingssida har vært mindre enn forutsatt i budsjettet. Se bl.a. kto 3122/413x Reise NM/HL, kto 5000 Instruksjon, og kto 302x/420x Treningssamlinger. Regionavslutning i Bergen (kto 4300) var ikke budsjettert, og bidrar i motsatt retning. KM-medaljene er blitt kostbare, og bidrar sammen med ekstrapremieringa under KM stafett til avviket på kto Renteinntekter (kto 8010) har vært større enn budsjettert. Kursaktivitet (kto 3340/4215) var ikke budsjettert, men går ganske nær nøyaktig i balanse, etter overføring av avsetningen fra kto Største bidragsyter på inntektssida er medlemsklubbene, gjennom lagskontingenter, egenandeler og kartavgift. En annen stor og vesentlig bidragsyter er lotteridrifta, som i 2013 ga en nettoinntekt på kr ,80 (kto 3960 kto 7790). Dette er ca. kr mer enn i 2012, men mindre enn i 2011.

6 Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/ Side 6 av 28 Utestående fordringer ved regnskapsårets slutt er kr (herav kr. 300 fra 2012). Ingen fordringer er avskrevet som tapt i Rekrutterings- og kartfondet. Heller ikke i 2013 er det foretatt noen utbetalinger/utlån fra de to etablerte fondene. Renter er godskrevet fondene iht hvor stor del av totalt innestående som tilhører fondene. Nærmere dokumentasjon av rentefordelingen er gitt i bilag 168. konto Saldo pr. 1.1 Renter 2013 Saldo pr Rekrutteringsfond , , ,- Kartfond , , ,- Sum fond: , , ,- Torgeir Strand, Fyllingsdalen, 2.mars Teknisk komité Et mål for teknisk komité har vært å bedre kvaliteten på våre arrangement, samtidig som at de skal bli lettere å arrangere. Det er derfor utarbeidet en del hjelpemidler som er lagt ut på HOKs hjemmeside under linken ; INFO TIL ARRANGØRER. Dette gjelder : -Mal for innbydelse til kretsløp (de tradisjonelle helgeløpene) NOFs konkurranseregler setter mange formelle krav til innholdet i innbydelsen og vi ser ofte at den har vært mangelfull. Malen sikrer at innbydelsen blir lett å lage og at den samtidig er i tråd med konkurransereglene. Teknisk komité detaljsjekker ikke alle ferdige innbydelser og det er derfor viktig at alle arrangører bruker malen. -Huskeliste o-løp Denne nevner alt utstyr den enkelte ansvarshavende må fremskaffe for å gjøre sin jobb. Det gjelder alt fra det en trenger i salgsboden til det starterne skal ha med til start. -Bemanningsliste mal Dette er løpslederens liste over hvem som gjør hva. Når listen er ferdig utfylt med navn distribueres den til funksjonærene og de ser tydelig sitt ansvarsfelt og spesielle viktige gjøremål. -INFO til løpsledere, løypeleggere og teknisk delegert (TD) I tillegg til feilfrie arrangement har en av årets viktigste oppgave for løypeleggere og TD`er vært at kretsens veiledende vinnertider i de forskjellige løypene overholdes. De siste årene har vinnertidene spesielt i års-klassene vært altfor lange! Årets vanskegrad og vinnertider i ungdomsklassene har vært betydelig bedre. Kretsen har oppnevnt TD / løypekontrollør til alle KM og kretsrankingløp. Arrangementene har jevnt over holdt god standard. 2 arrangører har dog plassert en post feil som egentlig burde ført til en annullering. Det er lenge siden denne type feil har inntruffet på større arrangement, så det er fremdeles viktig å følge alle kontrollrutiner fullt ut.

7 Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/ Side 7 av 28 Kretsranking og statistikk Kretsrankingen i 2013 hadde som de siste årene 7 tellende løp. Deltagelsen er litt lavere enn i 2012, men vesentlig høyere enn Sammenligner vi med tall fra tidlig på 90- tallet er deltagertallene de siste årene 26 % lavere. Nedgangen er hovedsakelig på herresiden, og spesielt i aldersgruppen år som har hatt en nedgang på hele 63 %! Dette bør en ha med seg i rekrutteringsdebatten. (Se for øvrig egen tabell) Vi har for første gang brukt data fra Eventor i føringen av kretsrankingen. Det har kun vært ført ranking i hovedklasser (ikke underklasser). Begge deler har gjort jobben som rankingfører betydelig lettere. Jan Steineger Leder Teknisk komité Statistikk deltagelse kretsranking Hordaland i 2 perioder (I statistikken er kun med løpere som representerer klubber i Hordaland) Periode 1 Periode 2 Endring År Snitt Snitt Fra periode 1 Antall løp til periode 2 1 Damer 12 8,6 5,8 5,6 14,8 13,0 10 7,6 11,0 13, % 2 Herrer 12 17,7 13,2 13,0 20,8 23, ,1 14,7 18, % 3 Totalt 12 26,3 19,0 18,6 35,6 36, ,7 25,7 31, % 4 Damer ,0 23,8 16,1 23,7 21, ,4 14,2 16, % 5 Herrer ,7 45,4 26,2 46,0 44, ,4 16,9 14, % 6 Totalt ,7 69,2 42,3 69,7 65, ,8 31,1 30, % 7 Damer 17 27,4 28,0 27,9 36,0 49, ,9 47,6 38, % 8 Herrer 17 87,6 89,0 75,2 99,9 123, ,1 68,8 68, % 9 Totalt ,0 117,0 103,1 135,9 173, ,0 116,4 107, % 10 Damer totalt 62,0 57,6 49,6 74,5 83, ,9 72,8 68, % 11 Herrer totalt 150,0 147,6 114,4 166,7 190, ,6 100,4 101, % 12 Totalt 212,0 205,2 164,0 241,2 274, ,5 173,2 169, %

8 Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/ Side 8 av Aktivitetskomiteen Det har vært arrangert en rekke aktiviteter i år. På våren deltok flere av kretsens juniorer på en vintersamling i Barbate, Spania og i juni ble det arrangert treningssamling på Voss for over 60 deltakere i alderen år. I august reiste en gjeng av kretsens jente og gutteløpere til hovedløpet og senere på høsten ble tre av kretsens løpere sendt til O-Idol. Kretsen har de siste årene hatt et lavt antall løpere i dameklassen og et ledd for å opprettholde andelen av jenteløpere i kretsen ble det i år som i fjor arrangert en jentesamling på Mjølfjell. Like over nyttår ble det arrangert en felles nyttårstrening med middag i Badstuen. I tillegg til samlinger ble det arrangert trener 1 kurs før sesongstart. Kurset har i ettertid hatt stor etterspørsel, noe som medførte at kurset igjen ble arrangert i januar Under finner dere sammendrag fra noen av samlingene som har blitt arrangert i løpet av sesongen. Anne Aubert Treningssamling på Voss 7.-9.juni Elise Rognsvåg Fra fredag til søndag arrangerte Hordaland Orienteringskrets ved Espen Kristiansen, Lasse Solheim og Per Arne Aadland, treningssamling på Voss for løpere i alderen år. Samlingen åpnet hardt med sprintløp på Prestegardsmoen fredagskveld. Det var høy fart på alle løperne, men den raskeste var Göran Winblad, gjestedeltageren fra Sverige. Kvelden avsluttet vi med spaghettimiddag på Voss Vandrarheim som var innkvarteringslokalet for nesten 60 orienteringsløpere. Lørdagen åpnet med en mellomdistanse på Songveåsen. I flott terreng plukket løperne poster langs raskløpte myrer. Etter mellomdistansen var det rask restitusjon før det var tid for leirens kanskje tøffeste økt som innebar 500 høydemetre og en masse melkesyre. Hanguren var det som skulle bestiges i dette motbakkeløpet med fellesstart. Kun de aller sprekeste var med, de som var litt mer sliten hvilte seg til tredje økten. Den sprekeste av de spreke ble Olav Ekrheim som fløy opp bakken på rett over 17 minutter. Gunnhild Rogne Halland var sprekest av damene. Etter denne kraftprøven var det klart for lørdagens tredje økt som bestod av en stafett med en liten twist på Bømoen. På hvert lag var det tre løpere og alle skulle løpe tre etapper hver. Den lille twisten innebar at man før veksling måtte spise noe før man kunne sende ut sin lagkamerat. Det kunne være alt fra knekkebrød til fiskekake. Morsomt var det i alla fall og mange så stafetten som leirens høydepunkt. For å feire at en tøff, men gøy treningsdag var slutt, spiste alle sammen på Peppes Pizza før vi gikk tilbake til vandrerhjemmet for en velfortjent søvn. Siste dagen på leiren bød på strålende vær og utmanende løyper i terrenget på Bulken. 12,6km stod på programmet for de som ville fullføre den lengste løypen. I tillegg hadde arrangørene laget en B-løype til de mindre erfarne deltagerne. Det ble en lang og tøff sisteøkt der de fleste var ute i rundt to timer, før vi kjørte hjem etter en vellykket treningssamling. Tusen takk til arrangørene som la ned en god jobb for å få til en leir med både harde, gøye og sosiale treningsøkter!

9 Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/ Side 9 av 28 Uttak til årets O-Idol Torgeir Strand Dette uttaket til årets O-Idol tikka inn frå UK tidlegare i dag: Vi vil gratulere følgende av kretsens løpere med uttak til årets o-idol: D16: Ingrid Løvås, Varegg tatt ut på nasjonal kvote Ingunn Rognsvåg, Fana H16: Sondre Damm, Viking Motiverende samling skal gi «boost» Ivar Haugen Hordalandsjenter på offensiven mot 2014-sesongen. Hordaland Orienteringskrets begynte i fjor med et jenteprosjekt. Den gangen deltok 14 jenter på samling på Geilo. I år var det 18 jenter med når samlingen var lagt til Sagatun, Viking sin klubbhytte på Mjølfjell. Samlingen har sitt utspring i at Hordaland Orienteringskrets ønsker å bruke mer ressurser på å holde på utøvere, og spesielt på jentene, gjennom junioralder og over i senioralder. Fredag 8. november møtte jentene opp på togstasjonen i Bergen, for å reise samlet oppover til Mjølfjell. Samlingen ble avsluttet på søndag kveld. Slitne og fornøyde etter en aktiv helg i fjelluften. Samlingen ble i år som i fjor ledet av Anne Aubert og Kari Svingheim. Lederne har filosofien at det under denne samlingen er samarbeid og samhold som er i fokus. Tanken er at en slik «boost» på tampen av sesongen skal gi motivasjon. Samtidig håper en at jentene knytter sterkere bånd seg imellom, slik at alle står på startlistene i o-løp også neste sesong. Jentene fikk i år utfordret sine kreative evner, i tillegg til at de måtte vise godt samarbeid under blant annet aktiviteten "edderkoppnett" og det å komponere et bilde som kan beskrive et ord. På kvelden laget jentene mat sammen, og gode initiativ under middagen førte til taler og framføring av parodier på ulike o-løpere til stor latter blant publikum. Blant mye artig og sosialt ble det imidlertid også tid til god gammeldags grunntrening, som søndagens langtur i 20 centimeter nysnø langs Rallarvegen inn til Upsete. Med andre ord er jentene fra Hordaland Orienteringskrets noen steg nærmere 2014-sesongen, både treningsmessig og sosialt.

10 Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/ Side 10 av 28 Kjærlighetsorientering Deltakerne skulle vise sin kjærlighet til orientering på best mulig måte. På dette bildet ser vi Vilde Skage fra Gneist og Kristiane Ottesen fra Varegg. Edderkopp Line Laurantsen (Varegg) prøver å komme seg over edderkoppnettet. I bakgrunnen følger Ina Skage (Genist) og Katrine Molvik (Gneist) spent med.

11 Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/ Side 11 av 28 Glade jenter på løpetur: Kårhild Nordstad (Varegg), Gunhild Tysvær (Varegg), Ida Johanne Aadland (Samnanger) og Vilde Skage (Gneist) Kartutvalget Kartrådet har i løpet av 2013 blitt komplettert med o-kart entusiast Dagfinn Hole som også har sagt seg villig til å fungere som leder fra I 2013 har kartrådet - Deltatt på Kartmøtet mai 2013 i Skien. (Åge Hovden, Jan R. Lien, Jørn Torgersen, Dagfinn Hole og Ivar Haugen (møteleder)) Dette var et interessant møte hvor det bl.a. ble fokusert mye på tegning av sprintkart. - Foretatt kartkontroll fra klubbene fortløpende fra klubbene - Foretatt digitalisering av ikke-digitale anmeldinger (Dagfinn Hole). - Etter beste evne svart på henvendelser til kartrådets gmail adresse kartradet.hok Det har vært arrangert ett møte i anledning Dagfinn Hole sin inntreden i kartrådet. For 2014 er det Kartrådets håp og ønske at alle klubbene i Hordaland registrerer alle sine aktive kart i NOF sitt O-kartregister, slik at det er enkelt for alle å se hvilken klubber som har kart ( rettigheter ) i hvilket område. Eksempel: Kartrådet må også forsøke å være oftere til stede på kartrådets gmail adresse slik at henvendelser besvares raskere. Bergen, 3. mars 2014, Jan Petter Hansen

12 Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/ Side 12 av Medlemstall. Medlemstall ihht NIF/NOFs definisjon. Hordaland orienteringskrets: Idrettsregistreringen tall pr Kvinner Menn Sum K M TOTAL Alvidra, IL Askøy OL Bergens TF BSI - Orientering Bømlo, OK Eikanger IL Fana IL Fitjar IL Gneist, IL Gular, IL Halsnøy OL Kalandseid IL Knarvik IL Kvernbit IL Lindås IL Manger IL Odda OL Onarheim IL Osterøy IL Radøy IL Risnes IL Rosendal TL Samnanger IL Solid, IL Stord Orientering Strandebarm IL Strand-Ulv, IL Strandvik IL Tysnes IL Varegg Fleridrett Viking, TIF Voss IL Øystese IL Årstad IL Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum

13 Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/ Side 13 av Kretsens aktivitet Krets/nasjonale løp Hordaland orienteringskrets: Løpstatistikk 2013 Antall påmeldte* (avvik!) Dato Løp Arrangør Type - 12 år år år 21 år + Sum Småtr Bergen Sprint Camp (BSC) BSC BSC BSC KM natt Kristtornløpet R Gneist 2-dagers Gneist 2-dagers KM sprint HOK-rankingløp Hamla GP R Kompisstafetten Odda 2-dagars KM mellom R KM lang R KM Stafett HOK-rankingfinale Varegg Fleridrett Varegg Fleridrett Varegg Fleridrett Varegg Fleridrett Stord Orientering Stord Orientering IL Gneist IL Gneist TIF Viking Varegg Fleridrett Samnanger IL Samnanger IL Odda OL Odda OL IL Gular IL Gular Fana IL Nasjon Nasjon Nasjon Nasjon Krets Krets Krets Krets Krets Krets Krets Krets Krets Krets Krets Krets Krets Sum Antall påmeldte * tom 16 år fom 17 år Sum Småtroll Snitt - sum K-løpstatistikk kretsløp/ 4 nasjonale løp K-løpstatistikk kretsløp/ 6 nasjonale løp K-løpstatistikk kretsløp K-løpstatistikk kretsløp K-løpstatistikk kretsløp /3 nasjonale løp K-løpstatistikk kretsløp/ 4 nasjonale løp K-løpstatistikk kretsløp/ 4 nasjonale løp K-løpstatistikk kretsløp K-løpstatistikk kretsløp/ 3nasjonale løp

14 Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/ Side 14 av Tur-orientering Inkludert ekstra kort/barn Konvo- Konvo- Konvo- Konvo- Konvo- Konvo- Konvo- Konvo- Konvo- Konvo- Arrangør lutter lutter lutter Lutter lutter lutter lutter Lutter lutter Lutter Askøy OL Bergens TF Bjørnar, IL Bømlo, OK Fana IL Fitjar IL Gneist, IL ? Gular, IL Halsnøy OL Kvernbit IL Odda OL Samnanger IL 11? 20 4 Solid, IL 31 Stord Orientering Strandebarm IL ? Strand-Ulv, IL Varegg, Fleridrett 10 Viking, TIF Voss IL Årstad IL Sum Noen enkeltresultater 2013 NM Senior Sprint H21 Morten Jarvis Westergård, Varegg 15 plass Per Harald H Johansen, Varegg 23 plass Lang D21 Kristine Fjellanger. Varegg 23 plass H21 Håkon Jarvis Westergård, Varegg 8 plass Rune Nygaard, Gular 29 plass Mellom H21 Håkon Jarvis Westergård, Varegg 18 plass Natt - Ultralang D21 Kristine Fjellanger. Varegg 8 plass H21 Håkon Jarvis Westergård, Varegg 7 plass Stafett H17 Varegg, Sindre Østgulen Deisz, Vegard Jarvis Westergård, Håkon Jarvis Westergård 10 plass NM Junior Sprint D19-20 Johanne Rakner, Varegg 3 plass H17-18 Vegard Jarvis Westergård, Varegg 12 plass Olav Ekrheim, Fana 22 plass H19-20 Sindre Østgulen Deisz, Varegg 10 plass Per Ola Ottesen, Varegg 18 plass

15 Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/ Side 15 av 28 Lang D17-18 Toril Aasheim Nymark, Askøy 24 plass D19-20 Johanne Rakner, Varegg 16 plass H17-18 Vegard Jarvis Westergård, Varegg 9 plass H19-20 Sindre Østgulen Deisz, Varegg 7 plass Mellom D19-20 Johanne Rakner, Varegg 18 plass H17-18 Vegard Jarvis Westergård, Varegg 9 plass Olav Ekrheim, Fana 28 plass H19-20 Sindre Østgulen Deisz,Varegg 7 plass Natt H17-18 Vegard Jarvis Westergård, Varegg 4 plass H19-20 Sindre Østgulen Deisz, Varegg 3 plass Ultralang D17-18 Toril Aasheim Nymark, Askøy 28 plass D19-20 Johanne Rakner, Varegg 3 plass H17-18 Vegard Jarvis Westergård, Varegg 17 plass H19-20 Sindre Østgulen Deisz, Varegg 5 plass Oskar Røen, Varegg 15 plass Stafett H17-20 Varegg 1, Sindre Østgulen Deisz Ørjan Rykkje, Vegard Jarvis Westergård 12 plass Fana, Jakob Eikner, Olav Ekrheim, Mads Bratland Claussen 21 plass HL sprint D14 - Julie Roll Tørnquist, Fana 24. plass D15 - Kårhild Husby Nordstad, Varegg 13. plass Constance Storvestre, Varegg 22. plass Tonje Aasheim Nymark, Askøy 26. plass D16 - Ingunn Rognsvåg, Fana 9. plass Ingrid Vrålstad Løvås, Varegg 15. plass HL lang D15 - Kårhild Husby Nordstad, Varegg 20. plass Constance Storvestre, Varegg 27. plass D16 - Ingrid Vrålstad Løvås, Varegg 9. plass Ingunn Rognsvåg, Fana 17. plass H14 - Knut Kyrkjebø, Viking 26. plass Styrk Almeland Bleie, Varegg 21. plass H15 - Markus Kjærner-Semb, Varegg 25. plass H16 - Sondre Damm, Viking 24. plass KM og Rankingvinnere 2013 KM langdistanse (Gular, Voss, 31.august) og HOK-ranking totalt Klasse KM langdistanse HOK-ranking damer KM langdistanse HOK-ranking herrer damer herrer Marie Aadland, Samnanger Mathias Kjæner-Semb, Varegg Kari Røgenes, Stord Hanne Daltveit, Fana Markus Kjærner- Kristian Rykkje, Fana Semb, Varegg Kårhild Husby Ingunn Rognsvåg, Fana Øyvind Johannessen, Jacob Eikner, Fana Nordstad, Varegg Gnesit Kristiane E Ottesen, Ragnhild Femsteinevik, Jacob Eikner, Fana Olav Ekrheim, Fana Varegg Varegg 19- Kristin Löfgren, Helen Martinsen, Gular Rune Nygaard, Gular Varegg 40- Karianne Strømme, Viking Kirsti Lysaker, Fana Sveinung Rykkje, Stord Tore Nymark, Askøy

16 Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/ Side 16 av Ingrid Sandvoll, Gneist Turid Rognsvåg, Fana Bjørn Hølleland, Fana 60- Edel Slettemark, Stord Berit Hegdal, BT Atle Bergseth, Kvernbit 70- Per Bjørkhaug, Viking Jan Steineger, Gneist Jan Harald H Pedersen, Viking Sigvald Robberstad, Halsnøy KM sprint (Viking, Bergen, 11.mai) Klasse KM sprint damer KM sprint herrer Kårhild Husby Nordstad, Markus Kjærner-Semb, Varegg Varegg Ingunn Rognsvåg, Fana Olav Ekrheim, Fana 19- Christiane Trösse, Varegg Sindre Østgulen Deisz, Varegg KM mellomdistanse (Odda, Odda, 2.juni) Klasse KM mellomdistanse damer KM mellomdistanse herrer Hedvig Kjellevold Malde, Stian Rykkje, Stord Gular Tonje Aasheim Nymark, Jacob Eikner, Fana Askøy 17- Helen Martinsen, Gular Rune Nygaard, Gular KM ultralangdistanse (ikke arrangert) Klasser KM ultralangdistanse damer KM ultralangdistanse herrer KM natt (Stord, Stord, 5.april) Klasser KM natt damer KM natt herrer Constance Storvestre, Varegg Sondre Damm, Viking 19- Christiane Trösse, Varegg Sindre Østgulen Deisz, Varegg KM stafett (Gular, Voss, 1.september) Klasser KM stafett damer KM stafett herrer Varegg; Constance Storvestre, Ingrid Fana; Kristian Rykkje, Jakob Eikner Vrålstad Løvås 17- Varegg; Christiane Trösse, Kristine Fana; Ronny Rykkje, Jan Kocbach, Espen Rognsvåg Fjellanger, Kristin Löfgren 180- BT; Berit Hegdal, Kjellaug Hodnekvam, Ingfrid Landa Viking; Jan Harald H Pedersen, Axel Ingvaldsen, Jørn Torgersen

17 Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/ Side 17 av Regionsvise rapporter Rapport fra Bergen Aktivitet som er arrangert i regionen: Region Bergen har fire serier av nærløp gående. Nattcup: Seks løp fra 16/10-13 til 12/3-14 der siste løp ble/blir avviklet som jaktstart. I skrivende stund (inkluderer de fem første løpene) har antall deltakere variert mellom 81 og 102. Pokalkamp: Syv løp fra 23/4-13 til 10/9-13. Dette er en kamp mellom klubbene. Varegg fikk «et napp» i pokalen, som går på vandring inntil en av klubbene har vunnet fem ganger. Årets deltakerantall har variert mellom 187 og 238. Gjennomsnittlig deltakerantall var det samme som i 2012: 211 deltakere. Sprintcup: Syv løp fra 9/4-13 til 1/10-13 der finalen ble avviklet som jaktstart. Antall deltakere har variert mellom 112 og 178. Urb-O: Dette er en løpsserie som driftes av Varegg. Løp har vært arrangert omtrent hver annen tirsdag mellom 19/11-13 og siste løp i mars. Andre klubber enn Varegg har av og til arrangert løp i denne serien. Deltakerantallet er mellom 50 og 100 (anslag). Møte i «O-region Bergen» (Lagledermøtet) ble arrangert 25/ Her ble det satt sammen en terminliste for de tre løpsseriene (Nattcup, Pokalkamp, Sprintcup). «Rekruttenes aften». 12/11-13 ble det arrangert sosial treff for regionens rekrutter (under 13 år) med badetur til Loddefjord og deilig pizza hos Peppes etterpå. Kretsleder foretok lagvis premieutdeling til dem med tre eller flere starter i Pokalkampen. 22. februar 2014, Harald Valen Regionsleder, Bergen

18 Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/ Side 18 av 28 Pokalkampen i Bergensregionen 2013: Lagpoeng: Arrangør: Fana Gneist Varegg Viking Askøy B.Turnf. BSI TELLENDE LØP Sted: Smørås Fanafjell Fløyen Åstveit Åsebø Stend Løvstakk (5 BESTE) Dato: april 14. mai 28. mai 11. juni aug. 3. sept. 10. sept. POENG PLASS Varegg Fleridrett Fana IL IL Gneist TIF Viking Askøy OL Bergens TF IL Gular BSI - Orientering Årstad IL Sum poeng: Deltakerantall pr. klubb: Arrangør: Fana Gneist Varegg Viking Askøy B.Turnf. BSI Sum Gjennom Sted: Smørås Fanafjell Fløyen Åstveit Åsebø Stend Løvstakk deltakere -snitt 23. Dato: april 14. mai 28. mai 11. juni 20. aug. 3. sept. 10. sept. alle løp pr. løp Varegg Fleridrett ,7 Fana IL ,1 IL Gneist ,0 TIF Viking ,3 Askøy OL ,6 Bergens TF ,4 IL Gular ,0 BSI - Orientering ,3 Årstad IL ,4 Andre ,4 Sum deltakere: ,3 Deltakerantall pr. løype: Arrangør: Fana Gneist Varegg Viking Askøy B.Turnf. BSI Gjennom Sted: Smørås Fanafjell Fløyen Åstveit Åsebø Stend Løvstakk Største -snitt 23. Dato: april 14. mai 28. mai 11. juni 20. aug. 3. sept. 10. sept. antall pr. løp Løype N ,1 Løype C ,3 Løype B ,7 Løype A Kort ,0 Løype A Lang ,1 Sum deltakere: ,3

19 Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/ Side 19 av Rapport fra Nordhordland Innledning: Årsmeldingen fra 2013 blir spesiell da den er påvirket av en hendelse i Grunnet svært mye reise for undertegnete i 2013 har det vært Ole Christian Børtveit som har hatt styringen med orienteringsaktivitetene i Nordhordland i Det var også intensjonen at han skulle overta vervet som Regionkontakt. Den 24. januar døde Ole Christian uten noen forvarsel. Dette har satt sitt preg på o-miljøet i Nordhordland. Løp i Som vanlig har det blitt gjennomført 9 løp i Nordhordlandskarusellen i De fleste løpene har vært arrangert i søre delen av regionen, under 30 minutters bilkjøring fra Bergen Sentrum. Det har likevel vært få startende fra sørsiden av Nordhordlandsbroen i år også. Som nytt av året har vi fått med Manger Idrettslag. Etter at de fikk tegnet nytt kart, har det begynt å komme løpere fra dette området. Løypene har fordelt seg på kort, mellomkort, mellomlang og lang. Lengdene har variert, men lagt innenfor km, km, km og km. Antallet har vært tilsvarende som i 2012 med en liten reduksjon, noe som kan ha sammenheng med at vi har hatt færre løpere i forbindelse med skole-aktiviteter (folkehøgskule). Nytt av året var et kombinert bakke- og orienteringsløp; «Håøy opp». Løpet started med ca. 500m bakkeløp. Noen deltok kun i bakkeløpet, mens andre fortsatte med orientering som gikk i sløyfer tilbake til start. Dette var svært vellykket og samlet ca. 80 deltakere med ulik bakgrunn. Avslutningen på sesongen ble markert med premieutdeling (glass og gavekort) og sosialt samvær med pølser, kaker, kaffe og saft på Meland Aktiv idrettshall. Kart. Det har ikke blitt påbegynt nye kart i Nordhordland i Vi har hatt en synfaring med bl.a. Gunnar Gytri for å vurdere områder. Konklusjonen er at det er mange svært løpsvennlige områder i Nordhordland. Men det savnes lag som vil sette i gang kartarbeid. Undertegnete har vært på synfaring i nordre del av Radøy for å vurdere utbygging av turstier og oppgradering av eksisterende grunnkart. Dette arbeidet er i regi av bygdelaget. Kurs. Det har vært avholdt et kurs i orientering ved undertegnete. Kurset ble avholdt på Manger og hadde kun 3 deltakere. Dessverre foregikk det flere arrangement samme dag og dessuten ble dagen markert med storm og kraftig regn! Samarbeid mellom lagene i Nordhordland. Innen orientering er det svært lav terskel mellom lagene i Nordhordland. Vi har alt utstyr felles og det kan gjerne være folk fra ulike lag som arrangerer løpene. Dette medfører et godt miljø og gjør også løpene attraktive som sosialt treffsted. Denne tradisjonen vil vi fortsette med. Planer for Det er satt opp forslag til terminliste for 9 løp i 2014, men det vil komme noen endringer da personell-kabalen må legges på nytt. Det er planlagt å arrangere en Finn-Fram dag på våren. Alle lagene har blitt oppfordret til å arrangere kurs (nett-basert). Det er også et mål å trekke inn nye (og yngre) folk til å inneha verv. Hilsen Øivind Eikefet, Regionkontakt Nordhordland, 2013

20 Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/ Side 20 av Rapport fra Sunnhordland Av store arrangement i Sunnhordlandsregionen i år var det tradisjonen tru Stord Orienterings Kristtornløp på vårparten. I år var det også innlagt KM natt fredag 5. april med 40 deltakarar. Kristtornspretten og Sparebankløpet vart arrangert 6. april med Meatjødno på Heiane som samlingsplass. 109 stilte til start i Kristtornspretten og 30 stykker var med på Sparebankløpet. Per Øyvind Valen frå Haugesund vann det spanande løpet der alle konkurrerar med alle og fyrste mann i mål er vinnaren. Kristtornløpet vart arrangert 7. april, også dette med samlingsplass Meatjødno på Heiane. Me hadde i år 232 deltakarar omtrent som i fjor. Stord Orientering rodde det heile vel i hamn ved hjelp av ein dyktige og rutinerte arrangørstab. Av dei 12 rankingløpa som vart arrangert i Sunnhordlandsregionen har Stord i år arrangert 9 løp og Fitjar, Solid og Onarheim eitt kvar. Det har også blitt arrangert 5 sprintløp med innlagt nybyrjarkarusellen samt Æresrunden. Romjulsløpet avslutta tradisjonen tru sesongen, samlingsplass i år var Fjellgardane grendahus det stilte 43 løparar til start. Jarle Halland var ansvarleg for eit vellukka arrangement der Rune Nygaard frå IL Gular vann. Stord Orientering og Solid o-gruppe samarbeider om trening og rekrutteringsarbeidet. Det har vore arrangerte nybyrjarkurs, O-troll leir, pizzakveld og fellesreiser. På tirsdagar utanom sesong er det trening for ca 20 ivrige born i alderen 6-14 år, denne treninga blir kalla O-skule. For aldersgruppa 13+ er det også starta opp trening på torsdager med ein blanding av fysisk og o-teknisk trening. Det er også gjennomført fleire Gatesprint/Nybyrjar løp og nattløp igjennom vinteren. O-gruppa i Fitjar har også eit godt rekrutterings arbeid, her er det jobba mot ulike trinn i skulen, arrangert 7 løp i Fitjarkarusellen i hovedsessongen samt 7 gateløp igjennom vinteren. Det er også gjennomført 2 Finn fram-dager og aktiviteter i samarbeid med Solid og Stord. I dei lokale rankingløpa var snittet på deltakarar i år 60 stykker, dette er ein liten auke frå dei foregåande åra og fortsetter den positive trenden frå i fjor. Me trur og håpar at dette er ein trend som også vil fortsetja i Men me ser at det er ganske varierande tall på deltakarar i nybyrjar løypa og håpar me kan få ein stabil og god deltakelse der. Søndag 17. november hadde NOF rekutteringssamling på Stord der det var deltakelse frå Odda, Fitjar, Solid og Stord. Turorientering i Sunnhordlands regionen er framleis populær. Stord Orientering sin tradisjonelle tur-o blir kalla Storatraven, i 2013 blei det i tillegg starta opp med stor suksess eit opplegg kalla Littlatraven. Littlatraven retter seg mot barnefamiliar og har lette postar i nærmiljøet. Det blei seld 280 konvoluttar av Storatraven og 150 av Littlatraven. Fitjar IL har ein liten nedgang som dei håpar å snu og Solid ligg med stabile tall når det gjeld sal av tur-o.

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ November 2010 Nr. 3 32. årgang. Stor suksess og medaljer til Freidig

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ November 2010 Nr. 3 32. årgang. Stor suksess og medaljer til Freidig Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ November 2010 Nr. 3 32. årgang 2010 Stor suksess og medaljer til Freidig ANN NSER Det blir tre Fjellseterlørdager denne vinteren også; fortrinnsvis med noe bedre

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Les om. NM-sølv til Frida. Les også om. 10Mila. - Mange flere topp junior-prestasjoner. - Trening og vårløp. - Intervjuer.

Les om. NM-sølv til Frida. Les også om. 10Mila. - Mange flere topp junior-prestasjoner. - Trening og vårløp. - Intervjuer. Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Juni 2013 Nr. 2 35. årgang Les om NM-sølv til Frida - Mange flere topp junior-prestasjoner - Trening og vårløp - Intervjuer - Kommende løp Les også om 10Mila -Freidigstafetten

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 2010.

Årsmelding og regnskap 2009 2010. Årsmelding og regnskap 2009 2010. FORORD Gymnastikk og Turn ditt førstevalg en idrett der alle lykkes. Kretsstyrets mandat er drift av kretsen og oppfølging av målene som kretstinget har vedtatt. I perioden

Detaljer

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrett ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE 25. februar 2015 Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrettsgruppa har hatt følgende styre i 2014 Styre: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær:

Detaljer

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 Styrets beretning for perioden 01.01.2012 31.12.2012 Styret Ivar Morten Hansen Pål Aavik Olaf Lydvo, styremedlem Magnar Forbord, styremedlem Turid Aas, styremedlem Anne-Marit

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding 50 nr. 2-2015 årgang Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding Årsmøtehelg Midthordland Indremisjon Fredag 5. juni Tweenskveld Alle 5.-7.klassinger er velkommen til en kjekk kveld med møte og aktiviteter

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Årsmøtepapirer 2014 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst...men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Vel-Nytt Nr. 1 2007 Side 2 INNHOLD Lederen har ordet 3 Redaktørens hjørne 3 Redaksjonen 3 Sosialist

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRASJON, STYRE OG ØKONOMI s. 3 SNOWBOARDFORBUNDETS SAMARBEIDSAVTALER s. 3 STYRETS ARBEID s. 4 MARKED OG KOMMUNIKASJON s. 6 MEDIA PR s.

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup!

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 4. 2008 74. årgang Gutter 97 Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 2 KLUBBKONTAKTER:

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang.

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang. SkL NYTT Nr. 2-2005/28. årgang Protokollføreren Side 4 Sjakk Matt Side 7 Latterlig lønnsomt Side 9 Hvem tok osten min? Side 14 Våren kommer med PSA Side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer