Kretsting Tid : Torsdag 13. mars kl Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kretsting 2014. Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen"

Transkript

1 Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/ Side 1 av 28 Kretsting 2014 Tid : Torsdag 13. mars kl Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen

2 Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/ Side 2 av 28 Saksliste 1. Åpning 2. Godkjenne de fremmøtte representantene. 3. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 4. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 5. Behandle beretning HOKs tillitsvalgte 5.2 Kretsens virksomhet Kretsstyret Økonomiansvarlig Teknisk komité Aktivitetskomiteen Kartutvalget 5.3 Medlemstall. 5.4 Kretsens aktiviteter Krets-/nasjonale løp Turorientering Noen enkeltresultater KM og Rankingvinnere 5.5 Regionsvise rapporter Rapport fra Bergen Rapport fra Nordhordland Rapport fra Sunnhordland. 6. Regnskap 2013 Pause med enkel servering (ca. kl 19.15) Hederstegnskomiteen foretar tildeling av kretsens 32. hederstegn 7. Innkomne forslag 7.1 KM-regler sprintstafett. 7.2 Hvilke KM-arrangeres i 2014 og Tingets syn/tilbakemeldinger på forbundstingets saker. 9. Medlemsavgift Budsjett Valg 12. Avslutning

3 Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/ Side 3 av Årsberetning HOKs tillitsvalgte Styre Periode Leder Jan Haugland Årstad IL Nestleder (Økonomiansvarlig) Torgeir Strand Fana IL Styremedlem (Leder Aktivitet) Anne Aubert Varegg Fleridrett 2013 Styremedlem Lise Christensen TIF Viking Styremedlem (Leder Teknisk) Jan Steineger IL Gneist Vararmedlem (Regionkontakt) Harald Valen Varegg Fleridrett Vararmedlem (Regionkontakt) Øivind Eikefet IL Alvidra Vararmedlem (Regionkontakt) Henrik Ottesen Stord Orientering Økonomiansvarlig / fondsforvalter (nestleder) Torgeir Strand Fana IL Aktivitetskomite Leder (styremedlem) Anne Aubert Varegg Fleridrett 2013 Medlem Arild Røen Samnanger IL 2013 Medlem Per Arne Aadland Samnanger IL Medlem Hovedløpsansvarlig Helge Haugland Varegg Fleridrett 2013 Medlem Hovedløp Mette Storvestre Varegg Fleridrett 2013 Teknisk Komite Leder (styremedlem) Jan Steineger IL Gneist Medlem Leif Hovden Halsnøy OL Medlem Arne Henrik Hovden Stord Orientering Kartutvalg Leder Jan Petter Hansen IL Gular Medlem Åge Hovden Stord Orientering Medlem Dagfinn Hole Bergens TF Regionskontakter (styrets varamedlemmer) Bergen Harald Valen Varegg Fleridrett Nordhordland Øivind Eikefet IL Alvidra Sunnhordland Henrik Ottesen Stord Orientering Revisorer Tordis Nysæter IL Solid 2013 Arne Johannesen IL Gular Vararevisor Jan Arild Nesse Stord Orientering Vararevisor Dagfinn Hole Bergens TF 2013 Hederstegnkomite Jan R. Lien Bergens TF Jan Steineger IL Gneist Valgkomite Leder Elin Sjødin Drange Askøy OL 2013 Medlem Ove Drange Askøy OL 2013 Medlem Anne K. Daltveit Fana IL 2013 Varamedlem Astri Ese Hole Bergens TF 2013

4 Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/ Side 4 av Kretsens virksomhet Kretsstyret. Kretsstyret har avholdt 8 styremøter i tingperioden, samt bidratt på forbundets rekrutteringsseminar i Bergen og på Stord og på lagledermøtet i Bergensregionen. Undertegnede deltok på Kretsledermøte høsten Hjemmesiden blir mer og mer aktiv, men fremdeles gjenstår det å få inn stoff om både løp og andre arrangement slik at den blir den informasjonskanalen en ønsker seg. Bruk av Eventor som system for søknader, innbydelser, påmelding og resultatbase for alle typer løp i NOF fortsetter suksessen, men noen arrangører kan bli bedre med å legger inn alle typer løp og få resultatene inn elektronisk som ønskelig. Forbundet har nå tilrettelagt for hjelp med rapportering i systemet, slik at løpsrapporter og løpsavgifter kan genereres med få tastetrykk. Gjennom året har det blitt avholdt en rekke kurs og ikke minst rekrutteringssamlinger på Stord og i Bergen. En stor takk til alle for deltakelsen og engasjement, allerede nå har vi snudd den nedadgående medlemsmassen så det blir spennende å se utviklingen videre mot Men ingen kan hvile på sine laurbær, det er arbeid og innsats over tid som gir de store gevinstene. Gratulasjoner går til alle lag og løpere for innsatsen gjennom 2013 på store og små arrangement er allerede i full gang og vi ser alle frem til et spennende og aktivt o-år! Bønes 20.februar 2014 Jan Haugland Kretsleder

5 Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/ Side 5 av Økonomiansvarlig Bankkonti Alle kretsens bankkonti ble i mars 2012 samlet i Sparebank1 Vest. I januar 2013 ble siste fastrentekonto fra «gammel» bankkontostruktur avsluttet, og innestående fra denne siste fastrentekontoen overført til høyrentekonto. Ny fastrentekonto ble ikke opprettet. Pr. i dag har kretsen en høyrentekonto, og en brukskonto (kontotype sparekonto). Hver av de 3 bankkontoene som har vært i bruk i 2013, har sin egen regnskapskonto (kto 1920, 1936 og 1938). Samlet bankinnskudd ved regnskapsårets slutt var kr ,41, herav kr i kartfond (kto 2810) og kr i rekrutteringsfond (kto 2830). Det finnes også et disposisjonsfond (kto 2850) på kr ,87, der kr er øremerket til treningsaktiviteter yngre og junior og resten er midler som kretsstyret disponerer fritt. Det er ikke ført renter på dette fondet. Det finnes også en eldre avsetning til kartplan (kto 2110, kr ). Kretsstyret er ikke kjent med at det er knyttet spesielle bestemmelser til bruken av denne avsetningen. Inngående avsetning til kurs (kto 2130, kr ) ble i sin helhet brukt i Det finnes ingen kasse. Driftsregnskapet Årets overskudd ble kr ,93. Budsjettet var til sammenligning satt opp i balanse, men da med en forutsetning om bruk av kr ,- fra disposisjonsfondet. Reelt sett er altså resultatet kr ,93 «bedre» enn forutsatt i budsjettet. En delårsak til avviket er at aktivitetsnivået på løps- og samlingssida har vært mindre enn forutsatt i budsjettet. Se bl.a. kto 3122/413x Reise NM/HL, kto 5000 Instruksjon, og kto 302x/420x Treningssamlinger. Regionavslutning i Bergen (kto 4300) var ikke budsjettert, og bidrar i motsatt retning. KM-medaljene er blitt kostbare, og bidrar sammen med ekstrapremieringa under KM stafett til avviket på kto Renteinntekter (kto 8010) har vært større enn budsjettert. Kursaktivitet (kto 3340/4215) var ikke budsjettert, men går ganske nær nøyaktig i balanse, etter overføring av avsetningen fra kto Største bidragsyter på inntektssida er medlemsklubbene, gjennom lagskontingenter, egenandeler og kartavgift. En annen stor og vesentlig bidragsyter er lotteridrifta, som i 2013 ga en nettoinntekt på kr ,80 (kto 3960 kto 7790). Dette er ca. kr mer enn i 2012, men mindre enn i 2011.

6 Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/ Side 6 av 28 Utestående fordringer ved regnskapsårets slutt er kr (herav kr. 300 fra 2012). Ingen fordringer er avskrevet som tapt i Rekrutterings- og kartfondet. Heller ikke i 2013 er det foretatt noen utbetalinger/utlån fra de to etablerte fondene. Renter er godskrevet fondene iht hvor stor del av totalt innestående som tilhører fondene. Nærmere dokumentasjon av rentefordelingen er gitt i bilag 168. konto Saldo pr. 1.1 Renter 2013 Saldo pr Rekrutteringsfond , , ,- Kartfond , , ,- Sum fond: , , ,- Torgeir Strand, Fyllingsdalen, 2.mars Teknisk komité Et mål for teknisk komité har vært å bedre kvaliteten på våre arrangement, samtidig som at de skal bli lettere å arrangere. Det er derfor utarbeidet en del hjelpemidler som er lagt ut på HOKs hjemmeside under linken ; INFO TIL ARRANGØRER. Dette gjelder : -Mal for innbydelse til kretsløp (de tradisjonelle helgeløpene) NOFs konkurranseregler setter mange formelle krav til innholdet i innbydelsen og vi ser ofte at den har vært mangelfull. Malen sikrer at innbydelsen blir lett å lage og at den samtidig er i tråd med konkurransereglene. Teknisk komité detaljsjekker ikke alle ferdige innbydelser og det er derfor viktig at alle arrangører bruker malen. -Huskeliste o-løp Denne nevner alt utstyr den enkelte ansvarshavende må fremskaffe for å gjøre sin jobb. Det gjelder alt fra det en trenger i salgsboden til det starterne skal ha med til start. -Bemanningsliste mal Dette er løpslederens liste over hvem som gjør hva. Når listen er ferdig utfylt med navn distribueres den til funksjonærene og de ser tydelig sitt ansvarsfelt og spesielle viktige gjøremål. -INFO til løpsledere, løypeleggere og teknisk delegert (TD) I tillegg til feilfrie arrangement har en av årets viktigste oppgave for løypeleggere og TD`er vært at kretsens veiledende vinnertider i de forskjellige løypene overholdes. De siste årene har vinnertidene spesielt i års-klassene vært altfor lange! Årets vanskegrad og vinnertider i ungdomsklassene har vært betydelig bedre. Kretsen har oppnevnt TD / løypekontrollør til alle KM og kretsrankingløp. Arrangementene har jevnt over holdt god standard. 2 arrangører har dog plassert en post feil som egentlig burde ført til en annullering. Det er lenge siden denne type feil har inntruffet på større arrangement, så det er fremdeles viktig å følge alle kontrollrutiner fullt ut.

7 Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/ Side 7 av 28 Kretsranking og statistikk Kretsrankingen i 2013 hadde som de siste årene 7 tellende løp. Deltagelsen er litt lavere enn i 2012, men vesentlig høyere enn Sammenligner vi med tall fra tidlig på 90- tallet er deltagertallene de siste årene 26 % lavere. Nedgangen er hovedsakelig på herresiden, og spesielt i aldersgruppen år som har hatt en nedgang på hele 63 %! Dette bør en ha med seg i rekrutteringsdebatten. (Se for øvrig egen tabell) Vi har for første gang brukt data fra Eventor i føringen av kretsrankingen. Det har kun vært ført ranking i hovedklasser (ikke underklasser). Begge deler har gjort jobben som rankingfører betydelig lettere. Jan Steineger Leder Teknisk komité Statistikk deltagelse kretsranking Hordaland i 2 perioder (I statistikken er kun med løpere som representerer klubber i Hordaland) Periode 1 Periode 2 Endring År Snitt Snitt Fra periode 1 Antall løp til periode 2 1 Damer 12 8,6 5,8 5,6 14,8 13,0 10 7,6 11,0 13, % 2 Herrer 12 17,7 13,2 13,0 20,8 23, ,1 14,7 18, % 3 Totalt 12 26,3 19,0 18,6 35,6 36, ,7 25,7 31, % 4 Damer ,0 23,8 16,1 23,7 21, ,4 14,2 16, % 5 Herrer ,7 45,4 26,2 46,0 44, ,4 16,9 14, % 6 Totalt ,7 69,2 42,3 69,7 65, ,8 31,1 30, % 7 Damer 17 27,4 28,0 27,9 36,0 49, ,9 47,6 38, % 8 Herrer 17 87,6 89,0 75,2 99,9 123, ,1 68,8 68, % 9 Totalt ,0 117,0 103,1 135,9 173, ,0 116,4 107, % 10 Damer totalt 62,0 57,6 49,6 74,5 83, ,9 72,8 68, % 11 Herrer totalt 150,0 147,6 114,4 166,7 190, ,6 100,4 101, % 12 Totalt 212,0 205,2 164,0 241,2 274, ,5 173,2 169, %

8 Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/ Side 8 av Aktivitetskomiteen Det har vært arrangert en rekke aktiviteter i år. På våren deltok flere av kretsens juniorer på en vintersamling i Barbate, Spania og i juni ble det arrangert treningssamling på Voss for over 60 deltakere i alderen år. I august reiste en gjeng av kretsens jente og gutteløpere til hovedløpet og senere på høsten ble tre av kretsens løpere sendt til O-Idol. Kretsen har de siste årene hatt et lavt antall løpere i dameklassen og et ledd for å opprettholde andelen av jenteløpere i kretsen ble det i år som i fjor arrangert en jentesamling på Mjølfjell. Like over nyttår ble det arrangert en felles nyttårstrening med middag i Badstuen. I tillegg til samlinger ble det arrangert trener 1 kurs før sesongstart. Kurset har i ettertid hatt stor etterspørsel, noe som medførte at kurset igjen ble arrangert i januar Under finner dere sammendrag fra noen av samlingene som har blitt arrangert i løpet av sesongen. Anne Aubert Treningssamling på Voss 7.-9.juni Elise Rognsvåg Fra fredag til søndag arrangerte Hordaland Orienteringskrets ved Espen Kristiansen, Lasse Solheim og Per Arne Aadland, treningssamling på Voss for løpere i alderen år. Samlingen åpnet hardt med sprintløp på Prestegardsmoen fredagskveld. Det var høy fart på alle løperne, men den raskeste var Göran Winblad, gjestedeltageren fra Sverige. Kvelden avsluttet vi med spaghettimiddag på Voss Vandrarheim som var innkvarteringslokalet for nesten 60 orienteringsløpere. Lørdagen åpnet med en mellomdistanse på Songveåsen. I flott terreng plukket løperne poster langs raskløpte myrer. Etter mellomdistansen var det rask restitusjon før det var tid for leirens kanskje tøffeste økt som innebar 500 høydemetre og en masse melkesyre. Hanguren var det som skulle bestiges i dette motbakkeløpet med fellesstart. Kun de aller sprekeste var med, de som var litt mer sliten hvilte seg til tredje økten. Den sprekeste av de spreke ble Olav Ekrheim som fløy opp bakken på rett over 17 minutter. Gunnhild Rogne Halland var sprekest av damene. Etter denne kraftprøven var det klart for lørdagens tredje økt som bestod av en stafett med en liten twist på Bømoen. På hvert lag var det tre løpere og alle skulle løpe tre etapper hver. Den lille twisten innebar at man før veksling måtte spise noe før man kunne sende ut sin lagkamerat. Det kunne være alt fra knekkebrød til fiskekake. Morsomt var det i alla fall og mange så stafetten som leirens høydepunkt. For å feire at en tøff, men gøy treningsdag var slutt, spiste alle sammen på Peppes Pizza før vi gikk tilbake til vandrerhjemmet for en velfortjent søvn. Siste dagen på leiren bød på strålende vær og utmanende løyper i terrenget på Bulken. 12,6km stod på programmet for de som ville fullføre den lengste løypen. I tillegg hadde arrangørene laget en B-løype til de mindre erfarne deltagerne. Det ble en lang og tøff sisteøkt der de fleste var ute i rundt to timer, før vi kjørte hjem etter en vellykket treningssamling. Tusen takk til arrangørene som la ned en god jobb for å få til en leir med både harde, gøye og sosiale treningsøkter!

9 Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/ Side 9 av 28 Uttak til årets O-Idol Torgeir Strand Dette uttaket til årets O-Idol tikka inn frå UK tidlegare i dag: Vi vil gratulere følgende av kretsens løpere med uttak til årets o-idol: D16: Ingrid Løvås, Varegg tatt ut på nasjonal kvote Ingunn Rognsvåg, Fana H16: Sondre Damm, Viking Motiverende samling skal gi «boost» Ivar Haugen Hordalandsjenter på offensiven mot 2014-sesongen. Hordaland Orienteringskrets begynte i fjor med et jenteprosjekt. Den gangen deltok 14 jenter på samling på Geilo. I år var det 18 jenter med når samlingen var lagt til Sagatun, Viking sin klubbhytte på Mjølfjell. Samlingen har sitt utspring i at Hordaland Orienteringskrets ønsker å bruke mer ressurser på å holde på utøvere, og spesielt på jentene, gjennom junioralder og over i senioralder. Fredag 8. november møtte jentene opp på togstasjonen i Bergen, for å reise samlet oppover til Mjølfjell. Samlingen ble avsluttet på søndag kveld. Slitne og fornøyde etter en aktiv helg i fjelluften. Samlingen ble i år som i fjor ledet av Anne Aubert og Kari Svingheim. Lederne har filosofien at det under denne samlingen er samarbeid og samhold som er i fokus. Tanken er at en slik «boost» på tampen av sesongen skal gi motivasjon. Samtidig håper en at jentene knytter sterkere bånd seg imellom, slik at alle står på startlistene i o-løp også neste sesong. Jentene fikk i år utfordret sine kreative evner, i tillegg til at de måtte vise godt samarbeid under blant annet aktiviteten "edderkoppnett" og det å komponere et bilde som kan beskrive et ord. På kvelden laget jentene mat sammen, og gode initiativ under middagen førte til taler og framføring av parodier på ulike o-løpere til stor latter blant publikum. Blant mye artig og sosialt ble det imidlertid også tid til god gammeldags grunntrening, som søndagens langtur i 20 centimeter nysnø langs Rallarvegen inn til Upsete. Med andre ord er jentene fra Hordaland Orienteringskrets noen steg nærmere 2014-sesongen, både treningsmessig og sosialt.

10 Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/ Side 10 av 28 Kjærlighetsorientering Deltakerne skulle vise sin kjærlighet til orientering på best mulig måte. På dette bildet ser vi Vilde Skage fra Gneist og Kristiane Ottesen fra Varegg. Edderkopp Line Laurantsen (Varegg) prøver å komme seg over edderkoppnettet. I bakgrunnen følger Ina Skage (Genist) og Katrine Molvik (Gneist) spent med.

11 Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/ Side 11 av 28 Glade jenter på løpetur: Kårhild Nordstad (Varegg), Gunhild Tysvær (Varegg), Ida Johanne Aadland (Samnanger) og Vilde Skage (Gneist) Kartutvalget Kartrådet har i løpet av 2013 blitt komplettert med o-kart entusiast Dagfinn Hole som også har sagt seg villig til å fungere som leder fra I 2013 har kartrådet - Deltatt på Kartmøtet mai 2013 i Skien. (Åge Hovden, Jan R. Lien, Jørn Torgersen, Dagfinn Hole og Ivar Haugen (møteleder)) Dette var et interessant møte hvor det bl.a. ble fokusert mye på tegning av sprintkart. - Foretatt kartkontroll fra klubbene fortløpende fra klubbene - Foretatt digitalisering av ikke-digitale anmeldinger (Dagfinn Hole). - Etter beste evne svart på henvendelser til kartrådets gmail adresse kartradet.hok Det har vært arrangert ett møte i anledning Dagfinn Hole sin inntreden i kartrådet. For 2014 er det Kartrådets håp og ønske at alle klubbene i Hordaland registrerer alle sine aktive kart i NOF sitt O-kartregister, slik at det er enkelt for alle å se hvilken klubber som har kart ( rettigheter ) i hvilket område. Eksempel: Kartrådet må også forsøke å være oftere til stede på kartrådets gmail adresse slik at henvendelser besvares raskere. Bergen, 3. mars 2014, Jan Petter Hansen

12 Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/ Side 12 av Medlemstall. Medlemstall ihht NIF/NOFs definisjon. Hordaland orienteringskrets: Idrettsregistreringen tall pr Kvinner Menn Sum K M TOTAL Alvidra, IL Askøy OL Bergens TF BSI - Orientering Bømlo, OK Eikanger IL Fana IL Fitjar IL Gneist, IL Gular, IL Halsnøy OL Kalandseid IL Knarvik IL Kvernbit IL Lindås IL Manger IL Odda OL Onarheim IL Osterøy IL Radøy IL Risnes IL Rosendal TL Samnanger IL Solid, IL Stord Orientering Strandebarm IL Strand-Ulv, IL Strandvik IL Tysnes IL Varegg Fleridrett Viking, TIF Voss IL Øystese IL Årstad IL Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum

13 Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/ Side 13 av Kretsens aktivitet Krets/nasjonale løp Hordaland orienteringskrets: Løpstatistikk 2013 Antall påmeldte* (avvik!) Dato Løp Arrangør Type - 12 år år år 21 år + Sum Småtr Bergen Sprint Camp (BSC) BSC BSC BSC KM natt Kristtornløpet R Gneist 2-dagers Gneist 2-dagers KM sprint HOK-rankingløp Hamla GP R Kompisstafetten Odda 2-dagars KM mellom R KM lang R KM Stafett HOK-rankingfinale Varegg Fleridrett Varegg Fleridrett Varegg Fleridrett Varegg Fleridrett Stord Orientering Stord Orientering IL Gneist IL Gneist TIF Viking Varegg Fleridrett Samnanger IL Samnanger IL Odda OL Odda OL IL Gular IL Gular Fana IL Nasjon Nasjon Nasjon Nasjon Krets Krets Krets Krets Krets Krets Krets Krets Krets Krets Krets Krets Krets Sum Antall påmeldte * tom 16 år fom 17 år Sum Småtroll Snitt - sum K-løpstatistikk kretsløp/ 4 nasjonale løp K-løpstatistikk kretsløp/ 6 nasjonale løp K-løpstatistikk kretsløp K-løpstatistikk kretsløp K-løpstatistikk kretsløp /3 nasjonale løp K-løpstatistikk kretsløp/ 4 nasjonale løp K-løpstatistikk kretsløp/ 4 nasjonale løp K-løpstatistikk kretsløp K-løpstatistikk kretsløp/ 3nasjonale løp

14 Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/ Side 14 av Tur-orientering Inkludert ekstra kort/barn Konvo- Konvo- Konvo- Konvo- Konvo- Konvo- Konvo- Konvo- Konvo- Konvo- Arrangør lutter lutter lutter Lutter lutter lutter lutter Lutter lutter Lutter Askøy OL Bergens TF Bjørnar, IL Bømlo, OK Fana IL Fitjar IL Gneist, IL ? Gular, IL Halsnøy OL Kvernbit IL Odda OL Samnanger IL 11? 20 4 Solid, IL 31 Stord Orientering Strandebarm IL ? Strand-Ulv, IL Varegg, Fleridrett 10 Viking, TIF Voss IL Årstad IL Sum Noen enkeltresultater 2013 NM Senior Sprint H21 Morten Jarvis Westergård, Varegg 15 plass Per Harald H Johansen, Varegg 23 plass Lang D21 Kristine Fjellanger. Varegg 23 plass H21 Håkon Jarvis Westergård, Varegg 8 plass Rune Nygaard, Gular 29 plass Mellom H21 Håkon Jarvis Westergård, Varegg 18 plass Natt - Ultralang D21 Kristine Fjellanger. Varegg 8 plass H21 Håkon Jarvis Westergård, Varegg 7 plass Stafett H17 Varegg, Sindre Østgulen Deisz, Vegard Jarvis Westergård, Håkon Jarvis Westergård 10 plass NM Junior Sprint D19-20 Johanne Rakner, Varegg 3 plass H17-18 Vegard Jarvis Westergård, Varegg 12 plass Olav Ekrheim, Fana 22 plass H19-20 Sindre Østgulen Deisz, Varegg 10 plass Per Ola Ottesen, Varegg 18 plass

15 Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/ Side 15 av 28 Lang D17-18 Toril Aasheim Nymark, Askøy 24 plass D19-20 Johanne Rakner, Varegg 16 plass H17-18 Vegard Jarvis Westergård, Varegg 9 plass H19-20 Sindre Østgulen Deisz, Varegg 7 plass Mellom D19-20 Johanne Rakner, Varegg 18 plass H17-18 Vegard Jarvis Westergård, Varegg 9 plass Olav Ekrheim, Fana 28 plass H19-20 Sindre Østgulen Deisz,Varegg 7 plass Natt H17-18 Vegard Jarvis Westergård, Varegg 4 plass H19-20 Sindre Østgulen Deisz, Varegg 3 plass Ultralang D17-18 Toril Aasheim Nymark, Askøy 28 plass D19-20 Johanne Rakner, Varegg 3 plass H17-18 Vegard Jarvis Westergård, Varegg 17 plass H19-20 Sindre Østgulen Deisz, Varegg 5 plass Oskar Røen, Varegg 15 plass Stafett H17-20 Varegg 1, Sindre Østgulen Deisz Ørjan Rykkje, Vegard Jarvis Westergård 12 plass Fana, Jakob Eikner, Olav Ekrheim, Mads Bratland Claussen 21 plass HL sprint D14 - Julie Roll Tørnquist, Fana 24. plass D15 - Kårhild Husby Nordstad, Varegg 13. plass Constance Storvestre, Varegg 22. plass Tonje Aasheim Nymark, Askøy 26. plass D16 - Ingunn Rognsvåg, Fana 9. plass Ingrid Vrålstad Løvås, Varegg 15. plass HL lang D15 - Kårhild Husby Nordstad, Varegg 20. plass Constance Storvestre, Varegg 27. plass D16 - Ingrid Vrålstad Løvås, Varegg 9. plass Ingunn Rognsvåg, Fana 17. plass H14 - Knut Kyrkjebø, Viking 26. plass Styrk Almeland Bleie, Varegg 21. plass H15 - Markus Kjærner-Semb, Varegg 25. plass H16 - Sondre Damm, Viking 24. plass KM og Rankingvinnere 2013 KM langdistanse (Gular, Voss, 31.august) og HOK-ranking totalt Klasse KM langdistanse HOK-ranking damer KM langdistanse HOK-ranking herrer damer herrer Marie Aadland, Samnanger Mathias Kjæner-Semb, Varegg Kari Røgenes, Stord Hanne Daltveit, Fana Markus Kjærner- Kristian Rykkje, Fana Semb, Varegg Kårhild Husby Ingunn Rognsvåg, Fana Øyvind Johannessen, Jacob Eikner, Fana Nordstad, Varegg Gnesit Kristiane E Ottesen, Ragnhild Femsteinevik, Jacob Eikner, Fana Olav Ekrheim, Fana Varegg Varegg 19- Kristin Löfgren, Helen Martinsen, Gular Rune Nygaard, Gular Varegg 40- Karianne Strømme, Viking Kirsti Lysaker, Fana Sveinung Rykkje, Stord Tore Nymark, Askøy

16 Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/ Side 16 av Ingrid Sandvoll, Gneist Turid Rognsvåg, Fana Bjørn Hølleland, Fana 60- Edel Slettemark, Stord Berit Hegdal, BT Atle Bergseth, Kvernbit 70- Per Bjørkhaug, Viking Jan Steineger, Gneist Jan Harald H Pedersen, Viking Sigvald Robberstad, Halsnøy KM sprint (Viking, Bergen, 11.mai) Klasse KM sprint damer KM sprint herrer Kårhild Husby Nordstad, Markus Kjærner-Semb, Varegg Varegg Ingunn Rognsvåg, Fana Olav Ekrheim, Fana 19- Christiane Trösse, Varegg Sindre Østgulen Deisz, Varegg KM mellomdistanse (Odda, Odda, 2.juni) Klasse KM mellomdistanse damer KM mellomdistanse herrer Hedvig Kjellevold Malde, Stian Rykkje, Stord Gular Tonje Aasheim Nymark, Jacob Eikner, Fana Askøy 17- Helen Martinsen, Gular Rune Nygaard, Gular KM ultralangdistanse (ikke arrangert) Klasser KM ultralangdistanse damer KM ultralangdistanse herrer KM natt (Stord, Stord, 5.april) Klasser KM natt damer KM natt herrer Constance Storvestre, Varegg Sondre Damm, Viking 19- Christiane Trösse, Varegg Sindre Østgulen Deisz, Varegg KM stafett (Gular, Voss, 1.september) Klasser KM stafett damer KM stafett herrer Varegg; Constance Storvestre, Ingrid Fana; Kristian Rykkje, Jakob Eikner Vrålstad Løvås 17- Varegg; Christiane Trösse, Kristine Fana; Ronny Rykkje, Jan Kocbach, Espen Rognsvåg Fjellanger, Kristin Löfgren 180- BT; Berit Hegdal, Kjellaug Hodnekvam, Ingfrid Landa Viking; Jan Harald H Pedersen, Axel Ingvaldsen, Jørn Torgersen

17 Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/ Side 17 av Regionsvise rapporter Rapport fra Bergen Aktivitet som er arrangert i regionen: Region Bergen har fire serier av nærløp gående. Nattcup: Seks løp fra 16/10-13 til 12/3-14 der siste løp ble/blir avviklet som jaktstart. I skrivende stund (inkluderer de fem første løpene) har antall deltakere variert mellom 81 og 102. Pokalkamp: Syv løp fra 23/4-13 til 10/9-13. Dette er en kamp mellom klubbene. Varegg fikk «et napp» i pokalen, som går på vandring inntil en av klubbene har vunnet fem ganger. Årets deltakerantall har variert mellom 187 og 238. Gjennomsnittlig deltakerantall var det samme som i 2012: 211 deltakere. Sprintcup: Syv løp fra 9/4-13 til 1/10-13 der finalen ble avviklet som jaktstart. Antall deltakere har variert mellom 112 og 178. Urb-O: Dette er en løpsserie som driftes av Varegg. Løp har vært arrangert omtrent hver annen tirsdag mellom 19/11-13 og siste løp i mars. Andre klubber enn Varegg har av og til arrangert løp i denne serien. Deltakerantallet er mellom 50 og 100 (anslag). Møte i «O-region Bergen» (Lagledermøtet) ble arrangert 25/ Her ble det satt sammen en terminliste for de tre løpsseriene (Nattcup, Pokalkamp, Sprintcup). «Rekruttenes aften». 12/11-13 ble det arrangert sosial treff for regionens rekrutter (under 13 år) med badetur til Loddefjord og deilig pizza hos Peppes etterpå. Kretsleder foretok lagvis premieutdeling til dem med tre eller flere starter i Pokalkampen. 22. februar 2014, Harald Valen Regionsleder, Bergen

18 Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/ Side 18 av 28 Pokalkampen i Bergensregionen 2013: Lagpoeng: Arrangør: Fana Gneist Varegg Viking Askøy B.Turnf. BSI TELLENDE LØP Sted: Smørås Fanafjell Fløyen Åstveit Åsebø Stend Løvstakk (5 BESTE) Dato: april 14. mai 28. mai 11. juni aug. 3. sept. 10. sept. POENG PLASS Varegg Fleridrett Fana IL IL Gneist TIF Viking Askøy OL Bergens TF IL Gular BSI - Orientering Årstad IL Sum poeng: Deltakerantall pr. klubb: Arrangør: Fana Gneist Varegg Viking Askøy B.Turnf. BSI Sum Gjennom Sted: Smørås Fanafjell Fløyen Åstveit Åsebø Stend Løvstakk deltakere -snitt 23. Dato: april 14. mai 28. mai 11. juni 20. aug. 3. sept. 10. sept. alle løp pr. løp Varegg Fleridrett ,7 Fana IL ,1 IL Gneist ,0 TIF Viking ,3 Askøy OL ,6 Bergens TF ,4 IL Gular ,0 BSI - Orientering ,3 Årstad IL ,4 Andre ,4 Sum deltakere: ,3 Deltakerantall pr. løype: Arrangør: Fana Gneist Varegg Viking Askøy B.Turnf. BSI Gjennom Sted: Smørås Fanafjell Fløyen Åstveit Åsebø Stend Løvstakk Største -snitt 23. Dato: april 14. mai 28. mai 11. juni 20. aug. 3. sept. 10. sept. antall pr. løp Løype N ,1 Løype C ,3 Løype B ,7 Løype A Kort ,0 Løype A Lang ,1 Sum deltakere: ,3

19 Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/ Side 19 av Rapport fra Nordhordland Innledning: Årsmeldingen fra 2013 blir spesiell da den er påvirket av en hendelse i Grunnet svært mye reise for undertegnete i 2013 har det vært Ole Christian Børtveit som har hatt styringen med orienteringsaktivitetene i Nordhordland i Det var også intensjonen at han skulle overta vervet som Regionkontakt. Den 24. januar døde Ole Christian uten noen forvarsel. Dette har satt sitt preg på o-miljøet i Nordhordland. Løp i Som vanlig har det blitt gjennomført 9 løp i Nordhordlandskarusellen i De fleste løpene har vært arrangert i søre delen av regionen, under 30 minutters bilkjøring fra Bergen Sentrum. Det har likevel vært få startende fra sørsiden av Nordhordlandsbroen i år også. Som nytt av året har vi fått med Manger Idrettslag. Etter at de fikk tegnet nytt kart, har det begynt å komme løpere fra dette området. Løypene har fordelt seg på kort, mellomkort, mellomlang og lang. Lengdene har variert, men lagt innenfor km, km, km og km. Antallet har vært tilsvarende som i 2012 med en liten reduksjon, noe som kan ha sammenheng med at vi har hatt færre løpere i forbindelse med skole-aktiviteter (folkehøgskule). Nytt av året var et kombinert bakke- og orienteringsløp; «Håøy opp». Løpet started med ca. 500m bakkeløp. Noen deltok kun i bakkeløpet, mens andre fortsatte med orientering som gikk i sløyfer tilbake til start. Dette var svært vellykket og samlet ca. 80 deltakere med ulik bakgrunn. Avslutningen på sesongen ble markert med premieutdeling (glass og gavekort) og sosialt samvær med pølser, kaker, kaffe og saft på Meland Aktiv idrettshall. Kart. Det har ikke blitt påbegynt nye kart i Nordhordland i Vi har hatt en synfaring med bl.a. Gunnar Gytri for å vurdere områder. Konklusjonen er at det er mange svært løpsvennlige områder i Nordhordland. Men det savnes lag som vil sette i gang kartarbeid. Undertegnete har vært på synfaring i nordre del av Radøy for å vurdere utbygging av turstier og oppgradering av eksisterende grunnkart. Dette arbeidet er i regi av bygdelaget. Kurs. Det har vært avholdt et kurs i orientering ved undertegnete. Kurset ble avholdt på Manger og hadde kun 3 deltakere. Dessverre foregikk det flere arrangement samme dag og dessuten ble dagen markert med storm og kraftig regn! Samarbeid mellom lagene i Nordhordland. Innen orientering er det svært lav terskel mellom lagene i Nordhordland. Vi har alt utstyr felles og det kan gjerne være folk fra ulike lag som arrangerer løpene. Dette medfører et godt miljø og gjør også løpene attraktive som sosialt treffsted. Denne tradisjonen vil vi fortsette med. Planer for Det er satt opp forslag til terminliste for 9 løp i 2014, men det vil komme noen endringer da personell-kabalen må legges på nytt. Det er planlagt å arrangere en Finn-Fram dag på våren. Alle lagene har blitt oppfordret til å arrangere kurs (nett-basert). Det er også et mål å trekke inn nye (og yngre) folk til å inneha verv. Hilsen Øivind Eikefet, Regionkontakt Nordhordland, 2013

20 Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/ Side 20 av Rapport fra Sunnhordland Av store arrangement i Sunnhordlandsregionen i år var det tradisjonen tru Stord Orienterings Kristtornløp på vårparten. I år var det også innlagt KM natt fredag 5. april med 40 deltakarar. Kristtornspretten og Sparebankløpet vart arrangert 6. april med Meatjødno på Heiane som samlingsplass. 109 stilte til start i Kristtornspretten og 30 stykker var med på Sparebankløpet. Per Øyvind Valen frå Haugesund vann det spanande løpet der alle konkurrerar med alle og fyrste mann i mål er vinnaren. Kristtornløpet vart arrangert 7. april, også dette med samlingsplass Meatjødno på Heiane. Me hadde i år 232 deltakarar omtrent som i fjor. Stord Orientering rodde det heile vel i hamn ved hjelp av ein dyktige og rutinerte arrangørstab. Av dei 12 rankingløpa som vart arrangert i Sunnhordlandsregionen har Stord i år arrangert 9 løp og Fitjar, Solid og Onarheim eitt kvar. Det har også blitt arrangert 5 sprintløp med innlagt nybyrjarkarusellen samt Æresrunden. Romjulsløpet avslutta tradisjonen tru sesongen, samlingsplass i år var Fjellgardane grendahus det stilte 43 løparar til start. Jarle Halland var ansvarleg for eit vellukka arrangement der Rune Nygaard frå IL Gular vann. Stord Orientering og Solid o-gruppe samarbeider om trening og rekrutteringsarbeidet. Det har vore arrangerte nybyrjarkurs, O-troll leir, pizzakveld og fellesreiser. På tirsdagar utanom sesong er det trening for ca 20 ivrige born i alderen 6-14 år, denne treninga blir kalla O-skule. For aldersgruppa 13+ er det også starta opp trening på torsdager med ein blanding av fysisk og o-teknisk trening. Det er også gjennomført fleire Gatesprint/Nybyrjar løp og nattløp igjennom vinteren. O-gruppa i Fitjar har også eit godt rekrutterings arbeid, her er det jobba mot ulike trinn i skulen, arrangert 7 løp i Fitjarkarusellen i hovedsessongen samt 7 gateløp igjennom vinteren. Det er også gjennomført 2 Finn fram-dager og aktiviteter i samarbeid med Solid og Stord. I dei lokale rankingløpa var snittet på deltakarar i år 60 stykker, dette er ein liten auke frå dei foregåande åra og fortsetter den positive trenden frå i fjor. Me trur og håpar at dette er ein trend som også vil fortsetja i Men me ser at det er ganske varierande tall på deltakarar i nybyrjar løypa og håpar me kan få ein stabil og god deltakelse der. Søndag 17. november hadde NOF rekutteringssamling på Stord der det var deltakelse frå Odda, Fitjar, Solid og Stord. Turorientering i Sunnhordlands regionen er framleis populær. Stord Orientering sin tradisjonelle tur-o blir kalla Storatraven, i 2013 blei det i tillegg starta opp med stor suksess eit opplegg kalla Littlatraven. Littlatraven retter seg mot barnefamiliar og har lette postar i nærmiljøet. Det blei seld 280 konvoluttar av Storatraven og 150 av Littlatraven. Fitjar IL har ein liten nedgang som dei håpar å snu og Solid ligg med stabile tall når det gjeld sal av tur-o.

Hordaland Orienteringskrets

Hordaland Orienteringskrets Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2015 Bergen. 11/2-2015. Side 1 av 26 Hordaland Orienteringskrets Kretsting 2015 Tid : Torsdag 19. februar kl. 18.00-21.00 Sted : Fitjar vidaregåande skule, Havnavegen

Detaljer

KM Langdistanse Strekktider -03/09/2011 Plass Navn Klasse Tid D 11-12

KM Langdistanse Strekktider -03/09/2011 Plass Navn Klasse Tid D 11-12 KM Langdistanse Strekktider -03/09/2011 Plass Navn Klasse D 11-12 1 Hanne Daltveit Fana IL 33:53 01:09= 04:38= 11:24= 15:42= 18:12= 28:16= 32:01= 33:25= 33:53= 01:09= 03:29= 06:46= 04:18= 02:30= 10:04=

Detaljer

Hordaland Orienteringskrets

Hordaland Orienteringskrets Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2013 Bergen. 7/2-2013. Side 1 av 26 Hordaland Orienteringskrets Kretsting 2013 Tid : Søndag 17. februar kl 13.00 17.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion Hordaland

Detaljer

Kretsting 2012. Tid : Lørdag 18. februar kl 13.00 17.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion

Kretsting 2012. Tid : Lørdag 18. februar kl 13.00 17.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2012 Bergen. 10/2-2012. Side 1 av 24 Kretsting 2012 Tid : Lørdag 18. februar kl 13.00 17.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion Hordaland orienteringskrets. Kretsting

Detaljer

hamla Startliste

hamla Startliste H19-6 Andreas G. Polden Gneist, IL 14:40:00 411052 7 Vyacheslav Mukhidinov Varegg Fleridrett 14:42:00 74785 8 Stian Solheim Fana IL 14:44:00 84219 9 Snorre Lunde Gneist, IL 14:46:00 187315 10 Oskar Røen

Detaljer

Resultatliste Gneist 2- dagers, Søndag 30.mars 2014

Resultatliste Gneist 2- dagers, Søndag 30.mars 2014 Resultatliste Gneist 2- dagers, Søndag 30.mars 2014 Rekkefølgen på listen er riktig og slik løperne kom i mål etter jaktstarten. Tiden er den løperne brukte på dagens løp. Det var ca 40 løpere som ble

Detaljer

Resultatliste. Påmeldte: 5 Startende: 5 Ant. poster Bjørnar Almeland Fana IL 57:59. 1 Steinar Røgenes Stord Orientering 30:58

Resultatliste. Påmeldte: 5 Startende: 5 Ant. poster Bjørnar Almeland Fana IL 57:59. 1 Steinar Røgenes Stord Orientering 30:58 A-Open4 1 Ottar Eide Odda OL 55:01 14:52 Påmeldte: 1 Startende: 1 Ant. poster 10 AOpen3 1 Bjørnar Almeland Fana IL 57:59 12:04 Påmeldte: 2 Startende: 1 Ant. poster 11 B-Open 1 Steinar Røgenes Stord Orientering

Detaljer

Kretsting Tid : Søndag 17. februar kl Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion

Kretsting Tid : Søndag 17. februar kl Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2013 Bergen. 7/2-2013. Side 1 av 27 Kretsting 2013 Tid : Søndag 17. februar kl 13.00 17.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion Hordaland orienteringskrets. Kretsting

Detaljer

KM Langdistanse 2009 Strekktider Plass Navn Klasse Tid D11-12

KM Langdistanse 2009 Strekktider Plass Navn Klasse Tid D11-12 KM Langdistanse 2009 Strekktider -15.08.2009 Plass Navn Klasse D11-12 1 Ingunn Rognsvåg Fana IL 23:35 02:54= 06:05= 13:00= 18:08= 20:02= 22:02= 22:43= 23:35= 02:54= 03:11= 06:55= 05:08= 01:54= 02:00= 00:41=

Detaljer

Stord IL Orientering Årsrapport 2003

Stord IL Orientering Årsrapport 2003 Stord IL Orientering Årsrapport 2003 Årsrapport arrangement 2003 O gruppa har i 2003 vore ansvarlege for fleire store arrangement. To kristtornløp, Per Magne`s minneløp, Vestlandsmeisterskapet på normaldistanse

Detaljer

Stord IL Orientering Årsrapportar 2007

Stord IL Orientering Årsrapportar 2007 IL Orientering Årsrapportar 2007 Årsrapport Teknisk/arrangement 2007 O gruppa har også i 2007 vore ansvarlege for nokre store arrangement. Eit kristtornløp, Per Magne Kyvik`s minneløp, samt Romjulsløpet

Detaljer

Rogaland Orienteringskrets

Rogaland Orienteringskrets Rogaland Orienteringskrets Stiftet 22-5- 1947 Til Kretsstyret, Foss-Eikeland, 21. februar 2011 Alle lag i ROK, Tillitsvalgte, NOF, RIK PROT 1/2011 PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 17. FEBRUAR 2011 Sted: Mortavika

Detaljer

Årsmelding 2013 IL Gular Orientering

Årsmelding 2013 IL Gular Orientering Årsmelding 2013 IL Gular Orientering Lagbilde fra Kompisstafetten Valg av styre og komite er 2013 Styre Leiar Kartansvarlig Arrangementsansvarlig Kasserer Sportslig leder Jan Harald Bakkejord Svein Linga

Detaljer

Kretsting Tid : Lørdag 18. februar kl Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion

Kretsting Tid : Lørdag 18. februar kl Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2012 Bergen. 18/2-2012. Side 1 av 25 Kretsting 2012 Tid : Lørdag 18. februar kl 13.00 17.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion Hordaland orienteringskrets. Kretsting

Detaljer

Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa

Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa Tillitsvalde i 2015 Følgjande styre blei vald på årsmøtet 5. mars 2015 Leiar: Kartansvarleg: Arrangementsansvarleg: Kasserar: Sportsleg leiar: Bård Hekland

Detaljer

Årsmelding IL Gular orienteringsgruppa 2014

Årsmelding IL Gular orienteringsgruppa 2014 Årsmelding IL Gular orienteringsgruppa 2014 Tillitsvalde i 2014 Følgjande styre blei vald på årsmøtet 20. mars 2014 Leiar: Kartansvarleg: Arrangementsansvarleg: Kasserar: Bård Hekland Svein Linga Tore

Detaljer

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Møteprotokoll LAGLEDERMØTE 2011 Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Til stede: Bardu Bjerkvik BUL-Tromsø Harstad Kvæfjord Mellembygd Målselv Nordreisa Silsand Storsteinnes

Detaljer

1. Målsetninger og ledelse av Norgescup

1. Målsetninger og ledelse av Norgescup 1. Målsetninger og ledelse av Norgescup 1.1 Tilby en serie orienteringsarrangement med høy kvalitet, som skal være attraktiv både for eliteutøvere, media, publikum, samarbeidspartnere og andre interesserte.

Detaljer

Stord IL Orientering Årsrapportar 2004

Stord IL Orientering Årsrapportar 2004 IL Orientering Årsrapportar 2004 Årsrapport arrangement 2004 O gruppa har i 2004 vore ansvarlege for fleire store arrangement. Eit kristtornløp, Per Magne Kyvik`s minneløp, samt Romjulsløpet 26. desember.

Detaljer

Referat årsmøte Fana IL Orienteringsgruppen Tid: Mandag , kl 19:00 Sted: Nesttun Idrettspark Tilstede: 15 medlemmer

Referat årsmøte Fana IL Orienteringsgruppen Tid: Mandag , kl 19:00 Sted: Nesttun Idrettspark Tilstede: 15 medlemmer Referat årsmøte Fana IL Orienteringsgruppen 2015 Tid: Mandag 16.02.15, kl 19:00 Sted: Nesttun Idrettspark Tilstede: 15 medlemmer Referent: Karen Clementsen Kayser 1. Konstituering Innkalling godkjent uten

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2015

Buskerud o-krets handlingsprogram 2015 Buskerud o-krets handlingsprogram 2015 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

Resultatliste Offisiell liste

Resultatliste Offisiell liste 22.3.215 B åpen 1 Marcel Niederhauser Askøy OL 26:47 1:42 2 Charlotte Williksen Høiland Varegg Fleridrett 27:35 :48 11:2 3 Erling Bell Lysaker Fana IL 3:15 3:28 12:6 DSQ Inger Bjerga Varegg Fleridrett

Detaljer

Forslag om sammenslåing av. Vestfold Orienteringskrets. Telemark Orienteringskrets

Forslag om sammenslåing av. Vestfold Orienteringskrets. Telemark Orienteringskrets Forslag om sammenslåing av Vestfold Orienteringskrets og Telemark Orienteringskrets 1 Arbeisgruppe Arbeidsgruppen har bestått av : Egil Ronæss Porsgrunn O-lag og leder av Telemark O-krets Britt Fossøy

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 4-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 26. august. 2013, kl. 19:00 Tilstede: Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Britt Fossøy, Rekruttering Grete S.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

KM-sprint / KM-sprint-stafett Hordaland Orienteringskrets Søndag 18. mai 2014

KM-sprint / KM-sprint-stafett Hordaland Orienteringskrets Søndag 18. mai 2014 IL Varegg Fleridrett har gleden av å invitere til / -stafett Hordaland Orienteringskrets Søndag 18. mai 2014 Merk at der arrangeres 2 løp samme dag. (individuelt løp) arrangeres med første start kl. 13.00.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Årsberetning 2016 Røros IL Orientering

Årsberetning 2016 Røros IL Orientering Årsberetning 2016 Røros IL Orientering Styret i 2016 har bestått av: Leder Frode Sjøvold Kasserer Petter Gullikstad Styremedlem Kari Ryttervoll Styremedlem Wenche Olsson Styremedlem Beate Møller Varamedlem

Detaljer

1. Målsetninger og ledelse av Sport8-Norgescup

1. Målsetninger og ledelse av Sport8-Norgescup 1. Målsetninger og ledelse av Sport8-Norgescup 1.1 Tilby en serie orienteringsarrangement med høy kvalitet, som skal være attraktiv både for eliteutøvere, media, publikum, samarbeidspartnere og andre interesserte.

Detaljer

PROTOKOLL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg

PROTOKOLL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg PROTOKOLL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg 1 PROTOKOLL FRA KRETSTING AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS 16. FEBRUAR 2011 Kretstinget for

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

Styremøte i Vestfold o-krets torsdag 21.08.2014 klokken 18.00

Styremøte i Vestfold o-krets torsdag 21.08.2014 klokken 18.00 Styremøte i Vestfold o-krets torsdag 21.08.2014 klokken 18.00 Tilstede: Berit Horvei, Trond Gjelstad, Ingvild Eckdahl, Ole Petter Ruud og L. Stenerud 1. Gjennomgang av forrige møtereferat Møtet tok en

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Hordaland Orienteringskrets

Hordaland Orienteringskrets Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2016 Bergen. 25/2-2016. Side 1 av 28 Hordaland Orienteringskrets Kretsting 2016 Tid : Torsdag 3. mars kl. 18.00-21.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen

Detaljer

LAGLEDERMØTE I ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Dato: Onsdag 25.september 2013 Tid: Kl. 19:00 Sted: Idrettens hus, Østfoldhallen

LAGLEDERMØTE I ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Dato: Onsdag 25.september 2013 Tid: Kl. 19:00 Sted: Idrettens hus, Østfoldhallen LAGLEDERMØTE I ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Dato: Onsdag 25.september 2013 Tid: Kl. 19:00 Sted: Idrettens hus, Østfoldhallen Saksliste for dagen: 1. Velkommen og litt generelt om ØOK 2. Evaluering av Østfoldsprinten

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste:

SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste: SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012 Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer, referent og to protokoll-underskrivere

Detaljer

SAK 1 OPPROP OG GODKJENNING AV FULLMAKTER Det ble foretatt opprop, og fullmakter ble godkjent. Det var 23 stemmeberettigede tilstede.

SAK 1 OPPROP OG GODKJENNING AV FULLMAKTER Det ble foretatt opprop, og fullmakter ble godkjent. Det var 23 stemmeberettigede tilstede. PROTOKOLL FRA BUSKERUD O-KRETS TING 19.11.2015 Sturlahuset, Drammen ÅPNING Kretsleder Linda Verde åpnet Tinget og ønsket alle velkommen. Kretsen har tradisjon for å hedre kretsens vinnere i årets NM og

Detaljer

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 2

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 2 Telemark O-Krets Styre 2012 Styremøte nr. 2-2012 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 11. juni. 2012, kl. 19:00 Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tone Grande, Teknisk Jens Harald Aarnes. Anlegg /

Detaljer

Protokoll AAOKs 67. ordinære kretsting. Abel ungdomsskole, Gjerstad

Protokoll AAOKs 67. ordinære kretsting. Abel ungdomsskole, Gjerstad Protokoll AAOKs 67. ordinære kretsting Abel ungdomsskole, Gjerstad 25.02.2013 Sak 1 Åpning Leder Terje Urfjell åpnet tinget og ønsket delegater og observatører fra klubbene velkommen. Sak 2 Konstituering

Detaljer

Referat fra styremøte i Vestfold o-krets 05.09.2012

Referat fra styremøte i Vestfold o-krets 05.09.2012 Referat fra styremøte i Vestfold o-krets 05.09.2012 Tilstede : Trond Gjelstad, Anne Lise Andreassen, Per Erik Larsen, Ole Petter Ruud og Anne L. Stenerud. 1. Rask gjennomgang av forrige møtereferat Følgende

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30. l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) l0) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Y"lg av o-rdsfyrer, sekretærer og protokoilunderskrivere.

Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30. l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) l0) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Ylg av o-rdsfyrer, sekretærer og protokoilunderskrivere. REFERAT r'ra KRETSTING 2011 Sted: Aarnes Kafeteria Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30 Åpning av tinget Kretslederen, Egil Ronæss, ønsket alle velkommen til tinget. I Godkjenning av saksliste l) 2) 3) 4)

Detaljer

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014.

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. 1 INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. INSTRUKS FOR STYRETS ARBEID LEDEREN Lederen har den daglige ledelse av idrettslaget. Lederen skal

Detaljer

Telemark O-krets 2014 jan 2015 Styremøte nr. 7

Telemark O-krets 2014 jan 2015 Styremøte nr. 7 Telemark O-Krets 2014 Styremøte nr. 7-2014 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: tirsdag 27. januar 2015, kl. 19:00 Tilstede: Grete S. Borge Hovi, Trening Tron Solberg, Teknisk Helge Gisholt, Kart/anlegg

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 7

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 7 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 7-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 3. februar. 2014, kl. 19:00 Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Grete S.

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2016

Årsmelding for orienteringsåret 2016 Årsmelding for orienteringsåret 2016 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 7. mars 2017 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN Av Lise Balestrand Grønbech Treningsløpene har vi år også hatt bra oppmøte på. Fordelt

Detaljer

Resultater per Klasse

Resultater per Klasse Resultater per Klasse KM lang, Nordhordlandskulten 06.05.2006 Plass Navn Klubb Tid Etter KM-tid D-10N 1 Vibeke Rykkje Fana IL 10:35 08:08 D11-12 1,9 KM 1 Stine Bjørkevoll Odda O-lag 34:45 18:17 D11-12N

Detaljer

1. Målsetninger og ledelse av Norgescup

1. Målsetninger og ledelse av Norgescup 1. Målsetninger og ledelse av Norgescup 1.1 Tilby en serie orienteringsarrangement med høy kvalitet, som skal være attraktiv både for eliteutøvere, media, publikum, samarbeidspartnere og andre interesserte.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Asker Skiklubb inviterer til NM i orientering. 11. 14. september 2014

Asker Skiklubb inviterer til NM i orientering. 11. 14. september 2014 NM-uka 2014 Kjekstadmarka Asker Skiklubb inviterer til NM i orientering 11. 14. september 2014 Om arrangementet Løpsprogram 11. september NM Langdistanse Første start 11.00 *) Premieutdeling ca 15.00 12.

Detaljer

NYE FRISTAFETTEN 2015 DEN FØRSTE STAFETTEN PÅ ARNA IDRETTSPARK TIRSDAG 14. APRIL 18:00

NYE FRISTAFETTEN 2015 DEN FØRSTE STAFETTEN PÅ ARNA IDRETTSPARK TIRSDAG 14. APRIL 18:00 NYE FRISTAFETTEN 2015 DEN FØRSTE STAFETTEN PÅ ARNA IDRETTSPARK TIRSDAG 14. APRIL 18:00 Foto: Start klasse miks 11-14 år på Espeland i 2014 FRISTAFETTEN 2015 Side: 2 av 2 Friidrettsgruppa i IL Fri i samarbeid

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2015

Årsmelding for orienteringsåret 2015 Årsmelding for orienteringsåret 2015 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 25. februar 2016 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN av Andreas og Lise Balestrand Grønbech I år har vi hatt 15 treningsløp, 9 på

Detaljer

0. FORMÅL Styret arbeider etter kretsens formål som beskrevet i HOKs lover 1.

0. FORMÅL Styret arbeider etter kretsens formål som beskrevet i HOKs lover 1. INSTRUKSER Hordaland orienteringskrets Ajourført av kretsstyret 4.januar 2016 Instruks for Styret 0. FORMÅL Styret arbeider etter kretsens formål som beskrevet i HOKs lover 1. 1.1 Styret er underlagt kretstinget

Detaljer

Resultatliste Langeland Skisenter, Førde

Resultatliste Langeland Skisenter, Førde H 21-1 Håkon Westergprd Varegg Fleridrett 1:04:34 2 Per Arne Aadland Samnanger IL 1:05:51 01:17 3 Rune Nygaard Gular, IL 1:06:20 01:46 4 Glenn Tore Løland Sauda OK 1:06:33 01:59 5 Bjarte Eikanger Viking,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 14. OKTOBER 2013 KL 18.00 HOS KRISTIAN Tilstede: Tove Kristin, Emilie, Bjørnar, Sigurd, Kristian, Steinar, Ola, Sak 38/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 26.08.13 Leif

Detaljer

Vestlansmesterskap 2015

Vestlansmesterskap 2015 Vestlansmesterskap 205 Kråkenesmarka 05.09.205 C-open Johan Eikanger IL Gular 72 4:06 2 Fabian Bergqvist Jølster IL 28 5:40 0:34 3 Knut Even Hole Førde IL 222 20:07 06:0 4 Kathrin Jakobsen Fana IL 202

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

TrOKs TING Bardufosstun Lørdag 28. januar kl. 11:00-15:00 SAKSLISTE INNSTILLINGER

TrOKs TING Bardufosstun Lørdag 28. januar kl. 11:00-15:00 SAKSLISTE INNSTILLINGER Møteprotokoll TrOKs TING 2012 Bardufosstun Lørdag 28. januar kl. 11:00-15:00 SAKSLISTE INNSTILLINGER Til stede: Bjerkvik Bjørn-Hugo Myrvang BUL-Tromsø Gudmund Melland og Ola Engelsen Harstad Vidkunn Eidnes,

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

KM-stafett Hordaland 2011

KM-stafett Hordaland 2011 Varegg Fleridrett har gleden av å invitere til KM-stafett Hordaland 2011 Frekhaug søndag 4. september Sted og tid: Arena / frammøte Fossemyra idrettsplass, Frekhaug i Meland kommune. Merket fra Frekhaug

Detaljer

Varanger Sportsklubb Årsberetning 2012

Varanger Sportsklubb Årsberetning 2012 Årsberetningen er ment å gi et bilde av klubbens aktiviteter gjennom året som er gått. Vi anbefaler leserne av årsmeldingen som ønsker mer informasjon om klubben og aktiviteter i året som er gått om å

Detaljer

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 SAKSLISTE FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 Sak 1 Godkjenning av stemmeberettige delegater. Sak 2 Godkjenning av møteinnkalling. Sak 3 Godkjenning av saksliste. Sak

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 5-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 21. oktober. 2013, kl. 19:00 Tilstede: Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Britt Fossøy, Rekruttering Grete S.

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 5

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 5 Styremøte nr. 5-2012 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 14. januar. 2013, kl. 19:00. Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tone Grande, Teknisk Helge Gisholt, Anlegg / Kart Grete S. B. Hovi, Trening

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

SAKSLISTE ÅRSMØTET 1.2.2010. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 4/2009, og har fastsatt følgende saksliste:

SAKSLISTE ÅRSMØTET 1.2.2010. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 4/2009, og har fastsatt følgende saksliste: SAKSLISTE ÅRSMØTET 1.2.2010 Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 4/2009, og har fastsatt følgende saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer og referent 2. Styrets årsberetning 3.

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 1

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 1 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 1-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 4. mars. 2012, kl. 19:00 Tilstede: Helge Gisholt, Kart/anlegg Tron Solberg, Teknisk Grete S. Borge Hovi, Trening Ole-Johan

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 25. FEBRUAR KL 18.00 HOS TOVE-KRISTIN (kommentarer til sakslista som kom sammen med møteinnkallelsen er satt i kursiv først i hver sak) Sak 1/2013 Godkjenning av referat fra

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

Vest-Agder orienteringskrets. 68. ordinære kretsting. Dagsorden Kretstinget

Vest-Agder orienteringskrets. 68. ordinære kretsting. Dagsorden Kretstinget Vest-Agder orienteringskrets 68. ordinære kretsting Tid: Torsdag 12. februar 2015, kl. 19:00 Sted: Presteheia klubbhus, Kristiansand Dagsorden Kretstinget 1. Godkjenning av saksliste 2. Valg av dirigent

Detaljer

HOK terminlistearbeid 2013 + Rekrutteringssamling 11.november 1 e-post

HOK terminlistearbeid 2013 + Rekrutteringssamling 11.november 1 e-post Gmail - HOK terminlistearbeid 2013 + Rekrutteringssamling 11.november https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=253e55319e&view=pt&search=inbox&th=13... Side 1 av 2 26.09.2012 Torgeir Strand

Detaljer

FRISTAFETTEN 2014 DEN SISTE STAFETTEN PÅ ESPELAND IDRETTSPLASS ONSDAG 2. APRIL 18:00

FRISTAFETTEN 2014 DEN SISTE STAFETTEN PÅ ESPELAND IDRETTSPLASS ONSDAG 2. APRIL 18:00 FRISTAFETTEN 2014 DEN SISTE STAFETTEN PÅ ESPELAND IDRETTSPLASS ONSDAG 2. APRIL 18:00 FRISTAFETTEN 2014 Side: 2 av 2 Friidrettsgruppa i IL Fri i samarbeid med stafettsponsor GK Norge a.s. inviterer med

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Årsmelding Mo orienteringsklubb 2010

Årsmelding Mo orienteringsklubb 2010 Årsmelding 2010 Styret: Leder Årsmøtet 2010 valgte ikke leder, men ga styret fullmakt til å innhente leder. Tore Kolstad har fungert som leder fra ca 1. juni 2010. Nestleder Jan Kåre Vatne (2010-2011)

Detaljer

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009.

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. PROTOKOLL O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. 1. Innkalling Det var ingen bemerkninger til innkallingen. 2. Valg av møteleder og referent Tormod Strand ble valgt til

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 3

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 3 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 3-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 10. juni. 2012, kl. 19:00 Tilstede: Helge Gisholt, Kart/anlegg Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Britt Fossøy,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Klasse: H17- Varegg Fleridrett. Anders Tønnessen Rød. Fana IL 1:00:20 16 Tom Eirik Eikanger IL Gular 1:02: Einar Marius Hjellestad Martinsen

Klasse: H17- Varegg Fleridrett. Anders Tønnessen Rød. Fana IL 1:00:20 16 Tom Eirik Eikanger IL Gular 1:02: Einar Marius Hjellestad Martinsen Klasse: H17-1 Per Harald Havnen Johansen 47:56 2 Vyacheslav Mukhidinov 51:08 Göran Winblad Rehns BK 51:45 4 Markus Kjærner-Semb 51:5 5 Trygve Buanes TIF Viking 52:06 6 Rune Nygaard IL Gular 52:24 7 Petter

Detaljer

Telemark O-krets 2014 Styremøte nr. 3

Telemark O-krets 2014 Styremøte nr. 3 Telemark O-Krets 2014 Styremøte nr. 3-2014 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: mandag 25. august 2014, kl. 19:00 Tilstede: Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Ragna Grande, Kasserer og regnskap

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2011

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2011 VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS Adresse: Smørbergveien 58, 3172 Vear Org.nr: 976 283 708 E-post: vestfold@friidrett.no Tlf. 48191875 PROTOKOLL fra KRETSTING 2011 Sted: Idrettenshus Sandefjord Dato: Mandag 26.

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen 1. INNLEDNING Formålet med disse retningslinjer er at driften av gruppen skal være i så faste og gode former som mulig. Dette for at gruppestyret

Detaljer

Året som er gått - trening og turer

Året som er gått - trening og turer Året som er gått - trening og turer Av Marit Johnsen Trening: Oppkjøringen til 2012 sesongen startet vi allerede i november 2011, da startet vi opp tirsdagstreningene med løpetur ute fulgt av en times

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

Nydalens Skiklub inviterer til NM i Orientering 13. 16. september 2012

Nydalens Skiklub inviterer til NM i Orientering 13. 16. september 2012 Nydalens Skiklub inviterer til NM i Orientering 13. 16. september 2012 13.9. NM Langdistanse for Senior og Junior 14.9. NM Mellomdistanse kvalifisering, Senior 15.9. NM Mellomdistanse finaler, Senior og

Detaljer