Sustainable Healthcare by Scandinavia Klimafotavtrykks- og livssyklusanalyse som redskap for klimaansvarlig forbruk i Helse Sør-Øst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sustainable Healthcare by Scandinavia Klimafotavtrykks- og livssyklusanalyse som redskap for klimaansvarlig forbruk i Helse Sør-Øst"

Transkript

1

2 Sustainable Healthcare by Scandinavia Klimafotavtrykks- og livssyklusanalyse som redskap for klimaansvarlig forbruk i Helse Sør-Øst David Brasfield, Miljøleder Sunnaas sykehus HF

3 Mange forsøk på internasjonale klimaavtaler i over 20 år

4 Økning i utslipp på 2,2 % per år i perioden Mange forsøk på internasjonale klimaavtaler i over 20 år

5 Internasjonale avtaler nasjonale forpliktelser Regulatoriske virkemidler Økonomiske insentiver Forskning Utvikling Utdanning Leverandørkjeder Sluttbruker

6

7

8 Direkte GHGutslipp Kilde:

9 Kilde:

10 Klimafotavtrykket av norsk helsesektor

11 Tusen tonn

12 1 2 Diagramrubrik HSØ klimaregnskap HSØ scope 3? Resten av helse Norge?

13

14 Kjøp av varer og tjenester i HSØ, inkludert kjøp av helsetjenester, representerer NOK 21 milliarder

15 Program VINN-VINN Mål: Operasjonalisering av Strategisk handlingsplan for innkjøp og logistikk i Helse Sør- Øst Versjon

16

17 Veien vår Etablerte forutsetninger for å lykkes Skape resultater Samhandlende regionalt og nasjonalt Bidra til å frigjøre tid og ressurser for kjernevirksomheten Fremtiden: Innkjøp- og logistikkfunksjon i verdensklasse Profesjonell og etterspurt

18 «Det er behov for både generell miljøfaglig kompetanse for innkjøpsmiljøet og ny kompetanse om miljø- og klimakonsekvenser av anskaffelser»

19 Satsingsområder Målstyring og målinger Samhandling og standardisering Forsyning Samfunnsansvar Kompetanse og metode Innovative innkjøpsprosesser Kategoribasert innkjøpsorganisasjon Sortiment Videreutvikle etisk rammeverk, spesielt mot korrupsjon Kompetanseprogram Måling Systemstøtte Videreutvikle metode og beste praksis Samhandling i verdikjeden Samarbeid med marked Samarbeid med kjernevirksomheten Sentral vareforsyning Etiske leverandørkjeder Kompetanseoverføring til kjernevirksomheten Verdiskapningsprogram Standardisering og samordning Intern vareforsyning Miljø i anskaffelser Utvikle rammeverk for innovative og pre-kommersielle anskaffelser

20

21 Beste praksis i innkjøp og logistikk Samhandling og standardisering Forsyning Samfunnsansvar Kompetanse og metode Målstyring og målinger

22

23

24 Hva skjer utenfor Norge?

25

26 26 CSPM Coalition for Sustainable Pharmaceuticals and Medical Devices (CSPM) 1. Acting as the convenor of expertise related to sustainable pharmaceuticals and medicals devices and disseminate best practise throughout the healthcare system globally 2. Developing tools and guidelines to support the system in achieving more sustainable healthcare products and services through a holistic life cycle sustainability approach 3. Monitoring and updating existing tools and guidelines developed by the coalition to ensure their applicability (eg carbon footprint guidance) Membership AstraZeneca Baxter Healthcare Covidien GlaxoSmithKline Johnson & Johnson Novo Nordisk Pfizer Sustainable Development Unit APBI ABHI BGMA Department of Health NHS Hull & East Yorkshire Trust NICE SustainPharma UNDP

27 Identifying High GHG Prescription Items Used NHS prescription cost analysis and hospital prescription data Estimate high GHG items based on GHG intensity, volume and cost Aim to identify where biggest GHG savings may be achieved through reductions across product life cycle Next Steps Group identified prescription items Contact suppliers for GHG data Work with suppliers to reduce GHG intensity Use data to update NHS carbon footprint 27

28 Kilde:

29

30

31

32 Pennies from heaven

33 Klimafotavtrykksanalyser for forbruk i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst - prekommersiell dialogseminar med leverandører Sted: HSØ møtelokaler på Grev Wedels plass 5 Tid: 14. august, Heldags seminar, kl :30 10:00 10:10 Åpning - David Brasfield, Grete Solli, Pia Uhre Trulsen VinnVinn prosjektet, Helse SørØst 10:10 11:00 Keynote - Prof. Edgar Hertwich. Institute for Industrial Ecology, NTNU Why are consumption based climate inventories important and how can they help us to be climate responsible? 11:00 11:15 ERM (UK, London) Tom Penny (via skype). Work done with carbon footprint, hotspots and procurement for National Health Service in the UK. 11:15 11:30 EMISOFT AS Jon Eivind T. Strømme, Admir Mesic. Total Environmental Accounting Management System og dens implementering. Utfordringer hos virksomheten. 11:30 12:15 Lunsj 12:15 12:40 MiSA AS Hogne Nersund Larsen, Christoffer Skaar. Klimaregnskap på virksomhetsnivå: eksempler, erfaringer og utfordringer. 12:40 12:50 Rambøll AS Helene Sedal. LCA, miljøregnskap. 12:50 13:05 COWI AS Andreas Brekke. Klimagassregnskap og innfallsvinklinger ift ulike funksjoner i virksomheten. 13:05 13:25 Factlines AS Siri Engesæth, Knut Jørstad. Value chain based environmental impact assessment and decision support. 13:25 13:50 Pause 13:50 14:10 David Brasfield, Pia Uhre Trulsen, Grete Solli Hva har vi hjemmel til å spesifisere ift. klimagassutslipp i forbindelse med råvareuttak, produksjonsmetoder osv. oppstrøms i verdikjeder, og hvilke avklaringer og nye muligheter har kommet i det nye EU direktivet om offentlige anskaffelser? Mengder, kategorier, struktur og roller ifm. forbruket i spesialisthelsetjenesten i HSØ. Forbruk i denne sammenheng inkluderer både sykehusdrift, og bruk av varer og tjenester til pasientbehandling. Ulike kilder som kunne være aktuelle mht til datafangst til bruk i utarbeidelsen av klimafotavtrykksanalyser og livssyklusanalyser. 14:10 15:00 Gruppearbeid 15:00 15:30 Anbefalinger fra gruppene, konklusjoner.

34 Peters, Glen P Carbon footprints and embodied carbon at multiple scales. Environmental Sustainability

35 Makro- til mikroskala progresjon Helhetlig forbruksbasert klimafotavtrykk for Helse Sør-Øst Helhetlig forbruksbasert klimafotavtrykk for et helseforetak Identifisering av «hotspots» Modell for nye årlige oppdateringer basert på eksisterende økonomisk data? Konsulentoppdrag eller forskningsprosjekt? Kategori og produktspesifikk LCA Forsøk på sporing av oppstrøms utslipp? Utarbeidelse av spesifikasjoner/klimakriterier Vil leverandørene være klar å spille med oss?

36 CO2-sporing og regnskap med mange ledd i verdikjeden? Offentlig bestiller 1. ledd 2. ledd 3. ledd 4. ledd 5. ledd Hvordan stille forutberegnelige, etterprøvbare, almen tilgjengelige og ikke diskriminerende krav til CO2 utslipp knyttet til 5. ledd, for eksempel råvareuttak i Chile?

37 Traceability: The ability to trace and follow food, feed, animals for food production, or an ingredient expected to be added to food or feed, though all parts of production, processing and distribution Electronic traceability implies that information on tracing, products and processes are recorded and stored electronically, i.e. in computer systems.

38

39 Kr. 5200,- Hindrer EUs anskaffelsesdirektiv hensyn til klimagassutslipp i verdikjeden? (ikke-diskrimineringsprinsippet) Kr. 5000,-

40

41 Article 42, EU Directive on Public Procurement Jan. 15th, 2014 Technical specifications 1. The technical specifications as defined in point 1 of Annex VII shall be set out in the procurement documents. The technical specification shall lay down the characteristics required of a works, service or supply. Those characteristics may also refer to the specific process or method of production or provision of the requested works, supplies or services or to a specific process for another stage of its life cycle even where such factors do not form part of their material substance provided that they are linked to the subject-matter of the contract and proportionate to its value and its objectives.

42 Procura+ Et sted hvor godt arbeid kan profileres blant de miljømessig mest ambisiøse lokale offentlige innkjøpsmyndigheter i Europa Healthcare Without Harm

43 Takk for oppmerksomheten!

44

Klimafotavtrykket fra spesialisthelsetjenesten forbruksperspektivet

Klimafotavtrykket fra spesialisthelsetjenesten forbruksperspektivet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Klimafotavtrykket fra spesialisthelsetjenesten

Detaljer

John Godfrey Saxe (1816 1887).

John Godfrey Saxe (1816 1887). It was six men of Indostan To learning much inclined, Who went to see the Elephant (Though all of them were blind), That each by observation Might satisfy his mind So oft in theologic wars, The disputants,

Detaljer

ITIL terminologiliste

ITIL terminologiliste ITIL terminologiliste Versjon 2.0 Mars 2012 Det er med glede vi lanserer en oppdatert og offisiell norsk versjon av ITIL terminologiliste! Forrige utgave var nå fra 2009, og med 2011-oppdateringen av ITIL,

Detaljer

ITIL terminologiliste

ITIL terminologiliste ITIL terminologiliste Versjon 1.0 August 2009 Det er med glede vi lanserer en offisiell norsk versjon av ITIL terminologiliste! For hver term var utfordringen å få enighet om hvilken norsk term som skal

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk Denne ordlisten kan lastes ned gratis. Se www.itil-officialsite.com/internationalactivities/itilglossaries.aspx

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk 1 Takk til bidragsyterne Vi vil gjerne takke Ashley Hanna (HP) og Stuart

Detaljer

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 3. utgave desember 2000 ICS 03.120.10 Søkeord: Descriptors: kvalitetsstyring, krav, kvalitetssikring quality management, requirements, quality assurance Systemer for kvalitetsstyring

Detaljer

Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Litteraturstudie

Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Litteraturstudie Forfattere: Anne Rønning, Kari-Anne Lyng og Mie Vold Rapportnr.: OR.02.11 ISBN: 978-82-7520-638-9 ISBN: 82-7520-638-3 Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Rapportnr.:

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Norsk klimainitiativ for fornybar energi i utviklingsland

Norsk klimainitiativ for fornybar energi i utviklingsland Norsk klimainitiativ for fornybar energi i utviklingsland Norwegian initiative for technology transfer Renewable energy and energy efficiency Forslag om et nytt, norsk initiativ for teknologioverføring

Detaljer

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter)

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Gjennom denne fordypningen vil du lære mer om forretningsutvikling og kommersialisering av teknologi. Fordypningen består av et fordypningsprosjektet

Detaljer

SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary

SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary SISVI Seminar Report 2014-01 Annik Magerholm Fet, Michael Myrvold Jenssen SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary Trondheim, 17. september, 2014 NTNU

Detaljer

Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett

Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett Arctic charr in the Nordic Countries Nordic Conference on fresh water aquaculture 13.-14 October 2009 in Reykjavik Bakgrunn Siden 2006 har det i Norge

Detaljer

Forprosjekt. KOLS Heim. Hjemmebasert behandling av pasienter med KOLS. 5. juli 2012

Forprosjekt. KOLS Heim. Hjemmebasert behandling av pasienter med KOLS. 5. juli 2012 Forprosjekt KOLS Heim Hjemmebasert behandling av pasienter med KOLS 5. juli 2012. Prosjekttittel: Hjemmebasert behandling av pasienter med KOLS KOLS Heim Behovsområde: KOLS, samhandling, velferdsteknologi

Detaljer

Energihandel og Miljø 2020. Arbeidsmøte om Opprinnelsesgarantier Oslo, 17. februar 2012 Hanne Lerche Raadal, PhD-kandidat Østfoldforskning og UMB

Energihandel og Miljø 2020. Arbeidsmøte om Opprinnelsesgarantier Oslo, 17. februar 2012 Hanne Lerche Raadal, PhD-kandidat Østfoldforskning og UMB Energihandel og Miljø 2020 - et forskningsprosjekt støttet av RENERGI Arbeidsmøte om Opprinnelsesgarantier Oslo, 17. februar 2012 Hanne Lerche Raadal, PhD-kandidat Østfoldforskning og UMB Østfoldforskning

Detaljer

Foretaksprosjektet: Mot kunnskapsbasert praksis i spesialisthelsetjenesten

Foretaksprosjektet: Mot kunnskapsbasert praksis i spesialisthelsetjenesten Foretaksprosjektet: Mot kunnskapsbasert praksis i spesialisthelsetjenesten Rapport fra Kunnskapssenteret nr 16 2011 Prosjektoppsummering Kunnskapsbasert praksis er å integrere forskningskunnskap med klinisk

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Målstyringsverktøy i sykehus Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 19 2007 Kunnskapsoppsummering

Målstyringsverktøy i sykehus Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 19 2007 Kunnskapsoppsummering Målstyringsverktøy i sykehus Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 19 2007 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: For å møte nyere ledelsesutfordringer har norske sykehus tatt i bruk ulike strategiverktøy som skal

Detaljer

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet RAPPORT 2013 4 Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet Anne Strøm Prestvik Ingunn Nebell Ivar Pettersen Serie NILF-rapport Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Forfattere Anne Strøm Prestvik, Ingunn Nebell,

Detaljer

Innhold/Content. Et av anleggene til Lerøy Hydrotech

Innhold/Content. Et av anleggene til Lerøy Hydrotech 2009 M I L J Ø R A P P O R T M I L J Ø R A P P O R T een nv vi ri ro on nm me en nt ta al l rre ep po or rt t Innhold/Content 03 FORORD / INTRODUCTION 08 OPPDRETT NORGE / FARMING NORWAY 09 DETTE ER LERØY

Detaljer

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet nilf-rapport 2013 4 Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet Anne Strøm Prestvik Ingunn Nebell i va r p et t ersen NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk»

Detaljer

Hovedresultater fra forskningsprosjektet «Energihandel & Miljø 2020»

Hovedresultater fra forskningsprosjektet «Energihandel & Miljø 2020» Hovedresultater fra forskningsprosjektet «Energihandel & Miljø 2020» Klyngeworkshop NCE Smart Energy Markets 8. - 9. nov. 2012 "Kompetanse i verdensklasse" Hanne Lerche Raadal og Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning

Detaljer

MØTEINNKALLING: NARMA Arbeidsutvalg

MØTEINNKALLING: NARMA Arbeidsutvalg MØTEINNKALLING: NARMA Arbeidsutvalg Møtetid: Tirsdag 20.05.2015, kl. 12:00-13:30 Møtested: Nettmøte, connect.uninett.no Arkivref.: 2014/269-26 Saksliste Sak nr.: Tittel/beskrivelse: 2015/10 Oppfølginger:

Detaljer

Bolig etter fengsel og institusjon - samhandling mellom forvaltningsnivåer

Bolig etter fengsel og institusjon - samhandling mellom forvaltningsnivåer Arne Holm Marit Kristine Helgesen Stian Lid Bolig etter fengsel og institusjon - samhandling mellom forvaltningsnivåer Bolig etter fengsel og institusjon samhandling mellom forvaltningsnivåer Andre publikasjoner

Detaljer

GRØNNERE LEVERANSEKJEDER. Rapport til UD/KOMPaktgruppen

GRØNNERE LEVERANSEKJEDER. Rapport til UD/KOMPaktgruppen GRØNNERE LEVERANSEKJEDER Rapport til UD/KOMPaktgruppen 1 Sammendrag... 3 Tiltak 1: Sikre konsistens mellom offentlige anskaffelser og private innkjøp... 3 Tiltak 2: Etablere og drifte et nettsted for kompetanse,

Detaljer

AØO fordypningen høsten 2015

AØO fordypningen høsten 2015 AØO fordypningen høsten 2015 Anvendt økonomi og optimering - fordypning Fordypningstilbudet til studentene er en spesialisering innenfor økonomisk analyse og optimering som hovedsakelig er rettet mot industrielle

Detaljer

Sustainable and Healthy catering

Sustainable and Healthy catering HealthCat - Network for Nordic Excellence in Sustainable and Healthy catering Positive experiences with sustainable and healthy food Problems with implementing sustainable and healthy food Recommendations

Detaljer

The PQM project CLIENT S REF. Frank Nilsen 19.590.000 2009-06-30 PROJECT NO. CLASSIFICATION PROJECT MANAGER (NAME, SIGN.) NO.

The PQM project CLIENT S REF. Frank Nilsen 19.590.000 2009-06-30 PROJECT NO. CLASSIFICATION PROJECT MANAGER (NAME, SIGN.) NO. TITLE PROJECT PLAN The PQM project SINTEF Energy Research Address: NO-7465 Trondheim, NORWAY Reception: Sem Sælands vei 11 Telephone: +47 73 59 72 00 Telefax: +47 73 59 72 50 CLIENT(S) Norwegian Research

Detaljer

Klimaregnskap av NTNU sin virksomhet

Klimaregnskap av NTNU sin virksomhet Klimaregnskap av NTNU sin virksomhet Hovedrapport for 2012 Improving products and organizations through systems understanding MiSA AS Innherredsveien 7B 7491 Trondheim NORWAY PHONE +47 73551857 +47 73551856

Detaljer

arenaprogrammet.no Vekst og utvikling i samarbeid Innovation through cooperation

arenaprogrammet.no Vekst og utvikling i samarbeid Innovation through cooperation 2011 arenaprogrammet.no Vekst og utvikling i samarbeid Innovation through cooperation Arena programmet Arena-programmet tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer.

Detaljer