Veileder i gjenbruk av asfalt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder i gjenbruk av asfalt"

Transkript

1 Veileder i gjenbruk av asfalt Oktober 2013

2 Kontrollordningen for asfaltgjenvinning, KFA, er en frivillig bransjeordning som skal holde regnskap med hvor stor del av oppgravd/oppfrest asfalt som gjenbrukes og fremme mest mulig optimale løsninger. Fjordveien 3, 1363 Høvik P.b. 247, 1323 Høvik TELEFON: FAKS: E-POST: 2 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

3 3 Innhold DEL A enkel beskrivelse for personer uten inngående kjennskap til gjenbruk av asfalt DEL B detaljert beskrivelse for aktive brukere Forord...6 Kapittel 1 Innledning...7 Kapittel 2 Noen sentrale begreper...8 DEL A: INNFØRING I GJENBRUK AV ASFALT...11 Kapittel 3A Oversikt over bruksområder for returasfalt A.1 Generelt A.2 Bruksområder A.3 Grad av gjenvinning...13 Kapittel 4A Regelverk for håndtering av returasfalt...15 Kapittel 5A Orientering om Kontrollordningen For Asfaltgjenvinning...16 Kapittel 6A Miljø A.1 Generelt A.2 Miljøgevinst ved gjenbruk av returasfalt A.3 Energi-besparelser knyttet til gjenbruk av returasfalt A.4 Faktorer som kan medvirke til at returasfalt ikke gjenbrukes...24 Kapittel 7A Bearbeiding av returasfalt A.1 Innledning A.2 Etablering av mottak A.3 Krav ved mottak av returasfalt (flak og fresemasse) og kontroll og håndtering ved mottak A.4 Knusing og lagring av asfaltgranulat A.5 Knusemetoder A.6 Granulatets egenskaper som følge av fremstillingsmetode A.7 Lagring...24 Kapittel 8A Asfaltgranulat materialegenskaper A.1 Generelt A.2 Asfaltgranulat som veibyggingsmateriale A.3 Bruk av asfaltgranulat i produksjon av ny asfalt A.4 Gjenbruksasfalt (Gja) VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 3

4 4 Kapittel 9A Bruk av asfaltgranulat som ubundet materiale A.1 Generelt A.2 Knuste asfaltflak og fresemasse A.3 Utlegging av asfaltgranulat...27 Kapittel 10A Tilsetting av asfaltgranulat i produksjon av varm asfalt A.1 Generelt A.2 Kald gjenbruk i varm asfalt A.3 Varm gjenbruk i varm asfalt A.4 Massetyper...29 Kapittel 11A Kald gjenbruksasfalt på verk A.1 Kald gjenbruksasfalt...31 Kapittel 12A Gjenbruk av asfalt på vei A.1 Varm gjenbruk på vei A.2 Kald gjenbruk på vei...33 DEL B: SPESIELL INFORMASJON OM GJENBRUK AV ASFALT...35 Kapittel 3B Oversikt over bruksområder for returasfalt B.1 Generelt B.2 Bruksområder B.3 Utnyttelse av gjenbrukspotensiale ved ulike bruksområder...37 Kapittel 4B Regelverk for håndtering av returasfalt B.1 Generelt B.2 Returasfalt B.3 Mellomlager B.4 Lagringstid på mellomlager...42 Kapittel 5B Orientering om Kontrollordningen For Asfaltgjenvinning...43 Kapittel 6B Miljø B.1 Avrenning fra mellomlagre og vei-prosjekter med gjenbruksasfalt B.2 Kartlegging av tjæreholdig returasfalt i regi av KFA...47 Kapittel 7B Bearbeiding av returasfalt B.1 Innledning B.2 Etablering av mottak B.3 Kontroll og håndtering ved mottak B.4 Tjæreprøving og lagring av forurenset returasfalt B.5 Knusing og lagring av asfaltgranulat B.6 Knusemetoder B.7 Fresingens innvirkning på massekvaliteten B.8 Granulatets egenskaper som følge av fremstillingsmetode VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

5 5 7B.9 Lagring...67 Kapittel 8B Asfaltgranulat materialegenskaper B.1 Generelt B.2 Dimensjonering B.3 Forsterkningslag og bærelag B.4 Varmprodusert asfalt (slitelag, bindlag og bærelag) B.5 Kaldprodusert asfalt (slitelag, bindlag og bærelag) B.6 Aldring av bitumen B.7 Mix Design av Gjenbruksasfalt...66 Kapittel 9B Bruk av asfaltgranulat som ubundet materiale B.1 Generelt B.2 Knuste asfaltflak B.3 Frest asfalt B.4 Utlegging av asfaltgranulat B.5 Anvendelse av knust asfalt (Ak)...71 Kapittel 10B Tilsetning av asfaltgranulat i produksjon av varmasfalt B.1 Kald gjenbruk i varmasfalt B.2 Granulat tilsatt kaldt i blander på satsblandeverk B.3 Granulat tilsatt kaldt i varmelevator på satsblandeverk B.4 Granulat tilsatt kaldt i tørketrommel på satsblandeanlegg B.5 Granulat tilsatt i tørketrommel på trommelblandeanlegg B.6 Granulat tilsatt i parallelltrommel på satsblandeanlegg (varmt i varmt) B.7 Produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA) B.8 Tilsetning av asfaltgranulat i ulike massetyper...77 Kapittel 11B Kald gjenbruksasfalt på verk B.1 Generelt B.2 Kald produksjon B.3 Bindemiddel til kaldproduksjon...80 Kapittel 12B Gjenbruk av asfalt på vei B.1 Varm gjenvinning på vei B.2 Repaving B.3 Remiksing (Remix) B.4 Remix B.5 Kald gjenvinning på vei B.6 Fresing og anrikning av gammelt asfaltdekke...85 Referanseliste VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 5

6 6 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

7 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 7

8 8 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

9 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 9

10 10 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

11 DEL A VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 11

12 12 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

13 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 13

14 14 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

15 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 15

16 16 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

17 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 17

18 18 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

19 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 19

20 20 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

21 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 21

22 22 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

23 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 23

24 24 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

25 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 25

26 26 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

27 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 27

28 28 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

29 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 29

30 30 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

31 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 31

32 32 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

33 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 33

34 34 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

35 DEL B VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 35

36 36 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

37 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 37

38 38 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

39 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 39

40 40 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

41 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 41

42 42 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

43 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 43

44 44 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

45 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 45

46 46 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

47 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 47

48 48 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

49 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 49

50 50 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

51 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 51

52 52 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

53 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 53

54 54 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

55 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 55

56 56 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

57 Dato Levert av Kommer fra (Veg/Sted) Type (Rene flakmasser/ forurenset flakmasse/ fresemasse Alder på nederste lag Inneholder prøven Eo, Do eller Pp? Ja/Nei Viser testing innehold av tjære? Ja/Nei Lagerplass (Hvor returasfalten legges) Mengde (tonn) VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 57

58 58 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

59 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 59

60 app a E 60 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

61 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 61

62 62 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

63 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 63

64 64 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

65 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 65

66 66 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

67 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 67

68 ap 68 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

69 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 69

70 70 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

71 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 71

72 72 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

73 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 73

74 74 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

75 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 75

76 76 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

77 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 77

78 78 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

79 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 79

80 80 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

81 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 81

82 82 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

83 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 83

84 84 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

85 VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 85

86 86 Referanseliste Ref. (1) Kontrollordningen For Asfaltgjenvinning Ref. (2) Håndbok 018 Vegbygging (2011), Statens vegvesen Ref. (3) Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften) Ref. (4) Forskrift om deponering av avfall (Deponiforskriften) Ref. (5) Forurensningsloven Ref. (6) EU s byggevaredirektiv (CPU) Ref. (7) Byggevareforordningen Ref. (8) How to diminish the carbon footprint of asphalt roads, Jan van der Zwan, Rijkswaterstaat, Nederland, Eurasphalt & Eurobitume, Istanbul, Ref. (9) Miljødeklarasjonen NEPD nr. 216N, utgitt av tidligere FAV (Foreningen Asfalt og Veiservice), se link Ref. (10) Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse, Landbruksdepartementet, Ref. (11) Litteraturstudie avrenning fra gjenbruksasfalt, KFA datert_ pdf Ref. (12) TA2553/2009 Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Veileder. Klif 2009 Ref. (13) FOR Forskrift om endring i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Ref. (14) Veileder til drikkevannsforskriften av 4.desember 2001 Versjon 2. September Mattilsynet 2005 Ref. (15) Veileder om miljørisikovurdering av bunntetting og oppsamling av sigevann ved deponier. Klif TA 1995/2003 Ref. (16) Veileder 01:2009 Klassifisering av miljøtilstand i vann Økologisk og kjemisk klassifiseringssystem for kystvann, innsjøer og elver i henhold til vannforskriften (Direktoratsgruppa for gjennomføringen av vanndirektivet 2009) Ref. (17) Gjenbruk av asfalt, intern rapport 2236, Vegdirektoratet VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT

87 87 Ref. (18) Beskrivelse av målemetode med bruk av UV-lys for å påvise tjære i asfaltprøver, hentet fra svenske publikasjoner (VTI notat , 12:2002 og 45:2002) og upublisert notat fra EAPAs tekniske komité. Ref. (19) Vägverket, Publikation 2004:90, Hantering av tjärhaltiga beläggningar. Ref. (20) Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser, Statens vegvesen. Ref. (21) Effects of Laboratory Mixing Methodes and RAP. Materials on Performance of Hot Recycled Asphalt Mixturen, Viet Hung Nguyen, University of Nottingham, July Ref. (22) Unlocking the full potential of Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) High Quality Asphalt Courses incorporating more than 90 % RAP; A Case Studie. Matthias Nölting et.al. 5 th Eurasphalt & Eurobitume, Istanbul, June Ref. (23) Re-Road D 4.5 RA optimization in asphalt plant mixing, December Ref. (24) RAP Binder in Reclaimed Asphalt Concrete through Mixing Conditions: Observation, Measurement and Mechanical Consideration of the Blending, Julien Navaro et.al. 5 th Eurasphalt & Eurobitume Congress, Istanbul, June Ref. (25) Erfaringer fra feltforsøk med kaldblandet gjenbruksasfalt Vurdering av tilstandsutvikling og dekkelevetid, Teknologirapport nr. 2408, Statens vegvesen. Ref. (26) NVF (Nordisk Vegforum) belegninger: Gjenbruk - Rapport fra årsmøte for utvalg Belegninger, Kristiansund, Norge juni 2011 med referanse til Vägförvaltningens interna publikation 56/2009, Finland, Taina Rantanen, Lauri Suikki; Uusiopäällysteiden käyttö päällysteiden ylläpidossa (Bruk av recycling inom beläggningsunderhållet); Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 56/2009. Ref. (27) Håndbok 198 Kalde bitumenstabiliserte bærelag, Statens vegvesen, VEILEDER I GJENBRUK AV ASFALT 87

88 Veileder i gjenbruk av asfalt Oktober 2013 Kontrollordningen for asfaltgjenvinning, KFA, er en frivillig bransjeordning som skal holde regnskap med hvor stor del av oppgravd/oppfrest asfalt som gjenbrukes og fremme mest mulig optimale løsninger. c/o Asfaltteknisk Institutt, Postboks 239, 1322 Høvik Tlf: Faks: E-post:

KFAinfoskriv Januar 2010 Revidert Januar 2004. www.asfaltgjenvinning.no

KFAinfoskriv Januar 2010 Revidert Januar 2004. www.asfaltgjenvinning.no www.asfaltgjenvinning.no NR. 14 KFAinfoskriv Revidert Januar 2004 Kontrollordningen for asfaltgjenvinning, KFA, er en frivillig bransjeordning som skal holde regnskap med hvor stor del av oppgravd/oppfrest

Detaljer

www.asfaltgjenvinning.no KFAinfoskriv Januar 2010 Revidert Januar 2004

www.asfaltgjenvinning.no KFAinfoskriv Januar 2010 Revidert Januar 2004 www.asfaltgjenvinning.no NR. 12 KFAinfoskriv Revidert Januar 2004 Kontrollordningen for asfaltgjenvinning, KFA, er en frivillig bransjeordning som skal holde regnskap med hvor stor del av oppgravd/oppfrest

Detaljer

ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER

ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER Januar 2006 SPØRREUNDERSØKELSE KOMMUNER ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING Sammendrag. En enkel spørreundersøkelse vedrørende

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 April 2009

ÅRSRAPPORT 2008 April 2009 ÅRSRAPPORT 2008 April 2009 Årsrapport 2008 Side 1 av 18 INNHOLD SAMMENDRAG.. 2 1. INNLEDNING 3 2. ARBEIDSOPPGAVER FOR KFA... 3 2.1 Informasjon. 3 2.2 Utsending av årsrapport til alle kommuner.. 4 2.3 Nasjonal

Detaljer

Fornybar. asfalt. Gjenvinning. Gjenvinning. Gjenvinning

Fornybar. asfalt. Gjenvinning. Gjenvinning. Gjenvinning Fornybar asfalt Gjenvinning Gjenvinning Gjenvinning Trender i samfunnet I det moderne samfunnet er det stor fokus på å spare på naturressurser. Gjenbruk og gjenvinning av materialer og produkter er noe

Detaljer

Kartlegging av PCB, PAH og tungmetaller i asfaltdekker fra områdene Kristiansand, Oslo og Bergen

Kartlegging av PCB, PAH og tungmetaller i asfaltdekker fra områdene Kristiansand, Oslo og Bergen Kartlegging av PCB, PAH og tungmetaller i asfaltdekker fra områdene Kristiansand, Oslo og Bergen RAPPORTA P P O R T Teknologiavdelingenk n o l o g i a v d e l i n g e n Nr. 2454 Veg- og trafikkfaglig senter

Detaljer

Miljøkrav i kontrakter..

Miljøkrav i kontrakter.. Miljøkrav i kontrakter.. AEF-bedriftenes aktive miljøengasjement reduksjon i klimagassutslipp - Klimaveien bedre ressursutnyttelse - KFA-ordningen bedret arbeidsmiljø - temperatursenkning Organisering

Detaljer

Søknadom utslippstillatelse

Søknadom utslippstillatelse Søknadom utslippstillatelse Søknadsskjema for industribedrifter Utfylt skjema skal sendessft i 7 eksemplarer. Seveiledningenfor utfylling av de enkelte rubrikkene. I de flestetilfeller vil det værenødvendigå

Detaljer

2 4 5 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 1 Summary...6 2 Bakgrunn...7 3 Regelverk i forbindelse med avfallshåndtering i anleggsnæringen...8 3.1 Forurensningsloven...8 3.2 Avfallsforskriften...8 3.2.1 Hvem

Detaljer

Jubileumsfeiring på Nasjonalgalleriet

Jubileumsfeiring på Nasjonalgalleriet ET NYHETSBREV FRA VEITEKNISK INSTITUTT NUMMER 88 JANUAR 2014 VEITEKNISK INSTITUTT 40 ÅR 1973 2013 Jubileumsfeiring på Nasjonalgalleriet VINTER Anna Swärd, post doktor ved BI. I anledning våre 40 år var

Detaljer

FORORD. Oppfølging av krav til avfallshåndtering vil skje gjennom årsrapportering fra vegkontorene og Forvaltningsavdelingen i Vegdirektoratet.

FORORD. Oppfølging av krav til avfallshåndtering vil skje gjennom årsrapportering fra vegkontorene og Forvaltningsavdelingen i Vegdirektoratet. FORORD Hensikten med retningslinjene Avfallshåndtering er å få redusert avfallsmengdene samt å sikre en enhetlig, systematisk og miljøvennlig håndtering av det avfallet som oppstår i Statens vegvesen.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Forord ...3 Summary...6 Bakgrunn...7 Avfallshåndtering i byggenæringen regelverk...8 Miljøstandardisering...12

INNHOLDSFORTEGNELSE Forord ...3 Summary...6 Bakgrunn...7 Avfallshåndtering i byggenæringen regelverk...8 Miljøstandardisering...12 2 4 5 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 1 Summary...6 2 Bakgrunn...7 3 Avfallshåndtering i byggenæringen regelverk...8 3.1 Avfallsforskriften...8 3.1.1 Hvem har ansvaret for avfallet?...9 3.1.2 Krav om innhold

Detaljer

Avfallshåndtering RETNINGSLINJER

Avfallshåndtering RETNINGSLINJER Avfallshåndtering RETNINGSLINJER Håndbok 211 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 Avfallshåndtering Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbok serie, en samling

Detaljer

HOVEDEMNE 2013-14 KONTRAKTSFORMER SOM OPPFORDRER TIL INNOVASJON OG UTVIKLING RAPPORT NR. 1/2014 UTARBEIDET AV DET NORSKE BELEGNINGSUTVALGET

HOVEDEMNE 2013-14 KONTRAKTSFORMER SOM OPPFORDRER TIL INNOVASJON OG UTVIKLING RAPPORT NR. 1/2014 UTARBEIDET AV DET NORSKE BELEGNINGSUTVALGET HOVEDEMNE 2013-14 KONTRAKTSFORMER SOM OPPFORDRER TIL INNOVASJON OG UTVIKLING RAPPORT NR. 1/2014 UTARBEIDET AV DET NORSKE BELEGNINGSUTVALGET 1 Rapporten er utarbeidet av: Roar Telle (leder), Veiteknisk

Detaljer

Miljøgiftsutvalget. Lavkontaminert avfall. Fraksjoner som kan føre til utlekking av miljøgifter

Miljøgiftsutvalget. Lavkontaminert avfall. Fraksjoner som kan føre til utlekking av miljøgifter Fraksjoner som kan føre til utlekking av miljøgifter INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG...4 1 INNLEDNING...5 2 DEFINISJONER...6 2.1 Avfall...6 2.2...6 3 DAGENS LOVVERK OG PRAKSIS...7 3.1 Deponiforskriften...7

Detaljer

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.:

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.: NOAH AS Serviceboks H 3081 HOLMESTRAND Oslo, 08.07.2014 Deres ref.: Sverre Andersen Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/ 541 Saksbehandler: Eli Mathisen Oversendelse av endret tillatelse NOAH Langøya

Detaljer

NORSK BETONGINDUSTRIFORENING. Belegningsprodukter på veier og plasser. Dimensjonering og utførelse

NORSK BETONGINDUSTRIFORENING. Belegningsprodukter på veier og plasser. Dimensjonering og utførelse NORSK BETONGINDUSTRIFORENING NBIF Belegningsprodukter på veier og plasser Dimensjonering og utførelse Belegningsprodukter på veier og plasser Dimensjonering og utførelse Layout: Opplag: Trykk: Vianova

Detaljer

Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo

Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering på Stykkene

Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering på Stykkene STAFA Industrier AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering på Stykkene Kartlegging av grunnforhold August 2011 STAFA Industrier AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering på Stykkene

Detaljer

VEILEDER DRIFT OG VEDLIKEHOLD

VEILEDER DRIFT OG VEDLIKEHOLD 1 INNLEDNING Vegnorm for Jæren er et samarbeidsprosjekt i regi av NKF Nettverksgruppe for Jæren. Normen bygger på en eksisterende norm som var utviklet for kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg.

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen 2007-2012 Forord Foreliggende Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall viser byggenæringens

Detaljer

RAPPORT. Strandkantdeponi Ballstad Status og prosessevaluering. SALT rapport nr: 1005

RAPPORT. Strandkantdeponi Ballstad Status og prosessevaluering. SALT rapport nr: 1005 RAPPORT Strandkantdeponi Ballstad Status og prosessevaluering SALT rapport nr: 1005 2 Strandkantdeponi Ballstad. Status og prosessevaluering. Benedikte Farstad Nashoug Kjersti E. T. Busch 1005 11.12.2013

Detaljer

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN påvirkningsfaktorer og fremtidige krav 15. juni 2011 Forord Denne rapporten er et resultat av Masterstudiet gjennomført våren 2011 ved Universitetet i Stavanger. Med dette markeres

Detaljer

ATI-nytt OPPSUMMERING 2003. Nummer 68 Desember 2003

ATI-nytt OPPSUMMERING 2003. Nummer 68 Desember 2003 ATI-nytt Nummer 68 Desember 2003 OPPSUMMERING 2003 Det er tid for å gjøre opp status for året vi har lagt bak oss, og samtidig gjøre oss noen tanker om 2004. Når det gjelder aktiviteter i 2003, har det

Detaljer

NGU Rapport 2007.012. Deponering av jernbaneballast

NGU Rapport 2007.012. Deponering av jernbaneballast NGU Rapport 2007.012 Deponering av jernbaneballast INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 2 KONSEKVENSER FOR JERNBANEVERKET ETTER IKRAFTTREDELSE AV NYTT REGELVERK I AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 9 PER 01.01.2007...

Detaljer

Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger. Referat 1 (7) Brynhild Snilsberg 28.01.2015. Møtereferat 1/2015

Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger. Referat 1 (7) Brynhild Snilsberg 28.01.2015. Møtereferat 1/2015 Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger Referat 1 (7) Brynhild Snilsberg 28.01.2015 Møtereferat 1/2015 Møte 28. januar kl 11-16, Vegdirektoratet i Oslo (møterom Spinneriet) Tilstede: Roar, Anne Stine,

Detaljer

Deponiet i Adventdalen. En vurdering av spredning av forurensning og permafrostens egenskaper som bunntetting

Deponiet i Adventdalen. En vurdering av spredning av forurensning og permafrostens egenskaper som bunntetting Deponiet i Adventdalen. En vurdering av spredning av forurensning og permafrostens egenskaper som Bakgrunn Svalbard har en egen miljølov (Lov 15. juni 2001 om miljøvern på Svalbard) som samler alt miljøregelverk

Detaljer

Revisjon av veileder i trafikktellinger, forprosjekt. SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk

Revisjon av veileder i trafikktellinger, forprosjekt. SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk STF50 A06035 Åpen RAPPORT Revisjon av veileder i trafikktellinger, forprosjekt Terje Giæver, Børge Bang, Anders Straume SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk Mars 2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: juli 2015

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: juli 2015 - Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Utgave: juli 2015 - Forord I Vedlegg II til Avfallsforskriftens kapittel 9 er det stilt krav til basiskarakterisering av avfall som

Detaljer

Håndbok 025 Prosesskode 1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter Hovedprosess 1-7

Håndbok 025 Prosesskode 1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter Hovedprosess 1-7 025 Desember 2012 Håndbok 025 Prosesskode 1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter Hovedprosess 1-7 Desember 2012 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie,

Detaljer