BARN PÅ SYKEHUS ERFARINGER FRA BUSKERUD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BARN PÅ SYKEHUS ERFARINGER FRA BUSKERUD"

Transkript

1 BARN PÅ SYKEHUS ERFARINGER FRA BUSKERUD NFH/NFP NORDISK MØTE, LILLESTRØM Overtannpleier Eva Rydgren Krona Tannpleier Eline Juel Bjørkevik Sykepleier Anne Marthe Peveri

2 Sykehusprosjektet Syke barn friske tenner

3 Sykehusprosjektet SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM BARNEAVDELINGEN OG HABILITERINGSSENTERET VESTRE VIKEN HF OG TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Prosjektets hovedmål Utarbeide og implementere forpliktende samarbeids- og henvisningsrutiner mellom tannhelsetjenesten og sykehuset, for å sikre tannhelseoppfølging av barn og unge med kroniske sykdommer og med hyppige eller lange sykehusinnleggelser

4 Bakgrunn og organisering Erfaringer fra Forpliktende samarbeid med helsestasjons- og skolehelsetjenesten Fjellprosjektet i Drammen Samarbeid i nettverksgrupper for barn i Drammen kommune Samarbeid med Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Buskerud (nå Drammen sykehus) Organisering og finansiering 40 % tannpleierstilling i 3 år Egenfinanisiert med årlige tilskudd fra Helsedirektoratet Zendiumprisen i 2011

5 Forankring Lov om tannhelsetjenesten av 3. juni 1983 St.meld. nr. 35, ( ) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning Framtidas tannhelsetjenester St.meld. Nr. 47, ( ) Samhandlingsreformen, rett behandling På rett sted til rett tid Handlingsplan, IS-1692 (2009) Habilitering av barn og unge

6 Styringsgruppe og arbeidsgruppe Fylkestannlege Berit Binde Overtannpleier Eva Rydgren Krona Prosjektleder Eline Juel Bjørkevik Avdelingsledere Sidsel Gangås (Barneavdelingen til 05.12) Margrethe Solbraa-Bay (fra 05.12) Seksjonsleder Kari Krum Bang (Habiliteringssenteret)

7 Vestre Viken Helseforetak Vestre Viken HF består av sykehusene Drammen, Kongsberg og Ringerike i Buskerud og Asker og Bærum i Akershus Vestre Viken HF leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til mennesker i 26 kommuner, 21 av disse kommunene er i Buskerud Barneavdelingen og Habiliteringssenteret i helseforetaket er på Drammen sykehus Tannhelsetjenesten i Akershus, Vestfold og Oppland har også blitt involvert i vårt sykehusprosjekt

8 Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Har fra 2003 vært organisert som et fylkeskommunalt foretak, med eget styre som rapporterer direkte til fylkestinget. Dette fastsetter også rammene for tjenesten Skal sørge for at tannhelsetjenester er tilgjengelig, og fremme tannhelsen til fylkets innbyggere, samt gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til prioriterte grupper Inndelt i 5 tannhelsedistrikter, 36 tannklinikker og egen avdeling for folkehelsearbeid Visjon: Egne tenner hele livet

9 Målgrupper Pasienter med foreldre/foresatte Helsepersonell ved Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Tannhelsepersonell

10 Tiltak Kartlegge rutiner for tann- og munnstell Spørreundersøkelse Kartlegge eksisterende rutiner for henvisning og oppfølging mellom sykehuset og kommunehelsetjenesten Undersøke om tannhelsetjenesten kan benytte samme rutiner Etablere rutiner for henvisning og oppfølging Henvisning- og oppfølgingsrutiner tilpasset samarbeidet mellom sykehus og tannhelsetjeneste Etablere rutiner for samarbeid og samhandling For å bedre samarbeid og samhandling med involverte parter, pasienter med foresatte, helsepersonell på sykehus, i kommunene og i tannhelsetjenesten

11 Ved prosjektslutt skal barn og unge som ligger på avdelingen mer enn 3 dager ha egen rutine for tann- og munnstell, utarbeidet etter gjeldende prosedyrer barn og unge som har ligget på sykehus i mer enn 14 dager, eller oftere enn 2 ganger pr år, ha henvisning til tannhelsetjenesten på hjemstedet (vurderes individuelt) barn og unge med kronisk sykdom eller hyppige sykehusinnleggelser ikke ha mer karies enn gjennomsnittet for sitt årskull tannhelsetjenesten ha tilpasset rutiner for oppfølging av barn og unge med kronisk sykdom eller hyppige sykehusinnleggelser tannhelsetjenesten ha forpliktende samarbeid med Barneavdelingen og Habiliteringssenteret tannhelsetjenesten ha samarbeidsavtale med avdelingene og avtale om jevnlige samarbeidsmøter tannhelsetjenesten ha samarbeid om undervisning og veiledning for helsepersonell og pasienter med foresatte samhandlingsrutiner være implementert i daglig drift på Barneavdelingen, Habiliteringssenteret og i tannhelsetjenesten

12

13 Samarbeid

14 Barneavdelingen Vestre Viken HF Nyfødtintensiv seksjon Barneseksjon Seksjon for poliklinikk og dagbehandling

15 Barneavdelingen Antall senger: 24 Antall innleggelser 2012: 1700 Gjennomsnitt liggetid: 2,98 døgn Konsultasjoner poliklinikk: Konsultasjon mottak: 2600 Antall ansatte: 120

16 Habiliteringssenteret Habiliteringssenteret er spesialisert på utredning og oppfølging av barn, ungdom og voksne med medfødte, tidlige ervervede og sammensatte funksjonshemninger Habiliteringssenteret har kontakt med ca barn, ungdom og voksne. Fagpersonene som arbeider i avdelingen er vernepleier, sykepleier, fysioterapeut, hjelpepleier, sosionom, lege, spesialpedagog, logoped og psykolog Det er 54 ansatte, og de mottar 670 nye henvisninger til utredning hvert år

17 Habiliteringssenterets oppgaver Tverrfaglig diagnostisering og funksjonskartlegging Nødvendig opplæring av pasienter og pårørende gjennom kurs og gruppesamlinger, blant annet fra tannhelsetjenesten Råd og veiledning til kommunen og tilbyr kurs for annet helsepersonell Intensiv trening for grupper av barn Spesialiserte helsetjenester som for eksempel langtidsregistrering EEG med video

18 Spørreundersøkelse Gjennomført for ansatte på Barneavdelingen og Habiliteringssenteret i Svarprosent: 90 % Barneavdelingen 80 % Habiliteringssenteret

19 Antall responderter Antall responderter A Under utdanning B På arbeidsplassen Barneavdelingen Habiliteringssenteret 0 Barneavdelingen Habiliteringssenteret JA (har fått opplæring) NEI (har ikke fått opplæring)

20 % respondenter A B Barneavdelingen Habiliteringssenteret JA (opplever at pasienter har plager) NEI (opplever ikke at pasienter har plager) Typer tilstander observert hos pasienter: Dårlig tannstatus Smerte Tørre og såre slimhinner Munntørrhet Sopp Blemmer Herpes Karies Dårlig munnstell ved kjeve lås Misfarginger ved medikamentbruk

21 % responderter % responderter A Kompetanse til å utføre tann- og munnstell B Kjennskap til følgetilstander Barneavdelingen Habiliteringssenteret 0 Barneavdelingen Habiliteringssenteret JA (har god nok kompetanse) NEI (har ikke god nok kompetanse) C JA (har kjennskap) NEI (har ikke kjennskap) Typer følgetilstander respondentene har kjennskap til: Hjertefeil, diabetes, CP, astma, kreft (cytostatika), immunsvikt, anoreksi, bulimi, GØR (refluks), epilepsi, kroniske sykdommer, Downs syndrom.

22 % responderter % responderter A B Barneavdelingen Habiliteringssenteret Barneavdelingen Habiliteringssenteret JA (ønsker kompetanseheving) NEI (ønsker ikke kompetanseheving)

23 Antall responderter A B Oversikten over institusjoner som er kontaktet: Barneavdelingen Habiliteringssenteret JA (har konsultert) NEI (har ikke konsultert Tannhelsetjenesten på hjemmestedet Privat tannlege Tannklinikk på sykehus Tako senteret Helsestasjon Barnelege Lege på avdelingen Hjelpemiddel firma KvinTo Kjeveortoped

24 Opplæring på Barneavdelingen vår 2011 Gruppeundervisning 4 pleiere, 30 minutter undervisning. Totalt 65 sykepleiere og barnepleiere Praktisk munnstell med klinisk observasjon av tenner og munnhule Demonstrasjon av tann- og munnpleiemidler Obligatorisk at alle gjennomfører e-læringsprogram: Tann og munnstell i sykepleien (på opplæringsportalen til Helse Sør-Øst) Pasientkonsultasjoner med primærsykepleier

25 Faste tiltak på Habiliteringssenteret Downs syndrom 1-2 år. Foresatte og barn Downs syndrom 3-4 år. Foresatte og barn Opp/ut samling år. Foresatte og barn Unge voksne år Multikurs for helsepersonell Informasjon på fagdager til ansatte Andre aktuelle grupper: Cerebral parese Retts syndrom Nettverk for autisme Epilepsi

26 Ressursgruppe Tann- og munnstell Deltagere fra Barneavdelingen og tannhelsetjenesten Møtes 2-3 ganger pr år Utarbeider og følger opp prosedyrer Henvisningsrutiner Utarbeider og følger opp informasjonsskriv

27 Prosedyrer i avdelingen Manglet prosedyre på tann- og munnstell Utarbeidet av ressursgruppen Godkjent av representanter fra Det odontologiske fakultet og ved Barneavdelingen, VVHF Finnes i e-håndboka på avdelingen Evalueres etter ett år

28 Prosedyrer Tann- og munnstell: Generell prosedyre Diagnosespesifikk prosedyre Onkologi Spiseforstyrrelser Funksjonsnedsettelser

29 Spiseforstyrrelser Diagnosegrupper på Barneavdelingen Gastrologi Ortopedi og kirurgi Nevrologi og habilitering Astma og allergi Nyrer og urinveier Diabetes og endokrinologi Hjerte Infeksjon Hematologi Onkologi Premature og ernæringsproblematikk

30 Henvisning fra Barneavdelingen Generell utforming I e-håndboka til helseforetaket Pleiepersonell kan underskrive henvisninger til tannhelsetjenesten (øvrige henvisninger skal underskrives av lege)

31 Henvisningsskjema

32 Rutiner i tannhelsetjenesten Pasienter tilhørende Buskerud fylke, kommunene Asker, Bærum, Jevnaker, Sande og Svelvik Henvises til overtannlege som sender til rett tannklinikk i forhold til bostedsadresse Individuell oppfølging av pasientene Oversikt i Opus om henviste pasienter fra sykehuset til tannhelsetjenesten

33 Rapportering fra tannhelsetjenesten - antall mottatte henvisninger - tannstatus på pasienter som har vært i tannhelsetjenestens system før henvisning - tannstatus på pasienter som ikke har vært inne tidligere - plan for oppfølging av henvist pasient i forhold til diagnose og medikamenter, med planlagt innkallingsintervall

34 Antall henviste, totalt 89 Diagnose: Diabetes type IBD 4 7 Funksjonsnedsettelser 6 5 Downs syndrom 3 6 Onkologi 5 1 Luftveisinfeksjoner 1 3 Anoreksi 0 3 Nyresvikt 2 0 Usikre diagnoser 2 0 Mye karies 0 2 Andre

35 Fordeling distriktsvis 2012 og 2013 Tannhelsedistrikt Antall henviste Lier, Røyken og Hurum 12 Drammen og Nedre Eiker 14 Ringerike 9 Hallingdal 2 Lågen 15 Asker og Bærum 34 Sande og Svelvik 3 Jevnaker 0

36 Informasjonsskriv som del av behandlingslinje Diagnosene: IBD (Chrons og Ulcerøs Kolitt) Diabetes type 1

37 Forventninger til tannhelsetjenesten Henvisningen blir fulgt opp Barnet får oppfølging Møte barnet på deres premisser

38 Innspill fra Habiliteringssenteret, videreføring I prosjektperioden: Tannhelsetjenesten blitt naturlig samarbeidspartner Fått økt fokus på tannhelse som en del av pasientens helsesituasjon Kunnskap om rettigheter Fokus på forebygging og tilvenning Videreføring: Opprettholde samarbeid Ressurser til undervisning og veiledning, utvide til andre grupper i tillegg til dagens Opplæring til senterets ansatte Gode henvisningsrutiner

39 Fokus på gode henvisningsrutiner, inn i ulike behandlingslinjer Innspill fra Barneavdelingen, videreføring I prosjektperioden: Økt forståelse og ser betydningen av samarbeid Økt kunnskap og kompetanse Videreføring: Tannpleier fast hver 14 dag: Faste konsultasjoner delt mellom dagseksjon og sengepost Undervisning og veiledning av nytilsatte Kompetanseheving av helsepersonell Implementering av prosedyrer Tann- og munnstell

40 Berit sin avslutning:

41 Filmprosjekt, Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF og Norsk Tannvern Velkommen til tannhelsetjenesten! Hvordan møter tannhelsepersonellet pasienter, foresatte og samarbeidspartnere? Mål: Pasienter og foresatte skal få god mottakelse og føle seg velkommen når de møter tannhelsetjenesten Kommuner, spesialisthelsetjeneste og andre skal være trygge på oppfølgings- og henvisningsrutiner, og kjenne tannhelsetjenesten som en nyttig samarbeidspartner Veiledningsfilm med diskusjons-/refleksjonsoppgaver Kommunikasjonstrening (med pasienter, foresatte og samarbeidspartnere) Kunnskap om faglig oppdatering Kunnskap om lovverk og offentlige føringer

42 Filmprosjekt Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Fylkestannlege Berit Binde Overtannpleier Eva Rydgren Krona Prosjektkoordinator Eline Juel Bjørkevik Universitetet i Oslo Professor Tiril Willumsen Norsk Tannvern Daglig leder Bente Stuveseth Catapult film Daglig leder Børge Solem Økonomisk støtte fra Helsedirektoratet

43 Oppfølging av sykehusprosjektet ISO-sertifisering i tannhelsetjenesten Utarbeide og gjennomføre en pilot for ISO-sertifisering av samarbeids-, henvisnings- og oppfølgingsrutiner, samt prosedyrer etablert gjennom samarbeidsprosjektet mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret; Vestre Viken HF og Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

44 ISO-sertifisering ISO =International Organization for Standardization Internasjonal standardiseringsorganisasjon og betegnelsen på internasjonale standarder ISO-9001 er et system utviklet for å sikre kvalitet i en organisasjons produksjon eller leveranse Systemet var opprinnelig utviklet for å sikre kvalitet i industrien; omfatter nå også helseinstitusjoner som laboratorier, sykehus og sykehjem En ISO-sertifisering er en bekreftelse utstedt av et uavhengig sertifiseringsorgan på at en virksomhets kvalitetssystem tilfredsstiller kravene til en internasjonal standard ISO-nettverket omfatter internasjonale standarder i 147 land

45 Kjennetegn på god kvalitet i helsetjenesten tjenesten er virkningsfull trygg og sikker involverer brukere og gir dem innflytelse er samordnet og preget av kontinuitet utnytter ressursene på en god måte er tilgjengelig og rettferdig fordelt

46 Internkontroll handler om virksomhetens interne styring og egen kontroll ledelsesverktøy og et hjelpemiddel for styring og utvikling av den daglige driften skal bidra til kvalitetsforbedring og opprettholdelse av optimal kvalitet består av aktiviteter som skal sikre at virksomhetens oppgaver planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover og forskrifter

47 Områder som kan forbedres Vektlegging av pasientenes syn; brukerorientering Informasjonsflyt Koordinering mellom ulike deler av helsetjenesten Behov for mer kunnskap om kvalitet i tjenesten Helsetilsynet mener at manglede kvalitetsstyring og kontroll påvirker pasientsikkerheten Brukerne og pasienter mer i fokus: samarbeid om utforming av tjenester og behandlingsvalg

48 ISO-sertifisering av samarbeidsrutiner Overordnet mål Bidra til systematisk kvalitetsarbeid og kvalitetsutvikling i tannhelsetjenesten for å Formål Standardisere prosedyrer slik at barn innlagt på sykehus får oppfølging for å ivareta tann- og munnhelse Standardisere henvisningsrutiner mellom sykehus og tannhelsetjeneste Legge til rette for tiltak som øker kompetansen og kvaliteten i tannhelsetjenesten på samarbeid og samhandling med andre aktører Mål Prosjektere og etablere sertifisering etter ISO-standard 9001 for samarbeids- og henvisningsrutiner, samt prosedyrer i "sykehusprosjektet"

49 Hva innebærer dette for oss i vår daglige praksis? Prosessen innebærer at vi må: Lage håndbok for rutinene/kvalitetssystemet som beskriver virksomhetens mål og prosesser Utarbeide rutiner som beskriver prosessene i virksomheten og tiltak som er iverksatt for at prosessene skal lykkes. Rutinene skal gi svar på hvorfor, hvem, når, hvor, hva, hvordan Innføre systemet gjennom kommunikasjon og opplæring Vi får en "kokebok" for oppfølging, henvisning, samarbeid og samhandling for pasientene i målgruppen

50 Ønsket resultat i tannhelsetjenesten Sikre systemer for videreføring og implementering av samhandlingen og samarbeidet som er etablert gjennom Sykehusprosjektet Skape kultur for kvalitetsutvikling Øke kompetansen og forståelsen for kvalitetsutviklingsarbeid

51

SYKE BARN FRISKE TENNER BARN PÅ SYKEHUS 16.06.14. Sykepleier Anne Marthe Peveri Tannpleier Eline Juel Bjørkevik

SYKE BARN FRISKE TENNER BARN PÅ SYKEHUS 16.06.14. Sykepleier Anne Marthe Peveri Tannpleier Eline Juel Bjørkevik SYKE BARN FRISKE TENNER BARN PÅ SYKEHUS 16.06.14 Sykepleier Anne Marthe Peveri Tannpleier Eline Juel Bjørkevik Sykehusprosjektet 2010-2012 SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM BARNEAVDELINGEN OG HABILITERINGSSENTERET

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Årsmelding 2014. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Årsmelding 2014. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Buskerud fylkeskommune BFK Tannhelse mars 2015 Innhold Innhold 1. STYRELEDERS FORORD... 4 2. SAMMENDRAG... 5 3. FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 7 3.1

Detaljer

Årsmelding 2012. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Årsmelding 2012. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Buskerud fylkeskommune Tannhelse mars 2013 Innhold Innhold 1. STYRELEDERS FORORD... 4 2. SAMMENDRAG... 5 3. FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 7 3.1 Organisering...

Detaljer

Buskerud Fylkeskommune ÅRSMELDING 2010. Foto: Emilie Husvik. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Buskerud Fylkeskommune ÅRSMELDING 2010. Foto: Emilie Husvik. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Buskerud Fylkeskommune ÅRSMELDING 2010 Foto: Emilie Husvik Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF 1 INNHOLD side STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING...

Detaljer

STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING...

STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING... 1 INNHOLD side STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING... 7 TANNKLINIKKER... 8 MÅL OG RESULTATER... 8 TANNHELSE...

Detaljer

Områdeplan habilitering av barn og voksne og rehabilitering av barn

Områdeplan habilitering av barn og voksne og rehabilitering av barn Områdeplan habilitering av barn og voksne og rehabilitering av barn i Vestre Viken helseområde 2012-2022 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn og overordnede føringer.... 5 2.1 Mandat for Områdeplan habilitering

Detaljer

RAPPORT FJELLPROSJEKTET

RAPPORT FJELLPROSJEKTET RAPPORT FJELLPROSJEKTET Bedre tannhelse hos barn av mødre med ikke-vestlig bakgrunn 2005-2010 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Innledning... 2 Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Mål... 5 Målgruppe... 5 Tiltak...

Detaljer

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Rapport IS-2128 Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Publikasjonens tittel: Beskrivelse av forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

ÅRSMELDING FOR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF ÅRSMELDING FOR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF 2008 1 INNHOLD side STYRELEDERS FORORD... 3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 7 MÅL OG RESULTATER..8 TANNHELSE

Detaljer

Beskrivelse av forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø i sykehus. Helsedirektoratet 15.10.2011

Beskrivelse av forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø i sykehus. Helsedirektoratet 15.10.2011 Beskrivelse av forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø i sykehus. Helsedirektoratet 15.10.2011 Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

Kantina er skolens hjerte s. 2 4 Slutta-appen fikk sølv s. 6 7 Travle tider for tannhelseteamet s. 8 9

Kantina er skolens hjerte s. 2 4 Slutta-appen fikk sølv s. 6 7 Travle tider for tannhelseteamet s. 8 9 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2013 Årgang 96 Kantina er skolens hjerte s. 2 4 Slutta-appen fikk sølv s. 6 7 Travle tider for tannhelseteamet s. 8 9 1 2 Kantina er skolens hjerte og aktivitetsarena

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Gamle Gulskogen bro Foto Emilie Husvik

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Gamle Gulskogen bro Foto Emilie Husvik BUSKERUD FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 2007 Gamle Gulskogen bro Foto Emilie Husvik Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF INNHOLD side FORORD AV STYRELEDER... 1 SAMMENDRAG... 2 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN...

Detaljer

Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten

Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten IS-1739 Veileder Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Habiliteringstjenesten for voksne Utgitt: 06/2009, eks. 3000 Bestillingsnummer: IS-1739 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Munn- og tannhelse. når tennene ikke lenger pusses en etter en.

Munn- og tannhelse. når tennene ikke lenger pusses en etter en. SANDEFJORD KOMMUNE Rapport publisert 10.09.2014 Munn- og tannhelse når tennene ikke lenger pusses en etter en. Rapport fra tannhelseprosjektet - et samarbeid mellom tannhelsetjenesten i Vestfold og USHT

Detaljer

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS STRATEGIPLAN 2013-2016 1. Innledning 1.1. Klinikk for psykisk helse og rus Etableringen av Vestre Viken HF har medført at området psykisk helse og rus er organisert i én

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring Skaper resultater gjennom samhandling BFK Tannhelse Serviceerklæring 1 Serviceerklæringen skal beskrive våre tilbud slik at du vet hva du kan forvente av oss Våre oppgaver Fylkeskommunen har ansvar for

Detaljer

Innmelding til årlig melding 2009 for Helse Sør-Øst RHF. fra Oslo universitetssykehus HF

Innmelding til årlig melding 2009 for Helse Sør-Øst RHF. fra Oslo universitetssykehus HF Innmelding til årlig melding 2009 for Helse Sør-Øst RHF fra Oslo universitetssykehus HF 22. januar 2010 Omfatter styringsbudskap fra: Oppdragsdokument 2009 Protokoll fra HSØ RHF foretaksmøte 26. januar

Detaljer

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge Ungdomsvennlig helsevesen En samling gode eksempler fra hele Norge Helhetlig ungdomsmedisin og ungdomshelse nå! Innhold Ungdom med sykdom og funksjonsnedsettelser møter et helsevesen som ikke er tilpasset

Detaljer

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet Kvalitetsstrategi for Sykehuset Innlandet Litt bedre i morgen enn i dag.. Brumunddal, januar 2012 1 1. Innledning 1.1 KVALITETSSTRATEGIEN FOR SYKEHUSET INNLANDET En felles kvalitetsstrategi i Sykehuset

Detaljer

OMRÅDEPLAN 2012-2016 REHABILITERING. Juni 2012

OMRÅDEPLAN 2012-2016 REHABILITERING. Juni 2012 OMRÅDEPLAN 2012-2016 REHABILITERING Juni 2012 INNHOLD INNLEDNING... 3 DEL I... 4 1. BAKGRUNN, OVERORDNEDE FØRINGER... 4 1.2 OMRÅDEPLAN REHABILITERING... 4 2. GEOGRAFISKE OG DEMOGRAFISKE FORHOLD I OMRÅDET...

Detaljer

Samling for Tannhelsetjenestens folkehelsenettverk

Samling for Tannhelsetjenestens folkehelsenettverk Tannhelsetjenestens folkehelsenettverksamling 2014 Referat fra Samling for Tannhelsetjenestens folkehelsenettverk Kunnskapsutvikling, erfaringsutveksling, dialog - GODE VERKTØY Sted: Hotel Park Inn Radisson

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 050-2015 ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV ÅRSMELDINGENE FRA HELSETILSYNET, PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE OG NORSK PASIENTSKADEERSTATNING

Detaljer

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF - en del av din hverdag Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Info til regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.12 Fylkestannlege Berit Binde Oppdrag fra Tannhelseforetakets styre: Lage en plan

Detaljer

Administrator Skedsmo Kommune 01.11.2012

Administrator Skedsmo Kommune 01.11.2012 2012 Delrapport Lindrende enhet Utredning av lindrende enhet Skedsmotun videre drift og utvikling sett i forhold til behovet for å møte samhandlingsreformen gjennom tettere interkommunalt samarbeid mellom

Detaljer

Vestre Viken HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF. Drammen, 4. Mars 2011 V_9

Vestre Viken HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF. Drammen, 4. Mars 2011 V_9 Vestre Viken HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Drammen, 4. Mars 2011 V_9 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Vestre Viken HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget,

Detaljer

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer