MØTEINNKALLING ELDRERÅDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING ELDRERÅDET"

Transkript

1 Klæbu kommune MØTEINNKALLING ELDRERÅDET Møtested: Klæbu kommune - rådhuset Møtedato: Tid: 14:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf eller på e-post til: Medlemmer som kan være inhabile i en sak blir bedt om å melde fra om dette slik at varamedlem kan kalles inn. Vararepresentanter/-medlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel SAKSLISTE 7/12 12/631 Ensomhet - Demenskurs - Besøk i hjemmet til pensjonister som fyller 75 år 8/12 12/631 Div. kunngjøring/varsel om oppstart med reguleringsplan - forhandling om utbyggingsavtale 9/12 12/629 Torget Klæbu - Nabovarsel til eldrerådet 10/12 12/11 Åpen post - Eldrerådet Orientering om den kulturelle spaserstokken ved Kjersti Utne. Klæbu, Einar Skei leder

2 Sak 7/12 Ensomhet - Demenskurs - Besøk i hjemmet til pensjonister som fyller 75 år Eldrerådet Møtedato: Saksbehandler: Steinar Lianes Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 7/12 Eldrerådet Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling SAKSUTREDNING Vedlegg Saker til eldrerådet 23. mai Side 2 av 5

3 Sak 8/12 Div. kunngjøring/varsel om oppstart med reguleringsplan - forhandling om utbyggingsavtale Eldrerådet Møtedato: Saksbehandler: Steinar Lianes Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 8/12 Eldrerådet Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. SAKSUTREDNING Vedlegg Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for del av Torvmarkvegen m.m. Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Prestegårdskrysset Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for barnehagetomt, Brannåsen Kunngjøring om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for sentrumsareal Prix m.m. Kunngjøring om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Haugamyra Park Side 3 av 5

4 Sak 9/12 Torget Klæbu - Nabovarsel til eldrerådet Eldrerådet Møtedato: Saksbehandler: Steinar Lianes Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 9/12 Eldrerådet Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. SAKSUTREDNING Vedlegg Nabovarsel fra Voll Arkitekter AS vedr. tiltak på Torget Klæbu Side 4 av 5

5 Sak 10/12 Åpen post - Eldrerådet Eldrerådet Møtedato: Saksbehandler: Steinar Lianes Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 10/12 Eldrerådet SAKSUTREDNING Saker / Tema 1. Orientering om den kulturelle spaserstokken ved Kjersti Utne Side 5 av 5

6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Lianes Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/631-2 Ensomhet - Demenskurs Besøk i hjemmet til pensjonister som fyller 75 år Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling SAKSUTREDNING Vedlegg Saker til eldrerådet 23. mai

7 Saker til eldrerådet 23.mai. 1. ENSOMHET Saksomtale i vedlegg Forslag til vedtak: Eldrerådet ser med bekymring på at noen eldre opplever ensomhet og med de konsekvenser dette kan medføre for den enkelte. Eldrerådet ber leder for rådet sende et brev til kommunen, og ber om at det iverksettes en utredning for å få oversikt over behov og nødvendige tiltak. 2. DEMENSKURS. I følge demenesplanen skal opplæring være på plass innen Flere kommuner har nå et opplæringstilbud til ansatte og pårørende. Eks.: Levanger kommune startet kursing i Dette har vært meget vellykket og de satser på fortløpende kursing. Slike kurs finansieres av Nasjonalt kompetansesenter, og det kan søkes flere ganger. Forslag til vedtak: Eldrerådet ber kommunen søke om midler i I 2013 må kurs også omfatte pårørende og planlegge kursing av personalet. 3. BESØK I HJEMMET TIL PENSJONISTER SOM FYLLER 75 ÅR. Trondheim kommune har innført en ordning med at kommunen besøker eldre som fyller 75 år. Eldrerådet har mottatt et ønske om at dette kan være en ordning som kan gjennomføres i Klæbu kommune.

8 ENSOMHET Ingen pensjonist skal sitte alene «Hadde du visst hvor mye dette betydde for meg... så hadde du kommet hver dag!» Dette er et sitat fra Pensjonistforbundets brosjyre, et utsagn som kan være livsviktig for den som er i en slik situasjon. Ensomhet Det er ikke nødvendigvis en sammenheng mellom det å være ensom og det å være alene. Man kan være helt alene og fornøyd eller ha en stor omgangskrets og føle seg ensom. Allikevel er mennesker med få kontakter oftere ensomme enn de med stort nettverk. Med ensomhet menes som regel ufrivillig ensomhet, en følelse av savn av ønsket kontakt med andre. Ensomhet vil si å ha mindre kontakt med andre enn man ønsker, eller at denne kontakten gir så liten sosial verdi at den ikke opphever følelsen av kontaktsavn. Ensomhet kan være flaut å snakke om, og har blitt omtalt som et tabu og en skam. Dette kan før til psykiske lidelser som depresjon og angst, og f siske lidelser som skjellet og muskellidelser. Den moderne ensomheten LARS FR. H. SVENDSEN - Førsteamanuensis i filosofi, UiB EN SKAM. Det er ikke enkelt å akseptere ensomheten. Ensomhet er ikke bare smertefullt, men også pinlig. Ensomhet er en skam. For å unnslippe skammen må man gi inntrykk av å ha et blomstrende sosialt liv, hvor ensom man enn måtte føle seg. En meta-analyse fra 2010 av 148 tidligere publiserte studier om menneskelig samhandling konkluderte med at ensomhet er like risikabelt som å røyke mer enn 15 sigaretter om dagen, å være alkoholiker, å ikke trene og å være overvektig. Alene på julekvelden? Dødstallene i Norge stiger markant i og etter julen. - Ensomhet er blant årsakene, sier lege Gisle Roksund i Norsk forening for allmennmedisin. Flere enn hver femte av oss føler seg ensomme. Hele nordmenn har ingen nære fortrolige eller venner de kan vende seg til når de får problemer eller trenger noen å snakke med. Dette er ikke bare et offentlig ansvar, men også et medmenneskelig aspekt det å bry seg, lytte og strekke ut en hjelpende hånd. Det offentlige helsevesen gir følgende generelle råd: Snakk med noen du har tiltro til. Det være seg en person du kjenner godt eller fastlegen din. Oppsøk psykolog dersom du trenger noen å drøfte problemene dine med Vær fysisk aktiv. Du kommer i bedre form, får et bedre selvbilde og øker sjansen for å møte likesinnede. Fysisk aktivitet løser i tillegg opp

9 muskeispenninger og reduserer stress og beskytter mot belastende livserfaringer Reflektér over hvorfor du er kommet i en situasjon hvor du føler deg ensom La ikke frykten for å bli avvist hindre deg Du må selv ta initiativ. By på deg selv og bygg på de kontaktene du allerede har Dyrk interessene dine sammen med andre Oppsøk sosiale møteplasser, som organiserte fritidsaktiviteter og organisasj onsarbeid Bruk internett. Det kan være en god start for vennskap Vær positiv og lytt. Ikke begynn et vennskap med å snakke om dine egne problemer. Vær interessert i andre og lytt Ikke ha for høye krav eller forventninger til vennskapet. Det kan støte folk vekk fra deg. Sørg for å ha balanse mellom tid alene og sosialt samvær Husk at det tar tid å bli venner. Man kan ikke regne med den totale fortrolighet med en gang man blir kjent Synes du ensomheten blir tung å bære? Her kan du få hjelp og noen å snakke med: Fastlegen kan hjelpe deg og eventuelt henvise videre til for eksempel psykolog eller distriktspsykiatrisk senter som har poliklinikker, dag- eller døgnavdelinger Psykisk helsearbeider i din kommune kan også hjelpe. Sjekk nettsidene til din kommune Det finnes flere hjelpetelefoner og nettsteder, som er åpne også på natten. TRYGGHET Mange eldre som bor alene i en enebolig på landet eller i byen, føler seg ofte utrygg i eget hjem. Noen er husredd eller frykt for innbrudd og overfall. I byene kan det å bo i en blokk der det også bor rusavhengig ungdom som lager bråk, oppleves skremmende. Eldre blir isolert, ensom, utvikler angst og blir passive med fysisk forfall som resultat. Viktig at eldre har mulighet til å få den hjelpen de trenger enten det er alarm, tilsyn eller noen å gå ut sammen med. Hvem har ansvar: Det enkelte menneske har selvfølgelig ansvar for å gjøre noe med sin egen situasjon. Vi erfarer at går det for lang tid, har den som er ensom ikke lenger initiativ eller krefter til å gjøre noe med sin egen situasjon. Det er derfor viktig at vi er oppmerksomme og bryr oss som medmenneske. Enten vi er barn eller eldre, er det viktig å oppleve det å bli sett og integrert i et sosialt fellesskap. Ofte trengs noe mere, og her kommer kommunen og helsevesenet inn i bilde. Det må etableres ulike tiltak som hjemmesykepleie, støttekontaktfunksjon, møteplass i eldresenter m.m. Det er oftest eldre menn som blir rammet av ensomhetsfølelse. Menn har ofte mindre sosialt nettverk, og er mindre åpne for å snakke om sin ensomhet. Etter at ektefellen faller bort er det å stelle hjemme og lage mat et problem. Ofte kan det være tilstrekkelig

10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Lianes Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/631-3 Div. kunngjøring/varsel om oppstart med reguleringsplan - forhandling om utbyggingsavtale Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. SAKSUTREDNING Vedlegg Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for del av Torvmarkvegen m.m. Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Prestegårdskrysset Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for barnehagetomt, Brannåsen Kunngjøring om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for sentrumsareal Prix m.m. Kunngjøring om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Haugamyra Park

11 Klæbu kommune Adresseliste Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 12/273-1-L12 &86 GSU/RÅD Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for del av Torvmarkvegen m.m. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-8 varsles oppstart av arbeid med reguleringsplan for del av Torvmarkvegen m.m. Planområdet omfatter nedre del av Torvmarkvegen og areal øst for denne, samt nedre del av Lauvåsvegen. Foreløpig plangrense framgår av vedlagt kart. Formålet med planen er først og fremst å gjennomgå trafikkforholdene i området, og vurdere tiltak som kan bedre sikkerheten. Bl.a. vil vi vurdere en mindre utvidelse av Torvmarkvegen for å oppnå bedre skille mellom biltrafikk og gang- og sykkeltrafikk. Alternativt vil vi se på mulighetene for en ny gang- og sykkelveg øst for husrekka som ligger nærmest Torvmarkvegen. Tiltak i krysset mellom Lauvåsvegen og Torvmarkvegen vil også bli vurdert. Kommunen har engasjert Norconsult AS til å bistå i arbeidet. Vi inviterer til et åpent møte om planen i kommunestyresalen, Klæbu rådhus, mandag 7. mai 2012 kl Vi ber om at eventuelle innspill eller merknader blir sendt til Klæbu kommune, Postboks 200, 7541 Klæbu eller innen 21. mai Forslag til reguleringsplan forventes ferdig i løpet av juni Etter behandling av saken vil planforslaget så bli sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Forslaget blir deretter lagt fram til behandling i formannskapet, og til slutt i kommunestyret til endelig vedtak. Geir Magne Sund plansjef Vedlegg: Oversiktskart Kart med plangrense Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax: Postboks 200 Vikingveien Klæbu

12 ADRESSELISTE: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Postboks 4710 Sluppen, 7468 TRONDHEIM Statens vegvesen, Region midt, Fylkeshuset, 6404 MOLDE Norges Vassdrags- og Energidirektorat, Region Midt-Norge, Trekanten, Vestre Rosten 81, 7075 TILLER Sør-Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2350 Sluppen, 7004 TRONDHEIM Sør-Trøndelag politidistrikt, Klæbu lensmannsdistrikt, Postboks 63, 7541 KLÆBU Barnerepresentanten Eldrerådet i Klæbu Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Klæbu Idrettsråd, v/otto Ulseth, Torvmarkv. 26, 7540 KLÆBU Samarbeidsutvalget ved Sørborgen skole Samarbeidsutvalget ved Klæbu ungdomsskole Telenor, Servicesenter for nettutbygging, Postboks 7150, 5020 BERGEN TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Sluppen, 7496 TRONDHEIM Klæbu Idrettslag, Postboks 72, 7541 KLÆBU Haugamyra velforening, v/jarle Maalø, Lauvåsv. 5, 7540 KLÆBU Trygge Barnehager AS, Postboks 420, 5501 HAUGESUND Gro Merete T. Ulstad og Kjetil Ulstad, Vinterlebakken 2 C, 7540 KLÆBU Kjell J. Ulstad, Vinterlebakken 2 B, 7540 KLÆBU Karin Marie Strand Jakobi, Lauvåsv. 7, 7540 KLÆBU Brit O. Brustad Maalø og Jarle Maalø, Lauvåsv. 5, 7540 KLÆBU Ove Vevang, Lauvåsv. 3, 7540 KLÆBU Gunn Oline Karlsaune og Iver Jønland, Lauvåsv. 1, 7540 KLÆBU Tove Trondsetås Bjerkan og Atle Nissestad, Klokkarv. 1 C, 7540 KLÆBU Ole Bromseth, Torvmarkv. 4, 7540 KLÆBU Jeanette Berger og Håvard Furre, Torvmarkv. 2, 7540 KLÆBU Linda Beate Haug, Torvmarkv. 6 A, 7540 KLÆBU Claudia Cäcilla Schrøder og Antonio F. Ferreira, Torvmarkv. 6 B, 7540 KLÆBU Guro Øfstedal og Egil Andre Brovold, Torvmarkv. 6 C, 7540 KLÆBU Lisa Solum, Torvmarkv. 6 D, 7540 KLÆBU Vidar Vådal, Torvmarkv. 6 E, 7540 KLÆBU Gina Røstum Myhre og Gunnar Myhre, Torvmarkv. 6 G, 7540 KLÆBU Lene Løkken, Torvmarkv. 6 H, 7540 KLÆBU Kine Johnsen og Christer Eide Myrlund, Torvmarkv. 6 I, 7540 KLÆBU Alice Johansen og Kent Magnussen, Torvmarkv. 6 J, 7540 KLÆBU Leif Olsen, v/turid Eriksen, Krokv. 12 D, 7540 KLÆBU Nina Olsen Brekke, Haugamyrv. 5, 7540 KLÆBU Aid og Sturla Roald Sæter, Haugamyrv. 7, 7540 KLÆBU Arne Osmundnes, Haugamyrv. 9, 7540 KLÆBU Øystein Klokk, Haugamyrv. 11, 7540 KLÆBU Halvor Fosseide, Haugamyrv. 13, 7540 KLÆBU Randi Kvalvik, Haugamyrv. 15 B, 7540 KLÆBU June Skarsvåg og Kenneth Ørndal Eggan, Haugamyrv. 17 B, 7540 KLÆBU Anders Bendiksvoll, Haugamyrv. 21, 7540 KLÆBU Kopi: Norconsult AS, Ingvald Ystgaards v. 3A, 7047 TRONDHEIM

13 Klæbu kommune Adresseliste Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 12/272-8-L12 &86 GSU/RÅD Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Prestegårdskrysset Med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-8 varsles oppstart av arbeid med reguleringsplan for Prestegårdskrysset. Planområdet omfatter areal ved kryss mellom Fv 921 og Lunheimvegen, Prestegårdsvegen og Ulstadvegen, samt en del areal langs fylkesvegen og ved gangsti mellom Ulstadvegen og fylkesvegen. Foreløpig plangrense framgår av vedlagt kart. Formålet med planen er først og fremst å gjennomgå trafikkforholdene i området, og vurdere tiltak som kan bedre sikkerheten. Bl.a. vil vi vurdere sammenslåing av kryssene mellom fylkesvegen og Ulstadvegen og Prestegårdsvegen, tiltak i og ved busslommene og i tilknytning til nevnte gangsti. Kommunen har engasjert Norconsult AS til å bistå i arbeidet. Vi inviterer til et åpent møte om planen i kommunestyresalen, Klæbu rådhus, mandag 7. mai 2012 kl Vi ber om at eventuelle innspill eller merknader blir sendt til Klæbu kommune, Postboks 200, 7541 Klæbu eller innen 21. mai Forslag til reguleringsplan forventes ferdig i løpet av juni Etter behandling av saken vil planforslaget så bli sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Forslaget blir deretter lagt fram til behandling i formannskapet, og til slutt i kommunestyret til endelig vedtak. Geir Magne Sund plansjef Vedlegg: Oversiktskart Kart med plangrense Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax: Postboks 200 Vikingveien Klæbu

14 ADRESSELISTE: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Postboks 4710 Sluppen, 7468 TRONDHEIM Statens vegvesen, Region midt, Fylkeshuset, 6404 MOLDE Norges Vassdrags- og Energidirektorat, Region Midt-Norge, Trekanten, Vestre Rosten 81, 7075 TILLER Sør-Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2350 Sluppen, 7004 TRONDHEIM Sør-Trøndelag politidistrikt, Klæbu lensmannsdistrikt, Postboks 63, 7541 KLÆBU Barnerepresentanten Eldrerådet i Klæbu Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne AtB, Postboks 4308, 7417 TRONDHEIM TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Sluppen, 7496 TRONDHEIM Telenor, Servicesenter for nettutbygging, Postboks 7150, 5020 BERGEN Lauvåsen velforening, v/karl H. Brox, Ulstadv KLÆBU Finnmyra velforening, v/geir Brænd, Ordf. Johan Nerviks v KLÆBU Klæbu Bondelag, v/jan Egil Tillereggen, 7540 KLÆBU Opplysningsvesenets fond, Postboks 535 Sentrum, 0105 OSLO Advokatfirmaet Harris DA, Pb Sandviken, 5835 BERGEN Forpakter Jarle Martin Gundersen, Klæbu prestegård Kjell J. Ulstad, Vinterlebakken 2 B, 7540 KLÆBU Nanti Bryn, Ulstadv. 43, 7540 KLÆBU Ann Kristin Dolmset, Ulstadv. 45 A, 7540 KLÆBU Renate T. og Øystein Svinning, Ulstadv. 45 B, 7540 KLÆBU Arild Hjertø, Saupstadringen 17 B, 7078 SAUPSTAD Anne Britt Lund, Wessels g. 17 A, 7043 TRONDHEIM Therese Karlsen og Marius Røsegg Alexander, Var-Lak, 7540 KLÆBU Reidun Ulstad Hovde, Ulstadv. 46, 7540 KLÆBU Erling Jensen, Eventyrv. 51, 7056 RANHEIM Hans Petter Jensen, Ulstadv. 40 A, 7540 KLÆBU Reza Monajemi, Ulstadv. 40 B, 7540 KLÆBU Oddvar Egil Åreide, Ulstadv. 42, 7540 KLÆBU Steinar Reimers, Reistad, 7540 KLÆBU Tore Renaa, Postboks 58, 7541 KLÆBU May Britt Sagøy Fischer og Leif Otto Fischer, Lunheimv. 1, 7540 KLÆBU Kari Buklev, Lunheimv. 1 B, 7540 KLÆBU Kristin Resell Gundersen, Lunheimv. 2 A, 7540 KLÆBU Asle Martell Hegstad, Lunheimv. 2 B, 7540 KLÆBU Wenche Hansen og Tonny Øien, Postboks 66, 7540 KLÆBU Linda S. Andersen Overvik og Stig Strøm Overvik, Hesteskoen 1 C, 7540 KLÆBU Sangiam Lofthus, Hesteskoen 1 D, 7540 KLÆBU Chris Merete Løvseth, Forseths veg 1 A, 7540 KLÆBU Jan Bye, Forseths v. 1 B, 7540 KLÆBU Svenn Inge Sellesbakk, Forseths v. 2, 7540 KLÆBU Synnøve Samdal Meland og Endre Meland, Postboks 22, 7541 KLÆBU Bjørn Kristian Lervold, Dalav. 6, 7540 KLÆBU Kopi: Norconsult AS, Ingvald Ystgaards v. 3A, 7047 TRONDHEIM

15 Klæbu kommune Adresseliste Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 12/312-3-L12 &86 GSU/RÅD Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for barnehagetomt, Brannåsen Med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-8 varsles oppstart av arbeid med reguleringsplan for barnehagetomt ved Brannåsen. Planområdet omfatter et areal på ca. 4,5 dekar nord for Brannåsvegen, ved Tanem Grendahus og Kabelbanen. Foreløpig plangrense framgår av vedlagt kart. Formålet med planen er først og fremst å legge til rette for bygging av ny barnehage. Det tas sikte på å sette av parkeringsareal som også kan benyttes av reisende med buss. Kommunen prioriterer etablering av ny barnehage på Tanem høyt. I vedtatt barnehageplan for Klæbu er det bl.a. konkludert med at bygging skal gjennomføres innen , og at den nye barnehagen skal ha plass til barn. Flere tomtealternativer er vurdert. Nevnte areal er lett tilgjengelig fra veg, og har en meget sentral beliggenhet i forhold til gangvegsystemet og Tanemsområdet generelt. Tomta kan gjøres klar for utbygging raskt og enkelt. Vi ber om at eventuelle innspill eller merknader blir sendt til Klæbu kommune, Postboks 200, 7541 Klæbu eller innen 21. mai Forslag til reguleringsplan forventes ferdig i løpet av juni Etter behandling av saken vil planforslaget så bli sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Forslaget blir deretter lagt fram til behandling i formannskapet, og til slutt i kommunestyret til endelig vedtak. Geir Magne Sund plansjef Vedlegg: Oversiktskart Plangrense Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax: Postboks 200 Vikingveien Klæbu

16 ADRESSELISTE: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Postboks 4710 Sluppen, 7468 TRONDHEIM Statens vegvesen, Region midt, Fylkeshuset 6404 MOLDE Sør-Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2350 Sluppen, 7004 TRONDHEIM Barnerepresentanten Eldrerådet i Klæbu Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Samarbeidsutvalget ved Tanem oppvekstsenter Tanem velforening, v/leder Anne Kvam, P.b KLÆBU Skillingsvegen Sameieforening, v/svein Rikstad, Skillingsv. 19 D 7549 TANEM Klæbu Idrettsråd, v/otto Ulseth, Torvmarkv KLÆBU Klæbu Idrettslag, Postboks 72, 7541 KLÆBU TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Sluppen, 7496 TRONDHEIM Telenor, Servicesenter for nettutbygging, Postboks BERGEN AtB, Postboks 4308, 7417 TRONDHEIM Håvard Grenstad, Tanemsflata, 7549 TANEM Ole Arild Haugum, Forset øvre, 7540 KLÆBU Marit Segtnan og Inge Einar Grande, Fosshåggåv. 16, 7549 TANEM Anita og Olav H. Sandvik Kapstad, Fosshåggåv. 18, 7549 TANEM May-Britt og Mindor Alvestad, Fosshåggåv. 20, 7549 TANEM Eva Grande Brå og Roger Brå, Fosshåggåv. 22, 7549 TANEM Margareth Svea Romundset, Fosshåggåv. 24, 7549 TANEM Sissel Sivertsen og Roar Myhr, Fosshåggåv. 26, 7549 TANEM Kari Margrete Kjøsnes, Sagmyrv. 27, 7549 TANEM Hege Anita Gravseth og Erik Storsve, Tanemsflata, 7549 TANEM

17 Klæbu kommune Adresseliste Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 12/464-1-L81 GSU/RÅD Kunngjøring om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for sentrumsareal - Prix m.m. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 17-4 varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Trondos og Klæbu kommune. Forhandlingene er knyttet til forslag til mindre reguleringsendring som er under utarbeidelse. Denne har som formål å legge til rette for utvikling av forretningsbygg og boliger, torgareal m.m., og vil omfatte deler av kvartalet som avgrenses av Fv 885, Ljosheimvegen, Nordals veg og Vikingvegen. Forslaget til reguleringsendring forventes sendt på høring i nær framtid. Utbyggingsavtalen vil først og fremst ta opp spørsmål omkring opparbeidelse og drift av fellesareal og offentlige areal, som torgareal m.m. Geir Magne Sund plansjef Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax: Postboks 200 Vikingveien Klæbu

18 ADRESSELISTE: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Postboks 4710 Sluppen, 7468 TRONDHEIM Statens vegvesen, Region midt, Fylkeshuset, 6404 MOLDE Sør-Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2350 Sluppen, 7004 TRONDHEIM Barnerepresentanten Eldrerådet i Klæbu Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Sluppen, 7496 TRONDHEIM Telenor, Servicesenter for nettutbygging, Postboks BERGEN Klæbu Næringsforum, Nordals v. 2, 7540 KLÆBU Klæbu Næringsforening, v/roy Skorstad, Skarpsnov. 5, 7540 KLÆBU Sameiet Nordals veg 1, styret, v/anne Mari Skarbo, Nordals v KLÆBU Strøket Frisør AS, Nordals v. 1, 7540 KLÆBU Klæbu Tannklinikk, Nordals v. 1, 7540 KLÆBU Klæbu Sparebank, Postboks 300, 7541 KLÆBU Nordalstunet Borettslag, c/o TOBB, Postboks 2424 Sluppen, 7005 TRONDHEIM Janne Elisabeth Lyngstad, Ljosheimv. 1, 7540 KLÆBU Ann-E. Sønstelien-Tellnes og Tore Tellnes, Ljosheimv. 3, 7540 KLÆBU Kolbjørn Jensås, Vondgrovsv. 188, 7380 ÅLEN Kopi: Trondos SA, Postboks 2425 Sluppen, 7005 TRONDHEIM Voll arkitekter, Verftsg. 4, 7014 TRONDHEIM Optiman AS, Brattørg. 5, 7010 TRONDHEIM

19 Klæbu kommune Adresseliste Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 12/463-1-L81 GSU/RÅD Kunngjøring om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for "Haugamyra Park" Med hjemmel i plan- og bygningsloven 17-4 varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Haugamyra Park AS v/roger Grindflaten, og Klæbu kommune. Forhandlingene er knyttet til forslag til reguleringsplan som er under utarbeidelse, jf. tidligere varsel om oppstart av reguleringsplan. Avtalen vil først og fremst ta opp spørsmål omkring offentlige veganlegg, i og utenfor reguleringsområdet. Geir Magne Sund plansjef Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax: Postboks 200 Vikingveien Klæbu

20 ADRESSELISTE: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Postboks 4710 Sluppen, 7468 TRONDHEIM Sør-Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2350 Sluppen, 7004 TRONDHEIM Trondheimsregionens friluftsråd, Tempev. 22, 7004 TRONDHEIM Barnerepresentanten Klæbu Idrettsråd, v/otto Ulseth, Torvmarkv. 26, 7540 KLÆBU Eldrerådet Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Sluppen, 7496 TRONDHEIM Telenor, Servicesenter for nettutbygging, Postboks 7150, 5020 BERGEN Klæbu Bondelag, v/jan Egil Tillereggen, 7540 KLÆBU Klæbu Idrettslag, Postboks 72, 7541 KLÆBU Rekkehusas velforening, v/laila Kaspersen Lundin, Valstadmyrv. 5 D, 7540 KLÆBU Velforeningen Valstadmyrv. 4, v/gunhild Ligård, Valstadmyrv. 4 G, 7540 KLÆBU Haugamyra velforening, v/jarle Maalø, Lauvåsv. 5, 7540 KLÆBU Gro Merete T. Ulstad og Kjetil Ulstad, Vinterlebakken 2 C, 7540 KLÆBU Kjell Johan Ulstad, Vinterlebakken 2 B, 7540 KLÆBU Trond Lyse, Skomakerv. 17 A, 7540 KLÆBU Alvhild Frøyen Johansen og Arnfinn Magnar Johansen, Vinteråsv. 1 A, 7540 KLÆBU Vibeke Öztûrk, Vinteråsv. 1 B, 7540 KLÆBU Mona Kristin Skarbo Hegge og Kenneth Hegge, Vinteråsv. 2 A, 7540 KLÆBU Jan Steinar Jønland, Vinteråsv. 3 A, 7540 KLÆBU Arne Kristiansen, Vinteråsv. 3 B, 7540 KLÆBU Turid og Bent Rune Johansen, Vinteråsv. 3 C, 7540 KLÆBU Anja Marie Eriksen Bondø og Pål Andre Thyrum, Vinteråsv. 5, 7540 KLÆBU Berit og Kjetil Stene, Vinteråsv. 6 A, 7540 KLÆBU Frank Burøy og Liv Sigrid Ekle, Vinteråsv. 7, 7540 KLÆBU Jørund Taranrød Braa, Vinteråsv. 8, 7540 KLÆBU Kate Sissel og Terje Leer, Valstadmyrv. 8 A, 7540 KLÆBU Ann Kristin H. Brørs, Valstadmyrv. 8 B, 7540 KLÆBU Hans Bårdseng, Valstadmyrv. 8 C, 7540 KLÆBU Nina Enebakk og Joar Olsen, Valstadmyrv. 8 D, 7540 KLÆBU Bjørg Anita Bjørnbakk, Valstadmyrv. 10 A, 7540 KLÆBU Odd Magne Skjelstad, Valstadmyrv. 10 B, 7540 KLÆBU Helene Lona, Valstadmyrv. 10 C, 7540 KLÆBU Grete Stavnes, Valstadmyrv. 10 D, 7540 KLÆBU Kopi: Haugamyra Park AS, v/roger Grindflaten, Lilleuglen, 7540 KLÆBU IdehusGruppen AS, Hornebergv. 7, 7540 KLÆBU Siv ark mnal Gunnar Hallsteinsen, Ludvig Grønvolds v. 9 B, 3517 HØNEFOSS

21 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Lianes Arkiv: L42 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/629-6 Torget Klæbu - Nabovarsel til eldrerådet Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. SAKSUTREDNING Vedlegg Nabovarsel fra Voll Arkitekter AS vedr. tiltak på Torget Klæbu

22 Nabovarsel BYGCSOK.91 plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr Til Eldrerådet i Klæbu v/ Einar Skei, Furuhaugvegen TANEM Som eier/fester av Gnr. Bnr. Eiendommens adresse Tiltak på eiendommen Kommune Gnr. Bnr. Andre Gnr/Bnr Adresse Klæbu /137, 21/45, 22/34, 22/24 -, 7540 KLÆBU Det varsles herved om Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Formål rammetillatelse BoligformålBarkeringsplassRiving av hele bygg X Boliger bolig Nabovarselet gjelder Viser til følgebrev. Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel Eventuelle merknader må være kommet til søker/tiltakshaver innen 2 uker etter at dette varsel er sendt Ansvarlig søker navn Besøksadresse Postadresse VOLL ARKITEKTER AS Verftsgata 4, 7014 TRONDHEIM Verftsgata 4, 7014 TRONDHEIM Kontaktperson navn e-postadresse Telefon Mobiltelefon Vibeke Kristoffersen Merknadene sendes: Navn Postadresse e-postadresse VOLL ARKITEKTER AS Verffsgata 4, 7014 TRONDHEIM Vedlegg Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget Situasjonsplan D Situasjonsplan Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 1 av 2

23 Nabovarsel BYGCSOK Tegning ny fasade Fasader nabovarsel Signering Ansvarlig søker/tiltakshaver Sted Dato Signatur Gjentas med blokkbokstaver Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 2 av 2

24 arkitekter II Til: naboer og myndigheter i henhold til liste fra Klæbu kommune Dato: Ref: /Følgebrev nabovarsel/ act/rbh Nabo- o m ndi hetsvarsel for: Tor et Klæbu - Søknad om rammetillatelse o mindre vesentli re ulerin sendrin. På vegne av tiltakshaver Trondos SA og Heimdal Bolig AS Varsles berørte naboer og berørte myndigheter herved om tiltaket. Innledning Tiltaket består av: søknad om rammetillatelse søknad om mindre vesentlig reguleringsendring Dette varselet orienterer kort om begge områder Det har vært foretatt flere møter med Klæbu kommune, og det har vært en god dialog i prosessen. Søknad om rammetillatelse Denne søknaden om rammetillatelse omhandler byggetrinn 1 av i alt 3 byggetrinn. Prosjektet består av 1. etg: 2-3. etg: Trondos butikk på ca. 1100m2 Utleiedel/apotek på ca. 200m2 Inngang til boliger og innkjøring til P-kjeller. 4. etg: Det er 5 leiligheter og disse er fra 65m2til 110 m2store. Kjeller: Leiligheter 9 stk. pr etasje. Til sammen 18 leiligheter. Størrelsene er fra 40-85m2 Parkering 1 stk. pr leilighet. Boder og tekniske rom. Situasjon, situasjonsplan Målsettingen er: En ny og funksjonell Trondosbutikk (Coop Prix) Gode leiligheter for voksne som ønsker å bo enkelt og sentralt Lage et tydelig torg, som blir et samlingspunkt i Klæbu; av den årsak har vi bearbeidet hele kvartalet. Torget er et «shared space»- dvs, at det er en stort område som kan benyttes til ulike aktiviteter, som utekonserter/martnaer mv. I den daglige bruken blir en del av torget til en enkel og sentral parkeringsplass for kunder til butikkene både i Byggetrinn 1 og i Byggetrinn 2, og senere også Byggetrinn 3 Vi er Voll arkitekter Verftsgata 4, 7014 Trondhenn tlf Mi jøfyrtå rn

25 II arkitekter Adkomst og parkering Det er satt av 63 plasser til kundeparkering for alle 3 byggetrinn og 0,5 plasser pr bolig til gjesteparkering for alle 3 byggetrinn. Boligparkering er markert med røde prikker på situasjonsplanen. Adkomst til parkering er fra kommunal veg. Materialer og farger Bygget er vist med stående tømmermannspanel, og skråtak. Vi ønsker at huset ikke skal være for dominerende, men gli inn og berike Klæbu sentrum. Mindre vesentli re ulerin sendrin - Rammebetin elser. Det foreligger gjeldende reguleringsplan for kvartalet ("Reguleringsplan for Klæbu Sentrum", vedtatt 30/ , plan-id: K200004). Planen regulerer Klæbu Torg til et langt byrom, som går i retningen Vikingvegen-Fylkesvei 885. Parkering er plassert innenfor det enkelte byggefelt med atkomst fra kommunale veier. Tiltakshavere ønsker i stedet å etablere Klæbu Torg som en sentral plass omgitt av bygg på 3 sider. Parkering flyttes fra kanten av kvartalet til sentrum av kvartalet. En del av det torget ønskes opparbeidet som fast uteoppholdsareal med sitteplasser mens en del av torget opparbeides med parkeringsplasser, som kan ryddes ved større arrangementer (martnaer, konserter mv.). Parkering for boliger ønskes etablert som faste parkeringsplasser. Eksisterende plan: Et avlangt torg. Parkering mot veier. Forslag til mindre planendring: Det skapes en sentral plass, som nyttes til torgaktiviteter og parkering. I gjeldende regulering er torget regulert til offentlig areal (med kommunen som eier). For å få til enkel drift og bruk av parkeringsplasser og torg (uteservering mv.) foreslås torget i stedet regulert til privat areal. Offentligheten skal fortsatt ha adgang til torget, hvilket sikres gjennom bestemmelser til planen. Endelig disponering mellom offentlig og privat areal og fordeling av driftskostnader fastlegges i utbyggingsavtale mellom kommune og grunneiere/tiltakshavere. Regulerte byggehøyder ønskes også endret således at det blir krav til maks. gesimshøyde og ikke som hittil maks. mønehøyde. Endringen er i samsvar med " Estetiske retningslinjer for sentrumsområdet", vedtatt av Klæbu kommunestyre 27/ Vi er Voll arkitekter Verftsgata 4, 7014 Trondhenn t1f oo I unutv.vollark.no Org.nr Miljøfyrtårn

26 arkitekter II Tiltakshaver har vært i dialog med Klæbu Kommune om de nye løsninger for torget. Klæbu Kommune er positivt stemt overfor nevnte endringer og har foreslått at endringer gjennomføres som en mindre vesentlig reguleringsendring av gjeldende plan. Før en mindre vesentlig reguleringsendring kan behandles av kommunen skal berørte parter ha hatt anledning til å uttale seg om foreslått planendring. Forslag til mindre vesentlig planendring legges derfor ut på offentlig høring i 3 uker. Høringsperiode går fra varslet er mottatt. Vi ber de, som måtte ha kommentarer til den foreslåtte planendring, om å komme med skriftlig uttalelse, som kan inngå i Klæbu Kommunes saksbehandling. Skulle noen ha kommentarer til rammesøknaden for byggetrinn 1 gis tilsvarende svarfrist. Endring av gjeldende reguleringsplan er en forutsetting for gjennomførelse av byggetrinn log bygging kan derfor ikke påbegynnes før planendring er godkjent av kommunen. Det er lagt ved forslag til endret reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser slik at naboer kan få en oversikt over ny situasjon. Nabo- og myndighetsvarselet Dersom det skulle være spørsmål til materialet ber vi om at dere tar kontakt med undertegnede på e-post: eller tlf Med vennlig hilsen for VOLL ARKITEKTER AS Anne Cathrine Tambs Sivilarkitekt MNAL Vedlegg: Situasjonsplan. 1:500 Plan- og snitt av byggetrinn 1. 1:200 og 1:500 Gjeldende plankart for kvartalet. 1:2.500 Forslag til endret plankart for kvartalet. 1:1.000 Bestemmelser, som ønskes endret i gjeldende reguleringsplan Vi er Voll arkitekter Verftsgata 4, 7014 Trondheim df I k.tio Org.nr Miljøfyrtärr.

27 FASADE ØST FASADE SØR O IDID I I FASADE NORD FASADE VEST 06) PRIX BT1 VARSEL 4 MAI 2012 arkitekter

28 rc AEA VAREMOTTAK trondos a otek BT I= byggetrinn 1 bygges i høst 2012 FELLES TAKTERRASSE FELLES TAKTERRASSE BT II= byggetrinn 2 ubestemt oppstart BT III= byggetrinn ubestemt oppstart 3 HC HCHCHCHC HC HC H HC HC 63 P 11 P s):"/".g' st boli bt III6 j st boli bt fl eeec!..eoeoeeeeo 12 'est boli GOOGGO HC LAN 1:500(A3) ing BT1-BT2 og BT3 Dato: nabovarsel 4 mai 2012,IrkItekier

29 . ALKONG LEIL. 15 SVAL., -o ALKON c ar 17. g o; AL. g LEIL. rs1; 7 PRI TER a) KOTE o E E KOTE +136,17 In j ds LAGER KOTE ni PARKERIN PARKERING SNITT C4134.5, 61--ff 25 APOTEK I ca 195m2 I I BUTIKK,AGER.ca 1030m C+134,0 r i i PLAN i i 1 TYPISK BOLIGETASJE el 1:200/500 itt og plan (A3) nabovarsel Dato: k011 arkitekter

30 - o TEGNFORKLARING (PBL )i eddnr.1) BYGGEOMRÅDER i _' ,..-- o FELLESOMRÅDER FORMÅL E ULERI PBL 3r. (PBL eddnr.7) 5 >... Felles avkjørsel - Områder for boliger (PBL edd) FORMÅL KOMBINERTE Område fee industrdlager,. tk: ' Bolig/Forretning Område for offentlig bebyggelse Bolig/Industri Almennytng instfiusjon = Bolig/Forretning/Trafikk 1Bensinstasjon... I eddnr.3) OFFENTL1GE TRAFIKKOMRÅDER(PBL,-_,. STREKSYMBOLER. MV. Planens begrensning Kjøreveg 22/ Regulert tomtegrense Gang-/sykkelveg Grense for bevaringsområde Torg Byggelinje Omriss av planlagt bebyggelse (PBL 25 I.ledd nr.4) FRIOMRÅDER Bebyggelse som forutsettes hernet Friområde Regulert senterlinje vei (PBL 25 Lledd nr.5) FAREOMRÅDER Byggegrense Parkeringsplass OFFENTLIGE, Formålsgrense Annen veggrunn - Høyspenningsanlegg 94 Frisiktlinje Avkjørsel SPESIALOMRÅDER eddnr.6) Trafo Frisiktsone Klæbu kommune Kartblad: REGULERINGSPLAN Kartprodusent: Klæbu - Sentrum MED T1LHØRENDE. REGULER1NGSBESTEMMELSER SAKSNR. IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN SAKSBEHANDLING Revlsjon iti 1m Ekvidistanse Kartmålestokk 1:2500 Bevaringsområder Kartgnmnlag i M: 1:1 000 Plandata er digitalisert fra manuskart i M: I: DATO SIGN. GT Reviden etter merknader L_Komeneeestyrets vedtak: ' gangs behandling i utvalg for kultur, næring og miljø, Offentlig ettersyn fra til I. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker 00 45/ /00 o tc\ic o 0044/ PLANNR. TEGNNR. :21/., Kunngjøring av oppstart av planarbeidet PLANEN UTARBEIDET AV: Fjellanger Widerøe AS K AKSBEH. 51 GT, Stette /57 :/62, /56 93 o. 22/45 &3t e; :. 1.1 F7. L\ (1 ; I ' X 70, '; &ddal, 2 ' c, 50.. i )

31 Flg. bestemmelser i "Reguleringsplan for Klæbu Sentrum", vedtatt 30/ , planid: K foreslås endret: 4.1, 4.3 og 4.6 Dessuten innføres nytt formål f_t (felles torg) da Klæbu torg med reguleringsplanen endres fra offentlig areal til privat fellesareal. Det stilles krav om at offentligheten skal ha adgang til torget, hvilket er i tråd med gjeldende regulering. G"eldende bestemmelser: 4 OMRADER FOR BOLIG- OG FORRETNINGSBEBYGGELSE (B/F 1-9) OMRÅDE FOR BOLIGER, FORRETNINGER OG TRAFIKKTERMINAL (F/T/B) 4.1 Bebyggelsen kan ha inntil 3 etasjer med maksimal mønehøyde 10,5 m. 4.2 Bebyggelsen skal hovedsakelig ha saltak eller valmtak. Deler av en bygning, når denne delen er oppført i 1 etasje, kan tillates med flatt tak. 4.3 I nybygg tillates boliger bare i 2. og 3. etasje. 4.4 Opplagsplasser og skjemmende tekniske anlegg må i størst mulig utstrekning unngås, og skal i alle tilfeller skjermes av bygningsdeler, murer eller annen innhegning. 4.5 Virksomhet som er særlig skjemmende for omgivelsene eller til ulempe og sjenanse for naboer og for den offentlige ferdsel tillates ikke. 4.6 Full utnytting av feltene B/F 5-8, i samsvar med påført BYA, forutsetter at parkering er integrert i bebyggelsen. 4.7 Innenfor område B/F 1 skal det gjennom egen bebyggelsesplan sikres et sammenhengende areal på minst 1,5 dekar for lek og aktivitet. Forsla til n e bestemmelser: 4.1 Bebyggelsen kan ha inntil 4 etasjer med maksimal gesimshøyde 10,5 m. Takoppbygg som takopplett, heishus, rekkverk på balkonger mv. kan tillates over maksimal gesimshøyde når disse er utformet i harmoni med bebyggelsen forøvrig. 4.3 I nybygg tillates boliger bare i og 4. etasje. 4.6 Parkering til feltene B/F 5, B/F 6, B/F 7 og B/F 8 kan løses innenfor feltene eller som en del av privat torgareal f_t på plankartet. For anlegg av parkeringsplasser på torget må det foreligge situasjonsplan i målestokk 1:500. Situasjonsplan skal godkjennes av Klæbu Kommune. *4.8 Bygg i feltene B/F 5, B/F 6 og B/F 7 kan forbindes med gangbroer fra 2. etasje og opp. Gangbroer kan føres over torgareal, som angitt ved byggegrenser på plankartet. *4.9 Det må være offentlig adgang til privat, felles torgareal (f_t på plankartet). Det må være mulighet for offentlig opphold på privat, felles torgareal (f_t). Parkeringsplasser på privat torgareal f_t disponeres av rettighetshavere. * 4.8 og 4.9 er nye bestemmelser. 4.2, 4.5 og 4.7 beholdes uendret i forhold til gjeldende plan.

32 TEGNFORKLARING 12-5, AREALFORMAL 12-6, HENSYNSSONER 1. Bebyggelse og anlegg 11-8a jf 12-6 Bolig/forretning H PBL av 2008 r (1801) a.1) Sikringssone frisikt (140) 0 2.Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Juridiske linjer og symboler Kjøreveg (2011) Planens begrensning Formålsgrense Torg (2013) Byggegrense B/F 6 60 i e / j... // 2,105 B/Fdaa 5 %BYA=95% m2 BYA= m2 `.. 0,775 daa %BYA=100% M2 BYA= \ o / I / / / 0/ f_ti / B/F 7 I 4,8 daa... Parkering 4 I ),.., / i 1 -/ \ Grense hensynssoner..s../+. '... Regulert parkeringsfelt... --, / / / 0> t I / Regulert kant kjørebane i /...., \ Regulert senterlinje. -,,... / Bebyggelse som forutsettes fjernet ft M2 / / alti jj, / \ I"", I..."- lir i l -,/ ' I 1. /-,?.7 FORSLAG TIL MINDRE REGULERINGSENDRING,I; 1 4 1,055 daa %BYA=100% m2 BYA= B/F 8 1,0 daa %BYA=80% m2 BYA= 800 m2 Basiskartet er supplert med linjer og tekst fra gjeldende regulering i området Kartplan (x,y) Euref89 - UTM33 Kartuttrekk pr. dato: Høydereferanse: Kilde: Klæbu Kommune 0 Ekvidistanse 1m m - KLÆBU KOMMUNE Mindre reguleringsendring av Målestokk: K , Reguleringsplanfor Klæbu Sentrum REVISJONER SAKSBEHANDLING DATO 1:1.000 (A3) SIGN I FØLGE PLAN- OG BYGNINGSLOVEN DATO DATO Kunngjøring vedrørende reguleringsarbeidet Forslagsstiller:I I Reguleringsplan nr: R A Kommunens saksnr Dato: SIGN SIGN

33 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Lianes Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/11-7 Åpen post - Eldrerådet SAKSUTREDNING Saker / Tema 1. Orientering om den kulturelle spaserstokken ved Kjersti Utne

MØTEINNKALLING ELDRERÅDET

MØTEINNKALLING ELDRERÅDET Klæbu kommune MØTEINNKALLING ELDRERÅDET Møtested: Klæbu kommune - rådhuset Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf. 72

Detaljer

MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET. Møtested: Klæbu kommune - rådhuset Møtedato: 23.05.2012 Tid: 14:30 Slutt: 16:10

MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET. Møtested: Klæbu kommune - rådhuset Møtedato: 23.05.2012 Tid: 14:30 Slutt: 16:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET Møtested: Klæbu kommune - rådhuset Møtedato: 23.05.2012 Tid: 14:30 Slutt: 16:10 Til stede på møtet Medlemmer: Einar Skei, Randi Berg, Kåre Haugen, Ole Horgøien fra

Detaljer

Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534. Hovedutvalg teknisk 30.01.14

Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534. Hovedutvalg teknisk 30.01.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 3.1.14 PLAN 375-6 - BEBYGGELSESPLAN FOR GOFARNES - 66/918 - ENDRING VEDR. FORMÅLSGRENSE

Detaljer

Åsen gård, forslag til reguleringsplan REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer:

Åsen gård, forslag til reguleringsplan REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: Åsen gård, forslag til reguleringsplan REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 09.01.2010 Dato for siste revisjon av plankartet: 16.03.2010 Dato for siste revisjon av

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 14.03.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12027 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Klæbu rådhus, Treffstedet Møtedato: 07.05.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon

Detaljer

Saksframlegg. Mindre endringer av reguleringsplan for gnr. 16 bnr. 1 m.fl. (Kossevigheia) og bebyggelsesplan for felt B3

Saksframlegg. Mindre endringer av reguleringsplan for gnr. 16 bnr. 1 m.fl. (Kossevigheia) og bebyggelsesplan for felt B3 Søgne kommune Arkiv: 16/1 Saksmappe: 2013/3526-8735/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Mindre endringer av reguleringsplan for gnr. 16 bnr. 1 m.fl. (Kossevigheia) og bebyggelsesplan

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» -

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» - Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 19.12.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12056 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Rissa Gnr. 20 Bnr. 150 Adresse Eier/fester Det varsles herved om Søknadstype

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: 14:45 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Odd steinar Bjerkeset ordfører. REGULERINGSENDRING Øra vest SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Odd steinar Bjerkeset ordfører. REGULERINGSENDRING Øra vest SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN E 433100 E 433000 E 432900 E 432800 I medhold av plan- og bygningsloven 12-12, er denne planen med bestemmelser vedtatt av styre i møte 25.05.2014, sak 17/14 Batnfjordsøra... Odd steinar Bjerkeset ordfører

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS Saksnr.: 2014/24424 Dokumentnr.: 60 Løpenr.: 60586/2017 Klassering: ÅSEBRÅTEN Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 24.05.2017 49/17 Mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Gnr.

Detaljer

Gjenpart av nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Sørum Gnr. 90 Bnr. Adresse trondheimsveien 577, 2016 FROGNER Det varsles herved om Søknadstype Søknad

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer 20. februar 2014 Vår saksbehandler: Magnus B Sveum Vår ref. p.12134 Deres ref.: VARSEL OM

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN REGULERINGSPLAN FOR SJØHAUGANE - ENDRING VEDR. FJERNING AV FORTAU

SAKSPROTOKOLL - PLAN REGULERINGSPLAN FOR SJØHAUGANE - ENDRING VEDR. FJERNING AV FORTAU SAKSPROTOKOLL - PLAN 150-3 - REGULERINGSPLAN FOR SJØHAUGANE - ENDRING VEDR. FJERNING AV FORTAU Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 30.01.2014, saksnr. 28/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt.

Detaljer

Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR Arkivsaksnr.: 14/553. Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR Arkivsaksnr.: 14/553. Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR 597-4 Arkivsaksnr.: 14/553 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 28.08.2014 PLAN 597-4 - REGULERINGSPLAN FOR SPANNALIA - ENDRING KVEDNADALSVEGEN

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 15.30

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 15.30 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 21.01.2010 Tid: 12.00 Slutt: 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

Tegnforklaring. Kildalen grustak i Nordreisa kommune. Konsesjonsområde. KonsesjonsBase. GeocacheBasis. Kart produsert ved DMF

Tegnforklaring. Kildalen grustak i Nordreisa kommune. Konsesjonsområde. KonsesjonsBase. GeocacheBasis. Kart produsert ved DMF Konsesjonsområde Kildalen grustak i Nordreisa kommune 11 DAA Kart produsert ved DMF 07.04.2017 Tegnforklaring KonsesjonsBase ± 1:1 700 0 0,05 0,1 0,2 Kilometer GeocacheBasis Kartverket, Geovekst, Kommuner,

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Aud Hildur Renbjør Gjeitingsvold 7600 Levanger Bjørg Randi N Lindsve Skogheimvegen 6 B 7600 Levanger Bjørn Arild Eriksen Gjeitingsvold

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste DATO: 7.5.2015 Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no Vår ref.: Deres ref.: Arealplanlegging -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert

Detaljer

TEGNFORKLARING. Høgberget hyttefelt

TEGNFORKLARING. Høgberget hyttefelt E 447900 E 447800 E 447700 E 447600 N 6974000 N 6974000 I medhold av plan- og bygningsloven 12-12, er denne planen med bestemmelser vedtatt av Gjemnes kommunestyre i møte 27.05.2014, sak 18/14. Batnfjordsøra...

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

Plan til offentlig ettersyn- Reguleringsplan Tuv, gnr 88 bnr 49 og 50.

Plan til offentlig ettersyn- Reguleringsplan Tuv, gnr 88 bnr 49 og 50. Byplankontoret Saksframlegg/Referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.10.2009 59058/2009 2006/3494 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Planutvalget 24.11.2009 Plan til offentlig ettersyn- Reguleringsplan

Detaljer

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01.

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01. REGULERINGSPLAN for BOLIGFELT I STAKKVIK på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY i KARLSØY KOMMUNE Tromsø 24.01.2011 Sak 962.2 Rådgivende Ingeniører Norprosjekt a/s Tromsø 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Planbeskrivelse

Detaljer

Søknad om endring av gitt tillatelse

Søknad om endring av gitt tillatelse Søknad om endring av gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommunens saksnummer 89/2015 Kommune Meland Gnr. 23 Bnr. 527 Adresse 5918 FREKHAUG Arbeidstilsynet Endringen

Detaljer

Y 282400 Y 282500 TEGNFORKLARING Y 282600 Y 282700 Reguleringsplan PBL 2008 Boliger X 6575200 H570_ Renovasjonsanlegg Uthus/naust/badehus Uteoppholdsareal Bolig/forretning Kjøreveg Gang/sykkelveg Kai Parkering

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 16/27 Komite for plan, næring og miljø

Saksnummer Utvalg Møtedato 16/27 Komite for plan, næring og miljø Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.03.2016 18185/2016 2016/749 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/27 Komite for plan, næring og miljø 13.04.2016 Sluttbehandling - mindre endring

Detaljer

Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn

Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn Saksnr: 201408157-5 Side 2 av 2 VEDLEGG: Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn 1 Anmodning om uttalelse - 1_Anmodning om uttallelse - Fagerheimgata 2-11 Fagerheimgata 2-11 (Dette

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009

Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009 VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 09/02310-5 Arkivkode 6/230 L42 Saksbehandler Oddbjørn Sagedal Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009 GNR. 6, BNR. 230, KOLDALSVEGEN 2. DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

REGULERINGSPLAN Buvikstranda,

REGULERINGSPLAN Buvikstranda, REGULERINGSPLAN Buvikstranda, GNR. 1 BNR. 56 Buvika, Skaun kommune Oppdragsgiver: Tor Inge Kvenberg og Tore Ølsholm Utarbeidet av: Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for : Buvikstranda, Skaun

Detaljer

HYTTETOMTER TIL SALGS!

HYTTETOMTER TIL SALGS! Ledige tomter Ta kontakt for trivelig visning! TILBAKE TIL RØTTENE: Byggeklare hyttetomter i nord-trøndersk villmark. BJØRKVASSHATTEN BLÅFJELLA AALLEJEGAEJSIE GJEVSJØHATTEN RAUDBERGLIA ISMENNINGEN Vei

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.02.2016 16/14 Arkivsaksnr: 2012/5392 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie ENDRING AV REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) EGGE - AVGRENSET

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

Kvamsøy Org.nr.: Søker om igangsettingstillatelse for utfylling ved hamna utanfor GBNR: 93/64 i Sula Kommune.

Kvamsøy Org.nr.: Søker om igangsettingstillatelse for utfylling ved hamna utanfor GBNR: 93/64 i Sula Kommune. Støylen Service AS www.stoylenservice.no Rada post@stoylenservice.no 6087 Kvamsøy Org.nr.: 916866267 Sula Kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG 16.02.2017 Søknad om ignagsettingstillatelse Søker om igangsettingstillatelse

Detaljer

Forslag til omregulering av felt K1, Buvik Marina

Forslag til omregulering av felt K1, Buvik Marina Forslag til omregulering av felt K1, Buvik Marina Endring fra Kontor, forretning og industri til Bolig/forretning og kontor RABH, 18.07.2011 Skaun Kommune Omregulering av område K1, Buvik Marina/Ølmheimsbukta

Detaljer

TEGNFORKLARING Plandata. ME REGULERINGSPLAN Nordlia skytebane i Torvikdalen SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

TEGNFORKLARING Plandata. ME REGULERINGSPLAN Nordlia skytebane i Torvikdalen SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN E 442900 E 442800 E 442700 E 442600 E 442500 E 442400 E 442300 E 442200 N 6979200 N 6979200 N 6979100 N 6979100 N 6979000 N 6979000 N 6978900 N 6978900 N 6978800 N 6978800 N 6978700 N 6978700 N 6978600

Detaljer

Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW

Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW Opplysninger gitt i nabovarsel..,kvinnherad kommune Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW Saksnr-' H3 310 Saksbehf," Lb Kopi: U.off: Ved riving skal kreditorer

Detaljer

Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling

Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling Namdalseid kommune Saksmappe: 2017/3153-27 Saksbehandler: Thomas Åhrèn Saksframlegg Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid planutvalg 6/17 06.09.2017

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 11 I LILLEHAMMER KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 11 I LILLEHAMMER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 22.11.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12098 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

MELDING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR NYGÅRD, TÅRNES I ÅFJORD KOMMUNE

MELDING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR NYGÅRD, TÅRNES I ÅFJORD KOMMUNE Mottaker: se adresseliste Sted dato: Hemne 25.04.2016 Saksbehandler: EKM MELDING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR NYGÅRD, TÅRNES I ÅFJORD KOMMUNE Allskog oversender på vegne av Roger Tårnes en orientering

Detaljer

TEGNFORKLARING Plandata Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 12-5 NR.1) Boligbebyggelse Lekeplass

TEGNFORKLARING Plandata Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 12-5 NR.1) Boligbebyggelse Lekeplass E 431400 E 431300 E 431200 E 431100 TEGNFORKLARING Plandata Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 12-5 NR.1) Boligbebyggelse Lekeplass Reguleringsplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Detaljer

TEGNFORKLARING REGULERINGSPLAN ETTER PBL AV 2008 SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

TEGNFORKLARING REGULERINGSPLAN ETTER PBL AV 2008 SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN N 6983000 E 436000 E 436100 E 436200 E 436300 N 6982900 N 6982900 N 6982800 N 6982800 N 6982700 N 6982700 I medhold av plan- og bygningsloven 12-12, er denne planen med bestemmelser vedtatt av Gjemnes

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Arkivsak: 06/ /06 Arkiv: PLA 632 Sak: 0043/06

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Arkivsak: 06/ /06 Arkiv: PLA 632 Sak: 0043/06 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.06.2006 Arkivsak: 06/01183-014508/06 Arkiv: PLA 632 Sak: 0043/06 REGULERINGSENDRING FOR DEL AV NAVNEBERGET B12 Behandling: Innstillingen fra formannskapet

Detaljer

Regulering gnr. 60 bnr. 76 til fritidsbebyggelse 1. gangsbehandling

Regulering gnr. 60 bnr. 76 til fritidsbebyggelse 1. gangsbehandling Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 27.01.2010 Arkiv: :PL-, FA-L12, GBR-60/76 Arkivsaksnr.: 07/3394 Journalpostløpenr.: 08/18672 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SØRENGA, LUNNER KOMMUNE (kommunedelplanen 24-11.05 B 30)

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SØRENGA, LUNNER KOMMUNE (kommunedelplanen 24-11.05 B 30) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SØRENGA, LUNNER KOMMUNE (kommunedelplanen 24-11.05 B 30) 1 Genrelt 1.1 Disse bestemmelsene gjelder for planormådet Sørenga, slik som vist med reguleringsgrense på plankart,

Detaljer

Til adressater iht. adresseliste. Vår ref.: LH Drammen, 27.3.2015

Til adressater iht. adresseliste. Vår ref.: LH Drammen, 27.3.2015 Til adressater iht. adresseliste Vår ref.: LH Drammen, 27.3.2015 VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID ENDRING OG OPPHEVELSE AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR HARAKOLLEN BOLIGFELT DEL AV GNR/BNR 102/106, DEL AV 103/55,

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 2-1 Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested

Detaljer

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL.

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL. SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) 01 FORMÅL. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 1.1 Å sikre en kontrollert og

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen

Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen Anne Elisabeth Katmo Fra: kg Sendt: 18. desember 2014 19:34 Til: Anne Elisabeth Katmo Emne: Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen Hei Min far (Arvid Gaustad) fikk nettopp

Detaljer

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201335 Saksmappe: 2013/4528-22 Saksbehandler: Björn Gregull Dato: 15.07.2015 Saksframlegg Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335 Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 03.10.2013 Tid: 16.00 Slutt: 17.50

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 03.10.2013 Tid: 16.00 Slutt: 17.50 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 03.10.2013 Tid: 16.00 Slutt: 17.50 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer var

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 96/14 Skjervøy Formannskap 13.10.2014. Opparbeidelse av lekeplass ihht. reguleringsplan Ratamajorda

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 96/14 Skjervøy Formannskap 13.10.2014. Opparbeidelse av lekeplass ihht. reguleringsplan Ratamajorda Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2014/3314-2 Arkiv: D35 Saksbehandler: Kjell Ove Lehne Dato: 06.10.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 96/14 Skjervøy Formannskap 13.10.2014 Opparbeidelse av lekeplass

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Org.nr. 964 968 519 Bankgiro: 3040 07 09900 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR VESTNES. (Bestemmelser revidert etter Bystyret 06.09.2007, revidert

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsre

Søknad om tiltak uten ansvarsre Søknad om tiltak uten ansvarsre y Kvinnherad kommune 18 JUL;20- aksns /77.0 Saksbeh ' ij cff BYGGSOK Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 10:00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 10:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 29.06.2017 Tid: 09:00 Slutt: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: (12:00 - Se nedenfor!) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Detaljregulering for Flatheim - felt B4 Kommunestyret Møtedato: 20.06.2013 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 43/13 Kommunestyret 20.06.2013 50/13 Formannskapet 06.06.2013 Kommunestyrets

Detaljer

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201318 Saksmappe: 2008/487-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 22.10.2015 Saksframlegg Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr. 201318 Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 12:00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 12:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.02.2013 Tid: 09.20 Slutt: 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 17:10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 17:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 14.12.2016 Tid: 16:00 Slutt: 17:10 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold, Alf Steinar Tømmervold,

Detaljer

til leie bassengbakken 2

til leie bassengbakken 2 til leie bassengbakken 2 sammendrag Bassengbakken 1 er en næringstomt med glimrende eksponering og sentral beliggenhet på Nedre Elvehavn, Trondheim sentrum. Tomten er regulert til kontor. Området er i

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID Saksframlegg Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID 20130004 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID May Britt Gåseby FA - L12, HIST - 13/1200 14/2696 Saksnr Utvalg Type Dato 70/14 Det faste

Detaljer

REGULERINGSENDRING LIE ØYEN ARKITEKTER AS LILLEVARDEN

REGULERINGSENDRING LIE ØYEN ARKITEKTER AS LILLEVARDEN C B A REGULERINGSENDRING 4.00 m 4.00 m 4.00 m RICHARD BACHES VEI 15,19 OG 21, GNR/BNR 2/880, 4 METER BYGGEGRENSE MAKS HØYDE C+ 138,2 REGULERT BYGGEGRENSER, GJELDENDE REGULERING FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERING

Detaljer

NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING, DYRDALSFJELL - KLEIVA, GNR. 8, BNR. 932 M. FL. I ASKØY KOMMUNE (PLANID 1247_7-04).

NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING, DYRDALSFJELL - KLEIVA, GNR. 8, BNR. 932 M. FL. I ASKØY KOMMUNE (PLANID 1247_7-04). Askøy kommune Pb 23 5371 SKOGSVÅG Deres ref.: Vår ref.: ard16036 Bergen: 30.08.2016 NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING, DYRDALSFJELL - KLEIVA, GNR. 8, BNR. 932 M. FL. I ASKØY KOMMUNE

Detaljer

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE Arkiv: PlanID - 0272.01, K2 - L12 Vår ref: 15/118-17 Journalpostid: 16/8287 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0272.01: REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Dato: 10.6.2014 Vedlegg... DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Planbeskrivelse Varsel Planoppstart Navn på plan/tiltak: Reguleringsendring for del av Sjøsidenkvartalet Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn:

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett

Søknad om tiltak uten ansvarsrett Søknad om tiltak uten ansvarsrett Plan- og bygningsloven 20-4 og SAK kap. 3 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

. Søknad om tiltak uten ansvarsrett

. Søknad om tiltak uten ansvarsrett l. Søknad om tiltak uten ansvarsrett. Plan- og bygningsloven 20-4 og SAK kap. 3 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. -.. ' Opplysninger gitt i søknad eller

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 16/00221-1 Saksbehandler Jan Erik Tilghman Saksgang Teknisk utvalg 01200904 - ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Teknisk utvalg

Detaljer

VEDLEGG 1: ADRESSELISTE FOR BERØRTE PARTER OG OFFENTLIGE INSTANSER

VEDLEGG 1: ADRESSELISTE FOR BERØRTE PARTER OG OFFENTLIGE INSTANSER VEDLEGG 1: ADRESSELISTE FOR BERØRTE PARTER OG OFFENTLIGE INSTANSER Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Postboks 4710 Sluppen, 7468 TRONDHEIM Statens vegvesen, Region midt, Fylkeshuset, 6404 MOLDE Norges Vassdrags-

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Forslag datert 24/9 2013 Revidert 17.12.13 Forslag til revidering datert 1.1.15 1 Felles bestemmelser 1.1 Området som omfattes av bestemmelsene er tegnet inn på plankart i målestokk

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Eldrerådet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 11.03.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til

Detaljer

Varsling om oppstart av mindre reguleringsendring/detaljregulering for Espira Sånum barnehage, Mandal kommune.

Varsling om oppstart av mindre reguleringsendring/detaljregulering for Espira Sånum barnehage, Mandal kommune. 16.05.2015 2015.150/RAS Varsling om oppstart av mindre reguleringsendring/detaljregulering for Espira Sånum barnehage, Mandal kommune. I medhold av plan- og bygningsloven 12-8 varsles det på vegne av Espira

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.10.2008 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.10.2008 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.10.2008 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Øyvind Toft, Skule Skulstad, Lillian

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI Oppstart i HMA 25.08.04 1.gangs behandling i planutvalget 27.06.05, sak 94/05 Offentlig høring 02.07.05 11.08.05 2.gangs

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 3145 Sted, dato: Stavanger, 20.12.2016 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, i samarbeid

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune Saksprotokoll Utvalg: Byutviklingskomite Møtedato: 12.01.2017 Sak: 2/17 Tittel: Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 15/14407 Vedtak: Saken sendes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 12.30

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 12.30 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 27.06.2013 Tid: 09.00 Slutt: 12.30 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

MØTEINNKALLING ELDRERÅDET

MØTEINNKALLING ELDRERÅDET Klæbu kommune MØTEINNKALLING ELDRERÅDET Møtested: Klæbu kommune - rådhuset Møtedato: 08.02.2012 Tid: 14:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf. 72

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING, LYKKESTADEN AUST OG NORD. TILLEGSVARSEL.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING, LYKKESTADEN AUST OG NORD. TILLEGSVARSEL. TIL Hjemmelshavere Offentlige høringsorgan Vinje, den 18.03.2014 VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING, LYKKESTADEN AUST OG NORD. TILLEGSVARSEL. I medhold av 12-3 og 12-8 i Plan- og bygningsloven, og

Detaljer

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 15/1623 Saksbehandler: Olav Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 63/15 Plan og miljøutvalget 18.08.2015 SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer