MØTEINNKALLING ELDRERÅDET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING ELDRERÅDET"

Transkript

1 Klæbu kommune MØTEINNKALLING ELDRERÅDET Møtested: Klæbu kommune - rådhuset Møtedato: Tid: 14:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf eller på e-post til: Medlemmer som kan være inhabile i en sak blir bedt om å melde fra om dette slik at varamedlem kan kalles inn. Vararepresentanter/-medlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel SAKSLISTE 7/12 12/631 Ensomhet - Demenskurs - Besøk i hjemmet til pensjonister som fyller 75 år 8/12 12/631 Div. kunngjøring/varsel om oppstart med reguleringsplan - forhandling om utbyggingsavtale 9/12 12/629 Torget Klæbu - Nabovarsel til eldrerådet 10/12 12/11 Åpen post - Eldrerådet Orientering om den kulturelle spaserstokken ved Kjersti Utne. Klæbu, Einar Skei leder

2 Sak 7/12 Ensomhet - Demenskurs - Besøk i hjemmet til pensjonister som fyller 75 år Eldrerådet Møtedato: Saksbehandler: Steinar Lianes Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 7/12 Eldrerådet Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling SAKSUTREDNING Vedlegg Saker til eldrerådet 23. mai Side 2 av 5

3 Sak 8/12 Div. kunngjøring/varsel om oppstart med reguleringsplan - forhandling om utbyggingsavtale Eldrerådet Møtedato: Saksbehandler: Steinar Lianes Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 8/12 Eldrerådet Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. SAKSUTREDNING Vedlegg Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for del av Torvmarkvegen m.m. Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Prestegårdskrysset Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for barnehagetomt, Brannåsen Kunngjøring om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for sentrumsareal Prix m.m. Kunngjøring om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Haugamyra Park Side 3 av 5

4 Sak 9/12 Torget Klæbu - Nabovarsel til eldrerådet Eldrerådet Møtedato: Saksbehandler: Steinar Lianes Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 9/12 Eldrerådet Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. SAKSUTREDNING Vedlegg Nabovarsel fra Voll Arkitekter AS vedr. tiltak på Torget Klæbu Side 4 av 5

5 Sak 10/12 Åpen post - Eldrerådet Eldrerådet Møtedato: Saksbehandler: Steinar Lianes Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 10/12 Eldrerådet SAKSUTREDNING Saker / Tema 1. Orientering om den kulturelle spaserstokken ved Kjersti Utne Side 5 av 5

6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Lianes Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/631-2 Ensomhet - Demenskurs Besøk i hjemmet til pensjonister som fyller 75 år Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling SAKSUTREDNING Vedlegg Saker til eldrerådet 23. mai

7 Saker til eldrerådet 23.mai. 1. ENSOMHET Saksomtale i vedlegg Forslag til vedtak: Eldrerådet ser med bekymring på at noen eldre opplever ensomhet og med de konsekvenser dette kan medføre for den enkelte. Eldrerådet ber leder for rådet sende et brev til kommunen, og ber om at det iverksettes en utredning for å få oversikt over behov og nødvendige tiltak. 2. DEMENSKURS. I følge demenesplanen skal opplæring være på plass innen Flere kommuner har nå et opplæringstilbud til ansatte og pårørende. Eks.: Levanger kommune startet kursing i Dette har vært meget vellykket og de satser på fortløpende kursing. Slike kurs finansieres av Nasjonalt kompetansesenter, og det kan søkes flere ganger. Forslag til vedtak: Eldrerådet ber kommunen søke om midler i I 2013 må kurs også omfatte pårørende og planlegge kursing av personalet. 3. BESØK I HJEMMET TIL PENSJONISTER SOM FYLLER 75 ÅR. Trondheim kommune har innført en ordning med at kommunen besøker eldre som fyller 75 år. Eldrerådet har mottatt et ønske om at dette kan være en ordning som kan gjennomføres i Klæbu kommune.

8 ENSOMHET Ingen pensjonist skal sitte alene «Hadde du visst hvor mye dette betydde for meg... så hadde du kommet hver dag!» Dette er et sitat fra Pensjonistforbundets brosjyre, et utsagn som kan være livsviktig for den som er i en slik situasjon. Ensomhet Det er ikke nødvendigvis en sammenheng mellom det å være ensom og det å være alene. Man kan være helt alene og fornøyd eller ha en stor omgangskrets og føle seg ensom. Allikevel er mennesker med få kontakter oftere ensomme enn de med stort nettverk. Med ensomhet menes som regel ufrivillig ensomhet, en følelse av savn av ønsket kontakt med andre. Ensomhet vil si å ha mindre kontakt med andre enn man ønsker, eller at denne kontakten gir så liten sosial verdi at den ikke opphever følelsen av kontaktsavn. Ensomhet kan være flaut å snakke om, og har blitt omtalt som et tabu og en skam. Dette kan før til psykiske lidelser som depresjon og angst, og f siske lidelser som skjellet og muskellidelser. Den moderne ensomheten LARS FR. H. SVENDSEN - Førsteamanuensis i filosofi, UiB EN SKAM. Det er ikke enkelt å akseptere ensomheten. Ensomhet er ikke bare smertefullt, men også pinlig. Ensomhet er en skam. For å unnslippe skammen må man gi inntrykk av å ha et blomstrende sosialt liv, hvor ensom man enn måtte føle seg. En meta-analyse fra 2010 av 148 tidligere publiserte studier om menneskelig samhandling konkluderte med at ensomhet er like risikabelt som å røyke mer enn 15 sigaretter om dagen, å være alkoholiker, å ikke trene og å være overvektig. Alene på julekvelden? Dødstallene i Norge stiger markant i og etter julen. - Ensomhet er blant årsakene, sier lege Gisle Roksund i Norsk forening for allmennmedisin. Flere enn hver femte av oss føler seg ensomme. Hele nordmenn har ingen nære fortrolige eller venner de kan vende seg til når de får problemer eller trenger noen å snakke med. Dette er ikke bare et offentlig ansvar, men også et medmenneskelig aspekt det å bry seg, lytte og strekke ut en hjelpende hånd. Det offentlige helsevesen gir følgende generelle råd: Snakk med noen du har tiltro til. Det være seg en person du kjenner godt eller fastlegen din. Oppsøk psykolog dersom du trenger noen å drøfte problemene dine med Vær fysisk aktiv. Du kommer i bedre form, får et bedre selvbilde og øker sjansen for å møte likesinnede. Fysisk aktivitet løser i tillegg opp

9 muskeispenninger og reduserer stress og beskytter mot belastende livserfaringer Reflektér over hvorfor du er kommet i en situasjon hvor du føler deg ensom La ikke frykten for å bli avvist hindre deg Du må selv ta initiativ. By på deg selv og bygg på de kontaktene du allerede har Dyrk interessene dine sammen med andre Oppsøk sosiale møteplasser, som organiserte fritidsaktiviteter og organisasj onsarbeid Bruk internett. Det kan være en god start for vennskap Vær positiv og lytt. Ikke begynn et vennskap med å snakke om dine egne problemer. Vær interessert i andre og lytt Ikke ha for høye krav eller forventninger til vennskapet. Det kan støte folk vekk fra deg. Sørg for å ha balanse mellom tid alene og sosialt samvær Husk at det tar tid å bli venner. Man kan ikke regne med den totale fortrolighet med en gang man blir kjent Synes du ensomheten blir tung å bære? Her kan du få hjelp og noen å snakke med: Fastlegen kan hjelpe deg og eventuelt henvise videre til for eksempel psykolog eller distriktspsykiatrisk senter som har poliklinikker, dag- eller døgnavdelinger Psykisk helsearbeider i din kommune kan også hjelpe. Sjekk nettsidene til din kommune Det finnes flere hjelpetelefoner og nettsteder, som er åpne også på natten. TRYGGHET Mange eldre som bor alene i en enebolig på landet eller i byen, føler seg ofte utrygg i eget hjem. Noen er husredd eller frykt for innbrudd og overfall. I byene kan det å bo i en blokk der det også bor rusavhengig ungdom som lager bråk, oppleves skremmende. Eldre blir isolert, ensom, utvikler angst og blir passive med fysisk forfall som resultat. Viktig at eldre har mulighet til å få den hjelpen de trenger enten det er alarm, tilsyn eller noen å gå ut sammen med. Hvem har ansvar: Det enkelte menneske har selvfølgelig ansvar for å gjøre noe med sin egen situasjon. Vi erfarer at går det for lang tid, har den som er ensom ikke lenger initiativ eller krefter til å gjøre noe med sin egen situasjon. Det er derfor viktig at vi er oppmerksomme og bryr oss som medmenneske. Enten vi er barn eller eldre, er det viktig å oppleve det å bli sett og integrert i et sosialt fellesskap. Ofte trengs noe mere, og her kommer kommunen og helsevesenet inn i bilde. Det må etableres ulike tiltak som hjemmesykepleie, støttekontaktfunksjon, møteplass i eldresenter m.m. Det er oftest eldre menn som blir rammet av ensomhetsfølelse. Menn har ofte mindre sosialt nettverk, og er mindre åpne for å snakke om sin ensomhet. Etter at ektefellen faller bort er det å stelle hjemme og lage mat et problem. Ofte kan det være tilstrekkelig

10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Lianes Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/631-3 Div. kunngjøring/varsel om oppstart med reguleringsplan - forhandling om utbyggingsavtale Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. SAKSUTREDNING Vedlegg Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for del av Torvmarkvegen m.m. Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Prestegårdskrysset Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for barnehagetomt, Brannåsen Kunngjøring om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for sentrumsareal Prix m.m. Kunngjøring om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Haugamyra Park

11 Klæbu kommune Adresseliste Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 12/273-1-L12 &86 GSU/RÅD Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for del av Torvmarkvegen m.m. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-8 varsles oppstart av arbeid med reguleringsplan for del av Torvmarkvegen m.m. Planområdet omfatter nedre del av Torvmarkvegen og areal øst for denne, samt nedre del av Lauvåsvegen. Foreløpig plangrense framgår av vedlagt kart. Formålet med planen er først og fremst å gjennomgå trafikkforholdene i området, og vurdere tiltak som kan bedre sikkerheten. Bl.a. vil vi vurdere en mindre utvidelse av Torvmarkvegen for å oppnå bedre skille mellom biltrafikk og gang- og sykkeltrafikk. Alternativt vil vi se på mulighetene for en ny gang- og sykkelveg øst for husrekka som ligger nærmest Torvmarkvegen. Tiltak i krysset mellom Lauvåsvegen og Torvmarkvegen vil også bli vurdert. Kommunen har engasjert Norconsult AS til å bistå i arbeidet. Vi inviterer til et åpent møte om planen i kommunestyresalen, Klæbu rådhus, mandag 7. mai 2012 kl Vi ber om at eventuelle innspill eller merknader blir sendt til Klæbu kommune, Postboks 200, 7541 Klæbu eller innen 21. mai Forslag til reguleringsplan forventes ferdig i løpet av juni Etter behandling av saken vil planforslaget så bli sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Forslaget blir deretter lagt fram til behandling i formannskapet, og til slutt i kommunestyret til endelig vedtak. Geir Magne Sund plansjef Vedlegg: Oversiktskart Kart med plangrense Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax: Postboks 200 Vikingveien Klæbu

12 ADRESSELISTE: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Postboks 4710 Sluppen, 7468 TRONDHEIM Statens vegvesen, Region midt, Fylkeshuset, 6404 MOLDE Norges Vassdrags- og Energidirektorat, Region Midt-Norge, Trekanten, Vestre Rosten 81, 7075 TILLER Sør-Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2350 Sluppen, 7004 TRONDHEIM Sør-Trøndelag politidistrikt, Klæbu lensmannsdistrikt, Postboks 63, 7541 KLÆBU Barnerepresentanten Eldrerådet i Klæbu Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Klæbu Idrettsråd, v/otto Ulseth, Torvmarkv. 26, 7540 KLÆBU Samarbeidsutvalget ved Sørborgen skole Samarbeidsutvalget ved Klæbu ungdomsskole Telenor, Servicesenter for nettutbygging, Postboks 7150, 5020 BERGEN TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Sluppen, 7496 TRONDHEIM Klæbu Idrettslag, Postboks 72, 7541 KLÆBU Haugamyra velforening, v/jarle Maalø, Lauvåsv. 5, 7540 KLÆBU Trygge Barnehager AS, Postboks 420, 5501 HAUGESUND Gro Merete T. Ulstad og Kjetil Ulstad, Vinterlebakken 2 C, 7540 KLÆBU Kjell J. Ulstad, Vinterlebakken 2 B, 7540 KLÆBU Karin Marie Strand Jakobi, Lauvåsv. 7, 7540 KLÆBU Brit O. Brustad Maalø og Jarle Maalø, Lauvåsv. 5, 7540 KLÆBU Ove Vevang, Lauvåsv. 3, 7540 KLÆBU Gunn Oline Karlsaune og Iver Jønland, Lauvåsv. 1, 7540 KLÆBU Tove Trondsetås Bjerkan og Atle Nissestad, Klokkarv. 1 C, 7540 KLÆBU Ole Bromseth, Torvmarkv. 4, 7540 KLÆBU Jeanette Berger og Håvard Furre, Torvmarkv. 2, 7540 KLÆBU Linda Beate Haug, Torvmarkv. 6 A, 7540 KLÆBU Claudia Cäcilla Schrøder og Antonio F. Ferreira, Torvmarkv. 6 B, 7540 KLÆBU Guro Øfstedal og Egil Andre Brovold, Torvmarkv. 6 C, 7540 KLÆBU Lisa Solum, Torvmarkv. 6 D, 7540 KLÆBU Vidar Vådal, Torvmarkv. 6 E, 7540 KLÆBU Gina Røstum Myhre og Gunnar Myhre, Torvmarkv. 6 G, 7540 KLÆBU Lene Løkken, Torvmarkv. 6 H, 7540 KLÆBU Kine Johnsen og Christer Eide Myrlund, Torvmarkv. 6 I, 7540 KLÆBU Alice Johansen og Kent Magnussen, Torvmarkv. 6 J, 7540 KLÆBU Leif Olsen, v/turid Eriksen, Krokv. 12 D, 7540 KLÆBU Nina Olsen Brekke, Haugamyrv. 5, 7540 KLÆBU Aid og Sturla Roald Sæter, Haugamyrv. 7, 7540 KLÆBU Arne Osmundnes, Haugamyrv. 9, 7540 KLÆBU Øystein Klokk, Haugamyrv. 11, 7540 KLÆBU Halvor Fosseide, Haugamyrv. 13, 7540 KLÆBU Randi Kvalvik, Haugamyrv. 15 B, 7540 KLÆBU June Skarsvåg og Kenneth Ørndal Eggan, Haugamyrv. 17 B, 7540 KLÆBU Anders Bendiksvoll, Haugamyrv. 21, 7540 KLÆBU Kopi: Norconsult AS, Ingvald Ystgaards v. 3A, 7047 TRONDHEIM

13 Klæbu kommune Adresseliste Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 12/272-8-L12 &86 GSU/RÅD Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Prestegårdskrysset Med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-8 varsles oppstart av arbeid med reguleringsplan for Prestegårdskrysset. Planområdet omfatter areal ved kryss mellom Fv 921 og Lunheimvegen, Prestegårdsvegen og Ulstadvegen, samt en del areal langs fylkesvegen og ved gangsti mellom Ulstadvegen og fylkesvegen. Foreløpig plangrense framgår av vedlagt kart. Formålet med planen er først og fremst å gjennomgå trafikkforholdene i området, og vurdere tiltak som kan bedre sikkerheten. Bl.a. vil vi vurdere sammenslåing av kryssene mellom fylkesvegen og Ulstadvegen og Prestegårdsvegen, tiltak i og ved busslommene og i tilknytning til nevnte gangsti. Kommunen har engasjert Norconsult AS til å bistå i arbeidet. Vi inviterer til et åpent møte om planen i kommunestyresalen, Klæbu rådhus, mandag 7. mai 2012 kl Vi ber om at eventuelle innspill eller merknader blir sendt til Klæbu kommune, Postboks 200, 7541 Klæbu eller innen 21. mai Forslag til reguleringsplan forventes ferdig i løpet av juni Etter behandling av saken vil planforslaget så bli sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Forslaget blir deretter lagt fram til behandling i formannskapet, og til slutt i kommunestyret til endelig vedtak. Geir Magne Sund plansjef Vedlegg: Oversiktskart Kart med plangrense Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax: Postboks 200 Vikingveien Klæbu

14 ADRESSELISTE: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Postboks 4710 Sluppen, 7468 TRONDHEIM Statens vegvesen, Region midt, Fylkeshuset, 6404 MOLDE Norges Vassdrags- og Energidirektorat, Region Midt-Norge, Trekanten, Vestre Rosten 81, 7075 TILLER Sør-Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2350 Sluppen, 7004 TRONDHEIM Sør-Trøndelag politidistrikt, Klæbu lensmannsdistrikt, Postboks 63, 7541 KLÆBU Barnerepresentanten Eldrerådet i Klæbu Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne AtB, Postboks 4308, 7417 TRONDHEIM TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Sluppen, 7496 TRONDHEIM Telenor, Servicesenter for nettutbygging, Postboks 7150, 5020 BERGEN Lauvåsen velforening, v/karl H. Brox, Ulstadv KLÆBU Finnmyra velforening, v/geir Brænd, Ordf. Johan Nerviks v KLÆBU Klæbu Bondelag, v/jan Egil Tillereggen, 7540 KLÆBU Opplysningsvesenets fond, Postboks 535 Sentrum, 0105 OSLO Advokatfirmaet Harris DA, Pb Sandviken, 5835 BERGEN Forpakter Jarle Martin Gundersen, Klæbu prestegård Kjell J. Ulstad, Vinterlebakken 2 B, 7540 KLÆBU Nanti Bryn, Ulstadv. 43, 7540 KLÆBU Ann Kristin Dolmset, Ulstadv. 45 A, 7540 KLÆBU Renate T. og Øystein Svinning, Ulstadv. 45 B, 7540 KLÆBU Arild Hjertø, Saupstadringen 17 B, 7078 SAUPSTAD Anne Britt Lund, Wessels g. 17 A, 7043 TRONDHEIM Therese Karlsen og Marius Røsegg Alexander, Var-Lak, 7540 KLÆBU Reidun Ulstad Hovde, Ulstadv. 46, 7540 KLÆBU Erling Jensen, Eventyrv. 51, 7056 RANHEIM Hans Petter Jensen, Ulstadv. 40 A, 7540 KLÆBU Reza Monajemi, Ulstadv. 40 B, 7540 KLÆBU Oddvar Egil Åreide, Ulstadv. 42, 7540 KLÆBU Steinar Reimers, Reistad, 7540 KLÆBU Tore Renaa, Postboks 58, 7541 KLÆBU May Britt Sagøy Fischer og Leif Otto Fischer, Lunheimv. 1, 7540 KLÆBU Kari Buklev, Lunheimv. 1 B, 7540 KLÆBU Kristin Resell Gundersen, Lunheimv. 2 A, 7540 KLÆBU Asle Martell Hegstad, Lunheimv. 2 B, 7540 KLÆBU Wenche Hansen og Tonny Øien, Postboks 66, 7540 KLÆBU Linda S. Andersen Overvik og Stig Strøm Overvik, Hesteskoen 1 C, 7540 KLÆBU Sangiam Lofthus, Hesteskoen 1 D, 7540 KLÆBU Chris Merete Løvseth, Forseths veg 1 A, 7540 KLÆBU Jan Bye, Forseths v. 1 B, 7540 KLÆBU Svenn Inge Sellesbakk, Forseths v. 2, 7540 KLÆBU Synnøve Samdal Meland og Endre Meland, Postboks 22, 7541 KLÆBU Bjørn Kristian Lervold, Dalav. 6, 7540 KLÆBU Kopi: Norconsult AS, Ingvald Ystgaards v. 3A, 7047 TRONDHEIM

15 Klæbu kommune Adresseliste Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 12/312-3-L12 &86 GSU/RÅD Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for barnehagetomt, Brannåsen Med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-8 varsles oppstart av arbeid med reguleringsplan for barnehagetomt ved Brannåsen. Planområdet omfatter et areal på ca. 4,5 dekar nord for Brannåsvegen, ved Tanem Grendahus og Kabelbanen. Foreløpig plangrense framgår av vedlagt kart. Formålet med planen er først og fremst å legge til rette for bygging av ny barnehage. Det tas sikte på å sette av parkeringsareal som også kan benyttes av reisende med buss. Kommunen prioriterer etablering av ny barnehage på Tanem høyt. I vedtatt barnehageplan for Klæbu er det bl.a. konkludert med at bygging skal gjennomføres innen , og at den nye barnehagen skal ha plass til barn. Flere tomtealternativer er vurdert. Nevnte areal er lett tilgjengelig fra veg, og har en meget sentral beliggenhet i forhold til gangvegsystemet og Tanemsområdet generelt. Tomta kan gjøres klar for utbygging raskt og enkelt. Vi ber om at eventuelle innspill eller merknader blir sendt til Klæbu kommune, Postboks 200, 7541 Klæbu eller innen 21. mai Forslag til reguleringsplan forventes ferdig i løpet av juni Etter behandling av saken vil planforslaget så bli sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Forslaget blir deretter lagt fram til behandling i formannskapet, og til slutt i kommunestyret til endelig vedtak. Geir Magne Sund plansjef Vedlegg: Oversiktskart Plangrense Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax: Postboks 200 Vikingveien Klæbu

16 ADRESSELISTE: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Postboks 4710 Sluppen, 7468 TRONDHEIM Statens vegvesen, Region midt, Fylkeshuset 6404 MOLDE Sør-Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2350 Sluppen, 7004 TRONDHEIM Barnerepresentanten Eldrerådet i Klæbu Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Samarbeidsutvalget ved Tanem oppvekstsenter Tanem velforening, v/leder Anne Kvam, P.b KLÆBU Skillingsvegen Sameieforening, v/svein Rikstad, Skillingsv. 19 D 7549 TANEM Klæbu Idrettsråd, v/otto Ulseth, Torvmarkv KLÆBU Klæbu Idrettslag, Postboks 72, 7541 KLÆBU TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Sluppen, 7496 TRONDHEIM Telenor, Servicesenter for nettutbygging, Postboks BERGEN AtB, Postboks 4308, 7417 TRONDHEIM Håvard Grenstad, Tanemsflata, 7549 TANEM Ole Arild Haugum, Forset øvre, 7540 KLÆBU Marit Segtnan og Inge Einar Grande, Fosshåggåv. 16, 7549 TANEM Anita og Olav H. Sandvik Kapstad, Fosshåggåv. 18, 7549 TANEM May-Britt og Mindor Alvestad, Fosshåggåv. 20, 7549 TANEM Eva Grande Brå og Roger Brå, Fosshåggåv. 22, 7549 TANEM Margareth Svea Romundset, Fosshåggåv. 24, 7549 TANEM Sissel Sivertsen og Roar Myhr, Fosshåggåv. 26, 7549 TANEM Kari Margrete Kjøsnes, Sagmyrv. 27, 7549 TANEM Hege Anita Gravseth og Erik Storsve, Tanemsflata, 7549 TANEM

17 Klæbu kommune Adresseliste Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 12/464-1-L81 GSU/RÅD Kunngjøring om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for sentrumsareal - Prix m.m. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 17-4 varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Trondos og Klæbu kommune. Forhandlingene er knyttet til forslag til mindre reguleringsendring som er under utarbeidelse. Denne har som formål å legge til rette for utvikling av forretningsbygg og boliger, torgareal m.m., og vil omfatte deler av kvartalet som avgrenses av Fv 885, Ljosheimvegen, Nordals veg og Vikingvegen. Forslaget til reguleringsendring forventes sendt på høring i nær framtid. Utbyggingsavtalen vil først og fremst ta opp spørsmål omkring opparbeidelse og drift av fellesareal og offentlige areal, som torgareal m.m. Geir Magne Sund plansjef Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax: Postboks 200 Vikingveien Klæbu

18 ADRESSELISTE: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Postboks 4710 Sluppen, 7468 TRONDHEIM Statens vegvesen, Region midt, Fylkeshuset, 6404 MOLDE Sør-Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2350 Sluppen, 7004 TRONDHEIM Barnerepresentanten Eldrerådet i Klæbu Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Sluppen, 7496 TRONDHEIM Telenor, Servicesenter for nettutbygging, Postboks BERGEN Klæbu Næringsforum, Nordals v. 2, 7540 KLÆBU Klæbu Næringsforening, v/roy Skorstad, Skarpsnov. 5, 7540 KLÆBU Sameiet Nordals veg 1, styret, v/anne Mari Skarbo, Nordals v KLÆBU Strøket Frisør AS, Nordals v. 1, 7540 KLÆBU Klæbu Tannklinikk, Nordals v. 1, 7540 KLÆBU Klæbu Sparebank, Postboks 300, 7541 KLÆBU Nordalstunet Borettslag, c/o TOBB, Postboks 2424 Sluppen, 7005 TRONDHEIM Janne Elisabeth Lyngstad, Ljosheimv. 1, 7540 KLÆBU Ann-E. Sønstelien-Tellnes og Tore Tellnes, Ljosheimv. 3, 7540 KLÆBU Kolbjørn Jensås, Vondgrovsv. 188, 7380 ÅLEN Kopi: Trondos SA, Postboks 2425 Sluppen, 7005 TRONDHEIM Voll arkitekter, Verftsg. 4, 7014 TRONDHEIM Optiman AS, Brattørg. 5, 7010 TRONDHEIM

19 Klæbu kommune Adresseliste Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 12/463-1-L81 GSU/RÅD Kunngjøring om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for "Haugamyra Park" Med hjemmel i plan- og bygningsloven 17-4 varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Haugamyra Park AS v/roger Grindflaten, og Klæbu kommune. Forhandlingene er knyttet til forslag til reguleringsplan som er under utarbeidelse, jf. tidligere varsel om oppstart av reguleringsplan. Avtalen vil først og fremst ta opp spørsmål omkring offentlige veganlegg, i og utenfor reguleringsområdet. Geir Magne Sund plansjef Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax: Postboks 200 Vikingveien Klæbu

20 ADRESSELISTE: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Postboks 4710 Sluppen, 7468 TRONDHEIM Sør-Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2350 Sluppen, 7004 TRONDHEIM Trondheimsregionens friluftsråd, Tempev. 22, 7004 TRONDHEIM Barnerepresentanten Klæbu Idrettsråd, v/otto Ulseth, Torvmarkv. 26, 7540 KLÆBU Eldrerådet Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne TrønderEnergi Nett AS, Postboks 9480 Sluppen, 7496 TRONDHEIM Telenor, Servicesenter for nettutbygging, Postboks 7150, 5020 BERGEN Klæbu Bondelag, v/jan Egil Tillereggen, 7540 KLÆBU Klæbu Idrettslag, Postboks 72, 7541 KLÆBU Rekkehusas velforening, v/laila Kaspersen Lundin, Valstadmyrv. 5 D, 7540 KLÆBU Velforeningen Valstadmyrv. 4, v/gunhild Ligård, Valstadmyrv. 4 G, 7540 KLÆBU Haugamyra velforening, v/jarle Maalø, Lauvåsv. 5, 7540 KLÆBU Gro Merete T. Ulstad og Kjetil Ulstad, Vinterlebakken 2 C, 7540 KLÆBU Kjell Johan Ulstad, Vinterlebakken 2 B, 7540 KLÆBU Trond Lyse, Skomakerv. 17 A, 7540 KLÆBU Alvhild Frøyen Johansen og Arnfinn Magnar Johansen, Vinteråsv. 1 A, 7540 KLÆBU Vibeke Öztûrk, Vinteråsv. 1 B, 7540 KLÆBU Mona Kristin Skarbo Hegge og Kenneth Hegge, Vinteråsv. 2 A, 7540 KLÆBU Jan Steinar Jønland, Vinteråsv. 3 A, 7540 KLÆBU Arne Kristiansen, Vinteråsv. 3 B, 7540 KLÆBU Turid og Bent Rune Johansen, Vinteråsv. 3 C, 7540 KLÆBU Anja Marie Eriksen Bondø og Pål Andre Thyrum, Vinteråsv. 5, 7540 KLÆBU Berit og Kjetil Stene, Vinteråsv. 6 A, 7540 KLÆBU Frank Burøy og Liv Sigrid Ekle, Vinteråsv. 7, 7540 KLÆBU Jørund Taranrød Braa, Vinteråsv. 8, 7540 KLÆBU Kate Sissel og Terje Leer, Valstadmyrv. 8 A, 7540 KLÆBU Ann Kristin H. Brørs, Valstadmyrv. 8 B, 7540 KLÆBU Hans Bårdseng, Valstadmyrv. 8 C, 7540 KLÆBU Nina Enebakk og Joar Olsen, Valstadmyrv. 8 D, 7540 KLÆBU Bjørg Anita Bjørnbakk, Valstadmyrv. 10 A, 7540 KLÆBU Odd Magne Skjelstad, Valstadmyrv. 10 B, 7540 KLÆBU Helene Lona, Valstadmyrv. 10 C, 7540 KLÆBU Grete Stavnes, Valstadmyrv. 10 D, 7540 KLÆBU Kopi: Haugamyra Park AS, v/roger Grindflaten, Lilleuglen, 7540 KLÆBU IdehusGruppen AS, Hornebergv. 7, 7540 KLÆBU Siv ark mnal Gunnar Hallsteinsen, Ludvig Grønvolds v. 9 B, 3517 HØNEFOSS

21 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Lianes Arkiv: L42 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/629-6 Torget Klæbu - Nabovarsel til eldrerådet Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. SAKSUTREDNING Vedlegg Nabovarsel fra Voll Arkitekter AS vedr. tiltak på Torget Klæbu

22 Nabovarsel BYGCSOK.91 plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr Til Eldrerådet i Klæbu v/ Einar Skei, Furuhaugvegen TANEM Som eier/fester av Gnr. Bnr. Eiendommens adresse Tiltak på eiendommen Kommune Gnr. Bnr. Andre Gnr/Bnr Adresse Klæbu /137, 21/45, 22/34, 22/24 -, 7540 KLÆBU Det varsles herved om Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Formål rammetillatelse BoligformålBarkeringsplassRiving av hele bygg X Boliger bolig Nabovarselet gjelder Viser til følgebrev. Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel Eventuelle merknader må være kommet til søker/tiltakshaver innen 2 uker etter at dette varsel er sendt Ansvarlig søker navn Besøksadresse Postadresse VOLL ARKITEKTER AS Verftsgata 4, 7014 TRONDHEIM Verftsgata 4, 7014 TRONDHEIM Kontaktperson navn e-postadresse Telefon Mobiltelefon Vibeke Kristoffersen Merknadene sendes: Navn Postadresse e-postadresse VOLL ARKITEKTER AS Verffsgata 4, 7014 TRONDHEIM Vedlegg Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget Situasjonsplan D Situasjonsplan Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 1 av 2

23 Nabovarsel BYGCSOK Tegning ny fasade Fasader nabovarsel Signering Ansvarlig søker/tiltakshaver Sted Dato Signatur Gjentas med blokkbokstaver Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 2 av 2

24 arkitekter II Til: naboer og myndigheter i henhold til liste fra Klæbu kommune Dato: Ref: /Følgebrev nabovarsel/ act/rbh Nabo- o m ndi hetsvarsel for: Tor et Klæbu - Søknad om rammetillatelse o mindre vesentli re ulerin sendrin. På vegne av tiltakshaver Trondos SA og Heimdal Bolig AS Varsles berørte naboer og berørte myndigheter herved om tiltaket. Innledning Tiltaket består av: søknad om rammetillatelse søknad om mindre vesentlig reguleringsendring Dette varselet orienterer kort om begge områder Det har vært foretatt flere møter med Klæbu kommune, og det har vært en god dialog i prosessen. Søknad om rammetillatelse Denne søknaden om rammetillatelse omhandler byggetrinn 1 av i alt 3 byggetrinn. Prosjektet består av 1. etg: 2-3. etg: Trondos butikk på ca. 1100m2 Utleiedel/apotek på ca. 200m2 Inngang til boliger og innkjøring til P-kjeller. 4. etg: Det er 5 leiligheter og disse er fra 65m2til 110 m2store. Kjeller: Leiligheter 9 stk. pr etasje. Til sammen 18 leiligheter. Størrelsene er fra 40-85m2 Parkering 1 stk. pr leilighet. Boder og tekniske rom. Situasjon, situasjonsplan Målsettingen er: En ny og funksjonell Trondosbutikk (Coop Prix) Gode leiligheter for voksne som ønsker å bo enkelt og sentralt Lage et tydelig torg, som blir et samlingspunkt i Klæbu; av den årsak har vi bearbeidet hele kvartalet. Torget er et «shared space»- dvs, at det er en stort område som kan benyttes til ulike aktiviteter, som utekonserter/martnaer mv. I den daglige bruken blir en del av torget til en enkel og sentral parkeringsplass for kunder til butikkene både i Byggetrinn 1 og i Byggetrinn 2, og senere også Byggetrinn 3 Vi er Voll arkitekter Verftsgata 4, 7014 Trondhenn tlf Mi jøfyrtå rn

25 II arkitekter Adkomst og parkering Det er satt av 63 plasser til kundeparkering for alle 3 byggetrinn og 0,5 plasser pr bolig til gjesteparkering for alle 3 byggetrinn. Boligparkering er markert med røde prikker på situasjonsplanen. Adkomst til parkering er fra kommunal veg. Materialer og farger Bygget er vist med stående tømmermannspanel, og skråtak. Vi ønsker at huset ikke skal være for dominerende, men gli inn og berike Klæbu sentrum. Mindre vesentli re ulerin sendrin - Rammebetin elser. Det foreligger gjeldende reguleringsplan for kvartalet ("Reguleringsplan for Klæbu Sentrum", vedtatt 30/ , plan-id: K200004). Planen regulerer Klæbu Torg til et langt byrom, som går i retningen Vikingvegen-Fylkesvei 885. Parkering er plassert innenfor det enkelte byggefelt med atkomst fra kommunale veier. Tiltakshavere ønsker i stedet å etablere Klæbu Torg som en sentral plass omgitt av bygg på 3 sider. Parkering flyttes fra kanten av kvartalet til sentrum av kvartalet. En del av det torget ønskes opparbeidet som fast uteoppholdsareal med sitteplasser mens en del av torget opparbeides med parkeringsplasser, som kan ryddes ved større arrangementer (martnaer, konserter mv.). Parkering for boliger ønskes etablert som faste parkeringsplasser. Eksisterende plan: Et avlangt torg. Parkering mot veier. Forslag til mindre planendring: Det skapes en sentral plass, som nyttes til torgaktiviteter og parkering. I gjeldende regulering er torget regulert til offentlig areal (med kommunen som eier). For å få til enkel drift og bruk av parkeringsplasser og torg (uteservering mv.) foreslås torget i stedet regulert til privat areal. Offentligheten skal fortsatt ha adgang til torget, hvilket sikres gjennom bestemmelser til planen. Endelig disponering mellom offentlig og privat areal og fordeling av driftskostnader fastlegges i utbyggingsavtale mellom kommune og grunneiere/tiltakshavere. Regulerte byggehøyder ønskes også endret således at det blir krav til maks. gesimshøyde og ikke som hittil maks. mønehøyde. Endringen er i samsvar med " Estetiske retningslinjer for sentrumsområdet", vedtatt av Klæbu kommunestyre 27/ Vi er Voll arkitekter Verftsgata 4, 7014 Trondhenn t1f oo I unutv.vollark.no Org.nr Miljøfyrtårn

26 arkitekter II Tiltakshaver har vært i dialog med Klæbu Kommune om de nye løsninger for torget. Klæbu Kommune er positivt stemt overfor nevnte endringer og har foreslått at endringer gjennomføres som en mindre vesentlig reguleringsendring av gjeldende plan. Før en mindre vesentlig reguleringsendring kan behandles av kommunen skal berørte parter ha hatt anledning til å uttale seg om foreslått planendring. Forslag til mindre vesentlig planendring legges derfor ut på offentlig høring i 3 uker. Høringsperiode går fra varslet er mottatt. Vi ber de, som måtte ha kommentarer til den foreslåtte planendring, om å komme med skriftlig uttalelse, som kan inngå i Klæbu Kommunes saksbehandling. Skulle noen ha kommentarer til rammesøknaden for byggetrinn 1 gis tilsvarende svarfrist. Endring av gjeldende reguleringsplan er en forutsetting for gjennomførelse av byggetrinn log bygging kan derfor ikke påbegynnes før planendring er godkjent av kommunen. Det er lagt ved forslag til endret reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser slik at naboer kan få en oversikt over ny situasjon. Nabo- og myndighetsvarselet Dersom det skulle være spørsmål til materialet ber vi om at dere tar kontakt med undertegnede på e-post: eller tlf Med vennlig hilsen for VOLL ARKITEKTER AS Anne Cathrine Tambs Sivilarkitekt MNAL Vedlegg: Situasjonsplan. 1:500 Plan- og snitt av byggetrinn 1. 1:200 og 1:500 Gjeldende plankart for kvartalet. 1:2.500 Forslag til endret plankart for kvartalet. 1:1.000 Bestemmelser, som ønskes endret i gjeldende reguleringsplan Vi er Voll arkitekter Verftsgata 4, 7014 Trondheim df I k.tio Org.nr Miljøfyrtärr.

27 FASADE ØST FASADE SØR O IDID I I FASADE NORD FASADE VEST 06) PRIX BT1 VARSEL 4 MAI 2012 arkitekter

28 rc AEA VAREMOTTAK trondos a otek BT I= byggetrinn 1 bygges i høst 2012 FELLES TAKTERRASSE FELLES TAKTERRASSE BT II= byggetrinn 2 ubestemt oppstart BT III= byggetrinn ubestemt oppstart 3 HC HCHCHCHC HC HC H HC HC 63 P 11 P s):"/".g' st boli bt III6 j st boli bt fl eeec!..eoeoeeeeo 12 'est boli GOOGGO HC LAN 1:500(A3) ing BT1-BT2 og BT3 Dato: nabovarsel 4 mai 2012,IrkItekier

29 . ALKONG LEIL. 15 SVAL., -o ALKON c ar 17. g o; AL. g LEIL. rs1; 7 PRI TER a) KOTE o E E KOTE +136,17 In j ds LAGER KOTE ni PARKERIN PARKERING SNITT C4134.5, 61--ff 25 APOTEK I ca 195m2 I I BUTIKK,AGER.ca 1030m C+134,0 r i i PLAN i i 1 TYPISK BOLIGETASJE el 1:200/500 itt og plan (A3) nabovarsel Dato: k011 arkitekter

30 - o TEGNFORKLARING (PBL )i eddnr.1) BYGGEOMRÅDER i _' ,..-- o FELLESOMRÅDER FORMÅL E ULERI PBL 3r. (PBL eddnr.7) 5 >... Felles avkjørsel - Områder for boliger (PBL edd) FORMÅL KOMBINERTE Område fee industrdlager,. tk: ' Bolig/Forretning Område for offentlig bebyggelse Bolig/Industri Almennytng instfiusjon = Bolig/Forretning/Trafikk 1Bensinstasjon... I eddnr.3) OFFENTL1GE TRAFIKKOMRÅDER(PBL,-_,. STREKSYMBOLER. MV. Planens begrensning Kjøreveg 22/ Regulert tomtegrense Gang-/sykkelveg Grense for bevaringsområde Torg Byggelinje Omriss av planlagt bebyggelse (PBL 25 I.ledd nr.4) FRIOMRÅDER Bebyggelse som forutsettes hernet Friområde Regulert senterlinje vei (PBL 25 Lledd nr.5) FAREOMRÅDER Byggegrense Parkeringsplass OFFENTLIGE, Formålsgrense Annen veggrunn - Høyspenningsanlegg 94 Frisiktlinje Avkjørsel SPESIALOMRÅDER eddnr.6) Trafo Frisiktsone Klæbu kommune Kartblad: REGULERINGSPLAN Kartprodusent: Klæbu - Sentrum MED T1LHØRENDE. REGULER1NGSBESTEMMELSER SAKSNR. IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN SAKSBEHANDLING Revlsjon iti 1m Ekvidistanse Kartmålestokk 1:2500 Bevaringsområder Kartgnmnlag i M: 1:1 000 Plandata er digitalisert fra manuskart i M: I: DATO SIGN. GT Reviden etter merknader L_Komeneeestyrets vedtak: ' gangs behandling i utvalg for kultur, næring og miljø, Offentlig ettersyn fra til I. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker 00 45/ /00 o tc\ic o 0044/ PLANNR. TEGNNR. :21/., Kunngjøring av oppstart av planarbeidet PLANEN UTARBEIDET AV: Fjellanger Widerøe AS K AKSBEH. 51 GT, Stette /57 :/62, /56 93 o. 22/45 &3t e; :. 1.1 F7. L\ (1 ; I ' X 70, '; &ddal, 2 ' c, 50.. i )

31 Flg. bestemmelser i "Reguleringsplan for Klæbu Sentrum", vedtatt 30/ , planid: K foreslås endret: 4.1, 4.3 og 4.6 Dessuten innføres nytt formål f_t (felles torg) da Klæbu torg med reguleringsplanen endres fra offentlig areal til privat fellesareal. Det stilles krav om at offentligheten skal ha adgang til torget, hvilket er i tråd med gjeldende regulering. G"eldende bestemmelser: 4 OMRADER FOR BOLIG- OG FORRETNINGSBEBYGGELSE (B/F 1-9) OMRÅDE FOR BOLIGER, FORRETNINGER OG TRAFIKKTERMINAL (F/T/B) 4.1 Bebyggelsen kan ha inntil 3 etasjer med maksimal mønehøyde 10,5 m. 4.2 Bebyggelsen skal hovedsakelig ha saltak eller valmtak. Deler av en bygning, når denne delen er oppført i 1 etasje, kan tillates med flatt tak. 4.3 I nybygg tillates boliger bare i 2. og 3. etasje. 4.4 Opplagsplasser og skjemmende tekniske anlegg må i størst mulig utstrekning unngås, og skal i alle tilfeller skjermes av bygningsdeler, murer eller annen innhegning. 4.5 Virksomhet som er særlig skjemmende for omgivelsene eller til ulempe og sjenanse for naboer og for den offentlige ferdsel tillates ikke. 4.6 Full utnytting av feltene B/F 5-8, i samsvar med påført BYA, forutsetter at parkering er integrert i bebyggelsen. 4.7 Innenfor område B/F 1 skal det gjennom egen bebyggelsesplan sikres et sammenhengende areal på minst 1,5 dekar for lek og aktivitet. Forsla til n e bestemmelser: 4.1 Bebyggelsen kan ha inntil 4 etasjer med maksimal gesimshøyde 10,5 m. Takoppbygg som takopplett, heishus, rekkverk på balkonger mv. kan tillates over maksimal gesimshøyde når disse er utformet i harmoni med bebyggelsen forøvrig. 4.3 I nybygg tillates boliger bare i og 4. etasje. 4.6 Parkering til feltene B/F 5, B/F 6, B/F 7 og B/F 8 kan løses innenfor feltene eller som en del av privat torgareal f_t på plankartet. For anlegg av parkeringsplasser på torget må det foreligge situasjonsplan i målestokk 1:500. Situasjonsplan skal godkjennes av Klæbu Kommune. *4.8 Bygg i feltene B/F 5, B/F 6 og B/F 7 kan forbindes med gangbroer fra 2. etasje og opp. Gangbroer kan føres over torgareal, som angitt ved byggegrenser på plankartet. *4.9 Det må være offentlig adgang til privat, felles torgareal (f_t på plankartet). Det må være mulighet for offentlig opphold på privat, felles torgareal (f_t). Parkeringsplasser på privat torgareal f_t disponeres av rettighetshavere. * 4.8 og 4.9 er nye bestemmelser. 4.2, 4.5 og 4.7 beholdes uendret i forhold til gjeldende plan.

32 TEGNFORKLARING 12-5, AREALFORMAL 12-6, HENSYNSSONER 1. Bebyggelse og anlegg 11-8a jf 12-6 Bolig/forretning H PBL av 2008 r (1801) a.1) Sikringssone frisikt (140) 0 2.Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Juridiske linjer og symboler Kjøreveg (2011) Planens begrensning Formålsgrense Torg (2013) Byggegrense B/F 6 60 i e / j... // 2,105 B/Fdaa 5 %BYA=95% m2 BYA= m2 `.. 0,775 daa %BYA=100% M2 BYA= \ o / I / / / 0/ f_ti / B/F 7 I 4,8 daa... Parkering 4 I ),.., / i 1 -/ \ Grense hensynssoner..s../+. '... Regulert parkeringsfelt... --, / / / 0> t I / Regulert kant kjørebane i /...., \ Regulert senterlinje. -,,... / Bebyggelse som forutsettes fjernet ft M2 / / alti jj, / \ I"", I..."- lir i l -,/ ' I 1. /-,?.7 FORSLAG TIL MINDRE REGULERINGSENDRING,I; 1 4 1,055 daa %BYA=100% m2 BYA= B/F 8 1,0 daa %BYA=80% m2 BYA= 800 m2 Basiskartet er supplert med linjer og tekst fra gjeldende regulering i området Kartplan (x,y) Euref89 - UTM33 Kartuttrekk pr. dato: Høydereferanse: Kilde: Klæbu Kommune 0 Ekvidistanse 1m m - KLÆBU KOMMUNE Mindre reguleringsendring av Målestokk: K , Reguleringsplanfor Klæbu Sentrum REVISJONER SAKSBEHANDLING DATO 1:1.000 (A3) SIGN I FØLGE PLAN- OG BYGNINGSLOVEN DATO DATO Kunngjøring vedrørende reguleringsarbeidet Forslagsstiller:I I Reguleringsplan nr: R A Kommunens saksnr Dato: SIGN SIGN

33 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Lianes Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/11-7 Åpen post - Eldrerådet SAKSUTREDNING Saker / Tema 1. Orientering om den kulturelle spaserstokken ved Kjersti Utne

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 24.03.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/3814-43 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 31.03.2014

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/3814-43 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 31.03.2014 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Prodev AS Postboks 201 7801 NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/3814-43 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 31.03.2014 2. gangs

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 02.07.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 25.10.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 07.11.2013

Detaljer

Sluttbehandling av reguleringsplan for Årnesveien 4

Sluttbehandling av reguleringsplan for Årnesveien 4 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.08.2014 52893/2014 2014/787 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/55 Komite for plan, næring og miljø 16.10.2014 Bystyret 30.10.2014 Sluttbehandling

Detaljer

NB! Merk tidspunkt!! 11:00 Befaring i forbindelse med sakene 79/09, 82/09 og 83/09. Oppmøte utenfor Rådhusets hovedinngang!

NB! Merk tidspunkt!! 11:00 Befaring i forbindelse med sakene 79/09, 82/09 og 83/09. Oppmøte utenfor Rådhusets hovedinngang! Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.10.2009 Tid: NB! Merk tidspunkt!! 11:00 Befaring i forbindelse med sakene

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 14.03.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksframlegg. Merknadsbehandling - Områderegulering - Utvidelse av Lunde skole - GB 71/2 m.fl.

Saksframlegg. Merknadsbehandling - Områderegulering - Utvidelse av Lunde skole - GB 71/2 m.fl. Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2010/693-28462/2012 Saksbehandler: Stig Erik Ørum Dato: 11.09.2012 Saksframlegg Merknadsbehandling - Områderegulering - Utvidelse av Lunde skole - GB 71/2 m.fl. Utv.saksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE UTVALG FORSLAG TIL DETALJRGULERING FOR STRØMSNES SENTRUM, ENDRING

FAUSKE KOMMUNE UTVALG FORSLAG TIL DETALJRGULERING FOR STRØMSNES SENTRUM, ENDRING SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE /JouraipostID: Arkiv sakd.: 10/1236 12/3234 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyet II Sak nr.: 070112 I PLAN- OG UTVIKLINGS UTVALG I I Saksbehandler: Jan Erik Johansen I

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.05.2010 Tid: 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer Sykehjem, 1.etg. rom 1 og 2. 12.02.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer Sykehjem, 1.etg. rom 1 og 2. 12.02.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer Sykehjem, 1.etg. rom 1 og 2 12.02.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Kragerø kommune 2.3 - Politisk sekretariat

Kragerø kommune 2.3 - Politisk sekretariat Kragerø kommune 2.3 - Politisk sekretariat Fylkesmannen i Telemark Postboks 2603 3702 SKIEN fmtepost@fylkesmannen.no Deres ref. Vår ref. Dato 15/01083-12 01.09.2015 Melding om vedtak: Høring og offentlig

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17.

Detaljer

Robert Svarva ordfører

Robert Svarva ordfører Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 03.03.2010 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunenes hjemmeside.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunenes hjemmeside. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 07/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 24.08.04 Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall meldes snarest mulig og seinest 20.08.04

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 27.06.2007 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.02.2011 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal, Rådhuset. 25.09.2008 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal, Rådhuset. 25.09.2008 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal, Rådhuset 25.09.2008 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 19.06.2014

Detaljer