Bente Mikkelsen h ilser på Kirsti Sørbø og Robin Hesmyr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bente Mikkelsen h ilser på Kirsti Sørbø og Robin Hesmyr."

Transkript

1 Nr februar 2008 Ingen konk onkret ete e planer om å slå sam- men SiV og ST, ber eroliger Mikk ikkelsen Det var mye lettelse og god stemning å spore i etterkant av at Bente Mikkelsen- toppsjefen i Helse Sør-Øst var på sitt aller første besøk på ST nylig. Hun svarte på strak arm på spørsmål fra tillitsvalgte som var urolig for at det bak forslag om å dele inn i sykehusområder, kunne ligge planer for tvangssammenslåing: - Vi har ingen konkrete planer om å slå sammen helseforetakene i Vestfold og Telemark, beroliget administrerende direktør. Det Helse Sør Øst foreslår er å se de to fylkenes opptaksområder under ett. Målet er at de sammen skal kunne gi 80 prosent av tjenestene til befolkningen i de to fylkene med høg faglig kvalitet. - Det kommer ikke noe Ny laboratorieanalyeserekord for 16. år på rad i 2007 for ST Ifjor økte Seksjon for laboratoriemedisin analysemengden med åtte prosent til drøyt 2.6 millioner. Det er16.år på rad at den rekorden ble slått på en seksjon som for få år siden var den mest effektive i daværende Helse Sør. Hilde Brugård takker slitne ansatte for sterk innsats i fjoråret. Bente Mikkelsen h ilser på Kirsti Sørbø og Robin Hesmyr. bakholdsangrep fra vår kant. Med den viljen dere viser til forpliktende samarbeid, kan dere være ganske rolige. ST er på rett kurs, forsikret Mikkelsen som var synlig imponert etter snarvisitten: - Dere har gjort et veldig godt inntrykk. Det er sjelden å komme til et sykehus som gjør Mer på side 6 Arne Rui viser gjestene ST et så rent, pent og tiltalende inntrykk. Dere har skjønt at det lønner seg å holde ting i ordenogså utvendig,sa Mikkelsen. Hun mener ST er et eksempel på at det lønner seg å holde styr på egen økonomi. Les mer på side 7: Færre blir overtallige- men tøft for de avdelingene som rammes Antall ST-ansatte som risikerer å bli overtallig har sunket med fordi det ikke blir gjort nyansettelser i disse stillingene.men likefullt blir stemningen utrygg i avdelinger som rammes av reell nedbemanning:-det opplevesdramatisk å miste kolleger,sier NSFtillitsvalgt Ann Iserid Vik. Medisinsk klinikk tar de tyngste takene når de siste 20 millionene nå skal spares inn. Mer på side 4 og 5: Sykehuset Telemark HF er en del av foretaksgruppen

2 MENINGER OM MANGT Smarte løsninger på trekkproblem i forhold til kreftpasientene på Moflata mottas med takk Vinterstid trekker detkald luft inn på venterommet og helt inn til cytostatikapoliklinikken der kreftpasientene sitter og får sine cellegiftkurer... -Har noen et godt forslag til hvordan vi kan løse det problemet, spør enhetsleder Randi Ersnes.Det er ikke mangeår siden kreftpoliklinikken åpnet i nye fine lokaler på Moflata. Men i ettertid har enhetslederen og de ansatte oppdaget et problem som plager mange av pasientene på de kalde vinterdagenebåde inne på poliklinikken og ute i det luftige venterommet der pasienter sitter og venter - både før og etter behandling. Kald trekk slår inn som et gufs -Folk må naturligvis gå ut og inn av ytterdørene hele dagen. Og på kalde dager går det et gufs helt inn på behandlingsrommet der cellegiftbehandlingen pågår. Kreftpasienter er ofte frosne. Og da blir det en ekstra påkjenning å sitte i et kaldt rom, forteller Ersnes. Kaldest er det ute i venterommet der noen pasienter sitter fra en halvtime til Randi Ersnes håper på tips til hvordan trekkproblemet for venterom og poliklinikk kan løses... en time- enten de skal inn- eller mens de venter på at drosjen skal komme. Pledd hjelper ikke alle -Vi har pledd til pasientene. Men likevel er det mange som har klaget på temperaturen i behandlingsrommet, sier Ersnes. -Men kan dere ikke bare lukke døra inn til behandlingsommet? - Blir det for ille så gjør vi det. Men problemet er at mange av pasientene ikke forstår at det er åpent her når døra er lukket. Vi pleier å sette opp en plakat på døra, men en lukket dør gjør like fullt at vi får mindre kontakt med dem som er på venterommet. Og uansett løser ikke det problemet for de pasientene som sitter ute på venterommet, svarer enhetslederen. Hun har merket seg at f eks sykehusapoteket har satt opp en slags kuldeskjerm- slik man også finner det på en del kjøpesentre. -Kanskje det kunne være en løsning, spør enhetslederen som gjerne tar imot andre gode forslag til hvordan trekkproblemet kan løses.. Nybygg for felles offentlige tannklinikker i Skien under bygging mellom kapellet og gasstankene Rett før jul ifjor begynte gravearbeidene på tomta som ligger mellom kapellet på ST i Skien og gasstankene. Der skal det bygges et nybygg som samler de offentlige tannklinikkene i Skien under ett tak. -Nybygget blir på tre etasjer- to av dem over bakkenivå på til sammen 2300 kvadratmeter. Vi har festet bort tomta til A/S Kontorbygg som er byggherre og som så leier ut lokalene til Telemark fylkekommune, forklarer bygg og eiendomssjef Einar Ramsli. Hvem bygger ved gasstankene? Han vet at mange ST-ansatte blir nysgjerrige på hva som foregår når det etter hvert blir byggeaktivitet på syke- Einar Ramsli: Nybygg for tannklinikker under bygging husets egen eiendom. - Men trenger ikke ST området selv da? Ny felles tannklinikk for -Nei!. Vi har sikret oss mer enn nok plass til eventuell framtidig ekspansjon i området vest for Vestfløyen. Den tomta vi nå fester bort er et område vi egentlig ikke har spesielt behov for, svarer Einar Ramsli. Det er planlagt egen parkeringsplass til både ansatte og publikum på den nye felles tannklinikken som etter planen skal erstatte de lokale tannklinikkene f. eks i sentrum på Gulset og Klosterskogen og som vil stå ferdig om ca et års tid. 2

3 NYHETER ST nådde ikke eget fraværsmål ifjor- men likevel blant sykehusene med lavest fravær i regionen ST var blant sykehusene som hadde det laveste sykefraværet i Helse Sør Øst ifjor.men vi klarte ikke målet vårt på 7.5 prosent,konstaterer PO-direktør Hans Evju nøkternt. Mens ST gikk ut av 2006 med et fravær på 8.2 prosent, ble det endelige fraværstallet for 2007 til sist 7.8 prosent. Tre-årig sykefraværsprosjekt ST er i gang med på et tre-årig sykefraværsprosjekt som ble dratt i gang ifjor. Der er målet som ST selv har satt 7.5 prosent for 2008, 7 prosent i 2008 og helt ned mot 6.5 prosent i De siste årene har vi hatt nokså stabile fraværstall bortsett fra i 2006 da vi var over åttetallet. Det er bra at fraværet gikk nedifjor og at vi ligger lavt i Helse Sør Øst.Men vi må lykkes i få ned fraværet mer de neste årene ST-lederne gir Økonomi og regnskap og Personalområdet gode tilbakemelding på kompetanse og kunnskap. Men de er mer kritiske på servicegrad og tilgjengelighet. HMS-tjenesten får høgest skår i ST-administrasjonen. -Det var svært hyggelige resultater. Vi blir av og til beskyldt for å være for arbeidstakerorientert. Dermed var det ekstra hyggelig å få så god tilbakemelding fra lederne på ST,sier HMS-sjef Eva Jupskås. Hun håper resulatet betyr at HMS klarer den vanskelige balansegangen som går på at HMS skal være til støtte både for ledere- og ansatte. Raskere e-post-svar - Jeg er glad for den gjennomgående positive tilbakemelding på kompetansen til stabene. Den hvis vi skal nåmålene våre, konstaterer POdirektør Hans Evju. Penger til fire klinikker Etter oppstartskonferansen i januar og februar ifjor, bevilget ST-direktøren kroner hver til Sykehusservice, BUK, Kvinneklinikken og Kirurgisk klinikk. Pengene er brukt til ulike tiltak som klinikkene tror kan bidra til bedre arbeidsmiljøet og dermed kanskje også få ned sykefraværet. -Har tiltakene bidratt til at fraværet sank ifjor tror du? -Nei. Det er nok for tidlig å si noe om det har ført til resultater.det tør jeg ikke spekulere i, svarer Evju. HMS-sjef Eva Jupskås bebuder at det er planer om å sette ut i livet flere tiltak også i 2008 som man håper kan bidra til å redusere sykfraværet på ST: - Vi planlegger å starte et nettverksforum der ledere sammen kan diskutere vanskelige problemstillinger ST-administrasjonen får god tilbakemelding på kompetanse - men må bli bedre på service oppleves som relevant og nyttig. Men service og tilgjengelighet, er områder vi ønsker å bli bedre på sier personalsjef Arne Øygard.-Bedre rutiner for å svare raskt på e-post- og i det minste si når de kan gi et svar, bedre fordeling av møter og ferier, er noen av strakstiltakene på den fronten. På sikt skal man tilstrebe at medarbeiderne overlapper mer på kompetansesida- slik at det blir mulig å få hjelp- også når noen er borte. Øygard lover at svarene i brukerundersøkelsen som ble sendt ut til 180 STledere i fjor høst, skal brukes til å gjøre administrasjonen bedre for brukerne ute i sykehuset.allerede neste høst skal en ny undersøkelse gjennomføres. Hans Evju Eva Jupskås rundt arbeid og helse. Vi skal også ha en midtvegskonferanse der jurist Harald Pedersen deltar. Han har mye på hjertet omkring hva ledere både kan og skal gjøre når det oppstår konflikter på arbeidsplassen, røper Jupskås.Hun varsler også om at HMStjenesten utover året vil tilby fire work-shops for ledere som vil lære mer omoppfølging av sykefravær og rusproblemer blant ansatte på jobb. Konkrete mål om forbedringer Da blir stabslederne målt i forhold til konkrete mål om forbedring nærmere 4- tallet på skåringsskjemaet der 5 er toppkarakter. Enhetslederne i undersøkelsen er gjennomgående mer positive til ST- Arne Øygard stabene, enn seksjonslederne, viser undersøkelsen der HMS skårer høgest- faktisk over 4-tallet.-Vi kan ikke love at alle skal være tilgjengelig hele tida. Det går ikke. Men vi skal gi svar på e-post raskt- og i det minste si noe om når vi kan gi et svar- hvis spørsmålet tar litt mer tid å utrede, sier Øygard. ST-ansatte som vil vite mer om brukerundersøkelsen kan gå inn på STs intranett under styringsindikatorer 3

4 FOKUS PÅ Budsjettkutt 2008 Tøft t på de stedene der ST må nedbemanne reelt eelt, mener tillitsvalgt algte -Det blir en ganske spesiell stemning på de avdelingene som rammes av reell nedbemanning, konstatererer NSF-tillitsvalgt på ST Ann Iserid Vik. Selv om antallet som rammes av overtallighet, nå går ned i forhold til tallet på 43, er det like tøft for dem som merker usikkerheten, minner hun om: Tungt å miste kolleger -Det sprer seg utrygghet på avdelingen når det blir klart at noen blir overtallige. De opplever det som ganske dramatisk å skulle miste flere av sine kolleger, oppsummerer tillitsvalgt for sykepleierne på ST. De tillitsvalgte har naturlig nok vært med undervegs i omstillingsprosessen som nå er blitt mer konkret etter at klinikkene kom med Midtvegs i februar har tallet på ST-ansatte som kan rammes av nedbemannning sunket betraktelig.-i forhold til i fjor da det ble klart at vi måtte ned med nye 43 årsverk, så går det bedre enn vi hadde ventet, sier PO-direktør Hans Evju. Han er lettet over at årsverk kan trekkes fra omstillingskabalen: Dette er ledige stillinger som klinikkene mener de kan la vær å gjøre nyansettelser i. Stor omstillingskabal Men selv om omstilingskabalen ser mindre dramatisk ut i februar vil ikke PO-direktøren bagatellisere påkjenningene som ansatte kan oppleve ikjølvannet av nedbemanningen som ST nå er midt oppe i. P-O-direktøren beskriver situasjonen midtvegs i februar basert på de godkjente protokollene fra klinikksjefene. Tiltakene som ble levert direktøren innen fristen 1. februar viser hvilke innsparingstiltak klinikkene går sine kutttiltak: -ST kutter med ostehøvelen litt her og der. Da merkes det kanskje ikke så mye utenfor sykehuset. Men det merkes innad etterhvert som det spares inn ressurser. Arbeidsoppgavene forsvinner som regel ikke- de eskalerer.og noen må utføre dem, konstaterer Vik. - Uansett hvilke tiltak ST kutter i, så får det ofte ringvirkninger for sykepleierne. Når det kuttes på f. eks servicetjenester som portører, så blir det som oftest mer å gjøre for pleierne. Det er de som må overta jobben med å flytte pasientene eller vaske senger, sier Ann Iserid Vik. Redd pasientene rammes Fagforbundstillitsvalgt Marianne Ellefsen slutter seg til kollegaens syn, men har mer på hjertet: -Når vi går såpass mye ned på bemanning, er jeg redd for at det kan gå utover pasientbehandlingen. Jeg Tallet på overtallige ST har sunket betydelig inn for. I løpet av januar har klinikkene jobbet for å finne fram til hvor det smerter minst å spare de årsverkene de er pålagt å kutte med i 2008: De tillitvalgte har vært inne i drøftingene og har til sist underskrevet protollene på omstillingstiltakene som ledelsen har gått inn for: Men da naturlig nok med de tilleggene som understreker det de tillitsvalgte er mest bekymret for. Jakter på ledige stillinger I ukene fram mot 1. mars skal klinikkene gjennomføre kartleggings- og omstillingssamtaler med ansatte ide funksjonene der det er bestemt at det skal nedbemannes.- Klinikkene må først kartlegge kompetansen til dem som er definert som overtallige. Når det er gjort blir utfordringen å se om det er mulig å finne ledige stillinger til dem som rammes av nedbemanningen, forklarer Evju. Han håper at de som blir overtallige kan bidra til å finne løsninger ved å være fleksible i forhold til å ta nye utfordringer. Håpet om å unngå dramatiske løsninger som oppsigelser knytter seg til at det Ann Iserid Vik og Marianne Ellefsen er også redd for at arbeidsbelastningen kan bli for stor for noen, sier Ellefsen. Hun mener det er viktig også i disse nedskjæringstider å holde fanen høgt både i forhold til seniorpolitikk og innspillene som ST fikk gjennom Arbeidstilsynets God-Vakt-kampanje der ST fikk flere pålegg for noen år tilbake. hele tida er en ganske stor turnover i en organisasjon med 3000 ansatte.-ut fra protokollene klinikkene har levert sitter vi nå igjen med minst 23 årsverk som vi må finne nye løsninger for, understreker Evju.Lar ikke kabalen seg løse innen hver enkelt klinikk, blir neste trinn å se på tvers av klinikkgrensene: For å vurdere om det er ledige stillinger som noen av de overtallige kan være kvalifisert for å overta.-i forhold til utgangspunktet i november ifjor da vi skjønte at vi måtte kutte ytterligere 43 stillinger, så ser jeg mer optimistisk på situasjonen. Vi håper det lar seg gjøre å finne løsninger for så mange som mulig innen 1. juni, sier Hans Evju. Allerede i desember ifjor innførte ST sentral stillingsvurdering. Det sikrer at sykehuset ikke gjør nyansettelser før det er vurdert om noen av stillingene kan egne seg for dem som nå blir overtallige. 4

5 FOKUS PÅ Budsjettkutt 2008 Flytter dagkirurgien fra Kragerø- slår sammen lunge og mage-tarm i Skien og kutter stillinger Medisinsk klinikk tar den tyngste børa når ST må spare de ekstra 20 millionene i år- i tillegg til de 20 som det var enighet om ifjor høst.dagkirurgien i Kragerø flyttes til Skien og Porsgrunn. Og i Skien skal pleiegruppene på lunge og mage -tarm samles i en seksjon. Med 12 årsverk som sparekrav på seg, er det Per Urdahl som gjør de største endringene i sin klinikk: Lungemedisinsk dagrehabilitering blir nedlagt. Enhetslederfunksjonen på nevrologisk sengepost/ slagenheten reduseres fra to til 1.4 årsverk. Flytter dagkirugien 2.5 pleiestillinger og varekostnader for 1.7 millioner skal spares ved at den dagkirurgiske aktiviteten i Kragerø flyttes til Skien og Porsgrunn.Den medisinske sengeposten i Kragerø reduseres fra 30 til 24 senger-og til 20 senger i helgene -i tråd med det man har erfart er det reelle behovet.-dette er også i samsvar med planene om å pusse opp sengeposten i løpet av en toårsperiode. Jeg føler at dette er en omstilling og nedbemanning som i liten grad rammer pasientbehandlingen. Det vi gjør i Kragerø tror jeg vil gjøre sykehuset mer robust i forhold til pasientgruppene som kommer sterkere i årene framover som f. eks flere eldre. Vi vil også desentralisere en del polikliniske funksjoner til den delen av fylket, sier klinikksjef Per Urdahl. Også KAM kutter KAM kutter tilsvarende fem stillinger. På intensivenheten reduseres nattevaktene i helgene fra åtte til sju. Medisinfaglig seksjon går ned på innleie av vikarer, mens Akuttmottaket endrer arbeidsplanen sin. Det reduserer tilstedeværelsen med ett årsverk, men får samtidig 0.5 millioner til å dekke ekstraordinære behov. Operasjon kutter kapasitet tilsvarende et halvt operasjonsteam og endrer turnus som fører til innsparing av to stillinger. KAM slår dessuten sammen operasjonanestesi i Skien og Porsgrunn til en felles seksjon. Smerteenheten skal slås sammen med medisinfaglig seksjon. Kvinneklinikken klarer seg uten å få overtallige ansatte. KK fryser en pleierstilling på føde barsel, mens økt aktivitet i Fertilitetsklinikken gir 0.5 Kirurgisk klinikk tar sitt sparekrav ved å kutte tilsammen 3.5 årsverk. Men et nytt tilbud om å opprette en ressurspool, gjør at klinikken slipper med færre overtallige enn uten det tilbudet. -Vi oppretter en egen ressurspooltjeneste. Tanken er at det skal kunne redusere utgifter først og fremst ved korttidsfraværet, forklarer Halfrid Waage. Klinikksjefen er glad for at nyskapningen trolig løser budsjettutfordringen med lavere nedbemanning enn ellers. Nå utlyses stillingene i ressurspoolen internt i klinikkenmed fristelser som litt lettere turnus og kroner ekstra i lønn. Verdt å prøve, men flere skjær i sjøen -Det er skjær i sjøen. Ressurspool er prøvd andre steder uten at det alltid har lykkes. Men jeg tror det er fordel for oss at vi begrenser forsøket til en klinikk, sier Waage. Sammenslåing av poliklinikker i Porsgrunn, gjør at to enheter må klare seg med to færre sykepleierårsverk. En ledig halv stilling inndras på endokrinmamma, mens seksjonslederstillingen fra kar-enheten også blir borte etter at karkirurgi er overført til SiV og STs erfarne kirurg er gått av med pensjon.-vi har valgt å fordele belastningen ved å ta litt kutt i de fleste Kragerø får noe færre senger og dagkirurgien blir flyttet til Skien og Porsgrunn. million i inntekter. Ytterligere ett årsverk til skal bort, men dette blir utsatt i ca et år ved hjelp av ubenyttede midler som KK har tatt inn gjennom oppdragsforskning.sykehusservice jobber med å kutte ytterligere fire årsverk.til sammen 1.5 årsverk tas ved at anretningene ved to sengeposter i Porsgrunn er slått sammen. Bygg og eiendom kutter en halv stilling på drift av uteområdene. Hotellseksjonen tar ytterligere ett årsverk ved å redusere renhold i helgene pluss nok et årsverk på portørsida. Det gir noe mindre kapasitet generelt på dagtid. Kirurgisk prøver ressurspool for å redusere antall ansatte som risikerer å bli overtallige seksjoner, sier leder Henrik Høyvik. Medisinsk Serviceklinikk kutter med tils-ammen seks årsverk. Administrasjonen går ned med to årsverk- ett på regnskap og ett i hms-enheten. Barne og ungdomsklinikken sparer sine 2.4 millioner ved å fryse stillinger, men unngår overtallige ansatte. Barne og ungdomspsykiatrisk seksjon fryser stillinger tilsvarende og barne-og ungdomsmedisinsk seksjon redusere med to årsverk, mens barnehabiliteringen tar tilsvarende en hel stilling. 5

6 NYHETER Aldri vært så høg laboratorieproduksjon på ST -kake og takk til ansatte som har stått på i 2007 Aldri før har Seksjon for laboratoriemedisin opplevd maken til etterspørsel etter analyser som i januar. I tillegg økte analysene i fjor med åtte prosent. Det er produksjonsrekord for 16. år på rad... -Dere har vært fantastisk til åta unna analyser i januar. Uten deres flotte innsats hadde ikke det vært mulig. Takk til dere alle, sa Hilde Brugård. Under det ukentlige seksjonsmøte i lunsjen 13. februar viste lederen for seksjon for laboratoriemedisin noen imponerende søyler: De slår alle tidligere rekorder på det som er utropt til den mest effektive laboratorienenheten i gamle Helse Sør for få år siden. Analyserekord år etter år... Etter å ha satt ny produksjonsrekord og økt analysevolumet med åtte prosent for 16. år på rad, kom en knalltøff jobbstart på det nye året for et 80-talls laboratorieansatte i Skien: - I januar opplevde vi analyserekord på alle tre områder samtidig. Både på antall analyser fra inneliggende pasienter-og fra egne poliklinikker, oppsumerte Brugård ved hjelp av sin Power-Point-illustrasjon på veggen. Men samtidig som hun skrøt av ansattes stå-på-innsats og evne til å finne løsninger på alle utfordringene, var hun klar på at hun har flere bekymrede signaler om det høge arbeidspresset. Stort arbeidspress - Jeg vet at det er mange som er slitne nå og at det har vært tøffe tak for mange av dere. Men lyspunktet for seksjonen er at den svært høge effektiviteten, bidrar tilå gjøre fremtiden vår tryggere enn ellers, understreket Brugård. En stor marsipankake var innkjøpt som en liten oppmerskomhet til dem som var møtt fram. I 1992 lå laboratoriet på rundt en million analyser. Hvert eneste år etterpå har de satt ny analyserekord. Og ifjor satte de en ny knallrekord med godt og vel 2.6 milllioner analyser... -Det nye utstyret har bidratt til at vi har klart å ta unna enda flere analyser enn vi ellers ville vært i stand til, fastslår Hilde Brugård. Jobber for få til spleiselag for daggeriatrien i Kragerø etter at drg-inntektene forsvant ifjor ST-ledelsen arbeider for å sikre ny finansiering for Daggeriatrien i Kragerø. Det er nødvendig etter endringen ifjor sommer som reduserte inntektene via DRG med nær 90 prosent... -Vi har søkt Helse Sør-Østadministrasjonen om prosjektmidler for å kunne fortsette daggeriatrien. Vi har også invitert Kragerø kommune med på et spleiselag for å sikre driften etter at så mye av inntektsgrunnlaget forsvant, sier Per Urdahl som leder medisinsk klinikk der Kragerø er en av seksjonene. Etter at det ble slutt på at daggeriatri utløste drg-satser og den virksomheten måtte nøye seg med poliklinikksatser, sank inntektene med 90 prosent.-i dag går den delen med et betydelig underskudd. Derfor håper vi på et spleiselag som kan bidra til at vi kan opprettholde det daggeriatriske tilbudet i Seksjon f or laboratoriemedisin har satt ny analyserekord ifjor- for 16. året på rad... Kragerø, understreker Per Urdahl.Sykehuset Telemark har derfor søkt om midler fra Helse Sør-Øst-administrasjonen- og vil deretter ha en tett dialog med kommunen.dersom søknaden blir imøtekommet vil driften via prosjektmidler og bidrag fra kommunen i første omgang gå over en to-års-periode, antar Urdahl. Sårt for pasientene - Det var sårt for pasientene da dette tilbudet forsvant. Derfor er det svært viktig både både for Kragerø og ikke minst for de eldre å ha et daggeriatrisk tilbud. Dette er pasienter som er i grenseland i forhold til å meste det å fortsatt ST søker spleiselag med kommunen og Helse Sør-Øst for å finansiere daggeriatrien. (Arkiv bilde.) kunne bo hjemme. Ved at vi kan gi dem et tilbud her, tror jeg vi kan bidra til at flere kan klare å bo hjemme. Det kan også bety færre innleggelser på sykehus og mindre press på sykehjemsplassene i Kragerø. Og vi vil også bli bedre istand til å ivareta våre ansatte i den omstillingsperioden vi er inne i, tror seksjonsleder Grunde Grimsrud ved lokalsykehuset i Kragerø. 6

7 NYHETER Ingen konkrete planer om å slå sammen ST og SiV, forsikret toppsjefen for Helse Sør-Øst -Vi har ingen konkrete planer om å slå sammen helseforetakene i Vestfold og Telemark, beroliget Bente Mikkelsen overfor NRK.Toppsjefen i Helse Sør Øst avdramatiserte både ledelsens og tillitsvalgtes uro for at det bak forslag om sykehusområder ligger planer om tvangssammenslåing av sykehus. - Det vi foreslår er å se de to fylkenes opptaksområder under ett slik at sykehuset i både Vestfold, Telemark og Psykiatrien i Vestfold, kan samarbeide om å dekke denne befolkningens behov. Målet er mer robuste enheter som kan tilby 80 prosent av tjenestene til befolkningen i det felles sykehusområdet fra disse sykehusene med høg faglig kvalitet, understreket Mikkelsen.Det var en opplagt administrerende direktør for Helse Sør Øst som var på sitt aller første besøk på ST onsdag 13. februar.hun tok bekymringer og følsomme spørsmål fra tillitsvalgte på strak arm: Uten å skygge unna de problematiske sakene som er på dagsorden:etter en orientering av STdirektøren fikk hun etter en visitt i 1.etasje i Nordfløyen en tur innom Slagenheten der hun fikk se at et sykehjem kan gi rimelige, men bra sykehuslokaler. Etter orienteringen tok ST er på rett kurs, roste svært positiv Mikkelsen -Det at det lønner seg å drive i balanse er nettopp Sykehuset Telemark et ekstremt godt eksempel på, mener administrerende direktør for Helse Sør Øst. Hun var klar på at hun mente Sykehuset Telemark «er på rett kurs».. Sykehusavisa hentet fram et spørsmål som ikke er ukjent i korridorer og over kantinebord på sykehuset vårt: - ST-ansatte har vært med på mange runder med effektivisering og nedbemanning for å holde budsjettet, mens andre driver med underskudd år etter år. Hva sier du til dem som ikke tror det lønner seg å holde orden i egen økonomi i dagen helse-norge? Arne Rui viser gjestene rundt på ST hun tyren ved hornene og svarte på de tillitsvalgtes bekymring for å bli slått sammen med nabosykehus: Helse Sør- Øst-sjefen avkreftet at det er planer om en dansk løsning med såkalte områdesykehus: Vil ha felles områdefunksjoner - Vi snakker om områdefunksjoner. Målet er å skape robuste tilbud til befolkningen i hvert sykehusområde, sa Mikkelsen. Hun understreket at Helse Sør Øst ville gå inn i prosessen med respekt for de enkelte sykehus og bygge så langt som mulig på at sykehusene selv finner fram til hvilken medisinsk funksjonsfordeling som er fornuftig: -Det kommer ikke noe bakholdsangrep fra vår kant. Med den viljen dere viser til forpliktende samarbeid, kan dere være ganske rolige. ST er på rett kurs, forsikret Mikkelsen. Hun utelukket ikke at det i - Det er kanskje ikke så lett å se det for alle dere i hverdagen. Men jeg mener å se at det faktisk lønner seg for dere å drive økonomisk ansvarlig. Dere har hatt råd til å bygge nye medisinske tilbud, satse på forskning, beholde spissfunksjoner som f. eks plastikkkirurgi og f. eks bygge en ny ungdomspsykiatrisk avdeling. Imponert over ST -I tillegg har dere klart å pusse opp og holde uteområder og eiendommer i stand på en måte som få andre sykehus kan.det viser nettopp at dere gjennom å holde orden på økonomien har fått en handlefrihet som jeg ser at mange sykehus som går med under- Bente Mikkelsen h ilser på Kirsti Sørbø og Robin Hesmyr. prosessen kunne vise seg at noen sykehus i Helse Sør-Øst kunne se seg tjent med å slå seg sammen. Dette vil i så fall skje i tett samarbeid med- og etter grundig kartlegging i det enkelte området. -Vi har respekt for at det fins mange veger til mål. Det viktige er at vi finner måter å oppnå forpliktende samhandling slik at vi får god kvalitet og robuste tilbud som står seg over år- og at vi klarer å få mest mulig helsetjenester ut av helsekronene,sa toppsjefen. Hun var imponert over det hun hadde sett og hørt påst: -Dere har gjort et veldig godt inntrykk. Det er sjelden å komme til et sykehus som gjør et så rent, pent og tiltalende inntrykk. Dere har skjønt at det lønner seg å holder ting i orden- også utvendig. skudd ikke har. -Hvilket inntrykk har du av ST? -Det gjør et kjempemessig inntrykk å komme til et sykehus som virker som det er så vakkert, velholdt og i orden- både ute og inne.her kjenner jeg igjen STledelsens lederstil med langsiktig fokus, satsing på ledelse, respekt for rammene og en grunnleggende tanke om at det er hensynet til pasientene som må ligge i bånn.det ser vi bare på en sånn liten ting som at det er gratis for pasienter og pårørende å parkere, avslutter Helse Sør- Øst-sjefen med et smil. Bente Mikkelsen 7

8 LITT T AV HVERT Pensjonerte ST-overleger satte skapet på plass -Vi har snakket mye om all den elendigheten i helsevesenet som skjedde fordi vi gikk av, humrer pensjonert overlege Norman Anderssen med overtydelig selvironi- og et bredt glis. Smilet, replikkene og latteren satt lihvertfall løst i direktørens møterom onsdag 6. februar. Da var 11 av STs 26 inviterte hederskronte pensjonerte overleger var samlet for første gang- i regi av tidligere sjeflege Nils Stangeland. Forum for galgenhumor... - Ja her er det masse humor og ikke minst galgenhumor, bekrefter Jostein Sauar for enden av bordet. Den pensjonerte gastrooverlegen driver fremdeles en skole for pasienter som sliter med tarmlidelser i Helse Sør-Øst-regi.Men ellers nyter han sitt otium som best han kan- i likhet med sine kolleger.- Det er etterhvert blitt mange av oss som er pensjonert som har savnet våre gamle kolleger. Nå har vi tatt initiativ til å samles på en uformell, og forhåpentligvis hyggelig måte en gang i måneden, forteller Stangeland. Med 12 kolleger på det aller første møtet var Nils Ko- KO-Stangeland strålende fornøyd med oppslutningen.de har for ordens skyld Bulletin-vitsen: En dag på mentalsjukehuset... Hilde Johansson på Servicekontoret er en blid og generøs dame. Hun deler derfor gjerne sine gode historier med andre på sykehuset vårt. Her er en vits på broderfolkets eget språk: «Putte och Edna var båda patienter på ett mentalsjukhus. En dag när de gick förbi sjukhusets pool, hoppade plötsligt Putte i på den djupaste delen. Han sjönk till botten och blev liggande. Edna hoppade direkt i för F.v: Jon Steen Johnsen, Hans Jørgensen, Norman Anderssen, Leif Kolsaker, Hans Erichsen, Jostein Sauar, Nils Stangeland, Tore Grønmark, Odd Johnsen, Tore Fjeld, Arne Christensen og Peter Aaser. gjort et pleumsvedtak om «at alt var bedre i sykehusen før», får sykehusavisa klar beskjed om. Stangeland er nøye med å gi kollega Hans Jørgensen æren for ideen bak pensjonistreffet som han håper skal bli en månedlig foreteelse. Det første møtet var absolutt vellykket, fastslår Nils som har fått melding om at enda fler ønsker å komme neste gang... Kort og godt veldig moro... -Dette var kort og godt veldig moro, bekrefter en blid Tore Grønmark på veg ut etter den lille samlingen som er bifallt av direktør Arne Rui. Han låner gjerne ut sitt møterom til gamlegutta- så sant det er ledig. att rädda honom, simmade till botten och drog upp honom. När chefsläkaren fick höra om Ednas heroiska insats beordrade hon omedelbart att Edna skulle skrivas ut från sjukhuset. Hon gick till Edna och sa: Goda og dårlega nyheter - Edna, jag har både goda nyheter och dåliga nyheter. De goda är att du blir utskriven. Eftersom du var kapabel att reagera rationellt i ett akut krisläge genom att hoppa i och rädda livet på en annan patient, Ansvarlig utgiver: Direktøren Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Øivind Johannesen Redaktør: Informasjonskonsulent ST-Bulletin trykkes av Thure-Trykk og distribueres fra direktørens kontor i henhold til distribusjons lister 1,2, 3 og 5 Adresse: Ulefossveien, 3710 Skien Telefon: / / Telefaks: / Og dere har oppskriften klar på hvordan Sykehuset Telemark egentlig burde drives? - Ja selvfølgelig!!nei- egentlig blir det mest mimring om gamle dager og spørsmål om hvordan kollegene dine har det og hva de har foretatt seg siden sist. Men selvsagt har vi også meninger om mangt og mye- også om helsepolitikk, konstaterer den tidligere sjeflegen med et lurt smil.stangeland har trappet ned på oppdragene for Helse Sør-Øst. Men han jobber fremdeles med å lære kolleger å ta i bruk talgjenkjenning bl. a i Helse Blefjell. konstaterar jag att du har ett friskt tänkande. De dåliga nyheterna är att Putte, patienten du räddade, hängde sig själv i badrummet i sitt badrocks-skärp precis efter det att du räddade honom. Jag är ledsen, men han är död. Edna svarade: - Han hängde sig inte själv.jag hängde upp honom för att torka! -När får jag komma hem? Tips oss! 8

Samarbeid Skien-ST er bra for pasi-

Samarbeid Skien-ST er bra for pasi- Nr. 15 5. september 2008 Samarbeid Skien-ST er bra for pasi- entene-k ene-kan gi færre på kor orridor idoren For et drøyt år siden reagerte STsykepleier Lisbeth Østby på at mange av sykehjemspasientene

Detaljer

Radiologisk fra bånn til topp når

Radiologisk fra bånn til topp når Nr. 10 19. mai 2008 Radiologisk fra bånn til topp når ST får nytt RIS og PACS innstallert Endelig får Radiologisk seksjon nytt dataverktøy til å behandle bilder og pasientsystemer med! Fra 23. til 26.

Detaljer

ST med flere leger i helgene for å få ned et høgt antall kor

ST med flere leger i helgene for å få ned et høgt antall kor Nr. 5 7.mars 2008 ST med flere leger i helgene for å få ned et høgt antall kor orridor idorpasien pasienter er Mange norske sykehus sliter med at altfor mange pasienter må ligge bak skjermbrett på korridoren.

Detaljer

Direktørene for SiV, ST og PiV inn for bredt samarbeid men fortsatt tre fullverdige akuttsykehus

Direktørene for SiV, ST og PiV inn for bredt samarbeid men fortsatt tre fullverdige akuttsykehus Nr. 11 30. mai 2008 Direktørene for SiV, ST og PiV inn for bredt samarbeid men fortsatt tre fullverdige akuttsykehus De tre direktørene for SiV, Psykiatrien i Vestfold og ST ønsker å fortsette som selvstendige

Detaljer

ST-nytt. Rekordlav ventetid. Nytt pasienthotell. 86 hudoperasjoner. Kongemedalje til Unn. Rustilbud under ett tak

ST-nytt. Rekordlav ventetid. Nytt pasienthotell. 86 hudoperasjoner. Kongemedalje til Unn. Rustilbud under ett tak ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 Januar 2010 Rekordlav ventetid STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Mens aktiviteten økte i psykiatrien

Detaljer

ST med mål om at pasienten skal få

ST med mål om at pasienten skal få Nr. 8 18. april 2008 ST med mål om at pasienten skal få epikrisen isen i handa ved utskriving ST er et av få norske sykehus som kontinuerlig har klart å få ut 85-90 prosent av epikrisene innen en uke.

Detaljer

ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i 2008. Satser på joint care. Ansatte strekker seg

ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i 2008. Satser på joint care. Ansatte strekker seg ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 februar 2009 Fra døgn til dag STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. ST ser nå på mulighetene for å bygge

Detaljer

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 september 2009 Først ut i Norge STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Ut på bred høring. Palliativ førjul. Seks tok fagbrevet. Roser til gode ledere. Barneavdelingen 60 år

ST-nytt. Ut på bred høring. Palliativ førjul. Seks tok fagbrevet. Roser til gode ledere. Barneavdelingen 60 år ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11. desember 2013 Ut på bred høring STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Stor ST-rokade. Spesialistvakt på ST. Ja til 34 ST-SiV-tiltak. KAM-fokus på HRL. Linje for brystsmerter

ST-nytt. Stor ST-rokade. Spesialistvakt på ST. Ja til 34 ST-SiV-tiltak. KAM-fokus på HRL. Linje for brystsmerter ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 mai 2009 Stor ST-rokade STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. 30

Detaljer

ST-nytt. Lysning for kreft STs strategi 2011 2014: ST-brosjyre mot rus. STHF valgte DIPS. Ny klinikk i Porsgrunn. Kake til 6.

ST-nytt. Lysning for kreft STs strategi 2011 2014: ST-brosjyre mot rus. STHF valgte DIPS. Ny klinikk i Porsgrunn. Kake til 6. ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 August 2012 Lysning for kreft STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Omstillinger. ST forblir eget HF. ST-SiV med triagefilm. Fant ikke p-plass... Full VM-fest på posten

ST-nytt. Omstillinger. ST forblir eget HF. ST-SiV med triagefilm. Fant ikke p-plass... Full VM-fest på posten ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 5 Mars 2011 Omstillinger STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder Rjukan

Detaljer

ST-nytt. Slutt på et kapittel. STs seniorlinje i siget. Milliongevinst for ST. Før Ullevål på smerte. Klar for svineinfluensa

ST-nytt. Slutt på et kapittel. STs seniorlinje i siget. Milliongevinst for ST. Før Ullevål på smerte. Klar for svineinfluensa ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 8 april 2009 Slutt på et kapittel STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Satser på Nordfløy. Nordfløy viktig for ST

ST-nytt. Satser på Nordfløy. Nordfløy viktig for ST ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11 Juni 2011 650 robotinngrep STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. I 2007 ble ST andre sykehus i Norge

Detaljer

Gastrosamling kan gi faglig gevinst

Gastrosamling kan gi faglig gevinst Nr. 19 7. november 2008 Gastrosamling kan gi faglig gevinst Gastrokirurgien er særdeles viktig for STsom allsidig akuttsykehus. Og akkurat nå arbeides det med å rekruttere inn gastrokiruger. Men seksjonsleder

Detaljer

ST-nytt. Lungelegeløft for ST. NSFpris til Notodden. Ny styreleder på plass. Allmøte i Porsgrunn. Jobb som miljøterapi

ST-nytt. Lungelegeløft for ST. NSFpris til Notodden. Ny styreleder på plass. Allmøte i Porsgrunn. Jobb som miljøterapi ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 10 mai 2010 Lungelegeløft for ST STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

Blodbanken slapp unna helsetil- synssjekk uten ett eneste avvik. Samarbeider for å unngå bela- stende innleggelser for eldre. Nr. 7 4.

Blodbanken slapp unna helsetil- synssjekk uten ett eneste avvik. Samarbeider for å unngå bela- stende innleggelser for eldre. Nr. 7 4. Nr. 7 4. april 2008 Helse Sør-Øst for oreslår at t ST, SiV og PiV skal utgjøre ett sykehusområde Helse Sør Øst-administrasjonen har nå lagt fram forslag om å dele denne helseregionen inn i sykehusområder.

Detaljer

ST-nytt. HSØ-topp på ST. Håp for selvskadere. 23 enheter i nord. Info for å redde barn. Trøkk på samhandling

ST-nytt. HSØ-topp på ST. Håp for selvskadere. 23 enheter i nord. Info for å redde barn. Trøkk på samhandling ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 10 mai 2009 HSØ-topp på ST STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. Det

Detaljer

Vifter som nødhjelp mot hete- bølgen på Syk

Vifter som nødhjelp mot hete- bølgen på Syk Nr. 13 8. august 2008 ST tar tak i dårlig tilbakemelding fra turnuslegene for å bli bedre Det kan være tøft å komme fra en skjermet studiesituasjon til fullt kjør på et akuttmottak for ferske turnusleger.

Detaljer

ST-nytt. Framtidas ST-tilbud. Løper Holmenkollen. Økonomisk gladsak. Ø-hjelp ruspost på ST. UPS måtte stenge

ST-nytt. Framtidas ST-tilbud. Løper Holmenkollen. Økonomisk gladsak. Ø-hjelp ruspost på ST. UPS måtte stenge ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 4 februar 2010 Framtidas ST-tilbud STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. For et halvår siden ble sykehusene

Detaljer

ST-nytt. Sjefer på visitt. Apoteket feirer 40. Palliativ ST-pilot. Endelig: Her er EDS! Inspirerte ST-kokker

ST-nytt. Sjefer på visitt. Apoteket feirer 40. Palliativ ST-pilot. Endelig: Her er EDS! Inspirerte ST-kokker ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 10. november 2013 Sjefer på visitt STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

Direktørene for ST, Sykehuset i Vestfold og PiV i gang med samtaler om samarbeidsløsninger

Direktørene for ST, Sykehuset i Vestfold og PiV i gang med samtaler om samarbeidsløsninger Nr. 9 6.mai 2008 Direktørene for ST, Sykehuset i Vestfold og PiV i gang med samtaler om samarbeidsløsninger ST og SiV blir ikke slått sammen til ett helsefortak.- Styrevedtaket fra Helse Sør Øst gir oss

Detaljer

ST-nytt. SiV og ST på topp. Forsker på ADHD. Vil ha fler på heltid. Mange røykeklager. Heltent på Tai Chi...

ST-nytt. SiV og ST på topp. Forsker på ADHD. Vil ha fler på heltid. Mange røykeklager. Heltent på Tai Chi... ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 september 2010 SiV og ST på topp STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Dialysetilvekst. Ny direktør på ST. 47 mill-investering. Skal ta løft på slag. Retter blodbankavvik

ST-nytt. Dialysetilvekst. Ny direktør på ST. 47 mill-investering. Skal ta løft på slag. Retter blodbankavvik ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 15 September 2011 Dialysetilvekst STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Imponert statsråd. Styre-ja til 4.etasjen. ST får vikarsenter... HR jakter på ny leder...

ST-nytt. Imponert statsråd. Styre-ja til 4.etasjen. ST får vikarsenter... HR jakter på ny leder... ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 4 April 2012 Føde-løft på ST STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4.

Detaljer

ST-nytt. Blanda syn på rokade. Brith lovte Rui kake... Ny geriatripoliklinikk. Sprek oldemor i jobb. Ventelister raskt ned

ST-nytt. Blanda syn på rokade. Brith lovte Rui kake... Ny geriatripoliklinikk. Sprek oldemor i jobb. Ventelister raskt ned ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 mai 2010 Blanda syn på rokade STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Mange er svært positive-andre er

Detaljer

ST-nytt. Ja til Dagsykehuset STs strategi 2008 2010: Lagseier for ø-n-h. ST opp i 1.divisjon? Bli med på helterittet? Spirer til fagsamarbeid

ST-nytt. Ja til Dagsykehuset STs strategi 2008 2010: Lagseier for ø-n-h. ST opp i 1.divisjon? Bli med på helterittet? Spirer til fagsamarbeid ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 13 juni 2010 Ja til Dagsykehuset STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Tøffe tak i vinter. Store Nordfløyvyer. 2000 prøverørsbarn

ST-nytt. Tøffe tak i vinter. Store Nordfløyvyer. 2000 prøverørsbarn ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 Februar 2011 Tøffe tak i vinter STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. Det har ikke vært noe hvilehjem

Detaljer

ST-nytt. Nye dialysetilbud. Forsker på fertilitet. Flere får HAVO-hjelp. Pusser opp for 15 mill. Dobler i ny dagenhet

ST-nytt. Nye dialysetilbud. Forsker på fertilitet. Flere får HAVO-hjelp. Pusser opp for 15 mill. Dobler i ny dagenhet ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 4 Februar 2011 Nye dialysetilbud STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Nedslående for ST. Siste leder fra Arne... ISO-9001-sertifisert. Ambulanse-snorklipp

ST-nytt. Nedslående for ST. Siste leder fra Arne... ISO-9001-sertifisert. Ambulanse-snorklipp ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 12 Juni - 2011 Ja til Nordfløyen STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. To saker i det siste ST-styremøtet

Detaljer