Bente Mikkelsen h ilser på Kirsti Sørbø og Robin Hesmyr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bente Mikkelsen h ilser på Kirsti Sørbø og Robin Hesmyr."

Transkript

1 Nr februar 2008 Ingen konk onkret ete e planer om å slå sam- men SiV og ST, ber eroliger Mikk ikkelsen Det var mye lettelse og god stemning å spore i etterkant av at Bente Mikkelsen- toppsjefen i Helse Sør-Øst var på sitt aller første besøk på ST nylig. Hun svarte på strak arm på spørsmål fra tillitsvalgte som var urolig for at det bak forslag om å dele inn i sykehusområder, kunne ligge planer for tvangssammenslåing: - Vi har ingen konkrete planer om å slå sammen helseforetakene i Vestfold og Telemark, beroliget administrerende direktør. Det Helse Sør Øst foreslår er å se de to fylkenes opptaksområder under ett. Målet er at de sammen skal kunne gi 80 prosent av tjenestene til befolkningen i de to fylkene med høg faglig kvalitet. - Det kommer ikke noe Ny laboratorieanalyeserekord for 16. år på rad i 2007 for ST Ifjor økte Seksjon for laboratoriemedisin analysemengden med åtte prosent til drøyt 2.6 millioner. Det er16.år på rad at den rekorden ble slått på en seksjon som for få år siden var den mest effektive i daværende Helse Sør. Hilde Brugård takker slitne ansatte for sterk innsats i fjoråret. Bente Mikkelsen h ilser på Kirsti Sørbø og Robin Hesmyr. bakholdsangrep fra vår kant. Med den viljen dere viser til forpliktende samarbeid, kan dere være ganske rolige. ST er på rett kurs, forsikret Mikkelsen som var synlig imponert etter snarvisitten: - Dere har gjort et veldig godt inntrykk. Det er sjelden å komme til et sykehus som gjør Mer på side 6 Arne Rui viser gjestene ST et så rent, pent og tiltalende inntrykk. Dere har skjønt at det lønner seg å holde ting i ordenogså utvendig,sa Mikkelsen. Hun mener ST er et eksempel på at det lønner seg å holde styr på egen økonomi. Les mer på side 7: Færre blir overtallige- men tøft for de avdelingene som rammes Antall ST-ansatte som risikerer å bli overtallig har sunket med fordi det ikke blir gjort nyansettelser i disse stillingene.men likefullt blir stemningen utrygg i avdelinger som rammes av reell nedbemanning:-det opplevesdramatisk å miste kolleger,sier NSFtillitsvalgt Ann Iserid Vik. Medisinsk klinikk tar de tyngste takene når de siste 20 millionene nå skal spares inn. Mer på side 4 og 5: Sykehuset Telemark HF er en del av foretaksgruppen

2 MENINGER OM MANGT Smarte løsninger på trekkproblem i forhold til kreftpasientene på Moflata mottas med takk Vinterstid trekker detkald luft inn på venterommet og helt inn til cytostatikapoliklinikken der kreftpasientene sitter og får sine cellegiftkurer... -Har noen et godt forslag til hvordan vi kan løse det problemet, spør enhetsleder Randi Ersnes.Det er ikke mangeår siden kreftpoliklinikken åpnet i nye fine lokaler på Moflata. Men i ettertid har enhetslederen og de ansatte oppdaget et problem som plager mange av pasientene på de kalde vinterdagenebåde inne på poliklinikken og ute i det luftige venterommet der pasienter sitter og venter - både før og etter behandling. Kald trekk slår inn som et gufs -Folk må naturligvis gå ut og inn av ytterdørene hele dagen. Og på kalde dager går det et gufs helt inn på behandlingsrommet der cellegiftbehandlingen pågår. Kreftpasienter er ofte frosne. Og da blir det en ekstra påkjenning å sitte i et kaldt rom, forteller Ersnes. Kaldest er det ute i venterommet der noen pasienter sitter fra en halvtime til Randi Ersnes håper på tips til hvordan trekkproblemet for venterom og poliklinikk kan løses... en time- enten de skal inn- eller mens de venter på at drosjen skal komme. Pledd hjelper ikke alle -Vi har pledd til pasientene. Men likevel er det mange som har klaget på temperaturen i behandlingsrommet, sier Ersnes. -Men kan dere ikke bare lukke døra inn til behandlingsommet? - Blir det for ille så gjør vi det. Men problemet er at mange av pasientene ikke forstår at det er åpent her når døra er lukket. Vi pleier å sette opp en plakat på døra, men en lukket dør gjør like fullt at vi får mindre kontakt med dem som er på venterommet. Og uansett løser ikke det problemet for de pasientene som sitter ute på venterommet, svarer enhetslederen. Hun har merket seg at f eks sykehusapoteket har satt opp en slags kuldeskjerm- slik man også finner det på en del kjøpesentre. -Kanskje det kunne være en løsning, spør enhetslederen som gjerne tar imot andre gode forslag til hvordan trekkproblemet kan løses.. Nybygg for felles offentlige tannklinikker i Skien under bygging mellom kapellet og gasstankene Rett før jul ifjor begynte gravearbeidene på tomta som ligger mellom kapellet på ST i Skien og gasstankene. Der skal det bygges et nybygg som samler de offentlige tannklinikkene i Skien under ett tak. -Nybygget blir på tre etasjer- to av dem over bakkenivå på til sammen 2300 kvadratmeter. Vi har festet bort tomta til A/S Kontorbygg som er byggherre og som så leier ut lokalene til Telemark fylkekommune, forklarer bygg og eiendomssjef Einar Ramsli. Hvem bygger ved gasstankene? Han vet at mange ST-ansatte blir nysgjerrige på hva som foregår når det etter hvert blir byggeaktivitet på syke- Einar Ramsli: Nybygg for tannklinikker under bygging husets egen eiendom. - Men trenger ikke ST området selv da? Ny felles tannklinikk for -Nei!. Vi har sikret oss mer enn nok plass til eventuell framtidig ekspansjon i området vest for Vestfløyen. Den tomta vi nå fester bort er et område vi egentlig ikke har spesielt behov for, svarer Einar Ramsli. Det er planlagt egen parkeringsplass til både ansatte og publikum på den nye felles tannklinikken som etter planen skal erstatte de lokale tannklinikkene f. eks i sentrum på Gulset og Klosterskogen og som vil stå ferdig om ca et års tid. 2

3 NYHETER ST nådde ikke eget fraværsmål ifjor- men likevel blant sykehusene med lavest fravær i regionen ST var blant sykehusene som hadde det laveste sykefraværet i Helse Sør Øst ifjor.men vi klarte ikke målet vårt på 7.5 prosent,konstaterer PO-direktør Hans Evju nøkternt. Mens ST gikk ut av 2006 med et fravær på 8.2 prosent, ble det endelige fraværstallet for 2007 til sist 7.8 prosent. Tre-årig sykefraværsprosjekt ST er i gang med på et tre-årig sykefraværsprosjekt som ble dratt i gang ifjor. Der er målet som ST selv har satt 7.5 prosent for 2008, 7 prosent i 2008 og helt ned mot 6.5 prosent i De siste årene har vi hatt nokså stabile fraværstall bortsett fra i 2006 da vi var over åttetallet. Det er bra at fraværet gikk nedifjor og at vi ligger lavt i Helse Sør Øst.Men vi må lykkes i få ned fraværet mer de neste årene ST-lederne gir Økonomi og regnskap og Personalområdet gode tilbakemelding på kompetanse og kunnskap. Men de er mer kritiske på servicegrad og tilgjengelighet. HMS-tjenesten får høgest skår i ST-administrasjonen. -Det var svært hyggelige resultater. Vi blir av og til beskyldt for å være for arbeidstakerorientert. Dermed var det ekstra hyggelig å få så god tilbakemelding fra lederne på ST,sier HMS-sjef Eva Jupskås. Hun håper resulatet betyr at HMS klarer den vanskelige balansegangen som går på at HMS skal være til støtte både for ledere- og ansatte. Raskere e-post-svar - Jeg er glad for den gjennomgående positive tilbakemelding på kompetansen til stabene. Den hvis vi skal nåmålene våre, konstaterer POdirektør Hans Evju. Penger til fire klinikker Etter oppstartskonferansen i januar og februar ifjor, bevilget ST-direktøren kroner hver til Sykehusservice, BUK, Kvinneklinikken og Kirurgisk klinikk. Pengene er brukt til ulike tiltak som klinikkene tror kan bidra til bedre arbeidsmiljøet og dermed kanskje også få ned sykefraværet. -Har tiltakene bidratt til at fraværet sank ifjor tror du? -Nei. Det er nok for tidlig å si noe om det har ført til resultater.det tør jeg ikke spekulere i, svarer Evju. HMS-sjef Eva Jupskås bebuder at det er planer om å sette ut i livet flere tiltak også i 2008 som man håper kan bidra til å redusere sykfraværet på ST: - Vi planlegger å starte et nettverksforum der ledere sammen kan diskutere vanskelige problemstillinger ST-administrasjonen får god tilbakemelding på kompetanse - men må bli bedre på service oppleves som relevant og nyttig. Men service og tilgjengelighet, er områder vi ønsker å bli bedre på sier personalsjef Arne Øygard.-Bedre rutiner for å svare raskt på e-post- og i det minste si når de kan gi et svar, bedre fordeling av møter og ferier, er noen av strakstiltakene på den fronten. På sikt skal man tilstrebe at medarbeiderne overlapper mer på kompetansesida- slik at det blir mulig å få hjelp- også når noen er borte. Øygard lover at svarene i brukerundersøkelsen som ble sendt ut til 180 STledere i fjor høst, skal brukes til å gjøre administrasjonen bedre for brukerne ute i sykehuset.allerede neste høst skal en ny undersøkelse gjennomføres. Hans Evju Eva Jupskås rundt arbeid og helse. Vi skal også ha en midtvegskonferanse der jurist Harald Pedersen deltar. Han har mye på hjertet omkring hva ledere både kan og skal gjøre når det oppstår konflikter på arbeidsplassen, røper Jupskås.Hun varsler også om at HMStjenesten utover året vil tilby fire work-shops for ledere som vil lære mer omoppfølging av sykefravær og rusproblemer blant ansatte på jobb. Konkrete mål om forbedringer Da blir stabslederne målt i forhold til konkrete mål om forbedring nærmere 4- tallet på skåringsskjemaet der 5 er toppkarakter. Enhetslederne i undersøkelsen er gjennomgående mer positive til ST- Arne Øygard stabene, enn seksjonslederne, viser undersøkelsen der HMS skårer høgest- faktisk over 4-tallet.-Vi kan ikke love at alle skal være tilgjengelig hele tida. Det går ikke. Men vi skal gi svar på e-post raskt- og i det minste si noe om når vi kan gi et svar- hvis spørsmålet tar litt mer tid å utrede, sier Øygard. ST-ansatte som vil vite mer om brukerundersøkelsen kan gå inn på STs intranett under styringsindikatorer 3

4 FOKUS PÅ Budsjettkutt 2008 Tøft t på de stedene der ST må nedbemanne reelt eelt, mener tillitsvalgt algte -Det blir en ganske spesiell stemning på de avdelingene som rammes av reell nedbemanning, konstatererer NSF-tillitsvalgt på ST Ann Iserid Vik. Selv om antallet som rammes av overtallighet, nå går ned i forhold til tallet på 43, er det like tøft for dem som merker usikkerheten, minner hun om: Tungt å miste kolleger -Det sprer seg utrygghet på avdelingen når det blir klart at noen blir overtallige. De opplever det som ganske dramatisk å skulle miste flere av sine kolleger, oppsummerer tillitsvalgt for sykepleierne på ST. De tillitsvalgte har naturlig nok vært med undervegs i omstillingsprosessen som nå er blitt mer konkret etter at klinikkene kom med Midtvegs i februar har tallet på ST-ansatte som kan rammes av nedbemannning sunket betraktelig.-i forhold til i fjor da det ble klart at vi måtte ned med nye 43 årsverk, så går det bedre enn vi hadde ventet, sier PO-direktør Hans Evju. Han er lettet over at årsverk kan trekkes fra omstillingskabalen: Dette er ledige stillinger som klinikkene mener de kan la vær å gjøre nyansettelser i. Stor omstillingskabal Men selv om omstilingskabalen ser mindre dramatisk ut i februar vil ikke PO-direktøren bagatellisere påkjenningene som ansatte kan oppleve ikjølvannet av nedbemanningen som ST nå er midt oppe i. P-O-direktøren beskriver situasjonen midtvegs i februar basert på de godkjente protokollene fra klinikksjefene. Tiltakene som ble levert direktøren innen fristen 1. februar viser hvilke innsparingstiltak klinikkene går sine kutttiltak: -ST kutter med ostehøvelen litt her og der. Da merkes det kanskje ikke så mye utenfor sykehuset. Men det merkes innad etterhvert som det spares inn ressurser. Arbeidsoppgavene forsvinner som regel ikke- de eskalerer.og noen må utføre dem, konstaterer Vik. - Uansett hvilke tiltak ST kutter i, så får det ofte ringvirkninger for sykepleierne. Når det kuttes på f. eks servicetjenester som portører, så blir det som oftest mer å gjøre for pleierne. Det er de som må overta jobben med å flytte pasientene eller vaske senger, sier Ann Iserid Vik. Redd pasientene rammes Fagforbundstillitsvalgt Marianne Ellefsen slutter seg til kollegaens syn, men har mer på hjertet: -Når vi går såpass mye ned på bemanning, er jeg redd for at det kan gå utover pasientbehandlingen. Jeg Tallet på overtallige ST har sunket betydelig inn for. I løpet av januar har klinikkene jobbet for å finne fram til hvor det smerter minst å spare de årsverkene de er pålagt å kutte med i 2008: De tillitvalgte har vært inne i drøftingene og har til sist underskrevet protollene på omstillingstiltakene som ledelsen har gått inn for: Men da naturlig nok med de tilleggene som understreker det de tillitsvalgte er mest bekymret for. Jakter på ledige stillinger I ukene fram mot 1. mars skal klinikkene gjennomføre kartleggings- og omstillingssamtaler med ansatte ide funksjonene der det er bestemt at det skal nedbemannes.- Klinikkene må først kartlegge kompetansen til dem som er definert som overtallige. Når det er gjort blir utfordringen å se om det er mulig å finne ledige stillinger til dem som rammes av nedbemanningen, forklarer Evju. Han håper at de som blir overtallige kan bidra til å finne løsninger ved å være fleksible i forhold til å ta nye utfordringer. Håpet om å unngå dramatiske løsninger som oppsigelser knytter seg til at det Ann Iserid Vik og Marianne Ellefsen er også redd for at arbeidsbelastningen kan bli for stor for noen, sier Ellefsen. Hun mener det er viktig også i disse nedskjæringstider å holde fanen høgt både i forhold til seniorpolitikk og innspillene som ST fikk gjennom Arbeidstilsynets God-Vakt-kampanje der ST fikk flere pålegg for noen år tilbake. hele tida er en ganske stor turnover i en organisasjon med 3000 ansatte.-ut fra protokollene klinikkene har levert sitter vi nå igjen med minst 23 årsverk som vi må finne nye løsninger for, understreker Evju.Lar ikke kabalen seg løse innen hver enkelt klinikk, blir neste trinn å se på tvers av klinikkgrensene: For å vurdere om det er ledige stillinger som noen av de overtallige kan være kvalifisert for å overta.-i forhold til utgangspunktet i november ifjor da vi skjønte at vi måtte kutte ytterligere 43 stillinger, så ser jeg mer optimistisk på situasjonen. Vi håper det lar seg gjøre å finne løsninger for så mange som mulig innen 1. juni, sier Hans Evju. Allerede i desember ifjor innførte ST sentral stillingsvurdering. Det sikrer at sykehuset ikke gjør nyansettelser før det er vurdert om noen av stillingene kan egne seg for dem som nå blir overtallige. 4

5 FOKUS PÅ Budsjettkutt 2008 Flytter dagkirurgien fra Kragerø- slår sammen lunge og mage-tarm i Skien og kutter stillinger Medisinsk klinikk tar den tyngste børa når ST må spare de ekstra 20 millionene i år- i tillegg til de 20 som det var enighet om ifjor høst.dagkirurgien i Kragerø flyttes til Skien og Porsgrunn. Og i Skien skal pleiegruppene på lunge og mage -tarm samles i en seksjon. Med 12 årsverk som sparekrav på seg, er det Per Urdahl som gjør de største endringene i sin klinikk: Lungemedisinsk dagrehabilitering blir nedlagt. Enhetslederfunksjonen på nevrologisk sengepost/ slagenheten reduseres fra to til 1.4 årsverk. Flytter dagkirugien 2.5 pleiestillinger og varekostnader for 1.7 millioner skal spares ved at den dagkirurgiske aktiviteten i Kragerø flyttes til Skien og Porsgrunn.Den medisinske sengeposten i Kragerø reduseres fra 30 til 24 senger-og til 20 senger i helgene -i tråd med det man har erfart er det reelle behovet.-dette er også i samsvar med planene om å pusse opp sengeposten i løpet av en toårsperiode. Jeg føler at dette er en omstilling og nedbemanning som i liten grad rammer pasientbehandlingen. Det vi gjør i Kragerø tror jeg vil gjøre sykehuset mer robust i forhold til pasientgruppene som kommer sterkere i årene framover som f. eks flere eldre. Vi vil også desentralisere en del polikliniske funksjoner til den delen av fylket, sier klinikksjef Per Urdahl. Også KAM kutter KAM kutter tilsvarende fem stillinger. På intensivenheten reduseres nattevaktene i helgene fra åtte til sju. Medisinfaglig seksjon går ned på innleie av vikarer, mens Akuttmottaket endrer arbeidsplanen sin. Det reduserer tilstedeværelsen med ett årsverk, men får samtidig 0.5 millioner til å dekke ekstraordinære behov. Operasjon kutter kapasitet tilsvarende et halvt operasjonsteam og endrer turnus som fører til innsparing av to stillinger. KAM slår dessuten sammen operasjonanestesi i Skien og Porsgrunn til en felles seksjon. Smerteenheten skal slås sammen med medisinfaglig seksjon. Kvinneklinikken klarer seg uten å få overtallige ansatte. KK fryser en pleierstilling på føde barsel, mens økt aktivitet i Fertilitetsklinikken gir 0.5 Kirurgisk klinikk tar sitt sparekrav ved å kutte tilsammen 3.5 årsverk. Men et nytt tilbud om å opprette en ressurspool, gjør at klinikken slipper med færre overtallige enn uten det tilbudet. -Vi oppretter en egen ressurspooltjeneste. Tanken er at det skal kunne redusere utgifter først og fremst ved korttidsfraværet, forklarer Halfrid Waage. Klinikksjefen er glad for at nyskapningen trolig løser budsjettutfordringen med lavere nedbemanning enn ellers. Nå utlyses stillingene i ressurspoolen internt i klinikkenmed fristelser som litt lettere turnus og kroner ekstra i lønn. Verdt å prøve, men flere skjær i sjøen -Det er skjær i sjøen. Ressurspool er prøvd andre steder uten at det alltid har lykkes. Men jeg tror det er fordel for oss at vi begrenser forsøket til en klinikk, sier Waage. Sammenslåing av poliklinikker i Porsgrunn, gjør at to enheter må klare seg med to færre sykepleierårsverk. En ledig halv stilling inndras på endokrinmamma, mens seksjonslederstillingen fra kar-enheten også blir borte etter at karkirurgi er overført til SiV og STs erfarne kirurg er gått av med pensjon.-vi har valgt å fordele belastningen ved å ta litt kutt i de fleste Kragerø får noe færre senger og dagkirurgien blir flyttet til Skien og Porsgrunn. million i inntekter. Ytterligere ett årsverk til skal bort, men dette blir utsatt i ca et år ved hjelp av ubenyttede midler som KK har tatt inn gjennom oppdragsforskning.sykehusservice jobber med å kutte ytterligere fire årsverk.til sammen 1.5 årsverk tas ved at anretningene ved to sengeposter i Porsgrunn er slått sammen. Bygg og eiendom kutter en halv stilling på drift av uteområdene. Hotellseksjonen tar ytterligere ett årsverk ved å redusere renhold i helgene pluss nok et årsverk på portørsida. Det gir noe mindre kapasitet generelt på dagtid. Kirurgisk prøver ressurspool for å redusere antall ansatte som risikerer å bli overtallige seksjoner, sier leder Henrik Høyvik. Medisinsk Serviceklinikk kutter med tils-ammen seks årsverk. Administrasjonen går ned med to årsverk- ett på regnskap og ett i hms-enheten. Barne og ungdomsklinikken sparer sine 2.4 millioner ved å fryse stillinger, men unngår overtallige ansatte. Barne og ungdomspsykiatrisk seksjon fryser stillinger tilsvarende og barne-og ungdomsmedisinsk seksjon redusere med to årsverk, mens barnehabiliteringen tar tilsvarende en hel stilling. 5

6 NYHETER Aldri vært så høg laboratorieproduksjon på ST -kake og takk til ansatte som har stått på i 2007 Aldri før har Seksjon for laboratoriemedisin opplevd maken til etterspørsel etter analyser som i januar. I tillegg økte analysene i fjor med åtte prosent. Det er produksjonsrekord for 16. år på rad... -Dere har vært fantastisk til åta unna analyser i januar. Uten deres flotte innsats hadde ikke det vært mulig. Takk til dere alle, sa Hilde Brugård. Under det ukentlige seksjonsmøte i lunsjen 13. februar viste lederen for seksjon for laboratoriemedisin noen imponerende søyler: De slår alle tidligere rekorder på det som er utropt til den mest effektive laboratorienenheten i gamle Helse Sør for få år siden. Analyserekord år etter år... Etter å ha satt ny produksjonsrekord og økt analysevolumet med åtte prosent for 16. år på rad, kom en knalltøff jobbstart på det nye året for et 80-talls laboratorieansatte i Skien: - I januar opplevde vi analyserekord på alle tre områder samtidig. Både på antall analyser fra inneliggende pasienter-og fra egne poliklinikker, oppsumerte Brugård ved hjelp av sin Power-Point-illustrasjon på veggen. Men samtidig som hun skrøt av ansattes stå-på-innsats og evne til å finne løsninger på alle utfordringene, var hun klar på at hun har flere bekymrede signaler om det høge arbeidspresset. Stort arbeidspress - Jeg vet at det er mange som er slitne nå og at det har vært tøffe tak for mange av dere. Men lyspunktet for seksjonen er at den svært høge effektiviteten, bidrar tilå gjøre fremtiden vår tryggere enn ellers, understreket Brugård. En stor marsipankake var innkjøpt som en liten oppmerskomhet til dem som var møtt fram. I 1992 lå laboratoriet på rundt en million analyser. Hvert eneste år etterpå har de satt ny analyserekord. Og ifjor satte de en ny knallrekord med godt og vel 2.6 milllioner analyser... -Det nye utstyret har bidratt til at vi har klart å ta unna enda flere analyser enn vi ellers ville vært i stand til, fastslår Hilde Brugård. Jobber for få til spleiselag for daggeriatrien i Kragerø etter at drg-inntektene forsvant ifjor ST-ledelsen arbeider for å sikre ny finansiering for Daggeriatrien i Kragerø. Det er nødvendig etter endringen ifjor sommer som reduserte inntektene via DRG med nær 90 prosent... -Vi har søkt Helse Sør-Østadministrasjonen om prosjektmidler for å kunne fortsette daggeriatrien. Vi har også invitert Kragerø kommune med på et spleiselag for å sikre driften etter at så mye av inntektsgrunnlaget forsvant, sier Per Urdahl som leder medisinsk klinikk der Kragerø er en av seksjonene. Etter at det ble slutt på at daggeriatri utløste drg-satser og den virksomheten måtte nøye seg med poliklinikksatser, sank inntektene med 90 prosent.-i dag går den delen med et betydelig underskudd. Derfor håper vi på et spleiselag som kan bidra til at vi kan opprettholde det daggeriatriske tilbudet i Seksjon f or laboratoriemedisin har satt ny analyserekord ifjor- for 16. året på rad... Kragerø, understreker Per Urdahl.Sykehuset Telemark har derfor søkt om midler fra Helse Sør-Øst-administrasjonen- og vil deretter ha en tett dialog med kommunen.dersom søknaden blir imøtekommet vil driften via prosjektmidler og bidrag fra kommunen i første omgang gå over en to-års-periode, antar Urdahl. Sårt for pasientene - Det var sårt for pasientene da dette tilbudet forsvant. Derfor er det svært viktig både både for Kragerø og ikke minst for de eldre å ha et daggeriatrisk tilbud. Dette er pasienter som er i grenseland i forhold til å meste det å fortsatt ST søker spleiselag med kommunen og Helse Sør-Øst for å finansiere daggeriatrien. (Arkiv bilde.) kunne bo hjemme. Ved at vi kan gi dem et tilbud her, tror jeg vi kan bidra til at flere kan klare å bo hjemme. Det kan også bety færre innleggelser på sykehus og mindre press på sykehjemsplassene i Kragerø. Og vi vil også bli bedre istand til å ivareta våre ansatte i den omstillingsperioden vi er inne i, tror seksjonsleder Grunde Grimsrud ved lokalsykehuset i Kragerø. 6

7 NYHETER Ingen konkrete planer om å slå sammen ST og SiV, forsikret toppsjefen for Helse Sør-Øst -Vi har ingen konkrete planer om å slå sammen helseforetakene i Vestfold og Telemark, beroliget Bente Mikkelsen overfor NRK.Toppsjefen i Helse Sør Øst avdramatiserte både ledelsens og tillitsvalgtes uro for at det bak forslag om sykehusområder ligger planer om tvangssammenslåing av sykehus. - Det vi foreslår er å se de to fylkenes opptaksområder under ett slik at sykehuset i både Vestfold, Telemark og Psykiatrien i Vestfold, kan samarbeide om å dekke denne befolkningens behov. Målet er mer robuste enheter som kan tilby 80 prosent av tjenestene til befolkningen i det felles sykehusområdet fra disse sykehusene med høg faglig kvalitet, understreket Mikkelsen.Det var en opplagt administrerende direktør for Helse Sør Øst som var på sitt aller første besøk på ST onsdag 13. februar.hun tok bekymringer og følsomme spørsmål fra tillitsvalgte på strak arm: Uten å skygge unna de problematiske sakene som er på dagsorden:etter en orientering av STdirektøren fikk hun etter en visitt i 1.etasje i Nordfløyen en tur innom Slagenheten der hun fikk se at et sykehjem kan gi rimelige, men bra sykehuslokaler. Etter orienteringen tok ST er på rett kurs, roste svært positiv Mikkelsen -Det at det lønner seg å drive i balanse er nettopp Sykehuset Telemark et ekstremt godt eksempel på, mener administrerende direktør for Helse Sør Øst. Hun var klar på at hun mente Sykehuset Telemark «er på rett kurs».. Sykehusavisa hentet fram et spørsmål som ikke er ukjent i korridorer og over kantinebord på sykehuset vårt: - ST-ansatte har vært med på mange runder med effektivisering og nedbemanning for å holde budsjettet, mens andre driver med underskudd år etter år. Hva sier du til dem som ikke tror det lønner seg å holde orden i egen økonomi i dagen helse-norge? Arne Rui viser gjestene rundt på ST hun tyren ved hornene og svarte på de tillitsvalgtes bekymring for å bli slått sammen med nabosykehus: Helse Sør- Øst-sjefen avkreftet at det er planer om en dansk løsning med såkalte områdesykehus: Vil ha felles områdefunksjoner - Vi snakker om områdefunksjoner. Målet er å skape robuste tilbud til befolkningen i hvert sykehusområde, sa Mikkelsen. Hun understreket at Helse Sør Øst ville gå inn i prosessen med respekt for de enkelte sykehus og bygge så langt som mulig på at sykehusene selv finner fram til hvilken medisinsk funksjonsfordeling som er fornuftig: -Det kommer ikke noe bakholdsangrep fra vår kant. Med den viljen dere viser til forpliktende samarbeid, kan dere være ganske rolige. ST er på rett kurs, forsikret Mikkelsen. Hun utelukket ikke at det i - Det er kanskje ikke så lett å se det for alle dere i hverdagen. Men jeg mener å se at det faktisk lønner seg for dere å drive økonomisk ansvarlig. Dere har hatt råd til å bygge nye medisinske tilbud, satse på forskning, beholde spissfunksjoner som f. eks plastikkkirurgi og f. eks bygge en ny ungdomspsykiatrisk avdeling. Imponert over ST -I tillegg har dere klart å pusse opp og holde uteområder og eiendommer i stand på en måte som få andre sykehus kan.det viser nettopp at dere gjennom å holde orden på økonomien har fått en handlefrihet som jeg ser at mange sykehus som går med under- Bente Mikkelsen h ilser på Kirsti Sørbø og Robin Hesmyr. prosessen kunne vise seg at noen sykehus i Helse Sør-Øst kunne se seg tjent med å slå seg sammen. Dette vil i så fall skje i tett samarbeid med- og etter grundig kartlegging i det enkelte området. -Vi har respekt for at det fins mange veger til mål. Det viktige er at vi finner måter å oppnå forpliktende samhandling slik at vi får god kvalitet og robuste tilbud som står seg over år- og at vi klarer å få mest mulig helsetjenester ut av helsekronene,sa toppsjefen. Hun var imponert over det hun hadde sett og hørt påst: -Dere har gjort et veldig godt inntrykk. Det er sjelden å komme til et sykehus som gjør et så rent, pent og tiltalende inntrykk. Dere har skjønt at det lønner seg å holder ting i orden- også utvendig. skudd ikke har. -Hvilket inntrykk har du av ST? -Det gjør et kjempemessig inntrykk å komme til et sykehus som virker som det er så vakkert, velholdt og i orden- både ute og inne.her kjenner jeg igjen STledelsens lederstil med langsiktig fokus, satsing på ledelse, respekt for rammene og en grunnleggende tanke om at det er hensynet til pasientene som må ligge i bånn.det ser vi bare på en sånn liten ting som at det er gratis for pasienter og pårørende å parkere, avslutter Helse Sør- Øst-sjefen med et smil. Bente Mikkelsen 7

8 LITT T AV HVERT Pensjonerte ST-overleger satte skapet på plass -Vi har snakket mye om all den elendigheten i helsevesenet som skjedde fordi vi gikk av, humrer pensjonert overlege Norman Anderssen med overtydelig selvironi- og et bredt glis. Smilet, replikkene og latteren satt lihvertfall løst i direktørens møterom onsdag 6. februar. Da var 11 av STs 26 inviterte hederskronte pensjonerte overleger var samlet for første gang- i regi av tidligere sjeflege Nils Stangeland. Forum for galgenhumor... - Ja her er det masse humor og ikke minst galgenhumor, bekrefter Jostein Sauar for enden av bordet. Den pensjonerte gastrooverlegen driver fremdeles en skole for pasienter som sliter med tarmlidelser i Helse Sør-Øst-regi.Men ellers nyter han sitt otium som best han kan- i likhet med sine kolleger.- Det er etterhvert blitt mange av oss som er pensjonert som har savnet våre gamle kolleger. Nå har vi tatt initiativ til å samles på en uformell, og forhåpentligvis hyggelig måte en gang i måneden, forteller Stangeland. Med 12 kolleger på det aller første møtet var Nils Ko- KO-Stangeland strålende fornøyd med oppslutningen.de har for ordens skyld Bulletin-vitsen: En dag på mentalsjukehuset... Hilde Johansson på Servicekontoret er en blid og generøs dame. Hun deler derfor gjerne sine gode historier med andre på sykehuset vårt. Her er en vits på broderfolkets eget språk: «Putte och Edna var båda patienter på ett mentalsjukhus. En dag när de gick förbi sjukhusets pool, hoppade plötsligt Putte i på den djupaste delen. Han sjönk till botten och blev liggande. Edna hoppade direkt i för F.v: Jon Steen Johnsen, Hans Jørgensen, Norman Anderssen, Leif Kolsaker, Hans Erichsen, Jostein Sauar, Nils Stangeland, Tore Grønmark, Odd Johnsen, Tore Fjeld, Arne Christensen og Peter Aaser. gjort et pleumsvedtak om «at alt var bedre i sykehusen før», får sykehusavisa klar beskjed om. Stangeland er nøye med å gi kollega Hans Jørgensen æren for ideen bak pensjonistreffet som han håper skal bli en månedlig foreteelse. Det første møtet var absolutt vellykket, fastslår Nils som har fått melding om at enda fler ønsker å komme neste gang... Kort og godt veldig moro... -Dette var kort og godt veldig moro, bekrefter en blid Tore Grønmark på veg ut etter den lille samlingen som er bifallt av direktør Arne Rui. Han låner gjerne ut sitt møterom til gamlegutta- så sant det er ledig. att rädda honom, simmade till botten och drog upp honom. När chefsläkaren fick höra om Ednas heroiska insats beordrade hon omedelbart att Edna skulle skrivas ut från sjukhuset. Hon gick till Edna och sa: Goda og dårlega nyheter - Edna, jag har både goda nyheter och dåliga nyheter. De goda är att du blir utskriven. Eftersom du var kapabel att reagera rationellt i ett akut krisläge genom att hoppa i och rädda livet på en annan patient, Ansvarlig utgiver: Direktøren Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Øivind Johannesen Redaktør: Informasjonskonsulent ST-Bulletin trykkes av Thure-Trykk og distribueres fra direktørens kontor i henhold til distribusjons lister 1,2, 3 og 5 Adresse: Ulefossveien, 3710 Skien Telefon: / / Telefaks: / Og dere har oppskriften klar på hvordan Sykehuset Telemark egentlig burde drives? - Ja selvfølgelig!!nei- egentlig blir det mest mimring om gamle dager og spørsmål om hvordan kollegene dine har det og hva de har foretatt seg siden sist. Men selvsagt har vi også meninger om mangt og mye- også om helsepolitikk, konstaterer den tidligere sjeflegen med et lurt smil.stangeland har trappet ned på oppdragene for Helse Sør-Øst. Men han jobber fremdeles med å lære kolleger å ta i bruk talgjenkjenning bl. a i Helse Blefjell. konstaterar jag att du har ett friskt tänkande. De dåliga nyheterna är att Putte, patienten du räddade, hängde sig själv i badrummet i sitt badrocks-skärp precis efter det att du räddade honom. Jag är ledsen, men han är död. Edna svarade: - Han hängde sig inte själv.jag hängde upp honom för att torka! -När får jag komma hem? Tips oss! 8

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Tirsdag 23. mai 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Per Anders Oksum Styreleder Marit Kasin

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Tirsdag 21. juni 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder Kari Dalen Folke

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl. 09.30 15.45 Tilstede: Per Anders Oksum, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari Dalen

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: Torsdag 13. februar 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Onsdag 20. september 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Ulefoss møterom, konferansesenteret i Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF Møtedato: X STYRET 02.02.11 Under arbeid Godkjent av direktør X Styresak nr.: 07/11 Saksbeh.: Ståle Langvik Christiansen Arkiv: G:\overordna styrer+r\0-sthf-styret\01saker\(møtedato)\(filnavn)

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010 Sykehuset Telemark HF Pressekonferanse om 2010 1 2010 Sett fra sykehusledelsen : Et år preget av stabil drift og stø kurs. Ventetiden Stabil og lav (både i somatikk og psykiatri) sammenlignet med andre

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Onsdag 25. oktober 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder Folke Sundelin

Detaljer

Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt kompetanse

Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt kompetanse Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt kompetanse Kristiansand 27.08.2014 Ingjerd Lind Navn Sørlandet sykehus HF Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10

Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Inger Skjæveland Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 54-2015 Adm. dir. Bess Frøyshov Orienteringssak 16.9.2015

Detaljer

Vi er til for deg og dine

Vi er til for deg og dine Vi er til for deg og dine Trygghet og nærhet: Vårt modersykehus tilfører oss den beste fagkompetanse etter behov og etter plan Vi er så små at vi alltid er nær deg vi er så store at vi har det beste av

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Nytt blikk. Modum kommune. Jeanette Jacobsen

Nytt blikk. Modum kommune. Jeanette Jacobsen Nytt blikk Modum kommune Jeanette Jacobsen Liten kommune 13 000 innbyggere Helse og omsorg er organisert i 5 tun 22 avdelinger 280 årsverk Budsjett 181 millioner (2017) Vikarbruk 30 millioner Modum kommune

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter, Helse Stavanger HF

Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter, Helse Stavanger HF Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter, Helse Stavanger HF Tabellen viser antall svar i hver kategori Rapport laget: 13.okt.2016 Undersøkelsesperiode: 11.jan.2016-12.okt.2016 Antall

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Endringsoppgave: Opprettelse av «Internservicesenter» i UNN. Nasjonalt topplederprogram. Kristina Bratrein

Endringsoppgave: Opprettelse av «Internservicesenter» i UNN. Nasjonalt topplederprogram. Kristina Bratrein Endringsoppgave: Opprettelse av «Internservicesenter» i UNN. Nasjonalt topplederprogram Kristina Bratrein Tromsø, 8. mars 2016 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven UNN ønsker å opprette

Detaljer

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole: Migrene Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2011 Elektronisk utgave 2011 Elektronisk tilrettelegging: RenessanseMedia

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen Saksfremlegg Medarbeiderundersøkelsen 2011 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Monica Holmen Skjeldrum 90150919 Saksnr.

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 05.12. 2013 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Ingrid Venanger Tor Strømme Kari

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Referat ansattemøter Tilrettelagte tjenester

Referat ansattemøter Tilrettelagte tjenester Referat ansattemøter Tilrettelagte tjenester 21.3.2017 Konstituert kommunalsjef Ragnhild Bakken og tjenesteområdeleder Mariann Sortland ønsket velkommen. Ragnhild presenterte utfordringsbildet: Økonomien

Detaljer

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det nye livet Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det var sankthansaften 1996 og vi skulle flytte neste lass fra den gamle leiligheten til det nye huset. Tingene sto klare og skulle

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.06.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Tor Strømme Thyra Giæver Ingrid

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: Torsdag 15. desember 2016 kl. 09.30 14.00 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari

Detaljer

Vage Vera: SITAT: «På den ene siden og på den andre siden» MÅL: At alle skal ha et positivt utbytte av refleksjonsgruppen.

Vage Vera: SITAT: «På den ene siden og på den andre siden» MÅL: At alle skal ha et positivt utbytte av refleksjonsgruppen. Vage Vera Vage Vera: Vera er avdelingsleder ved sykehjemmet og leder for den etiske refleksjonsgruppen. Hun har «gått gradene» og jobbet seg opp fra assistent til sykepleier til leder. Vera synes det er

Detaljer

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene)

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene) Medarbeiderundersøkelse blant overleger ved OUS gjennomført fra mars til mai 2013 Alle overleger uten lederansvar invitert til å delta via e-post. 766 svar fra 1180 inviterte (64,9 %) Undersøkelsen er

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

AHUS. Norges største lokalsykehus tenker problemløsning utenfor sykehuset. Bildene er hentet fra presentasjonene som ble gitt i møtet

AHUS. Norges største lokalsykehus tenker problemløsning utenfor sykehuset. Bildene er hentet fra presentasjonene som ble gitt i møtet AHUS Norges største lokalsykehus tenker problemløsning utenfor sykehuset Bildene er hentet fra presentasjonene som ble gitt i møtet AHUS er et helt nytt sykehus bare seks år gammelt. Det er Norges største

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

KVALITETSKRAV OG BEMANNING. Den praktiske hverdag Møtet mellom Tobias sitt liv, praktiske utfordring ved turnusarbeid, og lovenes krav.

KVALITETSKRAV OG BEMANNING. Den praktiske hverdag Møtet mellom Tobias sitt liv, praktiske utfordring ved turnusarbeid, og lovenes krav. KVALITETSKRAV OG BEMANNING Den praktiske hverdag Møtet mellom Tobias sitt liv, praktiske utfordring ved turnusarbeid, og lovenes krav. Hvem er vi Berit Løvgren, mor til Tobias. Alice Lohne Mellegaard,

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Idealkvinnen For å bli bevisst eget syn på idealkvinnen

Idealkvinnen For å bli bevisst eget syn på idealkvinnen Arbeidsmetoder Kvinner og Identitet Idealkvinnen Nye skritt Snakke sant Prioritere riktig Jentegruppe Vi anbefaler at før dere går i gang med dette temaet, kikker igjennom det som står om Identitet og

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 12/01337-7 Tilbud om stilling - Personalmappe - tgående internt produsert, 12/02273-11 Tilbud om stilling - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 14/01102-99 Avvik

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger Nasjonalt topplederprogram Johannes Lindheim STHF 06.04.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring Sykehuset

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Vedleggsrapport. Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem Silurveien sykehjem

Vedleggsrapport. Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem Silurveien sykehjem Vedleggsrapport Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem 20 Silurveien sykehjem Innledning Denne vedleggsrapporten til rapporten «Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem 20» inneholder resultatene

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Budsjettarbeidet for 2017

Budsjettarbeidet for 2017 Budsjettarbeidet for 2017 Status, tiltak og styring Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF 08.09.2016 Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Føringer for budsjett 2017 Bedret tilgjengelighet gjennom kortere

Detaljer

Familiers tilfredshet med behandlingen/pleien på intensivbehandlingen FS-ICU (24)

Familiers tilfredshet med behandlingen/pleien på intensivbehandlingen FS-ICU (24) Familiers tilfredshet med behandlingen/pleien på intensivbehandlingen FS-ICU (24) Dine meninger om ditt familiemedlems nylige innleggelse i intensivavdelingen Ditt familiemedlem var pasient i vår intensivavdeling.

Detaljer

Brukerundersøkelse Palliativt kreftforløp

Brukerundersøkelse Palliativt kreftforløp Brukerundersøkelse Palliativt kreftforløp Onkologisk seksjon Brukerundersøkelse Palliativt kreftforløp Våren 2014 Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk kirurgi, Tønsberg Om prosjektet Hensikten med denne undersøkelsen

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10.03.2008 SAK NR 019-2008 Aktivitets- og økonomirapport. Månedsrapport per januar 2008 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 11.09.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid Venanger Kari Thomsen Idar Grotle Anne Østensen

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

«På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan

«På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan «På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan Godkjent av styringsgruppa 9. februar 2017 Innledning Helse Nord-Trøndelag gir ett sykehustilbud til innbyggerne

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 29. september 2011 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 100/2011: 1. Budsjettskriv til klinikker og

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD Margrete Klemmetsby onsdag 30.mai 2014 Pasientforløp Vestfold 1 sykehus; SiV 12 kommuner 2200.000 somatisk nedslagsfelt Prosjekteier: Rådmennene i kommunene Klinikksjef

Detaljer

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4 Har du opplevd språkproblemer i kommunikasjon med kollegaer eller pasienter i helsevesenet? I kommune Ja 91 % 1938 87 % 1618 77 % 44 Nei 9 % 183 13 % 245 23 % 13 Rekke Totalt 52 % 2121 46 % 1863 1 % 57

Detaljer

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]:

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]: S p ø r s m å l 2 4 Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: «Landslaget for Hjerte- og Lungesyke mener at respiratorbruken ved norske

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo 1 Kommunalkonferransen 2010 Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor Inger Marie Hagen Fafo 2 4 prosent utsatt for vold på jobben siste 12 måneder Ca 100.000 arbeidstakere 1/3 av ALL VOLD

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

MR-møte 26.01.15. Samtalereferat fra møte med kirkesjef, personalsjef og fellesrådsleder.

MR-møte 26.01.15. Samtalereferat fra møte med kirkesjef, personalsjef og fellesrådsleder. MR-møte 26.01.15. Samtalereferat fra møte med kirkesjef, personalsjef og fellesrådsleder. Per Johannes hadde en kort innledning og ga ordet til Øyvind Stabrun. Øyvind Stabrun innledet samtalen med å redegjøre

Detaljer

Pasientorientert organisering

Pasientorientert organisering Pasientorientert organisering Administrerende direktør Torbjørn Aas Helse Nord Trøndelag 24. oktober 2017 Min bakgrunn Noen ord om ledelse Utfordringsbilde Pasientorientert organisering i Helse Nord Trøndelag

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding 2011 - Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 2009

Styresak. Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding 2011 - Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 2009 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2012/33/033 Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding

Detaljer

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Bakgrunn og formål Evalueringen baserer seg på vurdering av måloppnåelse av kriteriene satt i styresak

Detaljer

Nasjonalt topplederprogram

Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Utredning av konsekvenser for avd. Barneklinikken, Helse Stavanger, HF, ved heving av aldersgrensen fra 14 til 18 år. Nasjonalt topplederprogram Kari Gjeraldstveit Stavanger okt. 2012

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

kjensgjerninger om tjenestene

kjensgjerninger om tjenestene 7 kjensgjerninger om tjenestene Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 2 av 10 Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 3 av 10

Detaljer

Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis

Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis Plan for innlegget 1. Kort om medarbeiderdrevet innovasjon 2. Om jakten på beste praksis 3. Jaktens resultater 4. Seks råd for å lykkes med MDI 5. Medarbeiderdrevet

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone IAESTE traineerapport Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone Høsten 2012 Turen min begynte på Gardermoen i slutten av august med kurs for Sierra Leone. Billigste billett var med Brussels air via Brussel

Detaljer

Fremdrift og tiltak. Klinikk somatikk Arendal. Styremøte 21. juni 2017

Fremdrift og tiltak. Klinikk somatikk Arendal. Styremøte 21. juni 2017 Fremdrift og tiltak Klinikk somatikk Arendal Styremøte 21. juni 2017 Status per mai 2017 Klinikk somatikk Arendal 2017 Avvik fra budsjett 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0-1 000-2 000-3 000-4 000-5 000-6

Detaljer

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Status pr 20.10.11 KLINIKKSJEF PER URDAHL ST Og SEKSJONSLEDER GRO ELISABETH AASLAND

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS

SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS Nye Rjukan Sykehus OPS (offentlig / privat samarbeid) BAKGRUNN Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF 2014-2016 og nye helsepolitiske

Detaljer

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k)

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) Svar på individuell oppgave 8. mars 2007 Individuell oppgave DETTE ER VI GODE PÅ Alle på konferansen har egne erfaring med temaet Brukerens hjem din arbeidsplass. Skriv ned stikkord om noe du syns dere

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00464-8 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: 21.09.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 10/00010-17 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 23. juni 2016 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Drøftingsprotokoll SAK 45/2016 GJENNOMFØRING AV BUDSJETT 2016 Forslag

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid:

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: Sted: Onsdag 29. oktober 2014 kl. 0930 1600 Direktørens møterom, Skien Tilstede: Tom Jørgensen, styreleder Elisabeth A. Nilsen, nestleder Thor

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Rapport for

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Rapport for FORSIDE Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 1 Rapport for 3091020 - Sunnaas sykehus HF INNHOLD 2 Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Innholdsfortegnelse Hvordan lese og bruke rapporten s 3 Oppsummering

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer