Hvilke utfordringer har vi som forebyggere i Hamar kommune? Open Space konferanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvilke utfordringer har vi som forebyggere i Hamar kommune? Open Space konferanse"

Transkript

1 Hamar kommune Hvilke utfordringer har vi som forebyggere i Hamar kommune? Open Space konferanse Hamar Rådhus 25. januar 2007

2 Innhold... 1 Kjære deltaker... 2 Hva er Open Space konferanse?... 2 Agendavegg (illustrasjon)... 3 TIDLIG HJELP FOR Å FOREBYGGE SOSIALE OG EMMOSJONELLE VANSKER HOS SMÅ BARN... 4 Konkretisering : TIDLIG HJELP FOREBYGGING AV SOSIALE OG EMMOSJONELLE VANSKER HOS SMÅBARN... 4 Tidsakse for SLT plan... 4 UTFORDRINGER I PRAKTISK FOREBYGGINGSARBEID --> EVALUERING... 5 BARN OG UNGE MED SAMENSATT PROBLEMATIKK... 5 Konkretisering : BARN OG UNGE MED SAMMENSATT PROBLEMATIKK... 6 FOR TIDLIG RUSDEBUT... 6 KOMMUNIKASJON... 7 Konkretisering: KOMMUNIKASJON... 7 UNGDOMSKLUBB FOREBYGGENDE ELLER REKRUTTERENDE? INKLUDERENDE IDRETT... 8 BARN AV PSYKISK SYKE... 8 KOMMUNE OG BUP. HVORDAN KOMMUNISERE OG VELGE... 8 SATSNINGSOMRÅDE FOR FOREBYGGING? HVORDAN FÅ FORELDRE PÅ BANEN/IKKE MØTT PROBLEMATIKK... 9 Konkretisering: HVORDAN FÅ UTSATTE FORELDRE PÅ BANEN?... 9 Avstemming Deltakerliste BILDE: Valg og presentasjon av tema er bare begynnelsen på en lang dag med spennende diskusjoner. 1

3 Kjære deltaker! Denne konferansen har hatt fokus på hvordan det skal og bør være å forebygger i Hamar kommune. SLT koordinator ønsket konkrete innspill på de mulighetene som det ligger til for å videreutvikle/videreføre. For å gjennomføre konferansen valgte vi Open Space som metode. Hva er Open Space konferanse? På en Open Space konferanse kommer du ikke til et ferdig oppsett hvor alt som skal skje er bestemt på forhånd, uavhengig av deltakerene og deres ønsker og engasjement. Du trenger ikke vente til kaffepausen for å knytte kontakter eller for å snakke om det er det du er mest interessert i. Det er nok at du er forberedt ved å ta med deg din nysgjerringhet, dine egne spørsmål og problemer, og et engasjement i forhold til konferansens tema. Open Space konferansen tilbyr en tydelig struktur der deltakerne utformer innholdet i programmet. Alle viktige spørsmål kommer på bordet, og hver problemstilling diskuteres så lenge deltakerne selv vil. Alt dokumenteres i et kompendium som alle får tilgang til (sendes som e-post eller lastes ned fra Internett). Konferansen ledes av personer mederfaring i bruk av Open Space metoden. Vennlig hilsen Hamar kommune Østnorsk kompetansesenter, rus og avhengighet 2

4 11:00-11:45 Innagerende atferds problematikk Elev med psykiske problemer med å komme seg på skolen. Stort fravær. Hva gjør vi? Prosjekt basen utfordringer i praktisk forebyg ging - evaluering For tidlig rusdebut? Kommunikasjon mellom de som ser barna Hvem er byggeleder koordinerer? Hvordan gi effektiv hjelp til småbarns foreldre der vi registrerer risikofaktorer Ventetid Inntaksstopp S k o l e / l æ r i n g Taushetsplikt Hva skal nedprioriteres når forebyggende arbeid skal opprioriteres? Kompetanse hvor går grensen ansvar mens vi venter Hvordan få folk til å forstå at vi vil dem vel? Er dårlig mage - følelse bare synsing? 12:00-13:15 Ikke møtt problema tikk Få helhet i tiltakene vi har for ungdom år. Utfordring at forebygging ofte er prosjektbasert Fritidsklubb/ung domstilbud arena for forebyg ging eller rekruttering? Barn av foreldre med psykisk sykdom. Hvem/ hvordan samarbeide? Kommune og BUP: hvordan kommunisere og velge satsningsområder? Hvordan få de aktive foreldre på banen? (bygge dem?) Rytme: Kropp Dag Uke Måned År Forebyggingsfaglig forum 4 ganger pr år? Idrettslaget arena også for de som faller utenfor. Stikkord drift Vite litt mer om SLT som bakgrunn for resten av dagen 3

5 TEMA: TIDLIG HJELP FOR Å FOREBYGGE SOSIALE OG EMMOSJONELLE VANSKER HOS SMÅ BARN DELTAKERE I GRUPPEN: Hans Petter, Sigmund, Lise, Gerd EIER AV TEMA: Truls, Lise, Gerd P Kunnskap om risikofaktorer P Tydelig kommunikasjon med foreldre P Hvem gjør hva i hjelpeapparatet? : Overfor foreldre : Overfor barnehage : Eventuelt henvise videre P Forebygging i grupper (sekundær) til foreldremestring P Kommunikasjon ved overganger (barnehage/skole) Konkretiser innspill på de mulighetene vi nå har fremover TEMA: TIDLIG HJELP FOREBYGGING AV SOSIALE OG EMMOSJONELLE VANSKER HOS SMÅBARN DELTAKERE I GRUPPEN: Rigmor, Truls, Eva, Gerd, Pål P Øke kunnskap om risiko og beskyttelsesfaktorer P Øke evne til å bygge allianse og kommunisere tydelig 2007 Jan Feb Mar Apr Mai J un Jul Aug Sept Okt Nov Des Styringsgruppe Open Space SLT-plan ferdig Samling Konkretisering og implementering av SLT-plan, involvering Samling/evaluering 4

6 TEMA: UTFORDRINGER I PRAKTISK FOREBYGGINGSARBEID --> EVALUERING DELTAKERE I GRUPPEN: Thorbjørn, Lars Erik, Bente EIER AV TEMA: Odd Erik P Brukerdokumentasjon P Talldokumentasjon : Statistikk : Fremmøte : Økonomi P Sammenligne med andre tiltak P Linker mot resten av tjenestetilbudet i kommunen P Resultatene kommer kanskje ikke før om år P Sats på helheten! TEMA: BARN OG UNGE MED SAMENSATT PROBLEMATIKK DELTAKERE I GRUPPEN: Eva, Synnøve, Mette Marit, Erik, Eva, Pål, Kjersti EIER AV TEMA: Eva, Synnøve, Mette Marit P Innagerende atferd. Hva er normalt/unormalt? Personlighet P Hva gjør skolen/foresatte når elever uteblir fra skolen? P Familieteamet - forebyggende team P Tverrfaglig team i kommunen : Småbarnsteam : Barneteam : SAVN (ungdomsteam) politi, ungdomskontakt, barnevern, helsestasjon og PPT P BUP, ny organisering: team med spisskompetanse P Forslag om tiltaksplan. Hva gjør vi når? : Samarbeid : PPT, forebyggende team/bup P Skolens rolle i koordinering av tiltak BILDE: Deltakerne diskuterer tema i de gruppene man finner mest interessant 5

7 Konkretiser innspill på de mulighetene vi nå har fremover TEMA: BARN OG UNGE MED SAMMENSATT PROBLEMATIKK DELTAKERE I GRUPPEN: Mette Marit, Gerda, Synnøve, Kirsti, Eva P Fleretatlig tiltaksplan (samarbeid mellom aktuelle faggrupper) for arbeid med elever som av ulike grunner ikke er på skolen (barnevernspedagog, vernepleier, klinisk psykolog etc.) P Hvordan hjelpe/prioritere innagerende elever? (bevisstgjøring, kompetanseheving hos lærere?) P BUP og kommunene avklarer ansvar og arbeidsfordeling P Tilstrebe å gå bredt inn i saker i startfase og i intervaller P Felles mål TEMA: FOR TIDLIG RUSDEBUT DELTAKERE I GRUPPEN: Mariann, Thorleif, Cecilie, Randi Helene, Rigmor EIER AV TEMA: Samfunnet P Foreldre er målgruppen P Hva er realistiske mål (--> 100 år?) P Helhet P Spisse eller bredde, eller begge? BILDE: Storsirkelen er samlingspunktet hvor man trekker de store trådene 6

8 TEMA: KOMMUNIKASJON DELTAKERE I GRUPPEN: Stig, Rune, Solvår, Grete, Anne Grete, Ingvild, Gerda, Sverre, Merete, Bente, Hilde EIER AV TEMA: P Hvem er byggeleder? Problembarn: skole, barnevern, politi m.fl P Ansvarsgruppe rundt eleven på skolen. FORSLAG: SLT som koordinator for lokale nettverksgrupper. Noen må hjelpe mor og far å ta ansvar/ta over når foreldre ikke duger P Barnevernet i Hamar: ungdomsskole, barneskole, småbarngrupper P Ungdomsklubbene er i en unik situasjon for å bli kjent med ungdommene. Innehar mye kompetanse, informasjon om konkret problematikk. Ønsker å komme på banen i forebygging, ikke først når det er et stort problem P Gripe inn tidlig, samarbeid med barnehagen som ser mye P Idrettslag: et tilbud til alle, også de som ikke er idrettsflinke P Når magefølelsen sier at noe ikke er som det skal er det ofte slik. Uformell kontakt i forskjellige miljøer kan virke forebyggende TEMA: KOMMUNIKASJON Konkretiser innspill på de mulighetene vi nå har fremover DELTAKERE I GRUPPEN: Lars Erik, Beate, Odd Erik, Merethe, Hilde, Grethe, Terje, Beate, Sverre, Terje P SLT-koordinator utarbeider en veileder som distribueres til alle som arbeider med barn/ungdom i Hamar: Skal være en hvem er hvem om alle aktørene, og hvem henvender man seg til med den og den problemstillingen. P Tilsvarende lages ment mot brukerne, deles ut på helsestasjon, barnehage, skole, ungdomsskole, idrettslag P Kommunens 3 forebyggende team har koordinatorrolle for (nettverksgruppa) støtteapparatet rundt det enkelte barn/ungdom Rinkebyskolan - tankegang/helhet 7

9 TEMA: ENDE? UNDOMSKLUBB FOREBYGGENDE ELLER REKRUTTER- INKLUDERENDE IDRETT DELTAKERE I GRUPPEN: Odd Erik, Rune, Cecilie, Bente, Lars Erik, Mariann, Atle, Solvår, Terje, Hans Petter, Sverre, EIER AV TEMA: Sigrid P Ungdomskluben er byggende/forebyggende for de som sliter med å tilpasse seg. P Styring, struktur og gode voksne er en forutsetning P Fanger ungdom i risikosonen P Utfordring i ungdomsklubbene blir mer rettet mot andre f.eks idrett P Mer dokumentasjon av virksomheter P Åpen Hall TEMA: BARN AV PSYKISK SYKE DELTAKERE I GRUPPEN: Mette Marit, Bente, Grete, Eva EIER AV TEMA: Gerd P Vi vet for lite om hverandre - mange tilbud vi ikke kjenner til P Kan vi bli flinkere til å spørre de voksne om å informere videre? P Se familien som helhet P Tør vi spørre om psykisk sykdom? P Ønske om tettere tverrfaglig samarbeid TEMA: KOMMUNE OG BUP. HVORDAN KOMMUNISERE OG VELGE SATSNINGSOMRÅDE FOR FOREBYGGING? DELTAKERE I GRUPPEN: Ingvild, Rigmor, Truls, Pål EIER AV TEMA: Pål P HK 3 tverrfaglige team P 0-6 møter 3 t P 6-13 anen hver uke P BUP, politi, Utekontakten P Viktig med faste personer som møtes P Kanskje mest konsentrasjon på BUP på de yngste P Forankres på ledernivå 8

10 TEMA: HVORDAN FÅ FORELDRE PÅ BANEN/IKKE MØTT PROBLEMATIKK DELTAKERE I GRUPPEN: Eva, Merete, Anne Grete, Gerda, Hilde, Thorleif, Stig. EIER AV TEMA: P Obligatoriske foreldremøter? P Ufarliggjøre ikke skrekk vi har noe å tilby --> NETTVERK P Forstå: alle foreldre er bra nok (?) (interesse og respekt) P Mange profesjoner inn i skolen (samle kompetanse) P Bindeledd nye landsmenn og skole P Dialog (åpen) for forståelse begge veier P Første foreldremøte: alle etater presenterer seg selv og sine tilbud P Kutte kontantstøtte! (sosialt svake og nye landsmenn ikke i barnehage) P Foreldre trekkes inn (ansvar) for barns atferd (skole) P Vise barn at skole foreldre samarbeider P Skole: relevante og bra foreldremøter Konkretiser innspill på de mulighetene vi nå har fremover TEMA: HVORDAN FÅ UTSATTE FORELDRE PÅ BANEN? DELTAKERE I GRUPPEN: Mariann, Han Petter, Solvår, Thorleif, Stig, Anne Grete, Torbjørn, Ingvild P Hvem er utsatt: De som ikke møter på ungdommens ulike arenaer P Nettverksbygging P Ungdomsskolene bryte nettverk fra barneskole P Ikke være redd for å stigmatisere /prioritere de utsatte gruppene (barn/voksne) P Obligatoriske foreldremøter. Tvang P Informasjon/drøfting via krisegrupper P Foreldrekurs P Nabokjøring 9

11 Avstemming: Etter to runder med gruppediskusjoner skulle det stemmes på hvilke av temaene det skulle jobbes videre med. Her er valgresultatene: Stemmer Til videre diskusjon 18 TEMA: TIDLIG HJELP FOR Å FOREBYGGE SOSIALE OG EMMOSJONELLE VANSKER HOS SMÅ BARN 14 TEMA: BARN OG UNGE MED SAMENSATT PROBLEMATIKK 25 TEMA: KOMMUNIKASJON 19 TEMA: HVORDAN FÅ FORELDRE PÅ BANEN/IKKE MØTT PROBLEMATIKK s. 4 s. 6 s. 7 s. 9 10

12 Deltakere Opplæring og oppvekst Fra skolene Prestrud skole Ridabu skole Ridabu skole Ener ungdomsskole Børstad ungdomsskole Ajer ungdomsskole Levekår Kultur Ungdomshuset/fritidsklubbene Barn og familie Familieteamet Barnevernet PPT Helsestasjonen Ungdomskontakten Anne-Grete Melby Gerda Vee Mette Marit Jensen Grete Solli Synnøve Storbæk Eva Lassen Stenberg Kirsti Bunkholt Eidstuen Sverre Rudjord Terje Halvorsen Marian Skutlaberg Lars Erik Norum Solvår Oppegård Rune Haugen Bente Johansen Rigmor Måntrøen Sigrid Høyvik Eva Kjos Hans Stapnes (forfall) Karen Hafslund (forfall) Eli Knudsen (forfall) Lise Balke Ingvild Skjelseth Truls Dahl Sigmund Lintoft Erik Øygarden Gerd F. Haugen Kari Jæger (forfall) Astrid Michaelsen (forfall) Hans Petter Nyberg Torbjørn Foldvik Alvilde Pilskog (forfall) Sjur Kippersund (forfall) Cecilie Ruud, student 11

13 Politiet Thorleif Sørhol Nielsen Merete Rustad Stig Larsen Basen (Prosjekt M/Oppfølgingstjenetsen) Kristine Elvenes (forfall) Odd Erik Jordheim Randi Helene Kongsrud, student NAV BUP Hamar tannklinikk Østnorsk kompetansesenter Bente Lindstad Pål Vegard Hagen Hilde Søberg Kari Källvik Atle Holstad Knut Arne Gravingen Studentsamskipnaden (observatører) Unni Vandevjen Gitte Skinnehaugen 12

Engstelige barn og unge

Engstelige barn og unge Engstelige barn og unge En enkel veileder dersom du opplever eller har noen i din nærhet som du syns bekymrer og engster seg unødvendig mye Enkle tips til barn, unge, foreldre og fagpersoner om hvor og

Detaljer

Metodebok i Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS)

Metodebok i Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) Metodebok i Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) HVA ER TVERRFAGLIG SAMARBEIDSSYSTEM (TFS)... 2 BEGREPSAVKLARING... 2 ORGANISERING... 3 Mål... 3 Målgruppe... 3 Ansvar... 3 Nivåer... 3 Nivå 1 - De lokale

Detaljer

Kommunalt samspill i rusmiddelforebygging. Erfaringer fra ni pilotkommuner i Regionprosjektet

Kommunalt samspill i rusmiddelforebygging. Erfaringer fra ni pilotkommuner i Regionprosjektet Kommunalt samspill i rusmiddelforebygging Erfaringer fra ni pilotkommuner i Regionprosjektet Heftets tittel Kommunalt samspill i rusmiddelforebygging Utgitt 09/2006 Bestillingsnummer Utgitt av Kontakt

Detaljer

Økonomiske disposisjoner og ivaretakelse av utsatte grupper barn og unge

Økonomiske disposisjoner og ivaretakelse av utsatte grupper barn og unge Økonomiske disposisjoner og ivaretakelse av utsatte grupper barn og unge Innhold Innledning... 3 Avgrensning... 3 Utsatte barn og unge... 4 Nå-situasjonen i forhold til samhandling... 5 Rammebetingelser...

Detaljer

Helhetlig innsats for barn og unge

Helhetlig innsats for barn og unge FORVALTNINGSREVISJON Helhetlig innsats for barn og unge Malvik kommune Desember 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Barnevernet vil tettere på barnehagene

Barnevernet vil tettere på barnehagene fagartikkel Kari Emilsen er sosiolog og førstelektor ved Dronning Mauds Minne høgskole (DMMH) for barnehagelærerutdanning. Barnevern Åse Bratterud er sosiolog og seniorforsker ved Barnevernets utviklingssenter

Detaljer

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 29. april 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

STEP - ungdom møter ungdom

STEP - ungdom møter ungdom Nr. 2005:1 STEP - ungdom møter ungdom En evaluering av et valgfag på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet i forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse Forord Statskonsult har siden 2001 bistått

Detaljer

Hjem skole. Lagspill og dragkamp RAPPORT 2010. Kompetansesenter rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene ISBN 978-82-8224-022-2

Hjem skole. Lagspill og dragkamp RAPPORT 2010. Kompetansesenter rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene ISBN 978-82-8224-022-2 RAPPORT 2010 Hjem skole Lagspill og dragkamp Kompetansesenter rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets virksomhet ISBN 978-82-8224-022-2

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan nb! nytt lovverk fra 1.1.2012 5 SLIK HAR VI DET 5.1 Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen i kommunen

Rusmiddelpolitisk handlingsplan nb! nytt lovverk fra 1.1.2012 5 SLIK HAR VI DET 5.1 Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen i kommunen Rusmiddelpolitisk handlingsplan nb! nytt lovverk fra 1.1.2012 5 SLIK HAR VI DET 5.1 Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen i kommunen Spørreundersøkelsen Ung på Hadeland ble utført av Østlandsforskning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund/Nanna Nordhagen Arkiv: F00 Arkivsaksnr.: 15/743

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund/Nanna Nordhagen Arkiv: F00 Arkivsaksnr.: 15/743 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund/Nanna Nordhagen Arkiv: F00 Arkivsaksnr.: 15/743 KOMMUNALE TILTAK TIL UNGDOM SOM HAR BEHOV FOR EKSTRA OPPFØLGING Rådmannens innstilling: Sak om kommunale

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Tiltaksplan Sammen for barn og unge 2015-2019

Tiltaksplan Sammen for barn og unge 2015-2019 Sammen for barn og unge 2015-2019 Bærum kommune Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Hovedmål... 1 Hovedgrep... 1 Målgruppe for tiltaksplanen... 2 Arbeidet med tiltaksplanen... 3 Forskning... 3 Hovedutfordringsbilde

Detaljer

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg Se meg lærer! Illustrasjonsfoto en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg 1 Innhold Hvorfor trengs en lærerveiledning? 3 I hvilke situasjoner kan det være aktuelt å bruke lærerveiledningen?

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2009/3/0279. Prosjektnavn: Ut å hjelpe unge. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2009/3/0279. Prosjektnavn: Ut å hjelpe unge. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2009/3/0279 Prosjektnavn: Ut å hjelpe unge Søkerorganisasjon: Forord Arbeidet med dette rehabiliteringsprosjektet har vært en lærerik og nyttig

Detaljer

Evalueringer 2006-2007 fra skolerne i Tromsö av Projekt KUTT. Utviklingsarbeid i Tromsö kommune skoler

Evalueringer 2006-2007 fra skolerne i Tromsö av Projekt KUTT. Utviklingsarbeid i Tromsö kommune skoler Evalueringer 2006-2007 fra skolerne i Tromsö av Projekt KUTT Utviklingsarbeid i Tromsö kommune skoler Ett 3:årigt projekt: Stöttesystem till alle skolene i Tromsö. Att finne andre mulige tilltak än exluderende,

Detaljer

PLAN FOR UNGDOM, SKOLE OG SYSSELSETTING

PLAN FOR UNGDOM, SKOLE OG SYSSELSETTING PLAN FOR UNGDOM, SKOLE OG SYSSELSETTING 1 Innledning... 3 1.1 og ingen stod igjen... 3 1.2 Plan for ungdom, skole og sysselsetting bakgrunn, avklaringer og videre samarbeid... 3 1.3 Kommunens målsetning...

Detaljer

Møteinnkalling. Komitè for levekår. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 09:30. Rådhuset Formannskapssalen

Møteinnkalling. Komitè for levekår. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 09:30. Rådhuset Formannskapssalen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 09:30 Komitè for levekår Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50

Detaljer

Hvordan ivareta sosial ulikhet i helse i oversiktsarbeidet etter folkehelseloven - et idehefte 1

Hvordan ivareta sosial ulikhet i helse i oversiktsarbeidet etter folkehelseloven - et idehefte 1 Hvordan ivareta sosial ulikhet i helse i oversiktsarbeidet etter folkehelseloven - et idehefte 1 Sosial ulikhet i helse få fram den «skjulte» kunnskapen Undersøkelsen «Vi har mengder av data, men vi ser

Detaljer

Ungdomshøring: Trygghet og kriminalitet i Oslo

Ungdomshøring: Trygghet og kriminalitet i Oslo Ungdomshøring: Trygghet og kriminalitet i Oslo 1 Innhold Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Metode... 5 Media... 8 Skolen... 10 Hjemme... 14 Veien til og fra... 16 Fritid og ferie... 18 Ungdoms refleksjoner

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Mai 2015 2 Sammendrag Deloitte har i samsvar med bestilling fra kontrollutvalget i Haugesund kommune, sak 35/14, gjennomført

Detaljer

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Forord: Rapporten er en tilbakemelding til Fylkesmannen i Troms etter en gjennomgang av Sjumilsstegene. Rapporten beskriver Harstad

Detaljer

HÅNDBOK. Tidlig intervensjon. unge og rus i Ringsaker RINGSAKER KOMMUNE

HÅNDBOK. Tidlig intervensjon. unge og rus i Ringsaker RINGSAKER KOMMUNE HÅNDBOK Tidlig intervensjon unge og rus i Ringsaker RINGSAKER KOMMUNE Utgitt av: Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk Helsevern, Kompetansesenter rus region øst Postboks 104, 2381 Brumunddal E-post:

Detaljer

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE...

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... Innholdsfortegnelse 1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Innledning... 3 1.3 Styringsdokumenter for det tverrfaglige samarbeidet:... 4 1.4 Formål... 4 1.5 Mål...

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Bruker Spør Bruker. Steinkjer Kommune. 2006/2007.

Bruker Spør Bruker. Steinkjer Kommune. 2006/2007. Bruker Spør Bruker Steinkjer Kommune. 2006/2007. 2 Brukerstyrt Senter i Midt-Norge 2007. Heidi Westerlund. 3 4 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn for Bruker spør Bruker i Steinkjer... 5 Om rapporten... 6 Dialogkonferanse

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer