INFORMASJON TIL HJEMMENE SKOLEÅRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON TIL HJEMMENE SKOLEÅRET 2015-2016"

Transkript

1 INFORMASJON TIL HJEMMENE SKOLEÅRET Kontaktinformasjon Kontor SFO Nettadresser: Its Learning: https://nedreeiker.itslearning.com Skolens hjemmesider: Skolens mailadresse: Velkommen til nytt skoleår!...3 Skolens personale...4 Skolens fokusområder...6 Godt læringsmiljø...6 Vurdering for læring...6 PALS/SWIS...6 Pedagogisk plattform...7 Læringsmiljø...7 Læringsarbeid...7 Voksenrollen...7 Forskrift for grunnskolen:...8 Læringsplakaten...8 Rådsorganer...9 Samarbeidsutvalg (SU) og Skolemiljøutvalg (SMU)...9 Foreldrerådet...9 Foreldrerådets arbeidsutvalg - FAU...9 Elevråd:...9 Kommunalt FAU:...9 Skolefritidsordningen (SFO)...10 Når det ordinære skoletilbudet ikke strekker til...11 PPT - pedagogisk- psykologisk tjeneste...11 Familiesenteret:...11 Logoped...12 Sosialfaglig medarbeider...12 Barnevern...12 Møteplass 3 tverrfaglig samarbeid i skoler og barnehager...12 Helsetjenesten...12 Spesielle avtaler med hjemmet...13 Medisinering av elever i skole eller SFO...13 Akuttmedisin...13 Førstehjelp...13 Kjøring av elever i private biler...14 Skyss...14 Informasjon fra skolen til barnets foreldre når disse ikke bor sammen

2 Informasjon i de tilfellene der foreldrene har felles foreldreansvar...14 Fritak RLE (tidligere KRL)...14 Til og fra skolen...15 Fravær...15 Søknad om fri fra skolen...15 Melding om hjemmeundervisning...16 Fravær ved sykdom...16 Samarbeid skole-hjem...16 Hjemmets ansvar (St.m 30)...16 Skolens ansvar (St.m 30)...17 Gratis skole...17 Når noe går galt...18 Sorgarbeid / krisetilfeller/psykisk sykdom:...18 Erstatningsansvar...19 Generelle retningslinjer...19 Erstatning av lærebøker...19 Felleskommunale regler for skolene i Nedre Eiker...20 Du kommer presis og er forberedt til undervisningen...20 Du har gode arbeidsvaner...20 Du viser god arbeidsinnsats...20 Du viser god atferd overfor voksne og medelever...20 Du viser nettvett både på skolen og i fritida...20 Du viser respekt for skolens regler på skolevei, i skolens aktiviteter og pauser...20 Du viser respekt for andres og egne eiendeler...21 Du tar ikke med deg skadelige stoffer eller farlige gjenstander til skolen...21 Handlingsplan mot mobbing...24 Forebygging...24 Avdekking av mobbing...24 Kontinuitet i arbeidet

3 Velkommen til nytt skoleår! Et nytt skoleår er i gang og vi ser fram til et år med mye læring! Vi jobber systematisk med læringsmiljøet og har fokus på elevenes læringsutbytte og trivsel. Skolen er først og fremst en arena der elevene skal lære seg grunnleggende ferdigheter i fag og sosialt samspill. Å sosialisere barn til å bli en del av en gruppe trener vi på gjennom skoledagen, men oppdragelse og folkeskikk er hjemmets hovedansvar. Skolen har fokus på læring og vurdering for læring i basisferdighetene innen lesing, skriving, regning, og sosiale ferdigheter. Det skal være kjent for elevene hva som er målet for opplæringen og hva som blir vektlagt i vurderingen av elevenes kompetanse. Vurdering skal gis i basisfagene og orden og oppførsel. 3

4 Skolens personale Alle e-postadresser slutter Grethe Eggerud Rektor grethe.eggerud Hilde Storaunet Undervisningsinspektør hilde.storaunet Lise Hvidsten Melby Undervisningsinspektør lisehvidsten.melby Elin Diseth Førstesekretær elin.diseth Tove Hære Leder SFO tove.haere Eva Merethe Torp Sosialfaglig medarbeider evamerete.torp Reidun Hulbak Logoped reidun.hulbak Irene Grønlie Helsesøster irene.gronlie Knut Harald Madsen Driftsansvarlig knut.harald.madsen Andrea H. Tebbenhoff Kontaktlærer 1A andreahenrike.tebbenhoff Vibeke Grøterud Kontaktlærer 1B vibeke.groterud Hilde Karina Kibsgaard Kontaktlærer 1C hildekarina.kibsgaard Lise Stjernen Teamlærer lise.stjernen Kristine Bärwald Kontaktlærer 2A kristine.barwald Fritz Reitan Kontaktlærer 2B fritz.reitan Ingunn A. Faugstad Kontaktlærer 2C ingunn.faugstad Camilla Skavøypoll Kontaktlærer 2D camilla.skavoypoll Berit Alstad Teamlærer berit.alstad Marianne Palmberg Kontaktlærer 3A marianne.palmberg Lise Zürcher-Grette Kontaktlærer 3B lise.zurcher.grette Merete Lysebo Aass Kontaktlærer 3C merete.lysebo.aass Jan Johansen Teamlærer jan.johansen Jonas Folkvord Teamlærer jonas.folkvord Charlotte Worm Kontaktlærer 4A charlotte.worm Elin Arnesen Kontaktlærer 4B elin.arnesen Anita R. Aasen Kontaktlærer 4C anita.ringsby.aasen Marianne Wilberg Teamlærer marianne.wilberg Hilde Larsen Teamlærer hilde.larsen Nina Kristin Orsteen Teamlærer ninakristin.orsteen Eivind Hansen Kontaktlærer 5A eivind.hansen Kjersti Havik Kontaktlærer 5B kjersti.havik Hege Ludvigsen Kontaktlærer 5C hege.ludvigsen Beate S. Maudal Teamlærer beates.maudal Christoffer Saastad Teamlærer christoffer.saastad Mikkel S. Knutsen Teamlærer mikkel.sveia.knutsen Cathrine F. Wold Kontaktlærer 6A cathrine.wold Bård Olav Håkonsen Kontaktlærer 6B bardolav.hakonsen 4

5 Runi S. Gezer Kontaktlærer 6C runi.gezer Lena Øvrebø Kontaktlærer 6D lena.overbo Sissel Andersen Teamlærer sissel.andersen Thea Eken Teamlærer thea.eken Hilde Kristin Johnsen Teamlærer hildekristin.johnsen Aslam Konar Teamlærer aslam.konar Alice Reuvekamp-Alkema Teamlærer alice.reuvekamp.alkema Ragnhild Hjellum Kontaktlærer 7A ragnhild.hjellum Liv Tone Gulseth Kontaktlærer 7B liv.tone.gulseth Elin Røine Henriksen Kontaktlærer 7C elin.henriksen Kristin Nystrøm Kontaktlærer 7D kristin.nystrom Anne Marie Låstad Teamlærer annemarie.lastad Kirsten Reitan Teamlærer kirsten.reitan Petter Berggren Teamlærer petter.berggren Izabela Derenda Teamlærer izabela.derenda1 Gry Nilsen Assistent skolen Lill Hennum Assistent skolen June Elisabeth Løvold Assistent skolen Randi Bergene Assistent skolen/sfo Heidi T. Fossum Assistent skolen/sfo Hege Amundsen Assistent skolen/sfo Turid Møller Assistent skolen/sfo Helga Syvaldsen Assistent skolen/sfo Marianne Kristiansen Assistent skolen/ SFO Thea Solum Assistent skolen/ SFO Elin Sørensen Assistent SFO Laila Olsen Assistent SFO Nermana Leto Assistent SFO Anny Andersen Assistent SFO Anne-Gunn Häggblad Assistent SFO Harjinder Kaur Padda Assistent SFO Aslaug Miljeteig Assistent SFO Tove Kristin Smedsrud Assistent SFO Marianne Nilsen Assistent SFO Gro Laursen Assistent SFO 5

6 Skolens fokusområder Godt læringsmiljø Vi arbeider kontinuering for et godt læringsmiljø. Dette arbeidet foregår på flere plan. Læreren som leder, med en god blanding av autoritet og allianse i forhold til elevene, er en sentral faktor. Bygging av gode sosiale relasjoner og gode klassemiljøer står også sentralt. Gode sosiale relasjoner skal utvikle elevenes evne til å vise respekt for hverandre, være inkluderende og hyggelige mot hverandre. I klasserommene tapper uro og støy energi fra både voksne og barn. Dette vil også påvirke læringsutbytte og trivselen til elevene. Et klassemiljø er preget av ro, positive tilbakemeldinger og god stemning. Klassenes felles mål for et godt læringsmiljø er: VI SKAL HA ET GODT OG INKLUDERENDE KLASSEMILJØ VI SKAL JOBBE GODT OG HA GOD INNSATS I TIMENE VI SKAL VÆRE AKTIVE PÅ EN POSITIV MÅTE Vurdering for læring Foreldre og elever skal være kjent med hva som er målet for opplæringen og hva som blir vektlagt i vurderingen av elevens kompetanse. Det skal også være kjent for eleven hva som er grunnlaget for vurdering og hva som blir vektlagt i vurdering i orden og oppførsel. I periodeplanen skal kompetansemålene komme tydelig frem. Elevene vurderes opp mot læringsmålene, og elevene skal kjenne til hvilke vurderingskriterier som gjelder. IKT Digital kompetanse er sentralt i Kunnskapsløftet. Nedre Eiker kommune bruker læringsplattformen Its-learning. Læringsplattformen er nettbasert og alle elever og foresatte kan logge seg på sitt eget område. Til nå har vi i hovedsak brukt Its-learning som et kommunikasjonsverktøy ut mot hjemmene. Elevene skal lagre arbeidene sine i private WEB-filer på Itslearning. Da kan de jobbe videre hjemme med noe de f.eks har begynt på skolen. Internett-tilgang hjemme er ingen forutsetning for å kunne følge med i skolehverdagen. Alle dokumenter vil fortsatt bli utgitt på papir. PALS Et av hovedprinsippene i PALS er at skolens personell skal involvere seg positivt i alle elever, og utvikle et støttende læringsmiljø. Dette handler først og fremst m at læreren møter eleven på en blid, trygg og omsorgsfull måte. Bevisstgjøring på 6

7 hvordan blikk, mimikk og stemmebruk setter en stemning, og hvordan nødvendige beskjeder og grenser formidles på en hensynsfull, respektfull og veiledende måte er grunnleggende for PALS. Gjennom PALS-modellen skal skolen etablere gode rutiner, styrke barns skolefaglige og sosiale kompetanse, forebygge og mester atferdsproblemer i skolen. Dette er en modell som omfatter hele skolen, også SFO. Vi har på Solberg skole utarbeidet felles regler for alle på skolen/ SFO. Det er regler for klasserom, gang, uteområder og andre aktuelle undervisningsarenaer. Skolen og SFO får veileding fra PPT og Atferdssenteret i denne prosessen. For mer informasjon om PALS, se SWIS SWIS er et internettbasert skoleomfattende informasjonssystem som benyttes av den enkelte skoleeier/skole for bedre å kunne oppfylle sine plikter til å utvikle et godt psykososialt læringsmiljø. Det er hjemlet i opplæringsloven 9a-3, der den enkelte skole skal legge til rette for gode psykososiale betingelser for elevene. Systemet er opprinnelig utviklet ved Universitetet i Oregon, prøvet ut og tilpasset norsk grunnskole siden 2003 av Atferdssenteret gjennom den skoleomfattende tiltaksmodellen PALS. Pedagogisk plattform Plattformen beskriver: Læringsmiljø Vi skal ha et positivt læringsmiljø der elevene kan utvikle evner og talenter faglig, sosialt og kreativt. I læringsmiljøet skal undervisning og vurdering foregå i et positivt samspill mellom elev, lærer og foreldre. Kjennetegn på vårt læringsmiljø: Arbeidsro Konstruktiv elevaktivitet Omsorg for hverandre Respekt for hverandre Vise ansvar for hverandre Elevmedvirkning Allsidige aktiviteter Trygghet Læringsarbeid I læringsarbeidet skal elevene være aktive. Vi skal tilrettelegge for livslang læring ( lære å lære ) Kjennetegn på vårt læringsarbeid: Klare mål i læringsarbeidet Systematisk bruk av varierte organiseringsmodeller og arbeidsmetoder Systematisk utvikling av elevenes evne til å sette egne mål og ta egne valg - elevmedvirkning Tilrettelegging av nivå og tempo Vurdering av læringsprosess og læringsutbytte 7

8 Elevenes kreative evner stimuleres og utvikles Voksenrollen De voksne ved skolen skal være trygge, stabile og omgås elevene med respekt, tillit og humør Kjennetegn på vår voksenrolle: Vise god balanse mellom autoritet og allianse Være en tydelig klasseleder Vise omsorg og entusiasme Har god oversikt over elevenes evner og forutsetninger Være en god rollemodell Forskrift for grunnskolen: Læringsplakaten Skolen skal: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre Stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet Stimulere elevenes evne til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning Stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i å utvikle etisk, sosial, og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse Legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter Stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse Bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge Sikre at det fysiske og psykosoiale arbeids- og læringsmiljø fremmer helse, trivsel og læring Legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foresattes medansvar i skolen Legge til rette for at foresatte og lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte 8

9 Rådsorganer Samarbeidsutvalg (SU) og Skolemiljøutvalg (SMU) Disse utvalgene er skolens øverste rådsorgan. Styret består av: FAU-leder, foreldrerepresentant, rektor, lærere, sfo-ansatt og politisk representant Styret konstitueres på første møte. Foreldrerådet Alle foresatte som har barn i skolen er medlemmer av foreldrerådet. En gang pr.år holdes det valg på representanter til et arbeidsutvalg (FAU). FAU-leder har 2-3 møter med rektor hvert skoleår. Foreldrerådets arbeidsutvalg - FAU FAU er foreldrerådets utøvende organ og representerer foreldrene. Rådet består av 8 medlemmer. FAU Solberg skole har eget nettsted: FAU-leder er Sissel-Anita Rath. Elevråd: Elevrådet ved skolen består av elever fra 4. til 7. klasse. Elevrådet har som oppgave å drøfte emner som klassene er opptatt av, komme med forslag og ta ansvar for sitt eget skolemiljø. Ansvarlig for elevrådet er undervisningsinspektør Hilde Storaunet. Kommunalt FAU: Et utvalg av de foresatte ved skolenes FAU utgjør Kommunalt FAU. 9

10 Skolefritidsordningen (SFO) SFO er et tilbud til elever fra 1.-4.klasse. Det går 180 barn i Solberg SFO. Målet er å gi barna et omsorgs - og fritidstilbud etter skoletid. Innhold og virksomhet er preget av lek, kulturaktiviteter og sosial læring. I starten av skoleåret legger vi ekstra stor vekt på å skape trygghet for 1.klassingene. Personalet ønsker derfor god kontakt med foresatte, og dere oppfordres til å gå innom og bli kjent med de ansatte. Det er i alt 17 ansatte på SFO. SFO utgir egen plan og egen informasjon til foreldre for året. Pedagogisk plattform er den samme som for skolen, men SFO har egen årsplan. SFO åpner klokka og stenger klokka Midt på dagen (da barna er på skolen) er SFO stengt. Ved sykdom vil SFO ha beskjed fra første sykdomsdag. Søknad om plass i SFO gjøres elektronisk på Du kommer i kontakt med SFO på telefon , og leder er Tove Hære. Skjema for dagplasser får du på SFO. Skjemaer for endring av plasstyper og utmelding finnes på kommunens hjemmeside. SFO er åpen i høstferien og vinterferien. Det er stengt i romjula, påskeuka og hele juli. Planleggingsdager dette skoleåret er 3.august, 23.desember og 6.mai. Ferieåpen SFO er første uka i juli. Det er bindende påmelding for ferieåpen SFO. Leksehjelp Kommunen plikter å ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen. Fra 1.august 2014 ble bestemmelsene endret slik at de åtte timene til leksehjelp kan fordeles fritt på årstrinn. Fra høsten 2015 vil Solberg skole tilby leksehjelp for og 5.trinn. Elevene har rett til å delta, men tilbudet er valgfritt. Det er fortsatt foreldrene som har ansvaret for at barna gjør lekser. For å unngå at leksehjelpen skal bli et uforpliktende dropp-innom-tiltak, må barnas deltakelse følges opp av skole og foresatte. 10

11 Når det ordinære skoletilbudet ikke strekker til... Skolen har en rekke andre samarbeidspartnere som tilbyr ulike tjenester til oss, elever og foresatte. PPT - pedagogisk- psykologisk tjeneste PPT har faste kontaktpersoner for skolen, og de har faste møter med inspektør og lærere en gang i måneden. PPT er til hjelp for barn med tilpasningsvansker, funksjonshemminger, lese- og skrivevansker m.m. Både skolen, elevene og de foresatte kan få råd og veiledning fra PPT. Alle barn har rett til tilpasset opplæring. Noen elever har rett til spesialundervisning. Elever som ikke har, eller ikke kan få, tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Opplæringstilbudet skal ha et slikt innhold at det samlede tilbudet kan gi eleven et forsvarlig utbytte av opplæringa i forhold til andre elever og i forhold til de opplæringsmål som er realistiske for eleven. Foresatte har rett til selv å kontakte PPT for en slik utredning dersom de mener det er behov for slikt, men den mest vanlig prosedyren er at de foresatte, lærer og inspektør drøfter elevens vansker. Skolen skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet med sikte på å gi eleven tilfredsstillende utbytte før det blir gjort sakkyndig vurdering. Dersom det er grunnlag for en henvisning til PPT henviser skolen eleven i samråd med de foresatte. Skolen henviser ingen barn til PPT uten foreldrenes samtykke. Dersom PPT konkluderer med at eleven har rett til spesialundervisning vil eleven få ekstra ressurser. Elever som ikke kommer innenfor denne kategorien, men som PPT likevel fastslår at trenger noe ekstra, må ivaretas innenfor skolens egne rammer. Familiesenteret: Dette er et lavterskeltilbud (som betyr at problemene ikke trenger å være så store) hvor familier kan søke råd og veiledning for noe de opplever som vanskelig. Målgruppen er familier med barn mellom 0-18 år som har behov for hjelp i forhold til fysiske, psykiske eller sosiale vansker. Dere kan ta kontakt på eget initiativ eller kontakten kan formidles av skolen eller helsesøster Irene Grønlie. Kontaktinformasjon Familiesenteret: Telefon: E-post: 11

12 Logoped Reidun Hulbak er logoped ved skolen. Hun følger opp enkeltelever i forhold til uttale- og artikulasjonsvansker, stamming med mer. Hun tester elever i forhold til lese- og skrivevansker, og veileder lærere. Reidun er på skolen to dager per uke. Sosialfaglig medarbeider Sosialfaglig heter Eva Merete Torp Hun er på skolen tre dager per uke. Vi bruker hennes spesialkompetanse i samarbeid med lærere til systemrettet arbeid for godt læringsmiljø og individrettet for barn som trenger det spesielt. Barnevern Skolen har meldeplikt og opplysningsplikt til barnevernet. Bestemmelsene om taushetsplikt er derfor ikke til hinder for en slik melding. Dette betyr at lærere har plikt å melde elevsaker til kommunens barnevern hvis de har grunn til å tro at et barn ikke har det så godt. En slik melding kan komme i stand etter at skolen først har drøftet saken anonymt med barnevernet (skolen har ikke sagt hvilken elev dette gjelder). Er skolen alvorlig bekymret og man har holdepunkter for omsorgssvikt, meldes saken direkte uten anonym drøfting på forhånd. Når skolen melder en sak til barnevernet orienteres de foresatte muntlig eller skriftlig på forhånd hvis ikke det er helt spesielle forhold. Følgende forhold kan gi skolen grunnlag for bekymring: eleven kommer ofte for seint eleven er ofte borte fra skolen uten at det er dokumentert kronisk sykdom eleven kommer ofte uten matpakke lekser som stadig ikke følges opp eleven er mye trist uten at det finnes noen tydelig årsak plutselig atferdsendring hos barnet generell ustelthet (f.eks. skittent hår, skitne klær, tynnkledd, el.l.) utsagn fra eleven om hjemmeforhold Disse punktene, som regel i kombinasjon, gir skolen grunnlag for bekymring. Da er det skolens plikt å melde. Møteplass 3 tverrfaglig samarbeid i skoler og barnehager Dette er arena for tverrfaglig samarbeid i Nedre Eiker kommune. PPT, barnevern og helseetaten kommer sammen på skolen for å drøfte positive tiltak i forhold til spesielt utsatte barn og unge. Før enkeltsaker drøftes i møteplass 3, skal skolen innhente samtykke fra foresatte. Helsetjenesten Helsesøster: Irene Grønlie, hun er på skolen 2-3 dager per uke. Telefon: Ergo/fysioterapeut kan kontaktes ved behov. Skolen kan formidle denne kontakten. 12

13 Spesielle avtaler med hjemmet Medisinering av elever i skole eller SFO Skolens målsetting er å sikre at barn som trenger hjelp til å ta medisiner i skole/sfo får dette til rett tid og på riktig måte. Medisiner oppbevares i låsbart skap på skolen eller i låsbart skap på SFO. Dersom legemidler må tas i den tiden barnet er på skolen/i SFO - og barnet trenger hjelp til dette, skal et inngås en avtale mellom foresatte og skolen om hvordan dette skal gjøres. Avtalen skal være skriftlig. Skolen har skjemaer til dette formålet. Ta kontakt på telefon Foresatte er ansvarlig for å gi skolen ny oversikt når det har vært endring i barnets medisiner. Oversikten skal være signert av de foresatte. Faste medisiner De foresatte skal levere skriftlig informasjon som viser de medisiner barnet må ha, og gi personalet informasjon og veiledning i hvordan medisinene brukes. Skolen har eget skjema for dette. Akuttmedisin Det er i utgangspunktet foreldrene eller andre foresatte som i kraft av foreldreansvaret på sørge for at barnet får legemidler på rett måte og til rett tid i tråd med behandlende leges rekvirering, jfr. Barneloven 30 og 31. Pasientrettighetsloven 4-3 og 4-4. Dersom barnet har sykdom som kan kreve akutt behandling (f.eks astmaanfall, diabetes, allergiske anfall, epilepsi) skal det finnes en instruks for akuttmedisinering. Ta kontakt med skolen dersom dette er aktuelt. Førstehjelp Småskrammer og skrubbsår lapper vi sammen så godt vi kan på skolen. Ved mistanke om tannskade, kontakter vi tannlege og foresatte. Solberg skole hører inn under Krokstad tannklinikk. De er å treffe på telefon Ved skader eller ulykker som krever øyeblikkelig legebehandling, kontaktes legevakta. Dersom eleven er i behov av behandling hos lege eller tannlege, skrives det alltid ut skademelding. Legebehandlingen og materiell som brukes i forbindelse med skade i skole/sfo-tid er gratis. Kjøring av elever i private biler Dersom elever skal sitte på med ansatte ved skolen gjelder følgende: 13

14 Det skal innehentes skriftlig samtykke fra foresatte i forkant av planlagte aktiviteter Biler som benyttes skal være i forskriftsmessig stand og være EUgodkjent Eleven skal bruke bilbelte. Skyss Departementet har vedtatt rett til gratis skyss til og fra SFO for elever med nedsatt funksjonsevne. Retten gjelder også for elever med midlertidig sykdom eller skade. Skyssgrenser For elever på 1.klassetrinn inntrer retten til gratis skyss når de bor mer enn 2 kilometer fra skolen. For elever på klassetrinn inntrer rette til gratis skyss når de bor mer enn 4 kilometer fra skolen. Religiøse plagg/ symboler Justisdepartementets lovavdeling har vurdert lovligheten av et eventuelt forbud. Konklusjonen er klar det er ikke hjemmel i opplæringsloven til å innføre et generelt forbud i ordensreglementet eller andre forskrifter mot bruk av religiøse plagg og symboler. Lovavdelingen uttaler også at en lovendring Informasjon fra skolen til barnets foreldre når disse ikke bor sammen I Rundskriv F fra KUF, redegjør departementet for gjeldende rett på dette området. Informasjon i de tilfellene der foreldrene har felles foreldreansvar Foreldre med felles foreldreansvar kan kreve å få den samme informasjon fra skolen. Begge foreldrene kan møte til utviklingssamtaler, foreldremøter osv. Der hvor foreldrene har felles foreldreansvar, men ikke bor sammen, kan foreldrene ikke kreve at det holdes særskilte utviklingssamtaler for hver enkelt av dem. Skolen oppfyller sin plikt ved å tilby minst to samtaler i året til foreldrene sett under ett. I praksis kan foreldrene avtale seg imellom om å benytte hver sin utviklingssamtale. I de tilfelle hvor bare den ene av foreldrene møter til samtalen, har skolen ikke plikt til å sende notat fra samtalen til den andre av foreldrene. Foreldre som har foreldreansvaret alene Hvis den ene av foreldrene har foreldreansvaret alene, kan den andre ikke kreve å bli innkalt til eller å delta i alminnelige utviklingssamtaler. Skolen kan for øvrig fastsette regler om at foreldre uten foreldreansvar ikke skal ha adgang til foreldremøter, eller at de bare skal ha slik adgang hvis den som har foreldreansvaret samtykker. Fritak RLE (religion, livssyn og etikk) Foreldre har krav på i kjenne årsplanen i faget slik at de kan sjekke ut om det er aktiviteter de vil melde om fritak fra. Foreldre kan melde fra om fritak fra deler av faget, men trenger ikke å grunngi kravet. 14

15 Vi ber om at slike fritaksmeldinger gjøres i god tid før aktiviteten kommer på ukeplanen. Meldingen gjøres skriftlig til skolen. For alle som vurderer dette ber vi om at dere leser årsplanen for faget og sjekker periodeplanen nøye. Ta kontakt med kontaktlærer hvis dere er i tvil. Fullstendig informasjon fra departementet kan leses på udir.no i rundskriv F Til og fra skolen Vi oppfordrer alle til å la elevene gå, sykle eller bruke sparkesykkel til skolen. Trafikksituasjonen kompliseres når svært mange skal inn i et lite område i løpet av et hektisk kvarter hver skoledag. Privatbiltrafikk i kombinasjon med busstrafikk gjør at det blir trangt for syklende og fotgjengere. Solberg skole har i samarbeid med FAU besluttet at elevene fra og med bestått sykkelprøve i slutten av 4. trinn kan sykle til og fra skolen. Det er påbudt med hjelm. Syklene skal trilles over gangfeltet og inn på skolen. Sparkesykkel kan brukes fra og med 3. klasse. Fravær Søknad om fri fra skolen Vi merker en stor økning i søknadene om permisjon. Vi forstår ønsket om å slå til på et godt tilbud utenfor skolens ferier, men oppfordrer alle til å tenke seg godt om før man tar eleven ut av skolen. Skoleåret er kort og det bør derfor være meget tungtveiende grunner for å ta elevene ut av undervisningen. Foreldrene må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at eleven kan følge med i den allmenne undervisningen etter at permisjonstiden er ute. Det er altså de foresattes ansvar at eleven holdes à jour med arbeidet som er gjennomført på skolen i fraværsperioden. Foresatte kan ikke forvente at læreren skal ha opplegg tilgjengelig i forkant av en permisjon. Dersom man tar barnet ut av skolen må foresatte selv orientere seg i periodeplanen og selv ta ansvaret for å gjennomføringen. Søknad om fri fra skolen kan innvilges av kontaktlærer for inntil 3 dager. Rektor kan gi fri inntil to uker. Dersom foresatte velger å ta ut eleven av skolen utover to uker, skrives eleven ut av skolen. Foresatte må selv sørge for skolegang på annen skole, eller forestå opplæringsansvaret selv som privat hjemmeundervisning. Alle søknader må sendes skriftlig og i god tid på forhånd. Søknadene må også begrunnes. Permisjonssøknad kan lastes ned fra skolens hjemmeside og It s learning. Spesielt å merke seg er at Nasjonale prøver gjennomføres før og etter høstferien på 5. trinn. I denne perioden skal det være meget tungtveiende grunner for å få innvilget permisjon. 15

16 Melding om hjemmeundervisning Dersom man vurderer lengre fravær må foresatte gi skolen melding om hjemmeundervisning. Foresatte fraskriver seg da retten til offentlig skolegang i den perioden det gjelder og eleven skrives ut av skolen. Nærmere informasjon om dette kan dere få ved henvendelse til skolen. Fravær ved sykdom Dersom en elev er borte fra skolen, må kontaktlærer få skriftlig melding om årsaken til fraværet. Dette skal skrives i meldingsboka. Det er ikke nødvendig å gi skolen beskjed ved første fraværsdag, men er eleven borte mer enn tre dager, må de foresatte ta kontakt med skolen på telefon og gi beskjed om hvorfor eleven er borte. Hyppig fravær kan være et symptom på mistrivsel. Dersom en elev har mye korttidsfravær er det viktig med en tett dialog mellom skole og hjem for å finne ut hva som er årsaken til fraværet. Der elevens grunn til å ikke gå på skolen er diffuse oppfordrer vi foreldrene til å ta kontakt med skolen slik at vi sammen kan finne ut årsakssammenhengene. 20 fraværsdager eller mer anses som høyt fravær. Dersom eleven har 20 fraværsdager gis skriftlig melding til hjemmet. Samarbeid skole-hjem For at barnet skal lykkes på skolen er det viktig med et godt forhold mellom hjem og skole. Foreldrenes holdninger til skolen smitter over på barnet og dersom denne er negativ kan dette stå i veien for godt læringsutbytte og trivsel. I utviklingssamtalene har vi den formelle kontakten. Det samme har vi når det i forhold til enkeltelever er opprettet ansvarsgrupper eller andre former for samarbeidsgrupper. Den mer uformelle delen er også en vesentlig del av skole-hjem kontakten. Dersom noe er viktig å informere om eller få avklart kan dere ta kontakt med læreren på e-post eller telefon. Skoledagen er hektisk og som regel er ikke læreren tilgjengelig før etter klokka Beskjeder det haster med kan dere gi beskjed om til kontoret tlf Lærernes e-postadresser ligger under kapittelet om Skolens personale. Foreldrerollen og skolens rolle er mangfoldig. I stortingsmelding Kultur for læring har departementet laget følgende punkter som er retningsgivende: Hjemmets ansvar (St.m 30) De foresatte har oppdrageransvaret og skal sørge for at barna kan oppfylle sin plikt til opplæring etter evne og forutsetninger. De foresatte har ansvar for daglig omsorg. De foresatte har ansvar for at barna møter forberedt på skolen, og med mat og egnet påkledning. De foresatte skal se til at barna gjør sine lekser, men skolen kan ikke forutsette at de foresatte har kompetanse til å gi barna faglig hjelp. De foresatte skal holde seg informert om sine barns skolesituasjon. 16

17 De foresatte har best kjennskap til sine barn og bør derfor gi skolen del i denne for at skolen skal kunne ivareta elevenes rett til tilpasset opplæring. De foresatte skal være kjent med skolens regelverk og bidra til at barna respekter dette. Skolens ansvar (St.m 30) Skolen har det faglige ansvaret for opplæringen, og lærerne har den faglige og pedagogiske kompetansen. Skolen skal klargjøre skolens mål, innhold og arbeidsformer og hvilke rettigheter og plikter elever og foresatte har. Skolen skal dokumentere og informere de foresatte om elevens læring og utvikling. Skolen skal bidra til utvikling av elevenes sosiale ferdigheter og skape et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal støtte foresatte i deres oppdragelse av barna. Skolen har ansvar for å legge til rette for et godt samarbeid med hjemmene. Skolen skal lytte til de foresatte og samarbeide med dem i skolens utvikling av innhold og virksomhet. Lærere skal være informert om den enkelte elevs situasjon og jevnlig informere foresatte om elevens skolesituasjon, trivsel og læringsutvikling. Gratis skole Den offentlige grunnskolen er gratis. Dette innebærer blant annet at skolen ikke kan ta betalt for undervisningsmateriell, skoleskyss, ekskursjoner el.l. Departementet åpner likevel opp for at skolene kan motta gaver så lenge dette er frivillig. Dette betyr for eksempel at hele klasser kan dra på ekskursjoner skolen ikke har økonomi til dersom kostnaden dekkes gjennom gaver. Arrangementer i foreldrenes regi reguleres ikke av dette lovverket. Dette betyr at foreldre kan ha en foreldrestyrt kasse der de for eksempel samler inn penger til arrangementer utenom skoletiden. Opprettelse av bankkonto må gjøres i regi av foreldre/ foresatte, uten at skolen involveres. Skolen gjør imidlertid oppmerksom på at det i elevens undervisningstid ikke kan kreves betaling for arrangementer, f.eks påske- og julefrokost. Dette gjelder både inngangbilletter og loddsalg som blir organisert i elevenes undervisningstid. Rundskrivet som regulerer gratis skole og gaver heter F og ligger på Når noe går galt 17

18 Sorgarbeid / krisetilfeller/psykisk sykdom: Skolen har utarbeidet en beredskapsplan som brukes ved eventuelle kriser, ulykker eller dødsfall. Dersom slike markeringer skulle bli aktuelt avtales dette i tilfelle med de pårørende på forhånd. Kriseteamet i Nedre Eiker kommune Kriseteamet kan tre i funksjon når en eller flere innbyggere i kommunen har opplevd: brå, uventet død eller trussel om død (med brå, uventet død menes et plutselig, ikke forventet dødsfall som død ved selvmord, ulykke etc.) alvorlig ulykke (alvorlig ulykke kan være trafikkulykke, arbeidsulykke eller annen ulykke som oppleves traumatisk). brann Det er ledende utrykningspersonell som bedømmer behovet for innkalling av teamet, som i så fall aktiveres innen ett døgn etter at krisen har inntruffet. Tilkalling av teamet skjer via Drammen interkommunal legevakt, tlf

19 Erstatningsansvar Generelle retningslinjer Rektor må vurdere om det er hjemmel i Lov om skadeerstatning for å kreve erstatning i aktuelle skadesaker. Eventuelt krav om erstatning må fremmes til elevens foreldre. Før krav blir framsatt, må rektor vurdere de forhold som skadeerstatningsloven legger til grunn. Etter skadeerstatningslovens 1-1 må det foreligge forsettlighet eller uaktsomhet hos eleven, men dette skal vurderes i forhold til alder, utvikling, utvist atferd, økonomisk evne og forholdene ellers. Prosedyrene må også ta hensyn til eventuelle lokale regler som er gitt i det felleskommunale ordens- og oppførselsreglementet ved skolen. Erstatning av lærebøker Innkjøp av lærebøker utgjør nærmere halvparten av skolens driftsmidler hver år. Med stramme økonomiske rammer er vi avhengige av at bøkene holder i mange år. Bokbind er derfor obligatorisk på alle flergangsbøker. Skolen anbefaler at det brukes skolebind av plast. Dersom bokbindet faller av i løpet av året må det settes på nytt straks. 95% av flergangsbøkene som deles ut ser bort i mot like fine ut etter ett års bruk. Bøker med rifter, avrevne sider, vannskader og liknende ber vi om at foresatte erstatter selv. Ved skoleårets slutt går lærerne gjennom elevenes bøker og vi sender ut varsel om erstatning der boka er uforholdsmessig slitt, ødelagt eller ikke innlevert. Særskilt om skade på klær, briller, mobiltelefon etc. Den lovpålagte ulykkesforsikringen dekker kun personskade og ikke skader på klær, briller, mobiltelefon etc. Slike tap og skader må dekkes av foresatte. Gjenglemt tøy Legges i kasser som står i kjeller. Tøyet fjernes fra skolen en uke etter juleferien og en uke etter sommerferien. 19

20 Felleskommunale regler for skolene og SFO i Nedre Eiker Det er utarbeidet et felleskommunalt ordens- og oppførselsreglement som er gjeldene. Skolen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, nonverbalt, digitalt og fysisk. Skolen aksepterer heller ikke rasisme, vold, trusler eller trakassering. Du kommer presis og er forberedt til undervisningen Du er klar når undervisningen starter Du har med deg nødvendig utstyr Du har gjort hjemmearbeidet ditt til rett tid Du har gode arbeidsvaner Du fusker ikke på prøver Du kommer raskt i gang med arbeidet ditt Du disponerer tiden du har til rådighet godt Du holder orden på arbeidsplassen din og i hylla di Du viser god arbeidsinnsats Du arbeider konsentrert med oppgavene dine Du deltar aktivt i undervisningen Du har god orden i, og kvalitet på, arbeidene dine Du viser god atferd overfor voksne og medelever Du er vennlig og høflig mot dem du er sammen med Du bidrar til at alle har god arbeidsro Du bruker ikke stygge ord eller uttrykk når du snakker med andre Du bidrar til at alle trives og har det godt på skolen og skoleveien Du viser nettvett både på skolen og i fritida Du følger skolens regler for bruk av it s learning Du bruker ikke nettet til å komme med krenkende uttalelser, bilder, mobbing, trakassering eller trusler som får følger i skoletida Du viser respekt for skolens regler på skolevei, i skolens aktiviteter og pauser Hvis en av skolens voksne snakker til deg, skal du respektere det han/hun sier Du skal ikke slåss, verken på skoleveien eller mens du er på skolen Du aksepterer Stopp-regelen Du oppholder deg innenfor skolens område i skoletiden Du kan sykle til skolen når du har tatt sykkelkortet. Du skal bruke hjelm. Sykkel, rollerblades, sparkesykkel og skateboard skal ikke brukes i skoleog SFO-tid Du kaster ikke snøball mot annet enn skolens anviste plass Du kaster ikke stein eller andre gjenstander som kan skade andre Mobiltelefon skal ikke brukes i skoletiden, den skal ligge avslått i sekken Du kaster søppel på rett sted Du har ikke med deg godteri, brus eller tyggegummi 20

21 Du viser respekt for andres og egne eiendeler Du behandler skolens bøker og inventar pent Du ødelegger ikke andres eiendeler Det du tar med deg på skolen er du selv ansvarlig for. Skolen erstatter ikke ting dersom de blir ødelagt eller kommer bort Du tar ikke med deg skadelige stoffer eller farlige gjenstander til skolen Du tar ikke med deg, eller bruker, snus, tobakk, eller rusmidler i den tiden du er på skolen eller på aktivitet i skolens regi. Dette gjelder også elevarrangement utenom ordinær skoletid Du tar ikke med deg våpen eller farlige gjenstander til skolen Med forbehold om endringer, da det vil bli gjort justeringer av kommunens ordens- og oppførselsreglement. Dette finner du på kommunens hjemmeside. Presisering til kommunens ordens- og oppførselsreglement: SYKKEL Det er lov å bruke sykkel når du har avlagt sykkelprøve i 4. klasse. Sykkelen skal stå parkert ved sykkelstativet i skoletida. Alle som sykler skal bruke hjelm. I tidsrommet er det ikke tillatt med sykkel/sparkesykkel eller lignende i skolegården. SPARKESYKKEL Det er lov å bruke sparkesykkel fra 3. trinn hvis hjemmet tillater det. Sparkesykkelen skal stå parkert ved sykkelstativene i skoletida. Vi oppfordrer til bruk av hjelm. KRYSSING AV VEI Vær forsiktig i gangfeltet/ lyskryss. Syklene skal trilles over veien. Friminuttet: 1. Du skal ta hensyn og holde på med positive aktiviteter. Lek og aktiviteter som kan skade deg selv eller andre er ikke tillatt. Det samme gjelder aktiviteter som kan ødelegge trær, planter og lekeutstyr. 21

22 Derfor er det ikke tillatt å bruke leker eller utstyr som ikke egner seg i et område med mange barn. Eksempler på dette er: Skateboard Rulleskøyter Snowracer 2. Dersom noe går galt skal du ta kontakt med en av de voksne med gul vest. De voksne skal passe på at alle har det bra. Hvis du blir snakket til av en voksen må du respektere dette. 3. Det er ikke lov å forlate skolens område i skoletida. Lærer kan gi spesiell tillatelse. Spesielt for vinteren Snøballkasting kan medføre farlige skader og er kun tillatt på blink i eget område. Konsekvenser for brudd på reglement for orden og oppførsel felleskommunale bestemmelser 22

23 Før skolen avgjør hvilke konsekvenser som skal brukes, skal eleven ha mulighet til å forklare seg. Foresatte skal informeres dersom det settes inn konsekvenser for brudd på skolens reglement. Dersom du ikke følger skolens regler for orden og oppførsel, kan det få en eller flere av følgende konsekvenser: Lærer gjennomfører en samtale med deg Du må selv ringe hjem og fortelle hva du har gjort Dine foresatte kontaktes på telefon eller via melding Du innkalles til samtale med rektor eller undervisningsinspektør Dine foresatte innkalles til møte på skolen Du må sitte inne i en eller flere pauser Du må sitte igjen etter skoletid dine foresatte skal varsles dersom du skal sitte igjen mer enn 15 minutter Du kan bli satt til å utbedre skader (vaske, rydde, fjerne merker) Du kan fjernes fra gruppa slik at dine medelever får arbeidsro, og må sitte et annet sted og gjøre oppgavene dine Du kan omplasseres til andre klasser midlertidig Dine foresatte kan bli bedt om å være til stede på skolen Du kan utvises for resten av dagen i henhold til Opplæringsloven 2.10 Du kan utestenges fra skolens læringsplattform (Its-learning) Du kan bli nektet tilgang til skolens datamaskiner Mobiltelefoner som brukes i skoletiden, vil bli inndradd og levert tilbake til deg etter endt skoledag. Ved gjentagelse må dine foresatte hente den. Har du med deg gjenstander som ikke er tillatt, kan disse bli inndradd og foresatte må hente dem på skolen Ved uaktsom sykling, kan sykkelkortet tas fra deg, og du mister da retten til å sykle til skolen Dersom du sykler til skolen uten hjelm eller bruker sykkelen i skoletiden, kan sykkelen bli inndradd og foresatte må hente den på skolen Du må erstatte bøker, utstyr og inventar, helt eller delvis, dersom du mister eller ødelegger noe ved uaktsomhet fra din side. Ved hærverk må du erstatte det du har ødelagt. o ( Foresatte er erstatningsansvarlig etter skadeerstatningslovens 1-2 for inntil kr. 5000,-) Dersom du viser uakseptabel atferd på skoleveien, kan du bli holdt igjen etter skoletid slik at andre ikke blir plaget. Ved gjentagelser kan det være nødvendig at du blir fulgt av dine foresatte til og fra skolen. Straffbare forhold meldes til politiet Bortvisning av elever Opplæringslovens 2-10 (bortvisning i grunnskolen) er nå endret slik at rektor kan delegere myndighet til å bortvise elever fra undervisningen til elevens lærere. Elevens lærer kan gis myndighet til å bortvise eleven fra lærerens egen undervisning. Bortvisningen kan ikke vare lenger enn 2 klokketimer. Læreren kan ikke bortvise 23

24 eleven fra andre læreres undervisning eller sende eleven hjem. Rektor er den som fatter vedtaket om bortvisning om det skulle bli aktuelt. Viser forøvrig til kommunens hjemmeside for endringer og oppdateringer. Handlingsplan mot mobbing Skolen skal jobbe systematisk for å opprettholde et godt læringmiljø. Et av plandokumentene ved skolen som skal støtte opp om dette arbeidet er skolens handlingsplan mot mobbing. Planen ligger i sin helhet på skolens nettsider. MÅL: Alle elever ved Solberg skole skal oppleve et trygt og godt læringsmiljø/arbeidsmiljø fritt for mobbing Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager, og episodene gjentar seg over tid. Skolens arbeid mot mobbing beskrives i skolens Handlingsplan mot mobbing. Planen har vært til høring hos FAU. Ny plan bygger på fire prinsipper: Forebygging Avdekking Problemløsing Kontinuitet/ oppfølging Forebygging Skolens mål: Læreren som leder og relasjonsbygger skal preges av følgende : Læreren skal være en tydelig voksen som eleven kan ha tillit til Læreren skal ta kontroll og være en tydelig voksen Læreren skal bygge positive relasjoner Læreren skal involvere seg i elevene Læreren skal ha et humør som smitter uten å være kompislærer Læreren skal være forutsigbar og konsekvent 24

25 Avdekking av mobbing a. Sosial trivsel skal tas opp i alle faste utviklingssamtaler med elever og foresatte b. foresatte og lærere skal være oppmerksomme på atferd som kan tyde på mistrivsel : eleven drøyer etter timer og er sen med å komme seg ut i friminutt eller ved skoleslutt. eleven kommer med ødelagte klær eller bøker eleven går uvanlige veier til og fra skolen for å unngå mobbere på veien, går eleven tidlig eller kommer i siste liten til skolen stenger seg inne og vil ikke ut etter skoletid skoleprestasjonene går ned uten grunn vegrer seg for å gå på skolen (vondt i hodet, vondt i magen) vil ikke fortelle om hvordan det går på skolen endrer atferd utstøtt av venneflokken (får ikke være med i samtalen, får ikke være med på laget ) Kontinuitet i arbeidet Skolens mål: Planen skal evalueres internt i forbindelse med årsplanlegging hver vår. Skolens arbeid med å forebygge, avdekke og stoppe mobbing foregår kontinuerlig. Skolens årsplaner skal inneholde elementer som har som mål å forebygge mobbing og virke oppbyggende på skolemiljøet. God start skal gjennomføres av alle. Skolens planer er forpliktende for alle. 25

26 26

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17. Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 INNHOLD Hjemmel:... 3 Leksehjelp... 3 Ordensreglement...

Detaljer

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 HJEMMEL SFO er ikke en del av skoletida og omfattes derfor ikke av opplæringsloven

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT FOR ORGANISERING AV LEKSEHJELP, OG ORDENSREGLEMENT FOR LEKSEHJELP

LOKAL FORSKRIFT FOR ORGANISERING AV LEKSEHJELP, OG ORDENSREGLEMENT FOR LEKSEHJELP LOKAL FORSKRIFT FOR ORGANISERING AV LEKSEHJELP, OG ORDENSREGLEMENT FOR LEKSEHJELP Vedtatt i hovedutvalget for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 Nedre Eiker kommune OPPVEKST & KULTUR Hjemmel Leksehjelp Kommunen

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Forord Samarbeidet mellom hjem og skole er en forutsetning for å skape et trygt læringsmiljø for eleven. Denne brosjyren er ment som et bidrag til et godt,

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Alle skoler har plikt til å ha et ordensreglement, jf. opplæringsloven 2-9. Ordensreglementet skal være klart og tydelig med hensyn til hva

Detaljer

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005.

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005. VARDØ SKOLE ORDENSREGLEMENT Behandlet i Samarbeidsutvalget 24. mars 2012. Ordensreglement har vi for at skolen skal være et trygt sted for alle, både barn og voksne. På Vardø skole vil vi at alle skal

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Hjemmel: Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Ordensreglene er vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Reglementet er i tråd med forskrift om

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE Foto: Bjarne Sætrang 1 Endringer i forskrift vedtatt av bystyret 14. juni 2017. Gjeldende fra 01.08.2017 Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I ARENDAL

ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I ARENDAL ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I ARENDAL KAPITTEL 1 INNLEDNING Skolen er en arbeidsplass for mange mennesker. Sammen har vi ansvar for hvordan vi har det på skolen. Dersom hver enkelt gjør sitt beste,

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Innledning 1.1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9, har hovedutvalg

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Ordensregler og fravær

Ordensregler og fravær Ordensregler og fravær Ordensregler På Steinerskolen i Fredrikstad har foreldre, lærere og elever blitt enige om følgende ordensreglement. Sammen har vi et ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø preget

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolen

Ordensreglement for grunnskolen Ordensreglement for grunnskolen Vedtatt av Utvalg for kultur og oppvekst 13.03.2012 Innhold: Kapittel 1 Innledning.. 2 1-1 Hjemmel 2 1-2 Virkeområde.. 2 1-3 Skolens egne regler 2 1-4 Formål 2 1-5 Vurdering

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole 2012-2013 1 Dette regelheftet tilhører: Navn: Gruppe:.. Jeg skal jobbe hardt for å holde reglene: Elev:. Foresatte: Vi oppfordrer foresatte til å gå gjennom

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Lavangen skole Loabága suohkan Visjon for Lavangen skole Rom for alle - vindu mot verden! For at alle skal ha en god og trygg hverdag, og for at alle skal lære å omgås sine medmennesker på en ordentlig

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Visjon Sandeskolen. Fokusområder for skolene i Sande

Visjon Sandeskolen. Fokusområder for skolene i Sande Kjeldås skole Informasjonshefte 2017 2018 Visjon Sandeskolen «Alle skal skal ha minst én opplevelse av mestring hver dag» Fokusområder for skolene i Sande God oppvekst tidlig innsats Mål: Vi skal forebygge

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Vestbygda ungdomsskole ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Vedtatt i BUK 15.06.16 Hjemmel Utvalg for barn, unge og kultur har i møte 16.06.16, med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om grunnskolen

Detaljer

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE Reglene gjelder for alle elever ved Lavangen skole. Reglene gjelder på hele skolen, skoleplassen, når elever er på turer og i bussen og til og fra skolen. SKOLEVEIEN Alle

Detaljer

SOLBERG SKOLE. - Trygt å være - Spennende å lære. Informasjon til foresatte. Skoleår Skole tlf SFO tlf.

SOLBERG SKOLE. - Trygt å være - Spennende å lære. Informasjon til foresatte. Skoleår Skole tlf SFO tlf. SOLBERG SKOLE - Trygt å være - Spennende å lære Informasjon til foresatte Skoleår 2017-2018 Skole tlf. 32 23 66 50 SFO tlf. 32 87 11 20 1 INFORMASJON TIL HJEMMENE SKOLEÅRET 2017-2018 Innhold Velkommen

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort.

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Friskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Ordensreglementet er vedtatt

Detaljer

Det kommunale reglementet kan ikke fravikes.

Det kommunale reglementet kan ikke fravikes. Forskrift om ordensreglement for grunnskoler, SFO og leksehjelp i Notodden kommune. (Vedtatt i oppvekst-, kultur og idrettsutvalget 31.05.2016, sak 17/16) A. Grunnskole: 1. Innledning: a. Formål: Grunnskolenes

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2016-2017 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra skolen og andre arrangementer

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT FOR ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE

LOKAL FORSKRIFT FOR ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE LOKAL FORSKRIFT FOR ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 Nedre Eiker kommune OPPVEKST & KULTUR Hjemmel Et ordensreglement er en forskrift etter forvaltningsloven

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Oppsal og Vetland skoler

Oslo kommune Utdanningsetaten Oppsal og Vetland skoler ORDENSREGLER FOR TVILLINGSKOLENE OPPSAL og VETLAND Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Osloskolen. Ifølge opplæringslova 2-9 og 3-7 er kommunen forpliktet til å sørge for at det blir fastsatt

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole. Vi vil alle være en Bestumvenn!

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole. Vi vil alle være en Bestumvenn! Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole Vi vil alle være en Bestumvenn! 1 Dette regelheftet tilhører: Navn: Gruppe:.. Jeg skal jobbe hardt for å holde reglene: Elev:. Foresatte: Vi oppfordrer foresatte

Detaljer

SOLBERG SKOLE SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2014-15

SOLBERG SKOLE SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2014-15 SOLBERG SKOLE SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2014-15 Velkommen til oss! Vi er klare for et nytt år i SFO. Vi ønsker nye og gamle hjertelig velkommen. Hverdagen i SFO skal legge til rette for at barna gjennom leik

Detaljer

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel Odda ungdomsskole - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel SKOLEÅRET 2008/ 2009 Reglementet skal fremme samarbeid, trivsel, medansvar og

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskoler, SFO og leksehjelp i Notodden kommune. A. Grunnskole: 1. Innledning: a. Formål: b.

Forskrift om ordensreglement for grunnskoler, SFO og leksehjelp i Notodden kommune. A. Grunnskole: 1. Innledning: a. Formål: b. Forskrift om ordensreglement for grunnskoler, SFO og leksehjelp i Notodden kommune. (Denne forskriften erstatter dagens forskrift som gjelder fra 1.1.2011 sak nr. 10/1315) A. Grunnskole: 1. Innledning:

Detaljer

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.)

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Ordens- og trivselsregler ORDENS- OG TRIVSELSREGLER VED TASTARUSTÅ SKOLE Generelle regler

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

Kommunal forskrift for ordensreglement i Ski kommunes grunnskoler, Hebekk skole

Kommunal forskrift for ordensreglement i Ski kommunes grunnskoler, Hebekk skole Kommunal forskrift for ordensreglement i Ski kommunes grunnskoler, Hebekk skole Vedtatt i brukerråd 10.03.16 Formål Opplæringsloven 2-9: «Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte

Detaljer

SOLBERG SKOLE. - Trygt å være - Spennende å lære. Informasjon til foresatte. Skoleår Skole tlf SFO tlf.

SOLBERG SKOLE. - Trygt å være - Spennende å lære. Informasjon til foresatte. Skoleår Skole tlf SFO tlf. SOLBERG SKOLE - Trygt å være - Spennende å lære Informasjon til foresatte Skoleår 2017-2018 Skole tlf. 32 23 66 50 SFO tlf. 32 87 11 20 1 INFORMASJON TIL HJEMMENE SKOLEÅRET 2017-2018 Innhold Velkommen

Detaljer

- Revidert høsten

- Revidert høsten - Revidert høsten 2017 - Forskriften er, etter delegert fullmakt, vedtatt av SU ved Sandved skole med hjemmel i opplæringsloven 2-9 jf. og forvaltningsloven 2-2-c. Et ordensreglement kan bidra til å få

Detaljer

Vi ønsker at Orkanger barneskole skal være et sted der alle kan trives og føle seg trygge, og et sted som er preget av vennskap og samhold.

Vi ønsker at Orkanger barneskole skal være et sted der alle kan trives og føle seg trygge, og et sted som er preget av vennskap og samhold. Orkanger barneskole 7300 Orkanger Ordensreglement ved Orkanger barneskole. I henhold til 3.5 i forskrift til opplæringsloven skal ordensreglene være grunnlag for vurdering i orden og oppførsel. Hovedmål:

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA.

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA. TRIVSELSREGLER Mai 2010 Viser til Opplæringsloven 2-9. og Kommunal Forskrift 24.05.07 VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2016/2017 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 18.08.2016. Vedtatt i SU 10.05.16. Til elever, foresatte

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD MÅL FOR SELVIK SKOLE Alle elever på Selvik skole skal oppleve et trygt skolemiljø uten mobbing og krenkende adferd Planen er godkjent av FAU (dato) og SMU

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9. I GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Hjemmel Ordensreglement er hjemlet

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune.

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Fastsatt av Tinn kommunestyre med hjemmel 9A-10 og 9 A-11* i Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova),

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING Randaberg kommune Grødem skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING Glede respekt - omsorg Våre mål : Grødem skole skal være en mobbefri skole. Alle skal trives og føle seg trygge på skolen vår. Vi skal følge skolens

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Paradis skole 01.09.2015 Skolens overordnete mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Definisjon på mobbing: Gjentatt negativ eller

Detaljer

It takes a village to raise a child

It takes a village to raise a child It takes a village to raise a child Skole /hjemsamarbeid ved Grønnåsen skole Skolen er arena for faglig og sosial læring. Dette skjer både i aldersblandet og aldershomogent arbeidsfellesskap. For Grønnåsen

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden:

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden: Ordensreglementet Ordensreglement for elever i grunnskolen i Narvik Kommune. Reglementet er gitt med hjemmel i Opplæringslova jf. opplæringsloven 2-9. Reglementet gjelder fra høsten 2015. Kapittel 1. Formål

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT Bakgrunn for reglementet Opplæringsloven 2-9 og 2-10, 9a-2, 9a-3 og 9a-4 og Forskrift til opplæringsloven 3-5. Skolens visjon Engesland skole skal være preget av læring, omsorg,

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring og som er fritt for mobbing og krenkelser INNHOLD: Ordensregler Krenkende

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Sola kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Sola kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Sola kommune Hjemmel: Fastsatt av Kommunestyret i Sola kommune 19.11.2015 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet gjelder fra skoleåret 2011-2012. Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Ordensregler for skolene i Osen kommune Gjelder fra 15. desember 2008

Ordensregler for skolene i Osen kommune Gjelder fra 15. desember 2008 FORSKRIFT- Osen kommune Ordensregler for skolene i Osen kommune Gjelder fra 15. desember 2008 I INNLEDNING 1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juni 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa

Detaljer

Skole hjem samarbeid Sammen for en bedre skole

Skole hjem samarbeid Sammen for en bedre skole Skole hjem samarbeid Sammen for en bedre skole Lunde skole 2011 Skolens forventninger til foresatte Skolen forventer : - at foresatte gir barna god oppdragelse - at barna møter på skolen til rett tid

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009 GRØNLI SKOLE Handlingsplan mot mobbing Ny utgave feb. 2009 SKOLENS MÅL: Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolens rutiner skal avdekke at mobbing foregår.

Detaljer

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010 - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement Utgitt august 2010 UNNGÅ KONFLIKTER Saksbehandlingsregler. side 15 Konsekvensliste ved: - mindre forseelser. side 12 - alvorlige forseelser. side

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2017/2018 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 17.08.2017. Vedtatt i SU 14.06.17. Til elever, foresatte

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet er godkjent av opplæringsutvalget i møte den 07.06.2011. Ordensreglementet er revidert og godkjent av utvalget for oppvekst, helse og

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

UNNGÅ KONFLIKTER. - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement

UNNGÅ KONFLIKTER. - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement UNNGÅ KONFLIKTER - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement INNHOLD: Hvorfor ordensreglement. side 3 De fire hovedregler: - du skal vise hensyn. side 4 - du skal vise respekt. side 5 - du skal

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

Østensjøstandard. Østensjø Skole. Oslo kommune Utdanningsetaten

Østensjøstandard. Østensjø Skole. Oslo kommune Utdanningsetaten Østensjøstandard Østensjø Skole Oslo kommune Utdanningsetaten FORORD Kjære foresatte ved Østensjø skole. Samarbeidet mellom hjem og skole er helt nødvendig for å skape gode læringsvilkår for den enkelte

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Handlingsplan mot mobbing og krenkelser 01.08.2017 ble det foretatt endringer i Opplæringslova 9A. Skolens handlingsplan mot mobbing og krenkelser er revidert i tråd med nytt regelverk. Opplæringsloven

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved Vesterskaun skole Innhold Ordensreglement ved Vesterskaun skole... 2 ORDENSREGLER med bakgrunn i kommunal forskrift om ordensregler i Sørum kommunes

Detaljer