ÅKRA & VEA. Amigos NYSATSING. Trilletreff BEIT ELIAHU I HAIFA. med de yngste i sentrum. på Vea sjukeheim. ungt vennskap i kirka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅKRA & VEA. Amigos NYSATSING. Trilletreff BEIT ELIAHU I HAIFA. med de yngste i sentrum. på Vea sjukeheim. ungt vennskap i kirka"

Transkript

1 menighetsblad for NR. 2 JUNI ÅRGANG ÅKRA & VEA UTGITT AV ÅKRA SOKNERÅD OG VEDAVÅGEN MENIGHETSRÅD Trilletreff med de yngste i sentrum Amigos ungt vennskap i kirka Åkra menighets misjonsprosjekt: BEIT ELIAHU I HAIFA NYSATSING på Vea sjukeheim

2 SIDE 02 menighetsblad for Åkra & Vea nr ÅKRA& VEA menighetsblad for Utgivelsesdato nr : oktober REDAKSJONSKOMITÉ: Brit Linda Foldøy Harald Moi Magnus Tangen Michael Fagerland Sigdis Ljøen Skaug ØKONOMIANSVARLIG: Thomas Liknes STØTT MENIGHETSBLADET: Bladkonto: Bankgiro nr BLADETS ADRESSE: Menighetsbladet for Åkra Åkra Menighetskontor Postboks Åkrehamn Tlf Fax STØTTEANNONSER - PRIS: Standardstørrelse kr. 800,- pr. år Dobbelt størrelse kr. 1600,- pr. år GRAFISK FORMGIVING OG TRYKK: KARMØY TRYKKERI AS FORSIDEBILDE OG BAKSIDEBILDE: Magnus Tangen Veit du om nokon som ikkje får menighetsbladet? Ver snill og gi beskjed til menighetskontoret. Guds kjærlighet er rundt om meg, den er overalt jeg vet, for hvor jeg snur eller vender meg er jeg midt i Guds kjærlighet. Den er over, under, foran og bak, ja den varer hver eneste dag, ja. Dette er ein herleg barnesong som er veldig tydeleg på kor stor Guds kjærleik er. Tenk så stor glede Faderen har vist oss; at me får kallast Guds barn, og det er me. (1. Joh. 3,1) Av og til skjer det ting i livet som me ikkje er førebudde på, og som me i alle fall ikkje trur er frå Gud. Det kan vere sjukdom, skilsmål, ulukke, dødsfall og så bortetter. Sånn er livet. Somme blir råka av ting, somme ikkje. Livet er urettvist. Og som regel seier me: Kor er Gud når negative ting skjer. Det er så lett å takke Gud når gode ting skjer Men eg har gode nyheiter: Gud er med alle som vil, anten me har det lett eller vanskeleg. Søk Gud, og sjå han finst. Eg må innrømme at det var vanskeleg å be ein periode i livet, men når eg strekte armane ut til Gud, så var han der med ein gong, og eg kjende Guds kjærleik. Me er blitt bede for, og det kjenner eg. Gud har ikkje forlate oss. Han er her, midt mellom oss. Den kjærleiken Gud har vist oss står det om i Joh. 3, 17-18: Gud sende ikkje Son sin til verda for at han skulle døma verda, men for at verda skulle verta frelst ved han. Den som trur på han, vert ikkje dømd. Gud er kjærleik. Jo, eg kan seie at Guds kjærleik er blitt styrka i det siste. Matt. 22, 36-39: Meister, kva bod er det største i lova? Han svara: Du skal elska Herren din Gud av heile ditt hjarta og av heile di sjel og av alt ditt vit. Dette er det største og fyrste bodet. Men det er eit anna som er like stort: Du Andakt Av Grethe Sørby skal elska nesten din som deg sjølv[ ]. Me må lese dessa versa om att og om att elske Gud av heile ditt hjarta, sjel og vit. Og nesten vår, altså menneske me møter i kvardagen like mykje som oss sjølve. Tenk nå, kva betyr det for oss? Guds kjærleik må bli først på lista kvar dag, når me står opp om morgonen, før andre tankar får plass. Takk Gud for din kjærleik, og la meg vise han vidare til andre i både handlingar og ord. Lat oss bry oss om kvarandre i gjerningar. Joh. 13, 35: På det skal alle skjøna at de er mine læresveinar: at de har kjærleik til kvarandre. Jo, me prøver og feilar som menneske, men eg trur det er viktig å ha eit audmjukt hjarta og be om tilgjeving, og å be om forstand og leiing i Den heilage ande, kor Gud syner oss kvar dag kor me kan bli betre og betre. Me er i opplæring hele livet. Gud formar oss og kallar på oss kvar dag til å bli brukte av han og til å vise hans kjærleik. Gal. 5, 22: Men Andens frukt er kjærleik, glede, fred, langmod, mildskap, godleik, truskap, spaklynde og sjølvtøyming. Dette klarar me ikkje åleine, kun med Guds hjelp i kvardagen. Eg ber for Åkra kyrkje og alle kyrkjelydar i området. Me som er kristne og kjenner Guds kall til å vise ALLE menneske Guds kjærleik, må verkeleg bry oss om kvarandre og tenkje kva ville Jesus gjort i denne situasjonen, om me blir i tvil. Me må stå saman mot djevelen sine lumske åtak. Den vonde frydar seg når kristne har mista gløden sin, og når det er uro og strid blant kristne i kyrkjelyden. Kjære Gud, la oss gå kun til deg og få påfyll i hjarte, sjel og vit, og vis oss kor me kan bli betre. Vis oss svakheitene og gi oss styrke og klokskap til å bli forma av deg. Gå i fred og ten Herren med glede. Gud elskar deg! Telefonnummer til Åkra kirkesenter Servicetorget Thor André Lindstad, kapellan Åkra/sokneprest Ferkingstad Lars Harald Tjøstheim, sokneprest Åkra / Ove Sjursen, sokneprest Vea / Henning Liknes, daglig leder / Michael Fagerland, diakon / Kjellaug Berg, kirketjener Paul Leithaug, kantor / Jostein Myklebust, kirkemusiker Vea / Besøk nettsidene våre: E-post-adresse til Åkra menighetsblad:

3 menighetsblad for Åkra & Vea nr SIDE SMÅPLUKK Vedavågen menighetsråd: MR arbeider med å lage en organisasjonsstruktur for frivillige medarbeidere. Redaksjon for menighetsblad trenger 2 representanter fra Vedavågen sokn. Vedavågen menighet har tilsatt Miriam Kristoffersen som trosopplæringsmedarbeider i 40 % stilling fra 15. aug. Finansieres av innsamla midler. MR går også inn for å utvide kirkemusikerstillingen med 10 %. Jostein Myklebust har sagt ja til å utvide sin stilling. Finansieres av innsamla midler. Under forutsetning av godkjennelse i KKF så går MR inn for å gå til innkjøp av digitalt orgel ved å bruke testamentarisk gave, øremerket orgel i kirken. Konfirmantene på Vea samlet inn kr ,50 i Fasteaksjonen 19. mars Budsjett for 2014 og økonomiplan for skal leveres før ferien. Åkra sokneråd SR har satt i gang arbeid med å fornye brosjyren for givertjeneste. SR arbeider med å engasjere kateket Gregory Sørby i 100% stilling. Grethe Sørby sluttet som familiearbeider 1. mai. Møtedatoer for SR høsten sept., 17. okt., 21. nov. og 12. des. Budsjett for 2014 og økonomiplan for skal leveres før ferien. Nytt ventilasjonsanlegg er installert for kirkestue og menighetssal. SR ønsker å legge kirkekaffien til Åkra sokneråds barnehage 8. sept. 18. aug. felles gudstjeneste med Ferkingstad på Fishermen s Memorial. Skaperverkets dag. Greg Sørby får utvidet stillingen sin, slik at den fra 1. sept. består av 45 % kateket, 35 % trosopplæringsmedarbeider og 20 % kirketjener. Stillingen er delfinansiert gjennom givertjeneste. Kirketjeneropg. ligger til Vedavågen menighet. Konfirmantene på Åkra samlet inn kr ,50 i Fasteaksjonen 19. mars. H.L. Elleve trivelege damer og menn er med som besøkarar i Åkra sokn. Her er nokre av dei fotografert i samband med ei inspirasjonssamling nå i vår. Kjekt å få besøk Å gå på slong er kjekt, men det er vél så triveleg å få besøk. Det å ha gjester er noko mange set stor pris på. -Ein eller to hyggelege personar som kjem og helsar på, tar ein kopp kaffi og slår av ein prat. Menneske er så ulike. Somme likar å vera saman med mange, mens andre føretrekkjer ein god samtale under fire augo. Andre igjen likar begge delar. Kanskje du som les dette tenkjer at det hadde vore triveleg om nokon kom på besøk? Diakonen og prestane har heimebesøk som ein verdifull del av tenesta si og det er alltid ei glede å bli spurt om å ta ein tur. Men i tillegg har kyrkja ei gruppe med damer og menn som utgjer den organiserte besøkstenesta. Dette er folk som trivest med å gå på besøk, og som meir enn gjerne seier ja til å vera besøksvener som kan kome heim regelmessig, for eksempel ein gong i månaden. For å få vite meir om besøkstenesta kan ein ta kontakt med diakon Michael Fagerland på telefonnummer eller av MF

4 SIDE 04 menighetsblad for Åkra & Vea nr Trilletreff med de yngste i sentrum Mer eller mindre uavbrutt i over 15 år har Åkra Kirke hatt et tilbud til de som er så små at de må trilles inn i kirken. Frivillige ildsjeler har gjort det mulig for foreldre eller andre å ta med de yngste til en sosial samling i et kristent fellesskap. Sosialt treff Grethe Sørby er en av dem som har vært med på å drive Trilletreff. Hun forteller at Trilletreff i Åkra Kirke avholdes hver tredje onsdag fra kl til Tilbudet er gratis, og det foregår oppe i kirkestua. De som kommer har med seg niste, og for en tikroning per familie får man kaffe, te og saft. De som møter opp, hjelper til med serveringen. Variert program På Trilletreff får barn være barn, og det er god tid til lek og sang. Sørby forteller at man ikke nødvendigvis er i kirkestua hele tiden. - Noen ganger har vi gått på tur, og vi har også arrangert eget karneval og basar. På møtene er det også en andakt, forteller Sørby. Viktig for dåpsbarna Sørby forteller at barn ned til 6 måneders alder har deltatt og at tilbudet omfatter barn helt opp til skolealder. Hun håper at tilbudet er noe som kan tiltrekke dåpsbarna, og at Trilletreff kan være en del av oppfølgingen av dåpsopplæringen. Bildene fra karneval og sommeravslutning på Trilletreff er tatt av Evy Håkonsen.

5 menighetsblad for Åkra & Vea nr SIDE Også viktig for de voksne På Trilletreff får også de voksne i hovedsak mødre en mulighet til å møtes. Medregnet stort og smått ligger oppmøtet i snitt på 25 personer. For dem som ønsker å bli med, kan man finne datoer for Trilletreff på oppslagstavle i kirka og på handlesentrene. av MT Prikk til prikk Hvem skjuler seg her? bli kjent med fisken Gulliver i barnebladet 18 blader + 1 CD i året rett hjem for kun kr 290,-! bestill barnebladet barnas på Jesus stiller stormen Vinn over det onde med det gode

6 SIDE 06 menighetsblad for Åkra & Vea nr Amigos ungt vennskap i kirka For kirka og menigheten er det viktig å ha tilbud for alle aldersgrupper. På Amigos finner man et spennende tilbud for barn i fra 4.- til 7.-klasse. Amigos = Venner Amigos er et tilbud som bygger på det som tidligere het Aktivitus. I dag drives tilbudet av Henrik Dam, Ann-Esther Liknes og Kjartan Brekkå. Henrik Dam har vært med de siste fire årene, og forteller om et variert og spennende program. - Kjennskap og vennskap er kjernen i Amigos. På Amigos ønsker vi at de unge skal få mulighet til å bli kjent med Jesus, og samtidig få muligheten til å bli kjent med hverandre. Variert tilbud Amigos arrangeres annenhver mandag og varer fra kl Tilbudet er tilpasset aldersgruppen, og derfor er det også mye lek og aktiviteter. - Vi har hatt mye rart og kjekt på programmet dette skoleåret; bueskyting, spor-lek, vannvittige-forsøk, og mye annet. Temaene varierer, men andakten og fokus på Jesus er alltid med oss. Ny omgang etter ferien Det er nå sommerferie for Amigos, men Henrik Dam lover at tilbudet starter opp igjen til høsten. - I år har vi hatt et oppmøte på ca. 15 hver gang. Vi håper at vi fortsatt blir en fin gjeng også etter sommerferien. Nye 4.-klassinger har da mulighet til å bli med, og de er hjertelig velkommen til Amigos, avslutter Dam. Bildene fra Amigos er tatt på avslutningsdagen. Ann-Esther Kvilhaug var grillsjef, og vi ser glimt fra både lek, bespisning og andakt. Foto: Kjartan Brekkå.

7 menighetsblad for Åkra & Vea nr SIDE Mitt vitnesbyrd Velsignet er den mann som stoler på herren I noen sammenhenger blir du bedt om å fortelle litt om hva Gud har gjort for deg. Det er ikke den ting Gud ikke har gjort for meg. Jeg føler meg rikt velsignet. Men inntil for noen år siden hadde jeg ikke noen god enkelthistorie å diske opp med som svar på den oppfordringen. 3-4 år i Laget på Kopervik vgs. og Sola Fide har gjort noe med den saken. Min største opplevelse med Gud var å kunne arrangere et såkalt Grill en kristen -seminar på skolen vår i november. Dagens gjest/grillobjekt var generalsekretær i Laget NKSS Tor Erling Fagermoen. Han svarte villig vekk på både kritiske og oppriktig nysgjerrige spørsmål fra salen om Guds eksistens, tro, ondskap, Jesu og Bibelens troverdighet og sex m.m. Jeg tror alle satte pris på å høre ærlige og klare ord om Gud midt i en ellers vanlig skoledag. Slikt trenger vi mer åpenhet for. I forkant hadde vi reklamert med både plakater, Facebook-event og en egen postkasse for spørsmål. Da dagen endelig var der, dukket det opp ikke mindre enn 200 elever. Vi samarbeidet godt med både administrasjonen og elevrådet, men hadde ikke turt å drømme om at det skulle komme så mange. Det var en stor, positiv overraskelse. Annenhver tirsdag, på lagsmøtene våre, kommer det nå folk innom som kanskje aldri har satt sine ben på et bedehus før. Slike øyeblikk lever jeg lenge på. MIN STØRSTE OPPLEVELSE MED GUD VAR Å KUNNE ARRANGERE ET SÅKALT GRILL EN KRISTEN -SEMINAR PÅ SKOLEN Når vi er inne på det med bedehus, tror jeg ikke at jeg kan understreke verdien av diverse bedehusturneer med Sola Fide opp igjennom nok. Jeg vil gå så langt som til å si at en av de sterkeste opplevelsene mine av fellesskap med andre kristne fikk jeg på Sund bedehus for ca. to år siden. Sola Fide hadde hatt øvingsweekend på Sund skole og bidro på en ganske vanlig møteuke med Klaus Muff og Odd Bondevik. Men en «vanlig» blanding av ungdomskor, lokale ildsjeler og en andakt av Bondevik gjorde Gud til dynamitt, som Klaus ville sagt. Det å vite at en er velsignet og elsket av Gud og andre mennesker kan ofte handle om å åpne øynene. Hva har Gud gjort for deg? Jeremia 17 7 Velsignet er den mann som stoler på Herren og setter sin lit til ham. 8 Han er lik et tre som er plantet ved vann og strekker røttene mot bekken. Det frykter ikke når heten kommer, løvet er grønt. Det engster seg ikke i tørketider og slutter ikke å bære frukt. Hebreerbrevet Derfor: Siden vi får et urokkelig rike, så la oss være takknemlige og med takk gjøre vår tjeneste i gudsfrykt og ærefrykt, til glede for Gud av Thor Håkon Lindstad Nytt fra kantor Orgelet i Åkra kirke har 1440 orgelpiper. To dager i mai ble alle pipene stemt av den nederlandske orgelbyggeren Jan Timmermann. Det var mye støv inni orgelpipene, så hele orgelet har også behov for totalrenovering etter 26 års bruk. Det vil koste kroner, så Åkra kirke trenger også en eller flere sponsorer til nødvendig orgelvedlikehold. Innsamling til nytt konsertflygel. Det er nå kommet inn kr ,- til Åkra sokneråds flygelkonto Innsamlingsmålet er kr ,-. Hjertelig takk til alle som bidratt med gaver til flygelet! AV Paul Leithaug

8 SIDE 08 menighetsblad for Åkra & Vea nr Årets konfirmanter Basic-, Changemaker- og Regnbuelandet-konfirmanter KRIK-, Sola Fide-, lyd- og TV-konfirmanter

9 menighetsblad for Åkra & Vea nr Årets konfirmanter 09 SIDE Vedavågen Prest Ove Sjursen, konf.lærer Gunnar Kristoffersen og diakon Michael Fagerland

10 SIDE 10 menighetsblad for Åkra & Vea nr NYSATSING på Vea sjukeheim Frå andaktsstunda 29. mai. F.v.: Maria Sørensen, Sten Sørensen og Einar Sigurd Hansen. Einar er husets eigen pianist, og har spela på fleire møte denne våren. Det er ikkje alltid like greitt å kome seg rundt på møte eller gudstenester, og spesielt ikkje når helsa sviktar. For pasientane på Vea sjukeheim er det difor etablert eit møtetilbod kvar onsdag klokka Det er Klippen, Troens Ord, Betel og Kyrkja som står saman om dette tilbodet, som blir administrert av diakon Michael Fagerland i Vedavågen kyrkje. Sidan mars har mange pasientar trufast stilt opp for å høyre Guds ord, synge kristne songar, og motta nattverd. Det har vore ekstra triveleg å sjå at mange frå familiane òg har funne vegen hit, til gudstenestene især. 19. juni har Troens Ord avslutningsmøte for dette semesteret, så då blir det eit opphald fram til slutten av august. Alle er vel møtt til hausten igjen! av MF NYANSATT trosopplæringsmedarbeider Miriam Kristoffersen ble i MR 29. mai 2013 tilsatt i stillingen som trosopplæringsmedarbeider i 40 %. Vedavågen menighet vil satse på opplæring til kristen tro, for barn og unge. Menigheten bruker derfor midler innsamlet ved fast givertjeneste til tilsetting av Miriam Kristoffersen som leder for arbeidet med trosopplæring i menigheten. Menigheten drømmer om at alle døpte skal være en regelmessig del av menighetsfellesskapet, slik at de kan vokse i tro og tjeneste. Særlig blant de som er ferdige med konfirmasjon ønsker menigheten å fortsette den gode kontakten en har med ungdommene gjennom konfirmasjonstiden. Miriam er godt kjent i menigheten. Hun har vært med i menighetsutvalget helt fra starten av menighetsarbeidet, og er nå valgt medlem av Menighetsrådet. Miriam er også godt kjent av mange i bygda, hun har allsidig arbeidserfaring, og er allerede aktivt med som frivillig i menigheten, både i gudstjenestearbeid og i bl.a. Lys Våken. Menighetsrådet er veldig glade for å kunne tilsette Miriam i denne stillingen. Miriam begynner i stillingen i august. Menighetsbladet kommer tilbake med en grundigere presentasjon av Miriam og arbeidet med trosopplæring på Vea i neste nummer. av ove sjursen

11 menighetsblad for Åkra & Vea nr SIDE 11 Foto: Eitan Bar Åkra menighets misjonsprosjekt: BEIT ELIAHU I HAIFA En aktiv og pulserende menighet i hjertet av Haifa. Gudstjenestefeiringen på sabbaten er ukens høydepunkt, der unge og gamle kommer sammen i fellesskap med hverandre og Gud. Gjennom uken er det et mangfold av aktiviteter, som sabbatsskole, ungdomsgruppe, ukentlig bibelundervisning (på tre forskjellige språk), besøkstjeneste, evangeliseringsteam og kvinnearbeid for å nevne noe. Shmuel Aweida er pastor i menigheten, han er gift med Bjørg og de har tre barn; Dina, Monica og Daniel. Shmuel har sin pastorale utdannelse fra Frikirken i Norge, og er godt kjent blant mange misjonsvenner her hjemme. Han er en god hyrde for menigheten, og skaper fort begeistring rundt seg, noe vi stadig hører fra mennesker som har vært på besøk gjennom Shalomtur eller på andre måter har vært innom menigheten. Historie Magne Solheim startet menighetsarbeidet i Haifa i Flere av menighetens medlemmer var allerede godt kjent med Solheim fra hans tid i Romania. Etter 2 verdenskrig endret situasjonen seg i Øst-Europa, og muligheten for å drive misjon forsvant. Men Magne Solheim så heller mulighetene enn begrensningene. Han fikk et nytt kall og SABBATSSKOLE, UNGDOMSGRUPPE, UKENTLIG BIBELUNDERVISNING (PÅ TRE FORSKJELLIGE SPRÅK), BESØKSTJENESTE, EVANGELISERINGSTEAM OG KVINNEARBEID var fast bestemt på å reise til Israel. Her møtte han igjen flere av dem han hadde vært pastor for i Romania, og de ble kjernen i den nye menigheten som ble etablert i Haifa. Etter hvert meldte behovet seg for mer plass og gode lokaler. I 1965 startet planleggingen av menighetssenteret i Haifa, og det ble laget tegninger til et bygg som foruten selve kirken skulle romme pastorbolig, gjesteleiligheter, møterom, bibellager og kontorer. Grunnsteinen til senteret ble lagt ned 23. mai Ett år senere stod biskop Fridjof Birkeli for innvielsen av senteret. Til stede på den store dagen var også Kirkestadsråd Kjell Bondevik og representanter for israelske myndigheter. I dag Den Norske Israelsmisjon eier selve kirkebygget og støtter Beit Eliahu menigheten økonomisk. Kirken benyttes også av fem andre menigheter; en arabisk baptistmenighet, to russisktalende menigheter, en rumensk gruppe, samt en etiopisk menighet. Den Norske Israelsmisjon støtter arbeidet i menigheten med kroner i året. Av Den Norske Israelsmisjon

12 SIDE 12 menighetsblad for Åkra & Vea nr GUNN JUNE LUND Mercy Ships J. C. MELHUS GULLSMEDER - DIPL. GEMMOLOG F.G.A. Skudeneshavn Åkrehamn SKUDENESHAVN 4270 ÅKREHAMN Din Mestergullbutikk på Karmøy Åkrehamn, tlf Alt i musikkinstrumenter, lyd- og lysutstyr til private, forsamlingslokaler/institusjoner med mer. Gunn June Lund kjem frå Åkra, og har i fleire periodar jobba på Mercy Ships. Ho er dotter til Anne Gunn og Per Lund, og nå bur ho i Oslo der ho jobbar som sjukepleiar på kirurgisk barneavdeling på Rikshospitalet. Me var litt spente på å høyra litt meir om livet på Mercy Ships, og her fortel ho: Bygnes Tlf Veakrossen, tlf Kva slags skip er dette og tilhøyrer det eit rederi? Africa Mercy er eit skip som er eigd av Mercy Ships. Det er ein kristen veldedig organisasjon (såkalla NGO: non-governmental organisation) som vart starta av Don Stephens og gjekk ut frå Ungdom i Oppdrag. Skipet er ei gammal fergje som frakta tog mellom Sverige og Danmark, og vart ombygd til sjukehusskip og sett i drift som dette i Eg på operasjonsstua og observerar plastikkirurgen i Guinea opphald og jobbar gratis. Dette gjeld for alle frivillige på skipet. Til gjengjeld får ein mange opplevingar, vener i heile verda, og ein vert mange erfaringar rikare. Korleis klarer du å skaffe pengar til å arbeida om bord? Eg har spart opp frå eg byrja å jobba som sjukepleiar og har rett og slett brukt det meste av sparepengane mine på dette, og eg har ynskja meg pengar til jul og bursdag til å dekkje mellom anna flybillettar. Familien min har og bidratt litt. Sidan eg allereie har brukt det meste av sparepengane mine på tidlegare turar, er eg denne gongen litt meir avhengig av gåver, men eg er trygg på at Gud vil sørgja for meg! AVDELINGSKONTOR: Rådhusvegen 11 13, 4270 ÅKREHAMN Tlf Fax E-post: PB ÅKREHAMN Tlf Korleis kom du på at du ville arbeida på Mercy Ships? Eg har visst om organisasjonen sidan studietida, og har hatt lyst til å både sjå meir av verda, men og å gjere noko humanitært/hjelpearbeid på ein eller annan måte. Mercy Ships passa då veldig bra, då dei driv hjelpearbeid og er ein kristen organisasjon. Begge desse tinga var viktige for meg. Du har arbeida fleire periodar på skipet, kvifor det? Eg reiste ned første gong i 2011 og skulle vere i 6 md., men forlenga det til litt over 8 md. totalt. Då eg drog frå skipet hadde eg ingen planar om å reise attende, men så fekk eg spørsmål om eg kunne tenkje meg å komme på vårparten, då dei hadde behov for folk som hadde vore der tidlegare med erfaring innan plastikkirurgi. Eg kjende at det var noko eg hadde lyst til, og ting falt på plass slik at eg kunne dra. Eg fekk og spørsmål om eg hadde lyst til å komme tilbake hausten 2013, og etter litt betenkning og bønn, fann eg ut at det var riktig å dra attende igjen. Så difor reiser eg tilbake 4. september og blir til 14. desember. Så det var ikkje den gode løna som lokka? Nei her er det inga løn i form av pengar å hente. Ein betalar sjølv for eiga reise og Liten del av køen av screeninga i Togo 2012 Kor i verda reiser skipet? Skipet held seg stort sett i vest Afrika og reiser på eit årleg vedlikehaldsopphald på Kanariøyane. Dei siste åra har dei vore i Guinea, Togo, Sierra Leone, Benin og Liberia. I august drar skipet til Kongo- Brazzaville (ikkje demokratiske republikken Kongo) som er i Sentral Afrika. Og dette blir første feltoppdrag for Africa Mercy utanfor vest Afrika. Kva slags arbeid blir utført om bord, og kva er dine oppgåver? Mercy Ships driv først og fremst med kirurgi. Visjonen deira er: to bring hope and healing to the worlds forgotten poor. På skipet har ein 5 operasjonssalar der ein utøver kirurgi på brannskader, store svulstar (ein opererer berre godarta) i hals og kjeveparti, noma, leppe-kjeve-ganespalte, diverse ortopediske lidelsar som hjulbeinthet og kalvbeinthet, brokk, og vannbrokk og kvinner med fødselsskader. I tilegg til dette har dei ein tannklinikk, der ein i hovudsak trekkjer vonde Bildene i artikkelen er brukt med tillatelse

13 menighetsblad for Åkra & Vea nr SIDE 13 Sengepost tenner, og augeklinikk der ein opererer mellom anna grå stær. I alle ledd driv ein til ei viss grad opplæring av helsepersonell, og i Kongo i skal ein auke fokuset på det å ha endå fleire i opplæring, som mellom anna kirurgar, tannlegar og sjukepleiarar. Ein har og eit team som reiser rundt og tilbyr lindrande omsorg til dei ein ikkje kan hjelpe med kirurgi. Dette er det medisinske arbeidet som vert utført. I tillegg så driv ein med landbruksopplæring for å lære bønder opp i å drive bærekraftig landbruk, ein har eit sjukehushotell på ein lokal klinikk/lokalt sjukehus som vert renovert og gitt tilbake til eigaren, og gir opplæring i bruk av, og oppgradering av, steriliseringsutstyr på lokale sjukehus, og mange andre småprosjekt. På skipet arbeidde eg første periode som sjukepleiar på sengepost med pre og post operativ sjukepleie. Dvs førebu pasientane til operasjon, undervise i hygiene og ernæring, smertelindre og sjå til at alt gjekk bra etter operasjonen. Det siste opphaldet eg hadde jobba eg med sårskift. For å minke infeksjonsrisikoen er det dei same som skiftar på såra til alle pasientane som har gjennomgått hudtransplantasjon. Dette kjem eg og til å jobbe med når eg reiser attende i haust. (Sjå og org og for meir info om dette) I full sving med sårskift (Gunn June til venstre) Har dette engasjementet noko med trua di å gjera, eller er det reint humanitært arbeid? Det har nok litt med begge deler å gjere, men eg hadde nok ikkje hatt like stort ønske om å reise ut dersom eg ikkje hadde vore ein kristen. Eg hadde nok heller ikkje valt Mercy Ships om eg ikkje hadde vore kristen, så dei har ein ganske tydelig kristen profil sjølv om dei i utgangspunktet ikkje driv misjonsarbeid. Har du noko fritid mens du er på skipet, og kva gjer du då? Ein jobbar i snitt 40 timar i veka, som vil seie omtrent 5 dagar i veka. Så stort sett har ein to dagar fri. I tillegg så har ein fri deler av dagane ein jobbar. Fridagar prøver mange å reise litt ut av byane me er i, anten for å besøke andre misjonærar, sjukehus/klinikkar, eller berre for å vere turistar og sjå litt anna natur og oppleve kulturen litt nærare. Sidan me er langs kysten er det og naturleg å dra på strender i nærleiken. Elles så har Mercy Ships kontakt med prosjekt i nærleiken ein kan besøkje gjennom noko som heiter Mercy Ministries, som er det ein kan kalla diakonalt arbeid. Ein kan dra på marknaden for å sjå eller handle, dra på hotell i nærleiken og slappe av ved bassenget, eller ein kan dra på Mercy Ships sitt eige sjukehushotell The HOPE (Hospital Out Patient Extencion) center der mange pasientar som er utskrive frå sjukehuset kan få bu medan dei framleis treng behandling i form av sårskift eller fysioterapi, eller medan dei ventar på operasjon nr 2 eller 3. Ute på ein fridag med Mercy Ministries og besøkjer ein lokal barneheim Kven kan arbeida der? ALLE som vil kan komme å jobbe :) Ein tenkjer kanskje umiddelbart at ein berre treng sjukepleiarar og legar, men det er feil. Africa Mercy er eit skip og det må drivast. Me kan ikkje stola på f.eks. straumforsyning frå land, då dette er usikkert, så eigne generatorar er naudsynt for å drive skipet. I tillegg må skipet vedlikehaldas og maritime reglar må haldast. Og alle på skipet må eta. Ein treng mellom anna elektrikarar, røyrleggjarar, maskiningeniørar, maritimt personell, sikkerheitspersonell, kokkar, vaskepersonell, salspersonale til å drive skipsbutikken og kafeen, fotograf/videograf, forfattarar/skribentar, PR-rådgjevarar, og mykje meir. Dei ulike stillingane har ulike tidskrav for å ville ta imot folk. Personell som arbeider i operasjonssalane kan vere så kort som 2 veker, men dei fleste stillingane krev at ein kan vere der i mist 2 månader, og nokre krev at ein kjem for minst 2 år. Kva vil du seie til andre som vurderer å søkje om arbeid i Mercy Ships? SØK!!! Les meir om Mercy Ships, snakk med andre som har vore der, be over det, men ikkje nøl. Dersom ein ventar, er det fort at ting ikkje blir noko av. Så gjer det i dag!! Du får garantert ei oppleving og ei erfaring utanom det vanlege :) På HOPE center saman med nokre pasientar Me vil takka Gunn June for intervjuet og for god informasjon om Mercy Ships. Gud velsigne deg og heile organisasjonen! På desse adressene kan du lesa meir om Mercy Ships: og Av BLF Tannlege Fiskå og Hallaråker as Tannlege M.N.T.F. Ringv Åkrehamn Tlf Åkrehamn, tlf OPTIKEREN I ÅKREHAMN Medlem N.O.F. Tlf Kopervik Åkra Skudenes Torgunns BARNEKLÆR Utleige av dåpskjoler Åkrehamn Tlf Tlf Tlf Fax Tlf Fax Postboks 204, 4296 Åkrehamn as

14 SIDE 14 menighetsblad for Åkra & Vea nr Amfisenteret krehamn Velkommen ÅKRA & VEDAVÅGEN menigheter Dato + HVEM Tlf Kl 44 = Snakkes! Kontakt meg gjerne før om du lurer på noe BØHN REGNSKaP as Rådhusvegen Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 94, 4296 Åkrehamn t bohn-regnskap.no Telefon P.O.BOX P.O.Box N-4296 N-4296 ÅKREHAMN krehamn Fagmøbler Åkrehamn Krossen, 4270 Åkrehamn Tlf Fax VELKOMMEN I ÅKRA MENIGHET 16. juni kl Gudstjeneste. Dåp og nattverd. 23. juni kl Gudstjeneste. Dåp og nattverd. 30. juni kl Gudstjeneste. Dåp og nattverd. 14. juli kl Gudstjeneste. Dåp og nattverd. 4. aug. kl Gudstjeneste. Kaien. Fiskeridagane. 11. aug. kl Gudstjeneste. Dåp og nattverd. 25. aug. kl Gudstjeneste. Dåp og nattverd. 1. sept. kl Gudstjeneste. G18. Nattverd. 8. sept. kl Gudstjeneste. Dåp og nattverd. 15. sept. kl Gudstjeneste. Dåp og nattverd. 22. sept. kl Gudstjeneste. Dåp. Konf.present. VELKOMMEN I VEDAVÅGEN MENIGHET 23. juni kl Gudstjeneste. Dåp. 7. juli kl Gudstjeneste. Dåp og Nattverd. 28. juli kl Gudstjeneste. Dåp og Nattverd. 18. aug. kl Gudstjeneste. Dåp. 1. sept. kl Gudstjeneste. Nattverd. 15. sept. kl Gudstjeneste. Dåp. Åkrehamn Tlf Fax Karmøy Begravelsesbyrå Normisjon ÅKRA KIRKE DØYPTE Døgnvakt: / / P.O.BOX 160 N-4291 KOPERVIK NORWAY TEL.: FAX: P.O.BOX 160 N-4291 KOPERVIK NORWAY TEL.: FAX: Åkrehamn, tlf EIN TRYGVE J. EKTA LOKALBANK ÅKREHAMN VEDAVÅGEN KOPERVIK SKUDENESHAVN Telefon feb. Matteus Andersen Wiksnes 23. feb. Odin Langåker Lund 24. feb. Sofie Bjørvik 24. feb Evita Ferkingstad 24. feb. Mari Mannes Ferkingstad 24. feb. Leon Kristoffersen Ferkingstad 24. feb. Alva Stava Kallevik 24. feb. Leah Kristoffersen 24. feb. Elias Krygård 24. feb. Helena Tislevoll Mannes 10. mars Ingeborg Lønning Sveen 10. mars Lovise Tangen 17. mars Gabriel Håstø Lodden 17. mars Henriette Tangen 24. mars Amalie Johannessen 24. mars Karoline Johannessen 24. mars Lovisa Liknes 31. mars Benjamin Nyhamn 14. april Isak Grindhaug Aanerud 14. april Mailine Håstø 14. april Ella Østbø 14. april Torleif Jensen Skogland 21. april Toralf Gjertsen 21. april Erik Gjertsen 21. april Isak Alexander Mannes 21. april Nora Therese Østebø 28. april Wayne Daniel Bennett 28. april Odin Sandhåland Inermo 28. april Johannes Vaksdal 12, mai Martine Knutzen Ferkingstad 12. mai Tuva Halvorsen 12. mai Peder Meling 12. mai Lina Tjøsvoll 19. mai Elias Nordstrand 19. mai Matheo Indergård Simonsen 19. mai Andrè Ytreland Vedøy 26. mai Joakim Ferkingstad Eriksen 26. mai Guro Finnås Abrahamsen 26. mai Iver Tønnes Underhaug 26. mai Leif Andreas Våge 26. mai Eirin Høyem Ferkingstad VEDAVÅGEN KIRKE 03. mars Marielle Bentsen Bårdsen 31. mars Hedda Skorpe 14. april Olav Fidjeland Maria Liknes Fjellheim Sander Wold Vea Leknes 20. mai Metine Sund 26. mai Guro Finnås Abrahamsen

15 menighetsblad for Åkra & Vea nr SIDE 15 VIGDE DØDE ÅKRA KIRKE: 23. mars Anne Marta Bergtun Tangen og Roger Hemnes 11. mai Silje Ferkingstad Hareid og Edvard Inge Sønsteby 11. mai Lill Brith Sandhåland og Per Magnus Mannes 18. mai Kristina Jensen og Jan Ivar Thorsen Ørpetvedt 25. mai Marlyn Hansen og Gudmund Rørheim 25. mai Connie Vikøren og Jostein Skulstad Jansen 01. juni Hanne Sverdrupsen og Tommy Wilhelmsen Klæhaug 01. juni Janne Marie Hjelmevoll og Øivind Fagervik VEDAVÅGEN KIRKE: 25. mai Kristin Melkevik og Olav Pedersen ÅKRA KIRKE: 18. feb. Osvald Fagerland 19. feb. Jostein Simonsen 01. mars Ragnhild J. Thommassen 14. mars Tommy Oliversen 19. mars Sigrid Lovise Simonsen 20. mars Harald Gundersen 21. mars Henny Iversen 21. mars Karsten Oddvard Kristensen (Vedavågen Kirke) 25. mars Jan Fredrik Hansen 08. april Kristine Kristiansen 21. april Klara Espehaug 29. april Ingvald Aksel Egeland 04. mai Ernst Ludolf Gundersen 10. mai Ånen Ånensen 16. mai Sigrun Elise Tveit 22. mai Morten Førsvoll 24. mai Trond Lerstøl Ruben Rangvaldjord Magne Tjøsvoll 28. mai Heidi Minett Kristensen (Avaldsnes Kirke) VEDAVÅGEN KIRKE: 21. mars Karsten Oddvard Kristensen 23. mars Beathe Olene Kristoffersen 08. april Margit Skogland 11. april Søren Johan Knutsen 12. april Cindy Irene Olsen 18. april Bertha Vea 17. mai Janny Vea 22. mai Ivar Keyser-Olsen Tlf , Åkrehamn. 2. etg Amfi VEDAVÅGEN Tlf Tlf Boligleverandøren Karmøy AS, har helt siden starten i 1993 hatt økende oppdragsmengde innen skadeutbedring og nybygg. For å dekke etterspørselen har vi derfor behov for flere medarbeidere innen TØMRERFAGET Vi Tlf. kan 52 tilby konkurransedyktige 60 betingelser i et hektisk og trivelig miljø. Åkra Tlf For mer informasjon, ta kontakt med daglig leder Einar Ånensen, Kopervik tlf Tlf eller 52 00på mail: Takke- og bønneemner VI TAKKER GUD: - for ungdomskoret Sola Fide og dets dirigent, Ranveig Svela. - for menighetsrådet på Åkra: Hans Inge Fagerland, Nils Drivenes, Knut Skaug, Aina Irene Fagerland Tveit, Malvin Ferkingstad, Agnar Jarl Didriksen, Rolf Kasper Iversen, Irene Grødem Bergtun, Lars Harald Tjøstheim, Øystein Langeland, Jorunn Marit Rasmussen Langåker og Jorunn Ellefsen. P.b Sevelandsvik Tlf Pb. 213, 4270 Åkrehamn VI BER GUD: - for hver ærlige arbeidshånd, for de som er uføre og for alle de millioner arbeidsføre internasjonalt som står uten arbeid. - om Åndens enhet, i den fred som binder sammen (Ef 4,3). - for de trafikkskadde og pårørende etter ulykker. ÅKRA BILIMPORT Åkrehamn, Tlf ÅKRA BIL Tlf , Haugesund ET MENNESKE Å SNAKKE MED NÅR LIVET ER SOM VERST

16 SIDE 16 menighetsblad for Åkra & Vea nr Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred! 4. Mos. 6,24-26 DEN NORSKE KIRKE

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015:

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: UT 01/15: Konstituering og godkjenning Val av dirigentar, referentar og tellekorps Dirigentar: Nora Baartvedt og

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis

Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis Resten av konfirmantåret Samtalegudsteneste Konfirmasjonen og fotografering Spørsmål Leiren Først LYSLITTURGI Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG Årdal kommune 2011 Innhold 1.0 Kreftomsorga i Årdal... 3 1.1 Kreftsjukepleiar... 3 1.2 Nettverk for ressurssjukepleiarar... 3 1.3 Hospitering... 5 2.0 Plan vidare... 5 2.1 Kreftsjukepleiar...

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Månadens tema;.«nysgjerrigper» - vann, trafikk Månadens sang: To dråper vann Sosial kompetanse; Vennskap Fagområde: natur, miljø og teknikk og nærmiljø

Detaljer

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd,

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd, Desember månedsbrev I desember har me fått gjort masse kjekt med barna. 1. desember byrja vi med lyssamlinga i amfiet der me skulle synge julesongar foran alle barna i barnehagen. Deretter byrja vi med

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen.

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 4. Forenkla gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Plan for undervisning

Plan for undervisning Side 2 av 12 Vi er ansvarlege for konfirmasjonstida på Osterøy vil gjerne gje deg ynskjer å vera konfirmant, og dykk konfirmantforeldre/ -føresette informasjon om konfirmantopplegget vårt. Konfirmasjon

Detaljer

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)!

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)! Kjære -konfirmant (og føresette)! Ja, for nettopp du har blitt trekt ut til å bruke konfirmant-tida di på dette halvåret! Vi byrjar no på fredag, 23. november, og vil halde på til slutten av mars. Kva

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja Vi deler tru og undring Vi deler kristne tradisjonar og verdiar Vi deler opplevingar og fellesskap Vi deler håp og kjærleik 2 Gjennom eit år skjer det om lag

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer