Åsveien skole - glad og nysgjerrig INFORMASJON. Åsveien skole og ressurssenter Skoleåret 2011/2012 Barneskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åsveien skole - glad og nysgjerrig INFORMASJON. Åsveien skole og ressurssenter Skoleåret 2011/2012 Barneskolen"

Transkript

1 Åsveien skole - glad og nysgjerrig INFORMASJON Åsveien skole og ressurssenter Skoleåret 2011/2012 Barneskolen

2 INNHOLD 1 Innhold 2 Skolens adresse/ Viktige telefonnummer 3-4 Velkommen til nytt skoleår - Rektors hilsen Åsveien skole. Skolens fremtidsbilde. Motto. Trivselsregler 5 "Trygghet - læring - trivsel" Skolens samhandlingsregler 6 Hva gjør vi med mobbing? - Elevinfo 7-8 Hva gjør vi med mobbing? - Foreldreinfo 9 Læring i fellesskap - Kunnskapsløftet i Trondheim kommune 10 Læringsplakaten 11 Tilpasset opplæring 12 Retningslinjer for leksearbeidet ved Åsveien skole 13 Ny læreplan i religion og etikk 14 Rettigheter og plikter i skolesamfunnet Samarbeid skole hjem 15 Organisasjonskart foreldremedvirkning 16 Informasjon fra skolen til barnets foreldre når disse ikke bor sammen 17 SFO 18 Skolehelsetjenesten Praktiske opplysninger 21 Forsikringsordninger 22 Organisering av skoledagen Oversikt over skoleåret. Aktivitetsplan Personalet ved skolen Aktuelle nettadresser 27 Elevens skolemiljø - 9a i opplæringsloven 1

3 SKOLENS ADRESSE - VIKTIGE TELEFONNUMMER Fagertunvegen 2, 7021 Trondheim Telefaks Administrasjon Rektor Stein Wasmuth Fagleder Tone Aspli (20 % permisjon) Fagleder Astrid Berit Johansen (40 %) Fagleder tilpasset opplæring Vigdis Vormdal SFO-leder Astrid Berit Johansen Saksbehandler Solvor Berg Jensen Førstesekretær Anne Løkke Syltern Konsulent Astrid N Skauge SFO ØVRE 1., 3. og 4. trinn SFO MIDTIMELLOM 2.trinn Teamkontor 1.trinn Teamkontor 2.trinn Teamkontor 3.trinn Teamkontor 4.trinn Teamkontor 5.trinn Teamkontor 6.trinn settes over internt til 239 Teamkontor 7.trinn settes over internt til 240 Driftsoperatør Terje Iversen Vakttelefon etter kl Helsesøster Marit Dybdal Berg Byåsen tannklinikk, Dalgårdstien 7, 7024 Trondheim Leder i brukerråd velges høst 2011 Leder i Foreldrerådets arbeidutvalg, FAU, velges høst

4 August 2011 VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR! Kjære alle elever og foreldre. Som ny rektor ved Åsveien skole og ressurssenter er det en glede å få ønske dere alle velkommen til et nytt skoleår. Vi har alle vært igjennom en spesiell sommer som har preget oss i stor grad, og dette vil følge oss på ulike måter i framtiden. Vi på Åsveien skole vil ha et stort fokus på å skape en trygg og god ramme for alle våre elever. Planleggingen av det nye skolebygget er nå godt i gang. Vi har siden nyttår hatt i alt 10 plangruppemøter der vi, skole og forelderrepresentanter, har møtt rådmann i et arbeid med å utforme et funksjonsprogram for vår nye skole. Dette er et viktig arbeid da funksjonsprogrammet er en bestilling til arkitektene om hvordan vi vil ha skolen. Arkitektene starter sitt arbeid i september, og de første utkastene til tegninger vil komme før jul. Åsveien skole, spesialavdelingen, har sist skoleår hatt sine lokale på Sverresmyr, og her vil lokaliseringen fortsatt være fram til nytt bygg står ferdig i Høsten 2013 vil resten av grunnskolen flytte opp til Sverresmyr, bortsett fra to trinn som vil ha sine undervisningslokale i paviljonger på gamletomta. Skolen fortsetter sitt pedagogiske utviklingsarbeid i LOV, læring og vurdering, og etablering av tydelige atferdsstandarder både for voksne og elever. Stein Wasmuth rektor Åsveien skole Skoleåret vil det være 461 elever og 20 klasser ved skolen. 75 elever starter på 1. trinn. Rundt 250 barn vil ha plass i SFO. Undervisningen vil være spredt i 6 bygg. SFO er nå lokalisert i to bygg, Midtimellom og to etg. I øvre bygg. Fra og med dette skoleåret er SFO organisert i tre baser. Innbefattet Ressurssenteret vil det samlet sett vil være i overkant av 120 ansatte ved enheten. 3

5 SKOLENS FRAMTIDSBILDE Trygge elever med lyst til å lære I dette legger vi at: Eleven.. føler tilhørighet og kjenner læringsmiljøet inne og ute våger å si sin mening, bidrar med det han/hun kan, stiller spørsmål og kommer med kritiske kommentarer tør å prøve og feile/mislykkes erfarer mestring er nysgjerrig, bruker sansene, stiller spørsmål og deltar aktivt i læringsprosessen våger å søke utfordringer er utforskende Skolens motto: Åsveien skole - glad og nysgjerrig! Elever, foreldre og ansatte arbeidet sammen for å komme fram til handlingsprogrammet på påfølgende side. Dette skal virkeliggjøre mottoet og framtidsbildet Vi vil ha trygge elever med lyst til å lære. I tillegg til samhandlingsreglene i handlingsprogrammet er det vedtatt trivselsregler og retningslinjer for orden og sikkerhet. Disse reglene er basert på Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Trondheim. Denne forskriften kan leses på Trivselsreglene med retningslinjer gjennomgås og utdeles til elevene ved skoleårets start. Elev og foreldre gjennomgår reglene sammen. Underskrevet bekreftelse returneres til skolen. 4

6 Trygghet Læring Trivsel Ingen skal bli ertet eller mobbet, verken på skolen eller skoleveien. Hvis du ser noen som blir mobbet, grip inn eller si fra til en voksen. Alle skal ta hensyn i leiken så den ikke blir farefull for andre, deg selv, eller skader omgivelsene. Snøballkasting er bare tillatt mot oppsatt blink. Elever og lærere skal ha respekt for hverandre. Alle skal følge klassereglene som blir vedtatt for klassen. Vi skal samarbeide og hjelpe hverandre slik at alle lærer det de skal like godt. Vennskap er viktig for at alle skal trives. Vi skal ha selvkontroll og være vennlige og greie mot hverandre. Alle skal få være med på leken, ingen skal stenges ute. Vi baksnakker ikke andre slik at noen føler seg mislykket. Stygge tanker om andre holder en inne i seg. Vi skal ha daglig kontakt med den enkelte elev i vår elevgruppe, og møte alle med åpenhet og respekt. Vi skal være forutsigbare ved å sikre at krav, handlingsplaner, rutiner, vedtak og konsekvenser er kjent for elever og foreldre. Vi tolererer ikke mobbing, ved mistanke skal vi reagere umiddelbart. Vi skal bidra til utvikling av samhold og tilhørighet gjennom klassemøter og felleskapsopplevelser. Vi skal skape et motiverende læringsmiljø ved å variere undervisningsmetoder og undervisningsarenaer alle skal oppleve å mestre noe. Vi skal skape et aksepterende miljø som gir rom for prøving og feiling. Vi skal jevnlig gi elevene konkret og konstruktiv tilbakemelding, og veilede slik at de bygger opp et realistisk selvbilde. Ved starten av skoleåret skal det i samarbeid med elevene avklares omfang og form for elevmedvirkning i klassen. Vi må omgås og tiltale elever og foresatte på en respektfull og konstruktiv måte. Vi skal aktivt legge til rette for etablering av vennskap, og for at elevene skal bli kjent på tvers av klasser og trinn. I konflikter skal vi legge fokus på løsning framfor årsak. Vi skal bli kjent med så mange som mulig av av våre barns skolekamerater og deres foreldre. Vi skal hilse og smile til alle barn vi møter på skolens område. Vi skal gripe inn, hjelpe og vise omsorg overfor alle skolebarna når vi ser en situasjon som krever oppmerksomhet fra en voksen. Vi skal vise at vi voksne bryr oss og tar ansvar for at alle skal kunne ha det bra på skolen. Hvis vi opplever at det er forhold på skolen som vi mener ikke er bra for barna våre, skal vi med en gang ta dette opp med kontaktlærer eller skolens ledelse. Vi skal aktivt spørre barna våre om hva de holder på med på skolen, og få dem til å fortelle om det de lærer. Vi skal hjelpe dem med å vise sammenhengen mellom det de hører om i undervisningen og det som skjer i hverdagslivet. Vi skal gi barna våre ros og belønning for det skolearbeidet de gjør, enten det er leksene eller det de gjør på skolen. Vi skal fortelle lærerne til barna våre om hva barna er spesielt interessert eller gode i og hjelpe til med at dette kan brukes i undervisningen på skolen. Vi skal delta sammen med barna våre når det er arrangementer i skolens regi, enten det er på selve skolen eller det er i fritiden. Vi skal omtale alle elever, deres foreldre, lærerne og andre som jobber på skolen med respekt og oppdra barna våre til å gjøre det samme. Vi skal sikre at barna våre er uthvilte når de kommer på skolen, har med seg det de trenger i sekken, og at matpakken er god. Foresatte Ansatte Elevene

7 ELEVINFO Åsveien skole bryr seg om deg! Hva gjør vi med mobbing? Kjære elev! Alle skolens ansatte har et lovpålagt ansvar for å stoppe mobbing. I denne infoen er det noen enkle råd som kan hjelpe deg dersom du blir utsatt for mobbing. rektor ELEVENS RETTIGHETER 1. Jeg har rett til å leve mitt liv i fred og trygghet. 2. Jeg er enestående og har rett til å være stolt av meg slik jeg er. 3. Jeg fortjener ikke å bli mobbet. 4. Jeg har rett til å snakke med en voksen dersom noen gjør meg ulykkelig. 5. Jeg har rett til å si nei. 6. Jeg har rett til å ta vare på meg selv ved å springe min vei. Dette er ikke å være feig. FORSLAG TIL HVORDAN DU KAN FORHOLDE DEG TIL MOBBING. 1. Søk råd hos foreldrene dine. 2. Fortell om mobbing til kontaktlæreren din, fagleder, rektor eller en annen person du stoler på. 3. Vær sammen med andre i ei gruppe. 4. Skriv ned det som har skjedd så du kan rapportere nøyaktig. 5. Ikke gå forbi men få tak i hjelp dersom du ser noen som ha det vanskelig. VIKTIGE PERSONER I PERSONALET Kontaktlæreren din Rektor Fagleder SFO-leder Helsesøster 6

8 FORELDREINFO Åsveien skole bryr seg om sine elever! Hva gjør vi med mobbing? Til foreldrene! Mobbing er et ondskapsfullt ønske om å såre, true eller skremme noen over lengre tid. Alle ved Åsveien skole arbeider for at det ikke skal være mobbing ved vår skole. Jeg viser til Handlingsplan mot mobbing som vi i fellesskap har utarbeidet. Denne finner dere på skolens hjemmeside. Det er viktig at alle, lærere, elever og foreldre bestemt tar avstand fra mobbing. Vi må bry oss! Alle elevene ved skolen har krav på en trygg skoledag uten å bli plaget, truet eller skadet av andre. Jeg håper denne informasjonen ytterligere kan bidra til at vi kommer mobbingen til livs. rektor HVORDAN KAN FORELDRENE HJELPE? Dersom du er bekymret for barnet ditt og har mistanke om at det blir mobbet så spør han/henne direkte. Vær oppmerksom på tegn og symptomer på mobbing. Ta mobbing alvorlig og klarlegg fakta når du hører om mobbeepisoder. Ikke godta at mobbing forties. Snakk med kontaktlærer eller rektor hvis du tror det foregår mobbing på skolen. Lær barna å si nei, gå bestemt bort, eller fjerne seg fra ubehagelig situasjoner. Gi barnet ditt en sjanse til virkelig å snakke ut når han/hun er blitt mobbet. Ta kontakt med foreldrekontaktene/fau. Prøv å møte barnet ditt på skoleveien dersom det er der mobbingen foregår. Be skolen iverksette konkrete tiltak. Skriv ned alle episoder som skjer. Inviter andre barn hjem slik at ditt barn kan bli venner med andre. MOBBING mulige tegn Et barn kan signalisere ved spesielle tegn eller generell atferd at han/ hun blir mobbet. Hvis du er bekymret så ta kontakt med skolen. 7

9 Barn kan: være redde for å gå til og fra skolen vegre seg for å gå på skolen be om at dere kjører til skolen endre veien til skolen få dårligere resultater på skolen komme hjem med istykkerrevne klær og ødelagte bøker komme hjem sultne fordi noen har tatt eller ødelagt matpakken blitt tilbaketrukket, begynner å stamme bli distrè, slutte å spise bli deprimert gråte seg i søvn ha mareritt, og til og med rope: la meg være i fred ha uforklarlige blåmerker, sår eller kutt miste eiendeler spørre etter penger, begynne å stjele (for å betale mobberen) gjentatte ganger mistet lommepengene nekte å si hva som er galt gi lite troverdige forklaringer for det som er nevnt ovenfor Hjelp! Hvis mobbing er kronisk og alvorlig, er det trolig flere barn som er innblandet. Oppførselen må bli stoppet både for mobbeofrene og mobbernes skyld. Ta kontakt med: kontaktlærer, rektor eller fagleder helsesøster, andre voksne dere stoler på Barne- og familietjenesten, Midtbyen Barnas kontakttelefon Politiets forebyggende gruppe Kirkens kontakttelefon Telefoner: Åsveien skole Barnas kontakttelefon Barne- og familietjenesten Midtbyen Politiets forebyggende gruppe Helsesøster Kirkens kontakttelefon SOS Be barnet ditt ta kontakt med læreren sin eller en annen voksen han/hun stoler på. 8

10 LÆRING I FELLESSKAP KUNNSKAPSLØFT I TRONDHEIM KOMMUNE Målet for Kunnskapsløftet i Trondheim er å skape en bedre skole for alle elevene i kommunen. Dette innebærer: alle elever skal ha opplæring tilpasset evner og behov elevenes læringsmiljø skal være differensiert og mangfoldig skolens ansatte skal ha høy kompetanse - faglig og metodisk skolene skal etablere kultur for læring - læring i fellesskap skal være overordnet strategi fokuset på inkluderende skole skal videreutvikles Større vekt på læring Kunnskapsløftet skal sikre tilpasset opplæring for alle elever og legge økt vekt på læring slik at alle får gode forutsetninger for å møte framtidens krav til kunnskap. Retten til spesialundervisning skal bestå. Elevene skal gis en bredere basiskompetanse og det skal stilles tydeligere krav til grunnleggende ferdigheter. Den nye basiskompetansen omfatter ferdigheter i lesing, skriving, regning og tallforståelse ferdigheter i engelsk digital kompetanse læringsstrategier og motivasjon sosial kompetanse De viktigste endringene som følge av Kunnskapsløftet er læringsplakaten nye læreplaner med kompetansemål i alle fag grunnleggende ferdigheter styrkes styrking av blant annet matematikk, naturfag, norsk, engelsk og samfunnsfag lese- og skriveopplæringen vektlegges fra første trinn ny fag- og timefordeling lokal valgfrihet når det gjelder innhold, arbeidsformer og organisering av opplæringen større vekt på fysisk aktivitet og kosthold Vurdering Kunnskapsløftet har opprettet et system for å kartlegge skolens kvalitet. Vurderingen skal avdekke sammenhengen mellom innsats, prosess og resultat. På nettstedet finner du informasjon om vurderingssystemet. I tillegg til de nasjonale vurderingene har Trondheim kommune ekstern vurdering av skoler, brukerundersøkelser, helseundersøkelse for ungdom og medarbeiderundersøkelser. Oppdatert informasjon om Kunnskapsløftet er å finne på Skolens lokale plan for skolevurdering: 9

11 LÆRINGSPLAKATEN Kunnskapsløftet, Prinsipp for opplæringa, sammenfatter og utdyper forskriftene i opplæringslova, innbefattet læreplanverket. Prinsippene skal bidra til å klargjøre at det er skoleeier som har ansvaret for at opplæringa er i samsvar med lov og forskrift, i tråd med menneskerettighetene og tilpasset lokale og individuelle forutsetninger og behov. Læringsplakaten er en del av læreplanverket og er skolens samfunnskontrakt. Skolen skal: gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse bidra til at lærere fremstår som tydelige ledere og forbilder for barn og unge sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldrenes medansvar i skolen legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte Læringsplakaten er et viktig grunnlag for å utvikle kvaliteten i grunnopplæringa videre og for systematisk vurdering av skolen. Den skal stå sentralt i vårt arbeid for å virkeliggjøre vårt framtidsbilde og skape den gode skole for våre elever. 10

12 TILPASSET OPPLÆRING Opplæringslovens formålsparagraf 1-2 femte ledd, fastsetter et generelt mål for all opplæring: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. Det er en plikt å arbeide for best mulig tilpasning til den enkeltes evner og forutsetninger. ÅSVEIEN SKOLE SIN FORSTÅELSE AV TILPASSET OPPLÆRING I vårt skolefellesskap skal mangfoldet være en ressurs. Elevene skal kunne bidra og delta i skolefellesskapet, samtidig som individuell utvikling ivaretas så langt det er mulig innenfor fellesskapets rammer. Dette innebærer at: mangfoldet utnyttes som en ressurs til læring for den enkelte alle gis mulighet til læring gjennom varierte læringsaktiviteter elevene skal møte utfordringer slik at faglig og sosial utvikling ivaretas elevenes opplevelse av mestring vektlegges i vurdering skal individuell framgang vektlegges elevenes ulike talenter og ferdigheter verdsettes PRIORITERTE UTVIKLINGSOMRÅDER Kunnskapsdepartementets retningslinjer og kommunens vedtatte utviklingsområder er førende for arbeidet på skolenivå. Dette skoleåret prioriteres blant annet følgende i skolens utviklingsplan: Kunnskapsløftet - grunnleggende ferdigheter - vurdering - implementering av lokale planer - elevmedvirkning i planlegging og vurdering av opplæringa - teknologi og design - videreutvikling av tilbudet til minoritetsspråklige barn - fellesskap og samarbeid skole - SFO - Ressursenteret 11

13 RETNINGSLINJER FOR LEKSEARBEIDET VED ÅSVEIEN SKOLE Vedtatt i brukerrådet Leksearbeidet skal gi økt læringsutbytte og være et bindeledd mellom skole og hjem. Læringsarbeidet skal bygge på prinsippene i læringssirkelen. Lekser inngår i denne læringssirkelen. Lekser er et felles ansvar for elever, foreldre og lærere. Det gis lekseplaner for en uke i gangen. Leksefri i helger er et mål. Leksene skal være varierte og innenfor elevens mestringssone o fag o innhold o arbeidsform Lekser skal gi ferdighetstrening, men kan også ha en form som stimulerer til undring og refleksjon. Lekser skal bidra til å utvikle gode arbeidsvaner og oppøve evnen til å ta ansvar. Anbefalt bruk av tid til leksearbeidet o småskoletrinnet: en halv time i snitt pr. dag o mellomtrinnet: i snitt 3-4 timer pr. uke Bruk av lekser i læringsarbeidet forutsetter klare mål og oppfølging fra læreren og foreldrenes side. Oppfølgingen kan skje på ulike måter. Trinnet utarbeider i størst mulig grad felles lekseplan. RETT TIL LEKSEHJELP FOR ELEVER PÅ TRINN Alle elevene på småskoletrinnet har rett til leksehjelp/ tilsyn i til sammen 8 timer pr. uke. Tilbudet er gratis og frivillig for elevene. Dersom opplegget gjennomføres i SFO-tid skal det ikke betales SFO-kontingent for disse timene. Skolen kan velge fordeling på de ulike trinnene, men hvert trinn skal minimum ha 1 time pr.uke. Det vil framgå av timeplanen for hvert enkelt trinn hvordan skolen har valgt å organisere tilbudet kommende år. Foreldrene på trinn vil få tilsendt mer utfyllende informasjon. Bystyret behandlet i mai sak om leksehjelp i trondheimsskolen. I saken ble det gjort følgende vedtak om leksearbeidet: Leksearbeidet i trondheimsskolen skal være nært knyttet til skolens undervisning og elevenes læringsarbeid, og gis innenfor det elevene mestrer. Det er viktig at lekser følges opp på skolen og at elevene i størst mulig rad har leksefrie helger. 12

14 NY LÆREPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny læreplan for grunnskolen. Læreplanen (RLE) gjelder fra 1. august og erstatter læreplanen i Kristendoms-, religions- og livvsynskunnskap (KRL) Faget skal gi kjennskap til kristendommen, andre verdensreligioner og livssyn og til etiske og filosofiske emner. Det skal gi kjennskap til den betydning kristendommen har som kulturarv for samfunnet vårt. Kristendomskunnskap skal av den grunn ha den kvantitativt største andelen av lærestoffet. Dette innebærer at det vil være rom for lokale variasjoner i fordelingen mellom hovedområdene i faget for å fylle kompetansemålene. Religion, livssyn og etikk er et ordinært skolefag som normalt skal samle alle elever. Opplæringsloven legger til grunn at undervisningen skal være objektiv, kritisk og pluralistisk. Det innebærer at den skal være saklig og upartisk og at de ulike verdensreligioner og livssyn skal presenteres med respekt. I undervisningen skal det ikke være forkynnelse eller religionsutøvelse. Likeverdige pedagogiske prinsipper skal legges til grunn. Det innebærer at alle religioner og livssyn skal behandles på en faglig og sakssvarende måte ut fra sitt særpreg og mangfold. Tilpasset opplæring er et overordnet prinsipp. I undervisningen skal det benyttes varierte og engasjerende arbeidsmåter som skal bidra til å formidle alle sider ved faget. Det må samtidig utøves varsomhet ved valg av arbeidsmåter. Spesielt gjelder varsomheten arbeidsmåter som foresatte og elever ut fra egen religion eller livssyn kan oppleve som utøvelse av annen religion eller tilslutning til annet livssyn. Både individuelle og lokale hensyn bør ivaretas. Fritak Eleven kan melde om fritak fra deler av den ordinære opplæringen i henhold til opplæringslovens 2-3a. Fritak etter denne bestemmelsen kan gis fra de delene av undervisningen som elever ut fra egen religion eller eget livssyn opplever som utøvelse av en annen religion eller tilslutning til et annet livssyn. På samme grunnlag kan det gis fritak fra de delene av undervisningen som elever opplever som støtende eller krenkende. Mulighetene til fritak knytter seg etter dette til konkrete aktiviteter eller arbeidsmåter i opplæringen som den enkelte elev med rimelig grunn kan oppleve som religionsutøvelse eller tilslutning til annet livssyn. Det er presisert i lovens forarbeider at skolen skal praktisere denne bestemmelsen liberalt. Retten til fritak gjelder ikke fra opplæring om kunnskapsinnholdet i de ulike emnene i læreplanen. Dersom eleven melder om fritak fra opplæringa i henhold til lovbestemmelsen skal det følges opp med tilpasset opplæring. Nettadresse fagplan for religion, livssyn og etikk: 13

15 RETTIGHETER OG PLIKTER I SKOLESAMFUNNET Kjære foreldre Du er ditt barns første og viktigste lærer. Er du engasjert, gjør barnet ditt det bedre på skolen. Ditt engasjement er like viktig på ungdomstrinnet som i barneskolen. Diskuterer du med barna, stimulerer du deres tanker og utvikling. Det er viktig at du er med og vurderer barnas arbeid. Når du bryr deg, blir barnet mer motivert og trives bedre på skolen. Din tro på egen rolle og muligheter til å påvirke er viktig for barnet ditt. Har du et godt forhold til skolen, påvirker det barnets resultat. At du kjenner de andre foreldrene fører til bedre samarbeid og oppfølging. Foreldre er en viktig ressurs for barnas skolegang. Hilsen Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Foreldrene har både rettigheter og plikter i forhold til skolen og opplæringen. Skolen skal forvente at foreldrene engasjerer seg, og foreldrene skal forvente at skolen legger til rette for samarbeid. Alle parter må kjenne sitt ansvar, sine rettigheter og plikter. Foreldrene skal forvente at: skolen legger til rette for reell foreldremedvirkning skolen ser på foreldrene som likeverdige parter i samarbeidet skolen informerer om sin virksomhet og foreldrenes/elevenes rettigheter elevene lærer det de skal i henhold til lov og læreplan elever som har behov for det, får spesialundervisning den offentlige grunnskolen er gratis det er et godt læringsmiljø fritt for mobbing skolen opplyser om hva som oppbevares av dokumentasjon om elevene skolen gir informasjon om foreldres klagerett Foreldre har imidlertid også plikter, og skolen skal forvente at foreldrene så langt det er mulig engasjerer seg i barnas læring er aktive i skole-heim-samarbeidet bidrar aktivt i skolens rådsorganer arbeider for et godt læringsmiljø fritt for mobbing er aktivt med i skolevurdering og utvikling av skolen holder skolen informert og gir skolen råd henvender seg til skolen hvis det er noe de lurer på eller er uenig i Skolens plan for skole-heim-samarbeidet finner du på 14

16 ORGANISASJONSKART FORELDREMEDVIRKNING FORMANNSKAP OPPVEKSTKOMITÉ BRUKERRÅD Skolens øverste rådsorgan 2 foreldre + 1 fast møtende vara 3 elever Kontaktlærer for elevråd 2 lærere Leder for SFO Rektor Bare elever og foreldre har stemmerett Mer info på skolens nettside FORELDRERÅD FAU - Foreldrerådets arbeidsutvalg FAU har 7 representanter, 1 fra hvert trinn Mer info på skolens nettside FORELDREKONTAKTER Minimum 2 fra hver basisgruppe/klasse FAU innkaller foreldrekontaktene til samlet møte høst og vår ÅRSTRINNSMØTER Alle foreldrene på trinnet KLASSEFORELDREMØTER Foreldrene i den enkelte klasse 15

17 INFORMASJON FRA SKOLEN TIL BARNETS FORELDRE NÅR DISSE IKKE BOR SAMMEN Rundskriv F 36 /98 fra KUF 1. Informasjon i de tilfeller der foreldrene har felles foreldreansvar. I de tilfeller der foreldre har felles foreldreansvar for barnet (jfr. Lov 8.april 1980 nr.47 om barn og foreldre, heretter kalt barneloven), har også begge foreldrene rett til den samme informasjon om barnets skolegang fra skolens side. Retten til samme informasjon fra begge foreldre framgår ikke eksplisitt av barneloven, men utledes av foreldreansvaret. En konsekvens av at begge foreldre har rett til samme informasjon blir at dersom den av foreldrene som barnet ikke bor hos, henvender seg til skolen og ber om å få informasjon direkte til seg, plikter skolen å imøtekomme det. Vedkommende forelder trenger ikke henvende seg til skolen i hvert enkelt tilfelle dersom han/hun ønsker informasjon. Det er tilstrekkelig at man helt generelt ber om å få det. Dersom skolen ikke får noen anmodning om å gi slik informasjon, trenger skolen heller ikke å gi det på eget initiativ. Når det imidlertid gjelder den mer dagligdags og løpende informasjon mellom skole og hjem, og da i særlig grad praktisk informasjon om barnets skolebøker, gymtøy osv. kan det være svært upraktisk for skolen å formidle den til begge foreldre når de ikke bor sammen. Det må således i utgangspunktet kunne legges til grunn at skolen ikke trenger å sende informasjon om dette til den av foreldrene barnet ikke bor sammen med. 2. Informasjon i de tilfeller der foreldrene ikke har felles foreldreansvar. I de tilfeller der foreldre ikke har felles foreldreansvar for barnet, har også den av de biologiske foreldrene som ikke har foreldreansvar, rett til informasjon om barnets skolegang. I denne situasjonen må man ta utgangspunkt i barneloven paragraf 50 når man tar stilling til rettens innhold. For sammenhengens skyld, siterer vi hele paragrafen: Har den eine av foreldra foreldreansvaret aleine, skal denne gje den andre opplysningar om barnet når det blir bede om det. Den andre har også rett til å få opplysningar om barnet frå barnehage, skule, helse og sosialvesen og politi, om ikkje teieplikta gjeld gjeld andsynes foreldra. Slike opplysningar kan nektas gjeve dersom det kan være til skade for barnet. Avslag på krav om opplysningar etter første stykke, andre punktum kan påklagast til fylkesmannen. Reglane i forvaltningslova kapittel VI gjeld så langt dei høver, jamvel om avslaget er gjeve av private. I særlege høve kan fylkesmannen avgjere at den som ikkje har foreldreansvaret, skal tape opplysningsretten etter paragrafen her. Skolens informasjonsplikt etter denne paragrafen inntrer på anmodning i det enkelte tilfelle. Den som ikke har foreldreansvar, kan således ikke kreve generelt å bli holdt løpende orientert om barnets skolegang, slik man kan ved felles foreldreansvar. På den annen side kan det ikke forlanges at anmodning skal spesifiseres hva slags opplysninger som ønskes; det må være nok å spørre mer åpent om hvordan det går med barnet på skolen. Dersom skolen gir avslag på å gi opplysninger, bør det begrunnes skriftlig på grunn av klageadgang. 3. Deltagelse på foreldremøter m.m. Foreldre som har felles foreldreansvar, har samme rett til å delta på foreldremøter. Biologiske foreldre som ikke har del i foreldreansvaret har i utgangspunktet ikke rett til å delta på foreldremøter, men vil kunne delta dersom den som har foreldreansvaret gir sitt samtykke. Skolen kan imidlertid avtale egne møter med den biologiske forelderen som ikke har foreldreansvaret. Opplysningsplikten etter barneloven 50 kan likevel oppfylles ved å gi informasjon skriftlig. Når det gjelder informasjon(herunder deltagelse på foreldremøter) til andre personer som ikke er biologiske foreldre, kan det gis dersom vedkommende har samtykke til det(fullmakt) fra en som har foreldreansvar. Det kan for eksempel dreie seg om nære familiemedlemmer eller ny ektefelle eller samboer. Dersom to foreldre med felles foreldreansvar begge ønsker å komme på samme foreldremøte, må det likevel kunne legges til grunn at hver av dem kan motsette seg at det også møter en tredje person. Dette for å unngå at møtet skal bli preget av uheldig personbalanse. 4. Øvrige merknader Både når foreldre har felles foreldreansvar og når de ikke har det, må det tas hensyn til følgende: Det er opplysninger om barnet og barnets forhold som kreves gitt. Opplysninger som gjelder den av foreldrene som barnet bor fast sammen med, eller barnets hjemmesituasjon, skal ikke gis. Det kan også oppstå situasjoner der eldre barn har krav på taushet, slik at opplysninger ikke kan gis uten at barnet samtykker. 16

18 SFO - ÅSVEIEN SKOLEFRITID Åpningstid Mandag fredag kl Plasstyper og pris Skolefritidsordningen i Trondheim inneholder to ulike timetilbud og kontingentsatser. Prisene og tilbudet er slik pr. dags dato: Inntil 12 timer kr. 1514,- pr. mnd. + kost kr. 140,- Fri benyttelse av 11 timer pr. uke innenfor hele åpningstiden. Foreldrene leverer turnus over hvordan timene benyttes. Ved skolens ferier regnes undervisningstimene i tillegg til 11t SFO. Fra og med 12t kr. 2255,- pr. mnd. + kost kr. 140,- Før og etter skoletid kl. 07:30 16:45. Moderasjon gis i henhold til Trondheim kommunes retningslinjer. For dem uten SFO plass kan det kjøpes enkeltdager for kr. 200,-. Endring av plass gjøres elektronisk: med 1 måneds varsel innen den 1. i måneden. Oppsigelse av plass gjøres elektronisk: med 2 måneders oppsigelsestid innen den 1. eller 15. i måneden. Søknadsskjema finner dere på nettet: Lokaler Skolefritid har egne lokaler og er inndelt i to baser fordelt på 2 hus: Øvre og Midtimellom. Gymsal, sløyd, kjøkken og formingsrom blir også benyttet jevnlig. Skolefritid prioriterer utetid til barna hver dag. Måltid Det serveres smøremåltid, frukt og grønnsaker hver dag. Én dag i uken serveres varmt måltid. Hva gjør barna på skolefritid? Åsveien SFO gir barna varierte fritidstilbud, ulike lekeaktiviteter, stimulering til friluftsaktiviteter, trygge omgivelser og kontakt med voksne omsorgspersoner. Våre satsningsområder er: Musikk-sang-dans Natur/friluftsliv/lokalhistorie-fysisk aktivitet Måltid-matlaging-sunt kosthold Forming-skapende aktiviteter 17

19 SKOLEHELSETJENESTEN Skolen er en viktig arena for helsefremmende og forebyggende arbeid blant barn og unge. I den forbindelse er samarbeid mellom elev, skole, foreldre/foresatte og skolehelsetjenesten viktig og nødvendig. Et sentralt mål for helsetjenesten er å støtte foreldre/ foresatte i å ivareta barnets trivsel og helsemessige utvikling. Livsstil som etableres i skolealderen legger mye av grunnlaget for senere helse. Å ta vare på egen helse samt oppnå kunnskap/ forståelse av hva dette innebærer er et sentralt mål. Skolehelsetjenesten er i dag en lovfestet tjeneste for alle elever som følger undervisningen i grunnskoler og videregående skoler. Skolehelsetjenesten er forankret i helsetjenestens lovverk. Skolehelsetjenesten er en del av Barne- og familietjenesten. Program for skolehelsetjenesten 1. trinn/ skolestart: Helseundersøkelse ved helsesøster og skolelege Høydemåling Undersøkelse av hørsel 2. trinn: Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (for barn født f.o.m 1998) 3. trinn: Helseopplysning i grupper/ individuell veiledning ved helsesøster Aktuelle tema: Kosthold, trivsel og vennskap 5. trinn: Helseopplysning i gruppe Aktuelt tema: Pubertet/ Ta vare på egen helse 6. trinn: Vaksine mot difteri og stivkrampe (for barn født t.o.m 1997) Helseopplysning i grupper/ klasse etter behov Aktuelt tema: Pubertet 7. trinn: Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder Høydemåling Helsesøster har også individuell veiledning og samtaler (målrettede undersøkelser) etter behov. Ta gjerne kontakt dersom det er noe vi kan være behjelpelige med! Helsesøster ved Åsveien skole, tlf

20 PRAKTISKE OPPLYSNINGER Vi viser til skolens hjemmeside for mer informasjon om Åsveien skole. Her finnes oversikter, lokale læreplaner og handlingsplaner, deriblant skolens handlingsplan mot mobbing. Adressen til hjemmesiden: TRAFIKK Flest mulig elever oppfordres til å gå til og fra skolen. Viser til opplegget Aktiv skolevei. Vi ber om at dere, når dere bringer de minste elevene, benytter parkeringsplassen med innkjørsel fra Breidablikkveien. Å stoppe i Breidablikkveien kan være svært trafikkfarlig. Rundkjøringen er kun for av- og påstigning. Den skal ikke benyttes til parkering. Det samme gjelder ballplassen ved Byåsveien. Det ønskes minst mulig kjøring i Fagertunveien. Vinterstid er den spesielt trafikkfarlig. Ingen har lov til å kjøre inn i skolegården uten spesiell tillatelse. Det er viktig at foreldrene tar medansvar og bidrar aktivt til å skape tryggest mulig skolevei for alle elevene! MELKESALG Alle elever får tilbud om kjøp av lett- eller ekstra lettmelk i ¼ liters kartonger. Det blir sendt ut et eget skriv med alle elevene om dette straks skolen har startet i august. Giro blir sendt ut for hvert halvår. Leveringen av melk starter 1. september. GJENGLEMTE SAKER Det er store mengder med klær og annet utstyr som glemmes på skolen hvert år. Vi ber om at dere merker barnas klær. Gjenglemte saker utenfor undervisningsrommet blir lagt i blå kasser som er satt opp i hver korridor. Vi oppfordrer foreldre om å ta en runde i korridoren utenfor elevens undervisningsrom for å se om det er klær/utstyr som tilhører eget barn. Hver fredag samles klærne inn og legges i "gjenglemtkassene" i rommet innenfor melkeboden i kjelleren i øvre bygg (inngang ved Amfi). Disse kassene blir tømt en gang hvert halvår (ca. 1.september og 1.februar) og blir kjørt bort. TAPTE OG ØDELAGTE BØKER Tapte eller ødelagte bøker skal erstattes av elevene. Krav blir sendt fra skolen i hvert enkelt tilfelle. SYKLING Elevene får begynne å sykle til og fra skolen når sykkelopplæringen på 5.trinn er gjennomført, og foreldrene har gitt skriftlig samtykke til dette. Det er en forutsetning at de bruker sykkelhjelm og følger trafikkreglene. Skolen kan ikke påføres erstatningsansvar ved hærverk og tyveri. MOBILTELEFON OG ELEKTRONISKE SPILL skal ikke sees/høres/brukes i skole/sfo-tid. Dersom elever har mobiltelefon for bruk etter skoletid er det en forutsetning at dette ikke berører skolen. Ved brudd på regelen beslaglegges mobiltelefonen og leveres på kontoret. Den leveres tilbake neste skoledag etter skoledagens slutt. Skolen varsler foreldrene om at mobiltelefonen ligger på skolen. 19

21 SØKNAD OM EKSTRA SKOLEFRI Dersom det er behov for ekstra skolefri for elevene, må det søkes om dette på forhånd i eget brev adressert til rektor. Vi ber om at det søkes i god tid i forveien. Kontaktlærer kan gi fri inntil 5 dag. Permisjon fra 6 14 dager innvilges av rektor. Det er ikke tillatt å gi permisjoner ut over 2 uker av gangen. Loven setter ikke noen grense for hvor ofte eleven kan gis permisjon. Kravet om at hver permisjon skal være forsvarlig vil likevel sette en grense for hvor mange permisjoner den enkelte kan få. Uttak av barn fra skolen regnes som forkortelse av skoletid. Det er foreldrenes ansvar at eleven henger med etter permisjon. Det kan ikke søkes erstatning for tapt undervisning/mangelfull læring på grunn av innvilget permisjon. Søknaden skal inneholde fullt navn på eleven og i hvilken klasse eleven går. SYKEFRAVÆR Ved sykdom kontaktes skolen dersom fraværet strekker seg over mer enn 3 dager. Etter fravær skrives det alltid melding til kontaktlærer i meldeboka. LEIE AV FRITIDSKLUBBEN For 18 år siden ble tilfluktsrommene i nedre bygg satt i stand gjennom stor dugnadsinnsats fra foreldrene sin side. Lokalene brukes av skolen/sfo på dagtid. Fritidsklubben leies ut til elever med foresatte ettermiddager/kveld. Leien er p.t. 150 kr. Nøkler og ordensregler fås utlevert på kontoret. Ta kontakt på telefon eller møt opp i ekspedisjonen. Det er ikke ønskelig med utleie fredager. FRITIDSKURS FAU arrangerer fritidskurs for elevene på seinhøsten. Nærmere info om dette sendes ut i forkant. KLÆR OG UTSTYR TIL UTESKOLDAGER Undervisningen legges ofte til andre arenaer enn klasserommet. Det forutsetter at elevene har klær og utstyr som er nødvendig for å oppholde seg ute i all slags vær. På ukeplanene gis opplysninger om dette. Vi ber dere derfor følge med og kle barna etter været og se til at nødvendig utstyr er med. LEIRSKOLE Skolen velger 5 dagers opphold på bemannet leirskole ved sjøen. Leirskolen må kunne ta et helt trinn. Leirskoleoppholdet gjennomføres vår 6. trinn, tidlig høst 7. trinn. Som hovedregel deltar ikke foreldre i leirskoleopphold. 20

22 FORSIKRINGSORDNINGER 1. Trygdekontorets yrkesskadeforsikring i henhold til folketrygdeloven. NB! Denne ordningen har følgende begrensninger: Yrkesskadedekningen gjelder bare på dager det foregår vanlig undervisning i skolen, dvs. ikke på dager der det er skolefri pga. ferier, helligdager mv. For elever som deltar i skolefritidsordningen vil yrkesskade dekkes under aktiviteter som er knyttet til en skole og hvor skolens rektor har tilsyn med og ansvar for virksomheten, såfremt de oppholder seg på skolens område. Elever som deltar i aktiviteter som er lagt til lokaler eller områder utenfor skolen/skolegården vil ikke være omfattet av denne trygdeordningen. Barn som deltar i fritid/skoleaktiviteter som ikke drives i direkte tilknytning til en skole og som ikke kan sees som et ledd i skolens virksomhet, for eksempel i private fritidshjem, anses ikke dekket av yrkesskadedekningen. Dette gjelder også fritidsaktiviteter i regi av idrettslag, klubber, speiderbevegelse og lignende. Barn i skoler og skolefritidsordninger omfattes dessuten av: 2. Kollektiv ulykkesforsikring Denne forsikringen skal dekke opp for de begrensninger folketrygden setter. Skolens ansvar for alle barn dekkes opp for turer og arrangement som skjer i skolens regi, og omfatter barn i skolen og skolefritidsordningene. Forsikringen er tegnet for alle barn i skolen. NÅR BARN SKADER SEG PÅ SKOLEN ELLER I SFO Dersom elevene skader seg i skoletiden, har skolen følgende prosedyre: 1. Tar hånd om eleven og vurderer skaden 2. Kontakter helsesøster dersom hun er på skolen 3. Tar kontakt med foreldrene 4. Ut fra skadens omfang kontakter vi Byåsen legesenter eller St. Olavs Hospital 5. Dersom en elev skal til lege, følger vi alltid eleven og tar ansvaret inntil foreldrene kommer Skolen sender skademelding til Trygdekontoret og IF skadeforsikring Ved skade i skoletiden godtgjøres utlegg fullt ut av Trygdekontoret (ingen egenandel). Den som følger eleven til lege/sykehus må betale egenandelen. Dersom skaden bli godkjent som skoleskade av trygdekontoret, refunderes normalt egenandelen hos lege/sykehus. Ta vare på originalkvitteringer i slike tilfeller. Foreldrene sender kvitteringene samlet til Trygdekontoret. Beløpet blir så refundert direkte. Dersom skaden først oppdages i ettertid, eller skaden skjer på skoleveien, må foreldrene ta kontakt med skolen og sørge for at skaden blir registrert. 21

23 ORGANISERING AV SKOLEDAGEN 1. og 2. trinn: Lærer/assistent er i klasserommet fra kl. 08: trinn: Skoleklokka ringer kl. 08:10. Lærer låser da opp klasseromsdøra. Undervisningen starter kl. 08:15 uavhengig av om alle elevene er på plass. Det skal føres oversikt over alle elever som kommer for seint. Trinnene blir enige om motivasjonsfaktorer for å være på plass til rett tid. Videre drøftes gode tiltak for raskt å få grepet om klassen ved undervisningsstart. Timeplanene for de ulike klasser angir nøyaktig tidspunkt for skoledagens start og slutt. 22

24 OVERSIKT OVER SKOLEÅRET Lærerne starter arbeidsåret mandag 15. august. Første skoledag for elevene: 22.august (mandag) Skolefri høstferie Skolefri: oktober 25.november (uke 41) (fredag) Siste skoledag før jul: 22.desember (torsdag) Første skoledag etter jul: 02.januar (mandag) Skolefri: 27.januar (fredag) Vinterferie: februar (uke 8) Påskeferie 02.april-09.april (uke 16) Skolefri: 18.mai (fredag) Skolefri: 08. juni (fredag) Siste skoledag: 21.juni (torsdag) Første skoledag høsten 2012: Mandag 20.august. Uke AKTIVITETSPLAN Ansvar Merknad August Oktober November Samling første skoledag 22.august Trivselsprogrammet Informasjonssamtaler foreldre 1. trinn Kontaktlærerne 36 Foreldrekontaktmøter Kontaktlærerne Trivselsprogrammet Uteskoledag Idrettsdag Samlingsstund Alle vi trinnene Arbeidsgruppe Ledelsen 40 Foreldremøter Kontaktlærerne 41 Samling ved trappa Etter oppsatt plan Plan for skole-heimsamarbeidet Oppstart Gjennomføres før 7. oktober Høstferie Fredsgudstjeneste 5-7.trinn/ FNsamling Arbeidsgrupper 43 Felles møte for foreldrekontaktene FAU/ rektor 44 Vurderingssamtaler Kontaktlærerne Skjema brukes 45 Vurderingssamtaler Kontaktlærerne Skjema brukes 46 Vurderingssamtaler Kontaktlærerne Skjema brukes 47 kunsten vår samling/kunstvandring Arbeidsgruppe/ trinn Lokal plan Skolefri fredag Desember 50 Lucia 4. trinn Arbeidsgruppe/ Julegudstjeneste/Alternativt opplegg ledelsen 51 Juletregang Ledelsen Siste skoledag torsdag 22.desember 23

25 Uke AKTIVITETSPLAN Ansvar Merknad Januar Februar Første skoledag mandag 2.januar Samlingsstund Vi bryr oss Trivselsprogrammet Kunstuke Åpen skole Foreldrekontaktmøter Temadag matematikk Trivselsprogrammet Ledelsen/ teamene Arbeidsgruppe Tema i klassene Skolen i samarbeid med FAU Studiedag fredag 27. januar - skolefri Underveisevaluering Kontaktlærerne etc. Teamene 7 Vinteraktivitetsdag Arbeidsgruppe Oppstart 8 Vinterferie 10 Vinteraktivitetsdager Arbeidsgruppe 11 Samlingsstund Vi synger sammen Ledelsen Vurderingssamtaler Kontaktlærerne Skjema brukes Mars 12 Vurderingssamtaler Kontaktlærerne Skjema brukes 13 Vurderingssamtaler Kontaktlærerne Skjema brukes 14 Påskeferie Mai Juni 15 Foreldremøter Kontaktlærerne mai-samlinger Ledelsen 22 Skolecupuke 23 Skolecupuke 24 Uteskoleuke - idrettsdag 25 Avslutning 7. trinn Funksjonslærer/ arbeidsgruppe Funksjonslærer/ arbeidsgruppe Gjennomføres før 1.mai. Skolefri fredag 18.mai Omfatter ulike tema/opplegg/ ekskursjoner Lærerne Skolefri fredag 8.juni Siste skoledag torsdag 21.juni Samling ved trappa 24

26 PERSONALET VED SKOLEN Kontaktlærere 1.trinn Magnhild Ulvik Inger Marie Sømhovd Rigmor Sars Heidi Valseth Kontaktlærere 2. trinn Line Renolen Unni Andersen Unne Mogset Kontaktlærere 3.trinn Margrethe Aunøien Anne Guldahl Hilde Heglum Kontaktlærere 4.trinn Hanne Marit Breivold Kristine Heegaard Kristin Stensaas Kontaktlærere 5.trinn Elin Sørmo Torunn Grønvik Toril Heide Kontaktlærere 6.trinn: Rune Keysan Per Sæther Kontaktlærere 7.trinn Karin Arntzen Mona Endresen Nina Dalsaune May Skjerdingstad John Magne Aasbø Timelærere alle trinn: Janicke B. Elvestad Anette Vaagland Siri Sørli Beate Kiønig Astrid Sollie Marianne Evjenth Ole J. Bekken Åse Ødegård Kirsti Lier Morten Eikeland Grethe S Aglen SFO Tove Lisbeth Bjørkli Anne Grethe Ødegaard Trude Bjerkan Brit Irene Jakobsen Hanna Klokkervoll Anne Lise Eriksen Larsen Ann Magritt Rugelsjøen Lie Randi Fagerkind Stendahl Kari Straume Oddrun Svendsen Har Simran Singh

27 NETTADRESSER Åsveien skole Informasjon om skolen og SFO Skolens nettside: Grunnskolen i Trondheim: Foreldreutvalget for grunnskolen - FUG Utdanningsdirektoratet Informasjon blant annet om: Læreplanen / Kunnskapsløftet Lover og forskrifter Vurdering Informasjon om: Ressurser på kommune/ skolenivå Resultat av de nasjonale prøvene for kommunen og den enkelte skole Resultat av elevundersøkelsen/ kartlegging av læringsmiljøet for kommunen og den enkelte skole. Aktuelt Hjem & Skole på nett:

28 Elevenes skolemiljø - kapittel 9a i opplæringsloven Kapittelet omhandler: Generelle krav Skolens fysiske miljø Skolens psykososiale miljø Bestemmelser om henstilling og klage Skolens systematiske arbeid med skolemiljøet Elevdeltaking i skolemiljøet Informasjonsplikt På skolens nettside finner du bl.a.: skolens handlingsplan mot mobbing skjema for bruk ved henstilling og klage Dette heftet finner du også på skolens hjemmeside

29 Trondheim kommune Åsveien skole Postboks 2300, Sluppen 7004 Trondheim Besøksadresse: Fagertunveien 2 Tlf.: pi7069 Layout og print: Grafisk senter, Tk Opplag: 400 Oktober 2011

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009 GRØNLI SKOLE Handlingsplan mot mobbing Ny utgave feb. 2009 SKOLENS MÅL: Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolens rutiner skal avdekke at mobbing foregår.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Sveberg skole 2012 Handlingsplan mot mobbing Opplæringsloven 9a-3 andre ledd Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Dato 21.04.16 Lusetjern skole og Lusetjern skoles FAU gjennomfører foreldreundersøkelsen fra og med uke 17. Foreldreundersøkelsen er en brukerundersøkelse

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

5A/5D: Eirin Ulfseth, Kjersti Sagmo Fossland og Anne Birgitte Belboe 5B/5C: Gro Henriksen, Beate Hurlen og Christian Stenstvedt

5A/5D: Eirin Ulfseth, Kjersti Sagmo Fossland og Anne Birgitte Belboe 5B/5C: Gro Henriksen, Beate Hurlen og Christian Stenstvedt 5. Kontaktlærere: 5A/5D: Eirin Ulfseth, Kjersti Sagmo Fossland og Anne Birgitte Belboe 5B/5C: Gro Henriksen, Beate Hurlen og Christian Stenstvedt Andre lærere på trinnet: Liv Metliaas, Brit Husjord, og

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nordstrand skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN

KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN Kunnskap Mangfold Likeverd Bakgrunn St.meld. Nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring. Innst. S. Nr. 268 (2003-2004). Realiseres gjennom reform som har fått navnet: Målet Det beste i grunnopplæringen i Norge

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING Randaberg kommune Grødem skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING Glede respekt - omsorg Våre mål : Grødem skole skal være en mobbefri skole. Alle skal trives og føle seg trygge på skolen vår. Vi skal følge skolens

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Forord Samarbeidet mellom hjem og skole er en forutsetning for å skape et trygt læringsmiljø for eleven. Denne brosjyren er ment som et bidrag til et godt,

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell)

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) VELKOMMEN TIL VIK SKOLE Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) Samarbeidspartnere KPPT Helsestasjonen Barnevernet Kulturskolen 1. linje

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Rettigheter og plikter. Alle elever har rett til. Rett og plikt til grunnskole. Har du spørsmål? Å gå på en skole i nærmiljøet

Rettigheter og plikter. Alle elever har rett til. Rett og plikt til grunnskole. Har du spørsmål? Å gå på en skole i nærmiljøet Rettigheter og plikter Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene og pliktene er hentet fra opplæringsloven. Opplæringsloven

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring og som er fritt for mobbing og krenkelser INNHOLD: Ordensregler Krenkende

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rett og plikt til grunnskole Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter

Detaljer

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap VELKOMMEN TIL Trygghet Mestring Kunnskap HVEM ER VI Rektor: Inspektør: Kontaktlærer: SFO-leder: Helsesøster: Barnevern: FAU-leder: Terje Larsen Anne-Liv Myhre Elisabeth Samnøy Marit Hole Anne Mari Skjørdal

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing Frivoll skoles tiltaksplan mot mobbing 2014/2015 Hva er mobbing? En person er mobba eller plaga når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring.

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring. Oslo kommune Utdanningsetaten 2017/2018 Oslostandard for SAMARBEID HJEM SKOLE Dial FORORD KJÆRE FORESATTE Barna våre er hele mennesker. Det som skjer på skolen følger med dem hjem når skoledagen er slutt.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Innledning: På Hovinhøgda skole er samarbeid mellom og sentralt innenfor forebygging og håndtering av mobbing. Alle voksne rundt barna har et ansvar for

Detaljer

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV: Kapittel 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst 2016 17.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Ellingsrudåsen skole 06.09.2016 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016

Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016 Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Velkommen til Godlia skole

Velkommen til Godlia skole Godlia skole Velkommen til Godlia skole Skolestart 2016/2017 Godlia skole 470 elever 65 ansatte Åpnet i 1968, nedlagt i 1981, gjenåpnet i 1998 og utvidet i 2014 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte

Detaljer

Skolenytt nr Sysle skole

Skolenytt nr Sysle skole http://sysle.skole.custompublish.com/ Skolenytt nr. 1 2012 13 Sysle skole Skolestart på Sysle for 169 elever i dag! Håper ferien har gitt gode minner, nye opplevelser og masse energi som igjen skal vise

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Paradis skole 01.09.2015 Skolens overordnete mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Definisjon på mobbing: Gjentatt negativ eller

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Innledning På Kunnskapsdepartementets nettside kan man lese: SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn,

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Det nye KRL-faget fra 2005*

Det nye KRL-faget fra 2005* Det nye KRL-faget fra 2005* Ved Tormod Tobiassen, HiB Innhold: Førende dokumenter og lover Nytt i KRL-faget Nytt KRLnett >> www.krlnett.no Alfabetisk lenke-liste * * Den nye læreplanen for KRL er allerede

Detaljer

Årsplan 3. TRINN SKOLEÅRET 2011/2012

Årsplan 3. TRINN SKOLEÅRET 2011/2012 Årsplan 3. TRINN SKOLEÅRET 2011/2012 1 Innledning På trinnet har vi felles rutiner. Gode rutiner er viktig for å få til en så smidig skoledag som mulig. Alle elever og voksne har ansvar for fellesskapet.

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

OPPVEKST Avdeling. Dvergsnes skole. Utruste til et godt liv gjennom trygghet, kunnskap og humør

OPPVEKST Avdeling. Dvergsnes skole. Utruste til et godt liv gjennom trygghet, kunnskap og humør OPPVEKST Avdeling Dvergsnes skole Utruste til et godt liv gjennom trygghet, kunnskap og humør FLiK Forskningsbasert Læringsmiljø i Kristiansand Skape inkluderende læringsmiljø som: - øker alle barns sosiale

Detaljer

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette.

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Ambjørnrød skole Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle voksne, også foreldre,

Detaljer

FOR 1.TRINN VIKHAMMERÅSEN GRENDASKOLE

FOR 1.TRINN VIKHAMMERÅSEN GRENDASKOLE ÅRSPLAN FOR 1.TRINN VIKHAMMERÅSEN GRENDASKOLE 2011-2012 TIL FORELDRE/FORESATTE PÅ 1.TRINN Velkommen som foreldre/foresatte til førsteklassingene på Vikhammeråsen grendaskole! Vi utarbeider hvert år trinnets

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE MÅL: Ingen elever på SKARPSNO skolen skal bli mobbet DEFINISJON: EN PERSON ER MOBBET ELLER PLAGET NÅR HAN ELLER HUN GJENTATTE GANGER OVER EN VISS TID BLIR UTSATT

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst 2016 07.12.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1 Ambjørnrød skole 2017/2018 Side 1 Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring.

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. INNHOLD: Ordensregler Mobbing Fellestiltak

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole BLEIK MONTESSORISKOLE 8481 BLEIK. Rektor 90 24 87 98 Personale 41 62 98 78 E-post rektor@bleikmontessoriskole.no HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bleik Montessoriskole Oppdatert 01.07.2014. Godkjent av styret

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

FORELDREMØTE KALAND SKOLE SEPTEMBER 2011

FORELDREMØTE KALAND SKOLE SEPTEMBER 2011 FORELDREMØTE KALAND SKOLE SEPTEMBER 2011 Hjemmeside Ny hjemmeside fra august Ny adresse: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/ avdelinger/skoler/kaland-skole Legg som favoritt Her vil vi legge informasjon,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder Datoer, talentsatsing, valgfag, fravær

Detaljer

Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø

Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø 2015 Forebygging og tiltak mot plaging, erting, negativ adferd/mobbing Mål Livsglade barn som er trygge i seg selv og med hverandre. Vi vil ha en skole

Detaljer

Velkommen til Bekkelaget skole!

Velkommen til Bekkelaget skole! Velkommen til Bekkelaget skole! Skolestart 2016/2017 Alt er mulig med innsats for læring! Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i

Detaljer

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.)

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Ordens- og trivselsregler ORDENS- OG TRIVSELSREGLER VED TASTARUSTÅ SKOLE Generelle regler

Detaljer

«Glød og go fot Hele dagen!»

«Glød og go fot Hele dagen!» «Glød og go fot Hele dagen!» KVALITETSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN i Orkdal kommune FORMÅL FORMÅLET MED KVALITETSPLANEN: Styringsredskap for skoleeier, rektorer, skolefritidsleder og ansatte Sikre alle

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Skole hjem samarbeid Sammen for en bedre skole

Skole hjem samarbeid Sammen for en bedre skole Skole hjem samarbeid Sammen for en bedre skole Lunde skole 2011 Skolens forventninger til foresatte Skolen forventer : - at foresatte gir barna god oppdragelse - at barna møter på skolen til rett tid

Detaljer

Referat SU/SMU- møte, mandag , kl

Referat SU/SMU- møte, mandag , kl Reipå skole Likeverd-Samhold-Mestring Referat SU/SMU- møte, mandag 30.01.2017, kl.18.00-20.00. Tilstede: Jonas Eikefjord, Tone Norum, Anita Ragnvaldsen, Ann-Kristin Skjellstad, Trude Kristensen, Trine

Detaljer

Velkommen til førskoledag!

Velkommen til førskoledag! Velkommen til førskoledag! Lærere på 1. trinn Linn Pedersen Espen Vindheim Monika Angelvik (SFO) Velkommen til foreldremøte! Rektor: Siv Nyegaard Avdelingsleder 1. 4. trinn: Tina Teigland Avdelingsleder

Detaljer

Den norske grunnskolen. Roy Wiken

Den norske grunnskolen. Roy Wiken Den norske grunnskolen Roy Wiken Roy Wiken Rådgiver Rektor inspektør Lærer Grunnskolen Grunnskolen 1.-10. trinn VGS 1-3 1.- 4. trinn 5.- 7. trinn 8.- 10. trinn VG1 VG3 6 år 16 år 16 år 19 år Hvordan vil

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013 VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Haugen skole Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 Om Osloskolen 179 skoler (grunnskoler, vgs, voksenopplæring) 88 000 elever 14 900 ansatte 2000 lærebedrifter Byrådets mål for Osloskolen: Elevene

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder FAU AKS Annet Presentasjon av lærere

Detaljer

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole)

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Velkommen til Holeskolen Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Barneskolene i Hole Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn - det ene er røtter - det andre er

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 1 Innhold Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014... 1 Informasjon... 3 Foreldresamarbeid... 4 Meldesystem, rutiner ved henting... 4 Hva er SFO?... 5 Våre verdier... 5 Trygghet,

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014 VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKOLENE I MARNARDAL Øyslebø oppvekstsenter Skole / SFO HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HVA ER MOBBING? Mobbing er negative handlinger som utføres gjentatte ganger over tid av en eller flere personer, og er rettet

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Spørsmål fra Elevundersøkelsen for 5. til og med 7. trinn Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på

Detaljer

SNART SKOLESTART! Føttene i verdensarven, hodet i framtida! L I F E S T Y L E

SNART SKOLESTART! Føttene i verdensarven, hodet i framtida!  L I F E S T Y L E SNART SKOLESTART! L I F E S T Y L E www.rjukanbs.no Føttene i verdensarven, hodet i framtida! Til høsten er det ditt barn sin tur til å starte ved Rjukan Barneskole. I dette hefte følger informasjon om

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Grunnskolen i Øvre Eiker Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø

Grunnskolen i Øvre Eiker Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø Grunnskolen i Øvre Eiker Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø Definisjoner, prosedyrer og forebyggende tiltak Opplæringslovens kapittel 9A-2 9A-3 9 A-2. Retten til et trygt og godt skolemiljø

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE Innhold og hovedpunkter Litt om skolen og læringsmiljøet Forventninger og satsingsområder Samarbeid skole hjem Foreldremøtene høsten

Detaljer

Velkommen til 8. trinn

Velkommen til 8. trinn Velkommen til 8. trinn Møtets formål Fellesorientering for alle klasser Orientering om den enkelte klasse Referat: www.nes.-ak.kommune.no Vormsund ungdomsskole/foresatte Velkommen Kort presentasjon av

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan BERG SKOLE

Pedagogisk utviklingsplan BERG SKOLE Pedagogisk utviklingsplan BERG SKOLE (en skole jeg ville hatt mitt barn på) Positiv leken modig raus tydelig lærende 1 Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 Læringsplakaten Skolen skal: - Gi alle elever

Detaljer

Årsplan 1.trinn 2012/2013

Årsplan 1.trinn 2012/2013 Årsplan 1.trinn 2012/2013 1 Innledning Åsveien skoles framtidsbilde er: Trygge elever med lyst til å lære. På første trinn skal elevene bli trygge på de voksne og på hverandre. De skal føle tilhørighet

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Visjon Sandeskolen. Fokusområder for skolene i Sande

Visjon Sandeskolen. Fokusområder for skolene i Sande Kjeldås skole Informasjonshefte 2017 2018 Visjon Sandeskolen «Alle skal skal ha minst én opplevelse av mestring hver dag» Fokusområder for skolene i Sande God oppvekst tidlig innsats Mål: Vi skal forebygge

Detaljer

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole.

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Ordningen gjelder for elever i 1. t.o.m. 4. trinn. Det finnes igjen sentrale forskrifter om hvordan det skal være, men organiseres etter lokale

Detaljer

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole)

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Velkommen til Holeskolen Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Barneskolene i Hole Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn - det ene er røtter - det andre er

Detaljer

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Innhold 0. Skolens visjon Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1. Forebygging 1.1 Skolestart 1.2 Oppstart på trinnene

Detaljer

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole Snart skoleklar Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole 21. mars 2017 23.03.2017 Mye å lære et godt sted å være. 1 Mål for møtet Nyttig informasjon Forventningsavklaring 23.03.2017 Mye å lære

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Formål og hovedområder kristendom, religion, livssyn og. Grünerløkka skole Revidert høst 2016

Formål og hovedområder kristendom, religion, livssyn og. Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål og hovedområder kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål med faget Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål og har gjennom

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer