Torsdag 16. oktober. Åpning av NTFs landsmøte Torsdag 16. oktober

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Torsdag 16. oktober. Åpning av NTFs landsmøte 2014. Torsdag 16. oktober"

Transkript

1 Åpning av NTFs landsmøte Åpningstale NTFs president Camilla Hansen Steinum Kunstneriske innslag Prisutdelinger Over til fagprogrammet Berit Øra Åpningsforedrag Trond-Viggo Torgersen 1200 Lunsj og dentalutstilling! «Bread and Butter» Adhesive and Restorative Dentistry Harald O. Heymann Registrering til landsmøtet vil i år kun være mulig online på Ta kontakt på tlf hvis PC/internett ikke er tilgjengelig Kronisk orofacial smerte Per Alstergren Tore Bjørnland NTFs Info møte Hverdags IT på tannklinikk Jørn André Jørgensen Aktuelle problemstillinger og oppdrag på tannhelseområdet nasjonalt Jon-Torgeir Lunke Helsedirektoratet informerer Per Lüdemann Aktualitetsforedrag UiO, UiB, UiT Du og jeg og vi to. Hvordan lage en god relasjon mellom pasient og tannhelseteamet? Margrethe Mehus Geir Haukeland 14 Etterutdanning høst 2014

2 Det 21. århundres stadig mer alarmerende infeksjonsproblem Borrelia og assosierte mikrober Per Løkken Borrelia og assosierte mikrober- Noen odontologiske aspekter Per Løkken Workshop I Røntgen Anna-Karin Abrahamsson Margareth Kristensen Anita Margareth Myhre Katarina Sjøli Workshop II Røntgen Reprise Pasientfotografering i praksis Håkon Størmer Jan Unneberg Munntørrhet Janicke Liaaen Jensen Sissel Heggdalsvik Morgenkaffe! Start dagen under landsmøtet med en hyggelig kaffekopp i utstillingen den første halvtimen hver dag før forelesningene starter. Kaffen er gratis og serveres inne i messeområdet. Etterutdanning høst

3 VELKOMMEN! Åpning av NTFs landsmøte og Nordental kl Plenumssal Hall B Norges Varemesse, Lillestrøm Åpningstale NTFs president Camilla Hansen Steinum Kunstnerisk innslag Trafalgar Trygve Rypestøl, Stian Andreas Andersen og Tore Flatjord Prisutdelinger Over til fagprogrammet Leder i NTFs fagnemnd Berit Øra Åpningsforedrag Tenke sjæl - En musikalsk standup! Trond-Viggo Torgersen

4 Foredrag torsdag 16. oktober «Bread and Butter» Adhesive and Restorative Dentistry» Confused by all the different dental adhesives? Are «universal» self-etching primers the answer? What are the keys to success with posterior composites? What about bulk-fill flowables? New light curing concepts? MMPs? Nasal spray anesthesia? Matrixing systems? Sonic and thermoplastic insertion techniques? This presentation will provide info on what works and what doesn t in adhesive and conservative restorative dentistry along with how to prevent problems with posterior composites. Get the FACTS based on research, not just opinion and hype. Harald O. Heymann Professor, University of North Carolina school of Dentistry, NC, USA Torsdag kl NTFs informasjonsmøte NTFs informasjonsmøte er stedet du går for å bli oppdatert på de mest aktuelle tannhelse- og foreningspolitiske sakene. I år er målet dessuten å involvere de tilstedeværende til mer aktiv deltakelse, kanskje med mulighet både til å spørre, kommentere og gi direkte uttrykk for synspunkter gjennom flere kanaler inklusiv SMS, Twitter og mentometerknapper. Endelig program og opplegg blir fastsatt senere, og publiseres både på NTFs nettsted, i nyhetsbrev og i messekatalogen. Det eneste som er helt sikkert, er at det blir engasjerende! Torsdag kl Kronisk orofacial smerte Kronisk smerte er et betydelig helseproblem og vi bruker mange ressurser på undersøkelse og behandling av dette. Vi tannleger vil møte flere og flere pasienter med kronisk orofacial smerte, både intra- og ekstraorale, og mange av disse har en kompleks smertesituasjon som påvirker pasienten på mange plan. Dette vil kunne få konsekvenser både for diagnostisering og behandlingsplanlegging. Hvordan skal vi ta oss av disse pasientene? Foredraget vil ta for seg kronisk smerte, smertens konsekvenser, ulike undersøkelsesmetoder og behandling av kronisk orofacial smerte. Både undersøkelsen og de ulike behandlingsmulighetene fra informasjon til kirurgi vil bli belyst med presentasjon av pasientkaus fra den kliniske hverdag Per Alstergren Docent, overtannlege, Orofaciala smärtenheten, Odontologiska fakulteten, Malmø Tore Bjørnland Professor, avdeling for oral kirurgi og oral medisin, UiO. Torsdag kl Etterutdanning høst

5 Aktualitetsforedrag «Behov for tannhelsetjenester ved Universitetssykehuset Nord- Norge (UNN)» Helsedirektoratet har startet opp et prosjekt med orale helsetjenester i sykehus. Tre sykehus er med i forsøksordningen, og foredragsholder er prosjektleder ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Det vil bli en kort presentasjon av prosjektet samt en behovsundersøkelse gjort på sykehuset som spesialistoppgave i klinisk odontologi. Øyvind Skjeldal Sykehustannlege, spesialutdannet i klinisk odontologi, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Torsdag kl Dentale erosjoner blant 16-åringer i Troms Presentasjon av spesialistoppgave for videreutdannelse i klinisk odontologi. Hensikt med studien var å se på forekomst og alvorlighetsgrad av dentale erosjoner blant 16 åringer i Troms. Materialet er hentet fra «Fit Futures» undersøkelsen som er en somatisk helseundersøkelse blant ungdom på første trinn i videregående skole. «Fit futures» er en del av Tromsø undersøkelsen ved UiT som er en stor befolkningsbasert undersøkelse som tar opp forskningstema knyttet til viktige folkesykdommer og helseforhold. Øystein Fredriksen Overtannlege, spesialutdannet i klinisk odontologi, Nord Troms Torsdag kl Forekomst av Molar-Incisor-Hypomineralisation (MIH) blant 16-åringer i Nord-Norge Nittitre prosent (N=1038) av elevene (vg1) fra Tromsø og Balsfjord deltok på den store helseundersøkelsen Fit Futures for ungdom i 2010/11. I tillegg til grundig medisinsk kartlegging ble det gjennomført en omfattende tannundersøkelse. I foredraget blir de første MIH prevalensdata fra Norge presentert og det kliniske bildet av MIH nærmere beskrevet. Det gis en oversikt over videre prosjekter om MIH som baseres på samme materialet. Dette kan bidra til å kaste lys over en tannutviklingsforstyrrelse som fremdeles i 2014 representerer en utfordring når det gjelder etiologi og klinisk oppfølging. Andreas Schmalfuss Spesialistkandidat i pedodonti, UiT/TkNN Torsdag kl Etterutdanning høst 2014

6 Nye etiologiske faktorer ved Sjøgrens syndrom Foredragsholderen vil presentere resultater fra sitt doktorgradsarbeid. Arbeidet har vært fokusert på nye fysiologiske faktorer (cellevolumregulering, intracellulær calsium regulering og vannkanaler) og utviklingsmessige faktorer (Hippo signaling pathway) som kan ha betydning for utviklingen av Sjøgrens syndrom. Tone Berge Enger Spesialistkandidat, phd student, UiO Torsdag kl , Dentale erosjoner- forekomst og risiko indikatorer Tannhelsen har gjennomgått store forandringer de senere år, der dentale erosjoner har blitt satt på dagsorden. Det er viktig at individer med risiko for å utvikle erosjoner blir identifisert tidlig slik at forebyggende tiltak kan iverksettes. Basert på kliniske undersøkelser, spørreskjemaer og saliva målinger ble forekomst, omfang og årsaker til dentale erosjoner kartlagt blant en gruppe 18-åringer i Oslo, samt hos unge, fysisk aktive individer på et treningsstudio. Aida Gacic Mulic Post.doc/PhD, cand.odont, UiO Torsdag kl Litt om benregenerasjonsmaterialer Benregenerasjonsmaterialer benyttes for å øke den horisontale og/eller vertikale dimensjonen av ben. Til slik bruk finnes mange forskjellige materialer med forskjellige egenskaper. Formålet med foredraget er å gi en kort innføring i sentrale egenskaper ved benregenerasjonsmaterialer. Anders Verket Tannlege, stipendiat, UiO Torsdag kl Etterutdanning høst

7 Pasienters opplevelse av endring av helseplager før, under og etter amalgamutskiftning Pasienter med uforklarte helseplager attribuert til amalgam ønsker ofte å bytte ut amalgamfyllingene sine. Hva tenker pasientene selv etter en slik amalgamutskiftning? I dette foredraget presenteres funn fra en kvalitativ intervjustudie med pasienter fem år etter de fikk erstattet alle amalgamfyllingene sine med annet fyllingsmateriale. Therese Thornton Sjursen Psykolog, Phd-student, UiB Torsdag kl Hvordan kan man skaffe mer bein? UiB/ Institutt for klinisk odontologi har to samarbeidsprosjekt med EU som forsøker å finne nye metoder for å skaffe nytt bein, Reborne og Vascuebone. Prosjektet mitt er del av eit samarbeidsprosjekt i EU, 12 land deltar, 28 partnerar, som har fått som oppgave å «regenerere beindefekter ved hjelp av nye «tissue engineering» teknikker.» Tanken er at ein ved hjelp av stamceller frå pasienten kan få danna nytt bein utan at pasienten må gå gjennom ein beintransplantasjon. Pasientfotografering i tannlegepraksis Cecilie Gjerde Stipendiat, spesialist i oral kirurgi og oral medisin, UiB Torsdag kl Teoretisk/praktisk workshop i pasientfotografering Egnet utstyr til pasientfotografering Hovedinnstillinger av kamera Praktisk demonstrasjon av fotograferingsteknikk Deltakerne fotograferer hverandre Det er ønskelig at deltakerne tar med eget fotoutstyr, kinnholdere, occlusalspeil og speil til sidebilde. For de av deltakerne som har med eget fotoutstyr, må vi få en tilbakemelding på type fotoutstyr innen en måned før kursstart. Til deltakere som ikke har eget fotoutstyr vil det være mulig å låne fotoutstyr, men det er begrensning på antallet. Det er deltakerbegrensning på 16 personer, påmeldingen er bindende og påmeldte vil få tilsendt mer informasjon nærmere landsmøtet Håkon Størmer Fotograf, UiO Jan Unneberg Fotograf, UiO Torsdag kl Etterutdanning høst 2014

8 Workshop: Radiologisk undersøkelse med digitale detektorer På denne workshop som går i reprise to ganger får du en mulighet til å teste digitale røntgensensorer, fosforplater og ulike holdere under veiledning. Har du vært vant til å ta intraorale røntgenbilder, men som kanskje synes at det har blitt vanskeligere å få bra bilder med den nye digitale teknikken. Dette gir deg en mulighet til å ta del i andres erfaringer, eller kanskje dele på din egen erfaring. Workshopen går i reprise 2 ganger. Det vil være plass til 64 personer på hver work shop, fordelt i grupper. Du kan reservere din plass når du melder deg på landsmøtet. Unngå å krysse for begge work shop. Plassreservasjonen gjelder frem til 10 minutter før workshopen starter. Etter dette vil det være mulig for andre som ikke har reservert plass til å delta. Anna-Karin Abrahamsson Tannlege, stipendiat, UiO Margareth Kristensen Tannlege, spesialistkandidat i kjeve- og ansiktsradiologi, UiO Anita Margareth Myhre Klinikksekretær, klinikk for spesialbehandling, UiO Katarina Sjølie Klinikk avd. leder, klinikk for spesialbehandling, UiO Torsdag kl workshop I kl workshop II Etterutdanning høst

9 Det 21. århundres stadig mer alarmerende infeksjonsproblem Borrelia og assosierte mikrober Verden over rapporteres akselererende økning i forekomsten av Lyme-borreliose. Det er sterke holdepunkter for at denne potensielt farlige sykdommen etter hvert vil ramme mange også i vårt land. Diagnostikk og behandling vanskeliggjøres ved at stadig fler potensielt farlige mikrober (f eks Babesia, Bartonella, Ehrlichia og Klamydia) ofte overføres samtidig med Borrelia-infeksjonen. Forelesningen omtaler symptomer og tegn ved disse sykdommene, behandlingsalternativ, samt faktorer som kan forklare den raskt økende hyppighet. Av de mange som infiseres med Borrelia noen får symptomer, andre ikke. Som en «tidsbombe» kan vi huse Borrelia i årevis, før den manifesterer seg, f eks i stress-situasjoner med svekket immunsystem. Per Løkken Professor emeritus, UiO Torsdag kl Borrelia og assosierte mikrober Noen odontologiske aspekter Disse mikrobene gir lidelser som kan manifestere seg i alle kroppens organer og vev. De skaper diagnostiske og behandlingsmessige problemer også for tannleger. De kliniske manifestasjonene kan innbefatte ansikts- og tannsmerter, parese av ansiktsnerver, smerter i kjeveledd og tyggemuskler. Dentale inngrep som skader bindevev, f eks endodonti eller kirurgi, kan forårsake eksaserbasjon av borreliosesymptomer. Akutt nevroborreliose er i Norge den vanligste kroniske form av borreliose. Ved nevropatisk orofacial smerte finnes det ingen påvisbar patologi (f eks karies, infeksjon eller tannfrakturer) å rette behandlingen mot. Pasientene kan forlange behandlinger som pulpaekstirpasjon eller tannekstraksjon. Hva skal tannlegen gjøre? Per Løkken Professor emeritus, UiO Torsdag kl Etterutdanning høst 2014

10 Hverdags - IT på tannklinikk Foredraget har flere elementer, blant annet sentrale spørsmål man bør stille seg når man velger leverandør av IT, og hvilken måte man ønsker å få dette levert. Hva som finnes og hva som skal til for å ta disse i bruk, og ikke minst konkrete løsninger som kan brukes i praksis. Jørn André Jørgensen Rådgiver i ehelse-spørsmål, tannlege, Langesund Torsdag kl Du og jeg og vi to. Hvordan lage en god relasjon mellom pasient og tannhelseteamet? Det vil bli gjennomgått teknikker og gitt tips for hvordan man kan lage og opprettholde en god relasjon med pasientene sine. Geir Haukeland Tannlege, TkM-N og DOT Sør-Trøndelag Margrethe Mehus Psykolog, TkM-N og RAV Psykologsenter, Trondheim Torsdag kl Etterutdanning høst

11 Munntørrhet Konsekvenser for munnhulen, generell helse, livskvalitet og samfunnet. Foredraget tar for seg følgende spørsmål: Hva gjør du om en pasient klager over tørr munn? Spør du dine pasienter om de er tørre i munnen? Hvordan går du frem for å utrede munntørrhet og følgetilstander? Hvilke råd gir du munntørre pasienter? Munntørrhet kan bl a være medikamentelt betinget eller være tegn på underliggende sykdom. Hvor ofte har du tatt kontakt med fastlegen ad medikamentbytte eller seponering? Hvor mange pasienter har du henvist til utredning av Sjøgrens syndrom? Får dine munntørre pasienter de trygderettigheter de har krav på? Hvordan dokumentere hyposalivasjon Janicke Liaaen Jensen Professor, UiO Sissel Heggdalsvik Rådgivende overtannlege, HELFO Torsdag kl Helsedirektoratet v/avdeling allmennhelse Aktuelle problemstillinger og oppdrag på tannhelseområdet nasjonalt Det vil bli gitt en gjennomgang av statens og helsemyndighetens innsats og engasjement på tannhelsefeltet, primært en faglig tilnærming. Jon-Torgeir Lunke Avdelingsdirektør, Helsedirektoratet Torsdag kl Etterutdanning høst 2014

12 Helsedirektoratet informerer Pågående arbeid i Helsedirektoratet, med særlig vekt på finansiering av tannhelsetjenesten. Per Lüdemann Overtannlege, Helsedirektoratet Torsdag kl Generalforsamling i Norsk Odontologihistorisk Forening Torsdag kl Thon Hotel Arena, møterom Nordland Anders Sandvigs tannlegekontor. Foto: Maihaugen Etterutdanning høst

Etterutdanning. NTFs landsmøte 2014. Høst 2014. HUSK LANDSMØTEFEST - for hele tannhelseteamet! Silya - DDE

Etterutdanning. NTFs landsmøte 2014. Høst 2014. HUSK LANDSMØTEFEST - for hele tannhelseteamet! Silya - DDE Returadresse: NTF, Pb. 2073 Vika, 0125 Oslo Etterutdanning Landsmøteprogram og kurstilbud fra Den norske tannlegeforening Høst 2014 2014 HUSK LANDSMØTEFEST - for hele tannhelseteamet! Silya - DDE Forhåndspåmelding

Detaljer

Søvnforstyrrelser Bjørn Bjorvatn Sverre Lehmann Anders Johansson 0900-1000 1015- Behandlingsplanlegging 1330-1525

Søvnforstyrrelser Bjørn Bjorvatn Sverre Lehmann Anders Johansson 0900-1000 1015- Behandlingsplanlegging 1330-1525 0900-1025 Clinical success in Endodontics Wilhelm J. Pertot 0900-1115 Søvnforstyrrelser Bjørn Bjorvatn Sverre Lehmann Anders Johansson 0900-1000 CBCT skiktröntgen i tre plan och dess använding inom tandvård

Detaljer

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Rapport IS-2128 Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Publikasjonens tittel: Beskrivelse av forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2011 Årgang 94

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2011 Årgang 94 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2011 Årgang 94 Erosjoner s. 2 3 Partnerskap og folkehelse i Finnmark s. 10 15 Helsestasjonsbrosjyrer på 22 språk s. 16 Erosjoner registrer og informer! Dette er rådet

Detaljer

Årsrapport 2013. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

Årsrapport 2013. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2013 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2013 Utgitt 06/2014 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Uni Helse / Uni Research AS Postadresse: Postboks 7810,

Detaljer

Tannlegen spør, trygden svarer. Medlemsmøte tirsdag 24. mai kl 17:00 Inger Lise Mathiesen Nina Støveren Hals. Hvor?

Tannlegen spør, trygden svarer. Medlemsmøte tirsdag 24. mai kl 17:00 Inger Lise Mathiesen Nina Støveren Hals. Hvor? Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 4 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 12. april 2011 10 Forbrukerrådets test av tannlegekvalitet 13 TSE vinter/vår 2011 14 Årskursus i København

Detaljer

NYHETSBREV. ME-FORSKNING: Kan fastlegen stille ME-diagnosen? Sykler for ME-saken Energi i en konvolutt Mestring i hverdagen

NYHETSBREV. ME-FORSKNING: Kan fastlegen stille ME-diagnosen? Sykler for ME-saken Energi i en konvolutt Mestring i hverdagen NYHETSBREV Nr. 1 April 2013 NORGES MYALGSK ENCEFALOPAT FORENNG ME-foreningen støtter biomedisinsk forskning: Kronerullingen er i gang! Nyttig møte med helse minister Gahr Støre Rundskriv om ME kan bli

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT 2007 2 BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ("BIVIRKNINGSGRUPPEN") ÅRSRAPPORT 2007 Innhold Side BAKGRUNN... 4 SAMMENDRAG... 5

Detaljer

Kantina er skolens hjerte s. 2 4 Slutta-appen fikk sølv s. 6 7 Travle tider for tannhelseteamet s. 8 9

Kantina er skolens hjerte s. 2 4 Slutta-appen fikk sølv s. 6 7 Travle tider for tannhelseteamet s. 8 9 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2013 Årgang 96 Kantina er skolens hjerte s. 2 4 Slutta-appen fikk sølv s. 6 7 Travle tider for tannhelseteamet s. 8 9 1 2 Kantina er skolens hjerte og aktivitetsarena

Detaljer

Tannlegeforeningens 388 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2006; 116 NR 6

Tannlegeforeningens 388 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2006; 116 NR 6 Tannlegeforeningens Etterutdanningsprogrammet TSE er basert på fjernundervisning (FUV), fysiske forelesninger og nettbaserte tjenester. Programmet består av fem fagmoduler som kan tas uavhengig av hverandre.

Detaljer

Årsrapport 2014. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

Årsrapport 2014. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2014 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2014 Utgitt 06/2015 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Uni Research Helse / Uni Research AS Postadresse: Postboks

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2012 Årgang 95

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2012 Årgang 95 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2012 Årgang 95 Barnetannpleie som brobygger i Nord-Norge s. 2 4 Tannpleieren en viktig folkehelsearbeider s. 6 9 Nøkkelråd og nøkkelhull for sunt kosthold s. 12 13

Detaljer

KOGNITIV 1 2014. Vant allmennlegepris

KOGNITIV 1 2014. Vant allmennlegepris KOGNITIV 1 2014 NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI Vant allmennlegepris Bente Aschim og Sverre Lundvall vant årets allmennlegepris. De to har jobbet mye med kognitiv terapi, og synes det

Detaljer

Beskrivelse av forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø i sykehus. Helsedirektoratet 15.10.2011

Beskrivelse av forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø i sykehus. Helsedirektoratet 15.10.2011 Beskrivelse av forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø i sykehus. Helsedirektoratet 15.10.2011 Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor?

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Tilskudd over kapittel 726 Post 21 ID M1L Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Sluttrapport til Helsedirektoratet 2008 LMS-Barn Ullevål universitetssykehus 1 Forord Den første nasjonale ungdomsmedisinske

Detaljer

Munn- og tannhelse. når tennene ikke lenger pusses en etter en.

Munn- og tannhelse. når tennene ikke lenger pusses en etter en. SANDEFJORD KOMMUNE Rapport publisert 10.09.2014 Munn- og tannhelse når tennene ikke lenger pusses en etter en. Rapport fra tannhelseprosjektet - et samarbeid mellom tannhelsetjenesten i Vestfold og USHT

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2010 Årgang 93. FRI-programmet s. 2 4 Tannhelse i eldre år s. 12 13 Nye kostråd s. 17

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2010 Årgang 93. FRI-programmet s. 2 4 Tannhelse i eldre år s. 12 13 Nye kostråd s. 17 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2010 Årgang 93 FRI-programmet s. 2 4 Tannhelse i eldre år s. 12 13 Nye kostråd s. 17 TOBAKKSFOREBYGGING I VESTFOLD: Tannhelsetjenesten KOORDINERER FRI-programmet De

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 27. november 2013 0900-1630 REK møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 27. november 2013 0900-1630 REK møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 27. november 2013 0900-1630 REK møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Ola Skjeldal Helsemyndighet Komitémedlem Grete Dyb

Detaljer

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT 2006 2 BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ("BIVIRKNINGSGRUPPEN") ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Side BAKGRUNN... 4 SAMMENDRAG... 5

Detaljer

NYHETSBREV. Medisinsk ME-konferanse i Oslo med internasjonale foredragsholdere. Politisk gjennombrudd i ME-saken

NYHETSBREV. Medisinsk ME-konferanse i Oslo med internasjonale foredragsholdere. Politisk gjennombrudd i ME-saken NYHETSBREV Juli 2007 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Medisinsk ME-konferanse i Oslo med internasjonale foredragsholdere Torsdag 18. oktober for pasienter og pårørende Fredag 19. oktober for helsepersonell

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. SCR i Stockholm Kurs i sonopatologi Forskningssamarbeid ved Revmatologisk avdeling HUS

Norsk Rheumabulletin. SCR i Stockholm Kurs i sonopatologi Forskningssamarbeid ved Revmatologisk avdeling HUS Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 4 2014 SCR i Stockholm Kurs i sonopatologi Forskningssamarbeid ved Revmatologisk avdeling HUS Medlemsblad

Detaljer

Samling for Tannhelsetjenestens folkehelsenettverk

Samling for Tannhelsetjenestens folkehelsenettverk Tannhelsetjenestens folkehelsenettverksamling 2014 Referat fra Samling for Tannhelsetjenestens folkehelsenettverk Kunnskapsutvikling, erfaringsutveksling, dialog - GODE VERKTØY Sted: Hotel Park Inn Radisson

Detaljer

Snu(s) dine vaner? s. 2 3 De som trenger det mest s. 6 8 Folkehelseprofiler hva er det? s. 10 11 Folkehelse i alt vi gjør s. 12 14

Snu(s) dine vaner? s. 2 3 De som trenger det mest s. 6 8 Folkehelseprofiler hva er det? s. 10 11 Folkehelse i alt vi gjør s. 12 14 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr. 1, 2015 Årgang 98 Snu(s) dine vaner? s. 2 3 De som trenger det mest s. 6 8 Folkehelseprofiler hva er det? s. 10 11 Folkehelse i alt vi gjør s. 12 14 Prosjekt ved Nittedal

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Munn & Helse. Et elektronisk oralmedisinsk hjelpemiddel for håndtering av pasienter med allmennmedisinske tilstander.

MASTEROPPGAVE. Munn & Helse. Et elektronisk oralmedisinsk hjelpemiddel for håndtering av pasienter med allmennmedisinske tilstander. MASTEROPPGAVE Munn & Helse Et elektronisk oralmedisinsk hjelpemiddel for håndtering av pasienter med allmennmedisinske tilstander. Annelin Austrheim Stødle, Anne-Marte Stemland, Kari Torsvik Steinsvåg

Detaljer

Programplan for Spesialistutdanning i odontologi

Programplan for Spesialistutdanning i odontologi Programplan for Spesialistutdanning i odontologi 2008 Innholdsfortegnelse Generell beskrivelse... 4 Bakgrunn... 4 Rammer for virksomheten... 5 Mål for utdanningen... 5 Studiets omfang... 5 Utlysning og

Detaljer

V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2014; 124: 544 550

V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2014; 124: 544 550 V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2014; 124: 544 550 Tine Degerstrøm, Ruth Emmerhoff, Knut N. Leknes, Anne N. Åstrøm og Morten Klepp Er det behov for tannhelseinformasjon via en offentlig

Detaljer

Årets siste medlemsmøte! Tirsdag 4. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Oralmedisin ved Mats Jontell

Årets siste medlemsmøte! Tirsdag 4. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Oralmedisin ved Mats Jontell M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 8 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 OTFs generalforsamling 2012 8 20 års jubileum for TAKO senteret 11 Heldagskurs

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer