Andebu. Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole"

Transkript

1 Andebu INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/ årgang Se side Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

2 Andebu Utgiver: Andebu kommune E-post: Andebu kommunes hjemmeside: Lay-out/trykk: Print Konsult, 3158 Andebu Opplag: Redaksjonskomitéen: Judith Pehrson Brit Lønmo Vigdis Prøytz Ordføreren har ordet Kjære alle sammen. Håper dere har hatt en fin sommer, at dere har hatt litt ferie, slappet av litt og ladet opp til høstens spennende oppgaver. Selv har jeg hatt en kjempefin sommer. Jeg er nå klar for en travel og spennende høst sammen med dere alle sammen. Sommeren for min del ble toppet med Hælja hime! Tusen takk til alle som brukte denne hælja hime og gjorde den til den festen vi håpet på. Søndag kveld var jeg litt sliten, men aller mest lykkelig og glad i alle dere som er med og bidrar. Hælja hime har nå fått et varemerke som vi må ta vare på og som inspirerer oss til gjentagelse. Høsten er ikke bare travel, men også utrolig spennende. Du skal høste av det du sår, og resultatet ligger for dagen. Men som politiker er dette litt annerledes, særlig i år. Vi er i full gang med å forhandle om en ny kommune i høst, og resultatet skal foreligge til våren. Dette er den største og mest alvorlige jobben jeg har vært med på i hele min politiske karriere. Jeg er litt nervøs og utrolig konsentrert. Jeg er også glad for å ha med meg veldig dyktige medpolitikere i dette arbeidet. Vi i forhandlingsutvalget har et helt overordnet mål. Kommunereformen skal være til det beste for dere innbyggere i Andebu. Vil du annonsere i Andebustikka? -Kontakt oss! Andebustikka 2014 utgivelser og frister: Nr. 4 Utgivelse uke 49 - frist Telefontid Andebu kommune Vårt sentralbord er åpent kl Besøkstid kontorene Andebu herredshus og Familiesenteret er åpent for besøk kl Det må gjøres avtaler om møter utenom åpningstiden. Resepsjonen på sykehjemmet åpen kl Bildene på forsiden er fra Hælja Hime. Stort bilde: Jørgen Dahl Moe. Småbilder: Swingtevling på Håsken, Kjerringspranget på trekkspill, Traktorpulling i sentrum. Vi har arrangert folkemøter i kommunen, har opprettet facebookside og hatt en grundig spørreundersøkelse. Vi håper og tror dette vil gi oss en indikasjon på hva vi innbyggere i Andebu mener og vil. Trengs det mer informasjon skal det ikke stå på oss. Saken er viktig og trenger den største oppmerksomhet. Kommunestyret har med stort flertall valgt å forholde seg til kommunereformen. Vi vil styre selv og ikke bli styrt. Dette skal vi klare sammen! Så er det sånn at det er hverdager det er mest av. Andebu kommune skal leve det vanlige livet, uansett kommunestruktur. Dette fyller hverdagen til alle ansatte og frivillige i Andebu. Vi er opptatt av å møte morgendagen godt forberedt på de endringer den bringer. Det arbeides i disse dager med kommuneplan og økonomiplan. Alle har nok å henge fingrene i, det er jo når en har det litt travelt en får gjort mest, har jeg erfart. Som dere skjønner er ordføreren veldig spent på hva høsten bringer og hva vi bringer i høst. Livet har lært meg at den eneste måten å få gjort ting på, det er å begynne og deretter gnu på. Di får gripe tak i høsten. Dæn er færgjængelig. Høsthilsen fra ordfører Bjarne Sommerstad Bli kjørt til biblioteket Trenger du transporthjelp? Eller kanskje du kjenner noen? Vi kan også tilby å kjøre bokpakker hjem til noen. Fra 7. november og hver torsdag vil frivilligsentralen hente deg og kjøre deg til biblioteket. Hvis de påmeldtes bosteder er veldig spredt vil eventuelt kjøringen bli lagt opp med forskjellige ruter hver andre uke. Transporten kjører fra Andebu sentrum kl Besøket på biblioteket vil vare i 1,5 time før du kjøres hjem igjen. Dette med forbehold om påmeldte. Frist for påmelding: Et lite gebyr for bensin må påregnes. Påmelding gjøres til biblioteket på telefon: eventuelt på epost til 2 Miljømerket trykksak Print Konsult, Andebu Miljømerket trykksak Print Konsult, Andebu

3 Kommunesammenslåing I Andebu kommune utredes to alternativer. Rådmannen fremmer innstilling vedrørende retningsvalg til kommunestyrets møte 4. november K-samarbeidet (innlandsalternativet) Andebu kommune deltar i 5K-samarbeidet (Andebu, Hof, Holmestrand, Re og Stokke). Utredning om 5K som en kommune gjennomføres i to faser. Rapport fra fase 1 foreligger. Kommunestyret tok 17. juni rapporten til orientering. Stokke kommune har vedtatt å trekke seg ut av 5K-samarbeidet. Sandefjord, Andebu og Stokke (SAS-alternativet) Kommunestyret vedtok 17. juni å takke ja til invitasjon fra Sandefjord og Stokke om å starte en dialog om å inkludere Andebu i pågående samtaler/forhandlinger mellom Stokke og Sandefjord for å utrede sammenslåing av disse kommunene til en kommune. Kommunestyret oppnevnte et forhandlingsutvalg bestående av ordfører Bjarne Sommerstad (SP), varaordfører Jan Tore Rui-Haugerød (H) og gruppeleder for det største opposisjonspartiet Hilde Hoff Håkonsen (AP). Rådmannen deltar i utvalgets møter og sørger for praktisk bistand til forhandlingsutvalgets arbeid. Parallelt med pågående drøftinger vedrørende SASalternativet, sørger rådmannen for at fakta og vurderinger vedrørende dette alternativet utredes. Stokke kommune har gjort tilsvarende tidligere. Rapport vil bli framlagt for kommunestyret 4. november. Informasjon og medvirkning Forhandlingsutvalget har vedtatt detaljert aktivitetsplan for informasjon og medvirkning. Planen inneholder oversikt og opplysninger om kommunens hjemmeside og facebookside, informasjon i Andebustikka, innbyggerundersøkelsen, folkemøtene, SAS-drøftingsmøter, politiske og administrative møter i Andebu kommune m.m. Planen finner dere i sin helhet på hjemmesiden. Folkemøtene Det er gjennomført folkemøter i Høyjord, Andebu og Kodal med god oppslutning, fyldig informasjon og konstruktiv meningsutveksling. Kortfattede oppsummeringer fra møtene ligger på kommunens hjemmeside. Politikerne presenterte sitt syn. Fra v: Bjarne Sommerstad (SP), Dagfinn Strøm (KrF), Harry Gran (FrP), Jan Tore Rui-Haugerød (H), Helene Eriksen (V) og Hilde Hoff Håkonsen (AP). Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført f.o.m. 4. september. Sluttrapport og pressemelding foreligger 22. september. Resultatene av undersøkelsen presenteres for kommunestyrets medlemmer 23. september. Undersøkelsen er gjennomført telefonisk mot et tilfeldig utvalg av 600 innbyggere i kommunen, i aldersgruppen år. 70% av de som ble oppringt var mobiltelefonabonnenter og 30% fasttelefonabonnenter. Bare privatpersoner ble oppringt. Retningsvalg Til kommunestyrets møte 4. november vil rådmannen utarbeide sak med begrunnet innstilling om retningsvalg. Saken og innstillingen vil bli offentliggjort ca. 15. oktober. I den forbindelse vil rådmannen samtidig sende ut pressemelding. Se informasjon på Ole Sverre Lund Rådmann Litteraturuka i Vestfold Program for Andebu bibliotek Tirsdag 4.11 kl. 10 Birte Svatun kommer med barneboka Tenkeboka. En klasse fra barneskolen blir invitert. Åpent for alle! Onsdag 5.11 kl. 18 Boka «Venner» slippes i Andebu! Boka er skrevet av Torill Heia og Britt Evy Westegård. Torill Heia har Downs syndrom og boka er basert på hennes fortellinger om vennskap. I samarbeid med Leser Søker Bok. Åpent for alle! Andebu Stikka nr

4 Kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel ligger ute til offentlig ettersyn og høring. Frist for innspill er satt til 6. oktober Forslag til kommuneplanens samfunnsdel er resultatet av en omfattende prosess, med innspill og bidrag fra mange involverte parter, med bakgrunn i Kunnskapsdokumentet 2013 og sentrale føringer. Forslaget til plan inneholder mål og peker på veivalg som er rettet inn mot en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og bidrar til å jevne ut levekår og sosiale helseforskjeller i Andebu kommune. Valgte mål og veivalg skal gjenspeiles i kommuneplanens arealdel som er under arbeid og tydeliggjøres gjennom handlingsdel og budsjettarbeid som skal skje i løpet av høsten. Innspill fra lokalsamfunnet har spilt en viktig rolle i utviklingen av samfunnsdelen og vil komme enda tydeligere fram i kommuneplanens handlingsdel og i virksomhetenes tiltaksplaner. Planen er laget slik at den skal være enkel og lett å forholde seg til. Følgende forslag er valgt til visjon: Det gode liv i hjertet av Vestfold. Forslaget er å beholde verdiene: Nær, grønn og kreativ. Forslag til kommuneplanens arealdel, informasjon og bakgrunnsstoff i forbindelse med kommuneplanarbeidet finner du på Andebu kommunes hjemmeside: kommune.no/kommuneplan. Ev. innspill kan sendes til Andebu kommune, Andebu sentrum 1, 3158 Andebu eller på epost kommune.no innen Spillemidler - frister og nye regler Spillemidler er statlige tilskudd som bl.a. gis til bygging og rehabilitering av anlegg for fysisk aktivitet. I Andebu kommune har vi over 100 små og store anlegg som har fått støtte gjennom spillemidlene. Fra 2014 gjelder nye regler varslet i «St. meld. 26: Den norske idrettsmodellen sammenslåing av tilskudd til ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Tilskuddordningen til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg («Sjekken på flekken») bortfaller.» Endringen er mer av praktisk enn økonomisk art. Fylkeskommunen har fått en samlet pott fra staten, noe som gir større fleksibilitet ved godkjenning av anlegg. Nytt er at det nå kun er EN årlig søknadsfrist, uansett hvor stort anlegget er. Alle søknader skal utarbeides i samarbeid med kommunen og sendes inn via elektronisk søknadssystem. All erfaring tilsier at et samarbeid mellom anleggseier og kommune før søknaden sendes inn elektronisk gir best resultat. Ikke nøl med å ta kontakt om dere går med ønsker eller planer om nye anlegg eller opprusting av eksisterende anlegg. FRIST for å varsle kulturkontoret om tiltak er 15. okt. Alle opplysninger i søknadene må være klare til 1. nov. Tildeling skjer i juni. Ta kontakt med virksomhet kultur v/synnøve Viksand Johnson for nærmere informasjon, tlf

5 Biblioteket på Bergenstur Biblioteket og engasjerte tillitsvalgte elever fra ungdomsskolen på studietur til Bergen. En forventningsfull gjeng på seks gutter og seks jenter fra 9. og 10. klasse møtte optimistisk opp uten paraply på Torp. Andebu bibliotek mottok våren 2014 kr fra Nasjonalbibliotekets prosjektmidler til prosjektet «Ungdommens sosiale multimediearena». Prosjektet har som mål å utvikle bibliotekets ungdomstilbud i samarbeid med ungdommene selv. I prosjektets beskrivelse var det lagt opp til en studietur for å kikke på relevante alternativer. Bergen offentlige bibliotek har det siste året jobbet med Urom, som har vært å etablere en ungdomsavdeling i samarbeid med ungdommer. Siden tilbudet i Bergen er helt nytt er det naturligvis inspirerende å se for ungdommene fra Andebu som deltok på turen. Etter foredrag, spørsmål og litt spilling på Urom gikk turen til Ungdomshuset 1880, der vi fikk vite hvordan kommunen kan gi ungdommer et kulturlokale for bl.a. tegneserietegning, systue, musikkøvingslokale og dansesal. Det neste skrittet for prosjektet blir at elevene, som nå har fått et godt grunnlag for hvordan ungdomstilbud rettet mot ungdommer kan være, i samarbeid med biblioteket innreder grupperommet i hjørnet av biblioteket. Andebu vil i løpet av 2014 få et helt unikt tilbud rettet mot ungdommer. Elevene er entusiastiske over at de får lov til å delta med egne ideer og tanker i hele prosessen. De syntes turen til Bergen var spennende. Det var inspirerende å se Bergen offentlige bibliotek. Dag to var vi på akvariet i Bergen. Vi fikk blant annet hilse på haier og slanger. En av jentene fikk til og med et sikkerlig vått «sjøløvesmask». Ellers var det interessant for biblioteksjefen å konstatere at «fastfooden» hadde minst like stor appell som bibliotekdrift. Andebu Stikka nr

6 Velkommen til nytt barnehageog skoleår! Denne høsten har ca. 300 barnehagebarn startet i våre kommunale barnehager samt i Smiehavna gårdsbarnehage. Av disse er ca. 50 nybegynnere. 750 barn skal kommende skoleår fylle våre fire skoler. Årets 1. trinn fordeler seg med 19 barn i Høyjord, 22 i Kodal og 38 i Andebu. For å møte disse står 90 lærere, 28 barnehagelærere og 100 andre tilsatte klare til å ta imot. Det er spesielt hyggelig å ønske alle førstegangsbarnehagebarn og nye 1. klassinger med foresatte hjertelig velkommen. For disse barna begynner nå en ny epoke i livet. Nye venner, nye voksne å forholde seg til, og ikke minst den store oppgaven det er for disse små å tilpasse seg en ny hverdag, byr på spennende utfordringer for både barn og foresatte. Våre ansatte skal gjøre hva de kan for at alle skal få gode barnehageog skoledager. 1. klasse Andebu skole sammen med lærerne Lone Uth, Espen Hansen og Trine Aamodt Vegger. Med nye utfordringer for barna, kommer også nye utfordringer for de foresatte. Mye skal følges opp. Som foresatte har dere sikkert store krav til både barnehage og skole, men vi har også krav til dere. Skal barna utvikle seg slik vi alle ønsker, tilegne seg ny kunnskap og ikke minst finne seg til rette og fungere i en større sammenheng, er vi avhengig av de foresattes hjelp og støtte. Jeg håper at et samarbeid bygd på respekt og forståelse for hverandre blir til beste for alle i året som ligger foran oss. 1. klasse Høyjord sammen med lærer Terje S. Elverum og assistent Unni Kjærås. Helt avslutningsvis: En liten hilsen til ungdommen som i våres forlot Andebu ungdomsskole for å starte på videregående skole. Vi håper dere har funnet dere vel til rette både i Sandefjord, Re og Tønsberg og evt. andre videregående skoler dere har valgt. Lykke til både barn, ungdom, foresatte og ansatte! Hilsen Bjørn Aamodt, kommunalsjef 1. klasse fra Kodal sammen med lærerne Elisabeth E. Lund og Heidi Jenssen samt assistentene Berit Gåsholt og Renate Heia Viken. 6

7 Presentasjon av virksomhet Høyjord skole Skolens visjon er: Historisk om skolen Skolen ble bygd i Andebu inngikk et samarbeid med den gang Ramnes kommune om at elever fra Vivestad skulle gå på Høyjord skole. Fram til 2011 gikk ungdomsskoleelevene fra Vivestad på Andebu ungdomsskole. Etter nytt politisk vedtak dette året går nå ungdomsskoleelevene fra Vivestad på Revetal ungdomsskole. Vi har fortsatt elever fra Vivestad ved Høyjord skole, men fra 2017 skal de gradvis fases over til Re. I 2011 fikk vi etter mange år gjennomslag for ønsket vårt om at skolen ble malt i en farge. Vi har nå en rød, flott skole som også blir brukt til fritidsaktiviteter for barn og unge i Høyjord og Vivestad. Ved dette skoleårets start har vi 102 elever ved Høyjord skole, der 26 av disse kommer fra Vivestad. Skolen har også en aktiv SFO som blir benyttet av ca. 40 elever. Bruk av nærmiljøet Skolen har et unikt uterom med lett tilgang til både skog og vann. Med Ilestadvannet som nærmeste nabo mangler det ikke på muligheter til å bruke naturen. Gjennom den Naturlige skolesekken forsker vi på dyreliv og planteliv i og ved vannet. Noe som fremmer elevenes kjennskap til nærmiljøet og naturen rundt. Skolen har 7 kanoer som brukes flittig av skolen og SFO. Vi er stolte av å kunne si at lærere og elever ved Høyjord skole vet å bruke naturen for å fremme læring og skape gode opplevelser. Andebu Stikka nr

8 Tidligere har fokuset i større grad dreid seg om vurdering AV læring enn vurdering FOR læring - VFL. Det vil si at oppgaver og prøver elevene har, har blitt vurdert i etterkant, og det har ikke vært prosessen, men sluttresultatet som har blitt vektlagt. Forskning viser at når elevene blir vurdert underveis i et arbeid, har det mer effekt. Da kan elevene korrigere seg underveis, og læringsprosessen blir bedre og gjør at eleven får større utbytte og er mer motivert. Med musikk i fokus Høyjord skole har et allsidig og godt tilbud til alle elever som ønsker å spille et instrument. Fra og med 1. klasse får elevene jobbe med klasseband. Gjentatte ganger gjennom året arrangeres forestillinger der elevene får vist fram sine ferdigheter og talenter for hverandre og for foresatte. Høyjord skole har et eget kulturforum med moderne lydanlegg og et rikt utvalg av instrumenter. Kulturforumet bruker skolens lokaler til øving. Musikkfaget som kulturfag er med på å fremme elevenes læring både faglig og sosialt. Skolen har også hatt flere innslag under arrangementer i Andebu sentrum. Vi hadde elever som opptrådte for kongeparet, og i tillegg har vi alltid stilt opp med flere kandidater til Andebutalenter. Satsingsområder På Høyjord skole er vi spesielt opptatt av elevenes leseferdigheter. I dette arbeidet er SOL et viktig verktøy for oss. SOL er et kartleggingsverktøy som viser hvor elevene er i sin leseutvikling. Målet med SOL er å styrke elevenes leseferdighet, og kartleggingen hjelper oss til å gi hver enkelt elev tilpasset lesestoff. I dette arbeidet har vi også styrket bruken av biblioteket. Med penger fra FAU har vi prioritert å kjøpe inn bøker til biblioteket, blant annet etter ønsker fra elevene selv. ART ART er et program for sosial trening. Vi har ART-grupper på skolen både på småskoletrinnet og mellomtrinnet. Her blir det jobbet med sosial ferdighetstrening, sinnekontroll og moralsk resonnering. Elevene jobber i grupper på fortrinnsvis 6 til 8 elever som har 2 økter i uka med ART-trening over en periode på et halvt år. Planboka Alle ukeplaner, mål og vurderingsrutiner er samlet i en egenprodusert bok som lærere, elever og foreldre ved skolen vår bruker som et viktig verktøy i samarbeidet mellom hjem og skole. Les mer om dette på hjemmesiden vår Zero På Høyjord skole arbeider vi systematisk for å få et godt og trygt miljø mot mobbing og antisosial atferd. Zero-programmet omfatter både skole og SFO, og det jobbes med det både i personalgruppa og blant elevene. Vi har månedlige zerosamlinger for å styrke arbeidet for et godt sosialt læringsmiljø for alle ved Høyjord skole. Trivsel På skolen har vi trivselsledere som legger til rette for aktiviteter i friminuttene. Dette ser vi utgjør en viktig faktor for trivsel blant elevene. Trivselslederne skaper gode relasjoner mellom elevene i friminuttet og er en viktig faktor til et godt miljø ved Høyjord skole. 8

9 Andebu kulturskole Andebu kulturskole har nettopp startet opp igjen etter en fantastisk sommer, og vi gjør oss klare til et spennende og innholdsrikt skoleår! Skoleåret 2014/2015 tilbyr vi følgende: Instrument- og vokalundervisning, enkeltundervisning og noe grupper, Andebu, Høyjord og Kodal: Piano, fra 7 år (venteliste) Gitar, fra 8 år (ledige plasser) Sang, fra 8 år (venteliste) Visuelle kunstfag, fra 6 år (ledige plasser) Visuelle kunstfag Visuelle kunstfag flyttet undervisningen til Andebu skole i januar-14, kunst og håndverksrommet. Der er det plass til nye elever, og det trengs ingen erfaring for å starte. I løpet av hvert skoleår arbeider elevene med de viktigste teknikkene i faget, slik som maling med akryl og akvarell. Tegning i diverse medium som kull, blyant, fettpastell og pastellkritt. Morsomst av alt er nok tredimensjonalt arbeid med for eksempel leire og papir. Resultatene av arbeidet blir både figurative og abstrakte, og de stilles gjerne ut på skolen eller andre steder i nærmiljøet. Hvert halvår reiser gruppa på utflukt til Haugar Kunstmuseum i Tønsberg, der elevene får omvisning med guide og ofte mulighet til å arbeide på museets eget verksted. Høstens tur er allerede booket! Elevene får praktisk erfaring med forskjellige materialer og fremgangsmåter som de kan bruke til kreativ og personlig utvikling. Musikk fra livets begynnelse Dette er et tilbud som har vært populært i mange år, men som nå har ligget dødt i et par år p.g.a. vansker med rekruttering. Dette har vi lyst skal komme i gang igjen! Her blir det regler, sanger, lytting, bevegelse, noen enkle rytmeinstrumenter m.m. Tid til en hyggelig prat er det også. Tidligere har vi vært i Mariarommet (under Vevkroken), og det er et flott rom til en slik aktivitet. Lærer har høy utdannelse innen musikk og masse erfaring fra babygrupper og barnehager. Ved få påmeldte utgår tilbudet! I løpet av høsten satser vi på å ha på plass tre nye tilbud så følg med! Høsten 2014 er Andebu kulturskole 15 år. Det kommer til å bli markert flere steder i hele uke 47! Dikt Bildet er laget til grunnlovsmarkeringen av kulturskoletimen i Høyjord Kulturskolen sender ut faktura 2 ganger i året og prisen er 1105,- pr. semester. Eventuell instrumentleie, lærebøker o.a. kommer i tillegg. Kjenner du noen som har lyst til å starte på kulturskolen? Ta kontakt Søknadsskjema finner du på Det er mulig å sende inn søknad gjennom hele året, og plassen er din helt til du sier den opp skriftlig. Kontaktinfo: Rektor Kristin Ellefsen Tlf.: Kontortid mandag , tirsdag , torsdag Dette diktet om vennskap og kjærlighet har vi fått av Frida Anglevik, som er elev ved Andebu ungdomsskole. Vi synes det var så fint og har fått tillatelse til å trykke det i Andebustikka! Vi står hverandre nær like nærme som trær. Litt kjærlighet du meg gir i mitt hjerte det blir. Vi holder hender, For alltid venner. Det vi har kan ingen bryte, nesten som en jerngryte. Andebu Stikka nr

10 TV-aksjonen 2014 Kirkens nødhjelp - Vann forandrer alt! TV- aksjonen 2014 er tildelt Kirkens nødhjelp, og inntektene skal skaffe varig rent vann til over en million mennesker i åtte forskjellige land. TV-aksjonsdagen er 19. oktober og har fått navnet Vann forandrer alt. Kirkens Nødhjelp Kirkens nødhjelp ble etablert i 1947 for å hjelpe sivilbefolkningen i Tyskland. Organisasjonen arbeider med nødhjelp i kriser, utvikling av lokalsamfunn og beslutningspåvirkning for å avskaffe fattigdom. Medlem av Act Alliance, en av verdens største humanitære allianser og er gjennom dem tilstede i 150 land. Kommunekomiteen i Andebu: Det var naturlig å spørre Andebu, Kodal og Høyjord menighetsråd om å være samarbeidspartnere i kommunekomiteen Foruten to medlemmer fra hvert av rådene stiller sogneprest Lilian Dittmann og formannskapsmedlem Johnny Lian som leder i komitéen. Hvordan bli bøssebærer En viktig del av kommunekomiteens arbeid er å rekruttere bøssebærere. I Andebu har vi behov for ca. 75 bøssebærere. Vi oppfordrer alle som blir forespurt av repr. fra de tre menighetsrådene i kommunen om å være positive, ta i mot utfordringen og delta som bøssebærer på aksjonsdagen. Kirkens Nødhjelp er avhengig av din innsats for at innsamlingen skal bli vellykket. Å gå med bøsse tar ca to timer, og har du tid, lyst og anledning, men ikke blir kontaktet ring Gro Fadum Holm / så ordner vi det. Gå inn på for mer informasjon. Næringslivet Vi utfordrer også i år næringslivet i kommunen. Gå inn på næringslivets egen giverportal og gi et bidrag samtidig som dere utfordrer andre bedrifter i kommunen til å gjøre det samme! Annonse Kaia går aldri fra deg! Elektrikeren kommer ikke han sender lærlingen. Kokken som skulle lage mat for gjestene dine uteblir men kjøkkenassistenten duger vel? I Aktiv følger megleren deg gjennom hele salgsprosessen. Kaia kommer på befaring. Kaia lager det flotte prospektet. Kaia er med på visningene. Kaia tar budrunden. Det høres selvfølgelig ut, og det er det også i Aktiv Eiendomsmegling. Aktiv Eiendomsmegling Andebu/Sandefjord. Kontakt Kaia for en uforpliktende boligprat på telefon Kaia Hostvedt Dahle I samarbeid med Andebu Sparebank Vi megler frem dine verdier 10

11 Informasjon fra Sentralen - Frisklivs- og Frivilligsentralen Sentralen På tur til Gaustatoppen En full buss fra Andebu kjørte til Gaustatoppen morgenen den 28. august kl Spente andebusokninger skulle nå vise sin styrke: Å komme seg til toppen av fjellet. Vi hadde planlagt denne turen i et helt år. Hver mandag og torsdag er det lagt inn gåturer med og uten staver fra Sentralen. Været viste seg fra sin beste side. Da vi kom til toppen, møtte vi en fantastisk utsikt. Da var svette og tårer glemt og vi kunne nyte den fine utsikten. På toppen fikk vi også nyte lapskaus, kaffe og vafler. Kontaktinfo Sentralen: Silke Wrede Tlf / Sølvi Hansen Tlf Grethe Evensen Øvrum Tlf / Linda Linnestad Tlf / På toppen ble det mye glede og gratulasjoner. Tross alt var det mange spreke eldre som tok turen som var langt over 80 år. Vi i Sentralen er stolte over hvor mange spreke damer og menn vi har i Andebu og snart begynner vi planleggingen av en ny tur. Bilde til høyre: Fra v: Synnøve Myrvollen og og Anne-Lise Newton. Bilde under: Vi er stolte over å ha nådd toppen og hilser hjem! Andebu Stikka nr

12 Informasjon fra Sentralen - Frisklivs- og Frivilligsentralen Sentralen Program høst/vinter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Friskliv+styrke Trim på resept Kl Gågrupper: Kl Flere nivåer Trillegruppe + småbarnstreff med foreldre - Gåtur i Andebu - NY: novemberfebruar: trim med barn inne - Møtested /lek Kl Lyst på livet 6 møter / 1 x pr måned Kl Oppstart: Kl Oppstart: Kl hver uke Lyst på livet cafe Friskliv +styrke Trim på resept Kl Gågrupper: Kl Flere nivåer Sirkeltrening: Kl Sen Frokost Kl Balanse og styrketrening Pensjonistsenter Andebu, Høyjord Kl Kodal Kl Ungdomstreff og leksehjelp/ Ungdomstrinnet Kl Med gratis enkel servering Rusleturer Kl Oppmøte Andebu Pensjonistsenter Kreativgruppa Hekle, strikke, male, skrive m.m. Kl Ta kontakt: - Frisklivsresept - Motivasjonskurs: -Vektreduksjon -Røykeslutt - Sunt kosthold Ta kontakt : -Selvhjelpsgrupper -Pårørendeskole/ Demens Fra oktober 2014 Seniordans Pensjonistsenter Du trenger ikke partner Kl (utenom 1. onsdag i månden) Volleyball i Andebuhallen For deg i alderen opp til 99 Kl Wet vest trening Svømmebssg./ Ungdomsskole A. Kl Åpent hus Sen frokost, vafler, møtested Kl Bra Mat kurs 4 møter / 1 x i uken Kl oppstartsdatoer: 4.9., og Datacafe Møtested og datahjelp Gruppe 1: Kl Gruppe 2: Norsk samtalegruppe Møtested og språkpraksis på norsk Kl Flerkulturell dametreff Møtested og matlaging Kl Anexet : Siste onsdag i månden Kveldsåpent For alle Anexet Møtested og kreativitetstilbud Kl i partallsuker 12

13 Sentralen Trillegruppe og småbarnstreff med foreldre + trim med barn Samarbeidsprosjekt mellom Sentralen og helsestasjonen Tid: Tirsdager kl Sted: Møt opp på Sentralen Alle som ønsker det, møter opp og går en tur sammen eller leker sammen. Etterpå og ved dårlig vær er alle hjertelig velkommen inn på Sentralen for en prat, bleieskift, noe å drikke, lek. Ha gjerne med matpakke, ellers kan vi også servere en enkel, rimelig lunsj. Etter ønske kan dere få hjelp til å sette i gang en samtale om forskjellige temaer. Gruppa har en facebookside der dere også kan kontakte hverandre: «Trillegruppa og småbarnstreff med foreldre på Sentralen i Andebu» NYHET! I perioden november til februar tilbyr leder i frisklivssentralen, Sølvi Hansen, trim med barn inne. Dette er 45 min. trening som passer for alle. Dropp inn med kr 30,- pr gang inkl. kaffe/ te. Årets influensavaksine Andebu legesenter vil være åpent for vaksinering tre onsdager i oktober: 15. oktober, 22. oktober og 29. oktober kl Dette tilbudet gjelder kun for pasienter ved Andebu legesenter som er i risikogruppen, dvs. pasienter over 65 år og med lunge eller hjerteproblematikk. Før vaksinering: Gjør venstre overarm lett tilgjengelig for sprøytestikket. Alle må være på legesenteret i 20 min etter at vaksinen er satt. Eldredagen 2014 Eldredagen 2014 blir arrangert den 2. oktober i Atriet på Andebu sykehjem fra kl kl Det blir servert kaffe, kaker og frukt. Som underholdning har vi bl. a. fått tak i Tormod Borgen Rogne, bedre kjent som Plystrekongen. Med seg har han pianist Steinar Høyback. Alle er velkommen! Arr. Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede og Den Kulturelle Spaserstokken. Velkommen i Norge/ welcome to Norway! Flerkulturelle tilbud i Andebu kommune/ multicultural activities in Andebu. Norsk samtalegruppe på Sentralen hver mandag/ each Monday kl Conversation group På norsk / Norwegian For mennesker med utenlandsk bakgrunn som ønsker å prate norsk og lære flere ord. For interesserte nordmenn som er interessert i andre kulturer og kan tenke seg å hjelpe andre med å lære å praktisere språket. For people with another mothertongue than Norwegian who want to practice (more) Norwegian and for interested people from Norway who want to help others to understand the Norwegian language and culture better. Flerkulturelt dametreff på Anexet (ved siden av sykehjemmet) International group for women at Anexet (near Andebu sykehjem) Siste onsdag i mnd/last Wednesday each month: 24.9., , , Kl For damer fra forskjellige land og Norge/ Andebu. Vi lager og spiser mat fra alle verdens hjørner og prater om forskjellige temaer. For women from different countries and Norway. Vi cook and eat food from different countries and talk (in Norwegian) about different topics. For mer informasjon ring/ call for more information: Norsk Samtalegruppe: Andebu Frivilligsentral / Flerkulturell damegruppe: Anne Bjørnstad, / Rut Fjørtoft, Tilbudene er gratis, bare et lite gebyr for mat må evt. påregnes. Det er ikke nødvendig med påmelding. Andebu Stikka nr

14 Informasjon fra Sentralen - Frisklivs- og Frivilligsentralen Sentralen Ungdomsbørs på Andebu ungdomsskole Utstilling, aktiviteter, foredrag fra politiet, quiz 29. august 2014 gjennomførte vi den andre ungdomsbørsen i regi av Sentralen og i forbindelse med Verdens dag for psykisk helse. Verdens dag for psykisk helse hadde 2014 som tema Hverdagsstress se hverandre, senk skuldrene. På ungdomsbørsen presenterte frivillige lag og foreninger seg og virksomheter/organisasjoner fra Andebu og Vestfold som jobber for og med ungdom hadde stands og aktiviteter. Ungdomsbørsen fant sted i skoletiden. En Quiz tok elevene med på reisen mellom de forskjellige stands, der de fikk vite mer om frivillighet. Frivillige er lykkeligere er et motto, og frivillighet teller høyt når det gjelder jobbsøk! Datacafe høsten 2014 Hver torsdag kl og på Sentralen DATO INNHOLD ANSVAR 11. september Overføre bilder til PC Silke/ Egil/ Tonje 18. september Seniorsurfdag Påmelding: Tlf.: Tor Dahl Kl A. Pensjonistsenter Er jeg en digital borger Med lunsj, kr. 50,- A. pensjonistsenter + Sentralen. Gjester: o Seniornett o A. Sparebank + A. Bibliotek 25. september Øve bildeoverføring Egil/ Tonje 2. oktober INGEN Høstferie 9. oktober Nettbank (Påmelding i Andebu sparebank Sentralen) 16. oktober Datacafe øve nettbank Egil/ Tonje 23. oktober Nettbank (Påmelding i Andebu sparebank Sentralen) 30. oktober Datacafe øve nettbank Egil/ Tonje 6. november Datacafe/ øve diverse Egil/ Tonje 13. november E-Post Silke/ Egil/ Tonje 20. november Øve E-Post Egil/ Tonje 27. november Lage julekort Silke/ Egil/ Tonje 04. desember Øve lage julekort Egil/ Tonje God Jul og Godt Nyttår Vinterpause. Vi starter opp igjen 22. januar 15 Sentralen med informasjon om mat, trening, frivillighet og styrkekonkurranse. Innlegg om mobbing fra Vestfold politidistrikt. Andebu biblioteks stand under ungdomsbørsen. 14

15 Trygg skolevei tips og råd fra Trygg Trafikk: Fra Trygg Trafikks nettside har vi sakset denne artikkelen som er aktuell også for oss i Andebu kommune: La barna sykle og gå til skolen -Når foreldre råkjører sine egne barn til skolen, setter de naboens barn i fare. Gi dem heller en sunn start på dagen. La barna sykle eller gå, sier Kristin Eli Strømme i Trygg Trafikk. Hvert år holder politiet trafikkontroller i forbindelse med skolestart. Hvert år mister en rekke foreldre førerkortet, eller får høye bøter, for å ha råkjørt på skoleveiene. I baksetet sitter den håpefulle og ser kanskje venner som sykler eller går til skolen. Et stadig problem ved mange skoler er den kaotiske trafikken ved skolestart og skoleslutt. Jo flere som kjører, dess flere uoversiktlige og farlige situasjoner blir det for barna, sier fagsjef Kristin Eli Strømme i Trygg Trafikk. Helsedirektoratet, Statens vegvesen, Syklistenes Landsforening (SLF) og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) har sammen utviklet en brosjyre som er distribuert til alle landets skoler i vår. Her oppfordres skolene til å legge til rette for at foreldre kan sykle sammen med de minste elevene, og at eldre elever kan sykle alene til skolen. Denne brosjyren kan lastes ned fra Trygg Trafikks nettsider. Tips til foreldrene: Der det er mulig bør barna gå eller sykle til skolen, gjerne sammen med voksne. Øv på skoleveien sammen med barna. Foreldre eller andre voksne kan samarbeide om å følge og hente barna på skolen hver sine dager. Impulsive barn Barn og unge som går eller sykler til skolen får trafikkerfaring, frisk luft og fysisk aktivitet som gir en god start på skoledagen. Hvis du må kjøre bil, vurder om du kan stoppe et stykke unna skolen. Da kan barnet gå den siste delen av veien alene eller sammen med andre. Kjører du på en skolevei må du huske at barn er impulsive. Oppdager de noe spennende, kan de glemme at de krysser veien, sier Strømme. De yngste skolebarna forstår ikke at bilisten kan være opptatt av andre forhold i trafikken, og at de derfor ikke legger merke til dem. Vil gjerne sykle I dag kjøres mange med bil til skolen av foreldre, selv om avstanden er kort. Dersom flere sykler i stedet for å bli kjørt, vil biltrafikken ved skolene og langs skoleveien reduseres. Mange barn sier at de ville ha syklet, dersom de fikk bestemme selv. Trygg Trafikk anbefaler at barn bør være år gamle før de sykler alene i blandet trafikk. Det er først i denne alderen de har forutsetninger for å kunne sykle i et vanskelig trafikkbilde. Er skoleveien trygg nok, kan barn gjerne sykle alene tidligere. Det er også fint å sykle sammen med foreldrene. Må få utfolde seg Barn og unge bør være i aktivitet i minst 60 minutter hver dag, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet. Særlig i ungdomsårene er det mange som ikke får nok fysisk aktivitet. Å gå eller sykle til skolen dekker hele eller deler av «dagsbehovet», og gir viktige helsegevinster på kort og lang sikt, sier Linhave. Helsesøsters hjørne Ny vaksine Alle barn født fra og med 1. september 2014 får tilbud om vaksine mot rotavirus. Første dose gis ved 6 ukers alder. Vaksinen gis i munnen. Rotavirus er svært smittsomt og er en vanlig årsak til oppkast, diare og feber hos sped-og små barn. Vaksinen gis ikke til eldre barn. Mer informasjon på helsestasjonen. Andebu Stikka nr

16 Logoen til Hælja hime er tegnet av Ragnhild Løvvold. HOVEDSPONSOR: Siste hælja i august ble Hælja hime arrangert. Hælja hime arrangeres som et samarbeidsprosjekt mellom Andebu sentrumsforening, Andebu sparebank, Andebu kommune og lag og foreninger i bygda. -Jeg blir veldig overrasket hvis dette ikke blir en tradisjon, sa ordfører Bjarne Sommerstad til Tønsbergs blad. Det ser ut til at arrangementet ble en suksess. Selv om det kom litt regn lørdag ettermiddag, var det masse folk i sentrum der det var show fra scenen, marked med mange forskjellige boder, traktorpullingkonkurranse med 25 deltakere, Andebutalenter og utdeling av en hel del priser. Hælja ble åpnet av ordføreren fredag, da det var underholdning fra scenen og Andebutalenter. Søndag var det familiedag på Håsken, med åpning av klubbhus, barnesykkelløp, rulleskirenn, duathlon, natursti, swingtevling og gocartutleie. Trollebollene fikk Andebu kommunes kulturpris nebarn at «dette opplevde også jeg da jeg var liten». Deres siste forestilling, for en drøy uke siden, viste at de er minst like populære i dag som før. Vi håper at årets vinnere av kulturprisen i Andebu fortsatt har livskraft og lyst til å holde på mye lenger. Det fortjener barn, ikke minst i Andebu. Talentprisen Andebu Sparebanks talentpris 2014 gikk til Alexander Vestnes. Årets prisvinner er et svært allsidig talent fra Kodal. Han har arrangert Nordic Music Video Awards, skapt flere kortfilmer, musikkvideoer og reklamefilmer. Og han har turnert som danser i hele Norges land. Sist var han å se i Norske talenter på TV i beste sendetid. Assisterende banksjef Bjørn Einar Grytnes delte ut prisen på lørdag. Prisen er et stipend på kr ,-. Vi gratulerer Alexander Vestnes med prisen. Lionsprisen Prisdryss i løpet av hælja hime: Kulturprisen 2014 til Trollebollene Andebu kommunes kulturpris for 2014 gikk til Trollebollene. Ordfører Bjarne Sommerstad delte ut prisen lørdag 30. august. Prisen består av et diplom og en gavesjekk på kr Det er hovedutvalget for livsløp og kultur som har kåret vinnerne ut fra forslag fra publikum. I sin tale sa ordføreren at Trollebollene har gledet barn i Andebu i hele 34 år med sin trollebolle-forestilling. Årets kulturprisvinnere har blitt en naturlig del av oppveksten både for barna i Andebu og for mange barn utenfor kommunegrensen. Trollebollene er med på å holde en tradisjon i hevd der foreldre og besteforeldre kan fortelle sine barn og bar- Alexander Vestnes fikk Andebu Sparebanks talentpris Foto: Andebu Sparebank. 16

17 Andebu Lions delte ut Lions ærespris under Hælja hime. Denne blir gitt til personer, organisasjoner eller lag som har utøvd et særdeles samfunnsnyttig arbeid. Årets pris gikk meget velfortjent til Kodal Ungdomslag. Æresmedlem Gunnbjørn Tangen ble utnevnt til æresmedlem i Andebu Idrettslag. Utnevnelsen skjedde i forbindelse med åpningen av det nye klubbhuset på Håsken søndag 31. august. Andebutalenter Andebutalenter ble avholdt fredag og lørdag under Hælja hime med en barneklasse og en ungdomsklasse. I barneklassen vant Vilde Winge med tegnspråk til «The Fox» av Ylvis. Vilde hadde en annerledes og spesiell fremføring, hun var trygg på scenen og henvendte seg til publikum på en måte som sjarmerte juryen. Lions ærespris gikk til Kodal ungdomslag. Fra venstre: Jenny Freim, Stener Speilberg, Hans Viggo Nielsen og Josefine Aas. I ungdomsklassen vant Benedikte Kløw Askedalen. Hun spilte piano og sang «Face the sun» av James Blunt. Benedikte overbeviste juryen med sin klare og sterke stemme samtidig som hun gjorde en flott framføring på piano. Vi gratulerer vinnere og prisvinnere! Gunnbjørn Tangen ble utnevnt til æresmedlem i Andebu idrettslag. Her sammen med ordfører Bjarne Sommerstad, t.h. og tidligere leder Britt Lohne. Åpen sansekirke på Signo. Fra v.: Ordfører Bjarne Sommerstad, Tine Agniezska Klovning, Lasse Seder og leder i Andebu sentrumsforening Marit Hunsrød. Foto: Andebu Sparebank. Flerkulturell damegruppe hadde stand med mat. Fra v: Irene Ortiz, Ailin Ortiz Hem, Anne Bjørnstad, Katriza Bantilan og Kannika Muratha. Andebu Stikka nr Duathlon dameklassen ble vunnet av Lise Marie Sommerstad. Fra v.: Turid Fevang, Lise Marie Sommerstad, Lene Svartangen og Evelyn Solheim. Foto: Andebu Sparebank. 17

18 Kildesortering TØMMERUTINER 2014 Husholdningsavfall som hentes av renovatøren skal sorteres i 5 fraksjoner. Matavfall (hver uke), PL = plast, PP = papir/papp/kartong, RA = restavfall (vekselvis hver 3. uke), og GM = glass-/metallemballasje (hver 6. uke). Måned uke nr. Fraksjon Måned uke nr. Fraksjon september 39 Matavfall + PL september 40 Matavfall + RA oktober 41 Matavfall + PP oktober 42 Matavfall+ PL oktober 43 Matavfall + RA + GM oktober 44 Matavfall + PP november 45 Matavfall + PL november 46 Matavfall + RA november 47 Matavfall + PP november 48 Matavfall + PL desember 49 Matavfall + RA + GM desember 50 Matavfall + PP Annet 24. oktober Frist bestilling hageavfallshenting Se Vesar sin informasjonskalender med henterutiner og mange nyttige opplysninger og tips om renovasjonen i kommunen eller gå inn på og laste ned elektronisk kalender til din kalender på telefon/pc/mac. Tips! Aske kan antenne i dagevis, håndter den deretter. Husk at aske er restavfall. Har du for liten plass til søpla, kan du: få større beholder til papir og papp gratis bestille egen beholder til plastemballasjen mot gebyr bestille større restavfallsbeholder mot gebyr Åpningstider gjenvinningsstasjonene i Vestfold Mandag Tirsdag fredag Lørdag Annonse Annonse Drop in Timebestilling Vi er fulle av nye idéer innen klipp og farge! Tør du? Vi har tid til deg! Inngang bak KIWI Tlf Åpent: Tirsdag Onsdag Torsdag og fredag Lørdag

19 Annonse Når er det lurt å begynne pensjonssparing? Endringene i folketrygden og økt levealder i samfunnet gjør at alle må sette av mer penger til sin egen pensjonsalder. Men når kan det være aktuelt å starte med egen pensjonssparing, og hva bør man tenke gjennom før man starter sparingen? I 2011 ble det innført et nytt alderspensjonssystem i folketrygden. Som følge av disse endringene vil alle som er født etter 1962 få lavere pensjon fra folketrygden. For å kompensere for dette må man jobbe lenger, spare mer på egen hånd eller begge deler. Sjekk din pensjon Pensjonen din består av tre deler: penger fra staten (folketrygd), penger fra din arbeidsgiver og egen sparing. -Vi anbefaler alle å sjekke sin egen pensjon. Det kan du gjøre ved å be om hjelp hos en rådgiver i banken din eller du kan finne fram til tallene på ulike kalkulatorer på nettet, sier Alexander Hangaas i Andebu Sparebank. Han anbefaler norskpensjon.no som er en nøytral og god nettside. - Det er mye du kan gjøre for å bedre pensjonen din: Du kan påvirke folketrygden ved å jobbe lenger. Du kan velge en arbeidsplass med god pensjonsordning og sammen med dine kolleger kan du påvirke arbeidsgiveren. Men aller viktigst: du kan starte fast månedlig sparing til egen pensjon, sier spareeksperten. det gi langt høyere avkastning om pengene plasseres i fond. Ulike fond har ulike risikoprofiler slik at du selv kan velge hva som passer deg. Spare til bolig Sparing er bra i alle livets faser, men for deg som ennå er ung er gjerne den første boligen det store sparemålet. Fram til og med det kalenderåret du fyller 33 år, kan du benytte deg av boligsparing for Kunderådgiver Alexander Hangaas. ungdom (BSU). Det gir deg både høyere rente og skattefradrag, og er en meget lønnsom spareordning. Når du har kjøpt bolig, bør du prioritere å nedbetale gjelden, slik at du skaffer deg et større økonomisk handlingsrom. Lavere gjeld kan også gi deg gunstigere rente på lånet. Å ha penger på en sparekonto for uforutsette utgifter er også viktig. - Mange velger likevel å starte en liten spareavtale ved siden av både BSU-sparing og nedbetaling av gjeld, fordi effekten av slik sparing blir bedre jo tidligere du starter. For å se hvilken effekt det har for deg, kan du besøke bankens hjemmesider, og forsøke «Årgangsspareren», foreslår Hangaas. Må spare mer selv Hvor mye man bør spare på egen hånd og hvordan, avhenger blant annet av hvor gammel man er når man starter sparingen og den enkeltes økonomiske situasjon for øvrig. Jo eldre du er når du starter å spare, jo mer må du spare hver måned, fordi du da har kortere tid på deg til å kompensere for innstramningene. - Det kan også være lurt å se på spareform og risiko. De færreste ser noe særlig på hvordan tjenestepensjonen og fripolisene er plassert, men du har faktisk mulighet til å velge risikoprofil selv. En bankrådgiver kan hjelpe deg med dette, sier Hangaas. Hvordan du sparer privat har du enda mer styring på. Mange sparer i bank, men om du sparer langsiktig vil Pensjonssparing Flere undersøkelser viser at mange synes det er vanskelig å forstå pensjonsordningene, og mange er usikre på hva slags pensjon de vil få. Parallelt med pensjonsreformen har imidlertid bankene utviklet en ny sertifisering for rådgivere som gjør at man kan tilby gode strukturerte møter for å hjelpe kunder med å finne ut av sin pensjon. - Tar du kontakt med banken din bør du få en gjennomgang av din pensjon. I et slikt møte vil du også kunne få en gjennomgang av ditt forbruk og et forslag til spareordning. Et slikt forslag vil du få skriftlig og du får god tid til å vurdere om du vil starte sparing eller ikke, avslutter Hangaas. Andebu Stikka nr

20 Andebu kommune søker Støttekontakt og private avlastere Fra august 2014 har Andebu kommune behov for støttekontakter og private avlastere. Ingen søknadsfrist, søkere på oppdraget vil bli kontaktet for en samtale. Arkivsaknr. 14/1315 Arbeidssted Oppdrag hos bruker. Tjenestekontoret i Andebu kommune. Informasjon om arbeidssted Andebu kommune har ca 5700 innbyggere og ligger sentralt i Vestfold, ca 20 minutter fra Sandefjord og Tønsberg. Tjenestekontoret er organisert i stab og skal være «døren inn» til alle helse- og omsorgstjenester. Tjenestekontoret har egen fagkonsulent som blant annet har tiltaksansvar i forhold til støttekontakter og avlastere, og skal tilrettelegge for oppdragstakere igjennom veiledning. Informasjon om oppdraget Støttekontakt er betegnelsen på en person som gir andre assistanse, støtte og oppfølging på fritiden. Det legges vekt på at støttekontakten skal være brobygger, som legger til rette for å koble sammen de som har felles interesser, knyttet til en frivillig organisasjon. Målet for tjenesten er å gi den enkelte bruker en meningsfull fritid i samvær med andre. Avlastning kan bli gitt til personer og familier som har behov for dette på grunn av krevende omsorgsoppgaver. Vi søker etter flere engasjerte og trygge personer, gjerne med kunnskap og erfaring med barn og voksne med funksjonsnedsettelse som trenger støttekontakt og/eller avlastning. Nattevandring i Andebu! Nattevandrerne etterlyser vakter Hvem som helst kan være nattevandrer, enten du er forelder, besteforelder eller en annen voksen. Ring tlf for å melde deg på. Hovedoppgaver Gi tjenestemottaker støtte og motivasjon Legge til rette slik at den enkelte opplever fellesskap Tilrettelegge kultur- og fritidstilbud ut fra den enkeltes forutsetninger Kvalifikasjoner og krav Personlige egenskaper med vekt på både samarbeid og selvstendighet, sunt folkevett, respekt og hjertet på rett sted I enkelte oppdrag er det behov for at støttekontakten kan tegnspråk Vi søker etter deg som kan gi aktivitetsbasert avlastning Godt humør, omgjengelig, fleksibel og serviceinnstilt Engasjert, med evne til å motivere Førerkort og disponere egen bil Vi kan tilby veiledning og oppfølging av fagkonsulent. Tilsetting, lønn og utgiftsdekning på kommunale vilkår etter nærmere avtale. Kontaktinformasjon Fagkonsulent Hilde Iversen Tlf / Søknad Elektronisk søknad på Vitnemål og attester medbringes på intervju. Positive grunneiere Andebu idrettslag har planer om å lage «Grønn tur nr. 1 i år til en fast merket løype. Løypa går rundt Askjemområdet, forbi Bjønnehølet og den østre delen av Askjemvannet. Berørte grunneiere er kontaktet og alle er positive. Flere steder går løypa i kanten av dyrket mark. Der gror gras og andre vekster godt på grunn av mye lys og god næringstilgang. Her kjører heldigvis grunneierne Ståle Kvernsmyr og Sverre Askjem med sine grasklippere slik at det blir som å gå på en golfbane. Tur nr. 1 har i sommer vært i hyppig bruk av beboere, ikke bare fra Askjemområdet, men også fra andre boligområder i nærheten av Andebu sentrum. Vestfold Fylkeskommune og Gjensidigstiftelsen har gitt tilsagn om penger til permanent merking av løypa. Vi retter en stor takk til grunneierne i området. 20

Tillegg/ RAPPORT 2016

Tillegg/ RAPPORT 2016 Tillegg/ RAPPORT 2016 Sentralen for friskliv, trivsel og frivillighet Andebu Frivilligsentral Satsning Andebu kommune hadde i 2012 en partnerskap for folkehelse-avtale med Vestfold fylkeskommune. Et av

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Andebu Frivilligsentral/ Sentralen

ÅRSRAPPORT 2014. Andebu Frivilligsentral/ Sentralen ÅRSRAPPORT 2014 Andebu Frivilligsentral/ Sentralen Om Andebu Frivilligsentral Andebu Frivilligsentral ble opprettet 2001 og eies av Andebu kommune. Kommunen har arbeidsgiveransvar for daglig leder, som

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene.

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene. Andebu frivilligsentral: Hva har skjedd i frivilligsentralen siden oppstart april 2001 Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Ukebrevet 23/8) FELLES

Ukebrevet 23/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (17/8 23/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye barn,

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen» Barnehageloven 1

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen» Barnehageloven 1 Månedsbrev fra Elgtråkket NOVEMBER 2013 VIPS, så var vi i november! Elgtråkket kan se tilbake på oktober med dager i full aktivitet ute i skogen, på tross av ELGJAKTA! Vi pustet lettet ut da vi ikke hørte

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013 ET LØFT I NESSKOLEN - En handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014 2018 Planen gir felles føringer på prioriterte områder for videreutvikling av kvalitet i Nesskolen. Elevens

Detaljer

TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER - BLÅBÆR

TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER - BLÅBÆR Liakroken barnehage TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER - BLÅBÆR Hei alle foreldre på Blåbær. September er nå over og vi har hatt en flott måned med mye godt vær og mye glede på avdelingen. Vi har i tillegg fått

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012 Tilbud skoleåret 2011 2012 eies og drives av Søgne kommune. Den ble opprettet i 1998. Kulturskolen er i prinsippet åpen for alle innbyggere i kommunen, men barn og ungdom er hovedmålgruppen. Hvorfor gå

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole)

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Velkommen til Holeskolen Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Barneskolene i Hole Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn - det ene er røtter - det andre er

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Viktige datoer i oktober: 1. 10: Guro fem år!! Hurra!! Uke 42: foreldresamtaler 10.10: Psykisk helsedag 24.10: FN dagen. 30.10: Emina tre år 31.10: planleggingsdag.

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VUKU SKOLEFRITIDSORDNING

ÅRSPLAN FOR VUKU SKOLEFRITIDSORDNING ÅRSPLAN FOR VUKU SKOLEFRITIDSORDNING 2015-16 VELKOMMEN TIL SFO VED VUKU OPPVEKSTSENTER! Vi har startet dett skoleåret med 22 barn i SFO. 8 barn har helplass,4 barn har 80 % plass og 10 barn har 50 % plass.

Detaljer

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Velkommen Kjære foreldre og foresatte til barn ved Saksvik skole Vi ønsker dere

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015

ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015 ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015 FAGERLIDAL SFO Fagerlidal 9325 Bardufoss SFO avdeling kl 0715 1615 Tlf. 93468827 SFO leder kontor kl 0900 1445 Tlf 93468825 Sentralbord skolen kl 0800 1530 Tlf. 93468824

Detaljer

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI «Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider:

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

våren 2009 2009neråv

våren 2009 2009neråv ren 2009 våren 2009 Hva er G60? Et kulturtilbud til ungdom mellom 13-20 år som ønsker å gjøre noe kreativt på fritida Tilbyr kurs og lokaler til aktiviteter som band, foto, tekstil, keramikk, grafikk m.m.

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Velkommen til tredje trinn på Årvoll Aktivitetsskole! Ett stort Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva vi

Detaljer

Referat fra politisk møte mellom Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner

Referat fra politisk møte mellom Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner Referat fra politisk møte mellom Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner Sted: Stokke ungdomsskole Tid: 25. juni 2014 kl 09.00 12.00 Til stede fra Andebu kommune: Bjarne Sommerstad, ordfører Jan Tore Rui-Haugerød,

Detaljer

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole)

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Velkommen til Holeskolen Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Barneskolene i Hole Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn - det ene er røtter - det andre er

Detaljer

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Innledning På Kunnskapsdepartementets nettside kan man lese: SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn,

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

Velkommen som foresatte ved Lø skole!

Velkommen som foresatte ved Lø skole! Vår visjon: Lø skole en inkluderende skole, en skole der alle er trygge og blir aksepterte. Velkommen som foresatte ved Lø skole! Det er mange nye opplysninger når en starter på skoleåret. Vi håper at

Detaljer

Til foreldre som vil arrangere

Til foreldre som vil arrangere Til foreldre som vil arrangere Å forske vekker begeistring Barn stiller de beste spørsmålene. Når de får undersøke egne spørsmål, bruker de nysgjerrigheten sin, er kreative og løser problemer de interesserer

Detaljer

INFORMASJON SKOLESTARTERE /6-17. Gi meg en sjanse til å skinne Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim

INFORMASJON SKOLESTARTERE /6-17. Gi meg en sjanse til å skinne Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim INFORMASJON SKOLESTARTERE 2017 14/6-17 Gi meg en sjanse til å skinne Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim Hentet fra Kvalitetsmelding for SFO Etter en lang skoledag skal SFO ivareta barnas behov for frilek,

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole

Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole Hei kjære SurfCamp deltager! Håper du nå er klar for SurfCamp på Hvalstrand i sommer! Instruktører og øvrige ansvarlige er godt forberedt, og vil

Detaljer

HØSTINFO 2014. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre.

HØSTINFO 2014. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. HØSTINFO 2014 Hausten er komen til huset i hagen Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. Tre jenter ned og tre jenter ut. No haustar våre jenter kvar sin eplegut av Einar

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015! Årvoll Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015! Årvoll Velkommen til andre trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Andedammen. Hva har vi gjort i september?

Andedammen. Hva har vi gjort i september? Månedsbrev oktober 2015 Andedammen Hva har vi gjort i september? Vi har blitt et godt og komplett lag på Andedammen. Vi voksne har blitt godt kjent med hele barnegruppen, og dere foreldre. Vi vet hvem

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Virksomhetsplan, Praktiske opplysninger, Årsplan 2015-2016, Pedagogisk plan og Foreldrepost finner dere også på vår hjemmeside: www.hogmo.barnehageside.no Advent, en tid for ettertanke Det finnes noen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell)

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) VELKOMMEN TIL VIK SKOLE Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) Samarbeidspartnere KPPT Helsestasjonen Barnevernet Kulturskolen 1. linje

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Velkommen til NØKLEVANN AKTIVITETSSKOLE Skoleåret 2017 / 2018

Velkommen til NØKLEVANN AKTIVITETSSKOLE Skoleåret 2017 / 2018 ~ 1 ~ Velkommen til NØKLEVANN AKTIVITETSSKOLE Skoleåret 2017 / 2018 På Nøklevann Aktivitetsskole skal elevene oppleve: Trygghet Selvstendighet Sosial utvikling Faglig utvikling ~ 2 ~ Innhold Velkommen

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Juni på Tippetue Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Mål for perioden juni: Bli kjent med sommer som årstid. Metoder: Fortelling Forming Fellessamling

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2013 Hei alle sammen Denne måneden har vi gjort masse kjekke ting sammen på Sverdet, vi har blant annet hatt mange fine turer, spilt spill og ikke minst sunget og

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 ADMINISTRASJONENS HJØRNE Nok et skoleår går mot slutten og sommeren nærmer seg med stormskritt! Ungene koser seg ute i friminuttene og det skjer andre ting på skolen enn

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling.

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling. INNLEDNING LÆRLINGEN Du har ansvar for egen læring. Du må sjøl ta ansvar for hva du skal planlegge, gjennomføre og evaluere. Opplæringsboka er din dokumentasjon på at du tar ansvar. Vær flink til å spørre.

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 1 Innhold Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014... 1 Informasjon... 3 Foreldresamarbeid... 4 Meldesystem, rutiner ved henting... 4 Hva er SFO?... 5 Våre verdier... 5 Trygghet,

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN APRIL JUNI 2010 INNLEDNING: Mye har skjedd i forrige periode, vi har fått ny styrer Annelin, og en ny jente som heter Synne på avdelingen. Velkommen til dere begge. Det har vært

Detaljer

Palsfokus for uke 9 og 10:

Palsfokus for uke 9 og 10: Palsfokus for uke 9 og 10: Hvordan tar vi vare på hverandre? Jeg er positiv og hjelpsom i friminuttene. Jeg tar med andre i lek og sier i fra til en voksen hvis det er behov. Palsfokus for uke 11 og 12:

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 3.-7 Oktober 41 10.-14 Oktober JUBILEUMSUKA Offisiell åpning av nye Granåsen barnehage av Ordføreren kl 13 Skifer friluftsuke

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO ÅRSPLAN FOR STANGE SKOLE SFO 2011/2012 Vi ønsker barn og voksne velkommen til vår SFO! Vår visjon er SFO skal være et godt og trygt sted å være for både små og

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ.

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Den første høstmåneden er nå over og har vist seg fra sin beste side med masse deilig vær og mye tid til

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Skolenytt nr Sysle skole

Skolenytt nr Sysle skole http://sysle.skole.custompublish.com/ Skolenytt nr. 1 2012 13 Sysle skole Skolestart på Sysle for 169 elever i dag! Håper ferien har gitt gode minner, nye opplevelser og masse energi som igjen skal vise

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for første trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for første trinn høsten 2015! Kurser og tilbud for første trinn høsten 2015! Velkommen til første trinn på Årvoll Aktivitetsskole!! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva vi tror blir

Detaljer

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016.

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Så er snart barnehage året 2015/2016 slutt og vi ser frem til sommerferie og late dager. Vi har hatt en fantastisk tid sammen med deres barn og vi har opplevd

Detaljer

Velkommen til foreldremøte 10. trinn

Velkommen til foreldremøte 10. trinn Velkommen til foreldremøte 10. trinn Hva skal vi snakke om Presentasjonsrunde Valg av klassekontakt og FAU-representant Informasjon fra skoleledelsen Diverse praktisk info Våre forventninger til deg Leksehjelp

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler!

Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler! Til 10.trinn og foresatte. Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler! Søknadsfristen for videregående skole nærmer seg raskt, og mange av elevene begynner å bli

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden november 2013.

Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 8 Samling: Mette Samling: Mette Turdag: kl 10:00 Kulturskole 3 år kl 10:00 4 år kl 10:35 Foreldrekaffe 15-16:30 Varmmat

Detaljer

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016.

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Eidsvoll. Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal startet opp mandag 10.10. Vi hadde mange ulike arrangementer i løpet av uke 41 og 42. Felles for dem alle

Detaljer

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Strusshamn skole. Den gir foresatte og andre informasjon om innhold og organisering

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer