Per Kleiva, Anders Kjær, Willibald Storn, Morten Krohg og Victor Lind

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Per Kleiva, Anders Kjær, Willibald Storn, Morten Krohg og Victor Lind"

Transkript

1 Tollbugata 24, 0157 Oslo tlf Org. nr GRAS er død Leve GRAS Per Kleiva, Anders Kjær, Willibald Storn, Morten Krohg og Victor Lind tekster av: Line Harr Skagestad Harald Flor Tomas Bjerke Holen

2

3 Leve GRAS Line Harr Skagestad Med utstillingen GRAS er død Leve GRAS retter vi søkelyset mot en kort og viktig periode i norsk kunsthistorie fra etterkrigstiden, representert ved Per Kleiva, Victor Lind, Morten Krohg, Anders Kjær og Willibald Storn. Det er 40 år siden Gras-gruppen, der de fem kunstnerne var sentrale medlemmer, ble oppløst. Derfor, og fordi det er grunnlovsjubileum har Norske Grafikere invitert dem til å vise utvalgte silketrykk fra den aktuelle perioden kombinert med enkelte nye arbeider, som viser utviklingen i deres respektive kunstnerskap. I lys av grunnlovsjubileet ønsker vi å fremheve disse banebrytende kunstnerne. Med sin ideologi la de grunnlaget for en statlig kunstnerpolitikk, og med sitt billedspråk ble de toneangivende for en idébasert tilnærming, som siden fikk utslag i nykonseptualismen på 2000-tallet. Dessuten og ikke minst, fremstår de som gode ambassadører for grafikken og mediets unike evne til mangfoldiggjøring. GRAS-gruppen var et venstrepolitisk, kunstfaglig interessefelleskap bestående av nærmere 20 billedkunstnere i Oslo, som var aktive i årene De var engasjert i utenrikspolitikk og kunstnernes fagpolitikk, med et felles ønske om at kunsten skulle vekke publikum. Gjennom sin virksomhet protesterte de blant annet mot Vietnamkrigen og EEC, i tillegg til å legge strategier for en mer demokratisk kunstnerpolitikk. Gruppen hadde et fellesverksted der de lagde silketrykk, og hadde som mål at kunsten skulle nå ut til bredden av folket. Grafikken, som var i kraftig oppblomstring på denne tiden, ble et nyttig verktøy for kunstnerisk spredning av politiske ytringer. Silketrykket, som også var velegnet for overføring og bruk av foto, ble deres foretrukne medium. Gjennom silketrykket kunne de formidle klare budskap med enkel symbolikk, og dermed bli tilgjengelige for folk flest. Hver av kunstnerne hadde sin individuelle uttrykksform, men formspråket deres hadde en felles forankring i amerikansk popkunst. Motivmessig uttrykte de derimot sterk motstand mot amerikansk kapitalisme og krigføring i Vietnam. I år er det 40 år siden Kunstneraksjonen 1974, som stilte tre grunnleggende krav til myndighetene: Økt offentlig bruk av kunstverk, vederlag for bruk av kunst og garantert minsteinntekt. Disse kravene var først utarbeidet av GRAS-gruppen som langsiktige mål, der oppbygningen av en ny fagorganisasjon for kunstnerne stod sentralt. Saken ble første gang fremlagt i Norske Grafikere og UKS i 1971, og fikk gjennomslag i kjølvannet av kunstneraksjonen noen år senere. Det skjedde parallelt med etableringen av Norske Billedkunstneres Fagorganisasjon (NBFO); en samlet interesseorganisasjon bestående av 13 kunstnerorganisasjoner. Det ble inngått et samarbeid mellom organisasjonene og departementet, som endte med at kunstnerne fikk forhandlingsrett med staten om støtte- og vederlagsordninger. Som nevnt er det også 40 år siden kunstnergruppen GRAS ble oppløst, etter en lang kamp for å bedre kunstnernes rettigheter og levekår. Det har skjedd mye i norsk kunstliv siden 1970-tallet, da kunstnerstanden var en liten og oversiktelig gruppe på rundt 3000 personer. I dag er det registrert over yrkesaktive kunstnere i Norge. Levekårsundersøkelsen fra 2006 kunne avdekke at halvparten av billedkunstnerne er avhengig av andre jobber for at det skal gå rundt. Resultatene motiverte til et opprop blant kunstnerne i 2007, inspirert av Kunstneraksjonen Manifest 2007 å være kunstner er et yrke stilte krav om bedre stipendordninger, flere subsidierte atelier og en styrket offentlig innkjøpsordning.

4 I 2012 ble den garanterte minsteinntekten (GI) avskaffet og høsten 2013 ble det lagt frem forslag om å kutte i flere stipendordninger. Dette fremprovoserte en landsdekkende kunstneraksjon som medførte at stipendordningene ble opprettholdt. Større engasjement og en ny giv spredte seg blant kunstnerne. I lederen av Billedkunst 2/2014 skrev styreleder i Norske Billedkunstnere Hilde Tørdal følgende: Stipend representerer det nødvendige såkornet vår profesjon er avhengig av for å få frem talenter som tar nødvendig risiko, eksperimenterer, utfordrer og er nyskapende. Takket være at denne stipendpolitikken har vært opprettholdt gjennom mange år, der vi en ny gullalder for norske billedkunstnere, som nå hevder seg på de mest prestisjetunge av de internasjonale mønstringene som Documenta og Sydney-biennalen. I disse dager arbeider Kulturdepartementet med en utredning om kunstnerpolitikkens virkemidler. Det gjenstår å se i hvilken retning vinden snur, men historien fortsetter i kjølvannet av 1970-tallet, da kunstnerne la grunnlaget for en statlig og mer demokratisk fagpolitikk.

5 GRAS er død leve GRAS! Harald Flor Når kjernetroppen fra GRAS-gruppa nå stiller ut sammen i Galleri Norske Grafikere, ser man igjen hvor forskjellig kvintetten spilte ut sine visuelle virkemidler. Selv om silketrykket var den teknikken som fikk felles forrang på deres grafiske repertoar. Det skyldtes både serigrafiets potensial for mangfold på billedsiden, og mediets iboende muligheter til å realisere massespredning. Popkunsten var en viktig veiviser mot nye måter å synliggjøre samfunnsmessige motsetninger i det urbane landskapets kontraster. Mens Paris-revoltens produksjon av plakater ved Atelier Populaire ble et ansporende eksempel når det gjaldt demokratisk distribusjon i 68-vårens gatebilde. Med sitt silketrykk Helsing til Ho Chi Minh fra året etter istemte Per Kleiva en ideologisk betont elegi over den vietnamesiske frigjøringshelten. FNL-flagget tjente som klangbunn. Men den gule stjernen fra det blafrende kampsignalet var forvandlet til den stilleflytende lotusblomstens lysende fredssymbol. Den forhåpningsfulle metaforen ble snart fortrengt av vreden over USAs tiltakende terrorbombing. På GRAS-verkstedet kanaliserte Kleiva sine kritiske ressurser gjennom serigrafiteknikken med de mesterlige Amerikanske sommerfuglar og Tre blad frå imperialismens dagbok i Samtidig som han ble veileder for flere av kollegene i den tekniske håndteringen av rakel på silkeduken. En av dem var Anders Kjær, som brøt opp fra et strengt hard edge -idiom og orienterte seg mot en suggestiv romlig regi av emosjonelle elementer. Hans mest kjente silketrykk fra GRAS-perioden Requiem er et visuelt veltalende eksempel på det. Der Kjær med impulser fra så ulike kilder som det fotografiske portrettet av den myrdete Che Guevara og et filmstill fra Stanley Kubricks 2001, iscenesatte en fortettet framstilling hvor dødsmessen synes å strømme som klagende stillhet gjennom det golde billedrommet. En tung taushet trenger også inn i Sør-amerikansk interiør fra Men de levrete blodsporene på cellegulvet gir et uhyggelig vitnemål om ofrenes redselsskrik under torturens bestialske behandling, som Pinochets bødler fikk frie hender av USA til å utbre i Chile. Morten Krohg kom til serigrafiet via maleriet, der Jasper Johns og Robert Rauschenberg hadde vært viktige peilepunkter på 60-tallet. Både inntrykkene fra de politisk tilspissete motsetningene og silketrykkets muligheter for skjerpe tematiske kontraster, fikk ham til å utvikle et mer samfunnskritisk vokabular. Hot summer. Newark 1967 der ei afro-amerikansk tenåringsjente ligger i gata som offer for politivold mens en idealisert, lyshåret modell inntar velbehagets hvilende positur, er symptomatisk for Krohgs kritiske vending. Likeså bruken av fotografisk råmateriale og fragmenter fra reklamens retorikk. Krohg kunne også søke i kunsthistorien etter næring for sin aktuelle samfunnskritikk. Det framgår så vel av de bibelsk-inspirerte initialene i US INRI, som koblingen mellom den religiøse martyren på gullgrunn og kamerabildets gråskala med de sivile ofrene etter massakren i My Lai. Serigrafiet har en makaber undertekst, som viser til New York-kardinalen Spellmanns ord om at Våre menn er Jesu Kristi soldater i Vietnam. Tittelen har dessuten en verbal likhet med US ARMY, og peker dermed enda mer eksplisitt ut de ansvarlige for ugjerningen. Myrderiene i My Lai ga også grunnlag for Victor Linds krasse kritikk av dobbeltheten ved vestlig sivilisasjon. I silketrykket My Love, My Lai blir en divas uvirksomme verden invadert av redselssynene fra Vietnam, og ordspillet i tittelen gjør konstellasjonen mellom ubegrenset konsumpsjon og hensynsløs aggresjon til et enda mer avskyelig uttrykk for USAs som supermakt. Lind lot overgrepene mot de forsvarsløse sivile få en intim, familiær dimensjon, når han brukte

6 bildet av sin egen nakne datter Andrea som sårbart, lite menneske i Blitz. Den frontalt plasserte og dramatisk illuminerte ungen formidler samtidig et nifst ekko fra det kjente reportasjefotografiet av skrekkslagne, vietnamesiske barn på flukt i napalmbomberegnet. Mens samme Andrea agerer som modell med motsatt fortegn, når hun omsluttes av den lysende energien fra framtidshåpets farger i Sosialismen fører til frihet. De groteske, globale forskjellene personifiseres i Willibald Storns Fredselskeren. Millionæren som alene mesker seg med godsakene foran et kompani av kelnere som står beredt til å lyde hans minste vink, er imidlertid innesluttet av ulike mennesker fra den tredje verden som synes å gro sammen til en solidaritetens ranke. Storn sprenger også rammene for venstresidas emblemer, når han trekker inn en orientalsk åpen hånda som vernesymbol mot forbannelsen fra Det onde øyet. Hånda beskytter samtidig dua, som et av Storns forbilder Pablo Picasso gjorde til fredens sendebud. Denne evnen til å flette sammen tematiske tråder og fabulere fram en visuell vev med utspring fra forskjellige kilder, får også tekniske gjensvar hos Storn som stadig har kombinert silketrykket med andre grafiske metoder.

7 Réalisme TV Tomas Bjerke Holen Kunstnerkollektivet GRAS var i norsk sammenheng et unikt tilsvar på visse tendenser på den internasjonale kunstscenen. Dette essayet prøver å skissere opp noen slike historiske koblinger, særlig mot det franske kunstmiljøet på 60-tallet og nye teknologiske og sosiale endringer som kom til syne på denne tiden. Altså, hvordan kan man plassere GRAS inn i en større historie om plakatkunst? I I løpet av siste halvdel av det 19. århundre skjer en rekke dramatiske medieteknologiske fremskritt filmen, lydopptaket, telefonen, og skrivemaskinen ble alle oppfunnet og utviklet, blant annet. I et slikt selskap kan Jules Chéret sitt samtidige arbeid med nye litografiteknikker i utgangspunktet virke mindre viktig. Men Chérets sin innovative plakatgrafikk ville ha betydningsfulle konsekvenser. Hans bruk av farger og motiver fra det unge, urbane livet skilte seg fra det teksttunge plakatdesignet som hadde vært vanlig praksis, og ikke lenge etter hadde denne nye, fargerike plakatstilen begynt å tapetsere bygatene i Paris 1. Ikke bare signaliserte dette en ny idé om hva plakaten kunne være et begrep om plakatkunst dukket opp - men det var også, sammen med andre nye teknologier, med på å endre de forhold for visualitet og persepsjon som lå til grunn for det 20. århundre. Både kunstnere og reklamemenn gikk inn i dette nye århundret med et nytt visuelt vokabular der persepsjon, oppmerksomhet og distraksjon i en automatisert verden stod sentralt. Dette var for eksempel et av premissene for Walter Benjamins meget kjente essay Kunstverket i reproduksjonsalderen fra Disse endrede forholdene intensiveres ytterligere i etterkrigstiden. USA er inne i en periode med voldsom økonomisk vekst, senere kalt kapitalismens gullalder (ca ). Og i løpet av 50- og 60-tallet slår USA sitt kulturelle og økonomiske hegemoni med full kraft inn mot et Europa i skvis mot østblokken 2. Dette avføder igjen helt nye former for plakatkunst, og GRAS sin virksomhet kan forstås i denne konteksten. Deres silketrykk tok en tydelig inspirasjon fra amerikansk samtidskunst for å lansere like tydelige anti-amerikanske og venstreradikale politiske kunstuttrykk 3. Men ti år tidligere hadde det allerede begynt å koke i sentral-europa, og i Paris gikk kunstnere som Francois Dufrêne, Raymon Hains og Jacques de la Villeglé rundt i bygatene og produserte helt nye former for plakatkunst - ved å rive i stykker reklameplakater. Disse franske kunstnerne, kalt décollagistes, gikk i frankrike sammen med andre samtidige kunstnere under betegnelsen Nouveau Réalisme, nyrealisme, et begrep gitt av kunstneren Yves Klein og kunstkritikeren Pierre Rastany. For Rastany spesielt var dette kunstnere som forholdt seg til og arbeidet med en ny type masseprodusert og kommersiell virkelighet 4. Her finnes det likhetstrekk med de amerikanske pop-kunstnerne, og det var faktisk utstillingen The New Realists på Janis Gallery i New York i 1962, der både franske og amerikanske kunstnere stilte ut, som lanserte det som bare kort tid etterpå ble hetende Pop Art, og som raskt ble et internasjonalt fenomen. I 1964 åpnet for eksempel en utstilling med pop-kunst på Lousiana i Danmark, en utstilling som hadde stor påvirkning på GRAS-kunstnerne. Det fantes derimot de som stilte seg mer kritisk til denne Nouveau Réalisme, eller i hvert fall til Pierre Rastany sitt optimistiske syn på hva den nye vare-virkeligheten innebar. De franske situasjonistene, en marxistisk avantgardegruppe, mente at denne realismen hadde lite med 1 For en enkel oversikt over plakatens historie se for eksempel The Moderen Poster av Stuart Wrede. 2 En detaljert historisk analyse av dette forholdet er beskrevet i boken Seducing the French: The Dilemma of Americanization av Richard F. Kuisel. 3 Fotomontasjen, særlig slik den ble brukt som politisk plakatkunst av dadaistene og etterfølgende kunstnere, bør også nevnes i forbindelse med GRAS sitt billeduttrykk i et historisk perspektiv. 4 For en mer utfyllende beskrivelse av denne gruppen se boken Nouveau Réalisme, 1960s France, and the Neo-avant-garde: Topographies of Chance and Return av Jill Carric.

8 virkeligheten å gjøre 5. For Guy Debord, situasjonistenes mest prominente ideolog, var poenget snarere at kapitalismen erstatter virkeligheten med et skuespillsamfunn som medierer igjennom bilder. Enkelt sagt, det var denne tilstanden av å være avkuttet fra virkeligheten som kjennertegnet det moderne kapitalistiske samfunnet 6. Men man kunne også iverksette motstandshandlinger, ved for eksempel det situasjonistene kalte détournement å snu kapitalismens uttrykk mot seg selv. Det var ikke så langt fra dette som skjedde i løpet av studentopprøret i Paris i mai 1968, da studenter okkuperte verkstedet ved kunstskolen Ecole des Beaux Arts og satte opp et silketrykkveksted under navnet Atelier Populaire. Her kunne de i høyt tempo produsere silketrykk med sjablongaktige motiver, noen også påført situasjonistiske slagord. Verkstedet var et forsøkt på å skape en alternativ mediekanal til den tradisjonelle pressen, som ofte var vennlig innstilt til den sittende de Gaulle regjeringen studentene gjorde opprør mot 7. Atelier Populaire ble en modell for flere sosialistiske grafikkverksteder rundt omkrig i Europa, blant annet GRAS 8. II Atelier Populaire er et eksempel på at grafikk nå ble brukt på en ny måte som et forsøk på å både herme og forsinke de elektroniske, kybernetiske teknologiene som kom i kjølevannet av andre verdenskrig. Generelt for alle trykkepraksiser nå, enten det var aviser, magasiner, pocketbøker eller plakater, var at rask produksjon og en høy endringsvillighet (feedback) var nødvendig. I denne sammenheng kan grafikkunsten sees som en intervensjon i en akselererende masseproduksjon. Grafikken kunne skape et rom der paradoksale objekter kunne eksistere - som både var unike trykk og serieproduserte varer samtidig. GRAS jobbet dypt inne i slike problemstillinger, ta for eksempel det notorisk uklare skillet de praktiserte mellom plakater som ble klistret opp i bybildet og plakater som ble utstilt på gallerier. I tillegg eksperimenterte GRAS med offsett-trykk, det moderne trykkeriet sin teknikk, og planla opprinnelig å gi ut avis. Et eksempel på den nye raske informasjonsflyten var mediedekningen av Vietnam-krigen. En global nyhetshendelse, og i Norge kom engasjementet for Vietnam-krigen tidlig 9. Sammen med EF kampen var Vietnam-krigen blant de viktigste ideologiske og ikonografiske elementene i GRAS sin kunstpraksis. Vietnam-krigen var også spesiell ved å være den første krigen som ble dekket av TVmediet 10. Slik sett var GRAS sine plakater inkorporert i et mye større mediekretsløp, der informasjon og bilder beveget seg fra TV-skjermen, til aviser, til plakater og tilbake igjen. Plakatkunsten begynte med andre ord å oppføre seg televisuelt. I dette ligger det at TV-teknologien er først og fremst et utrykk for mer dyptgående sosiale strukturer. Kunsthistoriker Jonathan Crary har skrevet grundig om dette, og hans argument er at TV, og senere digitale teknologier, er siste instans i en lang utvikling av sosial disiplinering av menneskets kropp og kognisjon tallets teknologier står med andre ord i en relasjon til de samfunnsendringene som skjedde på grunn av blant andre Jules Chéret på slutten av 1800-tallet. Plakatkunsten har hele veien fulgt denne utviklingen og kobler på denne måten GRAS inn i et mye større teknologisk og sosialt nettverk. 5 Morten Krohg har brukt begrepet kritisk realisme i forbindelse med GRAS. Dette begrepet blir gjerne knyttet til den marxistiske tenkeren György Lukács som mente at sosialistisk kunst (spesifikt refererte han til litteratur) burde ta en realistisk form, i motsetning til for eksempel Bertolt Brechts modernistiske marxisme. 6 Se Guy Debord: The Society of the Spectacle. 7 For mer om Atelier Populaire se boken Beauty Is In The Street: A Visual Record of The May '68 Paris Uprising av Johan Kugelberg og Philippe Vermès. 8 Andre grupper var Rote Nelke i Vest-Berlin, Røde Mor i København og Folkets Atelje i Stockholm. GRAS hadde dog en løsere politisk plattform enn disse gruppene, og hadde lite direkte kontakt med de. Dette er beskrevet i Nora Ceciliedatter Nerdrum sin avhandling Bildene er mitt våpen: - En analyse av GRAS-gruppas silketrykk med fokus på ideologi. 9 Den norske motstanden mot Vietnam-krigen begynte før tilsvarende demonstrasjoner kom i USA, se Ketil Blom Haugstulen sin masteroppgave om norsk motkultur: Samfunnet er et rottereir : Det motkulturelle Arbeidskollektivet i Hjelmsgate Se Michael Mandelbaum sin artikkel Vietnam: The Television War i Deadalus, Vol. 111, No. 4, Se Crarys bøker Techniques of the Observer: On Vision and Modernity In the Nineteenth Century og Suspensions of Perception: Attention, Spectacle, and Modern Culture. Branden W. Joseph bruker også disse teoriene i en analyse av Robert Rauschenbergs silketrykk, se Random Order: Robert Rauschenberg and The Neo-Avant-Garde.

Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978.

Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978. 66 Da grafikken kom til Haugesund om Haugesund Billedgalleris grafikksamling Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978. Da grafikken kom til Haugesund om Haugesund Billedgalleris grafikksamling 67 DA

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

FORANKRING I LÆREPLAN:

FORANKRING I LÆREPLAN: FORANKRING I LÆREPLAN: Innholdsfortegnelse OM DOKUMENTET... 2 GRUNNSKOLE... 2 LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK... 2 Kompetansemål etter 4. trinn:... 2 Kompetansemål etter 10. trinn... 2 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING...

Detaljer

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Fastsett som forskrift av . Gjeld

Detaljer

MEVIT1700 Seminargruppe 4 Gruppe C

MEVIT1700 Seminargruppe 4 Gruppe C MEVIT1700 Seminargruppe 4 Gruppe C Multimedialitet og multimodalitet 5. august 2007 Multimedialitet Begrepet om multimedialitet er, ifølge Liestøl og Rasmussen (2007), det faktum at uttrykkselementene

Detaljer

Fra impresjonisme til ekspresjonisme

Fra impresjonisme til ekspresjonisme Fra impresjonisme til ekspresjonisme Paul Cezanne, Paul Gauguin og Vincent van Gogh var blant impresjonister i begynnelsen men den kunstretning følte de var formløs og lite konkret. Impresjonisme oppfylte

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Matti Lucie Arentz Styreleder // Forbundet frie Fotografer

Matti Lucie Arentz Styreleder // Forbundet frie Fotografer Til Kulturdepartementet Enger- utvalget Oslo 1. november 2012 Forbundet Frie Fotografer (FFF) takker for invitasjonen til å komme med innspill til Kulturutredningen 2014. Vedlagt finner dere to vedlegg;

Detaljer

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud WONG CHUNG-YU Trinn: 8. - 10. Tidspunkt: 07.10. - 13.11.11 Varighet: 45 min. FAGOMRÅDER:

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 10.TRINN SKOLEÅR

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 10.TRINN SKOLEÅR Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 10.TRINN SKOLEÅR 2017-2018 I utgangspunktet er to klasser ( a/b, c/d, e/f ) sammenslått og delt i tre. I noen perioder jobber vi med hele

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Norsk 393 timer Fagkoder: NOR1211, NOR 1212 og NOR1213 Er hele faget godkjent? Ja Nei (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Muntlige tekster

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. TRINN Årstimetallet i faget: 95 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

press review DET Menneskelige mønster hannah ryggen I vår tid Kunsthall Oslo 5. Mars -24. APRIL 2011

press review DET Menneskelige mønster hannah ryggen I vår tid Kunsthall Oslo 5. Mars -24. APRIL 2011 press review DET Menneskelige mønster hannah ryggen I vår tid Kunsthall Oslo 5. Mars -24. APRIL 2011 Det menneskelige mønster Hannah Ryggen i vår tid Hannah Ryggen, Gerd Arntz, Anna-Eva Bergman,

Detaljer

Fagplan BILDE. Utarbeidet av; Ann Jessica Vestre Janne A. Nordberg. Fagplan BILDE. Tromsø Kulturskole 2009

Fagplan BILDE. Utarbeidet av; Ann Jessica Vestre Janne A. Nordberg. Fagplan BILDE. Tromsø Kulturskole 2009 Fagplan BILDE Utarbeidet av; Ann Jessica Vestre Janne A. Nordberg 1 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte i 2000 å utarbeide en rammeplan for kulturskolene, i 2003 ble den ferdig og heter på vei til mangfold.

Detaljer

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: RLE. Kristendom, islam, hinduisme, buddhisme, og livssyn.

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: RLE. Kristendom, islam, hinduisme, buddhisme, og livssyn. Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Fag: RLE Hovedområder Kompetansemål Grupper av kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse

Detaljer

Framtid Furuset bibliotek?!

Framtid Furuset bibliotek?! Framtid Furuset bibliotek?! Tradisjonelt handlingsrom for bibliotek publisert litteratur og andre uttrykk Uttrykk frikoblet fra forlagsbransje og fysisk distribusjon Nytt handlingsrom for bibliotek lesere

Detaljer

«Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.»

«Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.» 044-049 09.02.04 14:05 Side 2 «Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.» Hans Petter Blad Det er svært få kvinner som regisserer spillefilm i Norge. For å bøte på dette problemet har det

Detaljer

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR Utarbeidet av Ruseløkka barnehage, Oslo PROSJEKTTITTEL «I hagen til Miró» FORANKRING I RAMMEPLANEN Barnehagen skal bidra til at barna «utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og

Detaljer

VEILEDING FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLEN TABLÅER CRISPIN GURHOLT. Lillehammer Kunstmuseum. Crispin Gurholt Live Photo Lillehammer. 21. april 17.

VEILEDING FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLEN TABLÅER CRISPIN GURHOLT. Lillehammer Kunstmuseum. Crispin Gurholt Live Photo Lillehammer. 21. april 17. VEILEDING FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLEN 1 TABLÅER CRISPIN GURHOLT Lillehammer Kunstmuseum Crispin Gurholt Live Photo Lillehammer 21. april 17. juni 2012 KORT OM FORMIDLINGSOPPLEGGET Lillehammer Kunstmuseum

Detaljer

FOTOGRAFIETS HUS. Verdensarena for fotografi i Oslo FOTO-NORGE. Fellesorganisasjonen. Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932

FOTOGRAFIETS HUS. Verdensarena for fotografi i Oslo FOTO-NORGE. Fellesorganisasjonen. Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932 FOTOGRAFIETS HUS Verdensarena for fotografi i Oslo Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932 Fellesorganisasjonen FOTO-NORGE Foto: Ernst Furuhatt, fra Kapadokya, 2013. Verdensarena for fotografi

Detaljer

Samling og splittelse i Europa

Samling og splittelse i Europa Samling og splittelse i Europa Gamle fiender blir venner (side 111-119) 1 Rett eller feil? 1 Alsace-Lorraine har skiftet mellom å være tysk og fransk område. 2 Robert Schuman foreslo i 1950 at Frankrike

Detaljer

Mandatory assignment 05. Illustration/photo.

Mandatory assignment 05. Illustration/photo. Mandatory assignment 05. Illustration/photo. Birgitta Serine Kvelland Ferdig produkt: Tolkning av oppgave: Jeg tolker oppgaven slik at vi skal lage en plakat for en gjenstand som viser til den perioden

Detaljer

I HAGEN TIL MIRÓ. Ruseløkka barnehage KORT OM PROSJEKTET

I HAGEN TIL MIRÓ. Ruseløkka barnehage KORT OM PROSJEKTET Ruseløkka barnehage I HAGEN TIL MIRÓ KORT OM PROSJEKTET «I hagen til Miró» er et kunstprosjekt som startet med at alle i barnehagen fikk oppleve en stor utstilling ved Henie Onstad kunstsenter av den spanske

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 I utgangspunktet er to klasser ( a/b, c/d, e/f ) sammenslått og delt i tre. I noen perioder jobber vi med hele

Detaljer

dreamweaverflash bridge typografi photoshop label masse som struktur film indesign indesign logo komposisjon webside den daglige tegningen steampunk

dreamweaverflash bridge typografi photoshop label masse som struktur film indesign indesign logo komposisjon webside den daglige tegningen steampunk inal adobe cut cs3 til nå... den daglige tegningen webside indesign indesign komposisjon dreamweaverflash typografi label photoshop Z steampunk Z logo film bridge masse som struktur typografi: Typografi

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5 Side 1 av 5 Politisk vekkelse og borgerskapets overtagelse Valget til stenderforsamlingen Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist

Detaljer

En glødende samtidskunstner

En glødende samtidskunstner En glødende samtidskunstner Av Anne Eriksdatter Bye 22.02.2012 09:49 Hannah Ryggen hadde alltid noe å si oss. Det vil hun alltid ha, så lenge menneskene har noe ondt på hjertet, sier Inga Elisabeth Næss,

Detaljer

Læreplan i kunst og skapende arbeid valgfritt programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i kunst og skapende arbeid valgfritt programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplankode: XXXX-XX Læreplan i kunst og skapende arbeid valgfritt programfag i utdanningsprogram for Fastsett som forskrift av . Gjeld frå

Detaljer

Olav Mosebekk 100 år

Olav Mosebekk 100 år Olav Mosebekk 100 år Mor og barn Kongsberg Rådhus 11. oktober 21. oktober 2010 Olav Mosebekk 100 år Formidlingsprogram KJÆRE ALLE LÆRERE! I år er det 100 år siden Olav Mosebekk ble født i Kongsberg. Kongsberg

Detaljer

Dybdelæring: hva er det - og hvordan kan det utvikles? Sten Ludvigsen, UiO

Dybdelæring: hva er det - og hvordan kan det utvikles? Sten Ludvigsen, UiO Dybdelæring: hva er det - og hvordan kan det utvikles? Sten Ludvigsen, UiO Metaforer om læring Meteforer om læring Læring som distribuert kognisjon Metaforer om læring Metaforer om læring Multiple perspektiver

Detaljer

Per Kleiva, Amerikanske sommerfuglar 1971. Per Kleiva/BONO 2008

Per Kleiva, Amerikanske sommerfuglar 1971. Per Kleiva/BONO 2008 Per Kleiva, Amerikanske sommerfuglar 1971. Per Kleiva/BONO 2008 Foto: O. Væring EFTF. AS Nora Ceciliedatter Nerdrum Et reklamebyrå for ml-bevegelsen? Grafikergruppa GRAS (1969 73) Mye er sagt om litteraturen

Detaljer

Kritikkens forgreninger

Kritikkens forgreninger Hans Chr. Garmann Johnsen, Terje Dragseth, Oddbjørn Johannessen og Hans Kjetil Lysgård (red.) Kritikkens forgreninger Om samfunnskritikk i litteratur og samfunnsvitenskap Høyskoleforlaget N O R W E G I

Detaljer

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål med faget Til alle tider har mennesket utnyttet og bearbeidet materialer til redskaper, klær, boliger og kunst. De menneskeskapte

Detaljer

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Kunst og håndverk. Lærer: Nils Harald Sør-Reime. Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Kunst og håndverk. Lærer: Nils Harald Sør-Reime. Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder.. Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Kunst og håndverk Trinn: 4 Lærer: Nils Harald Sør-Reime Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer, annet

Detaljer

RISS - grafikkverksted. med Solveig Landa og Anita Tjemsland. Klassetrinn: 7.

RISS - grafikkverksted. med Solveig Landa og Anita Tjemsland. Klassetrinn: 7. RISS - grafikkverksted med Solveig Landa og Anita Tjemsland Klassetrinn: 7. RISS grafikkverksted, om programmet Anita Tjemsland og Solveig Landa er begge grafikere og har gjennom samarbeid med Den kulturelle

Detaljer

SILVIA PAPAS RAPPORT FRA IDAG GALLERI PINGVIN. 7. mars - 22. mars 2009

SILVIA PAPAS RAPPORT FRA IDAG GALLERI PINGVIN. 7. mars - 22. mars 2009 SILVIA PAPAS GALLERI PINGVIN 7. mars - 22. mars 2009 RAPPORT FRA IDAG SILVIA PAPAS Rapport fra idag Vernissage Torsdag 5. mars kl. 19 20 malerier, samt grafikk for salg Velkommen! 2 SILVIA PAPAS Rapport

Detaljer

WILLIAM EGGLESTON & DAVID REED PRESS. Fargeoverføringer på vegg Morgenbladet, March 25, 2011

WILLIAM EGGLESTON & DAVID REED PRESS. Fargeoverføringer på vegg Morgenbladet, March 25, 2011 WILLIAM EGGLESTON & DAVID REED PRESS p. 2 Fargeoverføringer på vegg Morgenbladet, March 25, 2011 1 Fargeoverføringer på vegg Vertikalt: Utstillingen viser William Egglestons 70- tallsfotografier side om

Detaljer

Margareth Iuell-Heitmann. Når klassen er ferdig med å jobbe med reklame skal elevene i 1bat*:

Margareth Iuell-Heitmann. Når klassen er ferdig med å jobbe med reklame skal elevene i 1bat*: Læreplanen i norsk sier dette: Målet for opplæringa er at eleven skal kunne: kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i framføringer og presentasjoner beskrive samspillet mellom

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/12 STYREMØTET DEN STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET

S T Y R E S A K # 50/12 STYREMØTET DEN STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET S T Y R E S A K # 50/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 31.10.12 STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012-2016 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar det fremlagte forslaget til strategi for samarbeid med

Detaljer

LNM. Nyhetsbrev. April 2012

LNM. Nyhetsbrev. April 2012 LNM Nyhetsbrev April 2012 Andreas Glad, Harvest 2011 Påsken 2012 Jeg vil si takk og gi respekt til Nina Refsnes som styrte skuta med faglig dyktighet og naturlig autoritet. Nå skal jeg være styreleder

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Å FORVANDLE EN BILBUTIKK TIL EN BARNEHAGE

Å FORVANDLE EN BILBUTIKK TIL EN BARNEHAGE Svartlamon kunst- og kulturbarnehage Å FORVANDLE EN BILBUTIKK TIL EN BARNEHAGE KORT OM PROSJEKTET Gjennom jevnlige besøk i bilbutikken før, under og etter forvandlingene og i utforskning med forskjellige

Detaljer

To av kunstprosjektene skal vi si litt mer om. Det ene er Wenche Gulbransens Mangelfullt selvportrett.

To av kunstprosjektene skal vi si litt mer om. Det ene er Wenche Gulbransens Mangelfullt selvportrett. KUNSTEN PÅ TEGLVERKET. Teglverket skole har i 2015 fått en rekke store kunstprosjekt i regi av Oslo Kommunes kulturavdeling. De integrerte kunstverkene og kunstnerne som har laget dem, kan lærere og elever

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

PROGRAM UTSTILLINGER 2014

PROGRAM UTSTILLINGER 2014 PROGRAM UTSTILLINGER 2014 VELKOMMEN TIL KUNSTSENTERET Møre og Romsdal kunstsenter er et av 15 kunstsentre som ligger spredd fylkesvis i Norge. Senteret ble opprettet i 1978, og sommeren 2012 flyttet vi

Detaljer

Opplæringstilbud Flekkefjord kulturskole

Opplæringstilbud Flekkefjord kulturskole Opplæringstilbud 2017 18 Flekkefjord kulturskole MUSIKK Gitar Gitar er et av kulturskolens mest populære instrumenter og skolen har mange gitarelever. Disse spiller alle sjangre innen gitarmusikken fra

Detaljer

Kunst og håndverk 4. trinn og 5. trinn 2013-2014

Kunst og håndverk 4. trinn og 5. trinn 2013-2014 Kunst og håndverk 4. trinn og 5. trinn 2013-2014 Visuell kommunikasjon hovedområde kompetansemål innhold/arbeidsmåter -lære å (blande og) bruke farger i eget skapende arbeid - visualisere og formidle egne

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 HØST 10.TRINN Periode 1: 34 39 Valg Kompetansemål - Gjøre rede for hvordan ulike politiske partier fremmer ulike

Detaljer

KONFLIKT OG SAMARBEID

KONFLIKT OG SAMARBEID KONFLIKT OG SAMARBEID UNDER OG ETTER KALD KRIG SVPOL 200: MODELLER OG TEORIER I STATSVITENSKAP 20 September 2001 Tanja Ellingsen ANALYSENIVÅ I INTERNASJONAL POLITIKK SYSTEMNIVÅ OPPTATT AV KARAKTERISTIKA

Detaljer

PROGRAM UTSTILLINGER 2013

PROGRAM UTSTILLINGER 2013 PROGRAM UTSTILLINGER 2013 VELKOMMEN TIL KUNSTNERSENTERET Kunstnersenteret Møre og Romsdal er et av 15 kunstsentre som ligger spredd fylkesvis i Norge. Senteret ble opprettet i 1978, og feirer dermed 35-årsjubileum

Detaljer

The Lake 1984. Jan-Erik Halseide. Kristiansand katedralskole Gimle

The Lake 1984. Jan-Erik Halseide. Kristiansand katedralskole Gimle The Lake 1984 Jan-Erik Halseide Kristiansand katedralskole Gimle «Som billedkunstner er jeg opptatt av å finne fram til et enkelt symbolspråk, et språk som minner om det vi til daglig er omgitt av. Tenk

Detaljer

Vegard Sæther. Norske kvinner under hakekorset

Vegard Sæther. Norske kvinner under hakekorset Vegard Sæther FRONTSØSTRE Norske kvinner under hakekorset Vegard Sæther FRONTSØSTRE Norske kvinner under hakekorset Til Eva Cathrine, Peder, Ida og Ane Innhold Innledning DEL I Oppvekst i mellomkrigsårene

Detaljer

ÅRSPLAN I K&H FOR 3.-4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013. LÆRER: Geir A. Iversen

ÅRSPLAN I K&H FOR 3.-4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013. LÆRER: Geir A. Iversen ÅRSPLAN I K&H FOR 3.-4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: Geir A. Iversen MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 06, OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 4. KLASSE Grunnleggende

Detaljer

forvaltningsinstitusjoner hjemlige

forvaltningsinstitusjoner hjemlige forvaltningsinstitusjoner hjemlige Hvem er dette? Kulturministeren, Leder Kulturdepartementet Thorild Widwey (H) eksempler http://greyworld.org/ http://greyworld.org/about Andrew Shoben http://www.graffitiresearchlab.com/blog/

Detaljer

ÅRSPLAN I K&H FOR 3.-4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST

ÅRSPLAN I K&H FOR 3.-4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST ÅRSPLAN I K&H FOR 3.-4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 06, OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 4. KLASSE Grunnleggende

Detaljer

OMVISNINGSTILBUD TIL SKOLENE VÅREN 2013

OMVISNINGSTILBUD TIL SKOLENE VÅREN 2013 OMVISNINGSTILBUD TIL SKOLENE VÅREN 2013 Trøndelag Senter for Samtidskunst vil med dette informere om utstillingsprogrammet for første halvdel av 2013, og opplyse at vi tar gjerne imot skoleklasser for

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken 2007 Rapport fra prosjekt Gateway

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken 2007 Rapport fra prosjekt Gateway Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken 2007 Rapport fra prosjekt Gateway Samarbeidsprosjekt mellom Gamlebyen skole, Oslo/Norge Yüce school, Ankara/Tyrkia Al Hanane school, Agadir/Marokko Juelsminde

Detaljer

Informasjon til lærere. No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere. No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud No more bad girls? Trinn: Videregående trinn Tidspunkt: 20.08. - 03.10.10 Varighet: En skole time

Detaljer

Informasjon til lærere SOFT TECHNOLOGY LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere SOFT TECHNOLOGY LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere SOFT TECHNOLOGY LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud SOFT TECHNOLOGY Trinn: 8. - 10. Tidspunkt: 19.08. - 25.09.11 Varighet: 45 min. Påmelding og spørsmål

Detaljer

lisbeth hjort malerier i utvalg Galleri Albin Upp 2010

lisbeth hjort malerier i utvalg Galleri Albin Upp 2010 lisbeth hjort malerier i utvalg Galleri Albin Upp 2010 Farge først så form I et nøtteskall er dét oppgaven Lisbet Hjort har stilt seg selv, det er rammen hun velger å arbeide innenfor. Stramme komposisjoner

Detaljer

Anerkjennelse av kroppslig verdighet

Anerkjennelse av kroppslig verdighet Anerkjennelse av kroppslig verdighet BOK: Hva skjer når noen blir krenket i så stor grad at de ikke makter å kjempe om anerkjennelse? Odin Lysaker, filosof og førsteamanuensis i etikk ved Universitetet

Detaljer

Hva er dybdelæring: Hvorfor er det viktig, og hva betyr det for arbeidet i klasserommene? Sten Ludvigsen UiO

Hva er dybdelæring: Hvorfor er det viktig, og hva betyr det for arbeidet i klasserommene? Sten Ludvigsen UiO Hva er dybdelæring: Hvorfor er det viktig, og hva betyr det for arbeidet i klasserommene? Sten Ludvigsen UiO Fremtidens læring Koble kunnskap mellom ulike kilder/ressurser Tolkning av data (visuelle, auditive,

Detaljer

Med pensel &Teknologi

Med pensel &Teknologi Med pensel &Teknologi Førstelektor Inger Marie Søyland, Institutt for estetiske fag. 2014 Et kunstnerisk utviklingsarbeid Hvordan kan jeg fornye min egen kunstneriske praksis innen maleri? HVORDAN ANGRIPE

Detaljer

Anne ingeborg Biringvad. Jeg er historie

Anne ingeborg Biringvad. Jeg er historie Anne ingeborg Biringvad Jeg er historie Gobelin nr. 4 - akrylmaleri 130 x 135 cm. Forside: Broderi etter maleriet De ensomme gamle av Adolph Tidemand, 1849 som billedkunstner er man aldri fristilt historien

Detaljer

Kulturdepartementet. Høringsnotat. Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk. Høringsfrist 21.

Kulturdepartementet. Høringsnotat. Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk. Høringsfrist 21. Kulturdepartementet Høringsnotat Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk Høringsfrist 21. november 2013 1 Innledning Store strukturelle endringer har preget mediebransjen de

Detaljer

Reportasjefotografen Rodsjenko

Reportasjefotografen Rodsjenko Reportasjefotografen Rodsjenko Fra Tupitsyn, The Soviet Photograph, Yale University Press, 1996 [tilt] # 2 2011 Fo to Side 1 I 1928 og et par år framover skaper Aleksandr Rodsjenko et nytt uttrykk for

Detaljer

Ragnar Hartvig & Nina Ruud

Ragnar Hartvig & Nina Ruud Oslo N 4 2013 Mia GjerdruM HelGesen billedkunstner og designer Kunsten å berøre Det er den psykiske stemningen i øyeblikkene Helgesen ønsker å utforske med sine bilder. Øyeblikkene blir frosset i kunstverket,

Detaljer

Av Simone Romy Rossner, Daglig leder ved Trastad Samlinger

Av Simone Romy Rossner, Daglig leder ved Trastad Samlinger TRASTAD SAMLINGER MUSEUM OG GALLERI FOR OUTSIDER ART Outsider Art Av Simone Romy Rossner, Daglig leder ved Trastad Samlinger «Folk flest tror å mene at kreativt talent må være forankret i en logisk, intellektuell

Detaljer

Levende lokalsamfunn. Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn.

Levende lokalsamfunn. Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn. Levende lokalsamfunn Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn. Tradisjonell god avisdebatt. Demokratiet I hva slags debattklima skal

Detaljer

Studieplan for masterstudium i billedkunst Master in Fine Art. 120 Studiepoeng

Studieplan for masterstudium i billedkunst Master in Fine Art. 120 Studiepoeng Studieplan for masterstudium i billedkunst Master in Fine Art 120 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (18.12.2012) Endret av dekan (19.06.2013, 01.12.2014) Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1. KORT OVERSIKT

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål

Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 95 Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO I januar og februar har vi hatt prosjekt om Gruffalo på Møllestua. Bakgrunnen for prosjektet er at vi har sett at barna har vist stor interesse for Gruffalo. Vi hadde som

Detaljer

PRESSEMELDING. Oslo Soli 48 min. Åpning 27. august / Pressevisning 24. august kl 12.00

PRESSEMELDING. Oslo Soli 48 min. Åpning 27. august / Pressevisning 24. august kl 12.00 PRESSEMELDING Oslo Soli 48 min Åpning 27. august / Pressevisning 24. august kl 12.00 Magne Rygh MALERI OG GRAFIKK Dimitri Koutsomytis FOTO Janniche Dyrø URBANE REFLEKSJONER Eva Fagerli Sæthren MALERI OG

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

SilketrykkWorkshop ElvetunUngdomshuset

SilketrykkWorkshop ElvetunUngdomshuset ST SilketrykkWorkshop ElvetunUngdomshuset Silketrykk workshop i Elvetun/Loddefjord. Kursbeskrivelse: Lær å design ditt eget motiv som trykkes med silketrykk teknikk. Lag band t-skjorte, handlenett og plakat.

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 Lærer: Kari Kvil Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene

Detaljer

Globalisering og konflikt

Globalisering og konflikt Globalisering og konflikt SVPOL 3502: Årsaker til krig: mellomstatlige og interne konflikter Forelesning 23 oktober-2003 Tanja Ellingsen Globalisering En historisk prosess der verden knyttes tettere sammen

Detaljer

maktkamp hva blir neste trekk på verdens sjakkbrett?

maktkamp hva blir neste trekk på verdens sjakkbrett? maktkamp hva blir neste trekk på verdens sjakkbrett? Hvis verden var et sjakkbrett...hvilken rolle ville du spilt? Du er invitert til en fascinerende, relevant og avslørende foredrags-serie, bygget på

Detaljer

STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016

STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016 STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016 I 2016 utdanner vi kandidater og utvikler kunnskap som bidrar til og utfordrer samfunnet (KHiBs strategiplan 2012-2016) Plattform: Utdanning og samfunnskontakt

Detaljer

"Kunstens autonomi og kunstens økonomi" Utredning om kunstnerøkonomien høringssvar fra Norsk Billedhoggerforening

Kunstens autonomi og kunstens økonomi Utredning om kunstnerøkonomien høringssvar fra Norsk Billedhoggerforening Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep., 0030 Oslo. postmottak@kud.dep.no Oslo, 14.05.2015 "Kunstens autonomi og kunstens økonomi" Utredning om kunstnerøkonomien høringssvar fra Norsk Billedhoggerforening

Detaljer

Oppgaven Inspirasjon & referanser.

Oppgaven Inspirasjon & referanser. INSPO Oppgaven Inspirasjon & referanser. Denne oppgaven har som mål at vi skal 1 Få kjennskap til diverse stilarter historie, trender, teknikker. 2 Få kjennskap til diverse kunstnere, regissører, fotografer,

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN Årstimetallet i faget: Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

Læreplan i fordypning i norsk

Læreplan i fordypning i norsk Læreplan i fordypning i norsk Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/nor6-01 Formål Fordypning i norsk bygger på det samme faglige grunnlaget og de samme danningsmålsetningene som norskfaget og

Detaljer

postmottak@kud.dep.no Oslo, 6. mai 2015 UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI / RAPPORTEN KUNSTENS AUTONOMI OG KUNSTENS ØKONOMI

postmottak@kud.dep.no Oslo, 6. mai 2015 UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI / RAPPORTEN KUNSTENS AUTONOMI OG KUNSTENS ØKONOMI UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 Kulturdepartementet Postboks 8030 0030 Oslo postmottak@kud.dep.no Oslo, 6. mai 2015 HØRINGSSVAR FRA UNGE KUNSTNERES SAMFUND UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI / RAPPORTEN KUNSTENS

Detaljer

SAMFUNNSFAG kjennetegn på måloppnåelse

SAMFUNNSFAG kjennetegn på måloppnåelse SAMFUNNSFAG kjennetegn på måloppnåelse HOVEDOMRÅDE Utforskeren: Kompetansemål: eleven skal kunne grad Måloppnåelse / vurderingskriterier - eleven kan: karakter 1. formulere spørsmål om forhold i samfunnet,

Detaljer

interaktiv mediekunst Oppg II artist statement + participatory art vs. interactive art + norske forvaltningsinstitusjoner

interaktiv mediekunst Oppg II artist statement + participatory art vs. interactive art + norske forvaltningsinstitusjoner interaktiv mediekunst Oppg II artist statement + participatory art vs. interactive art + norske forvaltningsinstitusjoner Oppgave II Skriv et artists statement, en beskrivelse av ditt eget arbeid. Det

Detaljer

NORSK HISTORIE

NORSK HISTORIE Finn Olstad DEN LANGE OPPTUREN NORSK HISTORIE 1945 2015 DREYERS FORLAG OSLO, 2017 DREYERS FORLAG OSLO, 2017 EPUB-PRODUKSJON: SPECIALTRYKKERIET VIBORG ISBN: 978-82-8265-400-5 INNKJØPT AV NORSK KULTURRÅD

Detaljer

Årsplan i Kunst & handverk 9.klasse 2015-2016

Årsplan i Kunst & handverk 9.klasse 2015-2016 Årsplan i Kunst & handverk 9.klasse 2015-2016 De grunnleggende ferdighetene i faget De grunnleggende ferdighetene i kunst og håndverk er integrert i kompetansemålene, der de er en del av og medvirker til

Detaljer

7. JANUAR - 5. FEBRUAR 2017 ÅPNING LØRDAG 7. JANUAR KL 13.00

7. JANUAR - 5. FEBRUAR 2017 ÅPNING LØRDAG 7. JANUAR KL 13.00 2017 7. JANUAR - 5. FEBRUAR 2017 ÅPNING LØRDAG 7. JANUAR KL 13.00 HEGE LISETH Hege Liseth arbeider med maleri og tegning, gjerne presentert i romlige installasjoner med veggtegninger og objekter. I tillegg

Detaljer

Skoleverket. Introduseres i 2012

Skoleverket. Introduseres i 2012 Skoleverket Introduseres i 2012 Vi ønsker oss en skole som henter det beste ut av lærere, elever, foreldre og besteforeldre, kunstnere, næringslivsledere, helsearbeidere... Nesten uansett hvor i all verden

Detaljer

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Den har vist seg å være mer levedyktig enn andre konstitusjoner

Detaljer

Spire jobber for en rettferdig og bærekraftig fordeling. hovedfokus på miljø, matsikkerhet og internasjonal

Spire jobber for en rettferdig og bærekraftig fordeling. hovedfokus på miljø, matsikkerhet og internasjonal Hva jobber Spire med? Spire arrangerer årlige kampanjer som setter fokus og jobber politisk med sentrale temaer innenfor Spires hovedfokusområder. Høsten 2011 het kampanjen Monsanto ut av oljefondet. Våren

Detaljer

ELLING REITAN IBSENS KVINDER GALLERI PINGVIN. 11. november 2006

ELLING REITAN IBSENS KVINDER GALLERI PINGVIN. 11. november 2006 ELLING REITAN GALLERI PINGVIN 11. november 2006 IBSENS KVINDER Ibsens Kvinder Mitt arbeid med Henrik Ibsen startet med en Peer Gyntutstilling og lanseringen av en Peer Gynt Suite bestående av 4 litografier.

Detaljer

Billedkunst og kunsthåndverk, flerkulturelt arbeid. Arbeid med identitet hos flyktingebarn

Billedkunst og kunsthåndverk, flerkulturelt arbeid. Arbeid med identitet hos flyktingebarn Arbeid med identitet hos flyktingebarn HVEM ER JEG? KORT OM PROSJEKTET Målsettingen med dette undervisningsopplegget er å gi barnehagelærere og annet personell som arbeider med de yngste flyktningebarna

Detaljer

Grafisk workshop! Barcelona - Quadrad Nou! okt 2014

Grafisk workshop! Barcelona - Quadrad Nou! okt 2014 Grafisk workshop Barcelona - Quadrad Nou okt 2014 foto, fra v : Are Andreassen, Kurt Edvind Blix Hansen,verkstmester Alain Chardon, Magne Vangsnes og Arnold Johansen. Grafisk workshop I oktober 2014 møttes

Detaljer