Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir"

Transkript

1 PROGRAM / PROGRAMME Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir KUNSTHALL OSLO APRIL 2012 Fredag 6. april / Friday 6. April kl. 14: Åpningsarrangement/ Start Up Session: Prosesjon for en ny flyktningpolitikk / Procession for a new refugee policy - Fra Palestinerleiren ved Jakob kirke til Kunsthall Oslo. Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir inviterer flyktninger fra alle nasjoner, statsløse, papirløse og norske statsborgere til å gå sammen om en markering mot den rådende flyktningpolitikken i Norge. Vi vil også vise vår støtte til norgeshistoriens mest langvarige politiske demonstrasjon, Palestinerleiren ved Jakob kirke. Palestinerleiren har fått beskjed av Oslo kommune om ta ned leiren den 6. april, langfredag i påsken. Fra denne dagen er Palestinerleiren invitert inn som vertskap for Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir - et kunstnerinitiativ for en ny flyktningpolitikk. - From the Palestinian Camp by Jakob church to Kunsthall Oslo. Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir invites refugees from all nations, stateless, paperless and Norwegian citizens to join in a demonstration against the prevailing refugee policy in Norway. We also wish to show our support to the longest continuous political demonstration in Norwegian history, the Palestinian Camp by Jakob church. The Palestinian Camp received orders from Oslo kommune to dismantle the camp on March 6, Long Friday at Easter. From this day the Palestinian Camp is invited in as hosts for Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir. An artist initiative for a new refugee policy.

2 Tirsdag 10. april / Tuesday 10. April Kl. 14: Allmøte /Open meeting Kl. 19: Publikumsåpning i Kunsthall Oslo / Public Opening at Kunsthall Oslo Welcome & appeals by: Mohamed Ganam Karl Eldar Evang Andrea Lange / Johanna Zwaig / Marius von der Fehr Drinks, and food by Palestinerleir Onsdag 11. april / Wednesday 11. April Kl. 11: Allmøte / Open Meeting Kl. 14: Presentasjon av Palestinerleiren / Presentation of the Palestinian Camp By Mohammed Ganam and Mahdi Alnajjar from the Palestinian Camp in Oslo Kl. 15: Alternative Landinfo I: Palestina Nora Ingdal, Midtøsten- ekspert / Middle East expert Torsdag 12. april / Thursday 12. April

3 Kl. 14: Hvordan ser Norge ut for en papirløs? / What does Norway look like for an undocumented refugee? Med papirløse fra Palestina, Iran, Etiopia og Afghanistan. Psykolog Karl Eldar Evang / With paperless people from Palestine, Iran, Ethiopian and Afghanistan. And psychologist Karl Eldar Evang. Fredag 13. april / Friday 13. April Kl 11: Allmøte/ Open meeting Kl. 12: Alternative landinfo II: Eritrea, Etiopia, Somalia Jon Ole Martinsen, rådgiver/ advisor NOAS Girum Zeleke, førsteamanuensis på instituttet for Sosialfag ved Universitetet i Stavanger/ assistant professor at the Institute for Social Studies at the University of Stavanger (Zeleke er representant for 340 etiopere og eritreere med utvisningsvedtak som saksøker staten for tvangsreturavtalen med Zenawi- regimet i Etiopia / Zeleke is representing 340 Ethiopians and Eritreans due to be deported suing the State for their return agreement with the Zenawi regime in Ethiopia.) Ingeborg Vardøen, leder/ leader for Somalisk- Norsk kunnskapssenter. Kl. 21: Dabkah Dance Event - If I Can t Dance It s Not My Revolution DJ, traditional and untraditional dancing. Food and drinks.

4 Lørdag 14. april / Saturday 14. April Kl. 12: Allmøte/ Open meeting Kl : Vi støtter: Opphold til palestinske flyktninger! / We support: Residency for Palestinian refugees! Demonstrasjon fra Palestinerleiren til Stortinget kl / Demonstration from Palestinerleiren to Stortinget, 2 p.m. 3 p.m. Konserter og appeller foran Stortinget kl / Concerts and appeals in front of the Parlament building, 3 p.m. 7 p.m. Søndag 15. april / Sunday 15. April Kl. 12: Allmøte/ Open meeting Kl. 14: Barn på flukt og traumer hos flyktninger/ Children on the run and Trauma in Refugees Karl Eldar Evang, psykolog/ psychologist Helen Johnsen Christie, psykolog og traumespesialist, spesialrågiver ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse øst og sør / Psychologist and trauma specialist, special advisor at Regionsenter for barn og unges psykiske helse øst og sør, a regional center for the psychiatric health of minors. Cecilia Dinardi, rådgiver i NOAS fra juni 2012/ advisor at NOAS from June 2012 Hjørdis Kuraas, kunstner/ artist

5 Mandag 16. april / Monday 16. April Kl. 18: Giorgio Agamben, Homo Sacer and refugee politics En samtale om flyktningpolitikk basert på lesning av den italienske filosofen Giorgio Agamben. Med blant andre Remi Nilsen, Marius von der Fehr. A conversation about refugee politics based on reading of the Italian philosopher Giorgio Agamben. With Remi Nilsen, Marius von der Fehr. Tirsdag 17. april / Tuesday 17. April Kl. 15: Når kunstnere engasjerer seg i sosiale og politiske situasjoner utenfor galleriet; En personlig liste favoritter/ Outside the white cube; when artists engage in social and political situations; A personal list of favorites. Pierre Lionel Matte, kunstner/ artist Fra kunstneriske aksjoner i diktaturenes Sør- Amerika og det kommunistiske Polen, via gatekunst i Harlem, feminismens kollektive prosjekter, til et utvalg samtidskunstnere. Billedkunstner Pierre Lionel Matte presenterer et utvalg personlige favoritter. From artists street- actions in military regimes in South America and communist Poland, via Street Art in Harlem, feminist collective projects and recent social engaged art. Visual artist Pierre Lionel Matte presents his personal list of favorites. Onsdag 18. april / Wednesday 18. April

6 Kl. 15: Hvor rettsikkert er asylinstituttet? / How legally just is the asylum institute? Rune Berglund Steen, kommunikasjonsansvarlig i Antirasistisk Senter og forfatter/ Communications manager at Antirasistisk Senter and author. Torsdag 19. april / Thursday 19. April Kl. 13: Lærernes motstand under okkupasjonen av Norge/ The Teachers Resistance Against Nazification of Norwegian Education Joron Pihl, professor ved Institutt for internasjonale studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus/ professor at Institute for International Studies at Oslo and Akershus University College. Kl 14: Aksjonisme og sivil ulydighet og motstand mot asylpolitikken / Actionism and Civil Disobedience and Resitance to Asylum Politics Kalle Larsson, redaktør Flyktingbloggen.org/ editor of Flyktingbloggen.org Evy Ellingvåg, aktivist/ activist Fredag 20. april / Friday 20. April Kl. 14: Alternative landinfo III: Afghanistan & Iran Zahir Athari, leder for Fred og demokrati i Afghanistan/ leader of Peace and Democracy in Afghanistan. Mahmood Amiry- Moghaddam, Iran Human Rights.

7 Kl. 18: Film: Vol Spécial / Special Flight Fernand Melgar, 2011 Documentary, Switzerland, 103 min Vols spéciaux, or special flights, are the chartered flights used to deport the sans- papiers whose requests for asylum in Switzerland have been refused. Sometimes, after years spent on Swiss territory, these men must abandon not only their hopes of a better life, but friends and families as well. The deportation notice is sudden, its execution rapid and without appeal. In the Frambois detention centre, residents lie in wait of expulsion, despair and humiliation. After La forteresse (Grand Prix RIDM 2008), on the conditions in which refugees are received, Fernand Melgar turns his gaze to the final step in a failed migration. With the delicacy that made his name, he conveys to us the unbearable tension, but also the gentle moments of humanity between inmates, and the guards sincerely concerned with their fate. Lørdag 21. april / Saturday 21. April Kl. 12: Allmøte/ Open meeting Kl. 14: Flyktninger i verden og EU s flyktningpolitikk/ Refugees in the World and Refugee Politics in the EU Trygve Nordby, frittstående konsulent, tidl. vise- generalsekretær i Det Internasjonale Røde Kors, tidl. generalsekretær i Norges Røde Kors, tidl. direktør i UDI og tidl. generalsekretær i Flyktninghjelpen/ Independent consultant. Former vice general secretary of The International Red Cross, former general secretary of Norwegian Red Cross, former director of UDI and former general secretary of Norwegian Refugee Council. Bjarte Vandvik, frittstående konsulent, tidl. generalsekretær i European Council on Refugees and Exiles (ECRE) og tidl. leder av NOAS/ Independent consultant. Former general secretary of the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and former leader of NOAS.

8 Søndag 22. april / Sunday 22. April Kl. 12: Allmøte/ Open meeting Kl. 13: Flyktningpolitikk i et menneskerettighetsperspektiv/ Refugee Politics in a human rights perspective Cecilie Schjatvet, jurist/ legal practitioner About refugees legal position in Norwegian and international court. Schjatvet will discuss the question of credibility in asylum cases and the burden of proof. Mandag 23. april / Monday 23. april Kl 18: Film: To shoot an elephant Alberto Arce / Mohammad Rujailah Duration:112 To shoot an elephant is an eye witness account from The Gaza Strip. December 27th, 2008, Operation Cast Lead. 21 days shooting elephants. Urgent, insomniac, dirty, shuddering images from the only foreigners who decided and managed to stay embedded inside Gaza strip ambulances, with Palestinian civilians. Etter visningen vil medlemmer av Palestinerleiren være tilstede for en samtale om filmen/ After the viewing we will have the opportunity to talk with the members of the Palestinerleir about the film.

9 Tirsdag 24. april / Tuesday 24. April Kl 11: Allmøte/ Open meeting Kl 16: A new Palestinian Camp/ A new Palestinian Camp Palestinerleiren trenger DINE ideer! Palestinerleiren utenfor Kulturkirken Jakob har vært en politisk demonstrasjon i det offentlige rom. Leiren har huset 25 palestinske asylsøkere som er truet med FN- stridig tvangsretur til Gaza, Vestbredden og Palestinske flyktningleire i Libanon. Etter å ha eksistert i ett år, den lengste fredelige politiske demonstrasjon i Norge, ble leiren demontert fordi tillatelsen fra Oslo Kommune gikk ut den 6. april. Både Grünerløkka bydel og Kulturkirken Jakob ønsker leiren velkommen tilbake, men mangler foreløpig godkjennelse fra Byrådet i Oslo. For å overtale dem trenger vi din hjelp! Arkitektkontoret Eriksen Skajaa ønsker i samarbeid med Palestinerleiren, Antirasistisk Senter, Atelier Populaire Oslo og Kunsthall Oslo innspill for hvordan Palestinerleiren kan gjenoppstå i ny og bedre form. Vi vil diskutere ideer om alt fra hva leiren kan bli til hva leiren skal kommunisere og dens konkrete utforming. Vi ønsker at den nye leiren skal åpne for en bredere debatt om norsk asylpolitikk og inviterer til en tverrfaglig samtale og workshop. The Palestinian Refugee camp in Oslo needs YOUR ideas! The Palestinian camp outside of Jakob Church of Culture has been a political protest in public space. It has been housing 25 Palestinian asylum seekers threatened by deportation to Gaza, West Bank and Palestinian refugee camps in Lebanon, against UNs recommendations. The camp was dismantled after one year of demonstration, when the permission expired the 6th of April. Both Grünerløkkas district authorities and Jakob s church are positive to the continuation of the camp, but have not yet got permission from the City Council. You can help us convincing them! Eriksen Skajaa Arkitekter are, in cooperation with the Palestinian Camp, Antirasistisk Senter, Atelier Populaire Oslo and Kunsthall Oslo looking for input on how to recreate the camp in a new and better version. We want to collect ideas about everything from what it can become, to what it should communicate to the actual physical form. We want the new camp to be a place for a wider debate on the Norwegian asylum policy, and we therefore invite you to an interdisciplinary conversation and workshop Introductions by: Joakim Skajaa, Eriksen + Skajaa Kari Helene Partapuoli, Antirasistisk Senter Erik Hillestad, Kirkelig Kulturverksted Andrea Lange, Atelier Populaire Oslo Mohamed Ganam, Palestinerleir

10 Onsdag 25. april / Wednesday 25. April Kl. 12: Erfaringer og strategier fra asylpolitisk arbeid/ Experiences and strategies from political work Med representanter fra NGO er i Norge/ With representatives form NGO s in Norway: Kari Helene Partapuoli, leder Antirasistisk Senter/ director of Antirasistisk Senter Ann- Magrit Austenå, generalsekretør NOAS/ general secretary of NOAS Trygve Augestad, seksjonsleder Norsk Folkehjelp/ section leader of Norsk Folkehjelp. kl. 14: Palestinerleir presentasjon: Mottak for asylsøkere i Norge/ Palestinerleir presentation: Reception centers for asylum seekers in Norway Mohamed Ganam vil snakke om de elendige forholdene i norske mottakssenter for asylsøkere og den generelle frustrasjonen til beboerne der. Historien om Lier ventemottak vil tjene som eksempel for hvordan asylssøkere blir ønsket velkommen av norske myndigheter. Mohamed Ganam will talk about the poor conditions at the reception centers for asylum seekers and the general frustrations of the residents living there. We will take the story of Lier ventemottak as an example for the conditions and the consequences of the ways the Norwegian authorities are greeting asylum seekers. Torsdag 26. april / Thursday 26. April

11 Fredag 27. april / Friday 27. April Kl. 19: Avslutningsarrangement/ Closing event: This is not the End/ This is not the End Siste kveld i Kunsthall Oslo/ Last night in Kunsthall Oslo Atelier Populaire Oslo/ Palestinerleir inviterer til middagsselskap. La oss være sammen. Vi står sammen som et folk, som medmennesker. La oss dele en glad kveld, snakke, spise og danse, fordi vi tror at det å dele beskriver hvordan verden burde se ut. Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir is inviting you to join us for a dinner party. Let us again be together. We stand together as a people, fellow human beings. Let s share a happy night, talk, eat and dance, because we believe that sharing descibes what the world should look like. Felles lunsj hver dag Åpningstider for publikum: tirsdag fredag 11-17, og lørdag og søndag Kunsthall Oslo ligger i Bjørvika i Oslo sentrum, langs sjøsiden av spor 19 på Oslo Sentralstasjon (Oslo S). Trelastgata 3. Common lunch every day. Open meetings on weekdays at 11 a.m., 12 p.m. during weekends. Opening hours for the public Tuesday to Friday 11 a.m. to 5 p.m. Saturday and Sunday 12 p.m. to 5 p.m. Kunstall Oslo is located in Bjørvika in the center of Oslo, along the sea side of track 19 at Oslo Central Station (Oslo S). Trelastgata 3. e- mail: webpages: atelierpopulaire.no palestinerleir.no

Rapport 2014. The Reality-Based Community

Rapport 2014. The Reality-Based Community Rapport 2014 The Reality-Based Community OSLO DOKUMENTARKINO RAPPORT 2014 INNHOLD INNLEDNING: THE REALITY-BASED COMMUNITY 5 OSLO DOKUMENTARKINO OG HRHW 2014 - GENERELL INFORMASJON 7 HUMAN RIGHTS HUMAN

Detaljer

Rådstua, the park between the building of Nordlys and City Hall: CHILDREN S INTERNATIONAL STREET PARTY

Rådstua, the park between the building of Nordlys and City Hall: CHILDREN S INTERNATIONAL STREET PARTY Program 2-9 juni 2012 Lørdag 2. Juni / Saturday 10.00-11.45 Rådhuset: Påmelding til barneløp i Rådhuset City Hall: Registration for the Children`s run 11.00-15.00 Torget: Stands og boder på torget Main

Detaljer

Be moved! Get challenged! Take Action! www.humanfilm.no

Be moved! Get challenged! Take Action! www.humanfilm.no Be moved! Get challenged! Take Action! www.humanfilm.no 1 PRACTICAL INFORMATION PRAKTISK INFORMASJON Venues and tickets: Parkteatret Scene Olaf Ryes plass 11 (parkteatret.no) Tickets at the door, starting

Detaljer

Internasjonalt arbeid a Referat fra Womens network og Europeisk årsmøte 2013 b Jaap van der Saar: Minutes Businessmeeting

Internasjonalt arbeid a Referat fra Womens network og Europeisk årsmøte 2013 b Jaap van der Saar: Minutes Businessmeeting NKA 8/14 Internasjonalt arbeid Saksdokumenter. a Referat fra Womens network og Europeisk årsmøte 2013 b Jaap van der Saar: Minutes Businessmeeting 13./14. 9. 2013 Forslag til vedtak: t tar informasjonen

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

sommer på akershus festning summer at akershus fortress

sommer på akershus festning summer at akershus fortress sommer på akershus festning summer at akershus fortress NASJONALT MONUMENT OG ALLMENT BYROM Akershus festning er et av landets viktigste kulturminner, med bygninger og anlegg fra middelalderen og frem

Detaljer

Åpent møte i Norge-Nepal foreningen onsdag 19. november kl. 18.30, Batteriet, Storgata 36

Åpent møte i Norge-Nepal foreningen onsdag 19. november kl. 18.30, Batteriet, Storgata 36 Nr. 2, Oktober 2008 Foto: Marit Bakke Kåre Vollan: Velgermakt og inkludering Åpent møte i Norge-Nepal foreningen onsdag 19. november kl. 18.30, Batteriet, Storgata 36 Batteriet er det gamle Prinds Augusts

Detaljer

22. - 27. oktober 2012 i Arendal 22-27 October 2012 in Arendal

22. - 27. oktober 2012 i Arendal 22-27 October 2012 in Arendal 22. - 27. oktober 2012 i Arendal 22-27 October 2012 in Arendal 1 Velkommen til årets feiring av Internasjonale Dager 2012 er FNs år for Bærekraftig energi for alle. Dette globale initiativet innebærer

Detaljer

www.commonlands.net Arts Council Norway. starting point. Curator s: Åse Løvgren and Karolin Tampere Bik Van der Pol ISBN 978-82-998363-0-2

www.commonlands.net Arts Council Norway. starting point. Curator s: Åse Løvgren and Karolin Tampere Bik Van der Pol ISBN 978-82-998363-0-2 By-utvikling krever energi og forurenser, dermed fremskyndes krisen - og det er bra. Så vokser ting fortere, ikke sant? Maksimer karbonavtrykket, skap et enormt kaos! Vi trenger kaos for å blir fullstendige,

Detaljer

The 34th Norwegian Short Film Festival

The 34th Norwegian Short Film Festival The 34th Norwegian Short Film Festival Kortfilmfestivalen 2011 Katalog for den 34. Kortfilmfestivalen, Grimstad 15. 20. juni 2011 Design: Eriksen / Brown Med Mari Hovden Basert på en profil av Yokoland

Detaljer

H & K. Havn og Kirke. Nr 3-2013

H & K. Havn og Kirke. Nr 3-2013 H & K Havn og Kirke Sjømannskirken i Los Angeles/San Pedro Nr 3-2013 1 Magasinet fra Sjømannskirken i Los Angeles/San Pedro. Bladet kommer ut med 4 nummer i året, Opplag: 3,000 Ansvarlig Redaktør: Line

Detaljer

rapport report 13. 21. september

rapport report 13. 21. september rapport report 13.21. september 1 2 Drammen Sacred Music Festival ble avviklet for femte gang dette året. Ca. 100 artister fra 19 land deltok på over 40 arrangementer på 16 ulike steder i byen. Program

Detaljer

20. - 25. oktober 2014 i Arendal 20-25 October 2014 in Arendal

20. - 25. oktober 2014 i Arendal 20-25 October 2014 in Arendal 20. - 25. oktober 2014 i Arendal 20-25 October 2014 in Arendal Velkommen til årets feiring av Internasjonale Dager I år feirer vi 10-års jubileem for Internasjonale Dager, et årlig arrangement med samfunnsfokus

Detaljer

Annual Report / Årsmelding 2013

Annual Report / Årsmelding 2013 Annual Report / Årsmelding 2013 Using Dialogue to Build Bridges in Divided Communities Nansen Centre for Peace and Dialogue - Annual Report 2013 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs

Detaljer

Takk for i år/thanks Årsrapport 2013

Takk for i år/thanks Årsrapport 2013 Takk for i år/thanks Årsrapport 2013 Takk for i år/thanks Innholdsfortegnelse/Contents 4 Takk for i år/thank you! 5 Stab/Staff 6 Bevegelse/Movement 8 Årets Festival/This Years Festival 10 Profil 2013/Profile

Detaljer

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society ENGELSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

Detaljer

10 år 10 ÅR DIRTY WARS

10 år 10 ÅR DIRTY WARS 10 år 10 ÅR DIRTY WARS Rapport 2013 Innledning: Dirty Wars Dronekrigen innebærer en grunnleggende endring av krig og en farlig uthuling av folkeretten. Likevel dekkes den nesten ikke av tradisjonelle

Detaljer

H & K. Havn og Kirke. Nr 2-2013

H & K. Havn og Kirke. Nr 2-2013 H & K Havn og Kirke Sjømannskirken i Los Angeles/San Pedro Nr 2-2013 1 2 Magasinet fra Sjømannskirken i Los Angeles/San Pedro. Bladet kommer ut med 4 nummer i året. Opplag: 3,000 Ansvarlig Redaktør: Line

Detaljer

Annual Report 2014. Årsrapport 2014

Annual Report 2014. Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Annual Report 2014 Transnational Arts Production (TrAP) er en uavhengig kunstprodusent og pådriver for mangfold i norsk kunst- og kulturliv. Vi arbeider med kunstnere og kunstprosjekter

Detaljer

Med forbehold om endringer

Med forbehold om endringer Rapport Med forbehold om endringer Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret 2008 1 Kapittel 1 INNLEDNING OG ANBEFALINGER Forord 5 Sammendrag 6 Summary (English) 12 Anbefalinger 18 Petit: Mangfolds-Bråthen

Detaljer

Barnemishandling og omsorgs svikt i et kryss kulturelt perspektiv: Muligheter og utfordringer

Barnemishandling og omsorgs svikt i et kryss kulturelt perspektiv: Muligheter og utfordringer SECOND ANNOUNCEMENT Barnemishandling og omsorgs svikt i et kryss kulturelt perspektiv: Muligheter og utfordringer DEN 7. NORDISKE KONFERANSE OM BARNE MISHANDLING OG OMSORGSSVIKT ENGLISH VERSION: PAGE 13

Detaljer

INNHOLD. Cover photo: Anssi Kasitonni

INNHOLD. Cover photo: Anssi Kasitonni INNHOLD 5: Informasjon / Information 7: Introduksjon / Introduction Cumulus Olympia 9: Anssi Kasitonni 23: Pink Twins 29: Finnish video art 57: SLAGG 65: Støttespillere og partnere / Sponsors and partners

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2015/2016

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2015/2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2015/2016 Innhold: Felles for Campus Ås og Campus Adamstuen

Detaljer

Scenekunst Østfold presents. IN SITU Focus Strategies for Art in the Public Realm 17. 19. September 2015 Moss, Norway

Scenekunst Østfold presents. IN SITU Focus Strategies for Art in the Public Realm 17. 19. September 2015 Moss, Norway Scenekunst Østfold presents Scenekunst Østfold is the Norwegian member of IN SITU European Network for Artistic Creation in Public Space. In cooperation with NonStop International Theatre Festival and

Detaljer

N E W S L E T T E R. International Federation of Library Associations and Institutions. Libraries Serving Disadvantaged Persons Section

N E W S L E T T E R. International Federation of Library Associations and Institutions. Libraries Serving Disadvantaged Persons Section International Federation of Library Associations and Institutions Libraries Serving Disadvantaged Persons Section N E W S L E T T E R Number 61, December 2005 Contents Editorial................... 1 IFLA

Detaljer

NIDS Development Services

NIDS Development Services NIDS Development Services Mapping of the Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities follow up 2013 Report 2014-02-20 Annika Nilsson Zozan Kaya Mari Mogen 1 Table of Contents Executive

Detaljer

H & K. Havn og Kirke. i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014

H & K. Havn og Kirke. i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014 H & K Havn og Kirke Sjømannskirken i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014 1 HAvn & Kirke kommer ut med 4 nummer i året.opplag: 3,000 Ansvarlig Redaktør: Line Kvalvaag. Redaktør: Kristian Kvalvaag. Translator:Erling

Detaljer

Katalog. Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival

Katalog. Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival Katalog Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival 10.6 15.6 2009 Den 32. Kortfilmfestivalen Grimstad, 10. 15. juni 2009 The 32nd Norwegian Short Film Festival Grimstad, 10th 15th

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015 Innhold: Felles for Campus Ås og Campus Adamstuen

Detaljer

Den 35. Kortfilmfestivalen Grimstad, 13. 17. juni 2012. The 35 th Norwegian Short Film Festival Grimstad, 13 th 17 th June 2012

Den 35. Kortfilmfestivalen Grimstad, 13. 17. juni 2012. The 35 th Norwegian Short Film Festival Grimstad, 13 th 17 th June 2012 Den 35. Kortfilmfestivalen Grimstad, 13. 17. juni 2012 The 35 th Norwegian Short Film Festival Grimstad, 13 th 17 th June 2012 1 Storgaten 12 Storgaten Kirkegaten 1 Storgaten 2 4 Kirkegaten Nygaten Skolegaten

Detaljer