Rødts antirasistiske brosjyre: Et inkluderende Norge. Foto: Frontlinjer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rødts antirasistiske brosjyre: Et inkluderende Norge. Foto: Frontlinjer"

Transkript

1 Rødts antirasistiske brosjyre: Et inkluderende Norge Foto: Frontlinjer

2 Krig, krise og rasisme Reza Rezaee, Rødts ordførerkandidat i Oslo og leder av Fredsinitiativet. Foto: Rødt Nytt. Rødts mål er et flerkulturelt samfunn uten rasisme og nasjonal undertrykking. Alle skal ha demokratiske rettigheter, uavhengig av folkegruppe, hudfarge, tro, livssyn, kjønn, funksjonsevne og seksuell orientering. Vi jobber mot krig, mot at den økonomiske krisen skal ramme folk flest og mot rasisme som splitter oss fra å kjempe sammen for en mer rettferdig verden. Rasistiske partier og høyreekstremistiske og nynazistiske grupper er i vekst i hele Europa. Etablerte partier går stadig lenger i sine angrep på flyktnin- ger og minoriteter. Både språkbruk og politikken har hardnet til. Særlig muslimer, romfolk og asylsøkere stemples som de andre og som en trussel mot stabilitet og velferden i landet. Vestens krig mot terror føres mot muslimske land og har avlet et voksende hat mot muslimer. I europeiske land der den økonomiske krisen har rammet hardest, ser vi at trakassering og diskriminering av arbeidsinnvandrere og asylsøkere øker. Partiene konkurrerer om å være harde mot innvandrere. Rasisme undertrykker, og det styrker eksisterende maktforhold. Rødt arbeider mot dette.

3 En raus og rettferdig innvandrings- og flyktningpolitikk Rødts politikk baserer seg på menneskenes grunnleggende behov for trygghet, beskyttelse og fred. Vi vil kjempe for at FNs asylrettregler skal respekteres i Norge. Rødt mener at det er en skandale at Norge returnerer asylsøkere i strid med FNs høykommissærs anbefalinger. Det må sikres i lov eller forskrift at UDI og UNE ikke skal vedta slike returer. Endringene i asylpolitikken de siste årene begrenser menneskers rett til å bestemme over sitt eget og familiens liv. For det rådende politiske flertallet handler innvandrings- og flyktningpolitikken om å stenge folk ut. Derfor er Norge i dag et av de mest innvandringsrestriktive landene i Europa.. Rødt arbeider for at mennesker på flukt fra forfølgelse og undertrykkelse skal få komme og legge fram sin søknad om asyl i Norge. Noen kan få opphold på humanitært grunnlag. Antallet kvoteflyktninger må økes. Alle som søker asyl eller opphold på annet grunnlag i Norge skal ha rett til individuell behandling. De må få gratis advokat fra første dag og fram til saken er endelig avgjort. Rødt vil at alle som har rett til opphold i Norge skal ha rett til familiegjenforening. Også mennesker som er gitt oppholdstillatelse gjennom familiegjenforening bør få opphold som selvstendige personer, uten at oppholdstillatelsen er avhengig av den personen de er gjenforent med. Rødt krever at UNEs klagebehandlingsregler endres slik at flyktninger får rettssikkerheten tilbake. Klageren og klagers advokat skal ha rett til å møte for den nemnda som behandler klagen. Nemndlederens makt til å avgjøre saker alene må fjernes. Ingen skal utsettes for ransakelse, pågripelse, varetekt eller deportasjon uten rettslig behandling. Rødt går i mot de planlagte interneringsleirene for ureturnerbare asylsøkere, og vil ha slutt på asylfengsel. Norge framstår som en versting i behandlingen av papirløse og ureturnerbare flyktninger. Vi krever at det settes inn ressurser som vesentlig forkorter saksbehandlingstida for oppholdstillatelser og at ingen skal behøve å leve papirløs i landet utover 15 måneder. Barns beste bør har forrang foran innvandringspolitiske hensyn. Barn på flukt har et særskilt behov for trygghet og et velferdstilbud som sikrer dem en plattform for et nytt liv. Rødt vil at omsorgen for alle asylsøkerbarn overføres til barnevernet og går i mot oppretting av såkalte at omsorgssentre i andre land. Norge bør gjennomføre en regulariseringsordning som gjør at de lengeværende papirløse som ikke har en kriminalsak gående, blir gitt permanent oppholdstillatelse. Personer som venter på en avgjørelse må også få midlertidig arbeidstillatelse.

4 Muslimhets skader oss alle Victoria Rweikiza. andrekandidat Rødt Grorud. Foto: Rødt Nytt. En femtedel av menneskeheten blir stemplet som farlige og potensielle terrorister. Samtidig viser statistikk over terrorhandlinger i Europa at folk med muslimsk bakgrunn står for en forsvinnende liten del av disse. Denne stigmatiseringen gjør det vanskeligere for mennesker fra land med muslimsk majoritetsbefolkning å komme til Norge og få opphold her. Samtidig skaper det problemer for rundt norske muslimer. De må forsvare seg mot beskyldninger om at de støtter terror og kvinneundertrykking og blir systematisk diskriminert på arbeids- og i boligmarkedet. I likhet med annen religiøs og kulturell bakgrunn, finnes det muslimer som er kriminelle. Men dette har vi en straffelov som skal ta seg av. Kollektiv ansvarliggjøring og muslimhets slik vi er vitne til i dag, skader oss alle.

5 Ingen talerstol til nazister Seher Aydar, generalsekretær i Rød Ungdom og medarrangør for de antinazistiske demonastrasjonene i Oslo i Foto: Anja Rolland. Et gufs fra fortiden reiser seg igjen. Høyreekstremister og nynazister prøver å organisere seg i Europa og Norge er intet unntak. Oppmuntret av den voksende muslimhetsen og tidenes strengeste innvandringspolitikk, vokser det organisasjoner frem som bygger på anti-demokratiske ideer. Norwegian Defence League, Stopp islamiseringen av Norge og Slavisk Union er eksempler på slike. Nazister og høyreekstremister må stoppes. De må ikke få slippe til i våre gater eller på talerstoler i skolevalg, bydelsutvalg eller kommunestyrer. Det er slik de bygger seg opp for så å bli sett på som legitime. Rødt jobber for å samle folk på tvers av hudfarger, religioner og livssyn, og for å vise at vi er mange som står opp mot rasistiske og fascistiske ideer.

6 Flyktninger og innvandrere er en ressurs Rødt mener at flyktninger og innvandrere er en berikelse og en ressurs for det norske samfunnet. Norge vil ha bruk for flere hender i tiden som kommer. Det er ikke slik at innvandrere stjeler jobbene til de som har bodd i landet fra før. Flytninger og innvandrere er ikke en homogen gruppe. De har ulik kultur- og yrkesbakgrunn og erfaringer, som både vil utfordre det norske samfunnet og gi impulser som vil gjøre oss alle rikere og føre til økt toleranse. I dag overlates flyktinger og innvandrere i alt for stor grad til seg selv i kampen for bolig, utdanning eller jobb. Mange opplever at det er vanskelig å slippe inn i det norske fellesskapet, å bli sett og å bli anerkjent. De opplever at deres språk, kultur og religion enten Zahir Athari, leder for Fred og demokrati i Afghanistan og Komiteen for afghanske flyktninger i Norge. Står på Rødts liste i Oslo Foto: Rødt Nytt. blir undertrykt eller utryddes gjennom en ulikeverdig integreringsprosess Rødt mener at integrering av minoriteter er en samfunnsutfordring som kan løses med utgangspunkt i: 1. Gjensidig respekt, forståelse og anerkjennelse for hverandres sosiale, politiske, kulturelle og religiøse bakgrunn. 2. Rett til arbeid, utdanning og bolig som en forutsetning for at minoriteter styrker sin deltagelse i det norske samfunnet. 3. Dialog på likeverdige premisser, med krav til åpenhet, maktnøytralitet og samarbeid. Ellers har Rødt flere enkeltkrav til innvandringspolitikken som du finner i vårt arbeidsprogram.

7 Solidaritet og felles kamp Ana Taylor Lopez, nestleder i Rødt og førstekandidat til fylkestinget i Telemark. Foto: Rødt Nytt. Rasisme kan komme til uttrykk på alle arenaer og er skadelig for oss alle. Den kan best bekjempes gjennom aktiv deltagelse fra så mange som mulig. Dette er noe av det du kan gjøre: Reagere mot rasistiske utsagn på jobben, skolen eller på andre steder hvor du er. Skrive leserinnlegg til avisene. Engasjere deg i enkeltsaker, for eksempel i mot utkastelsesvedtak som gjelder asylsøkere der du bor Stem på Rødt i valget 12. september

8 Denne brosjyren er laget av internasjonalt og antirastisk utvalg i Rødt. Utvalget ledes av internasjonalt ansvarlig, Arnljot Ask. rødt.no

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015 2014-2015 Politisk plattform Vedtatt på årsmøtet 2014 Politisk plattform er Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms overordnede politikk. Sammen med vedtektene og prinsipprogrammet utgjør politisk plattform

Detaljer

VELGERGUIDE OM ASYLPOLITIKK 2013

VELGERGUIDE OM ASYLPOLITIKK 2013 VELGERGUIDE OM ASYLPOLITIKK 2013 I presentasjonen av de ulike partiene gis først en oppsummering av de viktigste funnene om det aktuelle partiet. Her har vi hentet ut de standpunktene, handlingene og uttalelsene

Detaljer

Ulik bakgrunn Felles framtid

Ulik bakgrunn Felles framtid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Ulik bakgrunn Felles framtid Uttalelse til Oslo SVs årsmøte 2010 om prinsipper

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

ET TREDJE STANDPUNKT: ULIK BAKGRUNN FELLES FRAMTID

ET TREDJE STANDPUNKT: ULIK BAKGRUNN FELLES FRAMTID SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 (Ikke korrekturlest - med forbehold om endringer) ET TREDJE STANDPUNKT: ULIK BAKGRUNN FELLES FRAMTID SVs mål er et solidarisk

Detaljer

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Utgiver: Redd Barna 2011 Prosjektleder: Lone Singstad Pålshaugen Grafisk design:

Detaljer

Innledning... 2 Bosetting av flykninger... 4 Oppvekst, barnehager, utdanning... 5 Barnevern... 5 Barnehager og utdanning... 5 Språkopplæring i

Innledning... 2 Bosetting av flykninger... 4 Oppvekst, barnehager, utdanning... 5 Barnevern... 5 Barnehager og utdanning... 5 Språkopplæring i 1 Innledning... 2 Bosetting av flykninger... 4 Oppvekst, barnehager, utdanning... 5 Barnevern... 5 Barnehager og utdanning... 5 Språkopplæring i skolen... 6 Språk og arbeid... 7 Norskopplæring for voksne...

Detaljer

Menneskerettigheter i Grunnloven

Menneskerettigheter i Grunnloven Helsingforskomiteen og Amnesty International Norge svarer på spørsmål: Menneskerettigheter i Grunnloven Oslo 11. mai 2012 Stortingets menneskerettighetsutvalg har foreslått en begrenset revisjon av Grunnloven

Detaljer

MANGFOLD OG MULIGHETER

MANGFOLD OG MULIGHETER MANGFOLD OG MULIGHETER Integreringspolitisk dokument vedtatt av landsmøtet 10.04.11 IKKE KORREKTURLEST 1 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Mulighetenes samfunn... 4 Plikter og rettigheter... 5 Tydelig samfunnsfundament...

Detaljer

HØRING endring i utlendingsforskriften-engangsløsning for lengeværende barn.

HØRING endring i utlendingsforskriften-engangsløsning for lengeværende barn. Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 13/7207-TFN Oslo, 22. mai.2014 HØRING endring i utlendingsforskriften-engangsløsning for lengeværende barn.

Detaljer

Politisk plattform for Press Perioden 2014/2015

Politisk plattform for Press Perioden 2014/2015 Politisk plattform for 5 Press Perioden 2014/2015 Vedtatt på Press 18. ordinære Landsmøtet Nordberg Ungdomsskole 24. 27. april 2014 10 1 15 Innhold: 20 25 30 35 40 Innledning... 3 Demokrati og deltakelse...

Detaljer

HVA NÅ? Informasjon om asylprosessen for enslige mindreårige asylsøkere

HVA NÅ? Informasjon om asylprosessen for enslige mindreårige asylsøkere HVA NÅ? Informasjon om asylprosessen for enslige mindreårige asylsøkere INTRODUKSJON Veiledningsheftes tre hoveddeler SIDE Informasjonspakken om asylprosessen består av en DVD og et veiledningshefte. Dette

Detaljer

UTFORDRINGER I NORSK ASYLPOLITIKK 2009 2013

UTFORDRINGER I NORSK ASYLPOLITIKK 2009 2013 UTFORDRINGER I NORSK ASYLPOLITIKK 2009 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 1. FNs ANBEFALINGER OM BESKYTTELSE 4 2. POLITISERINGEN AV UTLENDINGSFORVALTNINGEN 5 3. DUBLIN II-FORORDNINGEN 6 4. STØRRE VEKTLEGGING

Detaljer

AntirasisteN. B-blad SOS Rasisme i Norge kr 20 nr 1 2004 2003 fra dag til dag

AntirasisteN. B-blad SOS Rasisme i Norge kr 20 nr 1 2004 2003 fra dag til dag AntirasisteN B-blad SOS Rasisme i Norge kr 20 nr 1 2004 2003 fra dag til dag Ved varig adresseendring send avisen i retur til: SOS Rasisme ØU pb 297, 5501 Hgsd hold deg oppdatert om rasisme: www.sos-rasisme.no

Detaljer

Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008

Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008 Rødt skiller seg fra de andre

Detaljer

Et flerkulturelt samfunn:

Et flerkulturelt samfunn: Et flerkulturelt samfunn: Hei! Jeg heter Mahammed. Jeg er 15 år gammel. Jeg er født i Somalia, og flyttet hit til Norge for 5 år siden. Jeg liker å spille fotball og gå ut med venner. Jeg er egentlig avhengig

Detaljer

En sosialliberal integreringspolitikk

En sosialliberal integreringspolitikk En sosialliberal integreringspolitikk INNHOLD: Et liberalt utgangspunkt...3 Venstres politikk...4 Norsk- og samfunnsopplæring for flere...5 Større fleksibilitet i norsk- og samfunnsundervisningen...5 Introduksjonskurs

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 3 MIGRASJON

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 3 MIGRASJON RØDE KORS UNGDOM HEFTE 3 MIGRASJON INNHOLD INTRODUKSJON 3 RØDE KORS UNGDOMS MÅL 3 HVA KAN DU GJØRE FOR Å NÅ MÅLENE VÅRE 4 FOR Å BLI BEDRE KJENT MED TEMAET 4 BEGREPER 5 BEVISSTGJØRING 6 DUELL 7 FILMVISNING

Detaljer

FRIHET OG FELLESSKAP RØD UNGDOMS PRINSIPPROGRAM

FRIHET OG FELLESSKAP RØD UNGDOMS PRINSIPPROGRAM FRIHET OG FELLESSKAP RØD UNGDOMS PRINSIPPROGRAM Samfunnet er under konstant forandring og utvikling. Teknologiske og økonomiske framskritt har vært viktige for det som har skjedd, men det er kampen mellom

Detaljer

Arbeidsprogram for Rødt 2008-2010

Arbeidsprogram for Rødt 2008-2010 Arbeidsprogram for Rødt 2008-2010 Gjennom hele den moderne historia har folk flest, i arbeiderbevegelsen og andre folkelige bevegelser, tilkjempet seg rettigheter, innflytelse og sosiale ordninger for

Detaljer

Solidaritet i praksis. Asyl og integrering. Posisjonsdokument standpunkt og meninger

Solidaritet i praksis. Asyl og integrering. Posisjonsdokument standpunkt og meninger Solidaritet i praksis Asyl og integrering Posisjonsdokument standpunkt og meninger Vedtas i ledermøte og oppdateres hvert år. Sist vedtatt mars 2011 Utgitt av: Norsk Folkehjelp www.folkehjelp.no Tekst:

Detaljer

Arbeidsprogram 2010-2012

Arbeidsprogram 2010-2012 Arbeidsprogram 2010-2012 Arbeidsprogram for Rødt 2010 2012 Gjennom hele den moderne historia har folk flest, i arbeiderbevegelsen og andre folkelige bevegelser, tilkjempa seg rettigheter, innflytelse og

Detaljer

2001 KORT FORTALT. Viktigste begivenheter:

2001 KORT FORTALT. Viktigste begivenheter: 2001 KORT FORTALT Viktigste begivenheter: Norge gikk inn i Schengen-samarbeidet og tiltrådte Dublin-konvensjonen Reformer i behandlingen av asylsaker Det ble enklere å søke om arbeidstillatelse Trygve

Detaljer

Ved varig adresseendring send avisen i retur til: SOS Rasisme ØU pb 297, 5501 Hgsd. AntirasisteN. kr 10 nr 1 2003. B-blad

Ved varig adresseendring send avisen i retur til: SOS Rasisme ØU pb 297, 5501 Hgsd. AntirasisteN. kr 10 nr 1 2003. B-blad AntirasisteN kr 10 nr 1 2003 Ved varig adresseendring send avisen i retur til: SOS Rasisme ØU pb 297, 5501 Hgsd B-blad hold deg oppdatert om rasisme: www.sos-rasisme.no side 2 Året 2002 For andre gang

Detaljer

AntirasisteN. SOS Rasisme i Norge kr 10 nr 1 2008. Har du venner og kjente som bør bli medlem i SOS Rasisme? den statlige rasismens år

AntirasisteN. SOS Rasisme i Norge kr 10 nr 1 2008. Har du venner og kjente som bør bli medlem i SOS Rasisme? den statlige rasismens år AntirasisteN SOS Rasisme i Norge kr 10 nr 1 2008 B-PostAbonnement Retur: SOS Rasisme ØU pb 297, 5501 Hgsd 07 den statlige rasismens år Har du venner og kjente som bør bli medlem i SOS Rasisme? Da kan du

Detaljer

Personlig frihet og sosialt ansvar

Personlig frihet og sosialt ansvar Omslaget 04.12.02 09:51 Side 1 Personlig frihet og sosialt ansvar Venstres stortingsvalgprogram 2001-2005 www.venstre.no Stortingsvalgprogrammet-sv/hv 03.12.02 10:02 Side 1 Innhold 1. Venstres ideologiske

Detaljer

FNs konvensjon om barnets rettigheter

FNs konvensjon om barnets rettigheter Barnas egne menneskerettigheter: FNs konvensjon om barnets rettigheter Barn har behov for spesiell beskyttelse, derfor må de ha sine egne rettigheter. Det er grunnen til at Norge og de aller fleste andre

Detaljer

Mangfold og felleskap

Mangfold og felleskap SE PÅ VENSTRE! Norge trenger et sterkt, liberalt sentrumsparti som er uavhengig av særinteresser og villig til å samarbeide med andre for å oppnå resultater. En stemme på Venstre er også en stemme på mer

Detaljer

OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA

OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA 1 INNHOLD VELG ROSA FEMINISTISK INITIATIV OSLO 3 Vår feministiske plattform 3 Feministisk økonomi 4 DETTE ER VÅR ROSA POLITIKK FOR OSLO. SLIK FARGER VI

Detaljer

Utlendingsdirektoratet. Årsrapport 1998 om gjennomføringen av innvandrings- og flyktningpolitikken

Utlendingsdirektoratet. Årsrapport 1998 om gjennomføringen av innvandrings- og flyktningpolitikken Utlendingsdirektoratet Årsrapport 1998 om gjennomføringen av innvandrings- og flyktningpolitikken 2 Innhold Flyktninger 4 Økt ankomst av asylsøkere 4 Flest fra det tidligere Jugoslavia 4 Hva skyldes den

Detaljer